ARALIN 1

I. Layunin: A. Nauunawaan at natutukoy ang iba t ibang uri ng huni o ingay na ginagawa ng hayop. B. Nakababasa nang may wastong galaw/hagod na mata mula sa kaliwa, pakanan. C. Naibibigay ang mga detalyeng sumasagot sa mga tanong. D. Naisasadula ang mahahalagang pangyayari sa kuwento. Paksang Aralin: Pagtukoy sa Iba t ibang Huni ng Hayop Sanggunian: BEC Pakikinig p. 33, Landas sa Wika at Pagbasa p. 2-6, MG p. 4-7, B.A. 2-8 Kagamitan: plaskard/larawan Pinagsanib na Aralin: Filipino at EKAWP Pagpapahalaga: Nasasabi ang Kahalagahan ng Alagang Hayop. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: a. Balik-Aral: b. Pagganyak: 1. Sinu-sino sa inyo ang may alagang hayop? Anu-ano ang inyong alaga sa bahay? 2. Ipakita ang larawan ng mga hayop sa paligid. Pag-usapan ang ginagawa ng mga hayop sa tao. B. Panlinang na Gawain: 1. Sanayin ang mga bata sa mga sumusunod na mga Gawain sa wastong pagbasa nang malakas. 2. Ipabasa nang malakas ang kuwentong Masayang Paligid sa isang mag-aaral bilang huwaran. 3. Ipaulit sa mga bata ang magbahagi ng kuwento na nagsasaad sa ginagawa ng bawat hayop. 4. Ipauulit sa kanila ang huni/tunog ng bawat hayop Pangwakas na Gawain: A. Paglalapat: Gayahin ang huni o ingay na ginagawa ng mga hayop batay sa nakalahad na mga kalagayan. 1. Aso- nagagalit sa pagdating ng hindi niya kilalang tao 2. Tandang nanggigising ng tao dahil umaga na, nais niyang ipaalam ito 3. Ibon Masaya, sasayaw-sayaw at kakanta-kanta habang nagpapalipat-lipat sa sanga ng mga puno. 4. Palaka- Masaya sapagkat maghapon at magdamag na umuulan Pagtataya: Ipares ang mga huni ng Pangkat 1 sa pinagmulan ng mga ito sa pangkat. Isulat ang mga titik sa patlang. I ______1. Unga! Unga! ______2. Me-e-e-! Me-e-e-! ______3. E-e-e-k! E-e-e-k! ______4. Ngiyaw! Ngiyaw! ______5. Tsip! Tsip! II a. baboy b. aso c. baka d. sisiw e. pusa

II.

III.

IV.

V.

VI.

Takdang Aralin: Gumupit nang 3 larawan ng alagang hayop at idikit sa kwaderno. Isulat ang huni/ tunog na tinutukoy nito.

Mga palakang busog sa ulan at tubig. V. 1. 8-11 B. Manok na pumuputak e. Ito ay. Nasisiyahan b. Alamin ang dahilan ng pag-iingay b. Palakang kumokokak c. kambing e. 33. B. natutuwa Takdang Aralin: Gawin ang mga sumusunod: a. Baboy na gutom na gutom d. Maghahanda sa pagpasok 2. Pangwakas na Gawain 1. Pagtukoy sa Dinaramdam o Mensaheng Ibig Ipaalam ng mga Hayop. a. III. Panimulang Gawain: 1. Baka b. IV. Sanggunian: BEC pakikinig p. Manok na nangingitlog. Nakapagsasalita ng maliwanag.manok.ARALIN 2 Pinagsanib na Aralin sa Filipino. Ano ang dapat mong gawin? a.A. Tuwing umaga. baboy d. Nagagalit b. Kumuha ng kahoy at papaluin ito 3. Natutukoy ang dinaramdam o mensaheng ibig ipaalam ng mga hayop sa tao. a. . Balik-aral Ipabiigay ang iba t ibang huni o tunog ng mga hayop. Asong tumataghoy b. E-e-e-e-k! E-e-e-e-k! Ang sabi ng baboy. nauuhaw 5. Landas sa Wika at Pagbasa p. MG p. natutuwa c. Kalabaw na unga ng unga Pagtataya: Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot sa loob ng panaklong. ibon 2. C. c. Natutukoy ang iba t ibang huni o ingay na ginagawa ng hayop. 9-12. naririnig mo ang tilaok ng alaga mong tandang. a. II. Science at EKAWP I. Hoy. 9-13 Kagamitan: Larawan at Plaskard Pamamaraan A. Hiii! Hiii! Ang huni ng kabayo. a. Ano ang gagawin mo? a. nagugutom c. Unggoy na nagugutom. c. Inaantok b. b. Maingay ang inyong alagang hayop (baboy). Ibigay ang naramdaman ng mga sumusunod na hayop sa huni/tunog na ipinarinig nila. Paksang Aralin. Bubugawin ang tandang b.nasisiyahan 4. Ito ay __________. Layunin: A. Sinu-sino sa inyo ang may alagang hayop? Ano ang mapapansin kung sila y busog? Nagugutom? Sinasaktan? 3. baka bakit ba moo ng moo? Ako ay ________. nagugutom c. Ibong umaawit d. a. Talakayin ang talasalitaan: bisiro naligaw sariwa nasalubong naraanan damo B.

larawan. Pangwakas ng Gawain 1. Gayahin ang sinabi ni Tagpi kay Gemma nang iparamdam niyang gusto niyang sumama sa paaralan. II. I. Itanong: a. Pagbasa sa kuwentong Pasukan Na . Sumisiyap ang sisiw. B. Takdang-Aralin: Gumawa ng komik strip ng paborito ninyong hayop at ang huni na kanyang ginagawa. tak-ti-la-ok 5. Unga! Ang atungal ng kalabaw. Unga-a-a! Unga-a-a! 2. Panimulang Gawain 1. kalabaw d. Paglalapat Ulitin mo ang huni ng mga sumusunod na mga hayop.Aralin 3 Pinagsanib na Aralin sa Filipino at EKAWP Layunin: A. Karaniwan nating naririnig ang sumusunod: (Ipabasa sa mga bata) Tumitilaok ang manok. ik! Ik-ik-ik-ik! f. Sabihin: May mensahe o ibig ipaalam ang huni o ingay ng mga hayop tulad ng: Tilaok ng manok umaga na Huni ng ibon maganada ang panahon Tahol ng aso may taong dumarating Ngiyaw ng pusa nakakita ng pagkain Unga ng kalabaw nagugutom na siya C. unggoy c. kra-kra-kra-kra V. Saan sila pupunta? c. tak-tak-tak-pu-tak! 3. 65 Kagamitan: Flipchart. Paglalahat Ang huni o ingay ng mga hayop ay nagsasabi ng kanilang nararamdaman o mensaheng ibig ipaalam ng mga hayop sa tao. me-e-e! me-e-e! 4. Mee! Ang ingay ng kambing. 2. 33. C. Natutukoy ang iba t ibang huni o ingay na ginagawa ng hayop. 2. Pagtataya: Panuto: Pagtambalin ang Hanay A at Hanay B. . Pamamaraan: A. Sino ang gustong sumama kay Gemma at Arnold? b. inahing manok e. Nasasabi ang dinaramdaman o mensaheng ibig ipaalam ng mga hayop sa tao. daga b. tsart III. B. Nakapagsasalita ng maliwanag. tandang a. Ngumingiyaw ang pusa. A B 1. y Pusang nagugutom y Asong nagagalit y Ibong masaya y Kambing na itinali y Tandang na tumitilaok IV. Pakikinig p. Maa! Ang sigaw ng baka. Sabihin: Iba-iba ang huni o ingay ng mga hayop sa ating paligid. Paksang-Aralin: Huni o Ingay na Ginagawa ng Hayop Sanggunian: BEC Handbook Pakikinig p. Panlinang na Gawain 1. 2.

Bakit at Paano. Ambulansya b. Itanong: Anu-ano kaya ang mga pinag-uusapan ng mga sasakyan? Sinu-sino ang mga tauhan sa kwento? Ilan sa mga sasakyang nabanggit sa kwento ang nasakyan mo na? 2. I. D. tak! Tak! Tak! Tak! _______5. cassette. C. masayang ibon 3. A B _______1. tape recorder Pagpapahalaga: Nasasabi ang kahalagahan ng tunog ng mga sasakyan. Panlinang na Gawain: 1. 3. plaskard. B. Motorsiklo e. C.A. Nakababasa ang mga nakalimbag na ngalan ng tao. 18-21. at EKAWP. Naibibigay ang mga detalyeng sumasagot sa mga tanaong ng Ilan. 33. Magparinig ng isang tape ng mga tunog sa daan. Ipasabi ang mga salitang nag-uugnay sa mga sasakyan. Kanino. Pangwakas na Gawain: 1. bru-u-umm! Pak! Pak! _______4. i-i-i-i-i-i-k! Takdang Aralin: Gumupit ng iba t ibang larawan ng sasakyan. Ipagawa at pahulaan ang galaw ng sasakyan at tunog. Layunin: A. gutom na baboy 2. Landas sa Wika at Pagbasa p. maikli o mahabang tunog. Pagtataya: Panuto: V. mahina. . Pamamaraan: A. II. 3. III. 3. Panimulang Gawain: 1. tsug! Tsug! Tsug! _______3. maysakit na aso 2. Pagbasa ng Kuwento na Sa May Daan . Ipangkat ang mga sasakyan na gumagawa na malakas.Aralin 4 Pinagsanib na Aralin sa Filipino. Paglalapat: Gayahin ang tunog o ingay ng mga sasakyang nakalarawan. Magpahulaan: Gayahin ng isang bata ang ugong o tunog ng ibang sasakyan. Dyip motorsiklo kalesa Ambulansya tren kotse Van bisikleta bumbero Eroplano traysikel bus 2. Tren d. Paksang Aralin: Pagtukoy sa Iba t Ibang Tunog ng mga Sasakyan Sanggunian: BEC Pakikinig p. Isulat ang titik ng ugong sa tapat ng bawat sasakyan. Natutukoy ang pangunahing tauhan sa kuwento. Aralin 3 MG p. Maunawaan na dapat mag-ingat sa pagtawid sa daan. Maunawaan na may iba t ibang kahulugan ang tunog ng mga sasakyan. IV. Balik-Aral: Paano ang huni/tunog ng mga sumusunod: 1. pook o bagay. 18-24 Kagamitan: larawan ng mga sasakyan. Ibigay ang ngalan at ang ugong na nilikha nito. Kalesa a. Pagganyak: Pag-obserbahan ang mga tunog o ugong ng mga sasakyang nagdaraan sa paaralan. 12 B. E. Sibika at Kultura. e-e-e-e-eng! _______2. Busina sirena ugong Hudyat istasyon ilaw-trapiko B. Eroplano c.

Nagtatawag ng pasahero. Ano ang gagawin mo? 3. Tsug! Tsug! c. Ibigay ang ingay at ugong ng mga sasakyang ito. Panimulang Gawain: 1. c. Sabihin ang ngalan ng sasakyang may likha nito. Ipabasa ang mga bagong salita na nasa kuwento sa tulong ng larawan. I. Pangkatin ang klase sa apat. Maraming tao sa gitna ng daan. pagtawag ng sasakyan. 4. . Layunin: A. Nagrarasyon ako ng pandesal tuwing umaga. 2. Nasasabi ang kahulugan ng iba t ibang pagpapatunog ng sasakyan.A. ano ako? ________________ c. 33. Tak-Tak! Tak tak! IV. E-e-e-e-e-e-ng! e. a. Pagtataya: Panuto: Piliin at isulat ang tamang kahulugan ng tunog o ugong ng mga sasakyan. Pumupot-pot ang dyip. b. Pinaaalis ang mga tao. 5. 16-19. Habang sa daan ay sumisirena ako. (pagpapatabi. 1. a. Talakayin ang nilalaman ng babasahin. c. atbp. Ako ay? ____________ b. Maysakay na maysakit. 27-32 Kagamitan: tape recorder at tape ng mga ugong ng sasakyan. Pumipito ang pulis. Maysakay na mga sundalo. 3. Hatiin sa apat na bahagi ang babasahin at ipabasa nang malakas sa bawat pangkat ang kuwentong Iba t Ibang Tunog: May Kahulugan . Landas sa Wika at Pagbasa p. b. Bru-u-u! Pak! Pak! b. MG p. Umuugong ng malakas ang trak ng bumbero.Aralin 5 Pinagsanib na Aralin sa Filipino. May daraang padre. Ayaw umandar. Para takutin ang mga tao. Magbigay ng halimbawa ng sitwasyon at tanungin ang mga bata kung ano ang kanilang gagawin sa bawat sitwasyon. Naghahatid ako ng mga mag-aaral sa paaralan. Upang ipahiwatig ang pagliko sa kaye.) II. C. Para siya ay bigyan ng pera. Humihingi ng gasolina. b. Para ayusin ang trapiko. a. B. 3. larawan ng iba t ibang sasakyan sa lansangan. Nagmamadali kang makarating sa inyong pupuntahan. Nawalan ng gasolina. Pakinggang mabuti ang mga tunog na ilalarawan ko. Sining at EKAWP. Talasalitaan: Nagsarasyon nabibingi kaklase Gusali bangko ugong Traysikel nagtakip B. May nasusunog na bahay. Itanong: Bakit kaya iba t iba ang tunog na ginagawa ng mga sasakyan? 2. V. May sakay na ikakasal. a. Halimbawa: Isa kang dyip o kotse. a. c. Pamamaraan: A. Paksang Aralin: Pagsabi sa Kahulugan ng Iba t Ibang Pagpapatunog ng Sasakyan. Ano ako? _________________ 2. Takdang Aralin: Gumupit ng tatlong larawan na lumilikha ng tunog. Dinadala ko sa ospital ang mga maysakit. III. c. Panlinang na Gawain: 1. 27-32. Kumakalembang ang kalesa. Sumisirena ang ambulansya. Pagpapahalaga: Napahahalagahan ang Tulong ng Sasakyan sa Tao. b. c. Maysakay na panauhin. Anu-anong tulong ang nagagawa ng sasakyan sa tao? 4. 2. a. Pangwakas na Gawain: 1. b. a. Sanggunian: BEC Handbook p. T-r-r-r-r-t! T-r-r-r-r-t! d. Sabihin ang tunog at kahulugan nito.

(Ipabasa sa mga bat-Flip Chart) a. 16-19 B. Iba t iba rin ang kahulugan ng ugong ng mga sasakyan. Tren d. 27-32. Sasakyan ng mga bumbero c. I. Tsug! Tsug! Tsug! 3. Pipipip ng kotse. Pangwakas na Gawain: 1. 27-32 Kagamitan: flipchart. Panlinang na Gawain: 1. Pot! Pot! Pot! Takdang Aralin: Gumupit ng larawan ng iba t ibang sasakyan at isulat ang tunog o ugong na nagagawa nito. II. Paglalahat: y May iba t ibang kahulugan ang pagpapatunog ng mga sasakyan gaya ng pagpapatabi ng mga naglalakad at pagtawag sa mga pasahero. Ambulansya e. Pamamaraan: A. III. Kling! Klang! Kling! Klang! 4. Sirena ng ambulansya. B. Landas sa Wika at Pagbasa p. Pitada ng tren. Pipiiip! Pipiiip! 5. . Ugong ng eroplano c. Panimulang Gawain: 1. darating o aalis ang tren d. Paksang-Aralin: Iba t Ibang Tunog ng mga Sasakyan Iba t Ibang kahulugan ng Pagpapatunog ng mga Sasakyan Sanggunian: BEC Handbook p. ng trak ng bumbero d. 2. Nasasabi ang kahulugan ng iba t ibang pagpapatunog ng sasakyan (pagpapatabi. Bapor a. a. Hanay A Hanay B 1. Sirena ng trak ng bumbero may sunog e. Pagbasa sa Kwento. Natutukoy ang iba t ibang tunog ng mga sasakyan. larawan. Sirena ng ambulansya nagpapatabi sa mga tao. pagtawag ng sasakyan at iba pa) C. Naipapakita ang kawilihan sa pakikipagtalakayan. Itanong: Bakit hindi makatawid ng daan si Angie? Anong sasakyan ang biglang nagdaan ng tatawid na si angie? Sino ang tumulong kay Angie? Anong hindi mabuting Gawain ang dapat alisin sa sarili ni angie? Bakit? Talaga bang nakakatakot ang tunog ng bumbero at ambulansya? B. V. Iiiing ! Iiiiing! 2. Sabihin: Iba-iba ang ugong na nilikha ng mga sasakyan. Titik lamang ang isusulat sa sagutang papel. b. IV. dyip o trak pagpapatab o pagtawag sa pasahero c.Aralin 6 Layunin: A. ng bapor Pagtataya: Panuto: Itambal ang Hanay A sa Hanay B. Paglalapat: Gawin ang ugong o tunog na nilliikha ng bawat sasakyan at sabihin ang kahulugan nito. tsart Pagpapahalagan: Pagpapakita ng Tulong ng mga sasakyan sa mga tao. may pasyente na mabilis na dinadala sa ospital 2. Ugong ng eroplano lumilipad na ang sasakyan. Dyip b.A. Pipip ng dyip o kotse b. 33. MG p. C. Pitada ng tren o bapor dadaong na ang bapor.

Ipabasa nang malakas ang kuwentong Pareho ang Ginagawa . a. Isulat ang tunog ng mga ito. plaskard Pagpapahalaga: Napahahalagahan ang mga Instrumento at ang mga Partikular na Gamit ng mga Tao. Naiuugnay ang tunog na napakinggan sa instrumentong pinagmulan ng tunog. ipakita ang mga dalang instrument o larawan. 35-40 Kagamitan: tape ng mga tunog. 19-24 B. Paano pinatutunog ang mga ito? b. 3. . Pamamaraan: A. B. Pumili ng isa at isulat sa papel ang ngalan nito. Natutukoy ang pangunahing tauhan sa kuwento. torotot. Pagtataya: Panuto: Pakinggan ang mga tunog ng instrumentong pangmusikang bibigkasin ng guro. 35-38. Pangwakas na Gawain: 1. pagtatanim. Talasalitaan: Matinis baho saliw Bandurya pompiyang ano Malakas tamborin gitara 2. Papiliin ang ilang bata ng instrumentong (larawan) pangmusika at gayahin ang tunog ng instrument sabihin kung bakit naibigan niya ito. paghaharana sa mga dalaga at iba pa. ipatukoy ang ngalan ng iba t ibang tunog na narinig. Itanong: Anong ibig sabihin nito? 3. Bip-bip-bip b. Pangkatin ang mga bata ng tig-aapat o lima. 4. Iing! Iing! Iing! 2. Landas sa Wika at Pagbasa p. Iparinig ang tunog ng bawat isa. III. malakas o matinis. Gagayahin nang sabay-sabay ang mga napiling instrument sa harapan ng klase. tulad ng mahaba.Aralin 7 Pinagsanib na Aralin sa Filipino at EKAWP I.A. D. IV. 33. Ipabasa ang ngalan ng bawat instrument na nakasulat sa plaskard at sa pisara. V. 2. biyulin. Nagagaya ang tunog ng mga instrumentong napakinggan. Layunin: A. Ipabigay ang tunog ng iba pang instrument gaya ng piyano. MG p. ipasabi ang uri ng tunog. d. Panlinang na Gawain: 1. Naibibigay ang mga detalyeng sumasagot sa mga tanong. C. Weng! Weng! Weng! c. 3. Pagusapan ang kahalagahan nito kung may mga kasayahan tulad ng pista. B. Takdang Aralin: Gumuhit ng instrumentong gustong gusto mo. Alin sa mga instrument ang may tunog na makapal o maugong? Mmanipis o matinis? Mababa o mataas? C. Sabihin kung anong tunog ang mapapakinggan sa tape. c. a. Ulitin ang mga instrument na binnangit sa kwento. Papiliin ng iba t ibang instrumentong gagayahin. Panimulang Gawain: 1. gong. II. Paksang Aralin: Paggaya sa Tunog ng Iba t Ibang Instrumento Sanggunian: BEC Handbook p.

