Ika – 13 ng Hunyo, 2011 Filipino VI – 3 Filipino VI – 6 I.

---------------------------------------------

Lunes

Layunin: Nakikilala ang payak na pangungusap ayon sa kayarian Paksa: Payak na pangungusap ayon sa kayarian Sanggunian: Budget ng Gawain sa Filipino 6, Wika Gintong Pamana 6 Ph. 226-229/Filipino sa makabagong panahon ph. 158-161/Ang wikang Filipino ng mga Pilipino 6 ph. 211-214 Kagamitan: Aklat, tsart at larawan Pagpapahalaga: Mabisang pakikinig sa nagsasalaysay.

II.

III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Pagsasanay Uriin ang Sumusunod na mga pangungusap at lagyan ng bantas ang bawat isa. 1. Wow ang gwapo talaga niya. 2. Ikaw ba ang nakapulot ng aking pitaka? 3. Sa iyo ba ang mga gamit ditto 4. Pakiayos ang mga tasa sa lagayan ng pinggan 5. Nabasag ang mga baso kanina B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak - Pagpapakita ng larawan - Tanungan at Sagutan. 2. Paglalahad ng aralin - Pagbasa ng maikling sanaysay 3. Pagtatalakay sa aralin a) Suriin ang mga pangungusap na nakalimbag na pahilis. b) Ano ang inilalarawan ng sanaysay? c) Aling Pangungusap ang nauuna ay panaguri at nahuhuli o nasa gitna ang simuno? Ano naman ang tawag sa ayos na ito ng pangungusap? 4. Paglalahat:

Dalawang ayos ng pangungusap

C. Pangwakas na gawain. a. Pangkatang Gawain. Pangkat I. Pangkat 2 Pangkat 3 Pangkat 4 Pangkat 5 Sumulat ng maikling talata tungkol sa paksang “Ang kasaysayang hindi ko malilimutan. Gumamit ng mga pangungusap sa nasa karaniwan at di-karaniwang ayos. b. Isulat sa patlang kung ang pangungusap ay nasa karaniwan at di-karaniwang ayos. ____1. Ang bawat pag-upo ng magiging pangulo ng Pilipinas ay talagang makasaysayan. ____2. Si Emilio Aguinaldo ay unang nagging pangulo ng Pilipinas. ____3. Ang Kauna-unahang pangulong babae ay si Corazon C. Aquino. ____4. Siya ay ama ng wikang Pambansa. ____5. Si Manuel L. Quezon ang naging pangulo ng makasariling pamahalaan. c. Tukuyin ang ayos ng pangungusap kung ito’y nasa karaniwang ayos gawing di-karaniwang at bise-bersa. ____1. Nakakatawa ang nagyari sa akin noong linngo. ____2. Ang taking ng aking sapatos ay biglang nabali. ____3. Nagtawanan ang mga nakakita sa nangyari. ____4. Ang isa pang natitirang takong ng sapatos ay binali ko na rin. ____5. Dinala ko ito sa pagawaan ng sapatos upang makakita ng bagong taking. IV. Pagtataya: Tukuyin ang ayos ng pangungusap isulat ang K kung karaniwang ayos at DK kung nasa di-karaniwang ayos. ____1. Nakakaiyak ang pinanood kong pelikula. ____2. Nakakaawa ang nangyari sa batang si Trudis. ____3. Siya ay ulila na sa ina. ____4. Ang kaawa-awang bata ay nagtitinda ng sampaguita. ____5. Dito nanggagaling ang kinakain nilang mag-ama. V. Kasunduan: Gumawa ng (5) limang pangungusap na nasa karaniwang ayos at pagkatapos ay gawing di-karaniwang ayos ang nabuo. Halimbawa: 1. Pinatuka ni Dan ang manok. - Ang manok ay pinatuka ni Dan.

Karaniwang ayos Ang ayos ng pangungusap kung ang panaguri nito ay nauuna sa simuno, walang (ay)

Di-karaniwang ayos Ang ayos ng pangungusap kung ang simuno nito ang nauuna sa panaguri, may katagang (ay)

1. Ikaw ba ay nagkukunwari kung nagbabalatkayo? B. Filipino sa bagong siglo ph. Ang pangamba ng mga babae ay pinawi ng magandang pananaw ni Datu Puti.Ika – 14 ng Hunyo. Paano nagsimula ang pagmamahalan ng mga babae? 6. tsart at larawan Pagpapahalaga: Mabisang pakikinig sa nagsasalaysay. Pagsubaybay ng guro 5. 3. 1. Maykatumbas na handog ang mga Ati na ibinigay sa kanila ng mga Malayong Datu. 2. 2011 Filipino VI – 3 Filipino VI – 6 I. Nagbigay ng mamahaling handog ang mga Datu sa mga Ati na kanilang dinatnan. Pagbasa ng kwento ng mga bata 4. Sagutin ng oo o hindi at ipaliwanag kung bakit. Masipag magbasa si Anita 2. sagutan at pagpapahalaga. Nakasusuklam ba ang natutuwa? 6.. Ayusin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari 1-5 nasa tsart.Tanungan .Tanungan. Tandang aralin Magbasa pa ng iba pang uri ng dula-dulaan at isulat sa note book ang mga mabubuting aral na natutunan natin mula sa binasang kwento? 4. III. Ika – 15 ng Hunyo.Tanungan at Sagutan. Ang mga laruan ay nagkalat 3. Ano ang kapalit ng kanilang handog ng mga datu? 5. . Tanong pangganyak: Bakit nilisan nina Datu Puti ang kanilang bayan? 2.Pagpapakita ng larawan . Tinawag ni ate ang mga kaibigan 2. Wika Gintong/ Landas ng wika ph.“Wastong gamit ng likas na yaman” . 2011 Filipino VI – 3 Filipino VI – 6 I. 1. --------------------------------------------- Miyerkules Layunin: Nakikilala ang payak na pangungusap ayon sa kayarian II. 15 Kagamitan: Aklat. Magkakaroon ng tanungan. tsart at larawan Pagpapahalaga: pakikisama at tiwala sa iba III. Si Alena ay matalino 5. Mga tanong. Panimulang Gawain 1. . 1. 244-276 Kagamitan: Aklat. Ano ang mga mabubuting aral na natutunan natin mula sa binasang kwento? C.Pagpapakita ng larawan -Ipasalaysay sa mga bata kung anong uri ng pamayanan mayroon sila. Natatakot ka ba kung ikaw ay kinakabahan? 2. 3. Ibigay ang iyong palagay sa bawat sitwasyon. c) Magpakita ng mga pangungusap na may iba’t-ibang kayarian. 2. Panimulang Gawain 1. Paglalahad ng aralin . Pampaganda ba ang palamuti? 4. Bago bumasa ipaalala ang mga pamantayan sa pagbasa ng tahimik.Pagtatakda ng pamantayan .Pagbasa ng maikling sanaysay 3.Pagsubaybay ng guro . Ikaw ba ay nagpapakumbaba kung ikaw ay nagiging mahinahon? 3. Pagtatalakay sa aralin a) Mula sa kwentong binasa mangalap ng mga pangungusap. Panlinang na gawain. Pagganyak . Bakit kinatatakutan ang mga bagong? Sila ba ay nagbabalatkayo? Nawala ba ang kaba sa kanilang dibdib? 3. Pagsasanay Basahin ang pangungusap ang lagyan ng K kung nasakaraniwang ayos ang patlang at DK kun nasa dikaraniwang ayos naman. Paano ipinakita ng Malayong Datu ang kanilang katapatan? 4. --------------------------------------------- Martes Ang handog ba ay maaring maging daan tungo sa mabuting pagtitinginan? V.Pagbasa ng mga bata ng kwento . 2. 3. Paksa: Payak na pangungusap ayon sa kayarian Sanggunian: Budget ng Gawain sa Filipino 6. sagutan at pagpapahalag. Balik aral Ayos ng pangungusap B. Pagpapahalaga Basahin ang mga sitwasyon hango sa kwento. Pamamaraan A. b) Suriin ang mga pangungusap na ibinigay ng mga bata. Linisin mo ang pinagkainan ng mga bata 4. Pamamaraan A. Layunin: Nakakabasa ng kwento ng may pang unawa Paksa: Pagbasa ng kwento ng may pang-unawa Sanggunian: Budget ng Gawain sa Filipino 6. IV. Malapit nab a ang Bangka kung ito’y dadaong? 5. Pagganyak . Paglalahad ng aralin . Paghahawan ng balakid. II. Panlinang na Gawain 1. ipaliwanag. 1. Bakit kinakabahan sina Datu Putin g maraming tao sa pampang? 2.Pagbasa ng maikling sanaysay . sagutan at pagpapahalaga.

Paglalahad ng aralin . 1. A. III. Pangkat 2 Pangkat 3 Pangkat 4 Pangkat 5 (Nasa activity card) b. 1. a. 1. _________ ang Tiyahing may sakit. Si Andres Bonifacio at Jose Rizal ay kapwa bayani. Ano ang mga katagang ginamit na nagpapakita ng pagkabuo ng dalawang pangungusap? 3. (PP+PP) =Binubuo ito ng isang paksa at isang panaguri (PP+TP)=Binubuo ng isang paksa at dalawang panaguri (TP+PP)=Binubuo ng dalawang paksa at isang panaguri. ngunit.Suriin ang mga pangungusap na nasa tsart 1. 2. --------------------------------------------- Huwebes II. tsart at larawan Pamamaraan Panimulang Gawain Pagsasanay Suriin ang sumusunod na pangungusap. Paksa: Pagkilala at paggamit sa tambalang pangungusap Sanggunian: Budget ng Gawain sa Filipino 6.(TP+TP) dalawang paksa at dalawa ang panaguri. 2. Ang pusa at aso ay lagging nag-aaway.Payak na pagungusap (PP+PP) (PP+TP) (TP+PP) at (TP+TP) Pagwawasto ng takdang aralin Panlinang na Gawain Pagganyak . (TP+TP)=Binubuo ng dalawang paksa at dalawang panaguri C. 2. Sa Tondo siya ipinanganakat ditto siya nagsimula. Si Jose Rizal ay manggagamot at bayani. 2.(TP+TP) dalawang paksa at dalawa ang panaguri. Aklat: Landas ng wika Kagamitan: Aklat. 3. Ang ____ ay dinala sa pinakamalapit na ospital. Ang guro ay mabait at maunawain 5. Pangkatang Gawain. 2. IV. Ginagamot ng makataong doctor ang may sakit. 4. tanungan at sagutan. Kumain ng masustansiyang pagkain kaya __________. (PP+TP) isang paksa at dalawa ang panaguri. Sina Manny Paqiao at Efren bata Reyes ay mga Pilipino at kapwa magagaling sa Isport.Pagpapakita ng larawan . C. 3. Layunin: Nakikilala ang tambalang pangungusap -Nagagamit ang wastong pang-ugnay sa tambalang pangungusap. 1. 2. 2011 Filipino VI – 3 Filipino VI – 6 I. Ano ang tawag dito? Pagtatalakay sa aralin . B.Ilahad ang maikling talata. Paglalahat: Payak na pangungusap Binubuo ito ng isang sugnay na makapagiisa. subalit at samantalang) Pangwakas na gawain Pangkatang Gawain. (PP+TP) isang paksa at dalawa ang panaguri. May simuno/paksa at panaguri at may buong diwa Binubuo ito ng apat na kayarian Ika – 16 ng Hunyo. . (TP+PP) dalawang paksa at isang panaguri. Si Nida at Santi ay magkapatid.Ang tambalang pangungusap ay kung may dalawa o higit pang kaisipang ibinibigay na pinag-ugnay ng isa. Pangwakas na gawain. 3. 3. Pangkat I. 5. 3. Punan ng parirala o sugnay ang patlang upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Si Rita ay sasayaw at await Balik aral . Mnga tanong: 1. Mahirap lamang si Bonifaciongunit ang pagmamahal niya sa bayan ay higit pa sa kanyang sarili. Anu-ano ang mga napansin natin sa mga pangungusap?. Isulat ang (PP+PP) kung isang paksa at isang panaguri. datapwat at samantalang. Ang mga mag-aaral ay masayang nag-aaral. Ang Nanay at Tatay ay nagkakasundo at nagmamahalan. subalit. 3. 4. V. (Nasa activity Kard) . 4. Paglalahat: Magbigay ng halimbawa ng tambalang pangungusap gamit ang mga katagang (at. Pagtataya: Kilalanin ang payak na pangungusap. a. (TP+PP) dalawang paksa at isang panaguri. Si Jose Rizal ay isang bayani. __________magpapakita ng pagmamahal sa may sakit. Pag-aralang mabuti ang mga ibinigay na halimbawa sa aralin. 2. ngunit. ____4. ____2. -Pag-usapan.Binubuo ito ng dalawang sugnay na makapag-iisa na pinagugnay ng (at. Isulat ang (PP+PP) kung isang paksa at isang panaguri. Kasunduan: Gumupit ng larawan sa dyaryo at magasin idikit ito sa journal at sa ibaba nito gawan ng iba’t-ibang pangungusap na nasa apat (4) na kayarian.4. ____3. ____5. 1. Ang magsasaka ay masipag 4. ____1.

Ang palayok at kawali ay bago pa. 2011 Filipino VI – 3 Filipino VI – 6 I. bawat bahay d. Pabibigay ng panuto 2. bagong pingan d. Sa silangan ang langit ay maaliwalas.197 Kagamitan: Atlas. Agapito Reyes B. Sanggunian: Budget ng Gawain sa Filipino 6. II. Mayaman an gating kapaligiran ngunit unti-unti na itong nawawala. tsart. maingay d.may isang tagpi c. Pagtatalakay ng aralin: Sinu-sino ang mga pilipinong nabanggit sa seleksyon? Anu-anong mga imbensyon ang nagawa ng mga sumusunod? A. Pagwawasto ng takdang aralin B. II. Pagganyak . Pagwawasto at pagtatalakay Biyernes Ika – 21 ng Hunyo. Isulat ang pangugnay na ginagamit sa pagbuo ng tambalang pangungusap. maraming tagpi d. Encyclopedia. . makulit 4.Payak na pagungusap (PP+PP) (PP+TP) (TP+PP) at (TP+TP) 3. Pagsubaybay ng guro 5. encyclopedia at atlas. . 2011 JOSE RIZAL DAY Lunes Layunin: Naibibigay ang pagkakaiba ng diksyunaryo.186. Maraming kalye ang binaha at maraming puno ang naputol. ____3. Pagsasanay Suriin ang salitang nakalimbag nang pahilis at piliin ang kasingkahulugan nito. a. may kulay b. puputulin na d. Panimulang Gawain 1. nagpuputol 2. IV. Panlinang na Gawain 1. ____5. Eduardo San Juan atbp. ____1. Paglalahat: Diksyunaryo = Talatinigan o talahulugan na naglalaman ng mga piling salita ng isang wika na inaayon ng paalpabeto. a. ____5. Tuwang-tuwa ang kanilang mga magulang at ibibili raw sila ng magagandang regalo. Pamamaraan 1. dalawang putol c. maraming putol b. Aklat. Ika – 17 ng Hunyo. Ang Hapon ay bansang pang-technical at ang Pilipinas naman ay basing pang-agrikultura ____2. a. Pagtataya 3. 2011 Filipino VI – 3 Filipino VI – 6 --------------------------------------------SUMMATIVE TEST I. ____4. Pagtataya: Basahin ang sumusunod na pangungusap.Pagpapakita ng mga sumusunod na bagay (atlas. 152. ating bahay 5. ____1. Ang tema ng palatuntunan ay kapayapaan at pagmamahalan sa kapaskuhan. Kasunduan: . basag na pingan 3. Masasabi mo ba ang pagkakaiba ng mga Atlas.75. sobrang tapang c.Gumupit ng larawan at pagtambalin gamit ang mga katangang ginagamit sa tambalang pangungusap. Sa umaga ay sumisikatl ang araw subalit bsa hapon umuulan naman. Encyclopedia = Aklat o katipunan ng mga aklat na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa lahat ng sangay ng karunungan na ang mga lathalain ay inayos sa mga titik ng alpabeto. Diksyunaryo. tanungan at sagutan. Lagumang pagsusulit: III. 1. 2. masungit b. Balik aral . 48/Masining at MP sa Fil 6 p. ginupit gupit 2. Ang mga kandidato ay nagtutungo sa mga bahay-bahay para mangampanya. Tagpi-tagping damit ang suot niya kahapon. III. ____3. Patung-patong ang mga pingan sa tindahan. Sasama ba tayo sa pamamasyal o pupunta muna tayo sa palengke? V. Putol-putol na ang mga kahoy sa bundok. Diksyunaryo at Encyclopedia? 3. samantalang ang langit sa kanluran ay madilim ____4. Isulat ang TP kung ang pangungusap ay tambalan at P kung payak. --------------------------------------------- Martes Ika – 20 ng Hunyo. magkakadagan b.Paksa: Pagkakaiba ng diksyunaryo.isang pingan c. a.encyclopedia at diksyunaryo) -Pag-usapan. Ibig kung maging Nars at pagkatapos ay pupunta ako sa America. Kaytapang-tapang mo naman a. ____2. Aklat: Yaman sa pamana 6 p.203. Pagsagot ng mga bata 4. isang bahay c.b. Layunin: Nasasagot ang mga tanong -Nakasusunod sa panuto. Pamamaraan A. kanilang bahay b. encyclopedia at atlas.

Ayusin ang mga pangyayari ayon sa wastong pagkakasunod-sunod. anong sanggunian ang gagamitin mo? V.May kilala ba kayong Pilipino na nagging santo? -Pagpapakita ng larawan.Madaling maisaayos ang kwento ayon sa wastong pagkakasunod kung ito’y iyong mauunawaan at natatandaan ang mga sinyales na salita.Hayaan ang mga batang magbibigay ng pangyayari buhat sa kwento. Talatinigan o talahulugan na naglalaman ng mga piling salita ng isang wika. ____4. . Basag-ulo 2. 74. B. Balik aral Pagwawasto ng takdang aralin . C. 2. Kasunduan: .kutsero 3. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Pamamaraan A. ____3. Isulat ang bilang 1-5 sa kahon. III. Aklat o Katipunan ng mga aklat na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa lahat ng sangay ng karunungan. “ San Lorenzo Ruiz” Pagtatalakay sa aralin: . ___ Pagkalipas ng ilang daang taon. 2011 Filipino VI – 3 Filipino VI – 6 --------------------------------------------- Miyerkules . 3. Inihatid ni Ram si Nelson sa iskul. Hindi totong balita B.Kung ikaw ang nasa kalagayan ni San Lorenzo. Pangwakas na Gawain Paglalapat:  Pangkatang Gawain. Sanggunian: Budget ng Gawain sa Filipino 6. Nasagasaan ng isang motorsiklo si Ram. ___ Pagkalipas ng tatlong araw. Gusto mong mapag-aralan ang ibat-ibang uri ng mapa. ___ Inusig ng mga kastila si Lorenzo sa salang pagpatay. 1. Sinasanay ni Nelson ng ibat-ibang trick si Ram. II. Iniregalo kay Nelson ang isang putimputi at kulot na kulot na tela. 167-172. C. ___ Intusan siya na talikuran ang kanyang Pananampalataya. Paglalahad ng aralin: . Aklat: Yaman ng pamana (w/p) 6/Masining at MP sa Fil 6 ph.Pagbasa ng kwento.Magpagbigay D.Pagbasa ng kwentong “Si Tambelina” Landas sa Pagbasa 6 ph. Muling balikan ang mga pangyayari? 4. Bukas-palad 4.Gawan ng buod ang mga kwentong binasa.“Istambay” Pangkatang Gawain. Pangkatang Gawain.Mahinhin 2.Layunin: Naayos sa wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento.197/ Landas sa pagbasa 102. ___ Nakita at tinulungan ni Lorenzo ang isang Lalaking sugatan. Tatanggapin mo ba o tatangihan ang alok ng mga tagausig? Ano ang iyong gagawin! Bakit? . (Nasa activity Kard) IV. namatay si Lorenzo kasama ng iba pa. Diksyunaryo Ensayklopedya Atlas - ____1.Problema C. Dalagang-bukid A. Pangkat I . Paglalahat: .Anu-ano ang mga panuntunang dapat isaalang-alang sa pagbibigay ng reaksiyon? Panlinang na Gawain Pagganyak . . B. Kalipunan ng mga mapang nasa ayos ng isang aklat. ___ Hinuli siya at ang kanyang mga kasamang pari At misyonero ng mga hapon. 3. ganap na Naging isang santo si Lorenzo.196. Kasunduan: Magdala ng kanya-kanyang diksyunaryo. ___ Dumaranas ng matinding pagpapahirap si Lorenzo sa kamay ng mga Hapon. 174-175 Pangkat II .Paksa: pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Pangwakas na Gawain Paglalapat: A. 167. I. Pagtataya: Isulat kung anong sanggunian ang tinutukoy ng mga sumusunod. ___ Sumama siya sa isang misyon sa Hapon. Pagtataya: Pagsunud-sunurin ang mga pangyayari sa kwento.Atlas = Katipunan ng mga mapang nasa ayos ng isang aklat. Ika – 22 ng Hunyo. Pagsasanay Hanapin sa Hanay B ang kahulugan ng mga salitang nasa unang hanay. Kagamitan: Aklat at tsart.305. Hanay A Hanay B 1. Isulat lamang ang titik . Isulat ang mga bilang 1-8. Panimulang Gawain 1.109. Sawim-palad 5. .Sagutin ph. Balitang.Paano mo ipapakita ang iyong pananampalataya at pananalig sa Panginoon? . ____2. Aling sanggunian ang gagamitin mo kung ibig mong malaman ang kahulugan ng salitang hunos? ____5.Bigo E. Pinangalanan ni Nelson ng Ram ang tuta IV.

Hanapin sa diksyunaryo ang kahulugan ng mga sumusunod na salita: a. Sumasamba/Nananalig/Salinlahi Lumalang/Pagpapala Ika – 24 ng Hunyo. encyclopedia at atlas? Panlinang na Gawain Pagganyak . Mikrobyo c. 203. anong sanggunian ang gagamitin mo? Balik aral .encyclopedia at diksyunaryo) -Pag-usapan. 186 at 197 Kagamitan: Atlas.Hindi naunawaan ang paggamit sa sanggunian. (Nasa activity Kard) B. Kalipunan ng mga mapang nasa ayos ng isang aklat. Aklat: Yaman sa pamana 6 p. krayola at orasan III. encyclopedia at atlas. Work type study reading Pagsasanay 6 Ang USA DRP ph. 3. IV. generator C. . 1. Kasunduan: . Sa paggamit ng ensayklopedya. Pamamaraan A.May kaunting kalituhan sa paggamit ng atlas. Alat o Katipunan ng mga aklat na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa lahat ng sangay ng karunungan.Diksyunario lang ang alam gamitin 1. II. 2. Pagpapahalaga: Rubrics: 5. Encyclopedia. diksyunaryo at encyclopedia. I. Talatinigan o talahulugan na naglalaman ng mga piling salita ng isang wika. Lumot e. anaerobio atbp. 2011 Filipino VI – 3 Filipino VI – 6 I.Anu-ano ang diksyunaryo. tanungan at sagutan. ____2.Hanapin sa diksyunaryo ang kahulugan ng mga ito. Paglalahad: Pagbasa sa pamagat ng kwento. Pangkatang Gawain. Panimulang Gawain sa pagbasa 1. 4. Sanggunian: Budget ng Gawain sa Filipino 6. Gamitin sa pangungusap ang bawat salita sa talaan. Layunin: Nagagamit nang wasto ang pangkalahatang sanggunian gaya ng: diksyunaryo.Ika – 23 ng Hunyo. III. tsart. Pagganyak .Paano mo mapapangalagaan ang mga usa sa kagubatan? Ano ang iyong maitutulong? 2. encyclopedia at atlas? Ano-anung ang kaalaman at impormasyon ang makukuha dito? ensayklopedya atlas Pangwakas na Gawain Paglalapat A. 2011 Filipino VI – 3 Filipino VI – 6 --------------------------------------------- Huwebes C. plantsa.Pagwawasto ng takdang aralin .Pagbasa sa seleksyon “ Ang USA” . ____3. 48/Landas sa pagbasa 6 p. Paano ninyo mabibigyan ng kahulugan ang mga sumusunod na salitang ito? Ano ang gagamitin nyo? Paglalahat: Paano ang wastong gamit ng diksyunaryo. 12-13 Kagamitan: Tsart. pen. 152-153) Pagtatalakay sa aralin Paano nagiging kapakipakinabang ang basura ayon sa binasang seleksyon? Ano ang tinatawag bio-gas. mikrobiyo. encyclopedia at atlas. Mga unang tao sa pilipinas D. Kristianismo b. V.Walang naunawaan. Piliin ang titik ng tamang sagot sa loob ng kahon.Nagamit ng wasto ang sanggunian 4. Bio-gas b. Aling sanggunian ang gagamitin mo kung ibig mong malaman ang kahulugan ng salitang hunos? ____5. Gusto mong mapag-aralan ang ibat-ibang uri ng mapa. (atlas. 3.Paksa: Pagagamit ng pangkalahatang sanggunian gaya ng: diksyunaryo. Anaerobio d. Pamantayan sa pagbasa B. Paglalahad Pagbasa sa maikling seleksyon “Pakinabang sa basura” (Landas sa pagbasa ph. ____4. 3. Pagsasanay Basahin ang sumusunod na pahayag. Gawain: A. B. grap. Aklat. Pagganyak . Gawain sa pagbasa 1. Diksyunaryo Ensayklopedya Atlas 2. 2.Ipakita muli ang sumusunod. 152. Hanapin ang ilan pang impormasyon tungkol sa: a. ____1. Diksyunaryo. II. --------------------------------------------- Biyernes diksyunaryo Paksa: Natutukoy ang bilis na may pang-unawa sa binasang seleksyon. Itala ang mga mapang matatagpuan sa atlas. Panimulang Gawain 1.

Pangwakas na Gawain 1..B. Pag-grap ng iskor sa pang-unawa. Pagtala ng kinalabasan kung A. 2. .Pagpapasa ng aklat.C & D. C. Pagtatala ng iskor d. c. Pagkatapos bumasa a. IV. Pagpapaskil ng wastong sagot b. Pagwawasto ng mga bata.Ipagawa sa mga bata ang mga gawain pagkatapos magbasa.

Paglalahat: Ano ang maaari nating itawag sa kabuuan muli ng kwento sa pamamagitan ng pagsulat ng mahalagang paksa buhat dito? Ang Balangkas: Ay binubuo ng mga pangunahing paksa sa ikalawang antas at mga detalyeng sumusuporta dito. Panimulang Gawain 1. Paglalahad ng aralin: Pagbasa ng seleksyon? “Pakinabang sa Basura” Landas sa pagbasa 6 ph. Balik aral 2. Ang malawak na pananaw ng makata. Pangunahing kaisipan 1 Filipino VI-7 Filipino VI-8 I. Activity card. 1. Ang unang pagsulat ng makata. Sumusuportang detalye B. II. Layunin: Nakagagawa ng balangkas ng kwento/seleksiyong binasa. 2. III. Pangwakas na Gawain Paglalapat: A.1 Pagwawasto sa takdang aralin. 154-155/Yaman ng wika at panitikan 1 ph. tunay na bagay. Panlinang na Gawain 1. Sanggunian: Budget ng Gawain sa Filipino 6. Paggawa ng bio-gas III. ______________________________ III.2 Magbigay ng matanlinhagang salita at gamitin sa sariling pangungusap B. Kasunduan: . Sumusuportang detalye B. B. 2.(Pamagat) I. I. “Pakinabang sa Basura”. Pagganyak Tanong: . Mga gamit ng bio-gas V. 2. Pagtataya: Buuin ang sumusunod na balangkas sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga inpormasyon mula sa binasa. tsart. II. Basahin ang sumusunod na balangkas. Maaring isulat ang balangkas sa anyong parirala o pangungusap. ______________________________ V. Pangunahing kaisipan 1 A. IV. Pormat: Halimbawa Pamagat I. 2010 Tuesday II. Isang puntos na balangkas A. 205-216 Kagamitan: Aklat. IV. C. Ang katangian at kapanganakan ni Jose Corazon de Jesus. Suportang detalye August 10. 3. 2.Bumasa ng maikling pabula pagkatapos igawa ng balangkas na may isang puntos at ikalawang puntos. Buuin ito at dagdagan ng iba pang pagunahing paksa sa unang puntos. (Nasa activity Kard) (Pangkat 1-5) B. Mga basurang ginamit sa bio-gas II. Pamamaraan A.Paano kaya natin mapapakinabangan ang basura? Pagusapan. 2010 Wednesday Filipino VI-7 6:55-7:55 . Sumusuportang detalye August 11. Sumusuportang detalye B. I. 6:55-7:55 7:55-8:55 A. Pagtatalakay ng aralin: Paano nagiging kapakipakinabang ang basura ayon sa binasang seleksiyon? Ano ang tinatawag na bio-gas? Paano mo muling maisalaysay ang maikling seleksiyon sa wastong pagkakasunod-sunod? Anong ayos ang gagawin mo upang mapadaling matandaan at maunawaan ito? 4. Suportang detalye II. Aklat: Landas sa pagbasa 6 ph. plashcard. Pangkatang Gawain. Isang puntos na balangkas A. Paksa: Paggawa ng balangkas. 152-153. Pagpapahalaga: Makakagawa ng balangkas ng wasto. Laro: Unahan sa pagbibigay ng katuturan/kahulugan ng matatalinghagang salita na ipapakita ng guro.

Kasing ________ Pangkat II Gaya ng _______ Gumawa ng (5) pangungusap na ginagamitan ng Kasing ________ salitang gaya. paraiso ang buhay. Gumamit ng gaya at kasing sa pagbuo I. kasing. Paglalapat: A.1 Pagwawasto sa takdang aralin. pawing kaligayahan MUSIKA Gaya ng _______ 2.Sa paghahambing ang dalawang bagay. Pangwakas na Gawain Gamitan ito ng katagang gaya at kasing. III. B. ang diwa ng pagungusap. Landas sa ng dalawang magkaibang bagay? pagbasa 6 ph. II. hanay A.Sino ang nakakaalam ng awitin ni Freddie Aguilar na “Anak” . Panlinang na Gawain 1. dalawang magkaibang bagay na ginagamitan ng mga salitang B. Ang buwan ay _______ ng pag-asa.Pagpapakita ng larawan Gamitin ang salitang gaya at kasing.sama ng loob Gaya ng _______ 4. . Krus sa dibdib E. Layunin: Nagagamit ang tuwirang paghahambing ng ng pagungusap. ito ng katagang gaya at kasing. 2. Sanggunian: Budget ng Gawain sa Filipino 6.Sa ilang wika isinalin ang awiting “Anak” ni Freddie Aguilar? inilahad sa kaisipan sa pamamagitan ng mga narinig na . Balik aral . ____ tayog ng alapaap ang kanyang mga pangarap. Pagganyak Paghahambing ang mga makikita sa larawan. 2010 Thursday . Pagsasanay C. 40-43.Ano ang karaniwang salita na ginagamit sa paghahambing Sanggunian: Budget ng Gawain sa Filipino 6.Pag-usapan bago ipaawit sa mga bata. kasing. 43-44 3. -Pagpapakita ng larawan.Saan inihalintulad ni Freddie ang kanyang mga awiting pananalita inaawit? II. marikit B. Gaya ng_______ Hanay A Hanay B Kasing ________ 1. 2. Paglalahad ng aralin: Filipino VI-8 7:55-8:55 . A. Paksa: Ugnayang sanhi at bunga . Gamitan 2. plaskard at tsart. Gaya ng_______ Pangkat I Kasing ________ Gumawa ng (5) pangungusap na ginagamitan ng Katangian Gaya ng _______ salitang kasing. madali itong Pagpapahalaga: Pagmamahal sa kalikasan nalalaman na paghahabing sapagkat karaniwang A. 3.mapuputi ang alon F. Aklat: Hiyas sa pagbasa 6 ph. Walang ____ ganda ang buhay nila sa lalawigan.Pagbasa ng isang Usapan “Musikang Pinoy 6 Ph. C. Filipino VI-7 6:55-7:55 2. Lumawig D.Paksa: Paggamit ng salitang gaya.Ihambing ang buhay ng tao sa iba’t-ibang bagay.maganda Kasing ________ 3. Pagsasanay IV.Paghambingin ang pamumuhay sa lungson sa probinsiya. 4. Kasunduan: 2.umunlad Kasing ________ 5. 2. 3. Ang buhay ng tao ay _______ ng isang awitin. Layunin: Natutukoy ang ugnayang sanhi at bunga nang . Panlinang na Gawain Pangkat IV 1. Panimulang Gawain 1. tsart at larawan . -Ikaw ba ay tagapag-alaga o tagawasak ng kalikasan? Pangkat V Filipino VI-8 7:55-8:55 - . Pagtataya: Piliin sa hanay B ang kahulugan ng matalinghagang salita sa Gamitan ito ng katagang gaya at kasing. Paglalahat: Kagamitan: Aklat. Isulat ang katagang gaya o kasing sa patlang upang mabuo gaya. ___ 1.Pagwawasto sa takdang aralin Sumulat ng maikling talata na ginagamitan ng .2 Anu-ano ang dapat tandaan sa pag-gawa ng isang balangkas B. Pamamaraan 5. 109-112 4. 148-151. perlas ng dagat A. Pangkatang Gawain. Walang ______ ano ang kangyang mga mata. Pagtatalakay sa aralin: I.Ano-anu ang dapat tandaan sa paggawa ng balangkas. Pagganyak August 12. Kagamitan: Aklat. . Balik aral Pangkat III .Kaugalian V. Panimulang Gawain ginagamitan ito ng mga katagang gaya at kasing. paghahambing na salitang gaya at kasing.

Maraming nabuwal na puno. ____8.2. Mga ginagawa ng tao Bunga 1. .__________________ __________ August 16. Pagtataya: Pagtambalin ang mga pangyayari na nagpapakita ng sanhi at bunga ayon sa binasa. Pagtatapon ng basura sa mga ilog A. 1. Malakas ang bagyo. 2.Pagbasa ng seleksiyon. ____7. ____9. Paggamit ng dinamita 2. Pangkat I. Iniwan ng mga kasamahan f. Isulat titik ang angkop na bungalamang ang titik .Tanungan at Sagutan. ____2. Mahilig magbasa ng mga aklat.Pagdumi ng tubig F. Pagsusunog ng kabunduka 5. 3. Mababang grado e. Ulang Asido III.Pagkamatay ng mga isda D. Pangwakas na gawain. Pag-iinit ng kapaligiran B.Pagbaha Sanhi Bunga b. Nakatulog ng mahimbing. Nagutom c. 2010 Monday Filipino VI-7 Filipino VI-8 I. 5. Paglalahat: c. ____5. ____3. 4. Sanggunian: Budget ng Gawain sa Filipino 6. Sanhi Bunga Sanhi Dahilan Bunga Resulta/Kinalabasan C. Paglalahad ng aralin . . II. b. Paghuli ng hayop 3. 4. Nasiraan ng sasakyan sa daan. nagdadala ng sakit. a. Nagbawas ng manggagawa. Mga tsuper ay magbigayan upang aksidente ay maiwasan. Isulat sa sagutang papel ang titik ng inyong sagot. Sanhi Bunga 1. Lulusog ang katawan mo. Pag-aralan ang bawat dayagram lagyan ng angkop na sanhi o bunga. Napaglilipasan ng gutom. Tagapag-alaga ka ban g kalikasan? Pagtatalakay sa aralin a) Anu-ano ang mga pagmamalabis at pag-aabuso sa kalikasan ang nabanggit sa seleksiyon? b) Pano natin maililigtas sa pagkasira sa kalikasan? c) Anu ang mangyayari sa isda sa dagat kung gagamit ng dinamita? d) Magbigay ng iba pang paninira sa kalikasan na ginawaga ng mga tao. Ibigay ang magiging bunga nito. Nang may asido makasaysayan. Kung iiwasan ang paninigarilyo. Nagkasakit ng ulcer i. Nakalimot sa tipanan ng magkakaibigan. Nawalan ng hanapbuhay. . Masamang gamut ay iwasang upang humaba ang iyong buhay. ____10. . ____1.__________________ __________ 3. Hindi nakakuha ng pambili ng pagkain. Kasunduan: Magbigay ng iba pang paninira sa kalikasan na ginagawa ng mga tao. Sa pamamagitan ng tsart. d. Mahinang umunawa ng binabasa.Paglalapat a. Basahin ang mga pangungusap tukuyin ang angkop na bunga o kinalabasan na nakatala sa kahon. “Tao. Nalalason ang tubig g. ____4. Hindi makarating sa oras. Ang dumi sa ilog. Pagpuputol ng punong-kahoy 4. IV. Baya’y paunlarin.__________________ __________ 2.__________________ __________ 5.__________________ __________ 4.Pagkawala ng mga hayop C. bumuo ng sanhi at bunga ng sumusunod na mga kaisipan. Lumalawak ang kaalaman h.Pagdami ng tao E. 3. Disiplina’y pairalin.Paksa: Paggawa ng burador ng isang anecdota. ____6. Ibigay ang magiging bunga. 6:55-7:55 7:55-8:55 Layunin: Nakakagawa ng burador ng isang anecdota. Pangkatang Gawain.

2. Finding the least mastered skills. Recording. August 19. Pagpasa ng mga ng mga natapos na gawa. 2. Pamamaraan 1. Nasasagot ang mga tanong nang may pangUnawa. Pabibigay ng panuto 2. List down the correct answer. Pagsasanay Paggamit ng png-ugnay na sanhi at bunga. Pagtataya 3.Talakayin ang paggawa ng isang anekdota . Pag-usapan ang kanilang kamalian sa kanilang ginawang burador at kung papaano ang kanilang pagwawasto dito. Panimulang Gawain Pagsasanay Gamit ng ensayklopedia.Pag-usapan ang wastong paraan ng pagsulat. 1. 1. Pagsulat ng mga bata. Pagwawasto ng takdang aralin B. Layunin: Naiwawasto ang ginawang burador ng isang anecdota. To find out the strength and weaknesses.Nagkaroon nab a kayo ng isang katangi-tanging pangyayari sa inyong buhay? Anong pangyayari ito? 5. Activity 1. Pamamaraan Panimulang Gawain Pagsasanay Gamit ng ensayklopedia. August 20. 2010 Friday ITEM ANALYSIS I. B. Pamamaraan A. A. Pagsulat ng mga bata. Pagsubaybay ng guro. 5. 4. 2.Kagamitan: tsart. II. Paglalahad ng aralin: . atlas at diksyunaryo Panlinang na Gawain Ibabalik ng guro ang mga burador na naiwasto na. Unang markahang pag-susulit. 1. Sanggunian: Budget ng Gawain sa Filipino 6. Pagsubaybay ng guro. Pangwakas na Gawain 1. 2. II. 6:55-7:55 7:55-8:55 III. Pagsubaybay ng guro. Pangwakas na Gawain 1. Panimulang Gawain 1. Nakasusunod sa panuto II. 2. 2010 Thursday Filipino/HEKASI/Character/MSEP UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT I. atlas at diksyunaryo Panlinang na Gawain Ibabalik ng guro ang mga burador na naiwasto na. 1. Pagwawasto at pagtatalakay A. III. Pagpapasa ng mga natapos na ginawa. Pagpasa ng mga ng mga natapos na gawa. B. 2. A. 2010 Tuesday Filipino VI-7 Filipino VI-8 I. Kagamitan: papel at ballpen. Pagsulat ng mga bata. Pag-usapan ang kanilang kamalian sa kanilang ginawang burador at kung papaano ang kanilang pagwawasto dito. III. 3. Pagwawasto sa ginawang burador ng isang anecdota. Ask the pupils to raise their hands to each correct answer. Standard to be observed A. 2. B. C. Pangwakas na Gawain 1. 3. III. papel at ballpen. Panlinang na Gawain 4. Pagsubaybay ng guro 5. Get the objective of the test item. August 17. . Item analysis per-subject. 3. Pagsagot ng mga bata 4. D. 3. C. Balik aral -Ugnayang sanhi at bunga 3. Pagganyak .Pag-usapan ang naibahagi nilang pangyayari? .

 9f°–ff¾°fff° ½f°f°f–¾f9f°–°°" 9f–ff½f °–ff°–°f¾fff–ff°°f° ° @ff°––f½° O 9f°–ff°–ff° ¯ fff°–f°f°–f°–¯–ff–f¾–"°f°– %-f¾ffnf % °––f–f°" f" I 9f–fff fff°f°–¯–f ff°–¯f– –f°–½f°–ff f¾f ¾f°–f°°–¾f°––°f°f°–°°–¯–f ° .f f°–¯f¾ff¾f°– °f°¾ff¾°– f¾ ½f–ff¾° °–#°–¯f°fff°f  f½°f°°–¯–f¯f½f°–°f¾ff¾°–¾f°–ff °fff° ff°f°–¯–f¾°f ¾°f¾ff %%%% .°– ff°f°–¯–f½f°–ff" ¾¯¾° 9°f°–¾f–¾f °–f°  9f–fff  ¾°f°¾f½ f .

9¾f½ ¯¾° °–¯–ff½°   $f° f¾¾f½f– f¾f  %%%¯ff°f¾°–¯f° °–½f–½f½ff½¾ f–f¯f° ff¾f  °¾ff¯f°–¯–ff½°  9f¯f¯fff° %%%9f–f½f¾°–f°– ff°–f° –f°f½°f  9f°¯f°–ff° -f–°–¾f°–¾f°¾ °  9f–¾f¾f°f 9f–fff f°f½°¾ff°f f°–f–f°°–¯–f¾ff°–°f¾f 9f–¾° ¾°°f°–¯–f½f°–ff¾f ° ¾ff°– °f°–f°f ¾ff¯f°–f°– f°– ¾ff° °f¾f°f°- ¾°°– f f°–n¾f¯ f°f f°f  ° –ff- ¾°f°–¾f°–½¯½f°f ° °– ff  f¾f– 9 ¯f  ff°– ¾  °f f . ¾ ½f–½ff %%%9f–f½f¾°–f°–ff °f¯ff¾ ½°I   °f¾f¯f°– f½f ½°I  %%%°¾f°¾f°fff°f°–f°f°– 9f°f°f¯½ffff  f°° -ff¾¾ff¾°–½f–ff¾° ¾° °–¯–f %%%¯f¯f¾f¾f¾f°–¯¾°¾ff½° %%%-fff ½f°–ff¾f ° °°–f°° °f°–¾f°–  9f¾f ½f–ff¾° ¾° °–¯–f½f°–ff¾f ° ff°–¾–ff° f°––°f°  – °–ff°¾f½° %%%°¾fff°–f°f°–¯–ff¾f¯f°–½f f f¯f°°–½f¯f°f%$½%$.f– ff°–f°f f°f°– ¾°f ¾°f°–¯–f½f°–fff°¾ff¾°– ½f–ff¾° ¾° ¾ff°–¯–f f°–  %%%°¾–°–¯–ff¾f¾ °¾f¾ff°– f °–°   . 9f°–ff¾°fff° %%%% ff½°f°°–¯–fff°f°f– –f°– 9f–ff½f fff¯f°°–¾fff°–¾f°–f°–f°°–f°  9f°–ff°–ff° %%%% @ff°–f°ff–f°°f°f–ff¯f°°–¯–f½°– 9f°–f ¾ff°–¾f°–f 9f– f¾f°– °°–#@f¯ °f#f° f¾¾f9f– f¾f %%%% °–¾f°––°f°f°––f–f¯°¯°– –¯°– ½  ¯ff¯f°f°–f–f°°–¾ff°–°¾" f–°½  %%%% ¾¯°–¯f½f– fff°f°– f f°–°– 9f°–f ¯f½f f°°–¾f°––°f°f°––f–f¯°¯" #¾f¯ f# I f¾° f°  9f°–ff°–ff° .f¾°°–f.

fff ff°–9½°°f°f––°–¾f°"  9f–½f½ff°–fff°   9f–fff °–ff°  .f°° 9°f°–ff°f°°- ¾°°–f¯f°–f ff–f°–  I f¾° f°  fff ff°°– f°–¯–f °°– °f¾f  9f–ff¾°–f f°–ff° ° f°f°–¯–f½f°°°f°– f½f¾fff°– ff°–¾f ½f– –f°– f¾°"  9f°°f°–°fff°  9f––f°f .f–½f– –f °f °f¯¾- ¾°¾f¾  f¾ ½ff  -f¾f–f¾ff°°–¾f°–¯¾¾f¯  – f¯ ½ff  . .

 .

 9f°–ff¾°fff° 9f–ff½f ½°I   9f°–ff°–ff° ½°I  %-f¾ffnf %  f°f½°¾f ¾°ff°–f–f°°–¯–f ¾¯¾° °f¾ff  f°° -f–f–f¯°f°–f¾f°–½f°–ffff°– f  –f¾ ¾f°––°f°–ff°– ¾°f °nn½ ffff¾  .  9f¾f 9f–f–f¯°–½f°–ffff°–¾f°––°f°–ff°– n °f  ¾°f °nn½ ffff¾  ¯ f°––°f°  – °–ff°¾f½°  – ° f f f¯f°¾f½f¯f°f½ $f° f¾¾f½f– f¾f½  .

–f°f°–f¾f½½°f¾  9f°¯f°–ff°  fff°–¯–f¯f½f°–¯fff–½f°¾fff¾  9f–¾f¾f°f I 9f–½f½fff–f f¾f°f°–¾¯¾° °f½fff– 9°f°–°– n¾ f¯f°–¾f–¾f °–f°  -f–f¯°–f¾f°–¾f°––°f°  .ff°°–ff°¾f½f––f¯°–ff¾ ¾°f ¾°f°¾f½ f f °nn½ f f¾  ° °f°fff°f°–½f––f¯¾f¾f°––°f°   ¾°ff°–f°–ff¯–f¯° %%%% f½°f°°–¯–f¯f½f°–°f¾ff¾°–¾f°–ff  Jff°–°f°fff° %%%% ff½°f°°–¯–fff°f°f– –f°– fff¯f°°–¾fff°–¾f°–f°–f°°–f° I f¾° f° %%%% @ff°–f°ff–f°°f°f–ff¯f°°–¯–f½°– f°f½°¾f ¾°ff°–f–f°°–¯–f ¾ff°–¾f°–f f¯°¾f½f°–°–¾f½f°– ff¾ff¾ffff° %%%% °–¾f°––°f°f°––f–f¯°¯°– –¯°– ¯ff¯f°f°–f–f°°–¾ff°–°¾" ¯f¾f¯ f$-f°f°f–$f°f %%%% ¾¯°–¯f½f– fff°f°– f f°–°– ¯ff°–$9f–½f½ff ¯f½f f°°–¾f°––°f°f°––f–f¯°¯"  f °–°   ¾  fff 9f–ff¾°–f f°–ff° ° f°f°– ¾°f °nn½ ffff¾" 9f°°f°–°fff°  9f––f°f ½ff¯f°–¾¯¾° %ff¾ °nn½ ff ¾°f% 9f– ¾f½f° f°°–f°f¾f–f°  9f–fff 9f– f¾f¾f¯f°–¾ ¾°#9f°f f°–¾f f¾f# %f° f¾¾f½f– f¾f½ %  9f–ffff¾fff° 9ff°°f––°–f½f½f°f f°–f°– f¾ff°¾f °f¾f°–¾ ¾°" °f°–°fff– –f¾ ½f°¾f ¯  f°f f ½ 9ff°°°¯f –f°°–f–f° f°–¯–f¾¯¾° °f¾ff°–"°f°––f–f¯° °"  9f–fff  9ff°f°–f¾°––f¯°– ¾°f °nn½ f fff¾" ° f°°–f°–fff¯f°f¯½¯f¾°f°– ¯ff "  ¾°f °¾f½ f ff¾   f °–°  ½°I ½°I      ° ¾      9f¾f -ff°– ¾°f¯f½f°– °ff¾f °f¾f°– ¾ ¾° J½ ¾ f °– 9f–¾f¾f°f °–D 9½  f–f¯f° @¾f –f½ ½ ° ffff¾f° ff° 9f°¯f°–ff°¾f½f– f¾f 9f––f°f 9ff°¯¯f½f½f°–ff–ff°f°–¯–f¾f¾ff– ff°" °f°–°–¯f°–" 9f–fff  9f– f¾f¾f½f¯f–f°– ° 9f¯f°ff°¾f½f– f¾f ff°¾f½f– f¾f 9f––f°f 9f– f¾f¾f¾ ¾°#°–D# . f½f––f¯°– °¾f½ f  f f°f½°f°–f°½f°–¯½¯f¾°°–¾f f–f¯f° f¾ ¾°f °nn½ f f ¾f f ¾f°¾¯  9f¯f¯fff° .

½f–ff¾f¯–f fff°–¯–f–ff°½f–ff½¾ ¯f– f¾f .

 9f°–ff¾°fff°  9f–ff½¾ ¯f¾f f 9f–½f½f¾°–f¾°–¾f– 9f–ff¾°–¯–f ff n 9f–fff°–¾ 9f– –f½°–¾¾f½f°– °ff  9f–ff°–°ff f¾f°°– .

  ' 9f–½f½f¾f°–ff                                                      .

 %9f¯f–f%   9f°–°f°–f¾½f°   ¯¾½f°– f   ½f°– f  –¾ @ ¾ f   f°–°f°–f¾½f° 9  ½°I      ½°I        f°° -ff–f–ff°– ff°–f¾°– °$¾ ¾°–  °f¾f   9f¾f 9f––ff°– ff°–f¾  f°––°f°  – °–ff°¾f½° .

fff–ff°– ff°–f¾°–f¾  f¾f°f°–¾¯¾° °f ff°–f¾ °f  9f¯f¯fff° f– f–f°°– f½f°–½f–°f°–½f¾f¾f°f°–  9f°¯f°–ff° ½°¾  f  °–ff°–f°ff½f°–f°ff°°¾ . 9f°–ff¾°fff° f f° f¾¾f½f– f¾f½ $f¯f°°–ff 9f–ff½f ½f°f°½   9f°–ff°–ff° f–f¯f° f ¾f nnf ½f¾nf °f°f %-f¾ffnf % f–f %9f°–f % 9f–½f½fff–f .

–f f¾f°––°f¯¾f –f¾ 9ff°ff°f°¯f½f½f°f f°–f°f°– f¾f"  9f––ff°– –f¾ 9f–¾f½f°  .ff°–¾ff°– ff°–f¾¾ff°°–½fff ½f°–°–¾f½ ½°I    9¯f f¯ ff   .f° ¾¾ D°ff°¾f½f– –f°–ff°$f–f°°–  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ¯fff°–f–f°–¾ff°f½f½ff°––  °–°f°–½f–¾f°–¯fff  fff I %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  9f–ff¾¾ff f°–ff° I °–¯fff°f½f°f°f°–¯fff  .f– –f°–¯ff°°f–f°–¾fff–f¯°¾f¾f°– I 9f–fff ½f°–°–¾f½ °f°–¾¯¾° °f ff°–f¾¾f½f¯f¯f–f°°– 9f°°f°–°fff° ½f– –f°–¯–f°½¯f¾°¯f¾f °f¾f  9f––f°f #9f°f f°–¾f f¾f# @f°°–  .–f–f¯°– –f¾  9f–fff °–ff° I f¾° f°  9f– f¾f°–¾ ¾°" ¯f¾f°–¯f°–½f f½f–ff½¾–ff°– ff°–f¾ #9f°f f°–¾f f¾f#f° f¾¾f½f– f¾f½ °f¯f¾f°–½°¾ffff°–½°¾    9f–ffff°–ff°  9f¯f–f 9ff°°f––°–f½f½f°f f°–f°– f¾ff° ¾f °f¾f°–¾ ¾°"  ¾f°–½°¾°f ff°–f¾  °f°–°fff–°f –f¾"  ¯¾½f°– f  9ff°¯¯°–¯f¾ff¾ff°–¯f°–  ½f°– f ¾ ¾°¾ff¾°–½f–ff¾° ¾° "°°–  f¾f°––f–f°¯½f°–¯f½f f°– ¯ff° ff°f¯f°fff°" ¾f°–½°¾°f ff°–f¾  9f–fff   ¯¾½f°– f  °f°–¯fff°f°–ff–¾ff f°¯°–  ¯¾½f°– f  °¾f½f¯f¯f–f°°–½f–¾f°– ¯fff–f°–½f¾f f "  °– ff°–f¾  ° °–¯–f½f°–°f°–½f¾f¾ffff°– –¾ J ° ¾ f f°f¾f¯–f f °–¾¯¾½f   .

½°I      f°° -f–f–f¯f°–f°–½f–ff¯ °–°– fff°–¯f–f f°– f–f°f–°f–f¯f°°–¯–f¾ff°– –ff f¾°–  9f¾f 9f––f¯°–¾ff°––ff f¾°– f°––°f°  – °–ff°¾f½° f f¾¾f½f– f¾f½  f–f¯f° f ½f¾f f¾f  9f¯f¯fff°  9f°¯f°–ff°  9f–¾f¾f°f 9°¾ff°f f°–f–f°°–¯ff°–f–f°–¾ff¾f f°f f°f f°f  ½ f¾°– f–f ¯f ½ff¾f°– f  ¯f– ¾¾f   ½f°–f–fff° ¯f–f° f .

¾f¯f°–  ¯°f  ¯f½½f°–f° f–ff°  fff  9f–ff¾¾ff f°–ff°  ° f°f°– f½ff° ff°¾f½f– –ff°–¾f°– ff°–f¾ 9f°°f°–°fff°  9f––f°f °f°–°fffff¯°–f°° –f°f#°f# 9f– ¾f½f° f–½ff¾f¯–f ff  9f–½f½ff°–fff°  9f–fff °–ff° 9f– f¾f°–¾f°–D¾f½f°#.¾f°–9°9   9f–ffff¾fff° ff°–f¾°f°f°–f°–#°f#° –f" ff°°f°f ° f°–f°f°–¯–ff°– °ff" °f°–ff°f°–¾ff°f–°f–f¯¾f½f–ff¯ °– °– fff°–¯f–f f°– f–f"  9f–fff f½f–ff¯ °–f°– fff°– f–f ¯f f°– °fff¯f°°f½f–ff °–¾f½f–fff°f°– –°f–f¯f°°–¯–fff–f°––ffff¾°– .

 9f°–ff¾°fff° 9f–ff½f  9f°–ff°–ff° 9f°–f ¯ff°–%%½f°–°–¾f½°f–°f–f¯f°°– ¾ff°–f¾°– 9f°–f ¯ff°–%%½f°–°–¾f½°f–°f–f¯f°°– ¾ff°––ff 9f°–f ¯f°–¯f°–fff°f–°f–f¯f°°– ½f–ff¯ °–°f¾ff°––ffff¾°– 9f°–fI 9f–ff¯ °–f°–¯–f¯ff¾ffff° f¯°f°–¾ff°––ffff¾°– 9f°–fI 9f–f¯ °–°f°–½f¯¯f¾f°–¾°¾f ½ °¾f ¯f¯°––ffff¾°–¾f½f– °–½f–°–¾f½ ¾ff°–ff–f°––fff¾°–¾f½ff°–½f°–¯f f°– f°–½f–°–¾f½ %%% °– f°f%%%%%%%°–½f– f¾f  Jff°–%%%%–f° ff°– f°f¾fff–f°  %%%%f–°–ff½ff½f°–f°f°–¯–f½f°–ff½  °– f°–ff%%%%%%%°–¾f°–f°  Jff°–%%%%%%f°f°–f°–f°–¯–f¯ff  I 9f–fff f¯f°°–ff–f°––ffff¾°–   ff°–%%%%%%%  f¾°–%%%%%%%% .D ff°–%%%%%%%  f¾°–%%%%%%%%  ff°–%%%%%%%  f¾°–%%%%%%%%   I f¾° f°  f¯ °–f°– f°–f¾f f# f°– f–f f¯f° °–ff–f°––ffff¾°–   –¾ @¾ f ½°I    ½°I      f°° -ff°––°ff°–¾f°f °–f°f°– °ff ¾ff¾½f°¾f½f¯f¯f–f°°–¯–f°f°–°f ½f°f°ff  9f¾f D–°ff°–¾f°f °–f f°––°f°  – °–ff°¾f½° f° f¾¾f ½f– f¾f½   f–f¯f° f ¾fffff° 9f–½f½fff–f 9f–¯f¯ff¾fff¾f°  9f°¯f°–ff°  9f–¾f¾f°f f¯f°°–ff–f°––ffff¾°–   ff°–%%%%%%%  f¾°–%%%%%%%% ff°–f° ff°–%%%%%%%  f¾°–%%%%%%%%  ff°–%%%%%%%  f¾°–%%%%%%%%  fff 9f–ff¾¾ff f°–ff° ° f°f°– f½ff° ff°¾f½f––ff°– ff°–f¾  9f°°f°–°fff°  9f––f°f 9f–½f½ff°–fff° f fff–f½f– ff–ff–ff¾f°–ff¾f°"  .

@f°°–f°ff–f°  9f–fff °–ff° 9f– f¾f°–¾ ¾° #@f @f–f½f– ff–ff f°–ff¾f°"  9f–ffff¾fff° f%° f°f°–¯–f½f–¯f¯ff ¾f½f– ff ¾¾f ff¾f°f°–°f f°––¾f¾ ¾°" % f°°f°¯f–f¾¾f½f–f¾f¾fff¾f°" 9 n%°f°–¯f°–ff¾f¾ f¾f f–f°––f–f¯°– °f¯f" % f– –f°– f½f°–½f°°f¾fff¾f°°f–°ff–f . °–¯–ff –ff°–¯f––°– °–f  9f–fff   f° °–f  ¾f$°ff f¾f° ff°    .

ff¯°–°f f°f½°    n f½f¯f¯f–f°°–¾f ¯°–¾f°f °–f°– ¾¯¾° °f¯–ff¾½f°  °–f¾f°f°–½f°°–f ¾–f°–fff°¯  .f¾f¯f°––f¯ff¾f°–½f°–¯f ff°–°– f  .fff¾f°– f– %%%% . 9f°–ff¾°f–ff° 9f–ff½f f 9f°–ff°–ff° 9f°–f 9f– fff°f°– ff ff–f¯f–f°°–f°–½°f¾f° °–f  Df°–¾   f° °–f  f¾f°f°–¯–f½f°–°–¾f½°f°–f°–½°f °–f °ff f¾f°°f°ffff¾ff° ¾f¾f¾f–f°–½f½ f°–°–°°–¾f– %%%% -f°–¯ff¾ ¯ff¾f¾ff° %%%% -f¾ff°°–¾f¾ff°¾f ff° %%%% -ff¯¾f½f°f°°–¯f–ff –f° %%%% ° °fff°–½f¯ °–½f–f° %%%% -ff–°–¯f¯ °– %%%% -f½f–½f¾f°°––¯ %%%% .–f¾½ f¯f– –ff°½f°–f¾ ° f¯ff¾f°  °– ¯¾f– °f– f ff°–¾f  ¾½°f#½ff° ff#½f°f°  f° °–f      9f–fff 9f–f¯ f°f°–¯–f½f°–ff°f°f–½f½ff°–¾f°f °–ff°¾f °f¾f ¾ff°–f°–½°f °–ff¯f°–f°– f° °–f 9f––f¯°– °f¯f 9f–°–f½ 9f–½½°– ½°°– f 9f–¾¾°–°– f ° f 9f–ff½°°– f¾f¾f¯–f– 9f– °°– f½f–f° 9f–fff°–¯–f f½ .f°f°–¯°ff°– °f f¾f %%%% -f– ff¾°–¯f°––f–ff %%%% .f–¯f– f¾f°–¯–fff  f -fff°°–f°f½ f  -f–¯ n ° ¯fff°–¾ff¾  .f f f°––f  °f°°–¯–ff¾f¯ff° € -fff¾°f°– – – ¯ffff°–fff¯f° -f–f¾f°–n  .

f– –f°– f½f°–½f°°f¾fff¾f°°f–°f–ff°– ¯–ff –ff°–¯f––°– °–f° .° f ½°I    ½°I      f°° -fff–ff°– f °–¾f°–f° n f  9f¾f 9f––ff°– f °–¾f°–f° n f f°––°f°  – °–ff°¾f½°  .–f–°f–ff°–f °–f %%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%% –¾ . 9f–f¯ff°– ¯–f¾ f 9f– f¯°–f 9f– ¯°– – 9f– ff  I f¾° f° .

f–f¯f° ¾f ½f½ f f½ °  9f¯f¯fff°  9f°¯f°–ff°  9f–¾f¾f°f 9f––f¯°–½°– –°f°f¾f°f °–f  fff D–°ff°–¾f°f °–f  9f–ff¾°–f f°–ff° 9f°°f°–°fff°  9f––f°f -f–f°°f ff°–¾f°–ff°– f°–°–½f°–ff ¾f°°– f"°°–½f°–ff"  9f–fff °–ff° 9f– ¾f½f°f°–°f ff–°f°–½f°–ff" @fff°f°–½f––ff°–¾f°–f° f 9f– ¾f½f°f°–f¾°–½fff°°–½f–¾f  .

 9f°–ff¾°fff°  9f–¾f°–¯–f ff  9f–¾ f f°––  9f–½f½f¾f°–¯–f°ff½¾°f–°ff  9f°¯f°–ff°  9f–¾f¾f°f f¯°– °¾f½ f ff¾f ¾°f 9f°°f°–°fff°  f f°––f°–¯–f f °f°ff¾°f  9f– ¾f½f°f°–f°f°–f¯ff°¾ff°f°––°ff°– f f°–½f½ff°f°–f°f°–½f–ff¾   9f°–ff¾°fff°  9f–¾f°–¯–f ff  9f–¾ f f°––  9f–½f¾f°–¯–f°–¯–f°ff½¾°f–ff –¾ @¾ f  ½°$$.

-9DD@   -f¾f¾f–f°–¯–ff°°–°f°–¯f½f°– D°ff  -ff¾¾° ¾f½f°  D°f°–¯fff°–½f– ¾¾   9f¯f¯fff° 9f –f°–½f° 9f–fff 9f–¾f–°–¯–f ff 9f–¾ f f°–– 9f–ff¾f½f–ffff –¾ f   @.9 D--.-  @€° ¾ °–f° f° ¾¾ ¾   ¯f°f¾¾½ ¾ © n  f° f  ¾   n   © n € ¾ ¯  ¾ ° n nf°¾   ¾ ½½¾f¾ f° ¾ fnn nf°¾   n °–  ° °– f¾¯f¾ ¾¾   –¾ @ ¾ f ½°I    ½°I      f°° -fff¾f°––°ff°– f °–¾f°– f° n f  9f–ff¾¾f–°ff°– f °–¾f°–f° n f f°––°f°  – °–ff°¾f½° f–f¯f° ½f½ f f½ °  9f¯f¯fff°  9f°¯f°–ff°  9f–¾f¾f°f f¯°– °¾f½ f ff¾f ¾°f 9f°°f°–°fff°  f f°––f°–¯–f f °f°ff¾°f  9f– ¾f½f°f°–f°f°–f¯ff°¾ff°f°––°ff°– f f°–½f½ff°f°–f°f°–½f–ff¾  .ffn $.

 9f°–ff¾°fff°  9f–¾f°–¯–f ff  9f–¾ f f°––  9f–½f¾f°–¯–f°–¯–f°ff½¾°f–ff  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful