Teorya ng Wika

Malinaw na ipinahahayag sa Bibliya na ang wika ay kaloob ng Diyos. Sa mga relihiyoso, walang duda ito. Napakarami at napakasalimuot nga naman ng mga wika at halos kung hindi man perpekto ang pagkakaayos ng mga wika sa daigdig. Walang makagagawa nito kung hindi ang Maylalang ng lahat. Sa Bibliya pa rin, isinasalaysay kung paanong mula sa iisang wika, ang mga tao sa daigdig ay nagkaroon ng iba¶t ibang wika. Pansinin natin ang isinasaad sa Genesis 11:1-9: Sa simula¶y iisa ang wika at magkakapareho ang mga salitang ginagamit ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat sa silangan, nakarating sila sa isang kapatagan sa Shinar at doon na nanirahan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuin itong mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang semento. Ang sabi nila, ³Halikayo at magtayo tayo ng isang lunsod na may toreng abot sa langit upang maging tanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig. Bumaba si Yahweh upang tingnan ang lunsod at ang toreng itinayo ng mga tao. Sinabi niya, ³Ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan. Ang mabuti¶y bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan. ´ At ginawa ni Yahweh na ang mga tao ay magkawatakwatak sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtatayo ng lunsod. Babel ang itinawag nila sa lunsod na iyon, sapagkat doo¶y ginulo ni Yahweh ang wika ng mga tao. At mula roon, nagkawatak-watak ang mga tao sa buong daigdig dahil sa ginawa ni Yahweh.

Ang wika ay sistema ng mga simbulo na may ilang lebel ng organisasyon na binubuo ng ponetika (mga tunog), sintaks (ang grammar o balarila) at semantika (mga kahulugan). Kailan nga ba nagkaroon ng wika? Marahil sa pagsisimula ng genus naHomo mga apat o limang milyong taon na ang nakalipas. Maaaring noong pagsilang ng modernong tao, ang Cro-magnon, mga 125,000 taong nakalipas. Maaari ring ang Neanderthal ang unang nakapagsalita. Paano¶y mas malaki ang kanyang utak kaysa sa atin, ngunit ang kanyang babagtingang-tinig (voice box) ay nasa gawing

ang mga bagaybagay sa kanilang paligid ay natutunan nilang tagurian sa pamamagitan ng mga tunog na nalilikha ng mga ito. takot. pagpaparusa sa nagkasala. Ayon sa teoryang ito. maging sa paliligo at pagluluto. Likas sa mga sinaunang tao ang mga ritwal. kapag tayo¶y sumusuntok o nangangarate o kapag ang mga ina ay nanganganak? Teoryang Ta-ra-ra-boom-de-ay. Unang natutong magsalita ang mga tao. Dinagdagan din ito ni Boeree ng ilang teorya. sarap. Dahil dito. pagaani. bakit iba-iba ang tawag sa aso halimbawa sa iba¶t ibang bansa gayong ang tunog na nalilikha ng aso sa Amerika man o sa Tsina ay pareho lamang? Teoryang Pooh-pooh. ano¶ng tunog ang nililikha natin kapag tayo¶y nagbubuhat ng mabibigat na bagay. Hindi ba¶t siya¶ y napapa-Aray! Samantalang ang mga Amerikano ay napapa-ouch! Ano¶ng naibubulalas natin kung tayo¶y nakadarama ng tuwa? Ng sarap? Ng takot? Teoryang Yo-he-ho. Hindi ba¶t nagsisimula sila sa panggagaya ng mga tunog. Pansinin ang mga batang natututo pa lamang magsalita. Kaakibat ng mga ritwal na iyon ay ang pagsasayaw. May iba¶t ibang teorya na nagtatangkang ipaliwanag kung paano nagkaroon ng wika ang tao. kalungkutan. Karamihan sa mga ito ay may kakatwang katawagan na inimbento nina Muller at Romanes noong huling bahagi ng ikalabindalawang siglo. Pansinin nga naman ang isang Pilipinong napapabulalas sa sakit. Hindi nga ba¶t tayo¶y nakalilikha rin ng tunog kapag tayo¶y nag-eeksert ng pwersa.S. Halimbawa. maaaring ang wika raw ng tao ay mula sa panggagaya sa mga tunog ng kalikasan. pangingisda.itaas ng kanyang lalamunan tulad ng sa mga unggoy. Marahil ito ang dahilan kung bakit ang tuko ay tinatawag ng tuko dahil sa tunog na nalilikha ng nasabing insekto. kung kaya¶t ang tawag nila sa aso ay aw-aw at sa pusa ay miyaw. Sila ay may mga ritwal sa halos lahat ng gawain tulad ng sa pakikidigma. pagtatanim. panggagamot. Ang mga primitibong tao diumano ay kulang na kulang sa mga bokabularyong magagamit. 2003) na ang tao ay natutong magsalita bunga diumano ng kanyang pwersang pisikal. . ayon teoryang ito. Diamond (sa Berel. Pag-aralan natin ang mga teoryang ito. Ngunit kung totoo ito. Pinaniniwalaan ng linggwistang si A. pagkakasal. Teoryang Bow-wow. Ang totoo¶y hindi natin alam kung kailan nagkaroon ng wika (Boeree. 2003). nang hindi sinasadya ay napabulalas sila bunga ng mga masisidhing damdamin tulad ng sakit. pagkabigla at iba pa. tuwa.

Iminungkahi ng linggwistang si Revesz na bunga ng interpersonal na kontak ng tao sa kanyang kapwa tao ang wika.pagsigaw at incantation o mga bulong. Teoryang Sing-song. lahat ng bagay ay may sariling tunog na siyang kumakatawan sa bawat isa at ang tunog niyon ang siyang ginagad ng mga sinaunang tao na kalauna¶y nagpabagu-bago at nilapatan ng iba¶t ibang kahulugan. galit o sakit (Saklolo!). panliligaw at iba pang mga bulalas-emosyunal. . Tinatawag din itong teoryang kontak. at hindi maiikling bulalas na pinaniniwalaan ng marami. Teoryang Mama. Iminungkahi ng linggwistang si Jesperson na ang wika ay nagmula sa paglalaro. Tinatawag itong ta-ta na sa wikang Pranses ay nangangahulugang paalam o goodbye sapagkat kapag ang isang tao nga namang nagpapaalam ay kumakampay ang kamay nang pababa at pataas katulad ng pagbaba at pagtaas na galaw ng dila kapag binibigkas ang salitang ta-ta. nagmula ang wika sa mga tunog na nagbabadya ng pagkakakilanlan (Ako!) at pagkakabilang (Tayo!). Teoryang Ta-ta. nagmula ang wika sa mga pinakamadadaling pantig ng pinakamahahalagang bagay. Kahawig ng teoryang bow-bow. Ayon sa teoryang ito. Teoryang Ding-dong. Tinawag din ito ni Max Muller na simbolismo ng tunog. pagtawa. ang mga unang salita ay sadyang mahahaba at musikal. Ayon kay Revesz. Teoryang Hey you! Hawig ito ng teoryang pooh-pooh. nagkaroon daw ng wika ang tao. ayon sa teoryang ito. ang kumpas o galaw ng kamay ng tao na kanyang ginagawa sa bawat partikular na okasyon ay ginaya ng dila at naging sanhi ng pagkatuto ng taong lumikha ng tunog at kalauna¶y nagsalita. Ayon naman sa teoryang ito. Napapabulalas din tayo bilang pagbabadya ng takot. Sa una¶ y hindi niya masasabi ang salitang motherngunit dahil ang unang pantig ng nasabing salita ang pinakamahalaga diumano. Pansinin nga naman ang mga bata. Ngunit ang teoryang ito ay hindi limitado sa mga kalikasan lamang kungdi maging sa mga bagay na likha ng tao. sa pamamagitan ng mga tunog na nalilikha ng mga bagay-bagay sa paligid. pagbulong sa sarili. Iminungkahi pa niya na taliwas sa iba pang teorya. una niyang nasasabi ang mama bilang panumbas sa salitangmother. ang wika raw ng tao ay nag-ugat sa mga tunog na kanilang nililikha sa mga ritwal na ito na kalauna¶y nagpapabagu-bago at nilapatan ng iba¶t ibang kahulugan. Ayon sa teoryang ito. Ayon sa teoryang ito.

Teoryang Babble Lucky. Kaya nga teorya ang tawag sa mga ito. Ayon sa teoryang ito. Bawat teorya ay may sari-sariling kalakasan at kahinaan na maaaring maging batayan upang ating paniwalaan o di kaya¶y tanggihan. Ang mga tunog daw na ito ang ginaya ng mga matatanda bilang pagpapangalan sa mga bagay-bagay sa paligid. maaaring ang pinanggalingan ng wika ay tulad ng pinanggalingan ng mga mahikal o relihiyosong aspeto ng pamumuhay ng ating mga ninuno. mabilis na iyong kumalat sa iba pang tao at naging kalakaran sa pagpapangalan ng mga bagay-bagay (Boeree. Katulad halos ng teoryang ta-ta ang paliwanag ng mga proponent ng teoryang ito sa pinagmulan ng wika. ang wika raw ay nagmula sa mga walang kahulugang bulalas ng tao. Alin sa mga teoryang ito ang wasto? Hindi natin matutukoy. Sa pagbubulalas ng tao. Teoryang Yum Yum. Maaari raw na ang ating mga ninuno ay may ideya ng pagtatakda ng mga arbitraryong tunog upang ipakahulugan sa mga tiyak na bagay. mahalaga ang bawat isa sa pagtalakay sa pinagmulan ng wika. Ang pagpipilit na ang isa ang tama ay tiyak na hahantong lamang sa walang hanggang pagtatalo. Katulad ng teoryang ta-ta. Ayon sa teoryang ito. pinag-uugnay ng teoryang ito ang tunog at kilos ng pangangatawan.Teoryang Coo Coo. Ayon kay Boeree (2003). taliwas sa paniniwala ng marami na ang mga bata ang nanggagaya ng tunog ng mga matatanda. sinuwerte lamang daw siya nang ang mga hindi sinasadya at walang kabuluhang tunog na kanyang nalikha ay naiugnay sa mga bagay-bagay sa paligid na kalaunan ay naging pangalan ng mga iyon. Teoryang Eureka! Sadyang inimbento ang wika ayon sa teoryang ito. Magkagayon man. . ang wika ay nagmula sa mga tunog na nalilikha ng mga sanggol. Teoryang Hocus Pocus. Maaari raw kasing noo¶y tinatawag ng mga unang tao ang mga hayop sa pamamagitan ng mga mahikal na tunog na kalaunan ay naging pangalan ng bawat hayop. 2003). mga haka-haka lamang na mahirap patunayan at husgahan. Nang ang mga ideyang iyon ay nalikha.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful