KABIHASNANG PHOENICIANS Lipunan at Kultura Rasshamra - nakatuklas ng kultura at panitikan ng mga Phoenician magaling mangopya sa ibang tao nakagawa

ng magandang klase ng mga produkto tulad ng bronse, mga armas, pandigmaang karwahe. mga kasangkapan at mga palayok na gawa sa ginto at pilak atbp. "misyonero ng sibilisasyon"-dala ang kanilang kultura kahit saan magpunta "dakilang marino"=magaling sa paglalayag pangniisda at kalakalan Ekonomiya magaling na negosyante at mangangalakal Purple Dye/Lilac na kinuha sa isdang Murex pinangkukulay sa telang lino maganda ang kanilang mga produkto na gawa mula sa ginto,bronse at pilak Nakapagtatag sila ng kolonya = gawing istasyon=pinagkukunan ng mga materyales nakarating sila sa Cyprus = bronse Spain= mga mineral gaul=balat at katad baltic=amber Britain=mineral paggawa ng sasakyang pandagat ibang istasyon gades Africa at Carthage Pag Unlad kalidad ng mga produkto pagtatag ng mga kolonya malaki at matatag na sasakyan pandagat bihasa sa paglalayag at pangangalakal sa ibayong dagat Pag Bagsak mahina sa pamahalaan at sandatahang lakas Ambag konsepto ng kolonya = ginagawang istasyon para sa kalakalan= ang alphabet= unang titik ang alpha at ikalawa ang bhet nakabatay ito sa systema ng alphabeto natin sa kasalukuyan sila ang gumawa ng mga barko

KABIHASNANG MESOPOTAMIA Mesopotamia (Iraq) – mula sa salitang mesos (gitna) at potamos (ilog)na ang ibig sabihin ay nasa pagitan ng dalawang ilog. -Matatagpuan sa kanlurang bahagi ng asya na karaniwang pinalilibutan ng lupain ng disyerto at kabundukan. -Matatagpuan sa lupain ng Fertile Crescent sa pagitan ng Persian gulf at Mediterranean sea. MGA KABIHASNANG UMUSBONG SA MESOPOTAMIA A. SUMERIAN 3500 BCE • Cuneiform – unang nabuong sistema ng panulat. Isa itong uri ng pictograph na naglalarawan ng mga bagay na ginagamitan ng may 600 pananda sa pagbubuo ng mga salita o ideya • Gulong – sa pagkakatuklas nito, nagawa nila ang unang karwahe • Cacao – ginamit bilang unang pamalit ng kalakal • Algebra – sa prinsipyong ito ng matematika, ginamit ang sistema ng pagbilang na nakabatay sa 60, paghahati o fraction, gayundin ang square root • Kalendaryong lunar na may 12 buwan • Dome, vault, rampa, at ziggurat – mga disenyong pangarkitektura at pang-inhinyera na ginamit sa mga palasyo at templo sa Sumer • Luwad – ginamit sa paggawa ng laryo na nagsilbing talaan ng mga Sumerian at Prinsipyo ng calculator • Mga Sumerian din ang unang gumamit ng sistema ng panukat ng timbang at haba. • Unang nagtatag ng organisadong puwersa sa pagtatayo ng mga dike. Pagbagsak Panguanahing dahilan ng paghinabng mga Sumerian ay ang madalasna labanan at kawalan ng pagkakaisa ng mga lungsodestado nito. Madalas na pinagtatalunan ang patubig at hangganan ng mga lupain. B. AKKADIAN 2350 BCE King Sargon the Great- nagtatag ng imperyong Akkadian, pinag-isa niya ang lunssod estdao na nagbigay daan sa pagkatatag pinakaunang imperyo sa mundo noong 2035 BCE. -pinakamahusay na pinuno ng akkadian. Pagbagsak Pagkamatay ni haring Sargon Paghalili ng mga mahihinang pinuno. C. BABYLONIAN o AMMORITES 2000 BCE Hammurabi- namahala noong 1792-1750 BCE, tinaguriang pinakadakilang hari ng babylonia.

  

 

   

      

   

 

namuno noong 1375 BCE. Mga Ambag • Ang Hanging Gardens of Babylon ang isa sa pinakanakakahangang tanawin sa sinaunang panahon umabot sa 75 na talampakan ang taas. • Pinaunlad nila ang pakikipagkalakalan at negosyo.sumakop sa Syria at Armenia • Sennacherib. Pagbagsak • Paghalili ng mag mahihinang hari dahil nakatuon lamang sila sa karangyaan. Nebuchadnezzar II. • Ashurbanipal. .binubuo ng 282 batas na nagsisilbing pamantayan ng kabihasnang Babylonian. Suppiluliumas. lupa.tinapos ang pamumuno ng mga mahihinang hari at pinabuti ang kalagayan ng imperyo at nagtatag din siya ng malakas na Militar na nging hudyat ng paglakas ng imperyo. Nabopolassar. CHALDEAN 612 BCE Ikalawang Imperyong Babylonian. inagaw ang ibang lupain na sakop ng Egypt at lubusang nakontrol ang Sentral at hilagang Syria. at pamilya. Sila ay mahusay sa pakikidigma at itinuring bilang pinakamalupit na tao sa sinaunang panahon. Ang paglusob ni Alexander the Great pagkalipas ng 300 taon at halos walang iniwang karangyaan ng Assyria. Telepinus.000 na tablaetang luwad. -Sakop ng Kodigong ito ang mga itinuturing na paglabag sa karapatan ng mga mamamayan at mga ari-arian nito. butaw. D.ang kabisera ng imperyo. B. Mga namuno • Tiglath Pileser I. • nalinang ng konsepto ng zodiac at horoscope. HITTITE 2000 BCE Mga Hatti tawag sa mga kabilang sa pangkat ng tao na nanirahan sa Anatolia na tinatawag ding Asia Minor. karamihan sa mga Indo-Europeo ay mga mahihina kasama na ditto ang Hittite.naabot nila ang kanilang tagumpay sa panitikan nang masisulat ang mga epikong Gilgamesh at Enuma Elish Mga Ambag • Nagsimula sa kanila ang mga kontaratang pangkalakalan. sila ang mga inapo ng mga Babylonian na ang naging kabisera ay Babylon. pinagawa ni Nebuchadnezzar para sa kanyang asawa na si Amytis. ginamit nila ang bakal sa paggawa ng armas. Mga ambag • Pinakaunang pangkat ng tao na nakabuo ng epektibong sistema ng pamumuno sa imperyo. naging tanyag at maunlad ito sa kanyang pamumuno. • Pagkilala at paggalang sa ibat ibang wika dahil ginagamit ito sa komunikasyon pandiplomasya. Hattushash. LYDIAN • Matatagpuan sa hilagang bahagi ng fertile crescent. isang tangway na nakausli sa Mediterranean Sea at Black Sea. Pagbagsak Maraming prebilihiyo ang kamag-anak ng hari na minsan ay inanabuso.siya ang nanguna at nagtatag ng imperyo chaldea. at Persian noong 612 BCE upang pagtulungan itaboy ang mga Assyrian. 1460 BCE. Pagbagsak Pagsakop ng ibang pangkat ng tao tulad ng Kassite. Hittite at mga Assyrian. Itinuring na ito ang tore ni Babel sa bibliya. E. • Pananakop ng mga Persiano sa imperyo. • Pagkaroon ng imbetaryo ng lupain at pananim na naging batayan ng pagbubuwis ng ari-ariang nakakabi sa lupa. Mga Ambag • Pagkatuklas ng bakal. serbisyong propesyunal. IBA PANG KABIHASNAN SA KANLURANG ASYA A. usapin sa kalakal. Medes.pinakadakilang hari ng Chaldea na nagsimulang namuno noong 605 BCE hanggang 562 BCE. Pagbagsak Dahil sa kalupitan ng pamumuno nagkaisa ang mga Chaldean. ASSYRIAN 900 BCE Muling napag-isa ang Mesopotamia sa pamumuno ng mga Assyrian. • Pagkaroon ng titulo sa mga lupa at mga talaan nito.simula ng lumang kaharian na larawan ng kahinaan. • Pangkat ng tao na unang gumamit ng barya. kasaganaan at kasayahan. Marduk – ang kanilang pinakadakilang diyos na kinkilala. Higit na pinagtuunan ng pansin ng hari aang mga gawaing panrelihiyon kahit na may laban ang military.sumakop ng 89 na lungsod at mahigit 200 daang pamayanan. paggamit ng selyo bilang pagpatibay sa kontrata. -May prinsipyong mata sa mata at ngipin sa ngipin.Kodigo ni Hammurabi. • Epektibong serbisyo postal • Maayos at magandang kalsada.nagpagawa ng kaunaunahang silid aklatan sa daigdig na may 200. palamuti sa katawan ng mamahaling bato at metal na kinkilala ngayon bilang alahas. • Nagpagawa ng Ziggurat na umabot sa halos 300 talampakan na pinangalanang etemenanki.nagtatag ng imperyo • Tiglath Pileser III. 1100 BCE.

Ayon sa lumang tipan ang dahilan ng pagbagsak ng kaharian ay ang pagkakaroon ng ibat-ibang diyos ng Israel na dala ng maraming asawa ni haring Solomon. Mga Ambag • Sa kanila nagsimula ang konsepto ng kolonya. Nagtatag ng isa sa pinakamalawak na imperyo sa daigdig sa kanilang ginituang panahon. E. na naniniwalang may dalawang pwersang naglalaban sa upang makuha ang kaluluwa ng tao. Mga ambag • Ang bibliya na nanging pundasyon ng pananampalatayang Judaism at kristiyanismo. Sila ang tinaguriang “tagpagdala ng kabihasnan” dahil hindi lamang ang produkto ang kanilang naibahagi kundi ang pamumuhay din ng mga tao sa kanilang mga lugar na napuntahan. Solomon. at pinagkalooban ng 10 utos ng diyos.diyos ng kasamaan at kadiliman. itinatag at ipinalaganap ni Zoroaster ang kanyang mga turo.Sardis. • Pagbabawal sa pagsamba at pag-aalay ngg mga sakripisyo sa mga diyusdiyosan na naging batayan ng maraming batas sa kasalukuyan. HEBREO 1800 BCE Hinango ang kanilang pangalan kay Eber na kinikilalang ninuno ni Noah. sila ay inutusan ni Yahweh na manirahan dito at ipingakong gawing dakila ang kanilang bansa. mababasa ang kasaysayan ng Hebreo sa lumang tipan (Old Testament).nagsimula ang kanyang pamumuno noong 557 BCE. Haring Darius I. itinayo niya ang templo ng Jerusalem.namahala sa simula noong 521-486 BCE nagkamit ng kadakilaan ang kanyang imperyo. PERSIANO 612 BCE Nagmula sa patulan ng kabundukan ng Caucasus sa pagitan ng Black Sea at Caspian Sea. Haring Croesus. Judaism. Naging tanyag ang pangkat hindi sa aspetong militar at pulitikal kundi sa aspetong panrelihiyon. Abraham. .kaisera ng lydia Barter.ayon sa kanya huhusgahan ang tao batay sa kanyang ginawa at kung kaninong pangkat siya sumanib. Zoroastrianismo. Phonecia. .Naging madali ang pakikipagkakalan ng natuto ang mga tao sa paggamit ng barya. Saul. D. ayon sa tradisyon. dito nakabatay ang kasalukayang alpabeto. Paglalayag at pakikipagkalakalan ang pangunahing hanapbuhay dahil hindi mainam ang lupain sa pagsasaka.tawag sa kanilang lugar na lupain ng mga burol at kabundukan. Ahriman. • Mahalagang kontribusyon ay ang alpabeto. pinakamahalagang pamanan. PHOENICIAN 1200 BCE Nanirahan sa timog silangang bahagi ng Asia Minor.namuno noong 1004 BCE at ginawang kabisera ang Jerusalem.tirahan ng mga Hebreo. Mga Namuno Moses. C. ang lahat ng tagasunod ay dadalhin sa paraiso. naging istayon o bagsakan ito ng kalakal hindi kolonyang pulitikal. Pagbagsak Ang mataas na pagpataw ng buwis ni haring Rehoboam na naging dahilan ng pagrerebelde ng mga nak ni Solomon na dahilan ng pagkawatakwatak ng Hebreo.itinuring na pinakamatalinong hari sa lahat ng piinuno.pinakamayamang monarko sa kanlurang Asya sa kanyang panahon . Canaan.nagtaguyod ng monoteismong paniniwala na nagbigay daan sa paniniwala sa iisang diyos na tinatawag na Yahweh.diyos ng kabutihan at katotohanan.nanirahan sa Mesopotamia na nagpasimula ng kasaysayan ng Hebreo. Pagbagsak Hindi napagtuunan ang pagpapatatag ng pamahalaan at sandatahang lakas. Mga Namuno Cyrus the Great.sistema ng kalakalan sa pamamagitan ng pakikipagpalitan ng mga produkto sa iba pang produkto. itinuring ang kanyang imperyo na pinakamalaki at pinakamakapangyarihan sa buong mundo sa panahong iyon. Pagbagsak Humina ang imperyo ng sakupin ni Haring Cyrus the Great ang Sardis noong 5046 BCE at isinaman sa mapa ng Persia. • Paggawa ng mga naglalakihang sasakyang pandagat na tinatawag na barko sa kasalukuyan. Ahura mazda. tinagurian niya ang kanyang sarili na hari ng mga hari.tawag sa relihiyon ng mga persyano.namuno sa apglikas ng mga Hebreo mula sa pang-aalipin ng mga Egyptian at nanatili sa Sinai peninsula ng 40 taon. • Ang pagsamba sa nag-iisang diyos o monotheism ay isa rin sa pinakamahalagang ambag.pinalawak niya ang imperyo sa pagsakop ng mga lupain.naging hari noong 1020 BCE David. ang nakatalo sa pinakamahusay na sundalo ng Philistine na si Goliath.

400 Km. 2500 BCE. Greece noong 490 BCE laban sa mga Athenian na tumulong sa nag-alsang greek sa Asiaminor. Darius III. • Nagdagdag ng mga satrapy (Rehiyon/lalawgan) sa imperyo. maaring ang pagbabago ng direksyon ng ilog Indus ang sanhi ng kanilang pagkawala.uri ng mga taong may maitim na balat.malalaking gusaling natagpuan san a napapaligiran ng mataas na pader. Bawat lalawigan ay pinamunuan ng satrap na nagsilbi bilang tainga at mata. Mga Ambag • Nabgigyang diin ang karapatan ng tao maging ang mga lupang sinakop • Ang pagkakaroon ng mga satrap ng Persia ang naglinang sa konsepto ng sentarlisadong pamahalaan. Madalas na pag-away-away at kawalan ng pagkakaisa KABIHASNANG INDUS Ilog Indus. • Gumamit ng pilak at gintong barya sa pakikipagkalakalan. sa silangan ay ang disyerto ng Thar at Hindu Kush naman sa kanluran nito.tianatayang umunlad ang kabihasnang Indus na pnangungunahan ng 2 lunsod ang Mohenjo Daro at Harappa. Vedas-banal na aklat kung saan nailalarawan ang buahy ng isang aryano. na nagpapatunany na may mataas na anta sang urbanidad batay sa nakitang artifacts at mga gusaling napreserba. sa kamay ni Alexander teh Great at dito nagwakas ang imperyo na minsang tinaguriang pinakamalawak sa buong mundo. ito ay binubuo ng apat na panrelihiyong aklat na naglalaman ng paniniwala.may politeismong uri ng paniniwala. na may higit kumulang sa 35000 ka tao ang nanirahan. MOHENJO DARO AT HARAPPA Ang pagkatuklas ng mahigit 100 pamayanan sa timog Asya noong 1922 na nagpatunay na ang India ay pinagmulan ng sinaunang kabihasnan. Haring Xerxes. pinakamatanda sa mga . Dravidian. walang tiyak na dahilan ang pagbagsak ng naturang kabihasnan. anak ni Darius. makikita sa hilagang bahagi nito ang kabundukan ng Himalaya.Mga nagawa: • Nagpagaw ng isang mahabang kalsada na nagdugtong sa mga lungsod ng Persia mula Susa hangang Ephesus sa Asia Minor na umabot sa 2. Nabigo sa labanan sa Marathon na malapit sa Athens.tawag sa mga taong naninirahan sa India bago pa man dumating ang mga Aryan. Sinakop at itinaboy sa sa timog na bahagi ng India. ritwal at mga bagay na isagawa ng bawat tao sa india s rehiyong Hinduismo. May ilan din na nagsasabi na naubos ang kanilang paingakukunang yaman at nilisan nila ang pamayanan o di kaya sianlakay ng mga dayuahan ang 2 lungsod. makikita sa loob nito ang templo. pampublikong palikuran. 2500 BCE. 1750 BCE -unti-unting humina ang dalawang lungsod. Citadel. matitikas. Bilang paghihiganti sa nabigong pananakop ng kanyang ama sa Greece. Darius at Xerxes nawalan ng mahusay na pinuno. Hinduismo. Ang kabinasnang india ay napapaligiran ng mga natural na balakid. granary o imbakan ng mga butyl ng palay. Cambyses. matitpuno ang katawan. kulot ant makapal ang mga labi. Pananakop ng mga Aryan Aryano. ang kanilang pangunahing pagbagsak.pangkat ng mga taong mandirigma na nagmula sa gitnang Asya nagtungo sa sa india simula noong 1500 BCE . • Relihiyong Zoroastrianismo Pagbagsak Matapos ang pamumuno nina `Cyrus.namuno simula noong 486-465 BCE. muling nagsagawa ng ekspedesyon si Xerxes upang salakayin ang Greece ngunit nabigo sa labanan sa Salamis.sinasabing umunlad ang dalawang pook. • Nagpatayo ng mga magagarang palasyo at gusali tulad ng Persepolis. sa timog ay ang malawak na Indian Ocean.sa kanyang kamay bumagsak ang Imperyong persiano noong 331BCE.lundayan ng kabihasnang Indus sa timog na bahagi ng Asya.

paniniwala ng isang individwal ay mabubuhay muli sa ibang katauhan o anyo. paglilinis.tumutukoy sa takdang Gawain ng bawat hindu batay sa sistemang caste kung saan kabilang ang isang tao.tagapaglikha • Vishnu. isang bagong paniniwala ang umusbong sa India na nagsilbing pag-asa sa buhay ng tao na kabilang sa mababang uri.pinagbawal niya ang digmaan at pananakit sa lahat ng may buhay.tumutukoy sa bunga ng aksyon na ginawa ng isang tao sa kanyang buhay. Ang pangunahing tanim ng mga Harappan ay trigo. ang Mohenjo-daro ay nasa kanang pampang naman ng Ilog Indus. hindi binigyan diin ang pagdarasal at pagsamba sa mga diyos ang pinaniniwalaan nya na ang lahat ng bagay ay may ispiritu at nararapat lamang respetuhin.magsasaka at mangangalakal • Sudra.maruruming Gawain ang trabaho gaya ng pagtaponng basura. Apat na marangal na katotohanan 1. Magpapatuloy ito hanggang sa marating niya ang Moksha o ang kaligtasan. nag-alaga ng mga hayop. daan. Makakamit ang Nirvana sa pasunod sa 8 daan Ang 8 daan (8 fold path) Wastong… pag-iisip. barli.K. Ang pinakahimpilan ng sibilisasyong Harappa – na ang pangalan ay kinuha sa sa pangalan ng isa sa dalawang malalaking siyudad ng sibilisasyong ito – ay natatag sa kaliwang pampang ng Ilog Ravi. Karma.pangunahing relihiyon sa daigdig.ang taga-panatili • Shiva. pamumuhay. at paghuhukay ng mga libingan. 3 Pqngunahing Diyos • Brahma.itinatag ni Siddhartha Gautama na kilala bilang Buddha. Buddhism. malalaking gusali at pabrika. nagtayo ng mga siyudad. • Brahmin. Ang isa pang siyudad. Ayon sa mananalaysay…   Nagkaroon ng sibilisasyon isalibong taon matapos ang Mesapotamia O magkasunod lamang na natatag ang sibilisasyon sa Mesapotamia.itinatag ni Mahavira Vardhamana na nabuhay sa panahon ni Siddhartha Gautama. Ang mga nayon sa Baluchistan ang naging kapalitan ng kalakal ng Harappa at Mohenjo-daro. at pagninilay Relihiyong Jainism. gisantes. Ang paghihrap ay dulot ng paghahangad 3. pananalita. India at Egipto.maggagawa • Untouchables o outcaste. Dharma.ang taga-sira Sistemang Caste Inilalarawan ang pagkapangkat-pangkat ng mga tao sa india na kung saan bawat ppangkat ay may gawaing nakalaan.pinuno ng mandirigma • Vaishya. pagsusumikap. Ahimsa o walang karahasan. Bukod sa 2 siyudad na ito. Nagtanim din ng mga makakain ang mga Harappan. pagkilos. linga at bulak. marami pang natatag na maliliit na nayong malapit lahat samga ilog ang sakop ng sibilisasyong Harappa at tinatayang umunlad ang mga ito mula 2350 hanggang 1750 B. pananaw. Ang nagpairal ng isang sistema ng pamamahala na pinondohan sa pamamagitan ng mga buwis ng tao. Sa Mohenjo-daro matatagpuan ang mamahaling . sa may Punjab. nagsimulang mangaral sa India.pari • Kshatriya. 4. Walang gaanong talaan ang naiwan tungkol sa simula ng sibilisasyon sa India. Maaring wakasan ang paghihirap at makamit ang Nirvana o wlang hanggang kaligayahan. Pagusbong ng Buddhism Pagpasok ng ika-anim na siglo BCE. konsentrasyon. Lahat ng tao ay nakakaranas ng paghihirap 2. Reincarnation.

Ang pagkamatay ng sibilisasyong Harappa ay isinisi sa mga Aryan. Mesapotamia at Tibet.Sa kagaganito nila.May malalaking paliguan din na naliligid sa mga silid. Romano. estatwa. Lahat ay gawa sa ladrilyo at walang mga bintana ang bahaging nakaharap sa kalye. Paulit-ulit na pinatatag ng Harappan ang depensa ng siyudad. ang mga Harappan ay nagpatuloy sa paggamit at paggawa ng mga kagamitang bato. Winasak ng mga Aryan at sinunog ang mga tirahan ng mga Harappan. sapagkat hindi ito pinansin ng mga Indian. sila ay nakipagkalakalan din sa Persia. Pare-pareho ang mga ito. Nagkaroon ng sariling sistema sa pagsulat at gumamit ng 270 titik ang mga Harappan. Ingles Aleman. kaya ganito ang gawi ng mga Indian ay masyado silang konserbatibo. Kumalat ang kanilang tribo sa buong Europa at Asya. tuwing lulubog ang gusali nila sa tumataas na tubig ng ilog. Iranian. pati ang mga paliguan at kanal. Ayon sa ilang mananalaysay. Turko. Ito ay hinihinalang ginamit sa mga seremonyang panrelihiyon. Ang mga Aryan ay galling sa mga tribong nabuhay noong mga 2000 B. nakikita ang mga ito ng siyam na gusali na magkakapatong sa iisang lugar na palaging binabaha. Ginawa pa nilang mga alipin ang mga Harappan na itinuring na pinakamababa sa lahat ng klase ng tao. Sa halip. ngunit magkakaiba lamang sa laki o liit. . luwad at metal ay nagpapakita ng tiyaga at galing ng mga Harappan. sa maunlad ng sibilisasyon. Ang mahusay at mabilis na teknolohiya ng mga Mesapotamian ay hindi pinakinabangan. Ang konserbatismong ito ay maaaring siyang dahilan kung bakit hindi nag-aabaang lumipat ang mga taga Mohenjo-daro habang pataas nang pataas ang Ilog Indus. Ang mga pigurin. Ngunit hanggang sa kasalukuyan wala pang nakakatuklas kung paano babasahin ang mga sulat nila na karamihan ay nakatitik sa mga piraso ng bato na maaaring ginamit bilang mga agimat.K. Kahit marunong gumamit ng purong tanso at tansong may halong lata.    Ang Harappa ay sinalakay ng mga kalaban mula sa kanluran. Ang mga Harappan ay tinawag na “dasa” na ang ibig sabihin sa Sanskit ay “alipin”. Nakipamuhay at nagpakupkop sa ibang mga tribo. sa malalawak na kapatagang nagmula sa bansang Poland hanggang sa Gitnang Asya. nang maghukay ang mga arkeologo sa dati nilang himpilan. nag-asawa. Ang konserbatismo ng mga Indian ay makikita rin sa mga bahay na itinayo nila. Syrian. muli nanaman silang magtatayo sa ibabaw nito ng panibagong gusali na kapareho ng una. mapuputi at matatangos ang ilong na Aryan sa maiitim at pangit na Harappan. Ang mga Aryan na nakapag-asawa ng mga dasa ay itinakwil ng kanilang mga datingkatribo. at nagging ninuno ng mga Griyego. Mababa ang nagging tingin ng matataas. Yugoslavian at Scandinavian. banga at mga alahas nilang yari sa bato. Nakaplano ang malalapad na daan sa mga siyudad.hiyas at metal. Unti-unitng sinakop ng mga barbaro ang mga probinsya sa paligid nila Nagsikip nang husto ang Mohenjo-daro at nawalan ng kaayusan ito bago tuluyang nakapaso ang mga kaaway.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful