1. Sa Pag Pili Kay Rizal 2.

Ang mga Doktrina ni Rizal ay hindi para sa isang panahon lamang kundi para sa lahat ng panahon. 3. Naganap ang pagpili kay Jose Rizal bilang bayaning pambansa noong panahon ng Amerikano sa Pilipinas. 4. Ang mga sumusunod na tao ang nag sagawa ng diskusyon upang pag usapan ang mga merito ng mga pagpipiliang bayani:  William Howard Taft  Morgan Shuster  Bernard Mases  Dean Worcester  Henry C. Ide  Trinidad Pardo de Tavera  Gregorio Araneta  Cayetano Arellano  Jose Luzurriaga 5. Pamantayan sa Pag Pili ng Pangunahing Bayani  Isang Pilipino  Namayapa  May matayog na pagmamahal sa bayan  May mahinahong damdamin 6. Mga Pinagpiliang Bayani ng Lahi  Marcelo H. del Pilar  Graciano Lopez Jaena  Heneral Antonio Luna  Emilio Jacinto  Jose Rizal 7. Bakit hindi si Marcelo H. del Pilar ang napiling Bayani 8. Noong barilin si Jose Rizal sa BagumBayan noong Disyembre 30,1896 9. Bakit hindi rin si Andres Bonifacio ang pagpiling Bayani 10. SINO ANG PUMILI KAY RIZAL BILANG PAMBANSANG BAYANI NATIN AT BAKIT? 11. Si Jose Rizal pinaka dakilang Bayani at martir ng ating bansa. 12. Selyo sa Papel ng pera, pangalan ng bayan, baryo 13. Pinangalan sa mga Pilipino at Dahulan ang “Rizal o Rizalina” 14. Sinong Pilipinong manunulat at palaisip na ang mga itinuro at mga dakilang ideua madalas masambit sa halos lahat ng pagdiriwang? 15. Tulad ng sinabi ni Rafael Palma “Ang mga doktrina ni Rizal ay hindi para sa isang panahon lamang kundi para sa lahat ng panahon? 16. May mga Pilipinong naniniwala na “Isang gawa-gawang” pambansang Bayani si Rizal. 17. Salitang binitawan ni Gobernador Taft kina G.Pardo de Vera, Legarda at Luzurriaga na kasapi ng Phil. Commission.

18. TANUNG!  Sino ang pumili kay Rizal bilang pangunahing pambansang bayani ng Pilipinas?  Bakit si Rizal ang ating pambansang bayani? 19. Kahulugan ng Bayani 20. Kung Papipiliin tayo ng isang kathang Pilipinong manunulat ay Noli Me Tangere pa din ni Rizal kumpara sa ibang bayaning manunulat. 21. Papuri at Pagtuligsa sa Noli ni Rizal 22. Bakit si Rizal ang Pinaka dakilang Pilipinong Bayani na Nabuhay? 23. Sa mga panatikong Kastila sa Espanya at sa Pilipinas 24. Talaga nga bang pinili ng mga Amerikano si Rizal lalo na ni Gob. William H. Taft