Ang mga Pamayanan sa Pilipinas Luzon Tagalog Ilocano Bicolano Kapampangan Ifugao Ivatan Mangyan

Visayas Cebuano Waray Ilonggo Boholano Negrense Hiligaynon

Mindanao Tausug Maranao Badjao Yakan Tasaday T’boli Bagobo Tiruray

Ang mga Kasapi ng Pamilyang Pilipino

- Tatay Nanay Kuya Ate Bunso Iba pang Kasapi ng Pamilyang Pilipino Lolo Lola Tiyo/Tito Tiya/Tita Laki ng Mag-anak .Malaki ang pamilya na higit dalawa ang anak Name: _____________________________________________________________ .Maliit ang pamilya na may isa o dalawang anak .

Ilonggo at Hiligaynon sa Mindanao. Bicolano. . Nakatira ang mga mag-anak na Bagobo. Ang Pilipinas ay binubuo ng ibat-ibang pamayanan. May sampung anak ang malaking pamilya. 1. Tiruray. 2. 6. Si bunso ang pinakabatang kasapi ng pamilya. Ivatan at Ifugao. 8. Tinatawag ng Tita ang Nanay ng iyong Ina. 7. 3. Tinatawag na ate ang nakakatatandang kapatid na babae. Yakan at Tasaday sa Visayas. 4. Ang ama ang haligi ng tahanan. Nakatira ang mga mag-anak na Waray.Isulat ang Tama kung tama ang pangungusap at Mali kung ito ay mali. 9. Nakatira sa mga pamayanan sa Luzon ang mga mag-anak na Tagalog. 5.

 %.3.%9.9. . :. 90 :384 .

.   %3..25:3.9.97.32.4-4 %7:7.90.3.     .2.3.3.9/ 3.3433.   3.3/..2..3.97.5.3   .32...2.2.9..3..9 -. .35..3.3.535. .9%.38. 434..:394.8.2.8.32.0   .3/.-.4   .2.4 .3..353.9./.2....5. 2.4.20 ************************************************************* 8:.9.-.     3!53.39..3.3.8.3%9.3..3.3%.97.3   $-:384.. .3.9.3.4   .3. 2..%..33..3..9 .5.32.'8..3..3:3:8.9..9.-.9.2.3..:43.:39.8.3438.91:.8..34 .2.8   %3.8. .3 5.35.3.7.-3:-:43-.2.