Sining ng Pagsasalaysay Pagsasalaysay Ito ay nagsasaad ng mga pangyayari o karanasang magkaugnay.

katulad ito ng pagkukwento ng mga kawil-kawil na pangyayari, pasulat man o pasalita. Itinuturing ito na pinakamasining, pinakatanyag at tampok na paraan ng pagpapahayag. Ito rin ang sinasabing pinakamatandang uri ng pagpapahayag sapagkat dito nagsimula ang alamat; epiko at mga kwentong bayan. Pagpili ng Paksa - Ito ang unang mahalagang hakbang sa pagsulat ng salaysay. Kailangan ito ay maganda at kawili-wili. Bukod dito, mahalaga rin ito ay napapanahon at may dalang pakinabang o kabutihan sa mga babasa. Ilan sa mga dapat isaalang-alang sa pagpili ng paksa ay ang mga sumusunod: 1. Kawilihan ng Paksa - Dapat ay likas na napapanahon; may mayamang damdaming pantao, may kapanapanabik na kasukdulan, naiibang tunggalian, at may malinaw at maayos na paglalara wan sa mga tauhan at tagpuan. 2. Sapat na Kagamitan - mga datos na pagkukunan ng impormasyon. 3. Kakayahang Pansarili - ang pagpili ng paksa ay naaayon din sa kahusayan at hilig ng manunulat. 4. Tiyak na Panahon o Pook - ang kagandahan ng isang kwento ay nakasalalay sa malinaw at masining na paglalarawan ng panahon at pook na pinangyarihan nito. kaya, mahalagang iwasan ang labis na paghaba sa panahong sakop ng salaysay at pagbangggit ng napakaraming pook na pinangyarihan ng salaysay. 5. Kilalanin ang mambabasa - sumusulat ang tao hindi para lamang sa kanya pansariling kasiyahan at kapakinabangan kundi para sa kanyang mga mambabasa. ANG MGA MAPAGKUKUNAN NG PAKSA 1. Sariling karanasan - pinakamadali at pinakadetalyadong praan ng pagsasalaysay ng isang tao sapagkat ito ay hango sa pangyayaring naranasan ng mismong nagsasalaysay. 2. Narinig o napakinggan sa iba - maaring usapan ng mga tao tungkol sa isang pinagtatalunang isyu, mga balita sa radyo at telibisyon at iba pa. Subalit, tandaan na hindi lahat ng narinig sa iba ay totoo at dapat paniwalaan. mahalagnag tiyakin muna ang katotohanan bago isulat. 3. Nabasa o Napanood - mga palabas sa sine, televisyon, dualng panteatro at ibp. 4. Likhang - isip - mula sa imahinasyon, katotohanan man o ilusyon ay makalikha ng isang salaysay. 5. Panaginip o Pangarap - Ang mga panaginip at hangarin ng tao ay maari ring maging batayan ng pagbuo ng salaysay. Katangiang Dapat Taglayin ng Salaysay 1. Ang pamagat ay maikli, orihinal, kapana-panabik at napapanahon 2. Mahalaga ang paksa o diwa 3. maayos at di - maligoy ang pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari 4. kaakit-akit na simula«Kasiya-siyang wakas

2.Ito'y isang anyo ng pagpapahayag na naglalayong bumuo ng isang malinaw na larawan sa isip ng mga mambabasa o nakikinig. ayon sa sariling palagay o damdamin ng naglalarawan bunga ng kanyang karanasan o ng karanasan ng ibang tao. 7. ang kanilang panlabas na kaanyuan kasama na rito ang kanilang pananamit. PAGLALARAWAN . 8. 4. Dito rin ipinapahayag ang mahalagang kaisipan o mensahe sa kwento. dahan . Wakas . lugar o pangyayari na ating nakikita. Alamat . MGA ANYO NG SALAYSAY 1.tungkol sa pinagmulan ng isang bagay o anuman sa paligid. MGA KATANGIAN NG ISANG MAHUSAY NA PAGLALARAWAN 1. 5. kung nasa loob o labas c.kahihinatnan ng mga tunggalian sa kwento.pagsasalaysay batay sa tunay na pangyayari 6. gaya ng pang-uri at pang-abay. kakalasan . Tauhan laban sa sarili c. Tala ng Paglalakbay (Travelogue) . malinaw na naipakikita ang katangian ng tao. pagbibiyahe o paglalakbay sa ibang lugar. distansya sa bagay na inilalarawan gaya ng agwat o layo nito b.ito ang nagbibigay linayw sa mga tanong na nagpanabik sa mambabasa sa bahaging kasukdulan.puno ng mga masalimuot na pangyayari. Ang kwentong ito ay isulat upang itanghal.pagsasalaysay ng mahalagang pangyayaring naganap sa isang tao. Talambuhay "Talaan ng Buhay" . Malinaw na pagbuo sa mga larawang nais ipakita.ito ang kapanapanabik ng bahagi ng isang kwento. Kasaysayan . Dulang Pandulaan . Anekdota . pook o bansa. Napapagalaw at napakikislot din ng paglalarawan an gating mga guni-guni.pagsasalaysay ng isang pakikipagsapalaran.dahang bumababa ang pananabik ng mambabasa.Mga Bahagi ng Salaysay o Kwento 1.patulong pasalaysay ng mga pangyayari na gumagamit ng pananalitang matalinhaga.pangyayaring naganap sa buhay ng isang tao mula simula hanggang kamatayan. May tiyak at kawili-wiling paksa 2.nahahati sa mga kabanata. Tauhan laban sa kapaligiran o kalikasan 3. . ayos ng buhok at mga gagamiting mga kagamitan sa bawat tagpuan. naririnig o nadaramda. Simula 2. 3. Kasukdulan . imahinasyon at nakatatawag ng paningin at pansin ng mga mambabasa.binibigyang diin dito ang bawat kilos ng mga tauhan. 9. 5. Tunggalian a. punung . Iba't Ibang pananaw na magagamit: a. 3. Gumagamit ng wasto at angkop na pananalita. Nobela . Tulang Pasalaysay . Isinasaalang-alang ang pagpili ng sariling pananaw sa paglalarawan. Maikling Kwento .nagdudlot ng isang kakintal sa isip ng mga mambabasa sa pamamagitan ng paglalahad ng mahahalagang pangyayari sa buhay ng tauhan. 4. Tauhan laban sa ibang tauhan sa kwento b. bagay. sa pamamagitan ng paggamit ng tiyak na salitang naglalarwan. 4.

MGA URI NG SALAYSAY 1. pandinig. 5. 3. lugar at pangyayari. kwento ng Tauhan . panlasa at panalat. mahuhugis at maaanyo at ibang mapapandamang (naamoy. ayon sa sariling palagay batay sa kanyang narinig o nabasa. Layunin ng Paglalarawan y Layunin din nitong makapagbigay ng impormasyon. y At para makapanggising ng damdamin. hayop.diin ang lugar na pinangyarihan sa kwento. May tiyak na layunin sa paglalarawan. y Maaring tungkol sa tao. bagay. y Mga tiyak na impormasyon at pawang katotohanan lamang ang ginagamit na mga katangian. Kwento ng Tagpuan . y Malimit gamitin ang Paglalarawan sa bahagi ng pagsasalaysay na mangangailangang tumukoy ng mga kongkreto o abstrak na bagay na binibigyang-hugis o anyo upang maliwanag na malikha sa isipan ang mga binubuong larawan. Dalawang uri ng Paglalarawan y Karaniwang Paglalarawan. Kwento ng Banghay . . nalalasahan.ito ang uri ng paglalarawan na purong pangkaalaman ang mga detalyeng sinasabi. may kaisahan sa paglalahad ng mga kaisipang inilalarawan 7. y Ang damdamin at opinyon ng tagapaglarawan ay hindi dapat isinasama.d.Binibigyang .Binibigyang .halaga sa kwento ang kilos. Layunin ng Paglalarawan y Layunin nito na makapagpamalas sa isip ng tagapakinig o mambabasa ng isang malinaw at buong larawan. 2. galaw. 6. Paglalarawan y Ang paglalarawan ay isang anyo o paraan ng pagpapahayag ng mga kaisipan o palapalagay. pananalita at kaisipan ng isang tauhan. pang-amoy. naririnig) pananalita. y Ginagamitan ito ng makulay.Higit na pinahahalagahan sa kwento ang makabuluhang pangyayari at kalagayang ginagalawan ng mga tauhan. Pumupukaw ng higit sa isang pandamdam: Paningin.

pananaw at opinyong pansariling tagapagsalasay. naaamoy. y layuninkasi rito ng tagapagsalaysay na maantig ang kalooban ng tagapakinig o mambabasa upang mahikayat silang makiisa sa naguniguni o sadyang naranasan nitong damdamin sa inilalarawan. y Bukod sa iba pang mahalagang kasangkapang pampanlalarawan . . y Pandama. y Paghahambing.Masining na paglalarawan.ang mga sawikain o kawikaan ay ang mga popular na idyomang bukambibig ng lahat sa pagsasalita. may amoy. nalalasa at nahihipo. Kailangan ay ang tiyak na katangian ng bagay na inilalarawan o kung hindi man. nakikita. may hugis. sa gayon ay higit na mauunawaan at kawiwilihan. May agwat. y Angkop na Salita. nakukulayan na ito ng imahinasyon.pinipili ang paggamit ng mga salita. Ilang mahalagang kasangkapan ng Masining na Paglalarawan y Mas magiging madamdamin ang isang masining na paglalarawan kung maingat na isasaalang-alang ang paggamit ng mga sumusunod nitong mahahalagang kasangkapan. nalalasa ang mga pananalitang ginagamit dito.naririnig. y Ang mga detalyeng inihahayag nito ay katotohanan din. y Ito¶y maaring salita o pariralang hindi tuwiang tumutukoy. Makukulay at mahuhgis o maanyo ang dapat kasangkapan ng mga salita. maaring ang salitang pinagsama at may kanikaniyang kahulugan ngunit madaling napapalitan ng iba pang bagong kahulugan. ay ang salita na magpapahiwatig sa bagay. Higit ang impak na mararamdaman kung kongkretong larawan ang naipahayag ng naglalarawan. may lasang nadarama. upang lubos na maintindihan ang isinasaad na kahulugan kailangang basahin o pakinggan sa pagitan ng mga linya. nahihipo. kaya lamang. y Pagtatambis.sa paglalarawan dapat gamiting mga pananalita ay yaong nararamdaman ng limang pansama.ang masining na paglalarawan ay pangdamdamin. y Katulad ng pagintindi sa isang tula o sawikain.malaki ang naitutulong ng paghahambing o pagtutulad o pagwawangis sa paglilinaw ng mga bagay-bagay na inilalarawan. Mapapandamanakikita. naririnig. may anyo. sadyang lumilihis sa literal na kahulugan at sa tuntuning pambalirala. may bilang may kulay. gaya ng patambis at tautay.

Ang pangangatwiran ay maituturing ding agham sapagkat ito ay may prosesong dapatisaalang-alang o sundin upang ito ay maging mahusay at matagumpay.Sa pangangatwiran. . Mapanatili ang magandang relasyon sa kanayng kapwa Kasanayang Nalilinang sa Pangangatwiran 1. upang mabigyang . lalo na sa formal na pangangatwiran gaya ng debate. Layunin nito na hikayatin ang mga tagapakinig na tanggapin ang kawastuhan ang kanilang pananalig o paniniwala sa pamamagitan ng makatwirang pagpapahayag. Makapagbahagi ng kanyang kaalaman sa ibang tao. Wasto at mabilis na pag-iisip 2. . angkop at magandang pananalita ay makatutulong upang mahikayat na pankinggan.Ito ay isang pahpapahayag na nagbibigay ng sapat na katibayan o patunay upang ang isang panukala ay maging katanggap . maipagtanggaol ang sarili sa mali o masamang propaganda laban sa kanya.sinisimulan ang pangangatwiran sa pamamagitan ng paglalahad ng pangkalahatan o masaklaw na pangyayari o katotohanan at mula rito ay iisaisahing ilalahad ang maliliit o mga tiyak na pangyayari o katotohanan.Ang pangangatwiran ay isang sining sapagkat ang paggamit ng wasto. (. Maayos at mabisang pagsasalita 4.linaw ang isang mahalagang usapin o isyu. 4. Pagpapahalaga sa kagandahang asal gaya ng pagtitimpi o pagpipigil ng sarili at pag-unawa sa mga karaniwang inilahad ng iba o pagtanggap sa nararapat na kapasyalan. DAHILAN NG PANGANGATWIRAN: 1.Arogante) .Pangangatwiran . 3.nagsissimula sa mga halimbawa o partikular na kaisipan o katotohanan at nagtatapos sa pangkalahatang simulain o katotohanan. URI NG PANGANGATWIRAN 1. (.Badayos) . . tanggapin at paniniwalaan ng nakikinig ang nangangatwiran. 2. Lohikong paghahanay ng mga kaisipan 3. 2. Makapagpahayag ng kanyang saloobin 5.Ang pangangatwiran ay isa ring kasanayan dahil ang kahusayan ay maaaring matamo n imo man subalit hindi sa paraang madali at sa maikling panahon lamang.tanggap o kapani-paniwala. Pangangatwirang Pasaklaw o Pedaktivo . Pangangatwirang Pabuod o Induktivo . Maingat na pagkilala at pagsusuri ng tama at maling katwiran 5. ang katotohaanan ay pinagtitibay o pinatutunayan sa pamamagitan ng mga katwiran o rason.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful