PANGKAT 2

.

Overgrazing P A G K A S I R A N G L U P A Mga Sanhi Deforestation Mainit na Klima Soil Erosion Mga Bunga Desertification Salinization at Alkanization .

at sa bansa.y Bunga ng labis na presyur at pag-abuso sa lupa. . y Nagdudulot ng mga suliranin sa mga tao. hayop. y Dulot ng klima at mga gawain ng mga hayop at tao.

y Saudi Arabia y Oman .y Ang kapasidad ng damuhan ay hindi sapat kaysa laki ng kawan ng hayop na kumakain ng mga damo.ang mga damuhan ay nagsusustento sa 11 milyon na tupa ngunit ito ay apat na beses na malaki kaysa aktwal na kapasidad ng lupain. y Halimbawa: y Iraq.

minahan at para sa urbanisasyon. . y Maaaring masolusyunan sa pamamagitan ng reforestation o forestry.y Sobrang pagputol ng mga puno sa kagubatan upang gawing taniman. y Nagdudulot ng pagkakalbo ng mga kagubatan at ng soil erosion o pagguho ng lupa .

DEFORESTATION .

REFORESTATION .

y Halimbawa: y Jordan y Iraq y Lebanon y Syria y Yemen .y Nagiging sanhi ng mga tuyong lupain lalo na sa 70% ng mga lupain sa Kanlurang Asya at 1.7 milyong km2 sa India at Pakistan.

‡ 400 milyong tao ang apektado ‡ 100 milya ng Beijing ay apektado ng desertification. . ‡ 345.800 km2 ay desertified.y Pagkasira ng mga lupain sa mga rehiyong bahagyang tuyo o lubhang tuyo (arid at semi-arid) na kapag lumaon ay hahantong sa permanenteng pagkawala ng kapakinabangan o productivity nito.  CHINA ‡ 358.046 km2 o 96% nito ay nasa hilagang China.

Desertification .

Pagkontrol ng Desertification Pagtatanim ng puno sa Yudusha. . China Paglatag ng mga dayami sa China upang mapanatili ang mga sand dunes at maiwasan ang desertification.

‡ Malubhang problema ito sa Bangladesh dahil ang tubig-alat ay dumadaloy sa 38% ng ilog sa bansa at 33% ng mga mamamayan ay nakikinabang sa mga ilog na ito. ‡ Kapag bumababa ang water table unti-unting nanunuot ang tubig-alat o saltwater 0 brackish water.y Nagaganap kapag mali ang isinasagawang proseso ng irgasyon. ‡ Nagaganap sa paligid ng mga estuary at sa mga balon ng tubig o water table. .  SALINIZATION ‡ Lumilitaw sa ibabaw ng lupa ang asin o kaya naman ay inaanod ng tubig papunta sa lupa.

at ito ay nagiging masama sa lupa.y Kapag bumababa ang acidity ng lupa at tumataas ito sa pH level sa pito (7). .

. y Nagiging bunga ng deforestation.y Pagguho ng lupa dahil sa hangin. tubig o tao. y Madalas nangyayari sa mga lupain o kabundukang walang mga puno o halaman.

in his book Natural History." .The first known occurrence of the term "erosion" was in the 1541 translation by Robert Copland of Guy de Chauliac's medical text The Questyonary of Cyrurygens. By 1774 'erosion' was used outside medical subjects. Oliver Goldsmith employed the term in the more contemporary geological context. Copland used erosion to describe how ulcers developed in the mouth. with the quote "Bounds are thus put to the erosion of the earth by water.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful