Ika – 13 ng Hunyo, 2011 Filipino VI – 3 Filipino VI – 6 I.

---------------------------------------------

Lunes

Layunin: Nakikilala ang payak na pangungusap ayon sa kayarian Paksa: Payak na pangungusap ayon sa kayarian Sanggunian: Budget ng Gawain sa Filipino 6, Wika Gintong Pamana 6 Ph. 226-229/Filipino sa makabagong panahon ph. 158-161/Ang wikang Filipino ng mga Pilipino 6 ph. 211-214 Kagamitan: Aklat, tsart at larawan Pagpapahalaga: Mabisang pakikinig sa nagsasalaysay.

II.

III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Pagsasanay Uriin ang Sumusunod na mga pangungusap at lagyan ng bantas ang bawat isa. 1. Wow ang gwapo talaga niya. 2. Ikaw ba ang nakapulot ng aking pitaka? 3. Sa iyo ba ang mga gamit ditto 4. Pakiayos ang mga tasa sa lagayan ng pinggan 5. Nabasag ang mga baso kanina B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak - Pagpapakita ng larawan - Tanungan at Sagutan. 2. Paglalahad ng aralin - Pagbasa ng maikling sanaysay 3. Pagtatalakay sa aralin a) Suriin ang mga pangungusap na nakalimbag na pahilis. b) Ano ang inilalarawan ng sanaysay? c) Aling Pangungusap ang nauuna ay panaguri at nahuhuli o nasa gitna ang simuno? Ano naman ang tawag sa ayos na ito ng pangungusap? 4. Paglalahat:

Dalawang ayos ng pangungusap

C. Pangwakas na gawain. a. Pangkatang Gawain. Pangkat I. Pangkat 2 Pangkat 3 Pangkat 4 Pangkat 5 Sumulat ng maikling talata tungkol sa paksang “Ang kasaysayang hindi ko malilimutan. Gumamit ng mga pangungusap sa nasa karaniwan at di-karaniwang ayos. b. Isulat sa patlang kung ang pangungusap ay nasa karaniwan at di-karaniwang ayos. ____1. Ang bawat pag-upo ng magiging pangulo ng Pilipinas ay talagang makasaysayan. ____2. Si Emilio Aguinaldo ay unang nagging pangulo ng Pilipinas. ____3. Ang Kauna-unahang pangulong babae ay si Corazon C. Aquino. ____4. Siya ay ama ng wikang Pambansa. ____5. Si Manuel L. Quezon ang naging pangulo ng makasariling pamahalaan. c. Tukuyin ang ayos ng pangungusap kung ito’y nasa karaniwang ayos gawing di-karaniwang at bise-bersa. ____1. Nakakatawa ang nagyari sa akin noong linngo. ____2. Ang taking ng aking sapatos ay biglang nabali. ____3. Nagtawanan ang mga nakakita sa nangyari. ____4. Ang isa pang natitirang takong ng sapatos ay binali ko na rin. ____5. Dinala ko ito sa pagawaan ng sapatos upang makakita ng bagong taking. IV. Pagtataya: Tukuyin ang ayos ng pangungusap isulat ang K kung karaniwang ayos at DK kung nasa di-karaniwang ayos. ____1. Nakakaiyak ang pinanood kong pelikula. ____2. Nakakaawa ang nangyari sa batang si Trudis. ____3. Siya ay ulila na sa ina. ____4. Ang kaawa-awang bata ay nagtitinda ng sampaguita. ____5. Dito nanggagaling ang kinakain nilang mag-ama. V. Kasunduan: Gumawa ng (5) limang pangungusap na nasa karaniwang ayos at pagkatapos ay gawing di-karaniwang ayos ang nabuo. Halimbawa: 1. Pinatuka ni Dan ang manok. - Ang manok ay pinatuka ni Dan.

Karaniwang ayos Ang ayos ng pangungusap kung ang panaguri nito ay nauuna sa simuno, walang (ay)

Di-karaniwang ayos Ang ayos ng pangungusap kung ang simuno nito ang nauuna sa panaguri, may katagang (ay)

1. Paano ipinakita ng Malayong Datu ang kanilang katapatan? 4. Panimulang Gawain 1. Sagutin ng oo o hindi at ipaliwanag kung bakit.Tanungan . Balik aral Ayos ng pangungusap B. Pagbasa ng kwento ng mga bata 4. Pamamaraan A. Paglalahad ng aralin . 244-276 Kagamitan: Aklat.Pagpapakita ng larawan . Ang pangamba ng mga babae ay pinawi ng magandang pananaw ni Datu Puti. Bakit kinakabahan sina Datu Putin g maraming tao sa pampang? 2. Panlinang na gawain. sagutan at pagpapahalag. . Mga tanong. Bago bumasa ipaalala ang mga pamantayan sa pagbasa ng tahimik. Wika Gintong/ Landas ng wika ph. Maykatumbas na handog ang mga Ati na ibinigay sa kanila ng mga Malayong Datu. III. Filipino sa bagong siglo ph. sagutan at pagpapahalaga. Ano ang mga mabubuting aral na natutunan natin mula sa binasang kwento? C. Linisin mo ang pinagkainan ng mga bata 4.Pagbasa ng maikling sanaysay 3. Bakit kinatatakutan ang mga bagong? Sila ba ay nagbabalatkayo? Nawala ba ang kaba sa kanilang dibdib? 3. Ibigay ang iyong palagay sa bawat sitwasyon. IV. Paghahawan ng balakid. Tandang aralin Magbasa pa ng iba pang uri ng dula-dulaan at isulat sa note book ang mga mabubuting aral na natutunan natin mula sa binasang kwento? 4. Ikaw ba ay nagpapakumbaba kung ikaw ay nagiging mahinahon? 3. ipaliwanag. II. Tanong pangganyak: Bakit nilisan nina Datu Puti ang kanilang bayan? 2.Pagpapakita ng larawan -Ipasalaysay sa mga bata kung anong uri ng pamayanan mayroon sila. --------------------------------------------- Martes Ang handog ba ay maaring maging daan tungo sa mabuting pagtitinginan? V. Malapit nab a ang Bangka kung ito’y dadaong? 5. Paglalahad ng aralin . 1. Pagsubaybay ng guro 5. 1. Ang mga laruan ay nagkalat 3.Tanungan at Sagutan. Pamamaraan A. 3. Ano ang kapalit ng kanilang handog ng mga datu? 5. 2. Nagbigay ng mamahaling handog ang mga Datu sa mga Ati na kanilang dinatnan. tsart at larawan Pagpapahalaga: Mabisang pakikinig sa nagsasalaysay. Si Alena ay matalino 5.Pagbasa ng mga bata ng kwento . Panlinang na Gawain 1. 3.. 1.Tanungan. . 1. Masipag magbasa si Anita 2. Natatakot ka ba kung ikaw ay kinakabahan? 2. Paano nagsimula ang pagmamahalan ng mga babae? 6. Pagtatalakay sa aralin a) Mula sa kwentong binasa mangalap ng mga pangungusap. Panimulang Gawain 1. Pagganyak . 2.Pagsubaybay ng guro . Ika – 15 ng Hunyo. Layunin: Nakakabasa ng kwento ng may pang unawa Paksa: Pagbasa ng kwento ng may pang-unawa Sanggunian: Budget ng Gawain sa Filipino 6. --------------------------------------------- Miyerkules Layunin: Nakikilala ang payak na pangungusap ayon sa kayarian II. Pampaganda ba ang palamuti? 4.Pagbasa ng maikling sanaysay . b) Suriin ang mga pangungusap na ibinigay ng mga bata. tsart at larawan Pagpapahalaga: pakikisama at tiwala sa iba III. sagutan at pagpapahalaga. Ikaw ba ay nagkukunwari kung nagbabalatkayo? B. 3. c) Magpakita ng mga pangungusap na may iba’t-ibang kayarian.Ika – 14 ng Hunyo. Ayusin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari 1-5 nasa tsart. 2011 Filipino VI – 3 Filipino VI – 6 I. Magkakaroon ng tanungan. Pagganyak . Tinawag ni ate ang mga kaibigan 2. 2011 Filipino VI – 3 Filipino VI – 6 I. Pagsasanay Basahin ang pangungusap ang lagyan ng K kung nasakaraniwang ayos ang patlang at DK kun nasa dikaraniwang ayos naman. 15 Kagamitan: Aklat. 2. Nakasusuklam ba ang natutuwa? 6. Pagpapahalaga Basahin ang mga sitwasyon hango sa kwento. Paksa: Payak na pangungusap ayon sa kayarian Sanggunian: Budget ng Gawain sa Filipino 6.“Wastong gamit ng likas na yaman” .Pagtatakda ng pamantayan .

-Pag-usapan. 2. Si Andres Bonifacio at Jose Rizal ay kapwa bayani. 3. 1. Sina Manny Paqiao at Efren bata Reyes ay mga Pilipino at kapwa magagaling sa Isport. 1. Ang ____ ay dinala sa pinakamalapit na ospital. (PP+TP) isang paksa at dalawa ang panaguri. Si Jose Rizal ay manggagamot at bayani. Ginagamot ng makataong doctor ang may sakit. May simuno/paksa at panaguri at may buong diwa Binubuo ito ng apat na kayarian Ika – 16 ng Hunyo. Pangkat I. Aklat: Landas ng wika Kagamitan: Aklat. Ang mga mag-aaral ay masayang nag-aaral. a. 4. III. 1. ____1. Si Nida at Santi ay magkapatid. 3. 5. __________magpapakita ng pagmamahal sa may sakit. subalit. Kasunduan: Gumupit ng larawan sa dyaryo at magasin idikit ito sa journal at sa ibaba nito gawan ng iba’t-ibang pangungusap na nasa apat (4) na kayarian. 2. Ang guro ay mabait at maunawain 5. Paglalahad ng aralin . 4. (PP+TP) isang paksa at dalawa ang panaguri. ____3. Isulat ang (PP+PP) kung isang paksa at isang panaguri. B. Ang Nanay at Tatay ay nagkakasundo at nagmamahalan. tanungan at sagutan. ____4. Ano ang mga katagang ginamit na nagpapakita ng pagkabuo ng dalawang pangungusap? 3. Pangwakas na gawain.4. Ang magsasaka ay masipag 4. Kumain ng masustansiyang pagkain kaya __________. (TP+PP) dalawang paksa at isang panaguri. Punan ng parirala o sugnay ang patlang upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Pangkatang Gawain. 3. 2. a. 2. Paksa: Pagkilala at paggamit sa tambalang pangungusap Sanggunian: Budget ng Gawain sa Filipino 6.(TP+TP) dalawang paksa at dalawa ang panaguri. 1. Pangkat 2 Pangkat 3 Pangkat 4 Pangkat 5 (Nasa activity card) b. tsart at larawan Pamamaraan Panimulang Gawain Pagsasanay Suriin ang sumusunod na pangungusap. Ang pusa at aso ay lagging nag-aaway.Suriin ang mga pangungusap na nasa tsart 1.Ilahad ang maikling talata.(TP+TP) dalawang paksa at dalawa ang panaguri. Isulat ang (PP+PP) kung isang paksa at isang panaguri. C. ngunit.Payak na pagungusap (PP+PP) (PP+TP) (TP+PP) at (TP+TP) Pagwawasto ng takdang aralin Panlinang na Gawain Pagganyak . V. ____5. Si Jose Rizal ay isang bayani. ____2. Paglalahat: Magbigay ng halimbawa ng tambalang pangungusap gamit ang mga katagang (at. Paglalahat: Payak na pangungusap Binubuo ito ng isang sugnay na makapagiisa. 3. --------------------------------------------- Huwebes II. Pagtataya: Kilalanin ang payak na pangungusap. A. 4. Layunin: Nakikilala ang tambalang pangungusap -Nagagamit ang wastong pang-ugnay sa tambalang pangungusap. Sa Tondo siya ipinanganakat ditto siya nagsimula. IV. (Nasa activity Kard) . 1. ngunit. Mnga tanong: 1.Ang tambalang pangungusap ay kung may dalawa o higit pang kaisipang ibinibigay na pinag-ugnay ng isa. 2. 2. Ano ang tawag dito? Pagtatalakay sa aralin . (PP+PP) =Binubuo ito ng isang paksa at isang panaguri (PP+TP)=Binubuo ng isang paksa at dalawang panaguri (TP+PP)=Binubuo ng dalawang paksa at isang panaguri. subalit at samantalang) Pangwakas na gawain Pangkatang Gawain. Pag-aralang mabuti ang mga ibinigay na halimbawa sa aralin.Binubuo ito ng dalawang sugnay na makapag-iisa na pinagugnay ng (at. Si Rita ay sasayaw at await Balik aral . (TP+TP)=Binubuo ng dalawang paksa at dalawang panaguri C. . Anu-ano ang mga napansin natin sa mga pangungusap?. 2011 Filipino VI – 3 Filipino VI – 6 I. (TP+PP) dalawang paksa at isang panaguri. Mahirap lamang si Bonifaciongunit ang pagmamahal niya sa bayan ay higit pa sa kanyang sarili. 3. 2. _________ ang Tiyahing may sakit.Pagpapakita ng larawan . datapwat at samantalang. 3.

II. may kulay b.b. isang bahay c. Sa umaga ay sumisikatl ang araw subalit bsa hapon umuulan naman. Kaytapang-tapang mo naman a. Ang Hapon ay bansang pang-technical at ang Pilipinas naman ay basing pang-agrikultura ____2. . Pamamaraan 1. Pagtataya: Basahin ang sumusunod na pangungusap. a.isang pingan c. Tuwang-tuwa ang kanilang mga magulang at ibibili raw sila ng magagandang regalo. ____2.203. --------------------------------------------- Martes Ika – 20 ng Hunyo. II. nagpuputol 2. ating bahay 5. 2011 Filipino VI – 3 Filipino VI – 6 --------------------------------------------SUMMATIVE TEST I. Ika – 17 ng Hunyo. Patung-patong ang mga pingan sa tindahan. Kasunduan: . a. Aklat: Yaman sa pamana 6 p. Pabibigay ng panuto 2. ____4. Tagpi-tagping damit ang suot niya kahapon. 1. masungit b. Layunin: Nasasagot ang mga tanong -Nakasusunod sa panuto. 2011 JOSE RIZAL DAY Lunes Layunin: Naibibigay ang pagkakaiba ng diksyunaryo. Diksyunaryo. Mayaman an gating kapaligiran ngunit unti-unti na itong nawawala. Isulat ang pangugnay na ginagamit sa pagbuo ng tambalang pangungusap. Encyclopedia = Aklat o katipunan ng mga aklat na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa lahat ng sangay ng karunungan na ang mga lathalain ay inayos sa mga titik ng alpabeto. encyclopedia at atlas. Pagsasanay Suriin ang salitang nakalimbag nang pahilis at piliin ang kasingkahulugan nito. . kanilang bahay b. Masasabi mo ba ang pagkakaiba ng mga Atlas. ____1. IV.Gumupit ng larawan at pagtambalin gamit ang mga katangang ginagamit sa tambalang pangungusap. Pagtatalakay ng aralin: Sinu-sino ang mga pilipinong nabanggit sa seleksyon? Anu-anong mga imbensyon ang nagawa ng mga sumusunod? A. encyclopedia at atlas. ____1.Payak na pagungusap (PP+PP) (PP+TP) (TP+PP) at (TP+TP) 3. Paglalahat: Diksyunaryo = Talatinigan o talahulugan na naglalaman ng mga piling salita ng isang wika na inaayon ng paalpabeto. Isulat ang TP kung ang pangungusap ay tambalan at P kung payak.Pagpapakita ng mga sumusunod na bagay (atlas. Ang tema ng palatuntunan ay kapayapaan at pagmamahalan sa kapaskuhan. 2. Eduardo San Juan atbp. basag na pingan 3. ginupit gupit 2. Sanggunian: Budget ng Gawain sa Filipino 6. Ibig kung maging Nars at pagkatapos ay pupunta ako sa America. Sa silangan ang langit ay maaliwalas. ____3. Balik aral . Putol-putol na ang mga kahoy sa bundok. 152. bagong pingan d. Diksyunaryo at Encyclopedia? 3. Ang palayok at kawali ay bago pa. tanungan at sagutan. Pagtataya 3. III. samantalang ang langit sa kanluran ay madilim ____4. tsart. ____3.Paksa: Pagkakaiba ng diksyunaryo. Panlinang na Gawain 1. Agapito Reyes B. puputulin na d. 2011 Filipino VI – 3 Filipino VI – 6 I. Pagganyak . a. Encyclopedia. Aklat. sobrang tapang c. Pagsubaybay ng guro 5. makulit 4. Pagsagot ng mga bata 4. maraming tagpi d. Panimulang Gawain 1. dalawang putol c.75. 48/Masining at MP sa Fil 6 p.may isang tagpi c. a. maingay d. Sasama ba tayo sa pamamasyal o pupunta muna tayo sa palengke? V. maraming putol b. Pagwawasto at pagtatalakay Biyernes Ika – 21 ng Hunyo. magkakadagan b. Pamamaraan A. Pagwawasto ng takdang aralin B. bawat bahay d. Lagumang pagsusulit: III. Ang mga kandidato ay nagtutungo sa mga bahay-bahay para mangampanya.186. Maraming kalye ang binaha at maraming puno ang naputol.197 Kagamitan: Atlas.encyclopedia at diksyunaryo) -Pag-usapan. ____5. ____5.

anong sanggunian ang gagamitin mo? V. 3. C. ___ Pagkalipas ng ilang daang taon.Layunin: Naayos sa wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. 1. II.Mahinhin 2. 3. 2011 Filipino VI – 3 Filipino VI – 6 --------------------------------------------- Miyerkules . Balik aral Pagwawasto ng takdang aralin . Paglalahad ng aralin: . Kagamitan: Aklat at tsart. Pinangalanan ni Nelson ng Ram ang tuta IV. Sinasanay ni Nelson ng ibat-ibang trick si Ram. Diksyunaryo Ensayklopedya Atlas - ____1.109. C. Dalagang-bukid A. 167-172.305. Aling sanggunian ang gagamitin mo kung ibig mong malaman ang kahulugan ng salitang hunos? ____5.Pagbasa ng kwento. III. Aklat o Katipunan ng mga aklat na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa lahat ng sangay ng karunungan. Hanay A Hanay B 1. (Nasa activity Kard) IV. Pangwakas na Gawain Paglalapat: A. Pagtataya: Isulat kung anong sanggunian ang tinutukoy ng mga sumusunod. Isulat ang mga bilang 1-8. ___ Hinuli siya at ang kanyang mga kasamang pari At misyonero ng mga hapon. Ayusin ang mga pangyayari ayon sa wastong pagkakasunod-sunod. Pagtataya: Pagsunud-sunurin ang mga pangyayari sa kwento. namatay si Lorenzo kasama ng iba pa. Balitang. . Sawim-palad 5. Muling balikan ang mga pangyayari? 4. B. Basag-ulo 2. Gusto mong mapag-aralan ang ibat-ibang uri ng mapa. ____4. ___ Inusig ng mga kastila si Lorenzo sa salang pagpatay.Magpagbigay D.Paksa: pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. ___ Sumama siya sa isang misyon sa Hapon. 74. 167.Anu-ano ang mga panuntunang dapat isaalang-alang sa pagbibigay ng reaksiyon? Panlinang na Gawain Pagganyak . Isulat ang bilang 1-5 sa kahon.Gawan ng buod ang mga kwentong binasa.197/ Landas sa pagbasa 102. Pamamaraan A. 174-175 Pangkat II .May kilala ba kayong Pilipino na nagging santo? -Pagpapakita ng larawan.196. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. 2.Problema C. I. B.Madaling maisaayos ang kwento ayon sa wastong pagkakasunod kung ito’y iyong mauunawaan at natatandaan ang mga sinyales na salita. Isulat lamang ang titik . Pangkatang Gawain.Sagutin ph. Aklat: Yaman ng pamana (w/p) 6/Masining at MP sa Fil 6 ph. Pangwakas na Gawain Paglalapat:  Pangkatang Gawain. Pagsasanay Hanapin sa Hanay B ang kahulugan ng mga salitang nasa unang hanay. “ San Lorenzo Ruiz” Pagtatalakay sa aralin: . ____3. Kasunduan: . Pangkat I . . ___ Nakita at tinulungan ni Lorenzo ang isang Lalaking sugatan.Pagbasa ng kwentong “Si Tambelina” Landas sa Pagbasa 6 ph.Hayaan ang mga batang magbibigay ng pangyayari buhat sa kwento. ___ Pagkalipas ng tatlong araw. Paglalahat: .Bigo E.kutsero 3. Bukas-palad 4. Panimulang Gawain 1. ____2.Atlas = Katipunan ng mga mapang nasa ayos ng isang aklat. Kalipunan ng mga mapang nasa ayos ng isang aklat. ___ Dumaranas ng matinding pagpapahirap si Lorenzo sa kamay ng mga Hapon. Ika – 22 ng Hunyo. Kasunduan: Magdala ng kanya-kanyang diksyunaryo.Paano mo ipapakita ang iyong pananampalataya at pananalig sa Panginoon? . Nasagasaan ng isang motorsiklo si Ram. Sanggunian: Budget ng Gawain sa Filipino 6. ___ Intusan siya na talikuran ang kanyang Pananampalataya. Talatinigan o talahulugan na naglalaman ng mga piling salita ng isang wika. Inihatid ni Ram si Nelson sa iskul. Tatanggapin mo ba o tatangihan ang alok ng mga tagausig? Ano ang iyong gagawin! Bakit? . .“Istambay” Pangkatang Gawain. Hindi totong balita B. Iniregalo kay Nelson ang isang putimputi at kulot na kulot na tela. ganap na Naging isang santo si Lorenzo.Kung ikaw ang nasa kalagayan ni San Lorenzo.

generator C. Layunin: Nagagamit nang wasto ang pangkalahatang sanggunian gaya ng: diksyunaryo. pen. encyclopedia at atlas. encyclopedia at atlas? Panlinang na Gawain Pagganyak . encyclopedia at atlas? Ano-anung ang kaalaman at impormasyon ang makukuha dito? ensayklopedya atlas Pangwakas na Gawain Paglalapat A. anaerobio atbp.Pagbasa sa seleksyon “ Ang USA” . II.Diksyunario lang ang alam gamitin 1. 4. Anaerobio d. Panimulang Gawain sa pagbasa 1. Alat o Katipunan ng mga aklat na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa lahat ng sangay ng karunungan. Paglalahad Pagbasa sa maikling seleksyon “Pakinabang sa basura” (Landas sa pagbasa ph. Bio-gas b. II. . (Nasa activity Kard) B. Pamamaraan A.encyclopedia at diksyunaryo) -Pag-usapan. 3. Diksyunaryo Ensayklopedya Atlas 2.Paano mo mapapangalagaan ang mga usa sa kagubatan? Ano ang iyong maitutulong? 2. Diksyunaryo.Ika – 23 ng Hunyo. 2011 Filipino VI – 3 Filipino VI – 6 I. krayola at orasan III. Gamitin sa pangungusap ang bawat salita sa talaan. III. tsart. Itala ang mga mapang matatagpuan sa atlas. 2. ____1. mikrobiyo. Gawain: A. --------------------------------------------- Biyernes diksyunaryo Paksa: Natutukoy ang bilis na may pang-unawa sa binasang seleksyon. 48/Landas sa pagbasa 6 p. Encyclopedia. tanungan at sagutan. Mga unang tao sa pilipinas D. Aling sanggunian ang gagamitin mo kung ibig mong malaman ang kahulugan ng salitang hunos? ____5.Hanapin sa diksyunaryo ang kahulugan ng mga ito. Kasunduan: . 203. Pagpapahalaga: Rubrics: 5. Pagsasanay Basahin ang sumusunod na pahayag. 12-13 Kagamitan: Tsart. Panimulang Gawain 1. Talatinigan o talahulugan na naglalaman ng mga piling salita ng isang wika. 2011 Filipino VI – 3 Filipino VI – 6 --------------------------------------------- Huwebes C. Pagganyak . Lumot e. Kristianismo b. Aklat: Yaman sa pamana 6 p. Hanapin ang ilan pang impormasyon tungkol sa: a.Anu-ano ang diksyunaryo. Gawain sa pagbasa 1. Sanggunian: Budget ng Gawain sa Filipino 6. Kalipunan ng mga mapang nasa ayos ng isang aklat.Walang naunawaan. anong sanggunian ang gagamitin mo? Balik aral . Paglalahad: Pagbasa sa pamagat ng kwento. Pangkatang Gawain. Sumasamba/Nananalig/Salinlahi Lumalang/Pagpapala Ika – 24 ng Hunyo. ____2. (atlas. I. encyclopedia at atlas. 186 at 197 Kagamitan: Atlas.Pagwawasto ng takdang aralin . ____3. Paano ninyo mabibigyan ng kahulugan ang mga sumusunod na salitang ito? Ano ang gagamitin nyo? Paglalahat: Paano ang wastong gamit ng diksyunaryo. Pagganyak . Hanapin sa diksyunaryo ang kahulugan ng mga sumusunod na salita: a. 3. grap.Hindi naunawaan ang paggamit sa sanggunian. ____4. 1. Pamantayan sa pagbasa B. IV.Paksa: Pagagamit ng pangkalahatang sanggunian gaya ng: diksyunaryo. Gusto mong mapag-aralan ang ibat-ibang uri ng mapa. Sa paggamit ng ensayklopedya. 152. Work type study reading Pagsasanay 6 Ang USA DRP ph.Ipakita muli ang sumusunod. 2. Piliin ang titik ng tamang sagot sa loob ng kahon.May kaunting kalituhan sa paggamit ng atlas. 3. Aklat.Nagamit ng wasto ang sanggunian 4. Mikrobyo c. B. diksyunaryo at encyclopedia. 152-153) Pagtatalakay sa aralin Paano nagiging kapakipakinabang ang basura ayon sa binasang seleksyon? Ano ang tinatawag bio-gas. V. plantsa.

Pagwawasto ng mga bata. 2.B. Pangwakas na Gawain 1. c. Pagtala ng kinalabasan kung A. Pag-grap ng iskor sa pang-unawa. C. . Pagtatala ng iskor d. Pagkatapos bumasa a.Ipagawa sa mga bata ang mga gawain pagkatapos magbasa.Pagpapasa ng aklat.C & D.. Pagpapaskil ng wastong sagot b. IV.

(Pamagat) I. 152-153. II. Ang unang pagsulat ng makata. 1. tunay na bagay. I. “Pakinabang sa Basura”. Pamamaraan A. I. tsart. B. ______________________________ V.1 Pagwawasto sa takdang aralin. 2010 Tuesday II. Kasunduan: . Layunin: Nakagagawa ng balangkas ng kwento/seleksiyong binasa. IV. 3. Mga gamit ng bio-gas V. III.Bumasa ng maikling pabula pagkatapos igawa ng balangkas na may isang puntos at ikalawang puntos. 6:55-7:55 7:55-8:55 A. Buuin ito at dagdagan ng iba pang pagunahing paksa sa unang puntos. Isang puntos na balangkas A. Maaring isulat ang balangkas sa anyong parirala o pangungusap. Sanggunian: Budget ng Gawain sa Filipino 6. 2. Pagganyak Tanong: . Paglalahad ng aralin: Pagbasa ng seleksyon? “Pakinabang sa Basura” Landas sa pagbasa 6 ph. Pangunahing kaisipan 1 A. Suportang detalye August 10. Panimulang Gawain 1. Balik aral 2. Basahin ang sumusunod na balangkas. Paggawa ng bio-gas III. (Nasa activity Kard) (Pangkat 1-5) B. Ang katangian at kapanganakan ni Jose Corazon de Jesus. Suportang detalye II. Pangwakas na Gawain Paglalapat: A. Panlinang na Gawain 1. Paglalahat: Ano ang maaari nating itawag sa kabuuan muli ng kwento sa pamamagitan ng pagsulat ng mahalagang paksa buhat dito? Ang Balangkas: Ay binubuo ng mga pangunahing paksa sa ikalawang antas at mga detalyeng sumusuporta dito. IV. Pangunahing kaisipan 1 Filipino VI-7 Filipino VI-8 I. Isang puntos na balangkas A. C. 2. Pagpapahalaga: Makakagawa ng balangkas ng wasto. Sumusuportang detalye B. 205-216 Kagamitan: Aklat. Laro: Unahan sa pagbibigay ng katuturan/kahulugan ng matatalinghagang salita na ipapakita ng guro. Pangkatang Gawain. ______________________________ III. 2010 Wednesday Filipino VI-7 6:55-7:55 . Sumusuportang detalye B. plashcard. Activity card.2 Magbigay ng matanlinhagang salita at gamitin sa sariling pangungusap B. Sumusuportang detalye August 11. II. Pormat: Halimbawa Pamagat I. Mga basurang ginamit sa bio-gas II. Paksa: Paggawa ng balangkas. 2. 154-155/Yaman ng wika at panitikan 1 ph. Pagtatalakay ng aralin: Paano nagiging kapakipakinabang ang basura ayon sa binasang seleksiyon? Ano ang tinatawag na bio-gas? Paano mo muling maisalaysay ang maikling seleksiyon sa wastong pagkakasunod-sunod? Anong ayos ang gagawin mo upang mapadaling matandaan at maunawaan ito? 4.Paano kaya natin mapapakinabangan ang basura? Pagusapan. Aklat: Landas sa pagbasa 6 ph. Ang malawak na pananaw ng makata. 2. Pagtataya: Buuin ang sumusunod na balangkas sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga inpormasyon mula sa binasa. Sumusuportang detalye B.

Ang buhay ng tao ay _______ ng isang awitin. Paglalahad ng aralin: Filipino VI-8 7:55-8:55 . Panlinang na Gawain 1. Pagtataya: Piliin sa hanay B ang kahulugan ng matalinghagang salita sa Gamitan ito ng katagang gaya at kasing. ____ tayog ng alapaap ang kanyang mga pangarap. Ang buwan ay _______ ng pag-asa.Pagwawasto sa takdang aralin Sumulat ng maikling talata na ginagamitan ng . 2010 Thursday . Pagsasanay C. 43-44 3. dalawang magkaibang bagay na ginagamitan ng mga salitang B. -Ikaw ba ay tagapag-alaga o tagawasak ng kalikasan? Pangkat V Filipino VI-8 7:55-8:55 - . Kasunduan: 2. tsart at larawan . Balik aral . . pawing kaligayahan MUSIKA Gaya ng _______ 2.sama ng loob Gaya ng _______ 4. madali itong Pagpapahalaga: Pagmamahal sa kalikasan nalalaman na paghahabing sapagkat karaniwang A. hanay A.mapuputi ang alon F. II. 4. Layunin: Natutukoy ang ugnayang sanhi at bunga nang . kasing. Balik aral Pangkat III . Gamitan 2. Pagtatalakay sa aralin: I.Paghambingin ang pamumuhay sa lungson sa probinsiya. Panlinang na Gawain Pangkat IV 1.1 Pagwawasto sa takdang aralin.Pagpapakita ng larawan Gamitin ang salitang gaya at kasing.Sa paghahambing ang dalawang bagay.Saan inihalintulad ni Freddie ang kanyang mga awiting pananalita inaawit? II.Pag-usapan bago ipaawit sa mga bata.Paksa: Paggamit ng salitang gaya. 3. Kasing ________ Pangkat II Gaya ng _______ Gumawa ng (5) pangungusap na ginagamitan ng Kasing ________ salitang gaya. Lumawig D. Pagsasanay IV. Krus sa dibdib E. Isulat ang katagang gaya o kasing sa patlang upang mabuo gaya. Kagamitan: Aklat. Gumamit ng gaya at kasing sa pagbuo I. Pangkatang Gawain. plaskard at tsart. Panimulang Gawain 1. Landas sa ng dalawang magkaibang bagay? pagbasa 6 ph. Pagganyak Paghahambing ang mga makikita sa larawan. -Pagpapakita ng larawan. Pangwakas na Gawain Gamitan ito ng katagang gaya at kasing. 3. 148-151. paghahambing na salitang gaya at kasing. III. Gaya ng_______ Hanay A Hanay B Kasing ________ 1.Ano ang karaniwang salita na ginagamit sa paghahambing Sanggunian: Budget ng Gawain sa Filipino 6. kasing. ___ 1.Ihambing ang buhay ng tao sa iba’t-ibang bagay.Pagbasa ng isang Usapan “Musikang Pinoy 6 Ph. C.Ano-anu ang dapat tandaan sa paggawa ng balangkas. 40-43.maganda Kasing ________ 3. Layunin: Nagagamit ang tuwirang paghahambing ng ng pagungusap.Kaugalian V. ang diwa ng pagungusap. A. marikit B.Sino ang nakakaalam ng awitin ni Freddie Aguilar na “Anak” . Walang ______ ano ang kangyang mga mata. perlas ng dagat A. Paglalapat: A. 2. B. ito ng katagang gaya at kasing.umunlad Kasing ________ 5. Gaya ng_______ Pangkat I Kasing ________ Gumawa ng (5) pangungusap na ginagamitan ng Katangian Gaya ng _______ salitang kasing. Pagganyak August 12. Paglalahat: Kagamitan: Aklat. Paksa: Ugnayang sanhi at bunga .2 Anu-ano ang dapat tandaan sa pag-gawa ng isang balangkas B. Aklat: Hiyas sa pagbasa 6 ph. 2. Sanggunian: Budget ng Gawain sa Filipino 6. paraiso ang buhay. Panimulang Gawain ginagamitan ito ng mga katagang gaya at kasing. Walang ____ ganda ang buhay nila sa lalawigan. Filipino VI-7 6:55-7:55 2. 2. . Pamamaraan 5. 109-112 4.Sa ilang wika isinalin ang awiting “Anak” ni Freddie Aguilar? inilahad sa kaisipan sa pamamagitan ng mga narinig na .

Sa pamamagitan ng tsart. Mahinang umunawa ng binabasa. Mababang grado e. ____4.Paglalapat a. Pag-iinit ng kapaligiran B. 2. Hindi makarating sa oras. ____5. ____6. Pagpuputol ng punong-kahoy 4. ____1. Malakas ang bagyo. IV. Pagsusunog ng kabunduka 5.__________________ __________ 3. Sanhi Bunga Sanhi Dahilan Bunga Resulta/Kinalabasan C.Pagkawala ng mga hayop C.2.__________________ __________ 4. Pangwakas na gawain. Tagapag-alaga ka ban g kalikasan? Pagtatalakay sa aralin a) Anu-ano ang mga pagmamalabis at pag-aabuso sa kalikasan ang nabanggit sa seleksiyon? b) Pano natin maililigtas sa pagkasira sa kalikasan? c) Anu ang mangyayari sa isda sa dagat kung gagamit ng dinamita? d) Magbigay ng iba pang paninira sa kalikasan na ginawaga ng mga tao. 4. Paggamit ng dinamita 2. ____7. ____10.Pagdumi ng tubig F. “Tao. Napaglilipasan ng gutom. Nasiraan ng sasakyan sa daan. Ang dumi sa ilog. Paglalahad ng aralin . . Kung iiwasan ang paninigarilyo. Pangkat I.__________________ __________ 2.Pagbasa ng seleksiyon. Nagbawas ng manggagawa. Ulang Asido III. Disiplina’y pairalin. Isulat sa sagutang papel ang titik ng inyong sagot. ____2. Basahin ang mga pangungusap tukuyin ang angkop na bunga o kinalabasan na nakatala sa kahon. Nawalan ng hanapbuhay. Hindi nakakuha ng pambili ng pagkain. Nagkasakit ng ulcer i. 5. Sanhi Bunga 1. Pagtataya: Pagtambalin ang mga pangyayari na nagpapakita ng sanhi at bunga ayon sa binasa. Nagutom c. Ibigay ang magiging bunga nito. Mahilig magbasa ng mga aklat. 1. nagdadala ng sakit. 6:55-7:55 7:55-8:55 Layunin: Nakakagawa ng burador ng isang anecdota.Paksa: Paggawa ng burador ng isang anecdota. Baya’y paunlarin. a. Paglalahat: c. Kasunduan: Magbigay ng iba pang paninira sa kalikasan na ginagawa ng mga tao. 3. b. ____8. Mga tsuper ay magbigayan upang aksidente ay maiwasan. Paghuli ng hayop 3. Pangkatang Gawain.Pagdami ng tao E. . 4. d. Nang may asido makasaysayan. Iniwan ng mga kasamahan f. Nalalason ang tubig g. Pag-aralan ang bawat dayagram lagyan ng angkop na sanhi o bunga. ____9. bumuo ng sanhi at bunga ng sumusunod na mga kaisipan. Nakalimot sa tipanan ng magkakaibigan. . Ibigay ang magiging bunga. Nakatulog ng mahimbing. Lulusog ang katawan mo.__________________ __________ 5. .Pagkamatay ng mga isda D. Masamang gamut ay iwasang upang humaba ang iyong buhay.Tanungan at Sagutan. Pagtatapon ng basura sa mga ilog A. Mga ginagawa ng tao Bunga 1. 2010 Monday Filipino VI-7 Filipino VI-8 I.__________________ __________ August 16. 3.Pagbaha Sanhi Bunga b. Isulat titik ang angkop na bungalamang ang titik . Lumalawak ang kaalaman h. ____3. Sanggunian: Budget ng Gawain sa Filipino 6. Maraming nabuwal na puno. II.

Pagpapasa ng mga natapos na ginawa. II. 2. 1. Nakasusunod sa panuto II. Activity 1. Ask the pupils to raise their hands to each correct answer.Kagamitan: tsart. Unang markahang pag-susulit. 3. 2. 3. A. Nasasagot ang mga tanong nang may pangUnawa. August 17. Pagsasanay Paggamit ng png-ugnay na sanhi at bunga. Pagtataya 3. Paglalahad ng aralin: . Pag-usapan ang kanilang kamalian sa kanilang ginawang burador at kung papaano ang kanilang pagwawasto dito. Sanggunian: Budget ng Gawain sa Filipino 6. 2. B. 2. III. A. 2. Pagpasa ng mga ng mga natapos na gawa. 3. 2. Balik aral -Ugnayang sanhi at bunga 3. To find out the strength and weaknesses. Pagwawasto sa ginawang burador ng isang anecdota. Pagsulat ng mga bata. Kagamitan: papel at ballpen. Pagganyak . Pagsubaybay ng guro. Pagsulat ng mga bata. August 20. 4. Pagsagot ng mga bata 4. 5. Recording. Pabibigay ng panuto 2. atlas at diksyunaryo Panlinang na Gawain Ibabalik ng guro ang mga burador na naiwasto na. 1. atlas at diksyunaryo Panlinang na Gawain Ibabalik ng guro ang mga burador na naiwasto na. . B. Pagpasa ng mga ng mga natapos na gawa. D. 3. 6:55-7:55 7:55-8:55 III. August 19. III. B. Pagwawasto at pagtatalakay A. 1.Talakayin ang paggawa ng isang anekdota . Pagsubaybay ng guro. Pagsulat ng mga bata. Pagwawasto ng takdang aralin B. Pagsubaybay ng guro. 2010 Thursday Filipino/HEKASI/Character/MSEP UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT I. Pangwakas na Gawain 1. Pamamaraan A. 2. Panimulang Gawain Pagsasanay Gamit ng ensayklopedia. 2010 Friday ITEM ANALYSIS I. Standard to be observed A. List down the correct answer. Item analysis per-subject. 1. Pangwakas na Gawain 1. 2010 Tuesday Filipino VI-7 Filipino VI-8 I. Get the objective of the test item. Pamamaraan Panimulang Gawain Pagsasanay Gamit ng ensayklopedia. Pamamaraan 1. Panimulang Gawain 1. C. Pangwakas na Gawain 1. Layunin: Naiwawasto ang ginawang burador ng isang anecdota.Pag-usapan ang naibahagi nilang pangyayari? . C. Panlinang na Gawain 4.Nagkaroon nab a kayo ng isang katangi-tanging pangyayari sa inyong buhay? Anong pangyayari ito? 5. Finding the least mastered skills. Pag-usapan ang kanilang kamalian sa kanilang ginawang burador at kung papaano ang kanilang pagwawasto dito. papel at ballpen. III.Pag-usapan ang wastong paraan ng pagsulat. Pagsubaybay ng guro 5. II.

f f°–¯f¾ff¾f°– °f°¾ff¾°– f¾ ½f–ff¾° °–#°–¯f°fff°f  f½°f°°–¯–f¯f½f°–°f¾ff¾°–¾f°–ff °fff° ff°f°–¯–f¾°f ¾°f¾ff %%%% .°– ff°f°–¯–f½f°–ff" ¾¯¾° 9°f°–¾f–¾f °–f°  9f–fff  ¾°f°¾f½ f . 9f°–ff¾°fff° ½f°f°f–¾f9f°–°°" 9f–ff½f °–ff°–°f¾fff–ff°°f° ° @ff°––f½° O 9f°–ff°–ff° ¯ fff°–f°f°–f°–¯–ff–f¾–"°f°– %-f¾ffnf % °––f–f°" f" I 9f–fff fff°f°–¯–f ff°–¯f– –f°–½f°–ff f¾f ¾f°–f°°–¾f°––°f°f°–°°–¯–f ° .

f– ff°–f°f f°f°– ¾°f ¾°f°–¯–f½f°–fff°¾ff¾°– ½f–ff¾° ¾° ¾ff°–¯–f f°–  %%%°¾–°–¯–ff¾f¾ °¾f¾ff°– f °–°   . 9f°–ff¾°fff° %%%% ff½°f°°–¯–fff°f°f– –f°– 9f–ff½f fff¯f°°–¾fff°–¾f°–f°–f°°–f°  9f°–ff°–ff° %%%% @ff°–f°ff–f°°f°f–ff¯f°°–¯–f½°– 9f°–f ¾ff°–¾f°–f 9f– f¾f°– °°–#@f¯ °f#f° f¾¾f9f– f¾f %%%% °–¾f°––°f°f°––f–f¯°¯°– –¯°– ½  ¯ff¯f°f°–f–f°°–¾ff°–°¾" f–°½  %%%% ¾¯°–¯f½f– fff°f°– f f°–°– 9f°–f ¯f½f f°°–¾f°––°f°f°––f–f¯°¯" #¾f¯ f# I f¾° f°  9f°–ff°–ff° . ¾ ½f–½ff %%%9f–f½f¾°–f°–ff °f¯ff¾ ½°I   °f¾f¯f°– f½f ½°I  %%%°¾f°¾f°fff°f°–f°f°– 9f°f°f¯½ffff  f°° -ff¾¾ff¾°–½f–ff¾° ¾° °–¯–f %%%¯f¯f¾f¾f¾f°–¯¾°¾ff½° %%%-fff ½f°–ff¾f ° °°–f°° °f°–¾f°–  9f¾f ½f–ff¾° ¾° °–¯–f½f°–ff¾f ° ff°–¾–ff° f°––°f°  – °–ff°¾f½° %%%°¾fff°–f°f°–¯–ff¾f¯f°–½f f f¯f°°–½f¯f°f%$½%$.f¾°°–f.9¾f½ ¯¾° °–¯–ff½°   $f° f¾¾f½f– f¾f  %%%¯ff°f¾°–¯f° °–½f–½f½ff½¾ f–f¯f° ff¾f  °¾ff¯f°–¯–ff½°  9f¯f¯fff° %%%9f–f½f¾°–f°– ff°–f° –f°f½°f  9f°¯f°–ff° -f–°–¾f°–¾f°¾ °  9f–¾f¾f°f 9f–fff f°f½°¾ff°f f°–f–f°°–¯–f¾ff°–°f¾f 9f–¾° ¾°°f°–¯–f½f°–ff¾f ° ¾ff°– °f°–f°f ¾ff¯f°–f°– f°– ¾ff° °f¾f°f°- ¾°°– f f°–n¾f¯ f°f f°f  ° –ff- ¾°f°–¾f°–½¯½f°f ° °– ff  f¾f– 9 ¯f  ff°– ¾  °f f .

f°° 9°f°–ff°f°°- ¾°°–f¯f°–f ff–f°–  I f¾° f°  fff ff°°– f°–¯–f °°– °f¾f  9f–ff¾°–f f°–ff° ° f°f°–¯–f½f°°°f°– f½f¾fff°– ff°–¾f ½f– –f°– f¾°"  9f°°f°–°fff°  9f––f°f . .fff ff°–9½°°f°f––°–¾f°"  9f–½f½ff°–fff°   9f–fff °–ff°  .f–½f– –f °f °f¯¾- ¾°¾f¾  f¾ ½ff  -f¾f–f¾ff°°–¾f°–¯¾¾f¯  – f¯ ½ff  .

 .

 9f°–ff¾°fff° 9f–ff½f ½°I   9f°–ff°–ff° ½°I  %-f¾ffnf %  f°f½°¾f ¾°ff°–f–f°°–¯–f ¾¯¾° °f¾ff  f°° -f–f–f¯°f°–f¾f°–½f°–ffff°– f  –f¾ ¾f°––°f°–ff°– ¾°f °nn½ ffff¾  .  9f¾f 9f–f–f¯°–½f°–ffff°–¾f°––°f°–ff°– n °f  ¾°f °nn½ ffff¾  ¯ f°––°f°  – °–ff°¾f½°  – ° f f f¯f°¾f½f¯f°f½ $f° f¾¾f½f– f¾f½  .

ff°°–ff°¾f½f––f¯°–ff¾ ¾°f ¾°f°¾f½ f f °nn½ f f¾  ° °f°fff°f°–½f––f¯¾f¾f°––°f°   ¾°ff°–f°–ff¯–f¯° %%%% f½°f°°–¯–f¯f½f°–°f¾ff¾°–¾f°–ff  Jff°–°f°fff° %%%% ff½°f°°–¯–fff°f°f– –f°– fff¯f°°–¾fff°–¾f°–f°–f°°–f° I f¾° f° %%%% @ff°–f°ff–f°°f°f–ff¯f°°–¯–f½°– f°f½°¾f ¾°ff°–f–f°°–¯–f ¾ff°–¾f°–f f¯°¾f½f°–°–¾f½f°– ff¾ff¾ffff° %%%% °–¾f°––°f°f°––f–f¯°¯°– –¯°– ¯ff¯f°f°–f–f°°–¾ff°–°¾" ¯f¾f¯ f$-f°f°f–$f°f %%%% ¾¯°–¯f½f– fff°f°– f f°–°– ¯ff°–$9f–½f½ff ¯f½f f°°–¾f°––°f°f°––f–f¯°¯"  f °–°   ¾  fff 9f–ff¾°–f f°–ff° ° f°f°– ¾°f °nn½ ffff¾" 9f°°f°–°fff°  9f––f°f ½ff¯f°–¾¯¾° %ff¾ °nn½ ff ¾°f% 9f– ¾f½f° f°°–f°f¾f–f°  9f–fff 9f– f¾f¾f¯f°–¾ ¾°#9f°f f°–¾f f¾f# %f° f¾¾f½f– f¾f½ %  9f–ffff¾fff° 9ff°°f––°–f½f½f°f f°–f°– f¾ff°¾f °f¾f°–¾ ¾°" °f°–°fff– –f¾ ½f°¾f ¯  f°f f ½ 9ff°°°¯f –f°°–f–f° f°–¯–f¾¯¾° °f¾ff°–"°f°––f–f¯° °"  9f–fff  9ff°f°–f¾°––f¯°– ¾°f °nn½ f fff¾" ° f°°–f°–fff¯f°f¯½¯f¾°f°– ¯ff "  ¾°f °¾f½ f ff¾   f °–°  ½°I ½°I      ° ¾      9f¾f -ff°– ¾°f¯f½f°– °ff¾f °f¾f°– ¾ ¾° J½ ¾ f °– 9f–¾f¾f°f °–D 9½  f–f¯f° @¾f –f½ ½ ° ffff¾f° ff° 9f°¯f°–ff°¾f½f– f¾f 9f––f°f 9ff°¯¯f½f½f°–ff–ff°f°–¯–f¾f¾ff– ff°" °f°–°–¯f°–" 9f–fff  9f– f¾f¾f½f¯f–f°– ° 9f¯f°ff°¾f½f– f¾f ff°¾f½f– f¾f 9f––f°f 9f– f¾f¾f¾ ¾°#°–D# . f½f––f¯°– °¾f½ f  f f°f½°f°–f°½f°–¯½¯f¾°°–¾f f–f¯f° f¾ ¾°f °nn½ f f ¾f f ¾f°¾¯  9f¯f¯fff° .–f°f°–f¾f½½°f¾  9f°¯f°–ff°  fff°–¯–f¯f½f°–¯fff–½f°¾fff¾  9f–¾f¾f°f I 9f–½f½fff–f f¾f°f°–¾¯¾° °f½fff– 9°f°–°– n¾ f¯f°–¾f–¾f °–f°  -f–f¯°–f¾f°–¾f°––°f°  .

½f–ff¾f¯–f fff°–¯–f–ff°½f–ff½¾ ¯f– f¾f .

 9f°–ff¾°fff°  9f–ff½¾ ¯f¾f f 9f–½f½f¾°–f¾°–¾f– 9f–ff¾°–¯–f ff n 9f–fff°–¾ 9f– –f½°–¾¾f½f°– °ff  9f–ff°–°ff f¾f°°– .

  ' 9f–½f½f¾f°–ff                                                      .

 %9f¯f–f%   9f°–°f°–f¾½f°   ¯¾½f°– f   ½f°– f  –¾ @ ¾ f   f°–°f°–f¾½f° 9  ½°I      ½°I        f°° -ff–f–ff°– ff°–f¾°– °$¾ ¾°–  °f¾f   9f¾f 9f––ff°– ff°–f¾  f°––°f°  – °–ff°¾f½° .

 9f°–ff¾°fff° f f° f¾¾f½f– f¾f½ $f¯f°°–ff 9f–ff½f ½f°f°½   9f°–ff°–ff° f–f¯f° f ¾f nnf ½f¾nf °f°f %-f¾ffnf % f–f %9f°–f % 9f–½f½fff–f .fff–ff°– ff°–f¾°–f¾  f¾f°f°–¾¯¾° °f ff°–f¾ °f  9f¯f¯fff° f– f–f°°– f½f°–½f–°f°–½f¾f¾f°f°–  9f°¯f°–ff° ½°¾  f  °–ff°–f°ff½f°–f°ff°°¾ .

f° ¾¾ D°ff°¾f½f– –f°–ff°$f–f°°–  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ¯fff°–f–f°–¾ff°f½f½ff°––  °–°f°–½f–¾f°–¯fff  fff I %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  9f–ff¾¾ff f°–ff° I °–¯fff°f½f°f°f°–¯fff  .ff°–¾ff°– ff°–f¾¾ff°°–½fff ½f°–°–¾f½ ½°I    9¯f f¯ ff   .–f f¾f°––°f¯¾f –f¾ 9ff°ff°f°¯f½f½f°f f°–f°f°– f¾f"  9f––ff°– –f¾ 9f–¾f½f°  .–f–f¯°– –f¾  9f–fff °–ff° I f¾° f°  9f– f¾f°–¾ ¾°" ¯f¾f°–¯f°–½f f½f–ff½¾–ff°– ff°–f¾ #9f°f f°–¾f f¾f#f° f¾¾f½f– f¾f½ °f¯f¾f°–½°¾ffff°–½°¾    9f–ffff°–ff°  9f¯f–f 9ff°°f––°–f½f½f°f f°–f°– f¾ff° ¾f °f¾f°–¾ ¾°"  ¾f°–½°¾°f ff°–f¾  °f°–°fff–°f –f¾"  ¯¾½f°– f  9ff°¯¯°–¯f¾ff¾ff°–¯f°–  ½f°– f ¾ ¾°¾ff¾°–½f–ff¾° ¾° "°°–  f¾f°––f–f°¯½f°–¯f½f f°– ¯ff° ff°f¯f°fff°" ¾f°–½°¾°f ff°–f¾  9f–fff   ¯¾½f°– f  °f°–¯fff°f°–ff–¾ff f°¯°–  ¯¾½f°– f  °¾f½f¯f¯f–f°°–½f–¾f°– ¯fff–f°–½f¾f f "  °– ff°–f¾  ° °–¯–f½f°–°f°–½f¾f¾ffff°– –¾ J ° ¾ f f°f¾f¯–f f °–¾¯¾½f   .f– –f°–¯ff°°f–f°–¾fff–f¯°¾f¾f°– I 9f–fff ½f°–°–¾f½ °f°–¾¯¾° °f ff°–f¾¾f½f¯f¯f–f°°– 9f°°f°–°fff° ½f– –f°–¯–f°½¯f¾°¯f¾f °f¾f  9f––f°f #9f°f f°–¾f f¾f# @f°°–  .

½°I      f°° -f–f–f¯f°–f°–½f–ff¯ °–°– fff°–¯f–f f°– f–f°f–°f–f¯f°°–¯–f¾ff°– –ff f¾°–  9f¾f 9f––f¯°–¾ff°––ff f¾°– f°––°f°  – °–ff°¾f½° f f¾¾f½f– f¾f½  f–f¯f° f ½f¾f f¾f  9f¯f¯fff°  9f°¯f°–ff°  9f–¾f¾f°f 9°¾ff°f f°–f–f°°–¯ff°–f–f°–¾ff¾f f°f f°f f°f  ½ f¾°– f–f ¯f ½ff¾f°– f  ¯f– ¾¾f   ½f°–f–fff° ¯f–f° f .

¾f¯f°–  ¯°f  ¯f½½f°–f° f–ff°  fff  9f–ff¾¾ff f°–ff°  ° f°f°– f½ff° ff°¾f½f– –ff°–¾f°– ff°–f¾ 9f°°f°–°fff°  9f––f°f °f°–°fffff¯°–f°° –f°f#°f# 9f– ¾f½f° f–½ff¾f¯–f ff  9f–½f½ff°–fff°  9f–fff °–ff° 9f– f¾f°–¾f°–D¾f½f°#.¾f°–9°9   9f–ffff¾fff° ff°–f¾°f°f°–f°–#°f#° –f" ff°°f°f ° f°–f°f°–¯–ff°– °ff" °f°–ff°f°–¾ff°f–°f–f¯¾f½f–ff¯ °– °– fff°–¯f–f f°– f–f"  9f–fff f½f–ff¯ °–f°– fff°– f–f ¯f f°– °fff¯f°°f½f–ff °–¾f½f–fff°f°– –°f–f¯f°°–¯–fff–f°––ffff¾°– .

 9f°–ff¾°fff° 9f–ff½f  9f°–ff°–ff° 9f°–f ¯ff°–%%½f°–°–¾f½°f–°f–f¯f°°– ¾ff°–f¾°– 9f°–f ¯ff°–%%½f°–°–¾f½°f–°f–f¯f°°– ¾ff°––ff 9f°–f ¯f°–¯f°–fff°f–°f–f¯f°°– ½f–ff¯ °–°f¾ff°––ffff¾°– 9f°–fI 9f–ff¯ °–f°–¯–f¯ff¾ffff° f¯°f°–¾ff°––ffff¾°– 9f°–fI 9f–f¯ °–°f°–½f¯¯f¾f°–¾°¾f ½ °¾f ¯f¯°––ffff¾°–¾f½f– °–½f–°–¾f½ ¾ff°–ff–f°––fff¾°–¾f½ff°–½f°–¯f f°– f°–½f–°–¾f½ %%% °– f°f%%%%%%%°–½f– f¾f  Jff°–%%%%–f° ff°– f°f¾fff–f°  %%%%f–°–ff½ff½f°–f°f°–¯–f½f°–ff½  °– f°–ff%%%%%%%°–¾f°–f°  Jff°–%%%%%%f°f°–f°–f°–¯–f¯ff  I 9f–fff f¯f°°–ff–f°––ffff¾°–   ff°–%%%%%%%  f¾°–%%%%%%%% .D ff°–%%%%%%%  f¾°–%%%%%%%%  ff°–%%%%%%%  f¾°–%%%%%%%%   I f¾° f°  f¯ °–f°– f°–f¾f f# f°– f–f f¯f° °–ff–f°––ffff¾°–   –¾ @¾ f ½°I    ½°I      f°° -ff°––°ff°–¾f°f °–f°f°– °ff ¾ff¾½f°¾f½f¯f¯f–f°°–¯–f°f°–°f ½f°f°ff  9f¾f D–°ff°–¾f°f °–f f°––°f°  – °–ff°¾f½° f° f¾¾f ½f– f¾f½   f–f¯f° f ¾fffff° 9f–½f½fff–f 9f–¯f¯ff¾fff¾f°  9f°¯f°–ff°  9f–¾f¾f°f f¯f°°–ff–f°––ffff¾°–   ff°–%%%%%%%  f¾°–%%%%%%%% ff°–f° ff°–%%%%%%%  f¾°–%%%%%%%%  ff°–%%%%%%%  f¾°–%%%%%%%%  fff 9f–ff¾¾ff f°–ff° ° f°f°– f½ff° ff°¾f½f––ff°– ff°–f¾  9f°°f°–°fff°  9f––f°f 9f–½f½ff°–fff° f fff–f½f– ff–ff–ff¾f°–ff¾f°"  .

@f°°–f°ff–f°  9f–fff °–ff° 9f– f¾f°–¾ ¾° #@f @f–f½f– ff–ff f°–ff¾f°"  9f–ffff¾fff° f%° f°f°–¯–f½f–¯f¯ff ¾f½f– ff ¾¾f ff¾f°f°–°f f°––¾f¾ ¾°" % f°°f°¯f–f¾¾f½f–f¾f¾fff¾f°" 9 n%°f°–¯f°–ff¾f¾ f¾f f–f°––f–f¯°– °f¯f" % f– –f°– f½f°–½f°°f¾fff¾f°°f–°ff–f . °–¯–ff –ff°–¯f––°– °–f  9f–fff   f° °–f  ¾f$°ff f¾f° ff°    .

f f f°––f  °f°°–¯–ff¾f¯ff° € -fff¾°f°– – – ¯ffff°–fff¯f° -f–f¾f°–n  .ff¯°–°f f°f½°    n f½f¯f¯f–f°°–¾f ¯°–¾f°f °–f°– ¾¯¾° °f¯–ff¾½f°  °–f¾f°f°–½f°°–f ¾–f°–fff°¯  .fff¾f°– f– %%%% .f¾f¯f°––f¯ff¾f°–½f°–¯f ff°–°– f  .–f¾½ f¯f– –ff°½f°–f¾ ° f¯ff¾f°  °– ¯¾f– °f– f ff°–¾f  ¾½°f#½ff° ff#½f°f°  f° °–f      9f–fff 9f–f¯ f°f°–¯–f½f°–ff°f°f–½f½ff°–¾f°f °–ff°¾f °f¾f ¾ff°–f°–½°f °–ff¯f°–f°– f° °–f 9f––f¯°– °f¯f 9f–°–f½ 9f–½½°– ½°°– f 9f–¾¾°–°– f ° f 9f–ff½°°– f¾f¾f¯–f– 9f– °°– f½f–f° 9f–fff°–¯–f f½ . 9f°–ff¾°f–ff° 9f–ff½f f 9f°–ff°–ff° 9f°–f 9f– fff°f°– ff ff–f¯f–f°°–f°–½°f¾f° °–f  Df°–¾   f° °–f  f¾f°f°–¯–f½f°–°–¾f½°f°–f°–½°f °–f °ff f¾f°°f°ffff¾ff° ¾f¾f¾f–f°–½f½ f°–°–°°–¾f– %%%% -f°–¯ff¾ ¯ff¾f¾ff° %%%% -f¾ff°°–¾f¾ff°¾f ff° %%%% -ff¯¾f½f°f°°–¯f–ff –f° %%%% ° °fff°–½f¯ °–½f–f° %%%% -ff–°–¯f¯ °– %%%% -f½f–½f¾f°°––¯ %%%% .f–¯f– f¾f°–¯–fff  f -fff°°–f°f½ f  -f–¯ n ° ¯fff°–¾ff¾  .f°f°–¯°ff°– °f f¾f %%%% -f– ff¾°–¯f°––f–ff %%%% .

f– –f°– f½f°–½f°°f¾fff¾f°°f–°f–ff°– ¯–ff –ff°–¯f––°– °–f° . 9f–f¯ff°– ¯–f¾ f 9f– f¯°–f 9f– ¯°– – 9f– ff  I f¾° f° .° f ½°I    ½°I      f°° -fff–ff°– f °–¾f°–f° n f  9f¾f 9f––ff°– f °–¾f°–f° n f f°––°f°  – °–ff°¾f½°  .–f–°f–ff°–f °–f %%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%% –¾ .

f–f¯f° ¾f ½f½ f f½ °  9f¯f¯fff°  9f°¯f°–ff°  9f–¾f¾f°f 9f––f¯°–½°– –°f°f¾f°f °–f  fff D–°ff°–¾f°f °–f  9f–ff¾°–f f°–ff° 9f°°f°–°fff°  9f––f°f -f–f°°f ff°–¾f°–ff°– f°–°–½f°–ff ¾f°°– f"°°–½f°–ff"  9f–fff °–ff° 9f– ¾f½f°f°–°f ff–°f°–½f°–ff" @fff°f°–½f––ff°–¾f°–f° f 9f– ¾f½f°f°–f¾°–½fff°°–½f–¾f  .

 9f°–ff¾°fff°  9f–¾f°–¯–f ff  9f–¾ f f°––  9f–½f½f¾f°–¯–f°ff½¾°f–°ff  9f°¯f°–ff°  9f–¾f¾f°f f¯°– °¾f½ f ff¾f ¾°f 9f°°f°–°fff°  f f°––f°–¯–f f °f°ff¾°f  9f– ¾f½f°f°–f°f°–f¯ff°¾ff°f°––°ff°– f f°–½f½ff°f°–f°f°–½f–ff¾   9f°–ff¾°fff°  9f–¾f°–¯–f ff  9f–¾ f f°––  9f–½f¾f°–¯–f°–¯–f°ff½¾°f–ff –¾ @¾ f  ½°$$.

ffn $.-  @€° ¾ °–f° f° ¾¾ ¾   ¯f°f¾¾½ ¾ © n  f° f  ¾   n   © n € ¾ ¯  ¾ ° n nf°¾   ¾ ½½¾f¾ f° ¾ fnn nf°¾   n °–  ° °– f¾¯f¾ ¾¾   –¾ @ ¾ f ½°I    ½°I      f°° -fff¾f°––°ff°– f °–¾f°– f° n f  9f–ff¾¾f–°ff°– f °–¾f°–f° n f f°––°f°  – °–ff°¾f½° f–f¯f° ½f½ f f½ °  9f¯f¯fff°  9f°¯f°–ff°  9f–¾f¾f°f f¯°– °¾f½ f ff¾f ¾°f 9f°°f°–°fff°  f f°––f°–¯–f f °f°ff¾°f  9f– ¾f½f°f°–f°f°–f¯ff°¾ff°f°––°ff°– f f°–½f½ff°f°–f°f°–½f–ff¾  .9 D--.-9DD@   -f¾f¾f–f°–¯–ff°°–°f°–¯f½f°– D°ff  -ff¾¾° ¾f½f°  D°f°–¯fff°–½f– ¾¾   9f¯f¯fff° 9f –f°–½f° 9f–fff 9f–¾f–°–¯–f ff 9f–¾ f f°–– 9f–ff¾f½f–ffff –¾ f   @.

 9f°–ff¾°fff°  9f–¾f°–¯–f ff  9f–¾ f f°––  9f–½f¾f°–¯–f°–¯–f°ff½¾°f–ff  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful