Patinig at Katinig

Magbigay ng 3 hayop na may inisyal na tunog na Patinig.

_______________________

__________________________

______________________

Magbigay ng 3 hayop na may inisyal na tunog na Katinig.

_______________________

__________________________

______________________

Isulat ang Tama kung wasto ang pangungusap at Mali kung hindi wasto. __________ 1. __________ 2. __________ 3. __________ 4. __________ 5. __________ 6. __________ 7. Ang alpabetong Filipino ay may 26 na titik. Ang alpabetong Filipino ay may anim na patinig. May 25 katinig sa alpabetong Filipino. Mas marami ang patinig kaysa sa katinig sa alpabetong Filipino. Ang baboy at kabayo ay parehong nagsisimula sa katinig. Ang aso at kuneho ay nagsisimula sa patinig. Ang aso at usa ay parehong nagsisimula sa patinig.

Worksheet made by www.thegomom.com. All rights reserved.

15. ___________brero. 14. All rights reserved. 6. ñ I m r e s y Bilugan ang salitang nag uumpisa sa katinig at salungguhitan ang nag-uumpisa sa Patinig. 7.Patinig at Katinig Bilugan ang mga pantig. usap gusali alon buhangin alapaap 11. apoy araw butiki lapis akyat 6. Gumagamit ako ng _________to. 5. 2. kutsara at tinidor sa pagkain. . 13. Mahilig ako sa _________to na manok. 10. 4. 2. Ginagamit natin ang _________ tsa upang hindi gusot ang damit. hangin bulaklak awang buwaya away Isulat ang nawawalang pantig KKP. 9. Laging isara ang _________ipo pagkatpos gamitin. 8. 4. Ito ay sisusuot sa ulo upang hindi mainitan ang ulo. 5. Ang mga mangga at saging ay uri ng _______________tas. 1.thegomom. 12. Huwag mag sayang ng tubig.com. 7. ng u b l o h a Bilugan ang mga katinig. 3. Isuot ang __________ nelas upang hindi madumihan ang paa. 1. 3. Worksheet made by www.

Patinig at Katinig Panuto: Salungguhitan ang tunog KP. gusali 12. upuan 9.com. araw 7. sahig 3. buwaya 5. sapa Worksheet made by www. 1. isla 11. kanin 7. alon 13. kulay 14.thegomom. Sabihin kung ano sa Ingles ang mga salita. buhangin 14. aswang 4. usap 11. lapis 9. asin 10. All rights reserved. akyat 10. oso 13. 1. unan 5. estatwa 15. apoy 6. hangin 2. Sabihin kung ano sa Ingles ang mga salita. butiki 8. pila 12. asukal 6. . dahon 2. tinidor 8. antok 4. away Panuto: Salungguhitan ang tunog PK. bulaklak 3. alapaap 15.

cross 4. truck 6.Patinig at Katinig Panuto: Ibigay ang katumbas na Filipino word at isulat sa papel. drum 5. newspaper 8. band aid 3. iron Worksheet made by www.thegomom. .com. princess 7. All rights reserved. KKPK 1. jeep 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful