Ano ang PULMONYA? Ang pulmonya ay isang impeksiyon sa baga na karaniwan ay dahil sa bakterya.

Ito ay karaniwang lumalabas pagkatapos ng pagkakasakit ng sipon, trangkaso, tigdas, tuspirina, bronchitis at hika. Ang malnutrisyon at ang pagkakahantad sa matinding lamig o init ay nagpapababa ng resistensiya ng katawan, kaya ang tao ay madaling kapitan ng pulmonya.

ang nangungunang dahilan kung bakit tauntaon ay aabot sa 800,000 bata sa buong mundo ang namamatay dahil sa pulmonya.

Paano Maiiwasan ang Pagkakaroon ng Pulmonya?  Palakasin ang resistensiya ng katawan. Iwasang mahantad sa sobrang

Mga Palantandaan at Sintomas ng Pulmonya  Ubo na may madilawdilaw at mapulapulang plema. Mabilis ngunit mababaw na paghinga. Maaaring lumalaki ang butas ng ilong sa bawat paghinga. Nananakit ang dibdib at likod lalo na kung humihinga. Nanghihina, nilalagnat, giniginaw kung minsan, namamawis, masakit ang ulo at walang ganang kumain.

 

Ano ang Sanhi ng Pulmonya?
Ayon sa World Health Organization, ito ay sanhi ng Streptococcus pneumoniae bacterium

 

init at lamig.  Palitan ang damit kung basa.  Gamutin agad ang ano mang sakit katulad ng sipon at trangkaso.  Takpan ang bibig kung umuubo  Palaging maghugas ng kamay para maiwasang mahawa sa sakit na naipapasa sa pamamagitan ng droplets mula sa pag-ubo.  Ipagbigay alam agad sa pinakamalapit na heath center o ospital kung may nakitang sintomas ng pulmonya.