July 18, 2011 MONDAY CHARACTER EDUCATION Time:7:30-7:50 (VI-4) PL: I. LAYUNIN Sumasang-ayon sa pasya ng nakararami kung ito’y nakabuuti. II.

PAKSANG ARALIN: KALINISAN AT KAAYUSAN SA MGA POOK-PAMPUBLIKO • Integrasyon ng konsepto sa Makabayan: Balangkas ng Populasyon ayon sa Gulang at Kasarian Mga Sanggunian: • PELC sa Edukasyon sa Kabutihang Asal at Wastong Pag-uugali, Ikaanim na Grado, 1.1 b, p.9 • 2002 BEC-PELC sa Makabayan, Ikaanim na Grado 1.A.5, p.5 @ 16. Mga Kagamitan • Mga sitwasyon • tseklist III. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. Panimulang Gawain • Papagbalik-isipan ang kahalagahan ng pagsusuri muna nang mabuti bago magbigay ng desisyon. Sabihin/itanong: • Bilang mga batang mag-aaral, kabilang kayo sa populasyong umaasa pa ng ikabubuhay sa mga magulang. Ano ang dapat gawin ninyo kapag nagbigay-pasya ang inyong mga magulang para sa ikabubuti ng nakakarami o ng buong pamilya? • Pagdevelop ng Pagpapahalaga • Pangkatin sa apat ang klase. • Bigyan ng sitwasyon ang bawat grupo. Grupo 1: Nagpasya ang mga magulang ni Leo na magsagawa ang kanilang pamilya ng paglilinis sa loob at paligid ng kanilang tahanan tuwing Sabado. Nakagawian na ni Leo na maglaro ng basketball tuwing Sabado. Kung kayo si Leo, ano ang gagawin ninyo?

• • •

Ipabigay sa mga bata ang mga pamantayan sa pagpapangkatan gawain.. Subaybayan ang mga bata sa paggawa. Itsek kung nasunod ang mga pamantayan

IV. PANSARILING EVALWASYON • Panuto: Matapat na tsekan sa angkop na kahon sa tseklist. GINAWA KO BA ITO? 1. Sumasang-ayon ako sa pasya ng aking mga magulang para sa ikabubuti ng pamilya? 2. Sumasalungat ako sa pasya ninoman kapag para sa akin, di-mabuti ang passya. LAGI MADALAS BHIRA HINDI

V. KASUNDUAN • Magkasundong ugaliin ang pagsang-ayon sa pasya ng nakararami kung ito’y makabubuti. ENGLISH Time: 7:50-8:50 (VI-4) PL: I. OBJECTIVES ♥ Decodes meaning of unfamiliar words through structural analysis.

♥ Uses new words in sentences for familiarization. II. SUBJECT MATTER Decoding meanings through Structural Analysis  The Dicttionary References:  BEC Handbook in English 6 p.23  Fun in English 6 Reading pp.74-75  Science and Health 6 pp.283-293  English for All Times Reading pp.7-9, 54 Materials:  Flashcards, colored chalks, pictures, puzzles, jar, dictionary, strips of paper III. PROCEDURES A. Reading 1. Before Reading/Review: Look for a partner to share your assignment with. Let him/her listen first to your article. Then, read your prepared question using the proper intonation. Stress out all the interrogative words you used. Try to check if he/she realy listened to you by letting him/her answer your questions. 2. Unlocking of Difficulties Perform a ame. Guess the appropriate word to complete the blank. Use your dictionary afterwards to locate the meaning of the word. Use it in your own sentence. It will be boys versus girls. The first group to finish wins the game. BOYS wh___________ ___________ck ____ea_____ B. During Reading Read altogether: Goodness gives you away C. After Reading Complete these sentences as comprehension check-up. 1. There was a man who _________________________________________. 2. Whoever wore the rings became _____________________________________. D. Engagement Activities Read this short story in silence. E. Enrichment Activities  Cite sentences in the story where the following words are used. Give your own interpretation of the words as used in each sentence first. Then, check them in the dictionary if you got each correctly.  Business troubles vanity contentment bitten worry F. Generalization  The dictionary help us decodemeanings of unfamiliar words. These are what a dictionary provides:  Guide Words. Entry Words, pronunciation, syllabication, abbreviation, mening/definitions IV. EVALUATION List down 5 words you find unfamiliar from this article. Then,opposite each write the meaning of it based on how this is used in the sentence. Use it nce more in your own sentence. Kronos, one of the first gods of greek mythology, hated his children. So, he swallowed each one as it was born. However, when Zeus was born, his mother tricked Kronos by giving him a stone wrapped in babyclothes which he swallowed. V. ASSIGNMENT Choose 5 words from the dictionary which seem unfamiliar to you. Provide all the necessary information about each word such as the guide words, entry words, pronunciation, syllabication, abbreviation and meaning. Use each in your own sentence. GIRLS Pr __________ __________sh ______io_____

2/2. illustration of the blood cells D. PAGTATAYA Tingnan sa pahina 14-15 ng Banghay Aralin sa Musika 6. PAKSA: A. PANIMULANG GAWAIN Tingnan sa pahina 13-14 ng Banghay Aralin sa Musika 6. TAKDA Maghanap sa aklat musika ng awiting 2/2 na palakumpasan at pagsanayang ikumpas ito. ♥ Pagbigay ng iba pang katawagan ng palakumpasang 2/2. B.TM p. Trace the movement of blood throughout the body. 4. C. The liquid part is the plasma. ♥ Musika at Sining V. ♥ Pagsasagawa ng palakumpasan sa pamamagitan ng iba’t-ibang kilos ng katawan. MATERIALS Prepared slides of human blood. the pupils should be able to: 1. SCIENCE IDEAS ♥ The blood is a red fluid which is composed of solid and liquid parts. Kasanayan ♥ Pagsabi ng katuturan ng 2/2 o cut time ♥ Pagsasagawa ng mga paraan ng pagsulat ng palakumpasang 2/2. ♥ The solid parts are the red blood cells. LAYUNIN ♥ Nasasabi ang katuturan ng 2/2 o cut time. II.MUSIC Time: 8:50-9:30 (VI-2) and 10:50-11:30 (VI-4) PL: I. microscope. ♥ The blood distributes digested food and oxygen and collects wastes and carbon dioxide from the body cells. Tingnan sa pahina 15-16 ng Banghay Aralin sa Musika 6. OBJECTIVES After the lesson. Describe the blood and its composition. 2. ♥ Naisasagawa ang mga paraan ng pagsulat nito. A. Describing the blood and its composition. 3. ♥ Naisasagawa ang palakumpasang 2/2 sa pamamagitan ng iba’t-ibang kilos ng katawan. Comparing the structure and functions of the different blood cells. BACKGROUND INFORMATION FOR TEACHERS .11-15 C. B. SCIENCE PROCESSES 1. Kagamitan ♥ Iskor ng awit na “Parang Hari” G. Sanggunian ♥ BEC Handbook sa Musika VI. ♥ Each kind of blood cell differ from each other and has a specific function to perform. ♥ Naibibigay ang iba pang katawagan sa 2/2. the white blood cells and the platelets. Tell the functions of the blood and the blood cells. Unang Markahan SCIENCE Time: 9:50-10:50 (VI-3) and 2:00-3:00 (VI-4) PL: I. 8-10 ♥ Musika at Sining V TX. Unang Markahan IV. 2/2 do ♥ Iskor ng awit na “ Up and Down Together” D. do ♥ Plaskard ng palakumpasang 2/2 III. Describe the structure of each kind of blood cell. II. Unang Markahan V. p. 2.

KAGAMITAN Larawan ng pook urban at pook rural. SANGGUNIAN Yaman ng Pilipinas 6. P 1. the WBC or leukocytes.” a. Let them describe what they saw under the microscope. ASSIGNMENT Find out how blood is collected from donors and stored in blood banks. Isulat ang sagot sa “show me card”. Let them infer the function of the blood. PRELIMINARY ACTIVITY Ask the pupils if they remember when their skin was cut. Choose the letter of the correct answer. • Nakikilala ang pagkakaiba ng distribuyon at dami o kapal ng populasyon ng rehiyon sa bansa. It is known as the “river of life. • Napaghahambing ang kapal ng populasyon ng rehiyon sa bansa sa tulong ng mapa.The blood is a red fluid within the blood vessels. Batayang Aklat. review how to use the microscope properly. WBC and plasma. The solid parts include the RBC or erythrocytes. blood b. TIYAK NA LAYUNIN • Nailalarawan ang pagkakaiba ng ng populasyon ayon sa mga pook urban at pook rural. PANIMULANG GAWAIN 1. II. PAKSA Distribusyon at Kapal ng Populasyon Populasyong Urban at Rural B. and the platelets or thrombocytes. mapa. saliva c. Refer the pupils to the textbook and discuss IV. sweat d. The liquid part is made up of the plasma. U A N R . TEACHING THE NEW LESSON Let the pupils say something about the color of blood. Encourage them to recall on what occassion they saw blood flow. It consists of solid and liquid parts. HEKASI Time: 3:00-3:40 (VI-4) PL: I. puzzle pie graph. Let the pupils observe prepared slides of human blood under the microscope. awit. EVALUATION Multiple Choice. Point out that it was blood. Pagsasanay Ipasagot sa buong klase ang puzzle. NILALAMAN A. III. Flash the words RBC. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. talahanayan. 2. mga pahina 11-14 C. Before doing the activity. 1. Let them describe the liquid which flowed out of the wound. show card III. urine V.

PANGWAKAS NA GAWAIN Pagpapahalaga . Distribusyon ng Populasyon sa Bawat Rehiyon – 2000 sa pahina 6 ng batayang aklat.49 48.460 BAHAGDAN 62.a. Ipabasa ang mga clue na nasa ibaba. Ang kabuuang populasyon ng Pilipinas ay nasa 78 milyon.620 76. c. Ipakita ang pagkakaiba ng populasyon ayon sa mga pook-urban at pook-rural. ARALIN a. Suriin ang Talahanayan 2. e. Gumamit ng mga panandang kulay upang matukoy ang populasyong urban at rural.894. Maliban sa binasa. Ipabasa ang “ Bigyang pansin at suriin” sa pahina 13 ng batayang aklat.457 43. Balangkas ng Populasyon – lalaki at babae 4-5. Pamayanang Rural kabukiran kabundukan pangisdaan minahan 2. anu-ano pang kaisipan ang nabuo? C.195 29.56 37. 1990. Tingnan ang mapa ng Pilipinas. Ilarawan ang ayos ng pangkabuhayan at ayos ng panahanan ng mga taga-urban at rural.711 18. 1. PANLINANG NA GAWAIN 1.504. Ipabuo ang crossword. Bilang ng mga taong sama-samang naninirahan sa isang lugar. Itanong: Anu-anong mga rehiyon ang may 500 o higit pang kapal ng populasyon? d.719 60. Ipasuri ang pagkakaiba ng pook urban at pook rural. PANGGANYAK a. Kopyahin ang Talahanayan 2.256. B.097. PAGLALAPAT a. “Batang” Populasyon 3. Talahanayan 2 Populasyong Rural-Urban ng Pilipinas 1980. 2000 POOK Rural Urban Kabuuan 1980 BILANG 30. 3.077 BAHAGDAN 43 57 100 Pamayanang Urban Makabagong kagamitan Modernong sasakyan Dikit-dikit ang tirahan Naglalakihang mall • • • • • b. b. b.914 BAHAGDAN 51. Magbgay ng mga impormasyon upang maipaliwanag ang ipinapahiwatig ng populasyon batay sa gulang at kasarian.697.51 100 2000 BILANG 32. Itanong: Anu-ano ang naging pagbabago sa bilang ng populasyong urban at rural? Aling lugar ang nababawasan ang populasyon? KAISIPAN: Populasyong Urban – Kapag 500 o higit ang naninirahan sa isang kilometro kwadrado.609.008. 2.44 100 1990 BILANG 31.749 48.088.441. Magpasagawa ng isang dula-dulaan.

Ikaanim na Grado 1. PAKSANG ARALIN: KALINISAN AT KAAYUSAN SA MGA POOK-PAMPUBLIKO • Integrasyon ng konsepto sa Makabayan: Pagpapanatili ng Kalinisan at Kapayapaan sa Pook-Rural/Pook-Urban na Tinitirahan / Kinaroroonan Mga Sanggunian: • PELC sa Edukasyon sa Kabutihang Asal at Wastong Pag-uugali. II.9 • 2002 BEC-PELC sa Makabayan. Ibigay ang unang limang rehiyon sa bansa na may: 1. Lagyan ng kulay na pananda ang mga lugar. Ikaanim na Grado. Pinakamadalang na populasyon V. p. TAKDANG ARALIN Gumawa ng mapang pampopulasyon ng Pilipinas. paano ka makakatulong sa pag-unlad ng inyong lugar? IV. Hayaang patunayan nila ang sagot.5 @ 16. LAYUNIN Nakapagbibigay ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami. 1. 2011 TUESDAY CHARACTER EDUCATION Time: 7:30-7:50 (VI-4) PL: I.M.A.1. • • • Asul = Mahigit 500 katao ang naninirahan Dilaw= Mula 499 hanggang 200 Berde = Mula 199 pababa URBAN REMEDIAL INSTRUCTION Continue lesson in English COMMUNITY WORK 4:20-5:00 P.5. 2. Itanong: Bilang bahagi ng batang populasyon ng Pilipinas – babae man o lalaki ang kasarian. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO . July 19. p. Pinakamakapal na populasyon 2. Mga Kagamitan • Mga sitwasyon • Larawan ng malinis at mapayapang pook-rural at pook-urban III. Ipagawa ang sumusunod sa mga mag-aaral: • Pag-uugali at asal ng mga tao RURAL • Katangian ng pinipiling pagkain • Pagsasamahan ng mga magkakapitbahay • Piniling uri ng hanapbuhay • Ginawang disenyo at ayos ng mga kabahayan B. Ipalarawan kung pook urban o pook-rural ang inyong lugar. PAGPAPAYAMAN SA ARALIN Ang pagsukat ng kapal ay sa pamamagitan ng pormulang: Kapal ng Populasyon = Bilang ng Populasyon Lawak ng lugar o pook VI. PAGTATAYA A.1 b.

dictionary . • Paano kaya natin mahihikayat ang lahat na tao sa pook-rural/urban na ating tionitirahan o kinaroroonan para mapanatili ang kalinisan at kapayapan dito? B. Ipasagot: • Pamasdan sa mga bata ang larawan ng malinis at payapang pook-rural/urban. KASUNDUAN • Magkasundong ugaliin ang pagbibgay ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami. IV. Pagdevelop ng Pagpapahalaga • Bigyan ang mga mag-aaral ng pagkakataong bigyan ng tamang desisyon o pasya ang sitwasyong sumusunod: Sitwasyon • Malinis ang paligid at mga kalsadasa isang pook rural. pictures.23 • Fun in English 6 Reading pp. Bigyan ito ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami. Isang araw.4 Materials: • Flashcards. Pag-aari ng mga magsasaka ang lupaing sinasaka at tinitirahan ng mga magsasaka sa lugar.A.112 • Into the Future Science and Health 6 (SEMP) pp.4. paano ninyo mapananatiling malinis at mapayapa ang lugar? Ipatalakay: • Kung kayo’y alukin ng dayuhan ng malaking halaga. SUBJECT MATTER • Decoding Meanings of Words Using the Dictonary and Context Clues References: • BEC Handbook inEnglish 6 p. Value: Appreciating God’ creature. Inalok ng malaking halaga ang bawat sambayahan sa pook. PANSARILING EVALWASYON • Panuto: Pag-aralan ang sitwasyong nakakahon. II. Isulat ang inyong desisyon sa isang talata. Inalok siya ng isang drug pusher ng mataas na sahod araw-araw para magbenta ng mga ipinagbaba wal na gamot.249-250 • English for All Times Reading p.3. • Decodes meaning of words through context clues. Kung ikaw si Mang Martin tatanggapin mo baang alok ng drug pusher? Bakit? V. OBJECTIVES • Decodes meaning of unfamiliar words using the dictionary. papayag ba kayong ipagbili ang lupang sinasaka o tinitirahan ninyo? Bakit? Ibigay ang sariling desisyon sa kabutihan ng nakararami. Panimulang Gawain • Papag-usapan ang kahalagahan ng pagsang-ayon sa pasya ng nakararami kung ito’y para sa ikabubuti ng lahat. Kung kayo’y kabiling sa mga naninirahan sa nabanggit na pook-rural. Bibilhin ng mayamang dayuhan ang buong pamayanan para pagtayuan ng planta ng semento. ENGLISH Time: 7:50-8:50(VI-4) PL: I. chart. Walang hanapbuhay si Mang Martin. may dumating na dayuhan sa lugar. Berde ang kapaligiran at payapang namumuhay ang mga tao rito.

C. You may use scientific references/dictionary. Stars are similar to our sun in composition and structure. Example: Concerts Lea Salonga SINGER Performer Microphone E. Sky!” F. EATRSCP GSNIAT EEETTPMARUR SSART IADGMRA FEURSCA C. They contain hydrogen and helium. Generalization . This is because the sun is a star. a. Before Reading 1. state the meaning to a proper phrase using all those given clues. During Reading Show pictures of stars as one pupilreads this essay. Unlocking of Difficulties Guess the word being described.path of revolving body like that of the earth around the sun. Cite how these words are used in the selection. ___________ . Answer the following: • How are stars classified? • Who did the study on stars? What can you say about them? B. Afterwards. • • • • • ADMEI THMSAA EEDCOD MEATINA VTYINA 2. give your own interpretation of each. B.ENGAGEMENT ACTIVITIES Give context clues for the given word. PROCEDURE A. They also emit light and heat.turning of object on its axis. ___________ . b. Astronomers are studying whether these stars have planets and moons orbiting around them. After Reading (ClosedBook): A. D. Enrichment Activities Recite the powem lively entitled: “Measure Me. From there. Stars you see in the sky are distant suns. These are all scientific terms. Form words out of these scrambled letters. These are all used in the essay. Review Unscramble the letters to reveal the word and consult your dictionary to give the meanng of it.III.

Choose your answer from the words or phrase in the box. the pupils should be able to: • Describe the structure of the blood vessels .11-15 C. ellipse 3. On your answer sheet. Kasanayan ♥ Pagbigay halaga sa mga nota at pahinga sa palakumpasang 2/2 o ♥ Paghahambing ng halaga ng mga nota at pahinga sa palakumpasang may ibabang bilang na 4 at 2. Choose only one meaning which you can use in your own sentence. Write your answers in your notebook. ASSIGNMENT You may find multiple meanings for each of the following words. PANIMULANG GAWAIN IV. V. TAKDA Tingnan sa pahina 17-19 ng Banghay Aralin sa Musika 6.TM p. 2. traumatic MUSIC Time: 8:50-9:30 (VI-2) and 10:50-11:30 (VI-4) PL: I. The baby crawled on the floor. 1. Kagamitan Tsart ng mga nota at pahinga sa 2/2 na may bilang ng kumpas Tsart ng direksyon ng kumpas na 2/2 Plaskard ng mga nota at pahinga III. LAYUNIN ♥ Nabibigyang halaga ang mga nota at pahinga sa palakumpasang 2/2 o ♥ Napaghahambing ang halaga ng mga nota at pahinga sa palakumpasang may ibabang bilang na 4 at 2. partial 2. II. ♥ Pagsasagawa ang palakumpasang 2/2. rewrite all the underlined words and opposite will be the meaning. Unang Markahan. Dindin can do different designs and patterns. p. B. Movement crept rage crinkles unaccustomed slot Lessen mechanical judge 1. 8-9 ♥ Musika at Sining V TX.• What are the proper procedures in decoding meanings of words? How do context clues help in doing so? IV. PAKSA: Palakumpasang 2/2 A. EVALUATION Analyze how the underlined words/phrases are used in the sentences. PAGTATAYA V. ♥ Naisasagawa ang palakumpasang 2/2. Sanggunian ♥ BEC Handbook sa Musika VI. ♥ Musika at Sining V. SCIENCE Time: 9:50-10:50 (VI-3) and 2:00-3:00 (VI-4) PL: OBJECTIVES At the end of the lesson.

Ask a classmate to squeeze the bottle hard two or three times. Comparing the functions of blood vessels. Recognize the importance of blood vessels. Show the cross section of the vein and artery. Ask: How do they differ? How are they alike? GLASS TUBE RUBBER TUBE . veins and capillaries. MATERIALS Illustration of arteries. Ask the pupils to identify the blood vessels. 6. Ask the pupils to bring the following materials: water mixed with red dye. Ask each group to report on their findings. • There are 3 kinds of blood vessels: areteries. SCIENCE IDEAS • Blood vessels are the passeways of blood. vein and capillaries. HEIGHT (cm) TRIAL 1. and function. Ask each group to answer these questions: • In whch tube was the water pressure higher? Lower? How did you know? 8. Oxygen. 2. plastic squeze bottle. Describing the structure of blood vessels. thickness. 2. Rest the meter stick and the tubes horizontally on one end of the wash pan. Fill a squeeze bottle with red-colored water. veins and capillaries. 3. Point out that the veins are soft and flexible while arteries are tough and less flexible. 2. Divide the class into 5 groups and ask each group to perform the following activities: 1.000 kilometers of blood vessels in the human body. TEACHING THE NEW LESSON Present the illustration of the circulatory system. PRELIMINARY ACTIVITY Review the structure of the blood and the heart. two-holed rubber stopper and a basin. Ask the pupils to explain the role of capillaries in blood circulation.500 kilometers long.• • Compare the blood vessels according to size. 4. The capillaries are estimated to be about 96. 5. Ask: Do all blood vessels have the same structure? Tell them that there are 3 kinds of blood vessels. BACKGROUND INFORMATION FOR TEACHERS There are almost 100. Insert the rubber stopper with the tubes in the bottle’s mouth. nutrients. veins and capillaries. 3. SCIENCE PROCESSES 1. glass tube. rubber tube. Record the results in a table similar to the one below. These blood vessels are classified into arteries. and waste materials of body cells are exchanged in a fluid form between the blood in the capillaries and the spaces between the body cell. Define: artery. 7. Insert the glass and rubber tubes moistened with soapy water into the two-holed rubber stopper.

ARALIN a. pandikit. PANGGANYAK Umaakit Nagtutulak Sa Pandarayuhan (-) Sa Pandarayuhan (+) Ipaliwanag ang paraan ng larong TUG of war o Ddagitan. 2. Balik-Aral Ipatukoy ang mga lugar na may makakapal na populasyon. Blood flows through them? b. gunting. 3. PAKSA • Dahilan at Epekto ng Pandarayujan B. 2. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. TIYAK NA LAYUNIN • Naiisa-isa ang dahilan ng pandarayuhn. KAGAMITAN Lumang magasin na gagamitin sa paggawa ng collage. Gagamitin nila ang mga magasin at dyaryo. Batayang Aklat. PAGTALAKAY a. PANIMULANG GAWAIN 1. Tingnan ang mga larawan sa batayang aklat. Ipabigay ang ibig sabihin ng pandarayuhan. . Choose the letter of the correct answer. II. SANGGUNIAN Yaman ng Pilipinas 6. • Naibibigay ang epekto ng pandarayuhan sa pook na nilisan at sa pok na nilipatan. NILALAMAN A. PANLINANG NA GAWAIN 1. mga pahina 15-19 C.To draw out the generalization. They allow blood and other substances that go with blood to flow through them. V. ask: What are the 3 kinds of blood vessels? How do these blood vessels differ from each other? IV. 1. HEKASI Time: 3:00-3:40(VI-4) PL: I. Itanong: • Ano ang 2 uri ng pandarayuhan? • Bakit lumilipat ng tirahan ang mga tao? • Magpagawa ng collage sa bawat pangkat upang maipakita ang mga nagiging dahilan ng pandarayuhan. EVALUATION Multiple Choice. Blood contains substances needed to clot the blood. Blood vessels carry blood away and back to the heart. B. ASSIGNMENT Find out how blood is stopped from flowing when blood vessels are cut. larawan III. pahina 16. Why do you NOT lose so much blood when you get cut? a. Balitaan Magpalahad ng balita tungkol sa sitwasyong pangkabuhayan ng ating bansa. Ipagdikit-dikit ang mga angkop na larawan na makikita sa mga dyaryo at magasin. c. Tukuyin kung ang ipinahahayag ng nasa larawan ay nang-aakit o nagtutulak sa pandarayuhan. d.

_______ 2. Isulat sa sagutang papel. TAKDANG ARALIN Ipagawa ang “Kaya mo ito!” sa pahina 19 n batayang aklat. Magtatrabaho si r. 2011 WEDNESDAY CHARACTER EDUCATION Time: 7:30-7:50 (VI-4) PL: I. Pandarayuhan – paglilipat ng pook-panirahan. Bumili ng isang condominium unit si Louise sa Lungsod ng Makati. Pagpapahalaga Ipahayag ang dahilan ng pandarayuhan batay sa sumusunod na sitwasyon. PANGWAKAS NA GAWAIN 1. LAYUNIN  Nakapagbibigay ng wasto at angkop na pasya. Magandang Kabuhayan E. Mainam na klima D. Panlabas na pandarayuhan – nakakabawas sa populasyon dahil sa paglipat ng pook-panirahan mula sa ibang bansa patungo sa ibang bansa. PAGPAPAYAMAN SA ARALIN Itanong kung anong salik sa pandarayuhan ang nagiging dahilan kung bakit umaalis ng bansa ang maraming Pilipino. Noli Cruz sa Saudi Arabia. pahina 17.M. Titik lamang ang sagot. Parating o Panloob na Pandarayuhan o emigration – nakadaragdag sa populasyon dahil sa paglipat ng pook-panirahan sa loob ng bansa. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. May sapat na ilaw at patubig B. REMEDIAL INSTRUCTION Continue lesson in English COMMUNITY WORK 4:20-5:00 P. . July 20. PAGTATAYA Ipasagot ang “Isagawa mo” sa batayang aklat. Ano ang sanhi upang maakit ang mga Pilipino na pumunta at manirahan sa United States at iba pang maunlad na bansa? __________________________________________________________________________________________. 2. Maayos na Paaralan _______ 1. VI. A. Itanong: Ano ang nangyayari sa bilang ng populasyon dahil sa pandarayuhan para sa pook na nilisan? Pook na nilipatan? 4. C. PAGLALAHAT Gabayan ang mga mag-aaral na maguo ng mga kaisipan.b. Paglalapat a. V. IV. Mapayapang komunidad C.

. 1. OBJECTIVES  Writes a composition showing introduction about your topic.A. B. ipinasya niyang manirahan at mamasukan bilang doktor sa United States. KASUNDUAN Magkasundong gamitin ang talino sa pagsisilbi sa sariling bayan/bansa. Before Reading 1. PAKSANG ARALIN: PAGBIBIGAY NG ANGKOP AT WASTONG PASYA  Integrasyon ng konsepto sa Hekasi Ikaanim na Grado: Mga Dahilan ng Pandarayuhang Panloob/Panlabas Mga Sanggunian:  PELC sa Edukasyon sa Kabutihang Asal at Wastong Pag-uugali. p.”  Tungkol saan ang awit?  Aling bahagi ng awit ang higit na nakaantig sa inyong damdamin? Bakit? Ipasagot:  Para sa inyo.23 Fun in English 6 Reading pp. Dahil dito. 10-15 Materials: Art materials. ENGLISH Time: 7:50-8:50 (VI-4) PL: I. Pagdevelop ng Pagpapahalaga  Iparinig ang kasunod na awit “Ako ay Pilipino. p. Value: Self-esteem II. paano ninyo gagamitin ang taglay ninyong talino? IV.12-17 Englsih for All Times Reading pp. Galing sa mahirap na pamilya si Leandro.  Follows guidelines in paragraph/composition writing. Matalino siya kaya pinapag-aral siya ng pamahalaan bilang iskolar hanggang sa maging isang doktor. PROCEDURE A. SUBJECT MATTER Writing Composition References: BEC Handbook in English 6 p.9  2002 BEC-PELC sa Hekasi. FORMATIVE NA EVALWASYON Panuto: Ibigay ang sariling reaksyon sa nakakhong sitwasyon.5 at 16 Mga Kagamitan:  Awit: Ako ay Pilipio  Casette III. Isulat sa isa o dalawang talataan ang sagot.b. Tama ba ang pasya niya? Bakit? __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ . drawing board.8.1. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. V. 1. Panimulang Gawain  Papag-usapan ang kahalagahan ng pantay at matalinong pagpapsya alang-alang sa kapakanan ng lahat. Review Give the meaning of the underlined word as it was used in the sentence. Ikaanim na Grado. Ikaanim na Grado. chart III.II.

Unlocking of Difficulties Take note of these words and see how they are used in the story:  Wriggled  Coral  Physique 3. Lay out a simple drawing of your own choice. E. The old man sat on the tree stump. Motive Question Is doing the right thing difficult with a goal of having noticed or praised with what you have done? Defend your answers. B. Art Title __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ . During Reading Assign somebody to read aloud the selection while the rest follow silently.  The girls whispered their secrets to each other. C. D. Enrichment Activities Bring out your art materials. 2. __________________________________(Topic Sentence)________________________________________ ____________________(Detail A)_______________________________________________(Detail B)___________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________(Detail C)______________________________________________. B. Engagement Activities A. Father was _______________ when he learned that Miguel did not attend classes. The story is entitled as “ And Now. Miguel”. Remember that you can retell and best remember a poem by writing a model composition about it. Read and analyze the poem: MY GIFT What can I give him? Poor as I am If I were a shepherd I would give Him a lamb If I were a wise man I would do my part But what can I give Him? I will give Him my heart. Make sure you can use it in writing a composition as shown below. Follow the format to write a composition about the poem. After Reading Fill in the blanks with words you have noted before reading: a.

IV. PANIMULANG GAWAIN IV. ♥ Naikukumpas ang hulwarang panritmong 2/4. B. 4/4 ♥ Plaskard ng mga sumusnod na nota at pahinga III. ♥ Paggamit ng guhit panghati sa pagbuo ng hulwarang panritmo. ¾. EVALUATION Write a ten sentence composition about this given picture. V.A. LAYUNIN ♥ Nakabubuo ng hulwarang panritmong 2/4. OBJECTIVES At the end of the lesson. SCIENCE IDEAS • The lymphatic system and the circulatory system work hand in hand. ¾. ♥ Naipapalakpak ang hulwarang panritmong 2/4. F. TAKDA Tingnan sa pahina 21-24 ng Banghay Aralin sa Musika 6. 4/4. ♥ Pagkumpas ng hulwarang panritmong 2/4.I. ¾. ♥ Pagpalakpak ng hulwarang panritmong 2/4. Sanggunian ♥ BEC Handbook sa Musika VI.2. TX C. II. Kagamitan ♥ hulwarang panritmong 2/4. . • Explain the functions of the lymphatic system. SCIENCE Time: 9:50-10:50 (VI-3) and 2:00-3:00 (VI-4) PL: I.. ASSIGNMENT Bring one good picture of your family._________________________________________________(Model composition)_______________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________. ♥ Nagagamit ang guhit panghati sa pagbuo ng hulwarang panritmo. 4/4. p. the pupils should be able to: • Identify the parts of the lymphatic system. ¾. PAGTATAYA V. 4/4. MUSIC Time: 8:50-9:30 (VI-2) and 10:50-11:30 (VI-4) PL: I. Share it with the whole class. II.2. 4/4. ¾. 4/4. Kasanayan ♥ Pagbuo ng hulwarang panritmong 2/4. ¾. Prepare a short composition about what happened during the time it was taken. ¾.1. Generalization: These expressions are used in writing a composition: Another And Finally One Way is Next Other State other guidelines in making a composition. Unang Markahan. TM ♥ Umawit at Gumuhit 5.53 ♥ Umawit at Gumuhit 5. 4/4. PAKSA: Pagbuo ng Hulwarang Panritmo A.

a. sipi ng awit na “Bayan Ko”. a person has an infection. Indones. KAGAMITAN Casette recorder. lymph fluid and the spleen. Explain the reason for the presence of these lumps. Ask: What do enlarged nodes indicate? Point out that if there are painful lumps at the neck region most likely. SCIENCE PROCESSES • Identifying the parts of the lymphatic system. Japanese at Espanyol III. Let them locate the lymph nodes. lymph nodes c. Chinese. Multiple Choice. EVALUATION A. PRELIMINARY ACTIVITY Ask: Have you ever felt a lump below your ear when you were sick? Did you ever have a painful and swollen wound? What did you notice around it? TEACHING THE NEW LESSON Guide the pupils to study the drawing of the lymphatic system. Choose the letter of the correct answer. The lymph collects dead cells and other foreign materials as it moves through the lymph vessels. • Describing how lymphatic system works. lymph vessels d. III. II. mga larawan ng Negrito. SANGGUNIAN Yaman ng Pilipinas 6. TIYAK NA LAYUNIN Nakapagbibigay ng mga patunay na ang mga Pilipino ay magkakatulad sa hilig at paraan ng pamumuhay dulot ng isang kasaysayan at heogropiya.• • The main function of the lymphatic system is to return purified fluid and proteins from tissue spaces to the blood stream. lymph fluids b. If you get sick. Let them explain how the body’s defense systems are destroyed through this deadly disease. 1. MATERIAL • Poster showing the lymphatic system BACKGROUND INFORMATION FOR TEACHERS The lymphatic system is composed of the lymph glands or nodes. mga pahina 21-24 C. This is the lymph. you are likely to develop ____________________. HEKASI Time: 3:00-3:40 (VI-4) PL: I. NILALAMAN A. Aside form the blood. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO . Malay. lymph vessels. ASSIGNMENT Ask the pupils to read more on Acquired Immune Deficiency Syndrome(AIDS). PAKSA Pagkakatulad sa Hilig at Paraan ng Pamumuhay ng mga Pilipino B. IV. blood platelets V. The other function of the lymphatic system is to fight infection. Batayang Aklat. there is another fluid moving in the body. Lead a discussio of how the lymphatic system works.

TAKDANG ARALIN Sumipi sa notebook ng lathalain o kwento na nagpapahayag tungkol sa mga hilig at paraan ng pamumuhay ng mga Pilipino.M. Itanong: Alin-aling rehiyon ang may malaking populasyon? Maliit? Pinakamaliit? B. 6. 2. Ipaawit ang “Bayan Ko” na pinasikat ni Freddie Aguilar. Bahagyang talakayin ito. pahina 6. July 21. II. b. Pagpapahalaga Ang mga Pilipino ay isang lahi na dapat ipagmalaki dahil sila ay marangal at kapuri-puri. PANIMULANG GAWAIN 1. 2. PAKSANG ARALIN: KALINISAN AT KAAYUSAN SA MGA POOK-PAMPUBLIKO • Integrasyon ng konsepto sa Makabayan: Pagpapanatili ng Kalinisan at Kapayapaan sa Pook-Rural/Pook-Urban na Tinitirahan / Kinaroroonan Mga Sanggunian: . PANGWAKAS NA GAWAIN 1. VI. Pagamitin sila ng organizer. Pagbuo ng konklusyon a. Ang mga Pilipino ay lahing marangal. Pag-uulat ng mga pangkat sa klase. IV. Itanong:  Paano ipinabatid sa awitin ang pagiging makabayan ng mga Pilipino? 2.A. Balitaan Magpaulat sa isang mag-aaral tungkol sa isang pangyayari sa lungsod o sa lalawigan. Sangguniin ang batayang aklat sa mga pahina 21-24. REMEDIAL INSTRUCTION Continue lesson in Science COMMUNITY WORK 4:20-5:00 P. Para masagutan ang mga tanong kailangang ipasulat sa notebook ang mga haka-haka. 4. Ipasagot ang mga sumusunod na tanong:  Ano ang katotohanan tungkol sa pinagmulan ng lahing Pilipino?  Sinu-sinong mga dayuhan ang nakarating sa Pilipinas at nagbigay ng mga impluwensya sa lahi at kultura ng mga Pilipino? 3. Paglalapat Ipagawa ang “ Subukan mo” sa pahina 24 ng batayang aklat. Pabalikan ang talahanayan ng distribusyon ng populasyon sa batayang aklat. 2011 THURSDAY CHARACTER EDUCATION Time: 7:30-7:50(VI-4) PL: I. LAYUNIN Nakapagbibigay ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami. Balik-Aral a. PAGPAPAYAMAN SA ARALIN Ipagawa ang “ Kaya mo ito!” ng pahina 24 ng batayang aklat. V. C. 5. PANLINANG NA GAWAIN 1. Pangkatin ang mga mag-aaral ayon sa mga paksang dapat iulat. PAGTATAYA Ipasagot ang “Isagawa mo” sa mga pahina 23 ng batayang aklat.

Ipasagot: • Pamasdan sa mga bata ang larawan ng malinis at payapang pook-rural/urban. References: . main characters. paano ninyo mapananatiling malinis at mapayapa ang lugar? Ipatalakay: • Kung kayo’y alukin ng dayuhan ng malaking halaga. II. Pagdevelop ng Pagpapahalaga • Bigyan ang mga mag-aaral ng pagkakataong bigyan ng tamang desisyon o pasya ang sitwasyong sumusunod: Sitwasyon • Malinis ang paligid at mga kalsadasa isang pook rural.5. IV. Walang hanapbuhay si Mang Martin. Value: Caring for our trees.• • • • PELC sa Edukasyon sa Kabutihang Asal at Wastong Pag-uugali. Isang araw. p.A. Mga Kagamitan Mga sitwasyon Larawan ng malinis at mapayapang pook-rural at pook-urban III. may dumating na dayuhan sa lugar. Berde ang kapaligiran at payapang namumuhay ang mga tao rito. Bibilhin ng mayamang dayuhan ang buong pamayanan para pagtayuan ng planta ng semento.5 @ 16. Ikaanim na Grado 1. Kung kayo’y kabiling sa mga naninirahan sa nabanggit na pook-rural. climax and ending of the story. OBJECTIVES  Acts out a dialogue. Ikaanim na Grado. Kung ikaw si Mang Martin tatanggapin mo baang alok ng drug pusher? Bakit? V.1 b. Pag-aari ng mga magsasaka ang lupaing sinasaka at tinitirahan ng mga magsasaka sa lugar. KASUNDUAN • Magkasundong ugaliin ang pagbibgay ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami. Panimulang Gawain • Papag-usapan ang kahalagahan ng pagsang-ayon sa pasya ng nakararami kung ito’y para sa ikabubuti ng lahat. main characters. Bigyan ito ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami.  Identifies the setting. papayag ba kayong ipagbili ang lupang sinasaka o tinitirahan ninyo? Bakit? Ibigay ang sariling desisyon sa kabutihan ng nakararami. • Paano kaya natin mahihikayat ang lahat na tao sa pook-rural/urban na ating tionitirahan o kinaroroonan para mapanatili ang kalinisan at kapayapan dito? B. SUBJECT MATTER Acting out a dialogue  Identifying the setting. ENGLISH Time: 7:50-8:50 (VI-4) PL: I. climax and ending of the story. p. Inalok ng malaking halaga ang bawat sambayahan sa pook.9 2002 BEC-PELC sa Makabayan. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. Inalok siya ng isang drug pusher ng mataas na sahod araw-araw para magbenta ng mga ipinagbaba wal na gamot. Isulat ang inyong desisyon sa isang talata. PANSARILING EVALWASYON • Panuto: Pag-aralan ang sitwasyong nakakahon. 1.

pet? B. PROCEDURES A. BEC Handbook in English 6 p. Ellen is a grade six pupil. dialogue III. 2. Motive Question How do you keep your friends? Old and new ones? Are you visiting them regularly? B. celebrity? 3. 22-27  English for All Times Reading p. b. chart. Before Reading 1. friend? D. Why did the boy look sad on his last visit? D. Why did the boy love the tree when he was a child? 2. Enrichment Activities Identify the element shown in each sentence. F. During Reading Assign selected students to act out this dialogue: “THE GIVING TREE”. It was an old house by the hill. How did the story go?  Give the situation? _____________________  Why did it happen? ____________________  How is the problem solved? ____________________ E. a.22 Materials:  Pictures of trees. food? C. Generalization Take note of this chart Story Grammar SETTING CHARACTER SETTING . Engagement Activities Go over the dialogue once again and give the ff: 1. Why was the tree happy every time the boy went to it? 3. Review Present your assignment of sequencing events in paragraph form. Place and time the story happened 3. Motivation What/Who is your favorite: a.23  Fun in English 6 Reading pp. After Reading Answer the ff: 1. C. Characters 2.

PANIMULANG GAWAIN IV. SCIENCE PROCESSES  Describing the parts and functions of the peripheral and autonomic nervous systems  Comparing how each part of the nervous system cooperates with one another. Share it with the whole class the next meeting. ♥ Naaawit nang wasto at maayos ang awit na “WOW”.1. V. BACKGROUND INFORMATION FOR TEACHERS The peripheral nervous system is composed of the sensory nerve cells and the motor cells.I. MUSIC Time: 8:50-9:30 (VI-2) and 10:50-11:30 (VI-4) PL: I. Ask him/her to relay to you his/her unforgettable story and plot the details accordingly.2. PAKSA: Ritmo A. the pupils should be able to:  Describe the parts and functions of the peripheral and the autonomic nervous systems.IV. EVALUATION On a half sheet of paper follow the chart presented in the generalization and plot the events of this short story. B. Kagamitan ♥ Tsart ng iba’t-ibang nota at pahinga sa palakumpasan ♥ Tsart ng lunsarang awit na “WOW” ♥ Tsart ng palakumpasang 2/2 sa dalawang paraan III.  Appreciate how the central. . 11-12 C. SCIENCE Time: 9:50-10:50 (VI-3) and 2:00-3:00 (VI-4) PL: OBJECTIVES After the lesson. SCIENCE IDEAS  The nervous system is composed of the central nervous system which is composed of the brain and the spinal chord. Unang Markahan.  The peripheral nervous system includes the brain and the spinal chord. p. LAYUNIN ♥ Naisasagawa ang palakumpasang 2/2 sa pamamagitan ng iba’t-ibang kilos ng katawan. TAKDA Tingnan sa pahina 25-26 ng Banghay Aralin sa Musika 6. ♥ Naibibigay ang halaga ng mga nota at pahinga sa palakumpasang 2/2.A.3. Kasanayan ♥ Pagsasagawa ang palakumpasang 2/2 sa pamamagitan ng iba’t-ibang kilos ng katawan.53 ♥ Umawit at Gumuhit 5. ASSIGNMENT Conduct an interview with one of your neighbors. II. ♥ Pagbigay ng halaga ng mga nota at pahinga sa palakumpasang 2/2. p. MATERIALS  Drawing or illutration of the peripheral and the autonomic nervous systems. ♥ Pag-aawit nang wasto at maayos ang awit na “WOW”. PAGTATAYA V. Sanggunian ♥ BEC Handbook sa Musika VI. peripheral and autonomic nervous system coordinate with each other.

ears. HEKASI Time: 3:00-3:40 (VI-4) PL: I. Discuss the central nervous sytem in relation to the peripheral and autonomic nervous systems. nose. Let the pupils do the Activity 1. Call the pupils’ attention to the illustration of the peripheral and the autonomic nervous systems found in the book. skin and tongue. ___________________ II. the brain and the medulla oblongata d. ___________________ ENRICHMENT Assign the pupils to list down three to five stimuli which will make them run fast. the circulation of the blood. Autonomic Nervous System A. TIYAK NA LAYUNIN • Naiisa-isa ang dahilan ng pandarayuhn. PAKSA • Dahilan at Epekto ng Pandarayujan B. EVALUATION Multiple Choice. the nerves that connect the central nervous systems to various parts of the body. the brain and the spinal cord c. Encircle the letter of the correct answer. based on what they have read. 1. REMEDIAL Fill up the outline by stating their functions. • Naibibigay ang epekto ng pandarayuhan sa pook na nilisan at sa pok na nilipatan. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. larawan III. Peripheral Nervous System A. mga pahina 15-19 C. a. KAGAMITAN Lumang magasin na gagamitin sa paggawa ng collage. ___________________ B. I. pandikit. Point out that these parts of the nervous system coordinate with the central nervous system. Looking and Interpreting. Have them write down the sense organs that will receive the messages. Ask the students to say in their own words how the peripheral and the autonomic nervous systems work. SANGGUNIAN Yaman ng Pilipinas 6. PRELIMINARY ACTIVITY Let the pupils infer how information reaches the central nervous system and back to the body parts responsible for the implementation of the message. PANIMULANG GAWAIN . ___________________ B. NILALAMAN A. TEACHING THE NEW LESSON Introduce peripheral nervous system and autonomic nervous sytem. II. the rise and fall of blood pressure and other body activities controlled by the nervous sytem.8. the crebrum and the cerebellum b.The sensory nerve cells are found in the sense organs of the body such as eyes. Encourage them to tell what will happen to this activities if the nervous system is not working. gunting. The peripheral nervous system is made up of ____________________. Ask the pupils about the removal of body waste. Batayang Aklat.

1. Balik-Aral Ipatukoy ang mga lugar na may makakapal na populasyon. Itanong: • Ano ang 2 uri ng pandarayuhan? • Bakit lumilipat ng tirahan ang mga tao? • Magpagawa ng collage sa bawat pangkat upang maipakita ang mga nagiging dahilan ng pandarayuhan. PANGWAKAS NA GAWAIN 1. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Balitaan Magpalahad ng balita tungkol sa sitwasyong pangkabuhayan ng ating bansa. Paglalapat a. Ipagdikit-dikit ang mga angkop na larawan na makikita sa mga dyaryo at magasin. 3. Maayos na Paaralan . 2. Pandarayuhan – paglilipat ng pook-panirahan. Panlabas na pandarayuhan – nakakabawas sa populasyon dahil sa paglipat ng pook-panirahan mula sa ibang bansa patungo sa ibang bansa. 2. Magandang Kabuhayan E. Tingnan ang mga larawan sa batayang aklat. Ano ang sanhi upang maakit ang mga Pilipino na pumunta at manirahan sa United States at iba pang maunlad na bansa? __________________________________________________________________________________________________ . Mainam na klima D. pahina 16. A. Titik lamang ang sagot. 2. Mapayapang komunidad C. PANLINANG NA GAWAIN 1. May sapat na ilaw at patubig B. PANGGANYAK Umaakit Nagtutulak Sa Pandarayuhan (-) Sa Pandarayuhan (+) Ipaliwanag ang paraan ng larong TUG of war o Ddagitan. Ipabigay ang ibig sabihin ng pandarayuhan. ARALIN a. Isulat sa sagutang papel. Gagamitin nila ang mga magasin at dyaryo. Itanong: Ano ang nangyayari sa bilang ng populasyon dahil sa pandarayuhan para sa pook na nilisan? Pook na nilipatan? 4. b. B. Pagpapahalaga Ipahayag ang dahilan ng pandarayuhan batay sa sumusunod na sitwasyon. Tukuyin kung ang ipinahahayag ng nasa larawan ay nang-aakit o nagtutulak sa pandarayuhan. Parating o Panloob na Pandarayuhan o emigration – nakadaragdag sa populasyon dahil sa paglipat ng pook-panirahan sa loob ng bansa. PAGLALAHAT Gabayan ang mga mag-aaral na maguo ng mga kaisipan. PAGTALAKAY a. C.

22 • 2002 BEC-PELC sa Makabayan. V. • Naipakikita ang mabuting pakikitungo sa kapwa. Pagdevelop ng Pagpapahalaga • Pangkatin sa 4 ang klase._______ 1. Noli Cruz sa Saudi Arabia. kabilang man siya sa maliit o malaking pangkat-etniko. p. Panimulang Gawain • Papag-usapan ang kabutihan ng pagtulong sa mga nangangailangan lalo na sa maliit na pangkat-etniko. Ipasagot: • Paano kaya natin pakikitunguhan at aaliwin ang mga kapuspalad at ang mga taong kabilang sa maliliit na pangkat-etniko. Ikaanim na Grado: Magkakatulad sa Hilig at paraan ng pamumuhay ang mga Pilipino kaya nararapat pakitunguhan ang kapwa. B. • Ipabigay ang mga pamantayan sa pagpapangkatang gawain. 1. PAGPAPAYAMAN SA ARALIN Itanong kung anong salik sa pandarayuhan ang nagiging dahilan kung bakit umaalis ng bansa ang maraming Pilipino. July 22.6 at 17 Mga Kagamitan: • Sitwasyon • Karanasan ng bawat bata III. _______ 2. PAKSANG-ARALIN: Pagmamalasakit at Mabuting Pakikitungo sa Kapwa • Integrasyon ng konsepto sa Hekasi.2. . Magtatrabaho si r. Sabihin: • Sa loob lamang ng 6 na minuto. II. TAKDANG ARALIN Ipagawa ang “Kaya mo ito!” sa pahina 19 n batayang aklat. kabilang man siya sa maliit o malaking pangkat-etniko. Bumili ng isang condominium unit si Louise sa Lungsod ng Makati.12. • Subaybayan ang pagpapangkatang gawain ng mga mag-aaral. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A.M. Ikaanim na Grado 1. REMEDIAL INSTRUCTION Continue lesson in Science COMMUNITY WORK 4:20-5:00 P. LAYUNIN • Nakatutulong sa pag-aliw ng mga kapuspalad at maliliit na pangkat-etniko. VI. 2011 FRIDAY CHARACTER EDUCATION Time: 7:30-7:50 (VI-4) PL: I. pahina 17. Mga Sanggunian: • PELC sa Edukasyon sa Kabutihang Asal at Wastong Pag-uugali . IV. PAGTATAYA Ipasagot ang “Isagawa mo” sa batayang aklat. bawat grupo’y mag-isip ng paraan ng pakikitungo at pagaaliw sa mga kapuspalad at maliliit na pangkat-etniko. p.A.

a. Paano mo siya aaliwin? V. Present this picture. Value: Careful Analysis II. SUBJECT MATTER  Writing Directions  Interpreting Maps and Diagrams References:  BEC Handbook in English 6 p.trapping and building up of heat in the atmosphere near the earth’s surface. PROCEDURES A.72-80.23  Fun in English 6 Language pp.288 Materials:  Cut out of pictures  Flashcards  Activity pad  Chart  Colored chalks III. ano ang madarama ninyo kung hindi kayo pakikitunguhan ng mabuti ng mga kabilang sa malalaking pangkat ng mga Pilipino? IV.  Interprets a diagram and road map. KASUNDUAN Magkasundong aliwin at pakitunguhan nang mabuti ang mga kapuspalad sa sariling lugar. Greenhouse effect . 37-39. FORMATIVE EVALWASYON Panuto: Isulat sa isang talata ang solusyon sa kasunod na suliranin. During Reading A. Motive Question What should we do to avoid Greenhouse Effect? How are diagrams used for energy understanding of the selection? B. 3. Heat . Review Have you heard of the so-called Greenhouse effect? What harm does this bring? 2. Before Reading 1.Form of kinetic that flows from one body to another at different temperature. Wala siyang ihahandang salu-salo. Unlocking of Difficulties Study this vocabulary and try to make use each in your own sentence. Ipatalakay: Kung isa kayo sa mga kapuspalad at kabilang sa maliliit na pangkat-etniko. Ipapresent ang awtput ng bawat grupo.44  Science and Health 6 pp. Bertdey ng kapitbahay mong batang kapuspalad. . OBJECTIVES  Writes specific directions on given situations. b. ENGLISH Time: 7:50-8:50 (VI-4) PL: I.• • • Itsek kung nasunod ng bawat grupo ang mga pamantayan sa pagpapangkatang gawain.

EVALUATION Follow the given cycle to construct 5 simple sentences to enumerate steps on how this happens. beyond b. 2. along c. Engagement Activities 1. carbon is released into the environment. Words: a. This kind of gas retains heat longer compared to other gases.  Trace the path of a message from the time the body receives it up to the time that part reacts. Locate a place witin the school in sentence form where you could use the ff. Use words that denote directions. Bring out colored chalks and trace your way to: • From the Fountain to Gas Station • From the Church to the Bank • From Museum to Gas Station 3. near. State how you can get there starting from where you live now. After Reading Answer the ff: • What is a greenhouse effect? • Can you interpret the diagram shown? • What can we do to help save our forest? D. It is called a greenhouse gas. Surface temperature rises as more trees and plants are cut and destroyed. etc. Ask a pupil to redraw this road map on the board. IV. SCIENCE IDEAS  A chemical produced by the nerve endings carries the message. ASSIGNMENT Bring Philippine Map. the pupils should be able to:  Describe how the nervous system works.B. the carbo stored within the plants becomes part of the animals’ bodies. II.  Bringing the message to the spinal cord and back to the body part that will do the action. There are 2 pathways by which messages are transmitted:  Carrying the message to the brain. THE CARBON CYCLE When plants are eaten by animals. Read this selection. Interpret your traces into sentence forms. through F. Carbon dioxide is used by plants to manufacture food. SCIENCE Time: 9:50-10:50 (VI-3) and 2:00-3:00 (VI-4) PL: I. Locate at least 5 places where you want to go someday. to the right. OBJECTIVES After the lesson. C. use exact or precise words and expressions. E. V. • Give directions logically using the words that denote directions such as to the left.  Tell what a reflex is. Generalization • In giving directions. Through respiration and decay. . Enrichment Activities Go out of the classroom.

Sanggunian Batayang Aklat. These nerve endings are very sensitive to stimuli such as temperature and pressure. IV. Ask: What are the wires for? Point out that in our body. PRELIMINARY ACTIVITY Let the pupils recall their observations about the wires on the electric posts along the streets. Multiple Choice.TIYAK NA LAYUNIN Nakikilala ang mga pagpapahalaga at paniniwalang magbubuklod sa mga Pilipino. IV. TEACHING THE NEW LESSON Recall the lesson on the neuron and its parts. Let them trace and explain to the class the path of the message. ENRICHMENT Ask the pupils to discuss how the nervous system and the body’s reflex actions protect us from harm. V. The brain then sends back a message to the organ concerned to make the appropriate action. Paksa Pagpapahalaga sa Kalusugan Pagpapaunlad sa Edukasyon B. They have larger nerve endings. NILALAMAN A. EVALUATION A. A reflex is an involuntary action that originates from the spinal cord instead from the brain.  Pagigigng malusog  Pagpapaunlad sa edukasyon II. we can find something similar to these wires. Electrical impulses are sent through these nerves up to the brain. mga pahina 32-35 C. MATERIALS  Illustrations showing the normal path and the easy path of a message BACKGROUND INFORMATION FOR TEACHERS Nerve endings are evenly distributed throughout the body. HEKASI Time: 3:00-3:40 (VI-4) PL: I.  Tracing the path traveled by a message until becomes an action. Point out that there are billions of neurons in our body. Tell them to analyze the illustration of the normal path of a neural message as described in the textbook. b. 1. Why are some parts of the body more sensitive than the others? a. They have more nerve endings. Box the letter of the correct answer. Kagamitan Larawan ng mga Pilipinong malulusog at matatalino . SCIENCE PROCESSES  Describing how the nervous system works.

Pagpapahalaga Magpatala ng mga paraan upang maging malusog at matalinong mga bata. REMEDIAL INSTRUCTION Continue lesson in science COMMUNITY WORK 4:20-5:00 P. 2. Balik-Aral Pag-isipan ang ibig sabihin ng ga sumusunod na kawikaan:  Ang kalusugan ay kayamanan.M. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. Pagiging malusog B.  Ipakikita sa pamamagitan ng dula-dulaan ang kahalagahan ng kalusugan at edukasyon. _____ 2.III. Pagtatalakay Itanong: Paano makatutulong sapag-unlad ng ating bansa ang pagiging malusog ng mga mamamayan at ang pagkakaroon nila ng pinag-aralan? 4. Paglalahat Ang pagkakaroon ng malusog na pangangatawan at mataas na pinag-aralan ng mga mamamayan ay mahahalagang bagay sa pag-unlad ng isang bansa. B. Paglalapat Itanong: Paano makatutulong sa pang-araw-araw na buhay ang mga bagay na natutuhan sa paaralan? Maaaring magpalahad ng tunay na pangyayaring naganap sa buhay ng mga magaaral? 2. V. C. VI. PAGPAPAYAMAN SA ARALIN Ipasagot ang “Isagawa mo” sa batayang aklat. PAGTATAYA Alin-alin sa sumusunod na mga kaisipan ang nagpapahayag sa pagpapahalaga at paniniwala ng mga Pilipino kaugnay ng: A. Balitaan Magbigay ng balitang may kaugnayan sa paksang talakayin. Aralin  Ipalahad ang mga hakbang sa pagkakamit ng kalusugan at edukasyon.  Ang pinag-aralan ay yamang di nananakaw ninuman. Tukuyin ang bahagi ng pamahalaan upang matamo ang mga pagpapahalagang ito. Pangganyak Gumuhit ng isang puno ng kalusugan at isulat sa mga sanga ang bunga ito. Halimbawa: Feeding Program sa mga paaralan 2. Panlinang na Gawain 1. 3. PANGWAKAS NA GAWAIN 1. IV. TAKDANG ARALIN Ipagawa ang “Subukan mo” sa pahina 35 ng batayang aklat. . Panimulang Gawain 1. Pagpapahalaga sa edukasyon _____ 1. Binuksan ang ladderized education program. pahina 34. Kumakain ng mga sariwang gulay at prutas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times