Ang mga Pamayanan sa Pilipinas Luzon Tagalog Ilocano Bicolano Kapampangan Ifugao Ivatan Mangyan

Visayas Cebuano Waray Ilonggo Boholano Negrense Hiligaynon

Mindanao Tausug Maranao Badjao Yakan Tasaday T’boli Bagobo Tiruray

Ang mga Kasapi ng Pamilyang Pilipino

Malaki ang pamilya na higit dalawa ang anak Name: _____________________________________________________________ .Maliit ang pamilya na may isa o dalawang anak .- Tatay Nanay Kuya Ate Bunso Iba pang Kasapi ng Pamilyang Pilipino Lolo Lola Tiyo/Tito Tiya/Tita Laki ng Mag-anak .

Tinatawag na ate ang nakakatatandang kapatid na babae. Yakan at Tasaday sa Visayas. Ivatan at Ifugao. 4. 1. May sampung anak ang malaking pamilya. Ang ama ang haligi ng tahanan. 9. Ilonggo at Hiligaynon sa Mindanao. 7. 5. 3. Nakatira ang mga mag-anak na Bagobo. Si bunso ang pinakabatang kasapi ng pamilya. Ang Pilipinas ay binubuo ng ibat-ibang pamayanan. Bicolano. 8. 6. Tiruray. 2. .Isulat ang Tama kung tama ang pangungusap at Mali kung ito ay mali. Tinatawag ng Tita ang Nanay ng iyong Ina. Nakatira ang mga mag-anak na Waray. Nakatira sa mga pamayanan sa Luzon ang mga mag-anak na Tagalog.

9. %. 90 :384 . :. .%9.3.

4-4 %7:7. .%.9%.     3!53.32.5.9. 434.97.3. .8.:394.2.8.3.   3.5.25:3..4 .3.3.2..   %3..2..3.4   .3   $-:384.9.3.3:3:8.     .3433. 2..3.3 5. .4   .:43.2.0   ..97.3.-3:-:43-.2.2.90..2.9 ..20 ************************************************************* 8:.97..3438.8.35.3..3..3%.3.3..8.9.3.'8.-.5.35.9.91:.8   %3..3/.....2..535..32.34 .. .9/ 3.9 -.8.7.3.3.-.9.2.9..:39.9.3   ..3.3/.3.9../.3.353.-. 2...3%9.3.4.39.8.32.38.32.33.2..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful