ARALIN 1

I. Layunin: A. Nauunawaan at natutukoy ang iba t ibang uri ng huni o ingay na ginagawa ng hayop. B. Nakababasa nang may wastong galaw/hagod na mata mula sa kaliwa, pakanan. C. Naibibigay ang mga detalyeng sumasagot sa mga tanong. D. Naisasadula ang mahahalagang pangyayari sa kuwento. Paksang Aralin: Pagtukoy sa Iba t ibang Huni ng Hayop Sanggunian: BEC Pakikinig p. 33, Landas sa Wika at Pagbasa p. 2-6, MG p. 4-7, B.A. 2-8 Kagamitan: plaskard/larawan Pinagsanib na Aralin: Filipino at EKAWP Pagpapahalaga: Nasasabi ang Kahalagahan ng Alagang Hayop. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: a. Balik-Aral: b. Pagganyak: 1. Sinu-sino sa inyo ang may alagang hayop? Anu-ano ang inyong alaga sa bahay? 2. Ipakita ang larawan ng mga hayop sa paligid. Pag-usapan ang ginagawa ng mga hayop sa tao. B. Panlinang na Gawain: 1. Sanayin ang mga bata sa mga sumusunod na mga Gawain sa wastong pagbasa nang malakas. 2. Ipabasa nang malakas ang kuwentong Masayang Paligid sa isang mag-aaral bilang huwaran. 3. Ipaulit sa mga bata ang magbahagi ng kuwento na nagsasaad sa ginagawa ng bawat hayop. 4. Ipauulit sa kanila ang huni/tunog ng bawat hayop Pangwakas na Gawain: A. Paglalapat: Gayahin ang huni o ingay na ginagawa ng mga hayop batay sa nakalahad na mga kalagayan. 1. Aso- nagagalit sa pagdating ng hindi niya kilalang tao 2. Tandang nanggigising ng tao dahil umaga na, nais niyang ipaalam ito 3. Ibon Masaya, sasayaw-sayaw at kakanta-kanta habang nagpapalipat-lipat sa sanga ng mga puno. 4. Palaka- Masaya sapagkat maghapon at magdamag na umuulan Pagtataya: Ipares ang mga huni ng Pangkat 1 sa pinagmulan ng mga ito sa pangkat. Isulat ang mga titik sa patlang. I ______1. Unga! Unga! ______2. Me-e-e-! Me-e-e-! ______3. E-e-e-k! E-e-e-k! ______4. Ngiyaw! Ngiyaw! ______5. Tsip! Tsip! II a. baboy b. aso c. baka d. sisiw e. pusa

II.

III.

IV.

V.

VI.

Takdang Aralin: Gumupit nang 3 larawan ng alagang hayop at idikit sa kwaderno. Isulat ang huni/ tunog na tinutukoy nito.

c. E-e-e-e-k! E-e-e-e-k! Ang sabi ng baboy. Unggoy na nagugutom. Ito ay. Sinu-sino sa inyo ang may alagang hayop? Ano ang mapapansin kung sila y busog? Nagugutom? Sinasaktan? 3. Alamin ang dahilan ng pag-iingay b. Pangwakas na Gawain 1. Pagtukoy sa Dinaramdam o Mensaheng Ibig Ipaalam ng mga Hayop. a. Natutukoy ang iba t ibang huni o ingay na ginagawa ng hayop. Inaantok b. a. Baka b. 9-12. . Maingay ang inyong alagang hayop (baboy). kambing e. IV. Paksang Aralin. baboy d. Hiii! Hiii! Ang huni ng kabayo.ARALIN 2 Pinagsanib na Aralin sa Filipino. Nagagalit b.A. Manok na nangingitlog. c. C. b. a. Mga palakang busog sa ulan at tubig. nauuhaw 5. Manok na pumuputak e. V. Ano ang gagawin mo? a. Nakapagsasalita ng maliwanag. Kalabaw na unga ng unga Pagtataya: Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot sa loob ng panaklong.nasisiyahan 4. Ano ang dapat mong gawin? a. Layunin: A. 33. 1. II. MG p. a. Baboy na gutom na gutom d. Panimulang Gawain: 1. Talakayin ang talasalitaan: bisiro naligaw sariwa nasalubong naraanan damo B. a. Tuwing umaga. Ito ay __________. Landas sa Wika at Pagbasa p. B. Ibigay ang naramdaman ng mga sumusunod na hayop sa huni/tunog na ipinarinig nila.manok. natutuwa c. Sanggunian: BEC pakikinig p. nagugutom c. naririnig mo ang tilaok ng alaga mong tandang. Maghahanda sa pagpasok 2. Science at EKAWP I. Hoy. nagugutom c. III. 9-13 Kagamitan: Larawan at Plaskard Pamamaraan A. baka bakit ba moo ng moo? Ako ay ________. Balik-aral Ipabiigay ang iba t ibang huni o tunog ng mga hayop. natutuwa Takdang Aralin: Gawin ang mga sumusunod: a. Kumuha ng kahoy at papaluin ito 3. Palakang kumokokak c. Asong tumataghoy b. Nasisiyahan b. ibon 2. Bubugawin ang tandang b. Natutukoy ang dinaramdam o mensaheng ibig ipaalam ng mga hayop sa tao. Ibong umaawit d. 8-11 B.

Aralin 3 Pinagsanib na Aralin sa Filipino at EKAWP Layunin: A. daga b. Paksang-Aralin: Huni o Ingay na Ginagawa ng Hayop Sanggunian: BEC Handbook Pakikinig p. Pakikinig p. 2. Pangwakas ng Gawain 1. II. inahing manok e. 2. Gayahin ang sinabi ni Tagpi kay Gemma nang iparamdam niyang gusto niyang sumama sa paaralan. me-e-e! me-e-e! 4. C. 33. kra-kra-kra-kra V. Nakapagsasalita ng maliwanag. . 65 Kagamitan: Flipchart. Sabihin: Iba-iba ang huni o ingay ng mga hayop sa ating paligid. Unga! Ang atungal ng kalabaw. Natutukoy ang iba t ibang huni o ingay na ginagawa ng hayop. larawan. Pagtataya: Panuto: Pagtambalin ang Hanay A at Hanay B. I. unggoy c. A B 1. Panlinang na Gawain 1. Itanong: a. y Pusang nagugutom y Asong nagagalit y Ibong masaya y Kambing na itinali y Tandang na tumitilaok IV. B. Maa! Ang sigaw ng baka. tsart III. Sino ang gustong sumama kay Gemma at Arnold? b. tak-tak-tak-pu-tak! 3. Karaniwan nating naririnig ang sumusunod: (Ipabasa sa mga bata) Tumitilaok ang manok. Paglalahat Ang huni o ingay ng mga hayop ay nagsasabi ng kanilang nararamdaman o mensaheng ibig ipaalam ng mga hayop sa tao. Saan sila pupunta? c. Panimulang Gawain 1. Ngumingiyaw ang pusa. ik! Ik-ik-ik-ik! f. Nasasabi ang dinaramdaman o mensaheng ibig ipaalam ng mga hayop sa tao. Pamamaraan: A. Sumisiyap ang sisiw. Paglalapat Ulitin mo ang huni ng mga sumusunod na mga hayop. tak-ti-la-ok 5. Sabihin: May mensahe o ibig ipaalam ang huni o ingay ng mga hayop tulad ng: Tilaok ng manok umaga na Huni ng ibon maganada ang panahon Tahol ng aso may taong dumarating Ngiyaw ng pusa nakakita ng pagkain Unga ng kalabaw nagugutom na siya C. Takdang-Aralin: Gumawa ng komik strip ng paborito ninyong hayop at ang huni na kanyang ginagawa. 2. tandang a. Pagbasa sa kuwentong Pasukan Na . kalabaw d. Mee! Ang ingay ng kambing. Unga-a-a! Unga-a-a! 2. B.

3. Layunin: A. III. Paksang Aralin: Pagtukoy sa Iba t Ibang Tunog ng mga Sasakyan Sanggunian: BEC Pakikinig p. Maunawaan na dapat mag-ingat sa pagtawid sa daan. Itanong: Anu-ano kaya ang mga pinag-uusapan ng mga sasakyan? Sinu-sino ang mga tauhan sa kwento? Ilan sa mga sasakyang nabanggit sa kwento ang nasakyan mo na? 2. masayang ibon 3. 18-21. Ambulansya b. II. tape recorder Pagpapahalaga: Nasasabi ang kahalagahan ng tunog ng mga sasakyan. Natutukoy ang pangunahing tauhan sa kuwento. Bakit at Paano. 3. Pangwakas na Gawain: 1. Sibika at Kultura. maysakit na aso 2. Ipangkat ang mga sasakyan na gumagawa na malakas. Naibibigay ang mga detalyeng sumasagot sa mga tanaong ng Ilan. Panlinang na Gawain: 1. Magparinig ng isang tape ng mga tunog sa daan. mahina. A B _______1. Pagganyak: Pag-obserbahan ang mga tunog o ugong ng mga sasakyang nagdaraan sa paaralan. e-e-e-e-eng! _______2. B. D. gutom na baboy 2. Motorsiklo e. tak! Tak! Tak! Tak! _______5. Ipasabi ang mga salitang nag-uugnay sa mga sasakyan. Ibigay ang ngalan at ang ugong na nilikha nito. Dyip motorsiklo kalesa Ambulansya tren kotse Van bisikleta bumbero Eroplano traysikel bus 2. Maunawaan na may iba t ibang kahulugan ang tunog ng mga sasakyan. bru-u-umm! Pak! Pak! _______4. cassette. C. i-i-i-i-i-i-k! Takdang Aralin: Gumupit ng iba t ibang larawan ng sasakyan. Aralin 3 MG p. 12 B. Nakababasa ang mga nakalimbag na ngalan ng tao. at EKAWP.Aralin 4 Pinagsanib na Aralin sa Filipino. 18-24 Kagamitan: larawan ng mga sasakyan. Panimulang Gawain: 1.A. I. Kanino. plaskard. Eroplano c. Isulat ang titik ng ugong sa tapat ng bawat sasakyan. E. Balik-Aral: Paano ang huni/tunog ng mga sumusunod: 1. 3. maikli o mahabang tunog. Pamamaraan: A. Magpahulaan: Gayahin ng isang bata ang ugong o tunog ng ibang sasakyan. Landas sa Wika at Pagbasa p. Pagbasa ng Kuwento na Sa May Daan . Kalesa a. tsug! Tsug! Tsug! _______3. Paglalapat: Gayahin ang tunog o ingay ng mga sasakyang nakalarawan. Pagtataya: Panuto: V. C. IV. Busina sirena ugong Hudyat istasyon ilaw-trapiko B. pook o bagay. . 33. Tren d. Ipagawa at pahulaan ang galaw ng sasakyan at tunog.

Kumakalembang ang kalesa. Tak-Tak! Tak tak! IV. V. Pangkatin ang klase sa apat. ano ako? ________________ c. Sumisirena ang ambulansya. 1. c. Bru-u-u! Pak! Pak! b. Para siya ay bigyan ng pera. (pagpapatabi. Nawalan ng gasolina. Maysakay na panauhin. Tsug! Tsug! c. c. 5. a. Ako ay? ____________ b. Pakinggang mabuti ang mga tunog na ilalarawan ko.Aralin 5 Pinagsanib na Aralin sa Filipino.A. B. 27-32. larawan ng iba t ibang sasakyan sa lansangan. Ano ako? _________________ 2. Ayaw umandar. Layunin: A. 2. Magbigay ng halimbawa ng sitwasyon at tanungin ang mga bata kung ano ang kanilang gagawin sa bawat sitwasyon. Pinaaalis ang mga tao. Takdang Aralin: Gumupit ng tatlong larawan na lumilikha ng tunog. a. Para ayusin ang trapiko. b. Sabihin ang tunog at kahulugan nito. Pumupot-pot ang dyip. 33. Nagtatawag ng pasahero. Ano ang gagawin mo? 3. c. Paksang Aralin: Pagsabi sa Kahulugan ng Iba t Ibang Pagpapatunog ng Sasakyan. b. May daraang padre. May nasusunog na bahay. Talasalitaan: Nagsarasyon nabibingi kaklase Gusali bangko ugong Traysikel nagtakip B. a. a. Nagmamadali kang makarating sa inyong pupuntahan. Umuugong ng malakas ang trak ng bumbero. Pagpapahalaga: Napahahalagahan ang Tulong ng Sasakyan sa Tao. Hatiin sa apat na bahagi ang babasahin at ipabasa nang malakas sa bawat pangkat ang kuwentong Iba t Ibang Tunog: May Kahulugan . 27-32 Kagamitan: tape recorder at tape ng mga ugong ng sasakyan. Anu-anong tulong ang nagagawa ng sasakyan sa tao? 4.) II. atbp. b. Nagrarasyon ako ng pandesal tuwing umaga. Pumipito ang pulis. C. Para takutin ang mga tao. Panlinang na Gawain: 1. 3. Maraming tao sa gitna ng daan. Ibigay ang ingay at ugong ng mga sasakyang ito. Maysakay na mga sundalo. May sakay na ikakasal. T-r-r-r-r-t! T-r-r-r-r-t! d. Nasasabi ang kahulugan ng iba t ibang pagpapatunog ng sasakyan. III. Pamamaraan: A. c. Maysakay na maysakit. I. c. E-e-e-e-e-e-ng! e. Ipabasa ang mga bagong salita na nasa kuwento sa tulong ng larawan. 2. Sabihin ang ngalan ng sasakyang may likha nito. Habang sa daan ay sumisirena ako. b. Pangwakas na Gawain: 1. Sining at EKAWP. Upang ipahiwatig ang pagliko sa kaye. Panimulang Gawain: 1. 16-19. pagtawag ng sasakyan. a. Naghahatid ako ng mga mag-aaral sa paaralan. Humihingi ng gasolina. a. a. MG p. b. Itanong: Bakit kaya iba t iba ang tunog na ginagawa ng mga sasakyan? 2. Talakayin ang nilalaman ng babasahin. Landas sa Wika at Pagbasa p. 3. Pagtataya: Panuto: Piliin at isulat ang tamang kahulugan ng tunog o ugong ng mga sasakyan. Halimbawa: Isa kang dyip o kotse. . Sanggunian: BEC Handbook p. Dinadala ko sa ospital ang mga maysakit. 4.

Tren d. Ambulansya e. C. Sirena ng trak ng bumbero may sunog e. Paglalahat: y May iba t ibang kahulugan ang pagpapatunog ng mga sasakyan gaya ng pagpapatabi ng mga naglalakad at pagtawag sa mga pasahero. III. Panimulang Gawain: 1. Sirena ng ambulansya. may pasyente na mabilis na dinadala sa ospital 2. (Ipabasa sa mga bat-Flip Chart) a. Ugong ng eroplano c. Pitada ng tren o bapor dadaong na ang bapor. 27-32 Kagamitan: flipchart. dyip o trak pagpapatab o pagtawag sa pasahero c. Tsug! Tsug! Tsug! 3. Pot! Pot! Pot! Takdang Aralin: Gumupit ng larawan ng iba t ibang sasakyan at isulat ang tunog o ugong na nagagawa nito. 33. Pitada ng tren. 27-32. Pagbasa sa Kwento. Pipiiip! Pipiiip! 5. II. Panlinang na Gawain: 1. Ugong ng eroplano lumilipad na ang sasakyan. Hanay A Hanay B 1. Iba t iba rin ang kahulugan ng ugong ng mga sasakyan. Bapor a. b. Iiiing ! Iiiiing! 2. IV. Naipapakita ang kawilihan sa pakikipagtalakayan. Kling! Klang! Kling! Klang! 4. tsart Pagpapahalagan: Pagpapakita ng Tulong ng mga sasakyan sa mga tao.Aralin 6 Layunin: A. Nasasabi ang kahulugan ng iba t ibang pagpapatunog ng sasakyan (pagpapatabi. Paksang-Aralin: Iba t Ibang Tunog ng mga Sasakyan Iba t Ibang kahulugan ng Pagpapatunog ng mga Sasakyan Sanggunian: BEC Handbook p. a. Itanong: Bakit hindi makatawid ng daan si Angie? Anong sasakyan ang biglang nagdaan ng tatawid na si angie? Sino ang tumulong kay Angie? Anong hindi mabuting Gawain ang dapat alisin sa sarili ni angie? Bakit? Talaga bang nakakatakot ang tunog ng bumbero at ambulansya? B. ng trak ng bumbero d. 16-19 B. Titik lamang ang isusulat sa sagutang papel. Pangwakas na Gawain: 1. B. . Dyip b. Sasakyan ng mga bumbero c. Paglalapat: Gawin ang ugong o tunog na nilliikha ng bawat sasakyan at sabihin ang kahulugan nito. darating o aalis ang tren d. larawan. Pamamaraan: A. Sirena ng ambulansya nagpapatabi sa mga tao. V. pagtawag ng sasakyan at iba pa) C. Landas sa Wika at Pagbasa p. ng bapor Pagtataya: Panuto: Itambal ang Hanay A sa Hanay B. I. Pipipip ng kotse. 2. MG p. Sabihin: Iba-iba ang ugong na nilikha ng mga sasakyan. Pipip ng dyip o kotse b.A. Natutukoy ang iba t ibang tunog ng mga sasakyan.

Ipabasa nang malakas ang kuwentong Pareho ang Ginagawa . Itanong: Anong ibig sabihin nito? 3. a. Iparinig ang tunog ng bawat isa.Aralin 7 Pinagsanib na Aralin sa Filipino at EKAWP I. Pangkatin ang mga bata ng tig-aapat o lima. Ipabigay ang tunog ng iba pang instrument gaya ng piyano. ipakita ang mga dalang instrument o larawan. Panlinang na Gawain: 1. Papiliin ng iba t ibang instrumentong gagayahin. MG p. B. biyulin. Panimulang Gawain: 1. Pamamaraan: A. a. Naiuugnay ang tunog na napakinggan sa instrumentong pinagmulan ng tunog. 19-24 B. Ulitin ang mga instrument na binnangit sa kwento. Natutukoy ang pangunahing tauhan sa kuwento. tulad ng mahaba. Iing! Iing! Iing! 2. ipasabi ang uri ng tunog. paghaharana sa mga dalaga at iba pa. Takdang Aralin: Gumuhit ng instrumentong gustong gusto mo. D. Gagayahin nang sabay-sabay ang mga napiling instrument sa harapan ng klase. Talasalitaan: Matinis baho saliw Bandurya pompiyang ano Malakas tamborin gitara 2. Isulat ang tunog ng mga ito. V. Pangwakas na Gawain: 1. Papiliin ang ilang bata ng instrumentong (larawan) pangmusika at gayahin ang tunog ng instrument sabihin kung bakit naibigan niya ito. Ipabasa ang ngalan ng bawat instrument na nakasulat sa plaskard at sa pisara.A. Pumili ng isa at isulat sa papel ang ngalan nito. Weng! Weng! Weng! c. Nagagaya ang tunog ng mga instrumentong napakinggan. 35-40 Kagamitan: tape ng mga tunog. Landas sa Wika at Pagbasa p. 35-38. Alin sa mga instrument ang may tunog na makapal o maugong? Mmanipis o matinis? Mababa o mataas? C. 33. 2. 3. . C. c. gong. malakas o matinis. pagtatanim. Naibibigay ang mga detalyeng sumasagot sa mga tanong. 4. II. ipatukoy ang ngalan ng iba t ibang tunog na narinig. Bip-bip-bip b. Layunin: A. Sabihin kung anong tunog ang mapapakinggan sa tape. B. d. Paano pinatutunog ang mga ito? b. torotot. 3. plaskard Pagpapahalaga: Napahahalagahan ang mga Instrumento at ang mga Partikular na Gamit ng mga Tao. III. IV. Paksang Aralin: Paggaya sa Tunog ng Iba t Ibang Instrumento Sanggunian: BEC Handbook p. Pagtataya: Panuto: Pakinggan ang mga tunog ng instrumentong pangmusikang bibigkasin ng guro. Pagusapan ang kahalagahan nito kung may mga kasayahan tulad ng pista.

Pangkatang Gawain: Pangkat I Ano ang ginagawa ng mga bata nang marinig nila ang tunog ng biyolin at gitara? (Sagutin sa pamamagitan ng pagkukuwento. 35-40 Kagamitan: flipchart. Magkasaliw b. Natutukoy ang pangunahing tauhan sa kwento. Paksang-Aralin: Pakikinig sa Kwento: Si Ernesto at ang Kanyang Biyolin Sanggunian: BEC Handbook p. Munting bata pa lamang siya ay napakahusay na niyang tumugtog ng biyolin. C. 3. Pangwakas na Gawain 1. ang kinikilalang dalubhasa sa pagtugtog ng biyolin. 19-24 B. Paglalapat: Ano ang gusto mong pag-aralang instrumentong pangmusika? Bakit? Pagtataya: Ulitin ang bawat tunog ng instrumentong nais mo. MG p. B. . C. III. Panlinang na Gawain: 1. nag-aral pa siya ng pagtugtog ng biyolin sa ibang bansa.) Pangkat II Sinu-sino ang naaakit manood ng pagtutog ng biyolin ni Ernesto? (Sagutin sa pamamagitan ng pagguhit) Pangkat III Sino si Ernesto? (Sagutin sa pamamagitan ng pagtsa-tsart ng karakter) Pangkat IV Ano naman ang natatangi mong talino? Paano mo mapapaunlad ito upang paglaki mo ay makatulong ka sa mga tao? (Sagutin sa pamamagitan ng pagsasalaysay) 2. Naging dalubhasa siya at kinikilalang pinakamahusay tumugtog ng biyolin sa Pilipinas.35-38. Pagganyak: Ano ang paborito ninyong instrumentong pangmusika? Magbigay kayo ng halimbawa ng mga instrumentong pangmusika. larawan. Biyolin e. Paglalahad (Babasahin ng guro ang kwentong Si Ernesto at ang kanyang Biyolin nang pabigkas.33. Paghahawan ng balakid a. Nang lumaki na si Ernesto. Sa larangan ng musika. tsart Pagpapahalaga: Pagmamalaki sa Natatanging Pilipino Pamamaraan: A. Maunawaan na nakaaaliw pakinggan at panoorin ang musika at tugtugin. Natatangi d. Naibibigay ang mga detalyeng sumasagot sa mga tanong. Siya ang unang guro ni Ernesto. II. Bakit tinaguriang natatanging Pilipino si Ernesto Vallejo sa larangan ng musika? B. Dalubhasa c. Isang natatanging Pilipino si Ernesto Vallejo. Landas sa Wika at Pagbasa p.A. Pagbubuo ng pangganyak na tanong. siya ay ating maipagmamalaki. Layunin: A. Musikero 2.Aralin 8 I. Minana niya ang talinong ito sa kanyang ama na isang mahusay na musikero. Panimulang Gawain: 1.) 2. IV. Siya ay hihinto sa mahahalagang bhagi ng kuwento at magtatanong. Pagtatalakay Alam ba ninyo kung sino ang batang pinanonood ng mga kapitbahay niya? Siya si Ernesto Vallejo.

2. Nasasabi ang nstrumentong ibig nila dahil sa uri ng tunog nito. MG p. IV. Sabihin ang pangalan ng bawat instrumento. torotot 5. V.A. Nagagaya ang tunog ng mga instrumentong napakinggan. Panimulang Gawain: 1. III. B. I. at EKAWP. B. Ito ay ang mga instrumentong pangmusika. titik lamang ang isusulat sa sagutang papel.19-24.33. II. Nakikilala ang mga instrumentong pangmusika sa kanilang tunog. biyolin 4. tsart Pamamaraan: A. Landas sa Wika at Pagbasa p.Aralin 9 Pinagsanib na Aralin sa Filipino. tambol Takdang-Aralin: Gumupit ng instrumentong pangmusika at idikit sa inyong kuwaderno. C. C. Pangwakas na Gawain: 1. Naiuugnay ang tunog na napakinggan sa instrumentong pinagmulan ng tunog. Pyang-pyang! Pyang! e. gitara 2. Eeeeng! Eeeeng! Eeeng! a.) Ulitin ang tunog ng bawat instrumentong pangmusika. Paglalapat: Alin sa mga instrumentong ito ang ibig mo at ipaliwanag kung bakit? Pagtataya: Panuto: Pagtambalin ang Hanay A sa Hanay B. . Hanay A Hanay B 1. Layunin: A. Paglalahat: Iba t iba ang tunog ng instrumentong pangmusika. Ting-ling-ling! d. 35-40 Kagamitan: flipchart. Tot-to-rot-tot! b. Ito ay nagbibigay-buhay sa ating paligid. pong-pyang 3. (Ipakita ang larawan ng iba t ibang instrumentong pangmusika. Balik-Aral: B. Pagganyak: Mayroon pang ibang tunog ang marinig sa paligid. larawan. Panlinang na Gawain: 1. Musika. Boom! Boom! Boom! c. 35-38. Paksang-Aralin: Tunog ng Instrumentong Pangmusika Sanggunian: BEC Handbook p.

sisiw d. Natutukoy ang mga salitang narinig na binubuo ng pinagsamang pantig. Ang tatlong bituin ay sumasagisag sa ating malalaking pulo ang Luzon. B. Maglagay sa pisara ng mga pares ng salita na may titik na magkaiba. Pumili at sumulat ng 5 salita at pantigin. 3. puti na sumasagisag sa kalinisan. Pangwakas na Gawain: 1. 57-62 Kagamitan: plaskard. Halimbawa: Pa la ba ta I na ba sa tu bo A na Ba la Ba to ku bo ta sa 2. It-log d. II. a.53. Anak b. Layunin: A.33-37 B. Sibika at Kultura at EKAWP. a. Landas sa Wika at Pagbasa p. Pabula sa mga bata ang natutuhan ni Kunehong Liit. IV. Ano ang sinabi ni Inahing Manok? Ni Amang Daga? c. Bakit naging masipag siya sa pagpasok? 4. Sa-ga-na e. Visayas.33. 1.Aralin 10 Pinagsanib na Aralin sa Filipino. MG p. Ur-su-la c. Basahin nang malakas ang kuwentong Natuto Rin. Isulat ang salitang aking bibigkasin. . 2. at Mindanao. Ba ku ran 2. Mayroon itong isang araw at tatlong bituin. Im po 4. Pag-usapan ang ginagawa ng mga bata sa paaralan. Anu-anong mga letra o titik na bumubuo sa mga pantig? C. Ilalagay ng bata ang nawawalang titik sa mga salita. Sagutin ang mga tanong: a. Anu-ano ang buting nagagawa ng pag-aaral nang mabuti at seryoso. Paksang Aralin: Pagbibigay ng Iba t Ibang Halimbawa ng Kombinasyon ng Pantig Sanggunian: BEC Handbook p. parang 5. Nakapagbibigay ng iba t ibang halimbawa ng mga pantig. Pa-la-is-daan Pagtataya: Panuto: tukuyin ang mga salitang nakasulat sa plaskard. a. Panlinang na Gawain: 1. Pakinggan ang pagbigkas sa mga sumusunod na salita. b. III. Ulitin ang mga pantig na may salungguhit.A. Ak da 3. Sino ang tamad pumasok? d. Parihaba ang sukat nito. Sino ang nagtayo ng paaralan sa kagubatan? b. pula sa katapangan. at bughaw sa kapayapaan. V. Panimulang Gawain: 1. Pin ya 5. larawan Pagpapahalaga: Nasasabi ang Kahalagahan ng Tamang Pantig Pamamaraan: A. Am-pa-la-ya b. gubat c. Bakit dapat ninyong pagbutihin ang pag-aaral? 2. Talakayin ang talasalitaan: Gubat nagniningning tinalon Inahin nangangagat babala Nag-aaksaya kuwago tarangkahan Suwerte sisiw nagsawa Maliban parang lumiban B. Tang ha li an Takdang Aralin: Basahin ang seleksyong Ang ating Watawat . Ang Ating Watawat Ang watawat ang pinakasagisag ng ating bansa. Talakayin ang mga salitang ginamit sa kuwento. Ito ay may tatlong kulay. a. I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times