P. 1
wikang pambansa

wikang pambansa

5.0

|Views: 5,498|Likes:
Published by Regie Dalisay

More info:

Published by: Regie Dalisay on Jul 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2012

pdf

text

original

WIKANG PAMBANSA

Ang wika ay may napaka importante ng ginagampanan sa atin dahil sa wika lahat tau ay nagkakakilanlan at nag kakaintindihan.at ang wika ay ginagamit natin sa pag sasaad n gating damdamin,saloobin at iba pa tunay ngang napaka makapangyarihan at napakaimporatante ng wika satin.
Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan. Kalipunan ito ng mga simbolo, tunog, at mga kaugnay na batas upang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan. Ginagamit ang pamamaraang ito sa pagpapaabot ng kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng pagsasalita at pagsulat. Isa rin itong likas na makataong pamamaraan ng paghahatid ng mga kaisipan, damdamin at mga hangarin sa pamamagitan ng isang kaparaanang lumilikha ng tunog; at kabuuan din ito ng mga sagisag sa paraang binibigkas. Sa pamamagitan nito, nagkakaugnayan, nagkakaunawaan at nagkakaisa ang mga kaanib ng isang pulutong ng mga tao. Nag-ugat ang salitang wika mula sa wikang Malay. Samantalang nagmula naman sa Kastila ang isa pang katawagan sa wika: ang salitang lengguwahe. Tinatawag ding salita ang wika. Katulad ng language - tawag sa wika sa Ingles - nagmula ang salitang lengguwahe o lengwahe sa salitang lingua ng Latin, na nangangahulugang "dila", sapagkat nagagamit ang dila sa paglikha ng maraming kombinasyon ng mga tunog, samakatuwid ang "wika" - sa malawak nitong kahulugan - ay anumang anyo ng pagpaparating ng damdamin o ekspresyon, may tunog man o wala, ngunit mas kadalasang mayroon.[1] Pinakapayak sa mga anyo ng wika ang paggamit ng mga salita o pagsasalita. (Tingnan ang mga sining na pangwika). Subalit kabilang din rito ang pagsusulat, mga wikang pasenyas, larangan ng musika, sining ng pagpipinta, pagsasayaw, at maging ang matematika. "Wika" ang lahat ng mga ito kung gagamitin ang malawakan na kahulugan ng wika.[1] Sa ilang pagkakataon, tinatawag ding dila (piguratibo), salita, diyalekto, o lingo (sariling-wika ng isang grupo, [bigkas: ling-gow, mula sa Ingles]) ang wika.[2] Hindi lubos na nalalaman kung saan, kailan, at paano nagsimula ang paggamit ng wika. Subalit mayroong mga hinuha at kuru-kuro ang mga dalubhasang nagsipagaral ng paksang ito. Isa sa mga teoryang ito ang nagsasabing "ginaya ng mga sinaunang tao ang mga tunog na narinig niya sa kalikasan." Halimbawa ng mga tunog na ito ang mga kahol ng mga asong-gubat o ng mga bumubukal na sapa. Dahil sa iba't ibang interpretasyon o gawi sa paggaya ng mga "tunog ng kalikasan" na ito kaya nagkaroon ng maraming mga wika sa mundo.[1]

malalalim. Nagaganap ang pagpapaunawa sa pagitan ng dalawa. Ginagamit ang wika sa pagpapahayag ng pangungusap. o pamantayan dahil kinikilala. maaaring kasabayan ng taong nakikipagugnanayan. Ginagamit ang isang pambansang wika sa politikal at legal na diskurso at tinatatalaga ng pamahalaan ng isang bansa. Gayumpaman. Ang araling pangkomunikasyon ang disiplinang pang-akademya kung saan pinag-aaralan ang pakikipagtalastasan. makulay. . Ginagamit ito sa mga usapang pormal. [baguhin] Kategorya ng paggamit ng wika Ang dalawang kategorya ng paggamit ng wika ay pormal at impormal o di-pormal. o higit pang bilang ng mga tagapagsalita o tagapaglahad na hindi nakapagsasalita o nakasesenyas mula sa pinagmumulang wika. Ang wikang Filipino[2] ang pambansang wika at isa sa mga opisyal na wika ng Pilipinas ang Inggles ang isa pa ayon sa Saligang Batas ng 1987. o matapos ang bawat bahagi ng paglalahad ng taong nakikipagugnayan. tatlo. Ang pambansang wika ay isang wika (o diyalekto) na natatanging kinakatawan ang pambansang pagkilanlan ng isang lahi at/o bansa. ang saligang batas ng 1987 ay nagtakda ng Ingles. bilang opisyal na wika ng Pilipinas. bilang isa rin sa opisyal na wika. katulad sa Canada na gumagamit ng Pranses at Ingles. Pagpapaliwanag o pagpapaunawa ang tawag sa gawaing pangkaisipan upang matugunan ang pakikipagugnayang ginagamitan ng mga pananalita o mga hudyat o senyas ng kamay. Pampanitikan o pangretorika .mga karaniwang salitang ginagamit sa mga aklat pangwika o pambalarila sa mga paaralan. bagaman de jure ("sa prinsipyo") itong iba rito. Isa itong wikang Awstronesyo at ang de facto ("sa katotohanan") na pamantayang bersyon ng wikang Tagalog. Hindi dapat ipagkamali ang pambansang wika sa namamayaning wika.mga salitang gamitin sa mga akdang pampanitikan. Pambansa o karaniwan .y y y Isang proseso ng pagpapalitan ng impormasyon na kadalasan na ginagawa sa pamamagitan ng karaniwang sistema ng mga simbolo ang komunikasyon. na sinasalita ng karamihan ng mga tao sa loob ng teritoryo ng isang bansa. May mahigit sa isang pambansang wika ang ilan sa mga bansa. karaniwang matatayog. karaniwan. Malinaw ito kaya madaling naiintindihan ng bumabasa o nakikinig ang kahulugan nito. [baguhin] Pormal Ang Pormal' ay ang mga salitang istandard. at masining. Madaling maunawaan ang pangungusap kahit gaano pa kahaba o ano man ang anyo nito. gayundin sa pamahalaan. kung pahihintulutan ng batas. tinatanggap at ginagamit ng higit na nakararami lalo na mga nakapag-aral ng wika. Narito ang mga uri nito: 1. hindi nag-iisa ang Filipino.

´ Tiniyak pa ng isang resolusyon[4] ng Mayo 13. isang wikang itinawag nitong Filipino. at sa iba pang sentrong urban sa arkipelago. Papadaliin at pabubutihin nito ang komunikasyon sa mga taumbayan ng kapuluan. Ito ang wika ng Himagsikan at ng Katipunan²dalawang mahahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. ang anumang pagbabanggit ng Tagalog bilang batayan ng Filipino at mismong ipinagpatuloy na ³as [Filipino] evolves. nararapat itong maibukod sa mga nagdaraing . Higit na mararaming aklat ang nakasulat sa Tagalog kaysa iba pang mga katutubong wikang Awstronesyo. tulad ng mga Saligang Batas ng 1973 at 1987. 4.´ Gayumpaman. ang pagkakaroon ng heograpiko at politikal na pagkakapatiran. na Tagalog/Pilipino ang batayan ng Filipino. Ang tradisyong pampanitikan nito ang pinakamayaman at ang pinakamaunlad at malawak (sinasalamin ang dyalektong Toskano ng Italyano). sa teoriya. ang Filipino ay. hindi nito ginawang kilalanin ang wikang ito bilang Tagalog at. ang kabiserang pampolitika at pang-ekonomiya ng Pilipinas. Naimpluwensyahan ang pagpili sa Tagalog ng mga sumusunod:[3] 1. Seksyon 6. 2. nakilala ang wikang ito bilang Pilipino upang mahiwalay ang kaugnayan nito sa mga Tagalog. na pinili ang Tagalog bilang batayan ng isang bagong pambansang wika.Isang layunin ng pagkakaroon ng isang wikang pambansa ang pagpapalaganap ng pagkakaisang pambansa. 3. at maging ang pagkakaroon ng isang sumasagisag na pambansang wika ng isang bansa. Sinasalita ang Tagalog ng napakaraming tao at ito ang wikang pinakanauunawaan sa lahat ng mga rehiyon ng Pilipinas. maaaring maging anumang katutubong wikang Awstronesyo. ang Pambansang Punong Rehiyon. inilikha ng unang Pambansang Asamblea ang Surian ng Wikang Pambansa. nang hindi nito magawa ng huling makipag-ugnayan sa isang kababayang babae habang nasa isang bangka patungong Europa. may nananatili pa ring mga alternatibong panukala sa kung ano dapat ang maging katangian ng wikang Filipino. it shall be further developed and enriched on the basis of existing Philippine and other languages (pagbibigay-diin idinagdag). Hindi ito nahahati sa mga mas maliliit at hiwa-hiwalay na wika. ng Saligang Batas ng 1987. nanawagan ito sa halip sa Pambansang Asamblea na mag-³take steps towards the development and formal adoption of a common national language to be known as Filipino. nilaktawan ng Artikulo XIV. 1937. Ito ang wika ng Maynila. na ipinagbisa matapos ng pagpapatalsik kay Ferdinand Marcos. Nagtakda naman ang Saligang Batas ng 1973 ng panibagong pambansang wikang papalit sa Pilipino. sa Metro Manila. tulad ng Bisaya. dahil doon. 5. Unang sumibol ang diwa ng pagkakaroon ng isang wikang pambansa sa Pilipinas noong balik-tanawin ni Manuel Quezon noong 1925 ang isang damdamin ng pagkabigo ng pambansang bayaning si Jose Rizal. Artikulo XV. na ginagamit bilang wika ng komunikasyon ng mga etnikong grupo (pagbibigay diin idinagdag). 1992.[2] Noong Nobyembre 13.´ Gayundin. pasalita at pasulat. kasama na ang Sugboanon ayon sa paggamit ng mga taga-Kalakhang Cebu at Davao. Gayumpaman. Seksyon 3(2). Hindi binanggit sa artikulong tumutukoy. Noong 1959. na ang Filipino ³ang katutubong wika. [baguhin] Mga naiibang pananaw at panukala Bagaman naitakda na sa Saligang Batas at mga kaugnay na batas ang sariling katangian ng Filipino.

A y o n k a y Z a f r a .lamang na.Ma r a mi n g ko n si d e r a syo n a n g i s i n a al a n g sa p a g ka t u t o a t p a g t u t u r o n g F il i pi n o . aniya. magsuri. Sa pagtuturo ng wikas a se ko n d a r ya . Maaaring ipasok.li n g g u wi st i ko . An g l i n g g u wi st i ko n g p r o se so a y ki n a p a l o l o o b a n n g p a g d e vel o p n g i sa n g e s t a n d a r d i sa d o n g a n yo n g wikang magagamit sa pagdevelop ng akademikongdiskurso. sa kasalukuyan. r etori ka . p a n g h i h i ra m n a n g ma ypagsasalin. Binanggit ni Zafra ang paliwanag ni Gonzales sailang proseso sa intelektuwalisasyon ng wika sal a r a n g n g a k a d e m y a : ( 1 ) a n g p r o s e s o n g l i n g g u wi st i ko a t ( 2 ) e kst r a . kailangang gamitin itosa n a p a k a h a l a g a n g l a r a n g . h i n a sa t a y o n g ma g i n g b i h a sa sa Filipino at English habang nag-aaral ng mga tiyak na aralin.nararapat isaalang-alang ang mga umiiral na teoryasa pagkatuto ng wika sa pagtatangkang bumuo ngisang kurikulum pangwika. ma y n a t a t a n g i a t s a r i l i n g r e j i s t e r ter mi n ol ohi ya. n a r a r a p a t d a w n a ma l i n a n g a n g k o g n i t i b o / a ka d e mi ko n g k a sa n a ya n g p a n g wi ka .Sa u n i b e r si d a d a t ko l e h i yo . s i n a s a b i n g u p a n g m a g i n g intelektuwalisado ang wika. Ayon naman kay Espiritu (sa Chioco). pagdevelop ng korpus o lawas ng tekstosa ib a ¶t i b a n g a ka d e mi ko n g l a r a n g . T h e p r o g r a m o f intellectualization. i s a n g m i d y u m s a pagkuha ng mas mataas na karunungan. makipamuhay sa kanilangka p wa a t ma ka p a g p a h a l a g a s a ka g a n d a h a n n g buhay. Ang intelektuwalisasyon aya n g p a g b u o n g r e ji st e r n g wi ka sa i b a ¶t ibangi n t e l e k t u w a l n a d i s i p l i n a a t l a r a n g n g e s p e sya l i sa syo n ( G o n za l e s sa Z a f r a 2 0 0 6 : 3 0 ) . ¶ Sa mg a l i n g g u wi st a . I t o a n g d a p a t n a ipaliwanag sa mga kontra-Filipino na nagsasabinghindi na dapat ituro ang wikang pambansa dahilmalaganap na ito¶t nauunawaan ng marami. Ay o n ka yOtanes (sa Chioco 2007). 61MALAY ANG KURIKULUM NA FILIPINO Ipinag-utos ng DECS noon na ³tertiary-leveli n s t i t u t i o n s s h a l l l e a d i n t h e c o n t i n u i n g i n t e l le ct u a l i za t i o n o f Fil i pi n o . ano man ang balakin sap a g b u o n g i s a n g k u r i k u l u m p a n g w i k a .Sa paggamit ng Filipino sa lahat ng level ng pag-aaral. ang Filipino ay de facto na iisa sa Tagalog at na ang pampublikong paggamit ng Filipino ay sa katotohanan ang paggamit ng Tagalog. ang pagsusuri sa istrukturang gramatika ng wika sa level na ito sapagkat sayu g t o n g i t o a y ma y ka ka ya h a n n a n g ma g l i n a w. kinakailangang bigyan-fokus ang layuning matuton g w i k a a n g m g a e s t u d y a n t e u p a n g s i l a a y makapaghanapbuhay. ang estratehiya para magamitang mga teknikal na termino mula sa ibang wika:g a n a p n a p a n g h i h i r a m. at . h i ni ka ya t a n g p a g g a m i t n g F i l i p i n o u p a n g m a g i n g intelektuwalisado ito. magtasa at magsintesis ng kanilang mganatutunan ang mga mag-aaral. hinihikayat na iangat ang wika bilang isangw i k a n g i n t e l e k t u w a l i s a d o . at k u m b e n s i y o n a n g w i k a n g g i n a g a m i t s a napakalahagang larang tulad ng a k a d e m y a . p a g b u o n g r e ji st e r n g wi ka o a n g t a n g i a t t i ya k n a g a mi t n g wika sa isang larang. however. ´ M a s a s a b i n g m u l a e l e m e n t a r y a h a n g g a n g se ko n d a r ya . Dapatl i n a wi n g ma g k a ka i b a a n g µg a mi t n g wi ka ¶ s a µl a r a n g . shall also be pursuedi n b o t h t h e e l e me n t a r y a n d s e c o n d a r y l e ve l s. Tuloy-tuloy ito hanggang sa kolehiyo.

sa sining. English. at pagtuturo. Science.¶ Angi n t e gr a syo n a y ma a a r i r i n g g a mi t i n sa i b a n g a si g n a t u r a . a n d r e a l i ze a g r a ci o u s l i f e i n o u r r i sky n e w wo r l d ´ ( De p Ed Curriculum sa Mendoza 2003).a a r a l n a maging µfunctionally literate. at (d) may kaalaman kung paanomatuto. M E N D O Z A TOMO XX ‡ BLG. Ang rasyonale ng paglinangna ito ay ang mithiing ang estudyanteng Filipino samundong mabilis ang pagbabago ay isang mag-a a r a l n a : ( a ) ma y sa p a t n a ka ka ya h a n t u n g o s a p a n g h a b a mb u h a y n a p a g s i si ka p n a ma t u t o . Edukasyong Pantahanan atMusika.Up a n g ma t u l u n g a n a n g mg a ma g . Pi n a ka ma h a l a g a sa mg a so syo l o h i ka l n a p r o s e s o n g i t o a n g p a g ka b u o n g i sa n g g r u p o n g µsi g n i f i ca n t o t h e r s¶ o µc r e a t i v e m i n o r i t y ¶ ² m g a i n t e l e k t u w a l n a d i s i p u l o n a ma g si si mu l a n g g u ma mi t n g mg a t e kn i ka l n a b o k a b u l a r y o a t t e r m i n o l o h i y a a t n g e s t i l o o retorika²at pagpapalaganap nito sa pamamagitann g p a g s u l a t . Ang ekstra-lingguwistikong prosesonaman ay tumutukoy sa sosyolohikal na prosesongd a p a t i s a a l a n g . s e e k c r e d i b l e so u r ce s o f kn o wl e d g e . Ang Basic Education Curriculum An g p a g l i n a n g n g ku r i ku l u m sa F i li p i na s a ynagsimula noong 1970. atM a t h e m a t i c s .Maisasakatuparan ito s a p a m a m a g i t a n n g p a g bi bi g a y-o p o r t u n i d a d sa mg a e st u d ya n t e n a ma l i n a n g a n g ka sa n a ya n a t ma p a y a b o n g a n g k a a l a m a n s a m g a g a w a i n g n a p a p a l o o b s a kurikulum na Filipino sa tersyarya.paglikha. 2 ‡ ABRIL 2008 niyang tuklasin. ( b ) isang aktibong tagalikha ng kahulugan.a l a n g p a r a m a i p a l a g a n a p atm a i p a t a n g g a p a n g m g a p r o d u k t o n g i n t e l e kt u wa l i sa syo n . sa sistemang sosyo-politikal ng bansa. a n d u se d a t a a n d f a ct s cr e a t i ve l y s o that they can survive. Sining at Edukasyon sa Pagpapalakas ngK a t a w a n . (c) maysa p a t n a ka ka ya h a n g ma t u t o sa a n o ma n g i b i g 6 2 R .¶ ang kurikulum aynaformula gamit ang mga area ng pagkatuto o basict o o l s u b j e c t : Filipino. samusika at mga laro. raise theirp e r so n a l a n d n a t i o n al sel f e s t e e m. overcome poverty. sa lokal na kultura. J .Ito ay mangangailangan ng sapat na pang-unawasa kasaysayan ng Filipinas. N a g i n g p a n l i ma n g a r e a a n g Ma ka b a ya n . makaunawa at makaayos ng mga µlife skill. Dito ang mga mag-a a r a l a y m a y p a g k a k a t a o n g m a k a p r o s e s o . paglalathala. An g Ma ka b a ya n a y b i n u b u o n g : Araling Panlipunan. hinihikayat ang pamamaraan ngpagtuturong may integrasyon. A n g M a k a b a y a n a n g m a g i g i n g µ l a b o r a t o r y o f l i f e ¶ o p a g s a s a n a y t u n g o s a pangkabuuang pagkatuto upang malinang ang isangmalusog na sarili at pambansang pagkakakilanlan. Gaya ng inilalahad sa dokumento ng BEC:³We have to educate our Filipino learners to filteri n f o r ma t i o n cr i t i cal l y.Sa Makabayan. at ang pagbuo ng rejistera y h i g i t p a s a p a g l i k h a n g t e r m i n o l o h i y a o katawagan. . mapaloob omapalabas ng klasrum. Nilalayon ng BasicEd u ca t i o n Cu r r i cu l u m ( B EC) n a ma i a n g a t n g kalidad ng mga mag-aaral na Filipino at ang mganagtapos na nang may taglay na panghabambuhayna kakayahang matuto.

Sa p a g sa sa l i t a n a ma n . 2003). Sa kaso naman ngmga guro. sinasabing pinakaangkop angp a gl i kh a n g k a r a n a s a n g i n t e r a kt i b o sa kl a sr u m. p a g s a s a l i t a . At dahil ang kurikulum ayinteraktibo. Sa kasanayansa pagbasa. Ang Filipino sa BEC An g F i li p i n o sa BEC a y l u mi l i n a n g sa mg a ka sa n a ya n s a p a ki ki n i g .d i i n d i n s a B E C a n g V a l u e s Development o Edukasyong Pagpapahalaga mulaGrade 1 hanggang Grade 6. naiiwasan ang uri ng mga mag-aaralna naghihintay lamang ng isusubong kaalaman oimpormasyon. K a ya a n g B EC a y i n a yo s u p a n g ma g k a r o o n n g l a l o n g i n t e r a ksyo n a n g e st u d ya n t e sa g u r o . pagkilala sa mga salita.Isang huwarang guro ang kailangan ng BEC.A n g h u w a r a n g g u r o a y mapagkakati wal aangtagapamahala sa pagtuturo. P a r a s a m a b i s a n g pagtuturo. sa kapwa magaaral.napagaganda ang ayos ng sulat-kamay. Taglay niya ang kaalaman sa aralinh a b a n g b u k a s s a i b a p a n g b a g o n g k a a l a m a n s a kanyang area. hinihikayat ang collaborative .teachi ng .B i n i g y a n .at sa mga multimedia source .at team. tandem . nahahasa ang wastong pagbigkas. pagsulat. naiaangatang kasiglahan sa antas ng pagkatha at kaaya-ayangk a a y u s a n g p a n s u l a t i n . May sarili itong timea l l o t me n t u p a n g ma b i g ya n n g sa p a t n a o r a s a n g p a g p r o p r o se so n g mg a e s t u d ya n t e sa ka n i l a n g ka r a n a sa n sa l o o b a t l a b a s n g p a a r a l a n . Up a n g mapagtibay pa ito. s o s y a l .Ano man ang mga pagbabago. at pisikal. Saklaw ng mgakasanayan sa pakikinig ang masusing pagkilates atma b i sa n g p a n g . pag-unawaat kasanayan sa pag-aaral at riserts. Sai n t e r a k s y o n a t k o l a b o r a t i b o n g k a r a n a s a n g nalilikha niya. Nagbabahagi siya ng kaalaman atk a g a m i t a n a t k a r a n a s a n . paggamit ng mgapahayag at istrukturang gramatika.u n a wa . e m o s y o n a l .Pi n a p a y a g a n a n g mg a p a a r a l a n n a bumuo ng sariling plano sa implementasyon ng areana ito. at pag-iisip sa Filipino. inaasahan siyang maglunsad ng mgag a w a i n g m a g b i b i g a y s a m g a e s t u d y a n t e n g pagkakataong magtagisan ng talino o magpalitanng mga ideya. A n g k i n n i y a a n g k a t a n g i a n g i n t e l e k t u w a l . p a g b a sa . Si ya a ng gur onggumagabay sa mga estudyante par a maginga k t i b o s a m g a gawaing pampagkatuto. B E C 2 0 0 2 s a M e n d o z a . Sa pagsulat.An g BE C a n g ka sa l u ku ya n g k u r i k u l u m sa elementarya at sekondarya (mula pa noong 2002). ang mga tiyak na kasanayan ay 63MALAY ANG KURI KUL U M NA F I L I PI NO . sa kagamitang pampagtuturo. ekonomiko. nalilinang ang husay sa pagpapalawak ng talasalitaan. isang dekada angh i h i n t a y i n ( s a p a g k a t k a d a 1 0 t a o n l a m a n g nagaganap) para sa mga susog at rekonstruksyonN E S C / N S E C 1 9 9 2 .

Ang mahalaga sa komunikasyon ay pagkakaunawaan. Katulad ng saEnglish.¶ Makikita saunang talahanayan ang mga pamantayang ito Mga Kahalagahan ng Wika A.ginagamit ng tao ang wika sa pagpapahayag ng damdamin at kaisipan. Instrumento ng Komunikasyon . Kung minsan. at nakapagpapamalas ng kahusayan sapagpapahayag ng sarili sa pagsasalita at pagsusulatu p a n g ma k a a n g k o p s a p a n g .I n a a sa h a n g n g F il i pi n o sa BEC n a a n g mg a estudyante ay nakagagamit ng Filipino sa mabisangpagtanggap ng mga impormasyon sa pakikinig atpagbasa.malilinang sa pamamagitan ng mga sitwasyon atiba¶t ibang kagamitan tungo sa lubusang pagkatuto.VI sa p a g sa sa a l a n g . walang pagdaragdag ng bilang ng minutosa Ba i t a n g I V.Inaasahang ang mga bata ay may sapat n a kakayahang makaunawa ng babasahin lalo na kungi t o a y b a t a y s a k a n i l a n g k a r a n a s a n .a r a w.a r a w n a sitwasyon ng p a m u m u h a y a t s a m a b i l i s n a pagbabagong nagaganap sa daigdig. inaasahang ang mga batayangkasanayan sa pagbasa at ang paglilinang ng mgakasanayan sa pakikipagtalastasan ay matututuhannang lubusan. Sapat nang maipahayag ng bawat isa ang konseptong nais nilang iparating sa wikang pareho nilang mauunawaan. Napapaloob dito ang mga kaisipan at karanasann g m g a b a t a a y o n s a k a n y a n g kinalakihan. .Isa sa mga nilalaman ng Filipino sa Baitang I-I I I a y a n g k o n s e p t o n g S i b i k a a t K u l t u r a . may pamantayang ibinigaya n g D e p a r t m e n t o f E d u c a t i o n ( D e p E d ) s a tinatawag na µlearning competencies. Para matamoang mithiin ng Filipino. kung kaya inaasahang angmga estudyante ay may sapat nang kasanayan atkaalaman sa pagsusuri sa mga aralin. at kahusayansa p a g p a p a h a ya g n g sa r i l i sa p a g sa sa li ta a t sa pagsulat.a l a n g n a a n g batayang kasanayan sa pagaaral ay natutunan nasa unang tatlong baitang. S a pamamagitan nito. Ang kawastuang gramatika ay hindi na gaanong pinapansin lalo na kung ang naguusap ay may magkaibang wika. hindi kinakailangang ang isang tao ay magkaroon ng mataas na kaalaman sa isang wika upang maipahayag nya ang kanyang saloobin.Ma y n a ka l a a n g o r a s p a r a sa p a g t u t u r o a t pagkatuto ng Filipino: 80 minuto para sa BaitangI-III at 60 minuto Baitang IV-VI.

