UNANG MARKAHAN

LAGUMANG PAGSUSULIT BILANG 1

TALAAN NG ESPESIPIKASYON

KASANAYAN I. PAKIKINIG 1. Napapakinggan ang karanasang kaugnay ng tunog. 2. Naiuugnay sa sariling karanasan ang mga tunog. II. PAGBASA 1. Nabibigyang kahulugan ang mga salitang magkatulad ang bayabay ngunit magkaiba ang diin. 2. Nabibigyang kahulugang literal ang mga tambalang salita. 3. Naibibigay ang kahulugan ng mga matalinghagang salita. 4. Naibibigay ng malinaw ang mahahalagang detalye. 5. Naibibigay ang katangian ng tauhan sa kwento. 6. Natutuloy ang mahahalagang pangyayari o aksyon na bumubuo sa kwento o balita. III. PAGSULAT 1. Nagagamit ang malaking titik sa pantanging ngalan, magagalang na katawagan, pagdiriwang at simula ng pangungusap. 2. Nakasusulat ng mga paglalarawan sa mga tauhang binasa sa kwento. KABUUAN

60% Madali NI 3 TP 1-3

30% Katamtam an NI TP

10% Mahirap NI TP

2

4-5

5 5 5

1620 2125 2630 2 11,1 4 2 1 13 12,1 5

3 6-8 2 9-10 18 9 3

I.

Panuto: Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot. 1. Lumalakas ang hangin dahil may bagyo. Pakinggan ang tunog. a. Bagsak b. sigaw c. pagaspas d. dagundong 2. Pinapalo ni Lucas ang tambol. Anong tunog ang nilikha nito? a. Ting! ting! ting! c. Bum! Bum! Bum! b. Beng! Beng! Beng! d. Bog! Bog! Bog! 3. May tumawag sa telepono. Anong tunog ang nilikha nito? a. Kling! Kling! Kling! c. Kleng! Kleng! Kleng! b. Krring! Krring! Krring! d. Chang! Chang! 4. Nang-agaw ng bag ang magnanakaw. Hinabol siya ng pulis. Nagpaputok ito ng baril. Anong tunig ang nilikha ng baril? a. Bang! b. Kleng! c. Krring! d. Bog! 5. Anu-anong karanasan kung bumabagyo ng malakas? a. Walang pasok sa paaralan. b. Bumabaha ang kalsada, nagigiba ang bahay. c. Nawawalan minsan ng ilaw o kuryente. d. Lahat ng nabanggit.

II. Panuto: Basahin ang talata at isulat ang sa malaking titik ngalan ng tao, magagalang na katagawan at simula ng pangungusap. lumapit sa mikropono ang guro ng palatuntunan, si g. Jose dela Cruz, Ang sabi nya “mga panauhin, ikinagagalak ko pong ipakilala sa inyo ang bumubuo ng himpilan. Mangyari po lamang na tumayo ang tatawagin. Mayor Leonardo arranza, Mayor ng lungsod, bb. lourdes Natividad, nars n gating center. Pinalakpakan ng madla ang bawat miyembro ng inampalan. __________________________6. __________________________7. __________________________8. __________________________9. __________________________10.

III. Basahin ang kwento at pagkatapos ay sagutin ang mga tanong. ATOK, Isang Pilipino Si Atok ay isang katutubong Pilipino. Siya ay isang batang Igorot. Karaniwang ginigising siya ng huni ng ibat-ibang hayop sa kagubatan. Kagaya ng umagang ito, siya ay ginising ng alagang tsonggo. Mabilis na inihanda ni Atok ang mga kailangan sa panghuhuli ng mga hayop sa kgubatan. Bata pa siya ay tinuruan na siyang gumamit ng busog at pana, isinuksok niya ang mga ito sa kanyang balikat. Maliksi niyang nilandas ang daan patungong kagubatan kasama ang tsonggo. Tahimik ang buong paligid. Matagal niyang nilandas ang buong paligid. Matagal siyang dumapa sa may damuhan. Narinig ni Atok ang kaluskos ng mga dahon. Bigla siyang natuwa. Ito na ang inaabangan niya. Huminto ang batang usa sa paanan ng puno. Kitang-kita niya ang lusog nito! Anong garang tumindig! Bakit ko siya papatayin? Kaibiganin ko kaya? Papaamuin ko at magiging kalaro ko araw-araw. __________ 11. Sino ang tauhan ng kwento? a. Ate b. Atong c. Itok

d. Atok

aso __________ 20. Mark Louis M. paso’ panauhin __________ 19. pala __________ 18. maramdamin e. nakikita ang maraming aklat bagbabasa ang mga bata b. madaling magising e. matalinhagang salita __________ 26. tambalang salita __________ 21. Buhay-alamang a. a. Hampaslupa __________ 30. Pilipinong nakatira sa ibang bansa. Balik-bayan __________25. kahulugan A __________ 16. busog at pana busog at espada d. Hanapbuhay nang __________ 29. ginagamit na pansalok ng lupa Inihanda ni : G. pulubi c. buslo c. Alin ang pinakamahalagang ngyari sa kwento? __________ 14. bahagi ng bahay na tanggapan ng d. bingi d. mahirap a. Matang-manok dito at dito __________ 22. Itak b. sawa’ __________ 17.__________ 12. Sala b. Gawain ito upang kumita ng b. oras sa umagang-umaga na malapit sumikat ang araw. Silid-aklatan __________ 24. Paano ipinakikita ni Atok ang katangian ng pagiging isang Pilipino? IV. a. Pilipinas upang magbakasyon c. Taingang kawali paaralan. d. Bukang-liwayway pera __________ 27. Magracia . Anong gamit ni Atok na kagamitan? a. c. tumutuklaw ng tao e. Punongguro umuwi sa __________ 23. Pagtambalin ang hanay A sa hanay B. Balatsibuyas __________ 28. alagang tumatahol c. Anu-anong katangian mayroon siya? __________ 13. nilalagyan ng halaman b. namamahala sa mga guro sa B. __________ 15. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang.

Naisasalin ang karaniwang ayos ng pangungusap sa di-karaniwang ayos ng pangungusap. 2. PAGSASALITA 2. Natutukoy ang posisyon ng panaguri at simuno sa karaniwan at di-karaniwang ayos ng pangungusap. Natutukoy ang mga salita na nagbibigay pahiwatig sa kahulugan ng ibang salita sa pangungusap. Natutukoy ang mga salitang nagpapakita ng “time sequence” tulad ng salita noon. 3.IKALAWANG MARKAHAN LAGUMANG PAGSUSULIT BILANG 2 TALAAN NG ESPESIPIKASYON KASANAYAN PAKIKINIG 1. sumunod at wakas. III. PAGSULAT 1. II. KABUUAN 60% Madali NI 6 10 TP 1-6 7-6 30% Katamta man NI TP 10% Mahirap NI TP 2 1718 3 1920 2123 2 2 2829 4 2427 1 30 18 9 3 . Nakasusulat ng pamaksang pangungusap. Natutukoy ang dalawang bahagi ng pangungusap na napakinggan. IV. PAGBASA 1.

Mananatiling matapat ang mga Pilipino. di-karaniwan _____ 14. di-karaniwan _____ 12. Panuto: Babasahin ng guro ang mga pangungusap. di-karaniwan _____ 9. Ang simunong “mabubuting katangian ay nasa posisyong : A.Ikalawang Markahan Lagumang Pagsusulit Bilang 2 sa Filipino IV I. di-karaniwan _____ 8. A. simuno _____ 4. panaguri _____ 3. di-karaniwan _____ 13. simuno B. Ang simunong “ang mga Pilipino” ay nasa ayos na: A. A. simuno B. Ako ang bagong lipat na mag-aaral dito sa inyong paaralan. panaguri B. Ang panaguring “magkaklase” sa ika-apat na pangungusap ay: A. A. panaguri B. sasagutin kung ang binigkas ay simuno at panag-uri. karaniwan B. Isulat ang titik ng tamang sagot. Nakangiting nilapitan ni Cecille si May. A. karaniwan B. panaguri B. simuno B. karaniwan B. panaguri _____ 7. panaguri _____ 6. karaniwan B. Isa sa mabubuting katangiang ng mga Pilipino ay ang pagiging matapat. A. A. ano ang posisyon ng simunong “si may”? A. Ang panag-uring “ay naupong nag-iisa” ay nasa posisyong: A. karaniwan B. Tayo ay humanay sa harapan n gating silid-aralan. Sa pangungusap bilang 2. simuno _____ 2. Sa pangungusap bilang 1. ang posisyon ng panga-uring “maagang pumasok” ay: A. _____ 1. karaniwan B. di-karaniwan _____ 10. Magkaklase pala tayo. Siya ay naupong nag-iisa sa upuang nasa punong nara. Maagang pumasok si May. Ang simunong “tayo” sa pangungusap bilang 6 ay nasa posisyong: A. karaniwan B. karaniwan B. Ang simunong “Ako” sa ikatlong pangungusap ay: A. di-karaniwan . di-karaniwan _____ 11. simuno _____ 5.

Alin ang mga salitang nagpapakita ng “time sequence” sa mga sumusunod: _____ 24. mabuting C. C. Sa malinaw na batis nagtampisaw ang mga bata. Sila ang tumumtugon sa kanilang pangangailangang pisikal at ispiritwal. Ang panaguring siyang pagdating ay nasa posisyong: A. _____ 23. bansa _____ 28. Malapit d. Nagpapakasakit ang mga magulang para sa kapakanan ng kanilang minamahal na anak. A. Sila ang nagbibigay g kanilang pangangailangan sa pagaral. Garcia. ipinagpatuloy _____ 26. Armando Garcia. mabuting C. Samahan _____ 27. nagtago D. A. Kumubli ang ibon sa mga sanga upang hindi siya makita. A. Simula B. Ang mga magulang ang sandigan ng mga anak. di-karaniwan _____ 18. Sumunod ang pamunuan ni Pangulong Elpidio Quirino. di-karaniwan _____ 16. A. Ang salitang nagbibigay pahiwatig ng kahulugan ay: A. sa wakas d. Ang ama at ina ay naghahanapbuhay para sa magandang kinabukasan ng mga anak. Pakikipag-ugnayan _____ 25. Ang malugod na pagtanggap sa mga panauhin ay isa rin sa magagandang kaugalian ng mga Pilipino._____ 15. . Nagtatag D. karaniwan B. pamunuan B. SEATO B. Sa wakas kay Corazon C. Simula sa panahon ni Manuel Roxas binigyang diin ang malapit na pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Estados Unidos. lumipad C. _____ 21. sapa C. _____ 20. A. di-karaniwan B. Kasunod ni Pangulong Ramon Magsaysay. Puitng pitsel na may hawakan ang natanaw ng ibon. karaniwan Gawing di-karaniwan ang mga pangungusap na karaniwan at karaniwan naman ang mga pangungusap na di-karaniwan. kanal D. sumunod d. Panahon C. _____ 22. karaniwan B. siya ay nagtatag ng Samahan ng Pakikipagkasundo sa Timog-Silangang Asya (SEATO). dumapo B. ipinagpatuloy niya ang mabuting pakikipag-ugnayan ng Pilipinas. Ang malawak at maluwang na lupain ni Mang Juan ay natatamnan na ngayon ng sampagita. Aquino ipinagpatuloy niya ang mabuting pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Sila ang nagbibigay g kanilang pangangailangan sa pag-aral. Napahiwalay at nag-iisang lumipad ang ulilang ibon. Garcia tuwing Sabado para sa mahihirap na pasyente. A. malinaw _____ 29. B. dagat B. ipinagpatuloy B. At Gng. Tumanggap ng parangal sina Dra. Sila ang tumumtugon sa kanilang pangangailangang pisikal at ispiritwal. Kasunod C. A. di-karaniwan _____ 17. A. tumuntong _____ 30. Libre ang paggamot ni Dr. _____ 19. Ang malugod na pagtanggap sa mga panauhin” ay: A. Ano ang pangunahing pangungusap sa talatang ito? Ang mga magulang ang sandigan ng mga anak. Siyang pagdating ni Analyn. Nagtuturo ng mga mag-aaral sa Kindergarten si Gng. karaniwan B.

Nagpapakasakit ang mga magulang para sa kapakanan ng kanilang minamahal na anak. hayop na inaari. KABUUAN: 5 5 1 6 60% Madali NI TP 1-5 6-10 11 2126 10% Mahirap NI TP 9 12-20 1 27 1 2 28 2930 18 9 3 . 3. Nagagmit’ sa pangungusap ang panghalip panao. Nakikilala ang mga katangian ng tauhan sa alamat. Magracia IKATLONG MARKAHAN IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT FILIPINO IV TALAAN NG ESPESIPIKASYON 30% Katamtam an N TP I KASANAYAN I. kwentong bayan. 2. II. Nakapaglalarawan ng bagay. pabula.D. Mark Louis M. Nakikilala ang mga sangkap na nakapaloob sa pantasya. PAGBASA 1. 3. Natutuloy ang mga palarawang pananalita sa binasa. 2. Inihanda ni : G. PAGSASALITA 1. magaganap at gaganapin. Natutukoy ang mga pandiwa sa seleksyong binasa. Nasusuri ang iba’t-ibang anyo ng pandiwa batay sa aspetong naganapn. 4.

ang d.Idisplay mo ang panukala ko. siya raw ay nahihirapang mag-araro sa bukid. Ang marka _______ Adela ay bumagsak. sila 6. Alin ang pandiwa? 14-16. a. a. idisplay d. nabili d. aming d. Nagbabantay daw siya sa kwarto. kasama b. Ang mga pananaim ______ Edgar at Russel ay namumuga na. amin 4. Ang aklat ko ay nabasa. nina 2.I. ko 10. Sumagot naman ang aso. iyo 3. atin b. inyo d. Maraming nakasulat sa kwaderno _____. Ang salitang naglalarawan ay? a. ko c. mo 11. 1. Pag daw may nahulog na buto. Lopez 9. Alin ang salitang naglalarawan? a. 13. Ang pusa _____ Ate ay matapang. Ang ______ bahay ay magkalayo. a. a. ko c. nabasa d. Panuto: Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot. ni d. Minsan isang hapon ako’y nakasalubong ng isang kalabaw na umuungol-ungol. si b. Ang pandiwa ay: _______________ at ________________. Ang mga pandiwa ay: . aklat b. sila c. si c. ni c. Ang sabi ng kalabaw kung malapit na ang tag-ulan. siya na raw ang sisigaw. guro d. Ang salitang naglalrawan ay: a. siopao b. nila b. panukala b. Ang salitang naglalarawan ay: a. sila c. aming b. ay 7. Gng. naming 5. Lopez. a. masarap c. Masarap ang siopao na anbili ko. Ang salitang naglalarawan ay: a. paaralan 8. ni b. kanilang c. ko b. Ang kanilang gurong kasama ay si Gng. magkalapit c. Magkalapit ang aming paaralan. sila d. ko c.-12. sila d.

sanaysan c. a. naganap b. Dahan-dahan siyang lumakad upang hindi ito mabulabog. may dumapo sa aming buhok. Alin ang palarawang pananalita? Inihanda ni : G. at____________ ang mga pandiwa. Mark Louis M. naganap b. -20. gaganapin 23. balikat at kamay. – 30. Sumagot naman ang langgam. hiwaga at di-pangkaraniwwang pangyayari ay: a. 21. Lumalakad daw siya ng marahan. Ang katangia ng kwentong-bayang “Juan Picas” ay: 29. Sagutin kung ang pandiwa ay nasa aspetong naganap. ginaganap c. higante o dwende. Ang kwentong may kababalaghan. gaganapin 25. ginaganap c. pantasya d. gaganapin 27._______________. Nanood na lamang kami. a. ginaganap o gaganapin. ginaganap c. ginaganap c. Siya na raw niyang gagapangin. naganap b. Hindi namin hinipo o hinuli ang mga nakadapo sa amin. Lea at Amie sa ahrdin. May nakakatakot na mga kababalaghan tulad ng kapre. ginaganap c. kwentong-bayan 28. a. gaganapin 24. gaganapin 26. naganap b. a.17.______________. naganap b. nobela b. pag daw siya’y may nakitang pulot sa pinggan. Pagpasok namin nina Ate Carmi. ___________. naganap b. gaganapin 22. a. Noon lamang ako nakakita ng ganoon karaming paru-paro. Magracia . ginaganap c. Iba-iba ang katabgian ng mga tauhan sa kwentong bayan. Ida. Tuwang-tuwa si Ate Carmie ng may dumapo sa kanyang kamay. a. Bawal iyon sa hardin.

PAGSASALITA 1. palunan at pamaraan.IKAAPAT NA MARKAHAN LAGUMANG PAGSUSULIT BILANG 4 FILIPINO IV TALAAN NG ESPESIPIKASYON 60% Madali NI I. PAGBASA 1. Nakasasagot sa mag tanong tungkol sa impormasyong nasa iba’t-ibang bahagi ng pahayagan. 2. pang-amoy at pandinig. panghipo. Nakapaglalarawan ng iba’t-ibang pandama. 3. 2. KABUUAN: 18 TP 1-10 6 6 1722 1 2 2930 23 3 2426 11-16 30% Katamtam an N TP I 10% Mahirap NI TP KASANAYAN 10 9 3 . paningin. Natutukoy ang pang-abay sa pangungusap. Nakikilala ang iba’t-ibang bahagi ng pahayagan. panlasa. Nauuir ang pang-abay na pamanahon. II.

pang-amoy 5. mabango a. Ang pandamang inilalarawan ng malawak ay: a. pandinig b. paningin c. ang payapang dagat. Panuto: Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot. Ang pandamang inilalarawan ng maganda ay: a. Masaya ang buhay sa mga bukirin. paningin c. 1. pang-amoy . panlasa d. magaspang a. Ang sanggol sa duyan kung humahalakhak. paningin c. lahat ay maganda. pandinig b. pandinig b. Ang pandamang inilalarawan ng masaya ay: a. paningin c. a. pandinig b. pandinig b. pang-amoy d. Ang pandamang inilalarawan ng salitang may guhit ay: a. Ang palayan nila ay malawak. pang-amoy 2. panlasa d. panlasa d. panlasa d. pandinig b. makinis a. paningin c. paningin c. pang-amoy 3. Ang bughaw na langit. panlasa b. pang-amoy 6. pang-amoy 4. panlasa d. panlasa d. paningin c. pandinig 10. pandinig b. Ang pandamang inilalarawan ng bughaw ay: a. panlasa d. pandinig b. pang-amoy 7. Manamis-namis ang nabili kong mais. Ang makapal na aklat ay nawala. pang-amoy Anong pandama ang inilalarawan ng mga sumusunod? 8. pang-amoy 9. Ang inilalarawan ng makapal ay: a.I. paningin c. pandinig b. maganda ang lahat. paningin c. panlasa d. panlasa d. paningin c.

ako c. Ang uri ng pang-abay ay: a. a. palakasan b. pamanahon 23. umunlad b. pamanahon 19. matinik b. Nabasa mo na namatay na pala ang kaibigan mo. maingay c. Naghihilamos siya araw-araw. sumigaw d. trabaho b. panlunan b. pamaraan c. Saang bahagi ng pahayagan ka pupunta kung naghahanap ka ng mapapasukang trabaho. pamanahon 20. a. palakasan c. pamanahon 22. pamanahon 18. Ang pang-abay ay: a. pahinang T. Ako ay uminom ng marami. ang mga 12. Ang pangabay ay: a. patuloy c. panlunan b. pahinang anunsiyo klasipikado c. Ang pang-abay ay: a. pahinang anunsiyo klasipikado 29. Ang uri ng pang-abay ay: a. hanapbuhay d. pamukhang pahina c. pamukhang pahina b. pamaraan c. Ang uri ng pang-abay ay: a. maglaro c. pamaraan c. Anu-ano ang iba’t-ibang bahagi ng pahayagan? Magbigay ng kahit apat. d. uminom b. Ang pang-abay ay: a. Noong unang panahon maraming paniniwala ang ating mga ninuno. ay 15. ginawa 16. 27. Kahapon pa nakaalis ang mga anak upang magbakasyon. pahinang anunsiyo klasipikado 30. pumapalakpak b. panlunan b. bawat 14. Mababasa ang detalye ng laro. pahinang orbitwaryo 28. Ang pang-abay ay: a. Luis 17. Matinik maglaro ang bawat grupo. pahinang orbitwaryo c. panlunan b.11. palakasan . kanilang 13. Ang pang-abay ay: a. Matiyagang ginawa ang mahihirap na trabaho. grupo d. Dito makikita ang pinakatampok na balita. pamaraan c. Malakas na pumapalakpak ang mga manonood. kalaban b. panlunan b. matiyagang c. pahinang orbitwaryo d.V guide d. a. Nakita ni Dino ang patak-patak na tulo ng tubig sa gripo. panlunan b. Ang pang-abay ay: a. pamukhang pahina b. malakas c. pamaraan c. Ang pang-abay ay: a. pamaraan c. Nalaglag sa daan ang pitaka ni Rommel.-26. Patuloy na umunlad ang hanapbuhay ni Luis. Masayang sinalubong ni Rose si Rita. Ang pang-abay ay: a. pamanahon 21. manonood. Maingay na sumigaw ang kanilang mga kalaban. anunsiyo klasipikado b. a. hindi sa tulo ng gripo. marami d. mahihirap d.

Inihanda ni : G. Magracia Republic of the Philippines Region IV-A CALABARZON Division of Batangas District of San Jose ROMAN OZAETA MEMORIAL SCHOOL Third Periodical Test in Science and Health IV TABLE OF SPECIFICATION Learning Objevtives No. Of Day s % Of Tim e Compe rehensio n Application Synthesis No. Of Item Test Placeme nt Knowled ge Analysis Tota l . Mark Louis M.

Identify the use of decreasing/ increasing friction.2.12.14 15. 3 5% 5 1-5 1. Describe the condition necessary for producing heat.16. Expalin how heat is produced during energy transformation. 8. 18 19.4. 5 6. 7.1. 10 5 5 2 5% 5 6-10 3 5% 4 11-14 11. 29 21 . 3.31 1 Republic of the Philippines Region IV-A CALABARZON Division of Batangas District of San Jose ROMAN OZAETA MEMORIAL SCHOOL Third Periodical Test in Science and Health IV TABLE OF SPECIFICATION . 25 5 4 3 10% 2 30-31 30.28 .1 3. 7. 9. 6. Observe that heat transfer from a hot to a cold body. 8. Identify ways of decreasing friction.3.27. Explain what rough surface increase friction. 23 . 5. 4.17 . Identify condition when friction seems to rotard/resist motion 2.2 4. Compare how objects move on different surfaces/textur es.20 4 2 5% 10% 4 2 15-18 19-20 4 3 2 5 7% 5 21-25 3 10% 4 26-29 26.2 2.

Describe how wind causes soil erosion. 15. Desribe the change in physical/chemi cal state of an object before and after heating. Describe ways of preventing fire. Which condition proves that fiction resist movement? . 4 3 5% 4 40-43 40 4 2 5% 2 44-45 44. Of Item Test Placeme nt Knowled ge Analysis Learning Objevtives No. Which activity describes friction? a. Describe conditions necessary in putting off fire.45 2 3 5% 2 46-47 2 2 5% 1 48 48 1 2 5% 1 1 49 50 49 50 1 1 2 45 100 % 1-50 9 21 10 5 50 Third Periodical Test in Science IV Directions: Read the sentence carefully and then encircle the letter of the correct answer. 38 . TOTAL 4 8% 4 30-35 31. Practice safety precaution using fuels/fire. Show that heat travels by conduction through liquid and gas.4 2. 16. 1.3 9.3 3. 13. lightning a candle b. 11. Demostrate how water caused solid erosion.No.35 4 4 5% 4 36-39 36 . 12. rubbing two stones together to produce fire c.32. 43 46 47 5 Synthesis Tota l 9. Show how heat travels by conduction to cool bodies.34. Of Day s % Of Tim e Compe rehensio n Application 41 . flying a kite 2.3 7. 14. 10.

Pulling a heavy objects on a rough surface is very hard c. does not affect 11. is released. What makes a ball roll longer on the floor than cube? a. friction between the car tires and the ground b. The rougher the surface the _________________ the friction. When friction and the force causing the movement are equal in magnitude but opposite in direction. the same d. Friction starts ________________ a. rough 14. does not move d. all of the above d. more 18. c. force 6. smooth b. ________________ surfaces increases friction a. a dull knife c. The rough surface is not made for balls to rool. slide b. greater c. Objects move ____________ on rough and smooth surfaces a. An object will move ___________ on smooth surfaces. will continue to move b. lubricant b. none of the above 16. faster c. Pulling heavy objects on a polished surface is easier. wind that blows pushes the car. __________________ is the surface that acts against the motion of one surface on another. a. friction c. a. none of the above 17. the object __________________. force 13. energy b. . all of the above 15. a. shiny c. More 9. Less c. 5. which enables the ball to moves. Smooth surfaces produces _______________ friction. differently b. slowe b. less b. decrease c. The rough texture on the surface blocks the movement of the ball. b. c. No b. Why can’t ball roll continously on a stony or rough surface? a. 3. increase b. With it’s round shape. not move 10. The force. Rough surface ____________________ friction a. the same c. a. the ball has a grater amount of surface that it to over than the flat-sided cube b. motion b. The smoother the surface the ______________ the friction. Friction occurs when two surfaces ________________ each other a. The ball is lighter than a cube 8. What helps the car to move on the road? a.a. The ball is heavier than a cube. c. wet d. it is easier to cut meat with ______________. less b. a. Because of less friction. without changes d. rub c. 7. will move faster c. Too much friction causes the ________________ of objects. a. a long knife 4. greater c. a. overlap 12. force coming from the wheel. the same d. Sliding on a shiny surface is easy b. a sharp knife b.

How is the temperature of an object measured? a. air which is gas 36. spreading butter on the toasted bread c. all of the above 28. eating a toasted bread b. what will happen? a. fuels b. a. weaving away d. the object is soaked 35. none of the above 19. a. washing clothes c. Expalin how heat is produced during energy transformation. strength c.chemical 32. kerosene c. heating food on the stove c. 33. The temperature of a cold object is low and it rises when _______________. -20. ________________ always move from a warmer place to a cooler place? a. the object is heated c. heat b. sunlight b. mechanical c. putting food inside the refregirator b. paper which is solid b. durability b. all of the above 29. a. When a pin is put over the flame of a burning candle. solid b. _______________ are substances that easily burn? a. 21-23. heat d. planet d. What is the physical state of ash before it was burned? a. moon c. The pin become hot c. the object is soaked in water b. ironing b. water which is liquid c. It is the condition of air around us. The metal spoon become hot b. 24. by using thermometer c. ironing clothes . a. The ______________ is one major source of heat ang light. toasting bread on an oven toaster 23. 25. The flame from burning candle died. sun c. 30. cleaning the stove. The hot water turned cold. It is amount of heat in an object b. What happen to a metal spoon after being dipped in hot water? a. What is the physical state of water before heating? a. air which is gas a. a.gas c. light b. through the use of seismometer b. What is temperature? a. Which of the following illustrate heat moving from a hot to a cold body? a. Temperature is the climate of a certain place c. temperature c. firewood d. 26. liquid 27. Which of the following illustration moving from a hot to a cold body 21. The metal spoon melted c. The pin remain cold b. all of the above 30-31. a. chemical 31. Give the meaning of friction. 22.a. sewing clothes a. mechanical energy c. by using weighing scale 34.

convection or radiation a. Always have a bucket of water prepared around the house or school. b. ________________ is the transfer of heat by currents. Identify the fire hazards in the surroundings before proceeding with some preventive measures. Putting food inside the refregirator b. 48. continue oxygen supply b. a. Fire caused by kerosene or gas can be throwing sand or flour on burning objects to ______________. a. The pin remain cold b. In an open container with the glowing stick. true b. conduction b. its okay to panic b. When a pin is put over the flame of a burning candle. In a closed container with a stick. what will happen? a. a. Do not use matches. conduction b. b. Spreading butter on toasted bread c. Cleaning the stove 38. c.b. Heating food on the stove c. c. such as heat from sunlight. do not panic c. ________________ a. In a closed container b. conduction b. washing clothes c. How do we prevent fire? a. cut-off oxygen sullply. Do not use matches. Eating a toasted bread b. c. radiation 42. cut-out monoxide c. Identify the fire hazards in the surroundings before procceeding with some preventive measures. The pin become hot c. a. radiation 43. 40. In which situation will burning occurs? a. How do we prevent fire? a. false 44. convection c. In case of fire _____________ instead. convection c. Toasting bread on an oven toaster 39. a. radiation 41. . sewing clothes 37. convection c. Heat is travel by conduction. pack all your belongings 47. call the nearest fire station and move quickly to save other lives. 45. ________________ is the transfer of heat through the space. 46. Always have a bucket of water prepared around the house or school. The transfer of heat from molecule to molecule in an object is called ______________. ________________ a. The flame from burning candle died.

animals d. It is a poweful tool of erosion. soil erosion c. Piliin ang titik ng wastong sagot sa bawat katanungan. Flush floods is caused mainly by ___________________ a. running water Prepared by: Mr. planting trees d. Mark Louis M. all of the above 50. a. _______________________ can move and transport soil to other places. . Panuto: Pakinggang mabuti ang kwentong babasahin ng guro.49. man c. Magracia Republic of the Philippines Region IV-A CALABARZON Division of Batangas District of San Jose ROMAN OZAETA MEMORIAL SCHOOL IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA FILIPINO IV I. cutting trees b. wind b.

Ang mabangong bulaklak sa kanilang bakuran ay lalo pang ________ sa gabi. pandama d. matapat d. unang araw ng Nobyembre c. sira b. Ano ang natatangi at naiibang bagay na itinatampok sa Pahiyas? a. a. Bakit kaya tinawag na papel na bigas ang kiping? a. paningin b. pandinig d. malabo c. pandama b. Ano ang pahiyas? a. a. a. magiting 12. masipag b. ika-9 ng Abril 4. masinop 13. a. panlasa c. mga produktong bukid ng mga magsasaka b. a. dahil binabalot ng papel ang bigas na iyon d. panlasa c. a. mabaho c. paningin b. mga alahas ng may-ari ng bahay c. paningin b. Ilakas mo ang iyong boses dahil mahina na ang teynga ni Lolo. 6. pang-amoy c. Kalibo. Aklan 3. a. pandinig d. malamig b. San Isdro. Ngayon nama’y ang uniporme mo ang ________. mga hinabing tela 5. Panuto: Piliin angkasingkahulugan ng mga salitang may salungguhit. dahil nilalagyan yaon ng bigas c. panlasa c. pang-amoy b. Lucban. maamoy b. panlasa c. pandama 10. dahil kasingputi iyon ng papel II. masipag c. pandinig d.1. Kahapon dumating kang wasak ang sapatos. Quezon c. pagtatanghal ng mga pagkain 2. pang-amoy 9. mga palamuting kiping d. mabait b. ika-30 ng Oktubre d. Ang mata ni baby ay mapungay kapag inaantok na. 11. a. dahil kasingnipis yaon ng papel b. Piliin ang titik ng tamang sagot. maalinsangan . malinaw d. Panuto: Ilarawan ang iba’t-ibang pandama. pandinig III. Ang matapang na sundalo ay tunay na __________ sa pagtatanggol ng kalayaan ng bansa. putik 14. punit c. mapag-aruga c. Nueva Ecija b. batik d. pandama 8. mahalimuyak d. Kailan ginaganap ang Pahiyas? a. Masarap ang paksiw na litson. Saan ginanap ang pahiyas? a. Kung mainit dito. lalo nang __________ sa aming bayan. San Jose d. pagtatanghal ng mga alahas b. panlasa d. pang-amoy 7. Mabango ang bulaklak na sampagita. mabait d. pistang pagdiriwang c. relihiyong papuprusisyon d. Naramdaman niya ang matulis na bagay na itinutok sa kanya ng holdaper. Mapagkandili maging sa taong hindi niya kilala ang _____________ si Mother Teresa. marikit 15. a. a. ika-19 ng Agosto b.

a. Aba. magsinghaba b. a. a. Si Ryan ay ___________ kaysa kay Jerome. a. Ito ang _____________ modelo sa mga kotseng nakadisplay dito. _____________ ang mga damit nina Carol at Grace. ang sampagita ang ____________ sa mga bulaklak. pinakamabigat bigat 22. buod ng bango b. higit na mabango d. _________________ ang bakal kaysa sa kahoy. 25. Piliin ang pang-uri na nasa kaantasang pahambing. Ikaw ba ang __________ sa inyong pamilya. tahimik c. mayaman b. pinakamabango c. A. Bakit daw ang isa ay malambing habang ang isa nama’y _____________. mas bago b. matulis c. Akin na ang pudpod mong lapis at aking tatasahan para maging ______________. hidit na malinaw 26. magalang 17. a. a. pinakasariwa 24. Ang dati-rating maalagang ina ay ___________ na ngayon sa kanyang mga anak. Huwag ka namang masyadong magastos. maingat b. Naku. hari ng sariwa b. mabangobango 28. mas mahaba pinakamahaba c. eh. 21. malinaw b. mabigat c. ubod ng d. pabaya 19. mapagbigay d. mas mayaman c. maliit d. a. Para sa akin. sariwa d. a. Mas masarap iyan kung medyo _____________. masyadong malabnaw ang tsamporado. ____________ ang mga mata ni Lenny kaysa sa inyo. pinakamayaman d. a. mapait c. Isulat ang titik lamang. malinaw-linaw d. pinakamalinaw c. matipid b. mas mabigat b. maagap d. a. maasikaso c. a. di hamak na sariwa c. masira 20. Matuto ka sanang maging ____________.IV. Rosa. malapot V. malinis 18. d. a. mahaba d. mas tahimik pinakatahimik d. 23. 16. ___________ naman ang mga gulay na ito kaysa sa riyan. mataray d. Panuto: Piliin ang kasalungat ng mga salitang may salungguhit. maingat b. malaki b. mayamanyaman 27. pinakabago c. . malasa d. bago medyo bago 29. Isulat ang titik ng wastong sagot. malinaw b. masunurin c. ubod ng tahimik b. _____________ si Don Cirilo sa bayan ng Sta. Nagtataka ang mga magulang ng kambal. maalalahanin c.

kakaunti d. Matagal na niyang nais dumalaw. Piliin ang titik ng wastong sagot. Inilahad nila ang kanilang palad. pinakamatangkad d. marami c. matangkad matangkad-tangkad b. hindi totoo c. madilim na b. Sising-alipin si Mang Mabel sa kapabayaan sa mga anak. malawak b. Kayganda pala ng Dapitan lalo na kapag papalubog na ang araw. Panuto: kilalanin ang mga matatalinghagang salita at idyoma. Piliin ang titik ng tamang sagot. Matanda na at may sakit ang ama ni Aling Luz sa lalawigan. Itinuro ang mga prutas at mga pagkain sa loob ng sasakyan. a. Ang ating mga ninuno ay may mataas na antas ng kabihasnan sa sining. Ang marami ay sumusunod. masikip 32. tumpak b. malungkot c. a. Panuto: Piliin ang pangungusp na walang kabuluhan o paningit lamang. nagdikdik si Nanay ng dahon ng katakataka at itinapal ito sa pisngi ko. mabait c. araw d. pagkakataba-taba VI. Si Lola Conching ay may pusong mamon. a. Isulat ang pangungusap sa sagutang papel. Marunong silang maglapat ng lunas sa may karamdaman. Marunong silang magpinta. Ang tanawin ay tunay na kasiya-siyang pagmasdan. VII. 38. 37.a. Sumigaw sila. mas mataba c. a. masinop d. Ang mga batas ay ginawa upang sundin. Sundin ang batas trapiko. Marunong din silang umukit ng mga estatwa sa kahoy. Nilalagyan nila ng tatu ang iba’t-ibang bahagi ng kanilang katawan. bato at ginto. mataba-taba d. Isang halamang-gamot ang katakataka. Sumigaw ako sa tuwa. masaya 33. Ang sinumang lumabag at mahuli ay pinagmumulta. Mainit ang panahon. mataba b. 40. 31. Ang lupain ni Don Segismundo ay di-maliparang uwak. 36. Ang iba naman ay lumalabag. Bukang-liwayway na ng umuwi si Mang Indo mula sa pangingisda. Sumilip ang mga namamalimos sa loob ng kotse. mabuti b. a. lubos na nagsisi d. totoo tama 34. “Kailan ba . maawain d. Si Buboy ay mahilig magbalita ng mga kwentong-kutsero. ngunit hindi matuloy-tuloy dahil sa dami ng kanyang trabaho sa paaralan. 39. umiyak b. Hapon na ng dumating kami sa Dapitan matapos ang mahabang byahe. mag-uumaga na 35. Panuto: Basahin ang kwento. Napakalamig ng simoy ng hangin na nagbubuhat sa dalampasigan. 30. maghulma ng putik. Nang sumakit ang aking ngipin. VII. mas matangkad c. ________________ ang aking alagang aso. a. gabi c.

2010 Mahal kong Jerry Kumusta ka na? Matagal na tayong hindi nagkikita. Bakit kaya biglang nagbago ang pasya ni Aling Luz sa pagpunta sa lalawigan? a. Patay na ang kanyang ama. b. Isa siyang guro. Isa siyang manggagawa. Nawa’y magtagumpay ka sa mga susunod pang kompetisyon. Magaling na ang kanyang ama. dahil nais niyang magbakasyon 44. d. 43. “Sa isang linggo. Ayaw niyang pumunta doon. Ihatid mo ang aking taos-pusong pangungumusta sa iyong magulang at kapatid. dahil ibig niyang makabalik agad d. Oo b. Hindi IX. c. anak. 45. Hindi siya nag-iisip na pumunta. Magtatagal kaya si Aling Luz sa lalawigan? a. Ano sa palagay mo ang tungkulin ni Aling Luz sa paaralan? a. Ang iyong kaibigan Leslie . Bakit kaya hindi siya matuloy-tuloy sa pagpunta sa lalawigan? a. “Hindi na maaaring hindi tayo tumungo sa lalawigan. Ewan d. Lalakad tayo ng madalian bukas ng umaga. Maysakit ang kanyang ama. Binabati kita. Ano sa palagay mo ang laman ng telegrama? a. b. Marami siyang trabaho sa paaralan. Isulat na muli ng tama ang liham gamit ang mga wastong sangkap sa pagsulat ng liham.” Noon may narinig silang katok sa tarangkahan. dahil sa pagpupumilit ng anak b. Quezon city Enero 15. Abala kasi ako sa aking pag-aaral. bago Bantay. d.tayo dadalaw kay Lolo. d. c. Nanay?” tanong ni Esther isang araw sa kanyang ina. Nabalitaan ko na ikaw ang nanalo sa pampurok na paligsahan sa matematika. Hindi Sigurado c.” 41. 42. Isa siyang nars. Napahagulhol siya ng malakas at ang wika. Luz Perez!” wika ng isang nakabisekleta. “Telegrama po kay Gng. Ipinasusundo si Aling Luz ng kanyang ama. dahil sa laman ng telegrama c. c. Ayaw niyang maabala. Namula si Aling Luz ng mabasa ang telegrama. b. Isa siyang mananahi. 638 Anonas St. tiyak na matutuloy na tayo.

Inihanda ni: G. b. masisiyahan ka ba? a. Ano kayang nadama ng malaman niya ito? a. Alin kaya sa mga sumusunod ang dahilan at di pinuputol ang mga ito? a. Malapit na ang bakasyon kaya’t naisipan ni Erwin na maghalamang ornamental sa harapan ng kanilang bahay. c. Naawa sa sarili dahil sa pagod sa paghahalaman. . Bakit kaya? a. Magdudulot ng sakit sa pamilya. Makapagbibigay ng lilim sa kanilang bakuran. b. Magracia Republic of the Philippines Region IV-A CALABARZON Division of Batangas District of San Jose ROMAN OZAETA MEMORIAL SCHOOL UNANG PANAHUNANG PAGSUSULIT SA E. c. Tanim pa ito ng kanyang kuya ng ito’y nag-aaral pa sa ikaapat na baitang. 4. dahil nakakapagod ang maghalaman. Makadaragdag sa kanilang kita. Makapagpaparumi sa kanilang bakuran. Kung ikaw ang mapipili sa paligsahang ito. Nasiyahan dahil nakapagdulot siya ng aliw sa iba. Hindi. Silang magkakamag-aral ay nagpakita ng kasipagan lalo na ng magkaroon ng paligsahan kung sino ang may pinakamagandang pananim sa halamanan ng paaralan.A. 3. b. 1. Iba’t-ibang uri ng halaman ang naitatanim ni Mang Pablo sa kanilang looban at maraming humanga dito. Magpapadilim sa kanilang bakuran. c. Malaki ang lugar sa paghahalaman sa paaralang pinapasukan ni Raul. Nainis dahil nadagdagan ang gawain niya. d. Mark Louis M. 2. Makapagbibigay ng polusyon sa mga taong nagdaraan sa kanilang bakuran. d. May tatlong malalaking puno ng ipil-ipil sa bakuran nina Jose. Makadaragdag sa kanilang linisin. Magbibigay ng liwanag at ganda sa bakuran. d. Nanghihinayang at may makakahingi sa kanyang itinanim. Panuto: Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon o kalagayan at piliin ang titik ng tamang sagot.

Topograpiya b. napino na niya ang lupa at may tudling pa. c. Pinasyalan ni G. Nasa takdang panahon ang kanyang pagtatanim. c. Bakit kaya? a. Hindi. wala sa takdang panahon ang pagtatanim dito d. Itanim na niyang lahat sa paligid. Alin sa mga sumusunod ang dahilan? a. Naghalo ng abono bago magtanim. Maayos na daan d. Inihandang mabuti ang lupang tanim bago itanim d. c. Magracia ang mga tanim na halaman ng kanyang mga magaaral at nakita niyang malulusog at walang sakit ang mga alagang halaman ni Leo. 10. Topograpiya b. Tama ang timpla/halo ng gamot sa tubig na idinidilig niya rito. di nasunod ang wastong pamamaraan sa pagtatanim 9. b. butil at ugat ni Lino sa kanyang looban. Andres. dahil nadaragdagan ang aking gawain sa paaralan. Sikat ng araw c. Nakita mong naging maayos ang pagkakatubo ng mga itinanim mong halaman at nagustuhan ito ng marami. c. Sikat ng araw c. Ano kaya ang dapat niyang gawin? a. nasunod ang wastong paraan ng pagtatanim c. Maayos na ito. Maayos na daan d. Itanim na lamang niya ang mga halaman sa gitna. 5. b. Naghanda ng lupang taniman si G. d. pinagkukunan ng tubig 6. d. Di-malusog ang mga halamang itinanim ni Alberto. Bukod dito ay manilaw-nilaw pa ang mga dahon nito. b. . Kung anong lusog ng alagang halaman ni Leo. d. Hindi niya malaman kung pano niya itatanim ang punla. puno. Dinilig niya ito araw-araw. c. Bakit kaya? a. dahil alam kong maraming kabutihan ang naibibigay sa akin ng paghahalaman kong ito. Ibig na ibig mong maghalaman kaya’t naghahanap ka ng lugar na may maayos na lupa para sa iyong pananim. Itanim ang mga halaman sa bawat sulok ng punlaan. Alin sa mga susunod na salik sa paghahalaman ang pipiliin mo. dahil hindi naman ako makakatanggap ng gantimpala. pinagkukunan ng tubig 7. Nagkamatay ang mga itinanim na halamang prutas. Oo. b. Bakit kaya? a. Hindi. Inaalisan niya ito ng mga maliliit na hayop. Alin sa mga sumusunod na salik ang di niya isinaalang-alang sa kanyang paghahalaman? a. Sobra sa timpla ang gamot na iwiniwisik niya rito. Itanim sa tamang pagitan o tayo ang bawat punla sa bawat hilera. a. Inaalisan niya ng damo ang mga ito. Ginagamitan niya ito ng kemikal sa peste at sakit. ay siya namang pagkadilawdilawat tila lanta ang mga dahon ng alagang halaman ni Rudy. umasa sa iba sa pagtatanim b. Pinaglalaruan ng mga bata tuwing walang pasok. dikit-dikit at di nagkaroon ng pagitan ang mga tanim 8. Nilalagyan niya ito ng pangkilib araw-araw. 11.b. d.

Napuri ni G. Patpat c. b. Aguirre si Nilo sa harap ng kanyang kamag-aaral dahil bukod sa paggamit ng wasto sa mga kasangkapan at kagamitan sa paghahanda sa lupang taniman ay nililinis muna ang mga ito. c. Hindi itinuloy ang paghahanda ng lupang taniman na punlaan ng mga bata sa ika-4 na baitang. Kung ikaw ang lider na iyon. Hindi. masisiyahan ka rin ba? a. Ayaw ng magbalak dahil laging mag-uuulan. d.12. Oo. Hindi. 17. Kung ikaw si Leo. Lata b. Kaya masaya na siya. b. d. para mapuri ako ng aking guro. Sa lugar nilang napili hinukay nila ang lupa at inalisan ng damo. b. Nakahanda na ang lupang pagtataniman ng isang grupo ng mga bata sa ika-4 na baitang. Oo. Gunting at lanseta b. Bistay 16. Hindi. Hindi maganda ang lugar na napili. Pinaararo sa pamamagitan ng makina ang lupa. Hindi. Oo. 13. 18. c. b. masisiyahan ka ba? Bakit? a. c. Nakita mong nasunod ng mabuti ng lider ng isang pangkat ang mga paraan sa wastong paghahanda ng lupang taniman o punlaan. Medida d. c. Nilagyan ng pataba ang lupa. b. dahil hindi ko sigurado kung tama ang kanilang ginawa. dahil baka ako ang gawing tagalinis ng mga kasangkapan at kagamitan. Ayaw na ng gurong magpahanda ng punlaan. gagamit ka rin ba ng mga pamisik na gamot upang lumusog ang mga alaga mong halaman? Bakit? a. bago itabi. Alin kaya sa mga sumusunod na kasangkapan ang kanilang ginamit? a. Hindi. lalaki rin naman ang mga halaman kahit hindi wisikan ng gamot. Kung ikaw si Nilo. Ano kaya ang dahilan? a. Asarol at karit c. dahil baka iniupa ang kanilang lupang punlaan. Hindi. Alin sa mga sumusunod na kagamitan ang ginamit niya? a. Kariton at pandilig 15. dahil dito’y sinunod ko ang aking natutunan sa panuntunang pangkalusugan sa pag-aalaga ng halaman. c. dahil baka iba ang gumawa ng kanilang lupang punlaan. Husto sa sukat ang mga pagitan ng itatanim na halaman ni Lito. dahil hindi naman sa akin ang mga kasangkapan at kagamitan. dahil hindi naman ako kasama sa napuri ng guro. baka mamatay anng mga alaga kong halaman. . Naayos din ito makaraan ang dalawang araw. Pinabungkal at pinadurog ng pino ang lupa. Binuhusan ng putik ang lupa. Bakit kaya? a. Matigas ang lupa sa napiling lugar na paghahandaan ng taniman nina Sendo. Wala na silang oras na maghanda ng lupang punlaan. d. Pala o kalaykay d. d. Hindi. 14. Hindi. dahil nagamit ko ang natutunan sa paggawa ng wasto sa mga kasangkapan at kagamitan.

20. Hindi ginamitan ng pataba ang punla b. hindi nilagyan ng panakip laban sa araw at hangin. Alin kaya sa mga sumusunod ang dahilan? a. Magracia . dahil maaari akong makatulong sa aking kamag-aaral tungkol s paghahanda ng lupang punlaan. Hindi dinilig ang mga sumibol na punla. Nagkaroon ng sakit at kulisap ang mga ipinunla ni G. c. Inihanda ni: G. Perez. hindi malulusog ang inihasik na punla sa lupang punlaan na isinagawa ni Mang Tonyo. b. Hindi winisikan ng gamot ang mga punla. Alin kaya sa mga sumusunod ang dahilan nito? a. Hindi nadiligan ang mga punla. Oo. d. d.d. Mark Louis M. 19. c. Lahat ng nabanggit. Nalimutang lagyan ng panakip bilang pananggalang sa init at hangi. Hindi nilagyan ng pataba.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful