EDUKASYON SA PAGPAPALAKAS NG KATAWAN 5

ARALIN 1

I.

Layunin: Naipamamalas ang wastong tikas ng katawan sa pag-upo, pagtayo, pagdampot, at paglakad. Paksa: Wastong Tikas ng Katawan sa Pag-upo, Pagtayo, Pagdampot, at Paglakad. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I.A.1) Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan Mga Kagamitan: boiled egg, 4 kutsara Saloobin: Pagiging isport

II.

III.

Mga Gagawin: 1. Pagganyak: Pagmamasid sa larawan ng 2 bata. Ang isa ay may wastong tikas ng katawan at ang isa ay parang kuba. Alin ang ibig ninyong tularan? 2. Pagpapakita ng guro ng wastong pag-upo, pagtayo at paglakad pagdampot ng bagay. Pagtalakay sa mga dapat tandaan at isagawa sa pagpapanatili ng wastong tikas ng katawan sa mga gawaing ito.

Pag-upo: y Umupo nang tuwid ang katawan, liyad ang dibdib. y Ilapat sa sahig ang mga paang magkalapit. Pagtayo: y Tumayo ng tuwid liyad ang dibdib at pasok ang tiyan y Magkalapit ang dalawang paa sa posisyong magbibigay balanse sa pagkakatayo. Paglakad: y Ituwid ang ulo at katawan, liyad ang ulo, pasok ang tiyan, nakatingin nang tuwid y Ihakbang ng Malaya ang mga paa at salisihang i-swing o iimbaya ang mga braso at kamay.

3. Pagsasanay na nagpapamalas sa wastong tikas ng katawan sa pag-upo, pagtayo, at paglakad. a. Pagtatakda ng mga pamantayan. b. Pagsasagawa ng pagsasanay at pagmamasid kung may wastong tikas ng katawan ang pag-upo, pagtayo at paglakad.

y y y y y

Hatiin sa 2 pangkat ang klase. Magmamasid ang ika-2 pangkat habang nagsasagawa ng pagsasanay ang unang pangkat. Pagkatapos ng unang pangkat ay sila naman ang magmamasid. Pahanayin ang unang pangkat sa harap ng panimulang guhit na may layong 10 metro sa panapos na guhit kung saan may isang silya. Palakarin ang unang bata at uupo ito sa silya. Sa hudyat ng guro ay tatayo siya at lalakad pabalik. Ganito ang gagawin ng lahat ng mga bata.

4. Pangwakas na Gawain: a. Quieting activity- isang awit b. Naisasagawa ba ninyo nang may wastong tikas ng katawan ang pag-upo, pagtayo at paglakad? IV. Pagtataya: Piliin ang tamang sagot: Sa Pag-upo dapat ay: 1. a. nakakiling ang ulo b. nakahilig sa isang panig c. tuwid ang katawan at liyad ang dibdib 2. a. lapat sa sahig ang mga paang magkalapit b. nakapasok ang isang paa sa ilalim ng silya c. nakapatong ang mga paa sa likuran ng silyang nasa unahan. Sa Pagtayo dapat ay: 3. a. tumayo sa kahit anong posisyong maginhawa b. tumayo ng tuwid, liyad ang dibdib at pasok ang tiyan. c. nakakiling ang ulo sa kanan. 4. a. magkalayo ng 1 metro ang mga paa. b. magkalapit ang 2 paa sa posisyong magbibigay ng balance sa pagkakatayo. c. nauuna ng 1 metro ang kaliwang paa.

ARALIN 2

I.

Layunin: Naipamamalas ang wastong tikas ng katawan sa pag-akyat at pagbaba. Paksa: Wastong Tikas ng Katawan sa Pag-akyat at Pagbaba. Sangunian: PELC I.A.1 Kagamitan: May kataasang hagdan Saloobin: Pagkamaingat A. Pampasiglang Gawain: 10 minutong laro nalilinang sa wastong tindig sa paglakad at pag-upo. Halimbawa: Sit Like a Queen/King

II.

III.

Hatiin ang klase. Ipaalala ang wastong tindig sa paglakad at pag-upo. Lalakad papunta sa upuan ang unang bata. Uupo sa silya at ilalagay ang korona (binbag) sa ulo. Bibilang ng 10 pagkatapos ay ang ikalawang bata naman sa ikalawang hanay ang lalakad at gagawin ang ginawa ng unang bata.

A. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: Alin-aling kilos ang kinakailangan malakas ang kalamnan ng mga binti at paa? (pag-akyat at pagbaba ng hagdan) Paano ba ang tamang paraan ng pag-akyat at pagbaba ng hagdan nang may wastong tikas ng katawan? 2. Paglalahad: Pakitang-turo ng Guro. Itaas ang paa at ilapat ito sa baitang ng hagdan. Ilipat ang bigat ng katawan sa ikalawang paang ihahakbang paakyat. Panatilihin ang timbang at wastong tindig sa pag-akyat at pagbaba. Pagsasanay: Magbigay ng mga tuntunin sa maingat na pag-akyat at pagbaba ng hagdan. Magpangkat-pangkat at isagawa ang pag-akyat at pagbaba ng hagdan sa tamang paraan at nang wastong tindig. Sasabayan ito ng masiglang tugtog sa cassette.

3.

C.

Pangwakas na Gawain: Quieting Activity - isang awit.

IV.

Pagpapahalaga: 1. Naisagawa ba ninyo nang maayos at maingat ang pag-akyat at pagbaba ng hagdan? 2. Napanatili ba ninyo ng wastong tindig sa pag-akyat at pagbaba? Takdang-gawain: Umakyat at bumaba sa hagdan ng maingat at nang may wastong tindig?

V.

ARALIN 3

I.

Layunin: Naipamalas ang wastong tikas ng katawan sa pagtalon. Paksa: Wastong Tikas ng Katawan sa Pagtalon Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I.A.1) Kagamitan: 2 sako, 2 upuan, cassette tape ng isang masiglang tugtugin, cassette. Saloobin: Pagiging isport Mga Gagawin: A. Panimulang Gawain: Isang pampainit na gawain. (Warm-up) Hal. Jogging in place, jumping jack B. Panlinang Gawain: 1. Pakitang turo ng guro (wastong pagtalon) 2. Pagbibigay tuntunin ng laro (sack race) 3. Pagsasagawa ng Laro.

II.

III.

Pangkatin sa dalawa ang klase. Pahanayin ang mga bata sa harap ng panimulang guhit. Ang bawat pangkat ay may tig-iisang sako Maglagay ng upuan na na may 12 metro ang layo mula sa panimulang guhit. Sa hudyat sabay na tatalon ang mga unang manlalaro na nakapasok sa sako na hanggang baywang. Iikot sila sa upuan at babalik sa hanay ay ipapasa ang sako sa ikalawang bata. Gagawin ito ng lahat ng mga bata sa hanay. Ang unang matatpos ay siya ang panalo.

Panlinang na gawain: 1. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I. III. Paksa: Wastong Tikas ng Katawan sa Pagpulot at Pag-abot. Pagsasaad ng mga panuntunan sa paglalaro. Pagsasagawa: y Hatiin sa dalawang pangkat ang klase y Bigyan ng tig-iisang bola ang unang manlalaro II. IV.A. B. Panimulang Gawain: Pangpainit na gawain: (Warm up) y Neck rotation y Knee rotation y Jog in place Gawin sa 16 na bilang ang bawat ehersisyo na sinasaliwan ng tugtog. .C. 3. 2. V.1) Kagamitan: 2 malalaking bola Cassette tape ng isang masiglang tugtugin cassette Mga Gawain: A. Pakitang-turo sa wastong pagpulot at pag-abot ng isang bagay. Pangwakas na Gawain: Pag-awit ng Kung ikaw ay Masaya na sinasabayan ng paglundag. ARALIN 4 I. Layunin: Naipamamalas ang wastong tikas ng katawan sa pagpulot at pag-abot ng anumang bagay. Pagpapahalaga: Ano ang dapat isaalang-alang sa wastong pagtalon? Dapat bang may wastong tikas sa pagtalon? Kasunduan: Gumupit ng larawan na may kauganayan sa wastong pagtalon.

y y y C. Layunin: Naipamamalas ang wastong tikas ng katawan sa pagtulak at paghila. Sa hudyat. ipasa ang bola patalikod Ang unang pangkat na nakatapos ang panalo.1) Tayo ng Magpalakas 4 Kagamitan: lubid Cassette tape ng isang masiglang tugtugin cassette Mga Gawain: A. Kapag huminto ang tugtog ang may hawak ng bola ay aawit o sasayaw bilang parusa. IV. Pahanayin ang bawat pangkat at ipaunat ang kanilang kamay paharap. Panimulang Gawain: Isagawa ang sumusunod na pampainit na gawain: (Warm-up) y Pag-ikot ng leeg y Pag-unat ng braso y Pagbaluktot ng baywang y Pagbaluktot ng tuhod II. Pangwakas na gawain: Pakikinig sa isang masiglang tugtugin habang ipinapasa ang bola. Paksa: Wastong Tikas ng Katawan sa Pagtulak at Paghila. III. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I.A. Pagpapahalaga: Nasunod ba natin ang tamang panuntunan sa paglalaro? Alin ang hindi nasunod ng ating grupo? Ano ang nararapat gawin sa susunod? Kasundoan: Bakit kailangan ang wastong tikas ng katawan? V. . ARALIN 5 I.

Pangwakas na Gawain: y Aling grupo ang hindi sumusunod sa tamang panuntunan sa paghila? y Aling grupo ang dapat manalo? C. IV. ARALIN 6 I.y B.1) Kagamitan: -Cassette tape ng isang masiglang tugtugin -10 aklat -2 upuan (plastic) -cassette II. Pagdadala at Pagbitbit ng mga Mabibigat na Bagay. Paksa: Wastong Tikas ng Katawan sa Pagbuhat. Jog in place Panlinang na gawain: Anu-anong mga gawain ang nangangailangan ng patulak at paghila? Ipakita sa mga bata ang tamang pagtulak at paghila. Layunin: Naisasagawa ang mga gawaing nagpapanatili ng wastong tikas ng katawan sa pagbuhat. . Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I. pagdadala at pagbibitbit ng mabibigat na bagay. Pagpapahalaga: Bakit kailangan nasa wasto ang ayos ng katawan sa paghila o pagtulak ng isang bagay? Kasunduan: Paano mapapanatili ang sarili sa wastong kaayusan ng katawan sa paghila? V. y Ang lalagpas sa center line ang talo.A. Ano ang nakita niyo sa ginawa ko? Ano ang pinagkakaiba nito sa ibang kilos ng katawan? y Pangkatin sa dalawa ang klase y Pipila ng magkaharap ang mga unang manlalaro y Ipahawak sa mga unang manlalaro ang lubid na hihilahin ng bawat pangkat.

III. Panlinang na gawain: 1. Mga Gawain: A. kukunin ito ng kasunod na manlalaro at ibibgay sa ika-2 manlalaro. Ang unang makatapos ang panalo. Pangwakas na Gawain: Walang ingay na pabalikin ang mga bata sa silid-aralan. Panimulang Gawain: Pampainit ng gawain. 2. C. Pagsasagawa ng mga tuntunin sa pagbuhat sa pamamagitan ng isang paligsahan. Pagpapahalaga: Bakit kailangan nasa wasto ang katawan sa pagbubuhat ng bagay? Kasundoan: Isagawa ang mga tamang gawi kapag nagbubuhat ng anumang bagay. Bigyan ng kaukulang pagkilala ang grupong nanalo. Sa hudyat ng unang manlalaro ay bubuhatin ang mga aklat papunta sa panghuling linya at ilapag ang mga ito. . Pakitang turo sa buhat ng isang bagay at pagbasa sa mga tuntunin ng wastong pagbuhat.10 aklat) y y y y Hatiin sa 2 grupo ang klase Gumuhit ng panimulang linya na 10 metro ang layo sa panghuling linya. Saliwan ng tugtog. (gamit. V. B. IV. y Pagbaluktot ng leeg y Pag-ikot ng beywang y Pag-ikot ng tuhod y Jog in place Bilang 16 sa bawat ehersisyo.

II. Layunin: Natataya ang antas ng sariling tindig.1. Panlinang na gawain: 1. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I. Pagganyak: Nakapanood na ba kayo ng beauty contest? Ano ang kadalasang ginagawa ng mga kandidata? Anong masasabi niyo sa tindig nila? Ngayon ay gagayahin niyo sila.4. Pagtatakda ng mga pamantayan sa isasagawang activity . III. Pagsasagawa: y Hatiin sa 2 pangkat ang klase y Magtakda ng panimula at panapos na guhit. may 15 metro ang pagitan. Ayos at Tikas ng Katawan.5) Tayo na Magpalakas 4 Kagamitan: aklat Cassette tape (masiglang tugtugin) Cassette Time watch Mga Gawain: A. C. Pangwakas na Gawain: Nasunod ba natin ang pamantayan sa paggawa? Paikutin ang mga mag-aaral sa buong silid-aralan na nakaayos ang tindig at sianasaliwan ng tugtog. Panimulang Gawain: Pampainit na Gawain: (Warm up) y Neck rotation y Shoulder rotation y Trunk twisting y Jog in place B. IV.A. ayos at tikas ng katawan. Pagpapahalaga: . y Palakarin papunta at pabalik sa mga guhit ang pares-pares na mga batang may aklat sa ulo.ARALIN 7 I. Paksa: Pagtaya ng Sariling Tindig. 3. 2.

Pagtatakda ng mga pamantayan sa paglalaro. Hatiin ang klase. Pagtatalakay sa mga paraan sa pagwawasto sa kahinaang ito. Mga Gawain: A. Panlinang na gawain: 1. Kasundoan: Paano natin maiwawasto ang maling tindig? Magdala ng maliliit na bato. touch step. Gumuhit ng bilog sa gitna nila at ilagay dito ang maliliit at makikinis na mga bato o mga holen na katumbas ang bilang sa mga bata. Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I. Bawat pangkat ay tatayo ng pabilog. 2.A. 2) Babalik sa pwesto niya. . Ipagawa sa bawat bata ito: 1) Pupunta sa gitna at dadampot ng holen at bato sa pamamagitan ng paa. Uulitin ang ganitong gawain hanggang maubos ang holen o bato. Paksa: Sangunian: Kagamitan: Pagwawasto sa Talpak na paa. ARALIN 8 I. tatapikin ang katabi. Paglalarawan ng talpak na paa bilang kahinaan sa wastong tindig. 4.8) 5 maliliit na bato o holen bawat bata Cassette tape (masiglang tugtugin) Cassette II. Panimulang Gawain: Ituro sa mga bata ang ilang panimulang hakbang sa sayaw tulad ng: Change step. III. o step close B. V.Papipili ng mga batang nagpakita ng maayos na tindig at tikas na katawan.6 p. Pagsasagawa ng mga laro na makakatulong sa pagwawasto ng mga talpak na paa. 3. Layunin: Naiwawasto ang talpak na paa sa pamamagitan ng paggamit ng paa sa pagpulot ng holen o maliliit na bato at pagpapagulong ng bote sa talampakan.

Pag-ikot ng braso (16 acts) c. Paksa: Pagwawasto ng hindi Pantay na Balikat.9) Edukasyong Pagpapalakas ng Katawan Kagamitan: 2 balde ng tubig/ 2 barbel Cassette tape ng isang masiglang tugtugin Cassette Mga Gawain: A. III. Pagtalon na may palakpak(16 acts) Ulitin ang a . Paano mo siya hihikayatin na maituwid ang kanyang kahinaang ito? Kasunduan: Paano dapat isaayos ang mga talpak na paa? Isagawa ang pagpapagulong ng bote sa pamamagitan ng talampakan. Panimulang Gawain: Ehersisiyong may tugtog: a. Layunin: Naiwawasto ang di-pantay na balikat sa pamamagitan ng salisihang pagdadala/pagbibitbit ng mabigat na bagay sa dalawang kamay at ehersisyong salisihang pagtataas ng dalawang balikat. Panlinang na gawain: Nakakita naba kayo ng taong di-pantay ang mga balikat? Ano kaya ang dahilan nito? II. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I. Pangwakas na Gawain: May kasiyahan ba kayong nadarama habang naglalaro? Anong tulong ang maibibigay nito sa inyong katawan o paa? IV. Pag-unat ng braso(16 acts) b. Pagpapahalaga: Kung may kakilala kayo na may talpak na paa.C. V.A. .c nang dalawang beses. ARALIN 9 I. B.6 p.

Pagpaparangal sa nanalong pangkat.a. 5. Pagsasagawa ng laro o gawain sa pagwawasto ng di-pantay na balikat. 1. Layunin: Naiwawasto ang pagkahukot sa pamamagitan ng pag-unat ng mga braso ng pataas o patalikud. Pangwakaas na Gawain: 1.Isang awit 2. 6. b. Babalik sa panimulang guhit at tatapikin ang susunod na manlalaro para kunin ang timba. Ang unang natapos ang panalo. IV. ARALIN 10 I. Sa hudyat. Gumuhit ng panimulang linya at 10 metro ang layo para sa panapos na guhit. . Pagtalakay sa mga sanhi ng pagkakaroon ng di-pantay na mga balikat. 3. 2. Quieting Activity. Pagpapahalaga: Nakamit ba natin ang ating mga layunin sa pamamagitan ng laro? Anong dapat isaalang-alang para magkaroon ng mabuting pangangatawan? V. c. Pangkatin ang klase sadalawang grupo. Pahanayin ang bawat grupo sa panimulang guhit. Pagpapaliwanag ng guro sa mga paraan ng pagwawasto sa ganitong kahinaan sa wastong tindig. Ulitin ang 4 hanggang maubos ang manlalaro. tatakbo ang unang manlalaro papunta sa panapos na guhit bitbit ang 2 timba na puno ng tubig. C. Kasunduan: Simulan ang tamang pagbitbit/pagdala ng isang mabigat na bagay. 4.

4. Layunin: Naiwawasto ang nakaungos sa ulo sa pamamagitan ng pagtingala at pagyuko.95 Kagamitan: piso coins Cassette at tape ng masiglang tugtugin Mga Gawain: II. Paggalaw paharap at patalikud ang mga kamay na hawak parin ang Indian club. Pagpapahalaga: Anu-ano pang gawain ang makakatulong sa pagwawasto ng pagkahukot? Dapat bang palaging tuwid ang katawan sa pag-upo.6d Tayo na Magpalakas . 3. Pagpapa-ikot ng balikat. Pagsasagawa ng ehersisyo ng mga bata. c. 2. IV.A.1. Panlinang na Gawain: 1. pagtayo at paglakad? ARALIN 11 I.II. a. Sangunian: PELC I. PG p.6c) Tayo na Magpalakas Kagamitan: Indian club Cassette at tape ng masiglang tugtugin Mga Gawain: A. Panimulang Gawain: Trunk twisting sa saliw ng tugtugin.A. . Pangwakas na Gawain: Quieting Activity.1. C. b. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I.Isang awit III. Paksa: Pagwawasto ng Pagkahukot. Paksa: Pagwawasto ng Nakaungos na Ulo.13-14 at p. III. B. Pakitang-turo ng guro sa paggamit ng Indian club sa pagwawasto ng pagkahukot. Pagtaas at pagbaba ng kamay. Pagtatakda ng mga pamantayan.4.

Pangwakas na Gawain: 1. 3. Ganito rin ang gagawin ng lahat ng bata sa hanay. Pagpaparangal sa grupong nanalo at sa pagiging isport ng natalong grupo. IV. 3. ( coin relay ) 2. Ang hanay na unang nakatapos ay siyang panalo. Kasunduan: Kailan dapat isagawa ang pagwawasto sa nakaungos na ulo? Gaano kadalas? . Paghanay ng 2 grupo sa harap ng pamuluang guhit na may layong 10 metro sa panapos na guhit. Pagtalakay sa mga pamantayang nasunod/di nasunod. Pag-ikot ng leeg (pakanan at pakaliwa) B. Quieting Activity isang awit 2. 2. Panimulang Gawain: Pampainit ng gawain: a. lalakad pabalik sa panimulaang guhit at tatapikin ang susunod na bata sa hanay. Pagpapaliwanag ng guro sa gawaing magwawasto sa nakaungos na ulo. Pagdating sa panapos na guhit ay yuyuko siya at ililipat ang coin sa likud ng kanyang leeg. C. 3. 1. Pagtatakda ng mga pamantayan. Sa hudyat lalakad ang unang bata sa panapos na guhit na nakatingala at nakapatong ang coin sa noo. Panlinang na Gawain: 1.A. Pagsasagawa ng coin relay sa pagsubaybay ng guro. Pagbaluktot ng leeg (Paharap at Patalikud) b. 4. Pagpapahalaga: Sa palagay ba ninyo ay makakatulong sa ng nakaungos na ulo ang natapos na gawain? Anu-ano pa kayang gawain ang maaaring makatulong sa pagwawasto ng kahinaang ito? V.

III. a.A. d. Kapag nalaglag ay babalik sa panimulang guhit upang magsimula naman. Paksa: Pagwawasto ng Pagkapike. (knock knees) Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I. Layunin: Naiwawasto ang pagkapike sa pamamagitan ng paglakad sa dalawang magkapantay na guhit. Pagpapahalaga: Madali bang naisagawa ang pagwawasto sa pagkakipe? Anu-anong gawain pa kaya ang makatutulong sa pagwawasto ng kahinaang ito? .ARALIN 12 I. Panlinang na Gawain: 1. Pagpaparangal sa pangkat na nanalo at sa natalong pangkat sa pagiging isport nila. c. Mga Gawain: A. a. Pangwakas na Gawain: 1. 3. Quieting Activity isang awit 2. Pahanayin ang dalawang pangkat sa harap ng panimulang guhit at sa hudyat ay ipapatong sa ulo ng unang bata ang aklat at lalakad na nakatuntong ang mga paa sa magkapantay na mga guhit. C. Pagtatakda ng mga pamantayan. Ang pangkat na unang makatatapos ay siyang panalo. IV. Pagtalon sa lunan. Pakikinig ng mga paraan ng pagwawasto sa pagkapike. Pagbaluktot ng tuhod 16 bilang(kamay sa baywang) b. (Jumping jack) B. Pagpapangkat ng klase sa dalawa. II. Panimulang Gawain: 2 minutong ehersisyong sina saliwan ng masiglang tugtog.6e) Kagamitan: Masiglang tugtugin sa tape recorder. 4. Iikot siya sa panapos na guhit pabalik at ibibigay ang aklat sa susunod na bata. Magtatakda ng panimulang guhit at panapos na guhit na may 15 metro ang pagitan at 2 magkalapit at tuwid na guhit mula sa simula at panapos na guhit. 2. Pagsasagawa ng larong pagtulay sa guhit. b.

1 Kagamitan: lugar na lulundagan (mabuhangin) Tsart ng patayong paglundag Meter stick o rolled metal tape measure A. Pampasiglang Gawain: Jumping jack at jogging in place sa saliw ng masiglang tugtugin. Paksa: Pagtayong Paglundag. Kunin ang sukat ng pinakamalayong lundag sa dalawang pagsubok at itala ito sa pinakamalapit na sentimetro.Peas Porridge Hot Action: Peas porridge hot (2) Partners facing each other Peas porridge in the pot Clap hands on thighs Nine days old Clap own hands Some like it hot Clap partner s hands Some like it cold Some like it in the pot Nine days old. Pangwakas na Gawain: Awit.B. Panlinang na Gawain: 1. Ito ay susukat ng lakas ng inyong mga binti. III. 3.ARALIN 13 I. . (PPFT) Sangunian: PELC I.  Lumapag sa pamamagitan ng dalawang paa.  Lumukso ng kasabay ang pag-imbay ng dalawang kamay. Pakitang-turo ng guro:  Tumayo sa panimulang guhit. Layunin: Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng Phil. D. Paglalahad: Isasagawa ninyo ngayon ang patayong malayuang paglundag. II. B. Pagsasagawa: Isagawa ang malayuan paglundag nang isahan.  Ibaluktot ang tuhod at ang mga bisig sa gawing likuran. Physical fitness test (PPFT)  Patayong paglundag.

isagawa ang sumusunod na ehersisyo: Paulit-ulit na pagliyad 16 bilang.1 Magpalakas at Umunlad 5. Layunin: Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng PPTF  Bangun-higa Paksa: Bangun-higa (Curl-ups) PPTF Sangunian: PELC I. C. Panlinang na Gawain: 1. pp. Pasulong na paglakad sa dalawang magkalapit na guhit 8 blg. Pagsasagawa: Sundin ang mga hakbang sa pagsusubok ng 30 segundong bangun-higa. Pagbibigay ng mga nararamdaman sa pagsasagawa. Pampasiglang Gawain: Sa saliw ng masiglang tugtugin. Magpalakas at Umunlad 5 TX.B. III. . II.ARALIN 14 I. B. Pagganyak: Nahihirapan ka bang ibangon ang itaas na bahagi ng katawan na hindi kumakapit sa anumang bagay? 2. Pangwakas na Gawain: Pag-usapan ang wastong pagsasagawa ng mga hakbang ng 30-segundong bangon-higa. Paglalahad: y Ihanda ang mga kagamitan sa gawain. y Isagawa ang anim na ulit ng pagbangon-higa ng itaas na bahagi ng katawan sa loob ng 30 segundo at malalaman mo ang lakas ng mga kalamnan ng iyong tiyan. 3. Paurong na paglakad dito 8 blg.21-22.21 Kagamitan: Orasang may minute hand o ang stop watch Pansapin sa sahig A. Ulit-ulitin hanggang matapos ang tugtog. p.

Ipaulit ang gawain at itala ang pinakamalayong naabot. Itatag ang tape measure sa sahig. Chair Push-Ups. Paksa: Sit and Reach. Tuwing makakabaliksa pamulaang guhit ay kumuha ng isang stick upang malaman kung ilang ulit na makaikot. Tumayo sa panimulang guhitat sa hudyat ay tumakbo sa palibot ng palaruan sa loob ng 15 minuto. Gumawa ng hanggang 50 push-ups kung kaya.ARALIN 15. 15 Minute Run Sangunian: PELC I. . Ibaluktot ang katawan at abotin ng dalawang kamay ang pinakamalayong marka sa tape measure na maaabot. meter stick. 3.B. Iayos ang katawan ayon sa larawan. 2. Itulak ang katawan nang paangat sa upuan na nakasalalay ang bigat ng katawan sa kamay at paa. Chair Push-ups 1. 3. 17 I. 2. Maupo nang unat ang mga binti at magkalayo ng 30 sentimetro. 16. 3. Pag-upo at Pag-abot 1. Kapag napagod ay maaaring lumakad na lamang at tumakbo uli hanggang matapos ang 15 minuto. Itala ito. Itala ang bilang ng nagawang push-ups. Panatilihing tuwid ang katawan at unat ang braso kapag umaangat sa pagkakadiin sa silya. 15-Minute Run 1.1 Kagamitan: Stop watch. 2. Layunin: Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng PPFT sa sumusunod na mga aralin. silya Malawak na palaruan II.

. : Cardio-vascular Endurance Paksa: Pagpapalakas ng Cardio-vascular Endurance. Paglalapat: y Pangkatin ang klase sa 2. II. Itanong: -Anong grupo ang unang nakatapos? -Ano ang sekreto nila bakit nakatapos sila agad? -ano ang dapat isaalang-alang kung sasali sa palaro? Talakayin ang kahalagahan ng kaangkupang pisikal. Pampasiglang Gawain: a) Pag-ikot ng leeg b) Pag-ikot ng balikat c) Pag-ikot ng beywang d) Pag-ikot ng tuhod 1. Pagpapahalaga: Paupuin ng pabilog ang mga bata. Sangunian: PELC I.B. y Sa hudyat ay isasagawa ng unang manlalaro ang luksong lubid paikot sa upuan hanggang makabalik.ARALIN 18 I. 3. IV. Paglalahad: Anong bahagi ng katawan ang Cardio-vascular? Anong pag-iingat ang dapat isaalang-alang para mapanatili ang kaayosan nito? 2. y Bigyan ang bawat pangkat ng lubid y Gumawa ng pamulaang guhit at panapos na guhit na may 15m ang layo. Natutukoy ang kalakasan at kahinaan sa kaangkupang pisikal ayon sa kinalalabasan ng pagtataya. Hal. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng kaangkupang pisikal. III. Nagiging malakas ang katawan at kaya ang anumang gawain at laro. Hal. Layunin: 1. Ang unang makatapos ay siya ang panalo. 2 upuan. Naisasagawa ang mga wastong paraan ng pagpapaunlad ng kaangkupang pisikal. masayang tugtugin A.4 Kagamitan: 3 lubid. y Gawin hanggang maubos ang manlalaro. 2.

4 katamtamang taas ng baras (di sasayad ang mga paa) Stop watch. Pampasiglang Gawain: Arm circling (clockwise 8cts. Isang pagsubok lamang ang gagawin. b) Ibaluktot ang siko at bataking pataas ang katawan hanggang sa ang baba ay lumagpas sa baras. Pangwakas na Gawain: Quieting activity. ARALIN 19 I.Ang malakas at malusog na katawan ay may resistensya sa sakit.) B.  a) b) c) 2. y Pagpapalakas ng braso.B. C.pagbabaras II. Higpitan ang hawak sa baras habang inaalis ang tuntungan. A. silya III. Layunin: Naisasagawa ang mga wastong paraan ng pagpapaunlad ng kaangkupang pisikal. Counterclockwise 8cts. Panlinang na Gawain: 1. Bumitin sa baras na tuwid ang bisig at katawan. c) Ibaba ang katawan ng nakabitin parin at ulitin ang (b) hanggang makakaya. Pakitang-turo  Panlalaki a) Humawak ng baras na ang mga palad ay nakaharap sa katawan. Itala kung ilang ulit ang nagawang pagtaas at pagbaba. Itala ang oras na itatagal sa pagbitin nang nakalampas ang baba sa baras. Ang baba ay lagpas sa baras. Paksa: Panlalaki Pambabae Sangunian: Kagamitan: -Pagbabaras (pull-ups) -Pagbabaras ng nagbaluktot ang siko (Flexed-Arm Hang) PELC I.awit The Farmer in the Dell . Pambabae Tumuntong sa silya at humawak sa baras. Pagsasagawa: Ipagawa nang isahan ang pagbabaras.

katamtaman ang bilis at mabilis. Layunin: Naisasagawa ng wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba t-ibang bilis tulad ng: y Mabilis na pagtakbo y Katamtamang bilis ng pagtakbo y Mabagal na pagtakbo II. 4. y Sa hudyat ay isasagawa ng pangkat 1 ang mabagal. Pahanayin ang bawat pangkat sa harap ng pamulaang guhit. at mablis na paagtakbo ayon sa naririnig na pagtambol ng guro.ARALIN 20 I. (Arm circling. Paglalahad ng Gawin: Pagsunod sa bilis ng pagpalo ng tambol sa pagjogging sa lugar at sa pagtakbo ng mabagal. Pangkatin ang klase sa apat ng salisihang magsasagawa ng pagsunod sa palo ng tambol. Halimbawa: Mabagal na pagtambol. Pagsasagawa ng mga bata. Sangunian: PELC II. B. Panimulang Gawain: Pagpapaikot ng bisig. Ang pagitan nito ay 20 metro. katamtamang bilis. tuhod at katawan. 3. Iikot . knee rotation and trunk twisting) Pagsunod sa bilis ng pagpalo ng tambol habang isinasagawa ang jogging in place . Balik-aral: Anu-ano ang iba t-ibang kilos ng lokomotor? 2. Pagtatakda ng pamantayan. III.A.katamtamang bilis ng pagjogging o pagtakbo y Magtakda ng pamulaan at panapos na guhit na kung saan may silya.1 Kagamitan: Tambol Mga Gawain: A. Panlinang na Gawain: 1.mabagal na pagjogging o pagtakbo Katamtamang pagtambol. Paksa: Mga Kasanayang Lokomotor na May Iba t-ibang Bilis.

isang awit IV. . Paksa: Mga Kilos Lokomotor na May Iba t-ibang direksyon. Mga Gawain: A. Patatakda ng pamantayan.2-3 Kagamitan: tsart ng kilos lokomotor na may iba t-ibang direksyon. 3. Pagpapahalaga: Nasusunod ba ang mga pamantayang itinakda? Aling pangkat ang nakasunod ng maayos sa bilis ng pagtambol? ARALIN 21 I. Ganito rin ang gagawin ng iba pang pangkat. 2. Halimbawa: Mabagal na pagtambol mabagal na pag-jogging Katamtamang pagtambol katamtamang bilis ng pag-jogging Mabilis na pagtambol mabilis na pag-jogging B. II. Sangunian: PELC II.A.y ang pangkat sa silya sa panapos na guhit at patuloy na tatakbo pabalik. III. Paglalahad ng mga gawaing ginagamitan ng kilos lokomotor na may iba t-ibang direksyon sa tsart. Panimulang Gawain: Isagawa ang jogging in Place ayon sa bilis ng pagtambol. Panlinang na Gawain: 1. Layunin: Naisasagawa ng wasto ang mga kilos lokomotor ng may iba t-ibang direksyon. Pangwakas na Gawain: Quieting activity. Pagsasagawa ng ehersisyo. C.

Isagawa ang sumusunod na ehersisiyo na sinasaliwan ng tugtog: a) Humakbang pasulong (4 bilang) b) Humakbang paurong (4 bilang) c) Kumakandirit pakanan (2 bilang) d) Kumakandirit pakaliwa (2 bilang) e) Umikot ng dalawang beses C. Pagpapahalaga: Nasunod ba ang mga pamantayang itinakda? Alin alin ang di nasunod? Ano ang dapat ninyong gawin sa susunod na pagsasagawa ng mga laro o ehersisiyo. Halimbawa: Marahang pagtambol magaang. Panlinang na gawain: III. Panimulang Gawain: Pagsunod sa diin o sa lakas ng pagtambol. Paksa: Mga Kilos Lokomotor na May Iba t-ibang Diin/Lakas. paglakad o pagmartsa Katamtamang diin ng pagtambol katamtamang bigat ng pagmartsa Madiin o malakas na pagtambol mabigat na pagmamartsa B. . Pangwakas na gawain: Quieting activity isang awit IV. Layunin: Naisasagawa ng wasto ang mga kilos lokomotor ng may iba t-ibang diin/lakas tulad ng: mabagal na paglakad katamtamang bigat ng paglakad magaan na paglakad II.A. Sangunian: PELC II.3 Kagamitan: tambol Mga Gawain: A. ARALIN 22 I.

Pagpapahalaga: Nasunod ba ang mga pamantayang itinakda? Alin ang di nasunod? ARALIN 23 I. Paglalahad ng isang pang gawain sa pagsunod sa diin ng pagtambol sa paglakad. Gamitin muli ang pamulaan at panapos na guhit na may pagitang 20 metro. Sa hudyat ay lalakad ang mga bata papunta sa panapos na guhit at iikot pabalik.1. y y y Pangkatin sa apat ang klase.magaang paglakad Katamtamang diin pagtambol katamtamang bigat ng paglakad Mariin o malakas na pagtambol mabigat na bagsak ng paa sa paglakad Isagawa ito ng lahat ng pangkat. Pangwakas na Gawain: Quieting activity isang awit IV. paggagad sa kilos ng hayop. Pagtatakda ng pamantayan. Paksa: Mga Kilos Lokomotor sa Pagbibigay Kahulugan. pagsasagawa ng mga kilos pang-isports at sa mga gawain. II. Sangunian: PELC II. . 3. Susundin ang diin ng pagtambol Halimbawa: marahang pagtambol . Salisihang magsasagawaang mga pangkat na nakaharap sa pamulaang guhit. III.5 Mga Gawain: A. Halimbawa: Marahang pagtambol marahang paglakad Katamtamang diin pagtambol katamtamang bigat ng paglakad Madiin o malakas na pagtambol mabigat na paglakad 2.A. C. Pagsasagawa ng laro / ehersisyo. Panimulang Gawain: Pag-awit ng Paru-parong bukid nang may kilos o paggagad sa kilos ng paru-paro at sa iba pang isinasaad sa awiting ito. Layunin: Nagagamit ang mga kilos lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa awit.

tumakbo ang pusa sa loob ng bahay Tumalon aso loob ng bahay. Panimulang Gawain: Ipaawit: Doa deer a female deer Ray. Ang unang pangkat ay magsasagawa ng Gawain 1. Paglalahad: Ang mga kilos ay magagamit ninyo sa pagbibigay kahulugan sa awit at iba pang gawain tulad ng sumusunod: 1. Sangunian: PELC II. Pagsasagawa ng mga kilos na pang-isports katulad ng pag. long way to run III. C. Paggagad sa mga kilos ng hayop 2. Pagsasagawa ng mga gawaing katulad ng pagpipinta. 3.1 Mga Kagamitan: Yellow Flag Blue Flag cassette tape (masiglang tugtugin) cassette Mga Gawain: A. Pangwakas na Gawain: Quieting activity Awit na may kilos Mga Alagang Hayop Lumipad. ang ikalawang pangkat sa Gawain 2 at ang ikatlong pangkat ay ang Gawain 3. II. lumipad ang ibon sa itaas ng puno Tumakbo (2x) ang pusa (2x) Tumakbo.B. Layunin: Naisasagawa nang wasto ang mga kumbinasyong kilos lokomotor at dilokomotor.B. Pagsasanay: Pagpapangkat sa tatlo ng klase. ARALIN 24 I.spike ng bola sa larong volleyball. D.a drop of golden sun Mea name i call myself Fara long. . Paksa: Kumbinasyon ng Kilos Lokomotor at Di Lokomotor.

Pagtalon sa lunan b. ang mga bata ay magtatakbuhan at kapag yellow flag ang mga bata ay kakandirit.Ang mga bata ay nakakalat sa palaruan. Pagkandirit d. Talakayin: Ano ang mga galaw na ating binigyang pansin? Sino ang maraming beses na naging taya? IV.Kapag ipinakita ng taya ang blue flag. II. . C. . Sangunian: PELC II.Soa needle falling thread Laa note to follow so Tia tea with jam and bread That will bring us back to do.1 . Pagpapahalaga: Nag-enjoy ba kayo sa ating laro? Kasunduan: Nasunod ko ba ang galaw lokomotor at di-lokomotor? V.2. Paksa: Kumbinasyong Kilos Lokomotor at Di-Lokomotor. ARALIN 25 I. Panlinang na Gawain: Alin sa mg asumusunod ang kilos-lokomotor at di-lokomotor? a. Pagdausdos f.Magtalaga ng isang bata na magiging taya. Pag-iskape Laro: .Kung sino ang nagkamali ay siyang susunod na taya. . Pag-unat ng kamay c. Layunin: Nagagamit ang mga kumbinasyong kilos-lokomotor at di-lokomotor sa mga laro at relay. B. May hawak itong Yellow at Blue Flag.B. Paglakad e. Pangwakas na Gawain: Ang mga bata ay nasa pabilog na posisyon.

Ulit-ulitin ang laro hanggang sa lahat ng bata ay naisagawa ang tuntunan. II. Paksa: Lokomotor at Di-Lokomotor.Ang huling nakatanggap ng bola ay tatakbo sa harap at ulitin ang pagpasa. Kung kanino nahinto ang bola ay may parusa.Kung sino ang natapos ang panalo. .Sa bawat pangkat ay may tig-iisang bola Pormasyon: . Layunin: Nagagamit ang mga kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor sa mga gawaing may ritmo. Mga Gawain: A. Pangwakas na Gawain: Anong grupo ang unang nanalo? Bakit madali silang nakatapos? IV. .Sa hudyat ng whistle.Mga Kagamitan: Volleyball Whistle cassette tape (masiglang tugtugin) cassette III. y Ipapasa ng mga bata ang bola paikot na sinasaliwan ng tugtog. ARALIN 26 I. Panlinang na Gawain: Anong mga laro ang kadalasan ay may pasahang ginagawa? Anong tulong ang naibibigay ng pamamaraang pagpasa? . Pagpapahalaga: Kailan ginagamit ang pamamaraang pagpasa? Kasunduan: Nasunod ko ba ang mga tuntunin ng laro? V. Panimulang Gawain: y Pabilog ang porma ng mga bata. ipapasa ang bola. .Hatiin sa dalawang pangkat ang klase. B. . C. . y Biglang papatayin ang tugtog.

A. Ibaluktot ang 2 tuhod. d. ARALIN 27 I. Paksa: Lokomotor at Di-Lokomotor. Humakbang ng 4 beses paatras. Mga Gawain: A. Hayaan silang gawin ang mga gusto nilang steps. Panlinang na Gawain: Bakit maraming kabataan ngayon ang nahihilig sa sayaw? Ano ba ang naitutulong nito sa katawan natin? Isagawa ng may saliw ng masiglang tugtugin: a. B.3 Mga Kagamitan: 6 na upuan . C.B. e.2 cassette at tape ng masiglang tugtugin. II. Ulitin na sinisimulan ng 4 na hakbang pasulong. IV.Sangunian: Mga Kagamitan: III. Naisasagawa ang wastong pag-iingat sa pagsasagawa ng mga kilos lokomotor. Pangwakas na Gawain: Anong hakbang ang mahirap gawin? Anong dapat gawin para matutunan ang mga hakbang na iyon? Pagpapahalaga: Bakit kailangan nating matutong sumayaw? Anong pagkakaiba ng modernong sayaw sa ibang uri ng sayaw? Kasunduan: Gumawa ng kumbinasyong hakbang sayaw na kilos lokomotor at di-lokomotor. Umikot ng pakanan / pakaliwa. Tumayo ng may 4 na bilang. PELC II. Sangunian: PELC II. V.B.6 .2. Ikandirit ang kanan. Panimulang Gawain: Pasayawin ang mga bata ng isang modernong sayaw. Layunin: Nakalilikha ng kombinasyong lokomotor at di-lokomotor sa pagpapakita sa paglutas ng mga suliranin. b. c.

Panlinang na Gawain: . Layunin: Nakatutuklas ng mga paraang gumagamit ng mga kombinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor sa mga kaugnay na ritmo.Hatiin sa 2 pangkat ang klase . Mga Gawain: A.Tatakbong pabalik sa kanyang lugar at tatapikin ang unang manlalaro. . Pagbaluktot ng bewang (kanan at kaliwa) c.Ang matalong grupo ay may parusa. Pag-ikot ng leeg (kanan at kaliwa) b. Ulitin ng dalang beses. Pangwakas na Gawain: Alin sa mga kilos lokomotor at di-lokomotor ang ginawa nating laro? Sinong grupo ang natalo? Bakit sila natalo? IV.Tatakbo ang unang manlalaro at dadaan sa pagitan na mga silya. B.Bawat grupo ay may 3 upuan. . Pagbaluktot ng tuhod. .Gumuhit ng panimulang linya at panapos na linya na may 15 metro ang layo. .Pagdating sa panapos na guhit ay isasagawa ang pagbaluktot ng tuhod na may 8 bilang.Hanayin ang dalawang grupo . ARALIN 28 I. . C. Pagtakbo sa lunan. . . Panimulang Gawain: Isagawa: a. pagtakbo at pagbaluktot ng tuhod? V. Pagpapahalaga: Anong kahalagahan ang ipinapakita ng laro natin? Kasunduan: Nasunod ko ba ang tuntunin ng laro. d.Ulit-ulitin ang laro hanggang maubos ang bata.cassette tape (masiglang tugtugin) cassette III.

V. d. Iatras ang kanang paa ng 2 beses. Panlinang na Gawain: Ano ang napansin ninyo sa nilikhang kilos ng kamag-aral ninyo? Mahirap bang gayahin? Ipsagawa ang sumusunod ba hakbang na may tugtog: a. Layunin: Nagagamit ng wasto ang iba t-ibang kasangkapang pangkamay. B. b. Paksa: . Sangunian: PELC II. Ulitin ang a. Mga Gawain: A. ARALIN 29 I.Hatiin sa tatlong grupo ang klase . C. II. Ipagaya ito sa mga bata. Pagwakas na Gawain: Anong nilikhang kilos ang mahirap gawin? Ano ang dapat gawin para matutunan ito? Anong grupo ang magaling sumayaw? Pagpapahalaga: Ano ang napapaunlad sa bata habang isinasagawa ang mga nilikhang kilos? Kasunduan: Mag-isip ng 2 nilikhang kilos at ituro sa mga kaklase. Ihakbang ang kaliwang paa at idikit ang kanan. c. Paksa: Nilikhang Kilos sa Payak na Ritmo. Panimulang Gawain: Tumawag ng bata at ipasagawa ang isang nilikhang kilos niya ayon sa saliw ng tugtog.4 Mga Kagamitan: cassette tape (masiglang tugtugin) cassette III. Humakbang pakanan ng 2 beses.Practicum. Humakbang pakaliwa ng 2 beses. IV. e. . B. hanggang d.II.

bilao. Isagawa: . Philippine Elementary Learning Competencies (PELC II.Parisin ang mga bata. 5 at 6) . Panlinang na Gawain: Anu-anong mga kagamitang pangkamay ang ginagamit sa P. B.1) Mga Kagamitan: 2 bao bawat bata drum Mga Gawain: A. (Blg.Pagtatamain ng dalawang bata ang kanilang kanang kamay. Pagpapahalaga: Ano ang dapat isaalang-alang para hindi magkamali sa paghampas ng bao? Kasunduan: Nasunod ko ba ang lahat ng tuntunin? ARALIN 30 V.? (bao.Iikot ng 2 beses ang alin man sa dalawang bata (salitan) (blg. b) Pag-ikot ng beywang 8 cts.Bawat bata ay may hawak na bao sa makabilang kamay. 1 at 2) .Ipapalakpak ng 2 beses (blg.Pagtamain ng dalawang bata ang kanilang kaliwang kamay. pompoms) Anu-ano ang mga naitulong nito sa mga bata? . .E. 7 at 8) Ulit-ulitin hanggang magign mabilis. C. IV. Panimulang Gawain: Isagawa: a) Pagbaluktot ng leeg.3 at 4) .Sangunian: Mga Kasangkapang Pangkamay.C. drumbells. . patpat. (blg. (R and L) c) Pagtakbo sa lunan 16 cts. Ulitin ng 2 beses. 16 cts. Pangwakas na Gawain: Mahirap bang isagawa ang ating activity? Anong tunog ang ating nilikha? III.

Idiin ang dalawang kamay sa likod at dahan-dahang itaas ang mga paa . Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC III. III.Bumilang ng 8 cts.Bumilang ng 16 cts. Knee Raising Tumayo ng tuwid. c. Paksa: Kasanayang Panghimnasyo. Layunin: Naisasagawa ang mga batayang kilos at panimulang kasanayan at himnasyo. Knee raising c. Pag-ikot ng beywang d.Umupo sa sahig na nakaunat ang paa ng tuwid (trunk straight) . Leg Raising . Panimulang Gawain: Isagawa ang isang pampainit na gawain: (Warm up) a. itaas ang kanang tuhod at dahan-dahang ibaba. Pagtakbo sa lunan Gawin ito ng 2 beses na may 16 cts.I. Bago iluhod ang kaliwa d. . b.1) Mga Kagamitan: tsart cassette tape (masiglang tugtugin) cassette Mga Gawain: A. II. Pag-ikot ng braso c.Iluhod ang kanang paa at ang kaliwa ay nakaunat . B. Half-Knee Stand . Ulitin ito sa kaliwa ng may 16 cts. Long Sitting .A. leg raising Ipakita ang tsart na nagsaad kung paano isinasagawa ang mga kasanayang panghimnasyo. Pag-ikot ng leeg b. Long sitting d. Panlinang na Gawain: Ang sumusunod ay ang mga kasanayang panghimnasyo: a.Bumilaang 16 cts. Pag-ikot ng tuhod e. half-knee b.Umupo sa sahig as in long sitting position . a.

Patnubay ng Guro Mga Kagamitan: cassette tape (masiglang tugtugin) cassette Mga Gawain: A. (blg. Paindayugin ang mga bisig nang pakanan at pakaliwa.A. Iunat ang binti. . Layunin: Naisasagawa ang mga payak na ehersisyo na gumagamit ng panimulang kasanayang panghimnasyo. 4. Pangwakas na Gawain: Anong nararamdaman ninyo sa katawan habang isinasagawa ang mga kasanayang panghimnasyo? Mahirap ba? IV. Ibaluktot ang siko Ibaluktot ang tuhod.C.2 p27) Tayo ng Magpalakas. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC III. Pagpapahalaga: Kailan dapat isagawa ang mga kasanayang panghimnasyo? Kasunduan: Nasunod ko ba ang mga kasanayang panghimnasyo? ARALIN 31 I. 1. Ulitin ng 16 blg. Iunat ang tuhoa at siko. Panlinang na Gawain: Isasagawa ang ehersisyo na may kasanayang panghimnasyo. V. III. 3. 16) 2. Paksa: Ehersisyo sa Kasanayang Panghimnasyo. Panimulang Gawain: Nag-eehersisyo ba kayo? Ano ang tamang oras ng pag-eehersisyo? Bakit kailangan ang ehersisyo sa katawan? B. II. Ibaluktot ang katawan sa harap. Iunat at itaas ang mga bisig sa harap iagalaw ng pataas at pababa.

B. Pag-ikot ng leeg. Panimulang Gawain: Isagawa ang sumusunod na ehersisyo: a. Pag-ikot ng tuhod. b. Lakad kuneho c.4 p28) Mga Kagamitan: Tsart III. Mga Gawain: A. Kasunduan: Nasunod ko ba ang mga ehersisyo na may kasanayang panghimnasyo? V. Pagpapahalaga: Kalian dapat simulan ang pag-eehersisyo. Pag-ikot ng beywang. Pangwakas na Gawain: Aling ehersisyo an mahirap gawin? Bakit sumakit ang mga kalamnan natin? IV. d. Pagtakbo sa lunan. Gawin ito ng 2 beses na may 16 bilang. (pakanan/pakaliwa) c. Paksa: Pang-isahang Stunts Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC III.Maaaring paindayugin sa ritmo ng 1-2-3-4. II. ARALIN 32 I. C. Layunin: Naisasagawa ang mga pang-isahang stunts nang may panimbang.A. Lakad-bibe b. Panlinang na Gawain: Anu-ano ang mga instant kadalasang ginagawa ng isahan? a. Lakad-manok Nasubukan niyo nab a ang mga ito? .

(Flexibility) II. Ilagay ang dalawang bisig at kamay sa likod. Lakad-bibe 1. Pangwakas na Gawain: Anu-anong mga bahagi ng katawan ang naeehersisyo sa katatapos ng istant? IV. Patnubay ng Guro.p.Ipakita ng tsart na may tuntunin: a. b.A. Pagpapahalaga: Kailan dapat simulan ang pagsasanayng pang-isahang istant. Lakad-manok 1. 2. V. Layunin: Naisasagawa ang pang-isahang istant na nagpapaunlad ng kalambutan ng katawan. Ibaluktot ang mga tuhod 3. Ito ang buntot ang buntot at pakpak. Mga Kagamitan: Tsart cassette tape (masiglang tugtugin) cassette Mga Gawain: A. Paksa: Sangunian: istants (Pang-isahan) Philippine Elementary Learning Competencies (PELC III. Lumakad ng patingkayad 2. Lakad-kuneho 1. C. Kasunduan: Nasunod ko ba ang mga tuntunin ng pang-isahang istant? ARALIN 33 I. Lumundag-lundag ng pasulong. Itaas ang mga kamay sa harap ng dibdib 3. Ibaluktot ang tuhod at lumakad.4) Tayo ng Magpalakas. Ibaluktot ang mga siko at tuhod 2. . Pagkrusin ang mga bisig sa harap c. Panimulang Gawain: III.

Lakad-manok c.A. Lakad-kuneho B. II. Tiyakin na balance ang timbang ng katawan. Panlinang na Gawain: Ipakita ang tsart na may tuntunin ng Lakad-alimango. 3.Isagawa ang sumusunod bilang pampainit na gawain: a. Pagpapahalaga: Kailan nagagamit ang mga stunts na may lambot ng kalamnan? Kasunduan: Nasunod ko ba ang tuntunin ng lakad-alimango? V.5) Mga Kagamitan: Tsart cassette tape (masiglang tugtugin) cassette . Lakad-alimango 1. lakas at kalambutan ng katawan sa pagsasagawa ng pandalawang instants. Idiin ang dalawang kamay patalikud sa sahig. ARALIN 34 I. Lakad-Bibe b. Paksa: Pangdalawang Istants Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC III. Paatras na lumakad na parang alimango. C. Pangwakas na Gawain: Mahirap bang isagawa ang lakad-alimango? Anong bahagi ng katawan ang nais paunlarin? IV. Layunin: Naipapakita ang mga koordinasyon. 2.

Paksa: . Layunin: Naisasagawa nang may kasanayan ang mga batayang posisyon ng mga paa sa pagsasayaw. Sabay na tatayo ang dalawa sa pamamagitan ng pagbaluktot ng parehang paa. Pangwakas na Gawain: Ano ang dapat isaalang-alang para medaling isagawa ang Chinese get-up? IV. Mga Gawain: A. II. 3. 2. C. 4. Dahan-dahang tumayo ng sabay. B. Paglalahad: a) Pagbasa sa tsart ng mga paraan ng pagsasagawa ng Chinese get-up b) Pakitang-turo ng mgapiling bata c) Pagsasagawa ng istant na ito. Panimulang Gawain: Ipaawit ang Leron-leron Sinta na magkahawak-kamay paikot.III. Nakaunat ang mga paa at naka-lock ang mga braso. Ulitin hanggang maging madaling isagawa. Sumali sa pag-awit. Panlinang na Gawain: 1. Pagpapahalaga: Kailan magagamit ang ganitong instants? Kasunduan: Nasunod ko ba ang mga tuntunin ng Chinese get-up? V. Magkatalikud na nakaupo ang magkapareha. Saliwan ng tugtog. ARALIN 35 I. 2. 1. Pagganyak: Ano ang pagkakaiba ng isahang istant sa pangdalawang instants? Ano ang halimbawa nito? Chinese get-up.

Isagawa sa harap ng mga bata. Pangwakas na Gawain: Isagawa ng sabay ang batayang posisyon ng paa at kamay. Layunin: Naisasagawa nang may kasanayan ang mga batayang hakbang pagsayaw at ang mga kombinasyon. paglundag sa lunan Ulitin ng 2 beses B. .Kasanayan/ Batayang Posisyon ng Paa. Pamamaraan: A. (kaliwa t kanan) C. 1 p. Panlinang na Gawain: Saan kayo kadalasan nakakapanood ng mga sayaw? Anu-anong bahagi ng katawan ang ginagalaw kapag sumayaw? Ipakita ang tsart ng may guhit na batayang posisyon ng paa. Panimulang Gawain: Isagawa: a. IV. Isa-isahin ang mga bata hanggang matutunan. Gawin itong paligsahan. pag-ikot ng saking b.B. pagbaluktot ng tuhod c. ARALIN 36 I. Pagpapahalaga: Bakit kailangan matutunan ang iba t-ibang kasanayan ng paa? Kasunduan: Nasunod ko ba ang tamang posisyon ng paa? V.33) Mga Kagamitan: Tsart ng mga batayang posisyon ng kamay at paa sa pagsayaw III. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC III.

Pangwakas na Gawain: Anu-ano ang dapat isaalang-alang habang isinasagawa ang hakbang sayaw? Mahirap bang gawin ang mga hakbang sayaw? Anong grupo ang madaling natuto? .Isa-isang ituro hanggang maisagawa ng mga bata nang maayos. III. -Gawing paligsahan ang pagsasagawa nito. Panlinang na Gawain: Anu-ano ang mga hakbang sayaw sa ritmong 2/4? a. 2 p. c. Gawin ito kaliwa at kanan. Change step . Brush step. Close step c. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC III. Touch step b.B. d. .idausdos ang KN paa sa harap at idikit ang KL paa. Panimulang Gawain: Isagawa: Pahanayin ang mga bata at pamartsahin paikot ng room. e.II.ihakbang ang KN paa pasulong at idikit ang KL paa sabay hakbang ng KN. Paksa: Hakbang Sayaw sa Ritmong 2/4. C. Touch step. B. Side step d. Ang mahuling huminto at piñata na ang tugtog ay may parusa.Ipakita ang tsart na nagsaad ng hakbang sayaw. Pamamaraan: A. Close step. Change step. b.33) Mga Kagamitan: Tsart Cassette at tape ng masiglang tugtugin. a.isagi ang KN paa sa harap ng KL paa. Brush step e. pakaliwa t kanan na sinasaliwan ng tugtog.ihakbang ang KN paa sa harap at idikit ang KL paa.idikit ang KN sa harap at ibalik sa KL paa. Slide step.

. Pagpapahalaga: Bakit dapat matutunan ang iba t-ibang hakbang-sayaw? Kasunduan: Nasunod ko ba ang mga tuntunin ng hakbang-sayaw? V.IV.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful