Ang mga Bantas Ang tuldok- ginagamit sa sumusunod: 1. Katapusan ng pangungusapna paturol.

Halimbawa: Maraming nagawa ang pangulo. 2. Sa mga salitang dinaglat. Halimbawa: Si Gng. Arroyo ay biglang nagging pangulo. 3. Sa mga tambilang o titik sa bawat hati ng balangkas. Halimbawa: I. Kapanganakan a. Petsa b. Pook Ang Pananong- ginagamit sa sumusunod: 1. Katapusan ng pangungusap na patanong. Halimbawa: Sino ba ang tunay na bayani? Panamdam – ginagamit sa pagpapahayag ng masidhing damdamin o panamdam. Halimbawa: Naku! Nahulog ang bata. Aray! Panipi 1. Ginagamit sa mga tuwirang sinasabi ng isang nagsasalita. Halimbawa: “Sumama ka ba?” tanong ni nanay. 2. Sa mga pamagat ng akat, awit, akda babasahin ang ginagamit sa pangungusap. Halimbawa: Ang “Philippine Star” ang binibii ko. Binasa ko ang “Noli me Tangere”. 3. Sa inuulit na salita ng iba, ang ginagamit ay isang panipi lang. Halimbawa: “Ang sabi niya sa akin” ang wika ni Clara,”noong nakasalubong ko,’Huwag mong sasabihin na nakita mo ako’”.

. Naunang umakyat ang panauhing pandangal. sumunod naman ang mga guro. hindi na sila kaaway. Halimbawa: …. Halimbawa: a. atbp. gayunman. Sila ay pumapayag na sa ating mungkahi. Nagkaroon ng masayang salu-salo sa baranggay. 1. ako naman ay aalis din. Ang mga katulong ay aalis. Ang Tutuldok . b. Sa pagitan ng dalawang salitang inuulit Halimbawa: Anu-ano saan-saan 3. Sa ganda’y naakit Ang Tuldokkuwit ( Semicolon) 1. Gayun din ang at at ngunit kung may kahabaan ang sugnay. Sa pagitan ng mga pantig ng salitang nahati sa dulo ng taludtod. Ako’y darating d. b. Halimbawa: a. nakuha pa nila ang kanilang kuta. Halimbawa: a. Sa pagitan ng di at pang-uri. bukod diyan. Halimbawa: di-naaawa di-mabuti Ang Kudlit (apostrophe)-ginagamit kung may nawawalang titik sa dalawang salitang pinag-uugnay. Bakit sia nagrereklamo: ano naman ang kanilang gusto? c. 2.nagdiRiwang. samakatuwid. Ang tuldokkuwit ay ginagamit sa mga sugnay ng tambalang pangungusap na ang pangatnig ay gaya nag maga sumusunod: samakatuwid. Siya’t ako c. bukod diyan. Ang tuldokkuwit ay ginagamit upang paghiwalayin ang mga sugnay ng pangungusap na tambaan na hindi pinaghihiwalay ng pangatnig. at pagkatapos ay nagtulong-tulong silang magligpit.Ang Gitling 1. Ang mga sundalo ay lumusob sa kaaway. Dalaga’t bata b. c.

cream. a halimbawa: a. nai polish atbp. pabango. Ang tutuldok ay ginagamit pagkatapos ng saitang pambating panimula sa liham pangalakal. b.1. Mahal na Ginoo: 2. hair tonic. Halimbawa: 1. pubos. 2. isang turbo sa daampasigan. c. Magaganda ang mga larawan na kanyang iginuhit. at isang magandang mutya na may yakap na pusa. May iba’t ibang uri ng pamapaganda ang nakita ko sa harap ng salamin. isang batang babae na nakangiti at may hawak na bulakak. Ang tutuldok ay ginagamit kung may sunod-sunod na halimbawa o talaan ng mga halimbawa. shampoo. Mahal na Tagapamahala: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful