ANO ANG MGA KALAGAYANG NAKAKAAPEKTO O NAKAPANGYAYARI SA PANITIKAN? Mga kalagayang nakapangyayari sa Panitikan 1. Klima 2.

Hanap-buhay o gawaing pang-araw-araw 3. Pook o tinitirhan 4. Lipunan o pulitiko 5. Edukasyon at pananampalataya    Nakapangyayari sa Panitikan Ang Klima - Malaki ang nagagawa ng init o lamig , bagyo o unos, baha at ulan sa isipan at damdamin ng tao. Ang Hanapbuhay o Tungkulin ng mga Tao - Ang mga salita at pahayag sa panitikan ay kaugnayan ng hanapbuhay ng mga mamamayan. Ang Pook o Kinatitirhan - Ang hiyograpiya ay malaki ang nagagawang implwensiya sa isipan at damdamin ng tao. Kung ang pook na kinatitirhan ng tao ay may magagandang tanawin , mabundok, madagat, sagana sa kabukirin at mga halaman , ang mga ito ay siyang magiging laman ng panitikan ng mga taong doo'y naninirahan.   Lipunan at Politika - Ang sistema ng pamahalaan, ang idelohiya at ugaling panlipunan gayon din ang kultura ng mga tao ay nasasalamin sa panitikan ng bansa. Edukasyon at Pananampalataya - Ang saklaw at laman ng panitikan ay naayon sa edukasyon at pananampalataya ng mga mamamayan. Kung busog an gang isipan , dala ng malawak na edukasyon natutuhan, ang mga ito'y mababakas sa panitikan ng lahi. Gayon din naman ang pananampalataya , itoy laging pinapaksa ng mga kilalang manunulat.

Mga layunin sa Pag-aaral ng Panitikang Pilipino Upang matanto ang kalinangang Pilipino, ang henyo ng ating lahi at ang mga minanang yaman ng kaisipan. Upang alaming tayo'y may marangal na tradisyon katulad sa ibang lahi. Upang matalos ang mga kapintasan at kakulangan ng ating panitikan at mapag-aralang ito'y maituwid. Upang makilala ang ating mga kahusayan sa panitikan at ang mga itoy lalong mapaningning at mapayaman. Sapagkat tayo'y mga Pilipino , kailangan tayo'y magmalasakit at tumangkilik sa sariling atin. Ang nakapangyayari o nakakaapekto sa panitikan ay ayon sa nararamdaman ng tao. Ito'y maaari rin maapektuhan ng mga bagay-bagay NGUNIT ang pakiramdam ng tao ang pinakamalakas na kapangyarihan upang maapektuhan ang panitikan. Ayon sa aking pagkakaunawa ng panitikan, ito'y nagpapahayag o nagsasaad ng mga bagay-bagay na hindi nahahawakan ngunit nasa loob ng mga tao. kaya para sa akin, walang kalagayan ang makakaapekto sa panitikan maliban lamang sa ano ang sinisigaw ng ating puso, isipan, damdamin, at saloobin.