Republic of the Philippines Department of Education Region (Bicol) Division of Catanduanes Bagamanoc South District

BACAK ELEMENTARY SCHOOL Bacak, Bagamanoc

UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA EPP IV SY: 2010-2011

PANUTO: Basahing mabuti ang bawat sitwasyon o tanong. Pilliin ang tamang sagot at isulat ang titik sa inyong sagutang papel.

1. Kung tayo·y naliligo, kailangang kuskusin ang buong katawan upang maalis ang dumi o libag. Alin sa mga ito ang maaaring gamitin? A. Sabon C. bimpo B. Tuwalya D. bato 2. Upang malinis ng husto ang inyong mga ngipin, kailangang sipilyuhin ang mga ito. Paano ang tamang paghagod ng sipilyo? A. Paikot-ikot C. pakaliwa-pakanan B. Pataas-pababa D. papasok-palabas 3. Ang mga sumusunod ay kasangkapan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili. Alin sa mga ito ang kailangan upang maging malambot, makintab at madulas ang buhok? A. Sabon C. langis B. Bimpo D. shampoo 4. May mga paraan upang tayo·y maging malusog at may maayos na pangangatawan. Alin sa mga sumusunod ang dapat gawin? A. Maligo isang beses isang lingo B. Uminom ng softdrinks kapag nauuhaw C. Kumain ng marami hanggang gusto D. Kumain ng tama araw-araw at mag ehersisyo 5. Alin ang tamang paraan ng paggupit ng kuko? A. Gupitin ng tuwid B. Sundin ang hugis ng daliri C. Gupitin ng patatsulok D. Gupitin ng paliko-liko 6. Si Gng. Villarey ay principal ng bayan, alin kaya sa mga kasuotang ito ang gagamitin niya sa paaralan?

Bakit kaya? A. Iaspili ang lahat ng tupi C. Itago na muna ang damit n napunit C. Lilipan agad ang laylayan D. ikabit ng aspili ang butones B. Habang naghahanda sa pagpasok si Cyrus. Nang hindi ito kainin ng ipis 12.isabit sa pako 8. t-shirt B. katawan 14. Upang Makita ang magkakahawig na kulay C. Alambre B. Upang piliin ang mga ibibilad sa araw B. guguhitan muna ang bahaging lilipan 10. Dapat pagbukod-bukurin ang mga labahin bago uto labhan. Manggas B. Ipamigay sa kapitbahay ang blusa D. balikat C. Kaswal C. aling bahagi nito ang unang paplantsahin? A. medida C. nagbihis ng damit si Leo. Daster D. Napunit ng bahagya ang blusa ni Shaira. bakit kailangang pagsamasamahin ang mga magkakatulad na damit? A. ibalik ang uniporme sa pinagbilhan 11. Kung magpaplantsa ng mga blusa. C. Ano ang kailangan kong gawin? A. Nang hindi magkaroon ng masamang amoy B. Lagyan ng aspili ang bahaging napunit B. Ibig kong matiyak na pantay ang aking pagtutupi. Sa ibabaw ng kama D. Upang ihiwalay ang mga damit na nangungupas D. Sa pag-aaytos at pagsasalansan ng damit sa cabinet. taas at haba ng katawan? A. Upang gumanda ang cabinet D. eskwala . upang makabawas sa ibang labahin D. isabit sa hanger B. Upang madaling tukuyin ang damit C. ihihilbana muna ang laylayan B. Upang matandaan ang mga luma at bagong damit 13. kwelyo D. napansin niya kakaunti na lang ang sinulid na nakakabit sa butones ng paha sa uniporme. Ano ang dapat gawin? A. Sa ibabaw ng upuan C. Alin sa mga ito ang ginagamit upang makuha ang tama o wastong laki. Upang maging makulay ang salansan B.A. Bakit kailangang malabhan agad ang mga ito? A. Saan niya dapat ilagay ang unipormeng hinubad? A. uniporme 7. Upang maubos ang saboing panlaba C. Sulsihin ang bahaging napunit 9. Ang mga damit pangloob ay karaniwang napapawisan at narurumihan. Pagkagaling sa paaralan. Upang ipakita sa mga kakilala 15. Itutupi ko ang laylayan ng aking palda. Ano ang dapat niyang gawin? A. Itahi na muli ang butones C. Alisin na lang ang butones D. lubid D.

Dalian mo! C. Nakapagpapawis ng kamay B. Isa o dalawang buwan C. Lumaki at tumaba C. coke at ensemada B. Sa kantina ng paaralan ay maraming pagkain sa meryenda reses. lima o anim na buwan B. Alin sa mga ito ang sasabihin mo kung may gusto kang bilhin? A. Ang tatlong taon gulang na kapatid Liza ay nais nang maligong mag-isa. Upang piliin kung sino ang pinakamabigat D. uhaw at gutom 25. Patnubayan siya habang naliligo C. magkaroon ng matigas na buto 19. Napapalaki ng kalamnan ng katawan D. Sa anong gulang ng bata ang maaari na siyang kumain ng dinurog na gulay? A. Ano ang gagawin ni Liza? A. Tumaba at bumigat D. Kung ikaw ang papipiliin ng pagkain pangmeryenda. Tatlo o apat D. Bigyan siya ng tubig na paglalaruan . Kailangan ng iyong kapatid ang tamang pagkain.suman at lugaw ay mayaman sa carbohydrates. ibigay mo ito sa akin 22. Kagat ng lamok D. Ang gatas ang pangunahing pagkain na kailangan ng lumalaking bata.AGRIKULTURA 16. tumangkad at gumanda B. Ang mga mag-aaral sa elementary ay tinitimbang dalawang beses sa isang taon. gatas at cereal 17. Alin sa mga ito ang nagagawa ng carbohydrates? A. pito o walong buwan 20. lagnat at kabag B. Upang malaman kung sino ang may tamang timbang C. Ang bitamina Can nakukuha sa mangga. alin sa mga ito ang hindi nababagay sa kanya? A. Buko juice at maruya D. kamote cue at tubig 18. suman at kape B. Isa o dalawa C. Ang ginataang mais. Hayaan siyang maligong mag-isa B. Bakit kaya? A. Karne at isda D. Ilang basong gatas ang dapat ng bata araw-araw? A. Ang madahon at madilaw na gulay at sariwang prutas ay kailangan ng ating katawan upang tayo ay __________. A. Nakatutulomg sa daliang pagtulog C. Tinapay at lemonade C. Pabili po nito D. Tatlo o apat na buwan D. Nakapagbibigay ng init at lakas ng katawan 24. Lima o anim B. Upang malaman kung ano ang kinakain ng bawat isa B. A. suha at kamatis ay nakatutulong sa paglaban ng katawan sa_________. Gulay at prutas C. bibili ako nito B. Pito o walo 21. Sipon at impeksyon C. Alin sa mga ito ang dapat iwasan? A. Upang malaman kung sino ang paaalisin 23.

Alin sa mga sumusunod ang nagpapaliwanag sa sitwasyong nabanggit? A. Walang hilig si tatay at kuya sa gawaing bukid C. Nahahasa ang sariling kakayahan C. Hawakan ng mahigpit D. Pigilan siya na huwag maligong mag-isa PANG-INDUSTRIYA 26. Hawakan ang dulong bahagi ng martilyo nang malayo mula sa ulo 27. Nagagamit kaagad ang kasangkapan D. Pamimili ng lahat ng gagamitin B. sa gitna papunta sa dulo B. Hawakan ang gitna ng martilyo C. Nakatitipid ito sa gastos B. Hindi na nila kaya ang mga gawain sa bukid D. sa dulo patungong ibaba 28. Sa isang mag-anak makikita ang tatay ay nagwawalis at si kuya ay nagaalaga ng nakababatang kapatid. Bakit mahalagang matutunan ninyo ang simpleng pagkukumpuni ng mga bagay o kagamitan sa tahanan? Piliin sa ibaba ang konseptong hindi tama. Hawakan ang ulo ng martilyo B. Pakikipagtalo sa gagawing proyekto D. Ang mga gawaing bahay ay maaaring gampanan ng babae at lalaki sa isang pamilya 30. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng wastong paraan ng paghawak ng martilyo? A. Paiba-ibang direksyon D. A. Ang paglalagari ng kahoy ay nagsisimula sa : A. Ihanda muna ang plano 29.D. Maingat na pagbabalak C. Upang makapagyabang sa kapwa o sa mga kaibigan . Ayaw ni tatay na nagtatrabaho sa init ng araw B. Iisangdireksyon C. Alin sa mga sumusunod ang dapat gawin bago magsimula sa proyekto? A.

Ang masayang mag-anak ay tulong-tulong sa paggawa B. Sabihin sa kapatid na gagawin mo ang tungkulin niya ngunut gagawin din niya ang gawain mo paggaling niya B.Republic of the Philippines Department of Education Region (Bicol) Division of Catanduanes Bagamanoc South District BACAK ELEMENTARY SCHOOL Bacak. Ibinili mo siya ng regalo. May sakit ang iyong kapatid at pansamantala hindi niya kayang gawin ang nakaatang na tungkulin sa bahay. Ang mag-anak na sama-samang nagdarasal ay may matibay na pagsasamahan D. Alin sa mga ito ang hindi kasali? A. Ang di-pagkakaunawaan sa pamamahay ay njilulutas ng pag-uusap na masinsinan 4. Alin sa mga ito ang gagawin mo? A. Gawin ang tungkulin ng kapatid ng walang kasunduan D. Dapat takutin ang kapatid upang gawin ang pang-araw-araw na tungkulin sa sarili 3. A. Kaarawan ng lola mo. Anong katangian ang ipinakita mo? . Hintaying gumaling siya at ipagawa ang naiwang tungkulin C. Bagamanoc IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA EPP IV SY: 2010-2011 PANUTO: Basahin ang bawat sitwasyon o tanong. Kailangang bigyan ng regalo ang kapatid upang gawin ang mga tungkulin sa sarili D. 1. Ang pagpaparaya at pagbibigay ng konsiderasyon ay di mahalaga C. Pinipilit niyang isagawa ng kapatid ang mga tungkulin sa sarili B. Ang mga sumusunod ay mga konseptong pang mag-anak. Sabihin sa kapatid na huwag magkasakit 2. Sinasanay niya ang kapatid nag awing mag-isa ang pang-araw-araw na tungkulin sa sarili C. Piliin ang tasmang sagot at isulat ang TITIK nito sa inyong sagutang papel. Nais ni Zanjoe na matuto ang inaalagaang kapatid ng mga pang-arawaraw na tungkulin sa sarili kaya·t _______________.

Katabi ng tinidor C. Ang mga ito ay may kanya-kanyang paraan. Ang mga prutas at gulay ay sinasabing fiber foods. kailangang mailagay ang mga kubyertos sa tamang lugar. Plato o chinaware C. Sa pag-aayos ng hapag kainan. tatalupan ang manok B. ibus. Nadaragdagan ang init ng katawan D. hapon 6. Gaano kadalas ang pagdidilig sa mga ito? A. misan tuwing lingo B. tanghali. Sa kanan ng plato D. Walisin ang basura tungo sa kalsada B. Aling kaugaliang pangkalusugan ang dapat gawin sa paglilinis at pagpapaganda ng bakuran? A. dalandan at alugbati ay tinatawag na Glow Foods. 11. tinapay at kanin? A. Hihiwain ng maliliit D. Nasa ibaba ang mga dapat hugasang kagamitan. sa gawing kaliwa ng plato 10. Aling pangkat naman ang kinabibilangan ng kamote. Nagpapakinis ng mukha B. Ang petsay. Paminsan-minsan D. Pangkat Slow B. Kubyertos o silverware D. baso o glassware B.A. Pagkamagalang C. Alin sa mga ito ang dapat p[inakaunang hugasan? A. Pagkamasunurin D. umaga. sa dulo ng kutsara B. Alin sa konseptong ito ang Gawain ng fiber foods? A. Paghiwa-hiwalayin ang basura D. Mahalagang tukuyin ang mga gamit sa paglilinis ng tahanan. Itambak ang basura sa likod-bahay C. Dikdikin ng pino C. floor mop 13. Maghugas ng kamay pagkatapos maglinis ng bakuran C. Nililinis nito an gating buhok C. Alin sa mga paraang ito ang kaya mong gawin? A. palayok. Magsipilyo ng ngipin pagkatapos kumain B. Gagawa ng chicken sandwich si Delia. Alin sa mga ito ang sumisipsip ng alikabok sa carpet? A. Floor polisher C. Walis tambo D. Araw-araw C. Pangkat Grow D. Sunugin lahat ng basura 8. Ang mga halaman sa ating bakuran ay kailangang alagaan ng mabuti. Nililinis nito ang ating bituka·t tiyan . pagmamahal 5. Ipunin ang lahat ng kalat na basura sa iisangg lalagyan 7. Pangkat Go C. Suklayin ang buhok bago maglinis ng bakuran D. Saan dapat ilagay ang kutsilyo? A. pagkamaaalahanin B. Suliranin natin ngayon ang basura. Paano ihahanda ang manok bago ipalaman sa tinapay? A. Pangkat Blow 9. hihimayin ang laman 12. kaldero atbp. vacuum cleaner B.

Nais mong ilipat ang ibang lupa upang pantayin ang isang bahagi ng kamang taniman. ½ B. Anong bulaklak ito na maaaring gamitin na panglinis ng sahig ang mga dahon at tangkay nito? A. Ang mga halaman ay maaaring ornamental. Upang lumabas ang mga insekto mula sa gulay kailangan lagyan ng _________ang tubig na panhugas. May mga halamang gulay na bulaklakin nito ang niluluto o kinakain. May mga gamit pangkarpintero na ginagamit di sa paghahalaman. cross cut saw D. cauliflower D. Halamang gulay C. pala C. metrong tiklupin 22. Alin sa mga ito ang gagamitin kung puputulin ang kahoy na paayon sa hilatsa? A. Dagdag pagod sa mag-anak 17. Nagbibigay ang halaman ng pagkain B. punong prutas. Nagpapaganda ng kapaligiran D. Alin sa mga ito ang gagamitin upang ikabit na muli ang pako? A. Nagbibigay ng dagdag kita C. keyhole saw . malunggay 19.14. 1/3 AGRIKULTURA 16. Saan maaaring ibilang ang sabila at sambong? A. halamang gulay o punong-kahoy. karton 20. Kailangan ito sa paglipat ng punla PANG-INDUSTRIYA 21. halamang punong-kahoy B. Natanggal ang pakong pinagkabitan ng kulambo. Regadera B. suka C. asin D. Kailangan ito sa paggawa ng kahoy punlaan B. 3/4 D. herbal. katuray C. Ang mga sumusunod ay ang magagandang naidudulot ng paghahalaman maliban sa isa. Back saw B. Kailangan ito sa paggawa ng nursery house C. rip saw C. kartilya D. martilyo D. Ang mga paghahalaman ay nakatutulong sa ikagaganda ng kapaligiran. Ang lagari ang karaniwang ginagamit sa pagputol ng kahoy. Isa na rito ang martilyo na maaaring gamitin sa paggawa maliban sa isang sitwasyon. Regadera B. Kailangan ito sa pagpukpok ng tulos D. halamang prutas 18. A. malyete C. Alin ito? A. Medida B. Langis B. Hinuhugasan ng mabuti ang mga gulay bago talupan o hiwain. Alin ito? A. Halamang herbal D. Alin sa mga ito ang iyong gagamitin? A. 2/4 C. Gaano karaming tubig inumin ang inilalagay sa baso? A. toyo 15.

Pumili ng angkop na disturnilyador na gagamitin 4. Kung bagong putol ang kahoy magaspang ang mga gilid nito na kailangang linisin. timbangan. Alin ito? A. Yari sa kahoy ang hawakan nito at may talim na metal na may iba·t-ibang sukat. Bago magsimula sa pagkukumpuni ng kasangkapan. malyete C. Gagawin mong dustpan para sa inyong bahay. Upang maiwasan ang sakuna 27. Tukuyin ito? A. Plais B. 3-2-4-1 C. Martilyo. Napapatagal ang sira ng kasangkapan C. Plais B. Gagamitin ditto ang pang-ipit upang maging mabilis ang pagkakadikit nito. spokeshave C. piko. 1-3-4-2 . Pihitin ang turnilyo hanggang humigpit 3. gato C. Upang masira ang mga ito ng tuloy-tuloy B. Alin sa mga kagamitang ito ang gagamitin? A. 1. Upang kumita ang magkukumpuni nito D. Ginagamit ito upang bigyang hugis ang kahoy. Nakukumpuni ang sira sa maikling panahon 30. pisi 26. pisi. alambre D. kalaykay C. lagari 28. Piliin ang tamang pagkakasunod-sunod ng Gawain. Kartilya. Walang masasayang na materyales B. Nagagawa ng maayos ang kasangkapan D. gunting D. Kung magkukumpuni ng sirang kaserolang may maluwag na turnilyo. martilyo. Pala. 2-4-1-3 D. kailangang sundin ang tamang hakbang. Gamitin ng tama ang bawat kagamitan 29. 1-3-2-4 B. kailangan pagisipan o planuhin ang gagawin. lagari 24. Bakit kailangang kumpunihin bago gamitin ang mga kasangkapan at kagamitang may sira? A. Katam B. Maglaan ng maayos at matibay na sisidlan D. metro. gulok. Suriin ang turnilyo ng kasangkapan 2. katam. Upang mabawasan ang oras ng paggawa C. Linisin at patuyuin ang mga kasangkapan B. Gunting. Nasa ibaba ang mga kahalagahan ng pagpaplano maliban sa isa. Gagamitin dito ang _______________? A. katam D. kikil D. gato. May mga yerong luma na maaari pang pakinabangan. pait 25. Piliiun ang angkop na turnilyong ipapalit A. Ano ito? A. Upang makatiyak tayo na magagamit sa mahabang panahon ang mga kagamitan at mga kasangkapan sa paggawa kailangan ang ibayong pangangalaga maliban sa isa. salaan B. Alin ang gagamitin mo? A. Kailangang pagdikitin ang dalawang pirasong kahoy sa pamamagitan ng glue. Itago na lang ang mga ito upang hindi masira C.23.

bawang. Bawang. bawang. fiber foods B. mantika. Dalawang pulgada D.Republic of the Philippines Department of Education Region (Bicol) Division of Catanduanes Bagamanoc South District BACAK ELEMENTARY SCHOOL Bacak. Bagamanoc IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA EPP IV SY: 2010-2011 PANUTO: Basahin ang bawat sitwasyon o tanong. Ang mga prutas tulad ng santol. Nakataob sa mesa C. asin B. katapatan at kagitingan . kaya·t inihanda ni Nena ang mga gagamitin. EDUKASYONG PANTAHANAN 1. tatlong pulgada 5. kanin. langka at gulay na sitaw. Alin ang tamang pagkasunod-sunod ng pagsangag ng kanin? A. Mantika. okra at talong ay tumutulong sa pagtunaw ng ating kinakain at nililinis ng mga ito an gating bituka at tiyan. Piliin ang tasmang sagot at isulat ang TITIK nito sa inyong sagutang papel. energy foods 2. Mantika. kanin C. Isang pulgada C. Anong magandang asal ang ipinakikita niya? A. pakwan. tandaan na ang plato ay nakalagay nang may _________ang layo sa pinakagilid ng mesa. asin 3. asin. kalahating pulgada B. Kanin. Kailangang isangag ang tiring pagkain para sa almusal. A. Ano ang tawag sa mga pagkaing ito? A. Sa paglagay ng mga kagamitang ito. Go foods C. mantika. asin D. alin sa mga ito ang tamang ayos ng pantusok nito? A. Grow foods D. Si Roda ay nagsisikap at hindi umaasa sa tulong ng iba. tatlong pulgada 4. kanin. Nakatagilid sa mesa D. Tiwala sa sarili C. nakatihaya sa mesa B. bawang. Sa paglalagay ng tinidor.

Halos sabay-sabay ang paghinog ng mga saging sa bakuran nina marta at Thomas. Dahil ditto ano ang dapat gawin ng mga magulang? A. Sa iyong edad ngayon. Unang huhugasan ang pinakamalinis sa mga pinagkainan tulad ng baso B. Kaayusan at kalinisan D. Palakihin ng magulang ang pamilya ayon sa kanilang pananampalataya D. sandok D. Ang maliit na pamilya ay higit na nakatutugon sa mga pangangailangan kaysa malaking pamilya 11. Alin sa mga salik na ito ang tama? A. Sapat na ang matugunan ang pangangailangan sa pagkain ng maganak C. Pag-aatsara D. Bakit kailangan gumawa ng mabilisan sa pag-iimbak ng pagkain? A. Ito ay ginagamit sa pagluluto na may banayad na pansalo ng pagkain na kung minsan ay may butas ito. Pamantayan C. Sariwang gatas ng baka C. Gumawa ng tama sa lahat ng oras B. Isa na rito ang paghuhugas ng plato. Pagyeyelo C. talaan ng mga Gawain B. Ano ito? A. Gawin nila ang anumang gugustuhin C. Ang kalusugan at kasiyahan ng mag-anak ay nakasalalay sa maayos na pagkalinga at pagtugon sa pangangailangan ng mag-anak. Pulbos na gatas sa lata D. Gawin ang lahat ng kagustuhan ng mga anak D. Upang mapanatiling sariwa ang pagkain D. Gumawa ng tama kung nakatingin ang mga anak . May kasabihang ´huwaran ng mga anak ang kanilang mga magulangµ. alin ang mainam na ipasuso? A. malaki ang matutulong mo sa gawaing-bahay.B. Para sa malusog na sanggol. gatas mula sa ina 13. Alin sa mga ito ang tamang paraan ng pag-iimbak? A. Upang makain kaagad ang inimbak B. Alin sa mga ito ang dapat tandaan? A. Unang hugasan ang pinakamaliit na gamit tulad ng kutsara C. Sabay-sabay na huhugasan sa isang malaking balde 10. Upang mapakita ang galing sa pag-iimbak 7. Kutsara B. Upang makagawa ng iba pang gawain C. siyansi 9. gatas na kondensada B. kutsarita C. pakikiisa at pakikipagtulungan 6. Higit na masaya ang malaking pamilya kahit hindi sapat ang kita B. A. pagtutuyo 8. Embentaryo D. mga panuto 12. Madali ang paggawa sa mga tungkulin para sa mag-anak kung may sinusunod na__________. Unang hugasan ang plato dahil ito ang pinakamalaki D. pagmamatis B.

Kailan dapat anihin ang patola? A. veterinarian 22. ilang kilo lahat ito? A. ano naman ang tawag sa doctor ng mga hayop? A. ugat C.14. Itulak ang mesang pinagkainan sa may lababo D. buto D. Kung ang San Francisco ay pinararami sa pamamagitan ng sanga. Anong kabutihan ang maaaring maidulot ng paghahayupan sa isang mag-anak? A. Kapag ang balat nito ay magaspang na C. Kung dentista ang para sa tao. Iba·t ibang uri ng hanapbuhay ang matatagpuan sa lungsod C. Maghugas ng mga ito sa mesang kainan PANG-AGRIKULTURA 16. Kung ang bawat tiklis ay tatlumpong kilo. Kapag ang balat at buto nito ay malambot na B. Karagdagang populasyon sa bayan B. Sa anong pangkat nakahanay ang pagnanarsery? A. pangangalakal B. Alin sa mga kaisipan ang angkop sa sitwasyon? A. bulaklak 17. Alin sa mga ito ang tamang paraan? A. dahon ng niyog 21. Karagdagang kita ng mag-anak C. Papel C. kailangang mapanatili ang pagkasariwa nito. Ophthalmologist D. 30 B. Si Dina ang nakatakdang maghugas ng pinagkainan. Alin sa mga ito ang mainam na pambalot sa petsay na ilalagay sa tiklis? A. Masipag siya kaya·t natutustusan ang mga pangangailangan ng kanyang mag-anak. Plastic D. Ang mga magulang ang unang guro ng mga anak 15. pag-iisdaan 18. vegetarian B. Ang mga bata ay maaaring tumulong sa hanapbuhay D. Kapag ang balat nito ay naninilaw na D. Magsasaka ang ama ni Aira. Paghahalaman D. Sa pag-aani ng petsay upang ipagbili sa palengke. Kaya·t isa-isa niyang dinala sa lababo ang mga huhugasan. Karagdagang pagod sa mag-anak . Kapag ang balat nito ay kulubot na 20. 40 C. 50 D. Ang hanapbuhay na marangal ay nakatutulong sa pagpapaunlad ng mag-anak B. Paghahayupan C. 60 19. dahon ng saging B. Dalawang tiklis ng kamatis anng inani nila Raul. Isalansan ang lahat na pinagkainan sa malaking palanggana at dalhin sa lababo B. Psychologist C. Ilagay sa tray ang mga huhugasan ayon sa uri ng mga kagamitan C. sa anong paraan naman ang sa langka? A. Dahon B.

vetiver C. May uri ng damo na ang ugat nito ay binabayo at pagkatapos matanggal ang balat nito. palma D. Kailangang kumpunihin ang pumutok na fuse. Palitan kaagad ang nasirang fuse 29. Herpes B. yantok D. Alin sa mga ito ang maaaring gamiting pamigil. Kung duyan ang nais mong gawin. keyhole saw 30. Sisindihan ang lahat ng ilaw C. Plais B. Ito ay sakit na dala ng asong ulol na maaaring ikamatay ng taong nakagat nito. Ano ito? A. Clamp B. nipa D. Kung nais mong putulin ang sobrang alambre ng sampayan. Rip saw C.D. Gunting B. Alin sa mga hayop na ito ang napagkukunan ng balat upang gawing tsinelas. Karagdagang gastos sa mag-anak 23. White leghorn C. broiler B. A. Panatilihing malinis ang kulungan at pagkain PANG-INDUSTRIYA 26. rabies C. bronchitis 24. Aalisin ang switch D. damit atbp. Sa pagputol ng kahoy na paayon ang hilatsa ng kahoy. Paliguan ang mga hayop araw-araw B. Alin ito? A. Iba·t ibang materyales ang kailangan sa pagbuo ng proyekto. medidang asero C. A. kahoy C. ginagamit ito upang lalahin at gawing pamaypay dahil sa bango nito. Texas D. panghigpit. damo 33. plais C. Damo B. barena D. Ang buri ay mainam gawing sombrero. Hampshire 25. makahiya . disturnilyador 32. Cross cut saw D. gulok D. Buhusan ng alcohol ang kulungan nila D. Nito B. alin sa mga ito ang gagamitin mo? A. back saw B. May kagamitang nagagamit sa iba·t ibang Gawain. baging 28. ginagamit ang _________________. back saw D. sinturon. Kailangang bantayan ng beterinaryo C. Sa anumang hayop na aalagaan. Pandan B. pangbunot ng pako at pamutol ng kawad ng kuryente? A. martilyo 27. Alin sa mga ito ang una among gagawin? A. Ibaba ang main switch B. plais C. colitis D. banig at pamaypay. alin sa mga ito ang angkop na materyales? A. Anong uri ng tanim ito? A. anong panuntunang pangkalusugan ang dapat sundin? A. keyhole saw 31. buri C. Alin sa mga ito ang kasangkapang panukat? A.

34. Gawing kapaki-pakinabang ang bawat proyektong gagawin . kagamitan D. materyales 35. Kailangang gamitin at ubusin ang mga materyales sa pamayanan D. Saan nakasalalay ang maayos at mahusay na pagkakagawa ng isang proyekto? A. Ang ating bayan ay sagana sa mga materyales B. Gamitin ang mga likas na yaman sa mahusay at matipid na paraan C. Plano B. Paano natin mapahahalagahan ang mga likas na yamang ginagamit natin sa paggawa ng mga proyekto? Isa sa mga ito ay hindi kasali. dibuho C. Alin ito? A.

Mataas na uri at kaya ng bibili B. Ang sumusunod ay ilan lamang sa mga halimbawa ng tinitinda ng tingian. Maghihintay C. Mahirap na mag-anak 6. Malaki ang tubo 5. Makatutugon sa pangangailangan ng pamayanan 3. Mura at maganda C. magbantay B. Sa pamimili ng paninda tiyaking na laging __________ ang paninda. Malapit sa mataong lugar C. Bagamanoc IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT SA EPP IV SY: 2010-2011 PANUTO: Basahin ang bawat sitwasyon o tanong. Mayamang mag-anak B. Aling mag-anak sa pamayanan ang higit na natutugunan ang tingiang tindahan? A. Alin ang hindi? . A. Sa pagtatayo ng tingiang tindahan tiyaking ito ay _________________. Makipagsapalaran C. Sa pagsisimula ng maliit na tindahan ay hindi tiyak ang pag-unlad kaya sumubok at __________. Malapit sa paaralan B. Ibig ng mag-anak na mapaunlad ang tingiang tindahan.Republic of the Philippines Department of Education Region (Bicol) Division of Catanduanes Bagamanoc South District BACAK ELEMENTARY SCHOOL Bacak. Makipagsuki 2. ano ang dapat nilang gawin? A. EDUKASYONG PANTAHANAN 1. A. A. Tutulong sa pagbabantay at paglalagay ng presyo 4. Piliin ang tasmang sagot at isulat ang TITIK nito sa inyong sagutang papel. Magkukuwenta B. May kayang mag-anak C.

score card 10. kambing D. wala 15. ulo D. Calculator B. kailangang panatilihing malinis ang_____. Bunga B. Magpuputo 7. Lahat na sagot ay tama 12. Alin ang maaari mong itanim? A. magtataho B. Kuneho B. Natapos ni Mila ang kanyang ginagawang proyektong panyo. Aso B. Matapos kaagad B.A. A. Isang paraan ng pagpaparami ng halaman tulad ng rosas at santan ay sa pamamagitan ng sanga. ibaon ng buhay D. katawan C. pataba sa lupa C. Ihiwalay B. Nais mong magtanim ng sibuyas at bawang. Bakit dapat pagsama-samahin ang mga panindang magkakatulad? A. Upang medaling hanapin B. Kailangang kumunsulta muna sa isang ________ upang gamutin ang alagang hayop na maysakit. sanga 13. katayin C. kambing D. Ano ang dapat gamitin sa pagpapahalaga ng natapos na proyekto? A. Aling hayop ito? A. Tinamad B. Napakainam mag-alaga ng________ dahil ito·y nagdudulot ng karne at itlog. Paano mo ito itatanim? A. baboy 14. Karaniwang inaalagaan ito upang magsilbing bantay sa ating bahay at bakuran. May gabay sa paggawa C. wala 17. Upang maakit ang mga mamimili AGRIKULTURA 11. masayang-masaya 8. pang-fill up D. test pool C. A. A. Alahero C. A. manok C. Piliin ang sanga na may suloy sa tagiliran C. buto C. doctor 18. baboy C. Maging ang dumi ng hayop ay maaaring pakinabangan dahil maaari itong gawing _________. nalungkot C. Kulungan B. Kailangang may palno ang proyekto bago magsimulang gumawa upang _____________. A. Ano ang kanyang naramdaman? A. Itanim sa lupa ng patayo hangga·t kalagitnaan ng sanga D. dentist D. Upang medaling maabot ng tinder C. A. kalabaw . Ang alagang manok na may sintomas ng sakit ay dapat _____________. Palamuti B. Beterinaryo B. Upang makatiyak na ligtas sa sakit ang alagang hayop. hilot C. pagkain D. Makapagpahinga kaagad 9. Putulin ang isang dulo ng sanga ng pahilis B. wala 16.

Kabayo B. Pakinabang nito C. A. Ano ito? A.19. Isang bahagi ng plano ng proyekto na kung saan ito ang magiging kaanyuan ng proyekto. A. Mura o butong malambot pa PANG-INDUSTRIYA 21. Gamitin ang hintuturo sa pamamatnubay sa paglalagari 25. dapat mo munang alamin ang___________________. Butang galling sa katamtamang gulay C. aso 20. Ang _______ ay isang uri ng martilyong ginagamit sa pamukpok sa pait upang hindi masira ang kahoy na hawakan nito. Sa pagbabarnis kailangang ito ay _________. kailangan _______________. A. Mapagkukunang sangkap 23. Butong maraming halo D. Presyo at gamit nito B. grasa 28. Upang maiwasan ang sakuna sa paggawa. manipis at pantay B. layunin C. Upang kumapit sa pintura o barnis bilang panapos kailangang makinis at walang ____________. ____________ay ipinapahid sa proyekto upang magkaroon ng kulay at maging kaakit-akit. Ito ay isang uri ng hayop na inaalagaan dahil sa kanyang karne. A. ano ang pipiliin mo? A. Bago makabuo ng anumang proyekto sa gawaing kamay at pangkalahatang industriya. A. malyete D. nakaturong palayo sa taong gumagawa B. alketran C. Gamitin ang angkop na kasangkapan para sa bawat Gawain B. Hilaw na sangkap sa kapaligiran at pakinabang nito 22. claw hammer C. Mga pangunahing kasangkapan at karaniwang ginagamit ditto B. A. gatas at maaaring katulong sa bukid. A. takpan ng papel ang talim 26. Paunti-unti at makapal . Langis B. Ang proyektong gagawin ay kailangang ibatay sa ___________. Butong galling sa malusog at magulang na halaman B. A. nakaturo sa sahig C. wala 24. Halaga ng mga kagamitan C. Langis B. Maso B. Dibuho B. Kung ikaw ay papipiliin ng butong iyong itatanim upang medaling lumaki at sumibol. pintura C. Ilagay ang kasangkapang may talim sa ibabaw ng mesang gawaan na ang talim ay ___________. Subukin ang talim ng kasangkapan sa buhok C. Ito·y karaniwang pangwakas na hakbang sa pagbubuo ng proyekto lalo na kung ito·y yari sa kahoy. kambing C. A. baka D. talaan ng materyales 27. buhangin 29. Mabilis.

Barena B.C. pait . katam C. Unahin ang labas bago ang loob ng proyekto 30. Alin sa kagamitang ito ang ginagamit upang kuminis o pumantay ang ibabaw ng kahoy? A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful