Halimbawa ng Panghalip Pamatlig 1. 2.

Ganito ang paggawa ng ginataan at hindi ganyan.