Ang mga Pamayanan sa Pilipinas Luzon Tagalog Ilocano Bicolano Kapampangan Ifugao Ivatan Mangyan

Visayas Cebuano Waray Ilonggo Boholano Negrense Hiligaynon

Mindanao Tausug Maranao Badjao Yakan Tasaday T’boli Bagobo Tiruray

Ang mga Kasapi ng Pamilyang Pilipino

- Tatay Nanay Kuya Ate Bunso Iba pang Kasapi ng Pamilyang Pilipino Lolo Lola Tiyo/Tito Tiya/Tita Laki ng Mag-anak .Maliit ang pamilya na may isa o dalawang anak .Malaki ang pamilya na higit dalawa ang anak Name: _____________________________________________________________ .

8. 6. 9. 7. Nakatira ang mga mag-anak na Bagobo. Bicolano. Ang Pilipinas ay binubuo ng ibat-ibang pamayanan. Ilonggo at Hiligaynon sa Mindanao. . 2. Ivatan at Ifugao. 4. 3.Isulat ang Tama kung tama ang pangungusap at Mali kung ito ay mali. May sampung anak ang malaking pamilya. Tiruray. Tinatawag ng Tita ang Nanay ng iyong Ina. Yakan at Tasaday sa Visayas. Tinatawag na ate ang nakakatatandang kapatid na babae. Nakatira ang mga mag-anak na Waray. Nakatira sa mga pamayanan sa Luzon ang mga mag-anak na Tagalog. Si bunso ang pinakabatang kasapi ng pamilya. 5. 1. Ang ama ang haligi ng tahanan.

9.3.%9. :. %. . 90 :384 .

3/...35.9.32.9.4   .3.9.:394.8.3:3:8.3..8.9 .. 434. .25:3.-.9 -.9..     .3.5...2.8.3/.3.3   .:43.8.2.32..32..9%.   %3.3.9.4.2.3..-.     3!53.2.3%9. .38..2..3. 2..2.3438.33.2..3 5.2. .9.34 .8.3.-.8.5.97.20 ************************************************************* 8:...8   %3..3.97.91:.3%.2.353.4-4 %7:7.-3:-:43-.3.3.3.%..3..   3.35.'8. .2.3   $-:384.9....90.9/ 3.7.5.3..535.4   .3.97.3....4 .:39.3.9./. 2.3.3433.39.32.0   .3.