UNANG MARKAHAN

LAGUMANG PAGSUSULIT BILANG 1

TALAAN NG ESPESIPIKASYON

KASANAYAN I. PAKIKINIG 1. Napapakinggan ang karanasang kaugnay ng tunog. 2. Naiuugnay sa sariling karanasan ang mga tunog. II. PAGBASA 1. Nabibigyang kahulugan ang mga salitang magkatulad ang bayabay ngunit magkaiba ang diin. 2. Nabibigyang kahulugang literal ang mga tambalang salita. 3. Naibibigay ang kahulugan ng mga matalinghagang salita. 4. Naibibigay ng malinaw ang mahahalagang detalye. 5. Naibibigay ang katangian ng tauhan sa kwento. 6. Natutuloy ang mahahalagang pangyayari o aksyon na bumubuo sa kwento o balita. III. PAGSULAT 1. Nagagamit ang malaking titik sa pantanging ngalan, magagalang na katawagan, pagdiriwang at simula ng pangungusap. 2. Nakasusulat ng mga paglalarawan sa mga tauhang binasa sa kwento. KABUUAN

60% Madali NI 3 TP 1-3

30% Katamtam an NI TP

10% Mahirap NI TP

2

4-5

5 5 5

1620 2125 2630 2 11,1 4 2 1 13 12,1 5

3 6-8 2 9-10 18 9 3

I.

Panuto: Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot. 1. Lumalakas ang hangin dahil may bagyo. Pakinggan ang tunog. a. Bagsak b. sigaw c. pagaspas d. dagundong 2. Pinapalo ni Lucas ang tambol. Anong tunog ang nilikha nito? a. Ting! ting! ting! c. Bum! Bum! Bum! b. Beng! Beng! Beng! d. Bog! Bog! Bog! 3. May tumawag sa telepono. Anong tunog ang nilikha nito? a. Kling! Kling! Kling! c. Kleng! Kleng! Kleng! b. Krring! Krring! Krring! d. Chang! Chang! 4. Nang-agaw ng bag ang magnanakaw. Hinabol siya ng pulis. Nagpaputok ito ng baril. Anong tunig ang nilikha ng baril? a. Bang! b. Kleng! c. Krring! d. Bog! 5. Anu-anong karanasan kung bumabagyo ng malakas? a. Walang pasok sa paaralan. b. Bumabaha ang kalsada, nagigiba ang bahay. c. Nawawalan minsan ng ilaw o kuryente. d. Lahat ng nabanggit.

II. Panuto: Basahin ang talata at isulat ang sa malaking titik ngalan ng tao, magagalang na katagawan at simula ng pangungusap. lumapit sa mikropono ang guro ng palatuntunan, si g. Jose dela Cruz, Ang sabi nya “mga panauhin, ikinagagalak ko pong ipakilala sa inyo ang bumubuo ng himpilan. Mangyari po lamang na tumayo ang tatawagin. Mayor Leonardo arranza, Mayor ng lungsod, bb. lourdes Natividad, nars n gating center. Pinalakpakan ng madla ang bawat miyembro ng inampalan. __________________________6. __________________________7. __________________________8. __________________________9. __________________________10.

III. Basahin ang kwento at pagkatapos ay sagutin ang mga tanong. ATOK, Isang Pilipino Si Atok ay isang katutubong Pilipino. Siya ay isang batang Igorot. Karaniwang ginigising siya ng huni ng ibat-ibang hayop sa kagubatan. Kagaya ng umagang ito, siya ay ginising ng alagang tsonggo. Mabilis na inihanda ni Atok ang mga kailangan sa panghuhuli ng mga hayop sa kgubatan. Bata pa siya ay tinuruan na siyang gumamit ng busog at pana, isinuksok niya ang mga ito sa kanyang balikat. Maliksi niyang nilandas ang daan patungong kagubatan kasama ang tsonggo. Tahimik ang buong paligid. Matagal niyang nilandas ang buong paligid. Matagal siyang dumapa sa may damuhan. Narinig ni Atok ang kaluskos ng mga dahon. Bigla siyang natuwa. Ito na ang inaabangan niya. Huminto ang batang usa sa paanan ng puno. Kitang-kita niya ang lusog nito! Anong garang tumindig! Bakit ko siya papatayin? Kaibiganin ko kaya? Papaamuin ko at magiging kalaro ko araw-araw. __________ 11. Sino ang tauhan ng kwento? a. Ate b. Atong c. Itok

d. Atok

__________ 15. matalinhagang salita __________ 26. ginagamit na pansalok ng lupa Inihanda ni : G. maramdamin e. mahirap a. Pilipinas upang magbakasyon c. c. busog at pana busog at espada d. nilalagyan ng halaman b. Alin ang pinakamahalagang ngyari sa kwento? __________ 14. tumutuklaw ng tao e. kahulugan A __________ 16. pulubi c. Magracia . Anu-anong katangian mayroon siya? __________ 13. Silid-aklatan __________ 24. namamahala sa mga guro sa B. Pilipinong nakatira sa ibang bansa. d. tambalang salita __________ 21. Bukang-liwayway pera __________ 27. Taingang kawali paaralan. Buhay-alamang a. a. Punongguro umuwi sa __________ 23. nakikita ang maraming aklat bagbabasa ang mga bata b. alagang tumatahol c. Hanapbuhay nang __________ 29. aso __________ 20. pala __________ 18.__________ 12. Gawain ito upang kumita ng b. Matang-manok dito at dito __________ 22. madaling magising e. Balatsibuyas __________ 28. bahagi ng bahay na tanggapan ng d. sawa’ __________ 17. paso’ panauhin __________ 19. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Pagtambalin ang hanay A sa hanay B. Mark Louis M. Itak b. Anong gamit ni Atok na kagamitan? a. Balik-bayan __________25. bingi d. buslo c. a. Hampaslupa __________ 30. Paano ipinakikita ni Atok ang katangian ng pagiging isang Pilipino? IV. oras sa umagang-umaga na malapit sumikat ang araw. Sala b.

II. Natutukoy ang dalawang bahagi ng pangungusap na napakinggan. PAGBASA 1. IV. KABUUAN 60% Madali NI 6 10 TP 1-6 7-6 30% Katamta man NI TP 10% Mahirap NI TP 2 1718 3 1920 2123 2 2 2829 4 2427 1 30 18 9 3 . III. Natutukoy ang mga salitang nagpapakita ng “time sequence” tulad ng salita noon. 2. Natutukoy ang posisyon ng panaguri at simuno sa karaniwan at di-karaniwang ayos ng pangungusap. sumunod at wakas. Natutukoy ang mga salita na nagbibigay pahiwatig sa kahulugan ng ibang salita sa pangungusap.IKALAWANG MARKAHAN LAGUMANG PAGSUSULIT BILANG 2 TALAAN NG ESPESIPIKASYON KASANAYAN PAKIKINIG 1. 3. PAGSASALITA 2. Naisasalin ang karaniwang ayos ng pangungusap sa di-karaniwang ayos ng pangungusap. Nakasusulat ng pamaksang pangungusap. PAGSULAT 1.

simuno B. Nakangiting nilapitan ni Cecille si May. Panuto: Babasahin ng guro ang mga pangungusap. Isulat ang titik ng tamang sagot. Ang simunong “ang mga Pilipino” ay nasa ayos na: A. panaguri _____ 3. Ako ang bagong lipat na mag-aaral dito sa inyong paaralan. panaguri _____ 7. A. A. Tayo ay humanay sa harapan n gating silid-aralan. Sa pangungusap bilang 1. Ang simunong “Ako” sa ikatlong pangungusap ay: A. di-karaniwan _____ 11. Ang simunong “mabubuting katangian ay nasa posisyong : A. karaniwan B. karaniwan B. di-karaniwan _____ 10. karaniwan B. Ang panaguring “magkaklase” sa ika-apat na pangungusap ay: A. A. karaniwan B. panaguri B. di-karaniwan _____ 12. ano ang posisyon ng simunong “si may”? A. Isa sa mabubuting katangiang ng mga Pilipino ay ang pagiging matapat. di-karaniwan . simuno B. A. A. Siya ay naupong nag-iisa sa upuang nasa punong nara. panaguri B. di-karaniwan _____ 9. di-karaniwan _____ 13. simuno _____ 2. simuno B. karaniwan B. ang posisyon ng panga-uring “maagang pumasok” ay: A. Sa pangungusap bilang 2. Mananatiling matapat ang mga Pilipino. simuno _____ 4. Magkaklase pala tayo.Ikalawang Markahan Lagumang Pagsusulit Bilang 2 sa Filipino IV I. panaguri B. karaniwan B. panaguri _____ 6. di-karaniwan _____ 8. Ang simunong “tayo” sa pangungusap bilang 6 ay nasa posisyong: A. di-karaniwan _____ 14. karaniwan B. Maagang pumasok si May. sasagutin kung ang binigkas ay simuno at panag-uri. Ang panag-uring “ay naupong nag-iisa” ay nasa posisyong: A. _____ 1. simuno _____ 5. A. karaniwan B.

. dumapo B. siya ay nagtatag ng Samahan ng Pakikipagkasundo sa Timog-Silangang Asya (SEATO). Kumubli ang ibon sa mga sanga upang hindi siya makita. Sila ang tumumtugon sa kanilang pangangailangang pisikal at ispiritwal. A. Sila ang nagbibigay g kanilang pangangailangan sa pagaral. di-karaniwan _____ 16. mabuting C. Samahan _____ 27. ipinagpatuloy _____ 26. A. karaniwan B. Panahon C. Aquino ipinagpatuloy niya ang mabuting pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. A. Ang ama at ina ay naghahanapbuhay para sa magandang kinabukasan ng mga anak. Pakikipag-ugnayan _____ 25. Sila ang nagbibigay g kanilang pangangailangan sa pag-aral. _____ 21. Napahiwalay at nag-iisang lumipad ang ulilang ibon. Simula B. di-karaniwan _____ 18. Ang malugod na pagtanggap sa mga panauhin” ay: A. sapa C. Garcia. kanal D. tumuntong _____ 30. Siyang pagdating ni Analyn. bansa _____ 28. A. Libre ang paggamot ni Dr. A. Sila ang tumumtugon sa kanilang pangangailangang pisikal at ispiritwal. sumunod d. Sumunod ang pamunuan ni Pangulong Elpidio Quirino. Alin ang mga salitang nagpapakita ng “time sequence” sa mga sumusunod: _____ 24. Nagtuturo ng mga mag-aaral sa Kindergarten si Gng. di-karaniwan _____ 17. Sa malinaw na batis nagtampisaw ang mga bata. nagtago D. _____ 20. karaniwan B. Sa wakas kay Corazon C. malinaw _____ 29. A. Tumanggap ng parangal sina Dra. sa wakas d. pamunuan B. lumipad C. At Gng. ipinagpatuloy B. Malapit d. _____ 19. Nagpapakasakit ang mga magulang para sa kapakanan ng kanilang minamahal na anak. _____ 23. ipinagpatuloy niya ang mabuting pakikipag-ugnayan ng Pilipinas. mabuting C. Simula sa panahon ni Manuel Roxas binigyang diin ang malapit na pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Estados Unidos. Ang malawak at maluwang na lupain ni Mang Juan ay natatamnan na ngayon ng sampagita. B. A. _____ 22. C. Puitng pitsel na may hawakan ang natanaw ng ibon. Armando Garcia. Nagtatag D. A. Ang malugod na pagtanggap sa mga panauhin ay isa rin sa magagandang kaugalian ng mga Pilipino. Ano ang pangunahing pangungusap sa talatang ito? Ang mga magulang ang sandigan ng mga anak. Ang panaguring siyang pagdating ay nasa posisyong: A. SEATO B. Kasunod C. karaniwan Gawing di-karaniwan ang mga pangungusap na karaniwan at karaniwan naman ang mga pangungusap na di-karaniwan._____ 15. di-karaniwan B. Ang salitang nagbibigay pahiwatig ng kahulugan ay: A. Garcia tuwing Sabado para sa mahihirap na pasyente. Ang mga magulang ang sandigan ng mga anak. karaniwan B. Kasunod ni Pangulong Ramon Magsaysay. dagat B.

PAGBASA 1. 3. Magracia IKATLONG MARKAHAN IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT FILIPINO IV TALAAN NG ESPESIPIKASYON 30% Katamtam an N TP I KASANAYAN I. pabula. Nasusuri ang iba’t-ibang anyo ng pandiwa batay sa aspetong naganapn.D. Natutuloy ang mga palarawang pananalita sa binasa. Nakapaglalarawan ng bagay. Nagagmit’ sa pangungusap ang panghalip panao. Natutukoy ang mga pandiwa sa seleksyong binasa. magaganap at gaganapin. Nakikilala ang mga sangkap na nakapaloob sa pantasya. PAGSASALITA 1. 3. kwentong bayan. 2. II. 4. 2. hayop na inaari. Nakikilala ang mga katangian ng tauhan sa alamat. Mark Louis M. KABUUAN: 5 5 1 6 60% Madali NI TP 1-5 6-10 11 2126 10% Mahirap NI TP 9 12-20 1 27 1 2 28 2930 18 9 3 . Inihanda ni : G. Nagpapakasakit ang mga magulang para sa kapakanan ng kanilang minamahal na anak.

masarap c. aming d. Ang salitang naglalarawan ay? a. Nagbabantay daw siya sa kwarto. siya na raw ang sisigaw. ay 7. sila d. inyo d. nabasa d. ko b. Lopez 9. a. a. Ang ______ bahay ay magkalayo.Idisplay mo ang panukala ko. Ang salitang naglalarawan ay: a. si c. Ang mga pandiwa ay: . aklat b. paaralan 8. Ang salitang naglalrawan ay: a. Ang sabi ng kalabaw kung malapit na ang tag-ulan. a. sila c. aming b. Ang aklat ko ay nabasa. Ang salitang naglalarawan ay: a. ko c. 1. Maraming nakasulat sa kwaderno _____. ni b. mo 11. sila d. magkalapit c.-12. Ang pusa _____ Ate ay matapang. a. ko c. a. ni c. Masarap ang siopao na anbili ko. Alin ang salitang naglalarawan? a. idisplay d. nina 2. guro d. kasama b. Ang marka _______ Adela ay bumagsak. ko c. siya raw ay nahihirapang mag-araro sa bukid. Minsan isang hapon ako’y nakasalubong ng isang kalabaw na umuungol-ungol. ang d. nabili d. si b. Ang mga pananaim ______ Edgar at Russel ay namumuga na. Panuto: Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot. sila 6. Pag daw may nahulog na buto. 13. kanilang c. Ang pandiwa ay: _______________ at ________________. iyo 3. panukala b. sila c. Ang kanilang gurong kasama ay si Gng. nila b. ko 10. Lopez.I. Alin ang pandiwa? 14-16. naming 5. atin b. Sumagot naman ang aso. siopao b. ni d. Magkalapit ang aming paaralan. Gng. amin 4.

Sagutin kung ang pandiwa ay nasa aspetong naganap. May nakakatakot na mga kababalaghan tulad ng kapre. ___________. Siya na raw niyang gagapangin. naganap b. at____________ ang mga pandiwa. naganap b. gaganapin 22. Noon lamang ako nakakita ng ganoon karaming paru-paro. gaganapin 23. naganap b. ginaganap o gaganapin. Mark Louis M. -20. Lumalakad daw siya ng marahan. may dumapo sa aming buhok. gaganapin 24. Magracia . Lea at Amie sa ahrdin. ginaganap c. a. Alin ang palarawang pananalita? Inihanda ni : G. a. pantasya d. naganap b. Ang kwentong may kababalaghan. 21. ginaganap c. Ang katangia ng kwentong-bayang “Juan Picas” ay: 29. Dahan-dahan siyang lumakad upang hindi ito mabulabog. nobela b. ginaganap c. higante o dwende. balikat at kamay. Ida. naganap b. Iba-iba ang katabgian ng mga tauhan sa kwentong bayan. sanaysan c. gaganapin 26. pag daw siya’y may nakitang pulot sa pinggan._______________. ginaganap c. Hindi namin hinipo o hinuli ang mga nakadapo sa amin. Nanood na lamang kami. kwentong-bayan 28. naganap b. Bawal iyon sa hardin. ginaganap c.______________. hiwaga at di-pangkaraniwwang pangyayari ay: a.17. a. a. gaganapin 25. ginaganap c. gaganapin 27. – 30. Sumagot naman ang langgam. Pagpasok namin nina Ate Carmi. Tuwang-tuwa si Ate Carmie ng may dumapo sa kanyang kamay. a. a.

Natutukoy ang pang-abay sa pangungusap. Nauuir ang pang-abay na pamanahon. Nakasasagot sa mag tanong tungkol sa impormasyong nasa iba’t-ibang bahagi ng pahayagan. PAGSASALITA 1. paningin. KABUUAN: 18 TP 1-10 6 6 1722 1 2 2930 23 3 2426 11-16 30% Katamtam an N TP I 10% Mahirap NI TP KASANAYAN 10 9 3 . panlasa. 2. 3.IKAAPAT NA MARKAHAN LAGUMANG PAGSUSULIT BILANG 4 FILIPINO IV TALAAN NG ESPESIPIKASYON 60% Madali NI I. panghipo. PAGBASA 1. Nakapaglalarawan ng iba’t-ibang pandama. pang-amoy at pandinig. 2. palunan at pamaraan. II. Nakikilala ang iba’t-ibang bahagi ng pahayagan.

pang-amoy Anong pandama ang inilalarawan ng mga sumusunod? 8. Ang pandamang inilalarawan ng maganda ay: a. mabango a. panlasa d. Ang inilalarawan ng makapal ay: a. pandinig b. Ang pandamang inilalarawan ng masaya ay: a. pandinig b. panlasa d. a. Manamis-namis ang nabili kong mais. panlasa d. pandinig b. pandinig b. paningin c. 1.I. paningin c. pang-amoy 2. paningin c. panlasa d. pandinig b. magaspang a. maganda ang lahat. paningin c. Ang palayan nila ay malawak. ang payapang dagat. panlasa d. pang-amoy 9. pang-amoy . panlasa d. Panuto: Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot. panlasa d. panlasa d. pandinig b. panlasa b. paningin c. Masaya ang buhay sa mga bukirin. makinis a. pandinig b. paningin c. pandinig 10. paningin c. pang-amoy 7. paningin c. Ang pandamang inilalarawan ng malawak ay: a. Ang bughaw na langit. pandinig b. pang-amoy 3. paningin c. pang-amoy d. pandinig b. pang-amoy 4. Ang pandamang inilalarawan ng bughaw ay: a. paningin c. panlasa d. Ang sanggol sa duyan kung humahalakhak. lahat ay maganda. pang-amoy 6. Ang makapal na aklat ay nawala. pang-amoy 5. Ang pandamang inilalarawan ng salitang may guhit ay: a.

Ang pang-abay ay: a. Masayang sinalubong ni Rose si Rita. pahinang anunsiyo klasipikado 29. Kahapon pa nakaalis ang mga anak upang magbakasyon. pamanahon 20. pahinang orbitwaryo 28. pamukhang pahina b. pamanahon 23. Ang pang-abay ay: a. pahinang orbitwaryo d. patuloy c. Saang bahagi ng pahayagan ka pupunta kung naghahanap ka ng mapapasukang trabaho. a. Matiyagang ginawa ang mahihirap na trabaho. hindi sa tulo ng gripo. pamaraan c. uminom b. pahinang anunsiyo klasipikado 30. palakasan . Ang pangabay ay: a.11. a. Ang pang-abay ay: a. pamukhang pahina c. mahihirap d. Mababasa ang detalye ng laro. pamaraan c. marami d. ang mga 12. Ako ay uminom ng marami. Nalaglag sa daan ang pitaka ni Rommel. pamanahon 18. ako c. Patuloy na umunlad ang hanapbuhay ni Luis. panlunan b. palakasan b. pumapalakpak b. panlunan b. trabaho b. pamaraan c. Malakas na pumapalakpak ang mga manonood. Ang pang-abay ay: a.-26. maingay c. palakasan c. ay 15. kanilang 13.V guide d. Ang uri ng pang-abay ay: a. matinik b. 27. Nabasa mo na namatay na pala ang kaibigan mo. umunlad b. a. malakas c. Ang pang-abay ay: a. Dito makikita ang pinakatampok na balita. panlunan b. a. pamukhang pahina b. matiyagang c. Ang pang-abay ay: a. d. Maingay na sumigaw ang kanilang mga kalaban. Matinik maglaro ang bawat grupo. Luis 17. pamanahon 22. hanapbuhay d. pamaraan c. Ang pang-abay ay: a. panlunan b. pamanahon 19. Nakita ni Dino ang patak-patak na tulo ng tubig sa gripo. ginawa 16. sumigaw d. pahinang anunsiyo klasipikado c. Ang uri ng pang-abay ay: a. panlunan b. grupo d. panlunan b. Ang pang-abay ay: a. bawat 14. Anu-ano ang iba’t-ibang bahagi ng pahayagan? Magbigay ng kahit apat. pamaraan c. Ang uri ng pang-abay ay: a. pahinang orbitwaryo c. pahinang T. pamaraan c. Noong unang panahon maraming paniniwala ang ating mga ninuno. manonood. maglaro c. anunsiyo klasipikado b. pamanahon 21. Naghihilamos siya araw-araw. kalaban b.

Of Day s % Of Tim e Compe rehensio n Application Synthesis No. Of Item Test Placeme nt Knowled ge Analysis Tota l . Mark Louis M.Inihanda ni : G. Magracia Republic of the Philippines Region IV-A CALABARZON Division of Batangas District of San Jose ROMAN OZAETA MEMORIAL SCHOOL Third Periodical Test in Science and Health IV TABLE OF SPECIFICATION Learning Objevtives No.

Identify the use of decreasing/ increasing friction. 6. 29 21 .2 4. Identify ways of decreasing friction. Expalin how heat is produced during energy transformation. 8.1. 25 5 4 3 10% 2 30-31 30.28 .3. 3 5% 5 1-5 1. 18 19. 5 6. 7. Identify condition when friction seems to rotard/resist motion 2. 5.12.2 2. 7.2.16.17 .14 15.27.4. Observe that heat transfer from a hot to a cold body. 23 . 4. Describe the condition necessary for producing heat. 8. Explain what rough surface increase friction.20 4 2 5% 10% 4 2 15-18 19-20 4 3 2 5 7% 5 21-25 3 10% 4 26-29 26. 9. Compare how objects move on different surfaces/textur es. 10 5 5 2 5% 5 6-10 3 5% 4 11-14 11.31 1 Republic of the Philippines Region IV-A CALABARZON Division of Batangas District of San Jose ROMAN OZAETA MEMORIAL SCHOOL Third Periodical Test in Science and Health IV TABLE OF SPECIFICATION . 3.1 3.

Of Item Test Placeme nt Knowled ge Analysis Learning Objevtives No. Which activity describes friction? a. 12.32.35 4 4 5% 4 36-39 36 . TOTAL 4 8% 4 30-35 31. Show how heat travels by conduction to cool bodies.45 2 3 5% 2 46-47 2 2 5% 1 48 48 1 2 5% 1 1 49 50 49 50 1 1 2 45 100 % 1-50 9 21 10 5 50 Third Periodical Test in Science IV Directions: Read the sentence carefully and then encircle the letter of the correct answer.3 9.3 3.34. 1. Practice safety precaution using fuels/fire. Describe ways of preventing fire. 43 46 47 5 Synthesis Tota l 9. 15. Which condition proves that fiction resist movement? . 11. flying a kite 2. Describe conditions necessary in putting off fire. 10. lightning a candle b. Of Day s % Of Tim e Compe rehensio n Application 41 . Describe how wind causes soil erosion. 14. 16. 13.4 2. Desribe the change in physical/chemi cal state of an object before and after heating. Show that heat travels by conduction through liquid and gas. Demostrate how water caused solid erosion.No. 38 . rubbing two stones together to produce fire c. 4 3 5% 4 40-43 40 4 2 5% 2 44-45 44.3 7.

__________________ is the surface that acts against the motion of one surface on another. a long knife 4. Friction starts ________________ a. Sliding on a shiny surface is easy b. does not affect 11. The rougher the surface the _________________ the friction. without changes d. decrease c. a. overlap 12. will continue to move b. it is easier to cut meat with ______________. less b. 5. differently b. The ball is lighter than a cube 8. none of the above 16. What makes a ball roll longer on the floor than cube? a. Too much friction causes the ________________ of objects. force 13. 3. When friction and the force causing the movement are equal in magnitude but opposite in direction. the ball has a grater amount of surface that it to over than the flat-sided cube b. An object will move ___________ on smooth surfaces. which enables the ball to moves. greater c. wet d. Friction occurs when two surfaces ________________ each other a. The ball is heavier than a cube. all of the above d. Because of less friction. slowe b. Pulling a heavy objects on a rough surface is very hard c. The rough surface is not made for balls to rool. the same c. smooth b. b. What helps the car to move on the road? a.a. a. force coming from the wheel. a. . the same d. c. friction between the car tires and the ground b. Why can’t ball roll continously on a stony or rough surface? a. is released. ________________ surfaces increases friction a. rough 14. friction c. Pulling heavy objects on a polished surface is easier. a. With it’s round shape. motion b. energy b. Rough surface ____________________ friction a. lubricant b. none of the above 17. The rough texture on the surface blocks the movement of the ball. all of the above 15. a. The smoother the surface the ______________ the friction. the same d. more 18. The force. rub c. Objects move ____________ on rough and smooth surfaces a. the object __________________. c. shiny c. Less c. Smooth surfaces produces _______________ friction. a sharp knife b. does not move d. greater c. No b. will move faster c. less b. increase b. faster c. c. not move 10. 7. wind that blows pushes the car. a dull knife c. slide b. a. force 6. More 9. a.

33. the object is soaked 35. The temperature of a cold object is low and it rises when _______________. a. _______________ are substances that easily burn? a. Which of the following illustration moving from a hot to a cold body 21. by using thermometer c. ________________ always move from a warmer place to a cooler place? a. weaving away d. heat d. temperature c. solid b. 30. chemical 31. heat b. -20. air which is gas 36. The metal spoon melted c. The flame from burning candle died. Give the meaning of friction. When a pin is put over the flame of a burning candle. a. What happen to a metal spoon after being dipped in hot water? a. water which is liquid c. mechanical c. spreading butter on the toasted bread c. putting food inside the refregirator b. eating a toasted bread b. the object is soaked in water b. sewing clothes a. 21-23. kerosene c. ironing clothes . The ______________ is one major source of heat ang light. through the use of seismometer b. a. a. moon c. all of the above 29. strength c. heating food on the stove c.a. durability b. cleaning the stove. The pin become hot c. What is the physical state of ash before it was burned? a. planet d. none of the above 19. a. liquid 27. all of the above 30-31. It is amount of heat in an object b. sunlight b. Expalin how heat is produced during energy transformation. The hot water turned cold. 22. What is the physical state of water before heating? a. 24. what will happen? a. What is temperature? a. all of the above 28. Temperature is the climate of a certain place c. the object is heated c. ironing b. toasting bread on an oven toaster 23.gas c. light b. washing clothes c. firewood d. It is the condition of air around us. fuels b. The pin remain cold b.chemical 32. by using weighing scale 34. 25. sun c. a. Which of the following illustrate heat moving from a hot to a cold body? a. paper which is solid b. How is the temperature of an object measured? a. 26. air which is gas a. The metal spoon become hot b. mechanical energy c.

Heating food on the stove c. Do not use matches. conduction b. such as heat from sunlight. b. The transfer of heat from molecule to molecule in an object is called ______________. radiation 43. sewing clothes 37. Always have a bucket of water prepared around the house or school. In case of fire _____________ instead. what will happen? a. a. c. When a pin is put over the flame of a burning candle. How do we prevent fire? a. In which situation will burning occurs? a. 45. Eating a toasted bread b. Cleaning the stove 38. Identify the fire hazards in the surroundings before proceeding with some preventive measures. cut-off oxygen sullply. a. convection or radiation a. 40. convection c. b. continue oxygen supply b. . radiation 41. 46. In a closed container b. ________________ is the transfer of heat through the space. radiation 42. call the nearest fire station and move quickly to save other lives. Spreading butter on toasted bread c. The flame from burning candle died. c. Always have a bucket of water prepared around the house or school. The pin remain cold b. true b. washing clothes c. 48. a. conduction b. Putting food inside the refregirator b. Identify the fire hazards in the surroundings before procceeding with some preventive measures. ________________ is the transfer of heat by currents. The pin become hot c. a.b. do not panic c. ________________ a. In a closed container with a stick. pack all your belongings 47. Fire caused by kerosene or gas can be throwing sand or flour on burning objects to ______________. a. Do not use matches. How do we prevent fire? a. In an open container with the glowing stick. conduction b. cut-out monoxide c. Heat is travel by conduction. false 44. Toasting bread on an oven toaster 39. convection c. convection c. its okay to panic b. c. ________________ a.

man c. a. Magracia Republic of the Philippines Region IV-A CALABARZON Division of Batangas District of San Jose ROMAN OZAETA MEMORIAL SCHOOL IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA FILIPINO IV I.49. . wind b. It is a poweful tool of erosion. Mark Louis M. Panuto: Pakinggang mabuti ang kwentong babasahin ng guro.animals d. cutting trees b. planting trees d. all of the above 50. Piliin ang titik ng wastong sagot sa bawat katanungan. soil erosion c. Flush floods is caused mainly by ___________________ a. running water Prepared by: Mr. _______________________ can move and transport soil to other places.

Ilakas mo ang iyong boses dahil mahina na ang teynga ni Lolo. ika-30 ng Oktubre d. panlasa c. paningin b. Bakit kaya tinawag na papel na bigas ang kiping? a. Ang mabangong bulaklak sa kanilang bakuran ay lalo pang ________ sa gabi. paningin b. a. panlasa d. unang araw ng Nobyembre c. Ngayon nama’y ang uniporme mo ang ________. mabait b.1. pandama 8. mapag-aruga c. a. pagtatanghal ng mga pagkain 2. a. Panuto: Piliin angkasingkahulugan ng mga salitang may salungguhit. punit c. mga produktong bukid ng mga magsasaka b. malamig b. Mapagkandili maging sa taong hindi niya kilala ang _____________ si Mother Teresa. relihiyong papuprusisyon d. pagtatanghal ng mga alahas b. Nueva Ecija b. Kalibo. pandama b. pang-amoy 7. a. sira b. mga palamuting kiping d. pistang pagdiriwang c. Ano ang natatangi at naiibang bagay na itinatampok sa Pahiyas? a. pandinig d. a. batik d. Ano ang pahiyas? a. a. malabo c. pandama d. mga alahas ng may-ari ng bahay c. pandinig d. Naramdaman niya ang matulis na bagay na itinutok sa kanya ng holdaper. lalo nang __________ sa aming bayan. ika-19 ng Agosto b. putik 14. San Jose d. a. pang-amoy b. mabait d. Saan ginanap ang pahiyas? a. a. marikit 15. Lucban. mahalimuyak d. Aklan 3. matapat d. pandama 10. masipag c. maamoy b. masinop 13. Kahapon dumating kang wasak ang sapatos. Kung mainit dito. Piliin ang titik ng tamang sagot. paningin b. dahil binabalot ng papel ang bigas na iyon d. San Isdro. pang-amoy 9. masipag b. a. panlasa c. Kailan ginaganap ang Pahiyas? a. Ang mata ni baby ay mapungay kapag inaantok na. Masarap ang paksiw na litson. Panuto: Ilarawan ang iba’t-ibang pandama. a. dahil kasingputi iyon ng papel II. pandinig III. mabaho c. Quezon c. 11. pandinig d. dahil nilalagyan yaon ng bigas c. pang-amoy c. magiting 12. malinaw d. Ang matapang na sundalo ay tunay na __________ sa pagtatanggol ng kalayaan ng bansa. panlasa c. 6. maalinsangan . Mabango ang bulaklak na sampagita. mga hinabing tela 5. panlasa c. dahil kasingnipis yaon ng papel b. ika-9 ng Abril 4.

_____________ si Don Cirilo sa bayan ng Sta. pinakamayaman d. malasa d. maasikaso c. masyadong malabnaw ang tsamporado. Ang dati-rating maalagang ina ay ___________ na ngayon sa kanyang mga anak. malapot V. a. a. matulis c. bago medyo bago 29. a. Isulat ang titik lamang. buod ng bango b. pinakamalinaw c. pinakasariwa 24. d. Si Ryan ay ___________ kaysa kay Jerome. Isulat ang titik ng wastong sagot. Matuto ka sanang maging ____________. malinaw b. maagap d. a. sariwa d. malinaw-linaw d. ubod ng tahimik b. ___________ naman ang mga gulay na ito kaysa sa riyan. matipid b. tahimik c. Piliin ang pang-uri na nasa kaantasang pahambing. Ikaw ba ang __________ sa inyong pamilya. a. mapagbigay d.IV. ubod ng d. Panuto: Piliin ang kasalungat ng mga salitang may salungguhit. mas mahaba pinakamahaba c. mas mayaman c. mahaba d. Naku. Aba. _________________ ang bakal kaysa sa kahoy. ____________ ang mga mata ni Lenny kaysa sa inyo. pinakabago c. mas tahimik pinakatahimik d. mabigat c. Para sa akin. a. hari ng sariwa b. 25. Huwag ka namang masyadong magastos. pabaya 19. a. a. mas mabigat b. maingat b. A. mayaman b. magalang 17. pinakamabigat bigat 22. _____________ ang mga damit nina Carol at Grace. Ito ang _____________ modelo sa mga kotseng nakadisplay dito. mayamanyaman 27. hidit na malinaw 26. a. maalalahanin c. Mas masarap iyan kung medyo _____________. malinis 18. malaki b. eh. di hamak na sariwa c. maingat b. 21. pinakamabango c. ang sampagita ang ____________ sa mga bulaklak. mataray d. masira 20. mas bago b. Bakit daw ang isa ay malambing habang ang isa nama’y _____________. . Rosa. masunurin c. 16. a. higit na mabango d. maliit d. a. mapait c. Akin na ang pudpod mong lapis at aking tatasahan para maging ______________. magsinghaba b. malinaw b. 23. Nagtataka ang mga magulang ng kambal. a. mabangobango 28.

Ang iba naman ay lumalabag. Matagal na niyang nais dumalaw. a. umiyak b. Piliin ang titik ng tamang sagot. masaya 33. VII. Nang sumakit ang aking ngipin.a. 40. matangkad matangkad-tangkad b. Napakalamig ng simoy ng hangin na nagbubuhat sa dalampasigan. lubos na nagsisi d. Sumigaw sila. Kayganda pala ng Dapitan lalo na kapag papalubog na ang araw. gabi c. 37. Inilahad nila ang kanilang palad. Bukang-liwayway na ng umuwi si Mang Indo mula sa pangingisda. 31. Marunong din silang umukit ng mga estatwa sa kahoy. Si Lola Conching ay may pusong mamon. 36. a. Ang ating mga ninuno ay may mataas na antas ng kabihasnan sa sining. 38. Mainit ang panahon. ngunit hindi matuloy-tuloy dahil sa dami ng kanyang trabaho sa paaralan. hindi totoo c. Ang marami ay sumusunod. Sumilip ang mga namamalimos sa loob ng kotse. mataba b. mabait c. Si Buboy ay mahilig magbalita ng mga kwentong-kutsero. Piliin ang titik ng wastong sagot. mas matangkad c. Hapon na ng dumating kami sa Dapitan matapos ang mahabang byahe. mataba-taba d. a. 39. madilim na b. VII. malungkot c. Marunong silang magpinta. a. Marunong silang maglapat ng lunas sa may karamdaman. masikip 32. a. 30. Panuto: Piliin ang pangungusp na walang kabuluhan o paningit lamang. Nilalagyan nila ng tatu ang iba’t-ibang bahagi ng kanilang katawan. Panuto: kilalanin ang mga matatalinghagang salita at idyoma. maawain d. malawak b. masinop d. a. tumpak b. mabuti b. mas mataba c. Isulat ang pangungusap sa sagutang papel. Ang lupain ni Don Segismundo ay di-maliparang uwak. maghulma ng putik. Sumigaw ako sa tuwa. Itinuro ang mga prutas at mga pagkain sa loob ng sasakyan. ________________ ang aking alagang aso. pagkakataba-taba VI. Sundin ang batas trapiko. kakaunti d. araw d. Matanda na at may sakit ang ama ni Aling Luz sa lalawigan. totoo tama 34. Ang sinumang lumabag at mahuli ay pinagmumulta. Isang halamang-gamot ang katakataka. nagdikdik si Nanay ng dahon ng katakataka at itinapal ito sa pisngi ko. marami c. Ang tanawin ay tunay na kasiya-siyang pagmasdan. Ang mga batas ay ginawa upang sundin. pinakamatangkad d. Sising-alipin si Mang Mabel sa kapabayaan sa mga anak. Panuto: Basahin ang kwento. bato at ginto. “Kailan ba . mag-uumaga na 35.

Isa siyang guro. Isa siyang mananahi. Ayaw niyang pumunta doon. Bakit kaya hindi siya matuloy-tuloy sa pagpunta sa lalawigan? a. “Telegrama po kay Gng. tiyak na matutuloy na tayo. Ayaw niyang maabala. Isa siyang manggagawa. Ano sa palagay mo ang laman ng telegrama? a. dahil nais niyang magbakasyon 44. Ano sa palagay mo ang tungkulin ni Aling Luz sa paaralan? a. Patay na ang kanyang ama. 2010 Mahal kong Jerry Kumusta ka na? Matagal na tayong hindi nagkikita.” Noon may narinig silang katok sa tarangkahan. Lalakad tayo ng madalian bukas ng umaga. bago Bantay. c. Isa siyang nars. dahil sa laman ng telegrama c. Hindi IX. Hindi siya nag-iisip na pumunta. b. Ipinasusundo si Aling Luz ng kanyang ama. Luz Perez!” wika ng isang nakabisekleta. Marami siyang trabaho sa paaralan. Oo b. dahil ibig niyang makabalik agad d. Ihatid mo ang aking taos-pusong pangungumusta sa iyong magulang at kapatid. Isulat na muli ng tama ang liham gamit ang mga wastong sangkap sa pagsulat ng liham. Nanay?” tanong ni Esther isang araw sa kanyang ina. Quezon city Enero 15. Binabati kita. Ewan d. Ang iyong kaibigan Leslie .” 41. 42. Hindi Sigurado c. Nabalitaan ko na ikaw ang nanalo sa pampurok na paligsahan sa matematika. Bakit kaya biglang nagbago ang pasya ni Aling Luz sa pagpunta sa lalawigan? a. 43. Abala kasi ako sa aking pag-aaral. 45. d. anak. Namula si Aling Luz ng mabasa ang telegrama. “Sa isang linggo. “Hindi na maaaring hindi tayo tumungo sa lalawigan. b. Napahagulhol siya ng malakas at ang wika. Magtatagal kaya si Aling Luz sa lalawigan? a. c. Maysakit ang kanyang ama. d. 638 Anonas St. d. c. Nawa’y magtagumpay ka sa mga susunod pang kompetisyon. dahil sa pagpupumilit ng anak b. Magaling na ang kanyang ama.tayo dadalaw kay Lolo. b.

Ano kayang nadama ng malaman niya ito? a.Inihanda ni: G. d. d. Bakit kaya? a. Mark Louis M. Nainis dahil nadagdagan ang gawain niya. Makadaragdag sa kanilang kita. 3. 4.A. Magbibigay ng liwanag at ganda sa bakuran. Iba’t-ibang uri ng halaman ang naitatanim ni Mang Pablo sa kanilang looban at maraming humanga dito. c. Makapagbibigay ng lilim sa kanilang bakuran. Tanim pa ito ng kanyang kuya ng ito’y nag-aaral pa sa ikaapat na baitang. b. Makadaragdag sa kanilang linisin. c. Malaki ang lugar sa paghahalaman sa paaralang pinapasukan ni Raul. Naawa sa sarili dahil sa pagod sa paghahalaman. Magpapadilim sa kanilang bakuran. Magdudulot ng sakit sa pamilya. Nasiyahan dahil nakapagdulot siya ng aliw sa iba. Makapagpaparumi sa kanilang bakuran. b. Magracia Republic of the Philippines Region IV-A CALABARZON Division of Batangas District of San Jose ROMAN OZAETA MEMORIAL SCHOOL UNANG PANAHUNANG PAGSUSULIT SA E. c. d. masisiyahan ka ba? a. . Hindi. Panuto: Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon o kalagayan at piliin ang titik ng tamang sagot. May tatlong malalaking puno ng ipil-ipil sa bakuran nina Jose. 1. Kung ikaw ang mapipili sa paligsahang ito. Silang magkakamag-aral ay nagpakita ng kasipagan lalo na ng magkaroon ng paligsahan kung sino ang may pinakamagandang pananim sa halamanan ng paaralan. Makapagbibigay ng polusyon sa mga taong nagdaraan sa kanilang bakuran. Malapit na ang bakasyon kaya’t naisipan ni Erwin na maghalamang ornamental sa harapan ng kanilang bahay. b. Nanghihinayang at may makakahingi sa kanyang itinanim. Alin kaya sa mga sumusunod ang dahilan at di pinuputol ang mga ito? a. dahil nakakapagod ang maghalaman. 2.

Inaalisan niya ng damo ang mga ito. napino na niya ang lupa at may tudling pa. dahil alam kong maraming kabutihan ang naibibigay sa akin ng paghahalaman kong ito. c. Alin sa mga susunod na salik sa paghahalaman ang pipiliin mo. Kung anong lusog ng alagang halaman ni Leo. b. Sikat ng araw c. 10. Nilalagyan niya ito ng pangkilib araw-araw. Maayos na ito. Inaalisan niya ito ng mga maliliit na hayop. Naghalo ng abono bago magtanim. Nakita mong naging maayos ang pagkakatubo ng mga itinanim mong halaman at nagustuhan ito ng marami. d. nasunod ang wastong paraan ng pagtatanim c. Ibig na ibig mong maghalaman kaya’t naghahanap ka ng lugar na may maayos na lupa para sa iyong pananim. butil at ugat ni Lino sa kanyang looban. Pinaglalaruan ng mga bata tuwing walang pasok. a. dahil nadaragdagan ang aking gawain sa paaralan. c. Nasa takdang panahon ang kanyang pagtatanim. wala sa takdang panahon ang pagtatanim dito d. Alin sa mga sumusunod na salik ang di niya isinaalang-alang sa kanyang paghahalaman? a. b. Maayos na daan d. b. Magracia ang mga tanim na halaman ng kanyang mga magaaral at nakita niyang malulusog at walang sakit ang mga alagang halaman ni Leo. puno. c. Itanim sa tamang pagitan o tayo ang bawat punla sa bawat hilera. Maayos na daan d. dikit-dikit at di nagkaroon ng pagitan ang mga tanim 8. Bakit kaya? a.b. pinagkukunan ng tubig 7. Oo. Itanim na niyang lahat sa paligid. Topograpiya b. umasa sa iba sa pagtatanim b. Tama ang timpla/halo ng gamot sa tubig na idinidilig niya rito. c. Hindi. di nasunod ang wastong pamamaraan sa pagtatanim 9. Pinasyalan ni G. Andres. Itanim ang mga halaman sa bawat sulok ng punlaan. Topograpiya b. d. Hindi. Inihandang mabuti ang lupang tanim bago itanim d. Alin sa mga sumusunod ang dahilan? a. Dinilig niya ito araw-araw. dahil hindi naman ako makakatanggap ng gantimpala. Ano kaya ang dapat niyang gawin? a. d. Ginagamitan niya ito ng kemikal sa peste at sakit. Sobra sa timpla ang gamot na iwiniwisik niya rito. Itanim na lamang niya ang mga halaman sa gitna. d. ay siya namang pagkadilawdilawat tila lanta ang mga dahon ng alagang halaman ni Rudy. Bakit kaya? a. Nagkamatay ang mga itinanim na halamang prutas. pinagkukunan ng tubig 6. Di-malusog ang mga halamang itinanim ni Alberto. Bukod dito ay manilaw-nilaw pa ang mga dahon nito. 5. Naghanda ng lupang taniman si G. 11. Bakit kaya? a. b. Hindi niya malaman kung pano niya itatanim ang punla. c. . Sikat ng araw c.

Kaya masaya na siya. b. Gunting at lanseta b. dahil hindi ko sigurado kung tama ang kanilang ginawa. Hindi. Kung ikaw si Leo. Ano kaya ang dahilan? a. Kariton at pandilig 15. dahil baka ako ang gawing tagalinis ng mga kasangkapan at kagamitan. 13. d. masisiyahan ka ba? Bakit? a. Hindi. Aguirre si Nilo sa harap ng kanyang kamag-aaral dahil bukod sa paggamit ng wasto sa mga kasangkapan at kagamitan sa paghahanda sa lupang taniman ay nililinis muna ang mga ito. Ayaw ng magbalak dahil laging mag-uuulan. Husto sa sukat ang mga pagitan ng itatanim na halaman ni Lito. Hindi. Hindi. Alin kaya sa mga sumusunod na kasangkapan ang kanilang ginamit? a. dahil nagamit ko ang natutunan sa paggawa ng wasto sa mga kasangkapan at kagamitan. Medida d. c. masisiyahan ka rin ba? a. Oo. c. Nakahanda na ang lupang pagtataniman ng isang grupo ng mga bata sa ika-4 na baitang. b. Hindi. Patpat c. Hindi itinuloy ang paghahanda ng lupang taniman na punlaan ng mga bata sa ika-4 na baitang. Oo. Kung ikaw si Nilo. para mapuri ako ng aking guro. Matigas ang lupa sa napiling lugar na paghahandaan ng taniman nina Sendo. Ayaw na ng gurong magpahanda ng punlaan. . Bakit kaya? a. Oo. c. gagamit ka rin ba ng mga pamisik na gamot upang lumusog ang mga alaga mong halaman? Bakit? a. Napuri ni G. Nilagyan ng pataba ang lupa. dahil dito’y sinunod ko ang aking natutunan sa panuntunang pangkalusugan sa pag-aalaga ng halaman. Binuhusan ng putik ang lupa. Asarol at karit c. Hindi. Kung ikaw ang lider na iyon. dahil baka iniupa ang kanilang lupang punlaan. bago itabi. d. Pinaararo sa pamamagitan ng makina ang lupa. 17.12. c. baka mamatay anng mga alaga kong halaman. d. b. Alin sa mga sumusunod na kagamitan ang ginamit niya? a. Pinabungkal at pinadurog ng pino ang lupa. Naayos din ito makaraan ang dalawang araw. b. Hindi. dahil hindi naman ako kasama sa napuri ng guro. dahil baka iba ang gumawa ng kanilang lupang punlaan. Nakita mong nasunod ng mabuti ng lider ng isang pangkat ang mga paraan sa wastong paghahanda ng lupang taniman o punlaan. Hindi maganda ang lugar na napili. lalaki rin naman ang mga halaman kahit hindi wisikan ng gamot. Bistay 16. c. dahil hindi naman sa akin ang mga kasangkapan at kagamitan. Sa lugar nilang napili hinukay nila ang lupa at inalisan ng damo. 14. Lata b. 18. d. b. Hindi. Wala na silang oras na maghanda ng lupang punlaan. Pala o kalaykay d.

Hindi nilagyan ng pataba. Nagkaroon ng sakit at kulisap ang mga ipinunla ni G. dahil maaari akong makatulong sa aking kamag-aaral tungkol s paghahanda ng lupang punlaan.d. hindi malulusog ang inihasik na punla sa lupang punlaan na isinagawa ni Mang Tonyo. Alin kaya sa mga sumusunod ang dahilan? a. Hindi ginamitan ng pataba ang punla b. Oo. Nalimutang lagyan ng panakip bilang pananggalang sa init at hangi. d. 20. Hindi winisikan ng gamot ang mga punla. b. Hindi dinilig ang mga sumibol na punla. 19. Mark Louis M. Alin kaya sa mga sumusunod ang dahilan nito? a. Perez. Magracia . Inihanda ni: G. hindi nilagyan ng panakip laban sa araw at hangin. c. d. c. Lahat ng nabanggit. Hindi nadiligan ang mga punla.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful