Patinig at Katinig

Magbigay ng 3 hayop na may inisyal na tunog na Patinig.

_______________________

__________________________

______________________

Magbigay ng 3 hayop na may inisyal na tunog na Katinig.

_______________________

__________________________

______________________

Isulat ang Tama kung wasto ang pangungusap at Mali kung hindi wasto. __________ 1. __________ 2. __________ 3. __________ 4. __________ 5. __________ 6. __________ 7. Ang alpabetong Filipino ay may 26 na titik. Ang alpabetong Filipino ay may anim na patinig. May 25 katinig sa alpabetong Filipino. Mas marami ang patinig kaysa sa katinig sa alpabetong Filipino. Ang baboy at kabayo ay parehong nagsisimula sa katinig. Ang aso at kuneho ay nagsisimula sa patinig. Ang aso at usa ay parehong nagsisimula sa patinig.

Worksheet made by www.thegomom.com. All rights reserved.

7. Huwag mag sayang ng tubig. Ito ay sisusuot sa ulo upang hindi mainitan ang ulo. 2. Gumagamit ako ng _________to. ñ I m r e s y Bilugan ang salitang nag uumpisa sa katinig at salungguhitan ang nag-uumpisa sa Patinig. 4. Mahilig ako sa _________to na manok. Ang mga mangga at saging ay uri ng _______________tas. hangin bulaklak awang buwaya away Isulat ang nawawalang pantig KKP. 8. 5. 3. 15.thegomom. Worksheet made by www. 6. Laging isara ang _________ipo pagkatpos gamitin. kutsara at tinidor sa pagkain. 12. All rights reserved. ___________brero. 4. Isuot ang __________ nelas upang hindi madumihan ang paa. apoy araw butiki lapis akyat 6. 5. Ginagamit natin ang _________ tsa upang hindi gusot ang damit.com. 7. usap gusali alon buhangin alapaap 11. 3. 2. 14. 9. 1. ng u b l o h a Bilugan ang mga katinig.Patinig at Katinig Bilugan ang mga pantig. 10. 1. 13. .

antok 4. tinidor 8. Sabihin kung ano sa Ingles ang mga salita. 1. kanin 7. alon 13. butiki 8. isla 11. kulay 14. sahig 3. . alapaap 15. araw 7. bulaklak 3. hangin 2. asin 10.thegomom. oso 13. usap 11. akyat 10. All rights reserved. gusali 12. 1. apoy 6. away Panuto: Salungguhitan ang tunog PK. buwaya 5. lapis 9. pila 12. aswang 4. sapa Worksheet made by www.Patinig at Katinig Panuto: Salungguhitan ang tunog KP. asukal 6. buhangin 14. upuan 9. Sabihin kung ano sa Ingles ang mga salita.com. unan 5. dahon 2. estatwa 15.

KKPK 1.thegomom.Patinig at Katinig Panuto: Ibigay ang katumbas na Filipino word at isulat sa papel. . band aid 3. newspaper 8. iron Worksheet made by www. All rights reserved. jeep 2. drum 5. cross 4. truck 6. princess 7.com.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful