Ano ang Pangngalan? Uri at Kailanan ng Pangngalan?

Ang Pangngalan ay mga salitang pantawag sa tao, bagay, hayop, lunan, kalagayan o pangyayari. Mga Uri ng Pangngalan Pangngalang Pantangi ± ito ay sadya, tiyak o tanging tawag sa tao, hayop, bagay, lunan o pangyayari. Halimbawa: Pilipino Sierra Madre Juan Perlas ng Silangan Pangngalang Pambalana ± ito ay karaniwan o balanang tawag sa tao, hayop, bagay, lunan o pangyayari. Halimbawa: dayuhan bansa kaisipan lakas Uri ng Pangngalang Pambalana Basal ± ang basal ay nasa isip, diwa, o damdamin. Halimbawa: panaginip kuru-kuro

kaligayahan kaunlaran Tahas ± ang mga bagay na nakikita o nahahawakan. Halimbawa: papel lapis aklat pahayagan Lansak ± ang lansak ay nagsasaad ng kaisahan sa karamihan o kabuuan. Halimbawa: Hukbo Langkay Lupon Bigkis Kailanan ng Pangngalan Ang Pangngalan ay mayroon din tatlong kailanan ± Isahan, Dalawahan, Maramihan. Nakikita ito sa paggamit ng salitang-ugat, sa paglalapi, sa paggamit ng mga panandang ± ang o ang mga, at sa mga pang-uring pamilang. Halimbawa: Kapatid (isahan) Magkapatid (dalawahan) Magkakapatid (maramihan)

Hunyo - Hulyo

Hunyo 1, 2009

Hulyo 1, 2009

I. Nagagamit nang may ganap na kahusayan ang mga batayang kasanayan sa pakikinig. - Nakakasagot /Naibibigay ang detalye ng balitang napakinggan.

I. Nagagamit nanga wasto ang mga pamatnubay na salita sa diksyunaryo. Nagagamit ang diksyunaryo sa paghahanap ng impormasyon. Natutukoy kung saang pamatnubay na salita makikitaang isang salita.

II. Pakikinig at Pagbibigay ng Detalye ng Balitang Napakinggan II.Paggamit ng Pamatnubay na Salita sa Diksyunaryo Sanggunian: PELC p. 35 Pagdiriwang ng Wikang Fil. (Wika) p. 2- 7 Sang. PELC p.38-41 Pagpapahalaga: Katapatan Wika p. 19-27 III. Pamamaraan: Hiyas sa Pagbasa p. 21-22 A. Panimulang Gawain: 1. Balik ± Aral Pagpapahalaga: Kasipagan/ Disiplina sa Anu-ano ang mahahalagang sangkap ng balita na dapat mabatid ng mga tagapakinig? Anu-ano ang mga katanungan sinasagot ng isang balita? Pag-aaral Pagdiriwang ng Wikang Filipino-

III. Pamamaraan A. Bago-Bumasa

2. Pagganyak

1. Balik-Aral

Ano ang mga paraang makapagpapakita ng katapatan?

Ano ang tambalang-Salita? Magbigay ng mga halimbawa nito.

B. Panlinang na Gawain 2.Pagganyak 3. Paglalahad a. Pakikinig sa Balita (Babasahin ng Guro) B. Pagtalakay sa nilalaman ng balita. (ano, sino, kailan, saan, paano, bakit) 3. Paghahawan ng Balakid Ibigay ang kasingkahulugan ng sumusunod na salita. a. 4. Pagtatalakayan b. C. Pangwakas na Gawain c. 4. Paglalahat d. Ang balita ay pangyayaring nagaganap sa ating kapaligiran at maging e. sa ibang panig ng daigdig. Ito ay may iba¶tibang sangkap. (ano, sino, kailan, saan, paano, bakit) wala akong panama nalilinang bokabularyo malikhain daloy Ano ang diksyunaryo? Bakit tayo nagdadala nito palagi?

4. Pagbuo ng Pagganyak na Tanong Paano natin mahahanap nang madali ang mga salita sa diksyunaryo?

5. Pinatnubayang Pagsasanay Pakinggan mabuti ang balita at sagutin ang mga tanong ukol dito. (Gawain 1 pah. 5)

B. Habang-Bumabasa 1. Pakikinig sa Kwento ( Pagdiriwang..p. 19-21) 2. Pagsasagot sa tanong

6. Malayang Pagsasanay Pakinggan ang balita na babasahin ko. Isulat itong muli sa klase taglay ang anim na sangkap ng balita. (Gawain 2 pah.

6)

Pagganyak 3. Pagtalakay sa mahahalagang detalye

7. Paglalapat Sa kwento. Pakinggan ang sumusunod na balita. Anung tanong o sangkap ang sumasagot ng mga sumusunod. 4. Pagpapaunlad ng Kasanayan a. Ibat-ibang Impormasyong Ibininigay ng diksyunaryo : (Gawain 4 pah. 7) -wastong bigkas -wastong baybay
1. 2. 3. 4. Red Cross Mga Kababayan Nating Biktima ng Lindol sa Indonesia Oplan Balik Eskwela

-bahagi ng pananalita -iba¶t-ibang kahulugan

IV. Pagtataya Pakinggan ang mga balitang ibibigay ng gueo. Sagutin ang mga tanong ukol dito.

b. Paghahanap ng mga salita sa Diksyunaryo sa tulong ng pamatnubay na salita.

paspasan
1. Ano ang magaganp sa Hunyo 13, 2009? 2. Sino ang inaasahang dadalo ditto? 3. Kailan ang Homeroom PTA meeting? 4. Saan gaganapin ang pagpupulong? 5. Paano magkakaroon ng pagkakaisa at kaayusan ang samahan ng guro at mga magulang?

piling

paspasan pasukan patag patalim

payak payapa piitan pilas pilay piliin

V. Takdang Aralin: Makinig ng balita sa radio o tv. Isulat itong muli sa klase taglay ang mga wastong sangkap ng balita.

patang-pata patatas

Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: ____1.. Hanapin kung saang pamatnubay na salita iti makikita. 2.Nakakasagot /Naibibigay ang detalye ng balitang napakinggan. Paglalahat Hunyo 2.22) .(ang leskyon ay di naituro dahil sa maunting bilang ng mga bata) 5. pagkain a. 35 Pagdiriwang ng Wikang Fil. Nagagamit nang may ganap na kahusayan ang mga batayang kasanayan sa pakikinig. Pangwakas na Gawain few Number of pupils) 1. Malayang Pagsasanay Sanggunian: PELC p. (Wika) p. Pinatnubayang Pagsasanay I. gatong 3. 2009 Ang pamatnubay na salita ay ginagamit upang matukoy kung saang bahagi ng dikyunaryo makikita ang isang salita. nagwalis II. Pakikinig at Pagbibigay ng Detalye ng Balitang Napakinggan (Pagdiriwang. Gawain 3 p. Mga Entri Pagpapahalaga: Katapatan Salita Pamatnubay na III. . Basahin ang salita sa bawat bilang. Pagtatalakayan sa wastong paggamit ng salita sa diksyunaryo. 27) 3. 2. 2. 1..7 Isulat kung ang titik ng pamatnubay na salita ng bawat entring salita. kawanggawa 2. balat-kayo-bao ( Hiyas sa Wika p. ( the lesson was not carried out due to the C.

bakit) A. Pagganyak ____1. lasa-mata 4. (ano. Paglalahad a. Pagtataya Tukuyin kung saang pamatnubay na salita matatagpuan ang sumusunod na salita. Paglalapat Lagyan ng / kung ang salita sa hanay A ay makikita sa mga pamatnuby na salita sa Hanay B. saan.1. pasal ____5.daan-dakila B. paano. Paglalahat Ang balita ay pangyayaring nagaganap sa ating kapaligiran at maging sa ibang panig ng daigdig. Pagtalakay sa nilalaman ng balita. ginto-gising . (ano. Balik ± Aral Anu-ano ang mahahalagang sangkap ng balita na dapat mabatid ng mga tagapakinig? 4. Pakikinig sa Balita (Babasahin ng Guro) B. Pagtatalakayan C. paano. mata-mura d. bakit) IV. sinag-siwang c. Panlinang na Gawain 3. sino. Ito ay may iba¶tibang sangkap. Pangwakas na Gawain 4. kailan. saan. Anu-ano ang mga katanungan sinasagot ng isang balita? A B 2. moog B. sino. ____4. lilom a. saksi ____3. gapos-guho E. kailan. bukid Ano ang mga paraang makapagpapakita ng katapatan? ____2. perlas-pila e. dusa-dutsa D. dikit-dipa C. basa-bakuran b.

6. 21-22 Pagpapahalaga: Kasipagan/ Disiplina sa Pag-aaral . Hulyo 2. Ano ang magaganp sa Hunyo 11. Anung tanong o sangkap ang sumasagot ng mga sumusunod. 2009 6.38-41 Pagdiriwang ng Wikang FilipinoWika p. Nagagamit nanga wasto ang mga anim na sangkap ng balita. Paglalapat Pakinggan ang sumusunod na balita. Malayang Pagsasanay Pakinggan ang balita na babasahin ko. Sino ang inaasahang dadalo ditto? 8. Takdang-Aralin Palaging magbasa at magdala ng diksyunaryo. Isulat itong muli sa klase taglay ang I. (Gawain 4 pah. Sagutin ang mga tanong ukol dito. pamatnubay na salita sa diksyunaryo.5. 5) V. II. 7) 5. Paano magkakaroon ng pagkakaisa at kaayusan ang samahan ng guro at Hiyas sa Pagbasa p.Paggamit ng Pamatnubay na Salita sa Diksyunaryo Sang. (Gawain 2 pah. 19-27 IV. Pinatnubayang Pagsasanay Pakinggan mabuti ang balita at sagutin ang mga tanong ukol dito. Red Cross 6. (Gawain 1 pah. 7. PELC p. Kailan ang Homeroom PTA meeting? 9. 2009? 7. Saan gaganapin ang pagpupulong? 10. Oplan Balik Eskwela Natutukoy kung saang pamatnubay na salita makikitaang isang salita. Mga Kababayan Nating Biktima ng Lindol sa Indonesia 7. 6) Nagagamit ang diksyunaryo sa paghahanap ng impormasyon. Pagtataya Pakinggan ang mga balitang ibibigay ng gueo.

A. Bago-Bumasa 1. Nagagamit nang may ganap na kahusayan ang mga batayang kasanayan sa pakikinig.Nakakasagot /Naibibigay ang detalye ng balitang napakinggan. Panimulang Gawain: 1. Gawain 3 p. Malayang Pagsasanay III. 27) Pagpapahalaga: Katapatan 8. 7. (Wika) p. Takdang Aralin: Makinig ng balita sa radio o tv.mga magulang? III. Pamamaraan V. Pakikinig at Pagbibigay ng Detalye ng Balitang Napakinggan Basahin ang salita sa bawat bilang. Balik ± Aral Isulat kung ang titik ng pamatnubay na salita ng bawat entring salita..gatong Sanggunian: PELC p. Isulat itong muli sa klase taglay ang mga wastong sangkap ng balita. Hanapin kung saang pamatnubay na salita iti makikita.. C.kawanggawa b.7 (Pagdiriwang. . a. Pamamaraan: A. Pagsasanay Pinatnubayang II. 2. 2009 ( pagpapatuloy ng Aralin kahapon) I. Balik-Aral Anu-ano ang mga gamit ng diksyunaryo? Paano madaling makikita ang mga salita sa diksyunaryo? Hunyo 3. .nagwalis Pagdiriwang ng Wikang Fil. 35 c.

V. tingnan Sa III. lilom IV. perlas-pila e. lasa-mata IV.Anu-ano ang mahahalagang sangkap ng balita? Mga Entri Salita Pamatnubay na ( pagpapatuloy ng aralin kahapon. Ano ang magaganp sa Hunyo 11. pasal a. balat-kayo-bao ( Hiyas sa Wika p. B ____1. C. Pagtataya Tukuyin kung saang pamatnubay na salita matatagpuan ang sumusunod na salita. Kailan ang Homeroom PTA meeting? 14. moog ____4. Sino ang inaasahang dadalo ditto? 13.22) 9. Sagutin ang mga tanong ukol dito. bukid ____2. Mga Kababayan Nating Biktima ng Lindol sa Indonesia 10. 7. Pagtataya Pakinggan ang mga balitang ibibigay ng gueo. Isulat itong muli sa klase taglay ang mga . 11. pagkain a. Red Cross 9. Anung tanong o sangkap ang sumasagot ng mga sumusunod. sinag-siwang c. (Gawain 4 pah.Paglalapat C. Paglalapat Pakinggan ang sumusunod na balita. saksi ____3. Saan gaganapin ang pagpupulong? 15. 2009? 12. basa-bakuran b. Paano magkakaroon ng pagkakaisa at kaayusan ang samahan ng guro at mga magulang? ____5. Oplan Balik Eskwela Lagyan ng / kung ang salita sa hanay A ay makikita sa mga pamatnuby na salita sa Hanay B.7) ____1. Takdang Aralin: Makinig ng balita sa radio o tv. 7) A 8. mata-mura d.

Pandiwa etc. 2009 A. Pagtatala ng Resulta. II. Balik aral sa ilang paksa. A. Pagsusulit.) I. ginto-gising II. PELC p. Nakikilala at nagagamit sa pagsasalaysay ang ayos ng pangungusap . Panghalip.35-36 Hiyas sa Wika p. B. Takdang-Aralin Test Palaging magbasa at magdala ng Pagpapahalaga: Katapatan diksyunaryo.karaniwan at di-karaniwan.wastong sangkap ng balita. (Pangngalan.Karaniwan o Di-Karaniwang Ayos/Tuwid o Kabalikang Ayos Sang. 11-14 Pagdiriwang ng Wikang Filipino- . Pagwawasto at pagtatalakay ng sagot. Pagtukoy sa Kalakasan at Kahinaan ng Mag-aaral sa Pamamagitan ng Diagnostic V.daan-dakila B. . dikit-dipa Hunyo 4. Pagbibigay at pagpapaliwanag ng pamantayan. IV. III. Pamamaraan: Hulyo 6.Natutukoy ang posisyon ng simuno at panaguri sa karaniwan at di-karaniwang ayos ng pangungusap. 2009 C. Ayos ng Pangungusap. C. gapos-guho I. dusa-dutsa D. Nakasasagot nang wasto sa Diagnostic Test E. D. Ispeling 2. 1.

Pagtatala ng Resulta V. 42-47 Binhi V p. Natutukoy ang kalakasan at kahinaan ng mga mag-aaral sa Pamamagitan ng Diagnostic Test. Balik aral sa ilang paksa. Pagsusulit Pagwawasto at pagtalakay sa sagot. Kasunduan 1. 1. Pamamaraan A. Pamamaraan: III.Hunyo 5.ano ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian? Magbigay ng halimbawa ng bawat isa. 11-12) . -Nagagamit sa pagpapahayag/pagsasalaysay ang mga B. Pagtukoy sa kalakasan at kahinaan ng Pagpapahalaga: Kahalagahan ng Mag-aaral sa Pamamagitan ng Diagnostic test. D. 34-47 II. Bakit nagkakaroon ngayon ng sobrang init o El Niño? Paano maiiwasan ang kalamidad na dala ng El Niño at malakihang pagbaha? Hunyo 9. Balik-Aral B.Tula (Hiyas sa Wika p. Pagganyak Ugaliing mag-aral tuwina. C. Ano ang dalawang bahagi ng pangungusap? pamantayan. Paglalahad. 2009 I. Pagbibigay at pagpapaliwanag ng Anu. Pagtatanim Ng mga puno Pagpapahalaga: Katapatan III. Nakikilala ang iba¶t ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit. Wika p. Panimulang Gawain 2. Ispeling A. Panlinang na Gawain 3. 1. 2009 I. IV.

Mga uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit Sangunian: PELC p. 33 a. Natutunaw kami. Natutunaw kami. -Alin ang simuno sa pangungusap? Alin ang panaguri? . Ako ay dating water vapor. Pagtalakay sa mensahe ng Tula Talakayin Natin p. Pagganyak Anong magandang ugali mayroon ang mga langgam? 5.Pamamaraan A.20 tula a.uri ng pangungusap ayon sa gamit. (Hiyas p. Pagtatalakayan C. 2.Ano ang dalawang ayos ng pangungusap? 1. II. Sama-sama kami sa kaitaasan. 12 b. . Sama sama kami sa kaitaasan. Pagbibigay ng aral na napulot sa 4. 12-13) 2. 35 Hiyas sa Wika p. Ako ay dating water vapor.Pangwakas na Gawain B.Ipatukoy ang posisyon ng simuno at panaguri sa karaniwan at di-karaniwang ayos ng pangungusap. Pagkilala sa 2 ayos ng pangungusap sa tulong ng mga pangungusap hango sa Pag. Pagpapahalaga: Pakikiisa at Pagtutulungan III. 3.Ano ang napansin nyo sa ayos ng simuno at panaguri sa bawat pangungusap? .tula. Ng Wikang Filipino (wika) p. b. Balik Aral: Ano ang dalawang bahagi ng pangungusap? Tukuyin ang simuno at panaguri sa pangungusap. c. Panimulang Gawain: 1. 15. Panlinang na Gawain . 29.

B. Pagkatapos ay isulat itong muli sa iba namang ayos. Ito ay ang pangungusap na paturol Basahing mabuti ang pangungusap. 15-16) Ang Karaniwang ayos ng pangungusap ay nauuna ang panaguri kaysa sa simuno. A. Pagsusuri sa mga uri ng pangungusap . Inyong Lingkod. si Patak-Tubig! 8. Ginagamitan ito ng panandang ay. Pangwakas na Gawain 4. Paglalahat May apat na uri ng pangungusap ayon sa gamit. (Hiyas p. 13) -Pasalaysay . Malayang PagsasanayI Isulat kung karaniwan o dikaraniwan ang ayos ng mga pangungusap.Padamdam a. (Sabihin. Salungguhitan ng minsan ang simuno at makalawa ang panaguri.Pautos/Pakiusap . Pinatnubayang Pagsasanay Magtulungan kayo ng katabi mo sa upuan. Paglalahat 3. Hiyas p. (pahina 16 ± 17) 9.Anong aral ang natutuhan niya sa mga langgam? 7. Paglalapat C. Pagtalakay -Anong Nakita ni Abby sa daigdig ng mga Langgam? -Bakit siya ipinahuli ng kapitan? . (Sa Pamayanan ng Langgam p. Isulat ang ayos ng pangungusap. Salitan kayo sa pagbibigay ng mga pangungusap na karaniwan at dikaraniwan. Pagbasa ng Kwento May 2 ayos ang pangungusapang Karaniwan at di-Karaniwang Ayos. 14) Ang Di-Karaniwang ayos ay nauuna ang simuno kaysa panaguri.Patanong .6.Paturol .

P. _____________5. Ang likod ng bata ay nilagyan niya ng twalya. Lagyan ng / kung ang pangungusap ay nasa Karaniwang Ayos (Hiyas sa Wika. Pagtataya Kilalanin ang uri ng pangungusap ayon sa gamit nito. pautos o pakiusap. Ang gatas ay mabuting inumin ng mga bata. Saan kaya nila dadalhin iyon? _____________4. Sabihin ang uri nito. 7.Isulat ang angkop na pangungusap na dapat sabihin ng tauhan sa larawan. ( Gawain A. 18) _____________1. _____________2.o pasalaysay. V. Ano IV. Gawain C. patanong at padamdam.Takdang Aralin Gumawa ng maikling dayalogo tungkol sa masisipag at masisigasig na mag-aaral. 6. Paglalapat Pagmasdan ang larawan sa pahina 20. Gamitin ang angkop na pangungusap. Pinatnubayang Pagsasanay Basahin ang sitwasyon sa pahina 17. pah. p. _____!. Isulat ang sagot sa patlang. Diniligan ni Ana ang kinulang damit. Ang balot ay isa sa tanging pagkaing 5. . _____________3. ( Pagdiriwang ng Wikang Fil. 17) at x kung nasa Di Karaniwang Ayos. 47) ______________ a. Malayang Pagsasanay Isulat sa papel ang uri ng pangungusap. Hiyas. Pagtataya ang sasabihin mo sa iyong katabi. Matalino ang batang iyan. Ang matuling tumakbo ang nanalo sa laro.Gumamit ng mga pangungusap na nasa Karaniwan at Di-Kraniwang Ayos. IV.

Naku! Kayganda nga pala ng . 42-47 Binhi V p. Panimulang Gawain . Nakikilala at nagagamit sa lahi. 2009 ________1. ________4. ________2. Pamamaraan A. Wika p. Nakikilala ang iba¶t ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit. 11-14 II.karaniwan at di-karaniwan. V. Ayos ng Pangungusap.Hulyo 7.Karaniwan o Di-Karaniwang Ayos/Tuwid o Kabalikang Ayos Pagpapahalaga: Kahalagahan ng I. Ako ay isang batang Pilipino. puno Pagtatanim Ng mga -Nagagamit sa pagpapahayag/pagsasalaysay ang mga uri ng pangungusap ayon sa gamit.Natutukoy ang posisyon ng simuno at panaguri sa karaniwan at di-karaniwang Alamat ng Unang Lalaki at ayos ng pangungusap. Pahiram nga ng aklat tungkol sa Bayaning Pilipino. ________3. Mabuhay ang Kalayaan! Sang.35-36 Hiyas sa Wika p. Babae sa Lipunan. Takdang Aralin Sumulat ng isang maikling duladulaan Pagdiriwang ng Wikang FilipinoGamit ang iba¶t ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit. Sino ang pinagmulan ng ating I. pagsasalaysay ang ayos ng pangungusap . 34-47 Hunyo 10. ________5. III. 2009 PELC p.

c. h. e. d. Malayang Pagsasanay Isulat kung karaniwan o dikaraniwan ang ayos ng mga pangungusap. . Sangunian: PELC p. C. III. si Patak-Tubig! Kami ay nagiging water vapor.1. Inyong Lingkod. 35 ( pagpapatuloy ng aralin kahapon) Hiyas sa Wika p. Mga uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit Ano ang 2 ayos ng pangungusap? Ano ang posisyon ng simuno at panaguri sa bawat ayos? Magbigay ng halimbawa nito. Pagkatapos ay isulat itong muli sa iba namang ayos. g.5) f. mga tao ang may kasalanan. 1. Bumabalik kami sa lupa sa anyo ng ( ipagpatuloy ang aralin kahapon. Babalik kami sa lupa sa anyo ng ulan. Sobra ang init ng mundo. Panimulang Gawain a. Ng Wikang Filipino (wika) p. (Hiyas p. 15. Ito ang aming papel sa daigdig. Panimulang Gawain: A.Pangwakas na Gawain i. Ang mga puno ay kinitil ninyo. 14) III. Balik Aral: Anu-ano ang iba¶t ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit? Magbigay ng mga halimbawa nito. Pangwakas na Gawain Pagpapahalaga: Pakikiisa at Pagtutulungan 8. Ang bahang dala namin ay maiiwasan. 2933 C. b. Balik-Aral II.20 Pag. Kayo. C.

Salungguhitan ng minsan ang simuno at makalawa ang panaguri.Isulat ang angkop na pangungusap na dapat sabihin ng tauhan niyang ilaga. p. Ang balut ay masustansiya. Isulat ang ayos ng pangungusap. 6. _____!.ulan. Pinatnubayang Pagsasanay Basahin ang sitwasyon sa pahina 17. Ang protinang taglay Kilalanin ang uri ng pangungusap ayon sa gamit nito. Paglalapat Pagmasdan ang larawan sa pahina _______________d. ang bayan ng Pateros ay nakilala bilang bayan ng balut. _______________h. P. _______________c. 47) Isulat sa papel ang uri ng pangungusap. Ang itlog ay naisipan 20. pah. Di sinasadya ang pagkakatuklas ng balot ng isang tagaPateros. ( Gawain A. Tinikman niya ang isa. Ang balot ay isa sa tanging pagkaing _______________b. Sabihin ang uri nito. BUhat noon. Pagtataya _______________f. 5. Hindi malaman ng may-ari ang gagawin sa maraming itlog ng pato. (Hiyas sa Wika. Higit itong mayaman sa kalsiyum kaysa karaniwang itlog. _______________g. Gamitin ang angkop na pangungusap. Malayang Pagsasanay ( Pagdiriwang ng Wikang Fil. _______________i. IV. Hiyas. sa larawan. Ano ang sasabihin mo sa iyong katabi. ________1. 17) 9. Isulat ang sagot sa patlang. _______________e. Paglalapat Basahing mabuti ang pangungusap. Saan kaya nila dadalhin iyon? 7. . Ako ay isang batang Pilipino. 18) ______________ a. Gawain C.

Gumamit ng mga pangungusap Gamit sa Salita na nasa Karaniwan at Di-Karaniwang Ayos. V. _____________3. _____________4. IV. Ang gatas ay mabuting inumin ng mga bata. . ________5. Naku! Kayganda nga pala ng iminumungkhi ng doktor sa mga nagdadalng-tao. Ang matuling tumakbo ang nanalo sa laro.Nakabubuo ng iba¶t-ibang mahabang salita sa tulong ng panlapi. Takdang Aralin Sumulat ng isang maikling duladulaan Gamit ang iba¶t ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit. Mabuhay ang Kalayaan! Lagyan ng / kung ang pangungusap ay nasa Karaniwang Ayos at x kung nasa Di Karaniwang Ayos. lahi.Takdang Aralin Gumawa ng maikling dayalogo II. Matalino ang batang iyan. 2009 I. Pagtataya ________4. _____________2. Natutukoy ang salitang ±ugat at panlaping gamit sa salita. V. Sino ang pinagmulan ng ating ng balot ay madalini tunawin. Pahiram nga ng aklat tungkol sa Bayaning Pilipino. Diniligan ni Ana ang kinulang damit. Ang balot ay ________3. Ang likod ng bata ay nilagyan niya ng twalya. _____________1. Pagtukoy sa Salitang Ugat at Panlaping tungkol sa masisipag at masisigasig na mag-aaral. _____________5. Hunyo 15.________2. Alamat ng Unang Lalaki at Babae sa Lipunan. _______________j. Pagbuo ng Mahabang Salita .

13-18 Manwal p.Naipapaliwanag ang kahulugan ng salita ayon sa intensidad. 37 Pagdiriwang ng Wikang Pilipino Pagbasa p. Pamamaraan: II. at tambalan? Magbigay ng halimbawa ng . PELC Hiyas sa Pagbasa pahina 42 Pagdiriwang ng Wikang Pilipino (Pagbasa) p. 1. Pamamaraan A. maylapi. 2009 I. . 147-148 Pagpapahalaga: Pagtutulungan 2.Naaayos ang pangkat ng salita ayon sa intensidad ng kahulugan ng salita. III. Bago-Bumasa 3. Bago Bumasa: Sang. Pagganyak Mahalaga ba ang punungkahoy? Bakit? III.Sang. Balik-Aral Ano ang mga salitang payak. Pagpapahalaga: Pakikiisa . 2-5 July 8. Pagpapaunlad ng Talasalitaan 1. Nagagamit ang clining o paghahati-hati ng intensidad ng kahulugn ng salita. 27-30 Paano tayo makakabuo ng iba¶t ibang salita mula sa salitang ugat? Hiyas sa Pagbasa p. Pagsusunud-sunod ng Salita Ayon sa Intensidad ng Kahulugan A. Balik ± Aral Ano ang salitang ugat ng salitang: PINANGALAGAAN PELC p.

Habang ± Bumabasa -kaaya-aya -yumanig 1.mabuti . Pagdiriwang ng Wikang Fi.Troso Tangi Masaya kawani nakaligtaan pagsapit bawat isa. 13-14 2. Pagpapaunlad ng Kasanayan -.Kagubatan bukirin .tinuloy 1. B. Ng W. 2 ± 6) 4.magkasama . Pagtalakay sa mensahe at diwa ng kwento. Habang-Bumabasa 3. 16 4. Pagtalakay sa Detalye ng Kwento Sagitin Natin p.dumating . P. Pagtatakda ng Layunin ³Bakit bumaba na sa bundok ang magkaibigan?´ Gamitin sa pangungusap ang sumusunod na salita at ibigay ang kahulugan nito. Pakikinig sa kwento. . P. Fil. Paghahawan ng Balakid 4. Pagganyak Saang bayan matatagpuan ang Mt.Pagbasa sa kwento ³Ang Bundok Tralala´ (Pang. Paglalahad .Ipabasa ang mga salita. 3. Pagbubuo ng Pagganyak na Tanong ³ Bakit kahindik-hindik ang Biyernes na iyon sa pamilya Dichoso?´ 2. Pagbasa sa mga salitang hango sa kwento. Pagsagot sa Tanong Pagganyak 3. 2. Pagpapaunlad ng Kasanayan a. Pansinin ang .taimtim . -kahindik-hindik -pahuni-huni B. Pinatubo? Ilarawan ito.

Tukuyin ang mga salitang ugat at panlaping ginamit ditto. kasama f. Paglalahat b.. nasugatan -bumubulong Ano ang napansin nyo sa mga 3. b. mabagal 2.Kagulat-gulaT 1.pagkaubos pagkakaayos nito. Pagsasanay Salungguhitan ang mga panlaping ginamit at kulungin ng kahon ang salitang ugat. . Pangwakas na Gawain . Pangwakas na Gawain 5. 5) Paano sila napapangkat? 1. salita? (Gawain 2 p. bumuo ng iba¶t ± ibang mahabang salita sa sumusunod na salitang ugat. akyat g. Paglalapat Sa tulong ng panlapi. kaibigan b. a.umaawit . Paglalahat a. torso Ang paggamit ng clining o paghahati ng intensidad ng kahulugan ng salita ay pagpapangkat ng kahulugan ng salita ayon sa digri ng kahulugan nito. May mga salitang magkakapangkat subalit . -Kakila-kilabot .Kabigla-bigla .Paano tayo makabubuo ng iba¶t ± ibang salita sa tulong ng mg panlapi? -humihimig . Pagtatalakayan sa paggamit ng cline o paghahati ng intensidad ng kahulugan ng salita.Nakakatakot C. C.umuusal 2.

(tsart) 1. a. hagikhik pasigaw. Maasikaso at may kusang loob din siya. sindak. gamit e. galit. paatungal iyak. 4. tawa. bundok h. ubos j. Natutukoy ang salitang ±ugat at panlaping gamit sa salita. 1. lungkot.c. 3. halakhak. hindik inis. Takdang Aralin: _____ Sumulat ng mga 10 salitang gumagamit ng mga panlapi. bukid i. dabog. gimbal. Malayang Pagsasanay Ayusin ang mga salita ayon sa intensidad ng kahulugan. gubat nagkakaiba lamang sa digri ng kaantasan. 2. 6. _________ nguya ` V. Pinatnubayang Pagsasanay Basahing mabuti ang mga salita. hikbi takot. 7. I. Paglalapat Isulat ang wastong pagkakasulat ng salita ayon sa intensidad ng kahulugan. 2009 8. Pagtataya Sipiin sa papel ang mga salitang ugat na maylapi sa pangungusap. kagat ___________ tikim _________ namnam Hunyo 16. 5. sigaw IV. Magandang pagmas\dan ang kanilang pinaglinisan. pasabi. Nakasisilaw sa kaputian at kalinisan ang mga labada niya. b. d. e. . ngawa. ngiti. Ikahon ang salitang-ugat. putol d.Nakabubuo ng iba¶t-ibang mahabang 4_________ sunog . Lahat ng kanilang damit ay pinaplantsa. c. Pagsunud-sunudin ayon sa intensidad ng kahulugan nito. Maaari kang manalamin sa kanilang makintab na sahig. paanas.

3. Sang. napangiti ( ipagpapatuloy ang aralin kahapon) naaliw . PELC Hiyas sa Pagbasa pahina 42 Pagdiriwang ng Wikang Pilipino (Pagbasa) p. 3____________ paso 2_____________init II. Bago Bumasa: 2. 2-5 1. Pagtataya Ayusin ang mga sumusunod na salita ayon sa intensidad ng kahulugan. yamot inis 2. Pagtukoy sa Salitang Ugat at Panlaping Gamit sa Salita Pagbuo ng Mahabang Salitas 1_____________ lapnos IV.salita sa tulong ng panlapi. saksak 1. Pamamaraan: A. lumalaki lumalala lumalapad dumarami Pagpapahalaga: Pakikiisa galit poot III. Balik ± Aral galos daplis hiwa Ano ang mga panlapi? Paano tayo makakabuo ng mga salita sa tulong nito? Magbigay ng mga salitang may panlapi.

Pagsusunud-sunod ng Salita Ayon sa Intensidad ng Kahulugan Sang. akyat g. Nagagamit ang clining o paghahati-hati ng intensidad ng kahulugn ng salita. putol d. kasama c. . gubat I. . kaibigan b. bukid i.Naaayos ang pangkat ng salita ayon sa intensidad ng kahulugan ng salita. Pagsasanay Salungguhitan ang mga panlaping ginamit at kulungin ng kahon ang salitang ugat. Paglalapat Sa tulong ng panlapi. Magtala ng 5 salitang nakaayos ayon sa intensidad ng kahulugan. Takdang Aralin 3. Pang wakas na Gawain lumigaya 2. IV. Pagtataya Sipiin sa papel ang mga salitang ugat na maylapi sa pangungusap. nasugatan 4. bundok f.Naipapaliwanag ang kahulugan ng salita ayon sa intensidad. Ikahon ang salitang-ugat. ubos j. mabagal 4. liko lihis daplis sala V. II. 2009 a. Hulyo 9. torso h. . bumuo ng iba¶t ± ibang mahabang salita sa sumusunod na salitang ugat. gamit e. 5) 3.sumaya C. (Gawain 2 p.

A. 27-30 Hiyas sa Pagbasa p. Balik-Aral Ano ang clining? Paano napapangkat ang mga salita sa paraang ito? Hunyo 17. 147-148 Pagpapahalaga: Pagtutulungan 5. tawa. Pagsusunu-sunod ng mga Ideya sa Ulat na Napakinggan . Lohikal na napagsusunud-sunod ang mga ideya sa ulat na napakinggan. paatungal iyak. Magandang pagmas\dan ang kanilang pinaglinisan. Pinatnubayang Pagsasanay Basahing mabuti ang mga salita. Manwal p. hindik II. Nakasasagot sa mga tanong tungkol sa detalye ng ulat na napakinggan. Lahat ng kanilang damit ay pinaplantsa. ngiti. III. 2009 (pagpapatuloy ng aralin kahapon) I. b. Bago-Bumasa 1. Nakasisilaw sa kaputian at kalinisan ang mga labada niya. hikbi takot. halakhak. hagikhik pasigaw. Pagdiriwang ng Wikang Pilipino Pagbasa p. 37 1. sindak. Takdang Aralin: Sumulat ng mga 10 salitang gumagamit ng mga panlapi. C.PELC p. ngawa. Maasikaso at may kusang loob din siya. gimbal. a. Paglalahad ng Ulat c. Naibibigay ng maliwanag ang mga detalye sa ulat na napakinggan. 4. d. paanas. Pagsunud-sunudin ayon sa intensidad ng kahulugan nito. 13-18 2. 3.Maaari kang manalamin sa kanilang makintab na sahig. lungkot.6. Pamamaraan V. pasabi.

Sang. 2. dabog. 121 inis. Pagtataya b. Malayang Pagsasanay Ayusin ang mga salita ayon sa intensidad ng kahulugan. 8-14 Sanayang Aklat p. Pamamaraan tikim _________ _________ namnam __________ A. (tsart) 1. PELC p.35 Pagdiriwang ng Wikang Filipino (Wika) p.e. Balik-Aral 8. Paglalahad 2_____________ a.Panlinang na Gawain 3____________ 3. nguya Pagpapahalaga: Pagpapahalaga sa Punung-kahoy kagat ___________ III. Pakikinig sa Ulat ³ Niyog Puno ng Buhay´ (aklat p.Panimulang Gawain 1. Paglalapat Isulat ang wastong Paano mo maibabahagi o maiiulat na muli pagkakasulat ng salita ayon sa intensidad ang balitang napakinggan? ng kahulugan. 8-9) IV. Pagganyak Anu-ano ang mga pakinabang natin sa puno ng niyog? sunog B. Pagtalakay sa nilalaman ng 1_____________ lapnos init paso 4_________ . galit. sigaw 7.

6. saksak galos daplis hiwa Pakinggan ang ulat at tandaan ang mga lohikal na pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari dito. Paglalapat 3. (Gawain 2 p. 13) 7. napangiti naaliw sumaya lumigaya IV.ulat (Sagutin Natin p. Paggiling ng buto upang maging pulbos. lumalaki lumalala lumalapad dumarami inis galit poot Pakinggang mabuti ang pag-uulat at pagkatapos. 4. Pinatnubayang Pagsasanay 2. Malayang Pagsasanay Basahin ang kwento. yamot Paano natin maibibigay ng wasto ang mga ideya sa isang ulat? 5. Pagtataya Pakinggan ang maikling ulat at tandaan ang mga pangyayari ayon sa lohikal na 5. ibigay ang wastong pagkakasunud-sunod ng mga ideya dito.9) C. Paglalahat Ayusin ang mga sumusunod na salita ayon sa intensidad ng kahulugan. 1. Pangwakas na Gawain 4. lihis . (Gawain 3 p. Lagyan ng bilang 15. liko pagkakasunud-sunod.4) _____a.Isulat ang ideyang ibinibigay nito ayon sa wastong pagkakasunud-sunod.

_______5. ______3. Inilagay niya ito sa isang plato at ipinatong sa ibabaw ng mesa. _______4. Iulat itong muli sa . Takdang Aralin Upang tingnan kung gising na Ang ina. Natanaw na lamang niya ang dulo ng buntot ng pusa na nasa Ilalim ng mesa. Nang bumalik siya sa kusina laking gulat niya ng makita ang bangus na nasa ibabaw ng mesa.Sanayang Aklat p.(Talata. Takdang Aralin Makinig ng isang balita. V. 121) daplis sala ______1. Magtala ng 5 salitang nakaayos ayon sa intensidad ng kahulugan. ______2. Nagprito ng bangus si Marta para sa kanyang almusal. Pumasok siya sa loob ng bahay V.

Pamamaraan A. Balik-Aral .Panimulang Gawain 1. 8-14 Sanayang Aklat p. Lohikal na napagsusunud-sunod ang mga ideya sa ulat na napakinggan.klase. 121 Pagpapahalaga: Pagpapahalaga sa Punung-kahoy III. Paglalahad ng Ulat Pagsusunu-sunod ng mga Ideya sa Ulat na Napakinggan Sang. II. Hunyo 18. PELC p.35 Pagdiriwang ng Wikang Filipino (Wika) p. 2009 I.

121) ______1. (Gawain 3 p.Isulat ang ideyang ibinibigay nito ayon sa wastong pagkakasunud-sunod.Paano natin maibibigay ng wasto ang mga ideya sa isang ulat? (pagpapatuloy ng aralin kahapon) C. Lagyan ng bilang 15.6. Paglalapat Pakinggan ang ulat at tandaan ang mga lohikal na pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari dito. Malayang Pagsasanay Basahin ang kwento.Sanayang Aklat p.4) _____a. Pumasok siya sa loob ng bahay Upang tingnan kung gising . 13) 7. (Gawain 2 p. IV. Pagtataya Pakinggan ang maikling ulat at tandaan ang mga pangyayari ayon sa lohikal na pagkakasunud-sunod. (Talata. Paggiling ng buto upang maging pulbos.

______3.na Ang ina. Natanaw na lamang niya ang dulo ng buntot ng pusa na nasa Ilalim ng mesa. V. Takdang Aralin Makinig ng isang balita. Iulat itong muli sa klase. Nagprito ng bangus si Marta para sa kanyang almusal. _______5. 2009 . _______4. Inilagay niya ito sa isang plato at ipinatong sa ibabaw ng mesa. Hunyo 19. ______2. Nang bumalik siya sa kusina laking gulat niya ng makita ang bangus na nasa ibabaw ng mesa.

37 DM-Sanayang Aklat p. C. palugit at wastong pasok sa pagsulat ng talata. II. Paglalahad Talata DIwang Makabansa-Sanayang Aklat p. Nagagamit nang wasto ang mga bantas. 31 ³ Mga Katutubo´ Pagpapahalaga: Pagkakapantay-pantay III. . malaking titik. 1.Hunyo Sang. Pagsulat ng Talata Buwanang Tudla. PELC p. A. 31 2.I. Pamamaraan Pagganyak Sinu-sino ang mga katutubo sa Pilipinas? Saan sila matatagpuan? B. Pagtalakay sa Talata Pagsulat nang wasto sa talat.

23-26 Pagpapahalaga: Pagiging magalang. Pagkuha ng indeks sa pagsulat ng talata. masunurin. Wastong Pagsasagawa ng Tagubilin o Panuto Sang. Malinis. Naiuulat ang mga tagubiling napakinggan sa sariling pangungusap. 151-156 Pagdiriwang ng Wikang Pilipino Wika p. matapat. II. Naisasagawa nang wasto ang mga tagubiling napakinggan. Naisasagawa nagng wasto ang nabasang panuto. Pagwawasto V. PELC p.36 Hiyas sa Wika p. 2009 I. Hunyo 22.IV. .

Balik-Aral Ano ang tagubilin? B. A. Sagutin Natin. 24 Pag-iisa-isa sa mga tagubilin. Pagbasa sa Tula ng Isahan Pagbasa sa Tula ng Maramihan Pagtalakay sa Tula Pagtalakay sa mensa he ng Tula. b.Tula Magagawa Mo Ba? a. c. Saan karaniwang makikita ang tagubiling ito. Paglalahad 1. Panlinang na Gawain 3. P. 1.masikap at Maagap III. ipabigay ang kahalagahan ng wastong pagsunod dito. Maupo at maghintay tawagin ang Iyong numero. 2. Pamamaraan Panimulang Gawain Pagganyak Magpakita ng Tagubilin. .

Paglalahat Ang tagubilin ay mensahe o pahayag na kinakailangang sundin upang makatulong sa katuparan ng minimithing layunin. Paglalahad 2 Tagubilin at Direksyon (Hiyas sa Wika p. .Pinatnubayang Gawain Pakinggan ang dayalogo at pag-ukulan ng pansin ang mga tagubilin. 7. 154) -Bakit mahalaga ang mga tagubilin sa paaralan? Ano ang mangyayari kung walang ganitong tagubilin? 5. Ang pagsunod sa tagubilin ay nagbubunga ng maayos na gawain. Pangwakas na Gawain 6. Sagutin ang mga tanong ukol dito.4.Pagtatalakayan C.

2. 27 Ipaliwanag kung ano ang ipinagagawa sa bawat tagubilin. Ano ang tagubilin ni Gng. 9. 5. 9. 26-29) a. Malayang pagsasanay a.28) IV.Gawin ang tagubilin. Paglalapat Itala ang detalye ng tagubilin sa bawat sitwasyon. 3. 4. 1. Makinig nang mataman. No ³U´ Turn Maghintay ng Pagkakataon Huwag tapakan ang Damo . b. Hintuan ng Bus. Nagpatawag ang punung-guro ng pulong ng mga magulang at guro na gaganapin sa liwasan ng paaralan.(Gawain 1 p. 1. (Gawain 3 p. Pagtataya Isulat ang kahulugan ng sumusunod na tagubilin.Gawain A & B p. Cruz sa mga tuyong dahon sa sampayan? 8.

2004 I. II.36 Hiyas sa Wika p.Naisasagawa nang wasto ang mga tagubiling napakinggan. PELC p. Hunyo 23.Ipaskil ito angkop paglagyan nito. Naisasagawa nagng wasto ang nabasang panuto. Wastong Pagsasagawa ng Tagubilin o Panuto Sang. Takdang Aralin Gumawa ng isang Tagubilin na sa palagay mo ay kailangan sa ating paaralan. 23-26 Pagpapahalaga: Pagiging magalang.V. 151-156 Pagdiriwang ng Wikang Pilipino Wika p. Naiuulat ang mga tagubiling napakinggan sa sariling pangungusap. .

.Pagganyak Anong tagubilin ang kailangan sa ating paaralan? Paano ito makakatulong? ( pagpapatuloy ng aralin kahapon) C.Pinatnubayang Gawain Pakinggan ang dayalogo at pag-ukulan ng pansin ang mga tagubilin.Malinis.1. masikap at Maagap III.Malayang pagsasanay a. Sagutin ang mga tanong ukol dito. matapat. (Gawain 1 p.Gawin ang tagubilin. 26-29) Ano ang tagubilin ni Gng. Cruz sa mga tuyong dahon sa sampayan? 8. Pamamaraan A.7. masunurin. Balik-Aral Ano ang tagubilin? Bakit kailangan ang mga tagubilin? Mahalaga ba ang pagsunod dito? Bakit? 2 .

3. Makinig nang mataman. Hintuan ng Bus.28) IV. bawat A. 5. No ³U´ Turn Maghintay ng Pagkakataon Huwag tapakan ang Damo V. 2. Pagtataya Isulat ang kahulugan ng sumusunod na tagubilin. 27 Ipaliwanag kung ano ang ipinagagawa sa bawat tagubilin.Paglalapat Itala ang detalye ng tagubilin sa sitwasyon.Gawain A & B p. 4.b. Takdang Aralin Gumawa ng isang Tagubilin na sa palagay mo ay kailangan sa ating paaralan. 9. 1.Ipaskil . (Gawain 3 p. Nagpatawag ang punung-guro ng pulong ng mga magulang at guro na gaganapin sa liwasan ng paaralan.

2009 I.Nakabubuo ng mga bagong tambalang salita. 40-42 Pagpapahalaga: Pagtanaw ng Utang Na Loob III.Tambalang Salita Sang. . II. 35 Pagdiriwang ng Wikang Pilipino Pagbasa p.ito angkop paglagyan nito. Bago Bumasa 1. Natutukoy ang kahulugan ng tambalang salita. 7-12 Hiyas sa Pagbasa p. Pamamaraan A. Balik-Aral .Nagagamit sa pangungusap ang tambalang salita. Hunyo 24. . PELC p.

-mabagal -nasugatan nadaanan dumating masama 2. kaginsa-ginsa¶y nakabaluktot mamasigla mapula patang-pata 4. 2. Pagbubuo ng Pagganyak na Tanong ³Paano tumanaw ng utang na loob ang alaga ni Ruth?´ . 5. 4. Ipatukoy ang salitang-ugat at mga panlaping ginamit dito. Paghahawan ng Balakid Pagbibigay kahulugan sa mga Salita 3.Ipabasa ang mga salitang maylapi. Pagganyak Marunong bang tumanaw ng utang na loob ang isang alagang hayop? Paano kaya ito mapapatunayan? 3. 1. 3.

43 8. Ipabigay ang kahulugan nito.B. Paglalahat Ang tambalang-salita ay dalawang salitang-ugat na pinagsama.42) 9. Pangwakas na Gawain 10. Pagsagot sa Tanong Pagganyak ³ Iniligtas sina Ruth sa posibleng sunog ng kanyang alagang aso.Habang Bumabasa 5. Pagbasa sa Kwento. Pagtalakay sa Detalye ng Kwento Unawain at Sagutin p. Pagtalakay sa Konsepto ng tambalang-salita. (Hiyas sa Pagbasa p.Pagpapaunlad ng Kasanayan Ipabasa ang mga salitang hango sa Kwento. C. Hiyas sa Pagbasa p. 40-41 6. Nagkakaroon ng panibagong kahulugan ang nabuong tambalang salita. .´ 7.

(Pagdiriwang ng Wikang Pilipino. 2.11. 4. Pagsasanay Piliin sa kahon ang kahulugan ng tambalang-salitang may salungguhit. (Pagdiriwang sa Wikang Pilipino. matigas nagmamakaawa matulungin rainbow maramdamin 12. 12) 1.Kaygandang pagmasdan sa kalangitan ng bahag-hari. Pusong-bakal na ang iyong kalooban. Ibigay ang kahulugan nito. Gawain . Gawain 2 pah. Tiklop-tuhod sa paghingi ng tawad ang may kasalanan. 3. Paglalapat Hanapin sa kanan ang isa pang salitangugat upang makabuo ng tambalang salita. 5. Bakit ka umiiyak? Balat-sibuyas ka na pala ngayon. Talagang bukas-palad ang magasawang iyan.

yaman 3.Lakad-pagong pala ang ginawa niya kaya nainip sila sa kahihintay. 2. 4. taingang f. kamyas 5. alamang 4.Tanghaling-tapat na ng makaluto ang ina.Laging bumabagsak ang batang . buhay 7. alat h. ingat d.kawali i. 1. marami IV. Pagtataya Pakinggang mabuti ang bawat pangungusap. nagmumurang c.3. Isulat ang tambalang-salita at ibigay ang kahulugan nito. bata g. pagong 6. Nagtaingang-kawali ang ina sa pagiyak ng anak. isip 8. p. lakad a. 3. pugad 2. 12) A B 1. nagmumurang b. naniningalang e.

Pamamaraan 1. Hunyo. 2009 I. 26. Ibigay ang kahulugan nito at gamitin ito sa pangungusap.iyan Sapagkat siya¶y utak-ipis 5. II. Balik-Aral Mahahalagang konsepto 2.Pamasak-butas lang naman ako sa kanilang koponan. . Takdang-Aralin Magtala ng limang tambalang salita. Nakasasagot ng wasto sa Sumatibong Pagsusulit. C. Sumatibong Pagsusulit Pagpapahalaga: Katapatan III. Pagbibigay at pagpapaliwanag ng pamantayan. Pagsusulit Pagwawasto at Pagtalakay sa sagot. V. Pagganyak Handa na ba kayo sa pagsusulit? B. A. D.

21-31 . Nakikilala at nagagamit sa pagsasalaysay ang mga uri ng pangungusap ayon sa payak. 34-41 Hiyas sa Wika p. -Nakapagbubuo ng mga pangungusap na payak. tambalan at hugnayan -Nakapagbibigay ng mga pangungusap na payak. PELC Pagdiriwang ng Wikang FilipinoWika p. V. Kayarian ng Pangungusap (Payak. Tambalan at Hugnayan) Sang.IV. Hunyo 29. tambalan at hugnayan. Pagtatala Kasunduan Mag-aral tuwina. II. 2009 I. tambalan at hugnayan.

22-28) 5. Pangunusap na Tambalan 3. Pagtatalakayan . Panimulang Gawain 1. Balik-Aral Uri ng pangungusap ayon sa gamit. PagganyakNakarating na ba kayo sa Baguio? Ano ang pangarap mo sa buhay? B.Pagpapahalaga: Pagsisikap III. Paglalahad Kwento. Mga bahagi ng pangungusap.³Nabuong Pangarap´ p. Pamamaraan A. 2. 34-35 .Pagtalakay sa mensahe ng kwento 4. Pagsusuri sa mga pangungusap hango sa kwento at pagtukoy sa kayarian nito. Panlinang na Gawain 3. Pangungusap na Payak 2. 1. Pangungusap na hugnayan (Hiyas sa Wika p.

Tambalan ang pangungusap kung dalawang ideya o diwa ang ipinahahayag. Paglalahat Ang pangungusap na payak ay pangungusap ng iisang ideya lamang. 29) 1.C. (Hiyas Gawin A p. Indikasyon ito na hindi makayang palamigin ng mga bagong tanim na puno ang mga nabanggit na bansa. Pangwakas na Gawain 6. Sa Rusya ay pangalawang tinapay ang patatas at sa maraming bansa. 8. (Hiyas Gawin A p. Hugnayan naman ang pangungusap kung nagpapahayan ng isang buong diwa at isng parirala o di buo ang diwa. Pinatnubayang Pagsasanay A. Malayang Pagsasanay . salungguhitan ng isang beses ang malayang sugnay at dalawang beses ang di-malayang sugnay. B. 7. Sabihin kung payak o tambalan ang mga pangungusap. Sa mga sumusunod na hugnayang pangungusap. ito ang pangunahing pagkain ng mga tao. 23) 1.

IV. Nagluluto ako at siya naman ang naglilinis ng bahay. 39-40) a. a. Aalis na sila ngayon at iyon ay alam nating lahat. tambalan o hugnayan. Walang maniwala sa kanyang . _____2. Madilim ang gabi subalit maliwanag naman ang buwan. ______4. 9. Paglalapat Isulat ang P. Lalo akong natakot nang marinig ko ang kwento niya. 2.Suriin ang kayarian ng mga sumusunod na pangungusap. _____3. kung ang pangungusap ay payak. Pagtataya Kilalanin ang kayarian ng pangungusap kung payak. Umiiyak ang babae samantalang galit na galit naman ang lalaki. ______5. T kung tambalan at H kung hugnayan. Bibili sila ng damit at sapatos sa pamilihan. (Pagdiriwang ng Wikang Fil p. _____1.

PELC Pagdiriwang ng Wikang FilipinoWika p.sinabi sapagkat wala namang nakakita kahit isa. II. Takdang-Aralin Sumulat ng tig-dadalawang pangungusap sa bawat kayarian ng pangungusap. tambalan at hugnayan. Hunyo 30. tambalan at hugnayan -Nakapagbibigay ng mga pangungusap na payak. 2009 I. V. Tambalan at Hugnayan) Sang. 34-41 . tambalan at hugnayan. -Nakapagbubuo ng mga pangungusap na payak. Kayarian ng Pangungusap (Payak. Nakikilala at nagagamit sa pagsasalaysay ang mga uri ng pangungusap ayon sa payak.

21-31 Pagpapahalaga: Pagsisikap III. salungguhitan ng isang beses ang malayang sugnay at dalawang beses ang di-malayang sugnay. Magbigay ng mga pangungusap sa bawat isa.ano ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian? Ilarawan ang pangungusap na payak. 7. Sabihin kung payak o tambalan ang mga pangungusap. tambalan at gugnayan. Sa Rusya ay pangalawang tinapay ang patatas at sa maraming bansa. Pinatnubayang Pagsasanay A. Pamamaraan A. ito ang pangunahing pagkain ng mga tao. Panimulang Gawain 1. B. Sa mga sumusunod na hugnayang pangungusap. Balik-Aral Anu. . (Hiyas Gawin A p.Hiyas sa Wika p. 23) 1. ( pagpapatuloy ng aralin kahapon) C.

a. tambalan o hugnayan. _____2.(Hiyas Gawin A p. 8. . Malayang Pagsasanay Suriin ang kayarian ng mga sumusunod na pangungusap. _____1. IV. Indikasyon ito na hindi makayang palamigin ng mga bagong tanim na puno ang mga nabanggit na bansa. T kung tambalan at H kung hugnayan. Aalis na sila ngayon at iyon ay alam nating lahat. Pagtataya Kilalanin ang kayarian ng pangungusap kung payak. Paglalapat Isulat ang P. (Pagdiriwang ng Wikang Fil p. 3940) a. Madilim ang gabi subalit maliwanag naman ang buwan. 29) 1. Nagluluto ako at siya naman ang naglilinis ng bahay. Bibili sila ng damit at sapatos sa pamilihan. 9. kung ang pangungusap ay payak.

______4. Lalo akong natakot nang marinig ko ang kwento niya. V. Walang maniwala sa kanyang sinabi sapagkat wala namang nakakita kahit isa. Umiiyak ang babae samantalang galit na galit naman ang lalaki._____3. ______5. Takdang-Aralin Sumulat ng tig-dadalawang pangungusap sa bawat kayarian ng pangungusap .