BAHAGI NG PANANALITA PANGNGALAN Pangngalan – ay ngalan ng tao, bagay, pook at pangyayari Halimbawa: 1. Ana 2. lapis 3. Luneta 4. sunog 5.

Rizal Kasarian ng Pangngalan 1. Panlalaki – pangngalan para sa lalaki Halimbawa: 1. lolo 2. tatay 3. tiyo 4. kuya 5. pari 2. Pambabae – pangngalan para sa babae Halimbawa: 1. lola 2. nanay 3. tiya 4. ate 5. madre 3. Di-Tiyak – pangngalan na maaaring panlalaki o pambabae Halimbawa: 1. pangulo 2. guro 3. bata 4. manggagawa 5. manggagamot 4.Walang Kasarian – bagay na hindi mo masasabi kung pambabae o panlalaki Halimbawa: 1. sabon 2. bag 3. Hiyas ng Wika 4. mesa 5. Umunlad sa Paggawa Uri ng Pangngalan 1. Pangngalang Pambalana – karaniwang ngalan ng tao, bagay, pook at pangyayari Halimbawa: 1. lapis 2. papel 3. babae 4. lalaki

aklat .5.