Kahalagahan ng Pag-aaral ng Ekonomiks

y y y y y

Nagiging mapagmasid Nalilinang ang kaisipang kritikal Nahuhubog ang pagiging responsablengmamamayan ng bansa Nagkakaroon ng praktikal na kaalaman Nalilinang ang pagiging makabayan

Saklaw ng Ekonomiks 1. Anu-anong mga produkto at serbisyo ang gagawin? 2. Paano gagawin ang mga ito? 3. Para kanino ang mga ito? 4. Kailan makakamit ng lipunan ang mga serbisyo at produkto? 5. Anong mga paraan ang kailangan upang magawa ang produkto? Makroekonomiks Ang ³macro´ ay galing sa salitangugat na Griyego na ang kahukugan aymalawak. Ito ay tumutukoy sa gawing ekonomiya sa Kabuuan. Maykroekonomiks Ang ³micro´ ay salita na nanggaling sa salitang ugat na Griyego na ang ibig sabihin ay maliit. Ito ay nakatuon sa gawi ng sambahayan, bahay-kalakal, industriya at pamilihan.

MAKROEKONOMIKS
Sangay ng Ekonomiks na pinag-aaralan ang mga kabuuan ng ekonomiya ng isang bansa. Pag-aaral ng galaw ng ekonomiya sa kabuuuan, mga paksa, tulad ng pananalapi, implasyon, pamumuhunan, kawalan ng trabaho at GNP.

 Yugto ng kabuhayan o - Unang Yugto : Pangangaso at pangingisda umaasa sa kalikasan simple ang pamumuhay (pagkain. alam na nila pano at saan nila kukunin ang mga pangangailangan) o - Ikalawang Yugto : Pagpapastol (pag-aalaga ng hayop) paggamit ng apoy pag-aalaga ng hayop kalakalan ng alipin Barter (tuwirang palitan ng produkto sa produkto) Pag-uuri ng tao sa lipunan o - Ikatlong Yugto : Pagtatanim nagsimula ang Agrikultura sedentaryong pamumuhay pagmamay-ari ng lupain paggamit ng salapi (kabibe o pilak) nagbago ang takbo ng pamumuhay nagsimula ang pag-unlad o - Ikaapat na Yugto : Pagyari o paggawa sa kamay (Manual Labor) nagkaroon ng espesyalisasyon sumibo ang guild o union ng mga manggagawa umunlad ang mga bayan at lungsod lumaki ang populasyon umunlad ang kalakalan (komersyon at negosyo) o - Yugto ng Industriya (nag umpisa sa Industrial Revolution) England panahon ng uling at bakal panahon ng imbensyon mabilis ang produksyon sistemang kapitalismo (laissez Faire) . kasuotan lang ang needs) may pagkakasundo sa bawat isa may pang-aalipin na Direct appropriation stage (unang yugto palang.Ang mga Yugto ng kabuhayan na nagsasaad sa Pag-unlad ng tao. tirahan.

mestizos) . peninsulares o insulares.Nabubuhay sa pangingisda. perlas at tortoise shells .Panahon ng Komonwelt Batas Tydings McDuffie )1935 after 10 years. cacique.Monopolya ng tabako . pangangaso.Sistemang encomienda o Panahon ng mga Amerikano .Industriya ng bangka .Bell Trade Act binibigyan karapatan ang Pilipino at mga Amerikano na pantay na power sa paggamit ng ating nature .May pagkakaisa o Panahon ng kastila . tabako. asukal at palay) .Pakikipagsapalaran ng betel nuts.polo y servicios o forced labor .- Modernisasyon  Kasaysayan ng ekonomiya ng Pilipinas o Sinaunang Panahon . .pagluluwas ng mga produktong pang-agrikultura .patakarang panlabas.kalakalang Galyon (1600-1815) . =)) (wala lang natawa lang) o - Panahon ng hapon Bagsak ang ekonomiya at nakaranas ng paghihirap ang mga Pilipino Buy & sell na hanap buhay Bumaba ang halaga ng salaping Mickey Mouse Money na ipinalabas ng pamahalaang hapon (walang halaga) Kaya mickey mouse kasi toy lang siya. at pagtatanim .malayang kalakalan (abaka. malaya na daw ang Pilipinas(1945) .kinamkam ng simbahan ang mga lupain ng magsasaka (hacienda.Payne Aldrich Act at Underwood Simmons Tariff Act .