P. 1
pagsulat-ng-riserts

pagsulat-ng-riserts

|Views: 1,287|Likes:
Published by Aces Mizuchi Socito

More info:

Published by: Aces Mizuchi Socito on Sep 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2013

pdf

text

original

Tips sa Pagsulat ng Riserts

Sulating Pananaliksik
Kahulugan : - Isang maingat at masinop na pag-aaral at pagsisiyasat tungkol sa isang paksa. Katuturan: - Sa pamamagitan ng pananaliksik ay natutulungan ang isang indibidwal sa pagtuklas ng ilang bagay na nais malaman sa pamamagitan ng pagkalap ng mga napag-aralan na rin ng iba.

Layunin
1. natuturuan ang isang indibidwal na maging independent sa kanyang pagaaral. 2. nadedebelop ang kakayahang magorganisa nang lohikal. 3. nasasanay na maging mapanuri sa pamamagitan ng makabuluhang pagpili na babasahing magagamit sa pananaliksik.

Mga Uri nga Pananaliksik
Maka-agham o siyentipiko
• Makakuha ng katibayan o katunayan • May haypotesis o eksperimento • Ang pamamaraan ay pabuod o indaktibo

Pampanitikan o Literari Mas payak karaniwang ginagamit sa kolehiyo  Walang haypotesis o eksperimento  .

Mga Hakbang sa Paggawa ng Sulating Pananaliksik .

Ang Pagpili ng Paksa 1. Sapat ang mga materyales na pagkukunan 4. Payak at ispisipiko 3. Interesado ang gagawa at mambabasa 2. Iwasan ang paksang teknikal 5. Napapanahon .

Ang pagpapayahayag ng layunin 1. Suriin ang mga salita ayon sa tiyak na kahulugan 3. Bigyan ng kahulugan ang mga termino . Gumawa ng paunang pahayag 2.

palimbagan at petsa ng pagkakalimbag d. Kard sa paksa c. Isulat ang tentatibong bibliograpi sa 3” x 5” na indeks kard. pangalan ng awtor b. lugar na pinaglimbagan. Paggamit ng Kard Katalog a.Ang Paghahanda ng Tentatibong Bibliograpi 1. Kard sa awtor b. ilang pahayag tungkol sa nilalaman ng libro . 2. pamagat ng libro c. kard ng pamagat * Taglay ng bawat kard ang mga impormasyon: a.

balangkas sa talata .Ang Paggawa ng Tentatibong Balangkas 3 Uri ng Balangkas 1. balangkas sa pangungusap 3. balangkas sa paksa 2.

Halimbawa ng Tentatibong balangkas Pamagat: “ Ang mga Suliranin sa pagsusuri ng mga Akdang Pampanitikan ng Ikaapat na taon sa Hayskul “ .

Layunin sa Pag-aaral ng panitikan A.I. . Introduksyon Kahulugan ng panitikan at mga uri nito B.

.II. Ang Mga suliranin sa Pagsusuri ng mga akdang pampanitikan Mga uri ng Panitikan B. Mga kahinaan sa termino at talasalitaan A. Mga simbolismo at pagdulog C.

III. Rekomendasyon . Konklusyon C. Pagbubuod B. Pangwakas A.

Ang Pangangalap ng Datos .

Isang ideya bawat kard 3. . Sipiin ng buo ang mga kailangang kopyahin ng ekasakto. Maging maingat sa pagbubuod ng sinasabi ng isang awtor. Gumamit ng indeks Kard 2.Mga dapat isaalang-alang 1.

Mga Pinagkunan ng Datos 1. a. panayam o interbyu 2. binubuo ng manuskrito b. Pangunahin a. nakalimbag na na bunga ng naunang pananaliksik . mga dokumentong pampubliko na opisyal at pribado c. Sekondaryaa.

Ang Pagsulat Mismo sa Papel .maging mapanuri sa pagsulat. . Isama ang mga impormasyong mahalaga at itapon ang hindi kakailanganin sa sulatin.

b. c.Ang Pangwakas na Balangkas a. . maging konsistent sa paggawa ng balangkas. Pormal sa anyo at ang gagamiting panauhan ay ikatlo maliban sa paunang salita. karaniwang balangkas ng pangungusap.

Ang Pagwawasto Mga Dapat Tandaan: 1. Basahin ng mabuti ang mga pangungusap na medyo masakit sa mata at pagkakasulat. orihinal ba ang pagkakapahayag? . magkakaugnay ba ang mga pangungusap? e. sapat ba ang pagtalakay? d. maliwanag ba ito sa sinulat? c. Itanong sa sarili a. ano ba ang pangunahing ideya? b. 2.

Ang Pagtatalababa -Ang talababa ay ang pagbibigay bangit sa mga pinagkunan ng mga datos sa ginawang pananaliksik. Uri ng Talalababa 1. Nagbibigay-kahulugan at/o impormasyon . Kumikilala 2.

Paglalagay ng Talababa at Pagmamakinilya -Ang unang talalababa sa ilalim ng papel ay nakamakinilya ng dalawang espasyo sa ilalim ng linyang isa at kalahating dali ( inch ) ang haba na siyang naghihiwalay sa teksto. . May indensyon na pitong espasyo.

Pulubi Publishing House Co.89.Halimbawa: Libro: Isang awtor Juan S. Ang Tamang Pagtawid sa Kalsada ( Quezon City: R. . 1990).P.. Tupido. p.

Macuscos et al. p.. ..Inc.. 1998). Dugyot Publishing House Co.P.178. Sining ng Malikhaing Paglalaba at Pamamalantsa ( Cavite City. R.Mahigit sa dalawang awtor Gloria D.

Journal: Renato O. Jose Pidal Valiw. “ Ang Iskwater sa Taong 2008 “ mula sa Mga bagong Pananaw sa Lipunan ( Journal ng Masaklaw na kalagayan sa Lipunan ). blg. Touto. 23-24 ( 1972-73 ) . pp.101-500 .

pp. bol.Magasin: Leon B. Malaya. . Mangubat. blg. “ Ang Kahayupan sa bayan”.8. 3.9-12.

2 . “ Taguan sa Lansangan:. Abante.1988.Pahayagan: Esteban M.1. Pagtakhan. p. Nob.

1990 ). p. 23. . Sampaloc. Ulat ng mga Marino. 1990 ( Sampaloc. Jillien.Manila. Enero.Manila:Tanggapan ng Marino.9.Nalathalang ulat: Geisa G. Pag-aasawa ng banyaga.

. Malinis. Isang pribadong panayam na naganap pagkatapos ng pulong ng Kapisanan ng mga Mambababoy sa Bulacan. noong Agosto13.1998.Panayam: Kosina D.

Tiyak na Paghahalimbawa ng Talababa .

7.2008 2 Ibid. blg. “ Ang bayan kong Sawi”.. 4 Dra. 7 Maantig.10 .Ulat ng Komite ng Pabahay. Cit. op cit. 9 Banal. Kasaysayan ng mga Hunghang sa Pilipinas ( Quezon City: R. p. Malaya. 1997. p. Maantig. 2004). Pabahay sa mga Asong Gala. p.Manila Enero 18. p.2000. “ Taguan sa Basilan”. Enero 18. Reneyda D.8 6 Ibid.1989 ( sampaloc. p.1. 989. Baso.loc.Sampaloc. 3 Ibid..8. 8 Pusti N. Bagal.9 5 Kokie S. bol.1990)p.. Banal.Manila:Tanggapan ng Mayor.P.Remate. Gahaman Publishing House Co.1 Bayani T. Akot at Milagros D.

ibid. Ang apelyido lamang ng awtor ang ilalagay.Mga Daglat ng Ginamit sa Pagtatalababa: blg. et al.ihambing et alii. cf. loc cit bilang Bolyum confer. . bol.at iba pang manunulat ibidem ( in the same place ) sa parehong akda na magkasunod Kabanata loco citato ( in the place cited) sa parehong pinagkunana na may namamagitang ib pang pinagkuan. kab.

walang petsa p. pahina o mga pahina Salin ayon sa orihinal. [sic] w. may napansing kamalian ang sumulat ngunit hindi iwawasto. Opere Citato ( in the work cited ). o pp.walang tuldok.p.d. sa parehong pinagkunan na may namamagitang iba pang pinagkunan pero iba ang pahina.Op Cit. (n.ang apelyido lamang ng awtor ang iallagay at ang bilang ng pahina. sal.) .

mga pananda at mga malalaking letra.Ang Pagsisipi Kailangang ang pagsisipi ay eksaktong kopya ng orihinal ayon sa pananalita. .baybay.

Kailangang lagyan ng dobleng panandang panipi ang buong sipi.” .Mga Dapat Isaalang-Alang sa Pagsisipi 1. “ Ang Karamdaman ng Bansa ay Kanser na Papatay sa kabataan.

” Ang kalagayan ng bansa ay tunay na… . kailangang ibukod ito sa talata.2. Kapag ang sipi ay higit sa limang linya. Kaya manapa ay maging marangal upang ang bansa ay maging maligaya at mapayapa. Ang pagsisimula ng talata ay mayroon ding apat na espasyong indesyon. “ Ang bayang sawi ay bayang lugmok sa lugati subalit ang bayang may pusong banal ay biyaya ng langit sa ating daigdig.

3.) “ Ang mga Pilipinang nag-aasawa ng dayuhan ay …. ipaalam ito sa pamamagitan ng elipsis (…) at kung sa dakong huli ay idagdag ang tuldok kaya nagiging apat na tuldok (…. Kung may bahaging kakaltasin sa sipi.” .

.....“ ..4............... Ang Pahayag ng guro ay lubhang nakatutuwa............ Kung isang buong talata ang kinaltas ay ipaalam ito sa pamamagitan ng isang buong linya ng mga tuldok na may pagitan.... “ Ang buhay ay maikli kailangang simulan ang bagay na magbibigay kulay sa iyong pagkatao ....

” . Ang isa pang sipi sa loob ng sipi ay nangangailangan ng isang panipi. “ Hindi kailanman tutuwid ang isang buktot na punongkahoy kung ito‟y lumaki ng gayun na.” Sapagkat ang punong ang bunga ay matamis ay lubos na tuwa sa kakain ay hatid.5. “ Ang bungang kakainin ay siyang pinaghirapan matamis man ito o mapait .

Tandaan na ang edukasyon ay nariyan upang gamitin sa kabutihan at hindi ng sariling kapakanan lamang.” [ Ang kayabangan kailanman ay magiging kapahamakan ng sinumang nilalang na gagawa ng ganitong kamalian. kapag may isisingit na pagbabago. ilagay ito sa loob ng braket.pagwawasto o ano mang paliwanag.6. ] . “ Ang pinag-aalan ay „wag ipagyabang sapagkat ito ang lason na sa iyo ay papaslang.

7. hynghang [sic] ang nilalang na magpapanggap na henyo o pantas.salita. “ Ang tunay na talino ay nasa puson [sic] ng tao. Kung may mapunang pagkakamali sa baybay.grammar o kaisipan.” . ipaalam ito sa pamamagitan ng salitang [sic] (walang tuldok ) At ipaloob sa dalawang braket.

lahat ng tuldok at kuwit ay dapat na nasa loob ng paninipi. kapag ang panghuling panipi at iba pang pananda ay magsasama. b.lahat ng tutuldok at tuldokuwit ay ilagay sa labas ng panipi. . kung hindi.8. ang sumusunod na tuntunin ang dapat sundin: a. ilagay sa loob ng panipi. ang tandang pananong at panamdam ay depende sa pagkakagamit-kung kasama sa sipi o hindi. ilagay sa labas ng panipi. c. Kung bahagi ng sipi.

.3. 335 #..!..53..3. :.

.5.'.5.360 . 3..53.54.7. 596  &.47..53.55 .5 /.956 7 .47.. .360 .:..956 &.

5..6 .5.554.7:.5.5..4/.4 6:5..7 7.35: :.0.5 56656:.5 79/.76:573655 .3./.45. ..5. .2.1657../6 :.#.

../.34/... 5'.3.25.'./.#.

53.5' 26.¾ .:6 #. %51.:...360 .47...:65.'.3 670.:3. 3.5#/3:56:6  7 /1 /1 7 9. 3.596  :... 596  7 /1 .5#.3. 360 .: $65. /63 /3  7 62& ./.#375..4..96: .55 .. #:.7.. .69 7 .5.3 .5..3.5:. &.5... 5/..554.47.5 64. 5...5:.5265&.53. 7 .! .360 .5¾ %4.4.5..% # .3 './.5.:.:.

..4.3 ./.6 5.553.2.96575. .4./.....4.473.21.00.2.5.3.575. /14 5.1 :.5 634 0659 . 7..5.54...5.7. 36060..69..:. /3. /3 /63 0 ...0 :.4.5 3.73163.:561 .4.73.#.55..4/5 ..55. 7..3 /1 2.3.5../.3.5/7./ 3600.5 5...25./.4.:. 5.965 .

4..7316 3.25.65:.57..55.695.:. &.55. .4.6 .5 /3.7.51 .7.5.5. "79 .3..96575.5.3 4.5 796/.5.5..575.5.. 5.5/..25.557."7.:..6920. 7.5 :43.3..7.4.5.57..3.. 7.4.5.6 5..5:5 2. 7 677 :.33.3162 .69.55..3 (:0* 7 5 1 .5.4.35 .64.1 :.

 4.5.65267./.9. ..5.4...57. 2:.3.5695. 7.5.51.::7.253.5.3. /.65 :.5#.5.::7 .3.7.2.3.4.3.

7.:.5...3...

::7 ... #.5516/35 7..5.57.2.55..5:.:.3.4.7.53.9.#./.57..41.3.51..5.5/65:7 5.5:. ..5:95.5 ¾ .

5:.37.7....5..1 .5..7:65/..51.7.5.5/.34.3. ..3.7.3.::43.:7. 5 7.5:7.5.5:..3../..535.7.4..5.Ã .54.966515 .53.:.3..4..3.5..5.4...7....5:.:6551:65 5/. :/.54.. .5..5/.5.54.3. 2..5..4..55/.. 4.. /.3.:..9..53462:. ¾ 52..6:..5/261.

3..3....5.4.2653.:5:..#375.1.5.25:.5..52..55 37:: Ã ./..2.31622.4.7.1.55. :7 7. 5. 54... 1.3162 Ã 54.4.6:..7.

.:...5. Ã ¾ ..51.

31625.5/65..4. 5/..2.657.4.23. 5:.3.5 5#.3.55 :.2.55.7.7..4.3..232..//..5/6535.5....5.525..596.3/....7.:.6                    .5:43..4.6:.5 /.4.3.54.....5.: .. 4..

. 75652. ¾&. 5:.4:4. 5/5.2.5. ..5:7:.5:..6.1.57.2.5.5 7565.3.55.57 512.7.664.5..52.25.2.2.5/5..7.575..3/6:5.9..1 ¾ .5/2.7.4.3.:.5 4.625.366/5:7.5.54. 5.5..4:.7....55.5.5..:.55:.634.

.66. 2.. 7.2. 575.366/5/9..4././...3.6:.5 7. 3.6 7.7.:.564.5.::5.5.

3.5.512.:65.53.:655./...4.5:./.5 7.5.:3.6 .65 2.55.54.7..2..52.5 ¾(5 2.3..5.5 '..5.7.935 2..5.9.515:....4.5:.5.7.5.55.5.2..5 5:54.2.2.5..52.5 * .53..3.51.7..6./.7..7.553.3.4.4.:.4.

5.6:.: ¾ .5 (:0* .3..5.75...3:.366/:. 1.3.5(:0*.7.3.6 5.5/9.5667.553.3..7.:.3162 .5.5.44.356.4. 5.:7. /..5 7.57.5.55:.4. :.4.55.2..4.2. 4.5.7.. 54.3.75.3..7.4.2../. 9.962.7:65(:0*5..

3162.57..2.5.:.4.5357.51.5 :4:5615.5.5. 5. 2.51.4.366/57./.565..57..3162.5.7. .1751:..55.3.57.2..5.:.3162.557 / 3.7.41.51.57.7./.5.:..5....1.4..57 0 .4 .... 3..2. 7.7.:....5.:57.7.... 3. :515 .

.3.4..57 .:.5725 51 3.:.:.366/57..:57.:.5 :7 3./.25 2.:7651 5/.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->