Mga Bahagi ng Pahayagan

Isang gabi ay ginising si Adela ng kanyang ina. Nang idilat ni Adela ang kanyang mga mata ay biglang siyang napasigaw. Nakita niya ang kanyang ina na nanginginig ang buong katawan satakot. Nasa likuran niya ang isang lalaking hindi niya kilala. Kinuha niya ang baso ng tubig sa mesa at mabilis na ininom.

1. Sino ang mga tauhan ng talata? 2. Ano ang nakita ni Adela sa likod

ng kanyang ina? 3. Bakit kya natatakot ang knyang ina? Ibigay ang iyong palagay.

.

.

.

.

Palakasan . Pangmukhang Balita o Pangunahing Balita editoryal 2. Balitang Pampamayanan 5. Balitang Panlipunan 7. Panlibangan 8. Patalastas sa Pagkamatay o Obitwaryo 9. Editoryal o Pangulong Tudling 3. Balitang Pandaigdig/Pambansa 4. Pitak Pantahanan 6.mga bahagi ng pahayagan: 1. Anunsyo Klasipikado 10.

Balita Kuwento o pagsasalaysay ng isang katatapos na pangyayari .

Pangmukhang Balita o Pangunahing Balita Ito ay ang balitang nakaimprenta nang malaki sa harap ng pahayagan upang makatawag pansin sa mga mambabasa. Ito ang bahaging naglalaman ng pangunahing balita para sa araw ng labas ng pahayagan .

Pangmukhang Balita o Pangunahing Balita .

Naglalayon itong magpabatid. at makalibang. Kailanman. . Ito ay paglalahad ng pangunahing tayo ng publikasyon ukol sa isang mahalagang isyu. ang editoryal ay hindi namumuna o nanunuligsa upang makasira kundi upang magkaroon ng pagbabago. Tinataglay ng bahaging ito ang opinyon ng patnugot tungkol sa mahahalagang isyu. Ang sumulat ay nagbibigay ng kuru-kuro alinsunod sa patakarang pinaiiral ng patnugutan.Editoryal Ito ay mahalaga sa anumang pahayagan. Makikita rin sa pahinang kinasusulatan nito ang kartung editoryal. magbigay ng kahulugan.

.

Editorial cartoon .

Naglalaman ang bahaging ito ng mga balita mula sa iba’t ibang panig ng daigdig. .

.

.Naglalaman ito ng mga balita tungkol sa mga pangyayari o mga proyekto sa iba’t ibang dako ng bansa.

.Nagtataglay ito ng mga resipe at iba pang mga tulong sa pag-aayos ng tahanan o paglutas ng mga suliraning pantahanan.

.

Nababasa dito ang tungkol sa mahahalagang salu-salo na kinabibilangan ng tanyag na mga mamamayan lalo na iyong mga nabibilang sa mataas na lipunan. .

.

at mga teatro at pitak artista. . sinehan.Dito nakikita ang talatakdaan ng mga palabas sa telebisyon.

.

.Nababasa rito ang anunsyo ng pagkamatay ng isang tao na ibig ipagbigayalam sa kanyang mga kamag-anak o mga kaibigan.

.

talaan ng mga espesyalista. . mga pinauupahan. o pagkakataon sa pagtatrabaho.Dito mababasa ang mga kalakal na ipinagbibili.

.

Naglalaman ang bahaging ito ng mga balitang may kinalaman sa larangan ng palakasan maging sa loob o sa labas ng bansa. .

.

o halimbawa ng tumutulong sa layunin ng editoryal. Karaniwang ito'y batay sa balita o isang pangyayari na kung tatawagin ay news peg. nagpapaliwanag o naglalahad ng paksa o isyu sa malinaw at payak na paraan.) Pangwakas.  b. suliranin o kalagayan na tatalakayin. Maaaring maglagom o magbigay-diin sa diwang tinatalakay sa editoryal. pangyayari. .) Panimula. Nagbibigay din ito ng konklusyon ng awtor.  c.) Katawan. Ang katawan ay sumusuri. Naglalaman ang panimula ng paksa o isyu. Nagbibigay ito ng tala.Ang balangkas ng editoryal ay naglalaman ng tatlong bahagi:  a. Dito rin isinusulat ang pananaw ng awtor tungkol sa isyu na pinaguusapan.

Opinyon  Paglalahad ng sariling saloobin at paninindigan tungkol sa isang isyu .

ang iba pang bahagi ng pahayagan tulad ng lifestyle. Ito ay hindi kinakailangang laging nagsasaad ng isang katatapos na pangyayari lamang. Marahil ay pinakamalayang bahagi ng pahayagan. Karaniwan. entertainment at culture pages ay nasa anyong lathalain. Ito ay maaaring nagmumula sa sariling pananaw ng may-akda nito. reviews. . kaganapan o anumang kaiga-igayang bagay.  Ito ay maaaring patungkol sa isang personalidad. lugar.Lathalain (Feature Story)  Ito ay sulatin o artikulo sa isang pahayagan na naglalayong tumuon sa isang natatanging isyu sa paraang hindi nagbabalita. society. tourism.

.

.

2. Ito ay maaaring patungkol sa isang personalidad. Karaniwan. Tinataglay ng bahaging ito ang opinyon ng patnugot tungkol sa mahahalagang isyu. kaganapan o anumang kaiga-igayang bagay. lugar.1. Ito ang bahaging naglalaman ng pangunahing balita para sa araw ng labas ng pahayagan. 4. ang iba pang bahagi ng pahayagan tulad ng lifestyle. Naglalaman ang bahaging ito ng mga balita mula sa iba’t ibang panig ng daigdig. 5. Makikita rin sa pahinang kinasusulatan nito ang kartung editoryal. tourism. 3. Kuwento o pagsasalaysay ng isang katatapos na pangyayari . society. .

3. 5 . 2. 4.1.

# # #  .