Patinig at Katinig

Magbigay ng 3 hayop na may inisyal na tunog na Patinig.

_______________________

__________________________

______________________

Magbigay ng 3 hayop na may inisyal na tunog na Katinig.

_______________________

__________________________

______________________

Isulat ang Tama kung wasto ang pangungusap at Mali kung hindi wasto. __________ 1. __________ 2. __________ 3. __________ 4. __________ 5. __________ 6. __________ 7. Ang alpabetong Filipino ay may 26 na titik. Ang alpabetong Filipino ay may anim na patinig. May 25 katinig sa alpabetong Filipino. Mas marami ang patinig kaysa sa katinig sa alpabetong Filipino. Ang baboy at kabayo ay parehong nagsisimula sa katinig. Ang aso at kuneho ay nagsisimula sa patinig. Ang aso at usa ay parehong nagsisimula sa patinig.

Worksheet made by www.thegomom.com. All rights reserved.

1. usap gusali alon buhangin alapaap 11. 4. 13. kutsara at tinidor sa pagkain. Worksheet made by www. 2. . ng u b l o h a Bilugan ang mga katinig. hangin bulaklak awang buwaya away Isulat ang nawawalang pantig KKP. 15. Mahilig ako sa _________to na manok. 5. ___________brero. apoy araw butiki lapis akyat 6. 7. 7. 8. 6. Ginagamit natin ang _________ tsa upang hindi gusot ang damit. Ang mga mangga at saging ay uri ng _______________tas. 10.Patinig at Katinig Bilugan ang mga pantig. 9. Gumagamit ako ng _________to. 1. Huwag mag sayang ng tubig. ñ I m r e s y Bilugan ang salitang nag uumpisa sa katinig at salungguhitan ang nag-uumpisa sa Patinig. Ito ay sisusuot sa ulo upang hindi mainitan ang ulo. 14. All rights reserved. Laging isara ang _________ipo pagkatpos gamitin. 2. 3. Isuot ang __________ nelas upang hindi madumihan ang paa. 4. 5.thegomom. 3.com. 12.

unan 5. pila 12. oso 13. Sabihin kung ano sa Ingles ang mga salita. antok 4. apoy 6. kulay 14. bulaklak 3. hangin 2. usap 11. isla 11. buwaya 5. asukal 6. dahon 2.com. 1. asin 10. tinidor 8. estatwa 15. away Panuto: Salungguhitan ang tunog PK. sapa Worksheet made by www. buhangin 14. sahig 3.Patinig at Katinig Panuto: Salungguhitan ang tunog KP. 1. akyat 10. butiki 8. upuan 9. gusali 12. alon 13. Sabihin kung ano sa Ingles ang mga salita. All rights reserved. . kanin 7. lapis 9. alapaap 15. araw 7.thegomom. aswang 4.

cross 4. drum 5. newspaper 8. . band aid 3. All rights reserved.Patinig at Katinig Panuto: Ibigay ang katumbas na Filipino word at isulat sa papel.thegomom. KKPK 1. truck 6. jeep 2.com. iron Worksheet made by www. princess 7.