Ano ang Pangngalan? Uri at Kailanan ng Pangngalan?

Ang Pangngalan ay mga salitang pantawag sa tao, bagay, hayop, lunan, kalagayan o pangyayari. Mga Uri ng Pangngalan Pangngalang Pantangi ± ito ay sadya, tiyak o tanging tawag sa tao, hayop, bagay, lunan o pangyayari. Halimbawa: Pilipino Sierra Madre Juan Perlas ng Silangan Pangngalang Pambalana ± ito ay karaniwan o balanang tawag sa tao, hayop, bagay, lunan o pangyayari. Halimbawa: dayuhan bansa kaisipan lakas Uri ng Pangngalang Pambalana Basal ± ang basal ay nasa isip, diwa, o damdamin. Halimbawa: panaginip kuru-kuro

kaligayahan kaunlaran Tahas ± ang mga bagay na nakikita o nahahawakan. Halimbawa: papel lapis aklat pahayagan Lansak ± ang lansak ay nagsasaad ng kaisahan sa karamihan o kabuuan. Halimbawa: Hukbo Langkay Lupon Bigkis Kailanan ng Pangngalan Ang Pangngalan ay mayroon din tatlong kailanan ± Isahan, Dalawahan, Maramihan. Nakikita ito sa paggamit ng salitang-ugat, sa paglalapi, sa paggamit ng mga panandang ± ang o ang mga, at sa mga pang-uring pamilang. Halimbawa: Kapatid (isahan) Magkapatid (dalawahan) Magkakapatid (maramihan)

Hunyo - Hulyo

Hunyo 1, 2009

Hulyo 1, 2009

I. Nagagamit nang may ganap na kahusayan ang mga batayang kasanayan sa pakikinig. - Nakakasagot /Naibibigay ang detalye ng balitang napakinggan.

I. Nagagamit nanga wasto ang mga pamatnubay na salita sa diksyunaryo. Nagagamit ang diksyunaryo sa paghahanap ng impormasyon. Natutukoy kung saang pamatnubay na salita makikitaang isang salita.

II. Pakikinig at Pagbibigay ng Detalye ng Balitang Napakinggan II.Paggamit ng Pamatnubay na Salita sa Diksyunaryo Sanggunian: PELC p. 35 Pagdiriwang ng Wikang Fil. (Wika) p. 2- 7 Sang. PELC p.38-41 Pagpapahalaga: Katapatan Wika p. 19-27 III. Pamamaraan: Hiyas sa Pagbasa p. 21-22 A. Panimulang Gawain: 1. Balik ± Aral Pagpapahalaga: Kasipagan/ Disiplina sa Anu-ano ang mahahalagang sangkap ng balita na dapat mabatid ng mga tagapakinig? Anu-ano ang mga katanungan sinasagot ng isang balita? Pag-aaral Pagdiriwang ng Wikang Filipino-

III. Pamamaraan A. Bago-Bumasa

2. Pagganyak

1. Balik-Aral

Ano ang mga paraang makapagpapakita ng katapatan?

Ano ang tambalang-Salita? Magbigay ng mga halimbawa nito.

B. Panlinang na Gawain 2.Pagganyak 3. Paglalahad a. Pakikinig sa Balita (Babasahin ng Guro) B. Pagtalakay sa nilalaman ng balita. (ano, sino, kailan, saan, paano, bakit) 3. Paghahawan ng Balakid Ibigay ang kasingkahulugan ng sumusunod na salita. a. 4. Pagtatalakayan b. C. Pangwakas na Gawain c. 4. Paglalahat d. Ang balita ay pangyayaring nagaganap sa ating kapaligiran at maging e. sa ibang panig ng daigdig. Ito ay may iba¶tibang sangkap. (ano, sino, kailan, saan, paano, bakit) wala akong panama nalilinang bokabularyo malikhain daloy Ano ang diksyunaryo? Bakit tayo nagdadala nito palagi?

4. Pagbuo ng Pagganyak na Tanong Paano natin mahahanap nang madali ang mga salita sa diksyunaryo?

5. Pinatnubayang Pagsasanay Pakinggan mabuti ang balita at sagutin ang mga tanong ukol dito. (Gawain 1 pah. 5)

B. Habang-Bumabasa 1. Pakikinig sa Kwento ( Pagdiriwang..p. 19-21) 2. Pagsasagot sa tanong

6. Malayang Pagsasanay Pakinggan ang balita na babasahin ko. Isulat itong muli sa klase taglay ang anim na sangkap ng balita. (Gawain 2 pah.

6)

Pagganyak 3. Pagtalakay sa mahahalagang detalye

7. Paglalapat Sa kwento. Pakinggan ang sumusunod na balita. Anung tanong o sangkap ang sumasagot ng mga sumusunod. 4. Pagpapaunlad ng Kasanayan a. Ibat-ibang Impormasyong Ibininigay ng diksyunaryo : (Gawain 4 pah. 7) -wastong bigkas -wastong baybay
1. 2. 3. 4. Red Cross Mga Kababayan Nating Biktima ng Lindol sa Indonesia Oplan Balik Eskwela

-bahagi ng pananalita -iba¶t-ibang kahulugan

IV. Pagtataya Pakinggan ang mga balitang ibibigay ng gueo. Sagutin ang mga tanong ukol dito.

b. Paghahanap ng mga salita sa Diksyunaryo sa tulong ng pamatnubay na salita.

paspasan
1. Ano ang magaganp sa Hunyo 13, 2009? 2. Sino ang inaasahang dadalo ditto? 3. Kailan ang Homeroom PTA meeting? 4. Saan gaganapin ang pagpupulong? 5. Paano magkakaroon ng pagkakaisa at kaayusan ang samahan ng guro at mga magulang?

piling

paspasan pasukan patag patalim

payak payapa piitan pilas pilay piliin

V. Takdang Aralin: Makinig ng balita sa radio o tv. Isulat itong muli sa klase taglay ang mga wastong sangkap ng balita.

patang-pata patatas

gatong 3. Basahin ang salita sa bawat bilang. Pagtatalakayan sa wastong paggamit ng salita sa diksyunaryo. Pinatnubayang Pagsasanay I. 2009 Ang pamatnubay na salita ay ginagamit upang matukoy kung saang bahagi ng dikyunaryo makikita ang isang salita. (Wika) p. pagkain a. Gawain 3 p. kawanggawa 2.22) . Pangwakas na Gawain few Number of pupils) 1. Hanapin kung saang pamatnubay na salita iti makikita.. Malayang Pagsasanay Sanggunian: PELC p. Paglalahat Hunyo 2. 35 Pagdiriwang ng Wikang Fil. 2.. . Pakikinig at Pagbibigay ng Detalye ng Balitang Napakinggan (Pagdiriwang. 1. ( the lesson was not carried out due to the C. 2. Nagagamit nang may ganap na kahusayan ang mga batayang kasanayan sa pakikinig.Nakakasagot /Naibibigay ang detalye ng balitang napakinggan. Panimulang Gawain: ____1. nagwalis II. balat-kayo-bao ( Hiyas sa Wika p. Mga Entri Pagpapahalaga: Katapatan Salita Pamatnubay na III. Pamamaraan: A. 2.(ang leskyon ay di naituro dahil sa maunting bilang ng mga bata) 5.7 Isulat kung ang titik ng pamatnubay na salita ng bawat entring salita. 27) 3.

dikit-dipa C. ginto-gising . paano. perlas-pila e. mata-mura d. Ito ay may iba¶tibang sangkap. ____4. saksi ____3. Pagtalakay sa nilalaman ng balita. lilom a. Paglalapat Lagyan ng / kung ang salita sa hanay A ay makikita sa mga pamatnuby na salita sa Hanay B. bakit) A. Pagtataya Tukuyin kung saang pamatnubay na salita matatagpuan ang sumusunod na salita. saan. Pagtatalakayan C. moog B. Anu-ano ang mga katanungan sinasagot ng isang balita? A B 2. Paglalahat Ang balita ay pangyayaring nagaganap sa ating kapaligiran at maging sa ibang panig ng daigdig. saan. Paglalahad a. dusa-dutsa D. Pakikinig sa Balita (Babasahin ng Guro) B. bukid Ano ang mga paraang makapagpapakita ng katapatan? ____2. Panlinang na Gawain 3. paano. Balik ± Aral Anu-ano ang mahahalagang sangkap ng balita na dapat mabatid ng mga tagapakinig? 4. lasa-mata 4.daan-dakila B.1. kailan. sino. Pangwakas na Gawain 4. gapos-guho E. bakit) IV. (ano. Pagganyak ____1. pasal ____5. (ano. sino. sinag-siwang c. kailan. basa-bakuran b.

7) 5. (Gawain 4 pah. (Gawain 1 pah. Pinatnubayang Pagsasanay Pakinggan mabuti ang balita at sagutin ang mga tanong ukol dito. 19-27 IV. Takdang-Aralin Palaging magbasa at magdala ng diksyunaryo. Pagtataya Pakinggan ang mga balitang ibibigay ng gueo. 6. Sagutin ang mga tanong ukol dito. Ano ang magaganp sa Hunyo 11. 2009? 7. Saan gaganapin ang pagpupulong? 10. Sino ang inaasahang dadalo ditto? 8.38-41 Pagdiriwang ng Wikang FilipinoWika p. 5) V. Nagagamit nanga wasto ang mga anim na sangkap ng balita. 6) Nagagamit ang diksyunaryo sa paghahanap ng impormasyon. Paglalapat Pakinggan ang sumusunod na balita. pamatnubay na salita sa diksyunaryo. II. Paano magkakaroon ng pagkakaisa at kaayusan ang samahan ng guro at Hiyas sa Pagbasa p. Hulyo 2.Paggamit ng Pamatnubay na Salita sa Diksyunaryo Sang. Red Cross 6. 21-22 Pagpapahalaga: Kasipagan/ Disiplina sa Pag-aaral . Mga Kababayan Nating Biktima ng Lindol sa Indonesia 7. Kailan ang Homeroom PTA meeting? 9. PELC p. Anung tanong o sangkap ang sumasagot ng mga sumusunod. Oplan Balik Eskwela Natutukoy kung saang pamatnubay na salita makikitaang isang salita. Malayang Pagsasanay Pakinggan ang balita na babasahin ko. 7. Isulat itong muli sa klase taglay ang I.5. 2009 6. (Gawain 2 pah.

gatong Sanggunian: PELC p. Balik-Aral Anu-ano ang mga gamit ng diksyunaryo? Paano madaling makikita ang mga salita sa diksyunaryo? Hunyo 3. 35 c.. Nagagamit nang may ganap na kahusayan ang mga batayang kasanayan sa pakikinig. Isulat itong muli sa klase taglay ang mga wastong sangkap ng balita. .. Gawain 3 p. Takdang Aralin: Makinig ng balita sa radio o tv. C. Balik ± Aral Isulat kung ang titik ng pamatnubay na salita ng bawat entring salita.mga magulang? III. (Wika) p.7 (Pagdiriwang. Panimulang Gawain: 1. Pagsasanay Pinatnubayang II. Pakikinig at Pagbibigay ng Detalye ng Balitang Napakinggan Basahin ang salita sa bawat bilang. . 2.Nakakasagot /Naibibigay ang detalye ng balitang napakinggan. a. Malayang Pagsasanay III. Pamamaraan: A. Pamamaraan V. Hanapin kung saang pamatnubay na salita iti makikita.kawanggawa b. 7. 27) Pagpapahalaga: Katapatan 8.nagwalis Pagdiriwang ng Wikang Fil. Bago-Bumasa 1. 2009 ( pagpapatuloy ng Aralin kahapon) I. A.

(Gawain 4 pah. C. pasal a. Paglalapat Pakinggan ang sumusunod na balita. 7. Isulat itong muli sa klase taglay ang mga . moog ____4.Anu-ano ang mahahalagang sangkap ng balita? Mga Entri Salita Pamatnubay na ( pagpapatuloy ng aralin kahapon. 11. saksi ____3. Kailan ang Homeroom PTA meeting? 14. 7) A 8. perlas-pila e. Oplan Balik Eskwela Lagyan ng / kung ang salita sa hanay A ay makikita sa mga pamatnuby na salita sa Hanay B. Mga Kababayan Nating Biktima ng Lindol sa Indonesia 10. Paano magkakaroon ng pagkakaisa at kaayusan ang samahan ng guro at mga magulang? ____5. Takdang Aralin: Makinig ng balita sa radio o tv. pagkain a. 2009? 12. balat-kayo-bao ( Hiyas sa Wika p. Sino ang inaasahang dadalo ditto? 13.7) ____1. Anung tanong o sangkap ang sumasagot ng mga sumusunod.Paglalapat C. Red Cross 9. Pagtataya Pakinggan ang mga balitang ibibigay ng gueo. basa-bakuran b. Saan gaganapin ang pagpupulong? 15. Ano ang magaganp sa Hunyo 11.22) 9. V. lilom IV. mata-mura d. Sagutin ang mga tanong ukol dito. lasa-mata IV. tingnan Sa III. Pagtataya Tukuyin kung saang pamatnubay na salita matatagpuan ang sumusunod na salita. sinag-siwang c. B ____1. bukid ____2.

dusa-dutsa D. dikit-dipa Hunyo 4.Natutukoy ang posisyon ng simuno at panaguri sa karaniwan at di-karaniwang ayos ng pangungusap. Pandiwa etc.35-36 Hiyas sa Wika p. Ayos ng Pangungusap. Nakasasagot nang wasto sa Diagnostic Test E. II.daan-dakila B. PELC p. Pagtukoy sa Kalakasan at Kahinaan ng Mag-aaral sa Pamamagitan ng Diagnostic V. Panghalip. (Pangngalan. Pamamaraan: Hulyo 6. IV. Nakikilala at nagagamit sa pagsasalaysay ang ayos ng pangungusap . ginto-gising II.) I. D. B. Pagwawasto at pagtatalakay ng sagot. Pagbibigay at pagpapaliwanag ng pamantayan.karaniwan at di-karaniwan. . 1. III. Pagsusulit. Takdang-Aralin Test Palaging magbasa at magdala ng Pagpapahalaga: Katapatan diksyunaryo.Karaniwan o Di-Karaniwang Ayos/Tuwid o Kabalikang Ayos Sang.wastong sangkap ng balita. gapos-guho I. Balik aral sa ilang paksa. C. Ispeling 2. Pagtatala ng Resulta. 2009 C. A. 2009 A. 11-14 Pagdiriwang ng Wikang Filipino- .

Ispeling A. Paglalahad. C. IV. 34-47 II. 42-47 Binhi V p. Panimulang Gawain 2. 1. Bakit nagkakaroon ngayon ng sobrang init o El Niño? Paano maiiwasan ang kalamidad na dala ng El Niño at malakihang pagbaha? Hunyo 9. Balik aral sa ilang paksa. 11-12) . Pagtatanim Ng mga puno Pagpapahalaga: Katapatan III. Pagtatala ng Resulta V. Kasunduan 1. Pagsusulit Pagwawasto at pagtalakay sa sagot. Pagbibigay at pagpapaliwanag ng Anu. 1. -Nagagamit sa pagpapahayag/pagsasalaysay ang mga B. 2009 I. Natutukoy ang kalakasan at kahinaan ng mga mag-aaral sa Pamamagitan ng Diagnostic Test. Nakikilala ang iba¶t ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit. Pagtukoy sa kalakasan at kahinaan ng Pagpapahalaga: Kahalagahan ng Mag-aaral sa Pamamagitan ng Diagnostic test. Pamamaraan A. Panlinang na Gawain 3. Pagganyak Ugaliing mag-aral tuwina. Wika p. D.Tula (Hiyas sa Wika p. Balik-Aral B.ano ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian? Magbigay ng halimbawa ng bawat isa. Ano ang dalawang bahagi ng pangungusap? pamantayan. Pamamaraan: III.Hunyo 5. 2009 I.

b. Mga uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit Sangunian: PELC p. -Alin ang simuno sa pangungusap? Alin ang panaguri? .Ano ang dalawang ayos ng pangungusap? 1. Ng Wikang Filipino (wika) p.Pangwakas na Gawain B.tula.uri ng pangungusap ayon sa gamit. Sama-sama kami sa kaitaasan. 2. 15. Balik Aral: Ano ang dalawang bahagi ng pangungusap? Tukuyin ang simuno at panaguri sa pangungusap. Panimulang Gawain: 1. 12-13) 2. Pagpapahalaga: Pakikiisa at Pagtutulungan III. Pagganyak Anong magandang ugali mayroon ang mga langgam? 5.Pamamaraan A. . c. (Hiyas p. Sama sama kami sa kaitaasan. Ako ay dating water vapor. Pagkilala sa 2 ayos ng pangungusap sa tulong ng mga pangungusap hango sa Pag.Ano ang napansin nyo sa ayos ng simuno at panaguri sa bawat pangungusap? . Pagtalakay sa mensahe ng Tula Talakayin Natin p.20 tula a. 3. 33 a. Natutunaw kami. Pagbibigay ng aral na napulot sa 4. Natutunaw kami.Ipatukoy ang posisyon ng simuno at panaguri sa karaniwan at di-karaniwang ayos ng pangungusap. II. 12 b. Pagtatalakayan C. Panlinang na Gawain . 29. Ako ay dating water vapor. 35 Hiyas sa Wika p.

Paturol . Pagsusuri sa mga uri ng pangungusap . Pangwakas na Gawain 4. Ito ay ang pangungusap na paturol Basahing mabuti ang pangungusap. Inyong Lingkod. 15-16) Ang Karaniwang ayos ng pangungusap ay nauuna ang panaguri kaysa sa simuno. (Hiyas p. Pagbasa ng Kwento May 2 ayos ang pangungusapang Karaniwan at di-Karaniwang Ayos. (Sabihin. Hiyas p.Padamdam a. Salitan kayo sa pagbibigay ng mga pangungusap na karaniwan at dikaraniwan. Malayang PagsasanayI Isulat kung karaniwan o dikaraniwan ang ayos ng mga pangungusap. Ginagamitan ito ng panandang ay. Pinatnubayang Pagsasanay Magtulungan kayo ng katabi mo sa upuan.Patanong . Pagkatapos ay isulat itong muli sa iba namang ayos. (Sa Pamayanan ng Langgam p. si Patak-Tubig! 8.Pautos/Pakiusap . Pagtalakay -Anong Nakita ni Abby sa daigdig ng mga Langgam? -Bakit siya ipinahuli ng kapitan? . 13) -Pasalaysay . Salungguhitan ng minsan ang simuno at makalawa ang panaguri.6. 14) Ang Di-Karaniwang ayos ay nauuna ang simuno kaysa panaguri. (pahina 16 ± 17) 9. Paglalapat C. Isulat ang ayos ng pangungusap. A. B. Paglalahat May apat na uri ng pangungusap ayon sa gamit.Anong aral ang natutuhan niya sa mga langgam? 7. Paglalahat 3.

o pasalaysay.Takdang Aralin Gumawa ng maikling dayalogo tungkol sa masisipag at masisigasig na mag-aaral. Pinatnubayang Pagsasanay Basahin ang sitwasyon sa pahina 17. ( Pagdiriwang ng Wikang Fil. V. Saan kaya nila dadalhin iyon? _____________4. Sabihin ang uri nito. IV. Matalino ang batang iyan. 18) _____________1. Malayang Pagsasanay Isulat sa papel ang uri ng pangungusap.Gumamit ng mga pangungusap na nasa Karaniwan at Di-Kraniwang Ayos. P. Pagtataya ang sasabihin mo sa iyong katabi. Hiyas. Ang balot ay isa sa tanging pagkaing 5. Ang likod ng bata ay nilagyan niya ng twalya. 6. ( Gawain A.Isulat ang angkop na pangungusap na dapat sabihin ng tauhan sa larawan. Pagtataya Kilalanin ang uri ng pangungusap ayon sa gamit nito. _____________3. _____!. Lagyan ng / kung ang pangungusap ay nasa Karaniwang Ayos (Hiyas sa Wika. _____________2. Gamitin ang angkop na pangungusap. Paglalapat Pagmasdan ang larawan sa pahina 20. Isulat ang sagot sa patlang. Ano IV. _____________5. patanong at padamdam. 17) at x kung nasa Di Karaniwang Ayos. Ang gatas ay mabuting inumin ng mga bata. Ang matuling tumakbo ang nanalo sa laro. pautos o pakiusap. 47) ______________ a. Diniligan ni Ana ang kinulang damit. . 7. pah. p. Gawain C.

________5. V. Nakikilala at nagagamit sa lahi. Babae sa Lipunan. III.Karaniwan o Di-Karaniwang Ayos/Tuwid o Kabalikang Ayos Pagpapahalaga: Kahalagahan ng I.karaniwan at di-karaniwan. pagsasalaysay ang ayos ng pangungusap . 11-14 II. Mabuhay ang Kalayaan! Sang. Ayos ng Pangungusap. Wika p. ________2. Naku! Kayganda nga pala ng . Pamamaraan A. Nakikilala ang iba¶t ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit. Ako ay isang batang Pilipino. ________4.Hulyo 7. ________3. Sino ang pinagmulan ng ating I. 42-47 Binhi V p. Takdang Aralin Sumulat ng isang maikling duladulaan Pagdiriwang ng Wikang FilipinoGamit ang iba¶t ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit. 2009 PELC p. Pahiram nga ng aklat tungkol sa Bayaning Pilipino. puno Pagtatanim Ng mga -Nagagamit sa pagpapahayag/pagsasalaysay ang mga uri ng pangungusap ayon sa gamit. 34-47 Hunyo 10. 2009 ________1.Natutukoy ang posisyon ng simuno at panaguri sa karaniwan at di-karaniwang Alamat ng Unang Lalaki at ayos ng pangungusap.35-36 Hiyas sa Wika p. Panimulang Gawain .

1. Kayo. mga tao ang may kasalanan. 1. Ito ang aming papel sa daigdig. C. . c. 15. Mga uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit Ano ang 2 ayos ng pangungusap? Ano ang posisyon ng simuno at panaguri sa bawat ayos? Magbigay ng halimbawa nito. Balik Aral: Anu-ano ang iba¶t ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit? Magbigay ng mga halimbawa nito. (Hiyas p. h. Malayang Pagsasanay Isulat kung karaniwan o dikaraniwan ang ayos ng mga pangungusap. g. 14) III. Babalik kami sa lupa sa anyo ng ulan. Pagkatapos ay isulat itong muli sa iba namang ayos. Sangunian: PELC p. 35 ( pagpapatuloy ng aralin kahapon) Hiyas sa Wika p. Panimulang Gawain a. Ang bahang dala namin ay maiiwasan. d. Inyong Lingkod. Balik-Aral II. Bumabalik kami sa lupa sa anyo ng ( ipagpatuloy ang aralin kahapon. si Patak-Tubig! Kami ay nagiging water vapor. III. 2933 C. Pangwakas na Gawain Pagpapahalaga: Pakikiisa at Pagtutulungan 8.5) f.Pangwakas na Gawain i. e. Panimulang Gawain: A. b.20 Pag. Sobra ang init ng mundo. Ng Wikang Filipino (wika) p. C. Ang mga puno ay kinitil ninyo.

Ang balut ay masustansiya. _______________c.Isulat ang angkop na pangungusap na dapat sabihin ng tauhan niyang ilaga. Paglalapat Pagmasdan ang larawan sa pahina _______________d. Ako ay isang batang Pilipino. ________1. 18) ______________ a. _______________h. ( Gawain A. Tinikman niya ang isa. Salungguhitan ng minsan ang simuno at makalawa ang panaguri. Isulat ang ayos ng pangungusap. 5. Higit itong mayaman sa kalsiyum kaysa karaniwang itlog. p. Sabihin ang uri nito. _____!. Pagtataya _______________f.ulan. 17) 9. Paglalapat Basahing mabuti ang pangungusap. (Hiyas sa Wika. Malayang Pagsasanay ( Pagdiriwang ng Wikang Fil. . Pinatnubayang Pagsasanay Basahin ang sitwasyon sa pahina 17. Saan kaya nila dadalhin iyon? 7. BUhat noon. Ang balot ay isa sa tanging pagkaing _______________b. Ang protinang taglay Kilalanin ang uri ng pangungusap ayon sa gamit nito. ang bayan ng Pateros ay nakilala bilang bayan ng balut. Hindi malaman ng may-ari ang gagawin sa maraming itlog ng pato. sa larawan. Isulat ang sagot sa patlang. Gawain C. Di sinasadya ang pagkakatuklas ng balot ng isang tagaPateros. Ang itlog ay naisipan 20. _______________e. Hiyas. IV. pah. _______________g. 6. P. Gamitin ang angkop na pangungusap. Ano ang sasabihin mo sa iyong katabi. _______________i. 47) Isulat sa papel ang uri ng pangungusap.

Gumamit ng mga pangungusap Gamit sa Salita na nasa Karaniwan at Di-Karaniwang Ayos. Pagtataya ________4. . IV. Sino ang pinagmulan ng ating ng balot ay madalini tunawin. _____________1. Matalino ang batang iyan.Nakabubuo ng iba¶t-ibang mahabang salita sa tulong ng panlapi. Naku! Kayganda nga pala ng iminumungkhi ng doktor sa mga nagdadalng-tao. _____________4. Ang balot ay ________3. V. _______________j. lahi. ________5. Takdang Aralin Sumulat ng isang maikling duladulaan Gamit ang iba¶t ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit. Pagbuo ng Mahabang Salita . Mabuhay ang Kalayaan! Lagyan ng / kung ang pangungusap ay nasa Karaniwang Ayos at x kung nasa Di Karaniwang Ayos. Ang likod ng bata ay nilagyan niya ng twalya. Hunyo 15. Ang gatas ay mabuting inumin ng mga bata. Ang matuling tumakbo ang nanalo sa laro. 2009 I. _____________3.________2. Pagtukoy sa Salitang Ugat at Panlaping tungkol sa masisipag at masisigasig na mag-aaral. Natutukoy ang salitang ±ugat at panlaping gamit sa salita. _____________2. Alamat ng Unang Lalaki at Babae sa Lipunan. _____________5.Takdang Aralin Gumawa ng maikling dayalogo II. Pahiram nga ng aklat tungkol sa Bayaning Pilipino. Diniligan ni Ana ang kinulang damit. V.

Naipapaliwanag ang kahulugan ng salita ayon sa intensidad. 1. 2009 I. Pagpapaunlad ng Talasalitaan 1. at tambalan? Magbigay ng halimbawa ng . Bago Bumasa: Sang. Nagagamit ang clining o paghahati-hati ng intensidad ng kahulugn ng salita. 13-18 Manwal p. 37 Pagdiriwang ng Wikang Pilipino Pagbasa p. Pamamaraan A. Balik-Aral Ano ang mga salitang payak. Pagpapahalaga: Pakikiisa . Pagsusunud-sunod ng Salita Ayon sa Intensidad ng Kahulugan A. Pagganyak Mahalaga ba ang punungkahoy? Bakit? III. PELC Hiyas sa Pagbasa pahina 42 Pagdiriwang ng Wikang Pilipino (Pagbasa) p. Balik ± Aral Ano ang salitang ugat ng salitang: PINANGALAGAAN PELC p. III.Naaayos ang pangkat ng salita ayon sa intensidad ng kahulugan ng salita. maylapi.Sang. Pamamaraan: II. 2-5 July 8. . 147-148 Pagpapahalaga: Pagtutulungan 2. 27-30 Paano tayo makakabuo ng iba¶t ibang salita mula sa salitang ugat? Hiyas sa Pagbasa p. Bago-Bumasa 3.

Pansinin ang . 2. 13-14 2. 3.mabuti .dumating . Pagpapaunlad ng Kasanayan -. P.tinuloy 1. Habang-Bumabasa 3. -kahindik-hindik -pahuni-huni B. Pinatubo? Ilarawan ito. P. Pagsagot sa Tanong Pagganyak 3. Pagganyak Saang bayan matatagpuan ang Mt. . Pagtalakay sa Detalye ng Kwento Sagitin Natin p.taimtim . B. Ng W. Pagtalakay sa mensahe at diwa ng kwento. Pagdiriwang ng Wikang Fi.Ipabasa ang mga salita. Paglalahad . Pagtatakda ng Layunin ³Bakit bumaba na sa bundok ang magkaibigan?´ Gamitin sa pangungusap ang sumusunod na salita at ibigay ang kahulugan nito.Kagubatan bukirin . Pagbasa sa mga salitang hango sa kwento.magkasama . Pagpapaunlad ng Kasanayan a. 2 ± 6) 4. Pagbubuo ng Pagganyak na Tanong ³ Bakit kahindik-hindik ang Biyernes na iyon sa pamilya Dichoso?´ 2. Pakikinig sa kwento. Paghahawan ng Balakid 4. Fil. 16 4.Troso Tangi Masaya kawani nakaligtaan pagsapit bawat isa.Pagbasa sa kwento ³Ang Bundok Tralala´ (Pang. Habang ± Bumabasa -kaaya-aya -yumanig 1.

Tukuyin ang mga salitang ugat at panlaping ginamit ditto. mabagal 2. May mga salitang magkakapangkat subalit . Pagtatalakayan sa paggamit ng cline o paghahati ng intensidad ng kahulugan ng salita. C. Paglalahat b. torso Ang paggamit ng clining o paghahati ng intensidad ng kahulugan ng salita ay pagpapangkat ng kahulugan ng salita ayon sa digri ng kahulugan nito.Nakakatakot C.. 5) Paano sila napapangkat? 1. -Kakila-kilabot .Kagulat-gulaT 1. Pangwakas na Gawain . .umaawit .Kabigla-bigla . kasama f. Paglalapat Sa tulong ng panlapi. a. kaibigan b.Paano tayo makabubuo ng iba¶t ± ibang salita sa tulong ng mg panlapi? -humihimig . Paglalahat a.umuusal 2.pagkaubos pagkakaayos nito. Pangwakas na Gawain 5. akyat g. b. nasugatan -bumubulong Ano ang napansin nyo sa mga 3. salita? (Gawain 2 p. bumuo ng iba¶t ± ibang mahabang salita sa sumusunod na salitang ugat. Pagsasanay Salungguhitan ang mga panlaping ginamit at kulungin ng kahon ang salitang ugat.

hagikhik pasigaw. . pasabi. Malayang Pagsasanay Ayusin ang mga salita ayon sa intensidad ng kahulugan.c. Ikahon ang salitang-ugat. Pinatnubayang Pagsasanay Basahing mabuti ang mga salita. Pagtataya Sipiin sa papel ang mga salitang ugat na maylapi sa pangungusap. Paglalapat Isulat ang wastong pagkakasulat ng salita ayon sa intensidad ng kahulugan. 2009 8. d. Magandang pagmas\dan ang kanilang pinaglinisan. Pagsunud-sunudin ayon sa intensidad ng kahulugan nito. Nakasisilaw sa kaputian at kalinisan ang mga labada niya. c. lungkot. 4. gubat nagkakaiba lamang sa digri ng kaantasan. bundok h. dabog. b. kagat ___________ tikim _________ namnam Hunyo 16. 5. tawa. halakhak. ngiti. Maasikaso at may kusang loob din siya. I. 6. putol d. Natutukoy ang salitang ±ugat at panlaping gamit sa salita. sindak. a. e. 2. 7. bukid i. ubos j. hindik inis. Lahat ng kanilang damit ay pinaplantsa. Takdang Aralin: _____ Sumulat ng mga 10 salitang gumagamit ng mga panlapi. 3.Nakabubuo ng iba¶t-ibang mahabang 4_________ sunog . gimbal. sigaw IV. hikbi takot. 1. paanas. paatungal iyak. ngawa. _________ nguya ` V. (tsart) 1. Maaari kang manalamin sa kanilang makintab na sahig. galit. gamit e.

yamot inis 2. saksak 1. Pagtukoy sa Salitang Ugat at Panlaping Gamit sa Salita Pagbuo ng Mahabang Salitas 1_____________ lapnos IV. Pamamaraan: A. 2-5 1. PELC Hiyas sa Pagbasa pahina 42 Pagdiriwang ng Wikang Pilipino (Pagbasa) p. 3____________ paso 2_____________init II. 3. lumalaki lumalala lumalapad dumarami Pagpapahalaga: Pakikiisa galit poot III. napangiti ( ipagpapatuloy ang aralin kahapon) naaliw . Balik ± Aral galos daplis hiwa Ano ang mga panlapi? Paano tayo makakabuo ng mga salita sa tulong nito? Magbigay ng mga salitang may panlapi. Bago Bumasa: 2. Pagtataya Ayusin ang mga sumusunod na salita ayon sa intensidad ng kahulugan.salita sa tulong ng panlapi. Sang.

putol d. ubos j. . bumuo ng iba¶t ± ibang mahabang salita sa sumusunod na salitang ugat. . Paglalapat Sa tulong ng panlapi. II. 5) 3. IV. gamit e. kasama c. kaibigan b. Nagagamit ang clining o paghahati-hati ng intensidad ng kahulugn ng salita. bundok f. Pagsasanay Salungguhitan ang mga panlaping ginamit at kulungin ng kahon ang salitang ugat. (Gawain 2 p. Takdang Aralin 3. Hulyo 9. Ikahon ang salitang-ugat. Pagtataya Sipiin sa papel ang mga salitang ugat na maylapi sa pangungusap. 2009 a. gubat I. torso h. Pang wakas na Gawain lumigaya 2.sumaya C. Pagsusunud-sunod ng Salita Ayon sa Intensidad ng Kahulugan Sang. mabagal 4.Naipapaliwanag ang kahulugan ng salita ayon sa intensidad. akyat g. bukid i. . Magtala ng 5 salitang nakaayos ayon sa intensidad ng kahulugan. liko lihis daplis sala V.Naaayos ang pangkat ng salita ayon sa intensidad ng kahulugan ng salita. nasugatan 4.

tawa. ngiti. Pagdiriwang ng Wikang Pilipino Pagbasa p. 2009 (pagpapatuloy ng aralin kahapon) I. Maasikaso at may kusang loob din siya. Pagsusunu-sunod ng mga Ideya sa Ulat na Napakinggan . Naibibigay ng maliwanag ang mga detalye sa ulat na napakinggan. 13-18 2. paatungal iyak. halakhak. ngawa. 37 1. gimbal. hagikhik pasigaw. Pinatnubayang Pagsasanay Basahing mabuti ang mga salita. Nakasisilaw sa kaputian at kalinisan ang mga labada niya. hikbi takot. Bago-Bumasa 1. Manwal p. III. d. b. 27-30 Hiyas sa Pagbasa p. Lohikal na napagsusunud-sunod ang mga ideya sa ulat na napakinggan. Takdang Aralin: Sumulat ng mga 10 salitang gumagamit ng mga panlapi. 147-148 Pagpapahalaga: Pagtutulungan 5. Lahat ng kanilang damit ay pinaplantsa. paanas. Balik-Aral Ano ang clining? Paano napapangkat ang mga salita sa paraang ito? Hunyo 17. Paglalahad ng Ulat c. 4.6. 3. sindak. Pagsunud-sunudin ayon sa intensidad ng kahulugan nito. Pamamaraan V.PELC p. Magandang pagmas\dan ang kanilang pinaglinisan. pasabi. lungkot. a.Maaari kang manalamin sa kanilang makintab na sahig. C. hindik II. A. Nakasasagot sa mga tanong tungkol sa detalye ng ulat na napakinggan.

Pagganyak Anu-ano ang mga pakinabang natin sa puno ng niyog? sunog B. 2. Pakikinig sa Ulat ³ Niyog Puno ng Buhay´ (aklat p. Paglalapat Isulat ang wastong Paano mo maibabahagi o maiiulat na muli pagkakasulat ng salita ayon sa intensidad ang balitang napakinggan? ng kahulugan. galit. Pamamaraan tikim _________ _________ namnam __________ A. Pagtataya b. 8-14 Sanayang Aklat p. dabog. 8-9) IV. Pagtalakay sa nilalaman ng 1_____________ lapnos init paso 4_________ . (tsart) 1.Panlinang na Gawain 3____________ 3. Balik-Aral 8.Panimulang Gawain 1. nguya Pagpapahalaga: Pagpapahalaga sa Punung-kahoy kagat ___________ III. Sang. Paglalahad 2_____________ a. PELC p.e.35 Pagdiriwang ng Wikang Filipino (Wika) p. sigaw 7. Malayang Pagsasanay Ayusin ang mga salita ayon sa intensidad ng kahulugan. 121 inis.

(Gawain 2 p.4) _____a. liko pagkakasunud-sunod. napangiti naaliw sumaya lumigaya IV. Pangwakas na Gawain 4. lumalaki lumalala lumalapad dumarami inis galit poot Pakinggang mabuti ang pag-uulat at pagkatapos. Paggiling ng buto upang maging pulbos. yamot Paano natin maibibigay ng wasto ang mga ideya sa isang ulat? 5. ibigay ang wastong pagkakasunud-sunod ng mga ideya dito. 4.Isulat ang ideyang ibinibigay nito ayon sa wastong pagkakasunud-sunod. 13) 7. 1. lihis . saksak galos daplis hiwa Pakinggan ang ulat at tandaan ang mga lohikal na pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari dito. Paglalahat Ayusin ang mga sumusunod na salita ayon sa intensidad ng kahulugan. (Gawain 3 p. Pagtataya Pakinggan ang maikling ulat at tandaan ang mga pangyayari ayon sa lohikal na 5. 6. Lagyan ng bilang 15.9) C. Paglalapat 3. Pinatnubayang Pagsasanay 2.ulat (Sagutin Natin p. Malayang Pagsasanay Basahin ang kwento.

______2.Sanayang Aklat p. V. _______5. Inilagay niya ito sa isang plato at ipinatong sa ibabaw ng mesa. _______4. Iulat itong muli sa . 121) daplis sala ______1. Nang bumalik siya sa kusina laking gulat niya ng makita ang bangus na nasa ibabaw ng mesa. Takdang Aralin Makinig ng isang balita. Natanaw na lamang niya ang dulo ng buntot ng pusa na nasa Ilalim ng mesa. Nagprito ng bangus si Marta para sa kanyang almusal. Takdang Aralin Upang tingnan kung gising na Ang ina. Pumasok siya sa loob ng bahay V. ______3.(Talata. Magtala ng 5 salitang nakaayos ayon sa intensidad ng kahulugan.

Lohikal na napagsusunud-sunod ang mga ideya sa ulat na napakinggan. Pamamaraan A. Paglalahad ng Ulat Pagsusunu-sunod ng mga Ideya sa Ulat na Napakinggan Sang. II. 8-14 Sanayang Aklat p. 121 Pagpapahalaga: Pagpapahalaga sa Punung-kahoy III. Balik-Aral .Panimulang Gawain 1. PELC p.35 Pagdiriwang ng Wikang Filipino (Wika) p. 2009 I. Hunyo 18.klase.

(Gawain 2 p.6. 13) 7.Sanayang Aklat p.4) _____a. Lagyan ng bilang 15.Isulat ang ideyang ibinibigay nito ayon sa wastong pagkakasunud-sunod. IV. Malayang Pagsasanay Basahin ang kwento. Pagtataya Pakinggan ang maikling ulat at tandaan ang mga pangyayari ayon sa lohikal na pagkakasunud-sunod. Paglalapat Pakinggan ang ulat at tandaan ang mga lohikal na pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari dito. (Talata. 121) ______1. Pumasok siya sa loob ng bahay Upang tingnan kung gising . (Gawain 3 p.Paano natin maibibigay ng wasto ang mga ideya sa isang ulat? (pagpapatuloy ng aralin kahapon) C. Paggiling ng buto upang maging pulbos.

Takdang Aralin Makinig ng isang balita. ______3. Iulat itong muli sa klase. Nang bumalik siya sa kusina laking gulat niya ng makita ang bangus na nasa ibabaw ng mesa.na Ang ina. Hunyo 19. Inilagay niya ito sa isang plato at ipinatong sa ibabaw ng mesa. Nagprito ng bangus si Marta para sa kanyang almusal. ______2. _______5. Natanaw na lamang niya ang dulo ng buntot ng pusa na nasa Ilalim ng mesa. 2009 . _______4. V.

. Nagagamit nang wasto ang mga bantas. 31 ³ Mga Katutubo´ Pagpapahalaga: Pagkakapantay-pantay III. C. PELC p.I. palugit at wastong pasok sa pagsulat ng talata. Pamamaraan Pagganyak Sinu-sino ang mga katutubo sa Pilipinas? Saan sila matatagpuan? B. II.Hunyo Sang. A. 31 2. Paglalahad Talata DIwang Makabansa-Sanayang Aklat p. 1.37 DM-Sanayang Aklat p. Pagsulat ng Talata Buwanang Tudla. Pagtalakay sa Talata Pagsulat nang wasto sa talat. malaking titik.

Pagkuha ng indeks sa pagsulat ng talata. Pagwawasto V. 23-26 Pagpapahalaga: Pagiging magalang. matapat.IV. Naisasagawa nang wasto ang mga tagubiling napakinggan. II. Naiuulat ang mga tagubiling napakinggan sa sariling pangungusap. . Hunyo 22. Wastong Pagsasagawa ng Tagubilin o Panuto Sang. Naisasagawa nagng wasto ang nabasang panuto. 151-156 Pagdiriwang ng Wikang Pilipino Wika p. 2009 I. PELC p. masunurin. Malinis.36 Hiyas sa Wika p.

Sagutin Natin. P. A. Pamamaraan Panimulang Gawain Pagganyak Magpakita ng Tagubilin. Pagbasa sa Tula ng Isahan Pagbasa sa Tula ng Maramihan Pagtalakay sa Tula Pagtalakay sa mensa he ng Tula. Paglalahad 1. .masikap at Maagap III. Maupo at maghintay tawagin ang Iyong numero.Tula Magagawa Mo Ba? a. b. ipabigay ang kahalagahan ng wastong pagsunod dito. 1. c. Panlinang na Gawain 3. 24 Pag-iisa-isa sa mga tagubilin. 2. Balik-Aral Ano ang tagubilin? B. Saan karaniwang makikita ang tagubiling ito.

154) -Bakit mahalaga ang mga tagubilin sa paaralan? Ano ang mangyayari kung walang ganitong tagubilin? 5.Pinatnubayang Gawain Pakinggan ang dayalogo at pag-ukulan ng pansin ang mga tagubilin. Pangwakas na Gawain 6. Paglalahad 2 Tagubilin at Direksyon (Hiyas sa Wika p. Sagutin ang mga tanong ukol dito. Ang pagsunod sa tagubilin ay nagbubunga ng maayos na gawain. 7.4. .Pagtatalakayan C. Paglalahat Ang tagubilin ay mensahe o pahayag na kinakailangang sundin upang makatulong sa katuparan ng minimithing layunin.

Cruz sa mga tuyong dahon sa sampayan? 8. Pagtataya Isulat ang kahulugan ng sumusunod na tagubilin. 5. Nagpatawag ang punung-guro ng pulong ng mga magulang at guro na gaganapin sa liwasan ng paaralan. Makinig nang mataman. No ³U´ Turn Maghintay ng Pagkakataon Huwag tapakan ang Damo . (Gawain 3 p.(Gawain 1 p.Gawain A & B p. Malayang pagsasanay a.Gawin ang tagubilin. 9. 2. Hintuan ng Bus. 27 Ipaliwanag kung ano ang ipinagagawa sa bawat tagubilin. Ano ang tagubilin ni Gng. 1. 9.28) IV. 26-29) a. 4. 1. 3. Paglalapat Itala ang detalye ng tagubilin sa bawat sitwasyon. b.

Naisasagawa nang wasto ang mga tagubiling napakinggan. Wastong Pagsasagawa ng Tagubilin o Panuto Sang. Naisasagawa nagng wasto ang nabasang panuto.Ipaskil ito angkop paglagyan nito. II. PELC p. 151-156 Pagdiriwang ng Wikang Pilipino Wika p. Naiuulat ang mga tagubiling napakinggan sa sariling pangungusap. 23-26 Pagpapahalaga: Pagiging magalang. 2004 I.36 Hiyas sa Wika p. . Hunyo 23.V. Takdang Aralin Gumawa ng isang Tagubilin na sa palagay mo ay kailangan sa ating paaralan.

masunurin.Malayang pagsasanay a. (Gawain 1 p. 26-29) Ano ang tagubilin ni Gng. Balik-Aral Ano ang tagubilin? Bakit kailangan ang mga tagubilin? Mahalaga ba ang pagsunod dito? Bakit? 2 . Cruz sa mga tuyong dahon sa sampayan? 8.Pinatnubayang Gawain Pakinggan ang dayalogo at pag-ukulan ng pansin ang mga tagubilin.Malinis. matapat. Pamamaraan A.7.Gawin ang tagubilin.1. .Pagganyak Anong tagubilin ang kailangan sa ating paaralan? Paano ito makakatulong? ( pagpapatuloy ng aralin kahapon) C. Sagutin ang mga tanong ukol dito. masikap at Maagap III.

1. 4. Takdang Aralin Gumawa ng isang Tagubilin na sa palagay mo ay kailangan sa ating paaralan.28) IV. bawat A. Hintuan ng Bus. 5. 9.Paglalapat Itala ang detalye ng tagubilin sa sitwasyon.Gawain A & B p. 27 Ipaliwanag kung ano ang ipinagagawa sa bawat tagubilin. 2. (Gawain 3 p. No ³U´ Turn Maghintay ng Pagkakataon Huwag tapakan ang Damo V. Makinig nang mataman. Nagpatawag ang punung-guro ng pulong ng mga magulang at guro na gaganapin sa liwasan ng paaralan. Pagtataya Isulat ang kahulugan ng sumusunod na tagubilin. 3.b.Ipaskil .

Balik-Aral .Nakabubuo ng mga bagong tambalang salita. PELC p. II. . Bago Bumasa 1.Nagagamit sa pangungusap ang tambalang salita. Pamamaraan A. . 2009 I.ito angkop paglagyan nito. 7-12 Hiyas sa Pagbasa p. Natutukoy ang kahulugan ng tambalang salita.Tambalang Salita Sang. Hunyo 24. 35 Pagdiriwang ng Wikang Pilipino Pagbasa p. 40-42 Pagpapahalaga: Pagtanaw ng Utang Na Loob III.

Pagganyak Marunong bang tumanaw ng utang na loob ang isang alagang hayop? Paano kaya ito mapapatunayan? 3. 3. Paghahawan ng Balakid Pagbibigay kahulugan sa mga Salita 3. 4. 2.Ipabasa ang mga salitang maylapi. kaginsa-ginsa¶y nakabaluktot mamasigla mapula patang-pata 4. -mabagal -nasugatan nadaanan dumating masama 2. Ipatukoy ang salitang-ugat at mga panlaping ginamit dito. 1. 5. Pagbubuo ng Pagganyak na Tanong ³Paano tumanaw ng utang na loob ang alaga ni Ruth?´ .

Hiyas sa Pagbasa p. Paglalahat Ang tambalang-salita ay dalawang salitang-ugat na pinagsama. Ipabigay ang kahulugan nito. . Nagkakaroon ng panibagong kahulugan ang nabuong tambalang salita.Habang Bumabasa 5. 40-41 6.Pagpapaunlad ng Kasanayan Ipabasa ang mga salitang hango sa Kwento.B. C. (Hiyas sa Pagbasa p. Pagbasa sa Kwento.43 8.42) 9. Pagtalakay sa Detalye ng Kwento Unawain at Sagutin p. Pagtalakay sa Konsepto ng tambalang-salita.´ 7. Pangwakas na Gawain 10. Pagsagot sa Tanong Pagganyak ³ Iniligtas sina Ruth sa posibleng sunog ng kanyang alagang aso.

2. 5.11. 4. Gawain 2 pah. 12) 1. Pusong-bakal na ang iyong kalooban. Pagsasanay Piliin sa kahon ang kahulugan ng tambalang-salitang may salungguhit. 3. Paglalapat Hanapin sa kanan ang isa pang salitangugat upang makabuo ng tambalang salita. (Pagdiriwang sa Wikang Pilipino. Bakit ka umiiyak? Balat-sibuyas ka na pala ngayon. Ibigay ang kahulugan nito. Gawain .Kaygandang pagmasdan sa kalangitan ng bahag-hari. (Pagdiriwang ng Wikang Pilipino. Talagang bukas-palad ang magasawang iyan. matigas nagmamakaawa matulungin rainbow maramdamin 12. Tiklop-tuhod sa paghingi ng tawad ang may kasalanan.

alamang 4. bata g.Tanghaling-tapat na ng makaluto ang ina. buhay 7.Lakad-pagong pala ang ginawa niya kaya nainip sila sa kahihintay. 4. 12) A B 1.3. Nagtaingang-kawali ang ina sa pagiyak ng anak. ingat d. marami IV. 2. 3.Laging bumabagsak ang batang . pugad 2. Isulat ang tambalang-salita at ibigay ang kahulugan nito. alat h. Pagtataya Pakinggang mabuti ang bawat pangungusap. kamyas 5. taingang f. p. nagmumurang c. yaman 3. 1. lakad a.kawali i. naniningalang e. isip 8. pagong 6. nagmumurang b.

iyan Sapagkat siya¶y utak-ipis 5. Balik-Aral Mahahalagang konsepto 2. Pagbibigay at pagpapaliwanag ng pamantayan. . Pagganyak Handa na ba kayo sa pagsusulit? B. Hunyo. Pamamaraan 1. D. 26. C. A. Sumatibong Pagsusulit Pagpapahalaga: Katapatan III. II. 2009 I. V.Pamasak-butas lang naman ako sa kanilang koponan. Takdang-Aralin Magtala ng limang tambalang salita. Nakasasagot ng wasto sa Sumatibong Pagsusulit. Ibigay ang kahulugan nito at gamitin ito sa pangungusap. Pagsusulit Pagwawasto at Pagtalakay sa sagot.

2009 I. 21-31 . Hunyo 29. tambalan at hugnayan. tambalan at hugnayan. 34-41 Hiyas sa Wika p. tambalan at hugnayan -Nakapagbibigay ng mga pangungusap na payak. -Nakapagbubuo ng mga pangungusap na payak. Kayarian ng Pangungusap (Payak. PELC Pagdiriwang ng Wikang FilipinoWika p. V. II. Nakikilala at nagagamit sa pagsasalaysay ang mga uri ng pangungusap ayon sa payak.IV. Pagtatala Kasunduan Mag-aral tuwina. Tambalan at Hugnayan) Sang.

34-35 . Pangunusap na Tambalan 3. 2. Panimulang Gawain 1. Panlinang na Gawain 3. 22-28) 5. Mga bahagi ng pangungusap.³Nabuong Pangarap´ p. Paglalahad Kwento. Balik-Aral Uri ng pangungusap ayon sa gamit.Pagtalakay sa mensahe ng kwento 4. Pagsusuri sa mga pangungusap hango sa kwento at pagtukoy sa kayarian nito. PagganyakNakarating na ba kayo sa Baguio? Ano ang pangarap mo sa buhay? B. Pangungusap na hugnayan (Hiyas sa Wika p. Pamamaraan A.Pagpapahalaga: Pagsisikap III. Pangungusap na Payak 2. 1. Pagtatalakayan .

B. Sa Rusya ay pangalawang tinapay ang patatas at sa maraming bansa. Pinatnubayang Pagsasanay A. Indikasyon ito na hindi makayang palamigin ng mga bagong tanim na puno ang mga nabanggit na bansa. ito ang pangunahing pagkain ng mga tao. 23) 1. salungguhitan ng isang beses ang malayang sugnay at dalawang beses ang di-malayang sugnay. Pangwakas na Gawain 6. Paglalahat Ang pangungusap na payak ay pangungusap ng iisang ideya lamang. Malayang Pagsasanay . Tambalan ang pangungusap kung dalawang ideya o diwa ang ipinahahayag. Sa mga sumusunod na hugnayang pangungusap. (Hiyas Gawin A p. Hugnayan naman ang pangungusap kung nagpapahayan ng isang buong diwa at isng parirala o di buo ang diwa. Sabihin kung payak o tambalan ang mga pangungusap. 29) 1. 7. (Hiyas Gawin A p. 8.C.

tambalan o hugnayan. ______5. 39-40) a. kung ang pangungusap ay payak.Suriin ang kayarian ng mga sumusunod na pangungusap. Bibili sila ng damit at sapatos sa pamilihan. _____2. IV. _____3. ______4. Madilim ang gabi subalit maliwanag naman ang buwan. Umiiyak ang babae samantalang galit na galit naman ang lalaki. Nagluluto ako at siya naman ang naglilinis ng bahay. Pagtataya Kilalanin ang kayarian ng pangungusap kung payak. 2. 9. a. (Pagdiriwang ng Wikang Fil p. Lalo akong natakot nang marinig ko ang kwento niya. Paglalapat Isulat ang P. T kung tambalan at H kung hugnayan. Walang maniwala sa kanyang . _____1. Aalis na sila ngayon at iyon ay alam nating lahat.

tambalan at hugnayan. tambalan at hugnayan -Nakapagbibigay ng mga pangungusap na payak. tambalan at hugnayan. V. II. Takdang-Aralin Sumulat ng tig-dadalawang pangungusap sa bawat kayarian ng pangungusap. Tambalan at Hugnayan) Sang. PELC Pagdiriwang ng Wikang FilipinoWika p. Hunyo 30. -Nakapagbubuo ng mga pangungusap na payak. Kayarian ng Pangungusap (Payak. 2009 I.sinabi sapagkat wala namang nakakita kahit isa. Nakikilala at nagagamit sa pagsasalaysay ang mga uri ng pangungusap ayon sa payak. 34-41 .

23) 1. tambalan at gugnayan. Sabihin kung payak o tambalan ang mga pangungusap. ( pagpapatuloy ng aralin kahapon) C. ito ang pangunahing pagkain ng mga tao.ano ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian? Ilarawan ang pangungusap na payak. salungguhitan ng isang beses ang malayang sugnay at dalawang beses ang di-malayang sugnay. Sa Rusya ay pangalawang tinapay ang patatas at sa maraming bansa.Hiyas sa Wika p. Pamamaraan A. Balik-Aral Anu. Pinatnubayang Pagsasanay A. . (Hiyas Gawin A p. B. 7. Sa mga sumusunod na hugnayang pangungusap. Magbigay ng mga pangungusap sa bawat isa. 21-31 Pagpapahalaga: Pagsisikap III. Panimulang Gawain 1.

_____2. IV. Aalis na sila ngayon at iyon ay alam nating lahat. tambalan o hugnayan. Bibili sila ng damit at sapatos sa pamilihan. 8.(Hiyas Gawin A p. (Pagdiriwang ng Wikang Fil p. . Indikasyon ito na hindi makayang palamigin ng mga bagong tanim na puno ang mga nabanggit na bansa. T kung tambalan at H kung hugnayan. 3940) a. 9. _____1. Malayang Pagsasanay Suriin ang kayarian ng mga sumusunod na pangungusap. Paglalapat Isulat ang P. Pagtataya Kilalanin ang kayarian ng pangungusap kung payak. 29) 1. Madilim ang gabi subalit maliwanag naman ang buwan. a. Nagluluto ako at siya naman ang naglilinis ng bahay. kung ang pangungusap ay payak.

Walang maniwala sa kanyang sinabi sapagkat wala namang nakakita kahit isa. ______5. Umiiyak ang babae samantalang galit na galit naman ang lalaki._____3. Lalo akong natakot nang marinig ko ang kwento niya. ______4. V. Takdang-Aralin Sumulat ng tig-dadalawang pangungusap sa bawat kayarian ng pangungusap .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful