P. 1
Mv2twpiv Ubd Plan

Mv2twpiv Ubd Plan

|Views: 2,239|Likes:
Published by Lorie Mae Sim

More info:

Published by: Lorie Mae Sim on Jul 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2013

pdf

text

original

ISANG UBD PLAN PARA SA YUNIT I NG TANGLAW NG WIKA AT PANITIKAN: IV PAMAGAT NG YUNIT: Alab ng Puso Mga Sakop na Aralin

: 1) Kung Tuyo na Ang Luha Mo, Aking Bayan; 2)Walang Panginoon;3) Liwanag at Dilim; 4) Walang Sugat; 5) Satanas sa Lupa; 6) Alyas Juan de la Cruz; 7) Talulot sa Pagas na Lupa Bilang ng mga Linggo: 7 hanggang 8 8 hanggang 10 na linggo Pagbubuod ng Yunit: Sa Yunit I, itinatampok ang mga piling akdang pampanitikan na nagpapaalab sa damdaming makabayan ng mga mag-aaral. Pawang mga akdang naglalarawan sa lipunan ang tatalakayin sa yunit na ito. Sa tulang “Kung Tuyo na Ang Luha Mo, Aking Bayan,” inilalarawan ang damdamin ng mga Pilipino sa pang-aagaw ng mga Amerikano sa kalayaang katatamasa pa lamang nila pagkatapos ang matagumpay na rebolusyon laban sa mga Kastila. Samantala, sa “Walang Panginoon,” isinasalaysay ang mga kawalangkatarungang dinaranas ng mga magsasaka sa Pilipinas, na nagbubunsod ng iba’t ibang uri ng tugon gaya ng himagsikan o kaya’y paghihiganti. Ang “Liwanag at Dilim” ay isang sanaysay na tumatalakay naman sa masasamang epekto ng pag-ibig sa salapi at kayamanan. Ang “Walang Sugat” ay isang sarswela na naglalahad sa pag-iibigan ng isang Katipunero at ng kanyang babaeng minamahal. Matinding batikos naman ang “Satanas sa Lupa”sa mga nagnanaknak na kanser ng lipunan gaya ng katiwalian. Tungkol naman sa tungkulin ng doktor sa kanyang pasyente ang “Alyas Juan de la Cruz.” Ang “Talulot sa Pagas na Lupa” ay tumatalakay naman sa kalagayan sa lipunan ng mga taong may kapansanan sa pag-iisip.
MV1: David Michael M. San Juan MV2: SME Cho C. Fernandez Page 1 of 48

Ang mga akdang-pampanitikan na ito ay magsisilbing batayan ng pagtalakay sa angkop na paggamit nga salita at pangungusap.

MV1: David Michael M. San Juan MV2: SME Cho C. Fernandez

Page 2 of 48

Antas 1 – Inaasahang Bunga/Resulta Mga Pamantayan: (Batay sa Panlahat at Tiyak na Kasanayang Pampagkatuto sa Filipino na inilabas ng Kagawaran ng Edukasyon noong Marso 6, 2006) Magagawa ng estudyante na: 1. Nasamakapagsabi ang bisa akda ng piniling salita ayon sa kahulugang matalinghaga, likas at tago. 2. Namasusuri ang bisa sa pagkakabuo ng mga pangngusap batay sa paggamit ng mahahaba at maiikling pangungusapayos. 3. Nalilinaw ang istruktura ng banghay ng akda batay sa iba’t ibang bahagi nito 4. Nmaiugugnay ang mga kaisipang nakapaloob sa akda batay sa nangyayari sa sarili, pamilya, pamayanan, at lipunan at daigdig 5. Naihahambing ang akda sa iba pang akda batay sa iba’t ibang aspekto nito 6. Nmaiuugnay ang mga kaalaman tungkol sa akda batay sa kaligirang pangkasaysayan nito 7. Nmasusuri ang akda batay kinabibilangang genre. 8. Nmailalapat sa akda ang iba pang pananaw (teorya) at lapit sa panunuring pampanitikan. 9. makapagsalin ng isang akdang pampanitikan batay sa wastong mga hakbangNakasusulat ng konseptong papel ng piniling paksa. 10. Nakapagsasalin ng ilang bahagi ng isang akdang pampanitikan. 11. Nagagamit nang wasto ang iba’t ibang kagamitang pinagkukunan ng tala 12. Nakasusulat ng natatanging lathalain sa tulong ng mga kaalaman sa angkop na gamit ng mga salita. 13.
MV1: David Michael M. San Juan MV2: SME Cho C. Fernandez Page 3 of 48

layunin sa sa mga tiyak na batayang kaalaman ng

Nakagagamit ng mga salitang may kahulugang literal, tambalan at nilapatan ng pag-aangkop (coining)Naiuugnay ang mga kaisipang nakapaloob sa akda batay sa nangyayari sa lipunan at daigdig Nasusuri ang akda ayon sa istruktura nito (Pananaw Formalismo) Natutukoy ang mga sitwasyong malalapatan ng dalawang antas ng komunikasyon (pormal at di pormal) Nagagamit ang kahulugang konotatibo at denotatibo ng mga salita Naibubuod ang akda sa pamamagitan ng paglalahad ng mahahalagang pangyayari at detalye. Naiuugnay ang mga kaisipang nakapaloob sa akda batay sa nangyayari sa lipunan Nakapagmumungkahi ng mga solusyon sa suliraning panlipunan na sinasalamin ng akda Nasusuri ang akda ayon sa mga pangyayaring makatotohanan na nilalaman nito (Pananaw Realismo)

Mga Kakailanganing Pag-unawa: Mauunawaaan ng mga estudyante na… • Buhay at dinamiko ang wika:

Mahahalagang Tanong: • Bakit may mga salitang nagbabago

ang kahulugan ng salita sa paglipas ng panahon? • Anu-ano ang mga posibleng ugat ng

nNakabatay ang paghubog at pagunlad ng wikaito sa mga taong gumagamit nito. • May angkop na salita para sa

malalang kahirapan ng Pilipinas sa kabila ng masaganang likas na yaman ng bansa? • bansa? • Paano sinasalamin ng panitikan ang
Page 4 of 48

iba’t ibang sitwasyon.. • Ang pananakop ng mga

Paano malulutas ang paghihirap ng

dayuhan (kolonyalismo) ay isa sa
MV1: David Michael M. San Juan MV2: SME Cho C. Fernandez

• Ang pagkakaroon ng tunay agrikultural/ani ng bansa? • Paano naaapektuhan ng lipunang ginagalawan ng isang tao ang kanyang mga pasya at katauhan ? • Bakit mahalaga ang kalayaan sa na reporma sa lupa ay isang mabisang solusyon upang magwakas ang pagaaklas ng mga magsasaka at tumaas ang produksyon/ani ng bansa.. • May angkop na salita para sa iba’t ibang antas ng komunikasyon (pormal at di pormal) • Nagbabago ang kahulugan ng salita batay sa kontekstong pinaggamitan nito (konotatibo o denotatibo). Fernandez Page 5 of 48 . Bakit maraming mga magsasaka ang nag-aaklas sa Pilipinas? Bakit hindi mabilis ang pagtaas ng produksyong agrikultural/ani ng bansa? Paano magwawakas ang pag-aaklas ng mga magsasaka sa Pilipinas? • Paano tataas ang produksyong pag-unlad ng bayan. • buhay ng bawat tao? • Paano nag-aambag ang panghihiram ng salita sa pag-unlad ng ating sariling wika? • Paano magagamit sa kabutihan ang MV1: David Michael M. • Ang kalayaan ang susi sa kasaysayan? • Paano naman nagiging bahagi ng kasaysayan ang isang akdang pampanitikan? Paano nag-uusap-usap ang mga tao sa isang pormal na pulong? Ihambing ito sa paraan ng pakikipag-usap mo sa iyong mga matalik na kaibigan. San Juan MV2: SME Cho C.ma gaya ng pagaaklas at mababang produksyon/ani. • Ang kawalan ng tunay na reporma sa lupa ay isa sa mga malalang suliranin ng mga magsasaka sa ating lipunan na nagbubunga ng iba pang problema.mga sanhi/dahilan ng paghihirap ng isang bansa.

• Ang kayamanan ay ugat ng maidudulot sa iyo ng paggalang sa karapatan ng ibang tao? • Anu-anong pamamaraan ang maaaring gamitin sa pagkilatis ng personalidad o katauhan ng isang tao? • Anu-anong mga aspekto ng maraming kasamaan ngunit maaari rin itong gamitin sa kabutihan. • Ang kasaysayan ay pagbigkas ng mga salita sa proseso ng komunikasyon? sinasalamin ng panitikan at ang panitikan ay nagiging bahagi rin ng kasaysayan. ang panghihiram ay nagpapayaman sa talasalitaan ng isang wika. • Lahat ng wika ay patuloy na mabuhay at magtagumpay sa daigdig? • Ano ang epekto ng maling nanghihiram sa iba pang wika. • . Fernandez Page 6 of 48 .• Sinasalamin ng panitikan kayamanan ? • Anu-anong salik (factor) ang ang mga nangyayari sa lipunan. San Juan MV2: SME Cho C. • Mahalaga sa buhay ng tao moralidad ang kinikilala at inilalapat sa buong daigdig? • Anu-ano ang dahilan mo para ang kalayaan dahil ito ang susi sa paghahangad ng iba pang mabubuting bagay. • Ano ang kabuluhan ng panitikan sa pag-aaral natin sa mga nangyayari sa lipunan? • MV1: David Michael M. Ang pagkakaroon ng maaaring makatulong sa pagpapaunlad ng ating bansa ? • Anu-ano ang benepisyo/kabutihang matatalinhagang salita sa alinmang wika ay nagpapatunay na ang bawat wika ay may kakayahang linangin ang mapanuring pag-iisip ng isang tao.

ay may angking mga karapatan na dapat itaguyod at igalang. Fernandez . masunod lamang ito.buo ng mga salitang tambalan at mga salitang nilapatan ng pag-aangkop • Magamit sa sariling pangungusap ang iba’t Page 7 of 48 kahulugang literal. hahamakin ng tao ang lahat.• Lubhang makapangyarihan ang pag-ibig. pagbuo ng salitang tambalan at paglalapat ng pag-aangkop. • Mga epekto ng kolonyalismo at neokolonyalismo sa Pilipinas MV1: David Michael M. San Juan MV2: SME Cho C. • Ang mga akdang hitik sa simbolismo ay hitik din sa makabuluhang aral na makatutulong sa pag-unawa ng tao sa kabuluhan ng buhay. • Mababatid ng mga estudyante ang… • Proseso ng pagkuha ng Maisasagawa ng mga estudyante ang… • Magamit ang diksyunaryo sa pananaliksik ng kahulugang literal ng ilang piling salita • Makabigyang-kahulugan ang iba’t ibang uri ng salita. • • Bawat tao. may kapansanan man.

• Kabuluhan ng kalayaan sa ibang salita. tambalan. Moralismo at pag-unlad ng bayan • Kaibahan ng dalawang antas ng komunikasyon (pormal at di pormal).. Historikal.pag-aangkop.matalinghaga. • Makapagpahayag ng kaisipan sa paraang berbal at di berbal • Mapaghambing ang iba’t ibang teoryang pampanitikan.Maisadula ang kalagayan ng mga magsasaka bago at pagkatapos magkaroon ng tunay na reporma sa lupa Maitala sa isang tseklist ang matatagumpay na programa sa reporma sa lupa sa ibang panig ng mundo na reporma sa lupa • Kaugnayn abuluhan ng panitikan sa kasaysayan pag-aaral ng mga nangyayari sa lipunan • • Paggamit ng mga ibang salita (literal. denotatibo. • Dahilan ng pag-aaklas ng mga magsasaka at mabagal na pagtaas ng produksyong agrikultural Arketipal) sa bansa (kawalan ng tunay na reporma sa lupa) • Mabubuting bunga ng tunay • Maipaliwanag ang iba’t ibang katangian ng • Makalikha ng concept map na tumutukoy sa mga epekto ng kolonyalismo at neokolonyalismo sa bansa • Makaguhit ng larawang-diwa ng tula • Makapagtanghal ng tableau ng mga eksenang mula sa tula • Matukoy ang mga sitwasyong nilalapatan ng dalawang antas ng komunikasyon • Magamit sa sariling pangungusap ang mga kahulugang konotatibo at denotatibo ng mga salita • Maibuod ang maikling kwentong tinatalakay sa pamamagitan ng paglalahad ng mahahalagang pangyayari at detalye . konotatibo.hiram. Realismo. homonym at heteronim • Pagkakaayos ng mga pangungusap MV1: David Michael M. pamilya at lipunan ng mga akdang pampanitikan. San Juan MV2: SME Cho C. Fernandez Page 8 of 48 . (Formalismo. Sosyolohikal. • Maipaliwanag ang kaugnayan sa sarili.

• Iba’t ibang teorya sa panitikan na ginamiot sa mga akda • Mga Gawain sa Pagganap: • Antas 2 – Pagtataya Iba pang Patunay: • Maikling pagsusulitt • Pagguhit ng larawang-diwa • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) • Pagsasanay sa aklat • Mahabiklaing pagsusulit • Paglikha ng tseklist • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) Pagbuo ng mga salitang tambalan at mga salitang nilapatan ng pagaangkop: Isipin na kumakain ka sa isang karinderya kasama ang mga kaibigan. San Juan MV2: SME Cho C. alinsunod sa mga binanggit na konteksto . Bubuo ng mga salitang tambalan at mga salitang nilapatan ng pag-aangkop MV1: David Michael M. Fernandez Page 9 of 48 . namamasyal kasama ang pamilya at nanonood ng debate ng mga pulitiko.• Mga salita at pangungusap na nagpapahayag ng pagsang-ayon • Mga simulain at hakbang sa pagsasalin. Bumuo ng mga dayalogong naglalaman ng mga salitang tambalan at nilapatan ng pag-aangkop.

maaaring magbigay ng karagdagang tulong sa pamamagitan ng pagpapaskel ng mga salitang maaaring pagtambalin o kaya’y pagsamahin para makabuo ng salitang tambalan at mga salitang “coined” (nilapatan ng pag-aangkop). pamamasyal kasama ang pamilya at kalagayan ng pulitika sa Pilipinas. Para sa mga klaseng mabagal ang pagkatuto.ang mga mag-aaral sa tulong ng mga halimbawang ibinigay ng guro. atasang gumuhit ng malaking bilog sa gitna. Fernandez Page 10 of 48 . • Pagbuo ng concept map ng mga epekto ng kolonyalismo: Sa isang buong papel. ang mga MV1: David Michael M. San Juan MV2: SME Cho C. Gagamitin ang mga salitang binuo sa pagbuo ng talata na nagsasalaysay sa alinman sa mga sumusunod na konteksto: pagkain sa isang karinderya kasama ang mga kaibigan.

Maaari itong gamiting lunsaran sa pagtalakay ng mga epekto ng kolonyalismo sa bansa. Fernandez Page 11 of 48 .mag-aaral. San Juan MV2: SME Cho C. Sa bawat sinag ay ilalagay nila ang mga epekto ng kolonyalismo sa bansa. • Pagtatanghal ng tableau: Pangkatin sa apat ang klase. Ang bawat kasapi ng pangkat ay dapat gumampan ng tungkulin ayon sa hinihingi ng pinili nilang eksena. Ilalagay sa gitna ng bilog ang salitang “Kolonyalismo.” Atasan ang mga mag-aaral na lagyan ng mga sinag ang bilog. Maaaring hatiin ang tula sa apat bahagi upang maging mas mabilis ang MV1: David Michael M. pumili ng isang klase upang mapag-usapan ng bawat pangkat ang eksena mula sa tula na ng itatanghal nila sa paraang tableau. Bigyan ng limang minuto angKasama ang 7 kamag-aral.

Hatiin sa apat na pangkat ang klase. Fernandez Page 12 of 48 . Pangkat 4: kantina/kainan). • Pananaliksik sa mga sitwasyong nagpapakita ng pormal at di pormal na komunikasyon: Ibibigay itong homework sa mga mag-aaral. Atasan ang bawat pangkat na magmasid at makinig ng mga usapan ng iba’t ibang tao sa iba’t ibang sitwasyon (Pangkat 1: parlor o barberya. Pangkat 3: pulong sa bulwagang pambarangay o iba pang pormal na pulong. Ipatala ang mga bagong salitang natutuhan. Ipasuri rin ang uri ng pananalitang ginamit. • • Pagsasadula ng sitwasyon ng mga magsasaka bago at pagkatapos magkaroon ng tunay na reporma sa lupa: Pangkatin sa apat ang MV1: David Michael M.pagpaplano sa gagawing tableau. Pangkat 2: palengke. San Juan MV2: SME Cho C.

klase.Kasama ang 7 kamag-aral. Magsisilbing lunsaran/springboard ang kanilang pagsasadula sa pagtalakay ng mabubuting bunga ng tunay na reporma sa lupa. Fernandez Page 13 of 48 . Ipapakita nila ang sitwasyon ng mga magsasaka bago at pagkatapos magkaroon ng tunay na reporma sa lupa. asendero at mga opisyal ng Department of Agrarian Reform (DAR). San Juan MV2: SME Cho C. • Paglikha ng sanaysay konseptong MV1: David Michael M. Bigyan ng sapat na panahon ang klase upang mapag-usapan ang sitwasyon ng mga magsasaka bago at pagkatapos magkaroon ng reporma sa lupasapan ng bawat pangkat ang kanilang isasadula. Ang mga mag-aaral ay gaganap Gawin itong lunsaran upang magampanan nang makatotohanan ng bawat kasapi ang papel ng alinman sa mga sumusunod:a magsasaka.

Sagutin ang mga Maaaring magpakita rin ng larawan ng mga taong dumanas ng kawalang kalayaan (panahon ng Batas Militar atbp.) Pagkatapos. kailangang maisaloob o ma-internalize ng mga mag-aaral ang kahalagahan ng kalayaan. Fernandez Page 14 of 48 . Bilang paghahanda sa paglikha ng sanaysay. San Juan MV2: SME Cho C.papel/sanaysay na naglalahad ng kahalagahan ng kalayaan sa buhay ng tao: Isasagawa ito pagkatapos talakayin ang sanaysay. alipin at iba pangtbp. taong walang kalayaan. ibibigay ng guro ang mga gabay na tanong para mabuo ang sanaysay: 1) Ano ang kalayaan? 2) Paano mo masasabing malaya ang isang tao? 3) Kailan nawawala o naglalaho ang kalayaan ng isang tao? 4) Kung ikaw ang nasa kalagayan ng MV1: David Michael M. Kailangan nilang iIsipin o iimagine na silaikaw ay bilanggo.

Atasan sila ng bumuo ng collage na nagpapakita ng masasamang epekto ng pag-ibig sa salapi.): Gawing homework ang pananaliksik sa internet at mga pahayagan ng mga larawang nagpapakita ng masasamang epekto ng pag-ibig sa salapi. Hatiin sa apat ang klase. gunting at pandikit) para sa paggawa ng collage. San Juan MV2: SME Cho C. katawalian. ano ang mararamdaman mo? 5) Bakit mahalaga ang kalayaan sa buhay ng tao? 6) Ano ang mangyayari sa tao kung wala ito? • Pagbuo ng collage ng mga masasamang epekto ng pag-ibig sa salapi (pagkalulong sa droga. at pagdadala ng mga materyales (gaya ng kartolina. Ang kanilang collage ay magkaroon dapat ng isang partikular na MV1: David Michael M. Fernandez Page 15 of 48 . pagsusugal atbp.mga taong walang kalayaan.

) Habang inihahanda ang collage ay kailangang talakayin nila ang paliwanag sa simbolikal na hugis at sa nilalaman ng collage. Hihikayatin na lumikha sila ng sariling dayalogo MV1: David Michael M. supot ng salapi. Upang higit na maisaloob o ma-internalize ng mga mag-aaral ang kani-kanilang gampanin sa dula.simbolikal na hugis (mukha ng tao. ibibigay na takdang aralin ang pagbasa sa teksto ng sarswela. Hahatiin sa apat ang klase. Fernandez Page 16 of 48 . gawin ding homework ang pananaliksik ukol sa kaligirang kasaysayan o background history ng sarswela. kamay. San Juan MV2: SME Cho C. hugis ng barya atbp. Bawat pangkat ay bibigyan ng mga tiyak na eksena/bahagi ng sarswela na isasadula nila. • Pagsasadula ng ilang bahagi ng sarswela: Bilang paghahanda sa gawaing ito.

Atasan ang mga mag-aaral na sumulat ng sariling tula (may sukat at tugma) na naglalarawan sa kapangyarihan ng pag-ibig. Bayaan silang magsalaysay rin ng mga kwento ng pag-iibigan na kanilang narinig o nabasa.batay sa binasang teksto upang maging mas madulas/swabe ang daloy nito. • Paglikha ng tulang naglalarawan sa kapangyarihan ng pag-ibig: Magparinig ng isang makapagbagbag-damdaming awiting pampag-ibig. Maaaring gumamit ng mga salitang hiram ang mga magaaral sa mga dayalogo. Balikan din ang mga pangyayari sa kasaysayan (gaya ng pagtatayo ng Taj Mahal) na idinulot/bunsod ng pag-ibig. San Juan MV2: SME Cho C. Ipaisip sa mga mag-aaral ang kani-kanilang karanasan sa pag-ibig. Pagtatanghal ng sayaw-awit MV1: David Michael M. Fernandez Page 17 of 48 .

Basahin ang Universal Declaration on Human Rights o kaya’y ang ilang bahagi ng Saligang Batas ukol sa karapatang pantao. Fernandez Page 18 of 48 . Llumikha ng sariling mga hakbang para sa kanilang sariling interpretasyon ng awiting “Bawat Bata” ng APO Hiking Society o kaya’y “Ang Karapatang Pantao ay Igalang” ng Grupong Pendong.pangkat. Ang bawat pangkat ay aatasang magsaliksik ukol sa mga karapatang pantao. Upang ganap na maisaloob o ma-internalize ng mga mag-aaral ang awitin. atasan sila na magsaliksik ukol sa mga karapatang pantao. Ibibigay itong homework. Maaaring ipabasa rin sa kanila ang Universal Declaration on Human Rights o kaya’y ang ilang bahagi ng Saligang Batas ukol sa MV1: David Michael M.(interpretative dance): Hahatiin ang klase sa apat na Kasama ang 7 mag-aaral. San Juan MV2: SME Cho C.

Ipabigay sa kanila ang kahulugan ng mga ito. at tukuyin din ang iba’t ibang uri ng pagtataya na dapat asahan. Fernandez Page 19 of 48 . magpaguhit sa mga mag-aaral ng hagdan na may sampung baitang. Kaugnay ng mga salita. Maaari itong gawing homework Antas 3 – Mga Plano sa Pagkatuto Mga Gawain sa Pagkatuto: Unang Linggo: Pagtalakay sa Aralin sa Wika Orientation: Talakayin ang tema/buod ng yunit at ibigay ang balangkas/outline ng mga kasanayan na dapat linangin sa pamamagitan ng mga aralin at gawain.karapatang pantao. San Juan MV2: SME Cho C. Ang MV1: David Michael M. Atasan sila na isulat sa bawat baitang ang mga karapatang pantao na inaakala nilang pinakamahahalaga (nasa tuktok ang pinakamahalaga). itatanong ng guro: Bakit may mga salitang nagbabago ang kahulugan sa paglipas ng panahon? Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: Buhay at dinamiko ang wika: nakabatay ang paghubog at pag-unlad nito sa mga taong gumagamit nito. Ipasuri sa mga estudyante ang mga salita. • Paglikha ng tseklist ng mga karapatan: Sa isang buong papel. Pagtalakay sa Aralin sa Wika Klase: Suriin ang mga Ipaskel ang mga salitang BATO. Itatanghal ng bawat pangkat ang kanilang sayawawit pagkatapos ng pagtalakay sa teksto. TOYO at TAPSILOG atbp.

San Juan MV2: SME Cho C. pagmimina ng mga kumpanyang dayuhan sa Pilipinas atbp. ang pagsandig natin sa ating mga sarili (“self-reliance”) ang susi sa pag-unlad ng ating bayan.7-8) Klase: Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat (p.) Ipaliwanag ang kahulugan at pagkakaiba ng mga salitang literal. Hernandez ang kanyang tula sa panahong sinasakop ng mga Amerikano ang Pilipinas. Pamumunuan ng guro ang sintesis ng talakayan at gawain sa pamamagitan ng pagsagot sa tanong na: Kung ang kolonisasyon ay isa sa mga ugat ng kahirapan. (Giyera sa Iraq at Afghanistan. Fernandez Page 20 of 48 .8). Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan Klase : Magpakita Magbigay ng reaksyon sa mgang sumusunod na larawan:larawan ng kahirapan sa Pilipinas. ang mga estudyantealinsunod sa iba’t ibang sitwasyon. batay sa talakayan. Bigyang-diin ang pag-iral ng neokolonyalismo (hindi direktang kolonyalismo) sa kasalukuyang panahon. Bibigyan ng panahon ang mga mag-aaral na ihanda ang pagtatanghal ng tableau ng mga MV1: David Michael M. lumikha ng concept map ng mga epekto ng kolonyalismo at neokolonyalismo sa bansa.). Ipasagot ang bahaging Hanapin sa sangguniang aklat (p. charter change pabor sa mga dayuhan. Batay rito. Magiging mas maliwanag ang kawastuhan ng kaisipang ito sa ating pagtalakay sa tulang “Kung Tuyo na Ang Luha Mo.2). (Maaaring atasan ang mga mag-aaral na saliksikin sa internet ang talambuhay at iba pang sinulat ni Hernandez) Pangkatin sa apat ang klase. Iugnay ang nilalaman ng tula sa mga kontemporaryong pangyayari sa daigdig sa tulong ng mga larawan. Aking Bayan. Gawain sa Pagganap: BAtasan ang mga mag-aaral na lumikha ng concept map ng mga epekto ng kolonyalismo at neokolonyalismo sa bansa. mga malalaking negosyo sa Pilipinas na pag-aari ng dayuhan at mga masaganang likas na yaman ng bansa. Babasahin ng guro ang unang saknong at ang natirang apat na saknong ay paghahatian ng apat na pangkat. Pangkatang Gawain: BuBumuobuo ng talatangmga dayalogong naglalaman ng mga salitang tambalan at nilapatan ng pag-aangkop. tambalan at salitang nilapatan ng pag-aangkop (coining) sa tulong ng mga salitang nakapaskel sa pisara at mga halimbawang matatagpuan sa bahaging Pakinggan ng sangguniang aklat (p. Sasagutin din nila ang tanong na: Anu-ano ang mga posibleng ugat ng malalang kahirapan ng Pilipinas sa kabila ng masaganang likas na yaman ng bansa? Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: Ang pananakop ng mga dayuhan o kolonyalismo ay isa sa mga sanhi/dahilan ng paghihirap ng ating bansa.” Indibidwal na Gawain: Talakayin nang pahapyaw ang talambuhay ng may-akda. paano malulutas ang paghihirap ng bansa? Inaasahang tugon: Ang kalayaan ng bansa sa aspektong pampulitika at pang-ekonomya.pagkakaroon ng mga salitang tambalan at paglalapat salitang nilapatan ng pang-aangkop o “coining.” ay ilan lamang sa mga pagpapatunay na buhay at dinamiko ang wika. Magbibigay ng reaksyon sa mga larawan ang mga mag-aaral. Bigyangdiin na isinulat ni Amado V.

San Juan MV2: SME Cho C. Sasagutin din nila ang tanong na: Paano nag-uusap-usap ang mga tao sa isang pormal na pulong? Ihambing ito sa paraan ng pakikipag-usap mo sa iyong mga matalik na kaibigan. estilo ng paglalahad ng mga pangyayari atbp. 14-15 ng sangguniang aklat. Isinasalaysay sa kwentong ‘‘Walang Panginoon’’ ang mga kawalang katarungang nagiging dahilan ng pag-aaklas ng mga magsasaka. Nagbabago ang kahulugan ng salita batay sa kontekstong pinaggamitan nito (konotatibo o denotatibo).. bilang ng taludtod sa bawat saknong atbp.piling eksenang mula sa tula. Klase: Suriin ang istruktura ng tula (sukat at tugma. Ipaliwanag na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Formalismo/Formalistiko.23) Klase: Ibuod ang kwento sa pamamagitan ng dugtungang pagsasalaysay ng mga mahahalagang pangyayari at paglalahad ng mahahalagang detalye. Indibidwal na Gawain: Pasagutan ang p. Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Formalismo/Formalistiko. Homework: Ipaguhit sa mga mag-aaral ang larawang-diwa ng tula. Indibidwal na Gawain: Ipabasa sa mga mag-aaral ang teksto ng kwento..). Ipasagot ang bahaging Hanapin sa sangguniang aklat (p. Gumamit ng fish bone graphic organizer o kaya’y story frame upang maging mas mabisa ang pagtalakay. bilang ng taludtod sa bawat saknong atbp.). sasagutin ng mga mag-aaral ang tanong na: Bakit maraming mga magsasaka ang nag-aaklas sa Pilipinas? May epekto ba ito sa hindi mabilis na pagtaas ng produksyong agrikultural/ani ng bansa? Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: Ang kawalan ng tunay na reporma sa lupa ay isa sa mga malalang suliranin ng mga magsasaka sa ating lipunan na nagbubunga ng iba pang problema gaya ng pag-aaklas at mababang produksyon/ani. Maaari ring gamitin ang ilang bahagi ng ‘‘Sa Ngalan ng Tubo’’ na mabibili sa Ibon Foundation. Ipasuri sa mga mag-aaral ang mga salitang ginamit sa dayalogo. Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: May angkop na salita para sa iba’t ibang antas ng komunikasyon (pormal at di pormal). Magsagawa ng pagtataya sa tableau gamit ang isang rubrics. Suriin ang istruktura ng tula (sukat at tugma. estilo ng paglalahad ng mga pangyayari atbp. Ikalawang Linggo Pagtalakay sa Aralin sa Wika Klase : Magparinig o magpakita ng video ng usapan ng mga kabataan at usapan sa isang pormal na pulong.). MV1: David Michael M. (Maaaring gawing homework) 1.12 ng sangguniang aklat. Ipaliwanag ang kahulugan at pagkakaiba ng antas pormal at di pormal sa komunikasyon. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan Klase : Magpakita ng mga video clip na tungkol sa Hacienda Luisita o mga magsasaka sa Sumilao (maaaring i-download mula sa Youtube. Kaugnay ng ipinalabas na video. 1. at kahulugang konotatibo at denotatibo ng mga salita sa tulong ng lektura sa p. Fernandez Page 21 of 48 .

Hikayatin sila na gGumamit ng mga dayalogong pormal at di pormal at mga salitang may kahulugang denotatibo at konotatibo. Fernandez Page 22 of 48 .) Homework: Magtala ng 5 salawikain sa kwaderno. Bigyang-diin ang patuloy na kawalan ng hustisya para sa mga magsasakang kagaya ni Marcos. Gawain sa Pagganap: Gawing homework ang paglikha ng tseklist ng mga matatagumpay na programang reporma sa lupa sa ibang panig ng mundo. Ihambing ang kalagayan ni Marcos sa kalagayan ng mga magsasaka sa kasalukuyan. wala na tayong pagkakataon na mag-isip pa nang mas malalim kaysa sa nakagawian natin. Ikatlong Linggo: Pagtalakay sa Aralin sa Wika Klase : Pumili ng estudyante na magbIpabasa ang mga nakatalang salawikain at kasabihan sa bahaging Pakinggan (p. MV1: David Michael M. Pangkatang Gawain: Talakayin ang pagkakaroon ng tunay na reporma sa lupa.24). Klase: Suriin ang kaugnayan ng akda sa mga makatotohanang pangyayari. Fertilizer Scam atbp. Saliksikin ang talambuhay ni Emilio Jacinto. noon at ngayon sa lipunan. Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Realismo/Realistiko. hunger strike ng mga magsasaka sa Sumilao. itatanong ng guro: Bakit may mga matatalinhagang salita sa Filipino? Ano ang mangyayari kung ang mga babasahin ay walang nilalamang mahirap na salita? Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: Ang pagkakaroon ng matatalinhagang salita sa alinmang wika ay nagpapatunay na ang bawat wika ay may kakayahang linangin ang mapanuring pag-iisip ng isang tao. Ang sintesis ng talakayan ay kailangang humantong sa pagkaunawa ng mga mag-aaral sa tunay na reporma sa lupa bilang solusyon sa pag-aaklas ng mga magsasaka at mabagal na pagtaas ng produksyong agrikultural/ani ng bansa. Iugnay ang nilalaman ng kwentotula sa mga kontemporaryong pangyayari sa lipunan sa tulong ng mga news clippings ukol sa mga suliranin ng mga magsasaka (kawalan ng reporma sa lupa. Ipaliliwanag ng mga estudyante aTalakayin ang kahulugan ng mga ito.27) ng sangguniang aklat. Hatiin sa apat na grupo ang klase. welga sa Hacienda Luisita.Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat (p. Kung gayon. San Juan MV2: SME Cho C. Bigyan ng sapat na panahon ang klase upang makapaghanda ng Ipagsasadula ang ukol sa kalagayan ng mga magsasaka bago at pagkatapos ng pagkakaroon ng tunay na reporma sa lupa. mahalaga ang mga matatalinhagang salita sa paglinang ng ating mapanuring pagiisip. Kaugnay nito. Magsagawa ng pagtataya sa ginawang pagsasadula sa pamamagitan ng rubrics (tingnan ang kalakip na halimbawa. Suriin ang mga mahahalagang probisyon ng Genuine Agrarian Reform Program (GARB) at Comprehensive Agrarian Reform Program Extension with Reforms (CARPER) upang masipatipakita ang mga positibong epekto ng reporma sa lupa (maaaring i-download sa internet ang teksto at pagsusuri ng mga batas na ito).). Kung lahat ng mga salita ay madaling maunawaan.

Gawain sa Pagganap: Atasan ang mga mag-aaral na lumikha ng collage ng masasamang epekto ng pag-ibig sa salapi gamit ang mga nasaliksik nilang larawan. Pipili ng kinatawan ang bawat pangkat upang ipaliwanag ang kanilang ginawa. San Juan MV2: SME Cho C. Bayaang magsalaysay ang mga mag-aaral ng mga episodyo ng mga nasabing game show. mahirap mabuhay ang tao kung walang pera.30. Sa sanaysay na “Liwanag at Dilim” ay ipaliliwanag ang masasamang epekto ng pag-ibig sa salapi at ang sandata na maaari nating gamitin upang maiwasan ito. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan Klase: Pahaphaw na talakayin ang paglaganap ng mga game show na nagsimula sa Kwarta o Kahon hanggang sa magkaroon na ng Pera o Bayong. Pangkatang Gawain: Concept mapping ng pangunahing kaisipan mula sa sanaysay. Kapag natagalan sa bahaging ito. Masama nga ang pag-ibig sa salapi ngunit magagamit din naman ito sa paggawa ng mabuti. MV1: David Michael M. Sasagutin din nila ang tanong na: Bakit masama ang pag-ibig sa salapi? Mabubuhay ba ang tao kung walang pera? Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: Masama ang pag-ibig sa salapi sapagkat nakakalimutan na natin ang mga mahahalagang bagay sa buhay dahil dito. maaaring banggitin ng guro na ang orihinal na pamagat ng akda (“Ang Ningning at Ang Liwanag/Kalayaan”) ang siyang himaton o clue sa mga pangunahing kaisipang nilalaman nito (ang kasamaan ng ningning ng salapi at ang kabutihan ng liwanag ng kalayaan). (Maaaring atasan ang mga mag-aaral na saliksikin sa internet ang talambuhay at ang kasaysayan sa panahon ni Emilio Jacinto) Tahimik na Pagbasa: Ipabasa sa mga mag-aaral ang sanaysay.28-29 ng sangguniang aklat. Gayunman. Game K N B? at Laban o Bawi. Indibidwal na Gawain : Pasagutan sa mga mag-aaral ang pagsasanay sa p. Indibidwal na Gawain: Ipasagot ang bahaging Hanapin sa sangguniang aklat (p. Inaasahang sa pamamagitan nito ay maibibigay ng mga mag-aaral ang mga pangunahing kaisipang mula sa sanaysay.36).Buzz Session (maliit na pangkat): Ipaliwanag ang kahulugan ng sawikain o idyoma sa pamamagitan ng mga halimbawang matatagpuan sa p. Susulat Sumulat ng sariling sanaysay ang mga mag-aaral ukol sa kahalagahan ng kalayaan sa buhay ng tao (balikan ang detalye sa katibayan ng pagtataya). Talakayin ang ilan sa mga sawikain o idyoma. Fernandez Page 23 of 48 . Makipagpalitan ng kwaderno na naglalaman ng agbigay ng talatang naglalaman ng mga sawikain o idyoma upang makapagsuri pa ng mas maraming halimbawa ang mga mag-aaral. Talakayin nang pahapyaw ang talambuhay ng may-akda. Bigyang-diin na isinulat ni Emilio Jacinto na isinulat niya ang kanyang sanaysay sa panahong naghihimagsik ang mga Pilipino laban sa mga Kastila. ang mga mayayamang negosyante ay karaniwang wala nang panahon sa kanilang mga anak.35) Klase: Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat (p. Halimbawa.

San Juan MV2: SME Cho C. ang panghihiram ay nagpapayaman sa talasalitaan ng isang wika. Homework: Magtala ng sampung salitang hiram sa isang buong papel. Jose Rizal o Sakay).Buzz Session: Suriin ang mga aspektong pantao/makatao ng akda sa pamamagitan ng pagsagot sa mga gabay na tanong: Positibo ba o negatibo ang pagtanaw ng akda sa ugali ng tao? Naniniwala ba ang may-akda na may kakayahang gumawa ng mabuti ang mga tao? Naniniwala ba ang may-akda na may kakayahang magluwal ng mas magandang daigdig ang tao? Klase: Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong isinagawa nilang pagsusuri ay tinatawag na Humanismo/Humanistiko. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan Klase: Magpanood ng ilang bahagi ng dokumentaryo o kaya’y pelikula tungkol sa panahon ng mga Kastila (halimbawa. Pangkatang Pagbasa: Gagampanan ng isang pangkat ang papel ng isang tauhan sa dayalogo. Talakayin ang mga tuntunin sa panghihiram gamit ang lektura sa pahina 41-46.” Pagsusuring Istruktural: Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat MV1: David Michael M. Ika-apat na Linggo Pagtalakay sa Aralin sa Wika Klase : Ipabasa sa isang mag-aaral ang bahaging Pakinggan sa pahina 39. Ipaulat ang sa pamamagitan ng pag-uulat sa talambuhay ni Severino Reyes. Itatanong ng guro sa mga mag-aaral: Bakit tayo nanghihiram ng salita sa ibang wika? Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: Lahat ng wika ay nanghihiram sa iba pang wika. Indibidwal na Gawain : Pasagutan sa mga mag-aaral ang pagsasanay sa p. Saliksikin ang talambuhay ni Severino Reyes. Pag-uulat: Kilalanin ang may-akda ng teksto. Sa daloy ng talakayan. Fernandez Page 24 of 48 .46-47. Dyadic Sharing: Inaasahang makaMapagbibigay ang mga mag-aaral ng sariling halimbawa ng mga salitang hiram at ibabahagi nila ito sa kanilang kapareha. Sasagot ang isa pang pangkat bilang karakter na kausap ng naunaBasahin ang dula o ilang mahahalagang bahagi nito. Ipasuri sa mga mag-aaral ang binasang teksto. Hingan ng reaksyon ang mga mag-aaral tungkol sa panahon ng mga Kastila. kailangang bigyang-diin ng guro na ang mga pangyayari noong panahon ng Kastila ang siyang karaniwang paksa ng mga sarswelang Pilipino kagaya ng Walang Sugat. partikular ang mga salitang hiram. Ang pangatlong pangkat ang magsisilbing tagapagpahayag ng linya ng madla o ng “koro.

Klase: Suriin ang epekto ng maling pagbigkas sa malinaw na pagpapahayag ng mensahe. inaasahang mababanggit na: Maraming pwersa sa lipunan ang may kakayahang magpabago sa pananaw. Fernandez Page 25 of 48 . Ipinakikita sa nobelang “Satanas sa Lupa” ang mga pwersang ito. Ikalimang Linggo Pagtalakay sa Aralin sa Wika Klase: I-play ang rekord ng iba’t ibang talakayan o panayam. Inaasahang makapagMagbibigay ang mga mag-aaral ng sariling halimbawa ng mga homonim at heteronim sa sariling pangungusap. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan Klase: Iparinig sa klase ang awiting “Tatsulok” ni Bamboo o “Upuan” ni Gloc 9. gayundin ang kanilang epekto sa tao. Talakayin ang homonim at heteronim gamit ang lektura sa pahina 63-64. Upang maging madali ang pagsusuri sa kaigtingan at tunggalian. Homework (pangkatan): Magrekord ng iba’t talakayan o panayam (talakayan sa radyo. gawi at pag-uugali ng tao? Sa daloy ng talakayan. MV1: David Michael M. gawi at pag-uugali ng tao. Itatanong ng guro sa mga mag-aaral: Anu-anong pwersa sa lipunan ang may kakayahang magpabago sa pananaw. Inaasahang matutukoy at masusuri rin sa bahaging ito ang kaigtingan at tunggaliang namayani sa akda.59). batay sa mga ginawa ng pangunahing tauhan. Iparinig ang iba’t ibang usapan o talakayan sa klase. Ipatala ang mga salitang may maling bigkas. Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: Ang maling pagbigkas ng mga salita ay makaaapekto sa kahulugan ng pahayag at kung gayo’y isa itong hadlang sa proseso ng komunikasyon. Indibidwal na Gawain : Pasagutan sa mga mag-aaral ang pagsasanay sa p. kilos. talakayan sa klase at pulong ng mga estudyante).(p. Pahapyaw na talakayin ang mensahe ng awit. Klase: Bigyan ng sapat na panahon ang klase upang makapaghanda sa pagsasadula ng ilang eksena ng sarswela. Suriin ang mga aspektong pangkasaysayan ng akda sa pamamagitan ng pagsagot sa gabay na tanong: Anu-anong pangyayari sa kasaysayan ang sinasalamin ng akda? Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Historikal.64. San Juan MV2: SME Cho C. talakayan sa telebisyon. Magparekord ng iba’t ibang talakayan o panayam (talakayan sa radyo. talakayan sa telebisyon. talakayan sa klase at pulong ng mga estudyante). Indibidwal na Gawain: Hatiin ang klase sa apat na pangkat. inaasahang maipaliliwanag ng mga mag-aaral ang konsepto ng kapangyarihan ng pag-ibig. Indibidwal na Gawain: Gayundin. kilos. maaaring ihambing ang kaigtingan at tunggalian ng Walang Sugat sa mga popular na teleserye. Atasan ang mga mag-aaral na lumikha ngIsalin ang ilang bahagi ng tulang nagpapahayag sa kapangyarihan ng pag-ibig (maaaring kumuha ng tula ni Pablo Neruda gaya ng “Tu Risa” o “Your Smile”) (tingnan ang bahaging Performance Task/Pagganap).

74. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan Klase: Magpaskel sa pisara ng iba’t ibang pahayag tungkol sa kahirapan at pagmamalasakit sa kapakanan ng ibang tao. San Juan MV2: SME Cho C. Sa bahaging ito. Indibidwal na Gawain: Inaasahang makapagbibigay ang mga mag-aaral Magtala ng sariling halimbawa ng dalawang ayos ng pangungusap sa kwaderno. Indibidwal na Gawain: Ipasagot ang bahaging Hanapin sa sangguniang aklat (p. Ipabasa ang bahaging Pakinggan sa p. Fernandez Page 26 of 48 . kaugnay ng tekstong tinalakay. Tingnan natin kung anong uri ng katauhan mayroon ang mga karakter sa kwentong “Alyas Juan de la Cruz. partikular ang mga pwersa sa lipunan na nagbunsod ng mga pagababago sa pangunahing karakter. Pasagutan sa mga mag-aaral ang pagsasanay sa p. Magkakaroon ng sintesis ng mga kaisipan sa paggabay ng guro. itanong din sa mga mag-aaral ang kanilang pakiwari o opinion ukol sa katauhan ng mga taong pinanggalingan ng pahayag.68). Klase: Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat (p. Talakayin ang dalawang ayos ng pangungusap sa Filipino gamit ang lektura sa pahina 73. Buzz Session (maliliit na grupo): Inaasahang matutukoy at masusuri Tukuyin at talakayinrin sa bahaging ito ang mga mahahalagang detalye ng akda.” Basahin ang teksto ng “Alyas Juan de la Cruz” sa sangguniang aklat.68). Indibidwal na Gawain: Ipasagot ang bahaging Hanapin sa sangguniang aklat (p. Pangkatang Gawain: Bigyan ng sapat na panahon ang klase upang gawin aGumawa ng social pyramid sa kartolina para maipakita ang kasalukuyang kalagayan ng lipunan. Ika-anim na Linggo Pagtalakay sa Aralin sa Wika Klase : Pumili ng isang estudyanteng mahusay magbasa. Sa daloy ng talakayan. inaasahang mababanggit na: Ang katauhan o personalidad ng isang tao ay maaaring kilatisin sa pamamagitan ng kanyang mga salita/pahayag.Tahimik na Pagbasa: Basahin ang teksto ng “Satanas sa Lupa” sa sangguniang aklat.72 ng sangguniang aklat.72.87). MV1: David Michael M. inaasahang mababanggit din ang iba’t ibang sitwasyon na mas binabagayan ng isang partikular na ayos ng pangungusap. Tahimik na Pagbasa: Batay sa mga pahayag. Hingan ng reaksyon ang mga mag-aaral ukol sa mga pahayag. Klase: Suriin ang mga aspektong sosyolohikal ng akda sa pamamagitan ng pagsagot sa gabay na tanong: Anu-anong pwersa sa lipunan ang nakaapekto sa buhay ng pangunahing tauhan? Paano naimpluwensyahan ng ng pwersang ito ang pangunahing tauhan? Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Sosyolohikal. Sagutin ang bahaging Talakayin sa p.

Inaasahang makapagbibigay ang mga mag-aaral ng sariling halimbawa ng mga pangungusap na sumasang-ayon.93. ay may angking mga karapatan na dapat itaguyod at igalang. Sa bahaging ito. Buzz Session: TPahapyaw na talakayin ang pag-iral/existence ng iba’t ibang pamantayang panlipunan at moralistiko sa daigdig. may kapansanan man sa pag-iisip.92). Ipabasa at ipasagot ang mga tanong sa Talakayin (p. Tingnan natin kung paano pinakitunguhan ng lipunan ang isang karakter na may kapansanan sa pag-iisip sa kwentong “Talulot sa Pagas na Lupa. Iugnay ang mga ito sa sarili mong katauhan. Ikapitong Linggo: Pagtalakay sa Aralin sa Wika Klase : Pumili ng estudyante at iIpabasa ang dayalogo sa Pakinggan (p. Pagkatapos. MV1: David Michael M. inaasahang mabibigyang-diin ang kabuluhan ng pag-aaral sa mga salitang pananda. atasan ang mga mag-aaral na gGumawa ang bawat pangkat ng talahanayan ng mga piling pangyayari sa akda (kaliwang bahagi ng talahanayan) at ng karampatang paghuhusga sa kawastuhan o di kawastuhan nito (kanang bahagi ng talahanayan) batay sa mga pamantayang panlipunan at moralistiko na katanggap-tanggap sa mas nakararaming Pilipino. Talakayin ang mga pananda para sa pangungusap na sumasang-ayon sa tulong ng mga halimbawang pangungusap sa pahina 92. Bigyan ng sapat na panahon ang bawat pangkat upang maipakita at ma Klase:ipaliwanag sa buong klase ang kanilang ginawa.” Tahimik na Pagbasa : Basahin ang teksto ng “Talulot sa Pagas na Lupa” sa sangguniang aklat.Klase: Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat (p.87). inaasahang mababanggit na: Bawat tao. inaasahang matutukoy sa bahaging ito Ilahad ang mga mahahalagang pahayag ng mga tauhan sa akda na magagamit sa pagsusuri ng kani-kanilang mga katauhan. inaasahang mabubuo ang ganitong consensus/sintesis: Bawat lipunan ay may sariling pamantayan ng moralidad ngunit may mga aspekto ang moralidad na unibersal ang pagkilala at aplikasyon Suriin ang mga aspektong moralistiko ng akda sa pamamagitan ng pagsagot sa gabay na tanong: Ano ang pamantayang moralistiko ang namamayani sa lipunang ginagalawan ng mga tauhan? Ihambing ito sa mga pamantayang moralistiko ng kasalukuyang panahon. Indibidwal na Gawain : Pasagutan sa mga mag-aaral ang pagsasanay sa p. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan Klase: Iparinig ang awiting “Sino Ang Baliw?” Magsagawa ng malayang talakayan sa klase hinggil sa mensaheng nakapaloob sa awit. Fernandez Page 27 of 48 . Think-Pair-Share: Gayundin. Magbigay ng isang pangyayari mula sa akda at husgahan ang kawastuhan o di kawastuhan nito batay sa umiiral na pamantayang panlipunan at moralistiko ng mas nakararaming Pilipino.91-92). Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Moralismo/Moralistiko. Sa daloy ng pagtalakay. San Juan MV2: SME Cho C. Sa daloy ng talakayan.

Dyadic Sharing: Gayundin. Magsagawa ng pagtataya sa pagtatanghal ng sayaw-awit sa pamamagitan ng rubrics. Nakasusuri ng bisa ng pagkakabuo ng mga pangungusap batay sa paggamit ng mga hiram na salita 5. Natutukoy ang bisa ng akda sa piniling salita ayon sa kahulugang matalinhaga 2. Gawain sa Pagganap: Gamitin itong lunsaran upang atasan ang mga mag-aaral na iItanghal ang kanilang sayaw-awit tungkol sa karapatang pantao. Nakapagbibigay ng mga pangunahing kaisipan o diwa ng sanaysay na binasa 3. inaasahang matutukoy at maiIpaliliwanag sa bahaging itokapareha ang mga mahahalagang simbolismo sa akda na may kabuluhan sa kasalukuyang lipunan. Klase: TPahapyaw na talakayin ang kahalagahan ng mga karapatang pantao batay sa teksto. Klase: Suriin ang mga simbolismo sa akda sa pamamagitan ng pagsagot sa gabay na tanong: Anu-anong simbolismo ang makikita sa akda? Paano nakatulong ang mga simbolismo sa pagbibigay-linaw sa mensaheng nais iwan ng akda? Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Arketipo. Nasusuri ang akda ayon sa mga aspektong pangkasaysayan nito (Pananaw Historikal) Mga Kakailanganing Pag-unawa: Mahahalagang Tanong: MV1: David Michael M. San Juan MV2: SME Cho C.Indibidwal na Gawain: Ipasagot ang bahaging Hanapin sa sangguniang aklat (p.103). Klase: Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat (p.103). Nasusuri ang akda ayon sa mga aspektong makatao nito (Pananaw Humanismo) 4. Antas 1 – Inaasahang Bunga/Resulta Mga Pamantayan: 1. Nakapagbibigay-linaw sa estruktura ng banghay ng akda batay sa kaigtingan o tunggalian 6. Fernandez Page 28 of 48 .

Ang kayamanan ay ugat ng maraming kasamaan ngunit maaari rin itong gamitin sa kabutihan. Lubhang makapangyarihan ang pag-ibig. Ang kasaysayan ay sinasalamin ng panitikan at ang panitikan ay nagiging bahagi rin ng kasaysayan. Mga masasamang bunga ng pag-ibig sa salapi Kahalagahan ng kalayaan sa buhay ng tao Kabuluhan at tamang paggamit ng mga salitang hiram. Kaugnayan ng panitikan at kasaysayan Konsepto ng kapangyarihan ng pag-ibig Maisasagawa ng mga estudyante ang… • • • • • • Makagamit sa sariling pangungusap ng mga matatalinhagang salita Maibigay ang pangunahing kaisipan ng isang sanaysay Makalikha ng sariling sanaysay na naglalahad ng kahalagahan ng kalayaan sa buhay ng tao Makabuo ng collage na nagpapakita ng masasamang bunga ng pag-ibig sa salapi Magamit ang mga salitang hiram sa sariling pangungusap. Mahalaga sa buhay ng tao ang kalayaan dahil ito ang susi sa paghahangad ng iba pang mabubuting bagay. San Juan MV2: SME Cho C. Lahat ng wika ay nanghihiram sa iba pang wika. hahamakin ng tao ang lahat. • • • Mababatid ng mga estudyante ang… • • • • • • Kabuluhan ng paggamit ng mga matatalinhagang salita. masunod lamang ito. Maibuod ang dula sa pamamagitan ng aktwal na pagsasadula ng ilang bahagi Page 29 of 48 MV1: David Michael M. • • • • • • • • • Bakit may mga matatalinhagang salita sa Filipino? Ano ang mangyayari kung ang mga babasahin ay walang nilalamang mahirap na salita? Bakit masama ang pag-ibig sa salapi? Mabubuhay ba ang tao kung walang pera? Bakit mahalaga ang kalayaan sa buhay ng tao? Bakit tayo nanghihiram ng mga salita sa ibang wika? Bakit mahalaga ang panitikan sa pagaaral ng kasaysayan at vice-versa? Makapangyarihan nga ba ang pagibig? Patunayan ang iyong sagot. ang panghihiram ay nagpapayaman sa talasalitaan ng isang wika.Mauunawaaan ng mga estudyante na… • Ang pagkakaroon ng matatalinhagang salita sa alinmang wika ay nagpapatunay na ang bawat wika ay may kakayahang linangin ang mapanuring pag-iisip ng isang tao. Fernandez .

taong walang kalayaan.): Gawing homework ang MV1: David Michael M. San Juan MV2: SME Cho C.• • nito. Maaaring magpakita rin ng larawan ng mga taong dumanas ng kawalang kalayaan (panahon ng Batas Militar atbp. pagsusugal atbp. alipin atbp. Bilang paghahanda sa paglikha ng sanaysay. Kailangan nilang isipin o iimagine na sila ay bilanggo. Masuri ang estruktura ng dula batay sa kaigtingan o tunggalian nito Makalikha ng tula na naglalarawan sa kapangyarihan ng pag-ibig Mga Gawain sa Pagganap: • Antas 2 – Pagtataya Iba pang Patunay: • Maikling pagsusulit • Pagguhit ng larawang-diwa • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) • Pagsasanay sa aklat • Maikling pagsusulit • Paglikha ng tseklist • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) • Paglikha ng sanaysay na naglalahad ng kahalagahan ng kalayaan sa buhay ng tao: Isasagawa ito pagkatapos talakayin ang sanaysay. kailangang maisaloob o ma-internalize ng mga mag-aaral ang kahalagahan ng kalayaan.) Pagkatapos. ano ang mararamdaman mo? 5) Bakit mahalaga ang kalayaan sa buhay ng tao? 6) Ano ang mangyayari sa tao kung wala ito? Pagbuo ng collage ng mga masasamang epekto ng pagibig sa salapi (pagkalulong sa droga. ibibigay ng guro ang mga gabay na tanong para mabuo ang sanaysay: 1) Ano ang kalayaan? 2) Paano mo masasabing malaya ang isang tao? 3) Kailan nawawala o naglalaho ang kalayaan ng isang tao? 4) Kung ikaw ang nasa kalagayan ng mga taong walang kalayaan. katawalian. Fernandez Page 30 of 48 .

Hatiin sa apat ang klase. Hahatiin sa apat ang klase.• • pananaliksik sa internet at mga pahayagan ng mga larawang nagpapakita ng masasamang epekto ng pag-ibig sa salapi. at pagdadala ng mga materyales (gaya ng kartolina. gunting at pandikit) para sa paggawa ng collage. Paglikha ng tulang naglalarawan sa kapangyarihan ng pag-ibig: Page 31 of 48 MV1: David Michael M.) Habang inihahanda ang collage ay kailangang talakayin nila ang paliwanag sa simbolikal na hugis at sa nilalaman ng collage. Upang higit na maisaloob o ma-internalize ng mga mag-aaral ang kanikanilang gampanin sa dula. kamay. ibibigay na takdang aralin ang pagbasa sa teksto ng sarswela. Maaaring gumamit ng mga salitang hiram ang mga mag-aaral sa mga dayalogo. Bawat pangkat ay bibigyan ng mga tiyak na eksena/bahagi ng sarswela na isasadula nila. Pagsasadula ng ilang bahagi ng sarswela: Bilang paghahanda sa gawaing ito. Hihikayatin na lumikha sila ng sariling dayalogo batay sa binasang teksto upang maging mas madulas/swabe ang daloy nito. hugis ng barya atbp. San Juan MV2: SME Cho C. Fernandez . Ang kanilang collage ay magkaroon dapat ng isang partikular na simbolikal na hugis (mukha ng tao. gawin ding homework ang pananaliksik ukol sa kaligirang kasaysayan o background history ng sarswela. supot ng salapi. Atasan sila ng bumuo ng collage na nagpapakita ng masasamang epekto ng pagibig sa salapi.

Fernandez Page 32 of 48 . itatanong ng guro: Bakit may mga matatalinhagang salita sa Filipino? Ano ang mangyayari kung ang mga babasahin ay walang nilalamang mahirap na salita? Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: Ang pagkakaroon ng matatalinhagang salita sa alinmang wika ay nagpapatunay na ang bawat wika ay may kakayahang linangin ang mapanuring pag-iisip ng isang tao. mahalaga ang mga matatalinhagang salita sa paglinang ng ating mapanuring pag-iisip. Pasagutan sa mga mag-aaral ang pagsasanay sa p.27) ng sangguniang aklat. Bayaan silang magsalaysay rin ng mga kwento ng pag-iibigan na kanilang narinig o nabasa. Pumili ng estudyante na magbabasa ng mga nakatalang salawikain at kasabihan sa bahaging Pakinggan (p. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan 1. Pahaphaw na talakayin ang paglaganap ng mga game show na nagsimula sa Kwarta o Kahon hanggang sa magkaroon na ng Pera o Bayong. Ipaliliwanag ng mga estudyante ang kahulugan ng mga ito. Kung lahat ng mga salita ay madaling maunawaan. San Juan MV2: SME Cho C. wala na tayong pagkakataon na magisip pa nang mas malalim kaysa sa nakagawian natin. Kung gayon. Ipaisip sa mga mag-aaral ang kanikanilang karanasan sa pag-ibig. Magbigay ng talatang naglalaman ng mga sawikain o idyoma upang makapagsuri pa ng mas maraming halimbawa ang mga mag-aaral.28-29 ng sangguniang aklat.Magparinig ng isang makapagbagbag-damdaming awiting pampag-ibig. Game K N B? at Laban o Bawi. Kaugnay nito.30. Bayaang magsalaysay ang mga mag-aaral ng mga episodyo ng MV1: David Michael M. 3. Balikan din ang mga pangyayari sa kasaysayan (gaya ng pagtatayo ng Taj Mahal) na idinulot/bunsod ng pag-ibig. Atasan ang mga mag-aaral na sumulat ng sariling tula (may sukat at tugma) na naglalarawan sa kapangyarihan ng pag-ibig. Ipaliwanag ang kahulugan ng sawikain o idyoma sa pamamagitan ng mga halimbawang matatagpuan sa p. Antas 3 – Mga Plano sa Pagkatuto Mga Gawain sa Pagkatuto: Unang Linggo: Pagtalakay sa Aralin sa Wika 1. 2.

Sa sanaysay na “Liwanag at Dilim” ay ipaliliwanag ang masasamang epekto ng pag-ibig sa salapi at ang sandata na maaari nating gamitin upang maiwasan ito. Susulat ng sariling sanaysay ang mga mag-aaral ukol sa kahalagahan ng kalayaan sa buhay ng tao (balikan ang detalye sa katibayan ng pagtataya). 5. mga nasabing game show. (Maaaring atasan ang mga mag-aaral na saliksikin sa internet ang talambuhay at ang kasaysayan sa panahon ni Emilio Jacinto) Ipabasa sa mga mag-aaral ang sanaysay. Itatanong ng guro sa mga mag-aaral: Bakit tayo nanghihiram ng salita sa ibang wika? Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: Lahat ng wika ay nanghihiram sa iba pang wika. 3. Kapag natagalan sa bahaging ito. MV1: David Michael M. 7. 8. Ikalawang Linggo Pagtalakay sa Aralin sa Wika 1. Ipasagot ang bahaging Hanapin sa sangguniang aklat (p. Fernandez Page 33 of 48 . partikular ang mga salitang hiram. San Juan MV2: SME Cho C.35) Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat (p. 6. Talakayin ang mga tuntunin sa panghihiram gamit ang lektura sa pahina 41-46. Ipabasa sa isang mag-aaral ang bahaging Pakinggan sa pahina 39. mahirap mabuhay ang tao kung walang pera. 2. Gayunman.2. maaaring banggitin ng guro na ang orihinal na pamagat ng akda (“Ang Ningning at Ang Liwanag/Kalayaan”) ang siyang himaton o clue sa mga pangunahing kaisipang nilalaman nito (ang kasamaan ng ningning ng salapi at ang kabutihan ng liwanag ng kalayaan). ang mga mayayamang negosyante ay karaniwang wala nang panahon sa kanilang mga anak. Masama nga ang pag-ibig sa salapi ngunit magagamit din naman ito sa paggawa ng mabuti. Pipili ng kinatawan ang bawat pangkat upang ipaliwanag ang kanilang ginawa. Halimbawa. ang panghihiram ay nagpapayaman sa talasalitaan ng isang wika. Inaasahang sa pamamagitan nito ay maibibigay ng mga mag-aaral ang mga pangunahing kaisipang mula sa sanaysay. Atasan ang mga mag-aaral na lumikha ng collage ng masasamang epekto ng pag-ibig sa salapi gamit ang mga nasaliksik nilang larawan. Ipasuri sa mga mag-aaral ang binasang teksto. Talakayin nang pahapyaw ang talambuhay ng may-akda.36). Sasagutin din nila ang tanong na: Bakit masama ang pag-ibig sa salapi? Mabubuhay ba ang tao kung walang pera? Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: Masama ang pag-ibig sa salapi sapagkat nakakalimutan na natin ang mga mahahalagang bagay sa buhay dahil dito. Bigyang-diin na isinulat ni Emilio Jacinto na isinulat niya ang kanyang sanaysay sa panahong naghihimagsik ang mga Pilipino laban sa mga Kastila. 4. Suriin ang mga aspektong pantao/makatao ng akda sa pamamagitan ng pagsagot sa mga gabay na tanong: Positibo ba o negatibo ang pagtanaw ng akda sa ugali ng tao? Naniniwala ba ang may-akda na may kakayahang gumawa ng mabuti ang mga tao? Naniniwala ba ang may-akda na may kakayahang magluwal ng mas magandang daigdig ang tao? Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Humanismo/Humanistiko.

Pasagutan sa mga mag-aaral ang pagsasanay sa p. Sa daloy ng talakayan. Kilalanin ang may-akda ng teksto. Bigyan ng sapat na panahon ang klase upang makapaghanda sa pagsasadula ng ilang eksena ng sarswela. Hingan ng reaksyon ang mga mag-aaral tungkol sa panahon ng mga Kastila. Nasusuri ang kawastuhan o di kawastuhan ng mga pangyayari batay sa pamantayang panlipunan at moralistiko 8. Fernandez Page 34 of 48 . Nakakikilala ng katauhan ng mga tauhan sa akda batay sa kanilang mga pahayag 7. Basahin ang dula o ilang mahahalagang bahagi nito. inaasahang maipaliliwanag ng mga mag-aaral ang konsepto ng kapangyarihan ng pag-ibig. Nakasusuri ng mahahalagang detalye sa akda 3. Suriin ang mga aspektong pangkasaysayan ng akda sa pamamagitan ng pagsagot sa gabay na tanong: Anu-anong pangyayari sa kasaysayan ang sinasalamin ng akda? Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Historikal. 3. Upang maging madali ang pagsusuri sa kaigtingan at tunggalian. Nasusuri ang akda ayon sa mga aspektong moralistiko nito (Pananaw MV1: David Michael M. 2. kilos.46-47. Jose Rizal o Sakay). Atasan ang mga mag-aaral na lumikha ng tulang nagpapahayag sa kapangyarihan ng pag-ibig (tingnan ang bahaging Performance Task/Pagganap). Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan 1.59). San Juan MV2: SME Cho C. maaaring ihambing ang kaigtingan at tunggalian ng Walang Sugat sa mga popular na teleserye. Nakasusuri ng pangungusap na Filipino 6. Nasusuri ang akda ayon sa mga aspektong panlipunan nito (Pananaw Sosyolohikal) 5. 7. Magpanood ng ilang bahagi ng dokumentaryo o kaya’y pelikula tungkol sa panahon ng mga Kastila (halimbawa. Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat (p. 4.Inaasahang makapagbibigay ang mga mag-aaral ng sariling halimbawa ng mga salitang hiram. Gayundin. batay sa mga ginawa ng pangunahing tauhan. 3. Nakasusuri ng bisa sa pagkakabuo ng mga pangungusap batay sa kahulugang homonim at heteronim 2. 5. Nakapagbibigay-diin sa mga pwersa ng lipunan na nagpapabago ng pananaw. 6. kailangang bigyang-diin ng guro na ang mga pangyayari noong panahon ng Kastila ang siyang karaniwang paksa ng mga sarswelang Pilipino kagaya ng Walang Sugat. Antas 1 – Inaasahang Bunga/Resulta Mga Pamantayan: 1. gawi at pag-uugali ng tao 4. Inaasahang matutukoy at masusuri rin sa bahaging ito ang kaigtingan at tunggaliang namayani sa akda. Ipaulat ang talambuhay ni Severino Reyes.

San Juan MV2: SME Cho C. kilos.Moralismo) Mga Kakailanganing Pag-unawa: Mauunawaaan ng mga estudyante na… • Ang maling pagbigkas ng mga salita ay makaaapekto sa kahulugan ng pahayag at kung gayo’y isa itong hadlang sa proseso ng komunikasyon. Ang bawat ayos ng pangungusap ay may binabagayang sitwasyon sa komunikasyon. Bawat lipunan ay may sariling pamantayan ng moralidad ngunit may mga aspekto ang moralidad na unibersal ang pagkilala at aplikasyon. kilos. Ang katauhan o personalidad ng isang tao ay maaaring kilatisin sa pamamagitan ng kanyang mga salita/pahayag. Makilala ang katauhan ng mga tauhan batay sa kanilang mga pahayag Page 35 of 48 • • • • • MV1: David Michael M. gawi at pag-uugali ng tao? Ano ang kabuluhan ng pagtalakay at paggamit sa dalawang ayos ng pangungusap? Anu-anong pamamaraan ang maaaring gamitin sa pagkilatis ng personalidad o katauhan ng isang tao? Anu-anong pamantayan ng moralidad ang umiiral sa daigdig ngayon? Anu-anong mga aspekto ng moralidad ang kinikilala at inilalapat sa buong daigdig? • • • • Mababatid ng mga estudyante ang… • • Epekto ng maling pagbigkas ng mga salita sa proseso ng komunikasyon Iba’t ibang pwersa sa lipunan na may kakayahang magpabago sa pananaw. Ang iba’t ibang pwersa sa lipunan ay may kakayahang magpabago sa pananaw. Mabigyang-diin ang mga pwersa sa lipunan na may kakayahang magpabago sa pananaw. gawi at paguugali ng tao Kabuluhan ng paggamit ng dalawang ayos ng pangungusap sa iba’t ibang sitwasyong pangkomunikasyon Paggamit sa mga pahayag sa pagkilatis ng personalidad/katauhan ng isang tao Maisasagawa ng mga estudyante ang… • • • Magamit ang mga salitang salitang homonim at heteronim. Mahahalagang Tanong: • • • • • • Ano ang epekto ng maling pagbigkas ng mga salita sa proseso ng komunikasyon? Anu-anong pwersa sa lipunan ang may kakayahang magpabago sa pananaw. gawi at pag-uugali ng tao Masuri ang akda batay sa mga aspektong panlipunan nito Makapagsuri ng mga pangungusap sa Filipino. kilos. kilos. gawi at pag-uugali ng tao. Fernandez . Masuri ang mahahalagang detalye ng akda.

negosyante. Paglikha ng talahanayan: Hahatiin ang klase sa apat na pangkat. Ang bawat pangkat ay aatasang magdala ng kartolina o Manila paper at pentel pen. Nasa itaas ng tatsulok ang mga makapangyarihan sa lipunan at nasa ilalim naman ang mga inaapi at walang kapangyarihan.• Pagkakaiba ng mga pamantayan ng moralidad sa bawat lipunan at ang mga aspekto ng moralidad na kinikilala at inilalapat sa buong daigdig • • Masuri ang kawastuhan o di kawastuhan ng mga pangyayari batay sa pamantayang panlipunan at moralistiko Masuri ang akda batay sa mga aspektong moralistiko nito Mga Gawain sa Pagganap: • Antas 2 – Pagtataya Iba pang Patunay: • Maikling pagsusulit • Pagguhit ng larawang-diwa • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) • Pagsasanay sa aklat • Maikling pagsusulit • Paglikha ng tseklist • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) • Paglikha ng social pyramid (panlipunang tatsulok): Bilang paghahanda sa gawaing ito. Hahatiin ang klase sa apat na pangkat. relihiyon atbp. ibibigay na takdang aralin ang pananaliksik ukol sa mga makapangyarihang pwersa sa lipunan (salapi. San Juan MV2: SME Cho C.). pandikit. Ang bawat pangkat ay aatasang magdala ng mga sumusunod na materyales: lumang dyaryo at magasin. Habang nakikinig sa awiting “Tatsulok” at “Upuan. kartolina at pentel pen.” atasan ang mga mag-aaral na lumikha ng social pyramid kung saan makikita ang kasalukuyang kalagayan ng lipunang Pilipino. lilikha ang bawat pangkat ng talahanayan ng mga piling pangyayari sa akda (kaliwang bahagi ng talahanayan) at ng karampatang paghuhusga sa MV1: David Michael M. dayuhan. gunting. Fernandez Page 36 of 48 . pangulay. Pagkatapos ng pagtakay sa akda.

Pahapyaw na talakayin ang mensahe ng awit. Fernandez Page 37 of 48 . Upang maging madali ang paghuhusga. 2. Inaasahang makapagbibigay ang mga mag-aaral ng sariling halimbawa ng mga homonim at heteronim sa sariling pangungusap. Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat (p. Suriin ang epekto ng maling pagbigkas sa malinaw na pagpapahayag ng mensahe. Ipatala ang mga salitang may maling bigkas. Ipasagot ang bahaging Hanapin sa sangguniang aklat (p. 3. inaasahang mababanggit na: Maraming pwersa sa lipunan ang may kakayahang magpabago sa pananaw. 4. talakayan sa klase at pulong ng mga estudyante). Basahin ang teksto ng “Satanas sa Lupa” sa sangguniang aklat. kilos. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan 1. Iparinig sa klase ang awiting “Tatsulok” ni Bamboo o “Upuan” ni Gloc 9. atasan ang mga mag-aaral na isipin o iimagine na sila ang mga tauhan habang nagtatalakayan sila ukol sa kawastuhan at di kawastuhan ng mga piling pangyayari. gawi at pag-uugali ng tao? Sa daloy ng talakayan. talakayan sa telebisyon. Magparekord ng iba’t ibang talakayan o panayam (talakayan sa radyo. Antas 3 – Mga Plano sa Pagkatuto Mga Gawain sa Pagkatuto: Unang Linggo: Pagtalakay sa Aralin sa Wika 1. Talakayin ang homonim at heteronim gamit ang lektura sa pahina 63-64. 3. Pasagutan sa mga mag-aaral ang pagsasanay sa p. kilos. gayundin ang kanilang epekto sa tao.68). San Juan MV2: SME Cho C. Ipinakikita sa nobelang “Satanas sa Lupa” ang mga pwersang ito. Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: Ang maling pagbigkas ng mga salita ay makaaapekto sa kahulugan ng pahayag at kung gayo’y isa itong hadlang sa proseso ng komunikasyon. 2. MV1: David Michael M.68). gawi at pag-uugali ng tao. Itatanong ng guro sa mga magaaral: Anu-anong pwersa sa lipunan ang may kakayahang magpabago sa pananaw. Hatiin ang klase sa apat na pangkat. Iparinig ang iba’t ibang usapan o talakayan sa klase.64.kawastuhan o di kawastuhan nito (kanang bahagi ng talahanayan) batay sa mga pamantayang panlipunan at moralistiko na katanggaptanggap sa mas nakararaming Pilipino.

Basahin ang teksto ng “Alyas Juan de la Cruz” sa sangguniang aklat. 3. 2.74. 5. Suriin ang mga aspektong sosyolohikal ng akda sa pamamagitan ng pagsagot sa gabay na tanong: Anu-anong pwersa sa lipunan ang nakaapekto sa buhay ng pangunahing tauhan? Paano naimpluwensyahan ng ng pwersang ito ang pangunahing tauhan? Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Sosyolohikal. Sa daloy ng talakayan. Magpaskel sa pisara ng iba’t ibang pahayag tungkol sa kahirapan at pagmamalasakit sa kapakanan ng ibang tao. Pahapyaw na talakayin ang pag-iral/existence ng iba’t ibang pamantayang panlipunan at moralistiko sa daigdig. Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat (p. 4. Pagkatapos. Ipasagot ang bahaging Hanapin sa sangguniang aklat (p. Magbigay ng isang pangyayari mula sa akda at husgahan ang kawastuhan o di kawastuhan nito batay sa umiiral na pamantayang panlipunan at moralistiko ng mas nakararaming Pilipino. inaasahang matutukoy sa bahaging ito ang mga mahahalagang pahayag ng mga tauhan sa akda na magagamit sa pagsusuri ng kani-kanilang mga katauhan. Ikalawang Linggo Pagtalakay sa Aralin sa Wika 1. Pasagutan sa mga mag-aaral ang pagsasanay sa p. Fernandez Page 38 of 48 . Gayundin. Sa bahaging ito.” 2.72. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan 1. Inaasahang makapagbibigay ang mga mag-aaral ng sariling halimbawa ng dalawang ayos ng pangungusap. Hingan ng reaksyon ang mga magaaral ukol sa mga pahayag. Pumili ng isang estudyanteng mahusay magbasa. atasan ang mga mag-aaral na gumawa ang bawat pangkat ng talahanayan ng mga piling pangyayari sa akda (kaliwang bahagi ng talahanayan) at ng karampatang paghuhusga sa kawastuhan o di kawastuhan nito (kanang bahagi ng talahanayan) batay sa mga pamantayang panlipunan at moralistiko na MV1: David Michael M.87). inaasahang mababanggit din ang iba’t ibang sitwasyon na mas binabagayan ng isang partikular na ayos ng pangungusap. inaasahang mababanggit na: Ang katauhan o personalidad ng isang tao ay maaaring kilatisin sa pamamagitan ng kanyang mga salita/pahayag. 5. partikular ang mga pwersa sa lipunan na nagbunsod ng mga pagababago sa pangunahing karakter. Talakayin ang dalawang ayos ng pangungusap sa Filipino gamit ang lektura sa pahina 73.72 ng sangguniang aklat. Bigyan ng sapat na panahon ang klase upang gawin ang social pyramid. Batay sa mga pahayag. Sagutin ang bahaging Talakayin sa p. San Juan MV2: SME Cho C.Inaasahang matutukoy at masusuri rin sa bahaging ito ang mga mahahalagang detalye ng akda. 6. 3.87). Tingnan natin kung anong uri ng katauhan mayroon ang mga karakter sa kwentong “Alyas Juan de la Cruz. itanong din sa mga magaaral ang kanilang pakiwari o opinion ukol sa katauhan ng mga taong pinanggalingan ng pahayag. Ipabasa ang bahaging Pakinggan sa p.

katanggap-tanggap sa mas nakararaming Pilipino. ay may angking mga karapatan na dapat itaguyod at igalang. Ang mga akdang hitik sa simbolismo ay hitik din sa makabuluhang aral na makatutulong sa pag-unawa ng tao sa kabuluhan ng buhay. 6. Fernandez . Nasusuri ang akda ayon sa mga simbolismong taglay nito (Pananaw Arketipal) Mga Kakailanganing Pag-unawa: Mahahalagang Tanong: Mauunawaaan ng mga estudyante na… • • May mga salitang pananda para sa bawat partikular na uri ng pangungusap. Nakasusuri sa mahahalagang kaisipang ipinahahayag sa akda 3. Suriin ang mga aspektong moralistiko ng akda sa pamamagitan ng pagsagot sa gabay na tanong: Ano ang pamantayang moralistiko ang namamayani sa lipunang ginagalawan ng mga tauhan? Ihambing ito sa mga pamantayang moralistiko ng kasalukuyang panahon. Nakapagbibigay-kahulugan at kahalagahan ng kasiningan ng mga simbolismo sa akda 4. • • • Bakit pinag-aaralan ang mga salitang pananda? Ano ang nagbibigay-kahulugan at -kabuluhan sa buhay ng tao? Bakit natin kailangang basahin ang mga akdang hitik sa simbolismo kahit mahirap unawain? • • Mababatid ng mga estudyante ang… • • Kabuluhan ng mga salitang pananda Kahalagahan ng mga Maisasagawa ng mga estudyante ang… • • Makapagsuri ng mga pangungusap sa Filipino. may kapansanan man. Bigyan ng sapat na panahon ang bawat pangkat upang maipakita at maipaliwanag sa buong klase ang kanilang ginawa. San Juan MV2: SME Cho C. Sa daloy ng pagtalakay. Makapagsuri ng mga mahahalagang Page 39 of 48 MV1: David Michael M. inaasahang mabubuo ang ganitong consensus/sintesis: Bawat lipunan ay may sariling pamantayan ng moralidad ngunit may mga aspekto ang moralidad na unibersal ang pagkilala at aplikasyon 7. Nakagagamit ng mga usapan o talakayan sa mga pangungusap na nagpapahayag ng pagsang-ayon 2. Bawat tao. Antas 1 – Inaasahang Bunga/Resulta Mga Pamantayan: 1. Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Moralismo/Moralistiko.

Itatanghal ng bawat pangkat ang kanilang sayaw-awit pagkatapos ng pagtalakay sa teksto. Atasan sila na isulat sa bawat baitang ang mga karapatang pantao na inaakala nilang pinakamahahalaga (nasa tuktok ang pinakamahalaga). Ibibigay itong homework. kahalagahan at kabuluhan ng mga simbolismo sa isang akda • • kaisipan mula sa akda Maibigay ang kahulugan. Maaaring ipabasa rin sa kanila ang Universal Declaration on Human Rights o kaya’y ang ilang bahagi ng Saligang Batas ukol sa karapatang pantao. Ang bawat pangkat ay aatasang lumikha ng sariling mga hakbang para sa kanilang sariling interpretasyon ng awiting “Bawat Bata” ng APO Hiking Society o kaya’y “Ang Karapatang Pantao ay Igalang” ng Grupong Pendong. Upang ganap na maisaloob o ma-internalize ng mga mag-aaral ang awitin. atasan sila na magsaliksik ukol sa mga karapatang pantao. San Juan MV2: SME Cho C. Maaari itong gawing homework MV1: David Michael M. magpaguhit sa mga magaaral ng hagdan na may sampung baitang.• • karapatang pantao Kahulugan. Paglikha ng tseklist ng mga karapatan: Sa isang buong papel. Fernandez Page 40 of 48 . kahalagahan at kabuluhan ng mga simbolismo sa isang akda Masuri ang akda batay sa simbolismong taglay nito Mga Gawain sa Pagganap: • Antas 2 – Pagtataya Iba pang Patunay: • Maikling pagsusulit • Pagguhit ng larawang-diwa • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) • Pagsasanay sa aklat • Maikling pagsusulit • Paglikha ng tseklist • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) • Pagtatanghal ng sayaw-awit (interpretative dance): Hahatiin ang klase sa apat na pangkat.

Basahin ang teksto ng “Talulot sa Pagas na Lupa” sa sangguniang aklat.103). 3.93. 5. Suriin ang mga simbolismo sa akda sa pamamagitan ng pagsagot sa gabay na tanong: Anu-anong simbolismo ang makikita sa akda? Paano nakatulong ang mga simbolismo sa pagbibigay-linaw sa mensaheng nais iwan ng akda? Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Arketipo. Fernandez Page 41 of 48 . inaasahang mababanggit na: Bawat tao. Ipabasa at ipasagot ang mga tanong sa Talakayin (p. Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat (p. Talakayin ang mga pananda para sa pangungusap na sumasang-ayon sa tulong ng mga halimbawang pangungusap sa pahina 92. 3. Gayundin. inaasahang matutukoy at maipaliliwanag sa bahaging ito ang mga mahahalagang simbolismo sa akda. inaasahang mabibigyang-diin ang kabuluhan ng pag-aaral sa mga salitang pananda. San Juan MV2: SME Cho C. MV1: David Michael M. Inaasahang makapagbibigay ang mga mag-aaral ng sariling halimbawa ng mga pangungusap na sumasangayon. may kapansanan man sa pag-iisip. Sa bahaging ito. Tingnan natin kung paano pinakitunguhan ng lipunan ang isang karakter na may kapansanan sa pag-iisip sa kwentong “Talulot sa Pagas na Lupa. Antas 1 – Inaasahang Bunga/Resulta Mga Pamantayan: 5. 4. 2. Ipasagot ang bahaging Hanapin sa sangguniang aklat (p. Gamitin itong lunsaran upang atasan ang mga mag-aaral na itanghal ang kanilang sayaw-awit tungkol sa karapatang pantao. Sa daloy ng talakayan. 6.92).Antas 3 – Mga Plano sa Pagkatuto Mga Gawain sa Pagkatuto: Unang Linggo: Pagtalakay sa Aralin sa Wika 1.” 2. Pumili ng estudyante at ipabasa ang dayalogo sa Pakinggan (p. Pahapyaw na talakayin ang mga karapatang pantao. Iparinig ang awiting “Sino Ang Baliw?” Magsagawa ng malayang talakayan sa klase hinggil sa mensaheng nakapaloob sa awit. Pasagutan sa mga mag-aaral ang pagsasanay sa p.91-92). Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan 1.103). ay may angking mga karapatan na dapat itaguyod at igalang.

San Juan MV2: SME Cho C.Mga Kakailanganing Pag-unawa: Mauunawaaan ng mga estudyante na… • Mababatid ng mga estudyante ang… • Mga Gawain sa Pagganap: • Mahahalagang Tanong: • Maisasagawa ng mga estudyante ang… • Antas 2 – Pagtataya Iba pang Patunay: • Maikling pagsusulit • Pagguhit ng larawang-diwa • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) • Pagsasanay sa aklat • Maikling pagsusulit • Paglikha ng tseklist • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) Antas 3 – Mga Plano sa Pagkatuto Mga Gawain sa Pagkatuto: Unang Linggo: Ikalawang Linggo MV1: David Michael M. Fernandez Page 42 of 48 .

Nabigkas nang maayos at malinaw ang ilang pahayag Mabisang nakagamit ng kasuotan at iba pang propse sa ilang sitwasyong kinakailangan ito Mabisang naipakita sa ilang bahagi ng pagtatanghal ang diwa ng paksa 1 (Hindi Mahusay) Hindi naipakita nang maayos ang alinmang aspekto ng katauhan ng karakter na ginagampanan. San Juan MV2: SME Cho C. Nabigkas nang maayos at malinaw ang karamihan ng pahayag Mabisang nakagamit ng kasuotan at iba pang propse sa karamihan ng sitwasyong kinakailangan ito Mabisang naipakita sa maraming bahagi ng pagtatanghal ang diwa ng paksa 2 (Di Gaanong Mahusay) Naipakita nang maayos ang ilang mga aspekto ng katauhan ng karakter na ginagampanan. Kahusayan sa pagbigkas ng dayalogo Nabigkas nang maayos at malinaw ang lahat ng pahayag Paggamit ng Mabisang kasuotan at nakagamit ng iba pang kasuotan at iba propse pang propse sa lahat ng sitwasyong kinakailangan ito Pagpapalutang Mabisang ng diwa naipakita sa lahat ng bahagi ng pagtatanghal ang diwa ng paksa MV1: David Michael M.HALIMBAWA NG RUBRIC Pangalan ng Bibigyan ng Marka:___________________________ Pangalan ng Nagbigay ng Marka: __________________________ Gawain: Pagsasadula Pamantayan 4 (Napakahusay) 3 (Mahusay) Naipakita nang maayos ang karamihan sa mga aspekto ng katauhan ng karakter na ginagampanan. Fernandez Page 43 of 48 . Hindi nabigkas nang maayos at malinaw ang alinmang pahayag Hindi mabisang nakagamit ng kasuotan at iba pang propse sa alinmang sitwasyong kinakailangan ito Hindi mabisang naipakita sa alinmang bahagi ng pagtatanghal ang diwa ng paksa Kasiningan ng Naipakita nang pagganap maayos ang lahat ng aspekto ng katauhan ng karakter na ginagampanan.

Aking Bayan” UNANG YUGTO/STAGE 1: Desired Results (Inaasahang Bunga) Established Goals (Pamantayang Pangnilalaman) Understandings (Mga Kaalaman/Pag-unawa) Mauunawaan ng mga mag-aaral na... Fernandez Page 44 of 48 . IKALAWANG YUGTO/STAGE 2: Assessment Evidence (Katibayan ng Pagtataya) Performance Tasks (Produkto/Pagganap) • MV1: David Michael M..... Magagawa ng mga estudyante na.. San Juan MV2: SME Cho C...Draft submission for the UBD Filipino Unit Plan (4th Year) David Michael M. Magagawa ng mga estudyante na.. IKALAWANG YUGTO/STAGE 2: Assessment Evidence (Katibayan ng Pagtataya) Performance Tasks (Produkto/Pagganap) • Other Evidence (Iba Pang Katibayan) IKATLONG YUGTO/STAGE 3: Learning Plan (Banghay Aralin) Learning Activities (Mga Gawain sa Pagkatuto) *** “Walang Panginoon” UNANG YUGTO/STAGE 1: Desired Results (Inaasahang Bunga) Established Goals (Pamantayang Pangnilalaman) Understandings (Mga Kaalaman/Pag-unawa) Mauunawaan ng mga mag-aaral na.. Essential Questions (Mga Mahahalagang Katanungan) Mauunawaan ng mga estudyante ang. San Juan “Kung Tuyo na Ang Luha Mo.. Essential Questions (Mga Mahahalagang Katanungan) Mauunawaan ng mga estudyante ang.

San Juan MV2: SME Cho C.. MV1: David Michael M..Other Evidence (Iba Pang Katibayan) IKATLONG YUGTO/STAGE 3: Learning Plan (Banghay Aralin) Learning Activities (Mga Gawain sa Pagkatuto) *** “Liwanag at Dilim” UNANG YUGTO/STAGE 1: Desired Results (Inaasahang Bunga) Established Goals (Pamantayang Pangnilalaman) Understandings (Mga Kaalaman/Pag-unawa) Mauunawaan ng mga mag-aaral na... Fernandez Page 45 of 48 ... Essential Questions (Mga Mahahalagang Katanungan) Mauunawaan ng mga estudyante ang...... Essential Questions (Mga Mahahalagang Katanungan) Mauunawaan ng mga estudyante ang. IKALAWANG YUGTO/STAGE 2: Assessment Evidence (Katibayan ng Pagtataya) Performance Tasks (Produkto/Pagganap) Other Evidence (Iba Pang Katibayan) • Pagsasanay sa aklat • Maikling pagsusulit • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) IKATLONG YUGTO/STAGE 3: Learning Plan (Banghay Aralin) Learning Activities (Mga Gawain sa Pagkatuto) *** “Walang Sugat” UNANG YUGTO/STAGE 1: Desired Results (Inaasahang Bunga) Established Goals (Pamantayang Pangnilalaman) Understandings (Mga Kaalaman/Pag-unawa) Mauunawaan ng mga mag-aaral na. Magagawa ng mga estudyante na. Magagawa ng mga estudyante na..

IKALAWANG YUGTO/STAGE 2: Assessment Evidence (Katibayan ng Pagtataya) Performance Tasks (Produkto/Pagganap) Other Evidence (Iba Pang Katibayan) • Pagsasanay sa aklat • Maikling pagsusulit • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) IKATLONG YUGTO/STAGE 3: Learning Plan (Banghay Aralin) Learning Activities (Mga Gawain sa Pagkatuto) “Alyas Juan de la Cruz” UNANG YUGTO/STAGE 1: Desired Results (Inaasahang Bunga) Established Goals (Pamantayang Pangnilalaman) 1. San Juan MV2: SME Cho C. Essential Questions (Mga Mahahalagang Katanungan) Mauunawaan ng mga estudyante ang. Fernandez Page 46 of 48 .. Understandings (Mga Kaalaman/Pag-unawa) MV1: David Michael M.IKALAWANG YUGTO/STAGE 2: Assessment Evidence (Katibayan ng Pagtataya) Performance Tasks (Produkto/Pagganap) Other Evidence (Iba Pang Katibayan) • Pagsasanay sa aklat • Maikling pagsusulit • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) IKATLONG YUGTO/STAGE 3: Learning Plan (Banghay Aralin) Learning Activities (Mga Gawain sa Pagkatuto) *** “Satanas sa Lupa” UNANG YUGTO/STAGE 1: Desired Results (Inaasahang Bunga) Established Goals (Pamantayang Pangnilalaman) 1..... Understandings (Mga Kaalaman/Pag-unawa) Mauunawaan ng mga mag-aaral na.. Magagawa ng mga estudyante na.

.... Fernandez Page 47 of 48 ..Mauunawaan ng mga mag-aaral na. IKALAWANG YUGTO/STAGE 2: Assessment Evidence (Katibayan ng Pagtataya) Performance Tasks (Produkto/Pagganap) Other Evidence (Iba Pang Katibayan) • Pagsasanay sa aklat • Maikling pagsusulit • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) IKATLONG YUGTO/STAGE 3: Learning Plan (Banghay Aralin) Learning Activities (Mga Gawain sa Pagkatuto) “Talulot sa Pagas na Lupa” UNANG YUGTO/STAGE 1: Desired Results (Inaasahang Bunga) Established Goals (Pamantayang Pangnilalaman) Understandings (Mga Kaalaman/Pag-unawa) Mauunawaan ng mga mag-aaral na. Magagawa ng mga estudyante na.. Essential Questions (Mga Mahahalagang Katanungan) Mauunawaan ng mga estudyante ang..... Essential Questions (Mga Mahahalagang Katanungan) Mauunawaan ng mga estudyante ang. IKALAWANG YUGTO/STAGE 2: Assessment Evidence (Katibayan ng Pagtataya) Performance Tasks (Produkto/Pagganap) Other Evidence (Iba Pang Katibayan) • Pagsasanay sa aklat • Maikling pagsusulit • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) IKATLONG YUGTO/STAGE 3: Learning Plan (Banghay Aralin) Learning Activities (Mga Gawain sa Pagkatuto) MV1: David Michael M.. San Juan MV2: SME Cho C.. Magagawa ng mga estudyante na.

MV1: David Michael M. San Juan MV2: SME Cho C. Fernandez Page 48 of 48 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->