Dahil dito ang kaalamang kanyang natuklasan ay hindi kasamang nalilibing kapag ang taong nakatuklas ay namatay na. Aguilar (1994). Nag-iingat at Nagpapalaganap ng kaalaman . Kung sakaling matapos matuklasan ni Benjamin Franklin ang kuryente siya ay namatay nang hindi man lang nya ito naisulat o hindi man lamang nasabi sa isang kakilala. Sa tungkuling ito. ang wika ay kinakailangang matatas at maunlad. "Ang mga Indonesyan.maraming kaalaman ang naisasalin sa bawat saling-lahi sa pamamagitan ng wika. Mabisang gamitin ang wika sa pagtuturo at pagpapalaganap ng kaalaman sa loob at labas ng paaralan. sapagkat dito pinaiiral ang malikhaing paglalang ng mga bagong pamamaraan at bagong paniniwala. ang kaalamang ito ay sinusulat niya o kaya'y sinasabi sa isang kakilala. Lumilinang ng Malikhaing pag-iisip . Wika rin ang ginagamit na midyum upang ang nabanggit na kaalaman ay mapalaganap. Marahil ay wala pa tayong kuryente ngayon. Ang China na siyang pinakamalaking bansa sa daigdig ay may isang pambansang wika. Kaya naman ang unang ginawa nila matapos makamit ang kasaimlan ay bumuo sila ng isang Bahasa Indonesya na ngayon ay kanilang wikang pambansa buhat sa lahat ng wikaing sinasalita sa kanilang bansa." (Relova: 1973) D. noong sila ay nakikipaghamok sa mga Olandes upang makamit ang kalayaan ay sumisigaw ng "Satu Bangsa! Satu Bahasa! Satu Tuna-ir!" (Isang Bansa! Isang Wika! Isang Inangbayan!). ang Mandarin. Sa pamamagitan ng wika ang kaalaman ay nanatili o napangangalagaan. mapapansing lahat sila ay nagsisikap na malinang ang kanilang pambansang wika. Maagang nakilala ng mga Indonesyan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang pambansang wika upang ang kanilang mga mamayan ay mabuklod. ito ang pinakamahalagang tungkuling ng wika.B.ayon kay Reynaldo L. Sa ganitong pagkakataon masasabi nating ang wika ay gumanap ng tungkuling pagiingat sa kaalaman. Kapag tayo ay nagbabasa ng maikling kwento o . Kung titingnan nating ang mga bansang kalapit natin. C. Nagbubuklod ng Bansa .ang pagkakaroon ng isang pambansang wika ay mahalaga upang magkaisa at mabuklod ang mga mamayan nito. Kung ang isang tao ay nakatuklas ng isang mahalagang kaalaman.

Sa ating mayamang salita. Rizal na nagbibigay importansya sa kahalagahan ng wika sa buhay ng isang tao. Subalit ngayón ay hindî na tinátanggáp ang teoryang itó. Ayon sa wave theory. Sa Pilipinas mayroon tayong higit sa isang daang klase na lengguahe na ginagamit mula Batanes hanggang Tawi-tawi. kaya ating pagyamaning kusa. Ifugáw at modernong Filipino sa Filipinas. Malaysia at ibá pang lugár. nakikilala ng ibang tao kung sino tayo. sa pamamagitan nito. Jose P. Ang Pinagmulán ng mga Wikà ng Filipinas Sinu-sino ang mga dayuhang nagdalá ng ibá¶t ibáng wikà sa Filipinas? Iyán ang katanungan ng isáng panauhin dito sa Sarisari etc. ang pagkakaisa at pagkakaunawaan sa bawat tao ay lalong yumayabong. Maraming lahì ang nagdalá ng kaní-kaniláng salitâ sa Filipinas noóng unang panahón. Ang wika ng isang bansa ay masasabi natin na kaluluwa ng isang bansa na siyang nagbibigay buhay dito. naituturo sa ating ang paggawa ng isang bagay kahit hindi natin nakikita kung paano ito ginagawa. Dahil sa wika maraming mga bagay ang nabubuo. Ang importansya upang lalong paunlarin at palawakin ang ating pambansang wika ay matagal nang binibigyang pansin ng mga namumuno sa ating bansa. ngunit ang mga wikang dinatnán nilá sa Filipinas ay taál na Filipino. Ito rin ang nagsisilbing susi ng ating pagkakakilanlan. Diumanó¶y itó raw ang sanhî kung bakit may mga Ita. ang mga ninunò ng lahing Filipino ay dumayo sa Filipinas nang iláng ulit o waves ng pandarayuhan sa pamamagitan ng mga tuláy na lupà na nalantád dahil mas mababaw ang mga dagat noong panahón ng kalamigang pandaigdíg (Ice Age). ngunit ang pambansang wikang Filipino pa rin ang siyang mas malimit na ginagamit at mas naiintidahan sa buong kapuluan.nobela. Libu-libong taón daw ang pagitan ng bawat panahón ng pandarayuhan. nalilikha o naiimbento. parang nararamdaman natin ang nararamdaman ng pangunahing tauhan dahil pinagagana ng wika at ating imahinasyon. Ito ay nagsisilbing tulay na siyang nagdurugtong sa mga komunidad na naninirahan sa isang bansa. Ito ang mga tanyag na katagang nagmula sa ating pambansang bayani na si Gat. nakabubuo sila ng mga bagong konsepto na humahantong sa paglikha o pag-imbento ng mga bagong bagay. Sa pamamagitan nito. gaya ng inang sa atin ay nagpala. Sa pamamagitan ng payak at tiyak na panuto. madali nating makikita ang iba t-ibang impluwensya na siyang nakapagbago at humulma sa pagkatao ng mga Filipino. Tandaan natin na ang ating pambansang wika ay hindi lamang para sa pakiki-pagkomunikasyon ngunit siya ring pundasyon ng ating pagkakakilanlan bilang isang indibidual at bilang isang bansa. Ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit sa hayop at malansang isda. Dati'y may teoryang ang tawag ay wave theory. Nanggaling daw silá sa Indonesia. Samakatwid ang wika rin ay maari ring maging batayan ng ating nakaraan at kultura. . Sa pamamagitan ng pagpapalitan ng idea ng mga tao.

ang mga Filipino. May paniniwalang ang kauna-unahang wikang ginagamit sa daigdig ay ang lenggwahe ng mga . ang Filipinas ay may sariling mga taál na wikà bago pa man itó nápuntahán ng mga dayuhan. Bow Wow kalikasan.Ayon sa mga bagong pananaliksík sa larangan ng wikà (comparative linguistics. Nagkahiwá-hiwaláy silá at nagsikalat sa buóng kapuluán. Ang ibig sabihin ay nagíng bago na ang mga wikà at pagsasalitâ ng ibá¶t ibáng grupo. Halimbawa. Bagamá¶t may mga wikang dayuhan na nagkaroón ng impluwensiyá sa paglagô ng mga wikang Filipino. nadalá rin nilá ang kaniláng mga bagong salitâ sa Filipinas .patí yaóng mga salitáng natutuhan nilá sa ibá pang mas malalayong bansá tulad ng India. Unconsciously learning the language. Dahil sa habà ng panahón na nagkahiwaláy silá. Pooh Pooh tao. Ito ang mga wikang kilala natin sa Filipinas ngayón tulad ng Ilokano.bagay. Wika natutunan tungkol sa mga pakikipagsapalaran. Masasabi nating patuloy na nagbabago ang mga wikà sa mundó dahil lahát tayo ay patuloy ang panghíhirám at paggamit ng mga bagong salitâ sa ating pangungusap. Story of Tower of Babel. ay nanghíhirám ng mga salitâ mulâ sa maraming dayuhang lahì. Genesis 11: 1-9 Tore ng Babel. tren. anuman ang pinagmulan ay ginagad ng tao. Cebuano at marami pang ibá. Mga tunog ang nagpapakahulugan sa mga bagay tulad ng kampana. at iba pa.Pinagmulan ng wika Ding Dong . Wikang Aramean Believes that all languages originated from their language. Ipinalalagay na ang tao ang siyang lumikha ng tunog at siya ring nagbibigay ng kahulugan. Charles Darwin Ito ay nakasaad sa aklat na Lioberman (1975) na may pamagat na On the Origin of Language . Mula naman sa revyuwer sa Filipino ni Criselle ng San Pedro Poveda College: Teorya ng Wika . ang tunog-kulog. Based on the Bible. untí-untíng nagbago ang kanilang pagsasalitâ. ihip ng hanging. Dito ang tunog ng nalikha ng kalikasan. at iba pa. Ganitó rin ang nangyari sa ibáng mga bahagi ng Timog-Silangan tulad ng Malaysia at Indonesia. tulad ng lahát ng lahì sa daigdíg. May relasyón sa bawat isá ang mga wikà sa Filipinas. Malamáng na ang unang mga taong nagsasalitâ ng íisáng wikang Austronesian ay dumatíng sa Filipinas mula sa hilagà (north) limáng libong taón na ang nakalipas. ang wika ay sadyang natutuhan kahit walang nagtuturo o naririnig. Ang mga wikang Austronesian ay mga wikà mula sa mga pulô ng Southeast Asia hanggáng sa Easter Island na malapit sa South America. Tagalog. Nang simulán nilá ang pangangalakal sa mga pulô. Kahariang Ehipto Ayon sa haring si Psammatichos. Mula noon hanggáng ngayón. Syria. Dito ang tunog mula sa mga tao. Makikita rin sa mga bagong ebidensyá sa larangan ng arkeolohiya na tulúy-tulóy at hindî paulit-ulit ang nagíng pandarayuhan sa Filipinas. Aramean or Aramaic. sinasaad niya ang pakikipagsapalaran ng tao para mabuhay ang nagtuturo sa kanya upang malikha ng iba t ibang wika. relo. Dumatíng ang panahón na ang mga grupong itó ay hindî na nagkaintindihan. lexicostatistics). ang mga wikà ng ibá't ibáng grupo sa Filipinas ay masyadong magkakahawig kayâ hindî máaaring may iláng libong taón ang pagitan ng kaní-kaniláng pagdatíng. Ang pangalan ng pamilya ng mga wikang itó ay Austronesian o Malayo-Polynesian. Ipinalagay sa teoryang ito na ang lahat ng bagay sa kapaliran ay may sariling tunog na siyang kumakatawan sa nasabing bagay. Natutunan kahit walang nagtuturo.

bulaklak. ayon kay G. dentista Panlapi = mag-. Tinatawag na Aramaic ang kanilang wika. ang mga . ang tao mismo ang gumagawa ng kaniyang wika upang may magamit sa kaniyang pakikisalamuha. -um-. pinaniniwalaan sa teoryang iyo na nuuna ang pagsasalita sa pamumuestra. laba. -an/-han Fonema = a *tauhan. isang iskolar noong ika-19 na dantaon.Aramean. ang fonema ay tawag sa makabuluhang yunit ng binibigkas na tunog sa isang wika. 4. /a/ at /t/ na kung pagsama-samahin sa makabuluhang ayos ay mabubuo ang salitang [lumipat]. doktora 3. panlapi at fonema. Sa Filipino ang tatlong uri ng morfema ay ang salitang-ugat. -in-. kilala sa teoryang ito ang DANISH na si OTTO JERPERSON. 1. Sintaksis ± pag-aaral ng sintaks. saya. Halimbawa ay ang mga fonemang /l/. /i/. Semantiks ± pag-aaral ng relasyon ng salita sa bawat isa sa iisang pangungusap. singsing. Ponolohiya o fonoloji ± pag-aaral ng fonema o ponema. TEORYA NG PAKIKISALAMUHA. /u/. Sila ang mga sinaunang taong nanirahan sa Syria (Aram) at Mesopotamia. Balangkas ng Wika Ang wika ay isang masistemang balangkas dahil ito ay binubuo ng mga makabuluhang tunog (fonema) na kapag pinagsama-sama sa makabuluhang sikwens ay makalilikha ng mga salita (morfema) na bumabagay sa iba pang mga salita (semantiks) upang makabuo ng mga pangungusap. sintaks ay ang tawag sa formasyon ng mga pangungusap sa isang wika. maaaring mauna ang paksa sa panaguri at posible namang pagbaligtaran ito. sinasaad dito na ang wika ay may melodya at tono at walang kakayahan sa komunikasyon o hindi nakakakomunika sapagkat taglay nito ang kakulangan sa mga detalye at impormasyon. Magkaugnay ang pagsasalita at pagmumuestra at ang sentro sa utak na kumokontrol sa paggalaw at pagsasalita ay magkalapit at magkaugnay. Ito ay ay unang nasapantaha ni NOIRE. ang morfema ay tawag sa pinamakamaliit na makabuluhang yunit ng salita sa isang wika. pinaniniwalaan na ang wika ay galing sa ingay na nililikha ng taong magkatuwang o nagtutulungan sa kanilang gawain. 2. doktor. Morpolohiya o morfoloji ± pag-aaral ng morfema. Samantalang sa Ingles laging nauuna ang paksa. Salitang-ugat = tao. TEORYANG YO-HE-HO. Revesz. Naniniwala ito na ang wika sa likas na pangangailangan ng tao upang makipagsalamuha sa kaniyang kapwa. Ang pangungusap ay may istraktyur (sintaks) na nagiging basehan sa pagpapakahulugan sa paggamit ng wika. /p/. Sa Filipino. TEORYANG MUESTRA. TEORYANG MUSIKA. isang propesor sa Amsterdam Germany. /m/. maglaba.

may kahusayan. sa mga larangan ng pamahalaan at kalakalan. katulad nina Dr. Sinasabi ng ilan na marahil sinunog ng mga unang paring Kastila ang mga ito. sa iba't ibang antas ng katatasan. Nakasulat ito sa Kastila at dalawang uri sa Tagalog: nakasulat ang una Baybayin habang ang sa mga titik ng Latin naman ang isa. Sinasalita rin ito sa Hilagang Kapuluang Mariana. bagaman halos nasa Ingles ang buong kayarian ng mga pahayagan. isa ang Tagalog sa kasamang-opisyal at tanging pambansang wika sa Pilipinas. David Zorc and Dr. at kaalaman sa pananagalog. Ito ang limbag sa Tanso ng Laguna ng taong 822 A. Pinaniniwalaang hinango rin ang Tagalog mula sa salitang taga-irog dahil kilala ang pangkat ng mga kayumangging ito sa pagirog sa sinisintang kabiyak at sa pagiging tapat din sa pakikipag-ugnayan sa pinili niyang makakasama sa buhay. habang kalat ang Tagalog sa maraming mga larangan. kung saan ang mga Pilipino ang pinakamalaking pangkat etnolingwistiko. panulat na baybayin.salita sa pagbuo ng pangungusap ay bumabagay sa iba pang salita sa pangungusap upang maging malinaw ang nais ipahayag." Walang mga halimbawang kasulatan ng orihinal na Tagalog bago dumating ang mga Kastila. nasumpungan nila na may kabihasnan na dito: na may wika. nahubog ang kaisipan at kalinangan Pilipino sa kaisipang dayuhan. Ang Wikang Tagalog. Batay ito sa isang nakaraang kaganapan. May kaugnayan ang salitang ito sa isang kasabihang Tagalog na "mahirap mamangka sa dalawang ilog (o irog). Malawak na ginagamit ang Tagalog bilang lingua franca o "tunay na wika" sa buong bansa. dahil sinasabi ring masademonyo ang mga halimbawang ito. at sa mga pamayanang Pilipino nasa labas ng Pilipinas. at patuloy pa ring ginagamit ang mga ito sa bawat rehiyon at mga lalawigan ng bansa. Robert Blust. galing sa unlaping tagá. kasama ng mga kamag-anak nitong wika ng mga taga-Gitnang Pilipinas. Nang dumagsa ang mga Kastila sa kapuluan ng bansang ito. Bilang Filipino. subalit may dokumento o kasulatang nakalimbag sa tanso na nagpapatunay na ang isang matandang uri ng wikang pinagmulan ng wikang Tagalog ay umiiral at ginagamit na mahigit sa isang libong taon nang nakalipas.D. noong may higit pang katinuan at takot sa Diyos ang mga tao.[3] na kilalala rin sa mas simpleng pangalang Tagalog. na inakdaan noong 1593. ay isa sa mga pangunahing wika ng Republika ng Pilipinas at sinasabing ito ang de facto ("sa katunayan") ngunit hindi de jure ("sa batas") na batayan na siyang pambansang wikang Filipino (mula 1961 hanggang 1987: Pilipino[3]). at mga payak na lipunang may pinunong tinatawag na datu ng bawat pangkat o barangay. higit na laganap ang Ingles. isang bagay na patuloy pang inuusisa at pinag-aaralan ng mga nagdalubhasa sa wika. kasama ng Ingles. ang karaniwan at pamantayang anyo nito ang pangunahing wika sa pambansang telebisyon at radyo. ngunit sa haka-haka ng mga dalubhasa sa pananalita.na nangangahulugang "katutubo ng" na idinagdag sa harap ng salitang ilog. Kakaunti lamang ang kaalaman tungkol sa kasaysayan ng wikang ito.. kaya't may ibig sabihing "mga taong naninirahan sa tabi ng ilog.[4][5] Ang Doctrina Cristiana (Doktrinang Kristiyano) ang pinakaunang aklat na naisulat sa Tagalog. nagmula ang mga ninuno ng mga Tagalog sa hilagang-silangang Mindanao o sa silangang Kabisayaan. Tinatawag na mananagalog o mananalita ang isang may mataas.[3] Ang salitang Tagalog ay hinango sa salitang taga-ilog. Ipinapalagay na sangay na kauri ng wikang Tagalog ang iba pang mga katutubong wika sa Pilipinas. na nagpatuloy hanggang sa pagdagsa sa bansa ng mga Amerikano at mga Hapones sa paglipas ng . Bilang isang pangunahing wika sa Pilipinas. Wala pang nailathalang aklat na nagsasabi kung gaano katanda ang wikang Tagalog. Subalit. Sa pagtuturo ng mga dayuhan ng kanilang kaalaman mula sa Europa.

Subalit hindi nagresulta ang pagpapalit ng pangalan ng Tagalog sa pagtanggap. Noong 1939. at naging higit din sa mga wikang Ingles at Kastila. Panitik ng baybaying Tagalog o ang alibata. upang mabigyan ang Tagalog ng isa pambansang tatak at diwa. lalo pa itong pauunlarin at pagyayamanin batay sa buhay na mga wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. at may isang kinalabasang kasunduan² isang "makapandaigdigang" gawi sa pagkakaroon ng wikang pambansa. Nang ibalangkasa ang bagong konstitusyon ng 1987. ng mga hindi Tagalog. na hindi sumang-ayon sa pagkakapili ng Tagalog bilang wikang pambansa. Laguna. Itinuturing ang makatang si Francisco Baltazar (1788±1862) bilang pinakamahusay na manunulat na Tagalog. subalit ang Ingles ang ginagamit sa mga paaralan at sa pangkalakalan.[6]. Isa sa patunay ng kagulangan o katandaan nito ang lathalain Kasulatang Limbag sa Tanso-laguna o LCI (822 . sa halip na pangpangkat etniko lamang. sa diwang nakadarama. Sa kabila ng impluwensiyang ito. sa halip na Pilipino. nakilala ang wikang Tagalog bilang isang pambansang wika na nakalalamang sa ibang mga diyalekto. tinawag ni Pangulong Manuel L. na tatawaging Filipino. ang Sekretaryo ng Edukasyon noon.mga panahon. Noong 1937. muling binalikan an paksang pangwikang ito. Vocabulario de la lengua tagala (1835) at Arte de la lengua tagala y manual tagalog para la administración de los Santos Sacramentos (1850). 1613).[6] Nilahad ng konstitusyon na habang umuunlad at nagbabago ang wikang Filipino. Sa kahabaan ng 333 taong pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas. mayroon mga nasulat na mga pambalarila at mga talahuluganan ang Kastilang kaparian katulad ng Vocabulario de la Lengua Tagala ni Pedro de San Buenaventura (Pila. pati na rin sa bugkos ng pamahalaan. Ang Florante at Laura ang kaniyang pinakabantog na akda. Ginagamit ang Tagalog bilang lingua franca o "pangkaraniwang wika" (o "tunay na wika") sa Pilipinas. muli itong pinangalanang Pilipino ni Jose Romero. tinawag na Filipino ang wikang pambansa. napili ng National Language Institute ang Tagalog bilang batayan ng pambansang wika ng Pilipinas. Noong 1959. Quezon ang Tagalog bilang ang Wikang Pambansa. partikular na ang mga Sebwano. Noong 1971. Isa ang wikang Tagalog sa una at may mataas na uri ng wika sa kapuluang Pilipinas. na naisulat noong ika-19 daantaon.

Ilokano.A. Sa kasalukuyan. kasama ng Ingles.).[6][13] Noong Disyembre 30. . ang Konstitusyon ng Biak-na-Bato (Artikulo VIII: Opisyal na Wika) ng 1897. Sumusunod rito ang mga wika ng bawat rehiyon ng bansa. lumaong tinawag na Pilipino ang minumungkahing wikang pambansa. 1937.[13] Noong 1939. kundi pati na rin sa mga taga-ibang bansa. Sebwano. inihayag ni Pangulong Manuel L. Bikolano. subalit iniatas ang pagpapaunlad at pagaangkin ng isang karaniwang wikang pambansang batay sa isa sa mga buhay na mga katutubong wika.D. higit pa itong pauunlarin at pagyayamanin batay sa mga buhay na wika sa Pilipinas at iba pang mga wika.[15][16] Ang mga wikang pangrehiyon ay mga katulong na wikang opisyal sa mga rehiyon at magsisilbing mga katulong na midya ng pagtuturo doon.[15] Bilang Filipino. may patunay na ito nga ang inang wika ng makabagong Tagalog sa Pilipinas. Itinalaga ang Tagalog bilang wikang opisyal sa unang konstitusyon ng Pilipinas. Seksyon 7 ng pang-1987 na Konstitusyon ng Pilipinas. Nagpayabong at nagpayaman sa wikang Tagalog ang lawig ng panahon ng pakikipag-ugnayan ng kabihasnang tagalog sa iba't-ibang lahi ng mga taong nakarating sa kapuluan ng Pilipinas. na nag-aatas na sa pagsulong nito. Ginagamit ang Ingles bilang isang "wikang pangdayuhan" at ginagamit din sa mga kawanihan o tanggapang nakikipag-ugnayan at nakikipagtalastasan hindi lamang sa mga Pilipino. magsasagawa ang Pamahalaan ng mga hakbang upang panimulan at panatilihin ang paggamit ng Filipino bilang midyum ng opisyal na komunikasyon at bilang isang wikang pangpagtuturo sa sistemang edukasyonal.[14] Itinakda ng konstitusyon ng 1987 ng Pilipinas ang Filipino bilang wikang Pambansa. Pangasinan. pinili ng Surian ng Wikang Pambansa (o National Language Institute sa Ingles. na: Ayon sa probisyon ng batas at kung mamarapatin ng Kongresong kailangan ito. at iba pa. katulad ng Hiligaynon. sa isang bahagi. Quezon ang pagkakapili ng wikang Tagalog bilang gagamiting batayan ng pagpapaunlad at pagaangkin ng isang wikang Pambansa ng Pilipinas.[11] Noong 1935. na bagama't may pagkakaiba ang anyo sa kasalukuyang Tagalog. at ang pambansang wika ng Republika ng Pilipinas. ang wikang Tagalog ang siyang kinikilalang pangkaraniwang wika. Sinsabing ito lamang ang isa mula sa 170 mga wikang Pilipinong opisyal na ginagamit sa mga paaralan at mga negosyo. Kapampangan. itinalaga ng konstitusyon ng Pilipinas ang Ingles at Kastila bilang mga opisyal na wika. bagaman isinasaad sa Artikulo XIV. isang komiteng binubuo ng pitong mga kasaping kumakatawan sa iba't ibang mga rehiyon ng Pilipinas) ang Tagalog bilang batayan ng pagpapaunlad at pagaangkin ng isang wikang pambansa ng Pilipinas.[12] Pagkaraan ng pag-aaral at talakayan. itinuro ang Tagalog sa mga paaralan sa kabuoan ng Pilipinas.[6] Itinalaga ng konstitusyon ng 1973 ng Pilipinas ang Pilipinong nakabatay sa Tagalog. bilang isang wikang opisyal at nag-atas ng pagpapaunlad at pormal na paggamit ng isang karaniwang wikang pambansang tatawaging Filipino.

ang balbal. Marami ang nagsasabing wikang Filipino ang Wikang Pambansa. o balbal. laman pa rin ng pagtatalo kung ano ang kasama sa antas na ito. haybol (bahay) at bomalabs (malabo)". ito ang may pinakamayamang uri. ang Filipino pa rin ang naitala at kinikilalang wikang pambansa. Maaaring ituring ang Filipino naman na kalipunan ng mga salitain ng lahat ng mga Filipino (tao) maging lalawiganin man. iskapo (takas). tema at punto sa pampanitikan. Kabilang sa antas na ito ang mga salitain ng mga katutubo sa lalawigan. Tagalog man o banyaga. Ikalawang uri naman ay ang lalawiganin. at may mga hiram na titik. na siyang pinakamababa. at iba pang likhang-pampanitikan ay kadalasang nagaganap. Ginagamit ang idioma. Matibay na indikasyon ng lalawiganing tema ang pagkakaroon ng punto. Sa Pilipinas. Batangueño. Gayunpaman dahil kasulatan at kasaysayan.Nahahati ang wika at salitain sa apat na uri. Una. Halimbawa: "epal (mapapel). may temang lalawiganin sa kanikanilang dila ang mga Kabiteño. May isang bihasa sa wika ang nagsabi na ang panitikan ay "Kapatid na babae ng kasaysayan". palabas. Ang ikatlong uri naman ang pambansa. at taga-Quezon. Malayang magamit sa pagkatha ng dula. Madalas itong ginagamitan ng mga salitang may iba pang kahulugan. tayutay at iba't ibang tono. Halimbawa. eskima. ang Tagalog ang siyang tinuturing na wikang Pambansa at hindi ang Filipino. Sa apat na antas ng wika. elib (bilib). Sa kadahilanang ito. samantalang Tagalog namang ang sa iba. Kung mauunawaan na maunlad ang Filipino at ang kaniyang alpabeto (simpleng alpabeto). dahil ang wikang pampanitikan ay makasaysayan at may kakayahang tumaliwas sa kasaysayan dahil sa kakayahang lumikha ng mga tauhang piksyunal o hindi totoo. Ang ikapat na uri naman ng wika ay ang pampanitikan. ang wikang Tagalog. . istokwa (layas).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->