ARALIN 1

I. Layunin: A. Nauunawaan at natutukoy ang iba t ibang uri ng huni o ingay na ginagawa ng hayop. B. Nakababasa nang may wastong galaw/hagod na mata mula sa kaliwa, pakanan. C. Naibibigay ang mga detalyeng sumasagot sa mga tanong. D. Naisasadula ang mahahalagang pangyayari sa kuwento. Paksang Aralin: Pagtukoy sa Iba t ibang Huni ng Hayop Sanggunian: BEC Pakikinig p. 33, Landas sa Wika at Pagbasa p. 2-6, MG p. 4-7, B.A. 2-8 Kagamitan: plaskard/larawan Pinagsanib na Aralin: Filipino at EKAWP Pagpapahalaga: Nasasabi ang Kahalagahan ng Alagang Hayop. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: a. Balik-Aral: b. Pagganyak: 1. Sinu-sino sa inyo ang may alagang hayop? Anu-ano ang inyong alaga sa bahay? 2. Ipakita ang larawan ng mga hayop sa paligid. Pag-usapan ang ginagawa ng mga hayop sa tao. B. Panlinang na Gawain: 1. Sanayin ang mga bata sa mga sumusunod na mga Gawain sa wastong pagbasa nang malakas. 2. Ipabasa nang malakas ang kuwentong Masayang Paligid sa isang mag-aaral bilang huwaran. 3. Ipaulit sa mga bata ang magbahagi ng kuwento na nagsasaad sa ginagawa ng bawat hayop. 4. Ipauulit sa kanila ang huni/tunog ng bawat hayop Pangwakas na Gawain: A. Paglalapat: Gayahin ang huni o ingay na ginagawa ng mga hayop batay sa nakalahad na mga kalagayan. 1. Aso- nagagalit sa pagdating ng hindi niya kilalang tao 2. Tandang nanggigising ng tao dahil umaga na, nais niyang ipaalam ito 3. Ibon Masaya, sasayaw-sayaw at kakanta-kanta habang nagpapalipat-lipat sa sanga ng mga puno. 4. Palaka- Masaya sapagkat maghapon at magdamag na umuulan Pagtataya: Ipares ang mga huni ng Pangkat 1 sa pinagmulan ng mga ito sa pangkat. Isulat ang mga titik sa patlang. I ______1. Unga! Unga! ______2. Me-e-e-! Me-e-e-! ______3. E-e-e-k! E-e-e-k! ______4. Ngiyaw! Ngiyaw! ______5. Tsip! Tsip! II a. baboy b. aso c. baka d. sisiw e. pusa

II.

III.

IV.

V.

VI.

Takdang Aralin: Gumupit nang 3 larawan ng alagang hayop at idikit sa kwaderno. Isulat ang huni/ tunog na tinutukoy nito.

nagugutom c. Nagagalit b. Ano ang gagawin mo? a. Kumuha ng kahoy at papaluin ito 3. Manok na nangingitlog. Tuwing umaga. Ito ay. Hoy. Nasisiyahan b. a. E-e-e-e-k! E-e-e-e-k! Ang sabi ng baboy. 1. IV. Pagtukoy sa Dinaramdam o Mensaheng Ibig Ipaalam ng mga Hayop. .manok.ARALIN 2 Pinagsanib na Aralin sa Filipino. a. MG p. nagugutom c. baka bakit ba moo ng moo? Ako ay ________. naririnig mo ang tilaok ng alaga mong tandang. V. Science at EKAWP I. Sanggunian: BEC pakikinig p. Ano ang dapat mong gawin? a. Unggoy na nagugutom. c. Manok na pumuputak e. Baboy na gutom na gutom d. C. natutuwa Takdang Aralin: Gawin ang mga sumusunod: a. Natutukoy ang iba t ibang huni o ingay na ginagawa ng hayop. b. a. 33. Sinu-sino sa inyo ang may alagang hayop? Ano ang mapapansin kung sila y busog? Nagugutom? Sinasaktan? 3. natutuwa c. kambing e. Balik-aral Ipabiigay ang iba t ibang huni o tunog ng mga hayop. Ito ay __________. Asong tumataghoy b. Paksang Aralin. nauuhaw 5. Baka b. ibon 2. c. a. Maingay ang inyong alagang hayop (baboy). Inaantok b.A. Nakapagsasalita ng maliwanag. Maghahanda sa pagpasok 2. 8-11 B. II. Panimulang Gawain: 1. Ibigay ang naramdaman ng mga sumusunod na hayop sa huni/tunog na ipinarinig nila. Landas sa Wika at Pagbasa p. 9-12. Talakayin ang talasalitaan: bisiro naligaw sariwa nasalubong naraanan damo B. Kalabaw na unga ng unga Pagtataya: Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot sa loob ng panaklong. a. Alamin ang dahilan ng pag-iingay b. Natutukoy ang dinaramdam o mensaheng ibig ipaalam ng mga hayop sa tao. III. B. 9-13 Kagamitan: Larawan at Plaskard Pamamaraan A. Hiii! Hiii! Ang huni ng kabayo. Layunin: A. Palakang kumokokak c. Bubugawin ang tandang b. Mga palakang busog sa ulan at tubig.nasisiyahan 4. Ibong umaawit d. baboy d. Pangwakas na Gawain 1.

Sabihin: May mensahe o ibig ipaalam ang huni o ingay ng mga hayop tulad ng: Tilaok ng manok umaga na Huni ng ibon maganada ang panahon Tahol ng aso may taong dumarating Ngiyaw ng pusa nakakita ng pagkain Unga ng kalabaw nagugutom na siya C. Sumisiyap ang sisiw. B. Saan sila pupunta? c. I. Pangwakas ng Gawain 1. Pakikinig p. ik! Ik-ik-ik-ik! f. Panimulang Gawain 1. Takdang-Aralin: Gumawa ng komik strip ng paborito ninyong hayop at ang huni na kanyang ginagawa. 33. Panlinang na Gawain 1. Pamamaraan: A. 2. kalabaw d. tak-tak-tak-pu-tak! 3. me-e-e! me-e-e! 4. Maa! Ang sigaw ng baka. tandang a. A B 1. Mee! Ang ingay ng kambing. Itanong: a. Pagtataya: Panuto: Pagtambalin ang Hanay A at Hanay B. Paksang-Aralin: Huni o Ingay na Ginagawa ng Hayop Sanggunian: BEC Handbook Pakikinig p. daga b. . 2. Nasasabi ang dinaramdaman o mensaheng ibig ipaalam ng mga hayop sa tao. C. larawan. inahing manok e. Karaniwan nating naririnig ang sumusunod: (Ipabasa sa mga bata) Tumitilaok ang manok. unggoy c. kra-kra-kra-kra V. Paglalahat Ang huni o ingay ng mga hayop ay nagsasabi ng kanilang nararamdaman o mensaheng ibig ipaalam ng mga hayop sa tao. y Pusang nagugutom y Asong nagagalit y Ibong masaya y Kambing na itinali y Tandang na tumitilaok IV. B. Gayahin ang sinabi ni Tagpi kay Gemma nang iparamdam niyang gusto niyang sumama sa paaralan. Paglalapat Ulitin mo ang huni ng mga sumusunod na mga hayop.Aralin 3 Pinagsanib na Aralin sa Filipino at EKAWP Layunin: A. Sino ang gustong sumama kay Gemma at Arnold? b. tsart III. tak-ti-la-ok 5. Unga-a-a! Unga-a-a! 2. Sabihin: Iba-iba ang huni o ingay ng mga hayop sa ating paligid. Unga! Ang atungal ng kalabaw. Ngumingiyaw ang pusa. 2. Natutukoy ang iba t ibang huni o ingay na ginagawa ng hayop. 65 Kagamitan: Flipchart. Nakapagsasalita ng maliwanag. II. Pagbasa sa kuwentong Pasukan Na .

Balik-Aral: Paano ang huni/tunog ng mga sumusunod: 1. III. tsug! Tsug! Tsug! _______3. Pagganyak: Pag-obserbahan ang mga tunog o ugong ng mga sasakyang nagdaraan sa paaralan.A. A B _______1. e-e-e-e-eng! _______2. tak! Tak! Tak! Tak! _______5. Paglalapat: Gayahin ang tunog o ingay ng mga sasakyang nakalarawan. Layunin: A. Ambulansya b. Ipangkat ang mga sasakyan na gumagawa na malakas. I. Magparinig ng isang tape ng mga tunog sa daan. Kanino. Busina sirena ugong Hudyat istasyon ilaw-trapiko B. Bakit at Paano. at EKAWP.Aralin 4 Pinagsanib na Aralin sa Filipino. Panlinang na Gawain: 1. tape recorder Pagpapahalaga: Nasasabi ang kahalagahan ng tunog ng mga sasakyan. pook o bagay. Nakababasa ang mga nakalimbag na ngalan ng tao. 33. Ibigay ang ngalan at ang ugong na nilikha nito. C. C. D. Eroplano c. 18-21. Paksang Aralin: Pagtukoy sa Iba t Ibang Tunog ng mga Sasakyan Sanggunian: BEC Pakikinig p. E. gutom na baboy 2. Pagtataya: Panuto: V. IV. Kalesa a. Isulat ang titik ng ugong sa tapat ng bawat sasakyan. Natutukoy ang pangunahing tauhan sa kuwento. II. Sibika at Kultura. 12 B. Tren d. Magpahulaan: Gayahin ng isang bata ang ugong o tunog ng ibang sasakyan. mahina. Naibibigay ang mga detalyeng sumasagot sa mga tanaong ng Ilan. 3. Ipasabi ang mga salitang nag-uugnay sa mga sasakyan. 3. Pamamaraan: A. . Maunawaan na dapat mag-ingat sa pagtawid sa daan. Ipagawa at pahulaan ang galaw ng sasakyan at tunog. Itanong: Anu-ano kaya ang mga pinag-uusapan ng mga sasakyan? Sinu-sino ang mga tauhan sa kwento? Ilan sa mga sasakyang nabanggit sa kwento ang nasakyan mo na? 2. Dyip motorsiklo kalesa Ambulansya tren kotse Van bisikleta bumbero Eroplano traysikel bus 2. Landas sa Wika at Pagbasa p. 3. i-i-i-i-i-i-k! Takdang Aralin: Gumupit ng iba t ibang larawan ng sasakyan. Motorsiklo e. Panimulang Gawain: 1. masayang ibon 3. Maunawaan na may iba t ibang kahulugan ang tunog ng mga sasakyan. Pagbasa ng Kuwento na Sa May Daan . B. cassette. bru-u-umm! Pak! Pak! _______4. maikli o mahabang tunog. plaskard. Pangwakas na Gawain: 1. Aralin 3 MG p. maysakit na aso 2. 18-24 Kagamitan: larawan ng mga sasakyan.

c. Humihingi ng gasolina. Pumupot-pot ang dyip. Nawalan ng gasolina. Sumisirena ang ambulansya. Maysakay na mga sundalo. Sanggunian: BEC Handbook p. Maysakay na panauhin. Para takutin ang mga tao. E-e-e-e-e-e-ng! e. Umuugong ng malakas ang trak ng bumbero. Magbigay ng halimbawa ng sitwasyon at tanungin ang mga bata kung ano ang kanilang gagawin sa bawat sitwasyon. 2. c. Paksang Aralin: Pagsabi sa Kahulugan ng Iba t Ibang Pagpapatunog ng Sasakyan. Pagtataya: Panuto: Piliin at isulat ang tamang kahulugan ng tunog o ugong ng mga sasakyan. Talakayin ang nilalaman ng babasahin. Pumipito ang pulis. larawan ng iba t ibang sasakyan sa lansangan.A. b. atbp. May sakay na ikakasal. ano ako? ________________ c. pagtawag ng sasakyan. Ibigay ang ingay at ugong ng mga sasakyang ito. Nagtatawag ng pasahero. a. a. Halimbawa: Isa kang dyip o kotse. Pagpapahalaga: Napahahalagahan ang Tulong ng Sasakyan sa Tao. Ano ang gagawin mo? 3. c. a. Pamamaraan: A. Pangwakas na Gawain: 1. I. Tak-Tak! Tak tak! IV. Kumakalembang ang kalesa. Sabihin ang ngalan ng sasakyang may likha nito. b. III.Aralin 5 Pinagsanib na Aralin sa Filipino. Para siya ay bigyan ng pera. 16-19. Nagrarasyon ako ng pandesal tuwing umaga. 5. Naghahatid ako ng mga mag-aaral sa paaralan. B. (pagpapatabi. a. Landas sa Wika at Pagbasa p. 27-32. Ano ako? _________________ 2. T-r-r-r-r-t! T-r-r-r-r-t! d. Tsug! Tsug! c. May daraang padre. Sining at EKAWP. a. Itanong: Bakit kaya iba t iba ang tunog na ginagawa ng mga sasakyan? 2. C. Anu-anong tulong ang nagagawa ng sasakyan sa tao? 4. Maraming tao sa gitna ng daan. Ipabasa ang mga bagong salita na nasa kuwento sa tulong ng larawan. Pangkatin ang klase sa apat. Pakinggang mabuti ang mga tunog na ilalarawan ko. Nagmamadali kang makarating sa inyong pupuntahan. 1. Talasalitaan: Nagsarasyon nabibingi kaklase Gusali bangko ugong Traysikel nagtakip B. 3. a. Para ayusin ang trapiko. Pinaaalis ang mga tao. Upang ipahiwatig ang pagliko sa kaye. Layunin: A. Ayaw umandar. . b. 3. 4. c. b. 27-32 Kagamitan: tape recorder at tape ng mga ugong ng sasakyan. b. MG p. a. Dinadala ko sa ospital ang mga maysakit.) II. May nasusunog na bahay. Panlinang na Gawain: 1. c. Maysakay na maysakit. Habang sa daan ay sumisirena ako. Takdang Aralin: Gumupit ng tatlong larawan na lumilikha ng tunog. 33. Bru-u-u! Pak! Pak! b. Panimulang Gawain: 1. Sabihin ang tunog at kahulugan nito. 2. Ako ay? ____________ b. V. Nasasabi ang kahulugan ng iba t ibang pagpapatunog ng sasakyan. Hatiin sa apat na bahagi ang babasahin at ipabasa nang malakas sa bawat pangkat ang kuwentong Iba t Ibang Tunog: May Kahulugan .

Panlinang na Gawain: 1. V. Ambulansya e. darating o aalis ang tren d. Pitada ng tren. 16-19 B. Kling! Klang! Kling! Klang! 4. Ugong ng eroplano lumilipad na ang sasakyan. ng bapor Pagtataya: Panuto: Itambal ang Hanay A sa Hanay B. 27-32. ng trak ng bumbero d. Paglalahat: y May iba t ibang kahulugan ang pagpapatunog ng mga sasakyan gaya ng pagpapatabi ng mga naglalakad at pagtawag sa mga pasahero. Sirena ng trak ng bumbero may sunog e. Landas sa Wika at Pagbasa p. I. Pipiiip! Pipiiip! 5. B. III. Naipapakita ang kawilihan sa pakikipagtalakayan. Bapor a. Natutukoy ang iba t ibang tunog ng mga sasakyan. Nasasabi ang kahulugan ng iba t ibang pagpapatunog ng sasakyan (pagpapatabi. 33. C. Itanong: Bakit hindi makatawid ng daan si Angie? Anong sasakyan ang biglang nagdaan ng tatawid na si angie? Sino ang tumulong kay Angie? Anong hindi mabuting Gawain ang dapat alisin sa sarili ni angie? Bakit? Talaga bang nakakatakot ang tunog ng bumbero at ambulansya? B. II. Sirena ng ambulansya nagpapatabi sa mga tao. 2. larawan. Iiiing ! Iiiiing! 2. Pagbasa sa Kwento. 27-32 Kagamitan: flipchart. Tren d. a. (Ipabasa sa mga bat-Flip Chart) a. dyip o trak pagpapatab o pagtawag sa pasahero c. Pipipip ng kotse. Tsug! Tsug! Tsug! 3. . tsart Pagpapahalagan: Pagpapakita ng Tulong ng mga sasakyan sa mga tao. Sirena ng ambulansya. Paksang-Aralin: Iba t Ibang Tunog ng mga Sasakyan Iba t Ibang kahulugan ng Pagpapatunog ng mga Sasakyan Sanggunian: BEC Handbook p. Paglalapat: Gawin ang ugong o tunog na nilliikha ng bawat sasakyan at sabihin ang kahulugan nito. Ugong ng eroplano c. Pitada ng tren o bapor dadaong na ang bapor. IV. Dyip b. Pangwakas na Gawain: 1. Sasakyan ng mga bumbero c. Panimulang Gawain: 1. b. Hanay A Hanay B 1. pagtawag ng sasakyan at iba pa) C. Iba t iba rin ang kahulugan ng ugong ng mga sasakyan. Sabihin: Iba-iba ang ugong na nilikha ng mga sasakyan. Pamamaraan: A. Pot! Pot! Pot! Takdang Aralin: Gumupit ng larawan ng iba t ibang sasakyan at isulat ang tunog o ugong na nagagawa nito.A. Titik lamang ang isusulat sa sagutang papel. Pipip ng dyip o kotse b. MG p. may pasyente na mabilis na dinadala sa ospital 2.Aralin 6 Layunin: A.

4. Iing! Iing! Iing! 2. tulad ng mahaba. IV. Papiliin ng iba t ibang instrumentong gagayahin. Layunin: A. malakas o matinis. Ipabigay ang tunog ng iba pang instrument gaya ng piyano. 19-24 B. Iparinig ang tunog ng bawat isa. . Bip-bip-bip b. Takdang Aralin: Gumuhit ng instrumentong gustong gusto mo. Naiuugnay ang tunog na napakinggan sa instrumentong pinagmulan ng tunog. Isulat ang tunog ng mga ito. 3. 35-40 Kagamitan: tape ng mga tunog. Paksang Aralin: Paggaya sa Tunog ng Iba t Ibang Instrumento Sanggunian: BEC Handbook p. Nagagaya ang tunog ng mga instrumentong napakinggan. 3. ipasabi ang uri ng tunog. torotot. 2. Ipabasa ang ngalan ng bawat instrument na nakasulat sa plaskard at sa pisara. Pagusapan ang kahalagahan nito kung may mga kasayahan tulad ng pista. Papiliin ang ilang bata ng instrumentong (larawan) pangmusika at gayahin ang tunog ng instrument sabihin kung bakit naibigan niya ito. B. plaskard Pagpapahalaga: Napahahalagahan ang mga Instrumento at ang mga Partikular na Gamit ng mga Tao. Panlinang na Gawain: 1. Landas sa Wika at Pagbasa p. Sabihin kung anong tunog ang mapapakinggan sa tape. Itanong: Anong ibig sabihin nito? 3. Gagayahin nang sabay-sabay ang mga napiling instrument sa harapan ng klase. pagtatanim. c. paghaharana sa mga dalaga at iba pa. 35-38. B. ipakita ang mga dalang instrument o larawan. 33. Pumili ng isa at isulat sa papel ang ngalan nito.A. Pagtataya: Panuto: Pakinggan ang mga tunog ng instrumentong pangmusikang bibigkasin ng guro. D. Ulitin ang mga instrument na binnangit sa kwento. Alin sa mga instrument ang may tunog na makapal o maugong? Mmanipis o matinis? Mababa o mataas? C. Ipabasa nang malakas ang kuwentong Pareho ang Ginagawa .Aralin 7 Pinagsanib na Aralin sa Filipino at EKAWP I. Natutukoy ang pangunahing tauhan sa kuwento. Panimulang Gawain: 1. Paano pinatutunog ang mga ito? b. Pangkatin ang mga bata ng tig-aapat o lima. Naibibigay ang mga detalyeng sumasagot sa mga tanong. d. V. a. II. C. Weng! Weng! Weng! c. ipatukoy ang ngalan ng iba t ibang tunog na narinig. a. biyulin. gong. MG p. III. Pamamaraan: A. Pangwakas na Gawain: 1. Talasalitaan: Matinis baho saliw Bandurya pompiyang ano Malakas tamborin gitara 2.

Aralin 8 I. Musikero 2. Panlinang na Gawain: 1. Paksang-Aralin: Pakikinig sa Kwento: Si Ernesto at ang Kanyang Biyolin Sanggunian: BEC Handbook p. siya ay ating maipagmamalaki. Pangkatang Gawain: Pangkat I Ano ang ginagawa ng mga bata nang marinig nila ang tunog ng biyolin at gitara? (Sagutin sa pamamagitan ng pagkukuwento. C. Sa larangan ng musika. 35-40 Kagamitan: flipchart. Pagtatalakay Alam ba ninyo kung sino ang batang pinanonood ng mga kapitbahay niya? Siya si Ernesto Vallejo. MG p.A. tsart Pagpapahalaga: Pagmamalaki sa Natatanging Pilipino Pamamaraan: A. Maunawaan na nakaaaliw pakinggan at panoorin ang musika at tugtugin.33. Siya ang unang guro ni Ernesto. 19-24 B. II. . Bakit tinaguriang natatanging Pilipino si Ernesto Vallejo sa larangan ng musika? B. B.35-38.) 2. nag-aral pa siya ng pagtugtog ng biyolin sa ibang bansa. Naging dalubhasa siya at kinikilalang pinakamahusay tumugtog ng biyolin sa Pilipinas. Naibibigay ang mga detalyeng sumasagot sa mga tanong. 3. ang kinikilalang dalubhasa sa pagtugtog ng biyolin. Biyolin e. Isang natatanging Pilipino si Ernesto Vallejo. Siya ay hihinto sa mahahalagang bhagi ng kuwento at magtatanong.) Pangkat II Sinu-sino ang naaakit manood ng pagtutog ng biyolin ni Ernesto? (Sagutin sa pamamagitan ng pagguhit) Pangkat III Sino si Ernesto? (Sagutin sa pamamagitan ng pagtsa-tsart ng karakter) Pangkat IV Ano naman ang natatangi mong talino? Paano mo mapapaunlad ito upang paglaki mo ay makatulong ka sa mga tao? (Sagutin sa pamamagitan ng pagsasalaysay) 2. Natutukoy ang pangunahing tauhan sa kwento. Nang lumaki na si Ernesto. Pagbubuo ng pangganyak na tanong. Pangwakas na Gawain 1. III. Magkasaliw b. Landas sa Wika at Pagbasa p. larawan. Layunin: A. Munting bata pa lamang siya ay napakahusay na niyang tumugtog ng biyolin. C. Dalubhasa c. Pagganyak: Ano ang paborito ninyong instrumentong pangmusika? Magbigay kayo ng halimbawa ng mga instrumentong pangmusika. Paglalahad (Babasahin ng guro ang kwentong Si Ernesto at ang kanyang Biyolin nang pabigkas. IV. Paglalapat: Ano ang gusto mong pag-aralang instrumentong pangmusika? Bakit? Pagtataya: Ulitin ang bawat tunog ng instrumentong nais mo. Panimulang Gawain: 1. Paghahawan ng balakid a. Minana niya ang talinong ito sa kanyang ama na isang mahusay na musikero. Natatangi d.

Nakikilala ang mga instrumentong pangmusika sa kanilang tunog. B.A. Balik-Aral: B. (Ipakita ang larawan ng iba t ibang instrumentong pangmusika. MG p. titik lamang ang isusulat sa sagutang papel. Boom! Boom! Boom! c. Paglalahat: Iba t iba ang tunog ng instrumentong pangmusika. Panlinang na Gawain: 1. 2. Paksang-Aralin: Tunog ng Instrumentong Pangmusika Sanggunian: BEC Handbook p. . Tot-to-rot-tot! b. tsart Pamamaraan: A. C. Naiuugnay ang tunog na napakinggan sa instrumentong pinagmulan ng tunog. gitara 2. Layunin: A. Sabihin ang pangalan ng bawat instrumento. 35-40 Kagamitan: flipchart. Pangwakas na Gawain: 1. Pyang-pyang! Pyang! e. Ito ay ang mga instrumentong pangmusika.19-24. biyolin 4. Eeeeng! Eeeeng! Eeeng! a. III. II. B. pong-pyang 3.33. Nasasabi ang nstrumentong ibig nila dahil sa uri ng tunog nito. Ito ay nagbibigay-buhay sa ating paligid. torotot 5.) Ulitin ang tunog ng bawat instrumentong pangmusika. V. IV. Musika. Nagagaya ang tunog ng mga instrumentong napakinggan. Ting-ling-ling! d. Paglalapat: Alin sa mga instrumentong ito ang ibig mo at ipaliwanag kung bakit? Pagtataya: Panuto: Pagtambalin ang Hanay A sa Hanay B. Hanay A Hanay B 1.Aralin 9 Pinagsanib na Aralin sa Filipino. at EKAWP. 35-38. Landas sa Wika at Pagbasa p. I. Panimulang Gawain: 1. Pagganyak: Mayroon pang ibang tunog ang marinig sa paligid. tambol Takdang-Aralin: Gumupit ng instrumentong pangmusika at idikit sa inyong kuwaderno. larawan. C.

at bughaw sa kapayapaan. a. Sino ang nagtayo ng paaralan sa kagubatan? b. I. Sa-ga-na e. Paksang Aralin: Pagbibigay ng Iba t Ibang Halimbawa ng Kombinasyon ng Pantig Sanggunian: BEC Handbook p. a. Am-pa-la-ya b. at Mindanao. Landas sa Wika at Pagbasa p. Parihaba ang sukat nito. Sibika at Kultura at EKAWP. Sagutin ang mga tanong: a. puti na sumasagisag sa kalinisan. IV. Pabula sa mga bata ang natutuhan ni Kunehong Liit. Sino ang tamad pumasok? d. Pumili at sumulat ng 5 salita at pantigin. Talakayin ang talasalitaan: Gubat nagniningning tinalon Inahin nangangagat babala Nag-aaksaya kuwago tarangkahan Suwerte sisiw nagsawa Maliban parang lumiban B. III. Natutukoy ang mga salitang narinig na binubuo ng pinagsamang pantig.53. 57-62 Kagamitan: plaskard. Anu-ano ang buting nagagawa ng pag-aaral nang mabuti at seryoso. 3. MG p. Pangwakas na Gawain: 1. Tang ha li an Takdang Aralin: Basahin ang seleksyong Ang ating Watawat . Bakit dapat ninyong pagbutihin ang pag-aaral? 2. Talakayin ang mga salitang ginamit sa kuwento. . Ito ay may tatlong kulay. Im po 4. Panlinang na Gawain: 1. Mayroon itong isang araw at tatlong bituin. Visayas. Halimbawa: Pa la ba ta I na ba sa tu bo A na Ba la Ba to ku bo ta sa 2. 1. Ba ku ran 2. Maglagay sa pisara ng mga pares ng salita na may titik na magkaiba. Ang Ating Watawat Ang watawat ang pinakasagisag ng ating bansa. a. pula sa katapangan. Ang tatlong bituin ay sumasagisag sa ating malalaking pulo ang Luzon. Ur-su-la c. Bakit naging masipag siya sa pagpasok? 4.Aralin 10 Pinagsanib na Aralin sa Filipino. Panimulang Gawain: 1. Pakinggan ang pagbigkas sa mga sumusunod na salita. Ulitin ang mga pantig na may salungguhit. II. Basahin nang malakas ang kuwentong Natuto Rin.33. Layunin: A.33-37 B. Anak b. Isulat ang salitang aking bibigkasin. Pag-usapan ang ginagawa ng mga bata sa paaralan.A. Ak da 3. V. a. It-log d. parang 5. gubat c. larawan Pagpapahalaga: Nasasabi ang Kahalagahan ng Tamang Pantig Pamamaraan: A. sisiw d. Nakapagbibigay ng iba t ibang halimbawa ng mga pantig. Ano ang sinabi ni Inahing Manok? Ni Amang Daga? c. Ilalagay ng bata ang nawawalang titik sa mga salita. Pa-la-is-daan Pagtataya: Panuto: tukuyin ang mga salitang nakasulat sa plaskard. B. Anu-anong mga letra o titik na bumubuo sa mga pantig? C. Pin ya 5. b. 2.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.