Republic of the Philippines Department of Education Region (Bicol) Division of Catanduanes Bagamanoc South District

BACAK ELEMENTARY SCHOOL Bacak, Bagamanoc

UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA EPP IV SY: 2010-2011

PANUTO: Basahing mabuti ang bawat sitwasyon o tanong. Pilliin ang tamang sagot at isulat ang titik sa inyong sagutang papel.

1. Kung tayo·y naliligo, kailangang kuskusin ang buong katawan upang maalis ang dumi o libag. Alin sa mga ito ang maaaring gamitin? A. Sabon C. bimpo B. Tuwalya D. bato 2. Upang malinis ng husto ang inyong mga ngipin, kailangang sipilyuhin ang mga ito. Paano ang tamang paghagod ng sipilyo? A. Paikot-ikot C. pakaliwa-pakanan B. Pataas-pababa D. papasok-palabas 3. Ang mga sumusunod ay kasangkapan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili. Alin sa mga ito ang kailangan upang maging malambot, makintab at madulas ang buhok? A. Sabon C. langis B. Bimpo D. shampoo 4. May mga paraan upang tayo·y maging malusog at may maayos na pangangatawan. Alin sa mga sumusunod ang dapat gawin? A. Maligo isang beses isang lingo B. Uminom ng softdrinks kapag nauuhaw C. Kumain ng marami hanggang gusto D. Kumain ng tama araw-araw at mag ehersisyo 5. Alin ang tamang paraan ng paggupit ng kuko? A. Gupitin ng tuwid B. Sundin ang hugis ng daliri C. Gupitin ng patatsulok D. Gupitin ng paliko-liko 6. Si Gng. Villarey ay principal ng bayan, alin kaya sa mga kasuotang ito ang gagamitin niya sa paaralan?

Ibig kong matiyak na pantay ang aking pagtutupi. katawan 14. Upang gumanda ang cabinet D. Sulsihin ang bahaging napunit 9. Dapat pagbukod-bukurin ang mga labahin bago uto labhan. uniporme 7. bakit kailangang pagsamasamahin ang mga magkakatulad na damit? A. Bakit kaya? A. ikabit ng aspili ang butones B. Pagkagaling sa paaralan. Ang mga damit pangloob ay karaniwang napapawisan at narurumihan. Upang Makita ang magkakahawig na kulay C. ihihilbana muna ang laylayan B. Lagyan ng aspili ang bahaging napunit B. aling bahagi nito ang unang paplantsahin? A. Kung magpaplantsa ng mga blusa. medida C. Upang matandaan ang mga luma at bagong damit 13. Bakit kailangang malabhan agad ang mga ito? A. Nang hindi ito kainin ng ipis 12. balikat C. Itahi na muli ang butones C. isabit sa hanger B.A. Ipamigay sa kapitbahay ang blusa D. Ano ang dapat gawin? A. Sa ibabaw ng kama D. Alin sa mga ito ang ginagamit upang makuha ang tama o wastong laki. Napunit ng bahagya ang blusa ni Shaira. Kaswal C. Alambre B. taas at haba ng katawan? A. t-shirt B. Upang madaling tukuyin ang damit C. Habang naghahanda sa pagpasok si Cyrus. Ano ang kailangan kong gawin? A. napansin niya kakaunti na lang ang sinulid na nakakabit sa butones ng paha sa uniporme. Itago na muna ang damit n napunit C. Lilipan agad ang laylayan D. Upang ipakita sa mga kakilala 15. ibalik ang uniporme sa pinagbilhan 11. eskwala . Ano ang dapat niyang gawin? A. Daster D. C. Manggas B. Saan niya dapat ilagay ang unipormeng hinubad? A. Alisin na lang ang butones D. Upang maging makulay ang salansan B. Sa ibabaw ng upuan C. Upang piliin ang mga ibibilad sa araw B. Iaspili ang lahat ng tupi C. Nang hindi magkaroon ng masamang amoy B. Upang ihiwalay ang mga damit na nangungupas D. nagbihis ng damit si Leo. Sa pag-aaytos at pagsasalansan ng damit sa cabinet. lubid D. Upang maubos ang saboing panlaba C. guguhitan muna ang bahaging lilipan 10. Itutupi ko ang laylayan ng aking palda. kwelyo D.isabit sa pako 8. upang makabawas sa ibang labahin D.

suman at kape B.suman at lugaw ay mayaman sa carbohydrates. Sipon at impeksyon C. ibigay mo ito sa akin 22. alin sa mga ito ang hindi nababagay sa kanya? A. Isa o dalawang buwan C. Sa kantina ng paaralan ay maraming pagkain sa meryenda reses. coke at ensemada B. Karne at isda D. Upang malaman kung sino ang paaalisin 23. Upang piliin kung sino ang pinakamabigat D. gatas at cereal 17. uhaw at gutom 25. Tatlo o apat D. Sa anong gulang ng bata ang maaari na siyang kumain ng dinurog na gulay? A. Ang madahon at madilaw na gulay at sariwang prutas ay kailangan ng ating katawan upang tayo ay __________. Ang mga mag-aaral sa elementary ay tinitimbang dalawang beses sa isang taon. Buko juice at maruya D. Nakatutulomg sa daliang pagtulog C. Patnubayan siya habang naliligo C. pito o walong buwan 20. Isa o dalawa C. Ang tatlong taon gulang na kapatid Liza ay nais nang maligong mag-isa. lima o anim na buwan B. Hayaan siyang maligong mag-isa B. A. Alin sa mga ito ang nagagawa ng carbohydrates? A. Lima o anim B. Upang malaman kung ano ang kinakain ng bawat isa B. Pito o walo 21. Upang malaman kung sino ang may tamang timbang C. Tumaba at bumigat D. Kung ikaw ang papipiliin ng pagkain pangmeryenda. Ang gatas ang pangunahing pagkain na kailangan ng lumalaking bata. Nakapagbibigay ng init at lakas ng katawan 24. suha at kamatis ay nakatutulong sa paglaban ng katawan sa_________. Ang ginataang mais. Bakit kaya? A. lagnat at kabag B. tumangkad at gumanda B. kamote cue at tubig 18. Pabili po nito D. Alin sa mga ito ang dapat iwasan? A. Lumaki at tumaba C. bibili ako nito B. Ang bitamina Can nakukuha sa mangga. A. Tatlo o apat na buwan D. Tinapay at lemonade C. Alin sa mga ito ang sasabihin mo kung may gusto kang bilhin? A. Dalian mo! C. Gulay at prutas C. Kagat ng lamok D.AGRIKULTURA 16. Napapalaki ng kalamnan ng katawan D. Nakapagpapawis ng kamay B. Ilang basong gatas ang dapat ng bata araw-araw? A. Bigyan siya ng tubig na paglalaruan . Ano ang gagawin ni Liza? A. magkaroon ng matigas na buto 19. Kailangan ng iyong kapatid ang tamang pagkain.

Iisangdireksyon C. Hindi na nila kaya ang mga gawain sa bukid D. Sa isang mag-anak makikita ang tatay ay nagwawalis at si kuya ay nagaalaga ng nakababatang kapatid. sa dulo patungong ibaba 28. Walang hilig si tatay at kuya sa gawaing bukid C. sa gitna papunta sa dulo B. Nakatitipid ito sa gastos B. Bakit mahalagang matutunan ninyo ang simpleng pagkukumpuni ng mga bagay o kagamitan sa tahanan? Piliin sa ibaba ang konseptong hindi tama. Pamimili ng lahat ng gagamitin B. Hawakan ang ulo ng martilyo B.D. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng wastong paraan ng paghawak ng martilyo? A. Ihanda muna ang plano 29. A. Hawakan ng mahigpit D. Hawakan ang gitna ng martilyo C. Alin sa mga sumusunod ang nagpapaliwanag sa sitwasyong nabanggit? A. Nagagamit kaagad ang kasangkapan D. Paiba-ibang direksyon D. Pakikipagtalo sa gagawing proyekto D. Ang paglalagari ng kahoy ay nagsisimula sa : A. Alin sa mga sumusunod ang dapat gawin bago magsimula sa proyekto? A. Pigilan siya na huwag maligong mag-isa PANG-INDUSTRIYA 26. Hawakan ang dulong bahagi ng martilyo nang malayo mula sa ulo 27. Nahahasa ang sariling kakayahan C. Ayaw ni tatay na nagtatrabaho sa init ng araw B. Ang mga gawaing bahay ay maaaring gampanan ng babae at lalaki sa isang pamilya 30. Upang makapagyabang sa kapwa o sa mga kaibigan . Maingat na pagbabalak C.

1. Hintaying gumaling siya at ipagawa ang naiwang tungkulin C. Bagamanoc IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA EPP IV SY: 2010-2011 PANUTO: Basahin ang bawat sitwasyon o tanong. Dapat takutin ang kapatid upang gawin ang pang-araw-araw na tungkulin sa sarili 3. Alin sa mga ito ang hindi kasali? A. Nais ni Zanjoe na matuto ang inaalagaang kapatid ng mga pang-arawaraw na tungkulin sa sarili kaya·t _______________. Ang pagpaparaya at pagbibigay ng konsiderasyon ay di mahalaga C. Gawin ang tungkulin ng kapatid ng walang kasunduan D. Kaarawan ng lola mo. Sabihin sa kapatid na huwag magkasakit 2. A. Ang di-pagkakaunawaan sa pamamahay ay njilulutas ng pag-uusap na masinsinan 4. Piliin ang tasmang sagot at isulat ang TITIK nito sa inyong sagutang papel. Sinasanay niya ang kapatid nag awing mag-isa ang pang-araw-araw na tungkulin sa sarili C. Anong katangian ang ipinakita mo? . Kailangang bigyan ng regalo ang kapatid upang gawin ang mga tungkulin sa sarili D. Ang masayang mag-anak ay tulong-tulong sa paggawa B. Pinipilit niyang isagawa ng kapatid ang mga tungkulin sa sarili B. Sabihin sa kapatid na gagawin mo ang tungkulin niya ngunut gagawin din niya ang gawain mo paggaling niya B.Republic of the Philippines Department of Education Region (Bicol) Division of Catanduanes Bagamanoc South District BACAK ELEMENTARY SCHOOL Bacak. Ibinili mo siya ng regalo. Ang mag-anak na sama-samang nagdarasal ay may matibay na pagsasamahan D. May sakit ang iyong kapatid at pansamantala hindi niya kayang gawin ang nakaatang na tungkulin sa bahay. Ang mga sumusunod ay mga konseptong pang mag-anak. Alin sa mga ito ang gagawin mo? A.

kaldero atbp. kailangang mailagay ang mga kubyertos sa tamang lugar. ibus. hapon 6. Pangkat Grow D. Plato o chinaware C. Mahalagang tukuyin ang mga gamit sa paglilinis ng tahanan. hihimayin ang laman 12. pagkamaaalahanin B. Dikdikin ng pino C. Alin sa mga ito ang sumisipsip ng alikabok sa carpet? A. Alin sa konseptong ito ang Gawain ng fiber foods? A. Gagawa ng chicken sandwich si Delia. 11. Alin sa mga ito ang dapat p[inakaunang hugasan? A. Ipunin ang lahat ng kalat na basura sa iisangg lalagyan 7. tinapay at kanin? A. Maghugas ng kamay pagkatapos maglinis ng bakuran C. Nadaragdagan ang init ng katawan D. Aling pangkat naman ang kinabibilangan ng kamote. Itambak ang basura sa likod-bahay C. Paano ihahanda ang manok bago ipalaman sa tinapay? A. umaga. Pagkamasunurin D. Gaano kadalas ang pagdidilig sa mga ito? A. Pangkat Go C. Alin sa mga paraang ito ang kaya mong gawin? A. Nililinis nito an gating buhok C.A. Araw-araw C. Kubyertos o silverware D. Pangkat Slow B. Suliranin natin ngayon ang basura. Paghiwa-hiwalayin ang basura D. Katabi ng tinidor C. sa gawing kaliwa ng plato 10. baso o glassware B. misan tuwing lingo B. Aling kaugaliang pangkalusugan ang dapat gawin sa paglilinis at pagpapaganda ng bakuran? A. Sa pag-aayos ng hapag kainan. Sunugin lahat ng basura 8. floor mop 13. dalandan at alugbati ay tinatawag na Glow Foods. Paminsan-minsan D. Nagpapakinis ng mukha B. Floor polisher C. Ang mga ito ay may kanya-kanyang paraan. palayok. Saan dapat ilagay ang kutsilyo? A. Ang mga halaman sa ating bakuran ay kailangang alagaan ng mabuti. pagmamahal 5. Nililinis nito ang ating bituka·t tiyan . Hihiwain ng maliliit D. Ang petsay. Pangkat Blow 9. tanghali. sa dulo ng kutsara B. Nasa ibaba ang mga dapat hugasang kagamitan. tatalupan ang manok B. Walis tambo D. Pagkamagalang C. vacuum cleaner B. Suklayin ang buhok bago maglinis ng bakuran D. Magsipilyo ng ngipin pagkatapos kumain B. Sa kanan ng plato D. Walisin ang basura tungo sa kalsada B. Ang mga prutas at gulay ay sinasabing fiber foods.

Kailangan ito sa pagpukpok ng tulos D. Regadera B. Anong bulaklak ito na maaaring gamitin na panglinis ng sahig ang mga dahon at tangkay nito? A. Hinuhugasan ng mabuti ang mga gulay bago talupan o hiwain. 2/4 C. Gaano karaming tubig inumin ang inilalagay sa baso? A. 1/3 AGRIKULTURA 16. Alin sa mga ito ang gagamitin kung puputulin ang kahoy na paayon sa hilatsa? A. Nagbibigay ang halaman ng pagkain B. Nagpapaganda ng kapaligiran D. Halamang gulay C. Upang lumabas ang mga insekto mula sa gulay kailangan lagyan ng _________ang tubig na panhugas. Regadera B. Kailangan ito sa paggawa ng nursery house C.14. kartilya D. cauliflower D. rip saw C. Dagdag pagod sa mag-anak 17. cross cut saw D. Alin sa mga ito ang gagamitin upang ikabit na muli ang pako? A. Medida B. herbal. karton 20. Natanggal ang pakong pinagkabitan ng kulambo. Kailangan ito sa paglipat ng punla PANG-INDUSTRIYA 21. Isa na rito ang martilyo na maaaring gamitin sa paggawa maliban sa isang sitwasyon. Ang mga paghahalaman ay nakatutulong sa ikagaganda ng kapaligiran. Saan maaaring ibilang ang sabila at sambong? A. Ang mga halaman ay maaaring ornamental. Ang mga sumusunod ay ang magagandang naidudulot ng paghahalaman maliban sa isa. malyete C. asin D. keyhole saw . Halamang herbal D. katuray C. 3/4 D. malunggay 19. ½ B. Ang lagari ang karaniwang ginagamit sa pagputol ng kahoy. Kailangan ito sa paggawa ng kahoy punlaan B. May mga halamang gulay na bulaklakin nito ang niluluto o kinakain. metrong tiklupin 22. Langis B. martilyo D. Nagbibigay ng dagdag kita C. A. halamang punong-kahoy B. Alin sa mga ito ang iyong gagamitin? A. halamang gulay o punong-kahoy. Nais mong ilipat ang ibang lupa upang pantayin ang isang bahagi ng kamang taniman. Back saw B. pala C. punong prutas. Alin ito? A. toyo 15. Alin ito? A. halamang prutas 18. suka C. May mga gamit pangkarpintero na ginagamit di sa paghahalaman.

pisi 26. Nagagawa ng maayos ang kasangkapan D. Linisin at patuyuin ang mga kasangkapan B. Gunting. Kailangang pagdikitin ang dalawang pirasong kahoy sa pamamagitan ng glue. Pumili ng angkop na disturnilyador na gagamitin 4. Plais B. kalaykay C. Gagamitin ditto ang pang-ipit upang maging mabilis ang pagkakadikit nito. alambre D. salaan B. malyete C. Nakukumpuni ang sira sa maikling panahon 30. Upang mabawasan ang oras ng paggawa C. Alin sa mga kagamitang ito ang gagamitin? A. Tukuyin ito? A. Upang masira ang mga ito ng tuloy-tuloy B. Ano ito? A. May mga yerong luma na maaari pang pakinabangan. Nasa ibaba ang mga kahalagahan ng pagpaplano maliban sa isa. lagari 24. Katam B. 3-2-4-1 C. Suriin ang turnilyo ng kasangkapan 2. katam. Piliiun ang angkop na turnilyong ipapalit A. gulok. Pihitin ang turnilyo hanggang humigpit 3. Gamitin ng tama ang bawat kagamitan 29. Upang maiwasan ang sakuna 27. Alin ang gagamitin mo? A. Yari sa kahoy ang hawakan nito at may talim na metal na may iba·t-ibang sukat. Plais B. Itago na lang ang mga ito upang hindi masira C. Walang masasayang na materyales B. kailangan pagisipan o planuhin ang gagawin.23. Upang kumita ang magkukumpuni nito D. Kung magkukumpuni ng sirang kaserolang may maluwag na turnilyo. piko. 1. kailangang sundin ang tamang hakbang. lagari 28. kikil D. Pala. Kung bagong putol ang kahoy magaspang ang mga gilid nito na kailangang linisin. 2-4-1-3 D. timbangan. Ginagamit ito upang bigyang hugis ang kahoy. Gagawin mong dustpan para sa inyong bahay. martilyo. metro. gato C. gunting D. Upang makatiyak tayo na magagamit sa mahabang panahon ang mga kagamitan at mga kasangkapan sa paggawa kailangan ang ibayong pangangalaga maliban sa isa. Bakit kailangang kumpunihin bago gamitin ang mga kasangkapan at kagamitang may sira? A. Alin ito? A. Kartilya. katam D. spokeshave C. gato. Martilyo. Piliin ang tamang pagkakasunod-sunod ng Gawain. 1-3-2-4 B. Maglaan ng maayos at matibay na sisidlan D. pisi. Napapatagal ang sira ng kasangkapan C. pait 25. 1-3-4-2 . Gagamitin dito ang _______________? A. Bago magsimula sa pagkukumpuni ng kasangkapan.

Alin ang tamang pagkasunod-sunod ng pagsangag ng kanin? A. asin D. A. Kanin.Republic of the Philippines Department of Education Region (Bicol) Division of Catanduanes Bagamanoc South District BACAK ELEMENTARY SCHOOL Bacak. EDUKASYONG PANTAHANAN 1. Mantika. Bagamanoc IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA EPP IV SY: 2010-2011 PANUTO: Basahin ang bawat sitwasyon o tanong. kanin. kanin. asin. langka at gulay na sitaw. Sa paglagay ng mga kagamitang ito. Dalawang pulgada D. Ang mga prutas tulad ng santol. bawang. Isang pulgada C. Nakataob sa mesa C. mantika. kaya·t inihanda ni Nena ang mga gagamitin. nakatihaya sa mesa B. Tiwala sa sarili C. katapatan at kagitingan . mantika. bawang. tatlong pulgada 5. kanin C. pakwan. fiber foods B. tandaan na ang plato ay nakalagay nang may _________ang layo sa pinakagilid ng mesa. alin sa mga ito ang tamang ayos ng pantusok nito? A. Mantika. tatlong pulgada 4. energy foods 2. Piliin ang tasmang sagot at isulat ang TITIK nito sa inyong sagutang papel. Sa paglalagay ng tinidor. Kailangang isangag ang tiring pagkain para sa almusal. asin 3. Si Roda ay nagsisikap at hindi umaasa sa tulong ng iba. Anong magandang asal ang ipinakikita niya? A. kalahating pulgada B. Grow foods D. Ano ang tawag sa mga pagkaing ito? A. bawang. Bawang. Nakatagilid sa mesa D. asin B. Go foods C. okra at talong ay tumutulong sa pagtunaw ng ating kinakain at nililinis ng mga ito an gating bituka at tiyan.

pagtutuyo 8. Pag-aatsara D. Halos sabay-sabay ang paghinog ng mga saging sa bakuran nina marta at Thomas. Dahil ditto ano ang dapat gawin ng mga magulang? A. Gumawa ng tama sa lahat ng oras B. Alin sa mga ito ang dapat tandaan? A. Ano ito? A. Madali ang paggawa sa mga tungkulin para sa mag-anak kung may sinusunod na__________. Embentaryo D. mga panuto 12. Sapat na ang matugunan ang pangangailangan sa pagkain ng maganak C.B. Para sa malusog na sanggol. Ang maliit na pamilya ay higit na nakatutugon sa mga pangangailangan kaysa malaking pamilya 11. sandok D. Unang huhugasan ang pinakamalinis sa mga pinagkainan tulad ng baso B. pakikiisa at pakikipagtulungan 6. Alin sa mga salik na ito ang tama? A. Upang makain kaagad ang inimbak B. Sa iyong edad ngayon. Bakit kailangan gumawa ng mabilisan sa pag-iimbak ng pagkain? A. gatas na kondensada B. Palakihin ng magulang ang pamilya ayon sa kanilang pananampalataya D. Kaayusan at kalinisan D. pagmamatis B. Gawin ang lahat ng kagustuhan ng mga anak D. Ito ay ginagamit sa pagluluto na may banayad na pansalo ng pagkain na kung minsan ay may butas ito. Alin sa mga ito ang tamang paraan ng pag-iimbak? A. Unang hugasan ang pinakamaliit na gamit tulad ng kutsara C. kutsarita C. Gumawa ng tama kung nakatingin ang mga anak . alin ang mainam na ipasuso? A. Pamantayan C. Higit na masaya ang malaking pamilya kahit hindi sapat ang kita B. Sabay-sabay na huhugasan sa isang malaking balde 10. Isa na rito ang paghuhugas ng plato. A. Sariwang gatas ng baka C. siyansi 9. Pulbos na gatas sa lata D. malaki ang matutulong mo sa gawaing-bahay. Unang hugasan ang plato dahil ito ang pinakamalaki D. Kutsara B. Upang mapanatiling sariwa ang pagkain D. May kasabihang ´huwaran ng mga anak ang kanilang mga magulangµ. Pagyeyelo C. Upang mapakita ang galing sa pag-iimbak 7. Gawin nila ang anumang gugustuhin C. talaan ng mga Gawain B. Ang kalusugan at kasiyahan ng mag-anak ay nakasalalay sa maayos na pagkalinga at pagtugon sa pangangailangan ng mag-anak. Upang makagawa ng iba pang gawain C. gatas mula sa ina 13.

Sa pag-aani ng petsay upang ipagbili sa palengke. Dalawang tiklis ng kamatis anng inani nila Raul. 50 D. Paghahalaman D. 30 B. 40 C. kailangang mapanatili ang pagkasariwa nito. Anong kabutihan ang maaaring maidulot ng paghahayupan sa isang mag-anak? A. ilang kilo lahat ito? A. Sa anong pangkat nakahanay ang pagnanarsery? A. 60 19. Papel C. Ophthalmologist D. Kapag ang balat nito ay naninilaw na D. Alin sa mga kaisipan ang angkop sa sitwasyon? A. ano naman ang tawag sa doctor ng mga hayop? A. vegetarian B. Plastic D. bulaklak 17. Ilagay sa tray ang mga huhugasan ayon sa uri ng mga kagamitan C. veterinarian 22. Isalansan ang lahat na pinagkainan sa malaking palanggana at dalhin sa lababo B. Itulak ang mesang pinagkainan sa may lababo D. Si Dina ang nakatakdang maghugas ng pinagkainan. Magsasaka ang ama ni Aira. pangangalakal B. pag-iisdaan 18. Ang mga magulang ang unang guro ng mga anak 15. Masipag siya kaya·t natutustusan ang mga pangangailangan ng kanyang mag-anak. dahon ng saging B. Karagdagang kita ng mag-anak C. ugat C. Kailan dapat anihin ang patola? A. Dahon B. Kung ang San Francisco ay pinararami sa pamamagitan ng sanga. Kung ang bawat tiklis ay tatlumpong kilo. Paghahayupan C. Kapag ang balat nito ay kulubot na 20. Psychologist C. dahon ng niyog 21. Alin sa mga ito ang tamang paraan? A.14. sa anong paraan naman ang sa langka? A. Karagdagang populasyon sa bayan B. Kapag ang balat nito ay magaspang na C. Kung dentista ang para sa tao. Maghugas ng mga ito sa mesang kainan PANG-AGRIKULTURA 16. Kaya·t isa-isa niyang dinala sa lababo ang mga huhugasan. Alin sa mga ito ang mainam na pambalot sa petsay na ilalagay sa tiklis? A. Iba·t ibang uri ng hanapbuhay ang matatagpuan sa lungsod C. Ang mga bata ay maaaring tumulong sa hanapbuhay D. Karagdagang pagod sa mag-anak . Ang hanapbuhay na marangal ay nakatutulong sa pagpapaunlad ng mag-anak B. Kapag ang balat at buto nito ay malambot na B. buto D.

Paliguan ang mga hayop araw-araw B. makahiya . medidang asero C. pangbunot ng pako at pamutol ng kawad ng kuryente? A. damit atbp. sinturon. broiler B. back saw D. bronchitis 24. damo 33. Alin sa mga ito ang maaaring gamiting pamigil. martilyo 27. Buhusan ng alcohol ang kulungan nila D. Sa pagputol ng kahoy na paayon ang hilatsa ng kahoy. banig at pamaypay. alin sa mga ito ang gagamitin mo? A. Hampshire 25. Alin ito? A. Alin sa mga ito ang una among gagawin? A. May kagamitang nagagamit sa iba·t ibang Gawain. back saw B. ginagamit ang _________________. May uri ng damo na ang ugat nito ay binabayo at pagkatapos matanggal ang balat nito. Pandan B. plais C. nipa D. Nito B. gulok D. Alin sa mga hayop na ito ang napagkukunan ng balat upang gawing tsinelas. Kung duyan ang nais mong gawin. plais C. Clamp B. kahoy C. Herpes B. Rip saw C.D. barena D. Texas D. yantok D. Iba·t ibang materyales ang kailangan sa pagbuo ng proyekto. colitis D. A. Gunting B. Anong uri ng tanim ito? A. Damo B. A. ginagamit ito upang lalahin at gawing pamaypay dahil sa bango nito. Alin sa mga ito ang kasangkapang panukat? A. Palitan kaagad ang nasirang fuse 29. Cross cut saw D. Sa anumang hayop na aalagaan. vetiver C. Kailangang bantayan ng beterinaryo C. Plais B. Ang buri ay mainam gawing sombrero. keyhole saw 30. Ibaba ang main switch B. panghigpit. anong panuntunang pangkalusugan ang dapat sundin? A. Kailangang kumpunihin ang pumutok na fuse. baging 28. rabies C. Panatilihing malinis ang kulungan at pagkain PANG-INDUSTRIYA 26. Karagdagang gastos sa mag-anak 23. Kung nais mong putulin ang sobrang alambre ng sampayan. White leghorn C. Ito ay sakit na dala ng asong ulol na maaaring ikamatay ng taong nakagat nito. keyhole saw 31. buri C. Aalisin ang switch D. Ano ito? A. Sisindihan ang lahat ng ilaw C. palma D. disturnilyador 32. alin sa mga ito ang angkop na materyales? A.

Plano B. kagamitan D. Gamitin ang mga likas na yaman sa mahusay at matipid na paraan C. Gawing kapaki-pakinabang ang bawat proyektong gagawin . Alin ito? A. Saan nakasalalay ang maayos at mahusay na pagkakagawa ng isang proyekto? A.34. Paano natin mapahahalagahan ang mga likas na yamang ginagamit natin sa paggawa ng mga proyekto? Isa sa mga ito ay hindi kasali. Ang ating bayan ay sagana sa mga materyales B. dibuho C. Kailangang gamitin at ubusin ang mga materyales sa pamayanan D. materyales 35.

Makatutugon sa pangangailangan ng pamayanan 3. Sa pagsisimula ng maliit na tindahan ay hindi tiyak ang pag-unlad kaya sumubok at __________. Alin ang hindi? . Piliin ang tasmang sagot at isulat ang TITIK nito sa inyong sagutang papel. Maghihintay C. Ang sumusunod ay ilan lamang sa mga halimbawa ng tinitinda ng tingian. A. Mahirap na mag-anak 6. May kayang mag-anak C. Sa pamimili ng paninda tiyaking na laging __________ ang paninda. A. Ibig ng mag-anak na mapaunlad ang tingiang tindahan. A. Aling mag-anak sa pamayanan ang higit na natutugunan ang tingiang tindahan? A. Malaki ang tubo 5. Malapit sa paaralan B. Mura at maganda C. Malapit sa mataong lugar C. ano ang dapat nilang gawin? A. Magkukuwenta B. EDUKASYONG PANTAHANAN 1. Bagamanoc IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT SA EPP IV SY: 2010-2011 PANUTO: Basahin ang bawat sitwasyon o tanong. Sa pagtatayo ng tingiang tindahan tiyaking ito ay _________________. Mayamang mag-anak B. Makipagsapalaran C. Mataas na uri at kaya ng bibili B. Tutulong sa pagbabantay at paglalagay ng presyo 4.Republic of the Philippines Department of Education Region (Bicol) Division of Catanduanes Bagamanoc South District BACAK ELEMENTARY SCHOOL Bacak. magbantay B. Makipagsuki 2.

Magpuputo 7. katayin C. kambing D. score card 10. A. Upang maakit ang mga mamimili AGRIKULTURA 11. buto C. A. Karaniwang inaalagaan ito upang magsilbing bantay sa ating bahay at bakuran. nalungkot C. ibaon ng buhay D. Isang paraan ng pagpaparami ng halaman tulad ng rosas at santan ay sa pamamagitan ng sanga. test pool C. kambing D. Ano ang kanyang naramdaman? A. pang-fill up D. Aling hayop ito? A. Paano mo ito itatanim? A. Makapagpahinga kaagad 9. Nais mong magtanim ng sibuyas at bawang. Putulin ang isang dulo ng sanga ng pahilis B. Alin ang maaari mong itanim? A. Ang alagang manok na may sintomas ng sakit ay dapat _____________. Bakit dapat pagsama-samahin ang mga panindang magkakatulad? A. Lahat na sagot ay tama 12. baboy C. Upang medaling hanapin B. Ihiwalay B. baboy 14. Calculator B. katawan C.A. Upang medaling maabot ng tinder C. masayang-masaya 8. kailangang panatilihing malinis ang_____. Natapos ni Mila ang kanyang ginagawang proyektong panyo. Napakainam mag-alaga ng________ dahil ito·y nagdudulot ng karne at itlog. Maging ang dumi ng hayop ay maaaring pakinabangan dahil maaari itong gawing _________. May gabay sa paggawa C. Itanim sa lupa ng patayo hangga·t kalagitnaan ng sanga D. wala 16. Kulungan B. Kailangang may palno ang proyekto bago magsimulang gumawa upang _____________. A. Beterinaryo B. sanga 13. pagkain D. Ano ang dapat gamitin sa pagpapahalaga ng natapos na proyekto? A. Palamuti B. A. Bunga B. Upang makatiyak na ligtas sa sakit ang alagang hayop. kalabaw . wala 15. doctor 18. Tinamad B. dentist D. wala 17. Matapos kaagad B. Piliin ang sanga na may suloy sa tagiliran C. Kailangang kumunsulta muna sa isang ________ upang gamutin ang alagang hayop na maysakit. pataba sa lupa C. A. Kuneho B. Aso B. hilot C. A. manok C. magtataho B. Alahero C. ulo D.

Bago makabuo ng anumang proyekto sa gawaing kamay at pangkalahatang industriya. nakaturo sa sahig C. dapat mo munang alamin ang___________________. grasa 28. Presyo at gamit nito B. Mabilis. Ang _______ ay isang uri ng martilyong ginagamit sa pamukpok sa pait upang hindi masira ang kahoy na hawakan nito. nakaturong palayo sa taong gumagawa B. aso 20. layunin C. kailangan _______________. Butang galling sa katamtamang gulay C. wala 24. Butong galling sa malusog at magulang na halaman B. Mura o butong malambot pa PANG-INDUSTRIYA 21. Sa pagbabarnis kailangang ito ay _________. Langis B. malyete D. A. A. Isang bahagi ng plano ng proyekto na kung saan ito ang magiging kaanyuan ng proyekto. alketran C. Upang kumapit sa pintura o barnis bilang panapos kailangang makinis at walang ____________. A. ano ang pipiliin mo? A. Ang proyektong gagawin ay kailangang ibatay sa ___________. A. Halaga ng mga kagamitan C. Hilaw na sangkap sa kapaligiran at pakinabang nito 22. manipis at pantay B. baka D. ____________ay ipinapahid sa proyekto upang magkaroon ng kulay at maging kaakit-akit. buhangin 29. Ito·y karaniwang pangwakas na hakbang sa pagbubuo ng proyekto lalo na kung ito·y yari sa kahoy. Mga pangunahing kasangkapan at karaniwang ginagamit ditto B. Butong maraming halo D. Paunti-unti at makapal . pintura C. Ito ay isang uri ng hayop na inaalagaan dahil sa kanyang karne. Dibuho B. A. Ano ito? A. gatas at maaaring katulong sa bukid. A. Kung ikaw ay papipiliin ng butong iyong itatanim upang medaling lumaki at sumibol. Pakinabang nito C. A. Upang maiwasan ang sakuna sa paggawa. talaan ng materyales 27. Mapagkukunang sangkap 23. A. takpan ng papel ang talim 26. Langis B. Gamitin ang hintuturo sa pamamatnubay sa paglalagari 25. Gamitin ang angkop na kasangkapan para sa bawat Gawain B. claw hammer C.19. kambing C. Subukin ang talim ng kasangkapan sa buhok C. Ilagay ang kasangkapang may talim sa ibabaw ng mesang gawaan na ang talim ay ___________. Maso B. Kabayo B. A.

Barena B. pait . katam C. Alin sa kagamitang ito ang ginagamit upang kuminis o pumantay ang ibabaw ng kahoy? A.C. Unahin ang labas bago ang loob ng proyekto 30.