Ano ang Pangngalan? Uri at Kailanan ng Pangngalan?

Ang Pangngalan ay mga salitang pantawag sa tao, bagay, hayop, lunan, kalagayan o pangyayari. Mga Uri ng Pangngalan Pangngalang Pantangi ± ito ay sadya, tiyak o tanging tawag sa tao, hayop, bagay, lunan o pangyayari. Halimbawa: Pilipino Sierra Madre Juan Perlas ng Silangan Pangngalang Pambalana ± ito ay karaniwan o balanang tawag sa tao, hayop, bagay, lunan o pangyayari. Halimbawa: dayuhan bansa kaisipan lakas Uri ng Pangngalang Pambalana Basal ± ang basal ay nasa isip, diwa, o damdamin. Halimbawa: panaginip kuru-kuro

kaligayahan kaunlaran Tahas ± ang mga bagay na nakikita o nahahawakan. Halimbawa: papel lapis aklat pahayagan Lansak ± ang lansak ay nagsasaad ng kaisahan sa karamihan o kabuuan. Halimbawa: Hukbo Langkay Lupon Bigkis Kailanan ng Pangngalan Ang Pangngalan ay mayroon din tatlong kailanan ± Isahan, Dalawahan, Maramihan. Nakikita ito sa paggamit ng salitang-ugat, sa paglalapi, sa paggamit ng mga panandang ± ang o ang mga, at sa mga pang-uring pamilang. Halimbawa: Kapatid (isahan) Magkapatid (dalawahan) Magkakapatid (maramihan)

Hunyo - Hulyo

Hunyo 1, 2009

Hulyo 1, 2009

I. Nagagamit nang may ganap na kahusayan ang mga batayang kasanayan sa pakikinig. - Nakakasagot /Naibibigay ang detalye ng balitang napakinggan.

I. Nagagamit nanga wasto ang mga pamatnubay na salita sa diksyunaryo. Nagagamit ang diksyunaryo sa paghahanap ng impormasyon. Natutukoy kung saang pamatnubay na salita makikitaang isang salita.

II. Pakikinig at Pagbibigay ng Detalye ng Balitang Napakinggan II.Paggamit ng Pamatnubay na Salita sa Diksyunaryo Sanggunian: PELC p. 35 Pagdiriwang ng Wikang Fil. (Wika) p. 2- 7 Sang. PELC p.38-41 Pagpapahalaga: Katapatan Wika p. 19-27 III. Pamamaraan: Hiyas sa Pagbasa p. 21-22 A. Panimulang Gawain: 1. Balik ± Aral Pagpapahalaga: Kasipagan/ Disiplina sa Anu-ano ang mahahalagang sangkap ng balita na dapat mabatid ng mga tagapakinig? Anu-ano ang mga katanungan sinasagot ng isang balita? Pag-aaral Pagdiriwang ng Wikang Filipino-

III. Pamamaraan A. Bago-Bumasa

2. Pagganyak

1. Balik-Aral

Ano ang mga paraang makapagpapakita ng katapatan?

Ano ang tambalang-Salita? Magbigay ng mga halimbawa nito.

B. Panlinang na Gawain 2.Pagganyak 3. Paglalahad a. Pakikinig sa Balita (Babasahin ng Guro) B. Pagtalakay sa nilalaman ng balita. (ano, sino, kailan, saan, paano, bakit) 3. Paghahawan ng Balakid Ibigay ang kasingkahulugan ng sumusunod na salita. a. 4. Pagtatalakayan b. C. Pangwakas na Gawain c. 4. Paglalahat d. Ang balita ay pangyayaring nagaganap sa ating kapaligiran at maging e. sa ibang panig ng daigdig. Ito ay may iba¶tibang sangkap. (ano, sino, kailan, saan, paano, bakit) wala akong panama nalilinang bokabularyo malikhain daloy Ano ang diksyunaryo? Bakit tayo nagdadala nito palagi?

4. Pagbuo ng Pagganyak na Tanong Paano natin mahahanap nang madali ang mga salita sa diksyunaryo?

5. Pinatnubayang Pagsasanay Pakinggan mabuti ang balita at sagutin ang mga tanong ukol dito. (Gawain 1 pah. 5)

B. Habang-Bumabasa 1. Pakikinig sa Kwento ( Pagdiriwang..p. 19-21) 2. Pagsasagot sa tanong

6. Malayang Pagsasanay Pakinggan ang balita na babasahin ko. Isulat itong muli sa klase taglay ang anim na sangkap ng balita. (Gawain 2 pah.

6)

Pagganyak 3. Pagtalakay sa mahahalagang detalye

7. Paglalapat Sa kwento. Pakinggan ang sumusunod na balita. Anung tanong o sangkap ang sumasagot ng mga sumusunod. 4. Pagpapaunlad ng Kasanayan a. Ibat-ibang Impormasyong Ibininigay ng diksyunaryo : (Gawain 4 pah. 7) -wastong bigkas -wastong baybay
1. 2. 3. 4. Red Cross Mga Kababayan Nating Biktima ng Lindol sa Indonesia Oplan Balik Eskwela

-bahagi ng pananalita -iba¶t-ibang kahulugan

IV. Pagtataya Pakinggan ang mga balitang ibibigay ng gueo. Sagutin ang mga tanong ukol dito.

b. Paghahanap ng mga salita sa Diksyunaryo sa tulong ng pamatnubay na salita.

paspasan
1. Ano ang magaganp sa Hunyo 13, 2009? 2. Sino ang inaasahang dadalo ditto? 3. Kailan ang Homeroom PTA meeting? 4. Saan gaganapin ang pagpupulong? 5. Paano magkakaroon ng pagkakaisa at kaayusan ang samahan ng guro at mga magulang?

piling

paspasan pasukan patag patalim

payak payapa piitan pilas pilay piliin

V. Takdang Aralin: Makinig ng balita sa radio o tv. Isulat itong muli sa klase taglay ang mga wastong sangkap ng balita.

patang-pata patatas

7 Isulat kung ang titik ng pamatnubay na salita ng bawat entring salita. Nagagamit nang may ganap na kahusayan ang mga batayang kasanayan sa pakikinig. 2009 Ang pamatnubay na salita ay ginagamit upang matukoy kung saang bahagi ng dikyunaryo makikita ang isang salita. . Basahin ang salita sa bawat bilang. Gawain 3 p. 2.. Panimulang Gawain: ____1.22) . balat-kayo-bao ( Hiyas sa Wika p. Pagtatalakayan sa wastong paggamit ng salita sa diksyunaryo. gatong 3. kawanggawa 2. pagkain a. 1. ( the lesson was not carried out due to the C. Hanapin kung saang pamatnubay na salita iti makikita. Pamamaraan: A. nagwalis II. Paglalahat Hunyo 2. Pangwakas na Gawain few Number of pupils) 1. Pakikinig at Pagbibigay ng Detalye ng Balitang Napakinggan (Pagdiriwang. (Wika) p. 2. Pinatnubayang Pagsasanay I. 27) 3..(ang leskyon ay di naituro dahil sa maunting bilang ng mga bata) 5. 35 Pagdiriwang ng Wikang Fil. 2. Malayang Pagsasanay Sanggunian: PELC p. Mga Entri Pagpapahalaga: Katapatan Salita Pamatnubay na III.Nakakasagot /Naibibigay ang detalye ng balitang napakinggan.

sino. gapos-guho E. Pagganyak ____1. (ano. saan. basa-bakuran b. Paglalahat Ang balita ay pangyayaring nagaganap sa ating kapaligiran at maging sa ibang panig ng daigdig. kailan. Pagtalakay sa nilalaman ng balita. kailan. saan. dusa-dutsa D. Pakikinig sa Balita (Babasahin ng Guro) B.daan-dakila B. paano. Paglalapat Lagyan ng / kung ang salita sa hanay A ay makikita sa mga pamatnuby na salita sa Hanay B. bakit) IV. Ito ay may iba¶tibang sangkap. Pagtatalakayan C. moog B. Paglalahad a. sinag-siwang c. Pangwakas na Gawain 4. perlas-pila e.1. Pagtataya Tukuyin kung saang pamatnubay na salita matatagpuan ang sumusunod na salita. lasa-mata 4. pasal ____5. dikit-dipa C. saksi ____3. mata-mura d. ginto-gising . bakit) A. lilom a. (ano. ____4. bukid Ano ang mga paraang makapagpapakita ng katapatan? ____2. Balik ± Aral Anu-ano ang mahahalagang sangkap ng balita na dapat mabatid ng mga tagapakinig? 4. Panlinang na Gawain 3. paano. sino. Anu-ano ang mga katanungan sinasagot ng isang balita? A B 2.

7. pamatnubay na salita sa diksyunaryo. Red Cross 6. 21-22 Pagpapahalaga: Kasipagan/ Disiplina sa Pag-aaral . Sino ang inaasahang dadalo ditto? 8. Isulat itong muli sa klase taglay ang I. Pagtataya Pakinggan ang mga balitang ibibigay ng gueo. (Gawain 1 pah. Ano ang magaganp sa Hunyo 11. 2009? 7.38-41 Pagdiriwang ng Wikang FilipinoWika p. Saan gaganapin ang pagpupulong? 10. Malayang Pagsasanay Pakinggan ang balita na babasahin ko. Anung tanong o sangkap ang sumasagot ng mga sumusunod. 5) V. Oplan Balik Eskwela Natutukoy kung saang pamatnubay na salita makikitaang isang salita. PELC p. Paano magkakaroon ng pagkakaisa at kaayusan ang samahan ng guro at Hiyas sa Pagbasa p. 19-27 IV. Mga Kababayan Nating Biktima ng Lindol sa Indonesia 7. Hulyo 2. Nagagamit nanga wasto ang mga anim na sangkap ng balita. 6.Paggamit ng Pamatnubay na Salita sa Diksyunaryo Sang. Sagutin ang mga tanong ukol dito. (Gawain 2 pah. II. Kailan ang Homeroom PTA meeting? 9. 7) 5.5. 6) Nagagamit ang diksyunaryo sa paghahanap ng impormasyon. (Gawain 4 pah. Takdang-Aralin Palaging magbasa at magdala ng diksyunaryo. 2009 6. Pinatnubayang Pagsasanay Pakinggan mabuti ang balita at sagutin ang mga tanong ukol dito. Paglalapat Pakinggan ang sumusunod na balita.

gatong Sanggunian: PELC p. .7 (Pagdiriwang. Pamamaraan V. Panimulang Gawain: 1. . Malayang Pagsasanay III. C. 35 c. Balik-Aral Anu-ano ang mga gamit ng diksyunaryo? Paano madaling makikita ang mga salita sa diksyunaryo? Hunyo 3. (Wika) p. Hanapin kung saang pamatnubay na salita iti makikita. 2.nagwalis Pagdiriwang ng Wikang Fil. Pamamaraan: A.kawanggawa b. 27) Pagpapahalaga: Katapatan 8. Takdang Aralin: Makinig ng balita sa radio o tv. Pakikinig at Pagbibigay ng Detalye ng Balitang Napakinggan Basahin ang salita sa bawat bilang. 7. A. Bago-Bumasa 1. a. Nagagamit nang may ganap na kahusayan ang mga batayang kasanayan sa pakikinig. Pagsasanay Pinatnubayang II. Isulat itong muli sa klase taglay ang mga wastong sangkap ng balita..mga magulang? III. Gawain 3 p.Nakakasagot /Naibibigay ang detalye ng balitang napakinggan.. 2009 ( pagpapatuloy ng Aralin kahapon) I. Balik ± Aral Isulat kung ang titik ng pamatnubay na salita ng bawat entring salita.

Oplan Balik Eskwela Lagyan ng / kung ang salita sa hanay A ay makikita sa mga pamatnuby na salita sa Hanay B. 11. V. moog ____4. Anung tanong o sangkap ang sumasagot ng mga sumusunod. lasa-mata IV.22) 9. perlas-pila e. Paano magkakaroon ng pagkakaisa at kaayusan ang samahan ng guro at mga magulang? ____5. B ____1. mata-mura d. sinag-siwang c. Ano ang magaganp sa Hunyo 11. basa-bakuran b. Saan gaganapin ang pagpupulong? 15. 7) A 8. pasal a.Anu-ano ang mahahalagang sangkap ng balita? Mga Entri Salita Pamatnubay na ( pagpapatuloy ng aralin kahapon.Paglalapat C. 7. Sino ang inaasahang dadalo ditto? 13. Red Cross 9. Kailan ang Homeroom PTA meeting? 14. Isulat itong muli sa klase taglay ang mga . Takdang Aralin: Makinig ng balita sa radio o tv. bukid ____2. lilom IV. (Gawain 4 pah. 2009? 12. pagkain a. Sagutin ang mga tanong ukol dito. Mga Kababayan Nating Biktima ng Lindol sa Indonesia 10. C. balat-kayo-bao ( Hiyas sa Wika p. saksi ____3. Pagtataya Tukuyin kung saang pamatnubay na salita matatagpuan ang sumusunod na salita. Paglalapat Pakinggan ang sumusunod na balita. tingnan Sa III.7) ____1. Pagtataya Pakinggan ang mga balitang ibibigay ng gueo.

Takdang-Aralin Test Palaging magbasa at magdala ng Pagpapahalaga: Katapatan diksyunaryo. PELC p. Nakikilala at nagagamit sa pagsasalaysay ang ayos ng pangungusap . Pagsusulit. Balik aral sa ilang paksa. III. (Pangngalan.karaniwan at di-karaniwan. Pandiwa etc.) I. C. 1. 11-14 Pagdiriwang ng Wikang Filipino- . A. IV.wastong sangkap ng balita. ginto-gising II. dikit-dipa Hunyo 4. II. Pagbibigay at pagpapaliwanag ng pamantayan. Pagtatala ng Resulta. D. Pagtukoy sa Kalakasan at Kahinaan ng Mag-aaral sa Pamamagitan ng Diagnostic V. 2009 C.Natutukoy ang posisyon ng simuno at panaguri sa karaniwan at di-karaniwang ayos ng pangungusap. dusa-dutsa D. Pagwawasto at pagtatalakay ng sagot.daan-dakila B. Panghalip. . Ayos ng Pangungusap.35-36 Hiyas sa Wika p. Nakasasagot nang wasto sa Diagnostic Test E.Karaniwan o Di-Karaniwang Ayos/Tuwid o Kabalikang Ayos Sang. 2009 A. Pamamaraan: Hulyo 6. B. Ispeling 2. gapos-guho I.

-Nagagamit sa pagpapahayag/pagsasalaysay ang mga B. 34-47 II.ano ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian? Magbigay ng halimbawa ng bawat isa. Pagganyak Ugaliing mag-aral tuwina. Wika p.Tula (Hiyas sa Wika p. C. Panimulang Gawain 2. D. Balik-Aral B. 11-12) . 2009 I. Panlinang na Gawain 3. IV. Pamamaraan A. Balik aral sa ilang paksa. Pagbibigay at pagpapaliwanag ng Anu. Natutukoy ang kalakasan at kahinaan ng mga mag-aaral sa Pamamagitan ng Diagnostic Test. Pagtatanim Ng mga puno Pagpapahalaga: Katapatan III. 42-47 Binhi V p. Bakit nagkakaroon ngayon ng sobrang init o El Niño? Paano maiiwasan ang kalamidad na dala ng El Niño at malakihang pagbaha? Hunyo 9. Pagsusulit Pagwawasto at pagtalakay sa sagot. 2009 I.Hunyo 5. Pagtukoy sa kalakasan at kahinaan ng Pagpapahalaga: Kahalagahan ng Mag-aaral sa Pamamagitan ng Diagnostic test. Ispeling A. Pamamaraan: III. Ano ang dalawang bahagi ng pangungusap? pamantayan. 1. Pagtatala ng Resulta V. 1. Nakikilala ang iba¶t ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit. Kasunduan 1. Paglalahad.

3.Pangwakas na Gawain B.Pamamaraan A. Pagbibigay ng aral na napulot sa 4.tula.Ano ang napansin nyo sa ayos ng simuno at panaguri sa bawat pangungusap? . Panlinang na Gawain . Pagkilala sa 2 ayos ng pangungusap sa tulong ng mga pangungusap hango sa Pag. Sama-sama kami sa kaitaasan. b. Natutunaw kami.Ano ang dalawang ayos ng pangungusap? 1. 12 b. Sama sama kami sa kaitaasan. Panimulang Gawain: 1.Ipatukoy ang posisyon ng simuno at panaguri sa karaniwan at di-karaniwang ayos ng pangungusap. -Alin ang simuno sa pangungusap? Alin ang panaguri? .20 tula a. Mga uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit Sangunian: PELC p. (Hiyas p. Pagtalakay sa mensahe ng Tula Talakayin Natin p. Natutunaw kami. 12-13) 2.uri ng pangungusap ayon sa gamit. 15. Ako ay dating water vapor. Pagganyak Anong magandang ugali mayroon ang mga langgam? 5. Balik Aral: Ano ang dalawang bahagi ng pangungusap? Tukuyin ang simuno at panaguri sa pangungusap. Pagpapahalaga: Pakikiisa at Pagtutulungan III. c. Ng Wikang Filipino (wika) p. 2. Ako ay dating water vapor. . 33 a. II. Pagtatalakayan C. 29. 35 Hiyas sa Wika p.

Pangwakas na Gawain 4. Isulat ang ayos ng pangungusap.6. Pinatnubayang Pagsasanay Magtulungan kayo ng katabi mo sa upuan. Paglalahat May apat na uri ng pangungusap ayon sa gamit. 15-16) Ang Karaniwang ayos ng pangungusap ay nauuna ang panaguri kaysa sa simuno. Pagbasa ng Kwento May 2 ayos ang pangungusapang Karaniwan at di-Karaniwang Ayos.Pautos/Pakiusap . Ginagamitan ito ng panandang ay. Pagkatapos ay isulat itong muli sa iba namang ayos. (Hiyas p. Pagsusuri sa mga uri ng pangungusap .Patanong . B. (Sa Pamayanan ng Langgam p.Paturol . (pahina 16 ± 17) 9. (Sabihin. Salitan kayo sa pagbibigay ng mga pangungusap na karaniwan at dikaraniwan. Salungguhitan ng minsan ang simuno at makalawa ang panaguri. si Patak-Tubig! 8.Anong aral ang natutuhan niya sa mga langgam? 7. Paglalahat 3. Pagtalakay -Anong Nakita ni Abby sa daigdig ng mga Langgam? -Bakit siya ipinahuli ng kapitan? .Padamdam a. A. Malayang PagsasanayI Isulat kung karaniwan o dikaraniwan ang ayos ng mga pangungusap. Ito ay ang pangungusap na paturol Basahing mabuti ang pangungusap. Hiyas p. Paglalapat C. 14) Ang Di-Karaniwang ayos ay nauuna ang simuno kaysa panaguri. 13) -Pasalaysay . Inyong Lingkod.

17) at x kung nasa Di Karaniwang Ayos. pautos o pakiusap.Isulat ang angkop na pangungusap na dapat sabihin ng tauhan sa larawan. 47) ______________ a. . _____________3. Gawain C. patanong at padamdam. ( Gawain A. P. Ang matuling tumakbo ang nanalo sa laro. pah. _____________5.o pasalaysay. Diniligan ni Ana ang kinulang damit. 7. Gamitin ang angkop na pangungusap. Lagyan ng / kung ang pangungusap ay nasa Karaniwang Ayos (Hiyas sa Wika. ( Pagdiriwang ng Wikang Fil. Ano IV. Pagtataya Kilalanin ang uri ng pangungusap ayon sa gamit nito. 18) _____________1. Ang balot ay isa sa tanging pagkaing 5. Ang gatas ay mabuting inumin ng mga bata. Matalino ang batang iyan. Saan kaya nila dadalhin iyon? _____________4. Hiyas. Sabihin ang uri nito. _____________2. _____!. Isulat ang sagot sa patlang. p. V. Malayang Pagsasanay Isulat sa papel ang uri ng pangungusap.Takdang Aralin Gumawa ng maikling dayalogo tungkol sa masisipag at masisigasig na mag-aaral. Pinatnubayang Pagsasanay Basahin ang sitwasyon sa pahina 17. Pagtataya ang sasabihin mo sa iyong katabi. Paglalapat Pagmasdan ang larawan sa pahina 20. IV.Gumamit ng mga pangungusap na nasa Karaniwan at Di-Kraniwang Ayos. Ang likod ng bata ay nilagyan niya ng twalya. 6.

Takdang Aralin Sumulat ng isang maikling duladulaan Pagdiriwang ng Wikang FilipinoGamit ang iba¶t ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit. Mabuhay ang Kalayaan! Sang.35-36 Hiyas sa Wika p. Ako ay isang batang Pilipino. V.Karaniwan o Di-Karaniwang Ayos/Tuwid o Kabalikang Ayos Pagpapahalaga: Kahalagahan ng I. 2009 ________1. Pahiram nga ng aklat tungkol sa Bayaning Pilipino.Natutukoy ang posisyon ng simuno at panaguri sa karaniwan at di-karaniwang Alamat ng Unang Lalaki at ayos ng pangungusap. III. 34-47 Hunyo 10. ________4. Nakikilala ang iba¶t ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit. Babae sa Lipunan. 11-14 II. pagsasalaysay ang ayos ng pangungusap . Naku! Kayganda nga pala ng . ________5.Hulyo 7. puno Pagtatanim Ng mga -Nagagamit sa pagpapahayag/pagsasalaysay ang mga uri ng pangungusap ayon sa gamit. Sino ang pinagmulan ng ating I.karaniwan at di-karaniwan. ________3. 2009 PELC p. Nakikilala at nagagamit sa lahi. Pamamaraan A. Panimulang Gawain . ________2. 42-47 Binhi V p. Ayos ng Pangungusap. Wika p.

20 Pag.Pangwakas na Gawain i. g. 35 ( pagpapatuloy ng aralin kahapon) Hiyas sa Wika p. Kayo. Panimulang Gawain: A. Balik-Aral II. Babalik kami sa lupa sa anyo ng ulan. Pangwakas na Gawain Pagpapahalaga: Pakikiisa at Pagtutulungan 8. c. b. Balik Aral: Anu-ano ang iba¶t ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit? Magbigay ng mga halimbawa nito. . Sangunian: PELC p. 15. C. Malayang Pagsasanay Isulat kung karaniwan o dikaraniwan ang ayos ng mga pangungusap. Inyong Lingkod. Mga uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit Ano ang 2 ayos ng pangungusap? Ano ang posisyon ng simuno at panaguri sa bawat ayos? Magbigay ng halimbawa nito.1. mga tao ang may kasalanan. Ang mga puno ay kinitil ninyo. Pagkatapos ay isulat itong muli sa iba namang ayos. e. d. h. 14) III. Ang bahang dala namin ay maiiwasan.5) f. III. Bumabalik kami sa lupa sa anyo ng ( ipagpatuloy ang aralin kahapon. si Patak-Tubig! Kami ay nagiging water vapor. 1. (Hiyas p. Ng Wikang Filipino (wika) p. 2933 C. Sobra ang init ng mundo. Panimulang Gawain a. C. Ito ang aming papel sa daigdig.

Isulat ang sagot sa patlang. ( Gawain A. P. Malayang Pagsasanay ( Pagdiriwang ng Wikang Fil. Ang balot ay isa sa tanging pagkaing _______________b. 5. Salungguhitan ng minsan ang simuno at makalawa ang panaguri. Paglalapat Pagmasdan ang larawan sa pahina _______________d. Ang balut ay masustansiya. Higit itong mayaman sa kalsiyum kaysa karaniwang itlog. _______________i.ulan. IV. Paglalapat Basahing mabuti ang pangungusap.Isulat ang angkop na pangungusap na dapat sabihin ng tauhan niyang ilaga. BUhat noon. Ano ang sasabihin mo sa iyong katabi. Tinikman niya ang isa. Gawain C. 6. Sabihin ang uri nito. Pinatnubayang Pagsasanay Basahin ang sitwasyon sa pahina 17. _____!. Hiyas. Isulat ang ayos ng pangungusap. _______________e. 18) ______________ a. Di sinasadya ang pagkakatuklas ng balot ng isang tagaPateros. Ako ay isang batang Pilipino. sa larawan. Ang itlog ay naisipan 20. _______________c. Hindi malaman ng may-ari ang gagawin sa maraming itlog ng pato. Saan kaya nila dadalhin iyon? 7. _______________h. Gamitin ang angkop na pangungusap. 17) 9. _______________g. 47) Isulat sa papel ang uri ng pangungusap. pah. ________1. p. Ang protinang taglay Kilalanin ang uri ng pangungusap ayon sa gamit nito. Pagtataya _______________f. ang bayan ng Pateros ay nakilala bilang bayan ng balut. (Hiyas sa Wika. .

Ang likod ng bata ay nilagyan niya ng twalya. Sino ang pinagmulan ng ating ng balot ay madalini tunawin. Pahiram nga ng aklat tungkol sa Bayaning Pilipino. _____________5. Naku! Kayganda nga pala ng iminumungkhi ng doktor sa mga nagdadalng-tao. _____________3. Mabuhay ang Kalayaan! Lagyan ng / kung ang pangungusap ay nasa Karaniwang Ayos at x kung nasa Di Karaniwang Ayos. Ang matuling tumakbo ang nanalo sa laro. Alamat ng Unang Lalaki at Babae sa Lipunan. Ang gatas ay mabuting inumin ng mga bata.________2. 2009 I. Diniligan ni Ana ang kinulang damit. Ang balot ay ________3. _____________4. Natutukoy ang salitang ±ugat at panlaping gamit sa salita. .Gumamit ng mga pangungusap Gamit sa Salita na nasa Karaniwan at Di-Karaniwang Ayos.Takdang Aralin Gumawa ng maikling dayalogo II. V. Matalino ang batang iyan. lahi. _____________2. Hunyo 15. Pagtataya ________4. Pagtukoy sa Salitang Ugat at Panlaping tungkol sa masisipag at masisigasig na mag-aaral. ________5. V. IV.Nakabubuo ng iba¶t-ibang mahabang salita sa tulong ng panlapi. _______________j. Takdang Aralin Sumulat ng isang maikling duladulaan Gamit ang iba¶t ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit. _____________1. Pagbuo ng Mahabang Salita .

.Naipapaliwanag ang kahulugan ng salita ayon sa intensidad. 2-5 July 8. Balik-Aral Ano ang mga salitang payak. Pagsusunud-sunod ng Salita Ayon sa Intensidad ng Kahulugan A. Pagganyak Mahalaga ba ang punungkahoy? Bakit? III. Pamamaraan A. Pagpapahalaga: Pakikiisa . 37 Pagdiriwang ng Wikang Pilipino Pagbasa p. Nagagamit ang clining o paghahati-hati ng intensidad ng kahulugn ng salita.Naaayos ang pangkat ng salita ayon sa intensidad ng kahulugan ng salita.Sang. 27-30 Paano tayo makakabuo ng iba¶t ibang salita mula sa salitang ugat? Hiyas sa Pagbasa p. Bago-Bumasa 3. maylapi. at tambalan? Magbigay ng halimbawa ng . Pagpapaunlad ng Talasalitaan 1. Pamamaraan: II. III. Bago Bumasa: Sang. Balik ± Aral Ano ang salitang ugat ng salitang: PINANGALAGAAN PELC p. 2009 I. 147-148 Pagpapahalaga: Pagtutulungan 2. PELC Hiyas sa Pagbasa pahina 42 Pagdiriwang ng Wikang Pilipino (Pagbasa) p. 1. 13-18 Manwal p.

Pagtalakay sa Detalye ng Kwento Sagitin Natin p. Pinatubo? Ilarawan ito. 2 ± 6) 4.tinuloy 1. Pagtalakay sa mensahe at diwa ng kwento.Pagbasa sa kwento ³Ang Bundok Tralala´ (Pang. Paglalahad . Pagbubuo ng Pagganyak na Tanong ³ Bakit kahindik-hindik ang Biyernes na iyon sa pamilya Dichoso?´ 2. Pagdiriwang ng Wikang Fi. Pansinin ang . . -kahindik-hindik -pahuni-huni B. Pagbasa sa mga salitang hango sa kwento. Pakikinig sa kwento. Pagsagot sa Tanong Pagganyak 3.taimtim . Paghahawan ng Balakid 4. Pagpapaunlad ng Kasanayan a. 3.dumating .magkasama . P. Habang-Bumabasa 3.Ipabasa ang mga salita. Pagganyak Saang bayan matatagpuan ang Mt. Pagtatakda ng Layunin ³Bakit bumaba na sa bundok ang magkaibigan?´ Gamitin sa pangungusap ang sumusunod na salita at ibigay ang kahulugan nito. Fil. Habang ± Bumabasa -kaaya-aya -yumanig 1. P. B. 2. Ng W.mabuti .Kagubatan bukirin . 16 4.Troso Tangi Masaya kawani nakaligtaan pagsapit bawat isa. 13-14 2. Pagpapaunlad ng Kasanayan -.

Tukuyin ang mga salitang ugat at panlaping ginamit ditto. Paglalahat b. mabagal 2. 5) Paano sila napapangkat? 1.. salita? (Gawain 2 p. kasama f.Kagulat-gulaT 1. Pangwakas na Gawain 5.umaawit . nasugatan -bumubulong Ano ang napansin nyo sa mga 3. kaibigan b. Paglalapat Sa tulong ng panlapi. Pangwakas na Gawain .Paano tayo makabubuo ng iba¶t ± ibang salita sa tulong ng mg panlapi? -humihimig . torso Ang paggamit ng clining o paghahati ng intensidad ng kahulugan ng salita ay pagpapangkat ng kahulugan ng salita ayon sa digri ng kahulugan nito. bumuo ng iba¶t ± ibang mahabang salita sa sumusunod na salitang ugat.umuusal 2. b. Paglalahat a. akyat g. Pagsasanay Salungguhitan ang mga panlaping ginamit at kulungin ng kahon ang salitang ugat. C. May mga salitang magkakapangkat subalit . Pagtatalakayan sa paggamit ng cline o paghahati ng intensidad ng kahulugan ng salita.Kabigla-bigla .Nakakatakot C. . a. -Kakila-kilabot .pagkaubos pagkakaayos nito.

. paatungal iyak. kagat ___________ tikim _________ namnam Hunyo 16. hindik inis. Pagtataya Sipiin sa papel ang mga salitang ugat na maylapi sa pangungusap. hikbi takot. a. bukid i. 5. hagikhik pasigaw. I. tawa. dabog. 4. Ikahon ang salitang-ugat. Magandang pagmas\dan ang kanilang pinaglinisan. 2. Maasikaso at may kusang loob din siya. 1.Nakabubuo ng iba¶t-ibang mahabang 4_________ sunog . Pinatnubayang Pagsasanay Basahing mabuti ang mga salita. gimbal. b. 7. Natutukoy ang salitang ±ugat at panlaping gamit sa salita.c. paanas. Malayang Pagsasanay Ayusin ang mga salita ayon sa intensidad ng kahulugan. Lahat ng kanilang damit ay pinaplantsa. ngiti. c. _________ nguya ` V. Paglalapat Isulat ang wastong pagkakasulat ng salita ayon sa intensidad ng kahulugan. sindak. sigaw IV. halakhak. 2009 8. ubos j. galit. lungkot. (tsart) 1. ngawa. putol d. e. 3. Nakasisilaw sa kaputian at kalinisan ang mga labada niya. bundok h. Pagsunud-sunudin ayon sa intensidad ng kahulugan nito. Takdang Aralin: _____ Sumulat ng mga 10 salitang gumagamit ng mga panlapi. d. gubat nagkakaiba lamang sa digri ng kaantasan. gamit e. Maaari kang manalamin sa kanilang makintab na sahig. pasabi. 6.

3. Pagtukoy sa Salitang Ugat at Panlaping Gamit sa Salita Pagbuo ng Mahabang Salitas 1_____________ lapnos IV. PELC Hiyas sa Pagbasa pahina 42 Pagdiriwang ng Wikang Pilipino (Pagbasa) p. yamot inis 2. saksak 1. Bago Bumasa: 2. Balik ± Aral galos daplis hiwa Ano ang mga panlapi? Paano tayo makakabuo ng mga salita sa tulong nito? Magbigay ng mga salitang may panlapi. lumalaki lumalala lumalapad dumarami Pagpapahalaga: Pakikiisa galit poot III. napangiti ( ipagpapatuloy ang aralin kahapon) naaliw . Sang. Pagtataya Ayusin ang mga sumusunod na salita ayon sa intensidad ng kahulugan. 2-5 1.salita sa tulong ng panlapi. Pamamaraan: A. 3____________ paso 2_____________init II.

Pang wakas na Gawain lumigaya 2. II. Nagagamit ang clining o paghahati-hati ng intensidad ng kahulugn ng salita. torso h. putol d. IV. . kasama c. ubos j. Pagsasanay Salungguhitan ang mga panlaping ginamit at kulungin ng kahon ang salitang ugat. Takdang Aralin 3. Paglalapat Sa tulong ng panlapi.Naipapaliwanag ang kahulugan ng salita ayon sa intensidad. 5) 3. Magtala ng 5 salitang nakaayos ayon sa intensidad ng kahulugan. bundok f. kaibigan b. 2009 a. bumuo ng iba¶t ± ibang mahabang salita sa sumusunod na salitang ugat. (Gawain 2 p. .Naaayos ang pangkat ng salita ayon sa intensidad ng kahulugan ng salita. mabagal 4. nasugatan 4. bukid i. gamit e. Ikahon ang salitang-ugat.sumaya C. Hulyo 9. . akyat g. gubat I. Pagsusunud-sunod ng Salita Ayon sa Intensidad ng Kahulugan Sang. liko lihis daplis sala V. Pagtataya Sipiin sa papel ang mga salitang ugat na maylapi sa pangungusap.

sindak. hindik II. lungkot. 2009 (pagpapatuloy ng aralin kahapon) I. hagikhik pasigaw. A. Pagdiriwang ng Wikang Pilipino Pagbasa p. pasabi.Maaari kang manalamin sa kanilang makintab na sahig. Pinatnubayang Pagsasanay Basahing mabuti ang mga salita. tawa. halakhak.6. Pagsusunu-sunod ng mga Ideya sa Ulat na Napakinggan . 37 1. a. Balik-Aral Ano ang clining? Paano napapangkat ang mga salita sa paraang ito? Hunyo 17. hikbi takot. ngiti. gimbal. paanas. 147-148 Pagpapahalaga: Pagtutulungan 5. Maasikaso at may kusang loob din siya. Nakasisilaw sa kaputian at kalinisan ang mga labada niya. Nakasasagot sa mga tanong tungkol sa detalye ng ulat na napakinggan. 27-30 Hiyas sa Pagbasa p. Manwal p. Paglalahad ng Ulat c. Magandang pagmas\dan ang kanilang pinaglinisan. Bago-Bumasa 1. Pagsunud-sunudin ayon sa intensidad ng kahulugan nito. C. Takdang Aralin: Sumulat ng mga 10 salitang gumagamit ng mga panlapi. Lohikal na napagsusunud-sunod ang mga ideya sa ulat na napakinggan. Naibibigay ng maliwanag ang mga detalye sa ulat na napakinggan. 3. Lahat ng kanilang damit ay pinaplantsa. d. ngawa. paatungal iyak. 13-18 2.PELC p. 4. Pamamaraan V. III. b.

e. nguya Pagpapahalaga: Pagpapahalaga sa Punung-kahoy kagat ___________ III. galit. Paglalahad 2_____________ a. (tsart) 1.Panimulang Gawain 1. Pagtataya b. Paglalapat Isulat ang wastong Paano mo maibabahagi o maiiulat na muli pagkakasulat ng salita ayon sa intensidad ang balitang napakinggan? ng kahulugan. Pagtalakay sa nilalaman ng 1_____________ lapnos init paso 4_________ . Sang.Panlinang na Gawain 3____________ 3. PELC p. 121 inis.35 Pagdiriwang ng Wikang Filipino (Wika) p. Pakikinig sa Ulat ³ Niyog Puno ng Buhay´ (aklat p. 8-9) IV. 2. Pagganyak Anu-ano ang mga pakinabang natin sa puno ng niyog? sunog B. 8-14 Sanayang Aklat p. Malayang Pagsasanay Ayusin ang mga salita ayon sa intensidad ng kahulugan. sigaw 7. Balik-Aral 8. dabog. Pamamaraan tikim _________ _________ namnam __________ A.

Paglalahat Ayusin ang mga sumusunod na salita ayon sa intensidad ng kahulugan. Pinatnubayang Pagsasanay 2. yamot Paano natin maibibigay ng wasto ang mga ideya sa isang ulat? 5. Paggiling ng buto upang maging pulbos. Pagtataya Pakinggan ang maikling ulat at tandaan ang mga pangyayari ayon sa lohikal na 5. 6. lumalaki lumalala lumalapad dumarami inis galit poot Pakinggang mabuti ang pag-uulat at pagkatapos.Isulat ang ideyang ibinibigay nito ayon sa wastong pagkakasunud-sunod. ibigay ang wastong pagkakasunud-sunod ng mga ideya dito. (Gawain 2 p. 13) 7. 4. Lagyan ng bilang 15. Malayang Pagsasanay Basahin ang kwento. Pangwakas na Gawain 4.9) C. saksak galos daplis hiwa Pakinggan ang ulat at tandaan ang mga lohikal na pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari dito.ulat (Sagutin Natin p. napangiti naaliw sumaya lumigaya IV. 1.4) _____a. liko pagkakasunud-sunod. lihis . (Gawain 3 p. Paglalapat 3.

_______4. Iulat itong muli sa . ______3. Nang bumalik siya sa kusina laking gulat niya ng makita ang bangus na nasa ibabaw ng mesa. _______5. ______2. Takdang Aralin Upang tingnan kung gising na Ang ina.(Talata. Magtala ng 5 salitang nakaayos ayon sa intensidad ng kahulugan.Sanayang Aklat p. 121) daplis sala ______1. Pumasok siya sa loob ng bahay V. Nagprito ng bangus si Marta para sa kanyang almusal. Takdang Aralin Makinig ng isang balita. V. Inilagay niya ito sa isang plato at ipinatong sa ibabaw ng mesa. Natanaw na lamang niya ang dulo ng buntot ng pusa na nasa Ilalim ng mesa.

Panimulang Gawain 1.35 Pagdiriwang ng Wikang Filipino (Wika) p. Balik-Aral . II. 2009 I.klase. Paglalahad ng Ulat Pagsusunu-sunod ng mga Ideya sa Ulat na Napakinggan Sang. Hunyo 18. Lohikal na napagsusunud-sunod ang mga ideya sa ulat na napakinggan. 8-14 Sanayang Aklat p. PELC p. 121 Pagpapahalaga: Pagpapahalaga sa Punung-kahoy III. Pamamaraan A.

Paggiling ng buto upang maging pulbos.Isulat ang ideyang ibinibigay nito ayon sa wastong pagkakasunud-sunod. (Gawain 3 p.Sanayang Aklat p. (Gawain 2 p. (Talata. Malayang Pagsasanay Basahin ang kwento. Pagtataya Pakinggan ang maikling ulat at tandaan ang mga pangyayari ayon sa lohikal na pagkakasunud-sunod.Paano natin maibibigay ng wasto ang mga ideya sa isang ulat? (pagpapatuloy ng aralin kahapon) C. Lagyan ng bilang 15. IV. Paglalapat Pakinggan ang ulat at tandaan ang mga lohikal na pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari dito.4) _____a. 13) 7.6. Pumasok siya sa loob ng bahay Upang tingnan kung gising . 121) ______1.

Natanaw na lamang niya ang dulo ng buntot ng pusa na nasa Ilalim ng mesa. Nagprito ng bangus si Marta para sa kanyang almusal. Iulat itong muli sa klase. ______2. V. Inilagay niya ito sa isang plato at ipinatong sa ibabaw ng mesa. _______4. ______3. Hunyo 19.na Ang ina. Takdang Aralin Makinig ng isang balita. 2009 . _______5. Nang bumalik siya sa kusina laking gulat niya ng makita ang bangus na nasa ibabaw ng mesa.

Pagsulat ng Talata Buwanang Tudla. palugit at wastong pasok sa pagsulat ng talata. A. II. Nagagamit nang wasto ang mga bantas. 31 ³ Mga Katutubo´ Pagpapahalaga: Pagkakapantay-pantay III.37 DM-Sanayang Aklat p.Hunyo Sang. .I. 31 2. malaking titik. PELC p. C. Pagtalakay sa Talata Pagsulat nang wasto sa talat. Pamamaraan Pagganyak Sinu-sino ang mga katutubo sa Pilipinas? Saan sila matatagpuan? B. Paglalahad Talata DIwang Makabansa-Sanayang Aklat p. 1.

2009 I.36 Hiyas sa Wika p.IV. Pagkuha ng indeks sa pagsulat ng talata. II. Naisasagawa nagng wasto ang nabasang panuto. 151-156 Pagdiriwang ng Wikang Pilipino Wika p. Wastong Pagsasagawa ng Tagubilin o Panuto Sang. . masunurin. Malinis. Pagwawasto V. Naisasagawa nang wasto ang mga tagubiling napakinggan. 23-26 Pagpapahalaga: Pagiging magalang. matapat. Naiuulat ang mga tagubiling napakinggan sa sariling pangungusap. Hunyo 22. PELC p.

Balik-Aral Ano ang tagubilin? B.Tula Magagawa Mo Ba? a. Paglalahad 1. P. 1. 24 Pag-iisa-isa sa mga tagubilin. 2. Panlinang na Gawain 3. Pagbasa sa Tula ng Isahan Pagbasa sa Tula ng Maramihan Pagtalakay sa Tula Pagtalakay sa mensa he ng Tula. Sagutin Natin.masikap at Maagap III. Maupo at maghintay tawagin ang Iyong numero. ipabigay ang kahalagahan ng wastong pagsunod dito. A. Saan karaniwang makikita ang tagubiling ito. c. b. . Pamamaraan Panimulang Gawain Pagganyak Magpakita ng Tagubilin.

Ang pagsunod sa tagubilin ay nagbubunga ng maayos na gawain.4. 154) -Bakit mahalaga ang mga tagubilin sa paaralan? Ano ang mangyayari kung walang ganitong tagubilin? 5. . Sagutin ang mga tanong ukol dito.Pinatnubayang Gawain Pakinggan ang dayalogo at pag-ukulan ng pansin ang mga tagubilin. Paglalahad 2 Tagubilin at Direksyon (Hiyas sa Wika p. Pangwakas na Gawain 6. 7.Pagtatalakayan C. Paglalahat Ang tagubilin ay mensahe o pahayag na kinakailangang sundin upang makatulong sa katuparan ng minimithing layunin.

2. 4. 1. 9. Ano ang tagubilin ni Gng. No ³U´ Turn Maghintay ng Pagkakataon Huwag tapakan ang Damo . Pagtataya Isulat ang kahulugan ng sumusunod na tagubilin. Makinig nang mataman. 26-29) a. Nagpatawag ang punung-guro ng pulong ng mga magulang at guro na gaganapin sa liwasan ng paaralan. 1.(Gawain 1 p. 5. 27 Ipaliwanag kung ano ang ipinagagawa sa bawat tagubilin.Gawin ang tagubilin. 3. Paglalapat Itala ang detalye ng tagubilin sa bawat sitwasyon.28) IV. 9. Hintuan ng Bus. Cruz sa mga tuyong dahon sa sampayan? 8. b.Gawain A & B p. (Gawain 3 p. Malayang pagsasanay a.

36 Hiyas sa Wika p. II. Naisasagawa nagng wasto ang nabasang panuto.Naisasagawa nang wasto ang mga tagubiling napakinggan. Naiuulat ang mga tagubiling napakinggan sa sariling pangungusap. Hunyo 23. . Takdang Aralin Gumawa ng isang Tagubilin na sa palagay mo ay kailangan sa ating paaralan. 2004 I. 151-156 Pagdiriwang ng Wikang Pilipino Wika p. 23-26 Pagpapahalaga: Pagiging magalang. Wastong Pagsasagawa ng Tagubilin o Panuto Sang. PELC p.Ipaskil ito angkop paglagyan nito.V.

Balik-Aral Ano ang tagubilin? Bakit kailangan ang mga tagubilin? Mahalaga ba ang pagsunod dito? Bakit? 2 . (Gawain 1 p. Pamamaraan A. matapat.1. Cruz sa mga tuyong dahon sa sampayan? 8. .Malinis. Sagutin ang mga tanong ukol dito. 26-29) Ano ang tagubilin ni Gng. masikap at Maagap III.Pagganyak Anong tagubilin ang kailangan sa ating paaralan? Paano ito makakatulong? ( pagpapatuloy ng aralin kahapon) C.Pinatnubayang Gawain Pakinggan ang dayalogo at pag-ukulan ng pansin ang mga tagubilin.Malayang pagsasanay a.7. masunurin.Gawin ang tagubilin.

bawat A. Nagpatawag ang punung-guro ng pulong ng mga magulang at guro na gaganapin sa liwasan ng paaralan. 27 Ipaliwanag kung ano ang ipinagagawa sa bawat tagubilin.Gawain A & B p. No ³U´ Turn Maghintay ng Pagkakataon Huwag tapakan ang Damo V. Hintuan ng Bus.28) IV. 4. 9. (Gawain 3 p. Pagtataya Isulat ang kahulugan ng sumusunod na tagubilin. 5. 3. Takdang Aralin Gumawa ng isang Tagubilin na sa palagay mo ay kailangan sa ating paaralan. 2.Paglalapat Itala ang detalye ng tagubilin sa sitwasyon. Makinig nang mataman. 1.Ipaskil .b.

.Tambalang Salita Sang. II. Bago Bumasa 1. 40-42 Pagpapahalaga: Pagtanaw ng Utang Na Loob III. Pamamaraan A. 7-12 Hiyas sa Pagbasa p. Natutukoy ang kahulugan ng tambalang salita. PELC p.Nakabubuo ng mga bagong tambalang salita.Nagagamit sa pangungusap ang tambalang salita.ito angkop paglagyan nito. 2009 I. 35 Pagdiriwang ng Wikang Pilipino Pagbasa p. Balik-Aral . . Hunyo 24.

kaginsa-ginsa¶y nakabaluktot mamasigla mapula patang-pata 4. Paghahawan ng Balakid Pagbibigay kahulugan sa mga Salita 3. 3. Pagbubuo ng Pagganyak na Tanong ³Paano tumanaw ng utang na loob ang alaga ni Ruth?´ . Ipatukoy ang salitang-ugat at mga panlaping ginamit dito. Pagganyak Marunong bang tumanaw ng utang na loob ang isang alagang hayop? Paano kaya ito mapapatunayan? 3. -mabagal -nasugatan nadaanan dumating masama 2. 4. 2. 1. 5.Ipabasa ang mga salitang maylapi.

Paglalahat Ang tambalang-salita ay dalawang salitang-ugat na pinagsama. . Pangwakas na Gawain 10. Pagtalakay sa Detalye ng Kwento Unawain at Sagutin p. C.42) 9.43 8.B. Ipabigay ang kahulugan nito. Pagsagot sa Tanong Pagganyak ³ Iniligtas sina Ruth sa posibleng sunog ng kanyang alagang aso.Pagpapaunlad ng Kasanayan Ipabasa ang mga salitang hango sa Kwento. 40-41 6. Pagtalakay sa Konsepto ng tambalang-salita. Pagbasa sa Kwento.´ 7. (Hiyas sa Pagbasa p. Nagkakaroon ng panibagong kahulugan ang nabuong tambalang salita.Habang Bumabasa 5. Hiyas sa Pagbasa p.

2. Bakit ka umiiyak? Balat-sibuyas ka na pala ngayon. 4. Pagsasanay Piliin sa kahon ang kahulugan ng tambalang-salitang may salungguhit. Talagang bukas-palad ang magasawang iyan. Ibigay ang kahulugan nito. Gawain 2 pah. Pusong-bakal na ang iyong kalooban.Kaygandang pagmasdan sa kalangitan ng bahag-hari. matigas nagmamakaawa matulungin rainbow maramdamin 12. Paglalapat Hanapin sa kanan ang isa pang salitangugat upang makabuo ng tambalang salita. Gawain . Tiklop-tuhod sa paghingi ng tawad ang may kasalanan. (Pagdiriwang sa Wikang Pilipino. 3. 5. 12) 1. (Pagdiriwang ng Wikang Pilipino.11.

Laging bumabagsak ang batang .kawali i. marami IV. p. nagmumurang b. pugad 2. buhay 7. 3.Tanghaling-tapat na ng makaluto ang ina. naniningalang e.3. Pagtataya Pakinggang mabuti ang bawat pangungusap. alamang 4. isip 8. lakad a. 12) A B 1. bata g. ingat d. nagmumurang c. Nagtaingang-kawali ang ina sa pagiyak ng anak. pagong 6. yaman 3. Isulat ang tambalang-salita at ibigay ang kahulugan nito.Lakad-pagong pala ang ginawa niya kaya nainip sila sa kahihintay. alat h. 1. 4. taingang f. kamyas 5. 2.

iyan Sapagkat siya¶y utak-ipis 5. Pamamaraan 1. Pagbibigay at pagpapaliwanag ng pamantayan. Sumatibong Pagsusulit Pagpapahalaga: Katapatan III. Pagganyak Handa na ba kayo sa pagsusulit? B. 26. . 2009 I. Balik-Aral Mahahalagang konsepto 2. Pagsusulit Pagwawasto at Pagtalakay sa sagot. V.Pamasak-butas lang naman ako sa kanilang koponan. A. D. Ibigay ang kahulugan nito at gamitin ito sa pangungusap. Hunyo. C. Takdang-Aralin Magtala ng limang tambalang salita. II. Nakasasagot ng wasto sa Sumatibong Pagsusulit.

tambalan at hugnayan -Nakapagbibigay ng mga pangungusap na payak. Tambalan at Hugnayan) Sang. 21-31 . 2009 I. II. PELC Pagdiriwang ng Wikang FilipinoWika p. V. 34-41 Hiyas sa Wika p. Kayarian ng Pangungusap (Payak. tambalan at hugnayan.IV. tambalan at hugnayan. Nakikilala at nagagamit sa pagsasalaysay ang mga uri ng pangungusap ayon sa payak. Hunyo 29. -Nakapagbubuo ng mga pangungusap na payak. Pagtatala Kasunduan Mag-aral tuwina.

34-35 . Pangungusap na hugnayan (Hiyas sa Wika p. Pangunusap na Tambalan 3. Pagsusuri sa mga pangungusap hango sa kwento at pagtukoy sa kayarian nito. PagganyakNakarating na ba kayo sa Baguio? Ano ang pangarap mo sa buhay? B.³Nabuong Pangarap´ p. 2. Balik-Aral Uri ng pangungusap ayon sa gamit. Paglalahad Kwento.Pagtalakay sa mensahe ng kwento 4. Pangungusap na Payak 2. Pagtatalakayan . Panlinang na Gawain 3.Pagpapahalaga: Pagsisikap III. Mga bahagi ng pangungusap. Pamamaraan A. 22-28) 5. 1. Panimulang Gawain 1.

B. Sabihin kung payak o tambalan ang mga pangungusap. (Hiyas Gawin A p. ito ang pangunahing pagkain ng mga tao. 8. 7. 23) 1.C. salungguhitan ng isang beses ang malayang sugnay at dalawang beses ang di-malayang sugnay. Pangwakas na Gawain 6. Indikasyon ito na hindi makayang palamigin ng mga bagong tanim na puno ang mga nabanggit na bansa. 29) 1. Sa Rusya ay pangalawang tinapay ang patatas at sa maraming bansa. Tambalan ang pangungusap kung dalawang ideya o diwa ang ipinahahayag. Hugnayan naman ang pangungusap kung nagpapahayan ng isang buong diwa at isng parirala o di buo ang diwa. Malayang Pagsasanay . Paglalahat Ang pangungusap na payak ay pangungusap ng iisang ideya lamang. Sa mga sumusunod na hugnayang pangungusap. (Hiyas Gawin A p. Pinatnubayang Pagsasanay A.

_____1. Paglalapat Isulat ang P.Suriin ang kayarian ng mga sumusunod na pangungusap. Walang maniwala sa kanyang . a. kung ang pangungusap ay payak. ______4. _____3. IV. T kung tambalan at H kung hugnayan. 2. 9. tambalan o hugnayan. (Pagdiriwang ng Wikang Fil p. Madilim ang gabi subalit maliwanag naman ang buwan. Aalis na sila ngayon at iyon ay alam nating lahat. Lalo akong natakot nang marinig ko ang kwento niya. Umiiyak ang babae samantalang galit na galit naman ang lalaki. Pagtataya Kilalanin ang kayarian ng pangungusap kung payak. Bibili sila ng damit at sapatos sa pamilihan. ______5. _____2. Nagluluto ako at siya naman ang naglilinis ng bahay. 39-40) a.

Nakikilala at nagagamit sa pagsasalaysay ang mga uri ng pangungusap ayon sa payak. II. 2009 I. Kayarian ng Pangungusap (Payak. Hunyo 30. Takdang-Aralin Sumulat ng tig-dadalawang pangungusap sa bawat kayarian ng pangungusap.sinabi sapagkat wala namang nakakita kahit isa. PELC Pagdiriwang ng Wikang FilipinoWika p. tambalan at hugnayan. 34-41 . tambalan at hugnayan. tambalan at hugnayan -Nakapagbibigay ng mga pangungusap na payak. -Nakapagbubuo ng mga pangungusap na payak. V. Tambalan at Hugnayan) Sang.

. Panimulang Gawain 1. Magbigay ng mga pangungusap sa bawat isa. B. ( pagpapatuloy ng aralin kahapon) C. ito ang pangunahing pagkain ng mga tao. tambalan at gugnayan.ano ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian? Ilarawan ang pangungusap na payak. salungguhitan ng isang beses ang malayang sugnay at dalawang beses ang di-malayang sugnay. Balik-Aral Anu. 23) 1. Pinatnubayang Pagsasanay A. Sa mga sumusunod na hugnayang pangungusap. 21-31 Pagpapahalaga: Pagsisikap III. (Hiyas Gawin A p. 7. Sa Rusya ay pangalawang tinapay ang patatas at sa maraming bansa. Pamamaraan A. Sabihin kung payak o tambalan ang mga pangungusap.Hiyas sa Wika p.

3940) a. a. Indikasyon ito na hindi makayang palamigin ng mga bagong tanim na puno ang mga nabanggit na bansa.(Hiyas Gawin A p. Pagtataya Kilalanin ang kayarian ng pangungusap kung payak. 9. Aalis na sila ngayon at iyon ay alam nating lahat. 29) 1. Madilim ang gabi subalit maliwanag naman ang buwan. tambalan o hugnayan. Malayang Pagsasanay Suriin ang kayarian ng mga sumusunod na pangungusap. Paglalapat Isulat ang P. _____2. Bibili sila ng damit at sapatos sa pamilihan. Nagluluto ako at siya naman ang naglilinis ng bahay. IV. 8. T kung tambalan at H kung hugnayan. (Pagdiriwang ng Wikang Fil p. . kung ang pangungusap ay payak. _____1.

______4. Umiiyak ang babae samantalang galit na galit naman ang lalaki. Takdang-Aralin Sumulat ng tig-dadalawang pangungusap sa bawat kayarian ng pangungusap . V. Lalo akong natakot nang marinig ko ang kwento niya. Walang maniwala sa kanyang sinabi sapagkat wala namang nakakita kahit isa. ______5._____3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful