"Maganda at makabuluhang umaga sa ating lahat!

Sana ay nagising na ng kape ang bawat ugat sa inyong katawan at kayo ay nakapag-unat na upang buong handang harapin ang trabaho sa linggong darating.

Masasabi kong malaking karangalan na kayo ay aking makaharap sa umagang ito dahil alam nating lahat na ang Kagawaran ng Edukasyon ang pinakamahalagang sangay ng ating pamahalaan dahil kayo ang nagsisilbing pag-asa at tulay sa magandang bukas para sa mga estudyanteng Pilipino. Saludo ako sa inyong dedikasyon sa inyong trabaho at sa inyong serbisyo sa ating bansa. Isang magandang programa ng DepEd ang kasalukuyang paggunita sa kahalagahang ng Wikang Pambansa. Bilang isa sa mga nangunguna sa pagpapatibay sa wikang pambansa, ako ay nalulungkot na sa pagdaan ng humigit pitongpu’t-limang taon mula ng ideklara ang Tagalog, na ngayon ay Filipino, bilang pambansang wika ni Presidente Manuel Luis Quezon, ay marami pa rin sa ating mga kababayan, lalo na ang mga prominenteng opisyal ng gubyerno, ang mas nanaisin pang gamitin ng banyagang salita sa loob at labas ng tahanan,….. at kung minsa’y ititinatatwa pa ang salitang sariling atin. Sa ilalim ng Konstitusyon ng 1987, muling nabigyan ng halaga ang salitang Filipino. Datapwat Filipino at Ingles pa rin ang opisyal na wika sa ating saligang-batas, naglagay ang 1986 Constitutional Convention ng isang probisyon na nagaatas sa ating Kongreso na pagaralan at magbuo ng isang tunay na pambansang wika na tatawaging Filipino na kakatawan sa lahat ng mga katutubong wika at maging wikang banyaga na malaki rin ang impluwensya sa paghubog ng ating kalinangan. Labing-anim na taon mula ng maipagtibay ang kasalukuyang Saligang-Batas, malayo na ang narating ng ating pambansang wika. Malaki na ang itinaas ng kamalayan ng bawat mag-aaral na Pilipino sa wikang Filipino. At yan ay pinagpapasalamat natin sa lahat kayong mga nasa Kagawarang ito. Taas noo kong itataguyod ang ating sariling wika dahil ito ang simbolo ng ating pagkaPilipino. Gaya nga ng katagang iniwan ni Gat Jose Rizal: “Ang taong hindi marunong magmahal sa sariling wika ay masahol pa ang amoy sa malansang isda”. Sa pagdiriwang natin ng Buwan ng Wika, huwag nating kaligtaan na ang Pambansang Wika ay dapat magsilbing dagta na makapag-bubuo sa ating mga Pilipino saan man dako ng mundo tayo makarating. Hayaan ninyong tapusin ko ang aking talumpati sa isang hangarin na sana ay mabigyang katuparan ang pangarap nina Gat Jose Rizal at dating Pangulong Quezon na isang araw ay mangingibabaw ang salitang Filipino sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan.

°¾°f.

ff°ff°–°ff¾°–f¯fff°°– ff¯f– fff °f9½°¾ff°–½° f°f½°f–½f½f¾ff¯f°f°¾ffff°–¯–f°f¾f f–fff°–  @ff¾°°–ff– f°–f°–¾f°–f ff°–¾¯ °–f°–½f–f 9½° ff°–f°–ff–f°–°f°°f¾ f #°–f°–° ¯f°°– ¯f–¯ff¾f¾f°–ff¯f¾f½ff°–f¯¾f¯ff°¾f°–¾ f#  f½f– f°–°f°°– f°°–Jf f–°f°–f–ff°°ff°–9f¯ f°¾f°–Jff f½f¯f–¾ °– f–f°f¯ff½f–  ¾ff°–¯–f9½°¾ff°¯f° f°–¯°  f¯fff°– fff°°°°–f½¾°f°–f°–f¯½f¾f¾f°–f°–f°°f¾f°f f¯f –f°–f½ff°f°–½f°–ff½°°ff¾ ff f°–9f°–°–. °°f ¾f°–fff¯f°–°– f ff°–¾ff°–½°¾f½f°– ff ff°f f°–f°–¯–f f f ff°  .° °°°–¾f°–½ ¾°°f°f–fff¾¾ff°–°– ¾°f½f–fff°f ¯f– °–¾f°–°f°f½f¯ f°¾f°–f°ffff–°–½°°fffff°¾fff°– ¯–ff °–ff¯f–°–f°– f°f–f°f¯ff°f°–¯½ °¾f¾f½f– – °–f°–f°f°–f°  f °– f°¯°ff°¯f°–¯f½f– ff°–f¾ff°–f–f°– ff¾ ¯ff°ff°– °ff°–°–f°–½f¯ f°¾f°–f .