Francisco Balgtas – Baltazar MGA TAUHAN Florante – pangunahing tauhan Laura – kasintahan ni Florante Aladin – morong umiibig kay

Flerida Flerida – kasintahan ni Aladin Duke Briseo – ama ni Florante Prinsesa Floresca – ina ni Florante Haring Linseo – ama ni Laura Konde Sileno – ama ni Adolfo Sultan Ali Adab – ama ni Aladin Antenor – guro ni Floranteng taga - Atenas Menandro – matalik na kaibigan ni Florante Menalipo – pinsan ni Florante Heneral Osmalik Miramolin –

nahabag ang mga leon Sa kalunus-lunos na kaanyuan ng binatang nakagapos. Napatay niya si Heneral Osmalik matapos ang limang oras ng paglalaban. Hinahanap niya ito. Nakaagaw niya sa pag-ibig lay Flerida ang amang si Sultan Ali – Adab. Sa kanyang pagbabalik tatlumpong libong kawala ng sumalubong sa kanya. Pagkatapos magsalaysay ni Florante. sa kanyang mga magulang at sinisintang si Laura na hindi niya mapaniwalang nakalimot sa kanilang sumpaan. Mababakas ang kalungkutan sa binatang nakagapos dahil sa nangyari sa Albania. Naulinigan niya ang panaghoy ni Florante. Anak siya nina Duke Briseo at Prinsesa Floresca. Hiniling ng gererong moro na magsalaysay ang Kristiyanong mandirigma. Dahil sa labis na kahigpitan. Sumalakay din ang hukbo ni Moramolin sa Albanya ngunit hindi nagtagumpay . Nagkataong nasa gubat ding iyon ang isang morong gerero. nagising na ang nagugutom na mga leon at handa nang sakmalin si Florante. Sniabi ni Aladin na ginaawa niya iyon dahil sa pagtupad sa batas ng langit. Kay Laura nila nalaman kung ano ang nangyari sa Albanya. Muling umalis ng Albanya si Florante kasama ang hukbo Nakipagdigma sila sa Italya. Iniligtas nila ang dalaga at laking mangha ng makilalang si Laura pala ang dalaga. natgpuan siya ni Aladin sa gubat. natanaw nila ang bandila ng mga moro na ang sagisag ay Medialuna. si Aladin. Diumano’y ang sulat ay galing sa kanyang ama at pinauuwi siya. tumanggap ng sulat si Florante. Iniligtas niya si Florante sa kamatayan at inaruga at pinagyaman ni Aladin si Florante hanggang sa magkamalay. Ngunit sa halip na siya ay silain. Nagwagi ang hukbong pinamumunuan ni Florante sa Crotona. nanganib ang kanyang buhay sapagkat may dalawang leon na handing sumila sa kanya. Ayon sa kanya. niya. Nang mga sandaling iyon. Nabawi ni Florante ang kaharian sa kamay ng moro na pinamumunuan ni Aladin. Tulad ni Florante. Natanaw niya ang isang dalagang nakapiring at nakagapos na sa wari niya ay pupugutan ng ulo. Nang malapit na sila sa Albanya. si Aladin naman ang nagkwento ng kanyang buhay.Buod Ng “Florante At Laura” Nakagapos sa puno ng Higera.iya. Dinakip siya. Hindi inakala ni Florante na isang isang moro Ang magiging tagapagligtas niya. Bumallik sa Albanya ang hukbo nila Florante makalipas ang limang buwan. ikinulong at ipinatapon sa gubat. isang mapanglaw at madawag na gubat sa labas ng kaharian ng Albania si Florante. ang sarili niyang ama ang sanhi ng kanyang pagdadalamhati. Ginawa ito ni Flerida upang iligtas sa tiyak na kamatayan ang kasintahan. Makalipas ang labindalawang araw. nagdadalamhati siya dahil sa kaagaw niya ang sariling ama sa dalagang sinisinta niya. Naging maagap siya. Pinagbintangan siya ng amang nagpabaya sa hukbong pinamumunuang nakikidigma sa Albanya. Pakana ito ng sultan upang pumayag si Fleridang pakasal sa kanya. Anak siya ni Sultan Ali – Adab ng Persia. Habang nakikidigma.

may naulinigan silang mga tinig na nagkukwentuhan.Pisika. Ikinasal ang apat. at Nicholasa Nasanay sa palayaw na Kiko Naging utusan sa edad na 11 kina Doña Trinidad 2. Nalaman ni Aladin na tumakas ang kasintahan nagn matiyak na ligtas na si Aladin sa kamatayan. tumakas ito isang gabing madilim. Naragdagan pa ito ng dumating si Menandro kasama ang hukbo at nalamang nabawi na kay Adolfo ang kaharian. 3. Aladin at Flerida. Nagpabinyag na Kristiyano saina Aladin at Flerida. Isang araw. Naging tahanan nina Florante at Aladin ang gubat nang dalawang taon. 1788 Anak nina Juan Balagtas an Juana dela Cruz Kapatid nina Felipe. Doctrina Christiana. Laking gulat ng dalawa nang makilala ang mga dalaga. Latin. habang namamasyal sa gubat ang dalawa. Kastila. Nagbalik sa Persia sina Aladin at Flerida.Ngunit nang malaman ng dalaga na ligtas na sa kamatayan si Aladin. Bulacan noong Abril 2. Samantala. Edukasyon Colegio de San Juan de Letran at Colegio de San Jose Naging guro si Padre Mariano Pilapil Nagtapos ng Batas sa Corones. Sila ang mga bagong namumuno sa Persia. Humanidades. . Concha. Paninilbihan sa Pamahalaan Nanilbihan bilang Tenyente Mayor at Huwes de Sementera . Pag-ibig Nanirahan sa Pandacan noong 1835 at nakilala si Maria Asuncion Revira o Celia na naging inspirasyon niya sa pagsulat ng “Florante at Laura” Naging karibal si Mariano Capule kay Maria Asuncion Rivera at naipakulong si Kiko kahit wala namang mabigst na kasalanan Lumipat sa Udyong. Panitikan MGA HIMAGSIK NI FRANCISCO BALAGTAS Nakilala si Jose dela Cruz o mas kilala bilang Huseng Sisiw dahil sa nanghihingi ng sisiw sa bawat taong nagpapagawa ng tula o piyesa sa kanya Nagsilbing hamon si Huseng Sisiw kay Kiko sa pagsusulat ng tula Nahigitan na ni Kiko si Jose dela Cruz di kalaunan 4. Kabataan Ipinanganak sa Bigaa. nabatid din ni Florante na hindi tinanggap ni Laura ang pagibig ni Adolfo kaya dinala siya sa gubat na iyon. Nagging maligaya ang pagkikita ng apat – sina Florante at Laura.Sina Florante at Laura naman ang naging hari at reyna ng Albanya. Panginay. TALAMBUHAY NI FRANCISCO BALAGTAS – BALTAZAR 1. Teolohiya at Pilosopiya. Bataan noong 1840 at nakilala si Juana Tiambeng Nagpakasal si Kiko at Juana noong 1842 at nagkaroon ng labing-isang anak kung saan namatay ang pito 5. sina Laura at Flerida.

1. mahayop na mababangis at ang “Kahariang Albanya”. Clara Belmoro 3. Himagsik laban sa Mababang Uri ng Panitikan  Tanging mga dyaryo o piyesa ng mga Kastila lamang ang ilinalabas sa madla at bawal ang mga akdang galing sa mga makatang Pilipino. pang-aagaw sa pag-ibig ng iba pang masamang pinagkaugalian sa lipunan 4. dalawa man sa pangalan. Orosman at Zafira 2. Himagsik laban sa Hidwaang Pananampalataya   Ang pamahalaan at simbahan. 2. mapaghiganti sa mga kaaway. Lumitaw siya at napagitna nang kasalukuyang ang panitikang tagalong ay sakbibing lubos na lubos ang pananampalataya. La India Elegante y El Negrito Amante 6. laging taksil sa pakikisama at ubod ng palamara sa mga kaaway 3. tapat na pagsuyong lalagi sa dibdib hanggang sa libingan bangkay ko’y maidlip. baka makalimot sa pag-iibigan: ang ikinalubog niring kapalaran sa lubhang malalim na karalitaan. Kung pagsaulan kong basahin sa isip ang nakaraang araw ng pag-ibig.Nakulong ulit dahil sa naakusahang nanggupit ng buhok ng isang katulong ni Alferez Alcaraz Ilan pang mga katha: 1. 2. mistulang gubat na madilim. Himagsik laban sa Maling Kaugalian ∞Kay Celia∞ 1. . 3. Nasa ‘Puno ng Salita” ang mga katagang sakdal sungit na panahong. 5. nagdaang panahon ng suyuan namin? kanyang pagsintang ginugol sa akin at pinuhunan kong pagod at hilahil? Lumipas ang araw na lubhang matamis at walang natira kundi ang pag-ibig. Ngayong mamamanglaw sa pangungulila. Almasor at Rosalinda 5. may mahahagilap kayang natititik liban na kay Celiang namugad sa dibidb? Yaong Celiang laging pinanganganiban. walang batas ng kagandahang asal. sa gulang na 74. na para sa atin ay Pilipinas. walang kaluluwa. nagdaang panaho’y inaalaala. Himagsik laban sa Malupit na Pamahalaan  Inilarawan ang iba’t ibang uri ng mga kalupitan at masamang palakad ng pamahalaang Kastila. ang ginagawa kong pang-aliw sa dusa. pagkamainggitin. Kamatayan Namatay noong Pebrero 20. Makaligtaan ko kayang di basahin. sa iyong larawa’y ninitang ginhawa. 4. 1862.  Pinag-ukulan ni kikon ang maling kaugalian ng lipunan tulad ng masagwang pagpapalayaw sa mga anak. Bayaceto at Dorlisca 4. ay iisa sa turing at kapangyarihan Pinabulaanan niya na ang mga Moro’y di marunong ng gawangkabanalan.

ang tinig ay kawili-wili. na kung maligo’y sa tubig aagap. Anupa nga’t walang di nasisiyasat ang pag-iisip ko sa tuwing kumupas. sa lansanga’t nayong iyong niyakapan. sa Ilog Beata’t Hilom na mababaw. nagbuhat sa puso ng lingcod na tapat. nasawing palad!” 14. 10.6. 11. . kaluluwa’t langit? 15. at di mananakaw magpahanggang libing. mangmang ang Musa ko’t malumbay ang tinig. yapak ng paa mo sa batong tuntungan. paraiso naman ang may-tulong silid. kung binabasa mo’y isa mang himutok ay alalahanin yaring naghahandog.A. Celiang sagisag mo’y M. ang ulilang sinta’y aking inaaliw Ang katauhan ko’y kusang nagtatalik sa buntong-hininga nang ikaw’y may sakit himutok ko noo’y inaaring langit. pakikinabangan ng ibig tumarok. kusang inilimbag sa puso’t panimdim nag-iisang sanlang naiwan sa akin. awitin ang buhay ng isang naaba.B. 8. Salamat sa iyo. natin. 22. 18. Di mamakailang . 12. nang hindi abutin ng tabsing sa dagat. Ang kaluluwa ko’y kusang dumadalaw. sa kagugunita. sa Birheng mag-ina’y ipamintakasi ang tapat mong lingcod na si F. Nililigawan ko ang iyong larawan sa Makating ilog na kinalagian. “Tatlong araw na di nagtatanaw-tama. Nasaan si Celiang ligaya ng dibdib? ang suyuan nami’y bakit di lumawig? nahan ang panahong isa niyang titig ang siyang buhay ko. kayo ngayo’y siyang pinipintakasi ng lubhang mapanglaw na Musa kong imbi 21. tapat na pagasinta’y hangad na lumawig. nagbabalik mandi’t parang hinahanap ditto ang panahong masayang lumipas. binabakas ko rin sa masayang do’ngan. luha’y lalaagaslas. tanggapin mo nawa kahit walang lasap. kung halagahan mo itong aking pagod. Parang naririnig ang lagi mong wika: ∞Puno ng Salita∞ 1.” 13. Masayang Ninfas sa lawa ng Bia. 16. sabay ang taghoy kong “O. Celia’y talastas ko’t malabis na umid. O nanasang irog. palaring dinggin mo ng tainga’t isip. Ito’y unang bukal ng bait kong kutad na inihahandog sa mahal mong yapak. di kinabahagya kung hindi malait. Sirenas.upo ang panimdim sa puno ng manggang naraanan. Ikaw na bulakliak niring dilidili. sa nagbiting bungang ibig mong pitasin. 20. sa puso ko Celia’y di ka mapaparam. ang tula ma’y bukal ng bait na kapos. Kung kasadlakan man ng pula’t pag-ayop tubo ko’y dakila sa puhunang pagod. Bakit baga noong kami’y maghiwalay ay di pa nakitil yaring abang buhay? kung gunitain ka’y aking kamatayan. Sa larawang guhit ng sa sintang pinsel. 19. O nalayong tuwa. 9. 17.” at sinasagot ko ng sabing may tuwa --“Sa isa katao’y marami ang handa. yaring aking puso’y laging lumiligaw. ang siyang umakay na ako’y tumula. Itong di matiis na pagdaralita nang dahil sa iyo. tonohan ng lira yaring abang awit na nagsasalitang buhay ma’y mapatid.R. Ahon sa dalata’t pampang na nagligid. 7.

huni pa ng ibon ay nakalulunos sa lalong matimpi’t nagsasayang loob. may bulo ang bunga’t nagbibigay-sakit sa kanino pa mang sumagi’t malapit. 8. pasuriin muna ang luwasa’t hulo. palibhasa’y hilaw at mura ang balat. Tanang mga baging na namimilipit sa sanga ng kahoy ay ballot ng tinik. ngunit kung namnamin ang sa lamang lasap masasarap din ang babasang pantas. Malalaking kahoy ang inihahandog pawing dalamhati. . Ang mga hayop ang dito’y gumagala. 3. 5. Karamiha’y cipres at hegirang kutad na ang lihim niyon ay nakasisindak. 2. O nanasang pantas. buong kahuluga’y mapag-uunawa. Ang mga bulaklak ng nagtayong kahoy. sa kay Segismundo’y huwag ding matulad. 5. Di ko hinihinging pakamahalin mo. ang mata’y itingin sa dakong ibaba. paa’t liig. 4. Sa isang madilim gubat na mapanglaw. 6. ng buhay ng tao’y daiging kapuwa. pawang kulay luksa at nakikiayon sa nakaliliyong masangsang na amoy. ang nasasakupang lupa’y dinidilig ng Ilog Cocitong kamandag ang tubig. dawag na matinik ay walang pagitan. sa gayong katamis wikang masasarap ay sa kababago ng tula’y umalat. 1. 4. Baguntaong basal na ang anyo’t tindig. pinakamaputing nag-ungos sa dahon. Kung sa biglang tingi’y bubot at masaklap. 9. Hanggang ditto ako. hiena’t tigreng ganid na nagsisila 7. 6. dito nagagapos ang kahabag-habag. Ito’y gubat manding sa pinto’y malapit ng Avernong Reyno na Plutong masungit. kahapisa’y lungkot. halos naghihirap ang kay Febong silang dumalaw sa loob na lubhang masukal. Kung sa pagbasa mo’y may tulang Malabo bago mo hatulang katkatin at liko. isang pinag-usig ng masamang palad. Sa may gitna nitong mapanglaw na gubat. may punong higerang daho’y kulay pupas. 3. ito’y walang bunga’t daho’y malalapad na nakadidilim sa loob ng gubat. at makilalang malinaw at wasto Ang may tandang letra alinmang talata. gawin ang ibigi’t alpa’y nasa iyo ay huwag mo lamang baguhin ang berso. di mo mawatasa’t malalim na wika.2. kahit natatali-kamay. tawana’t dustahan ang abang tula ko. karamiha’y sierpe’t basilisco’y madla.

Dangan doo’y walang Oreadas Nimfas.” 14. 24. 21. gubat na palasyo ng masidhing Harpias nangaawa disi’t naakay lumiyag sa himalang tipon ng karikta’t hirap. bagong sapong ginto ang kulay ng buhok. sangkap ng katawa’y pawang magkaayos. 13. 22. 25. . Makinis ang balat at anaki burok. mukha’y sumisilang sa gitna ng sakit. 10. pilikmata’t kilay – mistulang balantok. 11. “Mahiganting langit! bangis mo’y nasaan? ngayo’y nananaig sa pagkagulaylay. 18. Ang abang uyamin ng dalita’t sakitang dalawang mata’y bukal ang kaparis. 20. 17. sa luhang natatak at tinangis-tangis. 15. 16. 23. bago’y ang bandila ng lalong kasama-an sa Reynong Albanya’y iwinawagayway. ganito’y damdamin ng may awing dibdib. 12.kundi si Narciso’y tunay na Adonis. 19.

S a m a y gi tn a ni to n g m a p a n gl a w n a g u b at . 9. k a hi t n at at ali k a m a y. 7. p a a’ t lii g. m a y p u n o n g hi g er a n g d a h o’ y k ul a y p u p as . is a n g pi n a gus ig n g m as a m a n g p al a d. 8. di to n a g a g a p os a n g k a h a b a gh a b a g. It o’ y g u b at m a n di n g sa pi nt o’ y m al a pi t n g A v er n o n g R e y n o n a Pl ut o n g m as u n gi t. it o’ y w al a n g b u n g a’ t d a h o’ y m al al a p a d n a n a k a di di li m sa lo o b n g g u b at . A n g m g a h a y o p a n g di to ’y g u m a g al a. k u n di si N ar ci so .m ni y o n a y n a k as isi n d a k. hi e n a’ t ti gr e n g g a ni d n a n a gs isi la n g b u h a y n g ta o’ y d ai gi n g k a p u w a. a n g n as as a k u p a n g lu p a’ y di ni di li g n g Il o g C oc it o n g k a m a n d a g a n g tu bi g. k ar a m ih a’ y si er p e’ t b as ili sc o’ y m a dl a. 6. B a g u nt a o n g b as al n a a n g a n y o’ t ti n di g.

g a ni to ’y d a m d a m in n g m a y a wi n g di b di b. sa n g k a p n g k at a w a’ y p a w a n g m a g k a a y os . D a n g a n d o o’ y w al a n g O re a d as Ni m fa s. 11. sa lu h a n g n at at a k at ti n a n gi sta n gi s. b a g o n g sa p o n g gi nt o a n g k ul a y n g b u h o k. pi lik m at a’ t kil a y – m is tu la n g b al a nt o k. “ M a hi g a nt in g la n gi t! b a n gi s m o’ y n as a a n ? n g a y o’ y n a n a n ai g sa p a g k a g ul a yl a y.’y tu n a y n a A d o ni s. A n g a b a n g u y a m in n g d al it a’ t sa ki ta n g d al a w a n g m at a’ y b u k al a n g k a p ar is. g u b at n a p al as y o n g m as id hi n g H ar pi as n a n g a a w a di si’ t n a a k a y lu m iy a g sa hi m al a n g ti p o n n g k ar ik ta ’t hi ra p. 12. 13. b a g o’ y a n g b a n di la n g lal o n g k as a m aa n sa R e y n o n g Al . M a ki ni s a n g b al at at a n a ki b ur o k. 10. m u k h a’ y su m isi la n g sa gi tn a n g sa ki t.

b a n y a’ y iw in a w a g a y w a y. 17. 21. 24. 15. 25. . 18. 22. 19. ” 14. 20. 23. 16.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful