Unang Markahan Nilalaman

1.. Maikling Kwentong Hiligaynon sa Teoryang Humanismo ( Si Pinkaw)

Mga Tiyak na layunin
1.Naibibigay ang wastong kahulugan ng mga bagong salita. 2. Naihahambing ang buhay ng pangunahing tauhan sa sariling buhay gamit ang compare and contrast chart. 3. Nakikilala ang katangian ng teoryang humanismo.

Estratehiya
* Paghahawan ng sagabal (Round table ) Isusulat ng bawat myembro ng bawat pangkat ang kanilang sagot sa papel. Pagkatapos ay ipapasa ang papel sa sumusunod na myembro.Kung may oras pa ay paiikutin pa ang papel.Pagkatapos ng hudyat ng guro ay bibilangin ng bawat pangkat ang tamang sagot. * Pagabasa Ipabasa sa klase ang akdang “Si Pingkaw”. * Malayang Talakayan Talakayin ang nilalaman ng akda at ang katangian nito. * Pag-uugnay Ipahanap ang simbolismong ginamit sa akda at iugnay dito ang teoryang humanismo. * Sabayang Pagbasa Ipabasa ng sabayan ang tula ng may damdamin. * Pagpapakahulugan Pabigyang-kahulugan ang bawat saknong ng tula sa mga magaaral. *Palitang-kuro - Ipaisa-isa ang mga suliraning tinatamasa ng bansa at ang kadahilanan nito. * Pag-uugnay Talakaying isa-isa ang mga

Konseptong Pagpapahalaga • Ang
pamayanang may pagmamahalan ay may paguunawaan.

Kagamitang Pang-ebalwasyon
* Malikhaing Gawain Bumuo ng isang masusing paghahambing sa mga pangyayari sa buahy ni Pingkaw at buahy mo gamit ang dayagram sa ibaba. Pingkaw Mga kabiguan Pagkakaiba Mga realisasyon ko: 1. 2. 3. 4. *Pagpapaliwanag Anu-anong katangian ni Pingkaw ang nagpaplitaw sa teoryang humanismo sa nasabing akda? Ako

Sanggunian
Pluma IV ( Wika at Panitikan) pp.2-14

oras 2

2.Tulang Bikolano sa teoryang Imahismo ( Panambitan )

• Pagkilala sa

Tula at mga Uri nito

1. Nakikilala ang mga suliraning kaakibat ng kahirapan at ang mga solusyion dito. 2. Nakabubuo ng isang tulang nagbibigay-pagasa sa mga daing ng mga Pilipino. 3. Nahihimay ang mga katangian ng teoryang imahismo.

• Ang bawat

pagsubok ay may solusyong dapat na matutunan.

I.Punan ang graphic organizer ng mga patunay sa mga suliranin at ang maaaring maging solusyon sa mga ito.

• Pluma IV ( Wika at Panitikan) pp.1522,67-75 Filipino sa Bagong Henerasyon IV , p.96, 180

2 araw

Sanaysay Muslim sa Teoryang Formalismo ( PAGISLAM: Ang Pagbibinyag ng mga Muslim) • Pagkilala sa Sanaysay at sa Dalawang Uri nito 1. Naiisa-isa ang mga detalye ng tatlong seremonya ng pagbibinyag na isinasagawa ng mga Muslim. Lapatan ito ng konseptong imahismo. p. mga suliraning kaakibat ng kahirapan krimen 1. Bumuo ng isang tula na nagbibigay –inspirasyon sa mga Pilipino. 9 Panitikang Filipino ( Pangatlong Edisyon ) . * Pag-uugnay Talakayin ang katangian ng teoryang formalismo. Napipili at nabibigyang-paliwanag kung alin-alin sa mga ito ang dapat na panatilihin at hindi. nararapat na panatilihin at hindi dapat panatilihin sa mga kaugaliang ito. lubos na * Palitang –kuro pagkakaunawaan Pag-usapan kung alin ang n.23-32. Pamantayan nilalaman----20 simbolismo—20 40 3. Filipino sa Bagong Henerasyon IV. p. I. Pagkatapos ay ipasuri ang akda batay sa pagdulog na ito. 3. Nakikilala nang lubusan ang teoryang formalismo .Pagsubok:Pasulat seremonya kalian ginagawa detalye Pluma IV (Wika at Panitikan)pp. 2. Isulat ito sa buong papel.7 2 araw una ikalawa ikatlo * Pananaliksik Magsaliksik ng iba’t ibang kaugalian ng mga Pilipino hinggil sa pagbibinyag. kawalang katarungan 1. kamangma ngan 1.katangian ng teoryang imahismo at iugnay ito ang mga katangiang ito sa akdang binasa. . • Ang * Dugtungang Pasalaysay malawakang Ipabuod ang sanaysay sa kaalaman sa pamamagitan ng dugtungang kultura ng iba ay pagsasalaysay ng mahahalagang daan tungo sa pangyayari. * Pagbasa sa akda Tahimik na ipabasa ang akda. II.

7678.. Natutukoy ang mga bahagi at sangkap ng maikling kwento. Nagulat siya sa kakaibang nadarama at labis niyang ikinabigla ang damdaming dumating sa kanya. I. Maikling Kwentong Tagalog sa Teoryang Romantesismo ( Ang Dalaginding) • Mga Bahagi at sangkap ng Maikling Kwento 1.Ibigay ang mga sangkap ng maikling kwentong binasa gamit ang fishbone organizer.at ang sangkap ng maikling kwento. Napipili ang salitang * Think-Pair-Share I. pp. 4. Ang pag-ibig na tunay ay naninindigan sa wagas na sumapaan at walang hanggang pagmamahalan.Nakikilala nang lubusan ang mga katangian ng teoryang romantesismo. II. Pluma IV (Wika at Panitikan) pp. * Pagbasa Babasahin ng guro ang akda sa harap ng klase. 1. •Ang tunay na hindi pag-ibig ay nagsisinungaling . Natutukoy ang tunay na kahulugan ng pagibig. Ang minamahal lamang ang nakakatighaw sa pusong matagal nang nangangarap na maibsan ang kalungkutan sa buhay. * Pagtalakay Talakayin ang nilalaman ng kwento at pabigyang-kahulugan sa mag –aaaral ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. * Mix and Match (paghahawan ng sagabal) Maghahanda ng plaskard ang guro ng mga salitang magkatugma.. 3. Simula Tauhan Gitna saglit na kasiglahan Wakas k akalasan tagpuan kasukdulan katapusan 5. Maikling 1.33-48 2 araw Filipino sa Bagong Henerasyon 4. Hanapin sa loob ng pangungusap ang salitang magkasingkahulugan. 3.Naibibigay ang kahulugan ng bagong salita . 2.4. . * Pag-uugnay Ipatukoy sa mga mag-aaral ang nangingibabaw na katangian ng kwento at talakayin ang katangian ng teoryang romantesismo. Tatayo sila at hahanapin ang kapareha mula sa ibang magaaral na may hawak ding plaskard. Piliin sa talaan ang mga angkop na salitang Pluma IV ( Wika at Panitikan) 3 . Ibibigay ito sa mga mag-aaral mula sa iba’t ibang pangkat. 2.

Pangkatin ang mag-aaral at bigyan ang bawat pangkat ng play money na may halagang 200 pesos.49-66 araw Sining ng Komunikasyon Pandalubhasaan. 2. 2. 3. Tila isa itong isang patalim na gumugutay sa durug-durog na kalagayan ng mag-anak. Nalilimi ang desisyong gagawin sa tulong ng graphic organizer. Nahihimay ang katangian ng teoryang sosyolohikal.Iugnay ang teoryang sosyolohikal sa binasang akda. Nakabubuo ng tulang ginagamitan ng mga tayutay. 1.Talakayin ang mga paraan kung paano makakatulong laban sa kahirapan kahit sa munting paraan. • Sa kahirapan nasusukat ang katatagan ng isang nilalang..kailangang badyetin nila ito sa lahat ng pangangailangan sa isang araw ng pamilyang may 7 anak .Kwentong Tagalog sa Teoryang Realismo ( Ambo ) • Tayutay at mga Uri nito bubuo sa diwang ipinahahayag ng pangungusap. 88-91 6.6 . pp. . Dulang Tagalog sa Teoryang sosyolohikal ( Ito pala ang Inyo ) • Pagkilalal sa Dula at Kahalagahan nito 1. Hindi niya pansin ang_____ na sasakyan. Punan ng impormasyon ang graphic organizer ng tungkol sa mga bagay na isinaalang –alang bago kayo nagdesisyon.Ipakilala ang dula at ang kahalagahan nito.Ipatukoy ang kahulugan at ang mga katangian ng tayutay maging ang mga uri nito. Nakikilala ang tayutay at ang mga uri nito. * Pagbasa Madamdaming ipabasa nang sagutan sa harap ng klase ang akda *Pagtalakay Talakayin ang kwento at ang mga modus operandi ng mga taong manloloko upang maiwasang maging biktima ng mga ito. *Pag-uugnay . Ipalahad sa klase ang kanilang ginawang badyet at hingan sila ng reaksyon ukol sa ginawang pagbabadyet. 4.Nakikilala ang dula at ang kahalagahan nito. 3.Natatalakay ang teoryang realismo. 3. Pamantayn Nilalaman--------20 Tayutay ---------20 40 pp. I. II. Pluma IV ( Wika at Panitikan) pp. humahagibis nagpulasan bukambibig humahagibis humupa ilawit kalaboso nakaumang panaghoy mang-umit makatighaw 1. 2. * Pagbasa Ipabasa sa harap ng klase ang akdang tatalakayin.76-87 4 araw Problem advantage disadvantage desisyon Panitikang Filipino ( Pangtalong Edisyon) p. Ang nangyari sa asawa niya ay tinik na lalo pang nagpahapdi sa sugatang puso. maipupuno sa patlang para mabuo ang kaisipan ng pangungusap. III. * Pagtalakay -Pag-usapan ang labis na kahirapang dinaranas ng bansa. Sumulat ng isang tulang ukol sa manggagawa at gumamit ng mga tayutay dito. _____ang mga tao nang makita siya. nakapagbibigaypayo ng tungkol sa kung papaano maiiwasang maging biktima ng panloloko. • Walang taong manloloko kung walang magpapaloko. Naitatanghal nang maayos ang dula. .Suriin kung anong tayutay ang ginamit sa pangungusap. 2. 4.

Gumupit ng help wanted sa pahayagan at ipakita ito sa klase. Nakabubuo ng isang liham –pangangalakal. * Pag-uugnay Ipakilala ang mga lihampangangalakal at ang pagkakaiba nito sa liham-pangkaibigan. * Pagbasa sa liham Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang lihampangangalakal. Sitwasyon 1: Nais mong makakuha ng mga impormasyon tungkol sa mga detalye ng entrance exam sa kolehiyong gusto mong pasukan sa susunod na taon .pormat at iba’t ibang uri ng lihampangangalakal. Pagtatanghal ng dula Pamantayan Pagsasatao-------20 kasanayan---------20 kagamitan -------10 50 I. Pagsubok(pasulat) Sumulat ng isang liham pangangalakal kaugnay ng sitwasyong inilahad sa ibaba. 7. 3.. • Ang mabisang liham ay instrumento upang maipalam ang saloobin at kaisipa Pluma IV (Wika at Panitikan) pp. LihamPangangalakal 1. 1-69. * Ipasuri ang halimbawang liham at talakayin ang katangian nito. 2 Nakikilatis ang mga bahagi . Pagpapakita ng anunsyo . 2 araw . 1. 88-92 Sandigan IV ( Ikalawang Edisyon) p. Nakikilala ang mga katangian ng isang mabisang lihampangangalakal. -Pag-usapan ito at tukuyin kung ano ang nararapat gawin sa pagaaplay dito. *Ipatukoy ang iba’t ibang bahagi ng liham at ang porma nito.pp.Ihanda ang bawat pangkat para sa pagsasadula ng bawat bahagi ng dulang tinalakay II. Anong payo ang maibibigay mo kay Julie at sa iba pang babaeng katulad niyang labis na nagtiwala sa kanilang minamahal na mayroon palang itinatagong lihim para maiwasan ang pagsisisi kung kalian sila’y kasal na at huli na ang lahat? III. *. Isaalang-alang ang mga dapat taglayin ng uri ng liham na ito. 92 Manwal sa korespondensya Opisyal.Bigayng-payo ang m. Siwasyon 2: Ang inyong paaralan ay nangangailangan ng isang student assistant na itatalaga sa silid-aklatan . interesado kang mag-aplay sa gawaing ito.ga tauhan sa sumusunod na sitwasyon upang maiwasan ang maloko o madaya.

at pananalita . batay sa nasaliksik. kilos at pananalita. Naipapamalas ang buod ng nobela at kasaysayan ng pagkakasulat sa paraang pantomina. Sandigan IV (Ikalawang Edisyon) pp. * Paglalarawan Sa pamamagitan ng larawang guhit . *Pagtalakay Talakayin ang mahalagang kaisipang nakapaloob sa kabanata. Kabanata 2 : Sa Ilalim ng Kubyerta 1. 3. • Ang lahat ay I. 2. I. 2 araw Ang Filibusterismo pp. Kabanata I: Sa Kubyerta 10.ihanay ang mga pangyayaring inilahad sa teksto at gumawa ng paguugnay sa inyong karanasan at bumuo ng isang konsepto na nagpapahayag ng positibong pananaw. • Ang masidhing pagmamahal sa nayan ay nagdudulot ng kalayan.83 2 araw 1. 144-148 Panitikang Filipino ( Ikatlong Edisyon) p. 2. 2.1-15.kilos . Ang Kasaysayan ng pagkakasulat ng El Filibusterismo at Buod ng nobela 1.Pananaliksik Saliksikin kung ilan ang bilang ng mga sakunang naganap noon at sa kasalukuyan . Sa pamamagitan ng story staircase dayagram ay ihanay ang mahahalagang pangyayari sa kabanata. nakapagpapahayag ng pagpapahalaga sa matayog na pagmamahal sa bayan na ipinamalas ni Dr. Pangyayari Kaugnayan sa sa nobela Buhay . *Pagbabalangkas Ipabalangkas ang ginawang pagmamahal sa bayan ni Rizal mula sa una hanggang sa huli. gumawa ng istatistiks tugkol sa mga naganap na . 180-181 (Ikatlong Edisyon) pp.8. Konsepto:______________________ _________________________________ • . Jose Rizal. Nailalarawan ang mga tauhan sa pamamagitan ng mga katangian ng bawat isa ayon sa kaanyuan . Nakagagawa ng istatistiks ukol sa mga sakunang nagaganap sa mga sasakyang pandagat at ang sanhi nito * Word webbing Ipahabi ang simula ng akda sa pamamagitan ng tauhan. Naiisa-isa angmahahalagang pangyayari sa kabanata . 3. pantay-pantay sa mata ng Diyos .1-14 II. wakas Pangyayari 4 Pangyayari 3 Pangyayari 2 Pangyayari 1 Obra Maestra IV (Bagong Edisyon)pp. Nobelang El Filibusterismo 9. * Role Playing Ipagawa ng isang pantomina ang bawat pangkat ayon sa buod at kasysayan ng pagkasulat ng nobela. Gamit ang talahanayan sa ibaba .ipalarawan ang mga tauhan batay sa kaanyuan.

Itala ang mga karapantang pantao na madalas labagin at ang dahilan kung bakit ito nalalabag.ipatala ang mga ginamit na salita o matatalinghagang pahayag at talakayin ito sa klase. Karapatang madalas labagin Mga kadahilanan Suhestyon Obra Maestra IV (Bagong edisyon) pp. 3. * Discussion Web Pangkatin ang klase at ipasulat sa mga nakalaang kahon ang mga dahilan kung bakit oo/ hindi ang sagot sa paksang pinag-uusapan.26-48. Maglagay rin ng mungkahi para dito. Kabanata 3:Mga Alamat 12. 1. 2. 2 k s l t 3 2 1 m u 2 n v ñ w 3= Obra Maestra IV( Bagong Edisyon)59-71 Ang Filibusterismo pp. Natutukoy at nabibigyang reaksyon ang bisa at pagkagamit *Talakayang “ Q at A” Ipatalakay ang mga bahaging nagpapakita ng simbolo sa paraang tanong at sagot.15-26 3 araw II.” Sagot:_________________________ ________________________________.sakuna mula noong taong 2002-2008. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 a b c d e f g h i j r 1. 4. Ibigay ang katumbas na salita ng sumusunod sa tulong ng coding . Napi[pili ang mga tiyak na bahaging nagpapakita ng iba’t ibang simbolo.Nakapagtatala ng mga karapatang pantao na madalas labagin ng mga nakararami. I. Si Basilio 15. Tukuyin kung ano ang pinakaangkop na damdamin sa sumusunod na pahayag.Nakauunawa sa mga salitang binibigyang – kahulugan sa pamamagitan ng mga coding sa bawat letra. I. Kabanata4: Kabesang Tales 13. • Pagbibigayan at pagmamahalan ang kailangan ng mundo.31-36 o x p y q z 14. Kabanata 5: Ang Noche Buena ng Isang kutsero 1. * Abrupt listening Mula sa akdang babasahin ng guro . “ Ako man ay paroroon din sapagkat nangangailangan ako ngisang kairel na relos. Taon Pangalan ng barko Sanhi ng sakuna 11. *Pictorial story Ipaayos sa mga estudyante ang larawan ayon sa pagkakasunudsunod ng mga pangyayari at ipakwento ito sa klase *Abrupt listening Mula sa akdang babasahin ng guro . 2. 3 araw .ipatala ang mga ginamit •Sipag at tiyaga ang kailangan upang makamit ang tagumpay.Naisasalaysay ang alamat sa tulong ng pictorial story. Naibabahagi sa iba ang sariling pananaw hinggil sa paksa. Kabanata 7: Si Simoun 1. Ang Filibusterismo pp. Kabanata 6.

Hingan ng opinion ang mga magaaral kung papaano mapapangalagaan ang sariling karapatan. Simoun Tales . Sagutin ang suliraning nakapaloob sa kabanata sa pamamagitan ng pagsunod sa “Why-Why Diagram”. 16.. 42-50 3 araw Suli rani n Bakit? Bakit? Bakit? Bakit? • Manindigan sa tama at itakwil ang kasamaan. * Pagbasa Pumili ng mambabasa at ipabasa nang sagutan ang akda sa harap ng klase. Bakit? Bakit ? Obra Maestra IV (bagong Edisyon ) pp. Solusyon: II. 3. Paghambingin sa pamamagitan ng Venn diagram ang karanasan sa buhay nina Simoun at Kabesang Tales Seleksyon 1-100. I. II. Napaghahambing ang karanasan nina Simoun at Kabesang Tales.86-104. Malikhaing Gawain: (Pasalita) Papiliin ang estudyante ng isang pahayag ng isang tauhan at ipalahad ito nang madamdamin sa harap ng klase. *Pagsulat ng sanaysay Magpasulat ng isang sanaysay na may temang pagmamahal sa wika. •Wika ang bumibigkis sa bayan at mamamayan. 2. * Pagtalakay Talakayin ang mahalagang kaisipan na nakapaloob sa akda.ng mga simbolo sa mga tiyak na kabanata. Kabanata 9: Si Pilato 18 Kabanata 10: Kayamanan at Karalitaan 1. Ang ilibusterismo pp. 3.Napapalawak ang kaalaman sa talasalitaan sa pamamagitan ng pagtatambal ng mga salitang magkasingkahulugan at magkasalungat. Nakapagpapahayag ng damdamin tungkol sa pagmamahal sa wika sa paraang pasulat. * Mix and match Ipahanap ang kasingkahulugan at kasalungat ng mga salita sa pamamagitan ng paglapit sa kagrupong may hawak na plaskard . Nakapaglalahad ng mga mungkahi kung papaano pangangalagaan ang sariling karapatan. Sumamative Test Unang Markahang Pagsusulit • Ang pamilyang nagsasamasama ang siyang nagpapasaya sa isang okasyon. Kabanata 8 : Maligayang Pasko 17. na salita o simbolo at talakayin ito.

Naipapahayag ang sariling saloobin maging ang saloobin ng kaklase hinggil sa paksa . *Pagpapakalugan Pabigyang-kahulugan sa mga estudyante ang matatalinghagang pahayg at hingan sila ng reaksyon ukol dito. Ipakita sa kanya ang thumbtacks sa sahig at pagkatapos ay piringan ang kanyang mata.masigasig at iniisip ang kabutihan ng iba. Natutukoy ang wastong kahulugan ng matatalinghaga at mahihirap na salita. 2. I.Nailalarawan ang tauhan gamit ang character web. Maikling Kwentong Thai Sa teoryang Eksistensyalismo. Hanay A _____1. 2.94103 II. * Pag-uugnay Ipasuri ang nilalaman ng liham ayon sa teoryang feminismo at himay-himayin ipara makita ang katangian ng teoryang nabanggit. Hanay B A. 3.Ikalawang markahan 1.Pangkatin ang klase at ipabuod ang binasang liham ayon sa mahahalagang pangyayaring nakatala dito. ( Aanhin Ninyo Iyan?) 1. Bilanging ito para masigurong walang natira. * Pagbasa sa akda * Asyanong Panitikan susi sa Pakikipagkaibiga n I. Mga Liham ng Isang Prinsesang Javanese sa Teoryang Feminismo ( Kay Stella Zeehzndellar ) 1. • Ang pagtulong sa kapwa anng tapat bunga ay pagasasamang maluwat. Natutukoy at naipapaliwanag ang matatalinghagang salita. Pluma IV 2 (Wika at araw Panitikan ) pp. *Pagbasa Ipabasa sa isang estudyante ang akda sa harap ng klase.Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong sa bawat bilang. Pahayag Reaksyon ko Reaksyon ng mula sa akda sa pahayag iba sa pahayag sa akda at sa pahayag ko Gusto kong makakilala ng taong masayahin . * Group Communal Writing . Inihahanda siya sa buhay na haharapin bilang babaing Muslim. * Pangganyak: Pagharap sa takot . Hanapin sa hanay B ang kahulugan ng pahayag sa hanay A .Nahihimay ang katangian ng teoryang feminismo.104-114 2 araw • Sawikain o Idyoma Nai Phan Sining ng Komunikasyon .Patuloy na lumalapit sa amin ang tinig na galing Sa malayong lupain. 2. Punan ang triple journal entry upang maipahayag ang iyong saloobin at ang saloobin ng is among kaklase.Pumili ng isang mag-aaral.Titik lamang angisulat. Punan ang kahon ng mga salitang maglalarawan sa pangunahing tauhan . 4.Ipapasa ng unang myembro ang papel sa katabi upang ito naman ang sumulat.Ipapasa itong muli hanggang sa matapos ang oras na ibinigay ng guro. Naibibigay ang mahahalagang detalye ng akda. Palakarin siay nang nakapaa sa sahig pero bago ipagagawa iyon ay pulutin muna ang thumbtacks. Pluma IV ( Wiak at Panitikan ) pp. Nakikilala ang katangian ng teoryang eksistensyalismo. 3.

II. butas ang bulsa I. nagtaingang-kawali 3.115-126. ___ Pinatigil ng maton ang nagtatalumpati at pinasok ang mga manonood sa nagtatalumpati.15 Tindig---------. Pluma IV ( Wika at panitikan ) pp.10 Nilalaman------10 50 3. Paano niya pinakikitunguhan ang kanyang parokyano? II. maitim na puso 5. Anong uri siyang mangangalakal? 2. 1. Pamantayan Paglalahad-----15 Mastery-------. 85-86 1. * Think-Pair . ___ Nakita at narinig ni Jinda ang batang nagsisigaw ng mga islogang-politikal. * Pag-uugnay Himayin ang mga katangian ng teoryang sosyolohikal at iugnay ito sa akdang tinalakay. Talakayin din ang mahusay na paraan ng pagtatalumpati. III. • Ang katatagan ang susi sa tagumpay. Nobelang Thai sa Teoryang Sosyolohikal ( Tigang na Lupa ) • Pagbigkas ng Talumpati 1.Basahin ang akda sa harap ngklase. Gumawa ng komik istrip na magababago sa mararahas na pangyayari sa akda. * Pagsusuri sa akda Ipasuri ang sumusunod: -nilalaman -tauhan -matalinghagang salita * Pag-uugnay Talakayin ang teoryang eksistensyalismo at ang katangian nito. makati ang dila 2. 3 araw . pp. pp. Filipino sa Bagong Henerasyon 4. Lagyan ng bilang 1-3 ang mga pangungusap ayon sa pagkakasunud-sunod nito. bukas –palad 4. 3. Natatalakay ang teoryang sosyolohikal .Nakabubuo ng isang komik istrip na binago ang marahas na karanaan ng pangunahing tauhan. 2. Pandalubhasaan.198-199.Nakabubuo ng sariling talumpati at nabibigkas ito sa harap ng klase. Ipaliwanag kung ano ang kahulugan ng sumusunod na matalinghagang salita. Napagsunud-sunod ang mga pangyayari sa kwento. ___ Gumulung-gulong sa malayo ang bata pagkatapos maramdaman ang malakas na suntok. 4. Ilahad dito kung paano makapgpapahayag ng hinanaing nang walang nalalabag na karapatang-pantao at karahasang nagaganap.Share Isa-isahin ang mga pangyayari sa kwento at ang implikasyon nito sa buhay ng tauhan . * pagpapakita ng larawan Magpakita ng larawan ng magagandang lugar sa Thailand at pabigyang-puna ito. * Pagbasa sa akda Tahimik na ipabasa ang akda sa klase. Bumuo ng maikling talumpati at bigkasin ito sa harap ng klase.

Tampo 5. labi b. libingan Pluma IV ( Wika at Panitikan ) pp. Naibibigay ang konotasyon at denotasyonng isang salita. Talakayin ang sanaysay na nangangatwiran. Paksa: Tauhan: Tagpuan: Kasukdulan : Pababa:________ Pataas:__________ Wakas:______________ Aral:______ II. * Pagbabalik-gunita Ipasulat ang mahalagang pangyayari na kanilang natatandaan sa mga taon sa kanilang buhay at ang damdaming nakapaloob dito. Isulat sa bilang 1 ang pinakamamababaw at sa 5 pinakamatindi.sariling bayan ay huwag limutin. 4. parusang kamatayan 3. I.9 2 araw 5. Nasusuri ang katangian ng sanaysay na nangangatwiran at nakabubuo ng nasabing uri ng sanaysay.________ Muhi 3. 1. Nakabubuo ng mahusay na dayalogo mula sa kwento.127-138 Filipino sa bagong Henerasyon 4. 2. 2 araw .________ Hinanakit 4. Paupuin sila sa harap ng kapangkat at papiliin sila ng isang pangyayari sa buahy na kanilang ibabahagi sa klase. Gawan ng buod ang akda gamit ang dayagram sa ibaba. Buuin ang analohiya sa ibaba. Maikling Kwentong Singaporean sa Teoryang Realismo ( Papel ) • Sanaysay na Nangangatwiran 1. Nabubuo ang analohiya . • Sa paghahangad ng kagitna sansalop ang nawala. Pluma IV ( Wika at Panitikan ) pp. * Pag-uugnay Ipasuri ang kwento sa pagdulog na realismo . puntod:_____. p.Natutukoy ang mga imaheng nakapaloob sa akda ta nabibigyang kahulugan ito. Pumili lamang ng isang paksa. * Paghahawan ng sagabal Ipabigay ang konotasyon at denotasyon ng mga salita.127-138.4. Nabubuod ang akda sa tulong ng dayagram. 3. • Anumang layo ang narrating .________ Inis 2. 3.Pananaliksik Magsaliksik ng tungkol sa paksang nakalahad sa ibaba . nitso c. 1.Naaayos ang mga salita ayon sa tindi ng kahulugan nito. * Pagkukuwento Ikuwento ang akda sa harap ng klase * Pagtalakay Talakayin ang nilalaman ng kwento at isa-isahin ang mga katotohanang ipinapakita nito sa lipunan. Ayusin ang mga salita ayon satindi ng kahulugang ipinahahayag. pangingibang bansa upng doon magtrabaho I. same sex marriage 2. posporo: palito a.________ Suklam 1. 4. Bumuo ng isang sanayasay na nangangatwiran ukol dito._______ II. Maikling kwentong Tagalog sa Teoryang Imahismo (Sa Lupa ng Sariling Bayan ) 1. 2. Nasasalamin sa akda ang katotohanan ng buhay ng tao at naiuugnay ito sa Teoryang realismo.

pigain. Maikling Kwentong Tagalog sa Teoryang Naturalismo ( Walang Panginoon) 1. pangyayari damdamin II. Punan ng sagot ang mga kahon tungkol sa inisip. a. Naibibigay ang mga nararamdaman . Pluma IV ( Wika at Panitikan ) pp. Magkaroon ng malayang talakayan ukol dito. 2.Nabubuo ang diwa ng pangungusap sa paglalagay ng angkop na salita rito.angmaliwanag na buwan ay yanig na sumisindak sa akin. 1. Imahen 1. ialay ) II. Pluma IV 2 (Wika at araw Panitikan)pp.inisip. naramdaman.( ( itaas. • Ang pagsasama nang matapat ay pagsasama nang maluwat. Basahing muli ang akda at maghanap ng iba pang imaheng nakapaloob dito. Puanan ng akmang salita ang patlang upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Pero ngayon. di lalambot sa kirot na nararamdaman d. kuyumin. Naipapaliwanag ang damdaming nakapaloob sa akda. I. 7. Nagagawan ng balangkas ang binasang kwento . ____________________________________ I. di magsisikip ang dibdib sa sakit c. * Pagbasa sa akda Basahin sa harap ng klase ang kwento. 2. 3. 1. kahulugan * character webbing Ipalarawan ang pangunahing tauhan sa tulong ng webbing. * Pagtalakay Talakayin ang mahalagang pangyayari sa kwento at ang mga damdaming nakapaloob dito. Nabibigyang kahulugan ang matatalinghagang salita. 3. * Pagtalakay Pag-usapan ang mga nangyari sa buhay ni Maros. Ang aking puso’y di mabagbag sa sakit kung papatay ako ng isang kaaway na kinasusuklaman ko. Minabuti na lamang ni Marcos na ____ ang mga kamay dahil sa matinding galit sa ganid na Don. ginawa. walang pagsisikip ng dibdib sa sakit II. Bilugan ang titik ng wastong kaisipang nais iparating ng mga salitang nakaitalisado. 2.151164. Isulat angiyong damdamin tungkol sa damdaming nakapaloob sa pahayag ayon sa naganap sa akda. *Pag-uugnay Ipasuri sa mag-aaral ang akda ayon sa pagdulog na feminismo. sinabi. 4. *Malayang talakayan Hingan ng sariling opinion o reaksyon ang mga bata ukol sa paksa. Maikling Kwentong Hapon sa Teoryang Feminismo (Si Kesa at Morito) 1. 4. Nakikilala ang teoryang feminismo . Ipaliwanag ang pangkaisipan at damdaming kahulugan nito. 165-179 2 araw Inisip: Naramdaman: Sinabi: . di makonsensya b. 1.Nabubuo ang character web para sa mga pangunahing tauhan.at ginawa ni9 marcos. * Pang-ugnay Ipasuri ang akda sa pagdulog na naturalismo .taon 2-5 6-9 1013 1417 6. at ikinikilos ng pangunahing tauhan. 3. • Kung ano ang itinanim ay siya ring aanihin. Nakikilala ang teoryang naturalismo.

Kabanata 12: 1 . Ano ang gagawin mo? b. Suriin ang pelikulang “ Caregiver “ at sundin ang mga bagay na dapat isaalang-alng sa pagsusuri nito. lipunan bawat isa Obra Maestra IV (Unang Edisyon)pp. Time-Pressured Reading Panahunang pagbabasa sa kabanata. *. 3 araw • .180-186.suriin s aparaang •Pelikula ay piliin upang maging gabay sa buhay natin. Nasusuri ang ilang Gawain . I. 3. Nagiging matalino sa pagpili ng pelikulang tatangkilikin. * Pagsusuri Ipasuri sa kanila ang palabas na “ Anak” at magkaroon ng malayang talakayan. Itala ang kaugnayan ng tauhan sa lipunan at kapwa. Suriin ang kwento ayon sa hininhingi sa bawat patlang.102124. Naiisa-isa ang mga hakbang sa pagsusuri ng pelikula. Pamagat:_____________________ May-akda :__________________ Uri :______________________ Paksa :___________________ Tauhan:_____________________ Tagpuan :_______________________ Kasukdulan . Bilang isang matalinong manonood sa pelikula man o telebisyon. * Think-Pair-Share Bigyan ng isang pelikulang tatalakayin ang mga mag-aaral para pag-usapan. palagay at kaalamang napalutang • Ang mamamayang may karunungan ay sandigan ng bayan..Nakasusulat ng pagsusuri hinggil sa pelikulang pinanood.Gamitin ang dayaram sa ibaba. Bigyan sila ng oras para makapag-isip.Ang paaralan ay . I. iugnay ito sa aralin bilang talakayan at reaksyon.Ibabahagi nila sa kapareha ang naiisip tapos ibabahagi naman nila ito sa kapangkat. Gusto rin itong mapanood ng iba mong kaibigan at kamag-anak. * Diskusyon Pag-usapan ang pelikula at ang mga sangkap na dapat isaalangalang sa pagsusuri ng pelikula. 1. 2 araw • Nobelang El Filibusterismo 9.ano ang gagawin mo sa sumusunod na mga pagkakataon. * Musikahan Magparinig ng awitin tulad ng “ Laguna “ .Nabibigyang reaksyon ang ugnayan ng mga tauhan sa bawat isa at sa lipunan.Isang pelikula ang napansin mong nabigyan ng sobrang exposure ang napatunayan mong hindi pala maganda at malayung-malayo sa inia-advertise nila.____________________ Aral :______________________________ 8. Pluma IV ( Wika at Panitikan ) pp. Kabanata 11: Los Banos 10.Ginawa: III. Panunuring Pampelikula 1. 2. Essay a. 2.

158-176. nalugi kayo at bumagsak . • Kung ang bata ay gusting matuto .136-148. * Paghahanay • Kahanga-hanga ang Ipahanay sa pisara ang uri ng mga kabataang tauhan sa kabanata bilang gumagawa ng mga makatotohanan . Nakapagsasadula ng mga piling bahagi ng kabanata na may kaugnayan sa kasalukuyanng kaganapan sa buhay. Talakayin din paraan para sa ang katauhan ddito. mga opiniong inilahad at kahihinatnan. batas I.sa pag-uusig ay di ka kaiiwas 2. Kabanata 16: Ang mga Kapighatian ng Isang Intsik 15.paniniwala. • Kapag budhi ang nangusap . Ako ang bahalang maningil ng mga pautang ninyo. * LAF ( List all Factors ) Ipalista ang lahat ng simbolong ginamit bilang kadayaan at iugnay it okay Ibarra. Obra Maestra IV (Unang Edisyon)pp. mag-aaral 5. kanilang ikabubuti. pagatatnong. • Ang masamang gawa ay di pinagpapala sapagkat sama ang dulot sa kapwa. mula una hanggang katapusan. Intsik Quiroga? 3. Ano. 3. Punan ng impormasyon ang talahanayan sa ibaba pangungusap 1. sistema 2. 3. pandayan ng isipan. Kabanata 17: Ang Perya sa Quiapo 1. Bigyang panahon para maghanda ang mga estudyante. Punan ng impormasyon ang talahanayan. II.Ibig kong iligtas . Nakikilala ang mga katotohanan at di katotohanang tauhan batay sa kilos . Pagsubok (pasalita ) Mula sa Gawain sa klase ay ipalahad ngayon sa harap ng klase ang kanilang nasaulong pahayag o kaisipan. Nakapagbibigay ng sariling reaksyon ukol sa mga pahayag sa bawat kabanata. I. pananalita . gawi . Nakapgpapahayag ng isang madamdaming paglalahad sa kaisipang nagpapakita ng pagtulong o paglilingkod sa bayan. Kayo’y naparito hindi dahil sa akin kundi dahil sa pagkain. sistema noon ngayon 1.kagamitan 3. gampanan. 12. 1. Ipaguhit ang sa palagay nila na maaring makatulong sa pagpapalawak ng sariling kakayahan sa pamamagitan ng kaisipang ito. nabubuhay para sa sarili lamang. damdamin reaksyon Obra Maestra IV (Unang Edisyon)pp. guro 4. 3 * Role Playing • Sa pamamahayag ay sa bawat pangkat ay magpabuo may sinusumpaang ng dayalog sa napiling tungkuling dapat na pangyayari na isasadula . Sanayan lamang ang paglalakad sa buhanginan sa kainitan ng araw. Nakapaglalahad ng simbolo sa pamamagitan ng pagtutulad sa kasaysayan ng tauhan sa akda at sa buhay ni Ibarra.. 4.Kabanata 13 : Ang Klase sa Pisika sa mga aralin tungo sa pagpaplawak ng sariling kakayahan. II. * Pagsasaulo( Isahan ) Magpahalaw ng isang kaisipan o pahayag sa akda at ipasaulo nang • Walang sinuman ang may damdamin. 2. Kabanata 15: Si Ginoong Pasta 14. Malikhaing Gawain Ipasulat ang kaisipan sa kabanata. 5. Nailalarawan at naihahambing ang uri ng paaralan at klase noon at ngayon. ituro ang tama at totoo. Kabanata 14: Sa Bahay ng mga Estudyante 13.Placido Penitente 11. 2. * Mix and Match ( Talasalitaan) * Flashback Ipaalaala ang senaryo sa paaralan at klase noon at ngayon at magakroon ng paghahambing dito sa pamamagitan ng malayang talakayan. Paghambinmgin ang paaralan noon at ngayon. 2 * Dugtungang Pagkukwento Pagkwentuhin ang mga bata sa pamamagitan ng padugtongdugtong na paraan.

Kabanata 18: Mga Kadayaan 17. Nasusuri ang mga pangyayari at nakapagbibigay ng suhestyon ukol sa suliraning binanggit sa akda . *Ipabasa ng tahimik ang akda at ipagawa ang Case Analisis .Pagkatapos ay talakayin ang kanilang mga ginawang pagaanalisa. Kabanata 19: Ang Mitsa 1. 3 IKATLONG MARKAHAN . Kabanata 20: Ang Nagpapalagay • Ang katapatan ang susi sa kaunlaran. 2. I. 18. mga nagawa e. Obra Maestra IV (Unang Edisyon)pp. pag-aaral c.187-199.16. *Character Webbing Ipalarawan ang pangunahing tauhan sa tulong ng webbing. *Paghahambing sa kasalukuyang pinuno ng bayan. Igawa ng Bio-data sina Placido at Don Costudio. kayo sa mga mangungutang.Bigyang diin ang sumusunod: a. Nakasusulat ng isang open letter o bukas na liham para sa isang opisyal ng bayan. naitulong sa bayan II.pangalan b. Pagsulat ng isang open letter.gawain o tungkulin d. *Summative Test *Ikalawang Markahang Pagsusulit •Init ng ulo ay iwasan upang malayo sa kapahamakan.

III.Ang mga seleksyong ginamit ditto ay ay sadyang pinili upang matugunan ang pangangailangan ng mga guro at mag-aaral tungo sa ikatutupad ng mga adhikain ng paaralan para sa susunod pang mga taong darating. II. Nagagamit ang mga istratehiya sa pakikinig para sa iba’t ibang uri ng tagapakinig at mga layunin sa pakikinig. at paggamit ng kanilang mapanuring kaisipan ay maingat na sinuri at inayos ang kagamitang panturong ito upang lalong matugunan ang pangangailangan ng mga kabataang magaaral sa ikaapat na taon sa mataas na paaralan ayon sa makabagong kalakaran sa pag-aaral ng wika at panitikan. At iba pa. Europeo. Pangkalahatang Layunin: A. pagsulat . B. pagsasalita. Ang kursong ito ay binubuo ng pagkakaugnay na aralin sa Panitikan. Amerikano. PAKIKINIG 1. Deskripsyon ng Kurso: Sa hangaring lalong malinang ang kakayahan ng mga mag-aaral sa ksanayang pakikinig. . Balarila at El Filibusterismo na hinati sa apat na markahan sa loob ng isang taon. 2. Napapaunlad ang mga kasanayang mag-isip at kakayahang mangatwiran sa pamamagitan ng pakikinig tungkol sa mga kaalamang pangwika at pampanitikan. Tinalakay din sa kursong ito ang mga panitikang isinalin mula sa Ingles. IV.Silabus sa Filipino IV I. Pangalan ng Kurso: FILIPINO IV – Sining ng Koonunikasyon sa Ikaapat na Taon. pagbasa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful