Francisco Balgtas – Baltazar MGA TAUHAN Florante – pangunahing tauhan Laura – kasintahan ni Florante Aladin – morong umiibig kay

Flerida Flerida – kasintahan ni Aladin Duke Briseo – ama ni Florante Prinsesa Floresca – ina ni Florante Haring Linseo – ama ni Laura Konde Sileno – ama ni Adolfo Sultan Ali Adab – ama ni Aladin Antenor – guro ni Floranteng taga - Atenas Menandro – matalik na kaibigan ni Florante Menalipo – pinsan ni Florante Heneral Osmalik Miramolin –

iya. Pagkatapos magsalaysay ni Florante. Ginawa ito ni Flerida upang iligtas sa tiyak na kamatayan ang kasintahan. Anak siya ni Sultan Ali – Adab ng Persia. Nang malapit na sila sa Albanya. Naulinigan niya ang panaghoy ni Florante. Bumallik sa Albanya ang hukbo nila Florante makalipas ang limang buwan. Ayon sa kanya. Hiniling ng gererong moro na magsalaysay ang Kristiyanong mandirigma. Hindi inakala ni Florante na isang isang moro Ang magiging tagapagligtas niya. ikinulong at ipinatapon sa gubat. Anak siya nina Duke Briseo at Prinsesa Floresca. Pakana ito ng sultan upang pumayag si Fleridang pakasal sa kanya. Mababakas ang kalungkutan sa binatang nakagapos dahil sa nangyari sa Albania. Hinahanap niya ito. si Aladin naman ang nagkwento ng kanyang buhay. Naging maagap siya. Sumalakay din ang hukbo ni Moramolin sa Albanya ngunit hindi nagtagumpay . Nagkataong nasa gubat ding iyon ang isang morong gerero. nahabag ang mga leon Sa kalunus-lunos na kaanyuan ng binatang nakagapos. Muling umalis ng Albanya si Florante kasama ang hukbo Nakipagdigma sila sa Italya. isang mapanglaw at madawag na gubat sa labas ng kaharian ng Albania si Florante. Iniligtas niya si Florante sa kamatayan at inaruga at pinagyaman ni Aladin si Florante hanggang sa magkamalay. Dinakip siya. Pinagbintangan siya ng amang nagpabaya sa hukbong pinamumunuang nakikidigma sa Albanya. tumanggap ng sulat si Florante. Sa kanyang pagbabalik tatlumpong libong kawala ng sumalubong sa kanya.Buod Ng “Florante At Laura” Nakagapos sa puno ng Higera. Ngunit sa halip na siya ay silain. Habang nakikidigma. Nagwagi ang hukbong pinamumunuan ni Florante sa Crotona. nanganib ang kanyang buhay sapagkat may dalawang leon na handing sumila sa kanya. ang sarili niyang ama ang sanhi ng kanyang pagdadalamhati. Sniabi ni Aladin na ginaawa niya iyon dahil sa pagtupad sa batas ng langit. Napatay niya si Heneral Osmalik matapos ang limang oras ng paglalaban. Natanaw niya ang isang dalagang nakapiring at nakagapos na sa wari niya ay pupugutan ng ulo. natanaw nila ang bandila ng mga moro na ang sagisag ay Medialuna. niya. Makalipas ang labindalawang araw. Tulad ni Florante. Dahil sa labis na kahigpitan. Nang mga sandaling iyon. nagdadalamhati siya dahil sa kaagaw niya ang sariling ama sa dalagang sinisinta niya. Diumano’y ang sulat ay galing sa kanyang ama at pinauuwi siya. sa kanyang mga magulang at sinisintang si Laura na hindi niya mapaniwalang nakalimot sa kanilang sumpaan. Kay Laura nila nalaman kung ano ang nangyari sa Albanya. Nabawi ni Florante ang kaharian sa kamay ng moro na pinamumunuan ni Aladin. Nakaagaw niya sa pag-ibig lay Flerida ang amang si Sultan Ali – Adab. si Aladin. Iniligtas nila ang dalaga at laking mangha ng makilalang si Laura pala ang dalaga. natgpuan siya ni Aladin sa gubat. nagising na ang nagugutom na mga leon at handa nang sakmalin si Florante.

Paninilbihan sa Pamahalaan Nanilbihan bilang Tenyente Mayor at Huwes de Sementera . Nagging maligaya ang pagkikita ng apat – sina Florante at Laura. Aladin at Flerida. Kastila. Naging tahanan nina Florante at Aladin ang gubat nang dalawang taon. 3. Panitikan MGA HIMAGSIK NI FRANCISCO BALAGTAS Nakilala si Jose dela Cruz o mas kilala bilang Huseng Sisiw dahil sa nanghihingi ng sisiw sa bawat taong nagpapagawa ng tula o piyesa sa kanya Nagsilbing hamon si Huseng Sisiw kay Kiko sa pagsusulat ng tula Nahigitan na ni Kiko si Jose dela Cruz di kalaunan 4. Kabataan Ipinanganak sa Bigaa. Teolohiya at Pilosopiya. Edukasyon Colegio de San Juan de Letran at Colegio de San Jose Naging guro si Padre Mariano Pilapil Nagtapos ng Batas sa Corones. Bulacan noong Abril 2. Nagbalik sa Persia sina Aladin at Flerida. habang namamasyal sa gubat ang dalawa. Bataan noong 1840 at nakilala si Juana Tiambeng Nagpakasal si Kiko at Juana noong 1842 at nagkaroon ng labing-isang anak kung saan namatay ang pito 5.Ngunit nang malaman ng dalaga na ligtas na sa kamatayan si Aladin. Nagpabinyag na Kristiyano saina Aladin at Flerida. Humanidades. Sila ang mga bagong namumuno sa Persia. Nalaman ni Aladin na tumakas ang kasintahan nagn matiyak na ligtas na si Aladin sa kamatayan. Ikinasal ang apat. nabatid din ni Florante na hindi tinanggap ni Laura ang pagibig ni Adolfo kaya dinala siya sa gubat na iyon. Naragdagan pa ito ng dumating si Menandro kasama ang hukbo at nalamang nabawi na kay Adolfo ang kaharian.Sina Florante at Laura naman ang naging hari at reyna ng Albanya. Samantala. at Nicholasa Nasanay sa palayaw na Kiko Naging utusan sa edad na 11 kina Doña Trinidad 2. Isang araw. Laking gulat ng dalawa nang makilala ang mga dalaga. Latin. Panginay. 1788 Anak nina Juan Balagtas an Juana dela Cruz Kapatid nina Felipe. tumakas ito isang gabing madilim. sina Laura at Flerida. Pag-ibig Nanirahan sa Pandacan noong 1835 at nakilala si Maria Asuncion Revira o Celia na naging inspirasyon niya sa pagsulat ng “Florante at Laura” Naging karibal si Mariano Capule kay Maria Asuncion Rivera at naipakulong si Kiko kahit wala namang mabigst na kasalanan Lumipat sa Udyong. may naulinigan silang mga tinig na nagkukwentuhan.Pisika. . Concha. Doctrina Christiana. TALAMBUHAY NI FRANCISCO BALAGTAS – BALTAZAR 1.

. Himagsik laban sa Maling Kaugalian ∞Kay Celia∞ 1. mapaghiganti sa mga kaaway. pang-aagaw sa pag-ibig ng iba pang masamang pinagkaugalian sa lipunan 4. 4. Almasor at Rosalinda 5. may mahahagilap kayang natititik liban na kay Celiang namugad sa dibidb? Yaong Celiang laging pinanganganiban. Lumitaw siya at napagitna nang kasalukuyang ang panitikang tagalong ay sakbibing lubos na lubos ang pananampalataya. Orosman at Zafira 2. 1. 3. Ngayong mamamanglaw sa pangungulila.  Pinag-ukulan ni kikon ang maling kaugalian ng lipunan tulad ng masagwang pagpapalayaw sa mga anak. Nasa ‘Puno ng Salita” ang mga katagang sakdal sungit na panahong. Himagsik laban sa Malupit na Pamahalaan  Inilarawan ang iba’t ibang uri ng mga kalupitan at masamang palakad ng pamahalaang Kastila. Clara Belmoro 3. Makaligtaan ko kayang di basahin.Nakulong ulit dahil sa naakusahang nanggupit ng buhok ng isang katulong ni Alferez Alcaraz Ilan pang mga katha: 1. sa gulang na 74. Himagsik laban sa Mababang Uri ng Panitikan  Tanging mga dyaryo o piyesa ng mga Kastila lamang ang ilinalabas sa madla at bawal ang mga akdang galing sa mga makatang Pilipino. 5. sa iyong larawa’y ninitang ginhawa. walang batas ng kagandahang asal. La India Elegante y El Negrito Amante 6. 1862. ang ginagawa kong pang-aliw sa dusa. tapat na pagsuyong lalagi sa dibdib hanggang sa libingan bangkay ko’y maidlip. na para sa atin ay Pilipinas. nagdaang panahon ng suyuan namin? kanyang pagsintang ginugol sa akin at pinuhunan kong pagod at hilahil? Lumipas ang araw na lubhang matamis at walang natira kundi ang pag-ibig. pagkamainggitin. Himagsik laban sa Hidwaang Pananampalataya   Ang pamahalaan at simbahan. Kung pagsaulan kong basahin sa isip ang nakaraang araw ng pag-ibig. nagdaang panaho’y inaalaala. walang kaluluwa. mistulang gubat na madilim. mahayop na mababangis at ang “Kahariang Albanya”. 2. 2. baka makalimot sa pag-iibigan: ang ikinalubog niring kapalaran sa lubhang malalim na karalitaan. dalawa man sa pangalan. laging taksil sa pakikisama at ubod ng palamara sa mga kaaway 3. ay iisa sa turing at kapangyarihan Pinabulaanan niya na ang mga Moro’y di marunong ng gawangkabanalan. Bayaceto at Dorlisca 4. Kamatayan Namatay noong Pebrero 20.

. natin. Ang kaluluwa ko’y kusang dumadalaw. Nililigawan ko ang iyong larawan sa Makating ilog na kinalagian. nagbabalik mandi’t parang hinahanap ditto ang panahong masayang lumipas. O nalayong tuwa. Nasaan si Celiang ligaya ng dibdib? ang suyuan nami’y bakit di lumawig? nahan ang panahong isa niyang titig ang siyang buhay ko. sa Birheng mag-ina’y ipamintakasi ang tapat mong lingcod na si F. Celia’y talastas ko’t malabis na umid. di kinabahagya kung hindi malait. 10. kusang inilimbag sa puso’t panimdim nag-iisang sanlang naiwan sa akin. at di mananakaw magpahanggang libing. kaluluwa’t langit? 15. sa puso ko Celia’y di ka mapaparam.B. na kung maligo’y sa tubig aagap. awitin ang buhay ng isang naaba. 12. Parang naririnig ang lagi mong wika: ∞Puno ng Salita∞ 1. luha’y lalaagaslas. Sirenas. 8. sa nagbiting bungang ibig mong pitasin. pakikinabangan ng ibig tumarok.” at sinasagot ko ng sabing may tuwa --“Sa isa katao’y marami ang handa. sa Ilog Beata’t Hilom na mababaw. Salamat sa iyo. yaring aking puso’y laging lumiligaw.R. 19. ang tinig ay kawili-wili. nasawing palad!” 14. Itong di matiis na pagdaralita nang dahil sa iyo. 17. “Tatlong araw na di nagtatanaw-tama. Ahon sa dalata’t pampang na nagligid. 9. sa lansanga’t nayong iyong niyakapan. ang tula ma’y bukal ng bait na kapos.A. 7. Bakit baga noong kami’y maghiwalay ay di pa nakitil yaring abang buhay? kung gunitain ka’y aking kamatayan. kayo ngayo’y siyang pinipintakasi ng lubhang mapanglaw na Musa kong imbi 21. palaring dinggin mo ng tainga’t isip. 16. Anupa nga’t walang di nasisiyasat ang pag-iisip ko sa tuwing kumupas. 20. Masayang Ninfas sa lawa ng Bia. binabakas ko rin sa masayang do’ngan. tonohan ng lira yaring abang awit na nagsasalitang buhay ma’y mapatid. paraiso naman ang may-tulong silid. Ikaw na bulakliak niring dilidili. ang ulilang sinta’y aking inaaliw Ang katauhan ko’y kusang nagtatalik sa buntong-hininga nang ikaw’y may sakit himutok ko noo’y inaaring langit. Ito’y unang bukal ng bait kong kutad na inihahandog sa mahal mong yapak.” 13. sabay ang taghoy kong “O. Kung kasadlakan man ng pula’t pag-ayop tubo ko’y dakila sa puhunang pagod. O nanasang irog. nagbuhat sa puso ng lingcod na tapat. ang siyang umakay na ako’y tumula.6. Sa larawang guhit ng sa sintang pinsel. 18. tanggapin mo nawa kahit walang lasap. tapat na pagasinta’y hangad na lumawig. yapak ng paa mo sa batong tuntungan. kung halagahan mo itong aking pagod. kung binabasa mo’y isa mang himutok ay alalahanin yaring naghahandog. 22. mangmang ang Musa ko’t malumbay ang tinig.upo ang panimdim sa puno ng manggang naraanan. sa kagugunita. nang hindi abutin ng tabsing sa dagat. Di mamakailang . 11. Celiang sagisag mo’y M.

6. pinakamaputing nag-ungos sa dahon. huni pa ng ibon ay nakalulunos sa lalong matimpi’t nagsasayang loob. tawana’t dustahan ang abang tula ko. Sa may gitna nitong mapanglaw na gubat. gawin ang ibigi’t alpa’y nasa iyo ay huwag mo lamang baguhin ang berso. Baguntaong basal na ang anyo’t tindig. paa’t liig. 8. 5. may bulo ang bunga’t nagbibigay-sakit sa kanino pa mang sumagi’t malapit. at makilalang malinaw at wasto Ang may tandang letra alinmang talata.2. Ang mga hayop ang dito’y gumagala. 6. Karamiha’y cipres at hegirang kutad na ang lihim niyon ay nakasisindak. Ito’y gubat manding sa pinto’y malapit ng Avernong Reyno na Plutong masungit. Sa isang madilim gubat na mapanglaw. di mo mawatasa’t malalim na wika. 2. 5. Hanggang ditto ako. Tanang mga baging na namimilipit sa sanga ng kahoy ay ballot ng tinik. dito nagagapos ang kahabag-habag. may punong higerang daho’y kulay pupas. sa kay Segismundo’y huwag ding matulad. ngunit kung namnamin ang sa lamang lasap masasarap din ang babasang pantas. pawang kulay luksa at nakikiayon sa nakaliliyong masangsang na amoy. kahit natatali-kamay. 1. ang mata’y itingin sa dakong ibaba. Di ko hinihinging pakamahalin mo. 9. . buong kahuluga’y mapag-uunawa. hiena’t tigreng ganid na nagsisila 7. ng buhay ng tao’y daiging kapuwa. dawag na matinik ay walang pagitan. 4. isang pinag-usig ng masamang palad. karamiha’y sierpe’t basilisco’y madla. kahapisa’y lungkot. pasuriin muna ang luwasa’t hulo. ang nasasakupang lupa’y dinidilig ng Ilog Cocitong kamandag ang tubig. Malalaking kahoy ang inihahandog pawing dalamhati. ito’y walang bunga’t daho’y malalapad na nakadidilim sa loob ng gubat. O nanasang pantas. 3. sa gayong katamis wikang masasarap ay sa kababago ng tula’y umalat. 4. Ang mga bulaklak ng nagtayong kahoy. halos naghihirap ang kay Febong silang dumalaw sa loob na lubhang masukal. palibhasa’y hilaw at mura ang balat. Kung sa biglang tingi’y bubot at masaklap. Kung sa pagbasa mo’y may tulang Malabo bago mo hatulang katkatin at liko. 3.

ganito’y damdamin ng may awing dibdib. pilikmata’t kilay – mistulang balantok. 12. Ang abang uyamin ng dalita’t sakitang dalawang mata’y bukal ang kaparis. gubat na palasyo ng masidhing Harpias nangaawa disi’t naakay lumiyag sa himalang tipon ng karikta’t hirap. 19. 11. 16. Dangan doo’y walang Oreadas Nimfas. Makinis ang balat at anaki burok. 15. 25. 13. “Mahiganting langit! bangis mo’y nasaan? ngayo’y nananaig sa pagkagulaylay. 17. mukha’y sumisilang sa gitna ng sakit. bago’y ang bandila ng lalong kasama-an sa Reynong Albanya’y iwinawagayway. 24. sangkap ng katawa’y pawang magkaayos. 21. 22. .kundi si Narciso’y tunay na Adonis. 23. bagong sapong ginto ang kulay ng buhok. 10. 20.” 14. sa luhang natatak at tinangis-tangis. 18.

hi e n a’ t ti gr e n g g a ni d n a n a gs isi la n g b u h a y n g ta o’ y d ai gi n g k a p u w a. B a g u nt a o n g b as al n a a n g a n y o’ t ti n di g. 7. a n g n as as a k u p a n g lu p a’ y di ni di li g n g Il o g C oc it o n g k a m a n d a g a n g tu bi g. di to n a g a g a p os a n g k a h a b a gh a b a g. 8. it o’ y w al a n g b u n g a’ t d a h o’ y m al al a p a d n a n a k a di di li m sa lo o b n g g u b at . k a hi t n at at ali k a m a y. is a n g pi n a gus ig n g m as a m a n g p al a d. It o’ y g u b at m a n di n g sa pi nt o’ y m al a pi t n g A v er n o n g R e y n o n a Pl ut o n g m as u n gi t. m a y p u n o n g hi g er a n g d a h o’ y k ul a y p u p as . 6. p a a’ t lii g. k ar a m ih a’ y si er p e’ t b as ili sc o’ y m a dl a. 9. S a m a y gi tn a ni to n g m a p a n gl a w n a g u b at . A n g m g a h a y o p a n g di to ’y g u m a g al a. k u n di si N ar ci so .m ni y o n a y n a k as isi n d a k.

’y tu n a y n a A d o ni s. 12. D a n g a n d o o’ y w al a n g O re a d as Ni m fa s. b a g o n g sa p o n g gi nt o a n g k ul a y n g b u h o k. A n g a b a n g u y a m in n g d al it a’ t sa ki ta n g d al a w a n g m at a’ y b u k al a n g k a p ar is. 13. “ M a hi g a nt in g la n gi t! b a n gi s m o’ y n as a a n ? n g a y o’ y n a n a n ai g sa p a g k a g ul a yl a y. 11. m u k h a’ y su m isi la n g sa gi tn a n g sa ki t. 10. g u b at n a p al as y o n g m as id hi n g H ar pi as n a n g a a w a di si’ t n a a k a y lu m iy a g sa hi m al a n g ti p o n n g k ar ik ta ’t hi ra p. g a ni to ’y d a m d a m in n g m a y a wi n g di b di b. sa n g k a p n g k at a w a’ y p a w a n g m a g k a a y os . pi lik m at a’ t kil a y – m is tu la n g b al a nt o k. b a g o’ y a n g b a n di la n g lal o n g k as a m aa n sa R e y n o n g Al . M a ki ni s a n g b al at at a n a ki b ur o k. sa lu h a n g n at at a k at ti n a n gi sta n gi s.

22. 25. 21. . ” 14. 23. 16. 15. 24. 18. 20.b a n y a’ y iw in a w a g a y w a y. 19. 17.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful