KABIHASNANG PHOENICIANS Lipunan at Kultura Rasshamra - nakatuklas ng kultura at panitikan ng mga Phoenician magaling mangopya sa ibang tao nakagawa

ng magandang klase ng mga produkto tulad ng bronse, mga armas, pandigmaang karwahe. mga kasangkapan at mga palayok na gawa sa ginto at pilak atbp. "misyonero ng sibilisasyon"-dala ang kanilang kultura kahit saan magpunta "dakilang marino"=magaling sa paglalayag pangniisda at kalakalan Ekonomiya magaling na negosyante at mangangalakal Purple Dye/Lilac na kinuha sa isdang Murex pinangkukulay sa telang lino maganda ang kanilang mga produkto na gawa mula sa ginto,bronse at pilak Nakapagtatag sila ng kolonya = gawing istasyon=pinagkukunan ng mga materyales nakarating sila sa Cyprus = bronse Spain= mga mineral gaul=balat at katad baltic=amber Britain=mineral paggawa ng sasakyang pandagat ibang istasyon gades Africa at Carthage Pag Unlad kalidad ng mga produkto pagtatag ng mga kolonya malaki at matatag na sasakyan pandagat bihasa sa paglalayag at pangangalakal sa ibayong dagat Pag Bagsak mahina sa pamahalaan at sandatahang lakas Ambag konsepto ng kolonya = ginagawang istasyon para sa kalakalan= ang alphabet= unang titik ang alpha at ikalawa ang bhet nakabatay ito sa systema ng alphabeto natin sa kasalukuyan sila ang gumawa ng mga barko

KABIHASNANG MESOPOTAMIA Mesopotamia (Iraq) – mula sa salitang mesos (gitna) at potamos (ilog)na ang ibig sabihin ay nasa pagitan ng dalawang ilog. -Matatagpuan sa kanlurang bahagi ng asya na karaniwang pinalilibutan ng lupain ng disyerto at kabundukan. -Matatagpuan sa lupain ng Fertile Crescent sa pagitan ng Persian gulf at Mediterranean sea. MGA KABIHASNANG UMUSBONG SA MESOPOTAMIA A. SUMERIAN 3500 BCE • Cuneiform – unang nabuong sistema ng panulat. Isa itong uri ng pictograph na naglalarawan ng mga bagay na ginagamitan ng may 600 pananda sa pagbubuo ng mga salita o ideya • Gulong – sa pagkakatuklas nito, nagawa nila ang unang karwahe • Cacao – ginamit bilang unang pamalit ng kalakal • Algebra – sa prinsipyong ito ng matematika, ginamit ang sistema ng pagbilang na nakabatay sa 60, paghahati o fraction, gayundin ang square root • Kalendaryong lunar na may 12 buwan • Dome, vault, rampa, at ziggurat – mga disenyong pangarkitektura at pang-inhinyera na ginamit sa mga palasyo at templo sa Sumer • Luwad – ginamit sa paggawa ng laryo na nagsilbing talaan ng mga Sumerian at Prinsipyo ng calculator • Mga Sumerian din ang unang gumamit ng sistema ng panukat ng timbang at haba. • Unang nagtatag ng organisadong puwersa sa pagtatayo ng mga dike. Pagbagsak Panguanahing dahilan ng paghinabng mga Sumerian ay ang madalasna labanan at kawalan ng pagkakaisa ng mga lungsodestado nito. Madalas na pinagtatalunan ang patubig at hangganan ng mga lupain. B. AKKADIAN 2350 BCE King Sargon the Great- nagtatag ng imperyong Akkadian, pinag-isa niya ang lunssod estdao na nagbigay daan sa pagkatatag pinakaunang imperyo sa mundo noong 2035 BCE. -pinakamahusay na pinuno ng akkadian. Pagbagsak Pagkamatay ni haring Sargon Paghalili ng mga mahihinang pinuno. C. BABYLONIAN o AMMORITES 2000 BCE Hammurabi- namahala noong 1792-1750 BCE, tinaguriang pinakadakilang hari ng babylonia.

  

 

   

      

   

 

at Persian noong 612 BCE upang pagtulungan itaboy ang mga Assyrian.siya ang nanguna at nagtatag ng imperyo chaldea. Itinuring na ito ang tore ni Babel sa bibliya. Higit na pinagtuunan ng pansin ng hari aang mga gawaing panrelihiyon kahit na may laban ang military. . Mga ambag • Pinakaunang pangkat ng tao na nakabuo ng epektibong sistema ng pamumuno sa imperyo.simula ng lumang kaharian na larawan ng kahinaan. -May prinsipyong mata sa mata at ngipin sa ngipin. usapin sa kalakal. • Pananakop ng mga Persiano sa imperyo.namuno noong 1375 BCE. Mga namuno • Tiglath Pileser I. • Pinaunlad nila ang pakikipagkalakalan at negosyo. Mga Ambag • Ang Hanging Gardens of Babylon ang isa sa pinakanakakahangang tanawin sa sinaunang panahon umabot sa 75 na talampakan ang taas. lupa. • Pangkat ng tao na unang gumamit ng barya. IBA PANG KABIHASNAN SA KANLURANG ASYA A. Pagbagsak Dahil sa kalupitan ng pamumuno nagkaisa ang mga Chaldean. inagaw ang ibang lupain na sakop ng Egypt at lubusang nakontrol ang Sentral at hilagang Syria. • Pagkilala at paggalang sa ibat ibang wika dahil ginagamit ito sa komunikasyon pandiplomasya.nagtatag ng imperyo • Tiglath Pileser III. • nalinang ng konsepto ng zodiac at horoscope. Nebuchadnezzar II.000 na tablaetang luwad. Hattushash.nagpagawa ng kaunaunahang silid aklatan sa daigdig na may 200. Mga Ambag • Pagkatuklas ng bakal. CHALDEAN 612 BCE Ikalawang Imperyong Babylonian.binubuo ng 282 batas na nagsisilbing pamantayan ng kabihasnang Babylonian. naging tanyag at maunlad ito sa kanyang pamumuno.Kodigo ni Hammurabi. Medes. Nabopolassar. karamihan sa mga Indo-Europeo ay mga mahihina kasama na ditto ang Hittite. D.pinakadakilang hari ng Chaldea na nagsimulang namuno noong 605 BCE hanggang 562 BCE. 1460 BCE. palamuti sa katawan ng mamahaling bato at metal na kinkilala ngayon bilang alahas. HITTITE 2000 BCE Mga Hatti tawag sa mga kabilang sa pangkat ng tao na nanirahan sa Anatolia na tinatawag ding Asia Minor. • Pagkaroon ng imbetaryo ng lupain at pananim na naging batayan ng pagbubuwis ng ari-ariang nakakabi sa lupa. at pamilya. • Ashurbanipal. serbisyong propesyunal.ang kabisera ng imperyo. Pagbagsak • Paghalili ng mag mahihinang hari dahil nakatuon lamang sila sa karangyaan. Hittite at mga Assyrian. • Pagkaroon ng titulo sa mga lupa at mga talaan nito. • Nagpagawa ng Ziggurat na umabot sa halos 300 talampakan na pinangalanang etemenanki. paggamit ng selyo bilang pagpatibay sa kontrata.tinapos ang pamumuno ng mga mahihinang hari at pinabuti ang kalagayan ng imperyo at nagtatag din siya ng malakas na Militar na nging hudyat ng paglakas ng imperyo. pinagawa ni Nebuchadnezzar para sa kanyang asawa na si Amytis. E. Telepinus.sumakop ng 89 na lungsod at mahigit 200 daang pamayanan. ginamit nila ang bakal sa paggawa ng armas. -Sakop ng Kodigong ito ang mga itinuturing na paglabag sa karapatan ng mga mamamayan at mga ari-arian nito. butaw. sila ang mga inapo ng mga Babylonian na ang naging kabisera ay Babylon. isang tangway na nakausli sa Mediterranean Sea at Black Sea. LYDIAN • Matatagpuan sa hilagang bahagi ng fertile crescent. B. Marduk – ang kanilang pinakadakilang diyos na kinkilala.sumakop sa Syria at Armenia • Sennacherib. ASSYRIAN 900 BCE Muling napag-isa ang Mesopotamia sa pamumuno ng mga Assyrian. Suppiluliumas. kasaganaan at kasayahan. Ang paglusob ni Alexander the Great pagkalipas ng 300 taon at halos walang iniwang karangyaan ng Assyria. Pagbagsak Maraming prebilihiyo ang kamag-anak ng hari na minsan ay inanabuso. • Epektibong serbisyo postal • Maayos at magandang kalsada.naabot nila ang kanilang tagumpay sa panitikan nang masisulat ang mga epikong Gilgamesh at Enuma Elish Mga Ambag • Nagsimula sa kanila ang mga kontaratang pangkalakalan. Pagbagsak Pagsakop ng ibang pangkat ng tao tulad ng Kassite. 1100 BCE. Sila ay mahusay sa pakikidigma at itinuring bilang pinakamalupit na tao sa sinaunang panahon.

D. Abraham. Canaan. Mga Ambag • Sa kanila nagsimula ang konsepto ng kolonya.itinuring na pinakamatalinong hari sa lahat ng piinuno. Ahura mazda. ang nakatalo sa pinakamahusay na sundalo ng Philistine na si Goliath.kaisera ng lydia Barter.namuno sa apglikas ng mga Hebreo mula sa pang-aalipin ng mga Egyptian at nanatili sa Sinai peninsula ng 40 taon. .tirahan ng mga Hebreo. Paglalayag at pakikipagkalakalan ang pangunahing hanapbuhay dahil hindi mainam ang lupain sa pagsasaka. dito nakabatay ang kasalukayang alpabeto.nagtaguyod ng monoteismong paniniwala na nagbigay daan sa paniniwala sa iisang diyos na tinatawag na Yahweh.nanirahan sa Mesopotamia na nagpasimula ng kasaysayan ng Hebreo. • Paggawa ng mga naglalakihang sasakyang pandagat na tinatawag na barko sa kasalukuyan. PHOENICIAN 1200 BCE Nanirahan sa timog silangang bahagi ng Asia Minor.namahala sa simula noong 521-486 BCE nagkamit ng kadakilaan ang kanyang imperyo. at pinagkalooban ng 10 utos ng diyos. • Pagbabawal sa pagsamba at pag-aalay ngg mga sakripisyo sa mga diyusdiyosan na naging batayan ng maraming batas sa kasalukuyan. sila ay inutusan ni Yahweh na manirahan dito at ipingakong gawing dakila ang kanilang bansa. • Mahalagang kontribusyon ay ang alpabeto.namuno noong 1004 BCE at ginawang kabisera ang Jerusalem. pinakamahalagang pamanan. mababasa ang kasaysayan ng Hebreo sa lumang tipan (Old Testament).Sardis. Ahriman. Mga Namuno Moses.pinalawak niya ang imperyo sa pagsakop ng mga lupain. Phonecia. ayon sa tradisyon. . Judaism.diyos ng kabutihan at katotohanan.diyos ng kasamaan at kadiliman.naging hari noong 1020 BCE David.Naging madali ang pakikipagkakalan ng natuto ang mga tao sa paggamit ng barya. • Ang pagsamba sa nag-iisang diyos o monotheism ay isa rin sa pinakamahalagang ambag. Pagbagsak Humina ang imperyo ng sakupin ni Haring Cyrus the Great ang Sardis noong 5046 BCE at isinaman sa mapa ng Persia. na naniniwalang may dalawang pwersang naglalaban sa upang makuha ang kaluluwa ng tao. Saul. itinayo niya ang templo ng Jerusalem. Solomon. HEBREO 1800 BCE Hinango ang kanilang pangalan kay Eber na kinikilalang ninuno ni Noah. tinagurian niya ang kanyang sarili na hari ng mga hari.nagsimula ang kanyang pamumuno noong 557 BCE. Ayon sa lumang tipan ang dahilan ng pagbagsak ng kaharian ay ang pagkakaroon ng ibat-ibang diyos ng Israel na dala ng maraming asawa ni haring Solomon. itinuring ang kanyang imperyo na pinakamalaki at pinakamakapangyarihan sa buong mundo sa panahong iyon.tawag sa relihiyon ng mga persyano. C.sistema ng kalakalan sa pamamagitan ng pakikipagpalitan ng mga produkto sa iba pang produkto.tawag sa kanilang lugar na lupain ng mga burol at kabundukan. Zoroastrianismo. Haring Darius I. itinatag at ipinalaganap ni Zoroaster ang kanyang mga turo. Pagbagsak Ang mataas na pagpataw ng buwis ni haring Rehoboam na naging dahilan ng pagrerebelde ng mga nak ni Solomon na dahilan ng pagkawatakwatak ng Hebreo. Haring Croesus. Mga ambag • Ang bibliya na nanging pundasyon ng pananampalatayang Judaism at kristiyanismo. Mga Namuno Cyrus the Great. Nagtatag ng isa sa pinakamalawak na imperyo sa daigdig sa kanilang ginituang panahon. Naging tanyag ang pangkat hindi sa aspetong militar at pulitikal kundi sa aspetong panrelihiyon.pinakamayamang monarko sa kanlurang Asya sa kanyang panahon .ayon sa kanya huhusgahan ang tao batay sa kanyang ginawa at kung kaninong pangkat siya sumanib. ang lahat ng tagasunod ay dadalhin sa paraiso. E. PERSIANO 612 BCE Nagmula sa patulan ng kabundukan ng Caucasus sa pagitan ng Black Sea at Caspian Sea. Pagbagsak Hindi napagtuunan ang pagpapatatag ng pamahalaan at sandatahang lakas. Sila ang tinaguriang “tagpagdala ng kabihasnan” dahil hindi lamang ang produkto ang kanilang naibahagi kundi ang pamumuhay din ng mga tao sa kanilang mga lugar na napuntahan. naging istayon o bagsakan ito ng kalakal hindi kolonyang pulitikal.

sa timog ay ang malawak na Indian Ocean.lundayan ng kabihasnang Indus sa timog na bahagi ng Asya.may politeismong uri ng paniniwala. • Gumamit ng pilak at gintong barya sa pakikipagkalakalan. Mga Ambag • Nabgigyang diin ang karapatan ng tao maging ang mga lupang sinakop • Ang pagkakaroon ng mga satrap ng Persia ang naglinang sa konsepto ng sentarlisadong pamahalaan. ritwal at mga bagay na isagawa ng bawat tao sa india s rehiyong Hinduismo. maaring ang pagbabago ng direksyon ng ilog Indus ang sanhi ng kanilang pagkawala. • Relihiyong Zoroastrianismo Pagbagsak Matapos ang pamumuno nina `Cyrus.malalaking gusaling natagpuan san a napapaligiran ng mataas na pader.tawag sa mga taong naninirahan sa India bago pa man dumating ang mga Aryan. na may higit kumulang sa 35000 ka tao ang nanirahan. pinakamatanda sa mga . Vedas-banal na aklat kung saan nailalarawan ang buahy ng isang aryano. Nabigo sa labanan sa Marathon na malapit sa Athens. MOHENJO DARO AT HARAPPA Ang pagkatuklas ng mahigit 100 pamayanan sa timog Asya noong 1922 na nagpatunay na ang India ay pinagmulan ng sinaunang kabihasnan.sa kanyang kamay bumagsak ang Imperyong persiano noong 331BCE. walang tiyak na dahilan ang pagbagsak ng naturang kabihasnan. sa silangan ay ang disyerto ng Thar at Hindu Kush naman sa kanluran nito.pangkat ng mga taong mandirigma na nagmula sa gitnang Asya nagtungo sa sa india simula noong 1500 BCE . 1750 BCE -unti-unting humina ang dalawang lungsod. Darius at Xerxes nawalan ng mahusay na pinuno. matitpuno ang katawan. Darius III. Dravidian. Cambyses. Greece noong 490 BCE laban sa mga Athenian na tumulong sa nag-alsang greek sa Asiaminor. ang kanilang pangunahing pagbagsak.Mga nagawa: • Nagpagaw ng isang mahabang kalsada na nagdugtong sa mga lungsod ng Persia mula Susa hangang Ephesus sa Asia Minor na umabot sa 2. Bawat lalawigan ay pinamunuan ng satrap na nagsilbi bilang tainga at mata. makikita sa hilagang bahagi nito ang kabundukan ng Himalaya. Pananakop ng mga Aryan Aryano. Ang kabinasnang india ay napapaligiran ng mga natural na balakid. granary o imbakan ng mga butyl ng palay. Madalas na pag-away-away at kawalan ng pagkakaisa KABIHASNANG INDUS Ilog Indus. Citadel. muling nagsagawa ng ekspedesyon si Xerxes upang salakayin ang Greece ngunit nabigo sa labanan sa Salamis. anak ni Darius.namuno simula noong 486-465 BCE.tianatayang umunlad ang kabihasnang Indus na pnangungunahan ng 2 lunsod ang Mohenjo Daro at Harappa. na nagpapatunany na may mataas na anta sang urbanidad batay sa nakitang artifacts at mga gusaling napreserba.sinasabing umunlad ang dalawang pook. • Nagdagdag ng mga satrapy (Rehiyon/lalawgan) sa imperyo. 2500 BCE. pampublikong palikuran.400 Km. Hinduismo. kulot ant makapal ang mga labi. 2500 BCE.uri ng mga taong may maitim na balat. makikita sa loob nito ang templo. sa kamay ni Alexander teh Great at dito nagwakas ang imperyo na minsang tinaguriang pinakamalawak sa buong mundo. ito ay binubuo ng apat na panrelihiyong aklat na naglalaman ng paniniwala. Haring Xerxes. May ilan din na nagsasabi na naubos ang kanilang paingakukunang yaman at nilisan nila ang pamayanan o di kaya sianlakay ng mga dayuahan ang 2 lungsod. Bilang paghihiganti sa nabigong pananakop ng kanyang ama sa Greece. matitikas. Sinakop at itinaboy sa sa timog na bahagi ng India. • Nagpatayo ng mga magagarang palasyo at gusali tulad ng Persepolis.

daan. pananaw. nagtayo ng mga siyudad. Ang paghihrap ay dulot ng paghahangad 3.paniniwala ng isang individwal ay mabubuhay muli sa ibang katauhan o anyo.K. barli. Dharma. nagsimulang mangaral sa India. malalaking gusali at pabrika. marami pang natatag na maliliit na nayong malapit lahat samga ilog ang sakop ng sibilisasyong Harappa at tinatayang umunlad ang mga ito mula 2350 hanggang 1750 B. Walang gaanong talaan ang naiwan tungkol sa simula ng sibilisasyon sa India.pangunahing relihiyon sa daigdig. Reincarnation. Ang isa pang siyudad. gisantes. pagkilos. Lahat ng tao ay nakakaranas ng paghihirap 2. Buddhism. Nagtanim din ng mga makakain ang mga Harappan.tagapaglikha • Vishnu. nag-alaga ng mga hayop. Ang nagpairal ng isang sistema ng pamamahala na pinondohan sa pamamagitan ng mga buwis ng tao. Karma. pananalita. Ahimsa o walang karahasan.maruruming Gawain ang trabaho gaya ng pagtaponng basura. Bukod sa 2 siyudad na ito. ang Mohenjo-daro ay nasa kanang pampang naman ng Ilog Indus. at pagninilay Relihiyong Jainism. paglilinis. Apat na marangal na katotohanan 1. • Brahmin. at paghuhukay ng mga libingan. Magpapatuloy ito hanggang sa marating niya ang Moksha o ang kaligtasan. pagsusumikap. isang bagong paniniwala ang umusbong sa India na nagsilbing pag-asa sa buhay ng tao na kabilang sa mababang uri.itinatag ni Siddhartha Gautama na kilala bilang Buddha. Ayon sa mananalaysay…   Nagkaroon ng sibilisasyon isalibong taon matapos ang Mesapotamia O magkasunod lamang na natatag ang sibilisasyon sa Mesapotamia. Maaring wakasan ang paghihirap at makamit ang Nirvana o wlang hanggang kaligayahan. hindi binigyan diin ang pagdarasal at pagsamba sa mga diyos ang pinaniniwalaan nya na ang lahat ng bagay ay may ispiritu at nararapat lamang respetuhin. Pagusbong ng Buddhism Pagpasok ng ika-anim na siglo BCE. Makakamit ang Nirvana sa pasunod sa 8 daan Ang 8 daan (8 fold path) Wastong… pag-iisip.pari • Kshatriya.tumutukoy sa bunga ng aksyon na ginawa ng isang tao sa kanyang buhay.pinuno ng mandirigma • Vaishya. Sa Mohenjo-daro matatagpuan ang mamahaling . Ang pangunahing tanim ng mga Harappan ay trigo.ang taga-panatili • Shiva. India at Egipto.tumutukoy sa takdang Gawain ng bawat hindu batay sa sistemang caste kung saan kabilang ang isang tao.maggagawa • Untouchables o outcaste. konsentrasyon.magsasaka at mangangalakal • Sudra. pamumuhay. Ang mga nayon sa Baluchistan ang naging kapalitan ng kalakal ng Harappa at Mohenjo-daro. 3 Pqngunahing Diyos • Brahma.itinatag ni Mahavira Vardhamana na nabuhay sa panahon ni Siddhartha Gautama. Ang pinakahimpilan ng sibilisasyong Harappa – na ang pangalan ay kinuha sa sa pangalan ng isa sa dalawang malalaking siyudad ng sibilisasyong ito – ay natatag sa kaliwang pampang ng Ilog Ravi. linga at bulak.pinagbawal niya ang digmaan at pananakit sa lahat ng may buhay. sa may Punjab.ang taga-sira Sistemang Caste Inilalarawan ang pagkapangkat-pangkat ng mga tao sa india na kung saan bawat ppangkat ay may gawaing nakalaan. 4.

mapuputi at matatangos ang ilong na Aryan sa maiitim at pangit na Harappan. sa malalawak na kapatagang nagmula sa bansang Poland hanggang sa Gitnang Asya.hiyas at metal. Ito ay hinihinalang ginamit sa mga seremonyang panrelihiyon.Sa kagaganito nila. Unti-unitng sinakop ng mga barbaro ang mga probinsya sa paligid nila Nagsikip nang husto ang Mohenjo-daro at nawalan ng kaayusan ito bago tuluyang nakapaso ang mga kaaway. sa maunlad ng sibilisasyon. Ginawa pa nilang mga alipin ang mga Harappan na itinuring na pinakamababa sa lahat ng klase ng tao. Nakaplano ang malalapad na daan sa mga siyudad.    Ang Harappa ay sinalakay ng mga kalaban mula sa kanluran. at nagging ninuno ng mga Griyego. Mababa ang nagging tingin ng matataas.K. Lahat ay gawa sa ladrilyo at walang mga bintana ang bahaging nakaharap sa kalye. Ang mahusay at mabilis na teknolohiya ng mga Mesapotamian ay hindi pinakinabangan. Ingles Aleman. Romano.May malalaking paliguan din na naliligid sa mga silid. Ang mga Harappan ay tinawag na “dasa” na ang ibig sabihin sa Sanskit ay “alipin”. nag-asawa. banga at mga alahas nilang yari sa bato. sapagkat hindi ito pinansin ng mga Indian. kaya ganito ang gawi ng mga Indian ay masyado silang konserbatibo. Ang pagkamatay ng sibilisasyong Harappa ay isinisi sa mga Aryan. Ang mga Aryan ay galling sa mga tribong nabuhay noong mga 2000 B. Syrian. Iranian. Yugoslavian at Scandinavian. tuwing lulubog ang gusali nila sa tumataas na tubig ng ilog. Turko. nang maghukay ang mga arkeologo sa dati nilang himpilan. muli nanaman silang magtatayo sa ibabaw nito ng panibagong gusali na kapareho ng una. estatwa. Ang mga pigurin. sila ay nakipagkalakalan din sa Persia. Ang konserbatismo ng mga Indian ay makikita rin sa mga bahay na itinayo nila. luwad at metal ay nagpapakita ng tiyaga at galing ng mga Harappan. Paulit-ulit na pinatatag ng Harappan ang depensa ng siyudad. Kahit marunong gumamit ng purong tanso at tansong may halong lata. pati ang mga paliguan at kanal. Ang mga Aryan na nakapag-asawa ng mga dasa ay itinakwil ng kanilang mga datingkatribo. Sa halip. Kumalat ang kanilang tribo sa buong Europa at Asya. ngunit magkakaiba lamang sa laki o liit. Ang konserbatismong ito ay maaaring siyang dahilan kung bakit hindi nag-aabaang lumipat ang mga taga Mohenjo-daro habang pataas nang pataas ang Ilog Indus. Nakipamuhay at nagpakupkop sa ibang mga tribo. Pare-pareho ang mga ito. Ayon sa ilang mananalaysay. Ngunit hanggang sa kasalukuyan wala pang nakakatuklas kung paano babasahin ang mga sulat nila na karamihan ay nakatitik sa mga piraso ng bato na maaaring ginamit bilang mga agimat. Mesapotamia at Tibet. . ang mga Harappan ay nagpatuloy sa paggamit at paggawa ng mga kagamitang bato. nakikita ang mga ito ng siyam na gusali na magkakapatong sa iisang lugar na palaging binabaha. Nagkaroon ng sariling sistema sa pagsulat at gumamit ng 270 titik ang mga Harappan. Winasak ng mga Aryan at sinunog ang mga tirahan ng mga Harappan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful