SIBIKA –MT1 Isulat ang T kung tama ang pangungusap.

Kung mali, itama ang may salungguhit na salita. Isulat ang sagot sa patlang. ________1. May tatlong pangkat ng mga pulo ang kapuluan ng Pilipinas. ________2. Pinakamalaki ang Mindanao sa tatlong pangkat ng mga pulo sa Pilipinas. ________3. Bahagi ng Visayas ang Palawan. ________4. Samar ang pangatlong pinakamalaking pulo sa Pilipinas. ________5. Ang kapuluan ng Pilipinas ay binubuo ng 8,000 pulo. ________6. Look ang tawag sa bawat lupaing napaliligiran ng tubig. ________7. Binubuo ng 11 bansa ang Timog Silangang Asya. ________8. Kakaunting pulo ang bumubuo sa Indonesia ________9. Ang Pilipinas ang pinakamalaking kapuluan sa daigdig. ________10. Maliit ang katubigan ng Pilipinas. ________11. Nakukuha sa ilalim ng dagat ang mga perlas. ________12. Dahil sa isang kapuluan ang Pilipinas, pangingisda ang isa sa mga pangunahing hanapbuhay rito. ________13. Ang mga korales ay ipinagbabawal na kunin sa dagat dahil pangitlugan ito ng mga isda. ________14. Maraming magandang dalampasigan sa Pilipinas. Pangkatin ang mga pulo ayon sa kinabibilangang lokasyon. Masbate Bohol Negros Batanes Basilan LUZON Samar Marinduque Leyte Palawan Tawi-Tawi VISAYAS Guimaras Sulu Surigao Cebu Mindoro MINDANAO

Punan ang mga patlang Ang Pilipinas ay binubuo ng 7,107 na maliliit at malalaking _________ kaya ito ay tinatawag na isang _______________. Ang pinakamalaking pulo sa Pilipinas ay ang ______________. Ito ay nasa dakong _____________ ng Pilipinas. Ang pangalawa sa pinakamalaking pulo ay ang ____________. Ito ay matatagpuan sa dakong _____________.

Isulat ang 10 pulo ng Pilipinas mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit.______________________ 3. Napaghihiwalay ang mga tao ng mga pulo ____c. Nagkakaroo ng mga daungan para sa mga kalakal ____c. Hindi naaabot ng serbisyo ng pamahalaan ang ilang lugar.______________________ 10. ______________. Magaganda ang baybayin at anyong lupa ____e.______________________ 5. Mahirap ang paglalakbay ____b. _____________. Apo Artic Ocean Tiwi Hot Springs Timog Silangang Asya Pacific Ocean Chocolate Hills Indonesia .______________________ 4.______________________ 9.______________________ 7. Ano ang mga suliranin sa pagiging kapuluan ng Pilipinas? ____a. Nakakakuha ng mga yamang tubig ____b. Maraming mga dayuhan 2. Ano ang mga kapakinabangang nakukuha natin sa pagiging kapuluan ng Pilipinas? ____a. • • • • Maraming yaman dagat ang makukuha sa isang kapuluan Maraming turista ang dumarayo sa magagandang dalampasigan Maraming daungan kaya dinaragsa ito ng mga mangangalakal Maraming hanapbuhay ang nabubuksan para sa mga Pilipino Punan ang patlang ng tamang sagot mula sa kahon lava Laguna de Bay Cagayan River Mt. Ito ay ang _____________. 1._____________________ Lagyan ng tsek ( ) ang lahat ng mga sagot 1.______________________ 6. Mabilis ang komunikasyon ____d.______________________ 2. Lumalaki ang dami ng tao ____d.______________________ 8.Nahahati ang Pilipinas sa tatlong dibisyon ng malalaking pulo.

____________2. Ito ang pinakamalawak na karagatan sa buong daigdig. f. ____________3. Ito ay patag na lupa sa pagitan ng mga mataas na anyong lupa . Cagayan Valley 4. d. Pacific Ocean 4. Taal Lake 2. ____________6. Ito ay binubuo ng tunaw na bato. Zamboanga Peninsula a. Ito ang pinakamahabang ilog sa Pilipinas at ito ay matatagpuan sa Luzon. ____________5. Ito ang pinakamalaking lawa sa buong bansa. Cagayan River A ___ 1. b. May bunganga ito o crater na nagbubuga ng lava kapag sumasabog. Gitnang Luzon 5. Mayon 2. Malawak at patag na lupain na maaring sakahin. Talampas A ___ ___ ___ ___ ___ 1. Mahaba at makitid na lambak sa pagitan ng 2 dalisdis. Ilog Lawa Bukal Look Talon karagatan B a. Makiling 3. ____________8. Ito ay isang bukal sa Albay na pinagkukunan ng geothermal energy.____________1. ____________7. ____________10. c. Matatagpuan ang Indonesia at Pilipinas sa _______. Ito ang pinakamaliit na karagatan sa buong daigdig. Maria Cristina 3. mainit na abo at kumukulong putik na binubuga ng bulkan. ____________4. Bundok b. Ito ang pinakamataas na bundok sa bansa na matatagpuan sa Mindanao. B Bulkan Bundok Lambak Tangway kapatagan bulubundukin B a. c. Burol c. f. Bulkan d. Bohol. ___ 4. Pagtapatin ang hanay A sa hanay B. ___ 3. e. e. Manila Bay 5. ____________9. b. Ito ang pinakakilalang pangkat ng mga burol sa Pilipinas na matatagpuan sa Carmen. Ito ay nabuo matapos matibag ang gilid ng bundok. Ito ang pinakamalaking kapuluan sa buong daigdig. A ___ ___ ___ ___ ___ 1. ___ 2. d.

Halos napaliligiran ng tubig.___ 5. _____5. Ito ay makipot na bahagi na karaniwang matarik ang gilid. Napapaligiran ng lupa. ___ 8. ___ 9. Channel g. ___ 4. Nagsisilbing daungan ng mga bapor.Nagmumula sa bundok umaagos patungo sa kapatagan at humahantong sa dagat ___ 5. . Pinakamataas na anyong lupa at may matarik na gilid.Pinakamalawak na anyong tubig sa daigdig. Ito ay karugtong ng karagatan. Ang tubig ilog ay nagsisilbing patubig sa mga pananim at ginagamit ng tao sa pang araw-araw na pangangailangan. Lawa b. Nagdurugtong sa dalawang malaking anyong tubig. Ilog c. Kapatagan f. ___ 2. Talon d. e. Ang pinagkukunan ng tubig ay nanggagaling sa ilalim ng lupa. malawak ang bukana nito na karugtong ng dagat. Ang trench ay nasa ilalim ng karagatan. Bahagi ng dagat na nakapasok sa kalupaan. ___ 8. A ___ 1. Maliit ito kaysa golpo. Makitid na anyong tubig na naguugnay sa dalawang anyong tubig.Bumabagsak mula sa mataas na lugar. Kadalasang maalat ang tubig ng lawa. Halos ¾ ng daigdig ay sakop ng mga karagatan. Golpo h. Matabang ang tubig ng karagatan. Isulat ang T kung tama at M kung mali. j. Ay patag na lugar sa isang mataas na anyong lupa na minsan ay ginagawang pastulan ng mga hayop. ___ 6. _____3. ___ 7. ___ 10. Bukal kipot _____1. Mas maliit at mas mababa ito kaysa bundok. ___ 7. ___ 3. look i. Kanyon h. Tangway B a. Lambak g. Dagat f. ___ 6. Karagatan e. _____2. _____4.

.

.

Paano tayo makatutulong na mapanatili ang kagandahan ng ating likasyaman? • • • Inaalagaan ko ang puno at halaman sa aming bakuran Maingat at matipid akong gumagamit ng tubig Inihihiwalay ko ang basurang nabubulok sa di-nabubulok .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful