Mga Bahagi ng Pahayagan

Isang gabi ay ginising si Adela ng kanyang ina. Nang idilat ni Adela ang kanyang mga mata ay biglang siyang napasigaw. Nakita niya ang kanyang ina na nanginginig ang buong katawan satakot. Nasa likuran niya ang isang lalaking hindi niya kilala. Kinuha niya ang baso ng tubig sa mesa at mabilis na ininom.

1. Sino ang mga tauhan ng talata? 2. Ano ang nakita ni Adela sa likod

ng kanyang ina? 3. Bakit kya natatakot ang knyang ina? Ibigay ang iyong palagay.

.

.

.

.

Balitang Pandaigdig/Pambansa 4. Pitak Pantahanan 6. Anunsyo Klasipikado 10. Balitang Panlipunan 7. Pangmukhang Balita o Pangunahing Balita editoryal 2. Patalastas sa Pagkamatay o Obitwaryo 9. Palakasan . Editoryal o Pangulong Tudling 3. Balitang Pampamayanan 5.mga bahagi ng pahayagan: 1. Panlibangan 8.

Balita Kuwento o pagsasalaysay ng isang katatapos na pangyayari .

Pangmukhang Balita o Pangunahing Balita Ito ay ang balitang nakaimprenta nang malaki sa harap ng pahayagan upang makatawag pansin sa mga mambabasa. Ito ang bahaging naglalaman ng pangunahing balita para sa araw ng labas ng pahayagan .

Pangmukhang Balita o Pangunahing Balita .

Ang sumulat ay nagbibigay ng kuru-kuro alinsunod sa patakarang pinaiiral ng patnugutan. Tinataglay ng bahaging ito ang opinyon ng patnugot tungkol sa mahahalagang isyu. Naglalayon itong magpabatid.Editoryal Ito ay mahalaga sa anumang pahayagan. Makikita rin sa pahinang kinasusulatan nito ang kartung editoryal. magbigay ng kahulugan. Ito ay paglalahad ng pangunahing tayo ng publikasyon ukol sa isang mahalagang isyu. Kailanman. at makalibang. . ang editoryal ay hindi namumuna o nanunuligsa upang makasira kundi upang magkaroon ng pagbabago.

.

Editorial cartoon .

.Naglalaman ang bahaging ito ng mga balita mula sa iba’t ibang panig ng daigdig.

.

Naglalaman ito ng mga balita tungkol sa mga pangyayari o mga proyekto sa iba’t ibang dako ng bansa. .

.Nagtataglay ito ng mga resipe at iba pang mga tulong sa pag-aayos ng tahanan o paglutas ng mga suliraning pantahanan.

.

.Nababasa dito ang tungkol sa mahahalagang salu-salo na kinabibilangan ng tanyag na mga mamamayan lalo na iyong mga nabibilang sa mataas na lipunan.

.

.Dito nakikita ang talatakdaan ng mga palabas sa telebisyon. sinehan. at mga teatro at pitak artista.

.

Nababasa rito ang anunsyo ng pagkamatay ng isang tao na ibig ipagbigayalam sa kanyang mga kamag-anak o mga kaibigan. .

.

o pagkakataon sa pagtatrabaho. mga pinauupahan.Dito mababasa ang mga kalakal na ipinagbibili. talaan ng mga espesyalista. .

.

Naglalaman ang bahaging ito ng mga balitang may kinalaman sa larangan ng palakasan maging sa loob o sa labas ng bansa. .

.

o halimbawa ng tumutulong sa layunin ng editoryal.  b.  c. suliranin o kalagayan na tatalakayin. . Ang katawan ay sumusuri.Ang balangkas ng editoryal ay naglalaman ng tatlong bahagi:  a. Nagbibigay ito ng tala. nagpapaliwanag o naglalahad ng paksa o isyu sa malinaw at payak na paraan. Maaaring maglagom o magbigay-diin sa diwang tinatalakay sa editoryal. Dito rin isinusulat ang pananaw ng awtor tungkol sa isyu na pinaguusapan. pangyayari.) Katawan. Naglalaman ang panimula ng paksa o isyu. Karaniwang ito'y batay sa balita o isang pangyayari na kung tatawagin ay news peg.) Panimula.) Pangwakas. Nagbibigay din ito ng konklusyon ng awtor.

Opinyon  Paglalahad ng sariling saloobin at paninindigan tungkol sa isang isyu .

Lathalain (Feature Story)  Ito ay sulatin o artikulo sa isang pahayagan na naglalayong tumuon sa isang natatanging isyu sa paraang hindi nagbabalita. society. ang iba pang bahagi ng pahayagan tulad ng lifestyle. lugar. kaganapan o anumang kaiga-igayang bagay. reviews. Karaniwan. tourism. . entertainment at culture pages ay nasa anyong lathalain. Marahil ay pinakamalayang bahagi ng pahayagan.  Ito ay maaaring patungkol sa isang personalidad. Ito ay hindi kinakailangang laging nagsasaad ng isang katatapos na pangyayari lamang. Ito ay maaaring nagmumula sa sariling pananaw ng may-akda nito.

.

.

5. Kuwento o pagsasalaysay ng isang katatapos na pangyayari . Ito ay maaaring patungkol sa isang personalidad. tourism. 4. 2. kaganapan o anumang kaiga-igayang bagay. lugar. 3. ang iba pang bahagi ng pahayagan tulad ng lifestyle. Karaniwan. Makikita rin sa pahinang kinasusulatan nito ang kartung editoryal. Tinataglay ng bahaging ito ang opinyon ng patnugot tungkol sa mahahalagang isyu.1. society. Ito ang bahaging naglalaman ng pangunahing balita para sa araw ng labas ng pahayagan. . Naglalaman ang bahaging ito ng mga balita mula sa iba’t ibang panig ng daigdig.

1. 2. 4. 5 . 3.

# # #  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful