Ika – 13 ng Hunyo, 2011 Filipino VI – 3 Filipino VI – 6 I.

---------------------------------------------

Lunes

Layunin: Nakikilala ang payak na pangungusap ayon sa kayarian Paksa: Payak na pangungusap ayon sa kayarian Sanggunian: Budget ng Gawain sa Filipino 6, Wika Gintong Pamana 6 Ph. 226-229/Filipino sa makabagong panahon ph. 158-161/Ang wikang Filipino ng mga Pilipino 6 ph. 211-214 Kagamitan: Aklat, tsart at larawan Pagpapahalaga: Mabisang pakikinig sa nagsasalaysay.

II.

III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Pagsasanay Uriin ang Sumusunod na mga pangungusap at lagyan ng bantas ang bawat isa. 1. Wow ang gwapo talaga niya. 2. Ikaw ba ang nakapulot ng aking pitaka? 3. Sa iyo ba ang mga gamit ditto 4. Pakiayos ang mga tasa sa lagayan ng pinggan 5. Nabasag ang mga baso kanina B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak - Pagpapakita ng larawan - Tanungan at Sagutan. 2. Paglalahad ng aralin - Pagbasa ng maikling sanaysay 3. Pagtatalakay sa aralin a) Suriin ang mga pangungusap na nakalimbag na pahilis. b) Ano ang inilalarawan ng sanaysay? c) Aling Pangungusap ang nauuna ay panaguri at nahuhuli o nasa gitna ang simuno? Ano naman ang tawag sa ayos na ito ng pangungusap? 4. Paglalahat:

Dalawang ayos ng pangungusap

C. Pangwakas na gawain. a. Pangkatang Gawain. Pangkat I. Pangkat 2 Pangkat 3 Pangkat 4 Pangkat 5 Sumulat ng maikling talata tungkol sa paksang “Ang kasaysayang hindi ko malilimutan. Gumamit ng mga pangungusap sa nasa karaniwan at di-karaniwang ayos. b. Isulat sa patlang kung ang pangungusap ay nasa karaniwan at di-karaniwang ayos. ____1. Ang bawat pag-upo ng magiging pangulo ng Pilipinas ay talagang makasaysayan. ____2. Si Emilio Aguinaldo ay unang nagging pangulo ng Pilipinas. ____3. Ang Kauna-unahang pangulong babae ay si Corazon C. Aquino. ____4. Siya ay ama ng wikang Pambansa. ____5. Si Manuel L. Quezon ang naging pangulo ng makasariling pamahalaan. c. Tukuyin ang ayos ng pangungusap kung ito’y nasa karaniwang ayos gawing di-karaniwang at bise-bersa. ____1. Nakakatawa ang nagyari sa akin noong linngo. ____2. Ang taking ng aking sapatos ay biglang nabali. ____3. Nagtawanan ang mga nakakita sa nangyari. ____4. Ang isa pang natitirang takong ng sapatos ay binali ko na rin. ____5. Dinala ko ito sa pagawaan ng sapatos upang makakita ng bagong taking. IV. Pagtataya: Tukuyin ang ayos ng pangungusap isulat ang K kung karaniwang ayos at DK kung nasa di-karaniwang ayos. ____1. Nakakaiyak ang pinanood kong pelikula. ____2. Nakakaawa ang nangyari sa batang si Trudis. ____3. Siya ay ulila na sa ina. ____4. Ang kaawa-awang bata ay nagtitinda ng sampaguita. ____5. Dito nanggagaling ang kinakain nilang mag-ama. V. Kasunduan: Gumawa ng (5) limang pangungusap na nasa karaniwang ayos at pagkatapos ay gawing di-karaniwang ayos ang nabuo. Halimbawa: 1. Pinatuka ni Dan ang manok. - Ang manok ay pinatuka ni Dan.

Karaniwang ayos Ang ayos ng pangungusap kung ang panaguri nito ay nauuna sa simuno, walang (ay)

Di-karaniwang ayos Ang ayos ng pangungusap kung ang simuno nito ang nauuna sa panaguri, may katagang (ay)

sagutan at pagpapahalaga. Tanong pangganyak: Bakit nilisan nina Datu Puti ang kanilang bayan? 2. Malapit nab a ang Bangka kung ito’y dadaong? 5. 15 Kagamitan: Aklat.Tanungan at Sagutan.Pagpapakita ng larawan -Ipasalaysay sa mga bata kung anong uri ng pamayanan mayroon sila. Tinawag ni ate ang mga kaibigan 2.Ika – 14 ng Hunyo.Pagbasa ng mga bata ng kwento . 2011 Filipino VI – 3 Filipino VI – 6 I. Pagganyak . 3. Nagbigay ng mamahaling handog ang mga Datu sa mga Ati na kanilang dinatnan. Ano ang mga mabubuting aral na natutunan natin mula sa binasang kwento? C. Pagsubaybay ng guro 5. Paano nagsimula ang pagmamahalan ng mga babae? 6. 3. Paglalahad ng aralin . IV. --------------------------------------------- Miyerkules Layunin: Nakikilala ang payak na pangungusap ayon sa kayarian II. 2011 Filipino VI – 3 Filipino VI – 6 I. 244-276 Kagamitan: Aklat. Bago bumasa ipaalala ang mga pamantayan sa pagbasa ng tahimik. Ikaw ba ay nagkukunwari kung nagbabalatkayo? B. Pagganyak . Panlinang na Gawain 1. Ikaw ba ay nagpapakumbaba kung ikaw ay nagiging mahinahon? 3. --------------------------------------------- Martes Ang handog ba ay maaring maging daan tungo sa mabuting pagtitinginan? V. Sagutin ng oo o hindi at ipaliwanag kung bakit. Natatakot ka ba kung ikaw ay kinakabahan? 2. Ika – 15 ng Hunyo. Tandang aralin Magbasa pa ng iba pang uri ng dula-dulaan at isulat sa note book ang mga mabubuting aral na natutunan natin mula sa binasang kwento? 4. Pampaganda ba ang palamuti? 4.“Wastong gamit ng likas na yaman” .Tanungan. sagutan at pagpapahalag.. Ang mga laruan ay nagkalat 3. . Maykatumbas na handog ang mga Ati na ibinigay sa kanila ng mga Malayong Datu. 1. 1. Pagsasanay Basahin ang pangungusap ang lagyan ng K kung nasakaraniwang ayos ang patlang at DK kun nasa dikaraniwang ayos naman. Linisin mo ang pinagkainan ng mga bata 4. Ano ang kapalit ng kanilang handog ng mga datu? 5. Filipino sa bagong siglo ph. Masipag magbasa si Anita 2. 2.Pagbasa ng maikling sanaysay 3. 1. 2.Pagsubaybay ng guro . Balik aral Ayos ng pangungusap B. . tsart at larawan Pagpapahalaga: pakikisama at tiwala sa iba III. Pamamaraan A. b) Suriin ang mga pangungusap na ibinigay ng mga bata. ipaliwanag. Pagbasa ng kwento ng mga bata 4. Paano ipinakita ng Malayong Datu ang kanilang katapatan? 4. 2. 1. 3. II. Bakit kinakabahan sina Datu Putin g maraming tao sa pampang? 2. tsart at larawan Pagpapahalaga: Mabisang pakikinig sa nagsasalaysay. Ang pangamba ng mga babae ay pinawi ng magandang pananaw ni Datu Puti. 1. Ayusin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari 1-5 nasa tsart. Pagtatalakay sa aralin a) Mula sa kwentong binasa mangalap ng mga pangungusap. Layunin: Nakakabasa ng kwento ng may pang unawa Paksa: Pagbasa ng kwento ng may pang-unawa Sanggunian: Budget ng Gawain sa Filipino 6.Pagbasa ng maikling sanaysay . c) Magpakita ng mga pangungusap na may iba’t-ibang kayarian.Tanungan . Mga tanong. Panimulang Gawain 1. sagutan at pagpapahalaga.Pagtatakda ng pamantayan . Ibigay ang iyong palagay sa bawat sitwasyon. Si Alena ay matalino 5. Wika Gintong/ Landas ng wika ph. Nakasusuklam ba ang natutuwa? 6. III. Paglalahad ng aralin . Panlinang na gawain. Pamamaraan A. Pagpapahalaga Basahin ang mga sitwasyon hango sa kwento. Paksa: Payak na pangungusap ayon sa kayarian Sanggunian: Budget ng Gawain sa Filipino 6. Paghahawan ng balakid. Panimulang Gawain 1.Pagpapakita ng larawan . Bakit kinatatakutan ang mga bagong? Sila ba ay nagbabalatkayo? Nawala ba ang kaba sa kanilang dibdib? 3. Magkakaroon ng tanungan.

Pag-aralang mabuti ang mga ibinigay na halimbawa sa aralin.Binubuo ito ng dalawang sugnay na makapag-iisa na pinagugnay ng (at. Aklat: Landas ng wika Kagamitan: Aklat. tanungan at sagutan. Mnga tanong: 1. 5. a. 3. (PP+PP) =Binubuo ito ng isang paksa at isang panaguri (PP+TP)=Binubuo ng isang paksa at dalawang panaguri (TP+PP)=Binubuo ng dalawang paksa at isang panaguri. (PP+TP) isang paksa at dalawa ang panaguri. B. Paglalahat: Payak na pangungusap Binubuo ito ng isang sugnay na makapagiisa. __________magpapakita ng pagmamahal sa may sakit. subalit. Ang Nanay at Tatay ay nagkakasundo at nagmamahalan. Sina Manny Paqiao at Efren bata Reyes ay mga Pilipino at kapwa magagaling sa Isport. Ang guro ay mabait at maunawain 5. 2. ngunit. ____2. ____3. Paglalahat: Magbigay ng halimbawa ng tambalang pangungusap gamit ang mga katagang (at. Kasunduan: Gumupit ng larawan sa dyaryo at magasin idikit ito sa journal at sa ibaba nito gawan ng iba’t-ibang pangungusap na nasa apat (4) na kayarian. -Pag-usapan. Kumain ng masustansiyang pagkain kaya __________. 4. Paksa: Pagkilala at paggamit sa tambalang pangungusap Sanggunian: Budget ng Gawain sa Filipino 6.Suriin ang mga pangungusap na nasa tsart 1. 1. Punan ng parirala o sugnay ang patlang upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Ang ____ ay dinala sa pinakamalapit na ospital. Isulat ang (PP+PP) kung isang paksa at isang panaguri. Sa Tondo siya ipinanganakat ditto siya nagsimula. 3. ____5. Layunin: Nakikilala ang tambalang pangungusap -Nagagamit ang wastong pang-ugnay sa tambalang pangungusap. 2. Pangkat 2 Pangkat 3 Pangkat 4 Pangkat 5 (Nasa activity card) b. IV. 2. A. 3. C. (TP+PP) dalawang paksa at isang panaguri. Si Jose Rizal ay isang bayani. Pangwakas na gawain. 2. 1. 2011 Filipino VI – 3 Filipino VI – 6 I. 1. Mahirap lamang si Bonifaciongunit ang pagmamahal niya sa bayan ay higit pa sa kanyang sarili. May simuno/paksa at panaguri at may buong diwa Binubuo ito ng apat na kayarian Ika – 16 ng Hunyo. (PP+TP) isang paksa at dalawa ang panaguri.Ang tambalang pangungusap ay kung may dalawa o higit pang kaisipang ibinibigay na pinag-ugnay ng isa. III. Ano ang mga katagang ginamit na nagpapakita ng pagkabuo ng dalawang pangungusap? 3. 2.(TP+TP) dalawang paksa at dalawa ang panaguri. Si Andres Bonifacio at Jose Rizal ay kapwa bayani. datapwat at samantalang.4. Si Nida at Santi ay magkapatid. ngunit. V. 4. Pagtataya: Kilalanin ang payak na pangungusap.Ilahad ang maikling talata. 1. Ang mga mag-aaral ay masayang nag-aaral. (TP+PP) dalawang paksa at isang panaguri. Si Jose Rizal ay manggagamot at bayani. a. Pangkatang Gawain. Pangkat I. . Ang magsasaka ay masipag 4. Ano ang tawag dito? Pagtatalakay sa aralin . 3.Payak na pagungusap (PP+PP) (PP+TP) (TP+PP) at (TP+TP) Pagwawasto ng takdang aralin Panlinang na Gawain Pagganyak . 2. tsart at larawan Pamamaraan Panimulang Gawain Pagsasanay Suriin ang sumusunod na pangungusap. ____1. 3. Paglalahad ng aralin . 2. Isulat ang (PP+PP) kung isang paksa at isang panaguri.Pagpapakita ng larawan . Si Rita ay sasayaw at await Balik aral . ____4. _________ ang Tiyahing may sakit. (TP+TP)=Binubuo ng dalawang paksa at dalawang panaguri C. Ang pusa at aso ay lagging nag-aaway. 4. subalit at samantalang) Pangwakas na gawain Pangkatang Gawain. --------------------------------------------- Huwebes II. 3. 1. (Nasa activity Kard) . Anu-ano ang mga napansin natin sa mga pangungusap?.(TP+TP) dalawang paksa at dalawa ang panaguri. Ginagamot ng makataong doctor ang may sakit.

Encyclopedia. Aklat: Yaman sa pamana 6 p. samantalang ang langit sa kanluran ay madilim ____4. Paglalahat: Diksyunaryo = Talatinigan o talahulugan na naglalaman ng mga piling salita ng isang wika na inaayon ng paalpabeto. --------------------------------------------- Martes Ika – 20 ng Hunyo. Sanggunian: Budget ng Gawain sa Filipino 6. ____1. sobrang tapang c. Tuwang-tuwa ang kanilang mga magulang at ibibili raw sila ng magagandang regalo. 2011 JOSE RIZAL DAY Lunes Layunin: Naibibigay ang pagkakaiba ng diksyunaryo.203. Diksyunaryo at Encyclopedia? 3. a. Tagpi-tagping damit ang suot niya kahapon. bagong pingan d.75. maingay d. Ang tema ng palatuntunan ay kapayapaan at pagmamahalan sa kapaskuhan. puputulin na d. maraming putol b. Pagsasanay Suriin ang salitang nakalimbag nang pahilis at piliin ang kasingkahulugan nito. Pagwawasto ng takdang aralin B. Isulat ang pangugnay na ginagamit sa pagbuo ng tambalang pangungusap. bawat bahay d.Gumupit ng larawan at pagtambalin gamit ang mga katangang ginagamit sa tambalang pangungusap. magkakadagan b.197 Kagamitan: Atlas. ____3. ____1. II. III. encyclopedia at atlas. kanilang bahay b. Ang Hapon ay bansang pang-technical at ang Pilipinas naman ay basing pang-agrikultura ____2. ____2. Sasama ba tayo sa pamamasyal o pupunta muna tayo sa palengke? V. Patung-patong ang mga pingan sa tindahan. Ang palayok at kawali ay bago pa. Pagtataya: Basahin ang sumusunod na pangungusap. 2.isang pingan c. Pamamaraan A. IV. dalawang putol c. a. a. nagpuputol 2. 1. Pagwawasto at pagtatalakay Biyernes Ika – 21 ng Hunyo.186.encyclopedia at diksyunaryo) -Pag-usapan. Panimulang Gawain 1. 48/Masining at MP sa Fil 6 p. . masungit b. maraming tagpi d. a.Payak na pagungusap (PP+PP) (PP+TP) (TP+PP) at (TP+TP) 3.may isang tagpi c. Pagganyak . makulit 4. Masasabi mo ba ang pagkakaiba ng mga Atlas. Maraming kalye ang binaha at maraming puno ang naputol. Pagtatalakay ng aralin: Sinu-sino ang mga pilipinong nabanggit sa seleksyon? Anu-anong mga imbensyon ang nagawa ng mga sumusunod? A.Pagpapakita ng mga sumusunod na bagay (atlas. ginupit gupit 2. Aklat. Encyclopedia = Aklat o katipunan ng mga aklat na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa lahat ng sangay ng karunungan na ang mga lathalain ay inayos sa mga titik ng alpabeto. 152. ating bahay 5. basag na pingan 3. Kasunduan: . 2011 Filipino VI – 3 Filipino VI – 6 I. Pagtataya 3. Pagsubaybay ng guro 5.Paksa: Pagkakaiba ng diksyunaryo. Ang mga kandidato ay nagtutungo sa mga bahay-bahay para mangampanya. Kaytapang-tapang mo naman a. Panlinang na Gawain 1. Putol-putol na ang mga kahoy sa bundok. ____5. Ibig kung maging Nars at pagkatapos ay pupunta ako sa America. II. may kulay b.b. Sa silangan ang langit ay maaliwalas. Isulat ang TP kung ang pangungusap ay tambalan at P kung payak. Balik aral . encyclopedia at atlas. Pabibigay ng panuto 2. Diksyunaryo. Sa umaga ay sumisikatl ang araw subalit bsa hapon umuulan naman. ____5. Ika – 17 ng Hunyo. isang bahay c. tsart. Layunin: Nasasagot ang mga tanong -Nakasusunod sa panuto. Agapito Reyes B. ____3. Lagumang pagsusulit: III. Mayaman an gating kapaligiran ngunit unti-unti na itong nawawala. ____4. Pamamaraan 1. . 2011 Filipino VI – 3 Filipino VI – 6 --------------------------------------------SUMMATIVE TEST I. Eduardo San Juan atbp. tanungan at sagutan. Pagsagot ng mga bata 4.

___ Sumama siya sa isang misyon sa Hapon. Gusto mong mapag-aralan ang ibat-ibang uri ng mapa. Aklat o Katipunan ng mga aklat na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa lahat ng sangay ng karunungan.Problema C. Hindi totong balita B. 2. ____2.197/ Landas sa pagbasa 102. 74. ___ Nakita at tinulungan ni Lorenzo ang isang Lalaking sugatan. ___ Pagkalipas ng tatlong araw. Panimulang Gawain 1. Pinangalanan ni Nelson ng Ram ang tuta IV.Anu-ano ang mga panuntunang dapat isaalang-alang sa pagbibigay ng reaksiyon? Panlinang na Gawain Pagganyak . ___ Intusan siya na talikuran ang kanyang Pananampalataya.Bigo E.Mahinhin 2. II. Pagtataya: Isulat kung anong sanggunian ang tinutukoy ng mga sumusunod. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Kagamitan: Aklat at tsart. Tatanggapin mo ba o tatangihan ang alok ng mga tagausig? Ano ang iyong gagawin! Bakit? . . Kalipunan ng mga mapang nasa ayos ng isang aklat. Pagsasanay Hanapin sa Hanay B ang kahulugan ng mga salitang nasa unang hanay. 3. namatay si Lorenzo kasama ng iba pa. Sawim-palad 5. Inihatid ni Ram si Nelson sa iskul.Paano mo ipapakita ang iyong pananampalataya at pananalig sa Panginoon? . Balik aral Pagwawasto ng takdang aralin . B. Pagtataya: Pagsunud-sunurin ang mga pangyayari sa kwento. Diksyunaryo Ensayklopedya Atlas - ____1. Ayusin ang mga pangyayari ayon sa wastong pagkakasunod-sunod.Atlas = Katipunan ng mga mapang nasa ayos ng isang aklat. ___ Pagkalipas ng ilang daang taon. Kasunduan: . Pamamaraan A. Dalagang-bukid A. ___ Hinuli siya at ang kanyang mga kasamang pari At misyonero ng mga hapon. ___ Inusig ng mga kastila si Lorenzo sa salang pagpatay. ganap na Naging isang santo si Lorenzo.196.Paksa: pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Pangwakas na Gawain Paglalapat: A. Pangwakas na Gawain Paglalapat:  Pangkatang Gawain. Paglalahat: .Madaling maisaayos ang kwento ayon sa wastong pagkakasunod kung ito’y iyong mauunawaan at natatandaan ang mga sinyales na salita. C. Isulat ang mga bilang 1-8.Gawan ng buod ang mga kwentong binasa.Hayaan ang mga batang magbibigay ng pangyayari buhat sa kwento. Pangkatang Gawain. 167.kutsero 3. Nasagasaan ng isang motorsiklo si Ram.Sagutin ph. Aklat: Yaman ng pamana (w/p) 6/Masining at MP sa Fil 6 ph. Kasunduan: Magdala ng kanya-kanyang diksyunaryo.Kung ikaw ang nasa kalagayan ni San Lorenzo. 167-172. 3. Bukas-palad 4. 174-175 Pangkat II . 2011 Filipino VI – 3 Filipino VI – 6 --------------------------------------------- Miyerkules . Isulat ang bilang 1-5 sa kahon. III.May kilala ba kayong Pilipino na nagging santo? -Pagpapakita ng larawan. I.Magpagbigay D.Pagbasa ng kwento. . (Nasa activity Kard) IV. Basag-ulo 2. Iniregalo kay Nelson ang isang putimputi at kulot na kulot na tela. ____4.109. Sinasanay ni Nelson ng ibat-ibang trick si Ram. Talatinigan o talahulugan na naglalaman ng mga piling salita ng isang wika. B. Ika – 22 ng Hunyo.305. anong sanggunian ang gagamitin mo? V. Isulat lamang ang titik .Layunin: Naayos sa wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento.Pagbasa ng kwentong “Si Tambelina” Landas sa Pagbasa 6 ph. Pangkat I . ____3. Sanggunian: Budget ng Gawain sa Filipino 6. 1. ___ Dumaranas ng matinding pagpapahirap si Lorenzo sa kamay ng mga Hapon. Aling sanggunian ang gagamitin mo kung ibig mong malaman ang kahulugan ng salitang hunos? ____5. C. Hanay A Hanay B 1. Balitang. . Paglalahad ng aralin: . Muling balikan ang mga pangyayari? 4.“Istambay” Pangkatang Gawain. “ San Lorenzo Ruiz” Pagtatalakay sa aralin: .

Mikrobyo c. diksyunaryo at encyclopedia. 2. 3. Pagsasanay Basahin ang sumusunod na pahayag. Aklat: Yaman sa pamana 6 p. 2011 Filipino VI – 3 Filipino VI – 6 I. Gamitin sa pangungusap ang bawat salita sa talaan. Gawain: A. Kalipunan ng mga mapang nasa ayos ng isang aklat. Sanggunian: Budget ng Gawain sa Filipino 6. mikrobiyo. Kasunduan: . III. Hanapin ang ilan pang impormasyon tungkol sa: a. ____1. B. II. 4. IV. Talatinigan o talahulugan na naglalaman ng mga piling salita ng isang wika.Nagamit ng wasto ang sanggunian 4.Anu-ano ang diksyunaryo. Diksyunaryo Ensayklopedya Atlas 2.Ika – 23 ng Hunyo. Bio-gas b. Kristianismo b. Panimulang Gawain sa pagbasa 1. Pamantayan sa pagbasa B. ____3. Mga unang tao sa pilipinas D. pen. 2011 Filipino VI – 3 Filipino VI – 6 --------------------------------------------- Huwebes C. Pangkatang Gawain. tsart. Sumasamba/Nananalig/Salinlahi Lumalang/Pagpapala Ika – 24 ng Hunyo. 3.Paksa: Pagagamit ng pangkalahatang sanggunian gaya ng: diksyunaryo. 203. . V. Pagpapahalaga: Rubrics: 5.Pagbasa sa seleksyon “ Ang USA” . Gawain sa pagbasa 1. generator C. Work type study reading Pagsasanay 6 Ang USA DRP ph.Ipakita muli ang sumusunod. (Nasa activity Kard) B.Hindi naunawaan ang paggamit sa sanggunian. encyclopedia at atlas. II. ____4. grap. 152. 186 at 197 Kagamitan: Atlas. Pamamaraan A. 2. Hanapin sa diksyunaryo ang kahulugan ng mga sumusunod na salita: a.Walang naunawaan. 3. Itala ang mga mapang matatagpuan sa atlas. 12-13 Kagamitan: Tsart. Anaerobio d. Aklat.Hanapin sa diksyunaryo ang kahulugan ng mga ito. Lumot e. 1. (atlas. anong sanggunian ang gagamitin mo? Balik aral . Alat o Katipunan ng mga aklat na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa lahat ng sangay ng karunungan. I. --------------------------------------------- Biyernes diksyunaryo Paksa: Natutukoy ang bilis na may pang-unawa sa binasang seleksyon. Layunin: Nagagamit nang wasto ang pangkalahatang sanggunian gaya ng: diksyunaryo. encyclopedia at atlas? Ano-anung ang kaalaman at impormasyon ang makukuha dito? ensayklopedya atlas Pangwakas na Gawain Paglalapat A.May kaunting kalituhan sa paggamit ng atlas. Aling sanggunian ang gagamitin mo kung ibig mong malaman ang kahulugan ng salitang hunos? ____5. krayola at orasan III. ____2.Diksyunario lang ang alam gamitin 1. 152-153) Pagtatalakay sa aralin Paano nagiging kapakipakinabang ang basura ayon sa binasang seleksyon? Ano ang tinatawag bio-gas. Paglalahad: Pagbasa sa pamagat ng kwento. tanungan at sagutan. Encyclopedia. encyclopedia at atlas? Panlinang na Gawain Pagganyak . Paglalahad Pagbasa sa maikling seleksyon “Pakinabang sa basura” (Landas sa pagbasa ph. Panimulang Gawain 1. anaerobio atbp.Pagwawasto ng takdang aralin . Diksyunaryo. Gusto mong mapag-aralan ang ibat-ibang uri ng mapa. 48/Landas sa pagbasa 6 p. Piliin ang titik ng tamang sagot sa loob ng kahon. Pagganyak .encyclopedia at diksyunaryo) -Pag-usapan. encyclopedia at atlas. Pagganyak .Paano mo mapapangalagaan ang mga usa sa kagubatan? Ano ang iyong maitutulong? 2. Paano ninyo mabibigyan ng kahulugan ang mga sumusunod na salitang ito? Ano ang gagamitin nyo? Paglalahat: Paano ang wastong gamit ng diksyunaryo. Sa paggamit ng ensayklopedya. plantsa.

Pagtatala ng iskor d. IV. Pangwakas na Gawain 1. Pagwawasto ng mga bata.Ipagawa sa mga bata ang mga gawain pagkatapos magbasa. C.C & D.B.Pagpapasa ng aklat. Pag-grap ng iskor sa pang-unawa.. 2. Pagtala ng kinalabasan kung A. . Pagkatapos bumasa a. Pagpapaskil ng wastong sagot b. c.

III. 2. Paggawa ng bio-gas III. 2010 Wednesday Filipino VI-7 6:55-7:55 . Pangwakas na Gawain Paglalapat: A. I. I. Suportang detalye August 10. Isang puntos na balangkas A. Pagtataya: Buuin ang sumusunod na balangkas sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga inpormasyon mula sa binasa. 3. Pamamaraan A.(Pamagat) I. 2. tunay na bagay. (Nasa activity Kard) (Pangkat 1-5) B. ______________________________ V. Sumusuportang detalye B. “Pakinabang sa Basura”.Paano kaya natin mapapakinabangan ang basura? Pagusapan. II. Pangunahing kaisipan 1 Filipino VI-7 Filipino VI-8 I. plashcard. Activity card. 152-153. Paglalahad ng aralin: Pagbasa ng seleksyon? “Pakinabang sa Basura” Landas sa pagbasa 6 ph. Sumusuportang detalye B. Layunin: Nakagagawa ng balangkas ng kwento/seleksiyong binasa. IV. 6:55-7:55 7:55-8:55 A. 2. B. Isang puntos na balangkas A. 2010 Tuesday II. Pagpapahalaga: Makakagawa ng balangkas ng wasto. Balik aral 2. Pangunahing kaisipan 1 A. Panimulang Gawain 1.1 Pagwawasto sa takdang aralin. II.2 Magbigay ng matanlinhagang salita at gamitin sa sariling pangungusap B. Aklat: Landas sa pagbasa 6 ph. 205-216 Kagamitan: Aklat. Suportang detalye II. Ang unang pagsulat ng makata. Maaring isulat ang balangkas sa anyong parirala o pangungusap. Buuin ito at dagdagan ng iba pang pagunahing paksa sa unang puntos. IV. Pagganyak Tanong: . Pagtatalakay ng aralin: Paano nagiging kapakipakinabang ang basura ayon sa binasang seleksiyon? Ano ang tinatawag na bio-gas? Paano mo muling maisalaysay ang maikling seleksiyon sa wastong pagkakasunod-sunod? Anong ayos ang gagawin mo upang mapadaling matandaan at maunawaan ito? 4. Panlinang na Gawain 1. Kasunduan: . Pormat: Halimbawa Pamagat I. Sanggunian: Budget ng Gawain sa Filipino 6. Ang malawak na pananaw ng makata. Paksa: Paggawa ng balangkas. 154-155/Yaman ng wika at panitikan 1 ph. Basahin ang sumusunod na balangkas.Bumasa ng maikling pabula pagkatapos igawa ng balangkas na may isang puntos at ikalawang puntos. ______________________________ III. Mga basurang ginamit sa bio-gas II. Sumusuportang detalye August 11. Mga gamit ng bio-gas V. Ang katangian at kapanganakan ni Jose Corazon de Jesus. Sumusuportang detalye B. Pangkatang Gawain. 2. 1. C. Paglalahat: Ano ang maaari nating itawag sa kabuuan muli ng kwento sa pamamagitan ng pagsulat ng mahalagang paksa buhat dito? Ang Balangkas: Ay binubuo ng mga pangunahing paksa sa ikalawang antas at mga detalyeng sumusuporta dito. Laro: Unahan sa pagbibigay ng katuturan/kahulugan ng matatalinghagang salita na ipapakita ng guro. tsart.

40-43.1 Pagwawasto sa takdang aralin. hanay A.Kaugalian V. Pagganyak August 12. Pagsasanay C. Paglalahat: Kagamitan: Aklat. II.Ano ang karaniwang salita na ginagamit sa paghahambing Sanggunian: Budget ng Gawain sa Filipino 6.Pagbasa ng isang Usapan “Musikang Pinoy 6 Ph.mapuputi ang alon F. Panimulang Gawain 1. paghahambing na salitang gaya at kasing.Pagwawasto sa takdang aralin Sumulat ng maikling talata na ginagamitan ng . plaskard at tsart. Kasunduan: 2. 2010 Thursday .maganda Kasing ________ 3. Pagganyak Paghahambing ang mga makikita sa larawan.Ano-anu ang dapat tandaan sa paggawa ng balangkas. Aklat: Hiyas sa pagbasa 6 ph.Sa paghahambing ang dalawang bagay. Layunin: Nagagamit ang tuwirang paghahambing ng ng pagungusap. 2. B. 3. -Ikaw ba ay tagapag-alaga o tagawasak ng kalikasan? Pangkat V Filipino VI-8 7:55-8:55 - . Paksa: Ugnayang sanhi at bunga . Balik aral .Sino ang nakakaalam ng awitin ni Freddie Aguilar na “Anak” . Pagsasanay IV. 2. 4.2 Anu-ano ang dapat tandaan sa pag-gawa ng isang balangkas B. kasing. Filipino VI-7 6:55-7:55 2. madali itong Pagpapahalaga: Pagmamahal sa kalikasan nalalaman na paghahabing sapagkat karaniwang A.Saan inihalintulad ni Freddie ang kanyang mga awiting pananalita inaawit? II. tsart at larawan . ____ tayog ng alapaap ang kanyang mga pangarap. Pamamaraan 5. perlas ng dagat A. -Pagpapakita ng larawan.Ihambing ang buhay ng tao sa iba’t-ibang bagay. dalawang magkaibang bagay na ginagamitan ng mga salitang B. Kagamitan: Aklat. Paglalahad ng aralin: Filipino VI-8 7:55-8:55 . Panlinang na Gawain 1.Pagpapakita ng larawan Gamitin ang salitang gaya at kasing. Layunin: Natutukoy ang ugnayang sanhi at bunga nang .sama ng loob Gaya ng _______ 4.Sa ilang wika isinalin ang awiting “Anak” ni Freddie Aguilar? inilahad sa kaisipan sa pamamagitan ng mga narinig na . Isulat ang katagang gaya o kasing sa patlang upang mabuo gaya. Walang ______ ano ang kangyang mga mata. 109-112 4. Gumamit ng gaya at kasing sa pagbuo I. C.umunlad Kasing ________ 5. pawing kaligayahan MUSIKA Gaya ng _______ 2. Sanggunian: Budget ng Gawain sa Filipino 6. 3. Ang buhay ng tao ay _______ ng isang awitin. Pagtataya: Piliin sa hanay B ang kahulugan ng matalinghagang salita sa Gamitan ito ng katagang gaya at kasing. . Kasing ________ Pangkat II Gaya ng _______ Gumawa ng (5) pangungusap na ginagamitan ng Kasing ________ salitang gaya. Paglalapat: A. 148-151. kasing. III. ___ 1. A. 43-44 3. Landas sa ng dalawang magkaibang bagay? pagbasa 6 ph. ito ng katagang gaya at kasing. ang diwa ng pagungusap. Pangwakas na Gawain Gamitan ito ng katagang gaya at kasing.Paghambingin ang pamumuhay sa lungson sa probinsiya. . marikit B. paraiso ang buhay.Paksa: Paggamit ng salitang gaya. Pangkatang Gawain.Pag-usapan bago ipaawit sa mga bata. Panimulang Gawain ginagamitan ito ng mga katagang gaya at kasing. Pagtatalakay sa aralin: I. Walang ____ ganda ang buhay nila sa lalawigan. 2. Krus sa dibdib E. Panlinang na Gawain Pangkat IV 1. Gaya ng_______ Pangkat I Kasing ________ Gumawa ng (5) pangungusap na ginagamitan ng Katangian Gaya ng _______ salitang kasing. Ang buwan ay _______ ng pag-asa. Balik aral Pangkat III . Gamitan 2. Gaya ng_______ Hanay A Hanay B Kasing ________ 1. Lumawig D.

II. Isulat sa sagutang papel ang titik ng inyong sagot. Pag-iinit ng kapaligiran B. Ibigay ang magiging bunga nito. Ang dumi sa ilog. Paglalahad ng aralin . . 3. Isulat titik ang angkop na bungalamang ang titik . Iniwan ng mga kasamahan f. d.__________________ __________ 5.Pagbaha Sanhi Bunga b. ____10.Pagdumi ng tubig F. 2.2. Hindi makarating sa oras.__________________ __________ 4. Sa pamamagitan ng tsart. Pangwakas na gawain. Malakas ang bagyo.Pagdami ng tao E. “Tao. ____1. Pagsusunog ng kabunduka 5. Ibigay ang magiging bunga.Pagkamatay ng mga isda D. . Nawalan ng hanapbuhay. Paghuli ng hayop 3. Mga ginagawa ng tao Bunga 1. Paggamit ng dinamita 2. Nagbawas ng manggagawa. ____9. a. Mababang grado e. Napaglilipasan ng gutom. ____5. Nang may asido makasaysayan. IV. bumuo ng sanhi at bunga ng sumusunod na mga kaisipan. Sanhi Bunga 1. Tagapag-alaga ka ban g kalikasan? Pagtatalakay sa aralin a) Anu-ano ang mga pagmamalabis at pag-aabuso sa kalikasan ang nabanggit sa seleksiyon? b) Pano natin maililigtas sa pagkasira sa kalikasan? c) Anu ang mangyayari sa isda sa dagat kung gagamit ng dinamita? d) Magbigay ng iba pang paninira sa kalikasan na ginawaga ng mga tao. Sanggunian: Budget ng Gawain sa Filipino 6.Paglalapat a. ____8. Lulusog ang katawan mo. Sanhi Bunga Sanhi Dahilan Bunga Resulta/Kinalabasan C. Disiplina’y pairalin. ____4. . Pagtatapon ng basura sa mga ilog A. Ulang Asido III. Pangkatang Gawain.__________________ __________ August 16. 5.Pagbasa ng seleksiyon. Paglalahat: c. . ____7. 4. Nagkasakit ng ulcer i. 1.Tanungan at Sagutan. Nakalimot sa tipanan ng magkakaibigan. Baya’y paunlarin. Pag-aralan ang bawat dayagram lagyan ng angkop na sanhi o bunga. Nakatulog ng mahimbing. Nasiraan ng sasakyan sa daan. Nalalason ang tubig g. Masamang gamut ay iwasang upang humaba ang iyong buhay. Mahilig magbasa ng mga aklat. Mahinang umunawa ng binabasa. Basahin ang mga pangungusap tukuyin ang angkop na bunga o kinalabasan na nakatala sa kahon. b. Maraming nabuwal na puno. ____2. Pagpuputol ng punong-kahoy 4. Kasunduan: Magbigay ng iba pang paninira sa kalikasan na ginagawa ng mga tao. Kung iiwasan ang paninigarilyo. Pagtataya: Pagtambalin ang mga pangyayari na nagpapakita ng sanhi at bunga ayon sa binasa. 6:55-7:55 7:55-8:55 Layunin: Nakakagawa ng burador ng isang anecdota.__________________ __________ 2. ____6. Hindi nakakuha ng pambili ng pagkain.Pagkawala ng mga hayop C. Pangkat I. 3.__________________ __________ 3. Mga tsuper ay magbigayan upang aksidente ay maiwasan. 2010 Monday Filipino VI-7 Filipino VI-8 I. Nagutom c. Lumalawak ang kaalaman h. nagdadala ng sakit. ____3. 4.Paksa: Paggawa ng burador ng isang anecdota.

A. C. 6:55-7:55 7:55-8:55 III. Pagsubaybay ng guro. Sanggunian: Budget ng Gawain sa Filipino 6. Pamamaraan Panimulang Gawain Pagsasanay Gamit ng ensayklopedia. 2. Pag-usapan ang kanilang kamalian sa kanilang ginawang burador at kung papaano ang kanilang pagwawasto dito.Pag-usapan ang wastong paraan ng pagsulat. Pagwawasto sa ginawang burador ng isang anecdota. Pagpapasa ng mga natapos na ginawa. Kagamitan: papel at ballpen. III. 2. 1. Pagsulat ng mga bata. Pagsagot ng mga bata 4. Pagpasa ng mga ng mga natapos na gawa.Talakayin ang paggawa ng isang anekdota . Pangwakas na Gawain 1. Balik aral -Ugnayang sanhi at bunga 3. Pag-usapan ang kanilang kamalian sa kanilang ginawang burador at kung papaano ang kanilang pagwawasto dito. 2010 Friday ITEM ANALYSIS I. II. Nakasusunod sa panuto II. Pagtataya 3. August 19. To find out the strength and weaknesses. Get the objective of the test item. II. A. 3.Kagamitan: tsart. Layunin: Naiwawasto ang ginawang burador ng isang anecdota. atlas at diksyunaryo Panlinang na Gawain Ibabalik ng guro ang mga burador na naiwasto na. Pagsasanay Paggamit ng png-ugnay na sanhi at bunga. . D. 2010 Thursday Filipino/HEKASI/Character/MSEP UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT I. Pangwakas na Gawain 1. III. List down the correct answer. August 17. Pagsubaybay ng guro 5. papel at ballpen. Pagwawasto at pagtatalakay A.Pag-usapan ang naibahagi nilang pangyayari? . Activity 1. 2. 1. Pagsubaybay ng guro. Pabibigay ng panuto 2. 3. Ask the pupils to raise their hands to each correct answer. B. Panimulang Gawain Pagsasanay Gamit ng ensayklopedia. Pamamaraan A. Pangwakas na Gawain 1. 2. Pagsulat ng mga bata. August 20. 3. Panlinang na Gawain 4. III. Pagsubaybay ng guro. 1. atlas at diksyunaryo Panlinang na Gawain Ibabalik ng guro ang mga burador na naiwasto na. B. Pagsulat ng mga bata. Pagwawasto ng takdang aralin B. Panimulang Gawain 1. 2010 Tuesday Filipino VI-7 Filipino VI-8 I. B. C. Recording. Paglalahad ng aralin: .Nagkaroon nab a kayo ng isang katangi-tanging pangyayari sa inyong buhay? Anong pangyayari ito? 5. Item analysis per-subject. 2. Standard to be observed A. 5. 2. Finding the least mastered skills. 4. 2. Unang markahang pag-susulit. Pagpasa ng mga ng mga natapos na gawa. Pamamaraan 1. 1. Pagganyak . 3. Nasasagot ang mga tanong nang may pangUnawa.

 9f°–ff¾°fff° ½f°f°f–¾f9f°–°°" 9f–ff½f °–ff°–°f¾fff–ff°°f° ° @ff°––f½° O 9f°–ff°–ff° ¯ fff°–f°f°–f°–¯–ff–f¾–"°f°– %-f¾ffnf % °––f–f°" f" I 9f–fff fff°f°–¯–f ff°–¯f– –f°–½f°–ff f¾f ¾f°–f°°–¾f°––°f°f°–°°–¯–f ° .f f°–¯f¾ff¾f°– °f°¾ff¾°– f¾ ½f–ff¾° °–#°–¯f°fff°f  f½°f°°–¯–f¯f½f°–°f¾ff¾°–¾f°–ff °fff° ff°f°–¯–f¾°f ¾°f¾ff %%%% .°– ff°f°–¯–f½f°–ff" ¾¯¾° 9°f°–¾f–¾f °–f°  9f–fff  ¾°f°¾f½ f .

 ¾ ½f–½ff %%%9f–f½f¾°–f°–ff °f¯ff¾ ½°I   °f¾f¯f°– f½f ½°I  %%%°¾f°¾f°fff°f°–f°f°– 9f°f°f¯½ffff  f°° -ff¾¾ff¾°–½f–ff¾° ¾° °–¯–f %%%¯f¯f¾f¾f¾f°–¯¾°¾ff½° %%%-fff ½f°–ff¾f ° °°–f°° °f°–¾f°–  9f¾f ½f–ff¾° ¾° °–¯–f½f°–ff¾f ° ff°–¾–ff° f°––°f°  – °–ff°¾f½° %%%°¾fff°–f°f°–¯–ff¾f¯f°–½f f f¯f°°–½f¯f°f%$½%$.f– ff°–f°f f°f°– ¾°f ¾°f°–¯–f½f°–fff°¾ff¾°– ½f–ff¾° ¾° ¾ff°–¯–f f°–  %%%°¾–°–¯–ff¾f¾ °¾f¾ff°– f °–°   .f¾°°–f.9¾f½ ¯¾° °–¯–ff½°   $f° f¾¾f½f– f¾f  %%%¯ff°f¾°–¯f° °–½f–½f½ff½¾ f–f¯f° ff¾f  °¾ff¯f°–¯–ff½°  9f¯f¯fff° %%%9f–f½f¾°–f°– ff°–f° –f°f½°f  9f°¯f°–ff° -f–°–¾f°–¾f°¾ °  9f–¾f¾f°f 9f–fff f°f½°¾ff°f f°–f–f°°–¯–f¾ff°–°f¾f 9f–¾° ¾°°f°–¯–f½f°–ff¾f ° ¾ff°– °f°–f°f ¾ff¯f°–f°– f°– ¾ff° °f¾f°f°- ¾°°– f f°–n¾f¯ f°f f°f  ° –ff- ¾°f°–¾f°–½¯½f°f ° °– ff  f¾f– 9 ¯f  ff°– ¾  °f f . 9f°–ff¾°fff° %%%% ff½°f°°–¯–fff°f°f– –f°– 9f–ff½f fff¯f°°–¾fff°–¾f°–f°–f°°–f°  9f°–ff°–ff° %%%% @ff°–f°ff–f°°f°f–ff¯f°°–¯–f½°– 9f°–f ¾ff°–¾f°–f 9f– f¾f°– °°–#@f¯ °f#f° f¾¾f9f– f¾f %%%% °–¾f°––°f°f°––f–f¯°¯°– –¯°– ½  ¯ff¯f°f°–f–f°°–¾ff°–°¾" f–°½  %%%% ¾¯°–¯f½f– fff°f°– f f°–°– 9f°–f ¯f½f f°°–¾f°––°f°f°––f–f¯°¯" #¾f¯ f# I f¾° f°  9f°–ff°–ff° .

.fff ff°–9½°°f°f––°–¾f°"  9f–½f½ff°–fff°   9f–fff °–ff°  .f°° 9°f°–ff°f°°- ¾°°–f¯f°–f ff–f°–  I f¾° f°  fff ff°°– f°–¯–f °°– °f¾f  9f–ff¾°–f f°–ff° ° f°f°–¯–f½f°°°f°– f½f¾fff°– ff°–¾f ½f– –f°– f¾°"  9f°°f°–°fff°  9f––f°f .f–½f– –f °f °f¯¾- ¾°¾f¾  f¾ ½ff  -f¾f–f¾ff°°–¾f°–¯¾¾f¯  – f¯ ½ff  .

 .

  9f¾f 9f–f–f¯°–½f°–ffff°–¾f°––°f°–ff°– n °f  ¾°f °nn½ ffff¾  ¯ f°––°f°  – °–ff°¾f½°  – ° f f f¯f°¾f½f¯f°f½ $f° f¾¾f½f– f¾f½  . 9f°–ff¾°fff° 9f–ff½f ½°I   9f°–ff°–ff° ½°I  %-f¾ffnf %  f°f½°¾f ¾°ff°–f–f°°–¯–f ¾¯¾° °f¾ff  f°° -f–f–f¯°f°–f¾f°–½f°–ffff°– f  –f¾ ¾f°––°f°–ff°– ¾°f °nn½ ffff¾  .

–f°f°–f¾f½½°f¾  9f°¯f°–ff°  fff°–¯–f¯f½f°–¯fff–½f°¾fff¾  9f–¾f¾f°f I 9f–½f½fff–f f¾f°f°–¾¯¾° °f½fff– 9°f°–°– n¾ f¯f°–¾f–¾f °–f°  -f–f¯°–f¾f°–¾f°––°f°  . f½f––f¯°– °¾f½ f  f f°f½°f°–f°½f°–¯½¯f¾°°–¾f f–f¯f° f¾ ¾°f °nn½ f f ¾f f ¾f°¾¯  9f¯f¯fff° .ff°°–ff°¾f½f––f¯°–ff¾ ¾°f ¾°f°¾f½ f f °nn½ f f¾  ° °f°fff°f°–½f––f¯¾f¾f°––°f°   ¾°ff°–f°–ff¯–f¯° %%%% f½°f°°–¯–f¯f½f°–°f¾ff¾°–¾f°–ff  Jff°–°f°fff° %%%% ff½°f°°–¯–fff°f°f– –f°– fff¯f°°–¾fff°–¾f°–f°–f°°–f° I f¾° f° %%%% @ff°–f°ff–f°°f°f–ff¯f°°–¯–f½°– f°f½°¾f ¾°ff°–f–f°°–¯–f ¾ff°–¾f°–f f¯°¾f½f°–°–¾f½f°– ff¾ff¾ffff° %%%% °–¾f°––°f°f°––f–f¯°¯°– –¯°– ¯ff¯f°f°–f–f°°–¾ff°–°¾" ¯f¾f¯ f$-f°f°f–$f°f %%%% ¾¯°–¯f½f– fff°f°– f f°–°– ¯ff°–$9f–½f½ff ¯f½f f°°–¾f°––°f°f°––f–f¯°¯"  f °–°   ¾  fff 9f–ff¾°–f f°–ff° ° f°f°– ¾°f °nn½ ffff¾" 9f°°f°–°fff°  9f––f°f ½ff¯f°–¾¯¾° %ff¾ °nn½ ff ¾°f% 9f– ¾f½f° f°°–f°f¾f–f°  9f–fff 9f– f¾f¾f¯f°–¾ ¾°#9f°f f°–¾f f¾f# %f° f¾¾f½f– f¾f½ %  9f–ffff¾fff° 9ff°°f––°–f½f½f°f f°–f°– f¾ff°¾f °f¾f°–¾ ¾°" °f°–°fff– –f¾ ½f°¾f ¯  f°f f ½ 9ff°°°¯f –f°°–f–f° f°–¯–f¾¯¾° °f¾ff°–"°f°––f–f¯° °"  9f–fff  9ff°f°–f¾°––f¯°– ¾°f °nn½ f fff¾" ° f°°–f°–fff¯f°f¯½¯f¾°f°– ¯ff "  ¾°f °¾f½ f ff¾   f °–°  ½°I ½°I      ° ¾      9f¾f -ff°– ¾°f¯f½f°– °ff¾f °f¾f°– ¾ ¾° J½ ¾ f °– 9f–¾f¾f°f °–D 9½  f–f¯f° @¾f –f½ ½ ° ffff¾f° ff° 9f°¯f°–ff°¾f½f– f¾f 9f––f°f 9ff°¯¯f½f½f°–ff–ff°f°–¯–f¾f¾ff– ff°" °f°–°–¯f°–" 9f–fff  9f– f¾f¾f½f¯f–f°– ° 9f¯f°ff°¾f½f– f¾f ff°¾f½f– f¾f 9f––f°f 9f– f¾f¾f¾ ¾°#°–D# .

½f–ff¾f¯–f fff°–¯–f–ff°½f–ff½¾ ¯f– f¾f .

 9f°–ff¾°fff°  9f–ff½¾ ¯f¾f f 9f–½f½f¾°–f¾°–¾f– 9f–ff¾°–¯–f ff n 9f–fff°–¾ 9f– –f½°–¾¾f½f°– °ff  9f–ff°–°ff f¾f°°– .

  ' 9f–½f½f¾f°–ff                                                      .

 %9f¯f–f%   9f°–°f°–f¾½f°   ¯¾½f°– f   ½f°– f  –¾ @ ¾ f   f°–°f°–f¾½f° 9  ½°I      ½°I        f°° -ff–f–ff°– ff°–f¾°– °$¾ ¾°–  °f¾f   9f¾f 9f––ff°– ff°–f¾  f°––°f°  – °–ff°¾f½° .

fff–ff°– ff°–f¾°–f¾  f¾f°f°–¾¯¾° °f ff°–f¾ °f  9f¯f¯fff° f– f–f°°– f½f°–½f–°f°–½f¾f¾f°f°–  9f°¯f°–ff° ½°¾  f  °–ff°–f°ff½f°–f°ff°°¾ . 9f°–ff¾°fff° f f° f¾¾f½f– f¾f½ $f¯f°°–ff 9f–ff½f ½f°f°½   9f°–ff°–ff° f–f¯f° f ¾f nnf ½f¾nf °f°f %-f¾ffnf % f–f %9f°–f % 9f–½f½fff–f .

f° ¾¾ D°ff°¾f½f– –f°–ff°$f–f°°–  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ¯fff°–f–f°–¾ff°f½f½ff°––  °–°f°–½f–¾f°–¯fff  fff I %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  9f–ff¾¾ff f°–ff° I °–¯fff°f½f°f°f°–¯fff  .ff°–¾ff°– ff°–f¾¾ff°°–½fff ½f°–°–¾f½ ½°I    9¯f f¯ ff   .–f f¾f°––°f¯¾f –f¾ 9ff°ff°f°¯f½f½f°f f°–f°f°– f¾f"  9f––ff°– –f¾ 9f–¾f½f°  .f– –f°–¯ff°°f–f°–¾fff–f¯°¾f¾f°– I 9f–fff ½f°–°–¾f½ °f°–¾¯¾° °f ff°–f¾¾f½f¯f¯f–f°°– 9f°°f°–°fff° ½f– –f°–¯–f°½¯f¾°¯f¾f °f¾f  9f––f°f #9f°f f°–¾f f¾f# @f°°–  .–f–f¯°– –f¾  9f–fff °–ff° I f¾° f°  9f– f¾f°–¾ ¾°" ¯f¾f°–¯f°–½f f½f–ff½¾–ff°– ff°–f¾ #9f°f f°–¾f f¾f#f° f¾¾f½f– f¾f½ °f¯f¾f°–½°¾ffff°–½°¾    9f–ffff°–ff°  9f¯f–f 9ff°°f––°–f½f½f°f f°–f°– f¾ff° ¾f °f¾f°–¾ ¾°"  ¾f°–½°¾°f ff°–f¾  °f°–°fff–°f –f¾"  ¯¾½f°– f  9ff°¯¯°–¯f¾ff¾ff°–¯f°–  ½f°– f ¾ ¾°¾ff¾°–½f–ff¾° ¾° "°°–  f¾f°––f–f°¯½f°–¯f½f f°– ¯ff° ff°f¯f°fff°" ¾f°–½°¾°f ff°–f¾  9f–fff   ¯¾½f°– f  °f°–¯fff°f°–ff–¾ff f°¯°–  ¯¾½f°– f  °¾f½f¯f¯f–f°°–½f–¾f°– ¯fff–f°–½f¾f f "  °– ff°–f¾  ° °–¯–f½f°–°f°–½f¾f¾ffff°– –¾ J ° ¾ f f°f¾f¯–f f °–¾¯¾½f   .

½°I      f°° -f–f–f¯f°–f°–½f–ff¯ °–°– fff°–¯f–f f°– f–f°f–°f–f¯f°°–¯–f¾ff°– –ff f¾°–  9f¾f 9f––f¯°–¾ff°––ff f¾°– f°––°f°  – °–ff°¾f½° f f¾¾f½f– f¾f½  f–f¯f° f ½f¾f f¾f  9f¯f¯fff°  9f°¯f°–ff°  9f–¾f¾f°f 9°¾ff°f f°–f–f°°–¯ff°–f–f°–¾ff¾f f°f f°f f°f  ½ f¾°– f–f ¯f ½ff¾f°– f  ¯f– ¾¾f   ½f°–f–fff° ¯f–f° f .

¾f°–9°9   9f–ffff¾fff° ff°–f¾°f°f°–f°–#°f#° –f" ff°°f°f ° f°–f°f°–¯–ff°– °ff" °f°–ff°f°–¾ff°f–°f–f¯¾f½f–ff¯ °– °– fff°–¯f–f f°– f–f"  9f–fff f½f–ff¯ °–f°– fff°– f–f ¯f f°– °fff¯f°°f½f–ff °–¾f½f–fff°f°– –°f–f¯f°°–¯–fff–f°––ffff¾°– . ¾f¯f°–  ¯°f  ¯f½½f°–f° f–ff°  fff  9f–ff¾¾ff f°–ff°  ° f°f°– f½ff° ff°¾f½f– –ff°–¾f°– ff°–f¾ 9f°°f°–°fff°  9f––f°f °f°–°fffff¯°–f°° –f°f#°f# 9f– ¾f½f° f–½ff¾f¯–f ff  9f–½f½ff°–fff°  9f–fff °–ff° 9f– f¾f°–¾f°–D¾f½f°#.

 9f°–ff¾°fff° 9f–ff½f  9f°–ff°–ff° 9f°–f ¯ff°–%%½f°–°–¾f½°f–°f–f¯f°°– ¾ff°–f¾°– 9f°–f ¯ff°–%%½f°–°–¾f½°f–°f–f¯f°°– ¾ff°––ff 9f°–f ¯f°–¯f°–fff°f–°f–f¯f°°– ½f–ff¯ °–°f¾ff°––ffff¾°– 9f°–fI 9f–ff¯ °–f°–¯–f¯ff¾ffff° f¯°f°–¾ff°––ffff¾°– 9f°–fI 9f–f¯ °–°f°–½f¯¯f¾f°–¾°¾f ½ °¾f ¯f¯°––ffff¾°–¾f½f– °–½f–°–¾f½ ¾ff°–ff–f°––fff¾°–¾f½ff°–½f°–¯f f°– f°–½f–°–¾f½ %%% °– f°f%%%%%%%°–½f– f¾f  Jff°–%%%%–f° ff°– f°f¾fff–f°  %%%%f–°–ff½ff½f°–f°f°–¯–f½f°–ff½  °– f°–ff%%%%%%%°–¾f°–f°  Jff°–%%%%%%f°f°–f°–f°–¯–f¯ff  I 9f–fff f¯f°°–ff–f°––ffff¾°–   ff°–%%%%%%%  f¾°–%%%%%%%% .D ff°–%%%%%%%  f¾°–%%%%%%%%  ff°–%%%%%%%  f¾°–%%%%%%%%   I f¾° f°  f¯ °–f°– f°–f¾f f# f°– f–f f¯f° °–ff–f°––ffff¾°–   –¾ @¾ f ½°I    ½°I      f°° -ff°––°ff°–¾f°f °–f°f°– °ff ¾ff¾½f°¾f½f¯f¯f–f°°–¯–f°f°–°f ½f°f°ff  9f¾f D–°ff°–¾f°f °–f f°––°f°  – °–ff°¾f½° f° f¾¾f ½f– f¾f½   f–f¯f° f ¾fffff° 9f–½f½fff–f 9f–¯f¯ff¾fff¾f°  9f°¯f°–ff°  9f–¾f¾f°f f¯f°°–ff–f°––ffff¾°–   ff°–%%%%%%%  f¾°–%%%%%%%% ff°–f° ff°–%%%%%%%  f¾°–%%%%%%%%  ff°–%%%%%%%  f¾°–%%%%%%%%  fff 9f–ff¾¾ff f°–ff° ° f°f°– f½ff° ff°¾f½f––ff°– ff°–f¾  9f°°f°–°fff°  9f––f°f 9f–½f½ff°–fff° f fff–f½f– ff–ff–ff¾f°–ff¾f°"  .

°–¯–ff –ff°–¯f––°– °–f  9f–fff   f° °–f  ¾f$°ff f¾f° ff°    .@f°°–f°ff–f°  9f–fff °–ff° 9f– f¾f°–¾ ¾° #@f @f–f½f– ff–ff f°–ff¾f°"  9f–ffff¾fff° f%° f°f°–¯–f½f–¯f¯ff ¾f½f– ff ¾¾f ff¾f°f°–°f f°––¾f¾ ¾°" % f°°f°¯f–f¾¾f½f–f¾f¾fff¾f°" 9 n%°f°–¯f°–ff¾f¾ f¾f f–f°––f–f¯°– °f¯f" % f– –f°– f½f°–½f°°f¾fff¾f°°f–°ff–f .

 9f°–ff¾°f–ff° 9f–ff½f f 9f°–ff°–ff° 9f°–f 9f– fff°f°– ff ff–f¯f–f°°–f°–½°f¾f° °–f  Df°–¾   f° °–f  f¾f°f°–¯–f½f°–°–¾f½°f°–f°–½°f °–f °ff f¾f°°f°ffff¾ff° ¾f¾f¾f–f°–½f½ f°–°–°°–¾f– %%%% -f°–¯ff¾ ¯ff¾f¾ff° %%%% -f¾ff°°–¾f¾ff°¾f ff° %%%% -ff¯¾f½f°f°°–¯f–ff –f° %%%% ° °fff°–½f¯ °–½f–f° %%%% -ff–°–¯f¯ °– %%%% -f½f–½f¾f°°––¯ %%%% .f–¯f– f¾f°–¯–fff  f -fff°°–f°f½ f  -f–¯ n ° ¯fff°–¾ff¾  .–f¾½ f¯f– –ff°½f°–f¾ ° f¯ff¾f°  °– ¯¾f– °f– f ff°–¾f  ¾½°f#½ff° ff#½f°f°  f° °–f      9f–fff 9f–f¯ f°f°–¯–f½f°–ff°f°f–½f½ff°–¾f°f °–ff°¾f °f¾f ¾ff°–f°–½°f °–ff¯f°–f°– f° °–f 9f––f¯°– °f¯f 9f–°–f½ 9f–½½°– ½°°– f 9f–¾¾°–°– f ° f 9f–ff½°°– f¾f¾f¯–f– 9f– °°– f½f–f° 9f–fff°–¯–f f½ .f°f°–¯°ff°– °f f¾f %%%% -f– ff¾°–¯f°––f–ff %%%% .ff¯°–°f f°f½°    n f½f¯f¯f–f°°–¾f ¯°–¾f°f °–f°– ¾¯¾° °f¯–ff¾½f°  °–f¾f°f°–½f°°–f ¾–f°–fff°¯  .f¾f¯f°––f¯ff¾f°–½f°–¯f ff°–°– f  .f f f°––f  °f°°–¯–ff¾f¯ff° € -fff¾°f°– – – ¯ffff°–fff¯f° -f–f¾f°–n  .fff¾f°– f– %%%% .

° f ½°I    ½°I      f°° -fff–ff°– f °–¾f°–f° n f  9f¾f 9f––ff°– f °–¾f°–f° n f f°––°f°  – °–ff°¾f½°  . 9f–f¯ff°– ¯–f¾ f 9f– f¯°–f 9f– ¯°– – 9f– ff  I f¾° f° .f– –f°– f½f°–½f°°f¾fff¾f°°f–°f–ff°– ¯–ff –ff°–¯f––°– °–f° .–f–°f–ff°–f °–f %%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%% –¾ .

f–f¯f° ¾f ½f½ f f½ °  9f¯f¯fff°  9f°¯f°–ff°  9f–¾f¾f°f 9f––f¯°–½°– –°f°f¾f°f °–f  fff D–°ff°–¾f°f °–f  9f–ff¾°–f f°–ff° 9f°°f°–°fff°  9f––f°f -f–f°°f ff°–¾f°–ff°– f°–°–½f°–ff ¾f°°– f"°°–½f°–ff"  9f–fff °–ff° 9f– ¾f½f°f°–°f ff–°f°–½f°–ff" @fff°f°–½f––ff°–¾f°–f° f 9f– ¾f½f°f°–f¾°–½fff°°–½f–¾f  .

 9f°–ff¾°fff°  9f–¾f°–¯–f ff  9f–¾ f f°––  9f–½f½f¾f°–¯–f°ff½¾°f–°ff  9f°¯f°–ff°  9f–¾f¾f°f f¯°– °¾f½ f ff¾f ¾°f 9f°°f°–°fff°  f f°––f°–¯–f f °f°ff¾°f  9f– ¾f½f°f°–f°f°–f¯ff°¾ff°f°––°ff°– f f°–½f½ff°f°–f°f°–½f–ff¾   9f°–ff¾°fff°  9f–¾f°–¯–f ff  9f–¾ f f°––  9f–½f¾f°–¯–f°–¯–f°ff½¾°f–ff –¾ @¾ f  ½°$$.

ffn $.-  @€° ¾ °–f° f° ¾¾ ¾   ¯f°f¾¾½ ¾ © n  f° f  ¾   n   © n € ¾ ¯  ¾ ° n nf°¾   ¾ ½½¾f¾ f° ¾ fnn nf°¾   n °–  ° °– f¾¯f¾ ¾¾   –¾ @ ¾ f ½°I    ½°I      f°° -fff¾f°––°ff°– f °–¾f°– f° n f  9f–ff¾¾f–°ff°– f °–¾f°–f° n f f°––°f°  – °–ff°¾f½° f–f¯f° ½f½ f f½ °  9f¯f¯fff°  9f°¯f°–ff°  9f–¾f¾f°f f¯°– °¾f½ f ff¾f ¾°f 9f°°f°–°fff°  f f°––f°–¯–f f °f°ff¾°f  9f– ¾f½f°f°–f°f°–f¯ff°¾ff°f°––°ff°– f f°–½f½ff°f°–f°f°–½f–ff¾  .9 D--.-9DD@   -f¾f¾f–f°–¯–ff°°–°f°–¯f½f°– D°ff  -ff¾¾° ¾f½f°  D°f°–¯fff°–½f– ¾¾   9f¯f¯fff° 9f –f°–½f° 9f–fff 9f–¾f–°–¯–f ff 9f–¾ f f°–– 9f–ff¾f½f–ffff –¾ f   @.

 9f°–ff¾°fff°  9f–¾f°–¯–f ff  9f–¾ f f°––  9f–½f¾f°–¯–f°–¯–f°ff½¾°f–ff  .