Ano ang Pangngalan? Uri at Kailanan ng Pangngalan?

Ang Pangngalan ay mga salitang pantawag sa tao, bagay, hayop, lunan, kalagayan o pangyayari. Mga Uri ng Pangngalan Pangngalang Pantangi ± ito ay sadya, tiyak o tanging tawag sa tao, hayop, bagay, lunan o pangyayari. Halimbawa: Pilipino Sierra Madre Juan Perlas ng Silangan Pangngalang Pambalana ± ito ay karaniwan o balanang tawag sa tao, hayop, bagay, lunan o pangyayari. Halimbawa: dayuhan bansa kaisipan lakas Uri ng Pangngalang Pambalana Basal ± ang basal ay nasa isip, diwa, o damdamin. Halimbawa: panaginip kuru-kuro

kaligayahan kaunlaran Tahas ± ang mga bagay na nakikita o nahahawakan. Halimbawa: papel lapis aklat pahayagan Lansak ± ang lansak ay nagsasaad ng kaisahan sa karamihan o kabuuan. Halimbawa: Hukbo Langkay Lupon Bigkis Kailanan ng Pangngalan Ang Pangngalan ay mayroon din tatlong kailanan ± Isahan, Dalawahan, Maramihan. Nakikita ito sa paggamit ng salitang-ugat, sa paglalapi, sa paggamit ng mga panandang ± ang o ang mga, at sa mga pang-uring pamilang. Halimbawa: Kapatid (isahan) Magkapatid (dalawahan) Magkakapatid (maramihan)

Hunyo - Hulyo

Hunyo 1, 2009

Hulyo 1, 2009

I. Nagagamit nang may ganap na kahusayan ang mga batayang kasanayan sa pakikinig. - Nakakasagot /Naibibigay ang detalye ng balitang napakinggan.

I. Nagagamit nanga wasto ang mga pamatnubay na salita sa diksyunaryo. Nagagamit ang diksyunaryo sa paghahanap ng impormasyon. Natutukoy kung saang pamatnubay na salita makikitaang isang salita.

II. Pakikinig at Pagbibigay ng Detalye ng Balitang Napakinggan II.Paggamit ng Pamatnubay na Salita sa Diksyunaryo Sanggunian: PELC p. 35 Pagdiriwang ng Wikang Fil. (Wika) p. 2- 7 Sang. PELC p.38-41 Pagpapahalaga: Katapatan Wika p. 19-27 III. Pamamaraan: Hiyas sa Pagbasa p. 21-22 A. Panimulang Gawain: 1. Balik ± Aral Pagpapahalaga: Kasipagan/ Disiplina sa Anu-ano ang mahahalagang sangkap ng balita na dapat mabatid ng mga tagapakinig? Anu-ano ang mga katanungan sinasagot ng isang balita? Pag-aaral Pagdiriwang ng Wikang Filipino-

III. Pamamaraan A. Bago-Bumasa

2. Pagganyak

1. Balik-Aral

Ano ang mga paraang makapagpapakita ng katapatan?

Ano ang tambalang-Salita? Magbigay ng mga halimbawa nito.

B. Panlinang na Gawain 2.Pagganyak 3. Paglalahad a. Pakikinig sa Balita (Babasahin ng Guro) B. Pagtalakay sa nilalaman ng balita. (ano, sino, kailan, saan, paano, bakit) 3. Paghahawan ng Balakid Ibigay ang kasingkahulugan ng sumusunod na salita. a. 4. Pagtatalakayan b. C. Pangwakas na Gawain c. 4. Paglalahat d. Ang balita ay pangyayaring nagaganap sa ating kapaligiran at maging e. sa ibang panig ng daigdig. Ito ay may iba¶tibang sangkap. (ano, sino, kailan, saan, paano, bakit) wala akong panama nalilinang bokabularyo malikhain daloy Ano ang diksyunaryo? Bakit tayo nagdadala nito palagi?

4. Pagbuo ng Pagganyak na Tanong Paano natin mahahanap nang madali ang mga salita sa diksyunaryo?

5. Pinatnubayang Pagsasanay Pakinggan mabuti ang balita at sagutin ang mga tanong ukol dito. (Gawain 1 pah. 5)

B. Habang-Bumabasa 1. Pakikinig sa Kwento ( Pagdiriwang..p. 19-21) 2. Pagsasagot sa tanong

6. Malayang Pagsasanay Pakinggan ang balita na babasahin ko. Isulat itong muli sa klase taglay ang anim na sangkap ng balita. (Gawain 2 pah.

6)

Pagganyak 3. Pagtalakay sa mahahalagang detalye

7. Paglalapat Sa kwento. Pakinggan ang sumusunod na balita. Anung tanong o sangkap ang sumasagot ng mga sumusunod. 4. Pagpapaunlad ng Kasanayan a. Ibat-ibang Impormasyong Ibininigay ng diksyunaryo : (Gawain 4 pah. 7) -wastong bigkas -wastong baybay
1. 2. 3. 4. Red Cross Mga Kababayan Nating Biktima ng Lindol sa Indonesia Oplan Balik Eskwela

-bahagi ng pananalita -iba¶t-ibang kahulugan

IV. Pagtataya Pakinggan ang mga balitang ibibigay ng gueo. Sagutin ang mga tanong ukol dito.

b. Paghahanap ng mga salita sa Diksyunaryo sa tulong ng pamatnubay na salita.

paspasan
1. Ano ang magaganp sa Hunyo 13, 2009? 2. Sino ang inaasahang dadalo ditto? 3. Kailan ang Homeroom PTA meeting? 4. Saan gaganapin ang pagpupulong? 5. Paano magkakaroon ng pagkakaisa at kaayusan ang samahan ng guro at mga magulang?

piling

paspasan pasukan patag patalim

payak payapa piitan pilas pilay piliin

V. Takdang Aralin: Makinig ng balita sa radio o tv. Isulat itong muli sa klase taglay ang mga wastong sangkap ng balita.

patang-pata patatas

kawanggawa 2. Paglalahat Hunyo 2. pagkain a. Pagtatalakayan sa wastong paggamit ng salita sa diksyunaryo. Pangwakas na Gawain few Number of pupils) 1. Pamamaraan: A.(ang leskyon ay di naituro dahil sa maunting bilang ng mga bata) 5. 2. nagwalis II.7 Isulat kung ang titik ng pamatnubay na salita ng bawat entring salita. Pinatnubayang Pagsasanay I. 35 Pagdiriwang ng Wikang Fil. 2009 Ang pamatnubay na salita ay ginagamit upang matukoy kung saang bahagi ng dikyunaryo makikita ang isang salita.22) . ( the lesson was not carried out due to the C. 1. . Mga Entri Pagpapahalaga: Katapatan Salita Pamatnubay na III. Hanapin kung saang pamatnubay na salita iti makikita. gatong 3.. Pakikinig at Pagbibigay ng Detalye ng Balitang Napakinggan (Pagdiriwang. Basahin ang salita sa bawat bilang. (Wika) p. Nagagamit nang may ganap na kahusayan ang mga batayang kasanayan sa pakikinig. 2.Nakakasagot /Naibibigay ang detalye ng balitang napakinggan. Gawain 3 p. 27) 3. Malayang Pagsasanay Sanggunian: PELC p. Panimulang Gawain: ____1.. 2. balat-kayo-bao ( Hiyas sa Wika p.

kailan. paano. lasa-mata 4. moog B. Pagtatalakayan C. Balik ± Aral Anu-ano ang mahahalagang sangkap ng balita na dapat mabatid ng mga tagapakinig? 4. Anu-ano ang mga katanungan sinasagot ng isang balita? A B 2. (ano. dikit-dipa C. gapos-guho E. sino. kailan. pasal ____5. perlas-pila e. saksi ____3. bakit) A. basa-bakuran b. Pagganyak ____1. (ano.daan-dakila B. bukid Ano ang mga paraang makapagpapakita ng katapatan? ____2. mata-mura d. Ito ay may iba¶tibang sangkap. ____4. Paglalahad a. sino. saan.1. ginto-gising . Paglalahat Ang balita ay pangyayaring nagaganap sa ating kapaligiran at maging sa ibang panig ng daigdig. dusa-dutsa D. sinag-siwang c. Pagtalakay sa nilalaman ng balita. Pangwakas na Gawain 4. Panlinang na Gawain 3. saan. lilom a. paano. Paglalapat Lagyan ng / kung ang salita sa hanay A ay makikita sa mga pamatnuby na salita sa Hanay B. bakit) IV. Pakikinig sa Balita (Babasahin ng Guro) B. Pagtataya Tukuyin kung saang pamatnubay na salita matatagpuan ang sumusunod na salita.

21-22 Pagpapahalaga: Kasipagan/ Disiplina sa Pag-aaral . (Gawain 4 pah. Red Cross 6. Mga Kababayan Nating Biktima ng Lindol sa Indonesia 7. 5) V. Paano magkakaroon ng pagkakaisa at kaayusan ang samahan ng guro at Hiyas sa Pagbasa p. (Gawain 2 pah.38-41 Pagdiriwang ng Wikang FilipinoWika p. PELC p. Kailan ang Homeroom PTA meeting? 9. 2009 6. pamatnubay na salita sa diksyunaryo. (Gawain 1 pah. 7. 6) Nagagamit ang diksyunaryo sa paghahanap ng impormasyon. Pagtataya Pakinggan ang mga balitang ibibigay ng gueo. 2009? 7. Takdang-Aralin Palaging magbasa at magdala ng diksyunaryo. Saan gaganapin ang pagpupulong? 10. Hulyo 2. 19-27 IV. Pinatnubayang Pagsasanay Pakinggan mabuti ang balita at sagutin ang mga tanong ukol dito. II. Isulat itong muli sa klase taglay ang I.5. 7) 5.Paggamit ng Pamatnubay na Salita sa Diksyunaryo Sang. Anung tanong o sangkap ang sumasagot ng mga sumusunod. Ano ang magaganp sa Hunyo 11. Sagutin ang mga tanong ukol dito. Paglalapat Pakinggan ang sumusunod na balita. Nagagamit nanga wasto ang mga anim na sangkap ng balita. Sino ang inaasahang dadalo ditto? 8. 6. Malayang Pagsasanay Pakinggan ang balita na babasahin ko. Oplan Balik Eskwela Natutukoy kung saang pamatnubay na salita makikitaang isang salita.

35 c. Panimulang Gawain: 1.nagwalis Pagdiriwang ng Wikang Fil. a. Pagsasanay Pinatnubayang II. Isulat itong muli sa klase taglay ang mga wastong sangkap ng balita. Balik-Aral Anu-ano ang mga gamit ng diksyunaryo? Paano madaling makikita ang mga salita sa diksyunaryo? Hunyo 3.gatong Sanggunian: PELC p. 2009 ( pagpapatuloy ng Aralin kahapon) I. 2. Takdang Aralin: Makinig ng balita sa radio o tv. A. Pamamaraan: A. C. Nagagamit nang may ganap na kahusayan ang mga batayang kasanayan sa pakikinig.7 (Pagdiriwang. (Wika) p. Malayang Pagsasanay III.kawanggawa b.. 7. Pakikinig at Pagbibigay ng Detalye ng Balitang Napakinggan Basahin ang salita sa bawat bilang. 27) Pagpapahalaga: Katapatan 8. Bago-Bumasa 1. Balik ± Aral Isulat kung ang titik ng pamatnubay na salita ng bawat entring salita. . Gawain 3 p.Nakakasagot /Naibibigay ang detalye ng balitang napakinggan.. .mga magulang? III. Pamamaraan V. Hanapin kung saang pamatnubay na salita iti makikita.

22) 9. saksi ____3. Saan gaganapin ang pagpupulong? 15. C. Kailan ang Homeroom PTA meeting? 14. (Gawain 4 pah. Mga Kababayan Nating Biktima ng Lindol sa Indonesia 10. Pagtataya Pakinggan ang mga balitang ibibigay ng gueo. Sino ang inaasahang dadalo ditto? 13. tingnan Sa III. bukid ____2. Pagtataya Tukuyin kung saang pamatnubay na salita matatagpuan ang sumusunod na salita. Takdang Aralin: Makinig ng balita sa radio o tv. lasa-mata IV. Sagutin ang mga tanong ukol dito. 7) A 8.7) ____1. Isulat itong muli sa klase taglay ang mga . perlas-pila e. Anung tanong o sangkap ang sumasagot ng mga sumusunod. lilom IV. basa-bakuran b.Paglalapat C. Ano ang magaganp sa Hunyo 11. 2009? 12.Anu-ano ang mahahalagang sangkap ng balita? Mga Entri Salita Pamatnubay na ( pagpapatuloy ng aralin kahapon. pagkain a. 7. V. balat-kayo-bao ( Hiyas sa Wika p. Paano magkakaroon ng pagkakaisa at kaayusan ang samahan ng guro at mga magulang? ____5. 11. moog ____4. pasal a. Paglalapat Pakinggan ang sumusunod na balita. Oplan Balik Eskwela Lagyan ng / kung ang salita sa hanay A ay makikita sa mga pamatnuby na salita sa Hanay B. Red Cross 9. B ____1. mata-mura d. sinag-siwang c.

daan-dakila B.Natutukoy ang posisyon ng simuno at panaguri sa karaniwan at di-karaniwang ayos ng pangungusap. 2009 C. 2009 A. III. D. dikit-dipa Hunyo 4. (Pangngalan. Ispeling 2. PELC p. Nakasasagot nang wasto sa Diagnostic Test E. Pagtukoy sa Kalakasan at Kahinaan ng Mag-aaral sa Pamamagitan ng Diagnostic V. II. Pagbibigay at pagpapaliwanag ng pamantayan. gapos-guho I.wastong sangkap ng balita.) I. 1. dusa-dutsa D.Karaniwan o Di-Karaniwang Ayos/Tuwid o Kabalikang Ayos Sang. Pagtatala ng Resulta. Pagsusulit. C.karaniwan at di-karaniwan. B. ginto-gising II. Pandiwa etc. Nakikilala at nagagamit sa pagsasalaysay ang ayos ng pangungusap . Balik aral sa ilang paksa. Pamamaraan: Hulyo 6. A. 11-14 Pagdiriwang ng Wikang Filipino- . IV.35-36 Hiyas sa Wika p. Ayos ng Pangungusap. . Panghalip. Pagwawasto at pagtatalakay ng sagot. Takdang-Aralin Test Palaging magbasa at magdala ng Pagpapahalaga: Katapatan diksyunaryo.

Pamamaraan: III. Pamamaraan A. D. Pagsusulit Pagwawasto at pagtalakay sa sagot.Hunyo 5. Panimulang Gawain 2. Panlinang na Gawain 3. Balik aral sa ilang paksa. -Nagagamit sa pagpapahayag/pagsasalaysay ang mga B. Kasunduan 1. Pagbibigay at pagpapaliwanag ng Anu. Pagtukoy sa kalakasan at kahinaan ng Pagpapahalaga: Kahalagahan ng Mag-aaral sa Pamamagitan ng Diagnostic test. 11-12) . Nakikilala ang iba¶t ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit. Pagganyak Ugaliing mag-aral tuwina. 2009 I. Bakit nagkakaroon ngayon ng sobrang init o El Niño? Paano maiiwasan ang kalamidad na dala ng El Niño at malakihang pagbaha? Hunyo 9. 42-47 Binhi V p. Pagtatala ng Resulta V. Ano ang dalawang bahagi ng pangungusap? pamantayan. IV. Paglalahad. Wika p. Balik-Aral B. C.ano ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian? Magbigay ng halimbawa ng bawat isa. 34-47 II. 2009 I. Natutukoy ang kalakasan at kahinaan ng mga mag-aaral sa Pamamagitan ng Diagnostic Test. 1. Ispeling A. Pagtatanim Ng mga puno Pagpapahalaga: Katapatan III. 1.Tula (Hiyas sa Wika p.

Pagkilala sa 2 ayos ng pangungusap sa tulong ng mga pangungusap hango sa Pag. Panlinang na Gawain . 29.Ano ang dalawang ayos ng pangungusap? 1.Pangwakas na Gawain B. Natutunaw kami. (Hiyas p. Balik Aral: Ano ang dalawang bahagi ng pangungusap? Tukuyin ang simuno at panaguri sa pangungusap. b.Ano ang napansin nyo sa ayos ng simuno at panaguri sa bawat pangungusap? . II. Ako ay dating water vapor. Ng Wikang Filipino (wika) p. 15. 3. Pagtalakay sa mensahe ng Tula Talakayin Natin p.uri ng pangungusap ayon sa gamit. Sama-sama kami sa kaitaasan. Natutunaw kami. 12 b. Pagganyak Anong magandang ugali mayroon ang mga langgam? 5. . Sama sama kami sa kaitaasan. Pagbibigay ng aral na napulot sa 4.tula. Mga uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit Sangunian: PELC p. Pagtatalakayan C.Ipatukoy ang posisyon ng simuno at panaguri sa karaniwan at di-karaniwang ayos ng pangungusap. c. 35 Hiyas sa Wika p. Pagpapahalaga: Pakikiisa at Pagtutulungan III.20 tula a. 33 a. -Alin ang simuno sa pangungusap? Alin ang panaguri? . 12-13) 2. 2. Panimulang Gawain: 1. Ako ay dating water vapor.Pamamaraan A.

(Sa Pamayanan ng Langgam p. A. 14) Ang Di-Karaniwang ayos ay nauuna ang simuno kaysa panaguri. Salitan kayo sa pagbibigay ng mga pangungusap na karaniwan at dikaraniwan.6. Pangwakas na Gawain 4.Patanong . Paglalahat 3. Isulat ang ayos ng pangungusap. Pinatnubayang Pagsasanay Magtulungan kayo ng katabi mo sa upuan.Padamdam a. Paglalapat C. 13) -Pasalaysay . 15-16) Ang Karaniwang ayos ng pangungusap ay nauuna ang panaguri kaysa sa simuno. Ginagamitan ito ng panandang ay. (Sabihin. B.Pautos/Pakiusap .Paturol . Hiyas p. Pagtalakay -Anong Nakita ni Abby sa daigdig ng mga Langgam? -Bakit siya ipinahuli ng kapitan? . Paglalahat May apat na uri ng pangungusap ayon sa gamit. Salungguhitan ng minsan ang simuno at makalawa ang panaguri. Inyong Lingkod. Pagkatapos ay isulat itong muli sa iba namang ayos. (pahina 16 ± 17) 9. Pagbasa ng Kwento May 2 ayos ang pangungusapang Karaniwan at di-Karaniwang Ayos. Malayang PagsasanayI Isulat kung karaniwan o dikaraniwan ang ayos ng mga pangungusap. (Hiyas p. si Patak-Tubig! 8. Ito ay ang pangungusap na paturol Basahing mabuti ang pangungusap. Pagsusuri sa mga uri ng pangungusap .Anong aral ang natutuhan niya sa mga langgam? 7.

Pagtataya ang sasabihin mo sa iyong katabi. Matalino ang batang iyan. ( Pagdiriwang ng Wikang Fil. 7.o pasalaysay. _____!. Sabihin ang uri nito. Pinatnubayang Pagsasanay Basahin ang sitwasyon sa pahina 17. Isulat ang sagot sa patlang. Saan kaya nila dadalhin iyon? _____________4.Gumamit ng mga pangungusap na nasa Karaniwan at Di-Kraniwang Ayos. Ang balot ay isa sa tanging pagkaing 5. Ang matuling tumakbo ang nanalo sa laro. pah. 18) _____________1. Ano IV. patanong at padamdam. Ang likod ng bata ay nilagyan niya ng twalya. Gamitin ang angkop na pangungusap. 47) ______________ a. Paglalapat Pagmasdan ang larawan sa pahina 20. _____________2. Hiyas. _____________3. Lagyan ng / kung ang pangungusap ay nasa Karaniwang Ayos (Hiyas sa Wika. p. Diniligan ni Ana ang kinulang damit. ( Gawain A.Takdang Aralin Gumawa ng maikling dayalogo tungkol sa masisipag at masisigasig na mag-aaral. Malayang Pagsasanay Isulat sa papel ang uri ng pangungusap. IV. . pautos o pakiusap. Ang gatas ay mabuting inumin ng mga bata. Gawain C. 6.Isulat ang angkop na pangungusap na dapat sabihin ng tauhan sa larawan. 17) at x kung nasa Di Karaniwang Ayos. P. _____________5. V. Pagtataya Kilalanin ang uri ng pangungusap ayon sa gamit nito.

III. Mabuhay ang Kalayaan! Sang. Naku! Kayganda nga pala ng . Wika p. Takdang Aralin Sumulat ng isang maikling duladulaan Pagdiriwang ng Wikang FilipinoGamit ang iba¶t ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit. 34-47 Hunyo 10.Karaniwan o Di-Karaniwang Ayos/Tuwid o Kabalikang Ayos Pagpapahalaga: Kahalagahan ng I. Babae sa Lipunan. ________4. 2009 PELC p. Nakikilala ang iba¶t ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit.35-36 Hiyas sa Wika p. Pahiram nga ng aklat tungkol sa Bayaning Pilipino. 11-14 II. 2009 ________1. 42-47 Binhi V p. Sino ang pinagmulan ng ating I.Natutukoy ang posisyon ng simuno at panaguri sa karaniwan at di-karaniwang Alamat ng Unang Lalaki at ayos ng pangungusap. puno Pagtatanim Ng mga -Nagagamit sa pagpapahayag/pagsasalaysay ang mga uri ng pangungusap ayon sa gamit. ________3.karaniwan at di-karaniwan. Panimulang Gawain . Ako ay isang batang Pilipino. Nakikilala at nagagamit sa lahi. Ayos ng Pangungusap. ________2.Hulyo 7. ________5. V. Pamamaraan A. pagsasalaysay ang ayos ng pangungusap .

h.1. Ito ang aming papel sa daigdig. Bumabalik kami sa lupa sa anyo ng ( ipagpatuloy ang aralin kahapon. Ang bahang dala namin ay maiiwasan. g. (Hiyas p. Balik Aral: Anu-ano ang iba¶t ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit? Magbigay ng mga halimbawa nito. C.Pangwakas na Gawain i. . Malayang Pagsasanay Isulat kung karaniwan o dikaraniwan ang ayos ng mga pangungusap. C. Inyong Lingkod. 14) III. III.20 Pag. Panimulang Gawain: A. d. Pangwakas na Gawain Pagpapahalaga: Pakikiisa at Pagtutulungan 8. Babalik kami sa lupa sa anyo ng ulan. Balik-Aral II. Ang mga puno ay kinitil ninyo. c. Ng Wikang Filipino (wika) p. Sobra ang init ng mundo. Pagkatapos ay isulat itong muli sa iba namang ayos.5) f. Panimulang Gawain a. 15. 35 ( pagpapatuloy ng aralin kahapon) Hiyas sa Wika p. e. Sangunian: PELC p. 1. si Patak-Tubig! Kami ay nagiging water vapor. 2933 C. b. Mga uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit Ano ang 2 ayos ng pangungusap? Ano ang posisyon ng simuno at panaguri sa bawat ayos? Magbigay ng halimbawa nito. Kayo. mga tao ang may kasalanan.

( Gawain A. 6.Isulat ang angkop na pangungusap na dapat sabihin ng tauhan niyang ilaga. IV. Paglalapat Basahing mabuti ang pangungusap. Ang itlog ay naisipan 20. Isulat ang ayos ng pangungusap. Sabihin ang uri nito. Pagtataya _______________f. pah. Saan kaya nila dadalhin iyon? 7. Di sinasadya ang pagkakatuklas ng balot ng isang tagaPateros. Paglalapat Pagmasdan ang larawan sa pahina _______________d. Hiyas. Pinatnubayang Pagsasanay Basahin ang sitwasyon sa pahina 17. Salungguhitan ng minsan ang simuno at makalawa ang panaguri. Ang balot ay isa sa tanging pagkaing _______________b. 5. _______________e. Higit itong mayaman sa kalsiyum kaysa karaniwang itlog. Ang balut ay masustansiya. _______________g. p. _______________c. Ako ay isang batang Pilipino. Ang protinang taglay Kilalanin ang uri ng pangungusap ayon sa gamit nito. Isulat ang sagot sa patlang. BUhat noon. Ano ang sasabihin mo sa iyong katabi. Gamitin ang angkop na pangungusap. ang bayan ng Pateros ay nakilala bilang bayan ng balut. _____!. Malayang Pagsasanay ( Pagdiriwang ng Wikang Fil. ________1. . Gawain C. 18) ______________ a. (Hiyas sa Wika. 17) 9.ulan. Tinikman niya ang isa. Hindi malaman ng may-ari ang gagawin sa maraming itlog ng pato. sa larawan. P. 47) Isulat sa papel ang uri ng pangungusap. _______________h. _______________i.

Diniligan ni Ana ang kinulang damit. Alamat ng Unang Lalaki at Babae sa Lipunan. Ang gatas ay mabuting inumin ng mga bata. Pagtukoy sa Salitang Ugat at Panlaping tungkol sa masisipag at masisigasig na mag-aaral. lahi. _____________4. IV.________2. Takdang Aralin Sumulat ng isang maikling duladulaan Gamit ang iba¶t ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit. _______________j. _____________1. _____________5.Takdang Aralin Gumawa ng maikling dayalogo II. Ang balot ay ________3. Pagtataya ________4. Hunyo 15. _____________3. Naku! Kayganda nga pala ng iminumungkhi ng doktor sa mga nagdadalng-tao. V. Natutukoy ang salitang ±ugat at panlaping gamit sa salita. Mabuhay ang Kalayaan! Lagyan ng / kung ang pangungusap ay nasa Karaniwang Ayos at x kung nasa Di Karaniwang Ayos. Pagbuo ng Mahabang Salita . V. .Nakabubuo ng iba¶t-ibang mahabang salita sa tulong ng panlapi. Ang matuling tumakbo ang nanalo sa laro. 2009 I. Sino ang pinagmulan ng ating ng balot ay madalini tunawin. Ang likod ng bata ay nilagyan niya ng twalya. Pahiram nga ng aklat tungkol sa Bayaning Pilipino. _____________2. Matalino ang batang iyan.Gumamit ng mga pangungusap Gamit sa Salita na nasa Karaniwan at Di-Karaniwang Ayos. ________5.

maylapi. 13-18 Manwal p. Pagganyak Mahalaga ba ang punungkahoy? Bakit? III. Pagpapahalaga: Pakikiisa . 27-30 Paano tayo makakabuo ng iba¶t ibang salita mula sa salitang ugat? Hiyas sa Pagbasa p. 147-148 Pagpapahalaga: Pagtutulungan 2. Pamamaraan: II.Sang. Bago Bumasa: Sang. Balik ± Aral Ano ang salitang ugat ng salitang: PINANGALAGAAN PELC p. Nagagamit ang clining o paghahati-hati ng intensidad ng kahulugn ng salita. Balik-Aral Ano ang mga salitang payak. Pamamaraan A.Naipapaliwanag ang kahulugan ng salita ayon sa intensidad. Bago-Bumasa 3. 1. 2009 I. at tambalan? Magbigay ng halimbawa ng . 37 Pagdiriwang ng Wikang Pilipino Pagbasa p. 2-5 July 8.Naaayos ang pangkat ng salita ayon sa intensidad ng kahulugan ng salita. Pagsusunud-sunod ng Salita Ayon sa Intensidad ng Kahulugan A. III. . PELC Hiyas sa Pagbasa pahina 42 Pagdiriwang ng Wikang Pilipino (Pagbasa) p. Pagpapaunlad ng Talasalitaan 1.

Fil.tinuloy 1. Pinatubo? Ilarawan ito. Pagtalakay sa Detalye ng Kwento Sagitin Natin p. 2. Ng W. P. . 3. Habang ± Bumabasa -kaaya-aya -yumanig 1. 13-14 2.Pagbasa sa kwento ³Ang Bundok Tralala´ (Pang. Pagdiriwang ng Wikang Fi. Pagbasa sa mga salitang hango sa kwento. B. Paghahawan ng Balakid 4. Pagsagot sa Tanong Pagganyak 3. Pagpapaunlad ng Kasanayan a.taimtim . P.Kagubatan bukirin . Pagpapaunlad ng Kasanayan -. 16 4.magkasama . Pagtalakay sa mensahe at diwa ng kwento. Pagganyak Saang bayan matatagpuan ang Mt.Ipabasa ang mga salita.Troso Tangi Masaya kawani nakaligtaan pagsapit bawat isa. 2 ± 6) 4. Pagtatakda ng Layunin ³Bakit bumaba na sa bundok ang magkaibigan?´ Gamitin sa pangungusap ang sumusunod na salita at ibigay ang kahulugan nito. Paglalahad .mabuti . Pansinin ang . -kahindik-hindik -pahuni-huni B. Pakikinig sa kwento. Pagbubuo ng Pagganyak na Tanong ³ Bakit kahindik-hindik ang Biyernes na iyon sa pamilya Dichoso?´ 2.dumating . Habang-Bumabasa 3.

b. Paglalahat a. -Kakila-kilabot .Nakakatakot C.Paano tayo makabubuo ng iba¶t ± ibang salita sa tulong ng mg panlapi? -humihimig . Pangwakas na Gawain . C. akyat g. salita? (Gawain 2 p. bumuo ng iba¶t ± ibang mahabang salita sa sumusunod na salitang ugat.Kabigla-bigla . Paglalapat Sa tulong ng panlapi.Kagulat-gulaT 1. Pangwakas na Gawain 5. kasama f. nasugatan -bumubulong Ano ang napansin nyo sa mga 3. Pagtatalakayan sa paggamit ng cline o paghahati ng intensidad ng kahulugan ng salita. May mga salitang magkakapangkat subalit . mabagal 2. Tukuyin ang mga salitang ugat at panlaping ginamit ditto. Pagsasanay Salungguhitan ang mga panlaping ginamit at kulungin ng kahon ang salitang ugat.pagkaubos pagkakaayos nito. 5) Paano sila napapangkat? 1..umuusal 2. kaibigan b.umaawit . torso Ang paggamit ng clining o paghahati ng intensidad ng kahulugan ng salita ay pagpapangkat ng kahulugan ng salita ayon sa digri ng kahulugan nito. . a. Paglalahat b.

halakhak. Magandang pagmas\dan ang kanilang pinaglinisan. 5. b. 1. 6. ubos j. I. gamit e. 2. bundok h. kagat ___________ tikim _________ namnam Hunyo 16. Maaari kang manalamin sa kanilang makintab na sahig. gubat nagkakaiba lamang sa digri ng kaantasan. sindak. Nakasisilaw sa kaputian at kalinisan ang mga labada niya. dabog. e. _________ nguya ` V. hagikhik pasigaw. (tsart) 1. 7.Nakabubuo ng iba¶t-ibang mahabang 4_________ sunog . lungkot. hindik inis. 3. paanas. ngiti. Ikahon ang salitang-ugat. sigaw IV. Pagsunud-sunudin ayon sa intensidad ng kahulugan nito. pasabi. galit. Paglalapat Isulat ang wastong pagkakasulat ng salita ayon sa intensidad ng kahulugan. Malayang Pagsasanay Ayusin ang mga salita ayon sa intensidad ng kahulugan. Maasikaso at may kusang loob din siya. putol d. tawa. Lahat ng kanilang damit ay pinaplantsa. Pagtataya Sipiin sa papel ang mga salitang ugat na maylapi sa pangungusap.c. . d. paatungal iyak. gimbal. 4. Natutukoy ang salitang ±ugat at panlaping gamit sa salita. bukid i. ngawa. hikbi takot. 2009 8. a. Takdang Aralin: _____ Sumulat ng mga 10 salitang gumagamit ng mga panlapi. c. Pinatnubayang Pagsasanay Basahing mabuti ang mga salita.

3. Sang. napangiti ( ipagpapatuloy ang aralin kahapon) naaliw . Balik ± Aral galos daplis hiwa Ano ang mga panlapi? Paano tayo makakabuo ng mga salita sa tulong nito? Magbigay ng mga salitang may panlapi. yamot inis 2. PELC Hiyas sa Pagbasa pahina 42 Pagdiriwang ng Wikang Pilipino (Pagbasa) p. Pagtukoy sa Salitang Ugat at Panlaping Gamit sa Salita Pagbuo ng Mahabang Salitas 1_____________ lapnos IV. saksak 1. 2-5 1.salita sa tulong ng panlapi. lumalaki lumalala lumalapad dumarami Pagpapahalaga: Pakikiisa galit poot III. 3____________ paso 2_____________init II. Bago Bumasa: 2. Pagtataya Ayusin ang mga sumusunod na salita ayon sa intensidad ng kahulugan. Pamamaraan: A.

gamit e. Ikahon ang salitang-ugat. putol d. torso h. mabagal 4. Takdang Aralin 3. Pagsusunud-sunod ng Salita Ayon sa Intensidad ng Kahulugan Sang. . Pang wakas na Gawain lumigaya 2.Naipapaliwanag ang kahulugan ng salita ayon sa intensidad. . gubat I. Pagsasanay Salungguhitan ang mga panlaping ginamit at kulungin ng kahon ang salitang ugat.Naaayos ang pangkat ng salita ayon sa intensidad ng kahulugan ng salita. Nagagamit ang clining o paghahati-hati ng intensidad ng kahulugn ng salita. . Magtala ng 5 salitang nakaayos ayon sa intensidad ng kahulugan. bundok f.sumaya C. akyat g. nasugatan 4. bukid i. liko lihis daplis sala V. 5) 3. 2009 a. II. IV. ubos j. kasama c. Hulyo 9. (Gawain 2 p. kaibigan b. Pagtataya Sipiin sa papel ang mga salitang ugat na maylapi sa pangungusap. Paglalapat Sa tulong ng panlapi. bumuo ng iba¶t ± ibang mahabang salita sa sumusunod na salitang ugat.

ngiti.6. hikbi takot. Bago-Bumasa 1. 3. a. 4. pasabi. halakhak. Pamamaraan V. 2009 (pagpapatuloy ng aralin kahapon) I. Pinatnubayang Pagsasanay Basahing mabuti ang mga salita. 27-30 Hiyas sa Pagbasa p. hagikhik pasigaw. gimbal. Balik-Aral Ano ang clining? Paano napapangkat ang mga salita sa paraang ito? Hunyo 17. Pagsunud-sunudin ayon sa intensidad ng kahulugan nito. A. b. paanas. lungkot.Maaari kang manalamin sa kanilang makintab na sahig. Magandang pagmas\dan ang kanilang pinaglinisan. ngawa. 13-18 2. Lohikal na napagsusunud-sunod ang mga ideya sa ulat na napakinggan. Lahat ng kanilang damit ay pinaplantsa. Maasikaso at may kusang loob din siya. III. Nakasisilaw sa kaputian at kalinisan ang mga labada niya. paatungal iyak. hindik II. Takdang Aralin: Sumulat ng mga 10 salitang gumagamit ng mga panlapi. 147-148 Pagpapahalaga: Pagtutulungan 5. Pagdiriwang ng Wikang Pilipino Pagbasa p.PELC p. Pagsusunu-sunod ng mga Ideya sa Ulat na Napakinggan . Naibibigay ng maliwanag ang mga detalye sa ulat na napakinggan. tawa. d. C. sindak. Manwal p. 37 1. Nakasasagot sa mga tanong tungkol sa detalye ng ulat na napakinggan. Paglalahad ng Ulat c.

35 Pagdiriwang ng Wikang Filipino (Wika) p. 2. dabog. Pakikinig sa Ulat ³ Niyog Puno ng Buhay´ (aklat p. Pagtataya b. 8-14 Sanayang Aklat p. galit. Balik-Aral 8. Paglalapat Isulat ang wastong Paano mo maibabahagi o maiiulat na muli pagkakasulat ng salita ayon sa intensidad ang balitang napakinggan? ng kahulugan. 8-9) IV. 121 inis. nguya Pagpapahalaga: Pagpapahalaga sa Punung-kahoy kagat ___________ III. Malayang Pagsasanay Ayusin ang mga salita ayon sa intensidad ng kahulugan. Pagganyak Anu-ano ang mga pakinabang natin sa puno ng niyog? sunog B. Sang. Pagtalakay sa nilalaman ng 1_____________ lapnos init paso 4_________ . PELC p.Panlinang na Gawain 3____________ 3. Paglalahad 2_____________ a. sigaw 7. (tsart) 1.e.Panimulang Gawain 1. Pamamaraan tikim _________ _________ namnam __________ A.

13) 7. napangiti naaliw sumaya lumigaya IV. Paglalapat 3.9) C. liko pagkakasunud-sunod.4) _____a. lumalaki lumalala lumalapad dumarami inis galit poot Pakinggang mabuti ang pag-uulat at pagkatapos. 1.Isulat ang ideyang ibinibigay nito ayon sa wastong pagkakasunud-sunod. (Gawain 3 p.ulat (Sagutin Natin p. yamot Paano natin maibibigay ng wasto ang mga ideya sa isang ulat? 5. Paglalahat Ayusin ang mga sumusunod na salita ayon sa intensidad ng kahulugan. 4. (Gawain 2 p. Lagyan ng bilang 15. saksak galos daplis hiwa Pakinggan ang ulat at tandaan ang mga lohikal na pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari dito. Malayang Pagsasanay Basahin ang kwento. Pagtataya Pakinggan ang maikling ulat at tandaan ang mga pangyayari ayon sa lohikal na 5. lihis . Paggiling ng buto upang maging pulbos. ibigay ang wastong pagkakasunud-sunod ng mga ideya dito. Pangwakas na Gawain 4. 6. Pinatnubayang Pagsasanay 2.

______3. ______2.(Talata. Iulat itong muli sa . Nang bumalik siya sa kusina laking gulat niya ng makita ang bangus na nasa ibabaw ng mesa. Takdang Aralin Upang tingnan kung gising na Ang ina. Nagprito ng bangus si Marta para sa kanyang almusal. _______4. Magtala ng 5 salitang nakaayos ayon sa intensidad ng kahulugan. _______5. Pumasok siya sa loob ng bahay V. Inilagay niya ito sa isang plato at ipinatong sa ibabaw ng mesa. V. Natanaw na lamang niya ang dulo ng buntot ng pusa na nasa Ilalim ng mesa. 121) daplis sala ______1. Takdang Aralin Makinig ng isang balita.Sanayang Aklat p.

35 Pagdiriwang ng Wikang Filipino (Wika) p. Lohikal na napagsusunud-sunod ang mga ideya sa ulat na napakinggan. Balik-Aral . Hunyo 18. PELC p.Panimulang Gawain 1. 2009 I.klase. 121 Pagpapahalaga: Pagpapahalaga sa Punung-kahoy III. II. Pamamaraan A. 8-14 Sanayang Aklat p. Paglalahad ng Ulat Pagsusunu-sunod ng mga Ideya sa Ulat na Napakinggan Sang.

Paglalapat Pakinggan ang ulat at tandaan ang mga lohikal na pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari dito. IV.Isulat ang ideyang ibinibigay nito ayon sa wastong pagkakasunud-sunod. 13) 7. Malayang Pagsasanay Basahin ang kwento. (Talata. (Gawain 3 p. (Gawain 2 p. Pumasok siya sa loob ng bahay Upang tingnan kung gising . Lagyan ng bilang 15. Pagtataya Pakinggan ang maikling ulat at tandaan ang mga pangyayari ayon sa lohikal na pagkakasunud-sunod.Sanayang Aklat p.Paano natin maibibigay ng wasto ang mga ideya sa isang ulat? (pagpapatuloy ng aralin kahapon) C. 121) ______1. Paggiling ng buto upang maging pulbos.4) _____a.6.

Natanaw na lamang niya ang dulo ng buntot ng pusa na nasa Ilalim ng mesa. Inilagay niya ito sa isang plato at ipinatong sa ibabaw ng mesa. ______2. _______4. 2009 . Iulat itong muli sa klase. V. Takdang Aralin Makinig ng isang balita. Nang bumalik siya sa kusina laking gulat niya ng makita ang bangus na nasa ibabaw ng mesa.na Ang ina. _______5. Nagprito ng bangus si Marta para sa kanyang almusal. Hunyo 19. ______3.

37 DM-Sanayang Aklat p. Pagsulat ng Talata Buwanang Tudla. Pamamaraan Pagganyak Sinu-sino ang mga katutubo sa Pilipinas? Saan sila matatagpuan? B. 1. C. Nagagamit nang wasto ang mga bantas. PELC p. malaking titik. palugit at wastong pasok sa pagsulat ng talata. A. II. Paglalahad Talata DIwang Makabansa-Sanayang Aklat p. . Pagtalakay sa Talata Pagsulat nang wasto sa talat. 31 2. 31 ³ Mga Katutubo´ Pagpapahalaga: Pagkakapantay-pantay III.I.Hunyo Sang.

matapat. Naiuulat ang mga tagubiling napakinggan sa sariling pangungusap. Naisasagawa nagng wasto ang nabasang panuto. Wastong Pagsasagawa ng Tagubilin o Panuto Sang. PELC p. 2009 I. II. Malinis.IV. Hunyo 22.36 Hiyas sa Wika p. masunurin. 151-156 Pagdiriwang ng Wikang Pilipino Wika p. Pagkuha ng indeks sa pagsulat ng talata. . Pagwawasto V. Naisasagawa nang wasto ang mga tagubiling napakinggan. 23-26 Pagpapahalaga: Pagiging magalang.

1. A. c. 2.masikap at Maagap III. . Panlinang na Gawain 3. Sagutin Natin. Saan karaniwang makikita ang tagubiling ito. 24 Pag-iisa-isa sa mga tagubilin. Balik-Aral Ano ang tagubilin? B. P. ipabigay ang kahalagahan ng wastong pagsunod dito. Maupo at maghintay tawagin ang Iyong numero. Pagbasa sa Tula ng Isahan Pagbasa sa Tula ng Maramihan Pagtalakay sa Tula Pagtalakay sa mensa he ng Tula. b.Tula Magagawa Mo Ba? a. Pamamaraan Panimulang Gawain Pagganyak Magpakita ng Tagubilin. Paglalahad 1.

4. 154) -Bakit mahalaga ang mga tagubilin sa paaralan? Ano ang mangyayari kung walang ganitong tagubilin? 5. . Pangwakas na Gawain 6. Ang pagsunod sa tagubilin ay nagbubunga ng maayos na gawain. Sagutin ang mga tanong ukol dito. Paglalahat Ang tagubilin ay mensahe o pahayag na kinakailangang sundin upang makatulong sa katuparan ng minimithing layunin.Pinatnubayang Gawain Pakinggan ang dayalogo at pag-ukulan ng pansin ang mga tagubilin. 7.Pagtatalakayan C. Paglalahad 2 Tagubilin at Direksyon (Hiyas sa Wika p.

4. Malayang pagsasanay a. 9. 5. Makinig nang mataman. No ³U´ Turn Maghintay ng Pagkakataon Huwag tapakan ang Damo . Cruz sa mga tuyong dahon sa sampayan? 8.(Gawain 1 p. Hintuan ng Bus. Nagpatawag ang punung-guro ng pulong ng mga magulang at guro na gaganapin sa liwasan ng paaralan. 1. Paglalapat Itala ang detalye ng tagubilin sa bawat sitwasyon. b. 9. 27 Ipaliwanag kung ano ang ipinagagawa sa bawat tagubilin.Gawain A & B p. 26-29) a. 3. (Gawain 3 p. 1.Gawin ang tagubilin.28) IV. 2. Pagtataya Isulat ang kahulugan ng sumusunod na tagubilin. Ano ang tagubilin ni Gng.

Takdang Aralin Gumawa ng isang Tagubilin na sa palagay mo ay kailangan sa ating paaralan. Hunyo 23.Naisasagawa nang wasto ang mga tagubiling napakinggan. Wastong Pagsasagawa ng Tagubilin o Panuto Sang.36 Hiyas sa Wika p. 2004 I. 151-156 Pagdiriwang ng Wikang Pilipino Wika p. Naiuulat ang mga tagubiling napakinggan sa sariling pangungusap. . PELC p.V. 23-26 Pagpapahalaga: Pagiging magalang. II.Ipaskil ito angkop paglagyan nito. Naisasagawa nagng wasto ang nabasang panuto.

. Sagutin ang mga tanong ukol dito. (Gawain 1 p.7.Gawin ang tagubilin.Pinatnubayang Gawain Pakinggan ang dayalogo at pag-ukulan ng pansin ang mga tagubilin. Cruz sa mga tuyong dahon sa sampayan? 8.Malinis.1. Pamamaraan A. 26-29) Ano ang tagubilin ni Gng.Malayang pagsasanay a. matapat. masikap at Maagap III. masunurin.Pagganyak Anong tagubilin ang kailangan sa ating paaralan? Paano ito makakatulong? ( pagpapatuloy ng aralin kahapon) C. Balik-Aral Ano ang tagubilin? Bakit kailangan ang mga tagubilin? Mahalaga ba ang pagsunod dito? Bakit? 2 .

Ipaskil . 3. 27 Ipaliwanag kung ano ang ipinagagawa sa bawat tagubilin. Takdang Aralin Gumawa ng isang Tagubilin na sa palagay mo ay kailangan sa ating paaralan. 4.b. 2. Pagtataya Isulat ang kahulugan ng sumusunod na tagubilin. Nagpatawag ang punung-guro ng pulong ng mga magulang at guro na gaganapin sa liwasan ng paaralan.28) IV. Makinig nang mataman. bawat A. No ³U´ Turn Maghintay ng Pagkakataon Huwag tapakan ang Damo V. 9. Hintuan ng Bus.Gawain A & B p. 5. 1. (Gawain 3 p.Paglalapat Itala ang detalye ng tagubilin sa sitwasyon.

. 40-42 Pagpapahalaga: Pagtanaw ng Utang Na Loob III. Bago Bumasa 1.Tambalang Salita Sang. Balik-Aral . Pamamaraan A. Natutukoy ang kahulugan ng tambalang salita. 7-12 Hiyas sa Pagbasa p. PELC p.Nagagamit sa pangungusap ang tambalang salita. II.ito angkop paglagyan nito. . 2009 I. Hunyo 24.Nakabubuo ng mga bagong tambalang salita. 35 Pagdiriwang ng Wikang Pilipino Pagbasa p.

3. Pagganyak Marunong bang tumanaw ng utang na loob ang isang alagang hayop? Paano kaya ito mapapatunayan? 3.Ipabasa ang mga salitang maylapi. Paghahawan ng Balakid Pagbibigay kahulugan sa mga Salita 3. 2. -mabagal -nasugatan nadaanan dumating masama 2. Ipatukoy ang salitang-ugat at mga panlaping ginamit dito. 5. 1. 4. kaginsa-ginsa¶y nakabaluktot mamasigla mapula patang-pata 4. Pagbubuo ng Pagganyak na Tanong ³Paano tumanaw ng utang na loob ang alaga ni Ruth?´ .

Pangwakas na Gawain 10. Ipabigay ang kahulugan nito.B.Habang Bumabasa 5. Paglalahat Ang tambalang-salita ay dalawang salitang-ugat na pinagsama. Pagtalakay sa Konsepto ng tambalang-salita. Pagsagot sa Tanong Pagganyak ³ Iniligtas sina Ruth sa posibleng sunog ng kanyang alagang aso.´ 7. Hiyas sa Pagbasa p. 40-41 6. Pagbasa sa Kwento.Pagpapaunlad ng Kasanayan Ipabasa ang mga salitang hango sa Kwento. (Hiyas sa Pagbasa p.42) 9. .43 8. Pagtalakay sa Detalye ng Kwento Unawain at Sagutin p. C. Nagkakaroon ng panibagong kahulugan ang nabuong tambalang salita.

11. Pagsasanay Piliin sa kahon ang kahulugan ng tambalang-salitang may salungguhit. matigas nagmamakaawa matulungin rainbow maramdamin 12. Talagang bukas-palad ang magasawang iyan. Pusong-bakal na ang iyong kalooban. 5. 2.Kaygandang pagmasdan sa kalangitan ng bahag-hari. Ibigay ang kahulugan nito. Gawain 2 pah. (Pagdiriwang sa Wikang Pilipino. Gawain . Paglalapat Hanapin sa kanan ang isa pang salitangugat upang makabuo ng tambalang salita. Bakit ka umiiyak? Balat-sibuyas ka na pala ngayon. 3. 4. 12) 1. (Pagdiriwang ng Wikang Pilipino. Tiklop-tuhod sa paghingi ng tawad ang may kasalanan.

taingang f. p. Isulat ang tambalang-salita at ibigay ang kahulugan nito. nagmumurang c. yaman 3. 3. 2. Pagtataya Pakinggang mabuti ang bawat pangungusap. kamyas 5. nagmumurang b.Laging bumabagsak ang batang . marami IV.kawali i. Nagtaingang-kawali ang ina sa pagiyak ng anak. 12) A B 1. lakad a. alat h. 4. isip 8. ingat d. 1. buhay 7.3. bata g.Tanghaling-tapat na ng makaluto ang ina.Lakad-pagong pala ang ginawa niya kaya nainip sila sa kahihintay. pagong 6. pugad 2. alamang 4. naniningalang e.

A. Hunyo.iyan Sapagkat siya¶y utak-ipis 5. II. . Pagganyak Handa na ba kayo sa pagsusulit? B. Ibigay ang kahulugan nito at gamitin ito sa pangungusap. V. Pagsusulit Pagwawasto at Pagtalakay sa sagot. 2009 I. 26. Pamamaraan 1.Pamasak-butas lang naman ako sa kanilang koponan. Takdang-Aralin Magtala ng limang tambalang salita. C. D. Nakasasagot ng wasto sa Sumatibong Pagsusulit. Balik-Aral Mahahalagang konsepto 2. Pagbibigay at pagpapaliwanag ng pamantayan. Sumatibong Pagsusulit Pagpapahalaga: Katapatan III.

Tambalan at Hugnayan) Sang. 34-41 Hiyas sa Wika p. Nakikilala at nagagamit sa pagsasalaysay ang mga uri ng pangungusap ayon sa payak. Hunyo 29. 21-31 . V. tambalan at hugnayan. tambalan at hugnayan -Nakapagbibigay ng mga pangungusap na payak. II. Pagtatala Kasunduan Mag-aral tuwina.IV. -Nakapagbubuo ng mga pangungusap na payak. PELC Pagdiriwang ng Wikang FilipinoWika p. 2009 I. Kayarian ng Pangungusap (Payak. tambalan at hugnayan.

Pagtalakay sa mensahe ng kwento 4. 22-28) 5. 2. Pangungusap na Payak 2. Paglalahad Kwento. PagganyakNakarating na ba kayo sa Baguio? Ano ang pangarap mo sa buhay? B. Pamamaraan A. Pagsusuri sa mga pangungusap hango sa kwento at pagtukoy sa kayarian nito. 34-35 . Pangunusap na Tambalan 3. Pangungusap na hugnayan (Hiyas sa Wika p. Balik-Aral Uri ng pangungusap ayon sa gamit. Panimulang Gawain 1.³Nabuong Pangarap´ p. Panlinang na Gawain 3. Mga bahagi ng pangungusap.Pagpapahalaga: Pagsisikap III. 1. Pagtatalakayan .

29) 1.C. (Hiyas Gawin A p. Hugnayan naman ang pangungusap kung nagpapahayan ng isang buong diwa at isng parirala o di buo ang diwa. Sa mga sumusunod na hugnayang pangungusap. ito ang pangunahing pagkain ng mga tao. 7. Sa Rusya ay pangalawang tinapay ang patatas at sa maraming bansa. salungguhitan ng isang beses ang malayang sugnay at dalawang beses ang di-malayang sugnay. Sabihin kung payak o tambalan ang mga pangungusap. (Hiyas Gawin A p. 8. Pinatnubayang Pagsasanay A. Indikasyon ito na hindi makayang palamigin ng mga bagong tanim na puno ang mga nabanggit na bansa. Pangwakas na Gawain 6. B. Malayang Pagsasanay . Tambalan ang pangungusap kung dalawang ideya o diwa ang ipinahahayag. 23) 1. Paglalahat Ang pangungusap na payak ay pangungusap ng iisang ideya lamang.

_____3. 2. Walang maniwala sa kanyang . 39-40) a. 9. _____1. Lalo akong natakot nang marinig ko ang kwento niya. Pagtataya Kilalanin ang kayarian ng pangungusap kung payak. kung ang pangungusap ay payak. ______5. Madilim ang gabi subalit maliwanag naman ang buwan. (Pagdiriwang ng Wikang Fil p. T kung tambalan at H kung hugnayan. Nagluluto ako at siya naman ang naglilinis ng bahay. Umiiyak ang babae samantalang galit na galit naman ang lalaki. Paglalapat Isulat ang P. a. Aalis na sila ngayon at iyon ay alam nating lahat. ______4. Bibili sila ng damit at sapatos sa pamilihan. _____2.Suriin ang kayarian ng mga sumusunod na pangungusap. tambalan o hugnayan. IV.

tambalan at hugnayan. II. V. Kayarian ng Pangungusap (Payak. tambalan at hugnayan -Nakapagbibigay ng mga pangungusap na payak. 34-41 .sinabi sapagkat wala namang nakakita kahit isa. PELC Pagdiriwang ng Wikang FilipinoWika p. Hunyo 30. 2009 I. Tambalan at Hugnayan) Sang. -Nakapagbubuo ng mga pangungusap na payak. Takdang-Aralin Sumulat ng tig-dadalawang pangungusap sa bawat kayarian ng pangungusap. Nakikilala at nagagamit sa pagsasalaysay ang mga uri ng pangungusap ayon sa payak. tambalan at hugnayan.

Sabihin kung payak o tambalan ang mga pangungusap. tambalan at gugnayan.ano ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian? Ilarawan ang pangungusap na payak. 21-31 Pagpapahalaga: Pagsisikap III. Balik-Aral Anu. 7. Panimulang Gawain 1. ito ang pangunahing pagkain ng mga tao. (Hiyas Gawin A p. Magbigay ng mga pangungusap sa bawat isa. 23) 1. B. salungguhitan ng isang beses ang malayang sugnay at dalawang beses ang di-malayang sugnay.Hiyas sa Wika p. Sa Rusya ay pangalawang tinapay ang patatas at sa maraming bansa. Pamamaraan A. ( pagpapatuloy ng aralin kahapon) C. . Pinatnubayang Pagsasanay A. Sa mga sumusunod na hugnayang pangungusap.

_____2. Nagluluto ako at siya naman ang naglilinis ng bahay. IV. 29) 1. a. kung ang pangungusap ay payak. _____1. tambalan o hugnayan. Indikasyon ito na hindi makayang palamigin ng mga bagong tanim na puno ang mga nabanggit na bansa. Pagtataya Kilalanin ang kayarian ng pangungusap kung payak. 9. Madilim ang gabi subalit maliwanag naman ang buwan. Bibili sila ng damit at sapatos sa pamilihan. . Aalis na sila ngayon at iyon ay alam nating lahat. 3940) a. Malayang Pagsasanay Suriin ang kayarian ng mga sumusunod na pangungusap.(Hiyas Gawin A p. (Pagdiriwang ng Wikang Fil p. T kung tambalan at H kung hugnayan. 8. Paglalapat Isulat ang P.

V. ______4. ______5. Lalo akong natakot nang marinig ko ang kwento niya. Umiiyak ang babae samantalang galit na galit naman ang lalaki. Walang maniwala sa kanyang sinabi sapagkat wala namang nakakita kahit isa. Takdang-Aralin Sumulat ng tig-dadalawang pangungusap sa bawat kayarian ng pangungusap ._____3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful