Sumerian Leaders The first Sumerian ruler of historical record, Etana, king of Kish (flourished about 2800 BC), was

described in a document written centuries later as the "man who stabilized all the lands." Shortly after his reign ended, a king named Meskiaggasher founded a rival dynasty at Erech (Uruk), far to the south of Kish. Meskiaggasher, who won control of the region extending from the Mediterranean Sea to the Zagros Mountains, was succeeded by his son Enmerkar (flourished about 2750 BC). The latter¶s reign was notable for an expedition against Aratta, a city-state far to the northeast of Mesopotamia. Enmerkar was succeeded by Lugalbanda, one of his military leaders. The exploits and conquests of Enmerkar and Lugalbanda form the subject of a cycle of epic tales constituting the most important source of information on early Sumerian history. At the end of Lugalbanda¶s reign, Enmebaragesi (flourished about 2700 BC), a king of the Etana dynasty at Kish, became the leading ruler of Sumer. His outstanding achievements included a victory over the country of Elam and the construction at Nippur of the Temple of Enlil, the leading deity of the Sumerian pantheon. Nippur gradually became the spiritual and cultural center of Sumer. Enmebaragesi¶s son Agga (probably died before 2650 BC), the last ruler of the Etana dynasty, was defeated by Mesanepada, king of Ur (fl. about 2670 BC), who founded the so-called 1st Dynasty of Ur and made Ur the capital of Sumer. Soon after the death of Mesanepada, the city of Erech achieved a position of political prominence under the leadership of Gilgamesh (flourished about 2700-2650 BC), whose deeds are celebrated in stories and legends. Sometime before the 25th century bc the Sumerian Empire, under the leadership of Lugalanemundu of Adab (flourished about 2525-2500 BC), was extended from the Zagros to the Taurus mountains and from the Persian Gulf to the Mediterranean Sea. Subsequently the empire was ruled by Mesilim (fl. about 2500 BC), king of Kish. By the end of his reign, Sumer had begun to decline. The Sumerian city-states engaged in constant internecine struggle, exhausting their military resources. Eannatum (fl. about 2425 BC), one of the rulers of Lagash, succeeded in extending his rule throughout Sumer and some of the neighboring lands. His success, however, was short-lived. The last of his successors, Uruinimgina (fl. about 2365 BC), who was noteworthy for instituting many social reforms, was defeated by Lugalzagesi (reigned about 2370-2347 BC), the governor of the neighboring city-state of Umma. Thereafter, for about 20 years, Lugalzagesi was the most powerful ruler in the Middle East. Contributions Cuneiform Sexagesimal system Luwad Cacao Mapa ng Nippur

Algebra Lunar Calendar Ziggurat Gulong Dome, Vault at Rampa Bronze Bilog (360o) Araro Fraction Geometrical construction Calculator Musical instruments Unang paaralan Sistema ng panukat ng haba at timbang Gumagamit ng hayop na pang-araro sa bukid Organisadong dike at kanal Agham ng pag-oopera Unang aklat ng kasaysayan,tula,epiko Pabula at kawikaan Babylonia

y

Sa pagtatapos ng 2000 B.C., nilusob ng mga Amorite ang Mesopotamia at sinakop ng lupain

Sumuabum ± naging unang hari ng kaharian ng Babylonia

y

Ipinangalan sa Babylon ang kabisera ng lungsod

Hammurabi

y

y y y

y

sa ilalim ng kanyang pamumuno ay lumawak pa ang kahariang ng Babylon sa Syria sa Hilaga, Elam sa Timog, at Mediterranean sa Kanluran itinatag nya ang Babylon Empire isa rin syang mahusay na states man sa panahon ng kanyang paghahari (1792-1750 B.C.) naabot ng Babylonia ang tugatog ng katnyagan pinagbuti nya ang pakikipagkalakalan sa Palestine, Phoenicia, atbp.

Sanhi ng pag-unlad

y y

y

y y

maayos na pagpapalakad ng pamahalaan ang pakikipagtulungan ng mababang opisyal, mga sundalo, at huwes sa hari ay nakapagdulot ng katiwasayan at kapayapaan sa lipunan nagpatatag sa lipunan at pulitika ang Kodigo ni Hammurabi. Nakatulong ito sa pag-unlad sa halos lahat ng aspeto ng buhay ng mga Babylonian malaki ang naitulong ng magagaling na artisano sa kanilang pagunlad ang pagkilala sa karapatan ng kababaihan na magpatakbo ng negosyo ay nakatulong din sa kanilang pag-unlad

Pagbagsak

y

paglusob ng mga pangkat ng Indo-Europeo na tinatawag na Kassite. Sinundan ito ng Hittite. Ang pagkakaroon ng higit na superior na armas na

.Diyosa ng kaguluhan * Bel -.Goddess of Love and War -.other s.pinalawak ang kaharian sa Syria sa Hilaga.Siya ay namuno ng 43 years (1792-1750 B. *Ang Justice System ng Babilonya.the moon god * Shamash . (do not put this on the visual aids: Siya ang kinatatakutan sa lahat ng mga diyos) The king is regarded as the representative of the gods and also treated as god. Iba pang kaalaman tungkol sa mga pinuno ng Babilonya: . ngunit ng mamuno si Hammurabi ay binago niya ang lahat ng ito.anak ni Hammurabi . . ang taas -.Ang Hari ang pinunong ehekutibo.diyos ng kamatayan.C.ito ay nakaukit sa isang black basalt stone na 8ft. ] -----------> Iniaalay ang mga panalangin at sakripisyo ng mga diyus-diyosan upang matamo ang kanilang pabor at upang mawaglit ang kanilang galit.diyos ng lupa * Nergal -.Ang Hari ay tinutulungang mamuno ng mga: . .god of Justice.isang makapangyarihang mananakop. depicted in the Code of Hamm. huwes at militar. Elam sa Timog.dito nakasulat ang mga pagbabago sa batas na ginawa ni hammurabi. at Mediterranean sa Kanluran. .bakal ang dahilan ng pagkatalo ng mga Babylonian Politics: Mga Pangunahing Pinuno: ‡Sumuabum -unang hari ng Babilonya ‡Hammurabi .mabababang opisyal . . The king has priests and advisers who practice magic and astrology (study of star configurations to determine an individual's fate) [ Trivia: The modern practice of horoscope reading.opisyal ng hukbo .) ‡Samsuiluna . : Diyos ng Pag-ibig * Tiamat -.head or supreme god -.Ngunit ng natapos na siya sa pamumuno ay nagsimulang mawala ang kapangyarihan ng Babilonya.sa kanyang paghahari narating ng Babilonya ang tugatog ng katanyagan. Halimbawa ng kanilang mga diyus-diyosan: * Marduk -.tinangka niyang ipagtuloy ang pamumuno ng kaniyang ama.tinalo niya ang mga local chieftains sa Mesopotamia at pinagkaisa ang mga nasasakupan nito .other sources: Diyos ng Tubig * Sin -.* ‡Marami nang nageexist na batas sa Babilonya. : Diyos ng Araw * Ishtar -.kahit na sinasabing binago ni Hammurabi ang mga batas. . ‡Code of Hammurabi. makkikita dito na binibigyang emphasis niya ang batas na "eye for na eye and tooth for a tooth" Religion May 65.other sources: Diyos ng digmaan. .god of wisdom and spells .other s.000 na diyus-diyosan ang mga Babylonian.mga sugo at mga gobernador ng iba't-ibang lungsod. -.siya ang apo ni Sumuabum . which divides the heavenly bodies into 12 zodiac signs has their roots in Babylonian astrological knowledge. `Lower Gods` * Ea -.

Ang pagsikat ng Assyria Hilagang rehiyon ng Babylonia Assur ang kanilang kabiserang lungsod na ipinangalan kay Ashur na kanilang Diyos ng Digmaan War-like at malulupit Ipinakita ang pagsikat ng sining ng pakikidigma y y y y Economy pagsasaka paggamit ng araro noon pa mang 1400 B. Assyria was soon defeated by Hammurabi of Babylon and remained in the shadow of the Babylonian Empire throughout this period. sugal at negosyo. defeats Nebuchadnezzar I of Babylon · Inutusan ang kanyang punong mamamana na itubog ang kanyang palaso sa Mediterranean Sea bilang simbolo na ang karagatan ay pag-aari ng Assyria Shalmaneser III (858-824 B. pilak. -. Nilupig nila ang Babylonia. > Naniniwala sila sa salamangka at mga pamahiin.Ginagamit din nila ang kapangyarihan ng magic upang palayasin ang mga masasamang espiritu o upang magkaroon ng swerte sa pag-ibig.C.Ang mga templo ay itinayo sa kanilang karangalan. impyerno. at purgatoryo ngunit naniniwala sila sa buhay pagkatapos mamatay. Nagtatanim ng: trigo. Economics ziggurat Assyria I. Ang mga pari ay mayayaman at makapangyarihan. barley. Syria and Asia Minor. mga gulay irigasyon nag-alaga ng: asno: transportasyon kabayo: panggiyera baka at iba pang hayop: pagkain pagpapalayok paggawa ng tisa pagmimina pagbabakal paggawa ng salamin paggawa ng sandata pagnenegosyo at pangangalakal: (gamit ang mga asno at kamelyo) propesyunal na tagapaghiram ng salapi (gamit ang ginto.) y y · In defending Assyria.Ang kanilang kabilang buhay (afterlife) ay isang malungkot na rehiyon. After his death. -. Sila ang naging pinakamahusay na mandirigma sa asya sa kanilang kapanahunan II.C. kung saan lahat ng kaluluwa ng tao. Phoenicia at Syria Mga namuno Erishum II (1920-1900 B.) Shamshi-Adad I (1813-1783 B.-. captures Babylon & Persia · Greatest conqueror .C. at tanso Siyensya mahusay sa matematika sexagesimal (sistema ng pagkalkula na tig-60 naghati-hati ng bilog sa 360 degrees hinati ang oras sa 60 minuto at bawat minuto sa 60 segundo astronomiya at astrolohiya (bawat planeta ay isang diyos: Jupiter: Marduk Venus: Ishtar Mercury: Nebu Araw Shamash Mars: Nergal posisyon ng mga bituin tamang rekord patungkol sa planetang venus 12 simbolo ng zodiac Panulat at panitikan Cuneiform (mula sa mga Sumerian) gamit ang putik at matutulis na panulat (Hindi mabasa noon) Behistun Rock (Behistun Irag) Epic of Gilgamesh Sining y Gumawa ng sandatang yari sa bakal Nagbuo ng karwaheng panggiyera na hinihila ng kabayo Pinagbuti ang mga taktika sa pakikipaglaban ng mga manunudlang na nakasuot ng kalasag Nagtatag ng isang engineering corps upang pangasiwaan ang mga makinaryang panggiba ng pader sa mga lungsod ng kaaway Ang mga probisyon at army at mga kagamitan sa kampo ay isinakay sa mga kamelyo at kabayo. mabuti man o masama ay dinaramtan ng balahibo ng ibon at kumakain ng alikabok. igos.C.) - y y · Defeats Arameans.C) y y - He rose to prominence when he carved out an empire encompassing much of Mesopotamia. Nagorganisa ng pamahalaan Tiglath Pileser I (1114-1076 B. > Hindi naniniwala sa langit. Gumamit sila ng mga anting-anting at gayuma bilang pananggalang sa mga demonyo at mga masasamang espiritu.

Babylon. ang Assyria ay constant na rise and fall.) y V. Sargon chose Nineveh rather than the traditional capital at Assur.) IV. Assyrian empire Falls · Last King · Natalo ng medes Kung mapapansin. Kultura Language: Ancient Assyrian (Akkadian) Aral na ang kapalaluan na uri ng pamumuno ay hindi nagtatagal (ayon sa iba pang mga kaharian ± hudyat) VI.C.000 tabletang luwad Nakasuot ng lino at naninirahan sa magagandang palasyo Epektibong serbisyo postal Maayos at magandang kalsada Epektibong pangungulekta ng buwis y y y · Flees to Harran. dies in a battle He extended and consolidated the conquests of his presumed father. - y y y y y y y y Ground plan of temples Palaces Furniture Jewelry Carved ivory Sculpture wall painters Medicine Astrology Ekonomiya Farming Animal herding Trade Metals Land of grains Credit practices International trades - y y y y · Captures Egypt. destroyed Babylon · First one to use navy · Naglipat ng kabisera ng Assyria sa Nineveh na ipinangalan sa kanilang Diyosa ng Pagibig na si Nina Ashurbanipal (668-627 B. Get defeated. kapag sila ay bumabagsak.) - - y y y · Fought rebellions.C. III. sila ay humihingi ng tulong sa ibang imperyo.) - Arts and Science: y y y y y · Regains Assyrian might greater than before. Dahil sila ay malakas. 20 km north of Nineveh at the foot of the Gebel Musri. Tiglath-pileser III. Sila ang sentro ng atake ng ibang imperyo/sibilisasyon.) Epektibo at matatag na sistema ng pamumuno (awtoritaryan) Kauna-unahang aklatang may 200.- Tiglath Pileser III (744-727 B. · Pinakadakilang emperador · Henyo sa pakikibaka · Hindi kalianman natalo · Sa kauna-unahang pagkakataon ang magkakaibang kaharian ng Gitnang Silangan ay pinag-isa sa isang imperyo na ang hangganan ay umabot hanggang Silangan at Mediterranean Sea Sargon II (721-705 B. gustong magbasa ng aklat Ashur ubaliit II (612-609 B.C.C. copper and bronze With trade came technology Kontribusyon Sandatang gawa sa bakal - y y y - Sa kanyang pamumuno nagsimulang bumagsak ang Assyria Nagpatayo ng pinakamalaking library (3000 collection) Ayaw ng giyera. Pagbagsak Sa pamumuno ni Ashurbanipal nagsimulang bumagsak ang imperyo.C. - Abundance of iron. ninanais ng ibang sibilisasyon na sila ay matalo upang sila ang madeklarang pinakamalakas. In 713 BC he ordered the construction of a new palace and town called Dur-Sharrukin ("House of Sargon"). . Urartu. Sennacherib (704-681 B.

nagging tanyag sa pamumuno ni Haring Nebuchadnezzar . preserve / defend the king y o · Ashur-Etil-Ilani Anak ni Ashurbanipal y o o · Sin-Shumu-Lishir Heneral sa kapanahunan ni Ashur-Etil-Ilani Inagaw ang trono mula sa kanya y o o · Sin-Shar-Ishkun Anak din ni Ashurbanipal Inagaw mula kay Sin-Shumu-Lishir ang trono Sa pamumuno ni Sin-Shar-Ishkun kinaharap niya ang maraming rebelyon at pag-aalsa. ± 539 B. Humingi siya ng tulong kay Cyaxares ang hari ng Medes Tinulungan siya dahil gusto ni Cyaxares na makuha muli ang iba niyang nasasakupan na nasakop ng Assyria Tinalo nila si Sin-Shar-Ishkun Dito naman.) .itinatag ni Nabopolassar .mataas at maunlad ang kanilang antas ng pamumuhay Mga Namuno Nabopolassar(658 ± 605 BC) > (625 .C.mga inapo ng mga dating Babylonian ang mga Chaldean .ang kabisera ay Babylonia . Pumasok naman si Nebopolassar sa eksena kung saan sinakop niya ang Babylonia Walang nagawa si Sin-Shar-Ishkun dahil abala siya sa mga civil wars na nangyayari sa Assyria Sinikap ni Nebopolassar na sakupin at atakihin ang Nineveh pero hindi niya rin ito nagawa.nagpabagsak sa sandatahang lakas ng Assyria .timog na bahagi ng Mesopotamia .C. Pero bago siya mamatay nakuha niya ang Harran ng dating Assyrian Empire.605 BC) >Tumuligsa sa Assyrian Empire at ng mamatay si Ashurbanipal ay idineklara niya ang kanyang sarili bilang Hari ng Babylonia >Ng humina ang Assyrian dahil sa pagkamatay ni Ashurbanipal.tinaguriang ³Ikalawang Babylonia´ at ³Neo-Babylonian Empire´ .- Nagaagawan ang mga sumunod na namuno . Nakipagdigma sina Nabopolassar sa Ehipto hanggan siya¶y mamatay.ar-u ur . ang mga Chaldeans at Medes ay nagsama at nakuha nila ang Nineveh at si Nabopolassar. Nebuchadnezzar II 634 ± 562 BC >605 BC ± 562 BC >Anak ni Nabopolassar at nagpaggawa ng Hanging Gardens at nagpasira ng First Temple >Nabû-kudurri-u ur ± ibig sabihin ay ³ Oh God Nabu defend my first born son´. Si Nabu ay ang diyos ng karunungan at anak ni Marduk Amel-Marduk died 560 BC > anak ni Nebuchadnezzar at namuno ng dalawang taon lamang > ang kanyang pangalan ay nasa 'Uruk King List' at ang µCanon of Ptolemy¶ > Amel-Marduk ibig sabihin ay Anak ni Marduk > Sinasabi sa Bibliya na pinalaya niya si Jehoiachin ang Hari ng Judah mula sa pagkakabilanggo ngunit tinanggalan niya ito ng trono Nergal sharezer or Neriglissar >560 to 556 BC >Nergal. nagkaroon muli ng isa pang bagong hari ni si Ashur Ubaliit II na siyang nakasakop ng Harran sila Humingin siya ng tulong sa Ehipto ngunit natalo Chaldea (612 B."Oh god Nergal.

Ang mga lungsod ay may lokal na pagsasarili at nakakatanggap ng espesyal na pribilehiyo mula sa mga hari. Nabonidus >´Nabu is praised´ >Kahuli-hulihang hari ng Neo ± Babylonia o Chaldea (556-539 BCE) >Kilala siya ng mga Greeks. deific Priciple.oldest and mightiest of the Gods Lord of the World. The Indian. Lord of the city of Eridu Anu. God of Wisdom. / above the level of plain) Chaldeans kept a Sabbath day of rest every seven days.>Manugang ng Nebuchadrezzar II. except Sabeanism which is the outcome of 3 great religions. The number 7 was sacred It¶s Holy of Holies was within the shrine of Nebo. Mayroon silang korte at ang mga usapin ay kadalasang pinagpapasyahan sa kapulungan. The Gods: Bel . Etemenanki (etemenaki) ± pinakamataas na ziggurat. lunar and planetary gods and reluers. the prophet God of Wisdom . Nakuha nila ang kanilang yaman at ikinabubuhay sa mga sinakop na lupain. although they never mentioned it.earliest God of the city of Erech Tower of Babel y y y y consisted of 7 stages of brick work. pinaniniwalaang ito ang Tore ng Babel sa Bibliya Ekonomiya Masagana ang buhay sa lungsod sa ilalim ng NeoBabylonians. universal. Lord of the Deep.Maker of Fate. Father of the Gods Hea. Gumamit ng malasalaming laryo ang mga arkitekto sa pagtatayo ng bahay at palasyo na hinango pa sa inhinyera at arkitektura ng Babilonya. They believed in one impersonal. each stage of a different color. they also had thanksgiving days and days of humiliation and prayer. Mazdean. and the Egyptian. Romans pati na rin sa Hebrew bible >Siya ay sumasamba kay Sin (Moon God) at naging deboto siya nito sa Harran Temple na kung saan ang kanyang ina¶y isang priestess at ang hindi niya kinikilala si Marduk bilang isang pangunahing Diyos >Dahil dito lumisan siya papunta sa disyerto ng Tayma ng sampung taon. At habang wala siya ang kanyang anak na si Belshazzar ang namuno sa Babylon Social Pyramid Hari ± namamahala at tumutulong sa mga tao ngunit hindi sila naghahari sa mahabang panahon Heneral ± nangangalaga sa kaligtasan ng imperyo upang hindi ito masakop ng mga kaaway Mangggagaawa ± karamihan ay mga magsasaka. but offered worship to the solar. >Siya ay nakalista bilang isang hari ng Chaldean Dynasty (Babylonian Chronicle) Labashi-Marduk >556 BC >siya napakabata ng mapunta sa kanya ang trono pagkalipas ng apat na taon ng pamumuno ng kanyang ama na si Amel ± Marduk >siya ay namatay anim na buwan pagkatapos ng kanyang inagurasyon. ang anak at tagapamana ni Amel-Marduk. which shows that the temple was devoted to the 7 planets ( 154 ft. Nasanay sa mga magagandang bahay at palasyo ang mga Chaldean. na pinatay Nergal-sharezer. Religion of Chaldea Entirely lost to the world now. nagtatrabaho upang makatulong sa lipunan Alipin ± pinakamababang uri ng tao sa lipunan Paraan ng Pamumuhay Pagsasaka ang kanilang ikinabubuhay upang matustusan ang pangangailangan ng mga mamamayan at mga sundalo lalo na sa panahon ng digmaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful