P. 1
LAGUMANG PAGSUSULIT

LAGUMANG PAGSUSULIT

|Views: 9,234|Likes:
Published by mjae18

More info:

Published by: mjae18 on Sep 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2015

pdf

text

original

HEKASI VI Pagsusulit Bilang _______ Panuto: Isulat ang letra ng tamang sagot sa bawat patlang. _____1.

Ano ang populasyon? a. Ang mga tao at kapaligiran sa isang lugar b. Ang mga taong naninirahan sa isang lugar c. Ang mga dayuhang dumadalaw sa isang lugar d. Ang mga mamamayan at pamahalaan sa isang lugar _____2. Alin ang tama ukol sa populasyon sa ating bansa? a. Mas kaunti ang mga babae kaysa sa mga lalaki b. Magkapareho ang bilang ng mga lalaki at babae c. Mas marami ang mga babae kaysa sa mga lalaki d. Hindi malaman kung babae o lalaki ang mas marami _____3. Alin ang nagsasabi kung ano ang kakapalan ng populasyon? a. Ang bilang ng mga taong naninirahan sa bawat kilometro kwadrado ng isang lugar b. Ang halagahang kinikita ng mga taong nagtatrabaho sa isang lugar c. Ang halagang kinikita ng mga taong nagtatrabaho sa isang lugar d. Ang halagang kinikita mula sa mga produkto sa isang lugar e. Ang bilang ng taong naninirahan sa lugar
_____4.

Ano ang edad ng pinakamalaking bahagi ng ating populasyon? a. 1-14 c. 25-34 b. 15-24 d. 50-60

_____5. Aling rehiyon sa ating bansa ang may pinakamalaking populasyon? a. NCR c. Rehiyon IV b. Rehiyon I d. Rehiyon X _____6. Ano ang kabuuang bilang ng populasyon ng Pilipinas ayon sa huling datos? a. Higit sa 65 milyon ang Pilipino b. Higit sa 75 milyon ang Pilipino c. Higit sa 80 milyon ang Pilipino d. Higit sa 90 milyon ang Pilipino _____7. Ilang bahagdan ng mga Pilipino ang marunong bumasa at sumulat? a. Mahigit 50% c. Mahigit 70% b. Mahigit 60% d. Mahigit 80%
_____8.

Alin ang wasto? a. Mas marami ang bilang ng mga umaasa kaysa sa mga inaasahan sa ating bansa. b. Mas kaunti ang bilang ng mga umaaasa kaysa sa inaasahan sa ating bansa. c. Magkapareho ang bilang ng mga umaasa at inaasahan sa ating bansa d. Hindi masabi kung ilan ang mga umaasa at inaasahan sa ating bansa.

_____9. Alin ang nagsasabi tungkol sa distribusyon ng populasyon sa isang lugar? a. Ito ang bilang ng mga taong naninirahan sa mga sentro ng isang lugar. b. Ito ang bilang ng mga taong naninirahan sa iba’t-ibang dako ng isang lugar.

c. Ito ang bilang ng mga produktong nanggagaling sa iba’t-ibang dako ng isang lugar. d. Ito ang bilang ng mga naninirahan at taong naninirahan sa iba’t-ibang dako ng isang lugar. _____10. Ayon sa pagtatala ng National Statistics Office, alin ang tama tungkol sa nakapag-aral sa Pilipinas? a. Mas kaunti ang nakapag-aral sa elementarya b. Mas marami ang nakapag-aral sa elementarya c. Di matiyak ang nakapag-aral sa elementarya at sekundarya d. Magkapareho ang nakapag-aral sa elementarya at sekundarya _____11. Alin ang isa sa karaniwang epekto ng lumalaking populasyon? a. Sumisikip ang lugar na tinitirahan b. Umuunlad ang pamumuhay sa lugar c. Nababawasan ang yamang tao sa lugar d. Dumarami ang likas na kayamanan sa lugar _____12. Paano naapektuhan ng lumalaking populasyon ang kabuhayan ng bansa? a. Lumalaki ang pangangailagang dapat matugunan b. Dumarami ang mga naninirahan sa bansa c. Lumalaki ang lugar ng kakailanganin d. Lumalago ang yamang tao ng bansa _____13. Alin ang higit na impluwensiya sa pag-unlad ng bansa? a. Lumalaking populasyon b. Pagtatrabaho ng mga tao c. Pag-aaral ng mga kabataan d. Paggamit ng likas na yaman _____14. Alin ang naglalarawan ng kakapalan ng populasyon ng ating bansa? a. Mas makapal ito sa mga lungsod b. Mas makapal ito sa mga lalawigan c. Pareho sa lalawigan papunta sa lungsod d. Pantay-pantay ang kakapalan nito sa iba’t-ibang lugar sa bansa. _____15. Alin ang naglalarawan ng pandarayuhan sa Pilipinas? a. Mula sa lungsod papunta sa lalawigan b. Mula sa lalawigan papunta sa lungsod c. Mula sa ibang bansa papunta sa Pilipinas d. Mula sa iba’t-ibang dako at bansa papunta sa iba’t-ibang rehiyon _____16. Sino ang mga nakararami sa mga mandarayuhan? a. Mga babae kaysa mga lalaki b. Mga lalaki kaysa sa mga babae c. Pareho ang bilang ng mga babae at mga lalaki d. Hindi malaman kung sino ang higit na nakararami _____17. Ano ang pangunahing dahilan ng pandarayuhan? a. Pamamasyal c. Pakikipagdigmaan b. Pagkakasakit d. Paghahanapbuhay
_____18. Saan pumupunta ang karamihan sa mga Pilipinong mandarayuhan?

a. b.

China Japan

c. d.

Australia United States

Pag-unlad ng mga rehiyon c. Cavite d. Alin ang naglalarawan sa ating populasyon? a. Nagkakahiwalay ang miyembro ng mag-anak d. Pabagu-bago ang paglaki at pagliit nito sa bawat taon c. Pagkamalikhain c. CAR b. Aling rehiyon sa Pilipinas ang may pinakamalaking populasyon rnula sa taong c. CAR b. Makipag-ugnayan sa mauunlad na bansa _____25. Lumiliit at bumababa ang bilang nito _____23._____19. Pagkamakabayan _____28. Paano malulutas ang ating suliranin sa mabilis na paglaki ng populasyon? a. Ganyaking mabago at umunlad ang kultura _____27. Aling lugar sa Pilipinas ang may pinakamakapal na populasyon sa bawat kilometre kwadrado? a. Isip-dukha c. ARMM d. Manobo b. Lumiliit ang kita ng bansa b. Pakikisama a. NCR a. Ano ang mga epekto ng Iumalaking populasyon sa ating bansa? a. Ano ang dapat gawin sa mga pangkat-indigenous? a. Alin ang pagpapahalagang nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa? a. Nawawalan ng inaasahan ang mga myembro ng mag-anak _____30. Pagkabawas ng mga likas na yaman d. NCR b. Aling pangkat-indigenous ang may pinakakaunting populasyon? a. Ano ang hindi magandang epekto ng pandarayuhan? a. Hindi pa malaman kung ito ay lalaki pa d. Pabilis nang pabilis ang paglaki nito sa mga nakaraang taon b. Magplano ng pamiiya ` b. Ilipat sa iba’t ibang probinsya para mabigyan ng tulong b. Tagbanua _____26. Tulungang maging katulad ng nakararaming Pilipino c. Alin ang sanhi ng hindi matapat na paglilingkod ng opisyal ng pamahalaan? _____29. Maglipat ang mga tao sa Iungsod d. Pagsisikip ng mga lugar b. Tawi-Tawi _____21. Igalang at hayaang manatili ang katutubong kultura d. Pagkamasikap d. Magtrabaho sa ibang bansa c. Rizal c. Paglala ng mga problema sa kapaligiran _____24. Nababawasan ang populasyon sa bansa c. Ibanag d. ARMM d. Aling Ialawigan o lungsod ang may pinakamabilis lumaki ang populasyon? _____22. Caraga c. Caraga _____20. Isip-taiangka d. Ano ang may magandang apekto sa pag-unIad ng ating bansa? · . Ati c. Lagayan b. Kasipagan b. NCR 1990 hanggang 2005? a.

Hagdan-hagdang Palayan b. Pagkamatipid _____43. Mabuting pagtanggap _____41. Ifugao _____32. Ilonggo _____37. Batak a. Pagmamahal sa bayan b. Hiligaynon d. Aling pangkat ang katulad ng mga Ati ng Visayas? o payew a. Aiing pangkat ang matatagpuan sa Mindanao? a. Pagkamakaban c. Aling pag-uugali ang dapat nating Iinangin? a. Bayanihan d. Bakit nagiging kontento ang ilang Pilipino sa pagiging mahirap? a. Alin ang pag-uugaling nagpapakita ng pagkahilig sa kagamitang yari sa ibang b. Matatalino at malusog na mamamayan d. Cebuano b. Mga hinabing tela d. Nagkakaingin c. Ano ang pangunahing hanapbuhay ng mga Badjao? _____36. Pagkamasayahin d. Badjao d. Ifugao b. Matiisin kasi sila d. Ita c. Mabilis na paggamit ng Iikas na yaman c. Mataas na pananaw . T’boli c. Aling pangkat ang magaling manisid sa ilalim ng dagat? a. Aiing pangkat ng mga Pilipino ang matatagpuan sa Luzon? a. Pandarayuhan mulia sa Ialawigan papunta sa Iungsod b. Ano ang pinakabantog na nagawa ng mga Ifugao? a. Pansariling interes bansa? a. Tamad kasi sila b. Sulod d. Pagsasama-sama b. Nagsasaka b. Nangingisda d. Mga inukit na kahoy _____34. Pagmimina ng ginto c. Pagkamasipag d. Badjao b. Isip-dukha Isip-kolonyal c. Pag-asa sa iba Lagayan _____35. T’boIi c. Aling pag-uugali ang dapat nating baguhin? c. Alin ang isa sa mga mithiin ng mga Pilpino? c. T’boli d. Wala na kasi silang magawa _____42. Lumalaking populasyon _____31. Alin ang kaugalian ng mga Pilipino na nagpapakita ng pagtutulungan? a. Nagtotroso a. Isip-talangka Pagkamakasarili _____40. Alin ang katangiang dapat Iinangin ng mamamayang Pilipino upang umunlad c. _____39. Kasipagan b. Pakikiisa c. Yakan c. d. Pangasinense _____33.a. Isip-kolonyal b. d. Isip-dukha _____38. Kankanaey b. Matipid kasi sila ang ating bansa? a.

Lagyan ng tsek (√) ang bahagi ng guhit na naglalarawan nito. Pagkamatipid c. Magtrabaho sa abot-kay d.a. Makapaglakbay sa buong bansa Magkaroon ng makabagong kagamitan Makipag-ugnayan sa maunlad na bansa Magkaroon ng mapayapang pamumuhay _____44. Alin ang ugali o katangiang dapat alisin ng mamamayang Piiipino upang makamit ang mga mithiin ng ating bansa? a. ganito ang aking mga ginagawa upang makatulong ako sa bansa. Magdasal Iagi b. Ganito ang mga mithiin nating mga Pilipino: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 2. Pakikisama b. d. Bilang mamamayan. Mga umaasang populasyon napakarami ___ ___ ___ ___ ___ napakakaunti III. Asikasuhin ang sarili c. Paano matutugunan ng mga Piiipino ang kanilang mga pangangailangan? a. Pagtitiwala sa Diyos II. Mga inaasahang populasyon naghihirap ___ ___ ___ ___ ___ nasisiyahan 4. Pagkamasarili d. 1. Tapusin ang mga pangungusap 1. Umasa sa tulong ng pamahalaan _____45. Ang popuIasypn sa ating bansa lumalaki ___ ___ ___ ___ ___ lumiliit 2. c. kailangan tayong mga Pilipino: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 3. b. Upang makamit ang mga ito. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ . Kalagayan ng pamumuhay sa bansa mabuti ___ ___ ___ ___ ___ mahirap 3. Ilarawan ang matapat mong damdamin o opinyon ukoI sa bawat paksa.

Paralel 3. Alin ang karatig-bansa ng Pilipinas sa hilaga? d. Alin ang matatagpuan sa silangang bahagi ng Pilipinas? a. Hanging Hilaga d. d. Hanging Habagat b. Anong mga kalamidad ang kadalasang nagaganap at nararanasan sa ating bansa? a. Walang tigil na pagbuhos ng ulan sa maraming lugar 10. Sulu c. Tempereyt 9. Dahil ito ay nasa pagitan ng dalawang kontinente. Tropikal d. Paano mo ilalarawan ang El Nino Phenomenon? a. Mahirap na pamumuhay ng mga magsasaka at mangingisda b. Kailan karaniwang nagsisimula ang tag-araw sa Pilipinas? a. Sobrang paglamig ng panahon sa isang bansa d. Anong uri ng klima mayroon ang Pilipinas? a. Bakit tinatawag na bansang insular ang Pilipinas? a. Dahil ito ay napaliligiran ng matataas na bundok. Tuyo b. Brunei 4. Bashi Channel c. Taiwan b. Nobyembre 7. Dagat Celebes b. Aling pulo ang pinakadulo sa timog ng Pilipinas? a. 1. Pagkatuyo ng mga halaman at pagkamatay ng mga hayop Tsunami at sobrang pagyeyelo Lindol at buhawi Lindol at bagyo 11. Batanes 6. Aling hangin ang nanggagaling satimog--kanluran at nararamdaman mula sa mga huling araw ng Mayo hanggang Setyembre? a. Japan d. 8. b. Pagkakalbo ng malaking bahagi ng ating kagubatan 5. Pagbabago sa klima ng isang bansa c. Pagtaas ng presyo ng Iangis at mga pangunahing produkto c. d. Polar c. Hanging Timog . b. Saluag b. Mabagal ang paraan ng komunikasyon at transportasyon d. Latitud c. Hanging Amihan c. Dahil ito ay maraming ginagamit na wika. Alin ang idinudulot ng pagkakahiwa-hiwalay ng mga puIo sa ating bansa? a. Guam a. c. Karagatang Pacific d. Marso c. Hindi pag-ulan sa maraming lugar b. Ekwador b.HEKASI VI Pagsusulit Bilang _______ Bilugan ang titik ng tamang sagot. c. Longhitud c. Setyembre d. Ano ang tawag sa guhit na nagmumula sa Polong Hilaga patungong Polong Timog? a. Katimugang Dagat China 2. Dahil ito ay napaliligiran ng malalaking anyo ng tubig. Enero b. Y’ami d.

Leyte d. Panay b. Mayon b. Solar 17. Heotermal c. Kabundukan ng Zambales 15. Cagayan c. Ang Iaki ng populasyon dito c. Kanlaon a. Alin ang pinakamaliit at pinakamababang bulkan sa bansa gayundin sa buong daigdig? · a. Luzon d. Pinatubo d. Bukidnon d. 13.12. Leyte c. Bohol b. Gitnang Luzon c. Angat 24. Alin ang pinakamahabang kabundukan sa buong Piipinas? · a. Dahil ito ay isang malambot na Iugar. Saan matatagpuan ang pinakamalaki at pinakamalawak na kapatagan sa Pilipinas? 23. Taal b. Pasig b. Panay 19. Chico c. Dahil lto ay isang bansa na nakaratay sa earthquake belt. Bakit karaniwang lumilindol sa Pilipinas'? a. Cebu c. Pasig b. Alin ang pinakamahabang Hog sa Pilipinas? a. Dahil ito ay nasa Kontinenteng Asia. Pinatubo 20. Marikina d. Alin ang ikalimang pinakamalaking pulo sa Pilipinas? a. Elektrikal · d. San Bernardino . Apo c. c. Caraballo c. Basilan d. Alin ang pinakamalaking Iambak sa bansa? a. Biliran c. Cotabato 22. Dahil ito ay napaliligiran ng tubig. Ang uri ng lupa mayroon ito d. Sierra Madre b. d. Palawan 18. Rio Grande 21. Saang pulo unang dumaong ang mga Americano noong panahon ng Hapor a. Ang dami ng anyong-tubig na mayroon dito b. San Juanico b. Alin ang tinaguriang pinakamakasaysayang ilog sa Pilipinas? a. Alin sa mga sumusunod ang may pinakamalaking kaugnayan sa klima ng isang bansa? a. Cotabato b. Chico d. Mindoro b. Ang lokasyon nito 14. Cagayan d. Agno c. Aling kipot ang pinakamakasaysayan sa Pilipinas? a. Hibok-Hibok c. Cordillera d. Agusan 16. Aling uri ng lakas ang maaaring manggaling sa isang bulkan? a. b. Kemikal b. Aling bulkan ang nagdulot ng pinakamalaking pinsala sa Luzon? a. Taal d.

Quezon d. Pagsanjan d. Cruz c. sabon at gata? a. Saan nagmumula ang mga produktong tulad ng langis. Bandera Espanol c. Kabibe kahon? Dama de noche a. Saang bayan sa lalawigan ng Laguna matatagpuan ang maraming bukal na c. Niyog d. Lanzones d. Halamang-dagat Waling waling c. Lawa ng Buhi . Gulay b. Look ng Subic d. Palay b. Basilan d. Lawa b. Bataan c. Davao c. kopra. Lawa ng Laguna b. Bulaklak d. Alin ang pinakamaiaking pinagkukunan ng kuryente sa Mindanao? a. Sarangani 26. Lambak Cagayan b. Basilan d. Aling lugar ang pangunahing pinagkukunan ng abaca? a. Paete b. Sta. Pagtitinda d. Tubo c. Abaca 32.25. Golpo 29. Lock ng Maynila c. Alin ang pangunahing hanapbuhay ng mga tao sa Pilipinas? a. Aling bahagi ang nasa bukana ng dagat? a. Los Banos 30. Kapatagan ng Davao 33. Saging 36. Banaba b. Korales copper 34. Bukal d. Halamang-panggamot b. Davao c. Surigao b. Alin ang pinakaangkop na kategorya ng mga likas na yaman na nasa loob ng kahon? pilak a. Saan Iamang matatagpuan 0 maaaring mahuli ang isdang pandaca pygmaea? a. Bicol Peninsula d. Sa anong Ialawigan matatagpuan ang Look ng Subic? a. Zambales b. Alin ang pinkaangkop na kategoryan ng mga likas na yaman na nasa loob ng 35. Zamboanga 28. Saang Ialawigan matatagpuan ang Philippine Deep? a. Mineral d. Pagsasaka b. Pananahi c. Prutas kalachuchi ginto marmol c. Pangingisda 31. Alin sa mga sumusunod ang halamang panggamot? a. Zamboanga 27. Gitnang Luzon c. Surigao b. Kipot maaaring paliguan? a.

Saan lalawigan matatagpuan ang mga sumusunod? Kweba ng Tabon El Nido Resort . Chocolate Hills b.37. Manila c. Suso b. Tamaraw d. Tansin b. Quezon 40. Tarsier a. Mouse Deer c. Anong uri ng yamang dagat ang "Glory of the Sea?" 39. Tabon Cave 41. Baguio d. Alin ang sinasabing “ika-8 Kahanga-hangang Pook sa buong Daigdig?” a. Alin ang tinaguriang pinakamaliit na unggoy na dito Iamang sa Pilipinas matatagpuan? a. Korales 38. Kabibe d. Perlas c. Saang lungsod matatagpuan ang mga sumusunod na pasyalan? Wright Park Mines View Park Burnham Park a. Bulkang Mayon d. Banaue Rice Terraces c. Cebu b.

Paul Subterranean River a. 46. Pearl Farm Beach Resort 45. Guimaras 44. Alln sa mga sumusunod ang matatagpuan sa Zamboanga? a. Oriental Mindoro b. Patuloy pa rin ang pagkasira ng kagubatan. Aklan 42. Nueva Vizcaya c. Davao b. Bundok Apo c. Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Yaman b. Samal Island b. Bacolod 43. Pag-aralan ang grap sa ibaba. Napabayaan na ng mga mamamayan ang kallkasan. c. Boracay d. Siquijor c. Iloilo c.St. Daml ng Puno na Naitanim sa Paligid ng La Mesa Dam 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Es at 1998 1999 2000 2001 Alin sa mga sumusunod ang nagsasaad ng katotohanan? a. Huli na ang lahat upang mailigtas ang kallkasan. Palawan d. Camiguin b. Saang pulo matatagpuan ang pinakamalaki at pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas na Hibok-Hibok? a. Nagsisikap pa rin ang mga mamamayan upang mailigtas ang kallkasan. Alin ang tinaguriang “Reyna ng Lungsod sa Timog?” a. Kagawaran ng Hustisya . Kagawaran ng Agrikultura d. Cebu d. d. Kagawaran ng Edukasyon c. b. Fort del Pilar d. Alln ang nlllkha ng pamahalaan upang mangalaga sa mga llkas na yaman ng bansa? a.

Piso para sa Pasig 48. d.47. Bakit mapanganib ang paggamit ng dinamita sa pangingisda? a. b. Namamatay pati ang mga maliliit na isda. Alin sa mga sumusunod ang pinaka-apektibong paraan upang malutas ang suliranin sa pagkasira ng kalikasan? a. c. Pinipinsala nito ang mga kabibe sa ilalim ng dagat. Pagkatuto c. Mababawasan ang tubig na maaaring pakinabangan ng mamamayan. Kukulangin ang kuryante na ginagamit sa mga industriya. Task Force El Nino d. d. Darating ang panahon na mauubos ang mga puno sa kagubatan. 4Alln ang binuo ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng El Niño? a. Pangangalaga . Bibigyan ng parangal ang mga magtotroso. c. Ano sa palagay mo ang maaaring mangyari kung ang isang grupo ng magtotroso ay hindi susunod sa batas ukol sa logging ban? a. Bantay Dagat c. 50. Pagliligtaa d. Mananatili pa rin ang mga puno sa kagubatan. Oplan El Niño b. 49. b. Paggamit b. Mas Ialago pa ang mga puno sa kagubatan.

Ang samahang itinatag ng bansa b. demokratiko _____3. Bakit mahalaga ang pamahalaan? a. Isang tao b. Ano ang pamahalaan? a. b. Nagsanay ito ng mga pulis. Maraming partido d. Alin ang pinakamahalagang gawain ng pamahalaan? a. karapatan c. Saan nagmumula ang kapangyarihan sa pamahalaang monarkiya? · a. Ang nagpapatupad ng mga batas sa bansa c. Sino ang namumuno sa isang pamahalaang komunista? a. Sa isang tao b. Makapantay at makilala ng ibang bansa Alin ang mga pananagutan ng pamahalaan sa mga mamamayan? a. monarkiya b. Ito ang pinagmumulan ng mga trabaho at kayamanan. Gabayan ang mga ginagawa ng mga pinuno c. Ang programang ipinatutupad ng mga pinuno ng bansa d. Tugunan ang mga pngangailangan ng mga mamamayan b. Demokratiko b. Ano ang uri ng pamahalaan na ang kapangyarihan ay nasa kamay ng iilang tao Iamang? a. . Oligarkiya d. dl kayamanan Sa anong uri ng pamahalaan may kapangyarihang maghalal ng mga pinuno ang mga mamamayan? a. Ito ang nagpapaunlad ng kalakalan at pamumuhay. Sa mga mamamayan _____8. _____9. katarungan d. d. _____5. Sa mga opisyal d. Ang institusyong gumagabay sa pamamalakad ng bansa _____2. Maraming mamamayan _____6. _____4. Ito ang may kapangyarihan. Diktadurya _____7. seguridad b. Ito ang tumutugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan. Bigyan ng proteksyon ang mga kriminal d. Monarkiya c. komunista c. _____1. Isulat ang letra ng tamang sagot sa bawat patlang.HEKASI VI Pagsusulit Bilang _______ A. Paano napangangalagaan ng pamahalaan ang seguridad ng bansa? a. Sa isang partido c. Isang partido c. c. aristokrasya d.

c. Anim na taon d. Magmungkahi ng mga batas na ipaaapruba. . Siya ay apatnapung taong gulang sa araw ng halalan. Walong taon _____14. Manghuli ng mga taong lumalabag sa batas. Gaano katagal maaaring manungkulan ang halal na pangulo ng Pilipinas a. c. Apat na taon b. Kalusugan _____18. alin ang mga ito? a. Aling kagawaran ng pamahalaan ang namamahala sa pagbibigay ng tuIong sa mga sinalanta ng bagyo at baha? a. d. Limang taon c. Pangulo ng Senado _____15. Pakikipag-ugnayang Panlabas _____17. Suriin ang pambansang pamahalaan. Ipatupad ang mga batas. Siya ay mamamayang Pilipino b. Hukom b. Industriya at Pangangalakal b. Ano ang kapangyarihan ng bawat yunit ng pamahalaang Iokal? a. Maglitis ng mga kaso tungkol sa paglabag ng mga batas. lkalawang Pangulo d. b. Hukom b. Nagtatag ito ng mga paaralan. Nangutang ito sa ibang bansa. Tanggulang Pambansa d.b. Nakatala sa ibaba ang mga katangian ng taong maaaring kumandidato pangulo ng Pilipinas. Senador d. Turismo b. Siya ay may pinag-aralan at hanapbuhay d. Pangulo c. Sino ang maaaring humalili sa pangulo kung siya ay hindi na maaaring manungkulan? a. Paglilingkod Panlipunan c. Sino ang pinuno ng sangay tagapagpaganap? a. Kalihim c. Mga Sangay Mga Kalihim Mga Sanador Mga Kagawad _____11. d. _____10. Edukasyon c. Siya ay nakababasa at nakasusulat c. b. Pananalapi d. Nagpautang ito ng puhunan sa mga negosyante. Mahistrado _____12. Aling kagawaran ang naglalayong mabigyan ng seguridad ang bansa? a. _____13. Ano ang bumubuo ng Gabineta ng Pangulo? a. Ano ang pangunahing tungkulin ng pangulo at ng gabinete? a. _____16. d. c.

Magpatawad sa mga bilanggo na nakatakdang bitayin. Alkalde b. Para yumaman ang mga kasapi nito. Senador c.b. c. d. Kanya-kanya sila ng gawain · b. d. b. Magtakda ng mga sahod. c. Magpataw ng buwis at upa ayon sa batas. HumaIiIi ang pambansang pamahalaan. Walang kalayaan ang Kongreso sa kanilang paggawa. Humingi ng para sa kanila b. Ang Kongreso ay may kalayaang tinatamasa. Sumusunod ito sa pambansang pamahalaan. Nagagamit ito ng pambansang pamahalaan sa halalan. Humingi ng pagkain at damit sa kanila. Hinuhuli ang mga kagawad ng Kongreso kapag sila ay nagpahayag ng kanilang saloobin. Alin ang totoo? a. _____24. d. Mag-apruba ng taunang badyet ng pamahalaan. Sino ang pinakamataas na pinuno ng isang pamahalaang panlalawigan? a. Paano tayo matutulungan ng ating mga kinatawan? a. Magpadala ng panukala sa Senado . Maglabas ng para para sa mga gastusin. d. c. Maghanda ng taunang programa ng pamahalaan. Katulad ito ng pambansang pamahalaan. Waling kaugnayan ito sa pambansang pamahalaan. Bakit mahalaga ang Kataas-taasang Hukuman? a. Alin ang totoo tungkol sa mga pamahalaang Iokal? a. c. Gubernator d. Para maaprubahan ang taunang badyet ng pamahalaan. Katulong ito ng pambansang pamahalaan. Manghingi ng para sa taumbayan. _____22. Bakit mahalaga ang pamahalaang Iokal? a. _____19. Ano ang kapangyarihan ng Ombudsman? a. Hindi maaaring magpahayag ng Iaban sa Pangulo ang Kongreso. b. b. Aiin ang tungkulin ng Kongreso? a. _____23. Para maiwasan ang pagmamalabis at pagkakamali ng mababang hukom b. Iparating ang iba’t ibang pangangailangan sa kanila. d. d. c. _____26. Gastusin ang pondo ng bansa para sa kanilang Iayunin. c. Naiaangkop ang mga gawain nito sa sariling bayan. c. d. Tumuligsa sa pambansang pamahalaan. Bise-gobernador _____21. Maaari itong magpayaman. d. Iparating sa kanila ang mga suiiranin ng ating distrito. Magpalabas ng batas. Magbigay ng payo sa pangulo b. b. Alin ang tungkulin ng Kongreso? A a. _____25. _____20. Para maparusahan ang gusto nilang maparusahan. c. _____27.

Pagiging masikap sa trabaho b. Pinag-aralan nito ang pagpapakulong sa mga criminal b. Magsiyasat sa mga sumbong ng sinumang tao _____28. Upang mabigyan ng pagkakataon ang mga mamamayan _____36. Alin ang tungkulin ng mamamayan ayon sa Saligang Batas? a. Ang ama o ina ay mga mamamayan ng Pilipinas. Manghingi ng payo sa mga taong may kaso d. Saan niya ito dapat ipadala? a. c. Naparurusahan ang kahit sinong pinuno. c. Pinagpapasyahan nito ang lahat ng kaso ng lahat ng mga tao. Opisina ng nasabing kawani _____30. Upang matutuhan natin ito _____34. b. Bakit mahalaga ang Tanodbayan? a. d. Bakit may mga itinakdang karapatang sibil? a. Naiiwasan ang mga katiwalian at mga anomalya sa pamahalaan. b. Upang maisagawa natin ang Iahat ng ibig nating gawin c. Upang maging maayos at malusog tayo d. Bakit may mga tungkulin sa pangangaiaga at paggamit ng Iikas na kayamanan natin? a. Upang maisaayos ang mga proyakto ng pamahalaan c. Ang naghahangad umunlad ang Pilipinas. Upang maging matiwasay at maligaya ang ating pamumuhay b. c. Naparurusahan ang mga gumagawa ng katiwalian. Upang mapaganda ang ating kapaligiran b. _____31. May reklamo si Mang Juan Iaban sa isang kawani ng pamahalaan. Ang naglilingkod sa pamahalaan ng Pilipinas. Ang naninirahan sa Piiipinas sa kasalukuyan. Kagandahan at kaayusan ng pamahalaan c. Nabibili ang kanilang mga desisyon. Bakit sinasabing malaya ang mga hukuman sa Pilipinas? a. _____29. Naiiwasan ang pagpapayaman ng mga kawani. Kalusugan at kalinisan ng paligid _____35. Alin ang mamamayang Pilipino? a. Ano ang tungkulin nd Sandiganbayan? a. Kaayusan at kagalingan ng pamumuhay d. Kauniaran at katagumpayan ng mga proyakto ng bansa b. Walang pinapanigan ang kanilang mga desisyon. b. Tanodbayan b. Kahit saang hukuman c. Pag-iipon ng pera _____33. Pinapanigan nila ang mga mayayaman. i d. Ano ang pokus ng ating mga karapatang panlipunan at pangkabuhayan? a. Upang maging maunlad at wasto ang paggamit ukol dito d. Kataas-taasang Hukuman d. . Paggalang sa Panginoon d. _____32. Pagpaparahistro at pagboto c. d.c. Pinapanigan nila ang mga mahihirap.

Tunay d. Halalan d. Multiple d. Itaguyod ang mga projecting it sa abot ng acting makakaya. Pagkaraan ng isang Iinggo natagpuan siyang duguan sa may tabi ng kalsada. walo d. c. d. Pangulo _____38. Ilang taon dapat manirahan nang tuloy-tuloy ditto sa Pilipinas ang isang dayuhan upang maging mamamayang Pilipino? a. Magiging mabisa ang mga batas ng bansa. isa b. Karapatang Pantao b. Pinagpapasyahan nito ang mga kasong nauukol sa pagnanakaw at panunuhol ng mga opisyal ng pamahalaan. Ipagwalang-bahala ang mga proyakto. _____44. Naturalisado _____39. Alin ang karapatan ng isang mamamayan? a.c. ` b. Ano ang uri pagkamamamayang kung tinalikuran ng isang dayuhan ang kanyang dating pagkamamamayan para maging mamamayan ng Pilipinas? a. Mawawala ang mga negosyo. Paano tayo makatutulong upang magtagumpay ang mga itc? ‘ a. d. Mamamayan b. Tumulong sa proyakto na pakikinabangan natin. Maraming proyakto ang ating pamahalaan para sa atin. Pagtatanggol sa sarili . Ano ang uri ng pagkamamamayang Pilipino ng sinumang ipinanganak dito sa bansa? a. Saang komisyon ka maaaring humingi ng katarungan? a. Sarbisyo Sibil c. Likas b. Likas c. c. Awdit _____43. Sinusuri nito ang mga personal na pamumuhay ng mga opisyal at kawani ng pamahalaan. Dual b. Nawawaia ang iyong kapatid. Itaguyod ang mga proyakto kung babayaran ang pagliiingkod natin. sampu _____41. Simbahan c. Ano ang maaaring mangyari kapag hindi sinunod ng mga mamamayan ang mga batas ng bansa? a. Magiging maiaya ang mga Piiipino. Paaralan d. d. Alin ang itinuturing na mahalagang pundasyon ng ating bansa? a. b. _____37. Huwad c. Naturalisado _____40. Magkakagulo sa bansa. _____42. lima c.

Karapatang mabigyan ng buhay Karapatang mamili ng tirahan Karapatang magtrabaho Karapatang makaboto _____47. Makaligtas sa anumang uri ng paglabag d. Bumoto kung may halalan _____50. Paunlarin ang sariling kakayahan B. Suriin ang pinaiiral na batas b. Alin ang hindi karapatang pantao? a. _____49. Aling tungkulin ang higit na dapat gawin ng mga Pilipino? a.b. Aling pangungusap ang iyong sinasang-ayunan? a. Ang karapatan ng mga mayayaman ay nakahihigit kaysa mahihirap. naiinis ___ ___ ___ ___ nahihiya 3. Ang pamahalaan hayaan ___ ___ ___ ___ tulungan 5. Lagyan ng tsek (/) ang bahagi ng guhit na naglalarawan ng iyong nadarama o opinyon. Pagtira sa kalsada _____45. Pangangalaga ng pamahalaan _____46. Anong karapatan ang kanilang natatamasa? a. Pagsasarili b. Pagkilala ng publiko c. Alin ang karapatan ng mga bata? a. Magbayad ng iba’t ibang buwis d. b. Dapat mabigyan ng karapatan ang mga matatanda kaysa sa mga d. Sumunod sa mga batas at tuntunin c. Mga ahansya ng pamahalaan nakatutulong ___ ___ ___ ___ nakaaabala . b. d. Maging matapat sa demokrasya d. Tumupad sa mga itinadhana ng may kapangyarihan _____48. 1. May mga karapatang dapat igalang ang bawat tao. Alin ang mrg tungkulin ng mamamayan? a. Bumibili ng disenteng tirahan ang mga mamamayan. Magsagawa ng gawaing kapaki-pakinabang b. Ang mga sanggol ay wala pang karapatan dahil sila ay nasa pangangalaga ng kanilang mga magulang. Tiyakin ang kanyang saguridad a c. Paghingi ng tulong d. Pilipino ang iyong mga magulang. nagmamalaki ___ ___ ___ ___ nahihiya 2. c. Pilipino ka. nasisiyahan ___ ___ ___ ___ nalulungkot 4. Pagkakapantay-pantay c. Pilipino ka hanggang ikaw ay tumanda. c. Maging tapat sa pamahalaan c. Umiwas sa mga pang-aabuso b. Pagkakaroon ng ari-arian d.

Tapusin ang mga pangungusap.C. 4. Kung ako ay makapipili ng pagkamamamayan. ibig kong maging dahil __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. 1. Bilang mga Pilipino. Ang mga karapatan ng iba ay dapat _____________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Alam kong nakakatulong ako sa ating pamahalaan at bansa dahil ganito ang lagi kong ginagawa: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ . dapat nating __________________________________________________________________ _______________________________________________ang ating pamahalaan. Ang ating pamahalaan ay _____________________________________________ kung _____________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3.

b..=:]:. Bakit sa kabila ng mga masaganang Iikas na yaman ng ating bansa. c. Kasanayan na Pantekniko c.a.‘_2·jE:i§=·2j I . Alin sa mga sumusunod ang napapabayaan ng pamahalaan at nangangailangang pagtuunan ng pansin? a. Kasanayan na Pagtuturo . Mga rural na Iugar 12. Alin ang binibigyang-diin sa adukasyong bokasyunal? a. Pope John Paul ll 2. Prasldanta _ c. Pinamimigay natin ang mga it0.a. Kasanayan na Agrikuitural b. 13.n 2MI 1 M i n g. Ang Piiipinas ay Ialong umuniad sa taong 2001. Mga pasyalan d. Pagpapatalslk sa plnunong nanalo sa halalan d. Alln sa mga sumusunod ang nagpapakuar ng Isang matibay at matatag na pampulltikang kapaliglran? ‘ a. LOCAL NATIONAL PRESIDENTIAL BAFIANGAY · ‘ ELECTION ELECTION ELECTION ELECTION Sino ang plnakagustong Iboto ng mga mamamayan? a. d. Mas humirap ang buhay ng mga Piiipinc. Pagpapallt-pallt ng plnuno b. Barangay Captain b. Hindi natin ginagamit ang mga ito. tayo ay nananatiii pa ring mahirap? a. Sino ang nagsamblt na ang kaunlaran ay para sa kagallngan ng nakararamlng tao? a. Sonador d. Sinisira natin ang mga itc. Ang Piiipinas ay isang maunlad na bansa. 11. Mga Iungsodi b. Kasanayan na Paggamot d. Pope Paul VI b. A GFIAP NG DAMI NG BUMOTO SA |BA’T IBANG HALALAN: 6M ng 5 M BUITIOYO _ 3 M H . Pope John Paul I ’ d.*1-g. /Pagboboycott sa halalang Iokal at nasyonal c. c. Mayor Aiin sa mga sumusunod ang nagsasaad ng tamang intarpretasyon'? a. Hindi wasto ang paggamit natin sa mga ito. Tlngnan at surlln ang grap. d. Pagtatangklllk ng mga mamamayan sa nalhalal na pangulo 3. b. Pope John XXIII “ g r _ c.1. Mahirap ang buhay ng mga Piiipino noong 2000. . Mga pabrika c.

Study-Now Pay Later Plan b. Hindi sila magaiing bumilang d.14. . Kolehyo _ b. Koiehyo ~ b. Bakit ibig ng bawat bansa na umunlad? a. Aling mga iarangan ang higit na nakatutulong sa pag-unlad ng paggamit ng Iikas na yaman? ‘ a. Elementarya . Mataas na paaralan . b. a. c. Mataas na paaralan 16. Edukasyon para sa karamihan d. Arkitektura at Sining 15. Waia silang kamalayang paniipunan 19. Commission on Higher Education c. Agham at Teknolohya · g b. Aling mga iarangan ang higit na nakatutulong sa pag-unlad ng paggamit ng Iikas . Upang hindi ito maghirap kailanman d. Colleges. New Elementary School Curriculum d. ' Philipppine Accrediting Association of Schools. Alin ang binibigyang-pansin ng mga programang nasa loob ng kahon? Third Elementary Education Project 1 New Elementary School Curriculum Basic Education Curriculum . Bokasyunai “ c. Agham at Teknolohya . Upang mapabuti ang kalagayan ng mga mamamayan nito b. Hindi sila mahusay bumasa . Bokasyunai c. 16. _ » d. c. _ » d. Pagtatanggoi at Batas . Medisina at Pagtuturo _ d. Upang makilaia ito sa buong mundo 14. Saang antas may pinakamaraming nag-aaral?. Waia silang tiwala sa sarili b. Bakit sinasabing mahihina ang mga mag-aaral nating nakatapos ng koiehyo'? a. Pagtatanggoi at Batas c. Upang matugunan nito ang mga hangarin g c. Secondary Education Development Program 17. Arkitektura at Sining 15. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita na ang edukasyon ay para sa karami 4 at pantay-pantay? P Y a. Kaangkupan ng edukasyon c. Eiementarya . a. Medisina at Pagtuturo d. New Elementary School Curriculum d. Murang edukasyon b. Secondary Education Development Program . Commission on Higher Education c. Saang antas may pinakamaraming nag-aaraI?. and Universities a. na yaman? ‘ “ a. Study-Now Pay Later Plan b. g . Aiin sa mga sumusunod ang nagpapakita na ang edukasyon ay para sa karamiha at pantay-pantay? a. Magandang kalidad ng edukasyon 18.

Upang matugunan nito ang mga hangarin c. Hindi siia magaiing bumiiang d. Upang hindi itc maghirap kailanman d. Hindi siia mahusay bumasa . and Universities '* a. Alin ang binibigyang-pansin ng mga programang nasa ioob ng kahon? . Bakit sinasabing mahihina ang mga mag-aaral nating nakatapos ng koiehyo'? a. Bakit ibig ng bawat bansa na umunlad? a. Upang mapabuti ang kalagayan ng mga mamamayan nito b. Edukasyon para sa karamihan d. 1 Philipppine Accrediting Association of Schools. Upang makilaia ito sa buong mundo . Kaangkupan ng edukasyon c. Murang edukasyon b. Third Elementary Education Project 1 1 New Elementary School Curriculum i Basic Education Curriculum . Waia siiang kamalayang paniipunan 19. c. Waia siiang tiwala sa sariii b. g Colleges.17. Magandang kalidad ng edukasyon 18.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->