Unang Pagsusulit sa Filipino 1

Pangalan: __________________________________________________ Petsa: _________________ I. A. Mula sa Maikling Kwentong binasa na pinamagatang Ang Aking Anak ay Lalake . Basahin ang mga sumusunod na tanong at piliin ang pinakatamang sagot. Bilugan lamang ang titik ng napiling sagot. 1. Anong damdamin ang ipinapahayag ng paglalarawang ito: Ang mga daliri ay nagkakambubuhol sa dulo ng laylayan ng baro at ang mga paa ay galaw ng galaw . a. Pag-aalala b. Pagkabagot c. Pagkatakot d. Pag-dadalawang -isip 2. Ano ang naging suliranin ni Totoy? a. Paghahatid ng kanyang nanay sa paaralan. b. Panunukso ng kanyang kaklase. c. Pag-iwas sa kanya ng mga kaklase. d. Pananakot ng mga kaklase. 3. Sino ang antagonista sa kwento? a. Tonyo b. Totoy c. Terio d. Pepito 4. Sino ang maituturing na protagonista sa kwento? a. Tonyo b. Totoy c. Terio d. Pepito 5. Bakit nagsasanay si Totoy? a. Upang maging magaling na boksingero katulad ng kanyang ama. b. Upang palakihin ang kanyang maliit na katawan. c. Upang talunin si Terio at patunayang lalake siya. d. Upang maipagtanggol niya ang kanyang matalik na kaibigan. II. Mga Bahagi at Elemento ng Maikling Kwento 6. Anong uri ng tunggalian ang inilalarawan dito: Di makaahon sa kahirapan dahil sa katamaran a. Tao vs Tao b. Tao vs Sarili c. Tao vs Pangyayari d. Tao vs Kapaligiran 7. Sa maliit na nayon ng San Juan sa panahon ng mga Kastila . Anong elemento ng maikling kwento ang nakasaad dito? a. Tauhan b. Suliranin c. Banghay d. Tagpuan 8. Si Jenny ang butihing maybahay, si John ang masunuring anak, si Juancho ang masigasig na tatay at ang pamilyang Jurado na ubod ng damot.Anong elemento ng maikling kwento ang mga nabanggit? a. Tagpuan b. Tema c. Banghay d. Tauhan 9. Anong bahagi ng elemento ang binubuo ng kakalasan at katapusan? a. Una b. Gitna c. Huli d. Wakas 10. Ito ang pinakamadulang bahagi ng maikling kwento kung saan makakamtan ng pangunahing tauhan ang katuparan o Kasawian ng kanyang ipinaglalaban. a. Panimula b. Saglit na kasiglahan c. Suliranin d. Kasukdulan (11-15) B. Punan ang banghay na naglalahad ng iba t ibang bahagi ng Maikling Kwento. Piliin ang mga sagot sa ibaba. -Saglit na kasiglahan - Panimula -Kakalasan -Kasukdulan -Katapusan

Ito ay isang uri ng panitikan na produkto lamang ng bungang isip ng may-akda. 9. 8. kalungkutan. kaligayahan. Panitikan: A. 10. Ilagay ito sa tamang hanay. pagkasuklam. Alamat Awit at Korido Talambuhay Balad Pabula Sanaysay Balita Epiko Kantahin Tula Kasaysayan Maikling Kwento Nobela Talaarawan Bugtong Unang Bahagi Tuluyan Patula Pangalalawang Bahagi Kathang-isip Di Kathang-isip II. 1. lipunan. at nagpapahayag din ng mga salitang binibilang ang mga pantig at pagtutugma-tugma ng mga dulo ng mga taludtod sa isang saknong. B. pagkapoot. Teksto a.Ito ay isang halimbawa ng panitikan na naglalarawan ng buhay ng isang tao na isinulat ng nakakakilala sa kanya. b. ______________________1. 7. ______________________5. Ibigay ang apat na uri ng teksto 1. ______________________4. . 2. pamumuhay. Alamin kung anong anyo ng panitikan kabilang ang mga sumusunod. paghihiganti. ______________________3. pag-asa. __________________________ Magbigay ng mga halimbawa ng mga salita na kapag binago ang diin nagbabago rin ang ibig sabihin. 3. Ito ang salitang-ugat na pinaggalingan ng salitang panitikan. III. pananampalataya at mga karanasang kaugnay ng iba't ibang uri ng damdaming tulad ng pag-ibig. 4. 3. Ito ay ang pagbubuo ng pangungusap sa pamamagitan ng salitang binibilang na pantig sa taludtod na pinagtugma-tugma. pamahalaan. 5. ______________________2. 2. sindak at pangamba. Ito ay nagsasalaysay ng buhay. Isulat ang sagot sa patlang. Tumutukoy ito sa naghaharing damdamin o kilos ng teksto. 4. Ibigay ang sagot sa mga sumusunod na paglalarawan. 6.Pangalawang Pagsusulit sa Filipino Pangalan: ______________________________________________________Petsa: __________________ I.

23. 16. 11. 18. 1. 10. 4. 13. 22. 12. 19. 27. 5. 14. 17. 20. 25. 28. 9. People/personAnimalsLugar/lunanLetterThingSnakeMotherFatherWomanBoyChickenCowHeroScissors PlantsBookWhenWhereWhyWhoWhatHowOneTwoThreeIYouWeLadyChildren- . 8. 3. 30. 6. 7. 2. Ibigay ang salitang Filipino ng mga sumusunod. 24. 26.Unang Pagsusulit sa Filipino 2 Pangalan: ___________________________________________________ Petsa: __________________ I. 29. 15. 21.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful