Mataas-na-tao

€Kabilang

sa pinakamataas na antas ng katayuan sa lipunan. €Mayaman,makapangyarihan at iginagalang sa buong barangay.

€Lakan

o Gat- tawag sa datu bilang paggalang. €Dayang-dayangpaggalang sa kababaihan.

kasapi ng angkan na nagmamay-ari ng maraming bahandi. €Poon- tawag sa pinakaninuno.
€Panginoon-

€ Panggitnang
1. Malaya

antas

2. Tagapagtanggol ng Datu 3. Hindi nagbabayad ng buwis
4. May karapatang magmay-ari at pumili ng hanapbuhay 5. May karapatang pumili ng datung paglilingkuran 6. Samahan ang datu sa mga gawaing pampayanan

Alipin
€ Pinakamababang

antas sa

lipunan. € Nangangahulugang ³alaga´ o ³alipin´. € Nauuri sa dalawa: 1. Aliping Namamahay 2. Aliping Saguiguilid

May karapatang pumili ng asawa Hindi maaaring ipagbili May karapatang magkaroon nga ari-arian at sariling tirahan

Binabayaran ang paglilingod

Hindi malaya

Walang pag-aari at sariling tirahan

Maaaring ipagbili ng amo

Naglilingkod nang walang bayad Hindi maaaring mag-asawa nang walang pahintulot ag amo

Nagiging alipin kung«
€Ipinanganak

sa magulang na

alipin €Nabihag sa digmaan €Ipinambayad ng utang €Nabili o naparusahan sa kasalanan

Maaaring maging malaya kung«
ng amo € Makapagbayad sa amo ng karampatang halaga € Makapag-asawa ng mataas na tao € Makapagpakita ng kabayanihan sa digmaan
€ Palayain

Pagmamay-ari ng Lupa

Dalawang paraan:
€Lupang

Pampublikopara sa lahat. €Lupang Pampribadopagmamay-ari ng datu o ng kanyang angkan

Pagpapahalaga sa Kababaihan

Karapatan ng mga Kababaihan
€Magmana

ng pagka-

datu €Magmana ng ari-arian €Makipagkalakalan

€Maging

babaylan €Higit na karapatan sa pagbibigay ng pangalan sa anak €Maging pinuno ng barangay

Paggalang«
€Bago

ikasal, maglilngkod ang lalaki sa pamilya ng babae. €Binibigay ng lalaki ang kita sa asawang babae

sa pangangailangan ng pamilya. €Paglalakad ng nauuna sa kalalakihan.
€Namamahala