Sining ng Pagsasalaysay Pagsasalaysay Ito ay nagsasaad ng mga pangyayari o karanasang magkaugnay.

katulad ito ng pagkukwento ng mga kawil-kawil na pangyayari, pasulat man o pasalita. Itinuturing ito na pinakamasining, pinakatanyag at tampok na paraan ng pagpapahayag. Ito rin ang sinasabing pinakamatandang uri ng pagpapahayag sapagkat dito nagsimula ang alamat; epiko at mga kwentong bayan. Pagpili ng Paksa - Ito ang unang mahalagang hakbang sa pagsulat ng salaysay. Kailangan ito ay maganda at kawili-wili. Bukod dito, mahalaga rin ito ay napapanahon at may dalang pakinabang o kabutihan sa mga babasa. Ilan sa mga dapat isaalang-alang sa pagpili ng paksa ay ang mga sumusunod: 1. Kawilihan ng Paksa - Dapat ay likas na napapanahon; may mayamang damdaming pantao, may kapanapanabik na kasukdulan, naiibang tunggalian, at may malinaw at maayos na paglalara wan sa mga tauhan at tagpuan. 2. Sapat na Kagamitan - mga datos na pagkukunan ng impormasyon. 3. Kakayahang Pansarili - ang pagpili ng paksa ay naaayon din sa kahusayan at hilig ng manunulat. 4. Tiyak na Panahon o Pook - ang kagandahan ng isang kwento ay nakasalalay sa malinaw at masining na paglalarawan ng panahon at pook na pinangyarihan nito. kaya, mahalagang iwasan ang labis na paghaba sa panahong sakop ng salaysay at pagbangggit ng napakaraming pook na pinangyarihan ng salaysay. 5. Kilalanin ang mambabasa - sumusulat ang tao hindi para lamang sa kanya pansariling kasiyahan at kapakinabangan kundi para sa kanyang mga mambabasa. ANG MGA MAPAGKUKUNAN NG PAKSA 1. Sariling karanasan - pinakamadali at pinakadetalyadong praan ng pagsasalaysay ng isang tao sapagkat ito ay hango sa pangyayaring naranasan ng mismong nagsasalaysay. 2. Narinig o napakinggan sa iba - maaring usapan ng mga tao tungkol sa isang pinagtatalunang isyu, mga balita sa radyo at telibisyon at iba pa. Subalit, tandaan na hindi lahat ng narinig sa iba ay totoo at dapat paniwalaan. mahalagnag tiyakin muna ang katotohanan bago isulat. 3. Nabasa o Napanood - mga palabas sa sine, televisyon, dualng panteatro at ibp. 4. Likhang - isip - mula sa imahinasyon, katotohanan man o ilusyon ay makalikha ng isang salaysay. 5. Panaginip o Pangarap - Ang mga panaginip at hangarin ng tao ay maari ring maging batayan ng pagbuo ng salaysay. Katangiang Dapat Taglayin ng Salaysay 1. Ang pamagat ay maikli, orihinal, kapana-panabik at napapanahon 2. Mahalaga ang paksa o diwa 3. maayos at di - maligoy ang pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari 4. kaakit-akit na simula«Kasiya-siyang wakas

Tunggalian a. Gumagamit ng wasto at angkop na pananalita. Maikling Kwento .pagsasalaysay ng mahalagang pangyayaring naganap sa isang tao. dahan . 4. Napapagalaw at napakikislot din ng paglalarawan an gating mga guni-guni.puno ng mga masalimuot na pangyayari. Anekdota .nagdudlot ng isang kakintal sa isip ng mga mambabasa sa pamamagitan ng paglalahad ng mahahalagang pangyayari sa buhay ng tauhan. 4. lugar o pangyayari na ating nakikita. sa pamamagitan ng paggamit ng tiyak na salitang naglalarwan. Simula 2.ito ang kapanapanabik ng bahagi ng isang kwento. Tauhan laban sa sarili c. punung . 9. pook o bansa. pagbibiyahe o paglalakbay sa ibang lugar.patulong pasalaysay ng mga pangyayari na gumagamit ng pananalitang matalinhaga. Alamat . bagay. Tulang Pasalaysay . 2. Dulang Pandulaan .tungkol sa pinagmulan ng isang bagay o anuman sa paligid. PAGLALARAWAN . Kasaysayan . 4.Mga Bahagi ng Salaysay o Kwento 1. MGA ANYO NG SALAYSAY 1. imahinasyon at nakatatawag ng paningin at pansin ng mga mambabasa. gaya ng pang-uri at pang-abay. Malinaw na pagbuo sa mga larawang nais ipakita. Tauhan laban sa ibang tauhan sa kwento b. malinaw na naipakikita ang katangian ng tao. 3. MGA KATANGIAN NG ISANG MAHUSAY NA PAGLALARAWAN 1. May tiyak at kawili-wiling paksa 2.dahang bumababa ang pananabik ng mambabasa.pangyayaring naganap sa buhay ng isang tao mula simula hanggang kamatayan.kahihinatnan ng mga tunggalian sa kwento. 5. kakalasan . Tauhan laban sa kapaligiran o kalikasan 3. ang kanilang panlabas na kaanyuan kasama na rito ang kanilang pananamit. Talambuhay "Talaan ng Buhay" . Isinasaalang-alang ang pagpili ng sariling pananaw sa paglalarawan.Ito'y isang anyo ng pagpapahayag na naglalayong bumuo ng isang malinaw na larawan sa isip ng mga mambabasa o nakikinig.pagsasalaysay ng isang pakikipagsapalaran. Iba't Ibang pananaw na magagamit: a. 3. kung nasa loob o labas c. distansya sa bagay na inilalarawan gaya ng agwat o layo nito b. 5. ayon sa sariling palagay o damdamin ng naglalarawan bunga ng kanyang karanasan o ng karanasan ng ibang tao. 8. Nobela . 7. Wakas . Dito rin ipinapahayag ang mahalagang kaisipan o mensahe sa kwento.binibigyang diin dito ang bawat kilos ng mga tauhan.pagsasalaysay batay sa tunay na pangyayari 6. Kasukdulan . ayos ng buhok at mga gagamiting mga kagamitan sa bawat tagpuan. Tala ng Paglalakbay (Travelogue) . Ang kwentong ito ay isulat upang itanghal.ito ang nagbibigay linayw sa mga tanong na nagpanabik sa mambabasa sa bahaging kasukdulan.nahahati sa mga kabanata. . naririnig o nadaramda.

nalalasahan.halaga sa kwento ang kilos. naririnig) pananalita. hayop.Binibigyang . ayon sa sariling palagay batay sa kanyang narinig o nabasa. y Ginagamitan ito ng makulay. kwento ng Tauhan . y Maaring tungkol sa tao.Binibigyang . pananalita at kaisipan ng isang tauhan. galaw. Kwento ng Banghay . y Ang damdamin at opinyon ng tagapaglarawan ay hindi dapat isinasama. mahuhugis at maaanyo at ibang mapapandamang (naamoy. may kaisahan sa paglalahad ng mga kaisipang inilalarawan 7. Paglalarawan y Ang paglalarawan ay isang anyo o paraan ng pagpapahayag ng mga kaisipan o palapalagay. pandinig. y At para makapanggising ng damdamin.ito ang uri ng paglalarawan na purong pangkaalaman ang mga detalyeng sinasabi.Higit na pinahahalagahan sa kwento ang makabuluhang pangyayari at kalagayang ginagalawan ng mga tauhan. Dalawang uri ng Paglalarawan y Karaniwang Paglalarawan. bagay. 2. Kwento ng Tagpuan . y Malimit gamitin ang Paglalarawan sa bahagi ng pagsasalaysay na mangangailangang tumukoy ng mga kongkreto o abstrak na bagay na binibigyang-hugis o anyo upang maliwanag na malikha sa isipan ang mga binubuong larawan.diin ang lugar na pinangyarihan sa kwento. lugar at pangyayari. 5. MGA URI NG SALAYSAY 1. Pumupukaw ng higit sa isang pandamdam: Paningin. 3. May tiyak na layunin sa paglalarawan. panlasa at panalat. y Mga tiyak na impormasyon at pawang katotohanan lamang ang ginagamit na mga katangian. Layunin ng Paglalarawan y Layunin din nitong makapagbigay ng impormasyon.d. 6. pang-amoy. . Layunin ng Paglalarawan y Layunin nito na makapagpamalas sa isip ng tagapakinig o mambabasa ng isang malinaw at buong larawan.

y Ang mga detalyeng inihahayag nito ay katotohanan din.pinipili ang paggamit ng mga salita. naririnig.malaki ang naitutulong ng paghahambing o pagtutulad o pagwawangis sa paglilinaw ng mga bagay-bagay na inilalarawan. pananaw at opinyong pansariling tagapagsalasay.Masining na paglalarawan. upang lubos na maintindihan ang isinasaad na kahulugan kailangang basahin o pakinggan sa pagitan ng mga linya. ay ang salita na magpapahiwatig sa bagay. y layuninkasi rito ng tagapagsalaysay na maantig ang kalooban ng tagapakinig o mambabasa upang mahikayat silang makiisa sa naguniguni o sadyang naranasan nitong damdamin sa inilalarawan. may amoy.sa paglalarawan dapat gamiting mga pananalita ay yaong nararamdaman ng limang pansama. May agwat. nakukulayan na ito ng imahinasyon. nakikita. may hugis. maaring ang salitang pinagsama at may kanikaniyang kahulugan ngunit madaling napapalitan ng iba pang bagong kahulugan. y Bukod sa iba pang mahalagang kasangkapang pampanlalarawan . Makukulay at mahuhgis o maanyo ang dapat kasangkapan ng mga salita. naaamoy. Ilang mahalagang kasangkapan ng Masining na Paglalarawan y Mas magiging madamdamin ang isang masining na paglalarawan kung maingat na isasaalang-alang ang paggamit ng mga sumusunod nitong mahahalagang kasangkapan. y Angkop na Salita. may anyo. may lasang nadarama. sa gayon ay higit na mauunawaan at kawiwilihan. Kailangan ay ang tiyak na katangian ng bagay na inilalarawan o kung hindi man. Higit ang impak na mararamdaman kung kongkretong larawan ang naipahayag ng naglalarawan.ang masining na paglalarawan ay pangdamdamin. nahihipo. y Ito¶y maaring salita o pariralang hindi tuwiang tumutukoy. . gaya ng patambis at tautay. kaya lamang.ang mga sawikain o kawikaan ay ang mga popular na idyomang bukambibig ng lahat sa pagsasalita. y Pagtatambis. y Pandama. sadyang lumilihis sa literal na kahulugan at sa tuntuning pambalirala. nalalasa ang mga pananalitang ginagamit dito. may bilang may kulay. Mapapandamanakikita.naririnig. y Paghahambing. nalalasa at nahihipo. y Katulad ng pagintindi sa isang tula o sawikain.

sinisimulan ang pangangatwiran sa pamamagitan ng paglalahad ng pangkalahatan o masaklaw na pangyayari o katotohanan at mula rito ay iisaisahing ilalahad ang maliliit o mga tiyak na pangyayari o katotohanan. 3. Makapagbahagi ng kanyang kaalaman sa ibang tao. . DAHILAN NG PANGANGATWIRAN: 1. .Ang pangangatwiran ay maituturing ding agham sapagkat ito ay may prosesong dapatisaalang-alang o sundin upang ito ay maging mahusay at matagumpay. lalo na sa formal na pangangatwiran gaya ng debate. Makapagpahayag ng kanyang saloobin 5. Mapanatili ang magandang relasyon sa kanayng kapwa Kasanayang Nalilinang sa Pangangatwiran 1.linaw ang isang mahalagang usapin o isyu. maipagtanggaol ang sarili sa mali o masamang propaganda laban sa kanya. ang katotohaanan ay pinagtitibay o pinatutunayan sa pamamagitan ng mga katwiran o rason. (. upang mabigyang . (. Maayos at mabisang pagsasalita 4. Pagpapahalaga sa kagandahang asal gaya ng pagtitimpi o pagpipigil ng sarili at pag-unawa sa mga karaniwang inilahad ng iba o pagtanggap sa nararapat na kapasyalan. 4.Pangangatwiran .nagsissimula sa mga halimbawa o partikular na kaisipan o katotohanan at nagtatapos sa pangkalahatang simulain o katotohanan. Pangangatwirang Pasaklaw o Pedaktivo .Ang pangangatwiran ay isa ring kasanayan dahil ang kahusayan ay maaaring matamo n imo man subalit hindi sa paraang madali at sa maikling panahon lamang. .Sa pangangatwiran.Ito ay isang pahpapahayag na nagbibigay ng sapat na katibayan o patunay upang ang isang panukala ay maging katanggap . 2.Badayos) . Pangangatwirang Pabuod o Induktivo .Ang pangangatwiran ay isang sining sapagkat ang paggamit ng wasto. Maingat na pagkilala at pagsusuri ng tama at maling katwiran 5. 2. Layunin nito na hikayatin ang mga tagapakinig na tanggapin ang kawastuhan ang kanilang pananalig o paniniwala sa pamamagitan ng makatwirang pagpapahayag. Lohikong paghahanay ng mga kaisipan 3. Wasto at mabilis na pag-iisip 2.tanggap o kapani-paniwala.Arogante) . URI NG PANGANGATWIRAN 1. angkop at magandang pananalita ay makatutulong upang mahikayat na pankinggan. tanggapin at paniniwalaan ng nakikinig ang nangangatwiran.