Patinig at Katinig

Magbigay ng 3 hayop na may inisyal na tunog na Patinig.

_______________________

__________________________

______________________

Magbigay ng 3 hayop na may inisyal na tunog na Katinig.

_______________________

__________________________

______________________

Isulat ang Tama kung wasto ang pangungusap at Mali kung hindi wasto. __________ 1. __________ 2. __________ 3. __________ 4. __________ 5. __________ 6. __________ 7. Ang alpabetong Filipino ay may 26 na titik. Ang alpabetong Filipino ay may anim na patinig. May 25 katinig sa alpabetong Filipino. Mas marami ang patinig kaysa sa katinig sa alpabetong Filipino. Ang baboy at kabayo ay parehong nagsisimula sa katinig. Ang aso at kuneho ay nagsisimula sa patinig. Ang aso at usa ay parehong nagsisimula sa patinig.

Worksheet made by www.thegomom.com. All rights reserved.

15. Laging isara ang _________ipo pagkatpos gamitin. 10. ___________brero. 13. Worksheet made by www. 3. 1. 3. Isuot ang __________ nelas upang hindi madumihan ang paa. Mahilig ako sa _________to na manok. 7. ñ I m r e s y Bilugan ang salitang nag uumpisa sa katinig at salungguhitan ang nag-uumpisa sa Patinig. hangin bulaklak awang buwaya away Isulat ang nawawalang pantig KKP. 8. usap gusali alon buhangin alapaap 11. 5. Gumagamit ako ng _________to. Ginagamit natin ang _________ tsa upang hindi gusot ang damit. 2. 6. ng u b l o h a Bilugan ang mga katinig.thegomom. Huwag mag sayang ng tubig. 1. apoy araw butiki lapis akyat 6.com. kutsara at tinidor sa pagkain. . 7. Ito ay sisusuot sa ulo upang hindi mainitan ang ulo. 9.Patinig at Katinig Bilugan ang mga pantig. 4. 2. 5. 14. 4. All rights reserved. 12. Ang mga mangga at saging ay uri ng _______________tas.

butiki 8. alapaap 15. pila 12. tinidor 8. usap 11. 1. sapa Worksheet made by www. hangin 2. kanin 7. Sabihin kung ano sa Ingles ang mga salita. gusali 12. akyat 10. dahon 2. estatwa 15.com. lapis 9.Patinig at Katinig Panuto: Salungguhitan ang tunog KP. bulaklak 3. kulay 14. . oso 13. alon 13. away Panuto: Salungguhitan ang tunog PK.thegomom. apoy 6. buhangin 14. 1. asukal 6. All rights reserved. aswang 4. isla 11. sahig 3. asin 10. unan 5. antok 4. Sabihin kung ano sa Ingles ang mga salita. upuan 9. araw 7. buwaya 5.

cross 4. All rights reserved. KKPK 1. iron Worksheet made by www. band aid 3. drum 5. princess 7. .Patinig at Katinig Panuto: Ibigay ang katumbas na Filipino word at isulat sa papel. newspaper 8.thegomom.com. jeep 2. truck 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful