ARALIN 1

I. Layunin: A. Nauunawaan at natutukoy ang iba t ibang uri ng huni o ingay na ginagawa ng hayop. B. Nakababasa nang may wastong galaw/hagod na mata mula sa kaliwa, pakanan. C. Naibibigay ang mga detalyeng sumasagot sa mga tanong. D. Naisasadula ang mahahalagang pangyayari sa kuwento. Paksang Aralin: Pagtukoy sa Iba t ibang Huni ng Hayop Sanggunian: BEC Pakikinig p. 33, Landas sa Wika at Pagbasa p. 2-6, MG p. 4-7, B.A. 2-8 Kagamitan: plaskard/larawan Pinagsanib na Aralin: Filipino at EKAWP Pagpapahalaga: Nasasabi ang Kahalagahan ng Alagang Hayop. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: a. Balik-Aral: b. Pagganyak: 1. Sinu-sino sa inyo ang may alagang hayop? Anu-ano ang inyong alaga sa bahay? 2. Ipakita ang larawan ng mga hayop sa paligid. Pag-usapan ang ginagawa ng mga hayop sa tao. B. Panlinang na Gawain: 1. Sanayin ang mga bata sa mga sumusunod na mga Gawain sa wastong pagbasa nang malakas. 2. Ipabasa nang malakas ang kuwentong Masayang Paligid sa isang mag-aaral bilang huwaran. 3. Ipaulit sa mga bata ang magbahagi ng kuwento na nagsasaad sa ginagawa ng bawat hayop. 4. Ipauulit sa kanila ang huni/tunog ng bawat hayop Pangwakas na Gawain: A. Paglalapat: Gayahin ang huni o ingay na ginagawa ng mga hayop batay sa nakalahad na mga kalagayan. 1. Aso- nagagalit sa pagdating ng hindi niya kilalang tao 2. Tandang nanggigising ng tao dahil umaga na, nais niyang ipaalam ito 3. Ibon Masaya, sasayaw-sayaw at kakanta-kanta habang nagpapalipat-lipat sa sanga ng mga puno. 4. Palaka- Masaya sapagkat maghapon at magdamag na umuulan Pagtataya: Ipares ang mga huni ng Pangkat 1 sa pinagmulan ng mga ito sa pangkat. Isulat ang mga titik sa patlang. I ______1. Unga! Unga! ______2. Me-e-e-! Me-e-e-! ______3. E-e-e-k! E-e-e-k! ______4. Ngiyaw! Ngiyaw! ______5. Tsip! Tsip! II a. baboy b. aso c. baka d. sisiw e. pusa

II.

III.

IV.

V.

VI.

Takdang Aralin: Gumupit nang 3 larawan ng alagang hayop at idikit sa kwaderno. Isulat ang huni/ tunog na tinutukoy nito.

Kumuha ng kahoy at papaluin ito 3. nagugutom c. Ibigay ang naramdaman ng mga sumusunod na hayop sa huni/tunog na ipinarinig nila. a. Ito ay. V.manok. Palakang kumokokak c. Panimulang Gawain: 1.A. Talakayin ang talasalitaan: bisiro naligaw sariwa nasalubong naraanan damo B. Nasisiyahan b. Hiii! Hiii! Ang huni ng kabayo. Ano ang gagawin mo? a. C. 9-12. Tuwing umaga. 9-13 Kagamitan: Larawan at Plaskard Pamamaraan A. nauuhaw 5. Layunin: A. Baboy na gutom na gutom d. Paksang Aralin. Landas sa Wika at Pagbasa p. a. b. natutuwa Takdang Aralin: Gawin ang mga sumusunod: a. Unggoy na nagugutom. MG p. . Nakapagsasalita ng maliwanag. baka bakit ba moo ng moo? Ako ay ________. Manok na pumuputak e. 33. ibon 2. a. kambing e. Maingay ang inyong alagang hayop (baboy). Inaantok b. Pagtukoy sa Dinaramdam o Mensaheng Ibig Ipaalam ng mga Hayop. Science at EKAWP I. a. Alamin ang dahilan ng pag-iingay b. Hoy. 1. Baka b. c. II. IV. baboy d. Asong tumataghoy b. Balik-aral Ipabiigay ang iba t ibang huni o tunog ng mga hayop. Nagagalit b. 8-11 B. E-e-e-e-k! E-e-e-e-k! Ang sabi ng baboy. Sinu-sino sa inyo ang may alagang hayop? Ano ang mapapansin kung sila y busog? Nagugutom? Sinasaktan? 3. Maghahanda sa pagpasok 2. Ibong umaawit d. Pangwakas na Gawain 1. natutuwa c. Ano ang dapat mong gawin? a. Manok na nangingitlog. B. a. Kalabaw na unga ng unga Pagtataya: Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot sa loob ng panaklong. Mga palakang busog sa ulan at tubig. Bubugawin ang tandang b.nasisiyahan 4. c. Ito ay __________. naririnig mo ang tilaok ng alaga mong tandang. nagugutom c.ARALIN 2 Pinagsanib na Aralin sa Filipino. Natutukoy ang dinaramdam o mensaheng ibig ipaalam ng mga hayop sa tao. Natutukoy ang iba t ibang huni o ingay na ginagawa ng hayop. Sanggunian: BEC pakikinig p. III.

Aralin 3 Pinagsanib na Aralin sa Filipino at EKAWP Layunin: A. Paksang-Aralin: Huni o Ingay na Ginagawa ng Hayop Sanggunian: BEC Handbook Pakikinig p. I. Sabihin: Iba-iba ang huni o ingay ng mga hayop sa ating paligid. Ngumingiyaw ang pusa. Panlinang na Gawain 1. 2. Saan sila pupunta? c. Sino ang gustong sumama kay Gemma at Arnold? b. Panimulang Gawain 1. B. Pagbasa sa kuwentong Pasukan Na . Mee! Ang ingay ng kambing. Karaniwan nating naririnig ang sumusunod: (Ipabasa sa mga bata) Tumitilaok ang manok. tak-ti-la-ok 5. Paglalahat Ang huni o ingay ng mga hayop ay nagsasabi ng kanilang nararamdaman o mensaheng ibig ipaalam ng mga hayop sa tao. me-e-e! me-e-e! 4. kra-kra-kra-kra V. Natutukoy ang iba t ibang huni o ingay na ginagawa ng hayop. Pagtataya: Panuto: Pagtambalin ang Hanay A at Hanay B. Unga-a-a! Unga-a-a! 2. Paglalapat Ulitin mo ang huni ng mga sumusunod na mga hayop. 65 Kagamitan: Flipchart. C. B. . Pakikinig p. 2. Nasasabi ang dinaramdaman o mensaheng ibig ipaalam ng mga hayop sa tao. tak-tak-tak-pu-tak! 3. Itanong: a. tandang a. Gayahin ang sinabi ni Tagpi kay Gemma nang iparamdam niyang gusto niyang sumama sa paaralan. Sumisiyap ang sisiw. II. Takdang-Aralin: Gumawa ng komik strip ng paborito ninyong hayop at ang huni na kanyang ginagawa. Unga! Ang atungal ng kalabaw. Nakapagsasalita ng maliwanag. 2. Sabihin: May mensahe o ibig ipaalam ang huni o ingay ng mga hayop tulad ng: Tilaok ng manok umaga na Huni ng ibon maganada ang panahon Tahol ng aso may taong dumarating Ngiyaw ng pusa nakakita ng pagkain Unga ng kalabaw nagugutom na siya C. inahing manok e. kalabaw d. y Pusang nagugutom y Asong nagagalit y Ibong masaya y Kambing na itinali y Tandang na tumitilaok IV. A B 1. Maa! Ang sigaw ng baka. larawan. unggoy c. tsart III. daga b. Pangwakas ng Gawain 1. 33. ik! Ik-ik-ik-ik! f. Pamamaraan: A.

maysakit na aso 2. 3. Eroplano c. masayang ibon 3. Landas sa Wika at Pagbasa p. maikli o mahabang tunog. Dyip motorsiklo kalesa Ambulansya tren kotse Van bisikleta bumbero Eroplano traysikel bus 2. A B _______1. 3. 33. Panimulang Gawain: 1. Kanino. Kalesa a. Paglalapat: Gayahin ang tunog o ingay ng mga sasakyang nakalarawan. Sibika at Kultura. Ipangkat ang mga sasakyan na gumagawa na malakas. Natutukoy ang pangunahing tauhan sa kuwento. at EKAWP. tak! Tak! Tak! Tak! _______5. tape recorder Pagpapahalaga: Nasasabi ang kahalagahan ng tunog ng mga sasakyan. C. Ipagawa at pahulaan ang galaw ng sasakyan at tunog. i-i-i-i-i-i-k! Takdang Aralin: Gumupit ng iba t ibang larawan ng sasakyan. Naibibigay ang mga detalyeng sumasagot sa mga tanaong ng Ilan. Layunin: A. Ambulansya b. Bakit at Paano. Tren d. I. tsug! Tsug! Tsug! _______3. C. Paksang Aralin: Pagtukoy sa Iba t Ibang Tunog ng mga Sasakyan Sanggunian: BEC Pakikinig p. Magparinig ng isang tape ng mga tunog sa daan. Isulat ang titik ng ugong sa tapat ng bawat sasakyan. e-e-e-e-eng! _______2. gutom na baboy 2. Pangwakas na Gawain: 1. bru-u-umm! Pak! Pak! _______4. 18-21. Aralin 3 MG p. Pamamaraan: A. II. Ibigay ang ngalan at ang ugong na nilikha nito. cassette.Aralin 4 Pinagsanib na Aralin sa Filipino. 12 B. Pagbasa ng Kuwento na Sa May Daan . E. Motorsiklo e. IV. Ipasabi ang mga salitang nag-uugnay sa mga sasakyan. III. 18-24 Kagamitan: larawan ng mga sasakyan. Balik-Aral: Paano ang huni/tunog ng mga sumusunod: 1. Maunawaan na dapat mag-ingat sa pagtawid sa daan. . Busina sirena ugong Hudyat istasyon ilaw-trapiko B. plaskard. Panlinang na Gawain: 1. Maunawaan na may iba t ibang kahulugan ang tunog ng mga sasakyan. B. mahina. 3. Itanong: Anu-ano kaya ang mga pinag-uusapan ng mga sasakyan? Sinu-sino ang mga tauhan sa kwento? Ilan sa mga sasakyang nabanggit sa kwento ang nasakyan mo na? 2. Magpahulaan: Gayahin ng isang bata ang ugong o tunog ng ibang sasakyan.A. D. Pagganyak: Pag-obserbahan ang mga tunog o ugong ng mga sasakyang nagdaraan sa paaralan. Nakababasa ang mga nakalimbag na ngalan ng tao. pook o bagay. Pagtataya: Panuto: V.

a. 33. Nagmamadali kang makarating sa inyong pupuntahan. Ano ang gagawin mo? 3. a.Aralin 5 Pinagsanib na Aralin sa Filipino. larawan ng iba t ibang sasakyan sa lansangan. Halimbawa: Isa kang dyip o kotse. . Pagpapahalaga: Napahahalagahan ang Tulong ng Sasakyan sa Tao. Pangwakas na Gawain: 1. Sabihin ang tunog at kahulugan nito. Umuugong ng malakas ang trak ng bumbero. 16-19. 27-32 Kagamitan: tape recorder at tape ng mga ugong ng sasakyan. 27-32. b. Tsug! Tsug! c. Maysakay na maysakit. III. Pinaaalis ang mga tao. 4. Paksang Aralin: Pagsabi sa Kahulugan ng Iba t Ibang Pagpapatunog ng Sasakyan. Ayaw umandar. Pakinggang mabuti ang mga tunog na ilalarawan ko. Para takutin ang mga tao. c. a. Pumupot-pot ang dyip. Tak-Tak! Tak tak! IV. T-r-r-r-r-t! T-r-r-r-r-t! d. Sumisirena ang ambulansya. c. Sining at EKAWP. c. Landas sa Wika at Pagbasa p. Maysakay na mga sundalo. Itanong: Bakit kaya iba t iba ang tunog na ginagawa ng mga sasakyan? 2. pagtawag ng sasakyan. Nasasabi ang kahulugan ng iba t ibang pagpapatunog ng sasakyan. Pagtataya: Panuto: Piliin at isulat ang tamang kahulugan ng tunog o ugong ng mga sasakyan. E-e-e-e-e-e-ng! e. a. Magbigay ng halimbawa ng sitwasyon at tanungin ang mga bata kung ano ang kanilang gagawin sa bawat sitwasyon. 3. 2. Hatiin sa apat na bahagi ang babasahin at ipabasa nang malakas sa bawat pangkat ang kuwentong Iba t Ibang Tunog: May Kahulugan . Nawalan ng gasolina. Upang ipahiwatig ang pagliko sa kaye. Talasalitaan: Nagsarasyon nabibingi kaklase Gusali bangko ugong Traysikel nagtakip B. Panlinang na Gawain: 1. Takdang Aralin: Gumupit ng tatlong larawan na lumilikha ng tunog. Pamamaraan: A. Dinadala ko sa ospital ang mga maysakit. b.) II. 5. Pumipito ang pulis. C. (pagpapatabi. May nasusunog na bahay. Humihingi ng gasolina. c. Nagtatawag ng pasahero. 1. b. May daraang padre. I. Maysakay na panauhin. b. Maraming tao sa gitna ng daan. Naghahatid ako ng mga mag-aaral sa paaralan. Talakayin ang nilalaman ng babasahin. Para siya ay bigyan ng pera.A. 3. Ipabasa ang mga bagong salita na nasa kuwento sa tulong ng larawan. Nagrarasyon ako ng pandesal tuwing umaga. Bru-u-u! Pak! Pak! b. a. V. Anu-anong tulong ang nagagawa ng sasakyan sa tao? 4. B. May sakay na ikakasal. c. ano ako? ________________ c. Ano ako? _________________ 2. Para ayusin ang trapiko. MG p. Layunin: A. Panimulang Gawain: 1. Ako ay? ____________ b. Kumakalembang ang kalesa. Habang sa daan ay sumisirena ako. a. b. Sanggunian: BEC Handbook p. Pangkatin ang klase sa apat. a. 2. Sabihin ang ngalan ng sasakyang may likha nito. atbp. Ibigay ang ingay at ugong ng mga sasakyang ito.

Kling! Klang! Kling! Klang! 4. b. (Ipabasa sa mga bat-Flip Chart) a. Bapor a. Sirena ng trak ng bumbero may sunog e. Dyip b. . ng trak ng bumbero d. dyip o trak pagpapatab o pagtawag sa pasahero c.Aralin 6 Layunin: A. larawan. pagtawag ng sasakyan at iba pa) C. Sabihin: Iba-iba ang ugong na nilikha ng mga sasakyan. C. ng bapor Pagtataya: Panuto: Itambal ang Hanay A sa Hanay B. Sasakyan ng mga bumbero c. Panlinang na Gawain: 1. a. Natutukoy ang iba t ibang tunog ng mga sasakyan. Itanong: Bakit hindi makatawid ng daan si Angie? Anong sasakyan ang biglang nagdaan ng tatawid na si angie? Sino ang tumulong kay Angie? Anong hindi mabuting Gawain ang dapat alisin sa sarili ni angie? Bakit? Talaga bang nakakatakot ang tunog ng bumbero at ambulansya? B. Paglalapat: Gawin ang ugong o tunog na nilliikha ng bawat sasakyan at sabihin ang kahulugan nito. Sirena ng ambulansya. Titik lamang ang isusulat sa sagutang papel. Hanay A Hanay B 1. Tren d. II. Pitada ng tren o bapor dadaong na ang bapor. Iiiing ! Iiiiing! 2. Ugong ng eroplano lumilipad na ang sasakyan. Paglalahat: y May iba t ibang kahulugan ang pagpapatunog ng mga sasakyan gaya ng pagpapatabi ng mga naglalakad at pagtawag sa mga pasahero. Landas sa Wika at Pagbasa p. Panimulang Gawain: 1. tsart Pagpapahalagan: Pagpapakita ng Tulong ng mga sasakyan sa mga tao. Pagbasa sa Kwento. Sirena ng ambulansya nagpapatabi sa mga tao. Naipapakita ang kawilihan sa pakikipagtalakayan. MG p. Pipip ng dyip o kotse b. 2. 16-19 B. B. Pipipip ng kotse. III. I. Pamamaraan: A. Nasasabi ang kahulugan ng iba t ibang pagpapatunog ng sasakyan (pagpapatabi. may pasyente na mabilis na dinadala sa ospital 2. Pitada ng tren. Tsug! Tsug! Tsug! 3.A. 27-32. Iba t iba rin ang kahulugan ng ugong ng mga sasakyan. Paksang-Aralin: Iba t Ibang Tunog ng mga Sasakyan Iba t Ibang kahulugan ng Pagpapatunog ng mga Sasakyan Sanggunian: BEC Handbook p. Ugong ng eroplano c. 27-32 Kagamitan: flipchart. Ambulansya e. Pipiiip! Pipiiip! 5. Pangwakas na Gawain: 1. IV. darating o aalis ang tren d. Pot! Pot! Pot! Takdang Aralin: Gumupit ng larawan ng iba t ibang sasakyan at isulat ang tunog o ugong na nagagawa nito. V. 33.

d. MG p. Ipabigay ang tunog ng iba pang instrument gaya ng piyano. C. 3. Panlinang na Gawain: 1. Papiliin ang ilang bata ng instrumentong (larawan) pangmusika at gayahin ang tunog ng instrument sabihin kung bakit naibigan niya ito. 35-40 Kagamitan: tape ng mga tunog. 19-24 B. a. Ipabasa nang malakas ang kuwentong Pareho ang Ginagawa . Naibibigay ang mga detalyeng sumasagot sa mga tanong. Panimulang Gawain: 1. Nagagaya ang tunog ng mga instrumentong napakinggan. Naiuugnay ang tunog na napakinggan sa instrumentong pinagmulan ng tunog. Takdang Aralin: Gumuhit ng instrumentong gustong gusto mo. IV. Isulat ang tunog ng mga ito. 35-38. Weng! Weng! Weng! c. Sabihin kung anong tunog ang mapapakinggan sa tape. Itanong: Anong ibig sabihin nito? 3. Pangkatin ang mga bata ng tig-aapat o lima. Alin sa mga instrument ang may tunog na makapal o maugong? Mmanipis o matinis? Mababa o mataas? C. Natutukoy ang pangunahing tauhan sa kuwento. 33. 2. c. gong. Paano pinatutunog ang mga ito? b. paghaharana sa mga dalaga at iba pa.Aralin 7 Pinagsanib na Aralin sa Filipino at EKAWP I. Talasalitaan: Matinis baho saliw Bandurya pompiyang ano Malakas tamborin gitara 2. plaskard Pagpapahalaga: Napahahalagahan ang mga Instrumento at ang mga Partikular na Gamit ng mga Tao. malakas o matinis. B. biyulin. 4. Gagayahin nang sabay-sabay ang mga napiling instrument sa harapan ng klase. ipasabi ang uri ng tunog. a. Landas sa Wika at Pagbasa p. Ipabasa ang ngalan ng bawat instrument na nakasulat sa plaskard at sa pisara. Paksang Aralin: Paggaya sa Tunog ng Iba t Ibang Instrumento Sanggunian: BEC Handbook p. Iing! Iing! Iing! 2. Pagusapan ang kahalagahan nito kung may mga kasayahan tulad ng pista.A. ipatukoy ang ngalan ng iba t ibang tunog na narinig. Pamamaraan: A. . Iparinig ang tunog ng bawat isa. Ulitin ang mga instrument na binnangit sa kwento. V. II. Papiliin ng iba t ibang instrumentong gagayahin. ipakita ang mga dalang instrument o larawan. Bip-bip-bip b. Pangwakas na Gawain: 1. 3. torotot. pagtatanim. tulad ng mahaba. III. Pumili ng isa at isulat sa papel ang ngalan nito. B. Layunin: A. D. Pagtataya: Panuto: Pakinggan ang mga tunog ng instrumentong pangmusikang bibigkasin ng guro.

Minana niya ang talinong ito sa kanyang ama na isang mahusay na musikero. C. Paglalahad (Babasahin ng guro ang kwentong Si Ernesto at ang kanyang Biyolin nang pabigkas. Paksang-Aralin: Pakikinig sa Kwento: Si Ernesto at ang Kanyang Biyolin Sanggunian: BEC Handbook p.Aralin 8 I. Isang natatanging Pilipino si Ernesto Vallejo. 3. II. ang kinikilalang dalubhasa sa pagtugtog ng biyolin. . Bakit tinaguriang natatanging Pilipino si Ernesto Vallejo sa larangan ng musika? B.35-38. Dalubhasa c. Natutukoy ang pangunahing tauhan sa kwento. Nang lumaki na si Ernesto. Magkasaliw b. 35-40 Kagamitan: flipchart. Musikero 2. Paglalapat: Ano ang gusto mong pag-aralang instrumentong pangmusika? Bakit? Pagtataya: Ulitin ang bawat tunog ng instrumentong nais mo. larawan. Landas sa Wika at Pagbasa p. III. Layunin: A. Pagganyak: Ano ang paborito ninyong instrumentong pangmusika? Magbigay kayo ng halimbawa ng mga instrumentong pangmusika. B. C. Siya ay hihinto sa mahahalagang bhagi ng kuwento at magtatanong.) Pangkat II Sinu-sino ang naaakit manood ng pagtutog ng biyolin ni Ernesto? (Sagutin sa pamamagitan ng pagguhit) Pangkat III Sino si Ernesto? (Sagutin sa pamamagitan ng pagtsa-tsart ng karakter) Pangkat IV Ano naman ang natatangi mong talino? Paano mo mapapaunlad ito upang paglaki mo ay makatulong ka sa mga tao? (Sagutin sa pamamagitan ng pagsasalaysay) 2. Sa larangan ng musika. Maunawaan na nakaaaliw pakinggan at panoorin ang musika at tugtugin. nag-aral pa siya ng pagtugtog ng biyolin sa ibang bansa.A. Siya ang unang guro ni Ernesto. Pagtatalakay Alam ba ninyo kung sino ang batang pinanonood ng mga kapitbahay niya? Siya si Ernesto Vallejo. Pagbubuo ng pangganyak na tanong. siya ay ating maipagmamalaki. Pangkatang Gawain: Pangkat I Ano ang ginagawa ng mga bata nang marinig nila ang tunog ng biyolin at gitara? (Sagutin sa pamamagitan ng pagkukuwento. Pangwakas na Gawain 1. Biyolin e. Munting bata pa lamang siya ay napakahusay na niyang tumugtog ng biyolin. Natatangi d. IV. 19-24 B. Paghahawan ng balakid a.) 2. Panlinang na Gawain: 1. Panimulang Gawain: 1. Naibibigay ang mga detalyeng sumasagot sa mga tanong. Naging dalubhasa siya at kinikilalang pinakamahusay tumugtog ng biyolin sa Pilipinas.33. tsart Pagpapahalaga: Pagmamalaki sa Natatanging Pilipino Pamamaraan: A. MG p.

(Ipakita ang larawan ng iba t ibang instrumentong pangmusika. Paglalapat: Alin sa mga instrumentong ito ang ibig mo at ipaliwanag kung bakit? Pagtataya: Panuto: Pagtambalin ang Hanay A sa Hanay B. Panimulang Gawain: 1. at EKAWP.A. Pagganyak: Mayroon pang ibang tunog ang marinig sa paligid. Pyang-pyang! Pyang! e. torotot 5. tambol Takdang-Aralin: Gumupit ng instrumentong pangmusika at idikit sa inyong kuwaderno. B. Ting-ling-ling! d. I. Hanay A Hanay B 1. gitara 2. Tot-to-rot-tot! b. Paglalahat: Iba t iba ang tunog ng instrumentong pangmusika. Layunin: A. Balik-Aral: B. IV. III. titik lamang ang isusulat sa sagutang papel. 35-40 Kagamitan: flipchart. pong-pyang 3.) Ulitin ang tunog ng bawat instrumentong pangmusika. Naiuugnay ang tunog na napakinggan sa instrumentong pinagmulan ng tunog. 35-38. Pangwakas na Gawain: 1. Ito ay nagbibigay-buhay sa ating paligid. biyolin 4. Boom! Boom! Boom! c. Musika. tsart Pamamaraan: A. 2. Nagagaya ang tunog ng mga instrumentong napakinggan. larawan. Landas sa Wika at Pagbasa p. B.33. C. Eeeeng! Eeeeng! Eeeng! a.19-24. II. . Paksang-Aralin: Tunog ng Instrumentong Pangmusika Sanggunian: BEC Handbook p. Ito ay ang mga instrumentong pangmusika. C. Panlinang na Gawain: 1.Aralin 9 Pinagsanib na Aralin sa Filipino. V. Nasasabi ang nstrumentong ibig nila dahil sa uri ng tunog nito. Sabihin ang pangalan ng bawat instrumento. Nakikilala ang mga instrumentong pangmusika sa kanilang tunog. MG p.

Pabula sa mga bata ang natutuhan ni Kunehong Liit. Sagutin ang mga tanong: a. b. a. Talakayin ang mga salitang ginamit sa kuwento. Anu-ano ang buting nagagawa ng pag-aaral nang mabuti at seryoso. gubat c. Visayas. Isulat ang salitang aking bibigkasin. B. a.33-37 B. Panlinang na Gawain: 1. 2. Paksang Aralin: Pagbibigay ng Iba t Ibang Halimbawa ng Kombinasyon ng Pantig Sanggunian: BEC Handbook p. puti na sumasagisag sa kalinisan. Ano ang sinabi ni Inahing Manok? Ni Amang Daga? c.A.53.Aralin 10 Pinagsanib na Aralin sa Filipino. sisiw d. Layunin: A. Pakinggan ang pagbigkas sa mga sumusunod na salita. Ak da 3. Anu-anong mga letra o titik na bumubuo sa mga pantig? C. Sino ang tamad pumasok? d. Ba ku ran 2. V. Talakayin ang talasalitaan: Gubat nagniningning tinalon Inahin nangangagat babala Nag-aaksaya kuwago tarangkahan Suwerte sisiw nagsawa Maliban parang lumiban B. Am-pa-la-ya b. IV. II. 1. a. Basahin nang malakas ang kuwentong Natuto Rin. Sa-ga-na e. III. Panimulang Gawain: 1. pula sa katapangan. at bughaw sa kapayapaan. Halimbawa: Pa la ba ta I na ba sa tu bo A na Ba la Ba to ku bo ta sa 2. Ang tatlong bituin ay sumasagisag sa ating malalaking pulo ang Luzon. larawan Pagpapahalaga: Nasasabi ang Kahalagahan ng Tamang Pantig Pamamaraan: A. a. Natutukoy ang mga salitang narinig na binubuo ng pinagsamang pantig. I. Ulitin ang mga pantig na may salungguhit. Sino ang nagtayo ng paaralan sa kagubatan? b. Pag-usapan ang ginagawa ng mga bata sa paaralan. Ang Ating Watawat Ang watawat ang pinakasagisag ng ating bansa. Mayroon itong isang araw at tatlong bituin. Bakit naging masipag siya sa pagpasok? 4. 57-62 Kagamitan: plaskard. Ilalagay ng bata ang nawawalang titik sa mga salita. Pangwakas na Gawain: 1. Landas sa Wika at Pagbasa p. Pin ya 5. . MG p. It-log d. Im po 4. Pa-la-is-daan Pagtataya: Panuto: tukuyin ang mga salitang nakasulat sa plaskard. Maglagay sa pisara ng mga pares ng salita na may titik na magkaiba. parang 5. Pumili at sumulat ng 5 salita at pantigin. Sibika at Kultura at EKAWP. 3. Ito ay may tatlong kulay. Ur-su-la c. Tang ha li an Takdang Aralin: Basahin ang seleksyong Ang ating Watawat . at Mindanao. Nakapagbibigay ng iba t ibang halimbawa ng mga pantig. Anak b. Parihaba ang sukat nito. Bakit dapat ninyong pagbutihin ang pag-aaral? 2.33.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.