B. Musikero 2. Maunawaan na nakaaaliw pakinggan at panoorin ang musika at tugtugin. Paglalapat: Ano ang gusto mong pag-aralang instrumentong pangmusika? Bakit? Pagtataya: Ulitin ang bawat tunog ng instrumentong nais mo. Pagtatalakay Alam ba ninyo kung sino ang batang pinanonood ng mga kapitbahay niya? Siya si Ernesto Vallejo. Siya ang unang guro ni Ernesto. . Panlinang na Gawain: 1. siya ay ating maipagmamalaki. C.A. Minana niya ang talinong ito sa kanyang ama na isang mahusay na musikero.35-38. larawan. Natutukoy ang pangunahing tauhan sa kwento. 35-40 Kagamitan: flipchart. Naging dalubhasa siya at kinikilalang pinakamahusay tumugtog ng biyolin sa Pilipinas. Paglalahad (Babasahin ng guro ang kwentong Si Ernesto at ang kanyang Biyolin nang pabigkas. Isang natatanging Pilipino si Ernesto Vallejo.33. Landas sa Wika at Pagbasa p. Pagganyak: Ano ang paborito ninyong instrumentong pangmusika? Magbigay kayo ng halimbawa ng mga instrumentong pangmusika. Paghahawan ng balakid a. tsart Pagpapahalaga: Pagmamalaki sa Natatanging Pilipino Pamamaraan: A. Biyolin e. III. Dalubhasa c. Pangwakas na Gawain 1. Munting bata pa lamang siya ay napakahusay na niyang tumugtog ng biyolin. 19-24 B. Pagbubuo ng pangganyak na tanong. ang kinikilalang dalubhasa sa pagtugtog ng biyolin. Layunin: A. Pangkatang Gawain: Pangkat I Ano ang ginagawa ng mga bata nang marinig nila ang tunog ng biyolin at gitara? (Sagutin sa pamamagitan ng pagkukuwento. Magkasaliw b. Bakit tinaguriang natatanging Pilipino si Ernesto Vallejo sa larangan ng musika? B.) 2.) Pangkat II Sinu-sino ang naaakit manood ng pagtutog ng biyolin ni Ernesto? (Sagutin sa pamamagitan ng pagguhit) Pangkat III Sino si Ernesto? (Sagutin sa pamamagitan ng pagtsa-tsart ng karakter) Pangkat IV Ano naman ang natatangi mong talino? Paano mo mapapaunlad ito upang paglaki mo ay makatulong ka sa mga tao? (Sagutin sa pamamagitan ng pagsasalaysay) 2. MG p. Nang lumaki na si Ernesto. Siya ay hihinto sa mahahalagang bhagi ng kuwento at magtatanong. II. Sa larangan ng musika. Panimulang Gawain: 1. IV. Paksang-Aralin: Pakikinig sa Kwento: Si Ernesto at ang Kanyang Biyolin Sanggunian: BEC Handbook p. nag-aral pa siya ng pagtugtog ng biyolin sa ibang bansa. 3.Aralin 8 I. Naibibigay ang mga detalyeng sumasagot sa mga tanong. C. Natatangi d.

B. C. Nagagaya ang tunog ng mga instrumentong napakinggan. II. C. I. Nakikilala ang mga instrumentong pangmusika sa kanilang tunog. Tot-to-rot-tot! b. (Ipakita ang larawan ng iba t ibang instrumentong pangmusika. tsart Pamamaraan: A. 35-38. 35-40 Kagamitan: flipchart. Ito ay nagbibigay-buhay sa ating paligid. biyolin 4. 2. Pyang-pyang! Pyang! e. MG p. Panlinang na Gawain: 1. Musika. Paksang-Aralin: Tunog ng Instrumentong Pangmusika Sanggunian: BEC Handbook p. Hanay A Hanay B 1. titik lamang ang isusulat sa sagutang papel. V. Layunin: A. Boom! Boom! Boom! c. IV. B. torotot 5. III. tambol Takdang-Aralin: Gumupit ng instrumentong pangmusika at idikit sa inyong kuwaderno. Sabihin ang pangalan ng bawat instrumento. larawan. . Balik-Aral: B. Landas sa Wika at Pagbasa p. Paglalahat: Iba t iba ang tunog ng instrumentong pangmusika. at EKAWP.33. gitara 2. Paglalapat: Alin sa mga instrumentong ito ang ibig mo at ipaliwanag kung bakit? Pagtataya: Panuto: Pagtambalin ang Hanay A sa Hanay B. Ito ay ang mga instrumentong pangmusika. Naiuugnay ang tunog na napakinggan sa instrumentong pinagmulan ng tunog.19-24. Eeeeng! Eeeeng! Eeeng! a.Aralin 9 Pinagsanib na Aralin sa Filipino. Nasasabi ang nstrumentong ibig nila dahil sa uri ng tunog nito.) Ulitin ang tunog ng bawat instrumentong pangmusika.A. Pagganyak: Mayroon pang ibang tunog ang marinig sa paligid. pong-pyang 3. Pangwakas na Gawain: 1. Panimulang Gawain: 1. Ting-ling-ling! d.

Ang tatlong bituin ay sumasagisag sa ating malalaking pulo ang Luzon. pula sa katapangan. Halimbawa: Pa la ba ta I na ba sa tu bo A na Ba la Ba to ku bo ta sa 2. at bughaw sa kapayapaan. Ilalagay ng bata ang nawawalang titik sa mga salita. Natutukoy ang mga salitang narinig na binubuo ng pinagsamang pantig. Parihaba ang sukat nito. Sino ang tamad pumasok? d. 2. Pag-usapan ang ginagawa ng mga bata sa paaralan. 1. Pin ya 5. sisiw d. Pangwakas na Gawain: 1. Paksang Aralin: Pagbibigay ng Iba t Ibang Halimbawa ng Kombinasyon ng Pantig Sanggunian: BEC Handbook p. Layunin: A. III. I. Pa-la-is-daan Pagtataya: Panuto: tukuyin ang mga salitang nakasulat sa plaskard. Anu-anong mga letra o titik na bumubuo sa mga pantig? C. Bakit dapat ninyong pagbutihin ang pag-aaral? 2. Isulat ang salitang aking bibigkasin. Basahin nang malakas ang kuwentong Natuto Rin. Nakapagbibigay ng iba t ibang halimbawa ng mga pantig. Talakayin ang talasalitaan: Gubat nagniningning tinalon Inahin nangangagat babala Nag-aaksaya kuwago tarangkahan Suwerte sisiw nagsawa Maliban parang lumiban B. a. 3.33-37 B. Am-pa-la-ya b. at Mindanao. Mayroon itong isang araw at tatlong bituin. Landas sa Wika at Pagbasa p. It-log d. Maglagay sa pisara ng mga pares ng salita na may titik na magkaiba. a. Im po 4. Sibika at Kultura at EKAWP. Anak b. IV. Pabula sa mga bata ang natutuhan ni Kunehong Liit. 57-62 Kagamitan: plaskard. B. Ito ay may tatlong kulay. a. Talakayin ang mga salitang ginamit sa kuwento.33. b. Sa-ga-na e. V. Panimulang Gawain: 1. Ak da 3.Aralin 10 Pinagsanib na Aralin sa Filipino. Visayas. Ulitin ang mga pantig na may salungguhit. MG p. Ba ku ran 2. Anu-ano ang buting nagagawa ng pag-aaral nang mabuti at seryoso. puti na sumasagisag sa kalinisan. Ang Ating Watawat Ang watawat ang pinakasagisag ng ating bansa. larawan Pagpapahalaga: Nasasabi ang Kahalagahan ng Tamang Pantig Pamamaraan: A. Ur-su-la c. II. Pumili at sumulat ng 5 salita at pantigin. parang 5. Sagutin ang mga tanong: a. Tang ha li an Takdang Aralin: Basahin ang seleksyong Ang ating Watawat .A. gubat c.53. Bakit naging masipag siya sa pagpasok? 4. Pakinggan ang pagbigkas sa mga sumusunod na salita. a. Sino ang nagtayo ng paaralan sa kagubatan? b. Panlinang na Gawain: 1. . Ano ang sinabi ni Inahing Manok? Ni Amang Daga? c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful