Republic of the Philippines Department of Education Region (Bicol) Division of Catanduanes Bagamanoc South District

BACAK ELEMENTARY SCHOOL Bacak, Bagamanoc

UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA EPP IV SY: 2010-2011

PANUTO: Basahing mabuti ang bawat sitwasyon o tanong. Pilliin ang tamang sagot at isulat ang titik sa inyong sagutang papel.

1. Kung tayo·y naliligo, kailangang kuskusin ang buong katawan upang maalis ang dumi o libag. Alin sa mga ito ang maaaring gamitin? A. Sabon C. bimpo B. Tuwalya D. bato 2. Upang malinis ng husto ang inyong mga ngipin, kailangang sipilyuhin ang mga ito. Paano ang tamang paghagod ng sipilyo? A. Paikot-ikot C. pakaliwa-pakanan B. Pataas-pababa D. papasok-palabas 3. Ang mga sumusunod ay kasangkapan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili. Alin sa mga ito ang kailangan upang maging malambot, makintab at madulas ang buhok? A. Sabon C. langis B. Bimpo D. shampoo 4. May mga paraan upang tayo·y maging malusog at may maayos na pangangatawan. Alin sa mga sumusunod ang dapat gawin? A. Maligo isang beses isang lingo B. Uminom ng softdrinks kapag nauuhaw C. Kumain ng marami hanggang gusto D. Kumain ng tama araw-araw at mag ehersisyo 5. Alin ang tamang paraan ng paggupit ng kuko? A. Gupitin ng tuwid B. Sundin ang hugis ng daliri C. Gupitin ng patatsulok D. Gupitin ng paliko-liko 6. Si Gng. Villarey ay principal ng bayan, alin kaya sa mga kasuotang ito ang gagamitin niya sa paaralan?

Alisin na lang ang butones D. uniporme 7. Saan niya dapat ilagay ang unipormeng hinubad? A. medida C. Upang piliin ang mga ibibilad sa araw B. isabit sa hanger B. Ano ang dapat niyang gawin? A. Ipamigay sa kapitbahay ang blusa D. Habang naghahanda sa pagpasok si Cyrus. eskwala . Napunit ng bahagya ang blusa ni Shaira. ibalik ang uniporme sa pinagbilhan 11. Kaswal C. guguhitan muna ang bahaging lilipan 10. Itago na muna ang damit n napunit C. Sulsihin ang bahaging napunit 9. Upang maging makulay ang salansan B. ihihilbana muna ang laylayan B. Iaspili ang lahat ng tupi C. nagbihis ng damit si Leo. kwelyo D. Sa ibabaw ng kama D. Upang ihiwalay ang mga damit na nangungupas D.isabit sa pako 8. taas at haba ng katawan? A. Itahi na muli ang butones C. lubid D. Itutupi ko ang laylayan ng aking palda. Ang mga damit pangloob ay karaniwang napapawisan at narurumihan. Ibig kong matiyak na pantay ang aking pagtutupi. Sa pag-aaytos at pagsasalansan ng damit sa cabinet. Alambre B. Dapat pagbukod-bukurin ang mga labahin bago uto labhan. Upang matandaan ang mga luma at bagong damit 13. Upang gumanda ang cabinet D. balikat C. Lagyan ng aspili ang bahaging napunit B. Sa ibabaw ng upuan C. Nang hindi ito kainin ng ipis 12. Ano ang kailangan kong gawin? A. aling bahagi nito ang unang paplantsahin? A. Lilipan agad ang laylayan D. Upang maubos ang saboing panlaba C. Kung magpaplantsa ng mga blusa. Ano ang dapat gawin? A.A. t-shirt B. Daster D. Alin sa mga ito ang ginagamit upang makuha ang tama o wastong laki. katawan 14. C. upang makabawas sa ibang labahin D. Bakit kaya? A. Upang madaling tukuyin ang damit C. Pagkagaling sa paaralan. Upang Makita ang magkakahawig na kulay C. Nang hindi magkaroon ng masamang amoy B. ikabit ng aspili ang butones B. napansin niya kakaunti na lang ang sinulid na nakakabit sa butones ng paha sa uniporme. Bakit kailangang malabhan agad ang mga ito? A. Manggas B. Upang ipakita sa mga kakilala 15. bakit kailangang pagsamasamahin ang mga magkakatulad na damit? A.

Pabili po nito D. Ang bitamina Can nakukuha sa mangga. tumangkad at gumanda B. Gulay at prutas C. Alin sa mga ito ang nagagawa ng carbohydrates? A. Nakapagbibigay ng init at lakas ng katawan 24. magkaroon ng matigas na buto 19. Ang tatlong taon gulang na kapatid Liza ay nais nang maligong mag-isa. Karne at isda D. Napapalaki ng kalamnan ng katawan D. Ilang basong gatas ang dapat ng bata araw-araw? A. Sa anong gulang ng bata ang maaari na siyang kumain ng dinurog na gulay? A. Buko juice at maruya D.AGRIKULTURA 16. Ang mga mag-aaral sa elementary ay tinitimbang dalawang beses sa isang taon. Isa o dalawang buwan C. lagnat at kabag B. suha at kamatis ay nakatutulong sa paglaban ng katawan sa_________. Upang malaman kung ano ang kinakain ng bawat isa B. Isa o dalawa C. coke at ensemada B. gatas at cereal 17. Kung ikaw ang papipiliin ng pagkain pangmeryenda. Nakapagpapawis ng kamay B. Upang malaman kung sino ang may tamang timbang C. A. Alin sa mga ito ang dapat iwasan? A. suman at kape B. Ano ang gagawin ni Liza? A. Patnubayan siya habang naliligo C. alin sa mga ito ang hindi nababagay sa kanya? A. Ang gatas ang pangunahing pagkain na kailangan ng lumalaking bata. Bakit kaya? A. pito o walong buwan 20. Hayaan siyang maligong mag-isa B. Ang ginataang mais. kamote cue at tubig 18. Dalian mo! C. Sipon at impeksyon C. Upang piliin kung sino ang pinakamabigat D.suman at lugaw ay mayaman sa carbohydrates. Alin sa mga ito ang sasabihin mo kung may gusto kang bilhin? A. lima o anim na buwan B. uhaw at gutom 25. Kailangan ng iyong kapatid ang tamang pagkain. Tinapay at lemonade C. Ang madahon at madilaw na gulay at sariwang prutas ay kailangan ng ating katawan upang tayo ay __________. Pito o walo 21. bibili ako nito B. Lumaki at tumaba C. A. Tatlo o apat na buwan D. Tumaba at bumigat D. Upang malaman kung sino ang paaalisin 23. Lima o anim B. ibigay mo ito sa akin 22. Bigyan siya ng tubig na paglalaruan . Sa kantina ng paaralan ay maraming pagkain sa meryenda reses. Tatlo o apat D. Kagat ng lamok D. Nakatutulomg sa daliang pagtulog C.

Pigilan siya na huwag maligong mag-isa PANG-INDUSTRIYA 26. Upang makapagyabang sa kapwa o sa mga kaibigan . Iisangdireksyon C. Paiba-ibang direksyon D. Maingat na pagbabalak C. Nagagamit kaagad ang kasangkapan D. Hawakan ng mahigpit D. Alin sa mga sumusunod ang nagpapaliwanag sa sitwasyong nabanggit? A. Ang mga gawaing bahay ay maaaring gampanan ng babae at lalaki sa isang pamilya 30. sa dulo patungong ibaba 28. Nahahasa ang sariling kakayahan C. A. Walang hilig si tatay at kuya sa gawaing bukid C. Hawakan ang gitna ng martilyo C. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng wastong paraan ng paghawak ng martilyo? A. Nakatitipid ito sa gastos B. Ayaw ni tatay na nagtatrabaho sa init ng araw B. Hindi na nila kaya ang mga gawain sa bukid D. Pamimili ng lahat ng gagamitin B. Pakikipagtalo sa gagawing proyekto D. Ang paglalagari ng kahoy ay nagsisimula sa : A. Ihanda muna ang plano 29. Bakit mahalagang matutunan ninyo ang simpleng pagkukumpuni ng mga bagay o kagamitan sa tahanan? Piliin sa ibaba ang konseptong hindi tama. Hawakan ang ulo ng martilyo B.D. Alin sa mga sumusunod ang dapat gawin bago magsimula sa proyekto? A. Hawakan ang dulong bahagi ng martilyo nang malayo mula sa ulo 27. sa gitna papunta sa dulo B. Sa isang mag-anak makikita ang tatay ay nagwawalis at si kuya ay nagaalaga ng nakababatang kapatid.

A. Ang masayang mag-anak ay tulong-tulong sa paggawa B. Ang mga sumusunod ay mga konseptong pang mag-anak. Pinipilit niyang isagawa ng kapatid ang mga tungkulin sa sarili B. Kailangang bigyan ng regalo ang kapatid upang gawin ang mga tungkulin sa sarili D. Sabihin sa kapatid na huwag magkasakit 2. Ang di-pagkakaunawaan sa pamamahay ay njilulutas ng pag-uusap na masinsinan 4. Anong katangian ang ipinakita mo? . May sakit ang iyong kapatid at pansamantala hindi niya kayang gawin ang nakaatang na tungkulin sa bahay. Ang pagpaparaya at pagbibigay ng konsiderasyon ay di mahalaga C. Alin sa mga ito ang gagawin mo? A. Kaarawan ng lola mo. 1. Nais ni Zanjoe na matuto ang inaalagaang kapatid ng mga pang-arawaraw na tungkulin sa sarili kaya·t _______________. Bagamanoc IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA EPP IV SY: 2010-2011 PANUTO: Basahin ang bawat sitwasyon o tanong. Sabihin sa kapatid na gagawin mo ang tungkulin niya ngunut gagawin din niya ang gawain mo paggaling niya B.Republic of the Philippines Department of Education Region (Bicol) Division of Catanduanes Bagamanoc South District BACAK ELEMENTARY SCHOOL Bacak. Sinasanay niya ang kapatid nag awing mag-isa ang pang-araw-araw na tungkulin sa sarili C. Hintaying gumaling siya at ipagawa ang naiwang tungkulin C. Ang mag-anak na sama-samang nagdarasal ay may matibay na pagsasamahan D. Alin sa mga ito ang hindi kasali? A. Gawin ang tungkulin ng kapatid ng walang kasunduan D. Dapat takutin ang kapatid upang gawin ang pang-araw-araw na tungkulin sa sarili 3. Piliin ang tasmang sagot at isulat ang TITIK nito sa inyong sagutang papel. Ibinili mo siya ng regalo.

kailangang mailagay ang mga kubyertos sa tamang lugar. Suklayin ang buhok bago maglinis ng bakuran D. Sunugin lahat ng basura 8. baso o glassware B. Ang mga halaman sa ating bakuran ay kailangang alagaan ng mabuti. pagmamahal 5. Gaano kadalas ang pagdidilig sa mga ito? A. tatalupan ang manok B. Pangkat Slow B. Ipunin ang lahat ng kalat na basura sa iisangg lalagyan 7. Paminsan-minsan D. Katabi ng tinidor C. kaldero atbp. Ang mga ito ay may kanya-kanyang paraan. Pangkat Grow D. Walisin ang basura tungo sa kalsada B. hihimayin ang laman 12. 11. tanghali. Dikdikin ng pino C. vacuum cleaner B. Pagkamagalang C.A. ibus. Plato o chinaware C. Mahalagang tukuyin ang mga gamit sa paglilinis ng tahanan. Maghugas ng kamay pagkatapos maglinis ng bakuran C. Nililinis nito an gating buhok C. Alin sa konseptong ito ang Gawain ng fiber foods? A. Nililinis nito ang ating bituka·t tiyan . Paano ihahanda ang manok bago ipalaman sa tinapay? A. Nagpapakinis ng mukha B. sa dulo ng kutsara B. palayok. Nadaragdagan ang init ng katawan D. Saan dapat ilagay ang kutsilyo? A. Alin sa mga paraang ito ang kaya mong gawin? A. Ang mga prutas at gulay ay sinasabing fiber foods. tinapay at kanin? A. Ang petsay. Gagawa ng chicken sandwich si Delia. Paghiwa-hiwalayin ang basura D. Sa pag-aayos ng hapag kainan. sa gawing kaliwa ng plato 10. Pangkat Go C. Pangkat Blow 9. Hihiwain ng maliliit D. Magsipilyo ng ngipin pagkatapos kumain B. Walis tambo D. hapon 6. Aling kaugaliang pangkalusugan ang dapat gawin sa paglilinis at pagpapaganda ng bakuran? A. Aling pangkat naman ang kinabibilangan ng kamote. dalandan at alugbati ay tinatawag na Glow Foods. Araw-araw C. floor mop 13. umaga. pagkamaaalahanin B. Pagkamasunurin D. misan tuwing lingo B. Floor polisher C. Kubyertos o silverware D. Itambak ang basura sa likod-bahay C. Alin sa mga ito ang sumisipsip ng alikabok sa carpet? A. Suliranin natin ngayon ang basura. Alin sa mga ito ang dapat p[inakaunang hugasan? A. Sa kanan ng plato D. Nasa ibaba ang mga dapat hugasang kagamitan.

Kailangan ito sa paggawa ng kahoy punlaan B. Alin ito? A. herbal. keyhole saw . Halamang herbal D. karton 20. May mga halamang gulay na bulaklakin nito ang niluluto o kinakain. Regadera B. Halamang gulay C. Ang mga sumusunod ay ang magagandang naidudulot ng paghahalaman maliban sa isa. Alin sa mga ito ang gagamitin kung puputulin ang kahoy na paayon sa hilatsa? A. martilyo D. Kailangan ito sa paglipat ng punla PANG-INDUSTRIYA 21. Isa na rito ang martilyo na maaaring gamitin sa paggawa maliban sa isang sitwasyon. Gaano karaming tubig inumin ang inilalagay sa baso? A. 1/3 AGRIKULTURA 16. ½ B. Upang lumabas ang mga insekto mula sa gulay kailangan lagyan ng _________ang tubig na panhugas. Kailangan ito sa pagpukpok ng tulos D. kartilya D. Alin ito? A. cauliflower D. Nagbibigay ng dagdag kita C. toyo 15. Nagpapaganda ng kapaligiran D. May mga gamit pangkarpintero na ginagamit di sa paghahalaman. halamang gulay o punong-kahoy. Natanggal ang pakong pinagkabitan ng kulambo. suka C. halamang prutas 18. punong prutas. Regadera B. asin D. A. malunggay 19. rip saw C. Langis B. metrong tiklupin 22. Ang lagari ang karaniwang ginagamit sa pagputol ng kahoy. Anong bulaklak ito na maaaring gamitin na panglinis ng sahig ang mga dahon at tangkay nito? A. 2/4 C. pala C. Ang mga halaman ay maaaring ornamental.14. Dagdag pagod sa mag-anak 17. Alin sa mga ito ang gagamitin upang ikabit na muli ang pako? A. Medida B. 3/4 D. katuray C. cross cut saw D. Ang mga paghahalaman ay nakatutulong sa ikagaganda ng kapaligiran. Kailangan ito sa paggawa ng nursery house C. halamang punong-kahoy B. Alin sa mga ito ang iyong gagamitin? A. Saan maaaring ibilang ang sabila at sambong? A. Hinuhugasan ng mabuti ang mga gulay bago talupan o hiwain. Nais mong ilipat ang ibang lupa upang pantayin ang isang bahagi ng kamang taniman. malyete C. Nagbibigay ang halaman ng pagkain B. Back saw B.

Kartilya. spokeshave C. Walang masasayang na materyales B. Linisin at patuyuin ang mga kasangkapan B. Martilyo. Gunting.23. Tukuyin ito? A. gulok. Nakukumpuni ang sira sa maikling panahon 30. 1. Kailangang pagdikitin ang dalawang pirasong kahoy sa pamamagitan ng glue. Gamitin ng tama ang bawat kagamitan 29. gato C. Upang mabawasan ang oras ng paggawa C. kikil D. 2-4-1-3 D. Gagamitin ditto ang pang-ipit upang maging mabilis ang pagkakadikit nito. martilyo. timbangan. Piliin ang tamang pagkakasunod-sunod ng Gawain. lagari 24. 1-3-4-2 . Gagawin mong dustpan para sa inyong bahay. Suriin ang turnilyo ng kasangkapan 2. pisi. 3-2-4-1 C. Ginagamit ito upang bigyang hugis ang kahoy. Pumili ng angkop na disturnilyador na gagamitin 4. salaan B. katam D. piko. alambre D. Piliiun ang angkop na turnilyong ipapalit A. Katam B. lagari 28. Upang maiwasan ang sakuna 27. kailangan pagisipan o planuhin ang gagawin. Upang makatiyak tayo na magagamit sa mahabang panahon ang mga kagamitan at mga kasangkapan sa paggawa kailangan ang ibayong pangangalaga maliban sa isa. Pihitin ang turnilyo hanggang humigpit 3. Upang masira ang mga ito ng tuloy-tuloy B. Bago magsimula sa pagkukumpuni ng kasangkapan. Pala. Kung magkukumpuni ng sirang kaserolang may maluwag na turnilyo. Bakit kailangang kumpunihin bago gamitin ang mga kasangkapan at kagamitang may sira? A. malyete C. Alin sa mga kagamitang ito ang gagamitin? A. Yari sa kahoy ang hawakan nito at may talim na metal na may iba·t-ibang sukat. Plais B. Upang kumita ang magkukumpuni nito D. metro. Nagagawa ng maayos ang kasangkapan D. kalaykay C. Plais B. Maglaan ng maayos at matibay na sisidlan D. Napapatagal ang sira ng kasangkapan C. Itago na lang ang mga ito upang hindi masira C. gato. gunting D. Alin ito? A. Nasa ibaba ang mga kahalagahan ng pagpaplano maliban sa isa. Gagamitin dito ang _______________? A. May mga yerong luma na maaari pang pakinabangan. 1-3-2-4 B. Ano ito? A. pisi 26. kailangang sundin ang tamang hakbang. pait 25. Alin ang gagamitin mo? A. katam. Kung bagong putol ang kahoy magaspang ang mga gilid nito na kailangang linisin.

pakwan. Tiwala sa sarili C. Bagamanoc IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA EPP IV SY: 2010-2011 PANUTO: Basahin ang bawat sitwasyon o tanong. Mantika. bawang. kalahating pulgada B. bawang. asin. Kanin. kaya·t inihanda ni Nena ang mga gagamitin. tandaan na ang plato ay nakalagay nang may _________ang layo sa pinakagilid ng mesa. kanin. Si Roda ay nagsisikap at hindi umaasa sa tulong ng iba. Bawang. katapatan at kagitingan . Dalawang pulgada D. bawang. kanin C. Alin ang tamang pagkasunod-sunod ng pagsangag ng kanin? A. Anong magandang asal ang ipinakikita niya? A. Kailangang isangag ang tiring pagkain para sa almusal.Republic of the Philippines Department of Education Region (Bicol) Division of Catanduanes Bagamanoc South District BACAK ELEMENTARY SCHOOL Bacak. energy foods 2. Sa paglalagay ng tinidor. EDUKASYONG PANTAHANAN 1. Sa paglagay ng mga kagamitang ito. alin sa mga ito ang tamang ayos ng pantusok nito? A. asin 3. Nakataob sa mesa C. Piliin ang tasmang sagot at isulat ang TITIK nito sa inyong sagutang papel. nakatihaya sa mesa B. Ang mga prutas tulad ng santol. Mantika. mantika. Isang pulgada C. Ano ang tawag sa mga pagkaing ito? A. asin D. Go foods C. tatlong pulgada 4. langka at gulay na sitaw. okra at talong ay tumutulong sa pagtunaw ng ating kinakain at nililinis ng mga ito an gating bituka at tiyan. tatlong pulgada 5. asin B. Grow foods D. A. Nakatagilid sa mesa D. kanin. mantika. fiber foods B.

pagmamatis B. Halos sabay-sabay ang paghinog ng mga saging sa bakuran nina marta at Thomas. mga panuto 12. pagtutuyo 8. gatas mula sa ina 13. pakikiisa at pakikipagtulungan 6. alin ang mainam na ipasuso? A. Gumawa ng tama sa lahat ng oras B. malaki ang matutulong mo sa gawaing-bahay. Embentaryo D. Alin sa mga ito ang tamang paraan ng pag-iimbak? A. Sa iyong edad ngayon. Unang huhugasan ang pinakamalinis sa mga pinagkainan tulad ng baso B. Upang mapakita ang galing sa pag-iimbak 7. Ang maliit na pamilya ay higit na nakatutugon sa mga pangangailangan kaysa malaking pamilya 11. talaan ng mga Gawain B. Pamantayan C. Sariwang gatas ng baka C. siyansi 9. Ang kalusugan at kasiyahan ng mag-anak ay nakasalalay sa maayos na pagkalinga at pagtugon sa pangangailangan ng mag-anak. Isa na rito ang paghuhugas ng plato. Dahil ditto ano ang dapat gawin ng mga magulang? A. Pag-aatsara D. Gawin ang lahat ng kagustuhan ng mga anak D. gatas na kondensada B. Unang hugasan ang plato dahil ito ang pinakamalaki D. Para sa malusog na sanggol.B. A. Upang mapanatiling sariwa ang pagkain D. Gawin nila ang anumang gugustuhin C. Gumawa ng tama kung nakatingin ang mga anak . Ito ay ginagamit sa pagluluto na may banayad na pansalo ng pagkain na kung minsan ay may butas ito. kutsarita C. May kasabihang ´huwaran ng mga anak ang kanilang mga magulangµ. Kutsara B. Madali ang paggawa sa mga tungkulin para sa mag-anak kung may sinusunod na__________. sandok D. Alin sa mga salik na ito ang tama? A. Bakit kailangan gumawa ng mabilisan sa pag-iimbak ng pagkain? A. Ano ito? A. Higit na masaya ang malaking pamilya kahit hindi sapat ang kita B. Sapat na ang matugunan ang pangangailangan sa pagkain ng maganak C. Pagyeyelo C. Kaayusan at kalinisan D. Pulbos na gatas sa lata D. Upang makagawa ng iba pang gawain C. Sabay-sabay na huhugasan sa isang malaking balde 10. Upang makain kaagad ang inimbak B. Alin sa mga ito ang dapat tandaan? A. Palakihin ng magulang ang pamilya ayon sa kanilang pananampalataya D. Unang hugasan ang pinakamaliit na gamit tulad ng kutsara C.

Itulak ang mesang pinagkainan sa may lababo D. Maghugas ng mga ito sa mesang kainan PANG-AGRIKULTURA 16. buto D. Ophthalmologist D. 60 19. Masipag siya kaya·t natutustusan ang mga pangangailangan ng kanyang mag-anak. veterinarian 22. Alin sa mga ito ang mainam na pambalot sa petsay na ilalagay sa tiklis? A. kailangang mapanatili ang pagkasariwa nito. vegetarian B. pangangalakal B. Papel C. dahon ng niyog 21. Alin sa mga kaisipan ang angkop sa sitwasyon? A. ano naman ang tawag sa doctor ng mga hayop? A. Dahon B. Karagdagang populasyon sa bayan B. Alin sa mga ito ang tamang paraan? A. Iba·t ibang uri ng hanapbuhay ang matatagpuan sa lungsod C. Kung dentista ang para sa tao. ugat C. Sa pag-aani ng petsay upang ipagbili sa palengke. Isalansan ang lahat na pinagkainan sa malaking palanggana at dalhin sa lababo B. Ang mga bata ay maaaring tumulong sa hanapbuhay D. Ilagay sa tray ang mga huhugasan ayon sa uri ng mga kagamitan C. Psychologist C. Kung ang San Francisco ay pinararami sa pamamagitan ng sanga. 30 B. Sa anong pangkat nakahanay ang pagnanarsery? A. Paghahayupan C. Anong kabutihan ang maaaring maidulot ng paghahayupan sa isang mag-anak? A. Kapag ang balat nito ay magaspang na C. Magsasaka ang ama ni Aira. Kailan dapat anihin ang patola? A. Si Dina ang nakatakdang maghugas ng pinagkainan. bulaklak 17. dahon ng saging B. Karagdagang kita ng mag-anak C. Kaya·t isa-isa niyang dinala sa lababo ang mga huhugasan. Ang hanapbuhay na marangal ay nakatutulong sa pagpapaunlad ng mag-anak B. pag-iisdaan 18. Plastic D. Dalawang tiklis ng kamatis anng inani nila Raul.14. Kung ang bawat tiklis ay tatlumpong kilo. Karagdagang pagod sa mag-anak . 40 C. Kapag ang balat nito ay kulubot na 20. sa anong paraan naman ang sa langka? A. Paghahalaman D. Kapag ang balat at buto nito ay malambot na B. Kapag ang balat nito ay naninilaw na D. Ang mga magulang ang unang guro ng mga anak 15. 50 D. ilang kilo lahat ito? A.

plais C. martilyo 27. Panatilihing malinis ang kulungan at pagkain PANG-INDUSTRIYA 26. ginagamit ito upang lalahin at gawing pamaypay dahil sa bango nito. vetiver C. colitis D. ginagamit ang _________________. alin sa mga ito ang angkop na materyales? A. medidang asero C. bronchitis 24. gulok D. disturnilyador 32. Palitan kaagad ang nasirang fuse 29. Nito B. Plais B. damo 33. Ibaba ang main switch B. Sa anumang hayop na aalagaan. Clamp B. Kung duyan ang nais mong gawin. nipa D. May kagamitang nagagamit sa iba·t ibang Gawain. Rip saw C. Pandan B. Anong uri ng tanim ito? A. kahoy C. A. keyhole saw 31. White leghorn C. broiler B. Karagdagang gastos sa mag-anak 23. damit atbp. pangbunot ng pako at pamutol ng kawad ng kuryente? A. Paliguan ang mga hayop araw-araw B. Kailangang bantayan ng beterinaryo C. sinturon.D. banig at pamaypay. barena D. Herpes B. Alin sa mga ito ang kasangkapang panukat? A. plais C. makahiya . baging 28. keyhole saw 30. Texas D. Damo B. Ito ay sakit na dala ng asong ulol na maaaring ikamatay ng taong nakagat nito. back saw D. panghigpit. back saw B. Kung nais mong putulin ang sobrang alambre ng sampayan. buri C. Alin ito? A. Gunting B. Iba·t ibang materyales ang kailangan sa pagbuo ng proyekto. yantok D. rabies C. Sisindihan ang lahat ng ilaw C. Cross cut saw D. Buhusan ng alcohol ang kulungan nila D. Ano ito? A. A. Alin sa mga hayop na ito ang napagkukunan ng balat upang gawing tsinelas. May uri ng damo na ang ugat nito ay binabayo at pagkatapos matanggal ang balat nito. Alin sa mga ito ang una among gagawin? A. palma D. Aalisin ang switch D. Kailangang kumpunihin ang pumutok na fuse. alin sa mga ito ang gagamitin mo? A. anong panuntunang pangkalusugan ang dapat sundin? A. Ang buri ay mainam gawing sombrero. Hampshire 25. Alin sa mga ito ang maaaring gamiting pamigil. Sa pagputol ng kahoy na paayon ang hilatsa ng kahoy.

Saan nakasalalay ang maayos at mahusay na pagkakagawa ng isang proyekto? A. Kailangang gamitin at ubusin ang mga materyales sa pamayanan D. Alin ito? A. Gamitin ang mga likas na yaman sa mahusay at matipid na paraan C. Plano B.34. Paano natin mapahahalagahan ang mga likas na yamang ginagamit natin sa paggawa ng mga proyekto? Isa sa mga ito ay hindi kasali. kagamitan D. Gawing kapaki-pakinabang ang bawat proyektong gagawin . Ang ating bayan ay sagana sa mga materyales B. materyales 35. dibuho C.

Tutulong sa pagbabantay at paglalagay ng presyo 4. A. Mataas na uri at kaya ng bibili B. EDUKASYONG PANTAHANAN 1. Ibig ng mag-anak na mapaunlad ang tingiang tindahan. Mayamang mag-anak B. Ang sumusunod ay ilan lamang sa mga halimbawa ng tinitinda ng tingian. Malapit sa mataong lugar C. Makipagsuki 2. Magkukuwenta B. Maghihintay C. Sa pamimili ng paninda tiyaking na laging __________ ang paninda. ano ang dapat nilang gawin? A. Makipagsapalaran C. Mahirap na mag-anak 6. May kayang mag-anak C. Malapit sa paaralan B. Bagamanoc IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT SA EPP IV SY: 2010-2011 PANUTO: Basahin ang bawat sitwasyon o tanong. Mura at maganda C. Malaki ang tubo 5.Republic of the Philippines Department of Education Region (Bicol) Division of Catanduanes Bagamanoc South District BACAK ELEMENTARY SCHOOL Bacak. Sa pagtatayo ng tingiang tindahan tiyaking ito ay _________________. Alin ang hindi? . A. Makatutugon sa pangangailangan ng pamayanan 3. Sa pagsisimula ng maliit na tindahan ay hindi tiyak ang pag-unlad kaya sumubok at __________. magbantay B. A. Piliin ang tasmang sagot at isulat ang TITIK nito sa inyong sagutang papel. Aling mag-anak sa pamayanan ang higit na natutugunan ang tingiang tindahan? A.

Ano ang kanyang naramdaman? A. Magpuputo 7. Kuneho B. Kailangang kumunsulta muna sa isang ________ upang gamutin ang alagang hayop na maysakit. buto C. Beterinaryo B. ulo D. Upang makatiyak na ligtas sa sakit ang alagang hayop. Paano mo ito itatanim? A. Bakit dapat pagsama-samahin ang mga panindang magkakatulad? A. Isang paraan ng pagpaparami ng halaman tulad ng rosas at santan ay sa pamamagitan ng sanga. ibaon ng buhay D. Matapos kaagad B. Calculator B. katawan C. Maging ang dumi ng hayop ay maaaring pakinabangan dahil maaari itong gawing _________. Piliin ang sanga na may suloy sa tagiliran C. sanga 13. kalabaw . Upang maakit ang mga mamimili AGRIKULTURA 11. Kailangang may palno ang proyekto bago magsimulang gumawa upang _____________. Ihiwalay B. wala 16. A. A.A. kambing D. May gabay sa paggawa C. Kulungan B. A. Putulin ang isang dulo ng sanga ng pahilis B. Lahat na sagot ay tama 12. test pool C. score card 10. Aso B. Aling hayop ito? A. Alin ang maaari mong itanim? A. A. Upang medaling hanapin B. Alahero C. dentist D. baboy 14. baboy C. wala 17. katayin C. Ano ang dapat gamitin sa pagpapahalaga ng natapos na proyekto? A. nalungkot C. Upang medaling maabot ng tinder C. Nais mong magtanim ng sibuyas at bawang. pataba sa lupa C. masayang-masaya 8. Tinamad B. wala 15. kambing D. Natapos ni Mila ang kanyang ginagawang proyektong panyo. Itanim sa lupa ng patayo hangga·t kalagitnaan ng sanga D. doctor 18. Bunga B. magtataho B. kailangang panatilihing malinis ang_____. hilot C. manok C. Karaniwang inaalagaan ito upang magsilbing bantay sa ating bahay at bakuran. pang-fill up D. A. Makapagpahinga kaagad 9. A. Napakainam mag-alaga ng________ dahil ito·y nagdudulot ng karne at itlog. pagkain D. Ang alagang manok na may sintomas ng sakit ay dapat _____________. Palamuti B.

A. A. Maso B. Ang _______ ay isang uri ng martilyong ginagamit sa pamukpok sa pait upang hindi masira ang kahoy na hawakan nito. buhangin 29. Ano ito? A. A. Gamitin ang hintuturo sa pamamatnubay sa paglalagari 25. Upang kumapit sa pintura o barnis bilang panapos kailangang makinis at walang ____________. nakaturong palayo sa taong gumagawa B. Ilagay ang kasangkapang may talim sa ibabaw ng mesang gawaan na ang talim ay ___________. takpan ng papel ang talim 26. Langis B. Mura o butong malambot pa PANG-INDUSTRIYA 21. Isang bahagi ng plano ng proyekto na kung saan ito ang magiging kaanyuan ng proyekto. A. Mga pangunahing kasangkapan at karaniwang ginagamit ditto B. baka D. grasa 28. Hilaw na sangkap sa kapaligiran at pakinabang nito 22. Ito·y karaniwang pangwakas na hakbang sa pagbubuo ng proyekto lalo na kung ito·y yari sa kahoy. Ito ay isang uri ng hayop na inaalagaan dahil sa kanyang karne. ____________ay ipinapahid sa proyekto upang magkaroon ng kulay at maging kaakit-akit. Butong maraming halo D. Ang proyektong gagawin ay kailangang ibatay sa ___________. gatas at maaaring katulong sa bukid. Dibuho B. wala 24. manipis at pantay B. layunin C. A. kambing C. A. Sa pagbabarnis kailangang ito ay _________. claw hammer C. talaan ng materyales 27. kailangan _______________. alketran C. Halaga ng mga kagamitan C. malyete D. Mabilis.19. Kabayo B. pintura C. A. aso 20. ano ang pipiliin mo? A. Gamitin ang angkop na kasangkapan para sa bawat Gawain B. Butong galling sa malusog at magulang na halaman B. Presyo at gamit nito B. Mapagkukunang sangkap 23. Subukin ang talim ng kasangkapan sa buhok C. dapat mo munang alamin ang___________________. Butang galling sa katamtamang gulay C. nakaturo sa sahig C. A. Langis B. A. Kung ikaw ay papipiliin ng butong iyong itatanim upang medaling lumaki at sumibol. Paunti-unti at makapal . Pakinabang nito C. Bago makabuo ng anumang proyekto sa gawaing kamay at pangkalahatang industriya. Upang maiwasan ang sakuna sa paggawa.

pait . Barena B. katam C.C. Unahin ang labas bago ang loob ng proyekto 30. Alin sa kagamitang ito ang ginagamit upang kuminis o pumantay ang ibabaw ng kahoy? A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful