Republic of the Philippines Department of Education Region (Bicol) Division of Catanduanes Bagamanoc South District

BACAK ELEMENTARY SCHOOL Bacak, Bagamanoc

UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA EPP IV SY: 2010-2011

PANUTO: Basahing mabuti ang bawat sitwasyon o tanong. Pilliin ang tamang sagot at isulat ang titik sa inyong sagutang papel.

1. Kung tayo·y naliligo, kailangang kuskusin ang buong katawan upang maalis ang dumi o libag. Alin sa mga ito ang maaaring gamitin? A. Sabon C. bimpo B. Tuwalya D. bato 2. Upang malinis ng husto ang inyong mga ngipin, kailangang sipilyuhin ang mga ito. Paano ang tamang paghagod ng sipilyo? A. Paikot-ikot C. pakaliwa-pakanan B. Pataas-pababa D. papasok-palabas 3. Ang mga sumusunod ay kasangkapan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili. Alin sa mga ito ang kailangan upang maging malambot, makintab at madulas ang buhok? A. Sabon C. langis B. Bimpo D. shampoo 4. May mga paraan upang tayo·y maging malusog at may maayos na pangangatawan. Alin sa mga sumusunod ang dapat gawin? A. Maligo isang beses isang lingo B. Uminom ng softdrinks kapag nauuhaw C. Kumain ng marami hanggang gusto D. Kumain ng tama araw-araw at mag ehersisyo 5. Alin ang tamang paraan ng paggupit ng kuko? A. Gupitin ng tuwid B. Sundin ang hugis ng daliri C. Gupitin ng patatsulok D. Gupitin ng paliko-liko 6. Si Gng. Villarey ay principal ng bayan, alin kaya sa mga kasuotang ito ang gagamitin niya sa paaralan?

Dapat pagbukod-bukurin ang mga labahin bago uto labhan. Pagkagaling sa paaralan. Upang madaling tukuyin ang damit C. Alin sa mga ito ang ginagamit upang makuha ang tama o wastong laki. kwelyo D. t-shirt B. uniporme 7. Ano ang dapat gawin? A. Ibig kong matiyak na pantay ang aking pagtutupi. bakit kailangang pagsamasamahin ang mga magkakatulad na damit? A. ihihilbana muna ang laylayan B. Upang Makita ang magkakahawig na kulay C. Nang hindi magkaroon ng masamang amoy B. balikat C. Kaswal C. Itago na muna ang damit n napunit C. Saan niya dapat ilagay ang unipormeng hinubad? A. Ano ang dapat niyang gawin? A. guguhitan muna ang bahaging lilipan 10.A. medida C. Upang ipakita sa mga kakilala 15. ikabit ng aspili ang butones B. aling bahagi nito ang unang paplantsahin? A. ibalik ang uniporme sa pinagbilhan 11. Ipamigay sa kapitbahay ang blusa D. Lagyan ng aspili ang bahaging napunit B. Sa ibabaw ng kama D.isabit sa pako 8. nagbihis ng damit si Leo. lubid D. Ang mga damit pangloob ay karaniwang napapawisan at narurumihan. eskwala . Upang maging makulay ang salansan B. Daster D. Sa ibabaw ng upuan C. Ano ang kailangan kong gawin? A. isabit sa hanger B. taas at haba ng katawan? A. Sa pag-aaytos at pagsasalansan ng damit sa cabinet. Upang matandaan ang mga luma at bagong damit 13. Napunit ng bahagya ang blusa ni Shaira. Alambre B. Alisin na lang ang butones D. katawan 14. upang makabawas sa ibang labahin D. Nang hindi ito kainin ng ipis 12. Lilipan agad ang laylayan D. C. Bakit kaya? A. Habang naghahanda sa pagpasok si Cyrus. Upang ihiwalay ang mga damit na nangungupas D. napansin niya kakaunti na lang ang sinulid na nakakabit sa butones ng paha sa uniporme. Upang maubos ang saboing panlaba C. Bakit kailangang malabhan agad ang mga ito? A. Kung magpaplantsa ng mga blusa. Itutupi ko ang laylayan ng aking palda. Upang piliin ang mga ibibilad sa araw B. Manggas B. Iaspili ang lahat ng tupi C. Itahi na muli ang butones C. Sulsihin ang bahaging napunit 9. Upang gumanda ang cabinet D.

Nakapagbibigay ng init at lakas ng katawan 24. Karne at isda D. ibigay mo ito sa akin 22. tumangkad at gumanda B. Kagat ng lamok D. Ang bitamina Can nakukuha sa mangga. Ang madahon at madilaw na gulay at sariwang prutas ay kailangan ng ating katawan upang tayo ay __________. kamote cue at tubig 18. Ang gatas ang pangunahing pagkain na kailangan ng lumalaking bata. Nakapagpapawis ng kamay B. Kailangan ng iyong kapatid ang tamang pagkain.suman at lugaw ay mayaman sa carbohydrates. Sa anong gulang ng bata ang maaari na siyang kumain ng dinurog na gulay? A. magkaroon ng matigas na buto 19. Hayaan siyang maligong mag-isa B. Tatlo o apat D. Ilang basong gatas ang dapat ng bata araw-araw? A. Pabili po nito D. Nakatutulomg sa daliang pagtulog C. Alin sa mga ito ang sasabihin mo kung may gusto kang bilhin? A. lima o anim na buwan B. A. alin sa mga ito ang hindi nababagay sa kanya? A. bibili ako nito B. Napapalaki ng kalamnan ng katawan D. Sipon at impeksyon C. Patnubayan siya habang naliligo C. Bigyan siya ng tubig na paglalaruan . Lumaki at tumaba C. coke at ensemada B. Bakit kaya? A. Ang mga mag-aaral sa elementary ay tinitimbang dalawang beses sa isang taon. Upang piliin kung sino ang pinakamabigat D. lagnat at kabag B. Dalian mo! C. A. Isa o dalawa C. suha at kamatis ay nakatutulong sa paglaban ng katawan sa_________. gatas at cereal 17. Ang ginataang mais. Upang malaman kung sino ang may tamang timbang C. Kung ikaw ang papipiliin ng pagkain pangmeryenda. Upang malaman kung ano ang kinakain ng bawat isa B. Alin sa mga ito ang dapat iwasan? A. Tatlo o apat na buwan D. Buko juice at maruya D.AGRIKULTURA 16. uhaw at gutom 25. Isa o dalawang buwan C. Ano ang gagawin ni Liza? A. Gulay at prutas C. Sa kantina ng paaralan ay maraming pagkain sa meryenda reses. suman at kape B. Lima o anim B. Upang malaman kung sino ang paaalisin 23. Ang tatlong taon gulang na kapatid Liza ay nais nang maligong mag-isa. Alin sa mga ito ang nagagawa ng carbohydrates? A. pito o walong buwan 20. Tumaba at bumigat D. Pito o walo 21. Tinapay at lemonade C.

Hawakan ang gitna ng martilyo C. Alin sa mga sumusunod ang nagpapaliwanag sa sitwasyong nabanggit? A. Hawakan ang dulong bahagi ng martilyo nang malayo mula sa ulo 27. Nahahasa ang sariling kakayahan C. Ayaw ni tatay na nagtatrabaho sa init ng araw B. Walang hilig si tatay at kuya sa gawaing bukid C. Iisangdireksyon C. Maingat na pagbabalak C. Nakatitipid ito sa gastos B. Bakit mahalagang matutunan ninyo ang simpleng pagkukumpuni ng mga bagay o kagamitan sa tahanan? Piliin sa ibaba ang konseptong hindi tama. Nagagamit kaagad ang kasangkapan D. Pamimili ng lahat ng gagamitin B. sa gitna papunta sa dulo B. Hawakan ng mahigpit D. Pigilan siya na huwag maligong mag-isa PANG-INDUSTRIYA 26. sa dulo patungong ibaba 28. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng wastong paraan ng paghawak ng martilyo? A. Hindi na nila kaya ang mga gawain sa bukid D.D. Paiba-ibang direksyon D. Hawakan ang ulo ng martilyo B. Sa isang mag-anak makikita ang tatay ay nagwawalis at si kuya ay nagaalaga ng nakababatang kapatid. Ihanda muna ang plano 29. Ang mga gawaing bahay ay maaaring gampanan ng babae at lalaki sa isang pamilya 30. Upang makapagyabang sa kapwa o sa mga kaibigan . Alin sa mga sumusunod ang dapat gawin bago magsimula sa proyekto? A. Pakikipagtalo sa gagawing proyekto D. Ang paglalagari ng kahoy ay nagsisimula sa : A. A.

Ang mag-anak na sama-samang nagdarasal ay may matibay na pagsasamahan D. Piliin ang tasmang sagot at isulat ang TITIK nito sa inyong sagutang papel. Nais ni Zanjoe na matuto ang inaalagaang kapatid ng mga pang-arawaraw na tungkulin sa sarili kaya·t _______________. Pinipilit niyang isagawa ng kapatid ang mga tungkulin sa sarili B. Alin sa mga ito ang hindi kasali? A. Ibinili mo siya ng regalo. Dapat takutin ang kapatid upang gawin ang pang-araw-araw na tungkulin sa sarili 3.Republic of the Philippines Department of Education Region (Bicol) Division of Catanduanes Bagamanoc South District BACAK ELEMENTARY SCHOOL Bacak. Kaarawan ng lola mo. Sabihin sa kapatid na huwag magkasakit 2. Anong katangian ang ipinakita mo? . Ang di-pagkakaunawaan sa pamamahay ay njilulutas ng pag-uusap na masinsinan 4. Hintaying gumaling siya at ipagawa ang naiwang tungkulin C. Ang mga sumusunod ay mga konseptong pang mag-anak. A. May sakit ang iyong kapatid at pansamantala hindi niya kayang gawin ang nakaatang na tungkulin sa bahay. Alin sa mga ito ang gagawin mo? A. Sabihin sa kapatid na gagawin mo ang tungkulin niya ngunut gagawin din niya ang gawain mo paggaling niya B. Ang masayang mag-anak ay tulong-tulong sa paggawa B. Kailangang bigyan ng regalo ang kapatid upang gawin ang mga tungkulin sa sarili D. 1. Bagamanoc IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA EPP IV SY: 2010-2011 PANUTO: Basahin ang bawat sitwasyon o tanong. Ang pagpaparaya at pagbibigay ng konsiderasyon ay di mahalaga C. Gawin ang tungkulin ng kapatid ng walang kasunduan D. Sinasanay niya ang kapatid nag awing mag-isa ang pang-araw-araw na tungkulin sa sarili C.

Alin sa mga ito ang sumisipsip ng alikabok sa carpet? A. pagkamaaalahanin B. Pangkat Slow B. Magsipilyo ng ngipin pagkatapos kumain B. Walisin ang basura tungo sa kalsada B. Maghugas ng kamay pagkatapos maglinis ng bakuran C. pagmamahal 5. Nadaragdagan ang init ng katawan D. Plato o chinaware C. Ang mga ito ay may kanya-kanyang paraan. kailangang mailagay ang mga kubyertos sa tamang lugar. misan tuwing lingo B. Pagkamagalang C. Sa pag-aayos ng hapag kainan. Nagpapakinis ng mukha B. umaga. Sa kanan ng plato D. floor mop 13. Nasa ibaba ang mga dapat hugasang kagamitan. Nililinis nito an gating buhok C. Kubyertos o silverware D. Gaano kadalas ang pagdidilig sa mga ito? A. ibus. Aling pangkat naman ang kinabibilangan ng kamote. Pangkat Grow D. baso o glassware B. Paano ihahanda ang manok bago ipalaman sa tinapay? A. Suliranin natin ngayon ang basura. tinapay at kanin? A. Pangkat Go C. Suklayin ang buhok bago maglinis ng bakuran D. Ang mga halaman sa ating bakuran ay kailangang alagaan ng mabuti. Katabi ng tinidor C. Pagkamasunurin D. Alin sa mga paraang ito ang kaya mong gawin? A. kaldero atbp. Ang petsay.A. hihimayin ang laman 12. Paminsan-minsan D. Alin sa konseptong ito ang Gawain ng fiber foods? A. sa gawing kaliwa ng plato 10. Floor polisher C. Gagawa ng chicken sandwich si Delia. Itambak ang basura sa likod-bahay C. Saan dapat ilagay ang kutsilyo? A. 11. Mahalagang tukuyin ang mga gamit sa paglilinis ng tahanan. Alin sa mga ito ang dapat p[inakaunang hugasan? A. Walis tambo D. dalandan at alugbati ay tinatawag na Glow Foods. palayok. tanghali. Ipunin ang lahat ng kalat na basura sa iisangg lalagyan 7. Araw-araw C. Dikdikin ng pino C. hapon 6. Nililinis nito ang ating bituka·t tiyan . Sunugin lahat ng basura 8. Ang mga prutas at gulay ay sinasabing fiber foods. Pangkat Blow 9. vacuum cleaner B. Paghiwa-hiwalayin ang basura D. sa dulo ng kutsara B. Hihiwain ng maliliit D. tatalupan ang manok B. Aling kaugaliang pangkalusugan ang dapat gawin sa paglilinis at pagpapaganda ng bakuran? A.

May mga gamit pangkarpintero na ginagamit di sa paghahalaman. punong prutas. Gaano karaming tubig inumin ang inilalagay sa baso? A. Alin ito? A. Halamang gulay C. Natanggal ang pakong pinagkabitan ng kulambo. Kailangan ito sa paggawa ng nursery house C. Alin ito? A. halamang gulay o punong-kahoy. Langis B. toyo 15. Kailangan ito sa pagpukpok ng tulos D. keyhole saw . Medida B. Kailangan ito sa paglipat ng punla PANG-INDUSTRIYA 21. Nagbibigay ang halaman ng pagkain B. Dagdag pagod sa mag-anak 17. asin D. Nais mong ilipat ang ibang lupa upang pantayin ang isang bahagi ng kamang taniman. karton 20. Hinuhugasan ng mabuti ang mga gulay bago talupan o hiwain. rip saw C. Ang mga halaman ay maaaring ornamental. Ang mga paghahalaman ay nakatutulong sa ikagaganda ng kapaligiran. Ang mga sumusunod ay ang magagandang naidudulot ng paghahalaman maliban sa isa. 1/3 AGRIKULTURA 16. ½ B. 3/4 D. A. martilyo D. Alin sa mga ito ang gagamitin kung puputulin ang kahoy na paayon sa hilatsa? A. Ang lagari ang karaniwang ginagamit sa pagputol ng kahoy. Upang lumabas ang mga insekto mula sa gulay kailangan lagyan ng _________ang tubig na panhugas. Nagbibigay ng dagdag kita C. malunggay 19. May mga halamang gulay na bulaklakin nito ang niluluto o kinakain. Regadera B.14. cross cut saw D. Alin sa mga ito ang gagamitin upang ikabit na muli ang pako? A. pala C. Saan maaaring ibilang ang sabila at sambong? A. halamang punong-kahoy B. Halamang herbal D. Anong bulaklak ito na maaaring gamitin na panglinis ng sahig ang mga dahon at tangkay nito? A. Alin sa mga ito ang iyong gagamitin? A. cauliflower D. Isa na rito ang martilyo na maaaring gamitin sa paggawa maliban sa isang sitwasyon. Regadera B. kartilya D. Kailangan ito sa paggawa ng kahoy punlaan B. katuray C. halamang prutas 18. 2/4 C. Back saw B. metrong tiklupin 22. malyete C. Nagpapaganda ng kapaligiran D. herbal. suka C.

Bago magsimula sa pagkukumpuni ng kasangkapan. Pumili ng angkop na disturnilyador na gagamitin 4. pisi 26. Napapatagal ang sira ng kasangkapan C. Walang masasayang na materyales B. Piliiun ang angkop na turnilyong ipapalit A. Pala. 3-2-4-1 C. katam D. gulok. Ano ito? A. kailangang sundin ang tamang hakbang. Gagawin mong dustpan para sa inyong bahay. gunting D. Kartilya. martilyo. katam.23. Gamitin ng tama ang bawat kagamitan 29. Nagagawa ng maayos ang kasangkapan D. pisi. Martilyo. Suriin ang turnilyo ng kasangkapan 2. Plais B. Alin ang gagamitin mo? A. Bakit kailangang kumpunihin bago gamitin ang mga kasangkapan at kagamitang may sira? A. malyete C. Kung magkukumpuni ng sirang kaserolang may maluwag na turnilyo. kalaykay C. spokeshave C. Alin sa mga kagamitang ito ang gagamitin? A. Itago na lang ang mga ito upang hindi masira C. Gunting. Upang makatiyak tayo na magagamit sa mahabang panahon ang mga kagamitan at mga kasangkapan sa paggawa kailangan ang ibayong pangangalaga maliban sa isa. Katam B. gato C. Nasa ibaba ang mga kahalagahan ng pagpaplano maliban sa isa. Kailangang pagdikitin ang dalawang pirasong kahoy sa pamamagitan ng glue. Alin ito? A. Gagamitin dito ang _______________? A. May mga yerong luma na maaari pang pakinabangan. piko. Pihitin ang turnilyo hanggang humigpit 3. Ginagamit ito upang bigyang hugis ang kahoy. salaan B. timbangan. Piliin ang tamang pagkakasunod-sunod ng Gawain. Upang maiwasan ang sakuna 27. Gagamitin ditto ang pang-ipit upang maging mabilis ang pagkakadikit nito. 1-3-2-4 B. Maglaan ng maayos at matibay na sisidlan D. lagari 24. kailangan pagisipan o planuhin ang gagawin. gato. Nakukumpuni ang sira sa maikling panahon 30. Upang masira ang mga ito ng tuloy-tuloy B. 1. Upang kumita ang magkukumpuni nito D. Plais B. pait 25. alambre D. Yari sa kahoy ang hawakan nito at may talim na metal na may iba·t-ibang sukat. metro. 2-4-1-3 D. kikil D. 1-3-4-2 . Linisin at patuyuin ang mga kasangkapan B. Tukuyin ito? A. Upang mabawasan ang oras ng paggawa C. lagari 28. Kung bagong putol ang kahoy magaspang ang mga gilid nito na kailangang linisin.

bawang.Republic of the Philippines Department of Education Region (Bicol) Division of Catanduanes Bagamanoc South District BACAK ELEMENTARY SCHOOL Bacak. Kailangang isangag ang tiring pagkain para sa almusal. kaya·t inihanda ni Nena ang mga gagamitin. tatlong pulgada 4. tatlong pulgada 5. bawang. Ang mga prutas tulad ng santol. EDUKASYONG PANTAHANAN 1. nakatihaya sa mesa B. kalahating pulgada B. pakwan. Piliin ang tasmang sagot at isulat ang TITIK nito sa inyong sagutang papel. fiber foods B. Anong magandang asal ang ipinakikita niya? A. kanin C. Si Roda ay nagsisikap at hindi umaasa sa tulong ng iba. asin D. Mantika. Sa paglagay ng mga kagamitang ito. Sa paglalagay ng tinidor. Tiwala sa sarili C. Kanin. mantika. asin. A. langka at gulay na sitaw. Bagamanoc IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA EPP IV SY: 2010-2011 PANUTO: Basahin ang bawat sitwasyon o tanong. Bawang. asin 3. Nakataob sa mesa C. mantika. Ano ang tawag sa mga pagkaing ito? A. okra at talong ay tumutulong sa pagtunaw ng ating kinakain at nililinis ng mga ito an gating bituka at tiyan. katapatan at kagitingan . Isang pulgada C. kanin. Mantika. kanin. Nakatagilid sa mesa D. alin sa mga ito ang tamang ayos ng pantusok nito? A. Grow foods D. Dalawang pulgada D. asin B. bawang. energy foods 2. tandaan na ang plato ay nakalagay nang may _________ang layo sa pinakagilid ng mesa. Alin ang tamang pagkasunod-sunod ng pagsangag ng kanin? A. Go foods C.

Upang makain kaagad ang inimbak B. Upang mapanatiling sariwa ang pagkain D. sandok D. pakikiisa at pakikipagtulungan 6. gatas na kondensada B. Dahil ditto ano ang dapat gawin ng mga magulang? A. Higit na masaya ang malaking pamilya kahit hindi sapat ang kita B. May kasabihang ´huwaran ng mga anak ang kanilang mga magulangµ.B. alin ang mainam na ipasuso? A. Bakit kailangan gumawa ng mabilisan sa pag-iimbak ng pagkain? A. Upang mapakita ang galing sa pag-iimbak 7. Madali ang paggawa sa mga tungkulin para sa mag-anak kung may sinusunod na__________. mga panuto 12. Alin sa mga ito ang dapat tandaan? A. A. Ito ay ginagamit sa pagluluto na may banayad na pansalo ng pagkain na kung minsan ay may butas ito. Sabay-sabay na huhugasan sa isang malaking balde 10. Gumawa ng tama kung nakatingin ang mga anak . talaan ng mga Gawain B. malaki ang matutulong mo sa gawaing-bahay. Gawin ang lahat ng kagustuhan ng mga anak D. Ano ito? A. Pulbos na gatas sa lata D. kutsarita C. Sariwang gatas ng baka C. Ang kalusugan at kasiyahan ng mag-anak ay nakasalalay sa maayos na pagkalinga at pagtugon sa pangangailangan ng mag-anak. Kaayusan at kalinisan D. Gumawa ng tama sa lahat ng oras B. Pag-aatsara D. gatas mula sa ina 13. Unang hugasan ang plato dahil ito ang pinakamalaki D. Isa na rito ang paghuhugas ng plato. Embentaryo D. siyansi 9. Alin sa mga salik na ito ang tama? A. Pagyeyelo C. Sapat na ang matugunan ang pangangailangan sa pagkain ng maganak C. Unang hugasan ang pinakamaliit na gamit tulad ng kutsara C. Kutsara B. pagmamatis B. pagtutuyo 8. Palakihin ng magulang ang pamilya ayon sa kanilang pananampalataya D. Upang makagawa ng iba pang gawain C. Pamantayan C. Halos sabay-sabay ang paghinog ng mga saging sa bakuran nina marta at Thomas. Para sa malusog na sanggol. Alin sa mga ito ang tamang paraan ng pag-iimbak? A. Gawin nila ang anumang gugustuhin C. Unang huhugasan ang pinakamalinis sa mga pinagkainan tulad ng baso B. Sa iyong edad ngayon. Ang maliit na pamilya ay higit na nakatutugon sa mga pangangailangan kaysa malaking pamilya 11.

Ang hanapbuhay na marangal ay nakatutulong sa pagpapaunlad ng mag-anak B. Kapag ang balat nito ay naninilaw na D. Karagdagang populasyon sa bayan B. Kapag ang balat nito ay magaspang na C.14. Alin sa mga ito ang tamang paraan? A. Sa anong pangkat nakahanay ang pagnanarsery? A. Paghahalaman D. Karagdagang pagod sa mag-anak . Magsasaka ang ama ni Aira. Kung ang San Francisco ay pinararami sa pamamagitan ng sanga. dahon ng saging B. Itulak ang mesang pinagkainan sa may lababo D. ugat C. 40 C. Kailan dapat anihin ang patola? A. Karagdagang kita ng mag-anak C. 50 D. Psychologist C. ano naman ang tawag sa doctor ng mga hayop? A. Iba·t ibang uri ng hanapbuhay ang matatagpuan sa lungsod C. Dalawang tiklis ng kamatis anng inani nila Raul. Kapag ang balat nito ay kulubot na 20. ilang kilo lahat ito? A. 30 B. Papel C. Masipag siya kaya·t natutustusan ang mga pangangailangan ng kanyang mag-anak. Ilagay sa tray ang mga huhugasan ayon sa uri ng mga kagamitan C. Ang mga magulang ang unang guro ng mga anak 15. Kung ang bawat tiklis ay tatlumpong kilo. Kaya·t isa-isa niyang dinala sa lababo ang mga huhugasan. Si Dina ang nakatakdang maghugas ng pinagkainan. Kung dentista ang para sa tao. Alin sa mga ito ang mainam na pambalot sa petsay na ilalagay sa tiklis? A. pag-iisdaan 18. veterinarian 22. vegetarian B. Anong kabutihan ang maaaring maidulot ng paghahayupan sa isang mag-anak? A. Plastic D. Dahon B. Ophthalmologist D. Isalansan ang lahat na pinagkainan sa malaking palanggana at dalhin sa lababo B. buto D. pangangalakal B. 60 19. Alin sa mga kaisipan ang angkop sa sitwasyon? A. sa anong paraan naman ang sa langka? A. Paghahayupan C. Maghugas ng mga ito sa mesang kainan PANG-AGRIKULTURA 16. dahon ng niyog 21. kailangang mapanatili ang pagkasariwa nito. Ang mga bata ay maaaring tumulong sa hanapbuhay D. Kapag ang balat at buto nito ay malambot na B. Sa pag-aani ng petsay upang ipagbili sa palengke. bulaklak 17.

Texas D. Alin sa mga ito ang una among gagawin? A. Clamp B. Ano ito? A.D. May kagamitang nagagamit sa iba·t ibang Gawain. colitis D. Nito B. Anong uri ng tanim ito? A. martilyo 27. anong panuntunang pangkalusugan ang dapat sundin? A. Damo B. disturnilyador 32. Alin sa mga ito ang kasangkapang panukat? A. buri C. Plais B. Hampshire 25. Iba·t ibang materyales ang kailangan sa pagbuo ng proyekto. plais C. pangbunot ng pako at pamutol ng kawad ng kuryente? A. White leghorn C. bronchitis 24. Rip saw C. palma D. panghigpit. keyhole saw 30. Kung duyan ang nais mong gawin. alin sa mga ito ang angkop na materyales? A. damo 33. Alin ito? A. nipa D. Buhusan ng alcohol ang kulungan nila D. broiler B. Kailangang kumpunihin ang pumutok na fuse. sinturon. Sa pagputol ng kahoy na paayon ang hilatsa ng kahoy. ginagamit ito upang lalahin at gawing pamaypay dahil sa bango nito. Sisindihan ang lahat ng ilaw C. rabies C. yantok D. banig at pamaypay. Palitan kaagad ang nasirang fuse 29. baging 28. Cross cut saw D. makahiya . Panatilihing malinis ang kulungan at pagkain PANG-INDUSTRIYA 26. Sa anumang hayop na aalagaan. Ibaba ang main switch B. plais C. Kung nais mong putulin ang sobrang alambre ng sampayan. alin sa mga ito ang gagamitin mo? A. May uri ng damo na ang ugat nito ay binabayo at pagkatapos matanggal ang balat nito. Kailangang bantayan ng beterinaryo C. vetiver C. back saw D. Aalisin ang switch D. Gunting B. A. back saw B. Pandan B. Ang buri ay mainam gawing sombrero. barena D. medidang asero C. Alin sa mga ito ang maaaring gamiting pamigil. ginagamit ang _________________. A. keyhole saw 31. Paliguan ang mga hayop araw-araw B. Herpes B. Ito ay sakit na dala ng asong ulol na maaaring ikamatay ng taong nakagat nito. gulok D. Karagdagang gastos sa mag-anak 23. damit atbp. kahoy C. Alin sa mga hayop na ito ang napagkukunan ng balat upang gawing tsinelas.

dibuho C. kagamitan D. Saan nakasalalay ang maayos at mahusay na pagkakagawa ng isang proyekto? A. materyales 35. Paano natin mapahahalagahan ang mga likas na yamang ginagamit natin sa paggawa ng mga proyekto? Isa sa mga ito ay hindi kasali.34. Plano B. Kailangang gamitin at ubusin ang mga materyales sa pamayanan D. Ang ating bayan ay sagana sa mga materyales B. Alin ito? A. Gamitin ang mga likas na yaman sa mahusay at matipid na paraan C. Gawing kapaki-pakinabang ang bawat proyektong gagawin .

A. Mataas na uri at kaya ng bibili B. A. Ibig ng mag-anak na mapaunlad ang tingiang tindahan. Maghihintay C.Republic of the Philippines Department of Education Region (Bicol) Division of Catanduanes Bagamanoc South District BACAK ELEMENTARY SCHOOL Bacak. Malaki ang tubo 5. magbantay B. A. Bagamanoc IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT SA EPP IV SY: 2010-2011 PANUTO: Basahin ang bawat sitwasyon o tanong. Mahirap na mag-anak 6. Sa pagtatayo ng tingiang tindahan tiyaking ito ay _________________. Malapit sa paaralan B. Piliin ang tasmang sagot at isulat ang TITIK nito sa inyong sagutang papel. Aling mag-anak sa pamayanan ang higit na natutugunan ang tingiang tindahan? A. ano ang dapat nilang gawin? A. Sa pamimili ng paninda tiyaking na laging __________ ang paninda. Mura at maganda C. Makatutugon sa pangangailangan ng pamayanan 3. Sa pagsisimula ng maliit na tindahan ay hindi tiyak ang pag-unlad kaya sumubok at __________. Alin ang hindi? . Ang sumusunod ay ilan lamang sa mga halimbawa ng tinitinda ng tingian. Makipagsuki 2. Makipagsapalaran C. Tutulong sa pagbabantay at paglalagay ng presyo 4. Mayamang mag-anak B. Magkukuwenta B. EDUKASYONG PANTAHANAN 1. May kayang mag-anak C. Malapit sa mataong lugar C.

Bakit dapat pagsama-samahin ang mga panindang magkakatulad? A. A. Palamuti B. sanga 13.A. Beterinaryo B. Makapagpahinga kaagad 9. doctor 18. Karaniwang inaalagaan ito upang magsilbing bantay sa ating bahay at bakuran. kambing D. Napakainam mag-alaga ng________ dahil ito·y nagdudulot ng karne at itlog. Natapos ni Mila ang kanyang ginagawang proyektong panyo. Putulin ang isang dulo ng sanga ng pahilis B. Isang paraan ng pagpaparami ng halaman tulad ng rosas at santan ay sa pamamagitan ng sanga. masayang-masaya 8. baboy 14. Aling hayop ito? A. pagkain D. kailangang panatilihing malinis ang_____. Itanim sa lupa ng patayo hangga·t kalagitnaan ng sanga D. kalabaw . magtataho B. May gabay sa paggawa C. nalungkot C. Upang maakit ang mga mamimili AGRIKULTURA 11. Kuneho B. Upang medaling hanapin B. katayin C. buto C. baboy C. wala 16. Kailangang kumunsulta muna sa isang ________ upang gamutin ang alagang hayop na maysakit. Paano mo ito itatanim? A. Piliin ang sanga na may suloy sa tagiliran C. Aso B. Lahat na sagot ay tama 12. dentist D. ibaon ng buhay D. Magpuputo 7. A. score card 10. manok C. Tinamad B. Upang makatiyak na ligtas sa sakit ang alagang hayop. Kailangang may palno ang proyekto bago magsimulang gumawa upang _____________. A. hilot C. wala 17. Upang medaling maabot ng tinder C. pang-fill up D. Ang alagang manok na may sintomas ng sakit ay dapat _____________. Kulungan B. Calculator B. Ano ang dapat gamitin sa pagpapahalaga ng natapos na proyekto? A. pataba sa lupa C. Ano ang kanyang naramdaman? A. Alahero C. Alin ang maaari mong itanim? A. Matapos kaagad B. Nais mong magtanim ng sibuyas at bawang. Maging ang dumi ng hayop ay maaaring pakinabangan dahil maaari itong gawing _________. A. katawan C. test pool C. A. Ihiwalay B. wala 15. A. Bunga B. ulo D. kambing D.

dapat mo munang alamin ang___________________. Sa pagbabarnis kailangang ito ay _________. Gamitin ang hintuturo sa pamamatnubay sa paglalagari 25. Butang galling sa katamtamang gulay C. Presyo at gamit nito B. A. Bago makabuo ng anumang proyekto sa gawaing kamay at pangkalahatang industriya. Mapagkukunang sangkap 23. layunin C. alketran C. A. Mura o butong malambot pa PANG-INDUSTRIYA 21. kambing C. pintura C. Upang kumapit sa pintura o barnis bilang panapos kailangang makinis at walang ____________. malyete D. A. Ito·y karaniwang pangwakas na hakbang sa pagbubuo ng proyekto lalo na kung ito·y yari sa kahoy. Mga pangunahing kasangkapan at karaniwang ginagamit ditto B. A. Ilagay ang kasangkapang may talim sa ibabaw ng mesang gawaan na ang talim ay ___________. Ito ay isang uri ng hayop na inaalagaan dahil sa kanyang karne. nakaturong palayo sa taong gumagawa B. Kung ikaw ay papipiliin ng butong iyong itatanim upang medaling lumaki at sumibol. Langis B. Butong galling sa malusog at magulang na halaman B. A. A. Langis B. Mabilis. Subukin ang talim ng kasangkapan sa buhok C. kailangan _______________. Ang proyektong gagawin ay kailangang ibatay sa ___________. Halaga ng mga kagamitan C. Dibuho B. Hilaw na sangkap sa kapaligiran at pakinabang nito 22. Gamitin ang angkop na kasangkapan para sa bawat Gawain B. talaan ng materyales 27. baka D. nakaturo sa sahig C. Kabayo B. manipis at pantay B. claw hammer C. Ano ito? A. Pakinabang nito C. A. Butong maraming halo D. gatas at maaaring katulong sa bukid. grasa 28. Ang _______ ay isang uri ng martilyong ginagamit sa pamukpok sa pait upang hindi masira ang kahoy na hawakan nito. takpan ng papel ang talim 26. Upang maiwasan ang sakuna sa paggawa. Isang bahagi ng plano ng proyekto na kung saan ito ang magiging kaanyuan ng proyekto. buhangin 29. wala 24. ano ang pipiliin mo? A. A.19. Maso B. A. ____________ay ipinapahid sa proyekto upang magkaroon ng kulay at maging kaakit-akit. Paunti-unti at makapal . aso 20.

Barena B. katam C. Alin sa kagamitang ito ang ginagamit upang kuminis o pumantay ang ibabaw ng kahoy? A. pait . Unahin ang labas bago ang loob ng proyekto 30.C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful