P. 1
Lesson Plan 6

Lesson Plan 6

|Views: 8,715|Likes:
Published by Ma Donna Sales

More info:

Published by: Ma Donna Sales on Aug 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2014

pdf

text

original

July 18, 2011 MONDAY CHARACTER EDUCATION Time:7:30-7:50 (VI-4) PL: I. LAYUNIN Sumasang-ayon sa pasya ng nakararami kung ito’y nakabuuti. II.

PAKSANG ARALIN: KALINISAN AT KAAYUSAN SA MGA POOK-PAMPUBLIKO • Integrasyon ng konsepto sa Makabayan: Balangkas ng Populasyon ayon sa Gulang at Kasarian Mga Sanggunian: • PELC sa Edukasyon sa Kabutihang Asal at Wastong Pag-uugali, Ikaanim na Grado, 1.1 b, p.9 • 2002 BEC-PELC sa Makabayan, Ikaanim na Grado 1.A.5, p.5 @ 16. Mga Kagamitan • Mga sitwasyon • tseklist III. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. Panimulang Gawain • Papagbalik-isipan ang kahalagahan ng pagsusuri muna nang mabuti bago magbigay ng desisyon. Sabihin/itanong: • Bilang mga batang mag-aaral, kabilang kayo sa populasyong umaasa pa ng ikabubuhay sa mga magulang. Ano ang dapat gawin ninyo kapag nagbigay-pasya ang inyong mga magulang para sa ikabubuti ng nakakarami o ng buong pamilya? • Pagdevelop ng Pagpapahalaga • Pangkatin sa apat ang klase. • Bigyan ng sitwasyon ang bawat grupo. Grupo 1: Nagpasya ang mga magulang ni Leo na magsagawa ang kanilang pamilya ng paglilinis sa loob at paligid ng kanilang tahanan tuwing Sabado. Nakagawian na ni Leo na maglaro ng basketball tuwing Sabado. Kung kayo si Leo, ano ang gagawin ninyo?

• • •

Ipabigay sa mga bata ang mga pamantayan sa pagpapangkatan gawain.. Subaybayan ang mga bata sa paggawa. Itsek kung nasunod ang mga pamantayan

IV. PANSARILING EVALWASYON • Panuto: Matapat na tsekan sa angkop na kahon sa tseklist. GINAWA KO BA ITO? 1. Sumasang-ayon ako sa pasya ng aking mga magulang para sa ikabubuti ng pamilya? 2. Sumasalungat ako sa pasya ninoman kapag para sa akin, di-mabuti ang passya. LAGI MADALAS BHIRA HINDI

V. KASUNDUAN • Magkasundong ugaliin ang pagsang-ayon sa pasya ng nakararami kung ito’y makabubuti. ENGLISH Time: 7:50-8:50 (VI-4) PL: I. OBJECTIVES ♥ Decodes meaning of unfamiliar words through structural analysis.

♥ Uses new words in sentences for familiarization. II. SUBJECT MATTER Decoding meanings through Structural Analysis  The Dicttionary References:  BEC Handbook in English 6 p.23  Fun in English 6 Reading pp.74-75  Science and Health 6 pp.283-293  English for All Times Reading pp.7-9, 54 Materials:  Flashcards, colored chalks, pictures, puzzles, jar, dictionary, strips of paper III. PROCEDURES A. Reading 1. Before Reading/Review: Look for a partner to share your assignment with. Let him/her listen first to your article. Then, read your prepared question using the proper intonation. Stress out all the interrogative words you used. Try to check if he/she realy listened to you by letting him/her answer your questions. 2. Unlocking of Difficulties Perform a ame. Guess the appropriate word to complete the blank. Use your dictionary afterwards to locate the meaning of the word. Use it in your own sentence. It will be boys versus girls. The first group to finish wins the game. BOYS wh___________ ___________ck ____ea_____ B. During Reading Read altogether: Goodness gives you away C. After Reading Complete these sentences as comprehension check-up. 1. There was a man who _________________________________________. 2. Whoever wore the rings became _____________________________________. D. Engagement Activities Read this short story in silence. E. Enrichment Activities  Cite sentences in the story where the following words are used. Give your own interpretation of the words as used in each sentence first. Then, check them in the dictionary if you got each correctly.  Business troubles vanity contentment bitten worry F. Generalization  The dictionary help us decodemeanings of unfamiliar words. These are what a dictionary provides:  Guide Words. Entry Words, pronunciation, syllabication, abbreviation, mening/definitions IV. EVALUATION List down 5 words you find unfamiliar from this article. Then,opposite each write the meaning of it based on how this is used in the sentence. Use it nce more in your own sentence. Kronos, one of the first gods of greek mythology, hated his children. So, he swallowed each one as it was born. However, when Zeus was born, his mother tricked Kronos by giving him a stone wrapped in babyclothes which he swallowed. V. ASSIGNMENT Choose 5 words from the dictionary which seem unfamiliar to you. Provide all the necessary information about each word such as the guide words, entry words, pronunciation, syllabication, abbreviation and meaning. Use each in your own sentence. GIRLS Pr __________ __________sh ______io_____

Describing the blood and its composition. ♥ Pagsasagawa ng palakumpasan sa pamamagitan ng iba’t-ibang kilos ng katawan. Kasanayan ♥ Pagsabi ng katuturan ng 2/2 o cut time ♥ Pagsasagawa ng mga paraan ng pagsulat ng palakumpasang 2/2. the white blood cells and the platelets. 4. 8-10 ♥ Musika at Sining V TX. Sanggunian ♥ BEC Handbook sa Musika VI. illustration of the blood cells D. II. Tingnan sa pahina 15-16 ng Banghay Aralin sa Musika 6. ♥ Each kind of blood cell differ from each other and has a specific function to perform. II.MUSIC Time: 8:50-9:30 (VI-2) and 10:50-11:30 (VI-4) PL: I. C. ♥ Musika at Sining V. ♥ Naisasagawa ang mga paraan ng pagsulat nito. ♥ Naibibigay ang iba pang katawagan sa 2/2. SCIENCE PROCESSES 1. Unang Markahan V. Kagamitan ♥ Iskor ng awit na “Parang Hari” G. Comparing the structure and functions of the different blood cells. Unang Markahan SCIENCE Time: 9:50-10:50 (VI-3) and 2:00-3:00 (VI-4) PL: I. Trace the movement of blood throughout the body. Describe the blood and its composition. 2/2. Tell the functions of the blood and the blood cells. B. PAGTATAYA Tingnan sa pahina 14-15 ng Banghay Aralin sa Musika 6. ♥ The solid parts are the red blood cells. p. ♥ Pagbigay ng iba pang katawagan ng palakumpasang 2/2. OBJECTIVES After the lesson. 2. LAYUNIN ♥ Nasasabi ang katuturan ng 2/2 o cut time. ♥ Naisasagawa ang palakumpasang 2/2 sa pamamagitan ng iba’t-ibang kilos ng katawan. SCIENCE IDEAS ♥ The blood is a red fluid which is composed of solid and liquid parts. Unang Markahan IV. 3. PANIMULANG GAWAIN Tingnan sa pahina 13-14 ng Banghay Aralin sa Musika 6. 2/2 do ♥ Iskor ng awit na “ Up and Down Together” D. MATERIALS Prepared slides of human blood. the pupils should be able to: 1. ♥ The blood distributes digested food and oxygen and collects wastes and carbon dioxide from the body cells. BACKGROUND INFORMATION FOR TEACHERS . B. PAKSA: A. Describe the structure of each kind of blood cell. A.TM p. 2. microscope. TAKDA Maghanap sa aklat musika ng awiting 2/2 na palakumpasan at pagsanayang ikumpas ito.11-15 C. The liquid part is the plasma. do ♥ Plaskard ng palakumpasang 2/2 III.

2. show card III. talahanayan. Refer the pupils to the textbook and discuss IV. Batayang Aklat. SANGGUNIAN Yaman ng Pilipinas 6. The liquid part is made up of the plasma. • Napaghahambing ang kapal ng populasyon ng rehiyon sa bansa sa tulong ng mapa. Choose the letter of the correct answer. Let them describe what they saw under the microscope. urine V.The blood is a red fluid within the blood vessels. blood b. sweat d. Let them infer the function of the blood. Before doing the activity. mga pahina 11-14 C. • Nakikilala ang pagkakaiba ng distribuyon at dami o kapal ng populasyon ng rehiyon sa bansa. It consists of solid and liquid parts. Flash the words RBC. Pagsasanay Ipasagot sa buong klase ang puzzle. It is known as the “river of life. TIYAK NA LAYUNIN • Nailalarawan ang pagkakaiba ng ng populasyon ayon sa mga pook urban at pook rural. KAGAMITAN Larawan ng pook urban at pook rural. 1. Encourage them to recall on what occassion they saw blood flow. P 1. puzzle pie graph. PAKSA Distribusyon at Kapal ng Populasyon Populasyong Urban at Rural B. NILALAMAN A. mapa. PRELIMINARY ACTIVITY Ask the pupils if they remember when their skin was cut. Let the pupils observe prepared slides of human blood under the microscope. Isulat ang sagot sa “show me card”. and the platelets or thrombocytes. WBC and plasma. HEKASI Time: 3:00-3:40 (VI-4) PL: I. The solid parts include the RBC or erythrocytes. saliva c. awit. U A N R . the WBC or leukocytes. review how to use the microscope properly. II. EVALUATION Multiple Choice.” a. TEACHING THE NEW LESSON Let the pupils say something about the color of blood. Let them describe the liquid which flowed out of the wound. III. Point out that it was blood. ASSIGNMENT Find out how blood is collected from donors and stored in blood banks. PANIMULANG GAWAIN 1. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A.

Ang kabuuang populasyon ng Pilipinas ay nasa 78 milyon. anu-ano pang kaisipan ang nabuo? C.51 100 2000 BILANG 32.008. 3. b.088. Maliban sa binasa. Ilarawan ang ayos ng pangkabuhayan at ayos ng panahanan ng mga taga-urban at rural. Pamayanang Rural kabukiran kabundukan pangisdaan minahan 2.256.097. 2. PANLINANG NA GAWAIN 1.504. Magpasagawa ng isang dula-dulaan. Ipakita ang pagkakaiba ng populasyon ayon sa mga pook-urban at pook-rural. Ipabasa ang mga clue na nasa ibaba. Gumamit ng mga panandang kulay upang matukoy ang populasyong urban at rural. PANGWAKAS NA GAWAIN Pagpapahalaga . c.460 BAHAGDAN 62. PAGLALAPAT a. Talahanayan 2 Populasyong Rural-Urban ng Pilipinas 1980. Ipasuri ang pagkakaiba ng pook urban at pook rural. Ipabasa ang “ Bigyang pansin at suriin” sa pahina 13 ng batayang aklat.620 76.749 48. e.441. “Batang” Populasyon 3. 2000 POOK Rural Urban Kabuuan 1980 BILANG 30. Tingnan ang mapa ng Pilipinas.719 60. B. Itanong: Anu-ano ang naging pagbabago sa bilang ng populasyong urban at rural? Aling lugar ang nababawasan ang populasyon? KAISIPAN: Populasyong Urban – Kapag 500 o higit ang naninirahan sa isang kilometro kwadrado. Suriin ang Talahanayan 2. PANGGANYAK a.914 BAHAGDAN 51.a.56 37. Ipabuo ang crossword.697. Balangkas ng Populasyon – lalaki at babae 4-5.44 100 1990 BILANG 31. ARALIN a.195 29.711 18.894. Itanong: Anu-anong mga rehiyon ang may 500 o higit pang kapal ng populasyon? d. Distribusyon ng Populasyon sa Bawat Rehiyon – 2000 sa pahina 6 ng batayang aklat. 1. Magbgay ng mga impormasyon upang maipaliwanag ang ipinapahiwatig ng populasyon batay sa gulang at kasarian. 1990. Bilang ng mga taong sama-samang naninirahan sa isang lugar. Kopyahin ang Talahanayan 2.609.49 48.077 BAHAGDAN 43 57 100 Pamayanang Urban Makabagong kagamitan Modernong sasakyan Dikit-dikit ang tirahan Naglalakihang mall • • • • • b. b.457 43.

A. Ikaanim na Grado 1. p. 2.1. Pinakamakapal na populasyon 2. 1. PAGPAPAYAMAN SA ARALIN Ang pagsukat ng kapal ay sa pamamagitan ng pormulang: Kapal ng Populasyon = Bilang ng Populasyon Lawak ng lugar o pook VI. Itanong: Bilang bahagi ng batang populasyon ng Pilipinas – babae man o lalaki ang kasarian. Ikaanim na Grado.M. Ipagawa ang sumusunod sa mga mag-aaral: • Pag-uugali at asal ng mga tao RURAL • Katangian ng pinipiling pagkain • Pagsasamahan ng mga magkakapitbahay • Piniling uri ng hanapbuhay • Ginawang disenyo at ayos ng mga kabahayan B.5 @ 16. PAKSANG ARALIN: KALINISAN AT KAAYUSAN SA MGA POOK-PAMPUBLIKO • Integrasyon ng konsepto sa Makabayan: Pagpapanatili ng Kalinisan at Kapayapaan sa Pook-Rural/Pook-Urban na Tinitirahan / Kinaroroonan Mga Sanggunian: • PELC sa Edukasyon sa Kabutihang Asal at Wastong Pag-uugali. TAKDANG ARALIN Gumawa ng mapang pampopulasyon ng Pilipinas.5. p. 2011 TUESDAY CHARACTER EDUCATION Time: 7:30-7:50 (VI-4) PL: I. Mga Kagamitan • Mga sitwasyon • Larawan ng malinis at mapayapang pook-rural at pook-urban III. Ibigay ang unang limang rehiyon sa bansa na may: 1. Ipalarawan kung pook urban o pook-rural ang inyong lugar. Hayaang patunayan nila ang sagot. Pinakamadalang na populasyon V. LAYUNIN Nakapagbibigay ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami. Lagyan ng kulay na pananda ang mga lugar. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO . PAGTATAYA A. II. • • • Asul = Mahigit 500 katao ang naninirahan Dilaw= Mula 499 hanggang 200 Berde = Mula 199 pababa URBAN REMEDIAL INSTRUCTION Continue lesson in English COMMUNITY WORK 4:20-5:00 P. July 19.1 b. paano ka makakatulong sa pag-unlad ng inyong lugar? IV.9 • 2002 BEC-PELC sa Makabayan.

II. Bibilhin ng mayamang dayuhan ang buong pamayanan para pagtayuan ng planta ng semento. Kung ikaw si Mang Martin tatanggapin mo baang alok ng drug pusher? Bakit? V. IV. Pagdevelop ng Pagpapahalaga • Bigyan ang mga mag-aaral ng pagkakataong bigyan ng tamang desisyon o pasya ang sitwasyong sumusunod: Sitwasyon • Malinis ang paligid at mga kalsadasa isang pook rural. KASUNDUAN • Magkasundong ugaliin ang pagbibgay ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami. Inalok ng malaking halaga ang bawat sambayahan sa pook. may dumating na dayuhan sa lugar. Inalok siya ng isang drug pusher ng mataas na sahod araw-araw para magbenta ng mga ipinagbaba wal na gamot.23 • Fun in English 6 Reading pp. Value: Appreciating God’ creature. Isulat ang inyong desisyon sa isang talata.3. Panimulang Gawain • Papag-usapan ang kahalagahan ng pagsang-ayon sa pasya ng nakararami kung ito’y para sa ikabubuti ng lahat. ENGLISH Time: 7:50-8:50(VI-4) PL: I.4 Materials: • Flashcards.A. Berde ang kapaligiran at payapang namumuhay ang mga tao rito.249-250 • English for All Times Reading p. PANSARILING EVALWASYON • Panuto: Pag-aralan ang sitwasyong nakakahon. papayag ba kayong ipagbili ang lupang sinasaka o tinitirahan ninyo? Bakit? Ibigay ang sariling desisyon sa kabutihan ng nakararami. Pag-aari ng mga magsasaka ang lupaing sinasaka at tinitirahan ng mga magsasaka sa lugar. Isang araw. paano ninyo mapananatiling malinis at mapayapa ang lugar? Ipatalakay: • Kung kayo’y alukin ng dayuhan ng malaking halaga. • Decodes meaning of words through context clues. SUBJECT MATTER • Decoding Meanings of Words Using the Dictonary and Context Clues References: • BEC Handbook inEnglish 6 p. • Paano kaya natin mahihikayat ang lahat na tao sa pook-rural/urban na ating tionitirahan o kinaroroonan para mapanatili ang kalinisan at kapayapan dito? B. Kung kayo’y kabiling sa mga naninirahan sa nabanggit na pook-rural.4. pictures. chart.112 • Into the Future Science and Health 6 (SEMP) pp. Walang hanapbuhay si Mang Martin. OBJECTIVES • Decodes meaning of unfamiliar words using the dictionary. dictionary . Ipasagot: • Pamasdan sa mga bata ang larawan ng malinis at payapang pook-rural/urban. Bigyan ito ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami.

III. EATRSCP GSNIAT EEETTPMARUR SSART IADGMRA FEURSCA C. Stars you see in the sky are distant suns. These are all used in the essay. ___________ . During Reading Show pictures of stars as one pupilreads this essay. • • • • • ADMEI THMSAA EEDCOD MEATINA VTYINA 2. Stars are similar to our sun in composition and structure. Enrichment Activities Recite the powem lively entitled: “Measure Me. Before Reading 1. Cite how these words are used in the selection. PROCEDURE A. a. give your own interpretation of each. Generalization . Review Unscramble the letters to reveal the word and consult your dictionary to give the meanng of it. Astronomers are studying whether these stars have planets and moons orbiting around them. They contain hydrogen and helium. Answer the following: • How are stars classified? • Who did the study on stars? What can you say about them? B. Afterwards. state the meaning to a proper phrase using all those given clues. This is because the sun is a star.ENGAGEMENT ACTIVITIES Give context clues for the given word. These are all scientific terms. b.path of revolving body like that of the earth around the sun. Sky!” F. C. After Reading (ClosedBook): A. From there. Example: Concerts Lea Salonga SINGER Performer Microphone E.turning of object on its axis. Form words out of these scrambled letters. You may use scientific references/dictionary. ___________ . B. D. They also emit light and heat. Unlocking of Difficulties Guess the word being described.

PAGTATAYA V. traumatic MUSIC Time: 8:50-9:30 (VI-2) and 10:50-11:30 (VI-4) PL: I. Kagamitan Tsart ng mga nota at pahinga sa 2/2 na may bilang ng kumpas Tsart ng direksyon ng kumpas na 2/2 Plaskard ng mga nota at pahinga III. ♥ Naisasagawa ang palakumpasang 2/2. SCIENCE Time: 9:50-10:50 (VI-3) and 2:00-3:00 (VI-4) PL: OBJECTIVES At the end of the lesson. II. Kasanayan ♥ Pagbigay halaga sa mga nota at pahinga sa palakumpasang 2/2 o ♥ Paghahambing ng halaga ng mga nota at pahinga sa palakumpasang may ibabang bilang na 4 at 2. Choose only one meaning which you can use in your own sentence. PANIMULANG GAWAIN IV. LAYUNIN ♥ Nabibigyang halaga ang mga nota at pahinga sa palakumpasang 2/2 o ♥ Napaghahambing ang halaga ng mga nota at pahinga sa palakumpasang may ibabang bilang na 4 at 2. B. Choose your answer from the words or phrase in the box. On your answer sheet. 2. PAKSA: Palakumpasang 2/2 A. Unang Markahan. 1. The baby crawled on the floor. p. ellipse 3. V. EVALUATION Analyze how the underlined words/phrases are used in the sentences. Dindin can do different designs and patterns.• What are the proper procedures in decoding meanings of words? How do context clues help in doing so? IV. Sanggunian ♥ BEC Handbook sa Musika VI. ♥ Musika at Sining V. ASSIGNMENT You may find multiple meanings for each of the following words. TAKDA Tingnan sa pahina 17-19 ng Banghay Aralin sa Musika 6. partial 2. rewrite all the underlined words and opposite will be the meaning. ♥ Pagsasagawa ang palakumpasang 2/2. the pupils should be able to: • Describe the structure of the blood vessels .11-15 C. Write your answers in your notebook. Movement crept rage crinkles unaccustomed slot Lessen mechanical judge 1. 8-9 ♥ Musika at Sining V TX.TM p.

Ask each group to report on their findings. PRELIMINARY ACTIVITY Review the structure of the blood and the heart. Rest the meter stick and the tubes horizontally on one end of the wash pan. veins and capillaries. The capillaries are estimated to be about 96. Recognize the importance of blood vessels. BACKGROUND INFORMATION FOR TEACHERS There are almost 100. SCIENCE IDEAS • Blood vessels are the passeways of blood. Fill a squeeze bottle with red-colored water. 4. rubber tube. Comparing the functions of blood vessels. Oxygen. and function. two-holed rubber stopper and a basin. HEIGHT (cm) TRIAL 1. 6. and waste materials of body cells are exchanged in a fluid form between the blood in the capillaries and the spaces between the body cell. nutrients. SCIENCE PROCESSES 1. Describing the structure of blood vessels. Divide the class into 5 groups and ask each group to perform the following activities: 1. Ask the pupils to bring the following materials: water mixed with red dye. Define: artery. • There are 3 kinds of blood vessels: areteries. 3. thickness. Point out that the veins are soft and flexible while arteries are tough and less flexible. Ask each group to answer these questions: • In whch tube was the water pressure higher? Lower? How did you know? 8. veins and capillaries.000 kilometers of blood vessels in the human body.500 kilometers long. TEACHING THE NEW LESSON Present the illustration of the circulatory system. Ask the pupils to identify the blood vessels. Ask a classmate to squeeze the bottle hard two or three times. These blood vessels are classified into arteries. Insert the rubber stopper with the tubes in the bottle’s mouth. 2. vein and capillaries. Show the cross section of the vein and artery. 5. glass tube. 2. 2. Ask: Do all blood vessels have the same structure? Tell them that there are 3 kinds of blood vessels. Ask the pupils to explain the role of capillaries in blood circulation. Record the results in a table similar to the one below. veins and capillaries. MATERIALS Illustration of arteries. Ask: How do they differ? How are they alike? GLASS TUBE RUBBER TUBE . plastic squeze bottle. Insert the glass and rubber tubes moistened with soapy water into the two-holed rubber stopper. 3.• • Compare the blood vessels according to size. 7.

ARALIN a. PAKSA • Dahilan at Epekto ng Pandarayujan B. PAGTALAKAY a. ASSIGNMENT Find out how blood is stopped from flowing when blood vessels are cut. B. PANIMULANG GAWAIN 1.To draw out the generalization. They allow blood and other substances that go with blood to flow through them. V. EVALUATION Multiple Choice. HEKASI Time: 3:00-3:40(VI-4) PL: I. Why do you NOT lose so much blood when you get cut? a. Itanong: • Ano ang 2 uri ng pandarayuhan? • Bakit lumilipat ng tirahan ang mga tao? • Magpagawa ng collage sa bawat pangkat upang maipakita ang mga nagiging dahilan ng pandarayuhan. Balitaan Magpalahad ng balita tungkol sa sitwasyong pangkabuhayan ng ating bansa. gunting. Blood contains substances needed to clot the blood. 2. larawan III. • Naibibigay ang epekto ng pandarayuhan sa pook na nilisan at sa pok na nilipatan. mga pahina 15-19 C. pahina 16. Blood flows through them? b. Tukuyin kung ang ipinahahayag ng nasa larawan ay nang-aakit o nagtutulak sa pandarayuhan. pandikit. NILALAMAN A. Tingnan ang mga larawan sa batayang aklat. Batayang Aklat. 1. II. PANLINANG NA GAWAIN 1. . SANGGUNIAN Yaman ng Pilipinas 6. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. Blood vessels carry blood away and back to the heart. 3. TIYAK NA LAYUNIN • Naiisa-isa ang dahilan ng pandarayuhn. c. 2. PANGGANYAK Umaakit Nagtutulak Sa Pandarayuhan (-) Sa Pandarayuhan (+) Ipaliwanag ang paraan ng larong TUG of war o Ddagitan. ask: What are the 3 kinds of blood vessels? How do these blood vessels differ from each other? IV. Ipagdikit-dikit ang mga angkop na larawan na makikita sa mga dyaryo at magasin. Ipabigay ang ibig sabihin ng pandarayuhan. d. Balik-Aral Ipatukoy ang mga lugar na may makakapal na populasyon. KAGAMITAN Lumang magasin na gagamitin sa paggawa ng collage. Choose the letter of the correct answer. Gagamitin nila ang mga magasin at dyaryo.

Magandang Kabuhayan E. PAGPAPAYAMAN SA ARALIN Itanong kung anong salik sa pandarayuhan ang nagiging dahilan kung bakit umaalis ng bansa ang maraming Pilipino. V. C. Mainam na klima D. Maayos na Paaralan _______ 1. LAYUNIN  Nakapagbibigay ng wasto at angkop na pasya. 2011 WEDNESDAY CHARACTER EDUCATION Time: 7:30-7:50 (VI-4) PL: I.M. PAGLALAHAT Gabayan ang mga mag-aaral na maguo ng mga kaisipan. REMEDIAL INSTRUCTION Continue lesson in English COMMUNITY WORK 4:20-5:00 P. Isulat sa sagutang papel. Noli Cruz sa Saudi Arabia. Titik lamang ang sagot. 2. VI. Paglalapat a. Itanong: Ano ang nangyayari sa bilang ng populasyon dahil sa pandarayuhan para sa pook na nilisan? Pook na nilipatan? 4. IV. Ano ang sanhi upang maakit ang mga Pilipino na pumunta at manirahan sa United States at iba pang maunlad na bansa? __________________________________________________________________________________________. Magtatrabaho si r. TAKDANG ARALIN Ipagawa ang “Kaya mo ito!” sa pahina 19 n batayang aklat. . PAGTATAYA Ipasagot ang “Isagawa mo” sa batayang aklat. A. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Pagpapahalaga Ipahayag ang dahilan ng pandarayuhan batay sa sumusunod na sitwasyon.b. Mapayapang komunidad C. Parating o Panloob na Pandarayuhan o emigration – nakadaragdag sa populasyon dahil sa paglipat ng pook-panirahan sa loob ng bansa. Panlabas na pandarayuhan – nakakabawas sa populasyon dahil sa paglipat ng pook-panirahan mula sa ibang bansa patungo sa ibang bansa. Bumili ng isang condominium unit si Louise sa Lungsod ng Makati. Pandarayuhan – paglilipat ng pook-panirahan. July 20. _______ 2. May sapat na ilaw at patubig B. pahina 17. PANGWAKAS NA GAWAIN 1.

Ikaanim na Grado. Before Reading 1. ENGLISH Time: 7:50-8:50 (VI-4) PL: I. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. KASUNDUAN Magkasundong gamitin ang talino sa pagsisilbi sa sariling bayan/bansa. Value: Self-esteem II. Panimulang Gawain  Papag-usapan ang kahalagahan ng pantay at matalinong pagpapsya alang-alang sa kapakanan ng lahat.5 at 16 Mga Kagamitan:  Awit: Ako ay Pilipio  Casette III. p. Galing sa mahirap na pamilya si Leandro.9  2002 BEC-PELC sa Hekasi.A. Ikaanim na Grado.”  Tungkol saan ang awit?  Aling bahagi ng awit ang higit na nakaantig sa inyong damdamin? Bakit? Ipasagot:  Para sa inyo. PAKSANG ARALIN: PAGBIBIGAY NG ANGKOP AT WASTONG PASYA  Integrasyon ng konsepto sa Hekasi Ikaanim na Grado: Mga Dahilan ng Pandarayuhang Panloob/Panlabas Mga Sanggunian:  PELC sa Edukasyon sa Kabutihang Asal at Wastong Pag-uugali. chart III. 1. ipinasya niyang manirahan at mamasukan bilang doktor sa United States. p. Isulat sa isa o dalawang talataan ang sagot.8.12-17 Englsih for All Times Reading pp.II. Dahil dito. SUBJECT MATTER Writing Composition References: BEC Handbook in English 6 p. Tama ba ang pasya niya? Bakit? __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ . V. B. 1.b. drawing board. paano ninyo gagamitin ang taglay ninyong talino? IV.1. FORMATIVE NA EVALWASYON Panuto: Ibigay ang sariling reaksyon sa nakakhong sitwasyon. PROCEDURE A. OBJECTIVES  Writes a composition showing introduction about your topic. Pagdevelop ng Pagpapahalaga  Iparinig ang kasunod na awit “Ako ay Pilipino. Matalino siya kaya pinapag-aral siya ng pamahalaan bilang iskolar hanggang sa maging isang doktor.  Follows guidelines in paragraph/composition writing. 10-15 Materials: Art materials. . Review Give the meaning of the underlined word as it was used in the sentence.23 Fun in English 6 Reading pp.

Enrichment Activities Bring out your art materials. Make sure you can use it in writing a composition as shown below. B. Unlocking of Difficulties Take note of these words and see how they are used in the story:  Wriggled  Coral  Physique 3. Father was _______________ when he learned that Miguel did not attend classes. __________________________________(Topic Sentence)________________________________________ ____________________(Detail A)_______________________________________________(Detail B)___________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________(Detail C)______________________________________________. Engagement Activities A. Motive Question Is doing the right thing difficult with a goal of having noticed or praised with what you have done? Defend your answers. Remember that you can retell and best remember a poem by writing a model composition about it. B. During Reading Assign somebody to read aloud the selection while the rest follow silently. C.  The girls whispered their secrets to each other. E. Art Title __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ . The story is entitled as “ And Now. Read and analyze the poem: MY GIFT What can I give him? Poor as I am If I were a shepherd I would give Him a lamb If I were a wise man I would do my part But what can I give Him? I will give Him my heart. After Reading Fill in the blanks with words you have noted before reading: a. 2. The old man sat on the tree stump. Follow the format to write a composition about the poem. D. Miguel”. Lay out a simple drawing of your own choice.

2. LAYUNIN ♥ Nakabubuo ng hulwarang panritmong 2/4.2. Kasanayan ♥ Pagbuo ng hulwarang panritmong 2/4. ♥ Pagkumpas ng hulwarang panritmong 2/4. TM ♥ Umawit at Gumuhit 5. V. ¾. ♥ Naipapalakpak ang hulwarang panritmong 2/4. 4/4. 4/4 ♥ Plaskard ng mga sumusnod na nota at pahinga III. MUSIC Time: 8:50-9:30 (VI-2) and 10:50-11:30 (VI-4) PL: I. the pupils should be able to: • Identify the parts of the lymphatic system. 4/4. Generalization: These expressions are used in writing a composition: Another And Finally One Way is Next Other State other guidelines in making a composition. B. Sanggunian ♥ BEC Handbook sa Musika VI. ¾. TAKDA Tingnan sa pahina 21-24 ng Banghay Aralin sa Musika 6.53 ♥ Umawit at Gumuhit 5. Share it with the whole class. F. 4/4. ♥ Nagagamit ang guhit panghati sa pagbuo ng hulwarang panritmo._________________________________________________(Model composition)_______________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________. 4/4. 4/4. Prepare a short composition about what happened during the time it was taken. SCIENCE Time: 9:50-10:50 (VI-3) and 2:00-3:00 (VI-4) PL: I. SCIENCE IDEAS • The lymphatic system and the circulatory system work hand in hand.I. IV. EVALUATION Write a ten sentence composition about this given picture.A. ¾. PANIMULANG GAWAIN IV. ¾. • Explain the functions of the lymphatic system. II. TX C. II. Unang Markahan. ¾.1. Kagamitan ♥ hulwarang panritmong 2/4. ♥ Paggamit ng guhit panghati sa pagbuo ng hulwarang panritmo. ¾. PAKSA: Pagbuo ng Hulwarang Panritmo A. ♥ Pagpalakpak ng hulwarang panritmong 2/4. ASSIGNMENT Bring one good picture of your family. PAGTATAYA V. ¾. . ♥ Naikukumpas ang hulwarang panritmong 2/4. p.. OBJECTIVES At the end of the lesson. 4/4.

blood platelets V. KAGAMITAN Casette recorder. lymph vessels d. This is the lymph. mga pahina 21-24 C. Explain the reason for the presence of these lumps. Indones. ASSIGNMENT Ask the pupils to read more on Acquired Immune Deficiency Syndrome(AIDS). • Describing how lymphatic system works. Chinese. The lymph collects dead cells and other foreign materials as it moves through the lymph vessels. HEKASI Time: 3:00-3:40 (VI-4) PL: I. NILALAMAN A. mga larawan ng Negrito. 1. Choose the letter of the correct answer. Malay. lymph vessels. sipi ng awit na “Bayan Ko”. Let them locate the lymph nodes. PAKSA Pagkakatulad sa Hilig at Paraan ng Pamumuhay ng mga Pilipino B. III. Let them explain how the body’s defense systems are destroyed through this deadly disease. MATERIAL • Poster showing the lymphatic system BACKGROUND INFORMATION FOR TEACHERS The lymphatic system is composed of the lymph glands or nodes. you are likely to develop ____________________. SCIENCE PROCESSES • Identifying the parts of the lymphatic system. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO . SANGGUNIAN Yaman ng Pilipinas 6. IV. Batayang Aklat. If you get sick. a person has an infection. there is another fluid moving in the body. The other function of the lymphatic system is to fight infection. Japanese at Espanyol III. EVALUATION A. lymph fluids b. II. Ask: What do enlarged nodes indicate? Point out that if there are painful lumps at the neck region most likely. PRELIMINARY ACTIVITY Ask: Have you ever felt a lump below your ear when you were sick? Did you ever have a painful and swollen wound? What did you notice around it? TEACHING THE NEW LESSON Guide the pupils to study the drawing of the lymphatic system. TIYAK NA LAYUNIN Nakapagbibigay ng mga patunay na ang mga Pilipino ay magkakatulad sa hilig at paraan ng pamumuhay dulot ng isang kasaysayan at heogropiya. lymph fluid and the spleen. lymph nodes c.• • The main function of the lymphatic system is to return purified fluid and proteins from tissue spaces to the blood stream. Multiple Choice. a. Aside form the blood. Lead a discussio of how the lymphatic system works.

Pagbuo ng konklusyon a. Balitaan Magpaulat sa isang mag-aaral tungkol sa isang pangyayari sa lungsod o sa lalawigan. V. PAKSANG ARALIN: KALINISAN AT KAAYUSAN SA MGA POOK-PAMPUBLIKO • Integrasyon ng konsepto sa Makabayan: Pagpapanatili ng Kalinisan at Kapayapaan sa Pook-Rural/Pook-Urban na Tinitirahan / Kinaroroonan Mga Sanggunian: . PANIMULANG GAWAIN 1. REMEDIAL INSTRUCTION Continue lesson in Science COMMUNITY WORK 4:20-5:00 P. Itanong: Alin-aling rehiyon ang may malaking populasyon? Maliit? Pinakamaliit? B. 2011 THURSDAY CHARACTER EDUCATION Time: 7:30-7:50(VI-4) PL: I. PANLINANG NA GAWAIN 1. Sangguniin ang batayang aklat sa mga pahina 21-24. Ang mga Pilipino ay lahing marangal. TAKDANG ARALIN Sumipi sa notebook ng lathalain o kwento na nagpapahayag tungkol sa mga hilig at paraan ng pamumuhay ng mga Pilipino.A. 5. 2. Pagamitin sila ng organizer. b. PAGTATAYA Ipasagot ang “Isagawa mo” sa mga pahina 23 ng batayang aklat. Balik-Aral a. VI. LAYUNIN Nakapagbibigay ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami. Para masagutan ang mga tanong kailangang ipasulat sa notebook ang mga haka-haka. pahina 6. Pangkatin ang mga mag-aaral ayon sa mga paksang dapat iulat. Ipasagot ang mga sumusunod na tanong:  Ano ang katotohanan tungkol sa pinagmulan ng lahing Pilipino?  Sinu-sinong mga dayuhan ang nakarating sa Pilipinas at nagbigay ng mga impluwensya sa lahi at kultura ng mga Pilipino? 3. 4. 2. Ipaawit ang “Bayan Ko” na pinasikat ni Freddie Aguilar. IV. Pabalikan ang talahanayan ng distribusyon ng populasyon sa batayang aklat. July 21. PAGPAPAYAMAN SA ARALIN Ipagawa ang “ Kaya mo ito!” ng pahina 24 ng batayang aklat. Paglalapat Ipagawa ang “ Subukan mo” sa pahina 24 ng batayang aklat. C. Bahagyang talakayin ito.M. Pag-uulat ng mga pangkat sa klase. Itanong:  Paano ipinabatid sa awitin ang pagiging makabayan ng mga Pilipino? 2. Pagpapahalaga Ang mga Pilipino ay isang lahi na dapat ipagmalaki dahil sila ay marangal at kapuri-puri. PANGWAKAS NA GAWAIN 1. 6. II.

1.5 @ 16. p. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. Bigyan ito ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami. ENGLISH Time: 7:50-8:50 (VI-4) PL: I. may dumating na dayuhan sa lugar. Berde ang kapaligiran at payapang namumuhay ang mga tao rito. Value: Caring for our trees. Kung ikaw si Mang Martin tatanggapin mo baang alok ng drug pusher? Bakit? V. climax and ending of the story.• • • • PELC sa Edukasyon sa Kabutihang Asal at Wastong Pag-uugali. SUBJECT MATTER Acting out a dialogue  Identifying the setting. Pagdevelop ng Pagpapahalaga • Bigyan ang mga mag-aaral ng pagkakataong bigyan ng tamang desisyon o pasya ang sitwasyong sumusunod: Sitwasyon • Malinis ang paligid at mga kalsadasa isang pook rural.9 2002 BEC-PELC sa Makabayan. p. Isang araw. Ipasagot: • Pamasdan sa mga bata ang larawan ng malinis at payapang pook-rural/urban. papayag ba kayong ipagbili ang lupang sinasaka o tinitirahan ninyo? Bakit? Ibigay ang sariling desisyon sa kabutihan ng nakararami. References: . paano ninyo mapananatiling malinis at mapayapa ang lugar? Ipatalakay: • Kung kayo’y alukin ng dayuhan ng malaking halaga. Ikaanim na Grado 1. Isulat ang inyong desisyon sa isang talata. main characters.5. Bibilhin ng mayamang dayuhan ang buong pamayanan para pagtayuan ng planta ng semento. KASUNDUAN • Magkasundong ugaliin ang pagbibgay ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami. IV. • Paano kaya natin mahihikayat ang lahat na tao sa pook-rural/urban na ating tionitirahan o kinaroroonan para mapanatili ang kalinisan at kapayapan dito? B. climax and ending of the story.  Identifies the setting. main characters. Walang hanapbuhay si Mang Martin.1 b. II. Pag-aari ng mga magsasaka ang lupaing sinasaka at tinitirahan ng mga magsasaka sa lugar. Inalok ng malaking halaga ang bawat sambayahan sa pook. Kung kayo’y kabiling sa mga naninirahan sa nabanggit na pook-rural.A. Mga Kagamitan Mga sitwasyon Larawan ng malinis at mapayapang pook-rural at pook-urban III. Ikaanim na Grado. Panimulang Gawain • Papag-usapan ang kahalagahan ng pagsang-ayon sa pasya ng nakararami kung ito’y para sa ikabubuti ng lahat. Inalok siya ng isang drug pusher ng mataas na sahod araw-araw para magbenta ng mga ipinagbaba wal na gamot. PANSARILING EVALWASYON • Panuto: Pag-aralan ang sitwasyong nakakahon. OBJECTIVES  Acts out a dialogue.

F. How did the story go?  Give the situation? _____________________  Why did it happen? ____________________  How is the problem solved? ____________________ E. 2. Motive Question How do you keep your friends? Old and new ones? Are you visiting them regularly? B. pet? B. celebrity? 3. a. dialogue III. Why was the tree happy every time the boy went to it? 3.23  Fun in English 6 Reading pp. Enrichment Activities Identify the element shown in each sentence. BEC Handbook in English 6 p. After Reading Answer the ff: 1. Why did the boy look sad on his last visit? D. It was an old house by the hill. Review Present your assignment of sequencing events in paragraph form.22 Materials:  Pictures of trees. chart. Why did the boy love the tree when he was a child? 2. food? C. 22-27  English for All Times Reading p. Ellen is a grade six pupil. Generalization Take note of this chart Story Grammar SETTING CHARACTER SETTING . Place and time the story happened 3. Motivation What/Who is your favorite: a. C. Before Reading 1. During Reading Assign selected students to act out this dialogue: “THE GIVING TREE”. Characters 2. b. PROCEDURES A. friend? D. Engagement Activities Go over the dialogue once again and give the ff: 1.

. ♥ Naaawit nang wasto at maayos ang awit na “WOW”. PAGTATAYA V. peripheral and autonomic nervous system coordinate with each other.53 ♥ Umawit at Gumuhit 5. BACKGROUND INFORMATION FOR TEACHERS The peripheral nervous system is composed of the sensory nerve cells and the motor cells. PANIMULANG GAWAIN IV. Share it with the whole class the next meeting. MUSIC Time: 8:50-9:30 (VI-2) and 10:50-11:30 (VI-4) PL: I. V.A.1.  Appreciate how the central. II. EVALUATION On a half sheet of paper follow the chart presented in the generalization and plot the events of this short story.3. p. TAKDA Tingnan sa pahina 25-26 ng Banghay Aralin sa Musika 6. SCIENCE PROCESSES  Describing the parts and functions of the peripheral and autonomic nervous systems  Comparing how each part of the nervous system cooperates with one another.  The peripheral nervous system includes the brain and the spinal chord. Unang Markahan. p. 11-12 C. LAYUNIN ♥ Naisasagawa ang palakumpasang 2/2 sa pamamagitan ng iba’t-ibang kilos ng katawan.I. Kasanayan ♥ Pagsasagawa ang palakumpasang 2/2 sa pamamagitan ng iba’t-ibang kilos ng katawan. MATERIALS  Drawing or illutration of the peripheral and the autonomic nervous systems. the pupils should be able to:  Describe the parts and functions of the peripheral and the autonomic nervous systems. SCIENCE Time: 9:50-10:50 (VI-3) and 2:00-3:00 (VI-4) PL: OBJECTIVES After the lesson. PAKSA: Ritmo A. ♥ Naibibigay ang halaga ng mga nota at pahinga sa palakumpasang 2/2. Sanggunian ♥ BEC Handbook sa Musika VI. Ask him/her to relay to you his/her unforgettable story and plot the details accordingly. ASSIGNMENT Conduct an interview with one of your neighbors.IV. B. ♥ Pag-aawit nang wasto at maayos ang awit na “WOW”.2. ♥ Pagbigay ng halaga ng mga nota at pahinga sa palakumpasang 2/2. Kagamitan ♥ Tsart ng iba’t-ibang nota at pahinga sa palakumpasan ♥ Tsart ng lunsarang awit na “WOW” ♥ Tsart ng palakumpasang 2/2 sa dalawang paraan III. SCIENCE IDEAS  The nervous system is composed of the central nervous system which is composed of the brain and the spinal chord.

Batayang Aklat. Call the pupils’ attention to the illustration of the peripheral and the autonomic nervous systems found in the book. mga pahina 15-19 C. based on what they have read. a. KAGAMITAN Lumang magasin na gagamitin sa paggawa ng collage. Encircle the letter of the correct answer. ___________________ B. Looking and Interpreting. the brain and the medulla oblongata d. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. larawan III. HEKASI Time: 3:00-3:40 (VI-4) PL: I. pandikit. PRELIMINARY ACTIVITY Let the pupils infer how information reaches the central nervous system and back to the body parts responsible for the implementation of the message. 1. The peripheral nervous system is made up of ____________________.The sensory nerve cells are found in the sense organs of the body such as eyes. Point out that these parts of the nervous system coordinate with the central nervous system. gunting. Let the pupils do the Activity 1. • Naibibigay ang epekto ng pandarayuhan sa pook na nilisan at sa pok na nilipatan. skin and tongue. ___________________ II. Have them write down the sense organs that will receive the messages. the rise and fall of blood pressure and other body activities controlled by the nervous sytem. TEACHING THE NEW LESSON Introduce peripheral nervous system and autonomic nervous sytem. II. Autonomic Nervous System A. TIYAK NA LAYUNIN • Naiisa-isa ang dahilan ng pandarayuhn. the nerves that connect the central nervous systems to various parts of the body. EVALUATION Multiple Choice. Ask the students to say in their own words how the peripheral and the autonomic nervous systems work. I. REMEDIAL Fill up the outline by stating their functions. the brain and the spinal cord c. ears. the crebrum and the cerebellum b. Peripheral Nervous System A. Ask the pupils about the removal of body waste. Discuss the central nervous sytem in relation to the peripheral and autonomic nervous systems. NILALAMAN A. PANIMULANG GAWAIN . ___________________ B. PAKSA • Dahilan at Epekto ng Pandarayujan B. ___________________ ENRICHMENT Assign the pupils to list down three to five stimuli which will make them run fast. Encourage them to tell what will happen to this activities if the nervous system is not working. the circulation of the blood. nose.8. SANGGUNIAN Yaman ng Pilipinas 6.

A. pahina 16. Pagpapahalaga Ipahayag ang dahilan ng pandarayuhan batay sa sumusunod na sitwasyon. Itanong: • Ano ang 2 uri ng pandarayuhan? • Bakit lumilipat ng tirahan ang mga tao? • Magpagawa ng collage sa bawat pangkat upang maipakita ang mga nagiging dahilan ng pandarayuhan. PAGLALAHAT Gabayan ang mga mag-aaral na maguo ng mga kaisipan. Pandarayuhan – paglilipat ng pook-panirahan. PANGWAKAS NA GAWAIN 1. Tingnan ang mga larawan sa batayang aklat. Paglalapat a. 2. Panlabas na pandarayuhan – nakakabawas sa populasyon dahil sa paglipat ng pook-panirahan mula sa ibang bansa patungo sa ibang bansa. Isulat sa sagutang papel. 3. Mapayapang komunidad C. 2. ARALIN a. Ipagdikit-dikit ang mga angkop na larawan na makikita sa mga dyaryo at magasin. 2. Mainam na klima D. Parating o Panloob na Pandarayuhan o emigration – nakadaragdag sa populasyon dahil sa paglipat ng pook-panirahan sa loob ng bansa. Balik-Aral Ipatukoy ang mga lugar na may makakapal na populasyon. PANGGANYAK Umaakit Nagtutulak Sa Pandarayuhan (-) Sa Pandarayuhan (+) Ipaliwanag ang paraan ng larong TUG of war o Ddagitan. Itanong: Ano ang nangyayari sa bilang ng populasyon dahil sa pandarayuhan para sa pook na nilisan? Pook na nilipatan? 4. Titik lamang ang sagot. C. Gagamitin nila ang mga magasin at dyaryo. PANLINANG NA GAWAIN 1. Magandang Kabuhayan E. Ipabigay ang ibig sabihin ng pandarayuhan. Ano ang sanhi upang maakit ang mga Pilipino na pumunta at manirahan sa United States at iba pang maunlad na bansa? __________________________________________________________________________________________________ . Balitaan Magpalahad ng balita tungkol sa sitwasyong pangkabuhayan ng ating bansa. PAGTALAKAY a. May sapat na ilaw at patubig B. Tukuyin kung ang ipinahahayag ng nasa larawan ay nang-aakit o nagtutulak sa pandarayuhan. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. B. b.1. Maayos na Paaralan .

Noli Cruz sa Saudi Arabia. p. PAGPAPAYAMAN SA ARALIN Itanong kung anong salik sa pandarayuhan ang nagiging dahilan kung bakit umaalis ng bansa ang maraming Pilipino.M. V.6 at 17 Mga Kagamitan: • Sitwasyon • Karanasan ng bawat bata III. p. Ipasagot: • Paano kaya natin pakikitunguhan at aaliwin ang mga kapuspalad at ang mga taong kabilang sa maliliit na pangkat-etniko. Ikaanim na Grado 1. Mga Sanggunian: • PELC sa Edukasyon sa Kabutihang Asal at Wastong Pag-uugali . MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. kabilang man siya sa maliit o malaking pangkat-etniko. kabilang man siya sa maliit o malaking pangkat-etniko. TAKDANG ARALIN Ipagawa ang “Kaya mo ito!” sa pahina 19 n batayang aklat.2. • Ipabigay ang mga pamantayan sa pagpapangkatang gawain. • Subaybayan ang pagpapangkatang gawain ng mga mag-aaral. REMEDIAL INSTRUCTION Continue lesson in Science COMMUNITY WORK 4:20-5:00 P. 2011 FRIDAY CHARACTER EDUCATION Time: 7:30-7:50 (VI-4) PL: I. IV. LAYUNIN • Nakatutulong sa pag-aliw ng mga kapuspalad at maliliit na pangkat-etniko. • Naipakikita ang mabuting pakikitungo sa kapwa.A. 1. II. bawat grupo’y mag-isip ng paraan ng pakikitungo at pagaaliw sa mga kapuspalad at maliliit na pangkat-etniko. July 22.12. Bumili ng isang condominium unit si Louise sa Lungsod ng Makati. PAGTATAYA Ipasagot ang “Isagawa mo” sa batayang aklat. PAKSANG-ARALIN: Pagmamalasakit at Mabuting Pakikitungo sa Kapwa • Integrasyon ng konsepto sa Hekasi. Ikaanim na Grado: Magkakatulad sa Hilig at paraan ng pamumuhay ang mga Pilipino kaya nararapat pakitunguhan ang kapwa.22 • 2002 BEC-PELC sa Makabayan. _______ 2. Panimulang Gawain • Papag-usapan ang kabutihan ng pagtulong sa mga nangangailangan lalo na sa maliit na pangkat-etniko. VI. Pagdevelop ng Pagpapahalaga • Pangkatin sa 4 ang klase. Sabihin: • Sa loob lamang ng 6 na minuto. Magtatrabaho si r. pahina 17. ._______ 1. B.

Ipapresent ang awtput ng bawat grupo. Wala siyang ihahandang salu-salo. . Bertdey ng kapitbahay mong batang kapuspalad.trapping and building up of heat in the atmosphere near the earth’s surface. 37-39. a. Paano mo siya aaliwin? V. b. SUBJECT MATTER  Writing Directions  Interpreting Maps and Diagrams References:  BEC Handbook in English 6 p. OBJECTIVES  Writes specific directions on given situations. Value: Careful Analysis II. Present this picture. Ipatalakay: Kung isa kayo sa mga kapuspalad at kabilang sa maliliit na pangkat-etniko. Review Have you heard of the so-called Greenhouse effect? What harm does this bring? 2. During Reading A. 3. Heat .288 Materials:  Cut out of pictures  Flashcards  Activity pad  Chart  Colored chalks III. Motive Question What should we do to avoid Greenhouse Effect? How are diagrams used for energy understanding of the selection? B. Greenhouse effect .44  Science and Health 6 pp. ano ang madarama ninyo kung hindi kayo pakikitunguhan ng mabuti ng mga kabilang sa malalaking pangkat ng mga Pilipino? IV. Before Reading 1. Unlocking of Difficulties Study this vocabulary and try to make use each in your own sentence.Form of kinetic that flows from one body to another at different temperature.23  Fun in English 6 Language pp. KASUNDUAN Magkasundong aliwin at pakitunguhan nang mabuti ang mga kapuspalad sa sariling lugar. FORMATIVE EVALWASYON Panuto: Isulat sa isang talata ang solusyon sa kasunod na suliranin. PROCEDURES A.72-80. ENGLISH Time: 7:50-8:50 (VI-4) PL: I.• • • Itsek kung nasunod ng bawat grupo ang mga pamantayan sa pagpapangkatang gawain.  Interprets a diagram and road map.

use exact or precise words and expressions. through F. State how you can get there starting from where you live now. Ask a pupil to redraw this road map on the board. V. After Reading Answer the ff: • What is a greenhouse effect? • Can you interpret the diagram shown? • What can we do to help save our forest? D.  Tell what a reflex is. the carbo stored within the plants becomes part of the animals’ bodies.B.  Trace the path of a message from the time the body receives it up to the time that part reacts. Read this selection. near. the pupils should be able to:  Describe how the nervous system works. Interpret your traces into sentence forms. IV. SCIENCE Time: 9:50-10:50 (VI-3) and 2:00-3:00 (VI-4) PL: I. Carbon dioxide is used by plants to manufacture food. to the right. II. Through respiration and decay. etc. carbon is released into the environment. OBJECTIVES After the lesson. Use words that denote directions. THE CARBON CYCLE When plants are eaten by animals. beyond b. 2. EVALUATION Follow the given cycle to construct 5 simple sentences to enumerate steps on how this happens. Locate a place witin the school in sentence form where you could use the ff. It is called a greenhouse gas. Bring out colored chalks and trace your way to: • From the Fountain to Gas Station • From the Church to the Bank • From Museum to Gas Station 3. Enrichment Activities Go out of the classroom. Words: a. Surface temperature rises as more trees and plants are cut and destroyed. ASSIGNMENT Bring Philippine Map. along c. E. Engagement Activities 1. Generalization • In giving directions. Locate at least 5 places where you want to go someday. . • Give directions logically using the words that denote directions such as to the left.  Bringing the message to the spinal cord and back to the body part that will do the action. There are 2 pathways by which messages are transmitted:  Carrying the message to the brain. This kind of gas retains heat longer compared to other gases. SCIENCE IDEAS  A chemical produced by the nerve endings carries the message. C.

HEKASI Time: 3:00-3:40 (VI-4) PL: I. MATERIALS  Illustrations showing the normal path and the easy path of a message BACKGROUND INFORMATION FOR TEACHERS Nerve endings are evenly distributed throughout the body. we can find something similar to these wires. These nerve endings are very sensitive to stimuli such as temperature and pressure. A reflex is an involuntary action that originates from the spinal cord instead from the brain. Let them trace and explain to the class the path of the message. b. Kagamitan Larawan ng mga Pilipinong malulusog at matatalino .  Tracing the path traveled by a message until becomes an action. Sanggunian Batayang Aklat. TEACHING THE NEW LESSON Recall the lesson on the neuron and its parts. They have larger nerve endings. Electrical impulses are sent through these nerves up to the brain.TIYAK NA LAYUNIN Nakikilala ang mga pagpapahalaga at paniniwalang magbubuklod sa mga Pilipino. Tell them to analyze the illustration of the normal path of a neural message as described in the textbook. Ask: What are the wires for? Point out that in our body. EVALUATION A. SCIENCE PROCESSES  Describing how the nervous system works. IV. ENRICHMENT Ask the pupils to discuss how the nervous system and the body’s reflex actions protect us from harm. Why are some parts of the body more sensitive than the others? a. Point out that there are billions of neurons in our body. Box the letter of the correct answer. Multiple Choice. mga pahina 32-35 C.  Pagigigng malusog  Pagpapaunlad sa edukasyon II. NILALAMAN A. Paksa Pagpapahalaga sa Kalusugan Pagpapaunlad sa Edukasyon B. PRELIMINARY ACTIVITY Let the pupils recall their observations about the wires on the electric posts along the streets. V. They have more nerve endings. The brain then sends back a message to the organ concerned to make the appropriate action. 1. IV.

_____ 2. VI. Aralin  Ipalahad ang mga hakbang sa pagkakamit ng kalusugan at edukasyon. C. V. Paglalapat Itanong: Paano makatutulong sa pang-araw-araw na buhay ang mga bagay na natutuhan sa paaralan? Maaaring magpalahad ng tunay na pangyayaring naganap sa buhay ng mga magaaral? 2. Kumakain ng mga sariwang gulay at prutas. Pagiging malusog B. Pagpapahalaga sa edukasyon _____ 1. TAKDANG ARALIN Ipagawa ang “Subukan mo” sa pahina 35 ng batayang aklat. PANGWAKAS NA GAWAIN 1. 2. Halimbawa: Feeding Program sa mga paaralan 2. B.  Ang pinag-aralan ay yamang di nananakaw ninuman. pahina 34. Binuksan ang ladderized education program.M. Tukuyin ang bahagi ng pamahalaan upang matamo ang mga pagpapahalagang ito. Paglalahat Ang pagkakaroon ng malusog na pangangatawan at mataas na pinag-aralan ng mga mamamayan ay mahahalagang bagay sa pag-unlad ng isang bansa. PAGTATAYA Alin-alin sa sumusunod na mga kaisipan ang nagpapahayag sa pagpapahalaga at paniniwala ng mga Pilipino kaugnay ng: A. Panlinang na Gawain 1. Pangganyak Gumuhit ng isang puno ng kalusugan at isulat sa mga sanga ang bunga ito. Balik-Aral Pag-isipan ang ibig sabihin ng ga sumusunod na kawikaan:  Ang kalusugan ay kayamanan. 3. Pagpapahalaga Magpatala ng mga paraan upang maging malusog at matalinong mga bata.  Ipakikita sa pamamagitan ng dula-dulaan ang kahalagahan ng kalusugan at edukasyon. . PAGPAPAYAMAN SA ARALIN Ipasagot ang “Isagawa mo” sa batayang aklat. Balitaan Magbigay ng balitang may kaugnayan sa paksang talakayin. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A.III. Panimulang Gawain 1. REMEDIAL INSTRUCTION Continue lesson in science COMMUNITY WORK 4:20-5:00 P. IV. Pagtatalakay Itanong: Paano makatutulong sapag-unlad ng ating bansa ang pagiging malusog ng mga mamamayan at ang pagkakaroon nila ng pinag-aralan? 4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->