Ang mga Pamayanan sa Pilipinas Luzon Tagalog Ilocano Bicolano Kapampangan Ifugao Ivatan Mangyan

Visayas Cebuano Waray Ilonggo Boholano Negrense Hiligaynon

Mindanao Tausug Maranao Badjao Yakan Tasaday T’boli Bagobo Tiruray

Ang mga Kasapi ng Pamilyang Pilipino

Maliit ang pamilya na may isa o dalawang anak .- Tatay Nanay Kuya Ate Bunso Iba pang Kasapi ng Pamilyang Pilipino Lolo Lola Tiyo/Tito Tiya/Tita Laki ng Mag-anak .Malaki ang pamilya na higit dalawa ang anak Name: _____________________________________________________________ .

Ang Pilipinas ay binubuo ng ibat-ibang pamayanan. 1. 7. 5. 3. 2. 6. Yakan at Tasaday sa Visayas. Nakatira ang mga mag-anak na Bagobo. 4. 9.Isulat ang Tama kung tama ang pangungusap at Mali kung ito ay mali. Si bunso ang pinakabatang kasapi ng pamilya. 8. Tinatawag na ate ang nakakatatandang kapatid na babae. Tiruray. Tinatawag ng Tita ang Nanay ng iyong Ina. . Ilonggo at Hiligaynon sa Mindanao. Bicolano. Ivatan at Ifugao. Nakatira sa mga pamayanan sa Luzon ang mga mag-anak na Tagalog. May sampung anak ang malaking pamilya. Ang ama ang haligi ng tahanan. Nakatira ang mga mag-anak na Waray.

9.%9. 90 :384 . .3. %. :.

3.39.2.9 -.3.4   .... 2.3/.'8.0   ..9.3.34 . .2.8.5.97.9. 434.20 ************************************************************* 8:. .3:3:8.3.9.:394.3.97.91:..3   .3438.   %3.3%..3.4-4 %7:7.%.4 .-3:-:43-.25:3.. .8.:43.3.9%.3. 2..7.   3.3/.3.38..3.4...3%9.5.9/ 3. .8.8.3.9.5.3433..8..2.8   %3.3.9..3.535.35.3..9 .:39.     3!53.3 5.35.90..3.32.2.2.97..3   $-:384...32.2..32..3.9.-.3.2..3.33.-..32..353.9./.2.2.     .2.8.9..4   .-..3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful