Wikang Filipino...

Sagisag ng Pagka-Pilipino Ernest Genesis Mercado Guevara
(Piyesang binigkas ni Janna May Roldan Bumanlag ng Makati High School, nanalong Prinsesa ng
Bigkasan 2006, sa nakaraang Patimpalak Bigkasan sa Makati na ginanap sa Equitable PCI Bank sa selebrasyon ng Buwan ng Wika sa Makati. Ito ay sa panulat naman ni inyong lingkod, Ernest Genesis Mercado Guevara) Tagalungsod, tagalalawigan,ang iba¶y nagbalikbayan Isang lahing kinamulatan, sa isang bansa isinilang, May sariling wika na sa puso at isipa¶y nakapunla Liping hindi ikahihiya dahil sa Pilipinas tayo nagmula. Wikang Filipino,hatid sa madla¶y karunungan Sumasalamin sa kalinangan at damdaming makabayan, Tulay na nag-uugnay sa pagpapahayag ng kaisipan Nagsisilbing kawing tugon sa pag-uunawaan. Wika¶y pundasyon sa karunungang pantao Tagapaghatid ng kaalaman at katangian ng Pilipino, Mahalaga sa usapan at pangangatwirang totoo Marapat na pahalagahan para sa kaunlaran at pagbabago Matagal ng usapin pagpapaunlad sa wika ng bayan Dahil lubos na niyakap,wikang nagmula sa dayuhan, Dayuhang dumusta, ginulo ang isipan Kaya ng tayo¶y lumaya, nawala sariling pagkakakilanlan. Sa ganitong kalagayan, dalubwika may mithiin Masusing pinag-aaralan pag-unlad ng wika natin Para matutunton ang kaganapan ng lahat ng naisin Ang mapayabong pa ang lahat ng mga wikain. Upang matugunan ang suliranin ng sambayanan Wikang magbibigkis, siya nating kailangan Kung wikang Filipino ang gagamitin sa araw-araw Tiyak itong epektibo , mga gawa¶y makabuluhan. Wika nati¶y yayabong kung tatanggapin ang pagbabago Na gamitin ang diyalekto at salitang hiram sa kausap mo, May batas na nagpapahintulot na pag-aralan ang mga ito Huwag lang kalilimutan ang wika nati¶y Filipino. Sagana ang Pilipinas sa mga katutubong wikain Iba-iba ang bigkas at diin ngunit ito¶y Filipino pa rin, Saanman dako ng bansa malaya nating gamitin Ilokano, Sambal, Ivatan, Ifugao na sariling atin Kilos na kababayan, wika natin ipagmalaki Ito na ang panahon ng ating pagbubunyi. Ngayon ay buwan ng mga wikang tatak ng ating lahi. Wikang Filipino... wika ng liping kayumanggi.