P. 1
Lesson Plan 6

Lesson Plan 6

|Views: 8,566|Likes:
Published by Ma Donna Sales

More info:

Published by: Ma Donna Sales on Aug 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2014

pdf

text

original

July 18, 2011 MONDAY CHARACTER EDUCATION Time:7:30-7:50 (VI-4) PL: I. LAYUNIN Sumasang-ayon sa pasya ng nakararami kung ito’y nakabuuti. II.

PAKSANG ARALIN: KALINISAN AT KAAYUSAN SA MGA POOK-PAMPUBLIKO • Integrasyon ng konsepto sa Makabayan: Balangkas ng Populasyon ayon sa Gulang at Kasarian Mga Sanggunian: • PELC sa Edukasyon sa Kabutihang Asal at Wastong Pag-uugali, Ikaanim na Grado, 1.1 b, p.9 • 2002 BEC-PELC sa Makabayan, Ikaanim na Grado 1.A.5, p.5 @ 16. Mga Kagamitan • Mga sitwasyon • tseklist III. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. Panimulang Gawain • Papagbalik-isipan ang kahalagahan ng pagsusuri muna nang mabuti bago magbigay ng desisyon. Sabihin/itanong: • Bilang mga batang mag-aaral, kabilang kayo sa populasyong umaasa pa ng ikabubuhay sa mga magulang. Ano ang dapat gawin ninyo kapag nagbigay-pasya ang inyong mga magulang para sa ikabubuti ng nakakarami o ng buong pamilya? • Pagdevelop ng Pagpapahalaga • Pangkatin sa apat ang klase. • Bigyan ng sitwasyon ang bawat grupo. Grupo 1: Nagpasya ang mga magulang ni Leo na magsagawa ang kanilang pamilya ng paglilinis sa loob at paligid ng kanilang tahanan tuwing Sabado. Nakagawian na ni Leo na maglaro ng basketball tuwing Sabado. Kung kayo si Leo, ano ang gagawin ninyo?

• • •

Ipabigay sa mga bata ang mga pamantayan sa pagpapangkatan gawain.. Subaybayan ang mga bata sa paggawa. Itsek kung nasunod ang mga pamantayan

IV. PANSARILING EVALWASYON • Panuto: Matapat na tsekan sa angkop na kahon sa tseklist. GINAWA KO BA ITO? 1. Sumasang-ayon ako sa pasya ng aking mga magulang para sa ikabubuti ng pamilya? 2. Sumasalungat ako sa pasya ninoman kapag para sa akin, di-mabuti ang passya. LAGI MADALAS BHIRA HINDI

V. KASUNDUAN • Magkasundong ugaliin ang pagsang-ayon sa pasya ng nakararami kung ito’y makabubuti. ENGLISH Time: 7:50-8:50 (VI-4) PL: I. OBJECTIVES ♥ Decodes meaning of unfamiliar words through structural analysis.

♥ Uses new words in sentences for familiarization. II. SUBJECT MATTER Decoding meanings through Structural Analysis  The Dicttionary References:  BEC Handbook in English 6 p.23  Fun in English 6 Reading pp.74-75  Science and Health 6 pp.283-293  English for All Times Reading pp.7-9, 54 Materials:  Flashcards, colored chalks, pictures, puzzles, jar, dictionary, strips of paper III. PROCEDURES A. Reading 1. Before Reading/Review: Look for a partner to share your assignment with. Let him/her listen first to your article. Then, read your prepared question using the proper intonation. Stress out all the interrogative words you used. Try to check if he/she realy listened to you by letting him/her answer your questions. 2. Unlocking of Difficulties Perform a ame. Guess the appropriate word to complete the blank. Use your dictionary afterwards to locate the meaning of the word. Use it in your own sentence. It will be boys versus girls. The first group to finish wins the game. BOYS wh___________ ___________ck ____ea_____ B. During Reading Read altogether: Goodness gives you away C. After Reading Complete these sentences as comprehension check-up. 1. There was a man who _________________________________________. 2. Whoever wore the rings became _____________________________________. D. Engagement Activities Read this short story in silence. E. Enrichment Activities  Cite sentences in the story where the following words are used. Give your own interpretation of the words as used in each sentence first. Then, check them in the dictionary if you got each correctly.  Business troubles vanity contentment bitten worry F. Generalization  The dictionary help us decodemeanings of unfamiliar words. These are what a dictionary provides:  Guide Words. Entry Words, pronunciation, syllabication, abbreviation, mening/definitions IV. EVALUATION List down 5 words you find unfamiliar from this article. Then,opposite each write the meaning of it based on how this is used in the sentence. Use it nce more in your own sentence. Kronos, one of the first gods of greek mythology, hated his children. So, he swallowed each one as it was born. However, when Zeus was born, his mother tricked Kronos by giving him a stone wrapped in babyclothes which he swallowed. V. ASSIGNMENT Choose 5 words from the dictionary which seem unfamiliar to you. Provide all the necessary information about each word such as the guide words, entry words, pronunciation, syllabication, abbreviation and meaning. Use each in your own sentence. GIRLS Pr __________ __________sh ______io_____

Kasanayan ♥ Pagsabi ng katuturan ng 2/2 o cut time ♥ Pagsasagawa ng mga paraan ng pagsulat ng palakumpasang 2/2. 2. II. Unang Markahan SCIENCE Time: 9:50-10:50 (VI-3) and 2:00-3:00 (VI-4) PL: I. ♥ The solid parts are the red blood cells. 2. 2/2 do ♥ Iskor ng awit na “ Up and Down Together” D. Sanggunian ♥ BEC Handbook sa Musika VI. ♥ Naibibigay ang iba pang katawagan sa 2/2. do ♥ Plaskard ng palakumpasang 2/2 III. ♥ Musika at Sining V. SCIENCE PROCESSES 1. the white blood cells and the platelets. TAKDA Maghanap sa aklat musika ng awiting 2/2 na palakumpasan at pagsanayang ikumpas ito. ♥ The blood distributes digested food and oxygen and collects wastes and carbon dioxide from the body cells. Describe the structure of each kind of blood cell. B. Describe the blood and its composition. Tingnan sa pahina 15-16 ng Banghay Aralin sa Musika 6. microscope. ♥ Each kind of blood cell differ from each other and has a specific function to perform. ♥ Pagbigay ng iba pang katawagan ng palakumpasang 2/2. The liquid part is the plasma. A. LAYUNIN ♥ Nasasabi ang katuturan ng 2/2 o cut time. Unang Markahan IV. the pupils should be able to: 1. C. SCIENCE IDEAS ♥ The blood is a red fluid which is composed of solid and liquid parts.11-15 C. ♥ Naisasagawa ang palakumpasang 2/2 sa pamamagitan ng iba’t-ibang kilos ng katawan. p. Describing the blood and its composition. 3.MUSIC Time: 8:50-9:30 (VI-2) and 10:50-11:30 (VI-4) PL: I. ♥ Naisasagawa ang mga paraan ng pagsulat nito. Comparing the structure and functions of the different blood cells.TM p. 2/2. MATERIALS Prepared slides of human blood. PAGTATAYA Tingnan sa pahina 14-15 ng Banghay Aralin sa Musika 6. II. illustration of the blood cells D. Unang Markahan V. Trace the movement of blood throughout the body. B. BACKGROUND INFORMATION FOR TEACHERS . Kagamitan ♥ Iskor ng awit na “Parang Hari” G. ♥ Pagsasagawa ng palakumpasan sa pamamagitan ng iba’t-ibang kilos ng katawan. PANIMULANG GAWAIN Tingnan sa pahina 13-14 ng Banghay Aralin sa Musika 6. PAKSA: A. OBJECTIVES After the lesson. 4. 8-10 ♥ Musika at Sining V TX. Tell the functions of the blood and the blood cells.

HEKASI Time: 3:00-3:40 (VI-4) PL: I. EVALUATION Multiple Choice. III. show card III. sweat d. urine V. U A N R . 1. Pagsasanay Ipasagot sa buong klase ang puzzle. WBC and plasma. talahanayan. Point out that it was blood. It consists of solid and liquid parts. The liquid part is made up of the plasma. PRELIMINARY ACTIVITY Ask the pupils if they remember when their skin was cut. • Napaghahambing ang kapal ng populasyon ng rehiyon sa bansa sa tulong ng mapa. Let them infer the function of the blood. PANIMULANG GAWAIN 1. NILALAMAN A. TEACHING THE NEW LESSON Let the pupils say something about the color of blood. Choose the letter of the correct answer. TIYAK NA LAYUNIN • Nailalarawan ang pagkakaiba ng ng populasyon ayon sa mga pook urban at pook rural. saliva c. blood b. ASSIGNMENT Find out how blood is collected from donors and stored in blood banks. 2. Isulat ang sagot sa “show me card”. Encourage them to recall on what occassion they saw blood flow. The solid parts include the RBC or erythrocytes. Let them describe what they saw under the microscope. Let them describe the liquid which flowed out of the wound. Flash the words RBC. Batayang Aklat. It is known as the “river of life. review how to use the microscope properly. P 1. the WBC or leukocytes.” a. Let the pupils observe prepared slides of human blood under the microscope. awit. Before doing the activity. mga pahina 11-14 C. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. II. puzzle pie graph. PAKSA Distribusyon at Kapal ng Populasyon Populasyong Urban at Rural B. SANGGUNIAN Yaman ng Pilipinas 6. mapa. Refer the pupils to the textbook and discuss IV. • Nakikilala ang pagkakaiba ng distribuyon at dami o kapal ng populasyon ng rehiyon sa bansa. and the platelets or thrombocytes. KAGAMITAN Larawan ng pook urban at pook rural.The blood is a red fluid within the blood vessels.

077 BAHAGDAN 43 57 100 Pamayanang Urban Makabagong kagamitan Modernong sasakyan Dikit-dikit ang tirahan Naglalakihang mall • • • • • b.56 37. 2000 POOK Rural Urban Kabuuan 1980 BILANG 30.504. Ang kabuuang populasyon ng Pilipinas ay nasa 78 milyon.008. Distribusyon ng Populasyon sa Bawat Rehiyon – 2000 sa pahina 6 ng batayang aklat.49 48. Kopyahin ang Talahanayan 2. Ipabasa ang “ Bigyang pansin at suriin” sa pahina 13 ng batayang aklat.097. c. Gumamit ng mga panandang kulay upang matukoy ang populasyong urban at rural. 2. Talahanayan 2 Populasyong Rural-Urban ng Pilipinas 1980. PANLINANG NA GAWAIN 1. Ipakita ang pagkakaiba ng populasyon ayon sa mga pook-urban at pook-rural.609.088. Balangkas ng Populasyon – lalaki at babae 4-5.a. 3. 1.719 60. ARALIN a. Magbgay ng mga impormasyon upang maipaliwanag ang ipinapahiwatig ng populasyon batay sa gulang at kasarian. b. Itanong: Anu-anong mga rehiyon ang may 500 o higit pang kapal ng populasyon? d.44 100 1990 BILANG 31. b.914 BAHAGDAN 51.697. Itanong: Anu-ano ang naging pagbabago sa bilang ng populasyong urban at rural? Aling lugar ang nababawasan ang populasyon? KAISIPAN: Populasyong Urban – Kapag 500 o higit ang naninirahan sa isang kilometro kwadrado.195 29.460 BAHAGDAN 62.894. PAGLALAPAT a. “Batang” Populasyon 3. PANGWAKAS NA GAWAIN Pagpapahalaga .620 76. Pamayanang Rural kabukiran kabundukan pangisdaan minahan 2. PANGGANYAK a. B. Magpasagawa ng isang dula-dulaan.457 43. Ipasuri ang pagkakaiba ng pook urban at pook rural. Ipabasa ang mga clue na nasa ibaba. anu-ano pang kaisipan ang nabuo? C.749 48. Suriin ang Talahanayan 2.441. Bilang ng mga taong sama-samang naninirahan sa isang lugar. 1990. Ipabuo ang crossword.711 18. Maliban sa binasa.256. Tingnan ang mapa ng Pilipinas. e.51 100 2000 BILANG 32. Ilarawan ang ayos ng pangkabuhayan at ayos ng panahanan ng mga taga-urban at rural.

Ipagawa ang sumusunod sa mga mag-aaral: • Pag-uugali at asal ng mga tao RURAL • Katangian ng pinipiling pagkain • Pagsasamahan ng mga magkakapitbahay • Piniling uri ng hanapbuhay • Ginawang disenyo at ayos ng mga kabahayan B.5 @ 16. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO .M. Pinakamadalang na populasyon V. p. Mga Kagamitan • Mga sitwasyon • Larawan ng malinis at mapayapang pook-rural at pook-urban III. Ikaanim na Grado. Itanong: Bilang bahagi ng batang populasyon ng Pilipinas – babae man o lalaki ang kasarian. Ikaanim na Grado 1. 2011 TUESDAY CHARACTER EDUCATION Time: 7:30-7:50 (VI-4) PL: I. July 19. • • • Asul = Mahigit 500 katao ang naninirahan Dilaw= Mula 499 hanggang 200 Berde = Mula 199 pababa URBAN REMEDIAL INSTRUCTION Continue lesson in English COMMUNITY WORK 4:20-5:00 P.9 • 2002 BEC-PELC sa Makabayan. p. PAGPAPAYAMAN SA ARALIN Ang pagsukat ng kapal ay sa pamamagitan ng pormulang: Kapal ng Populasyon = Bilang ng Populasyon Lawak ng lugar o pook VI. Hayaang patunayan nila ang sagot.A. LAYUNIN Nakapagbibigay ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami. paano ka makakatulong sa pag-unlad ng inyong lugar? IV. TAKDANG ARALIN Gumawa ng mapang pampopulasyon ng Pilipinas. PAGTATAYA A. Ibigay ang unang limang rehiyon sa bansa na may: 1. II. Lagyan ng kulay na pananda ang mga lugar. PAKSANG ARALIN: KALINISAN AT KAAYUSAN SA MGA POOK-PAMPUBLIKO • Integrasyon ng konsepto sa Makabayan: Pagpapanatili ng Kalinisan at Kapayapaan sa Pook-Rural/Pook-Urban na Tinitirahan / Kinaroroonan Mga Sanggunian: • PELC sa Edukasyon sa Kabutihang Asal at Wastong Pag-uugali. Pinakamakapal na populasyon 2. Ipalarawan kung pook urban o pook-rural ang inyong lugar. 2.5.1. 1.1 b.

IV. Ipasagot: • Pamasdan sa mga bata ang larawan ng malinis at payapang pook-rural/urban. Kung ikaw si Mang Martin tatanggapin mo baang alok ng drug pusher? Bakit? V.A. Bibilhin ng mayamang dayuhan ang buong pamayanan para pagtayuan ng planta ng semento.249-250 • English for All Times Reading p.4 Materials: • Flashcards. • Paano kaya natin mahihikayat ang lahat na tao sa pook-rural/urban na ating tionitirahan o kinaroroonan para mapanatili ang kalinisan at kapayapan dito? B.3. dictionary . SUBJECT MATTER • Decoding Meanings of Words Using the Dictonary and Context Clues References: • BEC Handbook inEnglish 6 p.112 • Into the Future Science and Health 6 (SEMP) pp. chart. Kung kayo’y kabiling sa mga naninirahan sa nabanggit na pook-rural. • Decodes meaning of words through context clues. Isang araw. Pag-aari ng mga magsasaka ang lupaing sinasaka at tinitirahan ng mga magsasaka sa lugar. Pagdevelop ng Pagpapahalaga • Bigyan ang mga mag-aaral ng pagkakataong bigyan ng tamang desisyon o pasya ang sitwasyong sumusunod: Sitwasyon • Malinis ang paligid at mga kalsadasa isang pook rural.4. Berde ang kapaligiran at payapang namumuhay ang mga tao rito. Panimulang Gawain • Papag-usapan ang kahalagahan ng pagsang-ayon sa pasya ng nakararami kung ito’y para sa ikabubuti ng lahat. KASUNDUAN • Magkasundong ugaliin ang pagbibgay ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami. Value: Appreciating God’ creature.23 • Fun in English 6 Reading pp. Inalok siya ng isang drug pusher ng mataas na sahod araw-araw para magbenta ng mga ipinagbaba wal na gamot. may dumating na dayuhan sa lugar. pictures. Walang hanapbuhay si Mang Martin. PANSARILING EVALWASYON • Panuto: Pag-aralan ang sitwasyong nakakahon. OBJECTIVES • Decodes meaning of unfamiliar words using the dictionary. Inalok ng malaking halaga ang bawat sambayahan sa pook. II. Bigyan ito ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami. papayag ba kayong ipagbili ang lupang sinasaka o tinitirahan ninyo? Bakit? Ibigay ang sariling desisyon sa kabutihan ng nakararami. Isulat ang inyong desisyon sa isang talata. paano ninyo mapananatiling malinis at mapayapa ang lugar? Ipatalakay: • Kung kayo’y alukin ng dayuhan ng malaking halaga. ENGLISH Time: 7:50-8:50(VI-4) PL: I.

B.ENGAGEMENT ACTIVITIES Give context clues for the given word.III. Generalization . After Reading (ClosedBook): A. Example: Concerts Lea Salonga SINGER Performer Microphone E. Sky!” F. Review Unscramble the letters to reveal the word and consult your dictionary to give the meanng of it. • • • • • ADMEI THMSAA EEDCOD MEATINA VTYINA 2. Answer the following: • How are stars classified? • Who did the study on stars? What can you say about them? B.path of revolving body like that of the earth around the sun. give your own interpretation of each. Enrichment Activities Recite the powem lively entitled: “Measure Me. You may use scientific references/dictionary. Unlocking of Difficulties Guess the word being described. state the meaning to a proper phrase using all those given clues. Stars are similar to our sun in composition and structure. They also emit light and heat.turning of object on its axis. Cite how these words are used in the selection. Stars you see in the sky are distant suns. ___________ . Before Reading 1. ___________ . From there. a. Afterwards. Astronomers are studying whether these stars have planets and moons orbiting around them. During Reading Show pictures of stars as one pupilreads this essay. These are all scientific terms. D. These are all used in the essay. PROCEDURE A. This is because the sun is a star. C. They contain hydrogen and helium. Form words out of these scrambled letters. b. EATRSCP GSNIAT EEETTPMARUR SSART IADGMRA FEURSCA C.

♥ Pagsasagawa ang palakumpasang 2/2. SCIENCE Time: 9:50-10:50 (VI-3) and 2:00-3:00 (VI-4) PL: OBJECTIVES At the end of the lesson. the pupils should be able to: • Describe the structure of the blood vessels . Write your answers in your notebook. p. Kasanayan ♥ Pagbigay halaga sa mga nota at pahinga sa palakumpasang 2/2 o ♥ Paghahambing ng halaga ng mga nota at pahinga sa palakumpasang may ibabang bilang na 4 at 2. 8-9 ♥ Musika at Sining V TX. LAYUNIN ♥ Nabibigyang halaga ang mga nota at pahinga sa palakumpasang 2/2 o ♥ Napaghahambing ang halaga ng mga nota at pahinga sa palakumpasang may ibabang bilang na 4 at 2. On your answer sheet. V. The baby crawled on the floor. PAKSA: Palakumpasang 2/2 A. ellipse 3. B. 1. ♥ Musika at Sining V. Choose your answer from the words or phrase in the box. Choose only one meaning which you can use in your own sentence. II. Movement crept rage crinkles unaccustomed slot Lessen mechanical judge 1. Sanggunian ♥ BEC Handbook sa Musika VI. ASSIGNMENT You may find multiple meanings for each of the following words. rewrite all the underlined words and opposite will be the meaning. EVALUATION Analyze how the underlined words/phrases are used in the sentences. Unang Markahan. Dindin can do different designs and patterns. traumatic MUSIC Time: 8:50-9:30 (VI-2) and 10:50-11:30 (VI-4) PL: I. TAKDA Tingnan sa pahina 17-19 ng Banghay Aralin sa Musika 6. PANIMULANG GAWAIN IV. PAGTATAYA V. 2.TM p.11-15 C. partial 2. ♥ Naisasagawa ang palakumpasang 2/2. Kagamitan Tsart ng mga nota at pahinga sa 2/2 na may bilang ng kumpas Tsart ng direksyon ng kumpas na 2/2 Plaskard ng mga nota at pahinga III.• What are the proper procedures in decoding meanings of words? How do context clues help in doing so? IV.

Define: artery. 6. 2. rubber tube. Ask a classmate to squeeze the bottle hard two or three times. two-holed rubber stopper and a basin. Ask the pupils to explain the role of capillaries in blood circulation. veins and capillaries. Describing the structure of blood vessels. BACKGROUND INFORMATION FOR TEACHERS There are almost 100.500 kilometers long. Fill a squeeze bottle with red-colored water. 7. Insert the rubber stopper with the tubes in the bottle’s mouth. Oxygen. 4. These blood vessels are classified into arteries. Insert the glass and rubber tubes moistened with soapy water into the two-holed rubber stopper. Divide the class into 5 groups and ask each group to perform the following activities: 1. thickness. Ask each group to report on their findings. Rest the meter stick and the tubes horizontally on one end of the wash pan. 3. vein and capillaries. SCIENCE IDEAS • Blood vessels are the passeways of blood. Ask each group to answer these questions: • In whch tube was the water pressure higher? Lower? How did you know? 8. SCIENCE PROCESSES 1.• • Compare the blood vessels according to size. Ask the pupils to bring the following materials: water mixed with red dye. 2. Ask: Do all blood vessels have the same structure? Tell them that there are 3 kinds of blood vessels. Recognize the importance of blood vessels. Point out that the veins are soft and flexible while arteries are tough and less flexible. • There are 3 kinds of blood vessels: areteries. and function. 3. Comparing the functions of blood vessels. veins and capillaries. TEACHING THE NEW LESSON Present the illustration of the circulatory system. Ask: How do they differ? How are they alike? GLASS TUBE RUBBER TUBE . Record the results in a table similar to the one below. veins and capillaries. Show the cross section of the vein and artery. MATERIALS Illustration of arteries. HEIGHT (cm) TRIAL 1. plastic squeze bottle. Ask the pupils to identify the blood vessels. 5. glass tube. PRELIMINARY ACTIVITY Review the structure of the blood and the heart.000 kilometers of blood vessels in the human body. The capillaries are estimated to be about 96. nutrients. and waste materials of body cells are exchanged in a fluid form between the blood in the capillaries and the spaces between the body cell. 2.

c. Tukuyin kung ang ipinahahayag ng nasa larawan ay nang-aakit o nagtutulak sa pandarayuhan. Blood contains substances needed to clot the blood. Blood flows through them? b. Choose the letter of the correct answer. ASSIGNMENT Find out how blood is stopped from flowing when blood vessels are cut. ARALIN a. Batayang Aklat. Blood vessels carry blood away and back to the heart. EVALUATION Multiple Choice. 2. d. pandikit. 2. PANLINANG NA GAWAIN 1. SANGGUNIAN Yaman ng Pilipinas 6. NILALAMAN A. . mga pahina 15-19 C. • Naibibigay ang epekto ng pandarayuhan sa pook na nilisan at sa pok na nilipatan. PAGTALAKAY a. Ipagdikit-dikit ang mga angkop na larawan na makikita sa mga dyaryo at magasin. B. TIYAK NA LAYUNIN • Naiisa-isa ang dahilan ng pandarayuhn. gunting. Itanong: • Ano ang 2 uri ng pandarayuhan? • Bakit lumilipat ng tirahan ang mga tao? • Magpagawa ng collage sa bawat pangkat upang maipakita ang mga nagiging dahilan ng pandarayuhan. Balik-Aral Ipatukoy ang mga lugar na may makakapal na populasyon. 3. II. V. pahina 16. Why do you NOT lose so much blood when you get cut? a. PANGGANYAK Umaakit Nagtutulak Sa Pandarayuhan (-) Sa Pandarayuhan (+) Ipaliwanag ang paraan ng larong TUG of war o Ddagitan. 1. They allow blood and other substances that go with blood to flow through them. PANIMULANG GAWAIN 1. HEKASI Time: 3:00-3:40(VI-4) PL: I.To draw out the generalization. KAGAMITAN Lumang magasin na gagamitin sa paggawa ng collage. Tingnan ang mga larawan sa batayang aklat. larawan III. Gagamitin nila ang mga magasin at dyaryo. ask: What are the 3 kinds of blood vessels? How do these blood vessels differ from each other? IV. Balitaan Magpalahad ng balita tungkol sa sitwasyong pangkabuhayan ng ating bansa. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. Ipabigay ang ibig sabihin ng pandarayuhan. PAKSA • Dahilan at Epekto ng Pandarayujan B.

Parating o Panloob na Pandarayuhan o emigration – nakadaragdag sa populasyon dahil sa paglipat ng pook-panirahan sa loob ng bansa. pahina 17. V. July 20. Ano ang sanhi upang maakit ang mga Pilipino na pumunta at manirahan sa United States at iba pang maunlad na bansa? __________________________________________________________________________________________. 2011 WEDNESDAY CHARACTER EDUCATION Time: 7:30-7:50 (VI-4) PL: I. May sapat na ilaw at patubig B. Titik lamang ang sagot. PAGPAPAYAMAN SA ARALIN Itanong kung anong salik sa pandarayuhan ang nagiging dahilan kung bakit umaalis ng bansa ang maraming Pilipino. A. Pagpapahalaga Ipahayag ang dahilan ng pandarayuhan batay sa sumusunod na sitwasyon. Mainam na klima D. IV. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. VI. Itanong: Ano ang nangyayari sa bilang ng populasyon dahil sa pandarayuhan para sa pook na nilisan? Pook na nilipatan? 4. 2. Maayos na Paaralan _______ 1. Panlabas na pandarayuhan – nakakabawas sa populasyon dahil sa paglipat ng pook-panirahan mula sa ibang bansa patungo sa ibang bansa. Bumili ng isang condominium unit si Louise sa Lungsod ng Makati. C. PANGWAKAS NA GAWAIN 1. . Mapayapang komunidad C. Paglalapat a. Pandarayuhan – paglilipat ng pook-panirahan.M. Isulat sa sagutang papel. Magtatrabaho si r. Magandang Kabuhayan E. Noli Cruz sa Saudi Arabia.b. LAYUNIN  Nakapagbibigay ng wasto at angkop na pasya. _______ 2. PAGLALAHAT Gabayan ang mga mag-aaral na maguo ng mga kaisipan. PAGTATAYA Ipasagot ang “Isagawa mo” sa batayang aklat. TAKDANG ARALIN Ipagawa ang “Kaya mo ito!” sa pahina 19 n batayang aklat. REMEDIAL INSTRUCTION Continue lesson in English COMMUNITY WORK 4:20-5:00 P.

8.9  2002 BEC-PELC sa Hekasi. Isulat sa isa o dalawang talataan ang sagot.A.1. Review Give the meaning of the underlined word as it was used in the sentence. FORMATIVE NA EVALWASYON Panuto: Ibigay ang sariling reaksyon sa nakakhong sitwasyon. Value: Self-esteem II. KASUNDUAN Magkasundong gamitin ang talino sa pagsisilbi sa sariling bayan/bansa. . B. Panimulang Gawain  Papag-usapan ang kahalagahan ng pantay at matalinong pagpapsya alang-alang sa kapakanan ng lahat.  Follows guidelines in paragraph/composition writing. Galing sa mahirap na pamilya si Leandro. SUBJECT MATTER Writing Composition References: BEC Handbook in English 6 p.23 Fun in English 6 Reading pp. V. Pagdevelop ng Pagpapahalaga  Iparinig ang kasunod na awit “Ako ay Pilipino. 1. Matalino siya kaya pinapag-aral siya ng pamahalaan bilang iskolar hanggang sa maging isang doktor. p. 1. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. drawing board. 10-15 Materials: Art materials. ENGLISH Time: 7:50-8:50 (VI-4) PL: I. paano ninyo gagamitin ang taglay ninyong talino? IV.12-17 Englsih for All Times Reading pp.II.5 at 16 Mga Kagamitan:  Awit: Ako ay Pilipio  Casette III. Before Reading 1.”  Tungkol saan ang awit?  Aling bahagi ng awit ang higit na nakaantig sa inyong damdamin? Bakit? Ipasagot:  Para sa inyo. p. Dahil dito. Ikaanim na Grado. PAKSANG ARALIN: PAGBIBIGAY NG ANGKOP AT WASTONG PASYA  Integrasyon ng konsepto sa Hekasi Ikaanim na Grado: Mga Dahilan ng Pandarayuhang Panloob/Panlabas Mga Sanggunian:  PELC sa Edukasyon sa Kabutihang Asal at Wastong Pag-uugali. Ikaanim na Grado. OBJECTIVES  Writes a composition showing introduction about your topic. Tama ba ang pasya niya? Bakit? __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ . chart III.b. ipinasya niyang manirahan at mamasukan bilang doktor sa United States. PROCEDURE A.

Read and analyze the poem: MY GIFT What can I give him? Poor as I am If I were a shepherd I would give Him a lamb If I were a wise man I would do my part But what can I give Him? I will give Him my heart. C.  The girls whispered their secrets to each other. Enrichment Activities Bring out your art materials. B. The story is entitled as “ And Now. Motive Question Is doing the right thing difficult with a goal of having noticed or praised with what you have done? Defend your answers. D. Miguel”. Unlocking of Difficulties Take note of these words and see how they are used in the story:  Wriggled  Coral  Physique 3. During Reading Assign somebody to read aloud the selection while the rest follow silently. Follow the format to write a composition about the poem. After Reading Fill in the blanks with words you have noted before reading: a. __________________________________(Topic Sentence)________________________________________ ____________________(Detail A)_______________________________________________(Detail B)___________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________(Detail C)______________________________________________. Remember that you can retell and best remember a poem by writing a model composition about it. Lay out a simple drawing of your own choice. B. Art Title __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ . Engagement Activities A. The old man sat on the tree stump. Father was _______________ when he learned that Miguel did not attend classes. E. Make sure you can use it in writing a composition as shown below. 2.

¾.1.. LAYUNIN ♥ Nakabubuo ng hulwarang panritmong 2/4. PAGTATAYA V. II. ♥ Nagagamit ang guhit panghati sa pagbuo ng hulwarang panritmo. ¾.A. ♥ Pagpalakpak ng hulwarang panritmong 2/4. EVALUATION Write a ten sentence composition about this given picture. ♥ Paggamit ng guhit panghati sa pagbuo ng hulwarang panritmo. ¾. ¾. Kasanayan ♥ Pagbuo ng hulwarang panritmong 2/4. ¾. Share it with the whole class. ¾._________________________________________________(Model composition)_______________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________. • Explain the functions of the lymphatic system.I. ♥ Naipapalakpak ang hulwarang panritmong 2/4. IV. SCIENCE Time: 9:50-10:50 (VI-3) and 2:00-3:00 (VI-4) PL: I. ASSIGNMENT Bring one good picture of your family. TAKDA Tingnan sa pahina 21-24 ng Banghay Aralin sa Musika 6. V. Kagamitan ♥ hulwarang panritmong 2/4. OBJECTIVES At the end of the lesson. p. PANIMULANG GAWAIN IV. ♥ Naikukumpas ang hulwarang panritmong 2/4.2. 4/4. 4/4. TX C. II. 4/4. 4/4 ♥ Plaskard ng mga sumusnod na nota at pahinga III. ¾. 4/4. the pupils should be able to: • Identify the parts of the lymphatic system. Prepare a short composition about what happened during the time it was taken. Sanggunian ♥ BEC Handbook sa Musika VI. ♥ Pagkumpas ng hulwarang panritmong 2/4. B. PAKSA: Pagbuo ng Hulwarang Panritmo A. 4/4. Unang Markahan.2. SCIENCE IDEAS • The lymphatic system and the circulatory system work hand in hand. .53 ♥ Umawit at Gumuhit 5. F. 4/4. Generalization: These expressions are used in writing a composition: Another And Finally One Way is Next Other State other guidelines in making a composition. MUSIC Time: 8:50-9:30 (VI-2) and 10:50-11:30 (VI-4) PL: I. TM ♥ Umawit at Gumuhit 5.

MATERIAL • Poster showing the lymphatic system BACKGROUND INFORMATION FOR TEACHERS The lymphatic system is composed of the lymph glands or nodes. you are likely to develop ____________________. a. If you get sick. lymph vessels d. lymph nodes c. lymph vessels. ASSIGNMENT Ask the pupils to read more on Acquired Immune Deficiency Syndrome(AIDS). Choose the letter of the correct answer. there is another fluid moving in the body. Chinese. PAKSA Pagkakatulad sa Hilig at Paraan ng Pamumuhay ng mga Pilipino B. lymph fluid and the spleen. sipi ng awit na “Bayan Ko”. a person has an infection. NILALAMAN A. PRELIMINARY ACTIVITY Ask: Have you ever felt a lump below your ear when you were sick? Did you ever have a painful and swollen wound? What did you notice around it? TEACHING THE NEW LESSON Guide the pupils to study the drawing of the lymphatic system. Let them locate the lymph nodes. Aside form the blood. Ask: What do enlarged nodes indicate? Point out that if there are painful lumps at the neck region most likely. lymph fluids b. Multiple Choice. SANGGUNIAN Yaman ng Pilipinas 6. mga pahina 21-24 C. The other function of the lymphatic system is to fight infection. Malay. Lead a discussio of how the lymphatic system works. Explain the reason for the presence of these lumps. blood platelets V. Batayang Aklat. Japanese at Espanyol III. Indones. • Describing how lymphatic system works. IV. HEKASI Time: 3:00-3:40 (VI-4) PL: I. This is the lymph. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO . EVALUATION A. SCIENCE PROCESSES • Identifying the parts of the lymphatic system. TIYAK NA LAYUNIN Nakapagbibigay ng mga patunay na ang mga Pilipino ay magkakatulad sa hilig at paraan ng pamumuhay dulot ng isang kasaysayan at heogropiya.• • The main function of the lymphatic system is to return purified fluid and proteins from tissue spaces to the blood stream. KAGAMITAN Casette recorder. mga larawan ng Negrito. Let them explain how the body’s defense systems are destroyed through this deadly disease. The lymph collects dead cells and other foreign materials as it moves through the lymph vessels. III. II. 1.

Balik-Aral a. PAGTATAYA Ipasagot ang “Isagawa mo” sa mga pahina 23 ng batayang aklat. Sangguniin ang batayang aklat sa mga pahina 21-24. Pagpapahalaga Ang mga Pilipino ay isang lahi na dapat ipagmalaki dahil sila ay marangal at kapuri-puri. VI. pahina 6. PANIMULANG GAWAIN 1. Ipasagot ang mga sumusunod na tanong:  Ano ang katotohanan tungkol sa pinagmulan ng lahing Pilipino?  Sinu-sinong mga dayuhan ang nakarating sa Pilipinas at nagbigay ng mga impluwensya sa lahi at kultura ng mga Pilipino? 3. V. Itanong:  Paano ipinabatid sa awitin ang pagiging makabayan ng mga Pilipino? 2. LAYUNIN Nakapagbibigay ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami.A. Paglalapat Ipagawa ang “ Subukan mo” sa pahina 24 ng batayang aklat. 6. Balitaan Magpaulat sa isang mag-aaral tungkol sa isang pangyayari sa lungsod o sa lalawigan. PAGPAPAYAMAN SA ARALIN Ipagawa ang “ Kaya mo ito!” ng pahina 24 ng batayang aklat.M. IV. 5. Bahagyang talakayin ito. REMEDIAL INSTRUCTION Continue lesson in Science COMMUNITY WORK 4:20-5:00 P. TAKDANG ARALIN Sumipi sa notebook ng lathalain o kwento na nagpapahayag tungkol sa mga hilig at paraan ng pamumuhay ng mga Pilipino. PANGWAKAS NA GAWAIN 1. II. Pagbuo ng konklusyon a. PAKSANG ARALIN: KALINISAN AT KAAYUSAN SA MGA POOK-PAMPUBLIKO • Integrasyon ng konsepto sa Makabayan: Pagpapanatili ng Kalinisan at Kapayapaan sa Pook-Rural/Pook-Urban na Tinitirahan / Kinaroroonan Mga Sanggunian: . Pag-uulat ng mga pangkat sa klase. Itanong: Alin-aling rehiyon ang may malaking populasyon? Maliit? Pinakamaliit? B. Ipaawit ang “Bayan Ko” na pinasikat ni Freddie Aguilar. July 21. Pabalikan ang talahanayan ng distribusyon ng populasyon sa batayang aklat. Ang mga Pilipino ay lahing marangal. 2. 2. Pagamitin sila ng organizer. Para masagutan ang mga tanong kailangang ipasulat sa notebook ang mga haka-haka. C. 2011 THURSDAY CHARACTER EDUCATION Time: 7:30-7:50(VI-4) PL: I. 4. PANLINANG NA GAWAIN 1. b. Pangkatin ang mga mag-aaral ayon sa mga paksang dapat iulat.

Isulat ang inyong desisyon sa isang talata.5. Pagdevelop ng Pagpapahalaga • Bigyan ang mga mag-aaral ng pagkakataong bigyan ng tamang desisyon o pasya ang sitwasyong sumusunod: Sitwasyon • Malinis ang paligid at mga kalsadasa isang pook rural. Ikaanim na Grado 1. p. OBJECTIVES  Acts out a dialogue. ENGLISH Time: 7:50-8:50 (VI-4) PL: I. SUBJECT MATTER Acting out a dialogue  Identifying the setting. Bibilhin ng mayamang dayuhan ang buong pamayanan para pagtayuan ng planta ng semento. climax and ending of the story. Pag-aari ng mga magsasaka ang lupaing sinasaka at tinitirahan ng mga magsasaka sa lugar. Kung kayo’y kabiling sa mga naninirahan sa nabanggit na pook-rural. References: . Inalok siya ng isang drug pusher ng mataas na sahod araw-araw para magbenta ng mga ipinagbaba wal na gamot. Panimulang Gawain • Papag-usapan ang kahalagahan ng pagsang-ayon sa pasya ng nakararami kung ito’y para sa ikabubuti ng lahat.• • • • PELC sa Edukasyon sa Kabutihang Asal at Wastong Pag-uugali. Berde ang kapaligiran at payapang namumuhay ang mga tao rito. Bigyan ito ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami. Value: Caring for our trees. p. 1. Walang hanapbuhay si Mang Martin.1 b. II. KASUNDUAN • Magkasundong ugaliin ang pagbibgay ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami.A. climax and ending of the story. papayag ba kayong ipagbili ang lupang sinasaka o tinitirahan ninyo? Bakit? Ibigay ang sariling desisyon sa kabutihan ng nakararami. PANSARILING EVALWASYON • Panuto: Pag-aralan ang sitwasyong nakakahon. Kung ikaw si Mang Martin tatanggapin mo baang alok ng drug pusher? Bakit? V.9 2002 BEC-PELC sa Makabayan. may dumating na dayuhan sa lugar. Ikaanim na Grado. Inalok ng malaking halaga ang bawat sambayahan sa pook. Ipasagot: • Pamasdan sa mga bata ang larawan ng malinis at payapang pook-rural/urban.5 @ 16. IV. Mga Kagamitan Mga sitwasyon Larawan ng malinis at mapayapang pook-rural at pook-urban III. main characters. main characters. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. • Paano kaya natin mahihikayat ang lahat na tao sa pook-rural/urban na ating tionitirahan o kinaroroonan para mapanatili ang kalinisan at kapayapan dito? B. paano ninyo mapananatiling malinis at mapayapa ang lugar? Ipatalakay: • Kung kayo’y alukin ng dayuhan ng malaking halaga.  Identifies the setting. Isang araw.

Why did the boy look sad on his last visit? D. F. Motive Question How do you keep your friends? Old and new ones? Are you visiting them regularly? B. 22-27  English for All Times Reading p. 2. Engagement Activities Go over the dialogue once again and give the ff: 1. How did the story go?  Give the situation? _____________________  Why did it happen? ____________________  How is the problem solved? ____________________ E. a. PROCEDURES A. Motivation What/Who is your favorite: a.23  Fun in English 6 Reading pp. b. chart. C. Ellen is a grade six pupil. friend? D. celebrity? 3.22 Materials:  Pictures of trees. Generalization Take note of this chart Story Grammar SETTING CHARACTER SETTING . Place and time the story happened 3. Before Reading 1. Review Present your assignment of sequencing events in paragraph form. During Reading Assign selected students to act out this dialogue: “THE GIVING TREE”. Enrichment Activities Identify the element shown in each sentence. BEC Handbook in English 6 p. Characters 2. After Reading Answer the ff: 1. Why was the tree happy every time the boy went to it? 3. food? C. pet? B. Why did the boy love the tree when he was a child? 2. It was an old house by the hill. dialogue III.

the pupils should be able to:  Describe the parts and functions of the peripheral and the autonomic nervous systems. peripheral and autonomic nervous system coordinate with each other.2. SCIENCE PROCESSES  Describing the parts and functions of the peripheral and autonomic nervous systems  Comparing how each part of the nervous system cooperates with one another.3. ♥ Naaawit nang wasto at maayos ang awit na “WOW”. ♥ Pagbigay ng halaga ng mga nota at pahinga sa palakumpasang 2/2. p. LAYUNIN ♥ Naisasagawa ang palakumpasang 2/2 sa pamamagitan ng iba’t-ibang kilos ng katawan. Kasanayan ♥ Pagsasagawa ang palakumpasang 2/2 sa pamamagitan ng iba’t-ibang kilos ng katawan. . Kagamitan ♥ Tsart ng iba’t-ibang nota at pahinga sa palakumpasan ♥ Tsart ng lunsarang awit na “WOW” ♥ Tsart ng palakumpasang 2/2 sa dalawang paraan III. BACKGROUND INFORMATION FOR TEACHERS The peripheral nervous system is composed of the sensory nerve cells and the motor cells. SCIENCE Time: 9:50-10:50 (VI-3) and 2:00-3:00 (VI-4) PL: OBJECTIVES After the lesson. EVALUATION On a half sheet of paper follow the chart presented in the generalization and plot the events of this short story. MATERIALS  Drawing or illutration of the peripheral and the autonomic nervous systems. PAGTATAYA V. V.IV. p. ASSIGNMENT Conduct an interview with one of your neighbors. SCIENCE IDEAS  The nervous system is composed of the central nervous system which is composed of the brain and the spinal chord. 11-12 C. Sanggunian ♥ BEC Handbook sa Musika VI.  Appreciate how the central. PAKSA: Ritmo A. PANIMULANG GAWAIN IV. TAKDA Tingnan sa pahina 25-26 ng Banghay Aralin sa Musika 6. II. B. Share it with the whole class the next meeting. Unang Markahan. MUSIC Time: 8:50-9:30 (VI-2) and 10:50-11:30 (VI-4) PL: I. Ask him/her to relay to you his/her unforgettable story and plot the details accordingly.A.1.  The peripheral nervous system includes the brain and the spinal chord. ♥ Naibibigay ang halaga ng mga nota at pahinga sa palakumpasang 2/2.I.53 ♥ Umawit at Gumuhit 5. ♥ Pag-aawit nang wasto at maayos ang awit na “WOW”.

___________________ B. SANGGUNIAN Yaman ng Pilipinas 6. Autonomic Nervous System A. ___________________ ENRICHMENT Assign the pupils to list down three to five stimuli which will make them run fast. TIYAK NA LAYUNIN • Naiisa-isa ang dahilan ng pandarayuhn. Looking and Interpreting. Batayang Aklat. Encourage them to tell what will happen to this activities if the nervous system is not working. Ask the students to say in their own words how the peripheral and the autonomic nervous systems work. • Naibibigay ang epekto ng pandarayuhan sa pook na nilisan at sa pok na nilipatan. based on what they have read. PAKSA • Dahilan at Epekto ng Pandarayujan B. PANIMULANG GAWAIN . the nerves that connect the central nervous systems to various parts of the body. Peripheral Nervous System A. KAGAMITAN Lumang magasin na gagamitin sa paggawa ng collage. PRELIMINARY ACTIVITY Let the pupils infer how information reaches the central nervous system and back to the body parts responsible for the implementation of the message. Call the pupils’ attention to the illustration of the peripheral and the autonomic nervous systems found in the book. the brain and the spinal cord c. The peripheral nervous system is made up of ____________________. skin and tongue. REMEDIAL Fill up the outline by stating their functions. ___________________ II.The sensory nerve cells are found in the sense organs of the body such as eyes. pandikit. the crebrum and the cerebellum b. TEACHING THE NEW LESSON Introduce peripheral nervous system and autonomic nervous sytem. gunting. I. mga pahina 15-19 C.8. Discuss the central nervous sytem in relation to the peripheral and autonomic nervous systems. the brain and the medulla oblongata d. Encircle the letter of the correct answer. Point out that these parts of the nervous system coordinate with the central nervous system. Let the pupils do the Activity 1. the rise and fall of blood pressure and other body activities controlled by the nervous sytem. larawan III. II. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. HEKASI Time: 3:00-3:40 (VI-4) PL: I. EVALUATION Multiple Choice. ___________________ B. 1. NILALAMAN A. a. the circulation of the blood. Ask the pupils about the removal of body waste. ears. nose. Have them write down the sense organs that will receive the messages.

Paglalapat a. Panlabas na pandarayuhan – nakakabawas sa populasyon dahil sa paglipat ng pook-panirahan mula sa ibang bansa patungo sa ibang bansa. PANLINANG NA GAWAIN 1. 2. Mainam na klima D. PANGGANYAK Umaakit Nagtutulak Sa Pandarayuhan (-) Sa Pandarayuhan (+) Ipaliwanag ang paraan ng larong TUG of war o Ddagitan. Ano ang sanhi upang maakit ang mga Pilipino na pumunta at manirahan sa United States at iba pang maunlad na bansa? __________________________________________________________________________________________________ . Balitaan Magpalahad ng balita tungkol sa sitwasyong pangkabuhayan ng ating bansa. PANGWAKAS NA GAWAIN 1. Ipagdikit-dikit ang mga angkop na larawan na makikita sa mga dyaryo at magasin. 2. Titik lamang ang sagot. PAGLALAHAT Gabayan ang mga mag-aaral na maguo ng mga kaisipan. May sapat na ilaw at patubig B. 3. 2. Isulat sa sagutang papel. B. Ipabigay ang ibig sabihin ng pandarayuhan. C. pahina 16. Tingnan ang mga larawan sa batayang aklat. Maayos na Paaralan . Tukuyin kung ang ipinahahayag ng nasa larawan ay nang-aakit o nagtutulak sa pandarayuhan. Pandarayuhan – paglilipat ng pook-panirahan. Pagpapahalaga Ipahayag ang dahilan ng pandarayuhan batay sa sumusunod na sitwasyon. Itanong: Ano ang nangyayari sa bilang ng populasyon dahil sa pandarayuhan para sa pook na nilisan? Pook na nilipatan? 4. Gagamitin nila ang mga magasin at dyaryo. Magandang Kabuhayan E.1. A. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. b. PAGTALAKAY a. Mapayapang komunidad C. Balik-Aral Ipatukoy ang mga lugar na may makakapal na populasyon. Itanong: • Ano ang 2 uri ng pandarayuhan? • Bakit lumilipat ng tirahan ang mga tao? • Magpagawa ng collage sa bawat pangkat upang maipakita ang mga nagiging dahilan ng pandarayuhan. Parating o Panloob na Pandarayuhan o emigration – nakadaragdag sa populasyon dahil sa paglipat ng pook-panirahan sa loob ng bansa. ARALIN a.

IV. VI. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. B. PAGTATAYA Ipasagot ang “Isagawa mo” sa batayang aklat. 1. II.6 at 17 Mga Kagamitan: • Sitwasyon • Karanasan ng bawat bata III. p. July 22. pahina 17. _______ 2. REMEDIAL INSTRUCTION Continue lesson in Science COMMUNITY WORK 4:20-5:00 P. Sabihin: • Sa loob lamang ng 6 na minuto. V.2._______ 1. • Subaybayan ang pagpapangkatang gawain ng mga mag-aaral. Ikaanim na Grado: Magkakatulad sa Hilig at paraan ng pamumuhay ang mga Pilipino kaya nararapat pakitunguhan ang kapwa. Ikaanim na Grado 1. bawat grupo’y mag-isip ng paraan ng pakikitungo at pagaaliw sa mga kapuspalad at maliliit na pangkat-etniko. TAKDANG ARALIN Ipagawa ang “Kaya mo ito!” sa pahina 19 n batayang aklat. • Naipakikita ang mabuting pakikitungo sa kapwa.M. PAKSANG-ARALIN: Pagmamalasakit at Mabuting Pakikitungo sa Kapwa • Integrasyon ng konsepto sa Hekasi. kabilang man siya sa maliit o malaking pangkat-etniko.A. . Bumili ng isang condominium unit si Louise sa Lungsod ng Makati. p.22 • 2002 BEC-PELC sa Makabayan. kabilang man siya sa maliit o malaking pangkat-etniko. Magtatrabaho si r.12. Mga Sanggunian: • PELC sa Edukasyon sa Kabutihang Asal at Wastong Pag-uugali . PAGPAPAYAMAN SA ARALIN Itanong kung anong salik sa pandarayuhan ang nagiging dahilan kung bakit umaalis ng bansa ang maraming Pilipino. 2011 FRIDAY CHARACTER EDUCATION Time: 7:30-7:50 (VI-4) PL: I. Noli Cruz sa Saudi Arabia. LAYUNIN • Nakatutulong sa pag-aliw ng mga kapuspalad at maliliit na pangkat-etniko. Pagdevelop ng Pagpapahalaga • Pangkatin sa 4 ang klase. Ipasagot: • Paano kaya natin pakikitunguhan at aaliwin ang mga kapuspalad at ang mga taong kabilang sa maliliit na pangkat-etniko. Panimulang Gawain • Papag-usapan ang kabutihan ng pagtulong sa mga nangangailangan lalo na sa maliit na pangkat-etniko. • Ipabigay ang mga pamantayan sa pagpapangkatang gawain.

37-39. . Value: Careful Analysis II.23  Fun in English 6 Language pp.72-80. 3. Ipapresent ang awtput ng bawat grupo. ENGLISH Time: 7:50-8:50 (VI-4) PL: I.288 Materials:  Cut out of pictures  Flashcards  Activity pad  Chart  Colored chalks III. Greenhouse effect . Heat . PROCEDURES A. Paano mo siya aaliwin? V. Motive Question What should we do to avoid Greenhouse Effect? How are diagrams used for energy understanding of the selection? B. FORMATIVE EVALWASYON Panuto: Isulat sa isang talata ang solusyon sa kasunod na suliranin.  Interprets a diagram and road map. Present this picture. ano ang madarama ninyo kung hindi kayo pakikitunguhan ng mabuti ng mga kabilang sa malalaking pangkat ng mga Pilipino? IV. OBJECTIVES  Writes specific directions on given situations. Review Have you heard of the so-called Greenhouse effect? What harm does this bring? 2. Unlocking of Difficulties Study this vocabulary and try to make use each in your own sentence.trapping and building up of heat in the atmosphere near the earth’s surface. SUBJECT MATTER  Writing Directions  Interpreting Maps and Diagrams References:  BEC Handbook in English 6 p. b.44  Science and Health 6 pp. During Reading A. Before Reading 1.Form of kinetic that flows from one body to another at different temperature. Ipatalakay: Kung isa kayo sa mga kapuspalad at kabilang sa maliliit na pangkat-etniko.• • • Itsek kung nasunod ng bawat grupo ang mga pamantayan sa pagpapangkatang gawain. KASUNDUAN Magkasundong aliwin at pakitunguhan nang mabuti ang mga kapuspalad sa sariling lugar. Wala siyang ihahandang salu-salo. Bertdey ng kapitbahay mong batang kapuspalad. a.

 Tell what a reflex is. It is called a greenhouse gas. Ask a pupil to redraw this road map on the board. Enrichment Activities Go out of the classroom. Generalization • In giving directions. Bring out colored chalks and trace your way to: • From the Fountain to Gas Station • From the Church to the Bank • From Museum to Gas Station 3. through F. use exact or precise words and expressions. along c. V. Locate at least 5 places where you want to go someday. Engagement Activities 1. the carbo stored within the plants becomes part of the animals’ bodies. II. • Give directions logically using the words that denote directions such as to the left. to the right. This kind of gas retains heat longer compared to other gases. ASSIGNMENT Bring Philippine Map. 2. Interpret your traces into sentence forms. Use words that denote directions. Locate a place witin the school in sentence form where you could use the ff. SCIENCE IDEAS  A chemical produced by the nerve endings carries the message. etc.  Bringing the message to the spinal cord and back to the body part that will do the action. Read this selection. OBJECTIVES After the lesson. carbon is released into the environment.  Trace the path of a message from the time the body receives it up to the time that part reacts. near. SCIENCE Time: 9:50-10:50 (VI-3) and 2:00-3:00 (VI-4) PL: I. E. Through respiration and decay. After Reading Answer the ff: • What is a greenhouse effect? • Can you interpret the diagram shown? • What can we do to help save our forest? D. C. THE CARBON CYCLE When plants are eaten by animals. beyond b. There are 2 pathways by which messages are transmitted:  Carrying the message to the brain. Carbon dioxide is used by plants to manufacture food. Surface temperature rises as more trees and plants are cut and destroyed. Words: a. EVALUATION Follow the given cycle to construct 5 simple sentences to enumerate steps on how this happens. State how you can get there starting from where you live now. the pupils should be able to:  Describe how the nervous system works. IV.B. .

TIYAK NA LAYUNIN Nakikilala ang mga pagpapahalaga at paniniwalang magbubuklod sa mga Pilipino.  Pagigigng malusog  Pagpapaunlad sa edukasyon II. Paksa Pagpapahalaga sa Kalusugan Pagpapaunlad sa Edukasyon B. NILALAMAN A. b. Why are some parts of the body more sensitive than the others? a. V. They have larger nerve endings. IV. Point out that there are billions of neurons in our body. we can find something similar to these wires. Tell them to analyze the illustration of the normal path of a neural message as described in the textbook. ENRICHMENT Ask the pupils to discuss how the nervous system and the body’s reflex actions protect us from harm.  Tracing the path traveled by a message until becomes an action. Box the letter of the correct answer. Let them trace and explain to the class the path of the message. These nerve endings are very sensitive to stimuli such as temperature and pressure. Electrical impulses are sent through these nerves up to the brain. They have more nerve endings. Sanggunian Batayang Aklat. SCIENCE PROCESSES  Describing how the nervous system works. Ask: What are the wires for? Point out that in our body. PRELIMINARY ACTIVITY Let the pupils recall their observations about the wires on the electric posts along the streets. The brain then sends back a message to the organ concerned to make the appropriate action. MATERIALS  Illustrations showing the normal path and the easy path of a message BACKGROUND INFORMATION FOR TEACHERS Nerve endings are evenly distributed throughout the body. 1. Kagamitan Larawan ng mga Pilipinong malulusog at matatalino . EVALUATION A. Multiple Choice. TEACHING THE NEW LESSON Recall the lesson on the neuron and its parts. HEKASI Time: 3:00-3:40 (VI-4) PL: I. mga pahina 32-35 C. A reflex is an involuntary action that originates from the spinal cord instead from the brain. IV.

 Ang pinag-aralan ay yamang di nananakaw ninuman. V. Panimulang Gawain 1.  Ipakikita sa pamamagitan ng dula-dulaan ang kahalagahan ng kalusugan at edukasyon. Paglalapat Itanong: Paano makatutulong sa pang-araw-araw na buhay ang mga bagay na natutuhan sa paaralan? Maaaring magpalahad ng tunay na pangyayaring naganap sa buhay ng mga magaaral? 2. Kumakain ng mga sariwang gulay at prutas.III. Balitaan Magbigay ng balitang may kaugnayan sa paksang talakayin. Halimbawa: Feeding Program sa mga paaralan 2. Pangganyak Gumuhit ng isang puno ng kalusugan at isulat sa mga sanga ang bunga ito. PANGWAKAS NA GAWAIN 1. 2.M. . IV. Pagpapahalaga sa edukasyon _____ 1. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. B. Balik-Aral Pag-isipan ang ibig sabihin ng ga sumusunod na kawikaan:  Ang kalusugan ay kayamanan. PAGPAPAYAMAN SA ARALIN Ipasagot ang “Isagawa mo” sa batayang aklat. Pagiging malusog B. Tukuyin ang bahagi ng pamahalaan upang matamo ang mga pagpapahalagang ito. pahina 34. Pagpapahalaga Magpatala ng mga paraan upang maging malusog at matalinong mga bata. Pagtatalakay Itanong: Paano makatutulong sapag-unlad ng ating bansa ang pagiging malusog ng mga mamamayan at ang pagkakaroon nila ng pinag-aralan? 4. C. VI. TAKDANG ARALIN Ipagawa ang “Subukan mo” sa pahina 35 ng batayang aklat. Aralin  Ipalahad ang mga hakbang sa pagkakamit ng kalusugan at edukasyon. Paglalahat Ang pagkakaroon ng malusog na pangangatawan at mataas na pinag-aralan ng mga mamamayan ay mahahalagang bagay sa pag-unlad ng isang bansa. _____ 2. REMEDIAL INSTRUCTION Continue lesson in science COMMUNITY WORK 4:20-5:00 P. 3. PAGTATAYA Alin-alin sa sumusunod na mga kaisipan ang nagpapahayag sa pagpapahalaga at paniniwala ng mga Pilipino kaugnay ng: A. Panlinang na Gawain 1. Binuksan ang ladderized education program.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->