ARALIN 1

I. Layunin: A. Nauunawaan at natutukoy ang iba t ibang uri ng huni o ingay na ginagawa ng hayop. B. Nakababasa nang may wastong galaw/hagod na mata mula sa kaliwa, pakanan. C. Naibibigay ang mga detalyeng sumasagot sa mga tanong. D. Naisasadula ang mahahalagang pangyayari sa kuwento. Paksang Aralin: Pagtukoy sa Iba t ibang Huni ng Hayop Sanggunian: BEC Pakikinig p. 33, Landas sa Wika at Pagbasa p. 2-6, MG p. 4-7, B.A. 2-8 Kagamitan: plaskard/larawan Pinagsanib na Aralin: Filipino at EKAWP Pagpapahalaga: Nasasabi ang Kahalagahan ng Alagang Hayop. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: a. Balik-Aral: b. Pagganyak: 1. Sinu-sino sa inyo ang may alagang hayop? Anu-ano ang inyong alaga sa bahay? 2. Ipakita ang larawan ng mga hayop sa paligid. Pag-usapan ang ginagawa ng mga hayop sa tao. B. Panlinang na Gawain: 1. Sanayin ang mga bata sa mga sumusunod na mga Gawain sa wastong pagbasa nang malakas. 2. Ipabasa nang malakas ang kuwentong Masayang Paligid sa isang mag-aaral bilang huwaran. 3. Ipaulit sa mga bata ang magbahagi ng kuwento na nagsasaad sa ginagawa ng bawat hayop. 4. Ipauulit sa kanila ang huni/tunog ng bawat hayop Pangwakas na Gawain: A. Paglalapat: Gayahin ang huni o ingay na ginagawa ng mga hayop batay sa nakalahad na mga kalagayan. 1. Aso- nagagalit sa pagdating ng hindi niya kilalang tao 2. Tandang nanggigising ng tao dahil umaga na, nais niyang ipaalam ito 3. Ibon Masaya, sasayaw-sayaw at kakanta-kanta habang nagpapalipat-lipat sa sanga ng mga puno. 4. Palaka- Masaya sapagkat maghapon at magdamag na umuulan Pagtataya: Ipares ang mga huni ng Pangkat 1 sa pinagmulan ng mga ito sa pangkat. Isulat ang mga titik sa patlang. I ______1. Unga! Unga! ______2. Me-e-e-! Me-e-e-! ______3. E-e-e-k! E-e-e-k! ______4. Ngiyaw! Ngiyaw! ______5. Tsip! Tsip! II a. baboy b. aso c. baka d. sisiw e. pusa

II.

III.

IV.

V.

VI.

Takdang Aralin: Gumupit nang 3 larawan ng alagang hayop at idikit sa kwaderno. Isulat ang huni/ tunog na tinutukoy nito.

Layunin: A. Kalabaw na unga ng unga Pagtataya: Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot sa loob ng panaklong. kambing e. V. Baboy na gutom na gutom d. Pagtukoy sa Dinaramdam o Mensaheng Ibig Ipaalam ng mga Hayop. Landas sa Wika at Pagbasa p. Ibigay ang naramdaman ng mga sumusunod na hayop sa huni/tunog na ipinarinig nila.manok. Nagagalit b. Unggoy na nagugutom. Ibong umaawit d. Talakayin ang talasalitaan: bisiro naligaw sariwa nasalubong naraanan damo B. Bubugawin ang tandang b. a. ibon 2. baboy d. III. Ano ang dapat mong gawin? a. b. IV. MG p. a. Manok na nangingitlog. 9-13 Kagamitan: Larawan at Plaskard Pamamaraan A. Ano ang gagawin mo? a. 9-12. Balik-aral Ipabiigay ang iba t ibang huni o tunog ng mga hayop. Maingay ang inyong alagang hayop (baboy). naririnig mo ang tilaok ng alaga mong tandang. nauuhaw 5. C. Ito ay. B. Baka b. c. E-e-e-e-k! E-e-e-e-k! Ang sabi ng baboy. nagugutom c. 33.A.ARALIN 2 Pinagsanib na Aralin sa Filipino. Hoy. Pangwakas na Gawain 1. baka bakit ba moo ng moo? Ako ay ________. Nasisiyahan b. natutuwa Takdang Aralin: Gawin ang mga sumusunod: a. Asong tumataghoy b. c. Hiii! Hiii! Ang huni ng kabayo. Maghahanda sa pagpasok 2. Nakapagsasalita ng maliwanag. Manok na pumuputak e. . Inaantok b. a. II. Alamin ang dahilan ng pag-iingay b. Palakang kumokokak c. nagugutom c. a.nasisiyahan 4. Tuwing umaga. Natutukoy ang iba t ibang huni o ingay na ginagawa ng hayop. natutuwa c. Sanggunian: BEC pakikinig p. Paksang Aralin. Ito ay __________. Natutukoy ang dinaramdam o mensaheng ibig ipaalam ng mga hayop sa tao. Science at EKAWP I. Kumuha ng kahoy at papaluin ito 3. a. Mga palakang busog sa ulan at tubig. Panimulang Gawain: 1. 8-11 B. Sinu-sino sa inyo ang may alagang hayop? Ano ang mapapansin kung sila y busog? Nagugutom? Sinasaktan? 3. 1.

B. Saan sila pupunta? c. Natutukoy ang iba t ibang huni o ingay na ginagawa ng hayop. Sino ang gustong sumama kay Gemma at Arnold? b. Mee! Ang ingay ng kambing. Itanong: a. me-e-e! me-e-e! 4. 2. B. Pamamaraan: A. Sabihin: Iba-iba ang huni o ingay ng mga hayop sa ating paligid. 33. tak-tak-tak-pu-tak! 3. Pagbasa sa kuwentong Pasukan Na . Maa! Ang sigaw ng baka. Panimulang Gawain 1. Sabihin: May mensahe o ibig ipaalam ang huni o ingay ng mga hayop tulad ng: Tilaok ng manok umaga na Huni ng ibon maganada ang panahon Tahol ng aso may taong dumarating Ngiyaw ng pusa nakakita ng pagkain Unga ng kalabaw nagugutom na siya C. Takdang-Aralin: Gumawa ng komik strip ng paborito ninyong hayop at ang huni na kanyang ginagawa. . 2. A B 1. Sumisiyap ang sisiw. daga b. Paksang-Aralin: Huni o Ingay na Ginagawa ng Hayop Sanggunian: BEC Handbook Pakikinig p. 2. 65 Kagamitan: Flipchart. Unga! Ang atungal ng kalabaw. kalabaw d. Nasasabi ang dinaramdaman o mensaheng ibig ipaalam ng mga hayop sa tao. Paglalapat Ulitin mo ang huni ng mga sumusunod na mga hayop.Aralin 3 Pinagsanib na Aralin sa Filipino at EKAWP Layunin: A. Pakikinig p. C. y Pusang nagugutom y Asong nagagalit y Ibong masaya y Kambing na itinali y Tandang na tumitilaok IV. ik! Ik-ik-ik-ik! f. tsart III. unggoy c. inahing manok e. Nakapagsasalita ng maliwanag. Unga-a-a! Unga-a-a! 2. I. Pagtataya: Panuto: Pagtambalin ang Hanay A at Hanay B. Karaniwan nating naririnig ang sumusunod: (Ipabasa sa mga bata) Tumitilaok ang manok. Panlinang na Gawain 1. II. Ngumingiyaw ang pusa. Paglalahat Ang huni o ingay ng mga hayop ay nagsasabi ng kanilang nararamdaman o mensaheng ibig ipaalam ng mga hayop sa tao. tandang a. Gayahin ang sinabi ni Tagpi kay Gemma nang iparamdam niyang gusto niyang sumama sa paaralan. larawan. tak-ti-la-ok 5. kra-kra-kra-kra V. Pangwakas ng Gawain 1.

Motorsiklo e. Balik-Aral: Paano ang huni/tunog ng mga sumusunod: 1. plaskard. 3. C. Layunin: A. pook o bagay. bru-u-umm! Pak! Pak! _______4. C. Ipagawa at pahulaan ang galaw ng sasakyan at tunog. Kalesa a. tak! Tak! Tak! Tak! _______5. mahina. Pagganyak: Pag-obserbahan ang mga tunog o ugong ng mga sasakyang nagdaraan sa paaralan. Aralin 3 MG p. Nakababasa ang mga nakalimbag na ngalan ng tao. gutom na baboy 2. Bakit at Paano. Tren d. i-i-i-i-i-i-k! Takdang Aralin: Gumupit ng iba t ibang larawan ng sasakyan. IV. Ipangkat ang mga sasakyan na gumagawa na malakas. Maunawaan na may iba t ibang kahulugan ang tunog ng mga sasakyan. Dyip motorsiklo kalesa Ambulansya tren kotse Van bisikleta bumbero Eroplano traysikel bus 2. D. 3. Naibibigay ang mga detalyeng sumasagot sa mga tanaong ng Ilan. cassette. Ambulansya b. Ibigay ang ngalan at ang ugong na nilikha nito. 3. masayang ibon 3. maikli o mahabang tunog. Eroplano c. Kanino. . Natutukoy ang pangunahing tauhan sa kuwento. tsug! Tsug! Tsug! _______3. Panimulang Gawain: 1.Aralin 4 Pinagsanib na Aralin sa Filipino. Paglalapat: Gayahin ang tunog o ingay ng mga sasakyang nakalarawan. Pamamaraan: A. II. Panlinang na Gawain: 1. 18-21. Sibika at Kultura. Busina sirena ugong Hudyat istasyon ilaw-trapiko B.A. 12 B. e-e-e-e-eng! _______2. Itanong: Anu-ano kaya ang mga pinag-uusapan ng mga sasakyan? Sinu-sino ang mga tauhan sa kwento? Ilan sa mga sasakyang nabanggit sa kwento ang nasakyan mo na? 2. Pagbasa ng Kuwento na Sa May Daan . A B _______1. E. Magparinig ng isang tape ng mga tunog sa daan. 18-24 Kagamitan: larawan ng mga sasakyan. I. Magpahulaan: Gayahin ng isang bata ang ugong o tunog ng ibang sasakyan. Maunawaan na dapat mag-ingat sa pagtawid sa daan. III. Pangwakas na Gawain: 1. Landas sa Wika at Pagbasa p. maysakit na aso 2. B. Isulat ang titik ng ugong sa tapat ng bawat sasakyan. tape recorder Pagpapahalaga: Nasasabi ang kahalagahan ng tunog ng mga sasakyan. at EKAWP. Ipasabi ang mga salitang nag-uugnay sa mga sasakyan. Paksang Aralin: Pagtukoy sa Iba t Ibang Tunog ng mga Sasakyan Sanggunian: BEC Pakikinig p. Pagtataya: Panuto: V. 33.

a. Ano ang gagawin mo? 3. Talasalitaan: Nagsarasyon nabibingi kaklase Gusali bangko ugong Traysikel nagtakip B. Humihingi ng gasolina. Pumipito ang pulis. a. 2. Nagrarasyon ako ng pandesal tuwing umaga. larawan ng iba t ibang sasakyan sa lansangan. Nagtatawag ng pasahero. B. Bru-u-u! Pak! Pak! b. Upang ipahiwatig ang pagliko sa kaye. a. 2. Ano ako? _________________ 2. I. Pangkatin ang klase sa apat. C. c. a. c. Sanggunian: BEC Handbook p. Para takutin ang mga tao. 3. Pumupot-pot ang dyip. a. Naghahatid ako ng mga mag-aaral sa paaralan. Pangwakas na Gawain: 1. Layunin: A. Magbigay ng halimbawa ng sitwasyon at tanungin ang mga bata kung ano ang kanilang gagawin sa bawat sitwasyon. Pakinggang mabuti ang mga tunog na ilalarawan ko. Halimbawa: Isa kang dyip o kotse. Para ayusin ang trapiko. b. Kumakalembang ang kalesa. Sining at EKAWP. a. 5. Sabihin ang ngalan ng sasakyang may likha nito. c.) II. Pamamaraan: A. Pagpapahalaga: Napahahalagahan ang Tulong ng Sasakyan sa Tao. Nagmamadali kang makarating sa inyong pupuntahan. Landas sa Wika at Pagbasa p. 33. Takdang Aralin: Gumupit ng tatlong larawan na lumilikha ng tunog. c. Sumisirena ang ambulansya. May daraang padre. T-r-r-r-r-t! T-r-r-r-r-t! d. Itanong: Bakit kaya iba t iba ang tunog na ginagawa ng mga sasakyan? 2. 4. c. 3. 16-19. a. Ibigay ang ingay at ugong ng mga sasakyang ito. Tsug! Tsug! c. b. b. 27-32. Maysakay na maysakit. Panlinang na Gawain: 1. . Tak-Tak! Tak tak! IV. MG p. Panimulang Gawain: 1. Pinaaalis ang mga tao. Nawalan ng gasolina. (pagpapatabi. b. Hatiin sa apat na bahagi ang babasahin at ipabasa nang malakas sa bawat pangkat ang kuwentong Iba t Ibang Tunog: May Kahulugan . Pagtataya: Panuto: Piliin at isulat ang tamang kahulugan ng tunog o ugong ng mga sasakyan. Maysakay na panauhin. Umuugong ng malakas ang trak ng bumbero. Sabihin ang tunog at kahulugan nito. V. 1. pagtawag ng sasakyan. Para siya ay bigyan ng pera. Dinadala ko sa ospital ang mga maysakit. May sakay na ikakasal. Habang sa daan ay sumisirena ako. III. Talakayin ang nilalaman ng babasahin. Maysakay na mga sundalo. Anu-anong tulong ang nagagawa ng sasakyan sa tao? 4. 27-32 Kagamitan: tape recorder at tape ng mga ugong ng sasakyan. Maraming tao sa gitna ng daan. Paksang Aralin: Pagsabi sa Kahulugan ng Iba t Ibang Pagpapatunog ng Sasakyan.Aralin 5 Pinagsanib na Aralin sa Filipino. E-e-e-e-e-e-ng! e. b. Ako ay? ____________ b. Ayaw umandar. Ipabasa ang mga bagong salita na nasa kuwento sa tulong ng larawan. atbp. May nasusunog na bahay. Nasasabi ang kahulugan ng iba t ibang pagpapatunog ng sasakyan. ano ako? ________________ c.A.

Iba t iba rin ang kahulugan ng ugong ng mga sasakyan. MG p. b. Ugong ng eroplano c. ng bapor Pagtataya: Panuto: Itambal ang Hanay A sa Hanay B. Sasakyan ng mga bumbero c. Pitada ng tren o bapor dadaong na ang bapor. darating o aalis ang tren d. II. a. Itanong: Bakit hindi makatawid ng daan si Angie? Anong sasakyan ang biglang nagdaan ng tatawid na si angie? Sino ang tumulong kay Angie? Anong hindi mabuting Gawain ang dapat alisin sa sarili ni angie? Bakit? Talaga bang nakakatakot ang tunog ng bumbero at ambulansya? B. Iiiing ! Iiiiing! 2. IV. Pipipip ng kotse. Dyip b. Pipip ng dyip o kotse b. Pot! Pot! Pot! Takdang Aralin: Gumupit ng larawan ng iba t ibang sasakyan at isulat ang tunog o ugong na nagagawa nito. (Ipabasa sa mga bat-Flip Chart) a. Pamamaraan: A. Sirena ng trak ng bumbero may sunog e. Panlinang na Gawain: 1. Pangwakas na Gawain: 1. tsart Pagpapahalagan: Pagpapakita ng Tulong ng mga sasakyan sa mga tao. . Pitada ng tren. Ambulansya e. may pasyente na mabilis na dinadala sa ospital 2. Bapor a. larawan.Aralin 6 Layunin: A. III. Paglalapat: Gawin ang ugong o tunog na nilliikha ng bawat sasakyan at sabihin ang kahulugan nito. Tsug! Tsug! Tsug! 3. Hanay A Hanay B 1. Sirena ng ambulansya. 27-32 Kagamitan: flipchart. 33. Sabihin: Iba-iba ang ugong na nilikha ng mga sasakyan. V. Kling! Klang! Kling! Klang! 4. Titik lamang ang isusulat sa sagutang papel. Paglalahat: y May iba t ibang kahulugan ang pagpapatunog ng mga sasakyan gaya ng pagpapatabi ng mga naglalakad at pagtawag sa mga pasahero. I. dyip o trak pagpapatab o pagtawag sa pasahero c. Landas sa Wika at Pagbasa p.A. B. Sirena ng ambulansya nagpapatabi sa mga tao. C. Tren d. ng trak ng bumbero d. 16-19 B. Natutukoy ang iba t ibang tunog ng mga sasakyan. Naipapakita ang kawilihan sa pakikipagtalakayan. 27-32. pagtawag ng sasakyan at iba pa) C. Pagbasa sa Kwento. Pipiiip! Pipiiip! 5. Paksang-Aralin: Iba t Ibang Tunog ng mga Sasakyan Iba t Ibang kahulugan ng Pagpapatunog ng mga Sasakyan Sanggunian: BEC Handbook p. Ugong ng eroplano lumilipad na ang sasakyan. Nasasabi ang kahulugan ng iba t ibang pagpapatunog ng sasakyan (pagpapatabi. Panimulang Gawain: 1. 2.

Talasalitaan: Matinis baho saliw Bandurya pompiyang ano Malakas tamborin gitara 2. Weng! Weng! Weng! c. Panimulang Gawain: 1. C. Paksang Aralin: Paggaya sa Tunog ng Iba t Ibang Instrumento Sanggunian: BEC Handbook p. Ipabasa nang malakas ang kuwentong Pareho ang Ginagawa . 35-40 Kagamitan: tape ng mga tunog. Papiliin ang ilang bata ng instrumentong (larawan) pangmusika at gayahin ang tunog ng instrument sabihin kung bakit naibigan niya ito. torotot. Ipabasa ang ngalan ng bawat instrument na nakasulat sa plaskard at sa pisara. Panlinang na Gawain: 1. ipasabi ang uri ng tunog. Pamamaraan: A. B. a. Natutukoy ang pangunahing tauhan sa kuwento. Pangwakas na Gawain: 1. 33. 4. Itanong: Anong ibig sabihin nito? 3. III. Isulat ang tunog ng mga ito. Gagayahin nang sabay-sabay ang mga napiling instrument sa harapan ng klase.A. Ulitin ang mga instrument na binnangit sa kwento. Pagusapan ang kahalagahan nito kung may mga kasayahan tulad ng pista. 3. Iing! Iing! Iing! 2. Naibibigay ang mga detalyeng sumasagot sa mga tanong. 19-24 B. Pumili ng isa at isulat sa papel ang ngalan nito. paghaharana sa mga dalaga at iba pa. 3. a. Papiliin ng iba t ibang instrumentong gagayahin. c. tulad ng mahaba. Naiuugnay ang tunog na napakinggan sa instrumentong pinagmulan ng tunog. Ipabigay ang tunog ng iba pang instrument gaya ng piyano. gong. Pagtataya: Panuto: Pakinggan ang mga tunog ng instrumentong pangmusikang bibigkasin ng guro. IV. MG p. d. 35-38. Alin sa mga instrument ang may tunog na makapal o maugong? Mmanipis o matinis? Mababa o mataas? C. ipakita ang mga dalang instrument o larawan. B. 2. biyulin. ipatukoy ang ngalan ng iba t ibang tunog na narinig. Paano pinatutunog ang mga ito? b. malakas o matinis. pagtatanim.Aralin 7 Pinagsanib na Aralin sa Filipino at EKAWP I. II. Takdang Aralin: Gumuhit ng instrumentong gustong gusto mo. Bip-bip-bip b. Layunin: A. plaskard Pagpapahalaga: Napahahalagahan ang mga Instrumento at ang mga Partikular na Gamit ng mga Tao. Pangkatin ang mga bata ng tig-aapat o lima. Nagagaya ang tunog ng mga instrumentong napakinggan. Landas sa Wika at Pagbasa p. V. Iparinig ang tunog ng bawat isa. . D. Sabihin kung anong tunog ang mapapakinggan sa tape.

Pangkatang Gawain: Pangkat I Ano ang ginagawa ng mga bata nang marinig nila ang tunog ng biyolin at gitara? (Sagutin sa pamamagitan ng pagkukuwento. Pagganyak: Ano ang paborito ninyong instrumentong pangmusika? Magbigay kayo ng halimbawa ng mga instrumentong pangmusika. Magkasaliw b. siya ay ating maipagmamalaki. Panlinang na Gawain: 1. Biyolin e. Nang lumaki na si Ernesto. C. IV. Maunawaan na nakaaaliw pakinggan at panoorin ang musika at tugtugin. Paksang-Aralin: Pakikinig sa Kwento: Si Ernesto at ang Kanyang Biyolin Sanggunian: BEC Handbook p. Pangwakas na Gawain 1.Aralin 8 I. Pagtatalakay Alam ba ninyo kung sino ang batang pinanonood ng mga kapitbahay niya? Siya si Ernesto Vallejo.A. Isang natatanging Pilipino si Ernesto Vallejo. Siya ay hihinto sa mahahalagang bhagi ng kuwento at magtatanong. III. Minana niya ang talinong ito sa kanyang ama na isang mahusay na musikero. nag-aral pa siya ng pagtugtog ng biyolin sa ibang bansa. larawan. Bakit tinaguriang natatanging Pilipino si Ernesto Vallejo sa larangan ng musika? B. Panimulang Gawain: 1.) Pangkat II Sinu-sino ang naaakit manood ng pagtutog ng biyolin ni Ernesto? (Sagutin sa pamamagitan ng pagguhit) Pangkat III Sino si Ernesto? (Sagutin sa pamamagitan ng pagtsa-tsart ng karakter) Pangkat IV Ano naman ang natatangi mong talino? Paano mo mapapaunlad ito upang paglaki mo ay makatulong ka sa mga tao? (Sagutin sa pamamagitan ng pagsasalaysay) 2. 35-40 Kagamitan: flipchart. Naging dalubhasa siya at kinikilalang pinakamahusay tumugtog ng biyolin sa Pilipinas. Naibibigay ang mga detalyeng sumasagot sa mga tanong. Natutukoy ang pangunahing tauhan sa kwento. . 19-24 B. Munting bata pa lamang siya ay napakahusay na niyang tumugtog ng biyolin. Paglalapat: Ano ang gusto mong pag-aralang instrumentong pangmusika? Bakit? Pagtataya: Ulitin ang bawat tunog ng instrumentong nais mo. II.33. Musikero 2. ang kinikilalang dalubhasa sa pagtugtog ng biyolin. Paglalahad (Babasahin ng guro ang kwentong Si Ernesto at ang kanyang Biyolin nang pabigkas. Landas sa Wika at Pagbasa p. tsart Pagpapahalaga: Pagmamalaki sa Natatanging Pilipino Pamamaraan: A.) 2. 3. Layunin: A. Paghahawan ng balakid a. MG p. Pagbubuo ng pangganyak na tanong. Sa larangan ng musika. Dalubhasa c. Siya ang unang guro ni Ernesto. B. Natatangi d. C.35-38.

19-24. Nakikilala ang mga instrumentong pangmusika sa kanilang tunog. . Panlinang na Gawain: 1. Layunin: A. titik lamang ang isusulat sa sagutang papel. Paksang-Aralin: Tunog ng Instrumentong Pangmusika Sanggunian: BEC Handbook p. larawan. Tot-to-rot-tot! b. (Ipakita ang larawan ng iba t ibang instrumentong pangmusika. Boom! Boom! Boom! c. B.A. Paglalapat: Alin sa mga instrumentong ito ang ibig mo at ipaliwanag kung bakit? Pagtataya: Panuto: Pagtambalin ang Hanay A sa Hanay B. Sabihin ang pangalan ng bawat instrumento. III. Nasasabi ang nstrumentong ibig nila dahil sa uri ng tunog nito. IV.33. MG p. 35-38. 35-40 Kagamitan: flipchart. Ito ay nagbibigay-buhay sa ating paligid. Nagagaya ang tunog ng mga instrumentong napakinggan. Eeeeng! Eeeeng! Eeeng! a. C. B. pong-pyang 3. Ito ay ang mga instrumentong pangmusika. Panimulang Gawain: 1. tambol Takdang-Aralin: Gumupit ng instrumentong pangmusika at idikit sa inyong kuwaderno. Ting-ling-ling! d. Naiuugnay ang tunog na napakinggan sa instrumentong pinagmulan ng tunog. tsart Pamamaraan: A.) Ulitin ang tunog ng bawat instrumentong pangmusika. Paglalahat: Iba t iba ang tunog ng instrumentong pangmusika. at EKAWP. 2. C. gitara 2. II. Musika. biyolin 4. torotot 5. V. Pagganyak: Mayroon pang ibang tunog ang marinig sa paligid. Pangwakas na Gawain: 1. Balik-Aral: B.Aralin 9 Pinagsanib na Aralin sa Filipino. Pyang-pyang! Pyang! e. Hanay A Hanay B 1. I. Landas sa Wika at Pagbasa p.

1. gubat c. 57-62 Kagamitan: plaskard. Am-pa-la-ya b. Natutukoy ang mga salitang narinig na binubuo ng pinagsamang pantig. a. Sino ang tamad pumasok? d. Pin ya 5. Ano ang sinabi ni Inahing Manok? Ni Amang Daga? c. Tang ha li an Takdang Aralin: Basahin ang seleksyong Ang ating Watawat . Sagutin ang mga tanong: a. IV. Talakayin ang mga salitang ginamit sa kuwento. parang 5. pula sa katapangan. Ito ay may tatlong kulay. III. a. sisiw d. Halimbawa: Pa la ba ta I na ba sa tu bo A na Ba la Ba to ku bo ta sa 2. Isulat ang salitang aking bibigkasin. Ak da 3. Maglagay sa pisara ng mga pares ng salita na may titik na magkaiba. puti na sumasagisag sa kalinisan. Pabula sa mga bata ang natutuhan ni Kunehong Liit. 3. Panlinang na Gawain: 1. Sino ang nagtayo ng paaralan sa kagubatan? b. Im po 4. Ang Ating Watawat Ang watawat ang pinakasagisag ng ating bansa. Ur-su-la c. Anak b. Sa-ga-na e. larawan Pagpapahalaga: Nasasabi ang Kahalagahan ng Tamang Pantig Pamamaraan: A. at Mindanao. Ang tatlong bituin ay sumasagisag sa ating malalaking pulo ang Luzon. a. a. . Ilalagay ng bata ang nawawalang titik sa mga salita. Bakit dapat ninyong pagbutihin ang pag-aaral? 2.33. Mayroon itong isang araw at tatlong bituin. II.33-37 B. Anu-anong mga letra o titik na bumubuo sa mga pantig? C. Landas sa Wika at Pagbasa p. Pakinggan ang pagbigkas sa mga sumusunod na salita. at bughaw sa kapayapaan. Anu-ano ang buting nagagawa ng pag-aaral nang mabuti at seryoso. Visayas. MG p. B. Pa-la-is-daan Pagtataya: Panuto: tukuyin ang mga salitang nakasulat sa plaskard. Layunin: A. Panimulang Gawain: 1. Pag-usapan ang ginagawa ng mga bata sa paaralan.Aralin 10 Pinagsanib na Aralin sa Filipino. Parihaba ang sukat nito. b. V. Ulitin ang mga pantig na may salungguhit.53. 2. Ba ku ran 2. Paksang Aralin: Pagbibigay ng Iba t Ibang Halimbawa ng Kombinasyon ng Pantig Sanggunian: BEC Handbook p. I. Pangwakas na Gawain: 1.A. Talakayin ang talasalitaan: Gubat nagniningning tinalon Inahin nangangagat babala Nag-aaksaya kuwago tarangkahan Suwerte sisiw nagsawa Maliban parang lumiban B. Bakit naging masipag siya sa pagpasok? 4. Pumili at sumulat ng 5 salita at pantigin. Sibika at Kultura at EKAWP. It-log d. Nakapagbibigay ng iba t ibang halimbawa ng mga pantig. Basahin nang malakas ang kuwentong Natuto Rin.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.