EDUKASYON SA PAGPAPALAKAS NG KATAWAN 5

ARALIN 1

I.

Layunin: Naipamamalas ang wastong tikas ng katawan sa pag-upo, pagtayo, pagdampot, at paglakad. Paksa: Wastong Tikas ng Katawan sa Pag-upo, Pagtayo, Pagdampot, at Paglakad. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I.A.1) Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan Mga Kagamitan: boiled egg, 4 kutsara Saloobin: Pagiging isport

II.

III.

Mga Gagawin: 1. Pagganyak: Pagmamasid sa larawan ng 2 bata. Ang isa ay may wastong tikas ng katawan at ang isa ay parang kuba. Alin ang ibig ninyong tularan? 2. Pagpapakita ng guro ng wastong pag-upo, pagtayo at paglakad pagdampot ng bagay. Pagtalakay sa mga dapat tandaan at isagawa sa pagpapanatili ng wastong tikas ng katawan sa mga gawaing ito.

Pag-upo: y Umupo nang tuwid ang katawan, liyad ang dibdib. y Ilapat sa sahig ang mga paang magkalapit. Pagtayo: y Tumayo ng tuwid liyad ang dibdib at pasok ang tiyan y Magkalapit ang dalawang paa sa posisyong magbibigay balanse sa pagkakatayo. Paglakad: y Ituwid ang ulo at katawan, liyad ang ulo, pasok ang tiyan, nakatingin nang tuwid y Ihakbang ng Malaya ang mga paa at salisihang i-swing o iimbaya ang mga braso at kamay.

3. Pagsasanay na nagpapamalas sa wastong tikas ng katawan sa pag-upo, pagtayo, at paglakad. a. Pagtatakda ng mga pamantayan. b. Pagsasagawa ng pagsasanay at pagmamasid kung may wastong tikas ng katawan ang pag-upo, pagtayo at paglakad.

y y y y y

Hatiin sa 2 pangkat ang klase. Magmamasid ang ika-2 pangkat habang nagsasagawa ng pagsasanay ang unang pangkat. Pagkatapos ng unang pangkat ay sila naman ang magmamasid. Pahanayin ang unang pangkat sa harap ng panimulang guhit na may layong 10 metro sa panapos na guhit kung saan may isang silya. Palakarin ang unang bata at uupo ito sa silya. Sa hudyat ng guro ay tatayo siya at lalakad pabalik. Ganito ang gagawin ng lahat ng mga bata.

4. Pangwakas na Gawain: a. Quieting activity- isang awit b. Naisasagawa ba ninyo nang may wastong tikas ng katawan ang pag-upo, pagtayo at paglakad? IV. Pagtataya: Piliin ang tamang sagot: Sa Pag-upo dapat ay: 1. a. nakakiling ang ulo b. nakahilig sa isang panig c. tuwid ang katawan at liyad ang dibdib 2. a. lapat sa sahig ang mga paang magkalapit b. nakapasok ang isang paa sa ilalim ng silya c. nakapatong ang mga paa sa likuran ng silyang nasa unahan. Sa Pagtayo dapat ay: 3. a. tumayo sa kahit anong posisyong maginhawa b. tumayo ng tuwid, liyad ang dibdib at pasok ang tiyan. c. nakakiling ang ulo sa kanan. 4. a. magkalayo ng 1 metro ang mga paa. b. magkalapit ang 2 paa sa posisyong magbibigay ng balance sa pagkakatayo. c. nauuna ng 1 metro ang kaliwang paa.

ARALIN 2

I.

Layunin: Naipamamalas ang wastong tikas ng katawan sa pag-akyat at pagbaba. Paksa: Wastong Tikas ng Katawan sa Pag-akyat at Pagbaba. Sangunian: PELC I.A.1 Kagamitan: May kataasang hagdan Saloobin: Pagkamaingat A. Pampasiglang Gawain: 10 minutong laro nalilinang sa wastong tindig sa paglakad at pag-upo. Halimbawa: Sit Like a Queen/King

II.

III.

Hatiin ang klase. Ipaalala ang wastong tindig sa paglakad at pag-upo. Lalakad papunta sa upuan ang unang bata. Uupo sa silya at ilalagay ang korona (binbag) sa ulo. Bibilang ng 10 pagkatapos ay ang ikalawang bata naman sa ikalawang hanay ang lalakad at gagawin ang ginawa ng unang bata.

A. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: Alin-aling kilos ang kinakailangan malakas ang kalamnan ng mga binti at paa? (pag-akyat at pagbaba ng hagdan) Paano ba ang tamang paraan ng pag-akyat at pagbaba ng hagdan nang may wastong tikas ng katawan? 2. Paglalahad: Pakitang-turo ng Guro. Itaas ang paa at ilapat ito sa baitang ng hagdan. Ilipat ang bigat ng katawan sa ikalawang paang ihahakbang paakyat. Panatilihin ang timbang at wastong tindig sa pag-akyat at pagbaba. Pagsasanay: Magbigay ng mga tuntunin sa maingat na pag-akyat at pagbaba ng hagdan. Magpangkat-pangkat at isagawa ang pag-akyat at pagbaba ng hagdan sa tamang paraan at nang wastong tindig. Sasabayan ito ng masiglang tugtog sa cassette.

3.

C.

Pangwakas na Gawain: Quieting Activity - isang awit.

IV.

Pagpapahalaga: 1. Naisagawa ba ninyo nang maayos at maingat ang pag-akyat at pagbaba ng hagdan? 2. Napanatili ba ninyo ng wastong tindig sa pag-akyat at pagbaba? Takdang-gawain: Umakyat at bumaba sa hagdan ng maingat at nang may wastong tindig?

V.

ARALIN 3

I.

Layunin: Naipamalas ang wastong tikas ng katawan sa pagtalon. Paksa: Wastong Tikas ng Katawan sa Pagtalon Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I.A.1) Kagamitan: 2 sako, 2 upuan, cassette tape ng isang masiglang tugtugin, cassette. Saloobin: Pagiging isport Mga Gagawin: A. Panimulang Gawain: Isang pampainit na gawain. (Warm-up) Hal. Jogging in place, jumping jack B. Panlinang Gawain: 1. Pakitang turo ng guro (wastong pagtalon) 2. Pagbibigay tuntunin ng laro (sack race) 3. Pagsasagawa ng Laro.

II.

III.

Pangkatin sa dalawa ang klase. Pahanayin ang mga bata sa harap ng panimulang guhit. Ang bawat pangkat ay may tig-iisang sako Maglagay ng upuan na na may 12 metro ang layo mula sa panimulang guhit. Sa hudyat sabay na tatalon ang mga unang manlalaro na nakapasok sa sako na hanggang baywang. Iikot sila sa upuan at babalik sa hanay ay ipapasa ang sako sa ikalawang bata. Gagawin ito ng lahat ng mga bata sa hanay. Ang unang matatpos ay siya ang panalo.

Paksa: Wastong Tikas ng Katawan sa Pagpulot at Pag-abot. Panlinang na gawain: 1.A. 3. V. Pagsasagawa: y Hatiin sa dalawang pangkat ang klase y Bigyan ng tig-iisang bola ang unang manlalaro II. ARALIN 4 I. Panimulang Gawain: Pangpainit na gawain: (Warm up) y Neck rotation y Knee rotation y Jog in place Gawin sa 16 na bilang ang bawat ehersisyo na sinasaliwan ng tugtog. Pakitang-turo sa wastong pagpulot at pag-abot ng isang bagay. IV. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I. B. .1) Kagamitan: 2 malalaking bola Cassette tape ng isang masiglang tugtugin cassette Mga Gawain: A. 2. Pagsasaad ng mga panuntunan sa paglalaro. Layunin: Naipamamalas ang wastong tikas ng katawan sa pagpulot at pag-abot ng anumang bagay. Pagpapahalaga: Ano ang dapat isaalang-alang sa wastong pagtalon? Dapat bang may wastong tikas sa pagtalon? Kasunduan: Gumupit ng larawan na may kauganayan sa wastong pagtalon. Pangwakas na Gawain: Pag-awit ng Kung ikaw ay Masaya na sinasabayan ng paglundag.C. III.

Layunin: Naipamamalas ang wastong tikas ng katawan sa pagtulak at paghila. ipasa ang bola patalikod Ang unang pangkat na nakatapos ang panalo.A. Sa hudyat. Kapag huminto ang tugtog ang may hawak ng bola ay aawit o sasayaw bilang parusa.1) Tayo ng Magpalakas 4 Kagamitan: lubid Cassette tape ng isang masiglang tugtugin cassette Mga Gawain: A. ARALIN 5 I. Paksa: Wastong Tikas ng Katawan sa Pagtulak at Paghila.y y y C. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I. IV. Pagpapahalaga: Nasunod ba natin ang tamang panuntunan sa paglalaro? Alin ang hindi nasunod ng ating grupo? Ano ang nararapat gawin sa susunod? Kasundoan: Bakit kailangan ang wastong tikas ng katawan? V. Panimulang Gawain: Isagawa ang sumusunod na pampainit na gawain: (Warm-up) y Pag-ikot ng leeg y Pag-unat ng braso y Pagbaluktot ng baywang y Pagbaluktot ng tuhod II. III. Pangwakas na gawain: Pakikinig sa isang masiglang tugtugin habang ipinapasa ang bola. . Pahanayin ang bawat pangkat at ipaunat ang kanilang kamay paharap.

Ano ang nakita niyo sa ginawa ko? Ano ang pinagkakaiba nito sa ibang kilos ng katawan? y Pangkatin sa dalawa ang klase y Pipila ng magkaharap ang mga unang manlalaro y Ipahawak sa mga unang manlalaro ang lubid na hihilahin ng bawat pangkat. Layunin: Naisasagawa ang mga gawaing nagpapanatili ng wastong tikas ng katawan sa pagbuhat. ARALIN 6 I. Pangwakas na Gawain: y Aling grupo ang hindi sumusunod sa tamang panuntunan sa paghila? y Aling grupo ang dapat manalo? C. IV. y Ang lalagpas sa center line ang talo. Pagdadala at Pagbitbit ng mga Mabibigat na Bagay.1) Kagamitan: -Cassette tape ng isang masiglang tugtugin -10 aklat -2 upuan (plastic) -cassette II. Paksa: Wastong Tikas ng Katawan sa Pagbuhat.A. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I. Pagpapahalaga: Bakit kailangan nasa wasto ang ayos ng katawan sa paghila o pagtulak ng isang bagay? Kasunduan: Paano mapapanatili ang sarili sa wastong kaayusan ng katawan sa paghila? V. Jog in place Panlinang na gawain: Anu-anong mga gawain ang nangangailangan ng patulak at paghila? Ipakita sa mga bata ang tamang pagtulak at paghila. pagdadala at pagbibitbit ng mabibigat na bagay.y B. .

Panlinang na gawain: 1. IV. Ang unang makatapos ang panalo. Saliwan ng tugtog.III. Mga Gawain: A. Bigyan ng kaukulang pagkilala ang grupong nanalo. Sa hudyat ng unang manlalaro ay bubuhatin ang mga aklat papunta sa panghuling linya at ilapag ang mga ito. kukunin ito ng kasunod na manlalaro at ibibgay sa ika-2 manlalaro. Pakitang turo sa buhat ng isang bagay at pagbasa sa mga tuntunin ng wastong pagbuhat. C. Pagpapahalaga: Bakit kailangan nasa wasto ang katawan sa pagbubuhat ng bagay? Kasundoan: Isagawa ang mga tamang gawi kapag nagbubuhat ng anumang bagay. V. .10 aklat) y y y y Hatiin sa 2 grupo ang klase Gumuhit ng panimulang linya na 10 metro ang layo sa panghuling linya. Pagsasagawa ng mga tuntunin sa pagbuhat sa pamamagitan ng isang paligsahan. y Pagbaluktot ng leeg y Pag-ikot ng beywang y Pag-ikot ng tuhod y Jog in place Bilang 16 sa bawat ehersisyo. B. Panimulang Gawain: Pampainit ng gawain. Pangwakas na Gawain: Walang ingay na pabalikin ang mga bata sa silid-aralan. (gamit. 2.

A. IV. Ayos at Tikas ng Katawan. Layunin: Natataya ang antas ng sariling tindig. Pangwakas na Gawain: Nasunod ba natin ang pamantayan sa paggawa? Paikutin ang mga mag-aaral sa buong silid-aralan na nakaayos ang tindig at sianasaliwan ng tugtog. Paksa: Pagtaya ng Sariling Tindig. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I.ARALIN 7 I.1. 3. Pagtatakda ng mga pamantayan sa isasagawang activity . Panlinang na gawain: 1. Pagsasagawa: y Hatiin sa 2 pangkat ang klase y Magtakda ng panimula at panapos na guhit. II.5) Tayo na Magpalakas 4 Kagamitan: aklat Cassette tape (masiglang tugtugin) Cassette Time watch Mga Gawain: A. Pagganyak: Nakapanood na ba kayo ng beauty contest? Ano ang kadalasang ginagawa ng mga kandidata? Anong masasabi niyo sa tindig nila? Ngayon ay gagayahin niyo sila. III. 2. may 15 metro ang pagitan. ayos at tikas ng katawan. y Palakarin papunta at pabalik sa mga guhit ang pares-pares na mga batang may aklat sa ulo. Panimulang Gawain: Pampainit na Gawain: (Warm up) y Neck rotation y Shoulder rotation y Trunk twisting y Jog in place B. Pagpapahalaga: .4. C.

III. Panimulang Gawain: Ituro sa mga bata ang ilang panimulang hakbang sa sayaw tulad ng: Change step. Ipagawa sa bawat bata ito: 1) Pupunta sa gitna at dadampot ng holen at bato sa pamamagitan ng paa. ARALIN 8 I. Hatiin ang klase. Mga Gawain: A. touch step. Panlinang na gawain: 1.6 p. Gumuhit ng bilog sa gitna nila at ilagay dito ang maliliit at makikinis na mga bato o mga holen na katumbas ang bilang sa mga bata. 4. Kasundoan: Paano natin maiwawasto ang maling tindig? Magdala ng maliliit na bato.A.Papipili ng mga batang nagpakita ng maayos na tindig at tikas na katawan. Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I. . tatapikin ang katabi. 3. Pagsasagawa ng mga laro na makakatulong sa pagwawasto ng mga talpak na paa. Uulitin ang ganitong gawain hanggang maubos ang holen o bato. Layunin: Naiwawasto ang talpak na paa sa pamamagitan ng paggamit ng paa sa pagpulot ng holen o maliliit na bato at pagpapagulong ng bote sa talampakan. Paglalarawan ng talpak na paa bilang kahinaan sa wastong tindig. Pagtatalakay sa mga paraan sa pagwawasto sa kahinaang ito. V. Pagtatakda ng mga pamantayan sa paglalaro.8) 5 maliliit na bato o holen bawat bata Cassette tape (masiglang tugtugin) Cassette II. 2) Babalik sa pwesto niya. Bawat pangkat ay tatayo ng pabilog. 2. Paksa: Sangunian: Kagamitan: Pagwawasto sa Talpak na paa. o step close B.

c nang dalawang beses. Paano mo siya hihikayatin na maituwid ang kanyang kahinaang ito? Kasunduan: Paano dapat isaayos ang mga talpak na paa? Isagawa ang pagpapagulong ng bote sa pamamagitan ng talampakan. Pag-ikot ng braso (16 acts) c. Paksa: Pagwawasto ng hindi Pantay na Balikat. V. Pagpapahalaga: Kung may kakilala kayo na may talpak na paa. Panlinang na gawain: Nakakita naba kayo ng taong di-pantay ang mga balikat? Ano kaya ang dahilan nito? II. Pangwakas na Gawain: May kasiyahan ba kayong nadarama habang naglalaro? Anong tulong ang maibibigay nito sa inyong katawan o paa? IV.C. B. Pagtalon na may palakpak(16 acts) Ulitin ang a .9) Edukasyong Pagpapalakas ng Katawan Kagamitan: 2 balde ng tubig/ 2 barbel Cassette tape ng isang masiglang tugtugin Cassette Mga Gawain: A.6 p. III. Pag-unat ng braso(16 acts) b. Layunin: Naiwawasto ang di-pantay na balikat sa pamamagitan ng salisihang pagdadala/pagbibitbit ng mabigat na bagay sa dalawang kamay at ehersisyong salisihang pagtataas ng dalawang balikat.A. . Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I. ARALIN 9 I. Panimulang Gawain: Ehersisiyong may tugtog: a.

Isang awit 2. ARALIN 10 I. 6. Sa hudyat. Ang unang natapos ang panalo. Pagpaparangal sa nanalong pangkat. 5. 1. Pagpapaliwanag ng guro sa mga paraan ng pagwawasto sa ganitong kahinaan sa wastong tindig. Quieting Activity. Ulitin ang 4 hanggang maubos ang manlalaro. Babalik sa panimulang guhit at tatapikin ang susunod na manlalaro para kunin ang timba. tatakbo ang unang manlalaro papunta sa panapos na guhit bitbit ang 2 timba na puno ng tubig. c. . Pahanayin ang bawat grupo sa panimulang guhit. 3. Pagpapahalaga: Nakamit ba natin ang ating mga layunin sa pamamagitan ng laro? Anong dapat isaalang-alang para magkaroon ng mabuting pangangatawan? V. Layunin: Naiwawasto ang pagkahukot sa pamamagitan ng pag-unat ng mga braso ng pataas o patalikud.a. Pagsasagawa ng laro o gawain sa pagwawasto ng di-pantay na balikat. 2. 4. Pangkatin ang klase sadalawang grupo. Pagtalakay sa mga sanhi ng pagkakaroon ng di-pantay na mga balikat. b. IV. C. Gumuhit ng panimulang linya at 10 metro ang layo para sa panapos na guhit. Pangwakaas na Gawain: 1. Kasunduan: Simulan ang tamang pagbitbit/pagdala ng isang mabigat na bagay.

Pagpapa-ikot ng balikat. Pagtaas at pagbaba ng kamay. IV.95 Kagamitan: piso coins Cassette at tape ng masiglang tugtugin Mga Gawain: II.II.1. B. pagtayo at paglakad? ARALIN 11 I. 2. C. Paksa: Pagwawasto ng Pagkahukot. Sangunian: PELC I. Panimulang Gawain: Trunk twisting sa saliw ng tugtugin.A.4. PG p. Pagtatakda ng mga pamantayan. Paksa: Pagwawasto ng Nakaungos na Ulo.A. Layunin: Naiwawasto ang nakaungos sa ulo sa pamamagitan ng pagtingala at pagyuko. a. 3.1.Isang awit III. Pagpapahalaga: Anu-ano pang gawain ang makakatulong sa pagwawasto ng pagkahukot? Dapat bang palaging tuwid ang katawan sa pag-upo. Pakitang-turo ng guro sa paggamit ng Indian club sa pagwawasto ng pagkahukot. b. Paggalaw paharap at patalikud ang mga kamay na hawak parin ang Indian club.6d Tayo na Magpalakas .13-14 at p. Panlinang na Gawain: 1.6c) Tayo na Magpalakas Kagamitan: Indian club Cassette at tape ng masiglang tugtugin Mga Gawain: A. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I. c. Pagsasagawa ng ehersisyo ng mga bata.4. III. Pangwakas na Gawain: Quieting Activity. .

2. Ang hanay na unang nakatapos ay siyang panalo. Pangwakas na Gawain: 1. Pagtatakda ng mga pamantayan. IV. ( coin relay ) 2. 1. C. Quieting Activity isang awit 2. Ganito rin ang gagawin ng lahat ng bata sa hanay. 3. Pagdating sa panapos na guhit ay yuyuko siya at ililipat ang coin sa likud ng kanyang leeg. 4. Pagpapahalaga: Sa palagay ba ninyo ay makakatulong sa ng nakaungos na ulo ang natapos na gawain? Anu-ano pa kayang gawain ang maaaring makatulong sa pagwawasto ng kahinaang ito? V. 3. Kasunduan: Kailan dapat isagawa ang pagwawasto sa nakaungos na ulo? Gaano kadalas? . Pag-ikot ng leeg (pakanan at pakaliwa) B. 3. Pagsasagawa ng coin relay sa pagsubaybay ng guro. Sa hudyat lalakad ang unang bata sa panapos na guhit na nakatingala at nakapatong ang coin sa noo.A. Paghanay ng 2 grupo sa harap ng pamuluang guhit na may layong 10 metro sa panapos na guhit. Pagtalakay sa mga pamantayang nasunod/di nasunod. Panlinang na Gawain: 1. Pagpaparangal sa grupong nanalo at sa pagiging isport ng natalong grupo. lalakad pabalik sa panimulaang guhit at tatapikin ang susunod na bata sa hanay. Pagpapaliwanag ng guro sa gawaing magwawasto sa nakaungos na ulo. Panimulang Gawain: Pampainit ng gawain: a. Pagbaluktot ng leeg (Paharap at Patalikud) b.

a. Pagtalon sa lunan. 3.A. (knock knees) Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I. Panimulang Gawain: 2 minutong ehersisyong sina saliwan ng masiglang tugtog. Pangwakas na Gawain: 1. b. II. Pagtatakda ng mga pamantayan. Pagpaparangal sa pangkat na nanalo at sa natalong pangkat sa pagiging isport nila. Pakikinig ng mga paraan ng pagwawasto sa pagkapike. a. III. Magtatakda ng panimulang guhit at panapos na guhit na may 15 metro ang pagitan at 2 magkalapit at tuwid na guhit mula sa simula at panapos na guhit. Ang pangkat na unang makatatapos ay siyang panalo.6e) Kagamitan: Masiglang tugtugin sa tape recorder. Iikot siya sa panapos na guhit pabalik at ibibigay ang aklat sa susunod na bata. c. Pagsasagawa ng larong pagtulay sa guhit. C. Panlinang na Gawain: 1.ARALIN 12 I. Pahanayin ang dalawang pangkat sa harap ng panimulang guhit at sa hudyat ay ipapatong sa ulo ng unang bata ang aklat at lalakad na nakatuntong ang mga paa sa magkapantay na mga guhit. IV. Pagpapangkat ng klase sa dalawa. Paksa: Pagwawasto ng Pagkapike. Pagbaluktot ng tuhod 16 bilang(kamay sa baywang) b. Quieting Activity isang awit 2. (Jumping jack) B. d. Mga Gawain: A. 4. Kapag nalaglag ay babalik sa panimulang guhit upang magsimula naman. 2. Pagpapahalaga: Madali bang naisagawa ang pagwawasto sa pagkakipe? Anu-anong gawain pa kaya ang makatutulong sa pagwawasto ng kahinaang ito? . Layunin: Naiwawasto ang pagkapike sa pamamagitan ng paglakad sa dalawang magkapantay na guhit.

3. II. Ito ay susukat ng lakas ng inyong mga binti. Paglalahad: Isasagawa ninyo ngayon ang patayong malayuang paglundag. Physical fitness test (PPFT)  Patayong paglundag. Pampasiglang Gawain: Jumping jack at jogging in place sa saliw ng masiglang tugtugin. Pakitang-turo ng guro:  Tumayo sa panimulang guhit. Pangwakas na Gawain: Awit. . B. Pagsasagawa: Isagawa ang malayuan paglundag nang isahan. Kunin ang sukat ng pinakamalayong lundag sa dalawang pagsubok at itala ito sa pinakamalapit na sentimetro.ARALIN 13 I.B.  Lumukso ng kasabay ang pag-imbay ng dalawang kamay.Peas Porridge Hot Action: Peas porridge hot (2) Partners facing each other Peas porridge in the pot Clap hands on thighs Nine days old Clap own hands Some like it hot Clap partner s hands Some like it cold Some like it in the pot Nine days old. Panlinang na Gawain: 1. (PPFT) Sangunian: PELC I. Layunin: Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng Phil. III. Paksa: Pagtayong Paglundag.  Ibaluktot ang tuhod at ang mga bisig sa gawing likuran.1 Kagamitan: lugar na lulundagan (mabuhangin) Tsart ng patayong paglundag Meter stick o rolled metal tape measure A. D.  Lumapag sa pamamagitan ng dalawang paa.

Ulit-ulitin hanggang matapos ang tugtog. isagawa ang sumusunod na ehersisyo: Paulit-ulit na pagliyad 16 bilang. III. 3.21 Kagamitan: Orasang may minute hand o ang stop watch Pansapin sa sahig A. Pagsasagawa: Sundin ang mga hakbang sa pagsusubok ng 30 segundong bangun-higa. . Pangwakas na Gawain: Pag-usapan ang wastong pagsasagawa ng mga hakbang ng 30-segundong bangon-higa.1 Magpalakas at Umunlad 5. Pagbibigay ng mga nararamdaman sa pagsasagawa. pp. Paurong na paglakad dito 8 blg. C. B. Pasulong na paglakad sa dalawang magkalapit na guhit 8 blg.ARALIN 14 I. Paglalahad: y Ihanda ang mga kagamitan sa gawain. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: Nahihirapan ka bang ibangon ang itaas na bahagi ng katawan na hindi kumakapit sa anumang bagay? 2. y Isagawa ang anim na ulit ng pagbangon-higa ng itaas na bahagi ng katawan sa loob ng 30 segundo at malalaman mo ang lakas ng mga kalamnan ng iyong tiyan. II.21-22. Pampasiglang Gawain: Sa saliw ng masiglang tugtugin.B. Magpalakas at Umunlad 5 TX. p. Layunin: Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng PPTF  Bangun-higa Paksa: Bangun-higa (Curl-ups) PPTF Sangunian: PELC I.

Maupo nang unat ang mga binti at magkalayo ng 30 sentimetro. 16. . Chair Push-ups 1. Ibaluktot ang katawan at abotin ng dalawang kamay ang pinakamalayong marka sa tape measure na maaabot. Chair Push-Ups. Itala ang bilang ng nagawang push-ups. 17 I. 3. Itatag ang tape measure sa sahig. Tuwing makakabaliksa pamulaang guhit ay kumuha ng isang stick upang malaman kung ilang ulit na makaikot. 15-Minute Run 1. 2. Paksa: Sit and Reach. Ipaulit ang gawain at itala ang pinakamalayong naabot.ARALIN 15.1 Kagamitan: Stop watch. 15 Minute Run Sangunian: PELC I. Layunin: Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng PPFT sa sumusunod na mga aralin. meter stick. 3. 2. silya Malawak na palaruan II. Panatilihing tuwid ang katawan at unat ang braso kapag umaangat sa pagkakadiin sa silya. Kapag napagod ay maaaring lumakad na lamang at tumakbo uli hanggang matapos ang 15 minuto. 3. Iayos ang katawan ayon sa larawan. 2. Itulak ang katawan nang paangat sa upuan na nakasalalay ang bigat ng katawan sa kamay at paa.B. Itala ito. Gumawa ng hanggang 50 push-ups kung kaya. Tumayo sa panimulang guhitat sa hudyat ay tumakbo sa palibot ng palaruan sa loob ng 15 minuto. Pag-upo at Pag-abot 1.

Itanong: -Anong grupo ang unang nakatapos? -Ano ang sekreto nila bakit nakatapos sila agad? -ano ang dapat isaalang-alang kung sasali sa palaro? Talakayin ang kahalagahan ng kaangkupang pisikal. IV. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng kaangkupang pisikal.4 Kagamitan: 3 lubid. Sangunian: PELC I.B. Paglalapat: y Pangkatin ang klase sa 2. y Sa hudyat ay isasagawa ng unang manlalaro ang luksong lubid paikot sa upuan hanggang makabalik. Nagiging malakas ang katawan at kaya ang anumang gawain at laro. Hal. Paglalahad: Anong bahagi ng katawan ang Cardio-vascular? Anong pag-iingat ang dapat isaalang-alang para mapanatili ang kaayosan nito? 2.ARALIN 18 I. Hal. masayang tugtugin A. III. Ang unang makatapos ay siya ang panalo. 2. : Cardio-vascular Endurance Paksa: Pagpapalakas ng Cardio-vascular Endurance. y Bigyan ang bawat pangkat ng lubid y Gumawa ng pamulaang guhit at panapos na guhit na may 15m ang layo. 2 upuan. 3. Pagpapahalaga: Paupuin ng pabilog ang mga bata. Pampasiglang Gawain: a) Pag-ikot ng leeg b) Pag-ikot ng balikat c) Pag-ikot ng beywang d) Pag-ikot ng tuhod 1. II. Naisasagawa ang mga wastong paraan ng pagpapaunlad ng kaangkupang pisikal. y Gawin hanggang maubos ang manlalaro. Layunin: 1. Natutukoy ang kalakasan at kahinaan sa kaangkupang pisikal ayon sa kinalalabasan ng pagtataya. .

B. Panlinang na Gawain: 1. Pambabae Tumuntong sa silya at humawak sa baras. y Pagpapalakas ng braso. C. Layunin: Naisasagawa ang mga wastong paraan ng pagpapaunlad ng kaangkupang pisikal.pagbabaras II. silya III. Isang pagsubok lamang ang gagawin. Bumitin sa baras na tuwid ang bisig at katawan. Ang baba ay lagpas sa baras. Pakitang-turo  Panlalaki a) Humawak ng baras na ang mga palad ay nakaharap sa katawan. b) Ibaluktot ang siko at bataking pataas ang katawan hanggang sa ang baba ay lumagpas sa baras.) B. Higpitan ang hawak sa baras habang inaalis ang tuntungan. Counterclockwise 8cts. Paksa: Panlalaki Pambabae Sangunian: Kagamitan: -Pagbabaras (pull-ups) -Pagbabaras ng nagbaluktot ang siko (Flexed-Arm Hang) PELC I. c) Ibaba ang katawan ng nakabitin parin at ulitin ang (b) hanggang makakaya.Ang malakas at malusog na katawan ay may resistensya sa sakit.  a) b) c) 2.4 katamtamang taas ng baras (di sasayad ang mga paa) Stop watch. Pangwakas na Gawain: Quieting activity. A. Pampasiglang Gawain: Arm circling (clockwise 8cts. ARALIN 19 I.awit The Farmer in the Dell . Itala kung ilang ulit ang nagawang pagtaas at pagbaba. Itala ang oras na itatagal sa pagbitin nang nakalampas ang baba sa baras. Pagsasagawa: Ipagawa nang isahan ang pagbabaras.

katamtamang bilis ng pagjogging o pagtakbo y Magtakda ng pamulaan at panapos na guhit na kung saan may silya. Iikot . 4. 3. Sangunian: PELC II. III. (Arm circling. Balik-aral: Anu-ano ang iba t-ibang kilos ng lokomotor? 2. tuhod at katawan. Halimbawa: Mabagal na pagtambol. Paksa: Mga Kasanayang Lokomotor na May Iba t-ibang Bilis. Pangkatin ang klase sa apat ng salisihang magsasagawa ng pagsunod sa palo ng tambol. Pagtatakda ng pamantayan. Ang pagitan nito ay 20 metro.1 Kagamitan: Tambol Mga Gawain: A. Panlinang na Gawain: 1. knee rotation and trunk twisting) Pagsunod sa bilis ng pagpalo ng tambol habang isinasagawa ang jogging in place . at mablis na paagtakbo ayon sa naririnig na pagtambol ng guro. Panimulang Gawain: Pagpapaikot ng bisig.ARALIN 20 I.mabagal na pagjogging o pagtakbo Katamtamang pagtambol. Layunin: Naisasagawa ng wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba t-ibang bilis tulad ng: y Mabilis na pagtakbo y Katamtamang bilis ng pagtakbo y Mabagal na pagtakbo II.A. y Sa hudyat ay isasagawa ng pangkat 1 ang mabagal. Paglalahad ng Gawin: Pagsunod sa bilis ng pagpalo ng tambol sa pagjogging sa lugar at sa pagtakbo ng mabagal. katamtamang bilis. B. Pahanayin ang bawat pangkat sa harap ng pamulaang guhit. Pagsasagawa ng mga bata. katamtaman ang bilis at mabilis.

Ganito rin ang gagawin ng iba pang pangkat. Paglalahad ng mga gawaing ginagamitan ng kilos lokomotor na may iba t-ibang direksyon sa tsart. Layunin: Naisasagawa ng wasto ang mga kilos lokomotor ng may iba t-ibang direksyon.A. III. 3. Sangunian: PELC II. Halimbawa: Mabagal na pagtambol mabagal na pag-jogging Katamtamang pagtambol katamtamang bilis ng pag-jogging Mabilis na pagtambol mabilis na pag-jogging B. 2.y ang pangkat sa silya sa panapos na guhit at patuloy na tatakbo pabalik. Paksa: Mga Kilos Lokomotor na May Iba t-ibang direksyon. . Patatakda ng pamantayan. Mga Gawain: A. Pagsasagawa ng ehersisyo. Pagpapahalaga: Nasusunod ba ang mga pamantayang itinakda? Aling pangkat ang nakasunod ng maayos sa bilis ng pagtambol? ARALIN 21 I. Panimulang Gawain: Isagawa ang jogging in Place ayon sa bilis ng pagtambol. II. Panlinang na Gawain: 1.2-3 Kagamitan: tsart ng kilos lokomotor na may iba t-ibang direksyon. Pangwakas na Gawain: Quieting activity.isang awit IV. C.

A. Layunin: Naisasagawa ng wasto ang mga kilos lokomotor ng may iba t-ibang diin/lakas tulad ng: mabagal na paglakad katamtamang bigat ng paglakad magaan na paglakad II. Panlinang na gawain: III.3 Kagamitan: tambol Mga Gawain: A. Sangunian: PELC II. Pangwakas na gawain: Quieting activity isang awit IV. Paksa: Mga Kilos Lokomotor na May Iba t-ibang Diin/Lakas. paglakad o pagmartsa Katamtamang diin ng pagtambol katamtamang bigat ng pagmartsa Madiin o malakas na pagtambol mabigat na pagmamartsa B. Halimbawa: Marahang pagtambol magaang. Pagpapahalaga: Nasunod ba ang mga pamantayang itinakda? Alin alin ang di nasunod? Ano ang dapat ninyong gawin sa susunod na pagsasagawa ng mga laro o ehersisiyo. . Panimulang Gawain: Pagsunod sa diin o sa lakas ng pagtambol.Isagawa ang sumusunod na ehersisiyo na sinasaliwan ng tugtog: a) Humakbang pasulong (4 bilang) b) Humakbang paurong (4 bilang) c) Kumakandirit pakanan (2 bilang) d) Kumakandirit pakaliwa (2 bilang) e) Umikot ng dalawang beses C. ARALIN 22 I.

Sa hudyat ay lalakad ang mga bata papunta sa panapos na guhit at iikot pabalik. Panimulang Gawain: Pag-awit ng Paru-parong bukid nang may kilos o paggagad sa kilos ng paru-paro at sa iba pang isinasaad sa awiting ito. Pagtatakda ng pamantayan. Paglalahad ng isang pang gawain sa pagsunod sa diin ng pagtambol sa paglakad. y y y Pangkatin sa apat ang klase. . Gamitin muli ang pamulaan at panapos na guhit na may pagitang 20 metro. II. Salisihang magsasagawaang mga pangkat na nakaharap sa pamulaang guhit. III.A. pagsasagawa ng mga kilos pang-isports at sa mga gawain. Halimbawa: Marahang pagtambol marahang paglakad Katamtamang diin pagtambol katamtamang bigat ng paglakad Madiin o malakas na pagtambol mabigat na paglakad 2. Paksa: Mga Kilos Lokomotor sa Pagbibigay Kahulugan. Pangwakas na Gawain: Quieting activity isang awit IV. C.5 Mga Gawain: A. Susundin ang diin ng pagtambol Halimbawa: marahang pagtambol . Sangunian: PELC II.magaang paglakad Katamtamang diin pagtambol katamtamang bigat ng paglakad Mariin o malakas na pagtambol mabigat na bagsak ng paa sa paglakad Isagawa ito ng lahat ng pangkat. Layunin: Nagagamit ang mga kilos lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa awit. Pagsasagawa ng laro / ehersisyo.1. paggagad sa kilos ng hayop. Pagpapahalaga: Nasunod ba ang mga pamantayang itinakda? Alin ang di nasunod? ARALIN 23 I. 3.

Paksa: Kumbinasyon ng Kilos Lokomotor at Di Lokomotor. C. II. Ang unang pangkat ay magsasagawa ng Gawain 1. Paggagad sa mga kilos ng hayop 2.a drop of golden sun Mea name i call myself Fara long. Panimulang Gawain: Ipaawit: Doa deer a female deer Ray. Sangunian: PELC II. long way to run III. tumakbo ang pusa sa loob ng bahay Tumalon aso loob ng bahay. Pangwakas na Gawain: Quieting activity Awit na may kilos Mga Alagang Hayop Lumipad. ang ikalawang pangkat sa Gawain 2 at ang ikatlong pangkat ay ang Gawain 3. Paglalahad: Ang mga kilos ay magagamit ninyo sa pagbibigay kahulugan sa awit at iba pang gawain tulad ng sumusunod: 1. 3.B. Pagsasagawa ng mga gawaing katulad ng pagpipinta.spike ng bola sa larong volleyball. lumipad ang ibon sa itaas ng puno Tumakbo (2x) ang pusa (2x) Tumakbo. ARALIN 24 I.1 Mga Kagamitan: Yellow Flag Blue Flag cassette tape (masiglang tugtugin) cassette Mga Gawain: A. . Pagsasagawa ng mga kilos na pang-isports katulad ng pag. Layunin: Naisasagawa nang wasto ang mga kumbinasyong kilos lokomotor at dilokomotor.B. Pagsasanay: Pagpapangkat sa tatlo ng klase. D.

B.Kung sino ang nagkamali ay siyang susunod na taya. Layunin: Nagagamit ang mga kumbinasyong kilos-lokomotor at di-lokomotor sa mga laro at relay. Pag-unat ng kamay c.2. Pag-iskape Laro: . Pagtalon sa lunan b. Pagkandirit d. II. B. .Soa needle falling thread Laa note to follow so Tia tea with jam and bread That will bring us back to do. Sangunian: PELC II. Talakayin: Ano ang mga galaw na ating binigyang pansin? Sino ang maraming beses na naging taya? IV. May hawak itong Yellow at Blue Flag. Paksa: Kumbinasyong Kilos Lokomotor at Di-Lokomotor.1 . Pangwakas na Gawain: Ang mga bata ay nasa pabilog na posisyon.Kapag ipinakita ng taya ang blue flag.Ang mga bata ay nakakalat sa palaruan. Pagpapahalaga: Nag-enjoy ba kayo sa ating laro? Kasunduan: Nasunod ko ba ang galaw lokomotor at di-lokomotor? V. ang mga bata ay magtatakbuhan at kapag yellow flag ang mga bata ay kakandirit. . C. Pagdausdos f. ARALIN 25 I. Paglakad e. Panlinang na Gawain: Alin sa mg asumusunod ang kilos-lokomotor at di-lokomotor? a. .Magtalaga ng isang bata na magiging taya.

y Ipapasa ng mga bata ang bola paikot na sinasaliwan ng tugtog. Pagpapahalaga: Kailan ginagamit ang pamamaraang pagpasa? Kasunduan: Nasunod ko ba ang mga tuntunin ng laro? V. y Biglang papatayin ang tugtog. .Mga Kagamitan: Volleyball Whistle cassette tape (masiglang tugtugin) cassette III. B.Sa hudyat ng whistle.Hatiin sa dalawang pangkat ang klase. . ipapasa ang bola. Kung kanino nahinto ang bola ay may parusa. Layunin: Nagagamit ang mga kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor sa mga gawaing may ritmo. C.Ang huling nakatanggap ng bola ay tatakbo sa harap at ulitin ang pagpasa. II. . Panlinang na Gawain: Anong mga laro ang kadalasan ay may pasahang ginagawa? Anong tulong ang naibibigay ng pamamaraang pagpasa? . Mga Gawain: A. ARALIN 26 I. . Pangwakas na Gawain: Anong grupo ang unang nanalo? Bakit madali silang nakatapos? IV. Paksa: Lokomotor at Di-Lokomotor.Ulit-ulitin ang laro hanggang sa lahat ng bata ay naisagawa ang tuntunan.Sa bawat pangkat ay may tig-iisang bola Pormasyon: . .Kung sino ang natapos ang panalo. Panimulang Gawain: y Pabilog ang porma ng mga bata.

Pangwakas na Gawain: Anong hakbang ang mahirap gawin? Anong dapat gawin para matutunan ang mga hakbang na iyon? Pagpapahalaga: Bakit kailangan nating matutong sumayaw? Anong pagkakaiba ng modernong sayaw sa ibang uri ng sayaw? Kasunduan: Gumawa ng kumbinasyong hakbang sayaw na kilos lokomotor at di-lokomotor. C. II. Ulitin na sinisimulan ng 4 na hakbang pasulong.A. Paksa: Lokomotor at Di-Lokomotor. Humakbang ng 4 beses paatras. c. Ikandirit ang kanan.B. ARALIN 27 I. d. b. B. Layunin: Nakalilikha ng kombinasyong lokomotor at di-lokomotor sa pagpapakita sa paglutas ng mga suliranin. Panimulang Gawain: Pasayawin ang mga bata ng isang modernong sayaw. Tumayo ng may 4 na bilang. e. V. Umikot ng pakanan / pakaliwa. Mga Gawain: A.2. Ibaluktot ang 2 tuhod. Sangunian: PELC II.3 Mga Kagamitan: 6 na upuan . Panlinang na Gawain: Bakit maraming kabataan ngayon ang nahihilig sa sayaw? Ano ba ang naitutulong nito sa katawan natin? Isagawa ng may saliw ng masiglang tugtugin: a. PELC II. Naisasagawa ang wastong pag-iingat sa pagsasagawa ng mga kilos lokomotor.B.Sangunian: Mga Kagamitan: III.2 cassette at tape ng masiglang tugtugin. Hayaan silang gawin ang mga gusto nilang steps. IV.6 .

Pagpapahalaga: Anong kahalagahan ang ipinapakita ng laro natin? Kasunduan: Nasunod ko ba ang tuntunin ng laro. . Pag-ikot ng leeg (kanan at kaliwa) b. Panlinang na Gawain: . Pagtakbo sa lunan. Pagbaluktot ng tuhod.cassette tape (masiglang tugtugin) cassette III. ARALIN 28 I. Layunin: Nakatutuklas ng mga paraang gumagamit ng mga kombinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor sa mga kaugnay na ritmo. d.Bawat grupo ay may 3 upuan. C. .Hanayin ang dalawang grupo . pagtakbo at pagbaluktot ng tuhod? V. Panimulang Gawain: Isagawa: a.Gumuhit ng panimulang linya at panapos na linya na may 15 metro ang layo. Pangwakas na Gawain: Alin sa mga kilos lokomotor at di-lokomotor ang ginawa nating laro? Sinong grupo ang natalo? Bakit sila natalo? IV.Tatakbo ang unang manlalaro at dadaan sa pagitan na mga silya.Hatiin sa 2 pangkat ang klase .Ulit-ulitin ang laro hanggang maubos ang bata. . .Ang matalong grupo ay may parusa. . Mga Gawain: A. B. Pagbaluktot ng bewang (kanan at kaliwa) c.Tatakbong pabalik sa kanyang lugar at tatapikin ang unang manlalaro.Pagdating sa panapos na guhit ay isasagawa ang pagbaluktot ng tuhod na may 8 bilang. . . Ulitin ng dalang beses.

Sangunian: PELC II. Panlinang na Gawain: Ano ang napansin ninyo sa nilikhang kilos ng kamag-aral ninyo? Mahirap bang gayahin? Ipsagawa ang sumusunod ba hakbang na may tugtog: a. II. B. c. Humakbang pakanan ng 2 beses. . Iatras ang kanang paa ng 2 beses. Mga Gawain: A. Layunin: Nagagamit ng wasto ang iba t-ibang kasangkapang pangkamay.4 Mga Kagamitan: cassette tape (masiglang tugtugin) cassette III. Panimulang Gawain: Tumawag ng bata at ipasagawa ang isang nilikhang kilos niya ayon sa saliw ng tugtog.Hatiin sa tatlong grupo ang klase . Paksa: Nilikhang Kilos sa Payak na Ritmo. Ulitin ang a. b. IV.Practicum. Ipagaya ito sa mga bata. ARALIN 29 I. Humakbang pakaliwa ng 2 beses. Ihakbang ang kaliwang paa at idikit ang kanan. B. hanggang d. V. Pagwakas na Gawain: Anong nilikhang kilos ang mahirap gawin? Ano ang dapat gawin para matutunan ito? Anong grupo ang magaling sumayaw? Pagpapahalaga: Ano ang napapaunlad sa bata habang isinasagawa ang mga nilikhang kilos? Kasunduan: Mag-isip ng 2 nilikhang kilos at ituro sa mga kaklase. e. C.II. d. Paksa: .

Pagtatamain ng dalawang bata ang kanilang kanang kamay. 5 at 6) . C. Panimulang Gawain: Isagawa: a) Pagbaluktot ng leeg. (Blg. IV.1) Mga Kagamitan: 2 bao bawat bata drum Mga Gawain: A. (blg.Sangunian: Mga Kasangkapang Pangkamay.Bawat bata ay may hawak na bao sa makabilang kamay. 7 at 8) Ulit-ulitin hanggang magign mabilis.Iikot ng 2 beses ang alin man sa dalawang bata (salitan) (blg. . B.E. patpat. Panlinang na Gawain: Anu-anong mga kagamitang pangkamay ang ginagamit sa P. Pagpapahalaga: Ano ang dapat isaalang-alang para hindi magkamali sa paghampas ng bao? Kasunduan: Nasunod ko ba ang lahat ng tuntunin? ARALIN 30 V. b) Pag-ikot ng beywang 8 cts. 1 at 2) .? (bao.C.Pagtamain ng dalawang bata ang kanilang kaliwang kamay.Ipapalakpak ng 2 beses (blg. . 16 cts.Parisin ang mga bata. pompoms) Anu-ano ang mga naitulong nito sa mga bata? .3 at 4) . Philippine Elementary Learning Competencies (PELC II. Pangwakas na Gawain: Mahirap bang isagawa ang ating activity? Anong tunog ang ating nilikha? III. Ulitin ng 2 beses. bilao. Isagawa: . drumbells. (R and L) c) Pagtakbo sa lunan 16 cts.

Layunin: Naisasagawa ang mga batayang kilos at panimulang kasanayan at himnasyo. Pag-ikot ng tuhod e. Half-Knee Stand . Knee Raising Tumayo ng tuwid. half-knee b. III. itaas ang kanang tuhod at dahan-dahang ibaba. Pag-ikot ng leeg b. b. B.Umupo sa sahig as in long sitting position .A. Pagtakbo sa lunan Gawin ito ng 2 beses na may 16 cts.Umupo sa sahig na nakaunat ang paa ng tuwid (trunk straight) .I. c. Panlinang na Gawain: Ang sumusunod ay ang mga kasanayang panghimnasyo: a. Paksa: Kasanayang Panghimnasyo. a.Bumilang ng 8 cts.Idiin ang dalawang kamay sa likod at dahan-dahang itaas ang mga paa . Knee raising c. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC III. leg raising Ipakita ang tsart na nagsaad kung paano isinasagawa ang mga kasanayang panghimnasyo. Ulitin ito sa kaliwa ng may 16 cts.Bumilaang 16 cts.Iluhod ang kanang paa at ang kaliwa ay nakaunat .Bumilang ng 16 cts. Pag-ikot ng beywang d. Leg Raising . Bago iluhod ang kaliwa d. Long Sitting . Pag-ikot ng braso c. Panimulang Gawain: Isagawa ang isang pampainit na gawain: (Warm up) a.1) Mga Kagamitan: tsart cassette tape (masiglang tugtugin) cassette Mga Gawain: A. . II. Long sitting d.

Paksa: Ehersisyo sa Kasanayang Panghimnasyo. Ulitin ng 16 blg. Ibaluktot ang katawan sa harap. Iunat ang tuhoa at siko.C. Panlinang na Gawain: Isasagawa ang ehersisyo na may kasanayang panghimnasyo. (blg. .2 p27) Tayo ng Magpalakas. 4. Ibaluktot ang siko Ibaluktot ang tuhod. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC III. V. Panimulang Gawain: Nag-eehersisyo ba kayo? Ano ang tamang oras ng pag-eehersisyo? Bakit kailangan ang ehersisyo sa katawan? B.A. Iunat ang binti. 16) 2. 1. Patnubay ng Guro Mga Kagamitan: cassette tape (masiglang tugtugin) cassette Mga Gawain: A. Pangwakas na Gawain: Anong nararamdaman ninyo sa katawan habang isinasagawa ang mga kasanayang panghimnasyo? Mahirap ba? IV. Iunat at itaas ang mga bisig sa harap iagalaw ng pataas at pababa. 3. II. Paindayugin ang mga bisig nang pakanan at pakaliwa. Pagpapahalaga: Kailan dapat isagawa ang mga kasanayang panghimnasyo? Kasunduan: Nasunod ko ba ang mga kasanayang panghimnasyo? ARALIN 31 I. Layunin: Naisasagawa ang mga payak na ehersisyo na gumagamit ng panimulang kasanayang panghimnasyo. III.

Pag-ikot ng leeg. d.Maaaring paindayugin sa ritmo ng 1-2-3-4. Pag-ikot ng tuhod. Pagtakbo sa lunan. Layunin: Naisasagawa ang mga pang-isahang stunts nang may panimbang. Pangwakas na Gawain: Aling ehersisyo an mahirap gawin? Bakit sumakit ang mga kalamnan natin? IV. B. Lakad kuneho c. II. ARALIN 32 I. Paksa: Pang-isahang Stunts Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC III. C. Mga Gawain: A. Kasunduan: Nasunod ko ba ang mga ehersisyo na may kasanayang panghimnasyo? V. Lakad-manok Nasubukan niyo nab a ang mga ito? . Panlinang na Gawain: Anu-ano ang mga instant kadalasang ginagawa ng isahan? a.A. Lakad-bibe b. Pag-ikot ng beywang. Pagpapahalaga: Kalian dapat simulan ang pag-eehersisyo. b. (pakanan/pakaliwa) c.4 p28) Mga Kagamitan: Tsart III. Panimulang Gawain: Isagawa ang sumusunod na ehersisyo: a. Gawin ito ng 2 beses na may 16 bilang.

Paksa: Sangunian: istants (Pang-isahan) Philippine Elementary Learning Competencies (PELC III. Pagkrusin ang mga bisig sa harap c. Ibaluktot ang mga siko at tuhod 2. Lumakad ng patingkayad 2. C.p. Lakad-manok 1. Patnubay ng Guro. (Flexibility) II.4) Tayo ng Magpalakas. Ito ang buntot ang buntot at pakpak. Lumundag-lundag ng pasulong. Ibaluktot ang tuhod at lumakad. Panimulang Gawain: III. b. . Lakad-bibe 1. Ibaluktot ang mga tuhod 3. V. Lakad-kuneho 1.A. Pangwakas na Gawain: Anu-anong mga bahagi ng katawan ang naeehersisyo sa katatapos ng istant? IV. Itaas ang mga kamay sa harap ng dibdib 3. Pagpapahalaga: Kailan dapat simulan ang pagsasanayng pang-isahang istant. Mga Kagamitan: Tsart cassette tape (masiglang tugtugin) cassette Mga Gawain: A.Ipakita ng tsart na may tuntunin: a. 2. Ilagay ang dalawang bisig at kamay sa likod. Layunin: Naisasagawa ang pang-isahang istant na nagpapaunlad ng kalambutan ng katawan. Kasunduan: Nasunod ko ba ang mga tuntunin ng pang-isahang istant? ARALIN 33 I.

2. lakas at kalambutan ng katawan sa pagsasagawa ng pandalawang instants. Pagpapahalaga: Kailan nagagamit ang mga stunts na may lambot ng kalamnan? Kasunduan: Nasunod ko ba ang tuntunin ng lakad-alimango? V. ARALIN 34 I.A. Pangwakas na Gawain: Mahirap bang isagawa ang lakad-alimango? Anong bahagi ng katawan ang nais paunlarin? IV. Lakad-alimango 1. Idiin ang dalawang kamay patalikud sa sahig. Paatras na lumakad na parang alimango. Lakad-kuneho B. Layunin: Naipapakita ang mga koordinasyon. 3.Isagawa ang sumusunod bilang pampainit na gawain: a. Paksa: Pangdalawang Istants Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC III. C. Panlinang na Gawain: Ipakita ang tsart na may tuntunin ng Lakad-alimango. Lakad-Bibe b. Tiyakin na balance ang timbang ng katawan.5) Mga Kagamitan: Tsart cassette tape (masiglang tugtugin) cassette . II. Lakad-manok c.

B. Nakaunat ang mga paa at naka-lock ang mga braso. Saliwan ng tugtog. Pagpapahalaga: Kailan magagamit ang ganitong instants? Kasunduan: Nasunod ko ba ang mga tuntunin ng Chinese get-up? V. Sumali sa pag-awit. 3. 2. Ulitin hanggang maging madaling isagawa. Panlinang na Gawain: 1. Magkatalikud na nakaupo ang magkapareha. Sabay na tatayo ang dalawa sa pamamagitan ng pagbaluktot ng parehang paa. Layunin: Naisasagawa nang may kasanayan ang mga batayang posisyon ng mga paa sa pagsasayaw. 1. Dahan-dahang tumayo ng sabay. II. Paglalahad: a) Pagbasa sa tsart ng mga paraan ng pagsasagawa ng Chinese get-up b) Pakitang-turo ng mgapiling bata c) Pagsasagawa ng istant na ito. Pangwakas na Gawain: Ano ang dapat isaalang-alang para medaling isagawa ang Chinese get-up? IV. ARALIN 35 I. Mga Gawain: A. Pagganyak: Ano ang pagkakaiba ng isahang istant sa pangdalawang instants? Ano ang halimbawa nito? Chinese get-up. 4.III. Paksa: . C. Panimulang Gawain: Ipaawit ang Leron-leron Sinta na magkahawak-kamay paikot. 2.

Pamamaraan: A. ARALIN 36 I. IV. (kaliwa t kanan) C. Isa-isahin ang mga bata hanggang matutunan. Layunin: Naisasagawa nang may kasanayan ang mga batayang hakbang pagsayaw at ang mga kombinasyon.Kasanayan/ Batayang Posisyon ng Paa. . Pagpapahalaga: Bakit kailangan matutunan ang iba t-ibang kasanayan ng paa? Kasunduan: Nasunod ko ba ang tamang posisyon ng paa? V. Pangwakas na Gawain: Isagawa ng sabay ang batayang posisyon ng paa at kamay. Panimulang Gawain: Isagawa: a.33) Mga Kagamitan: Tsart ng mga batayang posisyon ng kamay at paa sa pagsayaw III. paglundag sa lunan Ulitin ng 2 beses B. pagbaluktot ng tuhod c. 1 p. Gawin itong paligsahan. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC III.B. Isagawa sa harap ng mga bata. pag-ikot ng saking b. Panlinang na Gawain: Saan kayo kadalasan nakakapanood ng mga sayaw? Anu-anong bahagi ng katawan ang ginagalaw kapag sumayaw? Ipakita ang tsart ng may guhit na batayang posisyon ng paa.

Brush step e.ihakbang ang KN paa sa harap at idikit ang KL paa. b. Close step.idausdos ang KN paa sa harap at idikit ang KL paa. Touch step. Pamamaraan: A.Isa-isang ituro hanggang maisagawa ng mga bata nang maayos. e. III.ihakbang ang KN paa pasulong at idikit ang KL paa sabay hakbang ng KN. . -Gawing paligsahan ang pagsasagawa nito. Paksa: Hakbang Sayaw sa Ritmong 2/4. Touch step b. 2 p.33) Mga Kagamitan: Tsart Cassette at tape ng masiglang tugtugin. d.idikit ang KN sa harap at ibalik sa KL paa. B. Brush step. Change step . Panlinang na Gawain: Anu-ano ang mga hakbang sayaw sa ritmong 2/4? a. Side step d. Gawin ito kaliwa at kanan. a. C.Ipakita ang tsart na nagsaad ng hakbang sayaw. Slide step. Pangwakas na Gawain: Anu-ano ang dapat isaalang-alang habang isinasagawa ang hakbang sayaw? Mahirap bang gawin ang mga hakbang sayaw? Anong grupo ang madaling natuto? .II.isagi ang KN paa sa harap ng KL paa. Panimulang Gawain: Isagawa: Pahanayin ang mga bata at pamartsahin paikot ng room.B. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC III. c. Close step c. Change step. pakaliwa t kanan na sinasaliwan ng tugtog. Ang mahuling huminto at piñata na ang tugtog ay may parusa.

IV. . Pagpapahalaga: Bakit dapat matutunan ang iba t-ibang hakbang-sayaw? Kasunduan: Nasunod ko ba ang mga tuntunin ng hakbang-sayaw? V.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful