P. 1
Project in SibikA

Project in SibikA

|Views: 1,261|Likes:
Published by Greys Rusiana Abad

More info:

Published by: Greys Rusiana Abad on Aug 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2012

pdf

text

original

Ang ating iba t ibang anyo ay namana natin sa ting mga ninuno.

Ang ating mga ninuno ay ang pangkat ng mga taong dumayo sa Pilipinas noong unang panahon. Sa kanila natin minana ang ating anyo ganoon din an gating pamumuhay, paniniwala at pag uugali. Ibinibilang ang karamihan sa mga mamamayan ng Pilipinas sa mga liping Mongoloid, ngunit bagaman kalapit at kaugnay sila "sa dugo" ng mga Intsik, Hapones, at taga-Malaysia, mayroon pang naunang mga grupo ng mga tao na nagpunta at nanirahan sa sinaunang Pilipinas. Kabilang dito ang Taong Tabon at ang mga nagsidating na mga Negrito, Indones (mga sinaunang Indonesyano), at mga sinaunang Malay. Bago pa man dumating ang mga Kastila sa kapuluan ng Pilipinas, palagian nang nakikipag-unayan ang mga Intsik - bilang mga mangangalakal - sa mga mamamayan ng sinaunang Pilipinas. Sa loob ng maraming mga dantaon, nagkaroon ng pagpapakasal sa pagitan ng mga sinaunang mamamayan ng arkipelago at mga Intsik. Ang lahat ng mga ito ang tinatawag na mga unang mga mamamayang namuhay sa kapuluan, subalit may natatanging tatlong pangkat ng mga sinaunang taong dumating sa Pilipinas: ang mga NEGRITO, mga INDONES, at mga MALAY.

MGA NINUNO NG MGA PILIPINO Ilan sa mga ninuno ng mga Pilipino ang nagbuhat sa mga pangunahing-lupain ng TimogSilangang Asya, at pinaniniwalaang naglakbay at naglakad sa ibabaw ng mga "tulay na lupa" na dating nagkakabit at nagdurugtong ng Pilipinas at Timog-Silangang Asya. Ang mga salinlahi ng mga ninunong ito ang naging nakikilalang mga Pilipino sa kasalukuyan at naging mayoridad sa Pilipinas.[1] Mga Negrito, Indones at Malay ang mga prinsipal na mamamayan ng Pilipinas.[2] Naganap pa ang iba pang migrasyon sa pamamagitan ng pagbiyahe sa tubig at nangyari sa loob ng ilang libong taon. Ngunit sa ilang paniniwala ang TAONG TABON ang kauna unahang taong nanirahan sa ating bansa.

kayá paniwalà ngayóng . Ang hitsura ng homo sapiens ay halos kapareho nang ating pangangatawan. malapit sa Quezon.Ang mga TAONG TABON Ang Homo sapiens ay nahukay sa kweba ng tabon sa Palawan noong 1962. Ang homo sapiens ay tinatawag din na "nakatatandang marunong na tao" dahil marunong na silang mag-isip at alamin ang mga nangyayari sa kanilang paligid. Nahukay ito kasama ng mga gamit nila. ang mga butó ay kasama ng mga tumpók ng pinagtabasan (flakes) at mga gamit(tools) sa mga pagawaan ng bató (Stone Age factories) sa 4palapág (levels) ng pinaka-malakíng silíd (chamber) ng yungíb. Ang kanilang utak ay katulad na ng mga kasalukuyang tao. jawbone) ng 3 tao . PINAKA-UNANG katibayan ng tao sa Pilipinas ang pira-pirasóngbungô (cráneo. Maunlad sila sa kagamitan tulad ng lanseta. 000 taon na ang nakakaraan. skull) at pangâ (mandibula. Maliliit ang mga ngipin at mas maliit at nakausli na ang baba. sa pulô ng Palawan.hindî matantô kung mga babae o lalaki . Ang bawat palapág ay pahiwatig ng pagtirá duón ng mga Unang Tao. Mataas ang noo na hindi gaanong matambok. Ito ay isang fossilized na bungo. mga 22. Natuklás sa mga yungíb (cave) ngTabon.na tinatawag ngayóng Tao ng Tabon (Tabon Man).

000 taôn sa nakaraán. halos lahát ng Pilipino ay nag-nga-nga na rin.000 taôn sa nakaraán. Ang abó ng lutuán sa unang 3 tumpók o palapág ay nahukay ng mga nakatuklás at.nakapagluto pa ng pagkain.000 taôn ang tandâ. Ang iká-3 palapág ay mahigít 30. itó ay tinahanan ng mga unang Pilipino 45. . Bitbít din nilá ang mga mas mabuting sa paggawâ ng kagamitáng bató. workers) sa bawat palapág .000 taón sa nakaraán. pagkasurì ng mga dalubhasa (experts) sa carbon-14 dating.000 taôn ang tandâ.000 50.gamit at butó. natantô na ang pinaka-mataás na palapág ay 9. at libu-libong taôn ang pagitan dahil sa makapál na alikabók at lupà na tumabon sa bawat sahíg na pinag-iwanan ng mga pinagtabasan.tinahanan ang yungíb nang 4 ulit. Natuklás ang iká-4 pang tumpók sa ilalim.000 . subalit hindî pa nasisiyasat. at ang nga-nga (betelnut chewing) hanggáng 5. Maniwaring nagtagál din ang mga manggagawa (obreros.24. patí mga batà. Dito natuklás ang bungô ng Taong Tabon. Sapantaha na marahil. Ang kasunód ay bandáng 22.

Kung minsan. at may kaalaman din sa pamamangka. Indonesya at Malaysia. at nangangahulugang "maliit na taong maitim". Mindoro at ilang bahagi ng Mindanao. partikular na sa mga karagatan. Gayon din. Ngunit hindi pa rin natitiyak kung kailan talaga dumating ang mga Negrito sa kapuluan.000 taon sa nakaraan). nagkaroon ng mga katanungan kung naging marunong din sa ganitong mga gawain ang mga Negrito. kahit man mga libingan ng mga namatay na kauri. pinaniniwalaang ring nanggaling sila sa Borneo at naglakad at tumawid sa pamamagitan ng mga tulay na lupa para marating ang Palawan. ayon kay H. Diumano. Ginamit ito ng unang mga eksplorador na Europeano na sinapantahang nanggagaling ang mga Negrito mula sa Aprika. Hinango ang salitang Negrito mula sa Kastilang negro. kung kaya't may mga naniniwalang hindi mga Negrito ang naunang taong namuhay sa Pilipinas. pagala-gala.[2] Kung minsan pa rin. may mga pag-aaral na nagsasabing maaaring may iba pang nauna kesa mga Negrito. Subalit nagkaroon ng mga suliranin sa paghanap ng mga sinauna nilang kagamitang yari sa mgabato o mga katulad mula sa mga kasukalan ng mga kagubatan. na nagkukumpolsa kanila sa mga mamamayang may katulad na kayariang pangkatawan sa Gitnang Aprika. Nalalaman lamang na may gawi silang nomadiko o palabuy-laboy. minsan ding ginagamit ang salitang Negrito sa mga pigming Aprikano. kung kailan bumabaw ang mga karagatan kaya't nakalakad ang mga tao sa lupang lumitaw mula Biyetnam. Ito ang sinapantaha sapagkat pinaniniwalaang hindi marunong ang mga Negrito sa larangan ng pamamangka at paglalakbay sa mga katubigan. ang sinasabing unang pangkat na dumating sa kapuluan ng Pilipinas noong mga may 20. Bagaman isa ito sa mga pinaniniwalaan. at palipat-lipat ng mga pook.Ang mga NEGRITO Ang mga Negrito sa Pilipinas. na tumutukoy sa kanilang maliit na pangangatawan. tinataguriang mga pigmi(mula sa salitang pygmy ng Ingles. wala silang permanenteng tirahan. bagaman may mga ginawang paghahambing sa pagitan ng mga Negrito at ng mga aboriheno ng Bagong Gineya at Melanesya.[1] Sapagkat marunong gumamit ngpalakol at askarol (batong pinatulis) ang mga tinutukoy na aboriheno.000 na taon na ang nakararaan.000 taon hanggang 18. Isa sa mga dating sapantaha ang naglalahad na nakarating sa Pilipinas ang Negrito noong huling panahon ng tag-ginaw (mga 30. Otley Beyer. Kabilang sa mga pinakamatandang katibayan ang tao sa Tabon. ginagamit din ang salitang Negroid para .

isang propesor na panitikang hambingan (literaturang komparatibo). Liu. pango ang mga ilong.Y. pana.busog. Kagayan at Isabela. sa kanilang pangkasalukuyang ) sa mga Negrito. maging sa mga Semangtangway sa mamamayang Mani ng Taylandiya at tribong Andamanes ng Kapuluang Andaman ng Indiya. partikular na sa kanilang panlabas na kaanyuhang pisikal. kundi mayroon silang mga pagsasama-samang kaangkanan lamang. May mga Negritong umaabot lamang ang taas sa apat na talampakan. ang aninipay. Ayon kay James J.[1] Bagaman pagalagala ang karamihan sa mga Negrito. makakapal ang mga labi at kulot na kulot ang maiitim na mga buhok. kabilang sa mga kamakailang gamit ng mga pangkasulukuyang Negrito ang mga sumpit. Ati. Ayta. Tinawag namang Panay ang pook na Panay dahil sa katawagan ng mga Negrito sa isang halaman. ang mga Baluga. Ata at Ati ng Panay at Negros. mayroon ding tumigil sa mga yungib at sa gilid ng mga bundok. Maliliit lamang ang mga Negrito sa Pilipinas. . halamang-ugat. Nangangalap sila ng mga prutas.[4] Kabilang Malay. Dumagat at mga may 25 iba pang mga tribo sa Pilipinas.[3] populasyon 12 ang mga Tumutukoy din ang katawagang Negrito sa ilang mga pangkat etnikong nasa mga hiwa-hiwalay na mga mga Aeta. ang dahilan kung bakit tinawag din silang mga taong-bundok. Arya. ang mga Agta.tukuyin ang mga pangkat na ito. Palipatlipat sila ng tirahan upang humanap ng mga makakain. Kabilang sa mga ito ang mga Aeta ng Sambales. Maitim ang kanilang balat. Nilalarawang wala silang tunay na tribo. katulad ng buhok at kulay ng balat. Agta. at mga kagamitang gawa sa bato. Bagaman walang katibayan kung ano ang mga pinakasinaunang kagamitan at kasangkapan ng mga sinaunang mga Negrito sa Pilipinas. iilan na lamang ang natitirang kapangkatan ng mga Negrito. tumutukoy ang terminong Intsik na Kun-lun (Tsinong tradisyunal: bahagi ng Timog-Silangang ng Asya. Mayroon namang mga gumamit ng mga pansamantalang tahanang yari sa mga sanga at dahon ng mga punongkahoy. Sa Pilipinas. ang mga Batak ng Palawan at ang Mamanuwa ng Mindanaw. Tinawag na Negros ang pook na Negros sapagkat napakarami ng bilang ng mga Negrito doon noong kapanahunan ng pagsapit ng mga Kastila sa Pilipinas.

Ang mga INDONES Ang mga Indones[1] ang tinatayang sumunod na pangkat na nakarating sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga Bangka. at Pugot. Maputi ang kanilang balat. balingkinitan ang katawan. Ito ay Una at Ikalawang pangkat. at "daan-daan o libu-libong taon ang pagitan" ang pagitan ng mga kapanahunang ito. Mas makabago ang kanilang kalinangan kung ihahambing sa mga Negrito. Nagtayo sila ng mga bahay na may-hukay sa lupa o nasa tuktok ng mga puno. kilala sila sa katawagang Ata. Unang pangkat Nagmula ang mga unang Indones sa Timog-silangang Asya. Agta. ang pinagmulan ng pagdiriwang naAti-Atihan. Agta. Remontado. Magkakaiba ang mga gawi ng bawat pangkatin ng mga Negrito: nilalarawang mapupusok ang mga Aeta ng Kagayan at Isabela. samantalang Mamanwa naman sa Samar at Leyte. at Pugot sa Luzon. may kalaliman ang mata ngunit matangos ang mga ilong. partikular na sa mga lalawigan ng Surigaw at Hilagang Dabaw. magkaingin at niluluto nila ang kanilang mga pagkain.Ita. kilala sila bilang ang mga Mamanwa. at Ata naman sa Hilagang Dabaw. at Baluga. maraming mga bulaklak sa katawan. Dalawang pangkat ng mga Indones ang unang dumating sa sinaunang Pilipinas. Sa Surigao. Sa sari-saring mga pook sa Pilipinas. mas kilala sila bilang mga Ati. Abian. iba't iba ang naging mga katawagan para sa mg Negrito. . makitid ang hugis ng mukha may malapad na noo. Pinaniniwalaang ninuno sila ng mga Ilongo ng Sierra Madre at ng Caraballo. Sa Siyera Madre kilala sila bilang Dumagat. "kimi. Partikular sa Gitnang Luzon. mangisda. Baluga.at anumang halamang maaaring kainin. Mayroon ding mga Negrito sa Mindanaw. Kabilang na nga rito ang mga katagurian sa Luzon na Aeta. Sa pulo ng Panay. Marunong silang pumana. Sa Gitnang Kabisayaan. ang pagtawag sa kanila bilang mga Aeta. Remontado. Dumagat. Tinatayang maaaring magkakahiwalay at magkakaiba ang panahon ng pagdating nila sa Pilipias. at patagu-tago" ang mga Batak sa Palawan. Umasa rin sila sa kanilang kapaligiran kung kaya't nangisda at nangaso sila. Ita.

malaki ang panga. bilugan ang mga mata at malaki ang mga katawan. Yari sa tanso ang kanilang mga kagamitan at pinaniniwalaang marunong din silang gumamit ng patubig sa kanilang pagsasaka. Mas maunlad ang kanilang pamumuhay kaysa naunang pangkat. at tumira sa mga baybay ng Luzon. Nagmula sila sa tangway ng Indo-Tsina at Gitnang Asya. gabi. malapad ang mukha. makapal ang labi. . Natatanim sila ng palay. ube at iba't ibang uri ng halamang makakain. malaki ang ilong. Pinaniniwalaang sila ang gumawa ng Hagdan-hagdang Palayan ng Banawe.Pangalawang pangkat Kaiba ang pangalawang pangkat ng mga Indones sapagkat maitim ang kanilang balat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->