Unang Markahan Nilalaman

1.. Maikling Kwentong Hiligaynon sa Teoryang Humanismo ( Si Pinkaw)

Mga Tiyak na layunin
1.Naibibigay ang wastong kahulugan ng mga bagong salita. 2. Naihahambing ang buhay ng pangunahing tauhan sa sariling buhay gamit ang compare and contrast chart. 3. Nakikilala ang katangian ng teoryang humanismo.

Estratehiya
* Paghahawan ng sagabal (Round table ) Isusulat ng bawat myembro ng bawat pangkat ang kanilang sagot sa papel. Pagkatapos ay ipapasa ang papel sa sumusunod na myembro.Kung may oras pa ay paiikutin pa ang papel.Pagkatapos ng hudyat ng guro ay bibilangin ng bawat pangkat ang tamang sagot. * Pagabasa Ipabasa sa klase ang akdang “Si Pingkaw”. * Malayang Talakayan Talakayin ang nilalaman ng akda at ang katangian nito. * Pag-uugnay Ipahanap ang simbolismong ginamit sa akda at iugnay dito ang teoryang humanismo. * Sabayang Pagbasa Ipabasa ng sabayan ang tula ng may damdamin. * Pagpapakahulugan Pabigyang-kahulugan ang bawat saknong ng tula sa mga magaaral. *Palitang-kuro - Ipaisa-isa ang mga suliraning tinatamasa ng bansa at ang kadahilanan nito. * Pag-uugnay Talakaying isa-isa ang mga

Konseptong Pagpapahalaga • Ang
pamayanang may pagmamahalan ay may paguunawaan.

Kagamitang Pang-ebalwasyon
* Malikhaing Gawain Bumuo ng isang masusing paghahambing sa mga pangyayari sa buahy ni Pingkaw at buahy mo gamit ang dayagram sa ibaba. Pingkaw Mga kabiguan Pagkakaiba Mga realisasyon ko: 1. 2. 3. 4. *Pagpapaliwanag Anu-anong katangian ni Pingkaw ang nagpaplitaw sa teoryang humanismo sa nasabing akda? Ako

Sanggunian
Pluma IV ( Wika at Panitikan) pp.2-14

oras 2

2.Tulang Bikolano sa teoryang Imahismo ( Panambitan )

• Pagkilala sa

Tula at mga Uri nito

1. Nakikilala ang mga suliraning kaakibat ng kahirapan at ang mga solusyion dito. 2. Nakabubuo ng isang tulang nagbibigay-pagasa sa mga daing ng mga Pilipino. 3. Nahihimay ang mga katangian ng teoryang imahismo.

• Ang bawat

pagsubok ay may solusyong dapat na matutunan.

I.Punan ang graphic organizer ng mga patunay sa mga suliranin at ang maaaring maging solusyon sa mga ito.

• Pluma IV ( Wika at Panitikan) pp.1522,67-75 Filipino sa Bagong Henerasyon IV , p.96, 180

2 araw

Bumuo ng isang tula na nagbibigay –inspirasyon sa mga Pilipino. Isulat ito sa buong papel. Pagkatapos ay ipasuri ang akda batay sa pagdulog na ito.23-32.Pagsubok:Pasulat seremonya kalian ginagawa detalye Pluma IV (Wika at Panitikan)pp. Naiisa-isa ang mga detalye ng tatlong seremonya ng pagbibinyag na isinasagawa ng mga Muslim. II. 9 Panitikang Filipino ( Pangatlong Edisyon ) . Napipili at nabibigyang-paliwanag kung alin-alin sa mga ito ang dapat na panatilihin at hindi. 2. nararapat na panatilihin at hindi dapat panatilihin sa mga kaugaliang ito. . kawalang katarungan 1.katangian ng teoryang imahismo at iugnay ito ang mga katangiang ito sa akdang binasa. Sanaysay Muslim sa Teoryang Formalismo ( PAGISLAM: Ang Pagbibinyag ng mga Muslim) • Pagkilala sa Sanaysay at sa Dalawang Uri nito 1. Pamantayan nilalaman----20 simbolismo—20 40 3. p. * Pag-uugnay Talakayin ang katangian ng teoryang formalismo. I. Filipino sa Bagong Henerasyon IV. Nakikilala nang lubusan ang teoryang formalismo . kamangma ngan 1. • Ang * Dugtungang Pasalaysay malawakang Ipabuod ang sanaysay sa kaalaman sa pamamagitan ng dugtungang kultura ng iba ay pagsasalaysay ng mahahalagang daan tungo sa pangyayari. lubos na * Palitang –kuro pagkakaunawaan Pag-usapan kung alin ang n. mga suliraning kaakibat ng kahirapan krimen 1. p. Lapatan ito ng konseptong imahismo.7 2 araw una ikalawa ikatlo * Pananaliksik Magsaliksik ng iba’t ibang kaugalian ng mga Pilipino hinggil sa pagbibinyag. 3. * Pagbasa sa akda Tahimik na ipabasa ang akda.

Ibigay ang mga sangkap ng maikling kwentong binasa gamit ang fishbone organizer. Maikling Kwentong Tagalog sa Teoryang Romantesismo ( Ang Dalaginding) • Mga Bahagi at sangkap ng Maikling Kwento 1. Ang pag-ibig na tunay ay naninindigan sa wagas na sumapaan at walang hanggang pagmamahalan. Natutukoy ang mga bahagi at sangkap ng maikling kwento. Tatayo sila at hahanapin ang kapareha mula sa ibang magaaral na may hawak ding plaskard. . * Pag-uugnay Ipatukoy sa mga mag-aaral ang nangingibabaw na katangian ng kwento at talakayin ang katangian ng teoryang romantesismo. Pluma IV (Wika at Panitikan) pp.at ang sangkap ng maikling kwento. * Pagbasa Babasahin ng guro ang akda sa harap ng klase. Nagulat siya sa kakaibang nadarama at labis niyang ikinabigla ang damdaming dumating sa kanya. Ibibigay ito sa mga mag-aaral mula sa iba’t ibang pangkat.. * Pagtalakay Talakayin ang nilalaman ng kwento at pabigyang-kahulugan sa mag –aaaral ang tunay na kahulugan ng pag-ibig.7678.Naibibigay ang kahulugan ng bagong salita .4. Ang minamahal lamang ang nakakatighaw sa pusong matagal nang nangangarap na maibsan ang kalungkutan sa buhay. 3. 2. Hanapin sa loob ng pangungusap ang salitang magkasingkahulugan. 2. I. Natutukoy ang tunay na kahulugan ng pagibig. 1.Nakikilala nang lubusan ang mga katangian ng teoryang romantesismo. II. 4. pp. * Mix and Match (paghahawan ng sagabal) Maghahanda ng plaskard ang guro ng mga salitang magkatugma.33-48 2 araw Filipino sa Bagong Henerasyon 4.. •Ang tunay na hindi pag-ibig ay nagsisinungaling . 3. Maikling 1. Simula Tauhan Gitna saglit na kasiglahan Wakas k akalasan tagpuan kasukdulan katapusan 5. Napipili ang salitang * Think-Pair-Share I. Piliin sa talaan ang mga angkop na salitang Pluma IV ( Wika at Panitikan) 3 .

kailangang badyetin nila ito sa lahat ng pangangailangan sa isang araw ng pamilyang may 7 anak . humahagibis nagpulasan bukambibig humahagibis humupa ilawit kalaboso nakaumang panaghoy mang-umit makatighaw 1.Iugnay ang teoryang sosyolohikal sa binasang akda. Ang nangyari sa asawa niya ay tinik na lalo pang nagpahapdi sa sugatang puso. Pamantayn Nilalaman--------20 Tayutay ---------20 40 pp. Ipalahad sa klase ang kanilang ginawang badyet at hingan sila ng reaksyon ukol sa ginawang pagbabadyet. • Walang taong manloloko kung walang magpapaloko. Naitatanghal nang maayos ang dula. * Pagtalakay -Pag-usapan ang labis na kahirapang dinaranas ng bansa.Nakikilala ang dula at ang kahalagahan nito. * Pagbasa Madamdaming ipabasa nang sagutan sa harap ng klase ang akda *Pagtalakay Talakayin ang kwento at ang mga modus operandi ng mga taong manloloko upang maiwasang maging biktima ng mga ito. *Pag-uugnay .Suriin kung anong tayutay ang ginamit sa pangungusap. pp. 88-91 6. 2. Nakikilala ang tayutay at ang mga uri nito.Kwentong Tagalog sa Teoryang Realismo ( Ambo ) • Tayutay at mga Uri nito bubuo sa diwang ipinahahayag ng pangungusap. * Pagbasa Ipabasa sa harap ng klase ang akdang tatalakayin. maipupuno sa patlang para mabuo ang kaisipan ng pangungusap. Nahihimay ang katangian ng teoryang sosyolohikal. III.6 . • Sa kahirapan nasusukat ang katatagan ng isang nilalang. 4. 3.49-66 araw Sining ng Komunikasyon Pandalubhasaan. Sumulat ng isang tulang ukol sa manggagawa at gumamit ng mga tayutay dito. . nakapagbibigaypayo ng tungkol sa kung papaano maiiwasang maging biktima ng panloloko. _____ang mga tao nang makita siya. Dulang Tagalog sa Teoryang sosyolohikal ( Ito pala ang Inyo ) • Pagkilalal sa Dula at Kahalagahan nito 1.76-87 4 araw Problem advantage disadvantage desisyon Panitikang Filipino ( Pangtalong Edisyon) p.Ipakilala ang dula at ang kahalagahan nito. II. Pluma IV ( Wika at Panitikan) pp. . Nalilimi ang desisyong gagawin sa tulong ng graphic organizer. Nakabubuo ng tulang ginagamitan ng mga tayutay. 2. 2. 1. 4.Ipatukoy ang kahulugan at ang mga katangian ng tayutay maging ang mga uri nito. Punan ng impormasyon ang graphic organizer ng tungkol sa mga bagay na isinaalang –alang bago kayo nagdesisyon. Hindi niya pansin ang_____ na sasakyan. Tila isa itong isang patalim na gumugutay sa durug-durog na kalagayan ng mag-anak. 3. 3.. 2.Natatalakay ang teoryang realismo. I.Talakayin ang mga paraan kung paano makakatulong laban sa kahirapan kahit sa munting paraan. Pangkatin ang mag-aaral at bigyan ang bawat pangkat ng play money na may halagang 200 pesos.

Pagsubok(pasulat) Sumulat ng isang liham pangangalakal kaugnay ng sitwasyong inilahad sa ibaba. * Pag-uugnay Ipakilala ang mga lihampangangalakal at ang pagkakaiba nito sa liham-pangkaibigan. 1. 1-69. 2 Nakikilatis ang mga bahagi . Anong payo ang maibibigay mo kay Julie at sa iba pang babaeng katulad niyang labis na nagtiwala sa kanilang minamahal na mayroon palang itinatagong lihim para maiwasan ang pagsisisi kung kalian sila’y kasal na at huli na ang lahat? III.pp. interesado kang mag-aplay sa gawaing ito. LihamPangangalakal 1.Gumupit ng help wanted sa pahayagan at ipakita ito sa klase. -Pag-usapan ito at tukuyin kung ano ang nararapat gawin sa pagaaplay dito. 2 araw .pormat at iba’t ibang uri ng lihampangangalakal. *.Ihanda ang bawat pangkat para sa pagsasadula ng bawat bahagi ng dulang tinalakay II. Pagtatanghal ng dula Pamantayan Pagsasatao-------20 kasanayan---------20 kagamitan -------10 50 I. Sitwasyon 1: Nais mong makakuha ng mga impormasyon tungkol sa mga detalye ng entrance exam sa kolehiyong gusto mong pasukan sa susunod na taon .Bigayng-payo ang m. *Ipatukoy ang iba’t ibang bahagi ng liham at ang porma nito. 7. Nakabubuo ng isang liham –pangangalakal. Nakikilala ang mga katangian ng isang mabisang lihampangangalakal. Isaalang-alang ang mga dapat taglayin ng uri ng liham na ito. 3. Pagpapakita ng anunsyo . * Pagbasa sa liham Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang lihampangangalakal. 92 Manwal sa korespondensya Opisyal. • Ang mabisang liham ay instrumento upang maipalam ang saloobin at kaisipa Pluma IV (Wika at Panitikan) pp. Siwasyon 2: Ang inyong paaralan ay nangangailangan ng isang student assistant na itatalaga sa silid-aklatan . 88-92 Sandigan IV ( Ikalawang Edisyon) p.ga tauhan sa sumusunod na sitwasyon upang maiwasan ang maloko o madaya. * Ipasuri ang halimbawang liham at talakayin ang katangian nito..

Konsepto:______________________ _________________________________ • . 144-148 Panitikang Filipino ( Ikatlong Edisyon) p. Nobelang El Filibusterismo 9.1-15. 3. batay sa nasaliksik. 2 araw Ang Filibusterismo pp.at pananalita . • Ang lahat ay I. I. 3.Pananaliksik Saliksikin kung ilan ang bilang ng mga sakunang naganap noon at sa kasalukuyan .kilos . Kabanata 2 : Sa Ilalim ng Kubyerta 1. Ang Kasaysayan ng pagkakasulat ng El Filibusterismo at Buod ng nobela 1. *Pagbabalangkas Ipabalangkas ang ginawang pagmamahal sa bayan ni Rizal mula sa una hanggang sa huli. Jose Rizal. Sa pamamagitan ng story staircase dayagram ay ihanay ang mahahalagang pangyayari sa kabanata. gumawa ng istatistiks tugkol sa mga naganap na .8. Nakagagawa ng istatistiks ukol sa mga sakunang nagaganap sa mga sasakyang pandagat at ang sanhi nito * Word webbing Ipahabi ang simula ng akda sa pamamagitan ng tauhan. 2. Gamit ang talahanayan sa ibaba . Naiisa-isa angmahahalagang pangyayari sa kabanata . 2.1-14 II. 180-181 (Ikatlong Edisyon) pp. Naipapamalas ang buod ng nobela at kasaysayan ng pagkakasulat sa paraang pantomina. Nailalarawan ang mga tauhan sa pamamagitan ng mga katangian ng bawat isa ayon sa kaanyuan . wakas Pangyayari 4 Pangyayari 3 Pangyayari 2 Pangyayari 1 Obra Maestra IV (Bagong Edisyon)pp. * Role Playing Ipagawa ng isang pantomina ang bawat pangkat ayon sa buod at kasysayan ng pagkasulat ng nobela.ipalarawan ang mga tauhan batay sa kaanyuan. Sandigan IV (Ikalawang Edisyon) pp. kilos at pananalita. Kabanata I: Sa Kubyerta 10. nakapagpapahayag ng pagpapahalaga sa matayog na pagmamahal sa bayan na ipinamalas ni Dr.83 2 araw 1. * Paglalarawan Sa pamamagitan ng larawang guhit . *Pagtalakay Talakayin ang mahalagang kaisipang nakapaloob sa kabanata. • Ang masidhing pagmamahal sa nayan ay nagdudulot ng kalayan. 2. pantay-pantay sa mata ng Diyos . Pangyayari Kaugnayan sa sa nobela Buhay .ihanay ang mga pangyayaring inilahad sa teksto at gumawa ng paguugnay sa inyong karanasan at bumuo ng isang konsepto na nagpapahayag ng positibong pananaw.

Ibigay ang katumbas na salita ng sumusunod sa tulong ng coding .Nakapagtatala ng mga karapatang pantao na madalas labagin ng mga nakararami. Kabanata 3:Mga Alamat 12. Si Basilio 15.15-26 3 araw II. * Discussion Web Pangkatin ang klase at ipasulat sa mga nakalaang kahon ang mga dahilan kung bakit oo/ hindi ang sagot sa paksang pinag-uusapan. I. 2.” Sagot:_________________________ ________________________________. Natutukoy at nabibigyang reaksyon ang bisa at pagkagamit *Talakayang “ Q at A” Ipatalakay ang mga bahaging nagpapakita ng simbolo sa paraang tanong at sagot. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 a b c d e f g h i j r 1. * Abrupt listening Mula sa akdang babasahin ng guro . Taon Pangalan ng barko Sanhi ng sakuna 11.Nakauunawa sa mga salitang binibigyang – kahulugan sa pamamagitan ng mga coding sa bawat letra. 1. Tukuyin kung ano ang pinakaangkop na damdamin sa sumusunod na pahayag. 3. Kabanata 7: Si Simoun 1. 4. Kabanata 5: Ang Noche Buena ng Isang kutsero 1.31-36 o x p y q z 14.sakuna mula noong taong 2002-2008. 2. 2 k s l t 3 2 1 m u 2 n v ñ w 3= Obra Maestra IV( Bagong Edisyon)59-71 Ang Filibusterismo pp. Kabanata 6. Kabanata4: Kabesang Tales 13. 3 araw . “ Ako man ay paroroon din sapagkat nangangailangan ako ngisang kairel na relos. Ang Filibusterismo pp. Napi[pili ang mga tiyak na bahaging nagpapakita ng iba’t ibang simbolo.Naisasalaysay ang alamat sa tulong ng pictorial story.26-48. Karapatang madalas labagin Mga kadahilanan Suhestyon Obra Maestra IV (Bagong edisyon) pp. • Pagbibigayan at pagmamahalan ang kailangan ng mundo. Itala ang mga karapantang pantao na madalas labagin at ang dahilan kung bakit ito nalalabag.ipatala ang mga ginamit •Sipag at tiyaga ang kailangan upang makamit ang tagumpay. Naibabahagi sa iba ang sariling pananaw hinggil sa paksa. Maglagay rin ng mungkahi para dito. I.ipatala ang mga ginamit na salita o matatalinghagang pahayag at talakayin ito sa klase. *Pictorial story Ipaayos sa mga estudyante ang larawan ayon sa pagkakasunudsunod ng mga pangyayari at ipakwento ito sa klase *Abrupt listening Mula sa akdang babasahin ng guro .

Kabanata 8 : Maligayang Pasko 17. 16..ng mga simbolo sa mga tiyak na kabanata. na salita o simbolo at talakayin ito. * Pagtalakay Talakayin ang mahalagang kaisipan na nakapaloob sa akda. * Mix and match Ipahanap ang kasingkahulugan at kasalungat ng mga salita sa pamamagitan ng paglapit sa kagrupong may hawak na plaskard . 42-50 3 araw Suli rani n Bakit? Bakit? Bakit? Bakit? • Manindigan sa tama at itakwil ang kasamaan. * Pagbasa Pumili ng mambabasa at ipabasa nang sagutan ang akda sa harap ng klase. Sumamative Test Unang Markahang Pagsusulit • Ang pamilyang nagsasamasama ang siyang nagpapasaya sa isang okasyon. Paghambingin sa pamamagitan ng Venn diagram ang karanasan sa buhay nina Simoun at Kabesang Tales Seleksyon 1-100. 2. I. Nakapagpapahayag ng damdamin tungkol sa pagmamahal sa wika sa paraang pasulat. Hingan ng opinion ang mga magaaral kung papaano mapapangalagaan ang sariling karapatan.86-104. Ang ilibusterismo pp. Nakapaglalahad ng mga mungkahi kung papaano pangangalagaan ang sariling karapatan. Simoun Tales . II. Bakit? Bakit ? Obra Maestra IV (bagong Edisyon ) pp. *Pagsulat ng sanaysay Magpasulat ng isang sanaysay na may temang pagmamahal sa wika. Malikhaing Gawain: (Pasalita) Papiliin ang estudyante ng isang pahayag ng isang tauhan at ipalahad ito nang madamdamin sa harap ng klase.Napapalawak ang kaalaman sa talasalitaan sa pamamagitan ng pagtatambal ng mga salitang magkasingkahulugan at magkasalungat. Kabanata 9: Si Pilato 18 Kabanata 10: Kayamanan at Karalitaan 1. Sagutin ang suliraning nakapaloob sa kabanata sa pamamagitan ng pagsunod sa “Why-Why Diagram”. Napaghahambing ang karanasan nina Simoun at Kabesang Tales. 3. •Wika ang bumibigkis sa bayan at mamamayan. 3. Solusyon: II.

Mga Liham ng Isang Prinsesang Javanese sa Teoryang Feminismo ( Kay Stella Zeehzndellar ) 1. * Group Communal Writing . Punan ang triple journal entry upang maipahayag ang iyong saloobin at ang saloobin ng is among kaklase. *Pagpapakalugan Pabigyang-kahulugan sa mga estudyante ang matatalinghagang pahayg at hingan sila ng reaksyon ukol dito. * Pangganyak: Pagharap sa takot .94103 II.Ikalawang markahan 1.Titik lamang angisulat.104-114 2 araw • Sawikain o Idyoma Nai Phan Sining ng Komunikasyon .Nailalarawan ang tauhan gamit ang character web. Pluma IV ( Wiak at Panitikan ) pp.Ipapasa itong muli hanggang sa matapos ang oras na ibinigay ng guro. 2. Maikling Kwentong Thai Sa teoryang Eksistensyalismo. Hanay B A. • Ang pagtulong sa kapwa anng tapat bunga ay pagasasamang maluwat. Inihahanda siya sa buhay na haharapin bilang babaing Muslim. 4. Ipakita sa kanya ang thumbtacks sa sahig at pagkatapos ay piringan ang kanyang mata. Pluma IV 2 (Wika at araw Panitikan ) pp. *Pagbasa Ipabasa sa isang estudyante ang akda sa harap ng klase. Punan ang kahon ng mga salitang maglalarawan sa pangunahing tauhan . I. 3. Hanapin sa hanay B ang kahulugan ng pahayag sa hanay A . ( Aanhin Ninyo Iyan?) 1.Patuloy na lumalapit sa amin ang tinig na galing Sa malayong lupain.Pangkatin ang klase at ipabuod ang binasang liham ayon sa mahahalagang pangyayaring nakatala dito. Hanay A _____1. Pahayag Reaksyon ko Reaksyon ng mula sa akda sa pahayag iba sa pahayag sa akda at sa pahayag ko Gusto kong makakilala ng taong masayahin .Pumili ng isang mag-aaral. Natutukoy at naipapaliwanag ang matatalinghagang salita. 3.Ipapasa ng unang myembro ang papel sa katabi upang ito naman ang sumulat. Bilanging ito para masigurong walang natira. Naipapahayag ang sariling saloobin maging ang saloobin ng kaklase hinggil sa paksa . Natutukoy ang wastong kahulugan ng matatalinghaga at mahihirap na salita. * Pagbasa sa akda * Asyanong Panitikan susi sa Pakikipagkaibiga n I. Nakikilala ang katangian ng teoryang eksistensyalismo.Nahihimay ang katangian ng teoryang feminismo. Naibibigay ang mahahalagang detalye ng akda.Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong sa bawat bilang. Palakarin siay nang nakapaa sa sahig pero bago ipagagawa iyon ay pulutin muna ang thumbtacks. 2. 2.masigasig at iniisip ang kabutihan ng iba. * Pag-uugnay Ipasuri ang nilalaman ng liham ayon sa teoryang feminismo at himay-himayin ipara makita ang katangian ng teoryang nabanggit.

• Ang katatagan ang susi sa tagumpay. butas ang bulsa I. II. * Pagbasa sa akda Tahimik na ipabasa ang akda sa klase. bukas –palad 4.115-126. 4. ___ Gumulung-gulong sa malayo ang bata pagkatapos maramdaman ang malakas na suntok. ___ Pinatigil ng maton ang nagtatalumpati at pinasok ang mga manonood sa nagtatalumpati. Ipaliwanag kung ano ang kahulugan ng sumusunod na matalinghagang salita. * pagpapakita ng larawan Magpakita ng larawan ng magagandang lugar sa Thailand at pabigyang-puna ito. Talakayin din ang mahusay na paraan ng pagtatalumpati. Napagsunud-sunod ang mga pangyayari sa kwento. pp. Anong uri siyang mangangalakal? 2. Gumawa ng komik istrip na magababago sa mararahas na pangyayari sa akda. Pamantayan Paglalahad-----15 Mastery-------. 1. pp. * Pagsusuri sa akda Ipasuri ang sumusunod: -nilalaman -tauhan -matalinghagang salita * Pag-uugnay Talakayin ang teoryang eksistensyalismo at ang katangian nito. Pluma IV ( Wika at panitikan ) pp.Nakabubuo ng isang komik istrip na binago ang marahas na karanaan ng pangunahing tauhan. 2. makati ang dila 2.10 Nilalaman------10 50 3. Natatalakay ang teoryang sosyolohikal .15 Tindig---------. III.Share Isa-isahin ang mga pangyayari sa kwento at ang implikasyon nito sa buhay ng tauhan . maitim na puso 5. 3 araw .Nakabubuo ng sariling talumpati at nabibigkas ito sa harap ng klase. * Think-Pair .198-199. Filipino sa Bagong Henerasyon 4. Paano niya pinakikitunguhan ang kanyang parokyano? II. Nobelang Thai sa Teoryang Sosyolohikal ( Tigang na Lupa ) • Pagbigkas ng Talumpati 1. Bumuo ng maikling talumpati at bigkasin ito sa harap ng klase. * Pag-uugnay Himayin ang mga katangian ng teoryang sosyolohikal at iugnay ito sa akdang tinalakay. ___ Nakita at narinig ni Jinda ang batang nagsisigaw ng mga islogang-politikal. 3. nagtaingang-kawali 3. Ilahad dito kung paano makapgpapahayag ng hinanaing nang walang nalalabag na karapatang-pantao at karahasang nagaganap. Pandalubhasaan. Lagyan ng bilang 1-3 ang mga pangungusap ayon sa pagkakasunud-sunod nito.Basahin ang akda sa harap ngklase. 85-86 1.

3. * Pag-uugnay Ipasuri ang kwento sa pagdulog na realismo .________ Muhi 3. parusang kamatayan 3. • Sa paghahangad ng kagitna sansalop ang nawala. Gawan ng buod ang akda gamit ang dayagram sa ibaba. Nabubuo ang analohiya . p. libingan Pluma IV ( Wika at Panitikan ) pp. * Pagbabalik-gunita Ipasulat ang mahalagang pangyayari na kanilang natatandaan sa mga taon sa kanilang buhay at ang damdaming nakapaloob dito. same sex marriage 2.127-138. 4. posporo: palito a. Paksa: Tauhan: Tagpuan: Kasukdulan : Pababa:________ Pataas:__________ Wakas:______________ Aral:______ II. 1. 2. Nasasalamin sa akda ang katotohanan ng buhay ng tao at naiuugnay ito sa Teoryang realismo. 1.Natutukoy ang mga imaheng nakapaloob sa akda ta nabibigyang kahulugan ito.________ Inis 2. Paupuin sila sa harap ng kapangkat at papiliin sila ng isang pangyayari sa buahy na kanilang ibabahagi sa klase. 2. pangingibang bansa upng doon magtrabaho I. Talakayin ang sanaysay na nangangatwiran. Naibibigay ang konotasyon at denotasyonng isang salita. • Anumang layo ang narrating . * Pagkukuwento Ikuwento ang akda sa harap ng klase * Pagtalakay Talakayin ang nilalaman ng kwento at isa-isahin ang mga katotohanang ipinapakita nito sa lipunan. Pumili lamang ng isang paksa. Nasusuri ang katangian ng sanaysay na nangangatwiran at nakabubuo ng nasabing uri ng sanaysay.________ Suklam 1. Nakabubuo ng mahusay na dayalogo mula sa kwento. I. nitso c. Maikling kwentong Tagalog sa Teoryang Imahismo (Sa Lupa ng Sariling Bayan ) 1. 3. 4. Pluma IV ( Wika at Panitikan ) pp. Bumuo ng isang sanayasay na nangangatwiran ukol dito.127-138 Filipino sa bagong Henerasyon 4.sariling bayan ay huwag limutin. Isulat sa bilang 1 ang pinakamamababaw at sa 5 pinakamatindi.4.________ Hinanakit 4. Nabubuod ang akda sa tulong ng dayagram.9 2 araw 5. labi b._______ II. Tampo 5.Naaayos ang mga salita ayon sa tindi ng kahulugan nito. puntod:_____. * Paghahawan ng sagabal Ipabigay ang konotasyon at denotasyon ng mga salita. Maikling Kwentong Singaporean sa Teoryang Realismo ( Papel ) • Sanaysay na Nangangatwiran 1.Pananaliksik Magsaliksik ng tungkol sa paksang nakalahad sa ibaba . Ayusin ang mga salita ayon satindi ng kahulugang ipinahahayag. 2 araw . Buuin ang analohiya sa ibaba.

Imahen 1. ____________________________________ I. 3. naramdaman. pigain. Puanan ng akmang salita ang patlang upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Maikling Kwentong Tagalog sa Teoryang Naturalismo ( Walang Panginoon) 1. Nakikilala ang teoryang naturalismo. kahulugan * character webbing Ipalarawan ang pangunahing tauhan sa tulong ng webbing. * Pagbasa sa akda Basahin sa harap ng klase ang kwento.taon 2-5 6-9 1013 1417 6. • Ang pagsasama nang matapat ay pagsasama nang maluwat.inisip. Pero ngayon. walang pagsisikip ng dibdib sa sakit II. kuyumin. 3. ginawa. Naibibigay ang mga nararamdaman .151164. * Pagtalakay Pag-usapan ang mga nangyari sa buhay ni Maros. 2. Pluma IV ( Wika at Panitikan ) pp. 2. di makonsensya b. 1. Ang aking puso’y di mabagbag sa sakit kung papatay ako ng isang kaaway na kinasusuklaman ko. Nakikilala ang teoryang feminismo .at ginawa ni9 marcos. ialay ) II.Nabubuo ang diwa ng pangungusap sa paglalagay ng angkop na salita rito. at ikinikilos ng pangunahing tauhan. 4. * Pagtalakay Talakayin ang mahalagang pangyayari sa kwento at ang mga damdaming nakapaloob dito. * Pang-ugnay Ipasuri ang akda sa pagdulog na naturalismo . *Pag-uugnay Ipasuri sa mag-aaral ang akda ayon sa pagdulog na feminismo. 1. I. di magsisikip ang dibdib sa sakit c. di lalambot sa kirot na nararamdaman d. pangyayari damdamin II. Bilugan ang titik ng wastong kaisipang nais iparating ng mga salitang nakaitalisado. • Kung ano ang itinanim ay siya ring aanihin. Nabibigyang kahulugan ang matatalinghagang salita. Magkaroon ng malayang talakayan ukol dito. Pluma IV 2 (Wika at araw Panitikan)pp. 7.angmaliwanag na buwan ay yanig na sumisindak sa akin. *Malayang talakayan Hingan ng sariling opinion o reaksyon ang mga bata ukol sa paksa. 4. Minabuti na lamang ni Marcos na ____ ang mga kamay dahil sa matinding galit sa ganid na Don. 165-179 2 araw Inisip: Naramdaman: Sinabi: . Isulat angiyong damdamin tungkol sa damdaming nakapaloob sa pahayag ayon sa naganap sa akda. sinabi. Ipaliwanag ang pangkaisipan at damdaming kahulugan nito. Basahing muli ang akda at maghanap ng iba pang imaheng nakapaloob dito. 2. Punan ng sagot ang mga kahon tungkol sa inisip. a.( ( itaas. Maikling Kwentong Hapon sa Teoryang Feminismo (Si Kesa at Morito) 1. Nagagawan ng balangkas ang binasang kwento . Naipapaliwanag ang damdaming nakapaloob sa akda.Nabubuo ang character web para sa mga pangunahing tauhan. 1. 3.

* Diskusyon Pag-usapan ang pelikula at ang mga sangkap na dapat isaalangalang sa pagsusuri ng pelikula. palagay at kaalamang napalutang • Ang mamamayang may karunungan ay sandigan ng bayan. Panunuring Pampelikula 1.Nabibigyang reaksyon ang ugnayan ng mga tauhan sa bawat isa at sa lipunan. Kabanata 11: Los Banos 10.Ibabahagi nila sa kapareha ang naiisip tapos ibabahagi naman nila ito sa kapangkat. Bigyan sila ng oras para makapag-isip. 2. Kabanata 12: 1 . Time-Pressured Reading Panahunang pagbabasa sa kabanata. 2 araw • Nobelang El Filibusterismo 9. * Think-Pair-Share Bigyan ng isang pelikulang tatalakayin ang mga mag-aaral para pag-usapan. Naiisa-isa ang mga hakbang sa pagsusuri ng pelikula. Ano ang gagawin mo? b.Ang paaralan ay .Ginawa: III.Gamitin ang dayaram sa ibaba. Pamagat:_____________________ May-akda :__________________ Uri :______________________ Paksa :___________________ Tauhan:_____________________ Tagpuan :_______________________ Kasukdulan .Nakasusulat ng pagsusuri hinggil sa pelikulang pinanood. iugnay ito sa aralin bilang talakayan at reaksyon.. Suriin ang pelikulang “ Caregiver “ at sundin ang mga bagay na dapat isaalang-alng sa pagsusuri nito. Bilang isang matalinong manonood sa pelikula man o telebisyon. Pluma IV ( Wika at Panitikan ) pp. * Pagsusuri Ipasuri sa kanila ang palabas na “ Anak” at magkaroon ng malayang talakayan. 1. Essay a. Nagiging matalino sa pagpili ng pelikulang tatangkilikin. I. Gusto rin itong mapanood ng iba mong kaibigan at kamag-anak. Nasusuri ang ilang Gawain .102124. 2. lipunan bawat isa Obra Maestra IV (Unang Edisyon)pp. Suriin ang kwento ayon sa hininhingi sa bawat patlang. I.ano ang gagawin mo sa sumusunod na mga pagkakataon.suriin s aparaang •Pelikula ay piliin upang maging gabay sa buhay natin.180-186. * Musikahan Magparinig ng awitin tulad ng “ Laguna “ . *.Isang pelikula ang napansin mong nabigyan ng sobrang exposure ang napatunayan mong hindi pala maganda at malayung-malayo sa inia-advertise nila. 3 araw • . Itala ang kaugnayan ng tauhan sa lipunan at kapwa.____________________ Aral :______________________________ 8. 3.

pagatatnong. 3. mga opiniong inilahad at kahihinatnan. Kayo’y naparito hindi dahil sa akin kundi dahil sa pagkain.. Nakapaglalahad ng simbolo sa pamamagitan ng pagtutulad sa kasaysayan ng tauhan sa akda at sa buhay ni Ibarra.158-176. Talakayin din paraan para sa ang katauhan ddito. Nakikilala ang mga katotohanan at di katotohanang tauhan batay sa kilos . 4. Malikhaing Gawain Ipasulat ang kaisipan sa kabanata. 2. mag-aaral 5. kanilang ikabubuti. ituro ang tama at totoo. gampanan. • Kung ang bata ay gusting matuto . damdamin reaksyon Obra Maestra IV (Unang Edisyon)pp. batas I. pandayan ng isipan. Bigyang panahon para maghanda ang mga estudyante. pananalita . 1. Kabanata 16: Ang mga Kapighatian ng Isang Intsik 15. Obra Maestra IV (Unang Edisyon)pp.Ibig kong iligtas . mula una hanggang katapusan.Placido Penitente 11. Nakapagsasadula ng mga piling bahagi ng kabanata na may kaugnayan sa kasalukuyanng kaganapan sa buhay. * Mix and Match ( Talasalitaan) * Flashback Ipaalaala ang senaryo sa paaralan at klase noon at ngayon at magakroon ng paghahambing dito sa pamamagitan ng malayang talakayan.kagamitan 3. Kabanata 14: Sa Bahay ng mga Estudyante 13. Nakapagbibigay ng sariling reaksyon ukol sa mga pahayag sa bawat kabanata. 3 * Role Playing • Sa pamamahayag ay sa bawat pangkat ay magpabuo may sinusumpaang ng dayalog sa napiling tungkuling dapat na pangyayari na isasadula . 2. nalugi kayo at bumagsak . * Pagsasaulo( Isahan ) Magpahalaw ng isang kaisipan o pahayag sa akda at ipasaulo nang • Walang sinuman ang may damdamin. • Kapag budhi ang nangusap . Ipaguhit ang sa palagay nila na maaring makatulong sa pagpapalawak ng sariling kakayahan sa pamamagitan ng kaisipang ito.paniniwala. * Paghahanay • Kahanga-hanga ang Ipahanay sa pisara ang uri ng mga kabataang tauhan sa kabanata bilang gumagawa ng mga makatotohanan . Nailalarawan at naihahambing ang uri ng paaralan at klase noon at ngayon. 2 * Dugtungang Pagkukwento Pagkwentuhin ang mga bata sa pamamagitan ng padugtongdugtong na paraan. Punan ng impormasyon ang talahanayan sa ibaba pangungusap 1. I. II. Nakapgpapahayag ng isang madamdaming paglalahad sa kaisipang nagpapakita ng pagtulong o paglilingkod sa bayan. Kabanata 15: Si Ginoong Pasta 14. Intsik Quiroga? 3. Punan ng impormasyon ang talahanayan. sistema noon ngayon 1.136-148. guro 4. Pagsubok (pasalita ) Mula sa Gawain sa klase ay ipalahad ngayon sa harap ng klase ang kanilang nasaulong pahayag o kaisipan. 12. sistema 2. Kabanata 17: Ang Perya sa Quiapo 1. nabubuhay para sa sarili lamang. II. Sanayan lamang ang paglalakad sa buhanginan sa kainitan ng araw. * LAF ( List all Factors ) Ipalista ang lahat ng simbolong ginamit bilang kadayaan at iugnay it okay Ibarra. Paghambinmgin ang paaralan noon at ngayon. gawi .Kabanata 13 : Ang Klase sa Pisika sa mga aralin tungo sa pagpaplawak ng sariling kakayahan.sa pag-uusig ay di ka kaiiwas 2. 5. • Ang masamang gawa ay di pinagpapala sapagkat sama ang dulot sa kapwa. 3. Ako ang bahalang maningil ng mga pautang ninyo. Ano.

Kabanata 19: Ang Mitsa 1.pangalan b.16. naitulong sa bayan II. Nasusuri ang mga pangyayari at nakapagbibigay ng suhestyon ukol sa suliraning binanggit sa akda . *Summative Test *Ikalawang Markahang Pagsusulit •Init ng ulo ay iwasan upang malayo sa kapahamakan. I. kayo sa mga mangungutang. Kabanata 20: Ang Nagpapalagay • Ang katapatan ang susi sa kaunlaran. 18. 3 IKATLONG MARKAHAN .gawain o tungkulin d. Nakasusulat ng isang open letter o bukas na liham para sa isang opisyal ng bayan.187-199. Igawa ng Bio-data sina Placido at Don Costudio. mga nagawa e. 2. Obra Maestra IV (Unang Edisyon)pp. *Character Webbing Ipalarawan ang pangunahing tauhan sa tulong ng webbing. *Ipabasa ng tahimik ang akda at ipagawa ang Case Analisis . Kabanata 18: Mga Kadayaan 17.Pagkatapos ay talakayin ang kanilang mga ginawang pagaanalisa. *Paghahambing sa kasalukuyang pinuno ng bayan. pag-aaral c. Pagsulat ng isang open letter.Bigyang diin ang sumusunod: a.

Ang kursong ito ay binubuo ng pagkakaugnay na aralin sa Panitikan. Nagagamit ang mga istratehiya sa pakikinig para sa iba’t ibang uri ng tagapakinig at mga layunin sa pakikinig. Pangkalahatang Layunin: A. . III. At iba pa. Deskripsyon ng Kurso: Sa hangaring lalong malinang ang kakayahan ng mga mag-aaral sa ksanayang pakikinig. PAKIKINIG 1. Pangalan ng Kurso: FILIPINO IV – Sining ng Koonunikasyon sa Ikaapat na Taon.Silabus sa Filipino IV I. pagsasalita. IV. Amerikano. Balarila at El Filibusterismo na hinati sa apat na markahan sa loob ng isang taon. Europeo. 2. at paggamit ng kanilang mapanuring kaisipan ay maingat na sinuri at inayos ang kagamitang panturong ito upang lalong matugunan ang pangangailangan ng mga kabataang magaaral sa ikaapat na taon sa mataas na paaralan ayon sa makabagong kalakaran sa pag-aaral ng wika at panitikan. pagbasa. Napapaunlad ang mga kasanayang mag-isip at kakayahang mangatwiran sa pamamagitan ng pakikinig tungkol sa mga kaalamang pangwika at pampanitikan. pagsulat . Tinalakay din sa kursong ito ang mga panitikang isinalin mula sa Ingles. B. II.Ang mga seleksyong ginamit ditto ay ay sadyang pinili upang matugunan ang pangangailangan ng mga guro at mag-aaral tungo sa ikatutupad ng mga adhikain ng paaralan para sa susunod pang mga taong darating.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful