Republic of the Philippines Department of Education Region (Bicol) Division of Catanduanes Bagamanoc South District

BACAK ELEMENTARY SCHOOL Bacak, Bagamanoc

UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA EPP IV SY: 2010-2011

PANUTO: Basahing mabuti ang bawat sitwasyon o tanong. Pilliin ang tamang sagot at isulat ang titik sa inyong sagutang papel.

1. Kung tayo·y naliligo, kailangang kuskusin ang buong katawan upang maalis ang dumi o libag. Alin sa mga ito ang maaaring gamitin? A. Sabon C. bimpo B. Tuwalya D. bato 2. Upang malinis ng husto ang inyong mga ngipin, kailangang sipilyuhin ang mga ito. Paano ang tamang paghagod ng sipilyo? A. Paikot-ikot C. pakaliwa-pakanan B. Pataas-pababa D. papasok-palabas 3. Ang mga sumusunod ay kasangkapan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili. Alin sa mga ito ang kailangan upang maging malambot, makintab at madulas ang buhok? A. Sabon C. langis B. Bimpo D. shampoo 4. May mga paraan upang tayo·y maging malusog at may maayos na pangangatawan. Alin sa mga sumusunod ang dapat gawin? A. Maligo isang beses isang lingo B. Uminom ng softdrinks kapag nauuhaw C. Kumain ng marami hanggang gusto D. Kumain ng tama araw-araw at mag ehersisyo 5. Alin ang tamang paraan ng paggupit ng kuko? A. Gupitin ng tuwid B. Sundin ang hugis ng daliri C. Gupitin ng patatsulok D. Gupitin ng paliko-liko 6. Si Gng. Villarey ay principal ng bayan, alin kaya sa mga kasuotang ito ang gagamitin niya sa paaralan?

A. Itago na muna ang damit n napunit C. Sa ibabaw ng kama D. Ano ang kailangan kong gawin? A. balikat C. isabit sa hanger B. Upang matandaan ang mga luma at bagong damit 13. taas at haba ng katawan? A. guguhitan muna ang bahaging lilipan 10. Upang piliin ang mga ibibilad sa araw B. ibalik ang uniporme sa pinagbilhan 11. Upang ipakita sa mga kakilala 15. Ano ang dapat niyang gawin? A. Bakit kailangang malabhan agad ang mga ito? A. Sulsihin ang bahaging napunit 9. Iaspili ang lahat ng tupi C.isabit sa pako 8. Saan niya dapat ilagay ang unipormeng hinubad? A. Alambre B. Alisin na lang ang butones D. Upang ihiwalay ang mga damit na nangungupas D. Pagkagaling sa paaralan. Upang maging makulay ang salansan B. Daster D. uniporme 7. Kaswal C. Ang mga damit pangloob ay karaniwang napapawisan at narurumihan. Itutupi ko ang laylayan ng aking palda. Nang hindi ito kainin ng ipis 12. Upang madaling tukuyin ang damit C. Upang gumanda ang cabinet D. C. Ibig kong matiyak na pantay ang aking pagtutupi. Napunit ng bahagya ang blusa ni Shaira. Nang hindi magkaroon ng masamang amoy B. upang makabawas sa ibang labahin D. Upang maubos ang saboing panlaba C. Ano ang dapat gawin? A. lubid D. katawan 14. Sa ibabaw ng upuan C. Itahi na muli ang butones C. medida C. napansin niya kakaunti na lang ang sinulid na nakakabit sa butones ng paha sa uniporme. nagbihis ng damit si Leo. t-shirt B. aling bahagi nito ang unang paplantsahin? A. Ipamigay sa kapitbahay ang blusa D. Habang naghahanda sa pagpasok si Cyrus. Alin sa mga ito ang ginagamit upang makuha ang tama o wastong laki. Kung magpaplantsa ng mga blusa. Sa pag-aaytos at pagsasalansan ng damit sa cabinet. Lilipan agad ang laylayan D. Lagyan ng aspili ang bahaging napunit B. Bakit kaya? A. Dapat pagbukod-bukurin ang mga labahin bago uto labhan. ihihilbana muna ang laylayan B. ikabit ng aspili ang butones B. bakit kailangang pagsamasamahin ang mga magkakatulad na damit? A. Manggas B. Upang Makita ang magkakahawig na kulay C. kwelyo D. eskwala .

Karne at isda D. alin sa mga ito ang hindi nababagay sa kanya? A. Alin sa mga ito ang sasabihin mo kung may gusto kang bilhin? A. Ano ang gagawin ni Liza? A. Sipon at impeksyon C. Kailangan ng iyong kapatid ang tamang pagkain. Upang malaman kung sino ang paaalisin 23. Ilang basong gatas ang dapat ng bata araw-araw? A. Bakit kaya? A. Tatlo o apat na buwan D. Kung ikaw ang papipiliin ng pagkain pangmeryenda.AGRIKULTURA 16. lagnat at kabag B. Upang piliin kung sino ang pinakamabigat D. magkaroon ng matigas na buto 19. Tatlo o apat D. Lumaki at tumaba C. gatas at cereal 17. Lima o anim B. Hayaan siyang maligong mag-isa B. Napapalaki ng kalamnan ng katawan D. suman at kape B. bibili ako nito B. Nakapagbibigay ng init at lakas ng katawan 24. Sa kantina ng paaralan ay maraming pagkain sa meryenda reses. coke at ensemada B. ibigay mo ito sa akin 22. Patnubayan siya habang naliligo C. kamote cue at tubig 18. Ang mga mag-aaral sa elementary ay tinitimbang dalawang beses sa isang taon. tumangkad at gumanda B. pito o walong buwan 20. Ang madahon at madilaw na gulay at sariwang prutas ay kailangan ng ating katawan upang tayo ay __________. Dalian mo! C. lima o anim na buwan B. Ang tatlong taon gulang na kapatid Liza ay nais nang maligong mag-isa. Upang malaman kung sino ang may tamang timbang C. Sa anong gulang ng bata ang maaari na siyang kumain ng dinurog na gulay? A. Alin sa mga ito ang nagagawa ng carbohydrates? A. Ang ginataang mais. Ang gatas ang pangunahing pagkain na kailangan ng lumalaking bata. uhaw at gutom 25. Nakapagpapawis ng kamay B. Buko juice at maruya D. Pito o walo 21. Pabili po nito D. Isa o dalawang buwan C. Upang malaman kung ano ang kinakain ng bawat isa B. Ang bitamina Can nakukuha sa mangga. Gulay at prutas C. Isa o dalawa C. A. Kagat ng lamok D. suha at kamatis ay nakatutulong sa paglaban ng katawan sa_________. Alin sa mga ito ang dapat iwasan? A. Nakatutulomg sa daliang pagtulog C. Bigyan siya ng tubig na paglalaruan . Tumaba at bumigat D.suman at lugaw ay mayaman sa carbohydrates. A. Tinapay at lemonade C.

Paiba-ibang direksyon D. Upang makapagyabang sa kapwa o sa mga kaibigan . Walang hilig si tatay at kuya sa gawaing bukid C. Iisangdireksyon C. Hindi na nila kaya ang mga gawain sa bukid D. Nakatitipid ito sa gastos B. Nahahasa ang sariling kakayahan C. Hawakan ang gitna ng martilyo C. Alin sa mga sumusunod ang dapat gawin bago magsimula sa proyekto? A. Nagagamit kaagad ang kasangkapan D. Ang paglalagari ng kahoy ay nagsisimula sa : A. Alin sa mga sumusunod ang nagpapaliwanag sa sitwasyong nabanggit? A. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng wastong paraan ng paghawak ng martilyo? A. Hawakan ang dulong bahagi ng martilyo nang malayo mula sa ulo 27. Ihanda muna ang plano 29. A. Ang mga gawaing bahay ay maaaring gampanan ng babae at lalaki sa isang pamilya 30. Hawakan ng mahigpit D. Hawakan ang ulo ng martilyo B. Sa isang mag-anak makikita ang tatay ay nagwawalis at si kuya ay nagaalaga ng nakababatang kapatid. Pamimili ng lahat ng gagamitin B. Pakikipagtalo sa gagawing proyekto D. sa dulo patungong ibaba 28. Ayaw ni tatay na nagtatrabaho sa init ng araw B. Pigilan siya na huwag maligong mag-isa PANG-INDUSTRIYA 26.D. sa gitna papunta sa dulo B. Maingat na pagbabalak C. Bakit mahalagang matutunan ninyo ang simpleng pagkukumpuni ng mga bagay o kagamitan sa tahanan? Piliin sa ibaba ang konseptong hindi tama.

Bagamanoc IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA EPP IV SY: 2010-2011 PANUTO: Basahin ang bawat sitwasyon o tanong. Sabihin sa kapatid na gagawin mo ang tungkulin niya ngunut gagawin din niya ang gawain mo paggaling niya B. Alin sa mga ito ang hindi kasali? A. Ang mga sumusunod ay mga konseptong pang mag-anak. Hintaying gumaling siya at ipagawa ang naiwang tungkulin C. Anong katangian ang ipinakita mo? . Kaarawan ng lola mo. Piliin ang tasmang sagot at isulat ang TITIK nito sa inyong sagutang papel. May sakit ang iyong kapatid at pansamantala hindi niya kayang gawin ang nakaatang na tungkulin sa bahay. Ang mag-anak na sama-samang nagdarasal ay may matibay na pagsasamahan D. Kailangang bigyan ng regalo ang kapatid upang gawin ang mga tungkulin sa sarili D. Ang masayang mag-anak ay tulong-tulong sa paggawa B. Ibinili mo siya ng regalo. Nais ni Zanjoe na matuto ang inaalagaang kapatid ng mga pang-arawaraw na tungkulin sa sarili kaya·t _______________. Ang di-pagkakaunawaan sa pamamahay ay njilulutas ng pag-uusap na masinsinan 4. Sabihin sa kapatid na huwag magkasakit 2. Dapat takutin ang kapatid upang gawin ang pang-araw-araw na tungkulin sa sarili 3. 1. A. Gawin ang tungkulin ng kapatid ng walang kasunduan D.Republic of the Philippines Department of Education Region (Bicol) Division of Catanduanes Bagamanoc South District BACAK ELEMENTARY SCHOOL Bacak. Pinipilit niyang isagawa ng kapatid ang mga tungkulin sa sarili B. Sinasanay niya ang kapatid nag awing mag-isa ang pang-araw-araw na tungkulin sa sarili C. Alin sa mga ito ang gagawin mo? A. Ang pagpaparaya at pagbibigay ng konsiderasyon ay di mahalaga C.

Walis tambo D. Ang mga prutas at gulay ay sinasabing fiber foods. Mahalagang tukuyin ang mga gamit sa paglilinis ng tahanan. vacuum cleaner B. tanghali. floor mop 13. Pangkat Blow 9. Saan dapat ilagay ang kutsilyo? A. ibus. Sunugin lahat ng basura 8. Suklayin ang buhok bago maglinis ng bakuran D.A. Gagawa ng chicken sandwich si Delia. Walisin ang basura tungo sa kalsada B. sa gawing kaliwa ng plato 10. Pagkamasunurin D. Plato o chinaware C. hapon 6. Alin sa mga ito ang dapat p[inakaunang hugasan? A. Aling pangkat naman ang kinabibilangan ng kamote. Nadaragdagan ang init ng katawan D. Kubyertos o silverware D. Katabi ng tinidor C. Magsipilyo ng ngipin pagkatapos kumain B. Pagkamagalang C. umaga. hihimayin ang laman 12. dalandan at alugbati ay tinatawag na Glow Foods. Gaano kadalas ang pagdidilig sa mga ito? A. Sa kanan ng plato D. Sa pag-aayos ng hapag kainan. Alin sa mga ito ang sumisipsip ng alikabok sa carpet? A. Suliranin natin ngayon ang basura. tinapay at kanin? A. Paano ihahanda ang manok bago ipalaman sa tinapay? A. 11. Pangkat Slow B. baso o glassware B. Nagpapakinis ng mukha B. Nililinis nito ang ating bituka·t tiyan . Itambak ang basura sa likod-bahay C. Pangkat Go C. Araw-araw C. pagmamahal 5. Maghugas ng kamay pagkatapos maglinis ng bakuran C. Ang mga ito ay may kanya-kanyang paraan. Aling kaugaliang pangkalusugan ang dapat gawin sa paglilinis at pagpapaganda ng bakuran? A. Ipunin ang lahat ng kalat na basura sa iisangg lalagyan 7. misan tuwing lingo B. Paminsan-minsan D. Dikdikin ng pino C. Ang mga halaman sa ating bakuran ay kailangang alagaan ng mabuti. palayok. Pangkat Grow D. tatalupan ang manok B. kaldero atbp. Nasa ibaba ang mga dapat hugasang kagamitan. pagkamaaalahanin B. Floor polisher C. Paghiwa-hiwalayin ang basura D. kailangang mailagay ang mga kubyertos sa tamang lugar. sa dulo ng kutsara B. Alin sa konseptong ito ang Gawain ng fiber foods? A. Alin sa mga paraang ito ang kaya mong gawin? A. Hihiwain ng maliliit D. Nililinis nito an gating buhok C. Ang petsay.

halamang gulay o punong-kahoy. Saan maaaring ibilang ang sabila at sambong? A. May mga gamit pangkarpintero na ginagamit di sa paghahalaman. Alin ito? A. martilyo D. Kailangan ito sa paglipat ng punla PANG-INDUSTRIYA 21. ½ B. Natanggal ang pakong pinagkabitan ng kulambo. Ang mga sumusunod ay ang magagandang naidudulot ng paghahalaman maliban sa isa. Gaano karaming tubig inumin ang inilalagay sa baso? A. kartilya D. Kailangan ito sa pagpukpok ng tulos D. Halamang gulay C. May mga halamang gulay na bulaklakin nito ang niluluto o kinakain. Alin sa mga ito ang gagamitin upang ikabit na muli ang pako? A. Langis B. Ang lagari ang karaniwang ginagamit sa pagputol ng kahoy. Anong bulaklak ito na maaaring gamitin na panglinis ng sahig ang mga dahon at tangkay nito? A. Isa na rito ang martilyo na maaaring gamitin sa paggawa maliban sa isang sitwasyon. Dagdag pagod sa mag-anak 17. punong prutas. Nagpapaganda ng kapaligiran D. Upang lumabas ang mga insekto mula sa gulay kailangan lagyan ng _________ang tubig na panhugas. Kailangan ito sa paggawa ng kahoy punlaan B. Alin sa mga ito ang iyong gagamitin? A. Regadera B. pala C. cross cut saw D. Nais mong ilipat ang ibang lupa upang pantayin ang isang bahagi ng kamang taniman. malyete C. karton 20. Nagbibigay ng dagdag kita C. Nagbibigay ang halaman ng pagkain B. toyo 15. Hinuhugasan ng mabuti ang mga gulay bago talupan o hiwain. asin D. Back saw B. suka C. keyhole saw . Regadera B. Kailangan ito sa paggawa ng nursery house C. Alin ito? A. 3/4 D. Medida B. malunggay 19. 1/3 AGRIKULTURA 16. halamang prutas 18. metrong tiklupin 22.14. cauliflower D. halamang punong-kahoy B. 2/4 C. Halamang herbal D. A. rip saw C. Ang mga halaman ay maaaring ornamental. herbal. Alin sa mga ito ang gagamitin kung puputulin ang kahoy na paayon sa hilatsa? A. katuray C. Ang mga paghahalaman ay nakatutulong sa ikagaganda ng kapaligiran.

Upang makatiyak tayo na magagamit sa mahabang panahon ang mga kagamitan at mga kasangkapan sa paggawa kailangan ang ibayong pangangalaga maliban sa isa. 1. Itago na lang ang mga ito upang hindi masira C. Gunting. Walang masasayang na materyales B. kailangan pagisipan o planuhin ang gagawin. Plais B. May mga yerong luma na maaari pang pakinabangan. Piliin ang tamang pagkakasunod-sunod ng Gawain. kalaykay C. gato C. 2-4-1-3 D. Nagagawa ng maayos ang kasangkapan D. Alin ang gagamitin mo? A. 3-2-4-1 C. 1-3-4-2 . Martilyo. Kailangang pagdikitin ang dalawang pirasong kahoy sa pamamagitan ng glue. Ano ito? A. Piliiun ang angkop na turnilyong ipapalit A. Napapatagal ang sira ng kasangkapan C. Kung bagong putol ang kahoy magaspang ang mga gilid nito na kailangang linisin. timbangan. Katam B.23. martilyo. Bakit kailangang kumpunihin bago gamitin ang mga kasangkapan at kagamitang may sira? A. kikil D. Maglaan ng maayos at matibay na sisidlan D. gunting D. Suriin ang turnilyo ng kasangkapan 2. Ginagamit ito upang bigyang hugis ang kahoy. Gagamitin ditto ang pang-ipit upang maging mabilis ang pagkakadikit nito. Gagamitin dito ang _______________? A. Upang masira ang mga ito ng tuloy-tuloy B. Gamitin ng tama ang bawat kagamitan 29. Bago magsimula sa pagkukumpuni ng kasangkapan. 1-3-2-4 B. pisi 26. Upang kumita ang magkukumpuni nito D. Tukuyin ito? A. Yari sa kahoy ang hawakan nito at may talim na metal na may iba·t-ibang sukat. Upang maiwasan ang sakuna 27. malyete C. Nasa ibaba ang mga kahalagahan ng pagpaplano maliban sa isa. Pala. Linisin at patuyuin ang mga kasangkapan B. piko. kailangang sundin ang tamang hakbang. metro. lagari 28. lagari 24. gato. Pumili ng angkop na disturnilyador na gagamitin 4. Kung magkukumpuni ng sirang kaserolang may maluwag na turnilyo. katam. Alin sa mga kagamitang ito ang gagamitin? A. katam D. Alin ito? A. spokeshave C. Gagawin mong dustpan para sa inyong bahay. Upang mabawasan ang oras ng paggawa C. Kartilya. pait 25. salaan B. gulok. pisi. alambre D. Plais B. Pihitin ang turnilyo hanggang humigpit 3. Nakukumpuni ang sira sa maikling panahon 30.

kanin. Grow foods D. EDUKASYONG PANTAHANAN 1. bawang. asin.Republic of the Philippines Department of Education Region (Bicol) Division of Catanduanes Bagamanoc South District BACAK ELEMENTARY SCHOOL Bacak. tatlong pulgada 4. fiber foods B. Mantika. asin 3. Alin ang tamang pagkasunod-sunod ng pagsangag ng kanin? A. kanin. Piliin ang tasmang sagot at isulat ang TITIK nito sa inyong sagutang papel. mantika. asin B. Kanin. asin D. Go foods C. kalahating pulgada B. kaya·t inihanda ni Nena ang mga gagamitin. alin sa mga ito ang tamang ayos ng pantusok nito? A. bawang. Dalawang pulgada D. tatlong pulgada 5. Bagamanoc IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA EPP IV SY: 2010-2011 PANUTO: Basahin ang bawat sitwasyon o tanong. Kailangang isangag ang tiring pagkain para sa almusal. Sa paglalagay ng tinidor. Ano ang tawag sa mga pagkaing ito? A. mantika. energy foods 2. nakatihaya sa mesa B. Ang mga prutas tulad ng santol. A. Anong magandang asal ang ipinakikita niya? A. langka at gulay na sitaw. okra at talong ay tumutulong sa pagtunaw ng ating kinakain at nililinis ng mga ito an gating bituka at tiyan. bawang. Bawang. kanin C. Isang pulgada C. Sa paglagay ng mga kagamitang ito. Tiwala sa sarili C. pakwan. Mantika. Nakataob sa mesa C. Si Roda ay nagsisikap at hindi umaasa sa tulong ng iba. Nakatagilid sa mesa D. tandaan na ang plato ay nakalagay nang may _________ang layo sa pinakagilid ng mesa. katapatan at kagitingan .

gatas na kondensada B. Sabay-sabay na huhugasan sa isang malaking balde 10. Pagyeyelo C. Ang maliit na pamilya ay higit na nakatutugon sa mga pangangailangan kaysa malaking pamilya 11. Bakit kailangan gumawa ng mabilisan sa pag-iimbak ng pagkain? A. Gawin nila ang anumang gugustuhin C. Sariwang gatas ng baka C. Pag-aatsara D. Alin sa mga ito ang dapat tandaan? A. Pamantayan C. May kasabihang ´huwaran ng mga anak ang kanilang mga magulangµ. Kaayusan at kalinisan D. Higit na masaya ang malaking pamilya kahit hindi sapat ang kita B. mga panuto 12. Sa iyong edad ngayon.B. Ito ay ginagamit sa pagluluto na may banayad na pansalo ng pagkain na kung minsan ay may butas ito. kutsarita C. pagtutuyo 8. Gawin ang lahat ng kagustuhan ng mga anak D. Halos sabay-sabay ang paghinog ng mga saging sa bakuran nina marta at Thomas. Upang makagawa ng iba pang gawain C. Palakihin ng magulang ang pamilya ayon sa kanilang pananampalataya D. gatas mula sa ina 13. Isa na rito ang paghuhugas ng plato. pakikiisa at pakikipagtulungan 6. Unang huhugasan ang pinakamalinis sa mga pinagkainan tulad ng baso B. Ano ito? A. Upang mapanatiling sariwa ang pagkain D. Sapat na ang matugunan ang pangangailangan sa pagkain ng maganak C. pagmamatis B. Upang mapakita ang galing sa pag-iimbak 7. Madali ang paggawa sa mga tungkulin para sa mag-anak kung may sinusunod na__________. Alin sa mga salik na ito ang tama? A. malaki ang matutulong mo sa gawaing-bahay. alin ang mainam na ipasuso? A. sandok D. Unang hugasan ang pinakamaliit na gamit tulad ng kutsara C. Kutsara B. Pulbos na gatas sa lata D. Upang makain kaagad ang inimbak B. Dahil ditto ano ang dapat gawin ng mga magulang? A. Embentaryo D. Para sa malusog na sanggol. Unang hugasan ang plato dahil ito ang pinakamalaki D. Ang kalusugan at kasiyahan ng mag-anak ay nakasalalay sa maayos na pagkalinga at pagtugon sa pangangailangan ng mag-anak. A. Gumawa ng tama kung nakatingin ang mga anak . talaan ng mga Gawain B. siyansi 9. Gumawa ng tama sa lahat ng oras B. Alin sa mga ito ang tamang paraan ng pag-iimbak? A.

pag-iisdaan 18. dahon ng saging B. pangangalakal B. Sa anong pangkat nakahanay ang pagnanarsery? A. Psychologist C. Plastic D. ugat C. Kapag ang balat nito ay naninilaw na D. vegetarian B. 40 C. Dahon B. ano naman ang tawag sa doctor ng mga hayop? A. veterinarian 22. Dalawang tiklis ng kamatis anng inani nila Raul. Maghugas ng mga ito sa mesang kainan PANG-AGRIKULTURA 16. Iba·t ibang uri ng hanapbuhay ang matatagpuan sa lungsod C. ilang kilo lahat ito? A. 50 D. Ilagay sa tray ang mga huhugasan ayon sa uri ng mga kagamitan C. Paghahayupan C. Kaya·t isa-isa niyang dinala sa lababo ang mga huhugasan. Alin sa mga kaisipan ang angkop sa sitwasyon? A. buto D. Ang mga magulang ang unang guro ng mga anak 15. Kapag ang balat at buto nito ay malambot na B. Papel C. 30 B. bulaklak 17. Kung ang San Francisco ay pinararami sa pamamagitan ng sanga. Itulak ang mesang pinagkainan sa may lababo D. Paghahalaman D. sa anong paraan naman ang sa langka? A. Sa pag-aani ng petsay upang ipagbili sa palengke. dahon ng niyog 21. Ang mga bata ay maaaring tumulong sa hanapbuhay D. Kailan dapat anihin ang patola? A. Kung dentista ang para sa tao.14. Karagdagang kita ng mag-anak C. Anong kabutihan ang maaaring maidulot ng paghahayupan sa isang mag-anak? A. Ang hanapbuhay na marangal ay nakatutulong sa pagpapaunlad ng mag-anak B. Karagdagang pagod sa mag-anak . Isalansan ang lahat na pinagkainan sa malaking palanggana at dalhin sa lababo B. kailangang mapanatili ang pagkasariwa nito. Masipag siya kaya·t natutustusan ang mga pangangailangan ng kanyang mag-anak. Kapag ang balat nito ay magaspang na C. Ophthalmologist D. Si Dina ang nakatakdang maghugas ng pinagkainan. Alin sa mga ito ang tamang paraan? A. Kung ang bawat tiklis ay tatlumpong kilo. Alin sa mga ito ang mainam na pambalot sa petsay na ilalagay sa tiklis? A. Kapag ang balat nito ay kulubot na 20. Magsasaka ang ama ni Aira. Karagdagang populasyon sa bayan B. 60 19.

Anong uri ng tanim ito? A. keyhole saw 31. banig at pamaypay. A. kahoy C. back saw D. bronchitis 24. Nito B. martilyo 27. ginagamit ito upang lalahin at gawing pamaypay dahil sa bango nito. Kailangang kumpunihin ang pumutok na fuse. Aalisin ang switch D. disturnilyador 32. Iba·t ibang materyales ang kailangan sa pagbuo ng proyekto. Alin ito? A. Paliguan ang mga hayop araw-araw B. Alin sa mga hayop na ito ang napagkukunan ng balat upang gawing tsinelas. Palitan kaagad ang nasirang fuse 29. baging 28. buri C. plais C. Kailangang bantayan ng beterinaryo C. Sa anumang hayop na aalagaan. makahiya . Hampshire 25. alin sa mga ito ang gagamitin mo? A. panghigpit. Buhusan ng alcohol ang kulungan nila D. May kagamitang nagagamit sa iba·t ibang Gawain. Panatilihing malinis ang kulungan at pagkain PANG-INDUSTRIYA 26. Sa pagputol ng kahoy na paayon ang hilatsa ng kahoy. broiler B. Kung duyan ang nais mong gawin. Karagdagang gastos sa mag-anak 23. colitis D. rabies C. Gunting B. Alin sa mga ito ang una among gagawin? A. pangbunot ng pako at pamutol ng kawad ng kuryente? A. keyhole saw 30. Herpes B. Sisindihan ang lahat ng ilaw C. Alin sa mga ito ang kasangkapang panukat? A. gulok D. Pandan B. Ibaba ang main switch B. White leghorn C. medidang asero C. damo 33. Plais B. Rip saw C. Texas D. May uri ng damo na ang ugat nito ay binabayo at pagkatapos matanggal ang balat nito. alin sa mga ito ang angkop na materyales? A. Ito ay sakit na dala ng asong ulol na maaaring ikamatay ng taong nakagat nito. ginagamit ang _________________. Damo B. Alin sa mga ito ang maaaring gamiting pamigil. barena D. Clamp B. palma D. damit atbp. Cross cut saw D. yantok D. A. nipa D. Ang buri ay mainam gawing sombrero. anong panuntunang pangkalusugan ang dapat sundin? A. sinturon. vetiver C. Ano ito? A. back saw B.D. plais C. Kung nais mong putulin ang sobrang alambre ng sampayan.

Ang ating bayan ay sagana sa mga materyales B. Plano B. kagamitan D. materyales 35. Saan nakasalalay ang maayos at mahusay na pagkakagawa ng isang proyekto? A.34. Kailangang gamitin at ubusin ang mga materyales sa pamayanan D. Paano natin mapahahalagahan ang mga likas na yamang ginagamit natin sa paggawa ng mga proyekto? Isa sa mga ito ay hindi kasali. Alin ito? A. dibuho C. Gamitin ang mga likas na yaman sa mahusay at matipid na paraan C. Gawing kapaki-pakinabang ang bawat proyektong gagawin .

Mura at maganda C. Sa pagsisimula ng maliit na tindahan ay hindi tiyak ang pag-unlad kaya sumubok at __________. Bagamanoc IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT SA EPP IV SY: 2010-2011 PANUTO: Basahin ang bawat sitwasyon o tanong. Mahirap na mag-anak 6. Makipagsuki 2. Ang sumusunod ay ilan lamang sa mga halimbawa ng tinitinda ng tingian. A. Aling mag-anak sa pamayanan ang higit na natutugunan ang tingiang tindahan? A. Ibig ng mag-anak na mapaunlad ang tingiang tindahan.Republic of the Philippines Department of Education Region (Bicol) Division of Catanduanes Bagamanoc South District BACAK ELEMENTARY SCHOOL Bacak. magbantay B. Alin ang hindi? . Maghihintay C. Sa pagtatayo ng tingiang tindahan tiyaking ito ay _________________. Malapit sa mataong lugar C. Malapit sa paaralan B. A. Sa pamimili ng paninda tiyaking na laging __________ ang paninda. Makatutugon sa pangangailangan ng pamayanan 3. Piliin ang tasmang sagot at isulat ang TITIK nito sa inyong sagutang papel. ano ang dapat nilang gawin? A. EDUKASYONG PANTAHANAN 1. Magkukuwenta B. Mayamang mag-anak B. May kayang mag-anak C. A. Makipagsapalaran C. Mataas na uri at kaya ng bibili B. Malaki ang tubo 5. Tutulong sa pagbabantay at paglalagay ng presyo 4.

dentist D. May gabay sa paggawa C. kailangang panatilihing malinis ang_____. Aso B. magtataho B. doctor 18. nalungkot C. kalabaw . kambing D. Bakit dapat pagsama-samahin ang mga panindang magkakatulad? A. Ihiwalay B. pataba sa lupa C. A. katayin C. Aling hayop ito? A. Beterinaryo B. sanga 13. Maging ang dumi ng hayop ay maaaring pakinabangan dahil maaari itong gawing _________. Kailangang may palno ang proyekto bago magsimulang gumawa upang _____________. A. buto C. Ano ang kanyang naramdaman? A. A. Upang maakit ang mga mamimili AGRIKULTURA 11. Upang medaling maabot ng tinder C. baboy C. pagkain D. Alin ang maaari mong itanim? A. ibaon ng buhay D. Piliin ang sanga na may suloy sa tagiliran C. hilot C. Ang alagang manok na may sintomas ng sakit ay dapat _____________. wala 16. Kuneho B. ulo D. Magpuputo 7. Napakainam mag-alaga ng________ dahil ito·y nagdudulot ng karne at itlog. Tinamad B. Kailangang kumunsulta muna sa isang ________ upang gamutin ang alagang hayop na maysakit. Nais mong magtanim ng sibuyas at bawang. Karaniwang inaalagaan ito upang magsilbing bantay sa ating bahay at bakuran. Makapagpahinga kaagad 9. Natapos ni Mila ang kanyang ginagawang proyektong panyo. masayang-masaya 8. A. Alahero C. wala 15. Ano ang dapat gamitin sa pagpapahalaga ng natapos na proyekto? A. Kulungan B. Matapos kaagad B. pang-fill up D. Upang makatiyak na ligtas sa sakit ang alagang hayop. Palamuti B. katawan C. Lahat na sagot ay tama 12. kambing D. score card 10. Paano mo ito itatanim? A. Bunga B. manok C. A. Putulin ang isang dulo ng sanga ng pahilis B. Itanim sa lupa ng patayo hangga·t kalagitnaan ng sanga D. test pool C. baboy 14.A. Isang paraan ng pagpaparami ng halaman tulad ng rosas at santan ay sa pamamagitan ng sanga. Upang medaling hanapin B. A. wala 17. Calculator B.

layunin C. claw hammer C. Upang kumapit sa pintura o barnis bilang panapos kailangang makinis at walang ____________. Mura o butong malambot pa PANG-INDUSTRIYA 21. manipis at pantay B. A. wala 24. talaan ng materyales 27. ano ang pipiliin mo? A. Langis B. Ito ay isang uri ng hayop na inaalagaan dahil sa kanyang karne. Mabilis. A. Pakinabang nito C. dapat mo munang alamin ang___________________. Hilaw na sangkap sa kapaligiran at pakinabang nito 22. gatas at maaaring katulong sa bukid. Maso B. Halaga ng mga kagamitan C. Upang maiwasan ang sakuna sa paggawa. Butong galling sa malusog at magulang na halaman B. Gamitin ang hintuturo sa pamamatnubay sa paglalagari 25. Mapagkukunang sangkap 23.19. Ito·y karaniwang pangwakas na hakbang sa pagbubuo ng proyekto lalo na kung ito·y yari sa kahoy. alketran C. Sa pagbabarnis kailangang ito ay _________. Butang galling sa katamtamang gulay C. Ano ito? A. A. Subukin ang talim ng kasangkapan sa buhok C. Kung ikaw ay papipiliin ng butong iyong itatanim upang medaling lumaki at sumibol. Kabayo B. Paunti-unti at makapal . nakaturo sa sahig C. baka D. Ilagay ang kasangkapang may talim sa ibabaw ng mesang gawaan na ang talim ay ___________. aso 20. kailangan _______________. kambing C. Isang bahagi ng plano ng proyekto na kung saan ito ang magiging kaanyuan ng proyekto. Dibuho B. A. pintura C. ____________ay ipinapahid sa proyekto upang magkaroon ng kulay at maging kaakit-akit. Presyo at gamit nito B. Gamitin ang angkop na kasangkapan para sa bawat Gawain B. Ang _______ ay isang uri ng martilyong ginagamit sa pamukpok sa pait upang hindi masira ang kahoy na hawakan nito. A. A. buhangin 29. Langis B. grasa 28. nakaturong palayo sa taong gumagawa B. A. A. Butong maraming halo D. Bago makabuo ng anumang proyekto sa gawaing kamay at pangkalahatang industriya. malyete D. Ang proyektong gagawin ay kailangang ibatay sa ___________. takpan ng papel ang talim 26. A. Mga pangunahing kasangkapan at karaniwang ginagamit ditto B.

Unahin ang labas bago ang loob ng proyekto 30. Alin sa kagamitang ito ang ginagamit upang kuminis o pumantay ang ibabaw ng kahoy? A.C. Barena B. katam C. pait .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful