ARALIN 1

I. Layunin: A. Nauunawaan at natutukoy ang iba t ibang uri ng huni o ingay na ginagawa ng hayop. B. Nakababasa nang may wastong galaw/hagod na mata mula sa kaliwa, pakanan. C. Naibibigay ang mga detalyeng sumasagot sa mga tanong. D. Naisasadula ang mahahalagang pangyayari sa kuwento. Paksang Aralin: Pagtukoy sa Iba t ibang Huni ng Hayop Sanggunian: BEC Pakikinig p. 33, Landas sa Wika at Pagbasa p. 2-6, MG p. 4-7, B.A. 2-8 Kagamitan: plaskard/larawan Pinagsanib na Aralin: Filipino at EKAWP Pagpapahalaga: Nasasabi ang Kahalagahan ng Alagang Hayop. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: a. Balik-Aral: b. Pagganyak: 1. Sinu-sino sa inyo ang may alagang hayop? Anu-ano ang inyong alaga sa bahay? 2. Ipakita ang larawan ng mga hayop sa paligid. Pag-usapan ang ginagawa ng mga hayop sa tao. B. Panlinang na Gawain: 1. Sanayin ang mga bata sa mga sumusunod na mga Gawain sa wastong pagbasa nang malakas. 2. Ipabasa nang malakas ang kuwentong Masayang Paligid sa isang mag-aaral bilang huwaran. 3. Ipaulit sa mga bata ang magbahagi ng kuwento na nagsasaad sa ginagawa ng bawat hayop. 4. Ipauulit sa kanila ang huni/tunog ng bawat hayop Pangwakas na Gawain: A. Paglalapat: Gayahin ang huni o ingay na ginagawa ng mga hayop batay sa nakalahad na mga kalagayan. 1. Aso- nagagalit sa pagdating ng hindi niya kilalang tao 2. Tandang nanggigising ng tao dahil umaga na, nais niyang ipaalam ito 3. Ibon Masaya, sasayaw-sayaw at kakanta-kanta habang nagpapalipat-lipat sa sanga ng mga puno. 4. Palaka- Masaya sapagkat maghapon at magdamag na umuulan Pagtataya: Ipares ang mga huni ng Pangkat 1 sa pinagmulan ng mga ito sa pangkat. Isulat ang mga titik sa patlang. I ______1. Unga! Unga! ______2. Me-e-e-! Me-e-e-! ______3. E-e-e-k! E-e-e-k! ______4. Ngiyaw! Ngiyaw! ______5. Tsip! Tsip! II a. baboy b. aso c. baka d. sisiw e. pusa

II.

III.

IV.

V.

VI.

Takdang Aralin: Gumupit nang 3 larawan ng alagang hayop at idikit sa kwaderno. Isulat ang huni/ tunog na tinutukoy nito.

. Layunin: A. MG p. Pangwakas na Gawain 1. nagugutom c. Ito ay. Nakapagsasalita ng maliwanag. a. Pagtukoy sa Dinaramdam o Mensaheng Ibig Ipaalam ng mga Hayop. IV. Manok na pumuputak e. natutuwa c. c. Natutukoy ang dinaramdam o mensaheng ibig ipaalam ng mga hayop sa tao. Tuwing umaga. a.A. baka bakit ba moo ng moo? Ako ay ________. Balik-aral Ipabiigay ang iba t ibang huni o tunog ng mga hayop. 8-11 B. nauuhaw 5. b. a. natutuwa Takdang Aralin: Gawin ang mga sumusunod: a. V. C. Unggoy na nagugutom. Ano ang dapat mong gawin? a. Ito ay __________. Baka b. naririnig mo ang tilaok ng alaga mong tandang.ARALIN 2 Pinagsanib na Aralin sa Filipino. a. Kalabaw na unga ng unga Pagtataya: Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot sa loob ng panaklong. a. 33. Talakayin ang talasalitaan: bisiro naligaw sariwa nasalubong naraanan damo B. Sanggunian: BEC pakikinig p. Mga palakang busog sa ulan at tubig. ibon 2. Panimulang Gawain: 1. Science at EKAWP I. Hoy. Hiii! Hiii! Ang huni ng kabayo. Asong tumataghoy b. Nasisiyahan b. Ano ang gagawin mo? a. Natutukoy ang iba t ibang huni o ingay na ginagawa ng hayop. Paksang Aralin. Palakang kumokokak c. Kumuha ng kahoy at papaluin ito 3. Manok na nangingitlog. Ibong umaawit d. kambing e. E-e-e-e-k! E-e-e-e-k! Ang sabi ng baboy. Maingay ang inyong alagang hayop (baboy). c. Bubugawin ang tandang b. Ibigay ang naramdaman ng mga sumusunod na hayop sa huni/tunog na ipinarinig nila. baboy d. B. nagugutom c. 9-13 Kagamitan: Larawan at Plaskard Pamamaraan A. Landas sa Wika at Pagbasa p. 1. Inaantok b. Alamin ang dahilan ng pag-iingay b.nasisiyahan 4. 9-12. Baboy na gutom na gutom d. II.manok. Nagagalit b. III. Sinu-sino sa inyo ang may alagang hayop? Ano ang mapapansin kung sila y busog? Nagugutom? Sinasaktan? 3. Maghahanda sa pagpasok 2.

tak-ti-la-ok 5. Maa! Ang sigaw ng baka. kalabaw d. kra-kra-kra-kra V. me-e-e! me-e-e! 4. Unga-a-a! Unga-a-a! 2. daga b. Paglalahat Ang huni o ingay ng mga hayop ay nagsasabi ng kanilang nararamdaman o mensaheng ibig ipaalam ng mga hayop sa tao. y Pusang nagugutom y Asong nagagalit y Ibong masaya y Kambing na itinali y Tandang na tumitilaok IV. inahing manok e.Aralin 3 Pinagsanib na Aralin sa Filipino at EKAWP Layunin: A. Natutukoy ang iba t ibang huni o ingay na ginagawa ng hayop. Pagtataya: Panuto: Pagtambalin ang Hanay A at Hanay B. Gayahin ang sinabi ni Tagpi kay Gemma nang iparamdam niyang gusto niyang sumama sa paaralan. tandang a. ik! Ik-ik-ik-ik! f. Pakikinig p. Sabihin: Iba-iba ang huni o ingay ng mga hayop sa ating paligid. 33. larawan. B. Takdang-Aralin: Gumawa ng komik strip ng paborito ninyong hayop at ang huni na kanyang ginagawa. Karaniwan nating naririnig ang sumusunod: (Ipabasa sa mga bata) Tumitilaok ang manok. unggoy c. Pangwakas ng Gawain 1. B. Itanong: a. Sino ang gustong sumama kay Gemma at Arnold? b. Paksang-Aralin: Huni o Ingay na Ginagawa ng Hayop Sanggunian: BEC Handbook Pakikinig p. 2. tak-tak-tak-pu-tak! 3. tsart III. Panlinang na Gawain 1. Panimulang Gawain 1. Saan sila pupunta? c. Unga! Ang atungal ng kalabaw. Ngumingiyaw ang pusa. . C. 2. Nakapagsasalita ng maliwanag. II. Pamamaraan: A. 65 Kagamitan: Flipchart. Nasasabi ang dinaramdaman o mensaheng ibig ipaalam ng mga hayop sa tao. I. A B 1. Sumisiyap ang sisiw. Paglalapat Ulitin mo ang huni ng mga sumusunod na mga hayop. Sabihin: May mensahe o ibig ipaalam ang huni o ingay ng mga hayop tulad ng: Tilaok ng manok umaga na Huni ng ibon maganada ang panahon Tahol ng aso may taong dumarating Ngiyaw ng pusa nakakita ng pagkain Unga ng kalabaw nagugutom na siya C. 2. Pagbasa sa kuwentong Pasukan Na . Mee! Ang ingay ng kambing.

maikli o mahabang tunog. Kanino. i-i-i-i-i-i-k! Takdang Aralin: Gumupit ng iba t ibang larawan ng sasakyan. Aralin 3 MG p. Bakit at Paano. cassette. Ibigay ang ngalan at ang ugong na nilikha nito.Aralin 4 Pinagsanib na Aralin sa Filipino. Pagganyak: Pag-obserbahan ang mga tunog o ugong ng mga sasakyang nagdaraan sa paaralan. tsug! Tsug! Tsug! _______3. Sibika at Kultura. maysakit na aso 2. Eroplano c. Paksang Aralin: Pagtukoy sa Iba t Ibang Tunog ng mga Sasakyan Sanggunian: BEC Pakikinig p. Nakababasa ang mga nakalimbag na ngalan ng tao. mahina. Motorsiklo e. 18-24 Kagamitan: larawan ng mga sasakyan. Layunin: A. IV. Pagbasa ng Kuwento na Sa May Daan . gutom na baboy 2. 3. 3. tak! Tak! Tak! Tak! _______5. Magparinig ng isang tape ng mga tunog sa daan. Panimulang Gawain: 1. Paglalapat: Gayahin ang tunog o ingay ng mga sasakyang nakalarawan. Landas sa Wika at Pagbasa p. Panlinang na Gawain: 1. Isulat ang titik ng ugong sa tapat ng bawat sasakyan. . Magpahulaan: Gayahin ng isang bata ang ugong o tunog ng ibang sasakyan. Ipagawa at pahulaan ang galaw ng sasakyan at tunog. C. Dyip motorsiklo kalesa Ambulansya tren kotse Van bisikleta bumbero Eroplano traysikel bus 2. A B _______1. Maunawaan na may iba t ibang kahulugan ang tunog ng mga sasakyan. pook o bagay. Pagtataya: Panuto: V. Balik-Aral: Paano ang huni/tunog ng mga sumusunod: 1. III. 33. Tren d. Maunawaan na dapat mag-ingat sa pagtawid sa daan. Natutukoy ang pangunahing tauhan sa kuwento. masayang ibon 3. Pangwakas na Gawain: 1. 12 B. Naibibigay ang mga detalyeng sumasagot sa mga tanaong ng Ilan. Itanong: Anu-ano kaya ang mga pinag-uusapan ng mga sasakyan? Sinu-sino ang mga tauhan sa kwento? Ilan sa mga sasakyang nabanggit sa kwento ang nasakyan mo na? 2. e-e-e-e-eng! _______2. I. bru-u-umm! Pak! Pak! _______4. Ambulansya b. Pamamaraan: A. D. 3. at EKAWP. Busina sirena ugong Hudyat istasyon ilaw-trapiko B. Kalesa a. Ipangkat ang mga sasakyan na gumagawa na malakas. plaskard. B. tape recorder Pagpapahalaga: Nasasabi ang kahalagahan ng tunog ng mga sasakyan. 18-21. Ipasabi ang mga salitang nag-uugnay sa mga sasakyan. II. E.A. C.

b. c. larawan ng iba t ibang sasakyan sa lansangan. Sining at EKAWP. b. Sumisirena ang ambulansya. . Sanggunian: BEC Handbook p. Talakayin ang nilalaman ng babasahin. 27-32 Kagamitan: tape recorder at tape ng mga ugong ng sasakyan. Maysakay na maysakit. 27-32. B. Landas sa Wika at Pagbasa p. Maysakay na panauhin. Anu-anong tulong ang nagagawa ng sasakyan sa tao? 4. c. 4. Umuugong ng malakas ang trak ng bumbero. I. c. May sakay na ikakasal. Pamamaraan: A. Nasasabi ang kahulugan ng iba t ibang pagpapatunog ng sasakyan. Pangkatin ang klase sa apat. Ano ang gagawin mo? 3. Pumipito ang pulis. Halimbawa: Isa kang dyip o kotse.) II. a. Itanong: Bakit kaya iba t iba ang tunog na ginagawa ng mga sasakyan? 2. 5. Nagmamadali kang makarating sa inyong pupuntahan. Maysakay na mga sundalo. a. c. Takdang Aralin: Gumupit ng tatlong larawan na lumilikha ng tunog. Nagrarasyon ako ng pandesal tuwing umaga. 33. a. Para siya ay bigyan ng pera. Dinadala ko sa ospital ang mga maysakit. Humihingi ng gasolina. Tsug! Tsug! c. a. Para takutin ang mga tao. Tak-Tak! Tak tak! IV. Magbigay ng halimbawa ng sitwasyon at tanungin ang mga bata kung ano ang kanilang gagawin sa bawat sitwasyon. Ibigay ang ingay at ugong ng mga sasakyang ito. Ayaw umandar. c. V. Pagpapahalaga: Napahahalagahan ang Tulong ng Sasakyan sa Tao. Sabihin ang tunog at kahulugan nito. Pagtataya: Panuto: Piliin at isulat ang tamang kahulugan ng tunog o ugong ng mga sasakyan. Ako ay? ____________ b. b. Hatiin sa apat na bahagi ang babasahin at ipabasa nang malakas sa bawat pangkat ang kuwentong Iba t Ibang Tunog: May Kahulugan . a. Kumakalembang ang kalesa. Pakinggang mabuti ang mga tunog na ilalarawan ko. III. atbp. 3. Sabihin ang ngalan ng sasakyang may likha nito. Maraming tao sa gitna ng daan. E-e-e-e-e-e-ng! e. Bru-u-u! Pak! Pak! b. C. 3. Nagtatawag ng pasahero. Naghahatid ako ng mga mag-aaral sa paaralan. a. Pangwakas na Gawain: 1. May nasusunog na bahay. Pumupot-pot ang dyip. Paksang Aralin: Pagsabi sa Kahulugan ng Iba t Ibang Pagpapatunog ng Sasakyan. Nawalan ng gasolina. Pinaaalis ang mga tao.Aralin 5 Pinagsanib na Aralin sa Filipino. b. Para ayusin ang trapiko. pagtawag ng sasakyan. 2. May daraang padre. Panlinang na Gawain: 1. ano ako? ________________ c. 1. T-r-r-r-r-t! T-r-r-r-r-t! d. Talasalitaan: Nagsarasyon nabibingi kaklase Gusali bangko ugong Traysikel nagtakip B. Habang sa daan ay sumisirena ako. Panimulang Gawain: 1. MG p. 2. a.A. Ano ako? _________________ 2. Layunin: A. Ipabasa ang mga bagong salita na nasa kuwento sa tulong ng larawan. Upang ipahiwatig ang pagliko sa kaye. 16-19. b. (pagpapatabi.

Hanay A Hanay B 1. b. Iba t iba rin ang kahulugan ng ugong ng mga sasakyan. B. ng trak ng bumbero d. Ambulansya e. III. Paglalapat: Gawin ang ugong o tunog na nilliikha ng bawat sasakyan at sabihin ang kahulugan nito. ng bapor Pagtataya: Panuto: Itambal ang Hanay A sa Hanay B. . Itanong: Bakit hindi makatawid ng daan si Angie? Anong sasakyan ang biglang nagdaan ng tatawid na si angie? Sino ang tumulong kay Angie? Anong hindi mabuting Gawain ang dapat alisin sa sarili ni angie? Bakit? Talaga bang nakakatakot ang tunog ng bumbero at ambulansya? B. tsart Pagpapahalagan: Pagpapakita ng Tulong ng mga sasakyan sa mga tao.Aralin 6 Layunin: A. 27-32 Kagamitan: flipchart. (Ipabasa sa mga bat-Flip Chart) a. Paglalahat: y May iba t ibang kahulugan ang pagpapatunog ng mga sasakyan gaya ng pagpapatabi ng mga naglalakad at pagtawag sa mga pasahero. Titik lamang ang isusulat sa sagutang papel. Pipipip ng kotse. Tren d. 27-32. Pitada ng tren.A. Natutukoy ang iba t ibang tunog ng mga sasakyan. Tsug! Tsug! Tsug! 3. V. Paksang-Aralin: Iba t Ibang Tunog ng mga Sasakyan Iba t Ibang kahulugan ng Pagpapatunog ng mga Sasakyan Sanggunian: BEC Handbook p. Ugong ng eroplano c. Pangwakas na Gawain: 1. Pipiiip! Pipiiip! 5. Pot! Pot! Pot! Takdang Aralin: Gumupit ng larawan ng iba t ibang sasakyan at isulat ang tunog o ugong na nagagawa nito. Pagbasa sa Kwento. Panimulang Gawain: 1. Sirena ng ambulansya. IV. Bapor a. MG p. Pipip ng dyip o kotse b. larawan. 16-19 B. Kling! Klang! Kling! Klang! 4. Sabihin: Iba-iba ang ugong na nilikha ng mga sasakyan. Landas sa Wika at Pagbasa p. Nasasabi ang kahulugan ng iba t ibang pagpapatunog ng sasakyan (pagpapatabi. Sirena ng ambulansya nagpapatabi sa mga tao. Sasakyan ng mga bumbero c. Pitada ng tren o bapor dadaong na ang bapor. 2. Iiiing ! Iiiiing! 2. C. pagtawag ng sasakyan at iba pa) C. II. may pasyente na mabilis na dinadala sa ospital 2. Panlinang na Gawain: 1. Dyip b. a. Sirena ng trak ng bumbero may sunog e. darating o aalis ang tren d. Naipapakita ang kawilihan sa pakikipagtalakayan. dyip o trak pagpapatab o pagtawag sa pasahero c. 33. I. Ugong ng eroplano lumilipad na ang sasakyan. Pamamaraan: A.

a. IV. Paano pinatutunog ang mga ito? b. 35-38. Ipabigay ang tunog ng iba pang instrument gaya ng piyano. 35-40 Kagamitan: tape ng mga tunog. III. Pangkatin ang mga bata ng tig-aapat o lima. 3. 33. Panimulang Gawain: 1. B. Bip-bip-bip b. Gagayahin nang sabay-sabay ang mga napiling instrument sa harapan ng klase. Isulat ang tunog ng mga ito. Papiliin ang ilang bata ng instrumentong (larawan) pangmusika at gayahin ang tunog ng instrument sabihin kung bakit naibigan niya ito. ipakita ang mga dalang instrument o larawan. Ipabasa nang malakas ang kuwentong Pareho ang Ginagawa . Weng! Weng! Weng! c. Talasalitaan: Matinis baho saliw Bandurya pompiyang ano Malakas tamborin gitara 2. Takdang Aralin: Gumuhit ng instrumentong gustong gusto mo. Naiuugnay ang tunog na napakinggan sa instrumentong pinagmulan ng tunog. 3. paghaharana sa mga dalaga at iba pa. Paksang Aralin: Paggaya sa Tunog ng Iba t Ibang Instrumento Sanggunian: BEC Handbook p. a. c. Pamamaraan: A. torotot. pagtatanim.A. Pagusapan ang kahalagahan nito kung may mga kasayahan tulad ng pista. Pangwakas na Gawain: 1. ipasabi ang uri ng tunog. B. 4. Itanong: Anong ibig sabihin nito? 3. V. C. Iparinig ang tunog ng bawat isa. Pagtataya: Panuto: Pakinggan ang mga tunog ng instrumentong pangmusikang bibigkasin ng guro. Nagagaya ang tunog ng mga instrumentong napakinggan. Naibibigay ang mga detalyeng sumasagot sa mga tanong. 19-24 B.Aralin 7 Pinagsanib na Aralin sa Filipino at EKAWP I. tulad ng mahaba. malakas o matinis. Panlinang na Gawain: 1. Papiliin ng iba t ibang instrumentong gagayahin. . Ulitin ang mga instrument na binnangit sa kwento. Ipabasa ang ngalan ng bawat instrument na nakasulat sa plaskard at sa pisara. Sabihin kung anong tunog ang mapapakinggan sa tape. II. 2. MG p. Alin sa mga instrument ang may tunog na makapal o maugong? Mmanipis o matinis? Mababa o mataas? C. gong. Pumili ng isa at isulat sa papel ang ngalan nito. Landas sa Wika at Pagbasa p. plaskard Pagpapahalaga: Napahahalagahan ang mga Instrumento at ang mga Partikular na Gamit ng mga Tao. D. biyulin. ipatukoy ang ngalan ng iba t ibang tunog na narinig. Layunin: A. Iing! Iing! Iing! 2. d. Natutukoy ang pangunahing tauhan sa kuwento.

Naibibigay ang mga detalyeng sumasagot sa mga tanong. Layunin: A. tsart Pagpapahalaga: Pagmamalaki sa Natatanging Pilipino Pamamaraan: A. MG p. Biyolin e. Pagbubuo ng pangganyak na tanong. Nang lumaki na si Ernesto. Pagtatalakay Alam ba ninyo kung sino ang batang pinanonood ng mga kapitbahay niya? Siya si Ernesto Vallejo. Paglalapat: Ano ang gusto mong pag-aralang instrumentong pangmusika? Bakit? Pagtataya: Ulitin ang bawat tunog ng instrumentong nais mo. Maunawaan na nakaaaliw pakinggan at panoorin ang musika at tugtugin. Bakit tinaguriang natatanging Pilipino si Ernesto Vallejo sa larangan ng musika? B. Musikero 2. Siya ay hihinto sa mahahalagang bhagi ng kuwento at magtatanong. Minana niya ang talinong ito sa kanyang ama na isang mahusay na musikero. IV. Magkasaliw b.33. B. Natatangi d. III. Isang natatanging Pilipino si Ernesto Vallejo. Munting bata pa lamang siya ay napakahusay na niyang tumugtog ng biyolin. 3.) 2. Panimulang Gawain: 1.A. C. larawan. ang kinikilalang dalubhasa sa pagtugtog ng biyolin. nag-aral pa siya ng pagtugtog ng biyolin sa ibang bansa. Paglalahad (Babasahin ng guro ang kwentong Si Ernesto at ang kanyang Biyolin nang pabigkas. .35-38. Paksang-Aralin: Pakikinig sa Kwento: Si Ernesto at ang Kanyang Biyolin Sanggunian: BEC Handbook p. Pangwakas na Gawain 1. Pangkatang Gawain: Pangkat I Ano ang ginagawa ng mga bata nang marinig nila ang tunog ng biyolin at gitara? (Sagutin sa pamamagitan ng pagkukuwento. Paghahawan ng balakid a. Natutukoy ang pangunahing tauhan sa kwento.Aralin 8 I. Dalubhasa c. Naging dalubhasa siya at kinikilalang pinakamahusay tumugtog ng biyolin sa Pilipinas. siya ay ating maipagmamalaki. Panlinang na Gawain: 1. 19-24 B.) Pangkat II Sinu-sino ang naaakit manood ng pagtutog ng biyolin ni Ernesto? (Sagutin sa pamamagitan ng pagguhit) Pangkat III Sino si Ernesto? (Sagutin sa pamamagitan ng pagtsa-tsart ng karakter) Pangkat IV Ano naman ang natatangi mong talino? Paano mo mapapaunlad ito upang paglaki mo ay makatulong ka sa mga tao? (Sagutin sa pamamagitan ng pagsasalaysay) 2. Landas sa Wika at Pagbasa p. II. 35-40 Kagamitan: flipchart. Pagganyak: Ano ang paborito ninyong instrumentong pangmusika? Magbigay kayo ng halimbawa ng mga instrumentong pangmusika. Siya ang unang guro ni Ernesto. C. Sa larangan ng musika.

gitara 2. at EKAWP. tsart Pamamaraan: A.Aralin 9 Pinagsanib na Aralin sa Filipino. Eeeeng! Eeeeng! Eeeng! a. biyolin 4. larawan. titik lamang ang isusulat sa sagutang papel.33. I. Ito ay nagbibigay-buhay sa ating paligid. Nasasabi ang nstrumentong ibig nila dahil sa uri ng tunog nito. B. II. 35-38. (Ipakita ang larawan ng iba t ibang instrumentong pangmusika. III. tambol Takdang-Aralin: Gumupit ng instrumentong pangmusika at idikit sa inyong kuwaderno. Naiuugnay ang tunog na napakinggan sa instrumentong pinagmulan ng tunog. 35-40 Kagamitan: flipchart. Boom! Boom! Boom! c. pong-pyang 3.A. Musika. Hanay A Hanay B 1. 2. C. Pangwakas na Gawain: 1. Sabihin ang pangalan ng bawat instrumento. Pagganyak: Mayroon pang ibang tunog ang marinig sa paligid. Paglalapat: Alin sa mga instrumentong ito ang ibig mo at ipaliwanag kung bakit? Pagtataya: Panuto: Pagtambalin ang Hanay A sa Hanay B. MG p. Paglalahat: Iba t iba ang tunog ng instrumentong pangmusika. Ito ay ang mga instrumentong pangmusika. IV.) Ulitin ang tunog ng bawat instrumentong pangmusika. torotot 5. Balik-Aral: B. Panlinang na Gawain: 1. Landas sa Wika at Pagbasa p. Paksang-Aralin: Tunog ng Instrumentong Pangmusika Sanggunian: BEC Handbook p. Panimulang Gawain: 1. C. B. . V.19-24. Tot-to-rot-tot! b. Nakikilala ang mga instrumentong pangmusika sa kanilang tunog. Nagagaya ang tunog ng mga instrumentong napakinggan. Pyang-pyang! Pyang! e. Ting-ling-ling! d. Layunin: A.

Anak b. Pakinggan ang pagbigkas sa mga sumusunod na salita. at bughaw sa kapayapaan. Talakayin ang mga salitang ginamit sa kuwento. Natutukoy ang mga salitang narinig na binubuo ng pinagsamang pantig. Ano ang sinabi ni Inahing Manok? Ni Amang Daga? c. Pa-la-is-daan Pagtataya: Panuto: tukuyin ang mga salitang nakasulat sa plaskard. Pag-usapan ang ginagawa ng mga bata sa paaralan. Sino ang tamad pumasok? d. Im po 4. B. Ulitin ang mga pantig na may salungguhit. MG p. Sibika at Kultura at EKAWP. Halimbawa: Pa la ba ta I na ba sa tu bo A na Ba la Ba to ku bo ta sa 2.33-37 B. gubat c. sisiw d. Ang tatlong bituin ay sumasagisag sa ating malalaking pulo ang Luzon. at Mindanao.Aralin 10 Pinagsanib na Aralin sa Filipino. Bakit naging masipag siya sa pagpasok? 4. Panlinang na Gawain: 1.33. V. Ak da 3. III. parang 5. Isulat ang salitang aking bibigkasin. Sagutin ang mga tanong: a. puti na sumasagisag sa kalinisan. Layunin: A. Pabula sa mga bata ang natutuhan ni Kunehong Liit. Parihaba ang sukat nito. I. a. a. Nakapagbibigay ng iba t ibang halimbawa ng mga pantig. Ur-su-la c. Basahin nang malakas ang kuwentong Natuto Rin. Landas sa Wika at Pagbasa p. Mayroon itong isang araw at tatlong bituin. Pin ya 5. Visayas. 1. Maglagay sa pisara ng mga pares ng salita na may titik na magkaiba. Paksang Aralin: Pagbibigay ng Iba t Ibang Halimbawa ng Kombinasyon ng Pantig Sanggunian: BEC Handbook p. Panimulang Gawain: 1. pula sa katapangan.53. Ilalagay ng bata ang nawawalang titik sa mga salita. 3. Bakit dapat ninyong pagbutihin ang pag-aaral? 2. Sa-ga-na e. a. . Ba ku ran 2. Pangwakas na Gawain: 1. II. Tang ha li an Takdang Aralin: Basahin ang seleksyong Ang ating Watawat . a. b. Pumili at sumulat ng 5 salita at pantigin. larawan Pagpapahalaga: Nasasabi ang Kahalagahan ng Tamang Pantig Pamamaraan: A. IV. It-log d. 57-62 Kagamitan: plaskard. Ito ay may tatlong kulay.A. Talakayin ang talasalitaan: Gubat nagniningning tinalon Inahin nangangagat babala Nag-aaksaya kuwago tarangkahan Suwerte sisiw nagsawa Maliban parang lumiban B. Anu-anong mga letra o titik na bumubuo sa mga pantig? C. Am-pa-la-ya b. Anu-ano ang buting nagagawa ng pag-aaral nang mabuti at seryoso. Sino ang nagtayo ng paaralan sa kagubatan? b. Ang Ating Watawat Ang watawat ang pinakasagisag ng ating bansa. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.