Ang mga Bantas Ang tuldok- ginagamit sa sumusunod: 1. Katapusan ng pangungusapna paturol.

Halimbawa: Maraming nagawa ang pangulo. 2. Sa mga salitang dinaglat. Halimbawa: Si Gng. Arroyo ay biglang nagging pangulo. 3. Sa mga tambilang o titik sa bawat hati ng balangkas. Halimbawa: I. Kapanganakan a. Petsa b. Pook Ang Pananong- ginagamit sa sumusunod: 1. Katapusan ng pangungusap na patanong. Halimbawa: Sino ba ang tunay na bayani? Panamdam – ginagamit sa pagpapahayag ng masidhing damdamin o panamdam. Halimbawa: Naku! Nahulog ang bata. Aray! Panipi 1. Ginagamit sa mga tuwirang sinasabi ng isang nagsasalita. Halimbawa: “Sumama ka ba?” tanong ni nanay. 2. Sa mga pamagat ng akat, awit, akda babasahin ang ginagamit sa pangungusap. Halimbawa: Ang “Philippine Star” ang binibii ko. Binasa ko ang “Noli me Tangere”. 3. Sa inuulit na salita ng iba, ang ginagamit ay isang panipi lang. Halimbawa: “Ang sabi niya sa akin” ang wika ni Clara,”noong nakasalubong ko,’Huwag mong sasabihin na nakita mo ako’”.

hindi na sila kaaway. gayunman. Halimbawa: a. Gayun din ang at at ngunit kung may kahabaan ang sugnay. Bakit sia nagrereklamo: ano naman ang kanilang gusto? c. Halimbawa: a. c. sumunod naman ang mga guro. bukod diyan. Ang tuldokkuwit ay ginagamit sa mga sugnay ng tambalang pangungusap na ang pangatnig ay gaya nag maga sumusunod: samakatuwid. at pagkatapos ay nagtulong-tulong silang magligpit. b. Ang mga sundalo ay lumusob sa kaaway. atbp. ako naman ay aalis din. bukod diyan.Ang Gitling 1. Sila ay pumapayag na sa ating mungkahi. Ako’y darating d. Ang tuldokkuwit ay ginagamit upang paghiwalayin ang mga sugnay ng pangungusap na tambaan na hindi pinaghihiwalay ng pangatnig. Ang mga katulong ay aalis. Siya’t ako c. Sa pagitan ng mga pantig ng salitang nahati sa dulo ng taludtod. Halimbawa: di-naaawa di-mabuti Ang Kudlit (apostrophe)-ginagamit kung may nawawalang titik sa dalawang salitang pinag-uugnay. Sa pagitan ng di at pang-uri. 2. Dalaga’t bata b. Sa ganda’y naakit Ang Tuldokkuwit ( Semicolon) 1.. Nagkaroon ng masayang salu-salo sa baranggay. Ang Tutuldok . b. Naunang umakyat ang panauhing pandangal. samakatuwid. 1. Halimbawa: a. nakuha pa nila ang kanilang kuta.nagdiRiwang. Halimbawa: …. Sa pagitan ng dalawang salitang inuulit Halimbawa: Anu-ano saan-saan 3.

a halimbawa: a. Mahal na Ginoo: 2. isang turbo sa daampasigan. nai polish atbp. isang batang babae na nakangiti at may hawak na bulakak. b. Mahal na Tagapamahala: . 2. pubos. shampoo. Halimbawa: 1. Magaganda ang mga larawan na kanyang iginuhit. c. hair tonic.1. cream. Ang tutuldok ay ginagamit pagkatapos ng saitang pambating panimula sa liham pangalakal. Ang tutuldok ay ginagamit kung may sunod-sunod na halimbawa o talaan ng mga halimbawa. May iba’t ibang uri ng pamapaganda ang nakita ko sa harap ng salamin. at isang magandang mutya na may yakap na pusa. pabango.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful