SIBIKA –MT1 Isulat ang T kung tama ang pangungusap.

Kung mali, itama ang may salungguhit na salita. Isulat ang sagot sa patlang. ________1. May tatlong pangkat ng mga pulo ang kapuluan ng Pilipinas. ________2. Pinakamalaki ang Mindanao sa tatlong pangkat ng mga pulo sa Pilipinas. ________3. Bahagi ng Visayas ang Palawan. ________4. Samar ang pangatlong pinakamalaking pulo sa Pilipinas. ________5. Ang kapuluan ng Pilipinas ay binubuo ng 8,000 pulo. ________6. Look ang tawag sa bawat lupaing napaliligiran ng tubig. ________7. Binubuo ng 11 bansa ang Timog Silangang Asya. ________8. Kakaunting pulo ang bumubuo sa Indonesia ________9. Ang Pilipinas ang pinakamalaking kapuluan sa daigdig. ________10. Maliit ang katubigan ng Pilipinas. ________11. Nakukuha sa ilalim ng dagat ang mga perlas. ________12. Dahil sa isang kapuluan ang Pilipinas, pangingisda ang isa sa mga pangunahing hanapbuhay rito. ________13. Ang mga korales ay ipinagbabawal na kunin sa dagat dahil pangitlugan ito ng mga isda. ________14. Maraming magandang dalampasigan sa Pilipinas. Pangkatin ang mga pulo ayon sa kinabibilangang lokasyon. Masbate Bohol Negros Batanes Basilan LUZON Samar Marinduque Leyte Palawan Tawi-Tawi VISAYAS Guimaras Sulu Surigao Cebu Mindoro MINDANAO

Punan ang mga patlang Ang Pilipinas ay binubuo ng 7,107 na maliliit at malalaking _________ kaya ito ay tinatawag na isang _______________. Ang pinakamalaking pulo sa Pilipinas ay ang ______________. Ito ay nasa dakong _____________ ng Pilipinas. Ang pangalawa sa pinakamalaking pulo ay ang ____________. Ito ay matatagpuan sa dakong _____________.

Isulat ang 10 pulo ng Pilipinas mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. Mahirap ang paglalakbay ____b. Nagkakaroo ng mga daungan para sa mga kalakal ____c.______________________ 5. Lumalaki ang dami ng tao ____d.Nahahati ang Pilipinas sa tatlong dibisyon ng malalaking pulo. Ano ang mga suliranin sa pagiging kapuluan ng Pilipinas? ____a. Ano ang mga kapakinabangang nakukuha natin sa pagiging kapuluan ng Pilipinas? ____a. Ito ay ang _____________. ______________.______________________ 9. Maraming mga dayuhan 2. _____________.______________________ 3. Nakakakuha ng mga yamang tubig ____b.______________________ 8.______________________ 6. Mabilis ang komunikasyon ____d._____________________ Lagyan ng tsek ( ) ang lahat ng mga sagot 1. Napaghihiwalay ang mga tao ng mga pulo ____c.______________________ 4. • • • • Maraming yaman dagat ang makukuha sa isang kapuluan Maraming turista ang dumarayo sa magagandang dalampasigan Maraming daungan kaya dinaragsa ito ng mga mangangalakal Maraming hanapbuhay ang nabubuksan para sa mga Pilipino Punan ang patlang ng tamang sagot mula sa kahon lava Laguna de Bay Cagayan River Mt.______________________ 2.______________________ 7. Magaganda ang baybayin at anyong lupa ____e. 1. Apo Artic Ocean Tiwi Hot Springs Timog Silangang Asya Pacific Ocean Chocolate Hills Indonesia . Hindi naaabot ng serbisyo ng pamahalaan ang ilang lugar.______________________ 10.

Cagayan Valley 4. d. ___ 4. Pacific Ocean 4. Mahaba at makitid na lambak sa pagitan ng 2 dalisdis. e. Pagtapatin ang hanay A sa hanay B. ____________6. A ___ ___ ___ ___ ___ 1. Taal Lake 2.____________1. Mayon 2. c. Gitnang Luzon 5. Bundok b. ____________2. f. Ito ang pinakamahabang ilog sa Pilipinas at ito ay matatagpuan sa Luzon. Ito ang pinakamalaking lawa sa buong bansa. ____________4. Burol c. Ito ang pinakamalaking kapuluan sa buong daigdig. Cagayan River A ___ 1. c. Zamboanga Peninsula a. Ito ay isang bukal sa Albay na pinagkukunan ng geothermal energy. Malawak at patag na lupain na maaring sakahin. ____________8. Ito ang pinakamataas na bundok sa bansa na matatagpuan sa Mindanao. Ilog Lawa Bukal Look Talon karagatan B a. Talampas A ___ ___ ___ ___ ___ 1. b. Ito ang pinakakilalang pangkat ng mga burol sa Pilipinas na matatagpuan sa Carmen. ___ 3. ____________7. Ito ay patag na lupa sa pagitan ng mga mataas na anyong lupa . d. ____________3. b. e. Ito ang pinakamaliit na karagatan sa buong daigdig. May bunganga ito o crater na nagbubuga ng lava kapag sumasabog. Ito ay binubuo ng tunaw na bato. Makiling 3. Maria Cristina 3. Matatagpuan ang Indonesia at Pilipinas sa _______. f. ____________5. Bohol. ___ 2. Ito ay nabuo matapos matibag ang gilid ng bundok. Manila Bay 5. B Bulkan Bundok Lambak Tangway kapatagan bulubundukin B a. ____________9. mainit na abo at kumukulong putik na binubuga ng bulkan. Ito ang pinakamalawak na karagatan sa buong daigdig. Bulkan d. ____________10.

Makitid na anyong tubig na naguugnay sa dalawang anyong tubig. Halos napaliligiran ng tubig. Kadalasang maalat ang tubig ng lawa. Dagat f. Nagsisilbing daungan ng mga bapor. look i. Mas maliit at mas mababa ito kaysa bundok. _____3. ___ 6. ___ 7. Ay patag na lugar sa isang mataas na anyong lupa na minsan ay ginagawang pastulan ng mga hayop. Talon d. . Karagatan e. _____4. A ___ 1. Ang pinagkukunan ng tubig ay nanggagaling sa ilalim ng lupa. Bukal kipot _____1. Lambak g. _____5. Golpo h. ___ 8. _____2. Lawa b. Napapaligiran ng lupa. Bahagi ng dagat na nakapasok sa kalupaan. Channel g. j. Ito ay karugtong ng karagatan. Nagdurugtong sa dalawang malaking anyong tubig. Kapatagan f. Pinakamataas na anyong lupa at may matarik na gilid. malawak ang bukana nito na karugtong ng dagat. ___ 8. Kanyon h.___ 5.Bumabagsak mula sa mataas na lugar. Halos ¾ ng daigdig ay sakop ng mga karagatan. Matabang ang tubig ng karagatan. Ilog c. ___ 10. ___ 9. ___ 2. ___ 6. Maliit ito kaysa golpo. Ang trench ay nasa ilalim ng karagatan. Ito ay makipot na bahagi na karaniwang matarik ang gilid. ___ 7.Nagmumula sa bundok umaagos patungo sa kapatagan at humahantong sa dagat ___ 5. Isulat ang T kung tama at M kung mali. Tangway B a. ___ 3. Ang tubig ilog ay nagsisilbing patubig sa mga pananim at ginagamit ng tao sa pang araw-araw na pangangailangan.Pinakamalawak na anyong tubig sa daigdig. e. ___ 4.

.

.

Paano tayo makatutulong na mapanatili ang kagandahan ng ating likasyaman? • • • Inaalagaan ko ang puno at halaman sa aming bakuran Maingat at matipid akong gumagamit ng tubig Inihihiwalay ko ang basurang nabubulok sa di-nabubulok .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful