P. 1
Silabus Sa Filipino IV

Silabus Sa Filipino IV

|Views: 6,340|Likes:

More info:

Published by: Rogel Angelo De Castro on Aug 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2014

pdf

text

original

Unang Markahan Nilalaman

1.. Maikling Kwentong Hiligaynon sa Teoryang Humanismo ( Si Pinkaw)

Mga Tiyak na layunin
1.Naibibigay ang wastong kahulugan ng mga bagong salita. 2. Naihahambing ang buhay ng pangunahing tauhan sa sariling buhay gamit ang compare and contrast chart. 3. Nakikilala ang katangian ng teoryang humanismo.

Estratehiya
* Paghahawan ng sagabal (Round table ) Isusulat ng bawat myembro ng bawat pangkat ang kanilang sagot sa papel. Pagkatapos ay ipapasa ang papel sa sumusunod na myembro.Kung may oras pa ay paiikutin pa ang papel.Pagkatapos ng hudyat ng guro ay bibilangin ng bawat pangkat ang tamang sagot. * Pagabasa Ipabasa sa klase ang akdang “Si Pingkaw”. * Malayang Talakayan Talakayin ang nilalaman ng akda at ang katangian nito. * Pag-uugnay Ipahanap ang simbolismong ginamit sa akda at iugnay dito ang teoryang humanismo. * Sabayang Pagbasa Ipabasa ng sabayan ang tula ng may damdamin. * Pagpapakahulugan Pabigyang-kahulugan ang bawat saknong ng tula sa mga magaaral. *Palitang-kuro - Ipaisa-isa ang mga suliraning tinatamasa ng bansa at ang kadahilanan nito. * Pag-uugnay Talakaying isa-isa ang mga

Konseptong Pagpapahalaga • Ang
pamayanang may pagmamahalan ay may paguunawaan.

Kagamitang Pang-ebalwasyon
* Malikhaing Gawain Bumuo ng isang masusing paghahambing sa mga pangyayari sa buahy ni Pingkaw at buahy mo gamit ang dayagram sa ibaba. Pingkaw Mga kabiguan Pagkakaiba Mga realisasyon ko: 1. 2. 3. 4. *Pagpapaliwanag Anu-anong katangian ni Pingkaw ang nagpaplitaw sa teoryang humanismo sa nasabing akda? Ako

Sanggunian
Pluma IV ( Wika at Panitikan) pp.2-14

oras 2

2.Tulang Bikolano sa teoryang Imahismo ( Panambitan )

• Pagkilala sa

Tula at mga Uri nito

1. Nakikilala ang mga suliraning kaakibat ng kahirapan at ang mga solusyion dito. 2. Nakabubuo ng isang tulang nagbibigay-pagasa sa mga daing ng mga Pilipino. 3. Nahihimay ang mga katangian ng teoryang imahismo.

• Ang bawat

pagsubok ay may solusyong dapat na matutunan.

I.Punan ang graphic organizer ng mga patunay sa mga suliranin at ang maaaring maging solusyon sa mga ito.

• Pluma IV ( Wika at Panitikan) pp.1522,67-75 Filipino sa Bagong Henerasyon IV , p.96, 180

2 araw

lubos na * Palitang –kuro pagkakaunawaan Pag-usapan kung alin ang n. Filipino sa Bagong Henerasyon IV. .7 2 araw una ikalawa ikatlo * Pananaliksik Magsaliksik ng iba’t ibang kaugalian ng mga Pilipino hinggil sa pagbibinyag. I. • Ang * Dugtungang Pasalaysay malawakang Ipabuod ang sanaysay sa kaalaman sa pamamagitan ng dugtungang kultura ng iba ay pagsasalaysay ng mahahalagang daan tungo sa pangyayari. 3. * Pag-uugnay Talakayin ang katangian ng teoryang formalismo. Pagkatapos ay ipasuri ang akda batay sa pagdulog na ito.23-32. p. Pamantayan nilalaman----20 simbolismo—20 40 3. kamangma ngan 1.katangian ng teoryang imahismo at iugnay ito ang mga katangiang ito sa akdang binasa. 9 Panitikang Filipino ( Pangatlong Edisyon ) . Isulat ito sa buong papel. kawalang katarungan 1. Sanaysay Muslim sa Teoryang Formalismo ( PAGISLAM: Ang Pagbibinyag ng mga Muslim) • Pagkilala sa Sanaysay at sa Dalawang Uri nito 1. nararapat na panatilihin at hindi dapat panatilihin sa mga kaugaliang ito. Bumuo ng isang tula na nagbibigay –inspirasyon sa mga Pilipino. 2. Naiisa-isa ang mga detalye ng tatlong seremonya ng pagbibinyag na isinasagawa ng mga Muslim.Pagsubok:Pasulat seremonya kalian ginagawa detalye Pluma IV (Wika at Panitikan)pp. p. II. Lapatan ito ng konseptong imahismo. Napipili at nabibigyang-paliwanag kung alin-alin sa mga ito ang dapat na panatilihin at hindi. mga suliraning kaakibat ng kahirapan krimen 1. * Pagbasa sa akda Tahimik na ipabasa ang akda. Nakikilala nang lubusan ang teoryang formalismo .

2. .at ang sangkap ng maikling kwento. 3. Simula Tauhan Gitna saglit na kasiglahan Wakas k akalasan tagpuan kasukdulan katapusan 5. * Pagtalakay Talakayin ang nilalaman ng kwento at pabigyang-kahulugan sa mag –aaaral ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Maikling 1.4.. •Ang tunay na hindi pag-ibig ay nagsisinungaling .Naibibigay ang kahulugan ng bagong salita .. Nagulat siya sa kakaibang nadarama at labis niyang ikinabigla ang damdaming dumating sa kanya. * Pag-uugnay Ipatukoy sa mga mag-aaral ang nangingibabaw na katangian ng kwento at talakayin ang katangian ng teoryang romantesismo. Ibibigay ito sa mga mag-aaral mula sa iba’t ibang pangkat. Ang pag-ibig na tunay ay naninindigan sa wagas na sumapaan at walang hanggang pagmamahalan. * Mix and Match (paghahawan ng sagabal) Maghahanda ng plaskard ang guro ng mga salitang magkatugma. Pluma IV (Wika at Panitikan) pp.Nakikilala nang lubusan ang mga katangian ng teoryang romantesismo. I. 1.33-48 2 araw Filipino sa Bagong Henerasyon 4. pp. * Pagbasa Babasahin ng guro ang akda sa harap ng klase. II.7678. Natutukoy ang tunay na kahulugan ng pagibig. 4.Ibigay ang mga sangkap ng maikling kwentong binasa gamit ang fishbone organizer. 3. Natutukoy ang mga bahagi at sangkap ng maikling kwento. Ang minamahal lamang ang nakakatighaw sa pusong matagal nang nangangarap na maibsan ang kalungkutan sa buhay. 2. Tatayo sila at hahanapin ang kapareha mula sa ibang magaaral na may hawak ding plaskard. Maikling Kwentong Tagalog sa Teoryang Romantesismo ( Ang Dalaginding) • Mga Bahagi at sangkap ng Maikling Kwento 1. Piliin sa talaan ang mga angkop na salitang Pluma IV ( Wika at Panitikan) 3 . Napipili ang salitang * Think-Pair-Share I. Hanapin sa loob ng pangungusap ang salitang magkasingkahulugan.

2. * Pagbasa Ipabasa sa harap ng klase ang akdang tatalakayin.Talakayin ang mga paraan kung paano makakatulong laban sa kahirapan kahit sa munting paraan. . I. nakapagbibigaypayo ng tungkol sa kung papaano maiiwasang maging biktima ng panloloko. * Pagbasa Madamdaming ipabasa nang sagutan sa harap ng klase ang akda *Pagtalakay Talakayin ang kwento at ang mga modus operandi ng mga taong manloloko upang maiwasang maging biktima ng mga ito.Natatalakay ang teoryang realismo. 3. _____ang mga tao nang makita siya. 2. Sumulat ng isang tulang ukol sa manggagawa at gumamit ng mga tayutay dito. • Walang taong manloloko kung walang magpapaloko. 1.Suriin kung anong tayutay ang ginamit sa pangungusap.Ipatukoy ang kahulugan at ang mga katangian ng tayutay maging ang mga uri nito. Nakikilala ang tayutay at ang mga uri nito. Pamantayn Nilalaman--------20 Tayutay ---------20 40 pp. 3. *Pag-uugnay . Tila isa itong isang patalim na gumugutay sa durug-durog na kalagayan ng mag-anak.Nakikilala ang dula at ang kahalagahan nito. Pluma IV ( Wika at Panitikan) pp. Ang nangyari sa asawa niya ay tinik na lalo pang nagpahapdi sa sugatang puso. 4.. Ipalahad sa klase ang kanilang ginawang badyet at hingan sila ng reaksyon ukol sa ginawang pagbabadyet.Ipakilala ang dula at ang kahalagahan nito. 4. Hindi niya pansin ang_____ na sasakyan.6 . 2. Pangkatin ang mag-aaral at bigyan ang bawat pangkat ng play money na may halagang 200 pesos. III. Naitatanghal nang maayos ang dula.76-87 4 araw Problem advantage disadvantage desisyon Panitikang Filipino ( Pangtalong Edisyon) p. Punan ng impormasyon ang graphic organizer ng tungkol sa mga bagay na isinaalang –alang bago kayo nagdesisyon. * Pagtalakay -Pag-usapan ang labis na kahirapang dinaranas ng bansa. pp.kailangang badyetin nila ito sa lahat ng pangangailangan sa isang araw ng pamilyang may 7 anak . 2. .Iugnay ang teoryang sosyolohikal sa binasang akda. Nahihimay ang katangian ng teoryang sosyolohikal. Dulang Tagalog sa Teoryang sosyolohikal ( Ito pala ang Inyo ) • Pagkilalal sa Dula at Kahalagahan nito 1. Nakabubuo ng tulang ginagamitan ng mga tayutay. 3.Kwentong Tagalog sa Teoryang Realismo ( Ambo ) • Tayutay at mga Uri nito bubuo sa diwang ipinahahayag ng pangungusap. humahagibis nagpulasan bukambibig humahagibis humupa ilawit kalaboso nakaumang panaghoy mang-umit makatighaw 1. maipupuno sa patlang para mabuo ang kaisipan ng pangungusap. Nalilimi ang desisyong gagawin sa tulong ng graphic organizer. 88-91 6.49-66 araw Sining ng Komunikasyon Pandalubhasaan. • Sa kahirapan nasusukat ang katatagan ng isang nilalang. II.

1. Siwasyon 2: Ang inyong paaralan ay nangangailangan ng isang student assistant na itatalaga sa silid-aklatan . *. 88-92 Sandigan IV ( Ikalawang Edisyon) p.pormat at iba’t ibang uri ng lihampangangalakal. Pagtatanghal ng dula Pamantayan Pagsasatao-------20 kasanayan---------20 kagamitan -------10 50 I.ga tauhan sa sumusunod na sitwasyon upang maiwasan ang maloko o madaya. 2 Nakikilatis ang mga bahagi . 92 Manwal sa korespondensya Opisyal. 7. • Ang mabisang liham ay instrumento upang maipalam ang saloobin at kaisipa Pluma IV (Wika at Panitikan) pp. * Ipasuri ang halimbawang liham at talakayin ang katangian nito. * Pag-uugnay Ipakilala ang mga lihampangangalakal at ang pagkakaiba nito sa liham-pangkaibigan.Ihanda ang bawat pangkat para sa pagsasadula ng bawat bahagi ng dulang tinalakay II. -Pag-usapan ito at tukuyin kung ano ang nararapat gawin sa pagaaplay dito. * Pagbasa sa liham Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang lihampangangalakal. Nakabubuo ng isang liham –pangangalakal.Bigayng-payo ang m. interesado kang mag-aplay sa gawaing ito. *Ipatukoy ang iba’t ibang bahagi ng liham at ang porma nito. Anong payo ang maibibigay mo kay Julie at sa iba pang babaeng katulad niyang labis na nagtiwala sa kanilang minamahal na mayroon palang itinatagong lihim para maiwasan ang pagsisisi kung kalian sila’y kasal na at huli na ang lahat? III.. 2 araw . LihamPangangalakal 1. Nakikilala ang mga katangian ng isang mabisang lihampangangalakal. Pagsubok(pasulat) Sumulat ng isang liham pangangalakal kaugnay ng sitwasyong inilahad sa ibaba. 1-69.pp.Gumupit ng help wanted sa pahayagan at ipakita ito sa klase. Sitwasyon 1: Nais mong makakuha ng mga impormasyon tungkol sa mga detalye ng entrance exam sa kolehiyong gusto mong pasukan sa susunod na taon . Isaalang-alang ang mga dapat taglayin ng uri ng liham na ito. 3. Pagpapakita ng anunsyo .

* Role Playing Ipagawa ng isang pantomina ang bawat pangkat ayon sa buod at kasysayan ng pagkasulat ng nobela. 3. • Ang lahat ay I.1-14 II. • Ang masidhing pagmamahal sa nayan ay nagdudulot ng kalayan. I. Kabanata 2 : Sa Ilalim ng Kubyerta 1. 144-148 Panitikang Filipino ( Ikatlong Edisyon) p. Sa pamamagitan ng story staircase dayagram ay ihanay ang mahahalagang pangyayari sa kabanata. Gamit ang talahanayan sa ibaba . 2. Nakagagawa ng istatistiks ukol sa mga sakunang nagaganap sa mga sasakyang pandagat at ang sanhi nito * Word webbing Ipahabi ang simula ng akda sa pamamagitan ng tauhan. * Paglalarawan Sa pamamagitan ng larawang guhit . Konsepto:______________________ _________________________________ • . Pangyayari Kaugnayan sa sa nobela Buhay . pantay-pantay sa mata ng Diyos . Ang Kasaysayan ng pagkakasulat ng El Filibusterismo at Buod ng nobela 1. Sandigan IV (Ikalawang Edisyon) pp.1-15.ipalarawan ang mga tauhan batay sa kaanyuan. *Pagtalakay Talakayin ang mahalagang kaisipang nakapaloob sa kabanata.ihanay ang mga pangyayaring inilahad sa teksto at gumawa ng paguugnay sa inyong karanasan at bumuo ng isang konsepto na nagpapahayag ng positibong pananaw. batay sa nasaliksik.Pananaliksik Saliksikin kung ilan ang bilang ng mga sakunang naganap noon at sa kasalukuyan . 3.8. kilos at pananalita. gumawa ng istatistiks tugkol sa mga naganap na . *Pagbabalangkas Ipabalangkas ang ginawang pagmamahal sa bayan ni Rizal mula sa una hanggang sa huli. 2 araw Ang Filibusterismo pp. Nailalarawan ang mga tauhan sa pamamagitan ng mga katangian ng bawat isa ayon sa kaanyuan . 2. Naipapamalas ang buod ng nobela at kasaysayan ng pagkakasulat sa paraang pantomina. nakapagpapahayag ng pagpapahalaga sa matayog na pagmamahal sa bayan na ipinamalas ni Dr. Naiisa-isa angmahahalagang pangyayari sa kabanata . 2.kilos . 180-181 (Ikatlong Edisyon) pp. Kabanata I: Sa Kubyerta 10.83 2 araw 1. Jose Rizal.at pananalita . wakas Pangyayari 4 Pangyayari 3 Pangyayari 2 Pangyayari 1 Obra Maestra IV (Bagong Edisyon)pp. Nobelang El Filibusterismo 9.

I.sakuna mula noong taong 2002-2008. 2. • Pagbibigayan at pagmamahalan ang kailangan ng mundo.15-26 3 araw II. Natutukoy at nabibigyang reaksyon ang bisa at pagkagamit *Talakayang “ Q at A” Ipatalakay ang mga bahaging nagpapakita ng simbolo sa paraang tanong at sagot. Maglagay rin ng mungkahi para dito. Napi[pili ang mga tiyak na bahaging nagpapakita ng iba’t ibang simbolo. 1.31-36 o x p y q z 14.26-48. Kabanata 3:Mga Alamat 12. Karapatang madalas labagin Mga kadahilanan Suhestyon Obra Maestra IV (Bagong edisyon) pp. * Discussion Web Pangkatin ang klase at ipasulat sa mga nakalaang kahon ang mga dahilan kung bakit oo/ hindi ang sagot sa paksang pinag-uusapan. Tukuyin kung ano ang pinakaangkop na damdamin sa sumusunod na pahayag. Si Basilio 15. Ibigay ang katumbas na salita ng sumusunod sa tulong ng coding .Naisasalaysay ang alamat sa tulong ng pictorial story. “ Ako man ay paroroon din sapagkat nangangailangan ako ngisang kairel na relos. * Abrupt listening Mula sa akdang babasahin ng guro . Ang Filibusterismo pp. Kabanata 7: Si Simoun 1.Nakapagtatala ng mga karapatang pantao na madalas labagin ng mga nakararami. Naibabahagi sa iba ang sariling pananaw hinggil sa paksa. Kabanata4: Kabesang Tales 13.Nakauunawa sa mga salitang binibigyang – kahulugan sa pamamagitan ng mga coding sa bawat letra. 2. *Pictorial story Ipaayos sa mga estudyante ang larawan ayon sa pagkakasunudsunod ng mga pangyayari at ipakwento ito sa klase *Abrupt listening Mula sa akdang babasahin ng guro . Taon Pangalan ng barko Sanhi ng sakuna 11.” Sagot:_________________________ ________________________________. Itala ang mga karapantang pantao na madalas labagin at ang dahilan kung bakit ito nalalabag.ipatala ang mga ginamit •Sipag at tiyaga ang kailangan upang makamit ang tagumpay. Kabanata 5: Ang Noche Buena ng Isang kutsero 1. Kabanata 6. 3 araw . I. 2 k s l t 3 2 1 m u 2 n v ñ w 3= Obra Maestra IV( Bagong Edisyon)59-71 Ang Filibusterismo pp.ipatala ang mga ginamit na salita o matatalinghagang pahayag at talakayin ito sa klase. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 a b c d e f g h i j r 1. 3. 4.

42-50 3 araw Suli rani n Bakit? Bakit? Bakit? Bakit? • Manindigan sa tama at itakwil ang kasamaan. * Pagtalakay Talakayin ang mahalagang kaisipan na nakapaloob sa akda. Kabanata 8 : Maligayang Pasko 17. Ang ilibusterismo pp. Malikhaing Gawain: (Pasalita) Papiliin ang estudyante ng isang pahayag ng isang tauhan at ipalahad ito nang madamdamin sa harap ng klase. •Wika ang bumibigkis sa bayan at mamamayan. *Pagsulat ng sanaysay Magpasulat ng isang sanaysay na may temang pagmamahal sa wika.. Sumamative Test Unang Markahang Pagsusulit • Ang pamilyang nagsasamasama ang siyang nagpapasaya sa isang okasyon. Bakit? Bakit ? Obra Maestra IV (bagong Edisyon ) pp. Kabanata 9: Si Pilato 18 Kabanata 10: Kayamanan at Karalitaan 1. II. 3. * Pagbasa Pumili ng mambabasa at ipabasa nang sagutan ang akda sa harap ng klase.86-104. 3. 2. na salita o simbolo at talakayin ito. I. Paghambingin sa pamamagitan ng Venn diagram ang karanasan sa buhay nina Simoun at Kabesang Tales Seleksyon 1-100.ng mga simbolo sa mga tiyak na kabanata. Sagutin ang suliraning nakapaloob sa kabanata sa pamamagitan ng pagsunod sa “Why-Why Diagram”. Nakapagpapahayag ng damdamin tungkol sa pagmamahal sa wika sa paraang pasulat. 16. Solusyon: II. * Mix and match Ipahanap ang kasingkahulugan at kasalungat ng mga salita sa pamamagitan ng paglapit sa kagrupong may hawak na plaskard . Simoun Tales . Nakapaglalahad ng mga mungkahi kung papaano pangangalagaan ang sariling karapatan. Hingan ng opinion ang mga magaaral kung papaano mapapangalagaan ang sariling karapatan.Napapalawak ang kaalaman sa talasalitaan sa pamamagitan ng pagtatambal ng mga salitang magkasingkahulugan at magkasalungat. Napaghahambing ang karanasan nina Simoun at Kabesang Tales.

Patuloy na lumalapit sa amin ang tinig na galing Sa malayong lupain.Pumili ng isang mag-aaral. * Pag-uugnay Ipasuri ang nilalaman ng liham ayon sa teoryang feminismo at himay-himayin ipara makita ang katangian ng teoryang nabanggit. * Pagbasa sa akda * Asyanong Panitikan susi sa Pakikipagkaibiga n I.Ipapasa itong muli hanggang sa matapos ang oras na ibinigay ng guro. Maikling Kwentong Thai Sa teoryang Eksistensyalismo.Nailalarawan ang tauhan gamit ang character web. *Pagpapakalugan Pabigyang-kahulugan sa mga estudyante ang matatalinghagang pahayg at hingan sila ng reaksyon ukol dito. Nakikilala ang katangian ng teoryang eksistensyalismo. Bilanging ito para masigurong walang natira. 2. Mga Liham ng Isang Prinsesang Javanese sa Teoryang Feminismo ( Kay Stella Zeehzndellar ) 1. Palakarin siay nang nakapaa sa sahig pero bago ipagagawa iyon ay pulutin muna ang thumbtacks.104-114 2 araw • Sawikain o Idyoma Nai Phan Sining ng Komunikasyon . • Ang pagtulong sa kapwa anng tapat bunga ay pagasasamang maluwat. Inihahanda siya sa buhay na haharapin bilang babaing Muslim.Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong sa bawat bilang.Nahihimay ang katangian ng teoryang feminismo.Ikalawang markahan 1. 2. Natutukoy ang wastong kahulugan ng matatalinghaga at mahihirap na salita. 2. 4. Ipakita sa kanya ang thumbtacks sa sahig at pagkatapos ay piringan ang kanyang mata.masigasig at iniisip ang kabutihan ng iba. Natutukoy at naipapaliwanag ang matatalinghagang salita. *Pagbasa Ipabasa sa isang estudyante ang akda sa harap ng klase. Punan ang triple journal entry upang maipahayag ang iyong saloobin at ang saloobin ng is among kaklase. Naibibigay ang mahahalagang detalye ng akda. Hanapin sa hanay B ang kahulugan ng pahayag sa hanay A . Pluma IV 2 (Wika at araw Panitikan ) pp. ( Aanhin Ninyo Iyan?) 1. Punan ang kahon ng mga salitang maglalarawan sa pangunahing tauhan . Hanay B A.Pangkatin ang klase at ipabuod ang binasang liham ayon sa mahahalagang pangyayaring nakatala dito.Ipapasa ng unang myembro ang papel sa katabi upang ito naman ang sumulat.Titik lamang angisulat.94103 II. Pluma IV ( Wiak at Panitikan ) pp. Pahayag Reaksyon ko Reaksyon ng mula sa akda sa pahayag iba sa pahayag sa akda at sa pahayag ko Gusto kong makakilala ng taong masayahin . 3. Naipapahayag ang sariling saloobin maging ang saloobin ng kaklase hinggil sa paksa . Hanay A _____1. I. 3. * Group Communal Writing . * Pangganyak: Pagharap sa takot .

10 Nilalaman------10 50 3. • Ang katatagan ang susi sa tagumpay. 2. Pluma IV ( Wika at panitikan ) pp.Share Isa-isahin ang mga pangyayari sa kwento at ang implikasyon nito sa buhay ng tauhan . 3 araw . makati ang dila 2. pp. ___ Pinatigil ng maton ang nagtatalumpati at pinasok ang mga manonood sa nagtatalumpati. Natatalakay ang teoryang sosyolohikal . * Pagsusuri sa akda Ipasuri ang sumusunod: -nilalaman -tauhan -matalinghagang salita * Pag-uugnay Talakayin ang teoryang eksistensyalismo at ang katangian nito. Napagsunud-sunod ang mga pangyayari sa kwento. Gumawa ng komik istrip na magababago sa mararahas na pangyayari sa akda. II.15 Tindig---------. 85-86 1. * Pagbasa sa akda Tahimik na ipabasa ang akda sa klase. * Think-Pair . 4. Pandalubhasaan. Paano niya pinakikitunguhan ang kanyang parokyano? II. Pamantayan Paglalahad-----15 Mastery-------. ___ Nakita at narinig ni Jinda ang batang nagsisigaw ng mga islogang-politikal.Basahin ang akda sa harap ngklase. 3. Ipaliwanag kung ano ang kahulugan ng sumusunod na matalinghagang salita. Bumuo ng maikling talumpati at bigkasin ito sa harap ng klase. maitim na puso 5. pp. Lagyan ng bilang 1-3 ang mga pangungusap ayon sa pagkakasunud-sunod nito. III. Nobelang Thai sa Teoryang Sosyolohikal ( Tigang na Lupa ) • Pagbigkas ng Talumpati 1. Ilahad dito kung paano makapgpapahayag ng hinanaing nang walang nalalabag na karapatang-pantao at karahasang nagaganap. * Pag-uugnay Himayin ang mga katangian ng teoryang sosyolohikal at iugnay ito sa akdang tinalakay. butas ang bulsa I.Nakabubuo ng sariling talumpati at nabibigkas ito sa harap ng klase. Anong uri siyang mangangalakal? 2. Talakayin din ang mahusay na paraan ng pagtatalumpati. nagtaingang-kawali 3.Nakabubuo ng isang komik istrip na binago ang marahas na karanaan ng pangunahing tauhan. ___ Gumulung-gulong sa malayo ang bata pagkatapos maramdaman ang malakas na suntok. Filipino sa Bagong Henerasyon 4. * pagpapakita ng larawan Magpakita ng larawan ng magagandang lugar sa Thailand at pabigyang-puna ito. 1.115-126.198-199. bukas –palad 4.

p. 1. Paksa: Tauhan: Tagpuan: Kasukdulan : Pababa:________ Pataas:__________ Wakas:______________ Aral:______ II. 4. I. Pluma IV ( Wika at Panitikan ) pp.127-138. Maikling kwentong Tagalog sa Teoryang Imahismo (Sa Lupa ng Sariling Bayan ) 1. pangingibang bansa upng doon magtrabaho I. puntod:_____. 2. labi b. parusang kamatayan 3. Pumili lamang ng isang paksa.Natutukoy ang mga imaheng nakapaloob sa akda ta nabibigyang kahulugan ito.________ Inis 2. Isulat sa bilang 1 ang pinakamamababaw at sa 5 pinakamatindi. Gawan ng buod ang akda gamit ang dayagram sa ibaba. Maikling Kwentong Singaporean sa Teoryang Realismo ( Papel ) • Sanaysay na Nangangatwiran 1.9 2 araw 5. 4.________ Suklam 1. Buuin ang analohiya sa ibaba._______ II. • Anumang layo ang narrating . Bumuo ng isang sanayasay na nangangatwiran ukol dito. 2. Nabubuo ang analohiya . * Pagbabalik-gunita Ipasulat ang mahalagang pangyayari na kanilang natatandaan sa mga taon sa kanilang buhay at ang damdaming nakapaloob dito. • Sa paghahangad ng kagitna sansalop ang nawala. Nakabubuo ng mahusay na dayalogo mula sa kwento. 3. * Paghahawan ng sagabal Ipabigay ang konotasyon at denotasyon ng mga salita.Pananaliksik Magsaliksik ng tungkol sa paksang nakalahad sa ibaba . Nabubuod ang akda sa tulong ng dayagram. nitso c. posporo: palito a. libingan Pluma IV ( Wika at Panitikan ) pp.________ Muhi 3. Nasusuri ang katangian ng sanaysay na nangangatwiran at nakabubuo ng nasabing uri ng sanaysay.Naaayos ang mga salita ayon sa tindi ng kahulugan nito. Nasasalamin sa akda ang katotohanan ng buhay ng tao at naiuugnay ito sa Teoryang realismo. Talakayin ang sanaysay na nangangatwiran. Tampo 5. 2 araw .sariling bayan ay huwag limutin. * Pagkukuwento Ikuwento ang akda sa harap ng klase * Pagtalakay Talakayin ang nilalaman ng kwento at isa-isahin ang mga katotohanang ipinapakita nito sa lipunan. Ayusin ang mga salita ayon satindi ng kahulugang ipinahahayag.4.127-138 Filipino sa bagong Henerasyon 4. Naibibigay ang konotasyon at denotasyonng isang salita.________ Hinanakit 4. Paupuin sila sa harap ng kapangkat at papiliin sila ng isang pangyayari sa buahy na kanilang ibabahagi sa klase. same sex marriage 2. * Pag-uugnay Ipasuri ang kwento sa pagdulog na realismo . 3. 1.

2. 2. 3. 7. pigain. Nagagawan ng balangkas ang binasang kwento . di lalambot sa kirot na nararamdaman d. Pluma IV 2 (Wika at araw Panitikan)pp. 2. Ipaliwanag ang pangkaisipan at damdaming kahulugan nito. ____________________________________ I. ginawa. Naipapaliwanag ang damdaming nakapaloob sa akda. 4. Puanan ng akmang salita ang patlang upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Nakikilala ang teoryang feminismo . Naibibigay ang mga nararamdaman . at ikinikilos ng pangunahing tauhan. Imahen 1. Magkaroon ng malayang talakayan ukol dito. 165-179 2 araw Inisip: Naramdaman: Sinabi: . Maikling Kwentong Hapon sa Teoryang Feminismo (Si Kesa at Morito) 1. kuyumin. * Pagtalakay Talakayin ang mahalagang pangyayari sa kwento at ang mga damdaming nakapaloob dito. 1. a. 3. Nakikilala ang teoryang naturalismo. * Pang-ugnay Ipasuri ang akda sa pagdulog na naturalismo . Ang aking puso’y di mabagbag sa sakit kung papatay ako ng isang kaaway na kinasusuklaman ko.( ( itaas. Pluma IV ( Wika at Panitikan ) pp. di makonsensya b.Nabubuo ang diwa ng pangungusap sa paglalagay ng angkop na salita rito. di magsisikip ang dibdib sa sakit c. 3. sinabi. * Pagbasa sa akda Basahin sa harap ng klase ang kwento. Maikling Kwentong Tagalog sa Teoryang Naturalismo ( Walang Panginoon) 1. • Ang pagsasama nang matapat ay pagsasama nang maluwat. Punan ng sagot ang mga kahon tungkol sa inisip. Pero ngayon. Isulat angiyong damdamin tungkol sa damdaming nakapaloob sa pahayag ayon sa naganap sa akda. 4.inisip. * Pagtalakay Pag-usapan ang mga nangyari sa buhay ni Maros.at ginawa ni9 marcos. *Malayang talakayan Hingan ng sariling opinion o reaksyon ang mga bata ukol sa paksa. 1.angmaliwanag na buwan ay yanig na sumisindak sa akin. kahulugan * character webbing Ipalarawan ang pangunahing tauhan sa tulong ng webbing. walang pagsisikip ng dibdib sa sakit II. 1.Nabubuo ang character web para sa mga pangunahing tauhan. pangyayari damdamin II. Bilugan ang titik ng wastong kaisipang nais iparating ng mga salitang nakaitalisado.taon 2-5 6-9 1013 1417 6. *Pag-uugnay Ipasuri sa mag-aaral ang akda ayon sa pagdulog na feminismo. ialay ) II. • Kung ano ang itinanim ay siya ring aanihin. I. Minabuti na lamang ni Marcos na ____ ang mga kamay dahil sa matinding galit sa ganid na Don. naramdaman.151164. Basahing muli ang akda at maghanap ng iba pang imaheng nakapaloob dito. Nabibigyang kahulugan ang matatalinghagang salita.

* Musikahan Magparinig ng awitin tulad ng “ Laguna “ . Essay a. * Diskusyon Pag-usapan ang pelikula at ang mga sangkap na dapat isaalangalang sa pagsusuri ng pelikula. Suriin ang pelikulang “ Caregiver “ at sundin ang mga bagay na dapat isaalang-alng sa pagsusuri nito. 3 araw • . I. 2 araw • Nobelang El Filibusterismo 9. palagay at kaalamang napalutang • Ang mamamayang may karunungan ay sandigan ng bayan.Nakasusulat ng pagsusuri hinggil sa pelikulang pinanood.Ang paaralan ay . 2. * Pagsusuri Ipasuri sa kanila ang palabas na “ Anak” at magkaroon ng malayang talakayan.Gamitin ang dayaram sa ibaba.. I. Suriin ang kwento ayon sa hininhingi sa bawat patlang. iugnay ito sa aralin bilang talakayan at reaksyon. 1.ano ang gagawin mo sa sumusunod na mga pagkakataon. Gusto rin itong mapanood ng iba mong kaibigan at kamag-anak. Pamagat:_____________________ May-akda :__________________ Uri :______________________ Paksa :___________________ Tauhan:_____________________ Tagpuan :_______________________ Kasukdulan .suriin s aparaang •Pelikula ay piliin upang maging gabay sa buhay natin. *. 2.Ginawa: III. Time-Pressured Reading Panahunang pagbabasa sa kabanata. Itala ang kaugnayan ng tauhan sa lipunan at kapwa.180-186. Bigyan sila ng oras para makapag-isip.Ibabahagi nila sa kapareha ang naiisip tapos ibabahagi naman nila ito sa kapangkat. * Think-Pair-Share Bigyan ng isang pelikulang tatalakayin ang mga mag-aaral para pag-usapan.Isang pelikula ang napansin mong nabigyan ng sobrang exposure ang napatunayan mong hindi pala maganda at malayung-malayo sa inia-advertise nila. Panunuring Pampelikula 1. Naiisa-isa ang mga hakbang sa pagsusuri ng pelikula. Nasusuri ang ilang Gawain .____________________ Aral :______________________________ 8. lipunan bawat isa Obra Maestra IV (Unang Edisyon)pp. 3. Pluma IV ( Wika at Panitikan ) pp. Nagiging matalino sa pagpili ng pelikulang tatangkilikin.102124. Kabanata 12: 1 . Kabanata 11: Los Banos 10. Ano ang gagawin mo? b. Bilang isang matalinong manonood sa pelikula man o telebisyon.Nabibigyang reaksyon ang ugnayan ng mga tauhan sa bawat isa at sa lipunan.

Kabanata 13 : Ang Klase sa Pisika sa mga aralin tungo sa pagpaplawak ng sariling kakayahan. • Ang masamang gawa ay di pinagpapala sapagkat sama ang dulot sa kapwa. Bigyang panahon para maghanda ang mga estudyante. 4. II. kanilang ikabubuti. II. Ako ang bahalang maningil ng mga pautang ninyo. • Kung ang bata ay gusting matuto . gawi . Paghambinmgin ang paaralan noon at ngayon. Nakapagsasadula ng mga piling bahagi ng kabanata na may kaugnayan sa kasalukuyanng kaganapan sa buhay. Kabanata 14: Sa Bahay ng mga Estudyante 13.sa pag-uusig ay di ka kaiiwas 2. Kayo’y naparito hindi dahil sa akin kundi dahil sa pagkain. 2. nabubuhay para sa sarili lamang. Obra Maestra IV (Unang Edisyon)pp. Nakapagbibigay ng sariling reaksyon ukol sa mga pahayag sa bawat kabanata. * Pagsasaulo( Isahan ) Magpahalaw ng isang kaisipan o pahayag sa akda at ipasaulo nang • Walang sinuman ang may damdamin.paniniwala. Sanayan lamang ang paglalakad sa buhanginan sa kainitan ng araw. guro 4.Ibig kong iligtas . * Mix and Match ( Talasalitaan) * Flashback Ipaalaala ang senaryo sa paaralan at klase noon at ngayon at magakroon ng paghahambing dito sa pamamagitan ng malayang talakayan. pananalita . Malikhaing Gawain Ipasulat ang kaisipan sa kabanata. 2. Nakapaglalahad ng simbolo sa pamamagitan ng pagtutulad sa kasaysayan ng tauhan sa akda at sa buhay ni Ibarra. * Paghahanay • Kahanga-hanga ang Ipahanay sa pisara ang uri ng mga kabataang tauhan sa kabanata bilang gumagawa ng mga makatotohanan . Pagsubok (pasalita ) Mula sa Gawain sa klase ay ipalahad ngayon sa harap ng klase ang kanilang nasaulong pahayag o kaisipan. pagatatnong.Placido Penitente 11. I. Punan ng impormasyon ang talahanayan. mga opiniong inilahad at kahihinatnan. Nakikilala ang mga katotohanan at di katotohanang tauhan batay sa kilos . 3. Kabanata 15: Si Ginoong Pasta 14. mag-aaral 5.158-176. nalugi kayo at bumagsak .136-148. gampanan. 12. mula una hanggang katapusan. 2 * Dugtungang Pagkukwento Pagkwentuhin ang mga bata sa pamamagitan ng padugtongdugtong na paraan. 3. batas I. pandayan ng isipan. 1. Kabanata 17: Ang Perya sa Quiapo 1. Ano. Intsik Quiroga? 3.kagamitan 3. Talakayin din paraan para sa ang katauhan ddito. Nakapgpapahayag ng isang madamdaming paglalahad sa kaisipang nagpapakita ng pagtulong o paglilingkod sa bayan. sistema noon ngayon 1. 3 * Role Playing • Sa pamamahayag ay sa bawat pangkat ay magpabuo may sinusumpaang ng dayalog sa napiling tungkuling dapat na pangyayari na isasadula . 5. damdamin reaksyon Obra Maestra IV (Unang Edisyon)pp.. sistema 2. • Kapag budhi ang nangusap . Kabanata 16: Ang mga Kapighatian ng Isang Intsik 15. Ipaguhit ang sa palagay nila na maaring makatulong sa pagpapalawak ng sariling kakayahan sa pamamagitan ng kaisipang ito. Punan ng impormasyon ang talahanayan sa ibaba pangungusap 1. ituro ang tama at totoo. Nailalarawan at naihahambing ang uri ng paaralan at klase noon at ngayon. * LAF ( List all Factors ) Ipalista ang lahat ng simbolong ginamit bilang kadayaan at iugnay it okay Ibarra.

Obra Maestra IV (Unang Edisyon)pp. Kabanata 18: Mga Kadayaan 17. Kabanata 19: Ang Mitsa 1. Nasusuri ang mga pangyayari at nakapagbibigay ng suhestyon ukol sa suliraning binanggit sa akda . 2. naitulong sa bayan II. Igawa ng Bio-data sina Placido at Don Costudio. Kabanata 20: Ang Nagpapalagay • Ang katapatan ang susi sa kaunlaran.187-199. 18. *Summative Test *Ikalawang Markahang Pagsusulit •Init ng ulo ay iwasan upang malayo sa kapahamakan.Bigyang diin ang sumusunod: a. pag-aaral c. *Character Webbing Ipalarawan ang pangunahing tauhan sa tulong ng webbing. kayo sa mga mangungutang. *Ipabasa ng tahimik ang akda at ipagawa ang Case Analisis . Pagsulat ng isang open letter.gawain o tungkulin d.Pagkatapos ay talakayin ang kanilang mga ginawang pagaanalisa. 3 IKATLONG MARKAHAN . *Paghahambing sa kasalukuyang pinuno ng bayan.pangalan b.16. mga nagawa e. Nakasusulat ng isang open letter o bukas na liham para sa isang opisyal ng bayan. I.

Balarila at El Filibusterismo na hinati sa apat na markahan sa loob ng isang taon. Deskripsyon ng Kurso: Sa hangaring lalong malinang ang kakayahan ng mga mag-aaral sa ksanayang pakikinig. Ang kursong ito ay binubuo ng pagkakaugnay na aralin sa Panitikan. Amerikano. Europeo. Pangalan ng Kurso: FILIPINO IV – Sining ng Koonunikasyon sa Ikaapat na Taon. Nagagamit ang mga istratehiya sa pakikinig para sa iba’t ibang uri ng tagapakinig at mga layunin sa pakikinig. pagbasa.Silabus sa Filipino IV I. Pangkalahatang Layunin: A. II. 2. at paggamit ng kanilang mapanuring kaisipan ay maingat na sinuri at inayos ang kagamitang panturong ito upang lalong matugunan ang pangangailangan ng mga kabataang magaaral sa ikaapat na taon sa mataas na paaralan ayon sa makabagong kalakaran sa pag-aaral ng wika at panitikan. Tinalakay din sa kursong ito ang mga panitikang isinalin mula sa Ingles. Napapaunlad ang mga kasanayang mag-isip at kakayahang mangatwiran sa pamamagitan ng pakikinig tungkol sa mga kaalamang pangwika at pampanitikan. pagsulat . At iba pa. B. pagsasalita.Ang mga seleksyong ginamit ditto ay ay sadyang pinili upang matugunan ang pangangailangan ng mga guro at mag-aaral tungo sa ikatutupad ng mga adhikain ng paaralan para sa susunod pang mga taong darating. III. . IV. PAKIKINIG 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->