Tambalan at Hugnayan Buong diwa, hindi buong diwa Pagkakabuo nito ayon sa kayarian: 1.

Tambalan – pangungusap na binubuo ng 2 buong pangungusap o tinatawag ding mga sugnay na makapag-iisa. Ito ay pinag-uugnay ng pangatnig. (at, pero, o, habang) Halimbawa: a. Ang nanay niya ay isang guro at ang kanyang tatay ay isang doctor. b. Gusto kong kumain ng ice cream pero wala akong pera. c. Sasama ka sa palaruan o pupunta ka sa palengke?

pag. Hugnayan – pangungusap na binubuo ng isang buong diwa o sugnay na makapag-iisa at isang hindi buong diwa o sugnay na di-makapag-iisa. kasi. Umiiyak ang bata dahil nadapa siya. at para . sapagkat. Halimbawa: a. Sugnay na Makapag-iisa (SM) Umiiyak ang bata. (SM + SDM) SM – sugnay na makapag-iisa SDM – sugnay na di makapag-iisa Kadalasan ginagamitan ito ng mga pangatnig na dahil. kaya. . upang.b. kapag.

.Sugnay na Di-Makapag-iisa (SDM) dahil nadapa siya Pangatnig – DAHIL Upang siya ay lumusog. umiinom ng gatas si Sandino araw-araw.

Sabihin kung tambalan o hugnayan ang sumusunod na pangungusap. Maysakit ang matanda pero nagtatrabaho pa rin siya. Umiinom ng softdrinks si Adrian habang nagluluto ng ulam si Allen. . 1. 2. 4. Ako ay isang Pilipino _________. Ang aso ay kulay itim at ang pusa ay kulay puti. 3. Gumising ng maaga si Daniel upang pumasok sa paaralan. Dugtungan 1. 2.