Patinig at Katinig

Magbigay ng 3 hayop na may inisyal na tunog na Patinig.

_______________________

__________________________

______________________

Magbigay ng 3 hayop na may inisyal na tunog na Katinig.

_______________________

__________________________

______________________

Isulat ang Tama kung wasto ang pangungusap at Mali kung hindi wasto. __________ 1. __________ 2. __________ 3. __________ 4. __________ 5. __________ 6. __________ 7. Ang alpabetong Filipino ay may 26 na titik. Ang alpabetong Filipino ay may anim na patinig. May 25 katinig sa alpabetong Filipino. Mas marami ang patinig kaysa sa katinig sa alpabetong Filipino. Ang baboy at kabayo ay parehong nagsisimula sa katinig. Ang aso at kuneho ay nagsisimula sa patinig. Ang aso at usa ay parehong nagsisimula sa patinig.

Worksheet made by www.thegomom.com. All rights reserved.

Worksheet made by www. 4. 14. 3. 4. kutsara at tinidor sa pagkain. Ang mga mangga at saging ay uri ng _______________tas. . Mahilig ako sa _________to na manok. Gumagamit ako ng _________to. 7. 1. ñ I m r e s y Bilugan ang salitang nag uumpisa sa katinig at salungguhitan ang nag-uumpisa sa Patinig. 5. usap gusali alon buhangin alapaap 11. 7.thegomom. 9. 8. hangin bulaklak awang buwaya away Isulat ang nawawalang pantig KKP. ___________brero. 12.com. 2. 2. 6. Laging isara ang _________ipo pagkatpos gamitin. 3. 5.Patinig at Katinig Bilugan ang mga pantig. 1. All rights reserved. Huwag mag sayang ng tubig. ng u b l o h a Bilugan ang mga katinig. Isuot ang __________ nelas upang hindi madumihan ang paa. 13. Ito ay sisusuot sa ulo upang hindi mainitan ang ulo. apoy araw butiki lapis akyat 6. Ginagamit natin ang _________ tsa upang hindi gusot ang damit. 15. 10.

akyat 10. lapis 9. 1. Sabihin kung ano sa Ingles ang mga salita. buhangin 14.com. sapa Worksheet made by www. buwaya 5. 1. apoy 6. pila 12. away Panuto: Salungguhitan ang tunog PK. aswang 4. asukal 6. upuan 9. . dahon 2. alapaap 15. oso 13. araw 7. kanin 7. estatwa 15. butiki 8. asin 10. tinidor 8. All rights reserved.Patinig at Katinig Panuto: Salungguhitan ang tunog KP. hangin 2. sahig 3. Sabihin kung ano sa Ingles ang mga salita. unan 5. kulay 14. isla 11. alon 13. gusali 12. usap 11.thegomom. bulaklak 3. antok 4.

newspaper 8. KKPK 1. truck 6. cross 4. drum 5. iron Worksheet made by www.Patinig at Katinig Panuto: Ibigay ang katumbas na Filipino word at isulat sa papel.thegomom. . princess 7.com. band aid 3. jeep 2. All rights reserved.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful