Republic of the Philippines Department of Education Region (Bicol) Division of Catanduanes Bagamanoc South District

BACAK ELEMENTARY SCHOOL Bacak, Bagamanoc

UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA EPP IV SY: 2010-2011

PANUTO: Basahing mabuti ang bawat sitwasyon o tanong. Pilliin ang tamang sagot at isulat ang titik sa inyong sagutang papel.

1. Kung tayo·y naliligo, kailangang kuskusin ang buong katawan upang maalis ang dumi o libag. Alin sa mga ito ang maaaring gamitin? A. Sabon C. bimpo B. Tuwalya D. bato 2. Upang malinis ng husto ang inyong mga ngipin, kailangang sipilyuhin ang mga ito. Paano ang tamang paghagod ng sipilyo? A. Paikot-ikot C. pakaliwa-pakanan B. Pataas-pababa D. papasok-palabas 3. Ang mga sumusunod ay kasangkapan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili. Alin sa mga ito ang kailangan upang maging malambot, makintab at madulas ang buhok? A. Sabon C. langis B. Bimpo D. shampoo 4. May mga paraan upang tayo·y maging malusog at may maayos na pangangatawan. Alin sa mga sumusunod ang dapat gawin? A. Maligo isang beses isang lingo B. Uminom ng softdrinks kapag nauuhaw C. Kumain ng marami hanggang gusto D. Kumain ng tama araw-araw at mag ehersisyo 5. Alin ang tamang paraan ng paggupit ng kuko? A. Gupitin ng tuwid B. Sundin ang hugis ng daliri C. Gupitin ng patatsulok D. Gupitin ng paliko-liko 6. Si Gng. Villarey ay principal ng bayan, alin kaya sa mga kasuotang ito ang gagamitin niya sa paaralan?

Daster D. nagbihis ng damit si Leo. Sa pag-aaytos at pagsasalansan ng damit sa cabinet. Upang matandaan ang mga luma at bagong damit 13. Sa ibabaw ng upuan C. Ano ang dapat gawin? A. Alin sa mga ito ang ginagamit upang makuha ang tama o wastong laki. Upang ihiwalay ang mga damit na nangungupas D. guguhitan muna ang bahaging lilipan 10. Ibig kong matiyak na pantay ang aking pagtutupi. Sa ibabaw ng kama D. ihihilbana muna ang laylayan B. Nang hindi ito kainin ng ipis 12. bakit kailangang pagsamasamahin ang mga magkakatulad na damit? A. eskwala . Itahi na muli ang butones C. Ang mga damit pangloob ay karaniwang napapawisan at narurumihan. t-shirt B. Saan niya dapat ilagay ang unipormeng hinubad? A. aling bahagi nito ang unang paplantsahin? A. napansin niya kakaunti na lang ang sinulid na nakakabit sa butones ng paha sa uniporme.A. Upang Makita ang magkakahawig na kulay C. Ipamigay sa kapitbahay ang blusa D.isabit sa pako 8. Upang piliin ang mga ibibilad sa araw B. Iaspili ang lahat ng tupi C. Kaswal C. Nang hindi magkaroon ng masamang amoy B. medida C. ibalik ang uniporme sa pinagbilhan 11. Upang maubos ang saboing panlaba C. Sulsihin ang bahaging napunit 9. taas at haba ng katawan? A. Manggas B. Kung magpaplantsa ng mga blusa. Lagyan ng aspili ang bahaging napunit B. Ano ang kailangan kong gawin? A. Ano ang dapat niyang gawin? A. kwelyo D. Alambre B. Itutupi ko ang laylayan ng aking palda. ikabit ng aspili ang butones B. Upang ipakita sa mga kakilala 15. katawan 14. Itago na muna ang damit n napunit C. uniporme 7. upang makabawas sa ibang labahin D. Alisin na lang ang butones D. Napunit ng bahagya ang blusa ni Shaira. Dapat pagbukod-bukurin ang mga labahin bago uto labhan. Bakit kailangang malabhan agad ang mga ito? A. Upang madaling tukuyin ang damit C. C. Upang gumanda ang cabinet D. Upang maging makulay ang salansan B. Bakit kaya? A. Pagkagaling sa paaralan. Habang naghahanda sa pagpasok si Cyrus. isabit sa hanger B. Lilipan agad ang laylayan D. balikat C. lubid D.

Kailangan ng iyong kapatid ang tamang pagkain. Gulay at prutas C. Isa o dalawang buwan C. coke at ensemada B. Ilang basong gatas ang dapat ng bata araw-araw? A. A. Ang tatlong taon gulang na kapatid Liza ay nais nang maligong mag-isa. alin sa mga ito ang hindi nababagay sa kanya? A. Tumaba at bumigat D. Alin sa mga ito ang nagagawa ng carbohydrates? A. magkaroon ng matigas na buto 19. Nakapagbibigay ng init at lakas ng katawan 24. Napapalaki ng kalamnan ng katawan D. pito o walong buwan 20. Sa kantina ng paaralan ay maraming pagkain sa meryenda reses. A. Lumaki at tumaba C. Isa o dalawa C. Ano ang gagawin ni Liza? A. lima o anim na buwan B. Ang gatas ang pangunahing pagkain na kailangan ng lumalaking bata. Ang mga mag-aaral sa elementary ay tinitimbang dalawang beses sa isang taon. Alin sa mga ito ang dapat iwasan? A. Karne at isda D. uhaw at gutom 25. Pito o walo 21. Upang malaman kung sino ang may tamang timbang C. suha at kamatis ay nakatutulong sa paglaban ng katawan sa_________. Upang piliin kung sino ang pinakamabigat D. Tatlo o apat na buwan D.AGRIKULTURA 16. Sipon at impeksyon C. Ang bitamina Can nakukuha sa mangga. bibili ako nito B. Lima o anim B. Kagat ng lamok D. tumangkad at gumanda B. Hayaan siyang maligong mag-isa B. ibigay mo ito sa akin 22. Pabili po nito D. lagnat at kabag B. Ang madahon at madilaw na gulay at sariwang prutas ay kailangan ng ating katawan upang tayo ay __________. suman at kape B. Sa anong gulang ng bata ang maaari na siyang kumain ng dinurog na gulay? A. Tatlo o apat D. Bakit kaya? A. Nakapagpapawis ng kamay B. Patnubayan siya habang naliligo C. kamote cue at tubig 18. gatas at cereal 17. Nakatutulomg sa daliang pagtulog C.suman at lugaw ay mayaman sa carbohydrates. Kung ikaw ang papipiliin ng pagkain pangmeryenda. Ang ginataang mais. Buko juice at maruya D. Tinapay at lemonade C. Upang malaman kung sino ang paaalisin 23. Dalian mo! C. Bigyan siya ng tubig na paglalaruan . Alin sa mga ito ang sasabihin mo kung may gusto kang bilhin? A. Upang malaman kung ano ang kinakain ng bawat isa B.

Walang hilig si tatay at kuya sa gawaing bukid C.D. Ang paglalagari ng kahoy ay nagsisimula sa : A. Ang mga gawaing bahay ay maaaring gampanan ng babae at lalaki sa isang pamilya 30. Maingat na pagbabalak C. Iisangdireksyon C. sa gitna papunta sa dulo B. Hawakan ang dulong bahagi ng martilyo nang malayo mula sa ulo 27. Pakikipagtalo sa gagawing proyekto D. Sa isang mag-anak makikita ang tatay ay nagwawalis at si kuya ay nagaalaga ng nakababatang kapatid. Ayaw ni tatay na nagtatrabaho sa init ng araw B. Hindi na nila kaya ang mga gawain sa bukid D. A. Upang makapagyabang sa kapwa o sa mga kaibigan . Pigilan siya na huwag maligong mag-isa PANG-INDUSTRIYA 26. Alin sa mga sumusunod ang nagpapaliwanag sa sitwasyong nabanggit? A. Hawakan ang gitna ng martilyo C. sa dulo patungong ibaba 28. Alin sa mga sumusunod ang dapat gawin bago magsimula sa proyekto? A. Paiba-ibang direksyon D. Hawakan ang ulo ng martilyo B. Pamimili ng lahat ng gagamitin B. Bakit mahalagang matutunan ninyo ang simpleng pagkukumpuni ng mga bagay o kagamitan sa tahanan? Piliin sa ibaba ang konseptong hindi tama. Nahahasa ang sariling kakayahan C. Nagagamit kaagad ang kasangkapan D. Ihanda muna ang plano 29. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng wastong paraan ng paghawak ng martilyo? A. Nakatitipid ito sa gastos B. Hawakan ng mahigpit D.

Dapat takutin ang kapatid upang gawin ang pang-araw-araw na tungkulin sa sarili 3. Ang masayang mag-anak ay tulong-tulong sa paggawa B. Ang mga sumusunod ay mga konseptong pang mag-anak. Alin sa mga ito ang hindi kasali? A. Pinipilit niyang isagawa ng kapatid ang mga tungkulin sa sarili B. May sakit ang iyong kapatid at pansamantala hindi niya kayang gawin ang nakaatang na tungkulin sa bahay. A. Ibinili mo siya ng regalo. Sabihin sa kapatid na gagawin mo ang tungkulin niya ngunut gagawin din niya ang gawain mo paggaling niya B. Nais ni Zanjoe na matuto ang inaalagaang kapatid ng mga pang-arawaraw na tungkulin sa sarili kaya·t _______________. 1. Piliin ang tasmang sagot at isulat ang TITIK nito sa inyong sagutang papel. Ang pagpaparaya at pagbibigay ng konsiderasyon ay di mahalaga C. Anong katangian ang ipinakita mo? . Kaarawan ng lola mo. Gawin ang tungkulin ng kapatid ng walang kasunduan D. Hintaying gumaling siya at ipagawa ang naiwang tungkulin C. Alin sa mga ito ang gagawin mo? A. Sinasanay niya ang kapatid nag awing mag-isa ang pang-araw-araw na tungkulin sa sarili C. Sabihin sa kapatid na huwag magkasakit 2. Ang mag-anak na sama-samang nagdarasal ay may matibay na pagsasamahan D.Republic of the Philippines Department of Education Region (Bicol) Division of Catanduanes Bagamanoc South District BACAK ELEMENTARY SCHOOL Bacak. Bagamanoc IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA EPP IV SY: 2010-2011 PANUTO: Basahin ang bawat sitwasyon o tanong. Ang di-pagkakaunawaan sa pamamahay ay njilulutas ng pag-uusap na masinsinan 4. Kailangang bigyan ng regalo ang kapatid upang gawin ang mga tungkulin sa sarili D.

Mahalagang tukuyin ang mga gamit sa paglilinis ng tahanan. Ipunin ang lahat ng kalat na basura sa iisangg lalagyan 7. Ang petsay. Alin sa mga ito ang dapat p[inakaunang hugasan? A. Pagkamagalang C. Alin sa mga paraang ito ang kaya mong gawin? A. Itambak ang basura sa likod-bahay C. pagkamaaalahanin B. Hihiwain ng maliliit D. Pangkat Slow B. Nililinis nito ang ating bituka·t tiyan .A. Gaano kadalas ang pagdidilig sa mga ito? A. Suliranin natin ngayon ang basura. Nadaragdagan ang init ng katawan D. hapon 6. Gagawa ng chicken sandwich si Delia. Saan dapat ilagay ang kutsilyo? A. tanghali. tatalupan ang manok B. Nasa ibaba ang mga dapat hugasang kagamitan. Sa pag-aayos ng hapag kainan. Katabi ng tinidor C. Pangkat Go C. Sunugin lahat ng basura 8. Paano ihahanda ang manok bago ipalaman sa tinapay? A. umaga. Pangkat Grow D. floor mop 13. Kubyertos o silverware D. ibus. Ang mga prutas at gulay ay sinasabing fiber foods. Pagkamasunurin D. Floor polisher C. Dikdikin ng pino C. Aling kaugaliang pangkalusugan ang dapat gawin sa paglilinis at pagpapaganda ng bakuran? A. Nililinis nito an gating buhok C. kaldero atbp. Sa kanan ng plato D. Alin sa mga ito ang sumisipsip ng alikabok sa carpet? A. tinapay at kanin? A. sa gawing kaliwa ng plato 10. Suklayin ang buhok bago maglinis ng bakuran D. palayok. Maghugas ng kamay pagkatapos maglinis ng bakuran C. kailangang mailagay ang mga kubyertos sa tamang lugar. Walis tambo D. sa dulo ng kutsara B. 11. Paghiwa-hiwalayin ang basura D. dalandan at alugbati ay tinatawag na Glow Foods. vacuum cleaner B. pagmamahal 5. misan tuwing lingo B. Alin sa konseptong ito ang Gawain ng fiber foods? A. Nagpapakinis ng mukha B. Pangkat Blow 9. Aling pangkat naman ang kinabibilangan ng kamote. baso o glassware B. Paminsan-minsan D. Ang mga ito ay may kanya-kanyang paraan. Plato o chinaware C. Magsipilyo ng ngipin pagkatapos kumain B. Ang mga halaman sa ating bakuran ay kailangang alagaan ng mabuti. hihimayin ang laman 12. Walisin ang basura tungo sa kalsada B. Araw-araw C.

punong prutas. halamang prutas 18. Kailangan ito sa paggawa ng nursery house C. halamang gulay o punong-kahoy. Halamang herbal D. Back saw B. martilyo D. Nais mong ilipat ang ibang lupa upang pantayin ang isang bahagi ng kamang taniman. Alin sa mga ito ang gagamitin upang ikabit na muli ang pako? A. Alin sa mga ito ang iyong gagamitin? A. cauliflower D. Saan maaaring ibilang ang sabila at sambong? A. Alin ito? A. May mga halamang gulay na bulaklakin nito ang niluluto o kinakain. Regadera B. Alin ito? A. Anong bulaklak ito na maaaring gamitin na panglinis ng sahig ang mga dahon at tangkay nito? A. Hinuhugasan ng mabuti ang mga gulay bago talupan o hiwain. ½ B. rip saw C. katuray C.14. Halamang gulay C. toyo 15. kartilya D. suka C. halamang punong-kahoy B. A. Upang lumabas ang mga insekto mula sa gulay kailangan lagyan ng _________ang tubig na panhugas. Kailangan ito sa pagpukpok ng tulos D. herbal. Ang mga sumusunod ay ang magagandang naidudulot ng paghahalaman maliban sa isa. 2/4 C. Regadera B. Nagbibigay ang halaman ng pagkain B. Nagbibigay ng dagdag kita C. Langis B. metrong tiklupin 22. Dagdag pagod sa mag-anak 17. Isa na rito ang martilyo na maaaring gamitin sa paggawa maliban sa isang sitwasyon. cross cut saw D. Medida B. 3/4 D. Ang lagari ang karaniwang ginagamit sa pagputol ng kahoy. Alin sa mga ito ang gagamitin kung puputulin ang kahoy na paayon sa hilatsa? A. Natanggal ang pakong pinagkabitan ng kulambo. Ang mga halaman ay maaaring ornamental. asin D. May mga gamit pangkarpintero na ginagamit di sa paghahalaman. karton 20. pala C. Nagpapaganda ng kapaligiran D. 1/3 AGRIKULTURA 16. Ang mga paghahalaman ay nakatutulong sa ikagaganda ng kapaligiran. Kailangan ito sa paglipat ng punla PANG-INDUSTRIYA 21. Kailangan ito sa paggawa ng kahoy punlaan B. Gaano karaming tubig inumin ang inilalagay sa baso? A. keyhole saw . malyete C. malunggay 19.

Upang mabawasan ang oras ng paggawa C. Alin ito? A. Walang masasayang na materyales B. Katam B. pisi. spokeshave C. kalaykay C. Gagamitin ditto ang pang-ipit upang maging mabilis ang pagkakadikit nito. salaan B. Nasa ibaba ang mga kahalagahan ng pagpaplano maliban sa isa. 1-3-2-4 B. malyete C. Plais B. katam D. Plais B. martilyo. 1. Gamitin ng tama ang bawat kagamitan 29. Gunting. 2-4-1-3 D. Upang makatiyak tayo na magagamit sa mahabang panahon ang mga kagamitan at mga kasangkapan sa paggawa kailangan ang ibayong pangangalaga maliban sa isa. Kung bagong putol ang kahoy magaspang ang mga gilid nito na kailangang linisin. gunting D. Ginagamit ito upang bigyang hugis ang kahoy. piko. Yari sa kahoy ang hawakan nito at may talim na metal na may iba·t-ibang sukat. alambre D. Maglaan ng maayos at matibay na sisidlan D. Nagagawa ng maayos ang kasangkapan D. katam. May mga yerong luma na maaari pang pakinabangan. Upang masira ang mga ito ng tuloy-tuloy B. Kung magkukumpuni ng sirang kaserolang may maluwag na turnilyo. lagari 28. Upang maiwasan ang sakuna 27. Upang kumita ang magkukumpuni nito D. Martilyo. gulok. Gagawin mong dustpan para sa inyong bahay. Piliiun ang angkop na turnilyong ipapalit A. Piliin ang tamang pagkakasunod-sunod ng Gawain. gato C. pait 25. 3-2-4-1 C. Alin sa mga kagamitang ito ang gagamitin? A. Napapatagal ang sira ng kasangkapan C. Suriin ang turnilyo ng kasangkapan 2. timbangan. Kailangang pagdikitin ang dalawang pirasong kahoy sa pamamagitan ng glue. Pala. Tukuyin ito? A. Nakukumpuni ang sira sa maikling panahon 30. Pumili ng angkop na disturnilyador na gagamitin 4. Kartilya. Bago magsimula sa pagkukumpuni ng kasangkapan. kailangan pagisipan o planuhin ang gagawin. 1-3-4-2 . kailangang sundin ang tamang hakbang. Gagamitin dito ang _______________? A. pisi 26. gato. lagari 24. Pihitin ang turnilyo hanggang humigpit 3. metro. Ano ito? A. kikil D. Alin ang gagamitin mo? A. Linisin at patuyuin ang mga kasangkapan B. Bakit kailangang kumpunihin bago gamitin ang mga kasangkapan at kagamitang may sira? A. Itago na lang ang mga ito upang hindi masira C.23.

Sa paglagay ng mga kagamitang ito. Ano ang tawag sa mga pagkaing ito? A. tatlong pulgada 4. tatlong pulgada 5. A. Tiwala sa sarili C. Alin ang tamang pagkasunod-sunod ng pagsangag ng kanin? A. Sa paglalagay ng tinidor. Nakataob sa mesa C.Republic of the Philippines Department of Education Region (Bicol) Division of Catanduanes Bagamanoc South District BACAK ELEMENTARY SCHOOL Bacak. Anong magandang asal ang ipinakikita niya? A. Si Roda ay nagsisikap at hindi umaasa sa tulong ng iba. Piliin ang tasmang sagot at isulat ang TITIK nito sa inyong sagutang papel. Nakatagilid sa mesa D. energy foods 2. mantika. kanin. bawang. asin B. bawang. katapatan at kagitingan . okra at talong ay tumutulong sa pagtunaw ng ating kinakain at nililinis ng mga ito an gating bituka at tiyan. EDUKASYONG PANTAHANAN 1. asin 3. Isang pulgada C. pakwan. Bagamanoc IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA EPP IV SY: 2010-2011 PANUTO: Basahin ang bawat sitwasyon o tanong. Mantika. mantika. alin sa mga ito ang tamang ayos ng pantusok nito? A. Bawang. Go foods C. Ang mga prutas tulad ng santol. fiber foods B. asin. bawang. Kailangang isangag ang tiring pagkain para sa almusal. langka at gulay na sitaw. Kanin. kaya·t inihanda ni Nena ang mga gagamitin. tandaan na ang plato ay nakalagay nang may _________ang layo sa pinakagilid ng mesa. kanin. Dalawang pulgada D. nakatihaya sa mesa B. Mantika. kanin C. asin D. Grow foods D. kalahating pulgada B.

Ang maliit na pamilya ay higit na nakatutugon sa mga pangangailangan kaysa malaking pamilya 11. malaki ang matutulong mo sa gawaing-bahay. Ito ay ginagamit sa pagluluto na may banayad na pansalo ng pagkain na kung minsan ay may butas ito. Para sa malusog na sanggol. Upang mapakita ang galing sa pag-iimbak 7. Upang makain kaagad ang inimbak B. sandok D. Dahil ditto ano ang dapat gawin ng mga magulang? A. Gumawa ng tama sa lahat ng oras B. gatas na kondensada B. Ang kalusugan at kasiyahan ng mag-anak ay nakasalalay sa maayos na pagkalinga at pagtugon sa pangangailangan ng mag-anak. gatas mula sa ina 13. Gawin ang lahat ng kagustuhan ng mga anak D. alin ang mainam na ipasuso? A. Unang hugasan ang pinakamaliit na gamit tulad ng kutsara C. Sabay-sabay na huhugasan sa isang malaking balde 10. Bakit kailangan gumawa ng mabilisan sa pag-iimbak ng pagkain? A.B. May kasabihang ´huwaran ng mga anak ang kanilang mga magulangµ. Sariwang gatas ng baka C. Kutsara B. Sa iyong edad ngayon. Pamantayan C. Ano ito? A. talaan ng mga Gawain B. Unang hugasan ang plato dahil ito ang pinakamalaki D. mga panuto 12. Upang mapanatiling sariwa ang pagkain D. siyansi 9. Pulbos na gatas sa lata D. Gumawa ng tama kung nakatingin ang mga anak . kutsarita C. Madali ang paggawa sa mga tungkulin para sa mag-anak kung may sinusunod na__________. Halos sabay-sabay ang paghinog ng mga saging sa bakuran nina marta at Thomas. pagmamatis B. A. Palakihin ng magulang ang pamilya ayon sa kanilang pananampalataya D. Unang huhugasan ang pinakamalinis sa mga pinagkainan tulad ng baso B. Alin sa mga ito ang dapat tandaan? A. pakikiisa at pakikipagtulungan 6. Embentaryo D. Upang makagawa ng iba pang gawain C. pagtutuyo 8. Pagyeyelo C. Alin sa mga ito ang tamang paraan ng pag-iimbak? A. Pag-aatsara D. Alin sa mga salik na ito ang tama? A. Isa na rito ang paghuhugas ng plato. Higit na masaya ang malaking pamilya kahit hindi sapat ang kita B. Kaayusan at kalinisan D. Gawin nila ang anumang gugustuhin C. Sapat na ang matugunan ang pangangailangan sa pagkain ng maganak C.

Ophthalmologist D. bulaklak 17. sa anong paraan naman ang sa langka? A. Alin sa mga ito ang mainam na pambalot sa petsay na ilalagay sa tiklis? A. Isalansan ang lahat na pinagkainan sa malaking palanggana at dalhin sa lababo B. vegetarian B. Dalawang tiklis ng kamatis anng inani nila Raul. Alin sa mga kaisipan ang angkop sa sitwasyon? A. 60 19. Paghahalaman D. ano naman ang tawag sa doctor ng mga hayop? A. dahon ng niyog 21. Paghahayupan C. Ang hanapbuhay na marangal ay nakatutulong sa pagpapaunlad ng mag-anak B. 50 D. kailangang mapanatili ang pagkasariwa nito. Anong kabutihan ang maaaring maidulot ng paghahayupan sa isang mag-anak? A. Papel C. Kung ang bawat tiklis ay tatlumpong kilo. Psychologist C. Maghugas ng mga ito sa mesang kainan PANG-AGRIKULTURA 16. Alin sa mga ito ang tamang paraan? A. 40 C. Sa anong pangkat nakahanay ang pagnanarsery? A. Karagdagang kita ng mag-anak C. pangangalakal B. Masipag siya kaya·t natutustusan ang mga pangangailangan ng kanyang mag-anak. Itulak ang mesang pinagkainan sa may lababo D. Magsasaka ang ama ni Aira. dahon ng saging B. Kaya·t isa-isa niyang dinala sa lababo ang mga huhugasan. Kailan dapat anihin ang patola? A. Kapag ang balat nito ay naninilaw na D. Kapag ang balat at buto nito ay malambot na B. ilang kilo lahat ito? A. veterinarian 22. pag-iisdaan 18. Dahon B. Ang mga bata ay maaaring tumulong sa hanapbuhay D. Kung ang San Francisco ay pinararami sa pamamagitan ng sanga.14. Si Dina ang nakatakdang maghugas ng pinagkainan. Sa pag-aani ng petsay upang ipagbili sa palengke. Karagdagang populasyon sa bayan B. ugat C. Kung dentista ang para sa tao. buto D. Karagdagang pagod sa mag-anak . Plastic D. Kapag ang balat nito ay kulubot na 20. Ang mga magulang ang unang guro ng mga anak 15. 30 B. Iba·t ibang uri ng hanapbuhay ang matatagpuan sa lungsod C. Kapag ang balat nito ay magaspang na C. Ilagay sa tray ang mga huhugasan ayon sa uri ng mga kagamitan C.

Kung duyan ang nais mong gawin. Alin sa mga ito ang una among gagawin? A. Karagdagang gastos sa mag-anak 23. makahiya . colitis D. Alin sa mga hayop na ito ang napagkukunan ng balat upang gawing tsinelas. rabies C. Paliguan ang mga hayop araw-araw B. medidang asero C. banig at pamaypay. kahoy C. Kung nais mong putulin ang sobrang alambre ng sampayan. gulok D. Herpes B. May kagamitang nagagamit sa iba·t ibang Gawain. plais C. keyhole saw 30. back saw D. Sisindihan ang lahat ng ilaw C. buri C. Ano ito? A. back saw B. Anong uri ng tanim ito? A. Iba·t ibang materyales ang kailangan sa pagbuo ng proyekto. alin sa mga ito ang angkop na materyales? A. Ito ay sakit na dala ng asong ulol na maaaring ikamatay ng taong nakagat nito. vetiver C. Damo B. Texas D. alin sa mga ito ang gagamitin mo? A. panghigpit. broiler B. nipa D. Buhusan ng alcohol ang kulungan nila D. disturnilyador 32. Alin ito? A. yantok D. A. Gunting B. ginagamit ito upang lalahin at gawing pamaypay dahil sa bango nito. Rip saw C. Ibaba ang main switch B. Kailangang kumpunihin ang pumutok na fuse. sinturon. White leghorn C. Alin sa mga ito ang maaaring gamiting pamigil. Nito B. martilyo 27. Alin sa mga ito ang kasangkapang panukat? A. plais C. Plais B. Panatilihing malinis ang kulungan at pagkain PANG-INDUSTRIYA 26. Kailangang bantayan ng beterinaryo C. A. anong panuntunang pangkalusugan ang dapat sundin? A. Sa anumang hayop na aalagaan. pangbunot ng pako at pamutol ng kawad ng kuryente? A. May uri ng damo na ang ugat nito ay binabayo at pagkatapos matanggal ang balat nito. Hampshire 25.D. barena D. Pandan B. Cross cut saw D. Clamp B. bronchitis 24. baging 28. damit atbp. Aalisin ang switch D. Palitan kaagad ang nasirang fuse 29. ginagamit ang _________________. damo 33. palma D. Sa pagputol ng kahoy na paayon ang hilatsa ng kahoy. Ang buri ay mainam gawing sombrero. keyhole saw 31.

Gawing kapaki-pakinabang ang bawat proyektong gagawin . Gamitin ang mga likas na yaman sa mahusay at matipid na paraan C. materyales 35.34. Saan nakasalalay ang maayos at mahusay na pagkakagawa ng isang proyekto? A. Ang ating bayan ay sagana sa mga materyales B. Alin ito? A. dibuho C. kagamitan D. Kailangang gamitin at ubusin ang mga materyales sa pamayanan D. Paano natin mapahahalagahan ang mga likas na yamang ginagamit natin sa paggawa ng mga proyekto? Isa sa mga ito ay hindi kasali. Plano B.

Aling mag-anak sa pamayanan ang higit na natutugunan ang tingiang tindahan? A. Makatutugon sa pangangailangan ng pamayanan 3. Sa pagtatayo ng tingiang tindahan tiyaking ito ay _________________. Ibig ng mag-anak na mapaunlad ang tingiang tindahan. A. Mataas na uri at kaya ng bibili B.Republic of the Philippines Department of Education Region (Bicol) Division of Catanduanes Bagamanoc South District BACAK ELEMENTARY SCHOOL Bacak. A. Makipagsuki 2. Mayamang mag-anak B. EDUKASYONG PANTAHANAN 1. Bagamanoc IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT SA EPP IV SY: 2010-2011 PANUTO: Basahin ang bawat sitwasyon o tanong. Sa pagsisimula ng maliit na tindahan ay hindi tiyak ang pag-unlad kaya sumubok at __________. Piliin ang tasmang sagot at isulat ang TITIK nito sa inyong sagutang papel. magbantay B. Malaki ang tubo 5. A. Ang sumusunod ay ilan lamang sa mga halimbawa ng tinitinda ng tingian. Makipagsapalaran C. Alin ang hindi? . Maghihintay C. Malapit sa mataong lugar C. Mahirap na mag-anak 6. Malapit sa paaralan B. Sa pamimili ng paninda tiyaking na laging __________ ang paninda. Mura at maganda C. Tutulong sa pagbabantay at paglalagay ng presyo 4. ano ang dapat nilang gawin? A. May kayang mag-anak C. Magkukuwenta B.

Paano mo ito itatanim? A. Upang medaling maabot ng tinder C. kambing D. Kulungan B. Kuneho B. Ano ang kanyang naramdaman? A. A. katawan C. Kailangang kumunsulta muna sa isang ________ upang gamutin ang alagang hayop na maysakit. Palamuti B. Bakit dapat pagsama-samahin ang mga panindang magkakatulad? A. baboy C. test pool C. Ihiwalay B. kambing D. A. Upang makatiyak na ligtas sa sakit ang alagang hayop. wala 15. Beterinaryo B. Matapos kaagad B. buto C. katayin C. pataba sa lupa C. Alin ang maaari mong itanim? A. ulo D. Nais mong magtanim ng sibuyas at bawang. Maging ang dumi ng hayop ay maaaring pakinabangan dahil maaari itong gawing _________. doctor 18. sanga 13. Lahat na sagot ay tama 12. Upang maakit ang mga mamimili AGRIKULTURA 11. Makapagpahinga kaagad 9. A. Tinamad B. Aso B. Alahero C. A. Aling hayop ito? A. Calculator B.A. hilot C. manok C. Itanim sa lupa ng patayo hangga·t kalagitnaan ng sanga D. ibaon ng buhay D. nalungkot C. baboy 14. May gabay sa paggawa C. wala 16. magtataho B. Putulin ang isang dulo ng sanga ng pahilis B. A. Napakainam mag-alaga ng________ dahil ito·y nagdudulot ng karne at itlog. kalabaw . Natapos ni Mila ang kanyang ginagawang proyektong panyo. Bunga B. dentist D. A. pagkain D. Piliin ang sanga na may suloy sa tagiliran C. wala 17. score card 10. Ano ang dapat gamitin sa pagpapahalaga ng natapos na proyekto? A. masayang-masaya 8. Kailangang may palno ang proyekto bago magsimulang gumawa upang _____________. Ang alagang manok na may sintomas ng sakit ay dapat _____________. Magpuputo 7. pang-fill up D. Karaniwang inaalagaan ito upang magsilbing bantay sa ating bahay at bakuran. Isang paraan ng pagpaparami ng halaman tulad ng rosas at santan ay sa pamamagitan ng sanga. Upang medaling hanapin B. kailangang panatilihing malinis ang_____.

Presyo at gamit nito B. Ito·y karaniwang pangwakas na hakbang sa pagbubuo ng proyekto lalo na kung ito·y yari sa kahoy. Gamitin ang angkop na kasangkapan para sa bawat Gawain B. nakaturo sa sahig C. Gamitin ang hintuturo sa pamamatnubay sa paglalagari 25. Ang proyektong gagawin ay kailangang ibatay sa ___________. Maso B. baka D. A. A. Ilagay ang kasangkapang may talim sa ibabaw ng mesang gawaan na ang talim ay ___________. manipis at pantay B. A. Pakinabang nito C. Dibuho B. Butong galling sa malusog at magulang na halaman B. Butong maraming halo D. ano ang pipiliin mo? A. Langis B. pintura C. buhangin 29. malyete D. ____________ay ipinapahid sa proyekto upang magkaroon ng kulay at maging kaakit-akit. Hilaw na sangkap sa kapaligiran at pakinabang nito 22. Ang _______ ay isang uri ng martilyong ginagamit sa pamukpok sa pait upang hindi masira ang kahoy na hawakan nito. Halaga ng mga kagamitan C. Paunti-unti at makapal . layunin C.19. grasa 28. Mga pangunahing kasangkapan at karaniwang ginagamit ditto B. Isang bahagi ng plano ng proyekto na kung saan ito ang magiging kaanyuan ng proyekto. A. A. Kabayo B. aso 20. kailangan _______________. alketran C. wala 24. nakaturong palayo sa taong gumagawa B. dapat mo munang alamin ang___________________. Kung ikaw ay papipiliin ng butong iyong itatanim upang medaling lumaki at sumibol. takpan ng papel ang talim 26. talaan ng materyales 27. A. kambing C. Bago makabuo ng anumang proyekto sa gawaing kamay at pangkalahatang industriya. gatas at maaaring katulong sa bukid. Subukin ang talim ng kasangkapan sa buhok C. Langis B. claw hammer C. A. Sa pagbabarnis kailangang ito ay _________. A. Upang kumapit sa pintura o barnis bilang panapos kailangang makinis at walang ____________. Upang maiwasan ang sakuna sa paggawa. Butang galling sa katamtamang gulay C. A. Ito ay isang uri ng hayop na inaalagaan dahil sa kanyang karne. Mapagkukunang sangkap 23. Mabilis. Mura o butong malambot pa PANG-INDUSTRIYA 21. Ano ito? A.

katam C. Alin sa kagamitang ito ang ginagamit upang kuminis o pumantay ang ibabaw ng kahoy? A. Barena B. Unahin ang labas bago ang loob ng proyekto 30.C. pait .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful