Francisco Balgtas – Baltazar MGA TAUHAN Florante – pangunahing tauhan Laura – kasintahan ni Florante Aladin – morong umiibig kay

Flerida Flerida – kasintahan ni Aladin Duke Briseo – ama ni Florante Prinsesa Floresca – ina ni Florante Haring Linseo – ama ni Laura Konde Sileno – ama ni Adolfo Sultan Ali Adab – ama ni Aladin Antenor – guro ni Floranteng taga - Atenas Menandro – matalik na kaibigan ni Florante Menalipo – pinsan ni Florante Heneral Osmalik Miramolin –

Muling umalis ng Albanya si Florante kasama ang hukbo Nakipagdigma sila sa Italya. sa kanyang mga magulang at sinisintang si Laura na hindi niya mapaniwalang nakalimot sa kanilang sumpaan. Habang nakikidigma. Pakana ito ng sultan upang pumayag si Fleridang pakasal sa kanya. Anak siya ni Sultan Ali – Adab ng Persia. Hindi inakala ni Florante na isang isang moro Ang magiging tagapagligtas niya. Napatay niya si Heneral Osmalik matapos ang limang oras ng paglalaban. si Aladin. Sniabi ni Aladin na ginaawa niya iyon dahil sa pagtupad sa batas ng langit.iya. Makalipas ang labindalawang araw. Tulad ni Florante. nahabag ang mga leon Sa kalunus-lunos na kaanyuan ng binatang nakagapos. Nagkataong nasa gubat ding iyon ang isang morong gerero. Sumalakay din ang hukbo ni Moramolin sa Albanya ngunit hindi nagtagumpay . Nabawi ni Florante ang kaharian sa kamay ng moro na pinamumunuan ni Aladin. niya. Hiniling ng gererong moro na magsalaysay ang Kristiyanong mandirigma. Naging maagap siya. Nakaagaw niya sa pag-ibig lay Flerida ang amang si Sultan Ali – Adab. natanaw nila ang bandila ng mga moro na ang sagisag ay Medialuna. Natanaw niya ang isang dalagang nakapiring at nakagapos na sa wari niya ay pupugutan ng ulo. nagdadalamhati siya dahil sa kaagaw niya ang sariling ama sa dalagang sinisinta niya. Iniligtas nila ang dalaga at laking mangha ng makilalang si Laura pala ang dalaga. nanganib ang kanyang buhay sapagkat may dalawang leon na handing sumila sa kanya. natgpuan siya ni Aladin sa gubat. si Aladin naman ang nagkwento ng kanyang buhay. Kay Laura nila nalaman kung ano ang nangyari sa Albanya. Iniligtas niya si Florante sa kamatayan at inaruga at pinagyaman ni Aladin si Florante hanggang sa magkamalay. Nang mga sandaling iyon. ikinulong at ipinatapon sa gubat. Bumallik sa Albanya ang hukbo nila Florante makalipas ang limang buwan. Pagkatapos magsalaysay ni Florante. Hinahanap niya ito. Pinagbintangan siya ng amang nagpabaya sa hukbong pinamumunuang nakikidigma sa Albanya. tumanggap ng sulat si Florante. Anak siya nina Duke Briseo at Prinsesa Floresca. ang sarili niyang ama ang sanhi ng kanyang pagdadalamhati. Dinakip siya. Nagwagi ang hukbong pinamumunuan ni Florante sa Crotona. isang mapanglaw at madawag na gubat sa labas ng kaharian ng Albania si Florante. Dahil sa labis na kahigpitan. Naulinigan niya ang panaghoy ni Florante. Sa kanyang pagbabalik tatlumpong libong kawala ng sumalubong sa kanya. nagising na ang nagugutom na mga leon at handa nang sakmalin si Florante. Ginawa ito ni Flerida upang iligtas sa tiyak na kamatayan ang kasintahan. Ayon sa kanya.Buod Ng “Florante At Laura” Nakagapos sa puno ng Higera. Nang malapit na sila sa Albanya. Mababakas ang kalungkutan sa binatang nakagapos dahil sa nangyari sa Albania. Ngunit sa halip na siya ay silain. Diumano’y ang sulat ay galing sa kanyang ama at pinauuwi siya.

Nagbalik sa Persia sina Aladin at Flerida. Paninilbihan sa Pamahalaan Nanilbihan bilang Tenyente Mayor at Huwes de Sementera . Naragdagan pa ito ng dumating si Menandro kasama ang hukbo at nalamang nabawi na kay Adolfo ang kaharian. Samantala. Pag-ibig Nanirahan sa Pandacan noong 1835 at nakilala si Maria Asuncion Revira o Celia na naging inspirasyon niya sa pagsulat ng “Florante at Laura” Naging karibal si Mariano Capule kay Maria Asuncion Rivera at naipakulong si Kiko kahit wala namang mabigst na kasalanan Lumipat sa Udyong. Panitikan MGA HIMAGSIK NI FRANCISCO BALAGTAS Nakilala si Jose dela Cruz o mas kilala bilang Huseng Sisiw dahil sa nanghihingi ng sisiw sa bawat taong nagpapagawa ng tula o piyesa sa kanya Nagsilbing hamon si Huseng Sisiw kay Kiko sa pagsusulat ng tula Nahigitan na ni Kiko si Jose dela Cruz di kalaunan 4. Concha. Nalaman ni Aladin na tumakas ang kasintahan nagn matiyak na ligtas na si Aladin sa kamatayan. Laking gulat ng dalawa nang makilala ang mga dalaga. Doctrina Christiana. tumakas ito isang gabing madilim. Bataan noong 1840 at nakilala si Juana Tiambeng Nagpakasal si Kiko at Juana noong 1842 at nagkaroon ng labing-isang anak kung saan namatay ang pito 5. nabatid din ni Florante na hindi tinanggap ni Laura ang pagibig ni Adolfo kaya dinala siya sa gubat na iyon. Naging tahanan nina Florante at Aladin ang gubat nang dalawang taon. Edukasyon Colegio de San Juan de Letran at Colegio de San Jose Naging guro si Padre Mariano Pilapil Nagtapos ng Batas sa Corones.Sina Florante at Laura naman ang naging hari at reyna ng Albanya.Pisika. 1788 Anak nina Juan Balagtas an Juana dela Cruz Kapatid nina Felipe. sina Laura at Flerida. Ikinasal ang apat. Kastila. may naulinigan silang mga tinig na nagkukwentuhan. TALAMBUHAY NI FRANCISCO BALAGTAS – BALTAZAR 1. Nagpabinyag na Kristiyano saina Aladin at Flerida. Bulacan noong Abril 2. Panginay.Ngunit nang malaman ng dalaga na ligtas na sa kamatayan si Aladin. habang namamasyal sa gubat ang dalawa. Aladin at Flerida. Isang araw. 3. Sila ang mga bagong namumuno sa Persia. . Humanidades. Nagging maligaya ang pagkikita ng apat – sina Florante at Laura. Kabataan Ipinanganak sa Bigaa. Teolohiya at Pilosopiya. at Nicholasa Nasanay sa palayaw na Kiko Naging utusan sa edad na 11 kina Doña Trinidad 2. Latin.

walang kaluluwa. laging taksil sa pakikisama at ubod ng palamara sa mga kaaway 3. tapat na pagsuyong lalagi sa dibdib hanggang sa libingan bangkay ko’y maidlip. pang-aagaw sa pag-ibig ng iba pang masamang pinagkaugalian sa lipunan 4. Himagsik laban sa Mababang Uri ng Panitikan  Tanging mga dyaryo o piyesa ng mga Kastila lamang ang ilinalabas sa madla at bawal ang mga akdang galing sa mga makatang Pilipino. Kamatayan Namatay noong Pebrero 20.  Pinag-ukulan ni kikon ang maling kaugalian ng lipunan tulad ng masagwang pagpapalayaw sa mga anak. ay iisa sa turing at kapangyarihan Pinabulaanan niya na ang mga Moro’y di marunong ng gawangkabanalan. Ngayong mamamanglaw sa pangungulila. nagdaang panahon ng suyuan namin? kanyang pagsintang ginugol sa akin at pinuhunan kong pagod at hilahil? Lumipas ang araw na lubhang matamis at walang natira kundi ang pag-ibig. na para sa atin ay Pilipinas. 4. mapaghiganti sa mga kaaway. . ang ginagawa kong pang-aliw sa dusa. 1. 2. sa gulang na 74. La India Elegante y El Negrito Amante 6. Orosman at Zafira 2. sa iyong larawa’y ninitang ginhawa. Makaligtaan ko kayang di basahin. Bayaceto at Dorlisca 4. nagdaang panaho’y inaalaala. walang batas ng kagandahang asal. Clara Belmoro 3. dalawa man sa pangalan. may mahahagilap kayang natititik liban na kay Celiang namugad sa dibidb? Yaong Celiang laging pinanganganiban. pagkamainggitin. Himagsik laban sa Malupit na Pamahalaan  Inilarawan ang iba’t ibang uri ng mga kalupitan at masamang palakad ng pamahalaang Kastila.Nakulong ulit dahil sa naakusahang nanggupit ng buhok ng isang katulong ni Alferez Alcaraz Ilan pang mga katha: 1. Himagsik laban sa Hidwaang Pananampalataya   Ang pamahalaan at simbahan. mistulang gubat na madilim. 5. 2. Kung pagsaulan kong basahin sa isip ang nakaraang araw ng pag-ibig. Lumitaw siya at napagitna nang kasalukuyang ang panitikang tagalong ay sakbibing lubos na lubos ang pananampalataya. Nasa ‘Puno ng Salita” ang mga katagang sakdal sungit na panahong. Himagsik laban sa Maling Kaugalian ∞Kay Celia∞ 1. baka makalimot sa pag-iibigan: ang ikinalubog niring kapalaran sa lubhang malalim na karalitaan. 1862. Almasor at Rosalinda 5. 3. mahayop na mababangis at ang “Kahariang Albanya”.

“Tatlong araw na di nagtatanaw-tama. kung halagahan mo itong aking pagod. 18. 22. mangmang ang Musa ko’t malumbay ang tinig. O nalayong tuwa. kaluluwa’t langit? 15.B. natin. tonohan ng lira yaring abang awit na nagsasalitang buhay ma’y mapatid. yaring aking puso’y laging lumiligaw. O nanasang irog. Ahon sa dalata’t pampang na nagligid. Ikaw na bulakliak niring dilidili. Sirenas. pakikinabangan ng ibig tumarok. nagbuhat sa puso ng lingcod na tapat. 19. sabay ang taghoy kong “O. 9. sa lansanga’t nayong iyong niyakapan. nasawing palad!” 14. sa kagugunita. ang siyang umakay na ako’y tumula. Ito’y unang bukal ng bait kong kutad na inihahandog sa mahal mong yapak. 7. 11. Di mamakailang . palaring dinggin mo ng tainga’t isip. 10. tapat na pagasinta’y hangad na lumawig. Kung kasadlakan man ng pula’t pag-ayop tubo ko’y dakila sa puhunang pagod. kayo ngayo’y siyang pinipintakasi ng lubhang mapanglaw na Musa kong imbi 21.” 13.” at sinasagot ko ng sabing may tuwa --“Sa isa katao’y marami ang handa. ang tula ma’y bukal ng bait na kapos. sa Birheng mag-ina’y ipamintakasi ang tapat mong lingcod na si F. binabakas ko rin sa masayang do’ngan.A. nang hindi abutin ng tabsing sa dagat.R. luha’y lalaagaslas. Itong di matiis na pagdaralita nang dahil sa iyo. sa nagbiting bungang ibig mong pitasin. 16. Anupa nga’t walang di nasisiyasat ang pag-iisip ko sa tuwing kumupas. 17.6. kung binabasa mo’y isa mang himutok ay alalahanin yaring naghahandog.upo ang panimdim sa puno ng manggang naraanan. Masayang Ninfas sa lawa ng Bia. Ang kaluluwa ko’y kusang dumadalaw. nagbabalik mandi’t parang hinahanap ditto ang panahong masayang lumipas. Sa larawang guhit ng sa sintang pinsel. ang ulilang sinta’y aking inaaliw Ang katauhan ko’y kusang nagtatalik sa buntong-hininga nang ikaw’y may sakit himutok ko noo’y inaaring langit. Parang naririnig ang lagi mong wika: ∞Puno ng Salita∞ 1. Celiang sagisag mo’y M. 20. kusang inilimbag sa puso’t panimdim nag-iisang sanlang naiwan sa akin. paraiso naman ang may-tulong silid. 8. Bakit baga noong kami’y maghiwalay ay di pa nakitil yaring abang buhay? kung gunitain ka’y aking kamatayan. sa Ilog Beata’t Hilom na mababaw. yapak ng paa mo sa batong tuntungan. . awitin ang buhay ng isang naaba. tanggapin mo nawa kahit walang lasap. sa puso ko Celia’y di ka mapaparam. Celia’y talastas ko’t malabis na umid. at di mananakaw magpahanggang libing. 12. na kung maligo’y sa tubig aagap. di kinabahagya kung hindi malait. ang tinig ay kawili-wili. Salamat sa iyo. Nililigawan ko ang iyong larawan sa Makating ilog na kinalagian. Nasaan si Celiang ligaya ng dibdib? ang suyuan nami’y bakit di lumawig? nahan ang panahong isa niyang titig ang siyang buhay ko.

6. Kung sa pagbasa mo’y may tulang Malabo bago mo hatulang katkatin at liko. ang nasasakupang lupa’y dinidilig ng Ilog Cocitong kamandag ang tubig. 3. buong kahuluga’y mapag-uunawa. kahit natatali-kamay. Ang mga bulaklak ng nagtayong kahoy. ang mata’y itingin sa dakong ibaba. pawang kulay luksa at nakikiayon sa nakaliliyong masangsang na amoy. 2. ngunit kung namnamin ang sa lamang lasap masasarap din ang babasang pantas. Sa may gitna nitong mapanglaw na gubat. 3. may bulo ang bunga’t nagbibigay-sakit sa kanino pa mang sumagi’t malapit. di mo mawatasa’t malalim na wika. huni pa ng ibon ay nakalulunos sa lalong matimpi’t nagsasayang loob. Di ko hinihinging pakamahalin mo. Hanggang ditto ako. tawana’t dustahan ang abang tula ko. halos naghihirap ang kay Febong silang dumalaw sa loob na lubhang masukal. . 4. 8. Baguntaong basal na ang anyo’t tindig. may punong higerang daho’y kulay pupas. isang pinag-usig ng masamang palad. at makilalang malinaw at wasto Ang may tandang letra alinmang talata. 1. ito’y walang bunga’t daho’y malalapad na nakadidilim sa loob ng gubat. pasuriin muna ang luwasa’t hulo. 5. palibhasa’y hilaw at mura ang balat. karamiha’y sierpe’t basilisco’y madla. Malalaking kahoy ang inihahandog pawing dalamhati. ng buhay ng tao’y daiging kapuwa. Ang mga hayop ang dito’y gumagala. 6. Tanang mga baging na namimilipit sa sanga ng kahoy ay ballot ng tinik. Sa isang madilim gubat na mapanglaw. 5. hiena’t tigreng ganid na nagsisila 7. O nanasang pantas. Ito’y gubat manding sa pinto’y malapit ng Avernong Reyno na Plutong masungit. kahapisa’y lungkot. 9. dito nagagapos ang kahabag-habag. sa gayong katamis wikang masasarap ay sa kababago ng tula’y umalat.2. 4. dawag na matinik ay walang pagitan. Karamiha’y cipres at hegirang kutad na ang lihim niyon ay nakasisindak. Kung sa biglang tingi’y bubot at masaklap. gawin ang ibigi’t alpa’y nasa iyo ay huwag mo lamang baguhin ang berso. pinakamaputing nag-ungos sa dahon. sa kay Segismundo’y huwag ding matulad. paa’t liig.

sa luhang natatak at tinangis-tangis. gubat na palasyo ng masidhing Harpias nangaawa disi’t naakay lumiyag sa himalang tipon ng karikta’t hirap. 17. “Mahiganting langit! bangis mo’y nasaan? ngayo’y nananaig sa pagkagulaylay. 23. 13.” 14. bagong sapong ginto ang kulay ng buhok. sangkap ng katawa’y pawang magkaayos. 15. 25.kundi si Narciso’y tunay na Adonis. 11. 21. ganito’y damdamin ng may awing dibdib. Ang abang uyamin ng dalita’t sakitang dalawang mata’y bukal ang kaparis. mukha’y sumisilang sa gitna ng sakit. bago’y ang bandila ng lalong kasama-an sa Reynong Albanya’y iwinawagayway. 20. 24. 18. Dangan doo’y walang Oreadas Nimfas. 16. 19. 10. Makinis ang balat at anaki burok. 22. pilikmata’t kilay – mistulang balantok. . 12.

m ni y o n a y n a k as isi n d a k. it o’ y w al a n g b u n g a’ t d a h o’ y m al al a p a d n a n a k a di di li m sa lo o b n g g u b at . is a n g pi n a gus ig n g m as a m a n g p al a d. p a a’ t lii g. 7. k ar a m ih a’ y si er p e’ t b as ili sc o’ y m a dl a. B a g u nt a o n g b as al n a a n g a n y o’ t ti n di g. k a hi t n at at ali k a m a y. di to n a g a g a p os a n g k a h a b a gh a b a g. 6. k u n di si N ar ci so . m a y p u n o n g hi g er a n g d a h o’ y k ul a y p u p as . a n g n as as a k u p a n g lu p a’ y di ni di li g n g Il o g C oc it o n g k a m a n d a g a n g tu bi g. A n g m g a h a y o p a n g di to ’y g u m a g al a. 9. hi e n a’ t ti gr e n g g a ni d n a n a gs isi la n g b u h a y n g ta o’ y d ai gi n g k a p u w a. It o’ y g u b at m a n di n g sa pi nt o’ y m al a pi t n g A v er n o n g R e y n o n a Pl ut o n g m as u n gi t. 8. S a m a y gi tn a ni to n g m a p a n gl a w n a g u b at .

pi lik m at a’ t kil a y – m is tu la n g b al a nt o k. b a g o n g sa p o n g gi nt o a n g k ul a y n g b u h o k. M a ki ni s a n g b al at at a n a ki b ur o k. 13. 11. sa n g k a p n g k at a w a’ y p a w a n g m a g k a a y os . b a g o’ y a n g b a n di la n g lal o n g k as a m aa n sa R e y n o n g Al . 12. 10. “ M a hi g a nt in g la n gi t! b a n gi s m o’ y n as a a n ? n g a y o’ y n a n a n ai g sa p a g k a g ul a yl a y. m u k h a’ y su m isi la n g sa gi tn a n g sa ki t. g a ni to ’y d a m d a m in n g m a y a wi n g di b di b.’y tu n a y n a A d o ni s. D a n g a n d o o’ y w al a n g O re a d as Ni m fa s. g u b at n a p al as y o n g m as id hi n g H ar pi as n a n g a a w a di si’ t n a a k a y lu m iy a g sa hi m al a n g ti p o n n g k ar ik ta ’t hi ra p. sa lu h a n g n at at a k at ti n a n gi sta n gi s. A n g a b a n g u y a m in n g d al it a’ t sa ki ta n g d al a w a n g m at a’ y b u k al a n g k a p ar is.

19. 18. 22.b a n y a’ y iw in a w a g a y w a y. 20. 25. ” 14. 24. 23. 21. 16. 15. 17. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful