Francisco Balgtas – Baltazar MGA TAUHAN Florante – pangunahing tauhan Laura – kasintahan ni Florante Aladin – morong umiibig kay

Flerida Flerida – kasintahan ni Aladin Duke Briseo – ama ni Florante Prinsesa Floresca – ina ni Florante Haring Linseo – ama ni Laura Konde Sileno – ama ni Adolfo Sultan Ali Adab – ama ni Aladin Antenor – guro ni Floranteng taga - Atenas Menandro – matalik na kaibigan ni Florante Menalipo – pinsan ni Florante Heneral Osmalik Miramolin –

Pakana ito ng sultan upang pumayag si Fleridang pakasal sa kanya.iya. nagising na ang nagugutom na mga leon at handa nang sakmalin si Florante. ikinulong at ipinatapon sa gubat. ang sarili niyang ama ang sanhi ng kanyang pagdadalamhati. Sumalakay din ang hukbo ni Moramolin sa Albanya ngunit hindi nagtagumpay . Mababakas ang kalungkutan sa binatang nakagapos dahil sa nangyari sa Albania. Hindi inakala ni Florante na isang isang moro Ang magiging tagapagligtas niya. Muling umalis ng Albanya si Florante kasama ang hukbo Nakipagdigma sila sa Italya. Natanaw niya ang isang dalagang nakapiring at nakagapos na sa wari niya ay pupugutan ng ulo. Sniabi ni Aladin na ginaawa niya iyon dahil sa pagtupad sa batas ng langit. Dinakip siya. Makalipas ang labindalawang araw. Ginawa ito ni Flerida upang iligtas sa tiyak na kamatayan ang kasintahan. Iniligtas nila ang dalaga at laking mangha ng makilalang si Laura pala ang dalaga. Iniligtas niya si Florante sa kamatayan at inaruga at pinagyaman ni Aladin si Florante hanggang sa magkamalay. Tulad ni Florante. Habang nakikidigma. Ayon sa kanya. Kay Laura nila nalaman kung ano ang nangyari sa Albanya. Ngunit sa halip na siya ay silain. Dahil sa labis na kahigpitan. Pagkatapos magsalaysay ni Florante. Napatay niya si Heneral Osmalik matapos ang limang oras ng paglalaban. Pinagbintangan siya ng amang nagpabaya sa hukbong pinamumunuang nakikidigma sa Albanya. Nakaagaw niya sa pag-ibig lay Flerida ang amang si Sultan Ali – Adab. niya. Nabawi ni Florante ang kaharian sa kamay ng moro na pinamumunuan ni Aladin.Buod Ng “Florante At Laura” Nakagapos sa puno ng Higera. Nang mga sandaling iyon. Nang malapit na sila sa Albanya. Naging maagap siya. Nagkataong nasa gubat ding iyon ang isang morong gerero. sa kanyang mga magulang at sinisintang si Laura na hindi niya mapaniwalang nakalimot sa kanilang sumpaan. Diumano’y ang sulat ay galing sa kanyang ama at pinauuwi siya. natanaw nila ang bandila ng mga moro na ang sagisag ay Medialuna. Naulinigan niya ang panaghoy ni Florante. isang mapanglaw at madawag na gubat sa labas ng kaharian ng Albania si Florante. si Aladin. si Aladin naman ang nagkwento ng kanyang buhay. Nagwagi ang hukbong pinamumunuan ni Florante sa Crotona. nahabag ang mga leon Sa kalunus-lunos na kaanyuan ng binatang nakagapos. nagdadalamhati siya dahil sa kaagaw niya ang sariling ama sa dalagang sinisinta niya. tumanggap ng sulat si Florante. natgpuan siya ni Aladin sa gubat. Hinahanap niya ito. Hiniling ng gererong moro na magsalaysay ang Kristiyanong mandirigma. nanganib ang kanyang buhay sapagkat may dalawang leon na handing sumila sa kanya. Anak siya ni Sultan Ali – Adab ng Persia. Anak siya nina Duke Briseo at Prinsesa Floresca. Sa kanyang pagbabalik tatlumpong libong kawala ng sumalubong sa kanya. Bumallik sa Albanya ang hukbo nila Florante makalipas ang limang buwan.

Samantala.Sina Florante at Laura naman ang naging hari at reyna ng Albanya.Ngunit nang malaman ng dalaga na ligtas na sa kamatayan si Aladin. Teolohiya at Pilosopiya. Nalaman ni Aladin na tumakas ang kasintahan nagn matiyak na ligtas na si Aladin sa kamatayan. Bulacan noong Abril 2. Sila ang mga bagong namumuno sa Persia. TALAMBUHAY NI FRANCISCO BALAGTAS – BALTAZAR 1. Panitikan MGA HIMAGSIK NI FRANCISCO BALAGTAS Nakilala si Jose dela Cruz o mas kilala bilang Huseng Sisiw dahil sa nanghihingi ng sisiw sa bawat taong nagpapagawa ng tula o piyesa sa kanya Nagsilbing hamon si Huseng Sisiw kay Kiko sa pagsusulat ng tula Nahigitan na ni Kiko si Jose dela Cruz di kalaunan 4. 1788 Anak nina Juan Balagtas an Juana dela Cruz Kapatid nina Felipe. habang namamasyal sa gubat ang dalawa. Kabataan Ipinanganak sa Bigaa. at Nicholasa Nasanay sa palayaw na Kiko Naging utusan sa edad na 11 kina Doña Trinidad 2. Isang araw. Concha. Humanidades. Nagpabinyag na Kristiyano saina Aladin at Flerida. Bataan noong 1840 at nakilala si Juana Tiambeng Nagpakasal si Kiko at Juana noong 1842 at nagkaroon ng labing-isang anak kung saan namatay ang pito 5. 3.Pisika. . Latin. Ikinasal ang apat. may naulinigan silang mga tinig na nagkukwentuhan. Doctrina Christiana. Edukasyon Colegio de San Juan de Letran at Colegio de San Jose Naging guro si Padre Mariano Pilapil Nagtapos ng Batas sa Corones. Paninilbihan sa Pamahalaan Nanilbihan bilang Tenyente Mayor at Huwes de Sementera . Laking gulat ng dalawa nang makilala ang mga dalaga. Nagbalik sa Persia sina Aladin at Flerida. Naging tahanan nina Florante at Aladin ang gubat nang dalawang taon. Kastila. nabatid din ni Florante na hindi tinanggap ni Laura ang pagibig ni Adolfo kaya dinala siya sa gubat na iyon. Aladin at Flerida. tumakas ito isang gabing madilim. Nagging maligaya ang pagkikita ng apat – sina Florante at Laura. Pag-ibig Nanirahan sa Pandacan noong 1835 at nakilala si Maria Asuncion Revira o Celia na naging inspirasyon niya sa pagsulat ng “Florante at Laura” Naging karibal si Mariano Capule kay Maria Asuncion Rivera at naipakulong si Kiko kahit wala namang mabigst na kasalanan Lumipat sa Udyong. Naragdagan pa ito ng dumating si Menandro kasama ang hukbo at nalamang nabawi na kay Adolfo ang kaharian. Panginay. sina Laura at Flerida.

5. 4. sa iyong larawa’y ninitang ginhawa. Himagsik laban sa Malupit na Pamahalaan  Inilarawan ang iba’t ibang uri ng mga kalupitan at masamang palakad ng pamahalaang Kastila. Himagsik laban sa Maling Kaugalian ∞Kay Celia∞ 1. 2. Himagsik laban sa Mababang Uri ng Panitikan  Tanging mga dyaryo o piyesa ng mga Kastila lamang ang ilinalabas sa madla at bawal ang mga akdang galing sa mga makatang Pilipino. pagkamainggitin. Kamatayan Namatay noong Pebrero 20. Himagsik laban sa Hidwaang Pananampalataya   Ang pamahalaan at simbahan.Nakulong ulit dahil sa naakusahang nanggupit ng buhok ng isang katulong ni Alferez Alcaraz Ilan pang mga katha: 1. Ngayong mamamanglaw sa pangungulila. ay iisa sa turing at kapangyarihan Pinabulaanan niya na ang mga Moro’y di marunong ng gawangkabanalan. sa gulang na 74. . dalawa man sa pangalan. Orosman at Zafira 2. Bayaceto at Dorlisca 4. walang batas ng kagandahang asal. mapaghiganti sa mga kaaway. nagdaang panaho’y inaalaala. 1862. laging taksil sa pakikisama at ubod ng palamara sa mga kaaway 3. Nasa ‘Puno ng Salita” ang mga katagang sakdal sungit na panahong. walang kaluluwa. La India Elegante y El Negrito Amante 6. nagdaang panahon ng suyuan namin? kanyang pagsintang ginugol sa akin at pinuhunan kong pagod at hilahil? Lumipas ang araw na lubhang matamis at walang natira kundi ang pag-ibig. Lumitaw siya at napagitna nang kasalukuyang ang panitikang tagalong ay sakbibing lubos na lubos ang pananampalataya. Makaligtaan ko kayang di basahin. Almasor at Rosalinda 5. mistulang gubat na madilim. 2. ang ginagawa kong pang-aliw sa dusa. pang-aagaw sa pag-ibig ng iba pang masamang pinagkaugalian sa lipunan 4. Clara Belmoro 3.  Pinag-ukulan ni kikon ang maling kaugalian ng lipunan tulad ng masagwang pagpapalayaw sa mga anak. 3. 1. baka makalimot sa pag-iibigan: ang ikinalubog niring kapalaran sa lubhang malalim na karalitaan. mahayop na mababangis at ang “Kahariang Albanya”. tapat na pagsuyong lalagi sa dibdib hanggang sa libingan bangkay ko’y maidlip. na para sa atin ay Pilipinas. may mahahagilap kayang natititik liban na kay Celiang namugad sa dibidb? Yaong Celiang laging pinanganganiban. Kung pagsaulan kong basahin sa isip ang nakaraang araw ng pag-ibig.

20. Anupa nga’t walang di nasisiyasat ang pag-iisip ko sa tuwing kumupas. na kung maligo’y sa tubig aagap. Sa larawang guhit ng sa sintang pinsel. 22. O nanasang irog. Itong di matiis na pagdaralita nang dahil sa iyo. di kinabahagya kung hindi malait. 16. 19. nang hindi abutin ng tabsing sa dagat. Kung kasadlakan man ng pula’t pag-ayop tubo ko’y dakila sa puhunang pagod. “Tatlong araw na di nagtatanaw-tama. Ikaw na bulakliak niring dilidili. mangmang ang Musa ko’t malumbay ang tinig. Celia’y talastas ko’t malabis na umid.A. Masayang Ninfas sa lawa ng Bia. paraiso naman ang may-tulong silid. kung binabasa mo’y isa mang himutok ay alalahanin yaring naghahandog. Ito’y unang bukal ng bait kong kutad na inihahandog sa mahal mong yapak. Ahon sa dalata’t pampang na nagligid. 11. kusang inilimbag sa puso’t panimdim nag-iisang sanlang naiwan sa akin. nasawing palad!” 14. sa Birheng mag-ina’y ipamintakasi ang tapat mong lingcod na si F.” at sinasagot ko ng sabing may tuwa --“Sa isa katao’y marami ang handa. sa Ilog Beata’t Hilom na mababaw. ang tula ma’y bukal ng bait na kapos.R. tanggapin mo nawa kahit walang lasap. Ang kaluluwa ko’y kusang dumadalaw. kung halagahan mo itong aking pagod. ang tinig ay kawili-wili.B. Di mamakailang . Parang naririnig ang lagi mong wika: ∞Puno ng Salita∞ 1. luha’y lalaagaslas.” 13. at di mananakaw magpahanggang libing. 12. 9. nagbabalik mandi’t parang hinahanap ditto ang panahong masayang lumipas. sa nagbiting bungang ibig mong pitasin. kaluluwa’t langit? 15.6. sabay ang taghoy kong “O. O nalayong tuwa. palaring dinggin mo ng tainga’t isip. 8. 17. tonohan ng lira yaring abang awit na nagsasalitang buhay ma’y mapatid. Bakit baga noong kami’y maghiwalay ay di pa nakitil yaring abang buhay? kung gunitain ka’y aking kamatayan. 7. yaring aking puso’y laging lumiligaw. 18. nagbuhat sa puso ng lingcod na tapat. . Celiang sagisag mo’y M. 10. Sirenas. kayo ngayo’y siyang pinipintakasi ng lubhang mapanglaw na Musa kong imbi 21. ang siyang umakay na ako’y tumula. binabakas ko rin sa masayang do’ngan. tapat na pagasinta’y hangad na lumawig. natin. Nililigawan ko ang iyong larawan sa Makating ilog na kinalagian. awitin ang buhay ng isang naaba.upo ang panimdim sa puno ng manggang naraanan. sa puso ko Celia’y di ka mapaparam. Nasaan si Celiang ligaya ng dibdib? ang suyuan nami’y bakit di lumawig? nahan ang panahong isa niyang titig ang siyang buhay ko. Salamat sa iyo. sa lansanga’t nayong iyong niyakapan. ang ulilang sinta’y aking inaaliw Ang katauhan ko’y kusang nagtatalik sa buntong-hininga nang ikaw’y may sakit himutok ko noo’y inaaring langit. pakikinabangan ng ibig tumarok. yapak ng paa mo sa batong tuntungan. sa kagugunita.

2. Ang mga hayop ang dito’y gumagala. palibhasa’y hilaw at mura ang balat. paa’t liig. isang pinag-usig ng masamang palad. di mo mawatasa’t malalim na wika. kahit natatali-kamay. halos naghihirap ang kay Febong silang dumalaw sa loob na lubhang masukal. ngunit kung namnamin ang sa lamang lasap masasarap din ang babasang pantas. sa kay Segismundo’y huwag ding matulad. dawag na matinik ay walang pagitan. 8. gawin ang ibigi’t alpa’y nasa iyo ay huwag mo lamang baguhin ang berso.2. Karamiha’y cipres at hegirang kutad na ang lihim niyon ay nakasisindak. 4. 3. 6. Kung sa biglang tingi’y bubot at masaklap. 5. Baguntaong basal na ang anyo’t tindig. 3. 9. Hanggang ditto ako. ito’y walang bunga’t daho’y malalapad na nakadidilim sa loob ng gubat. ang mata’y itingin sa dakong ibaba. at makilalang malinaw at wasto Ang may tandang letra alinmang talata. buong kahuluga’y mapag-uunawa. 6. hiena’t tigreng ganid na nagsisila 7. 4. Tanang mga baging na namimilipit sa sanga ng kahoy ay ballot ng tinik. may bulo ang bunga’t nagbibigay-sakit sa kanino pa mang sumagi’t malapit. . Ang mga bulaklak ng nagtayong kahoy. O nanasang pantas. Sa isang madilim gubat na mapanglaw. kahapisa’y lungkot. karamiha’y sierpe’t basilisco’y madla. pinakamaputing nag-ungos sa dahon. pawang kulay luksa at nakikiayon sa nakaliliyong masangsang na amoy. 5. pasuriin muna ang luwasa’t hulo. sa gayong katamis wikang masasarap ay sa kababago ng tula’y umalat. 1. Di ko hinihinging pakamahalin mo. Malalaking kahoy ang inihahandog pawing dalamhati. ng buhay ng tao’y daiging kapuwa. huni pa ng ibon ay nakalulunos sa lalong matimpi’t nagsasayang loob. Sa may gitna nitong mapanglaw na gubat. Ito’y gubat manding sa pinto’y malapit ng Avernong Reyno na Plutong masungit. may punong higerang daho’y kulay pupas. tawana’t dustahan ang abang tula ko. dito nagagapos ang kahabag-habag. Kung sa pagbasa mo’y may tulang Malabo bago mo hatulang katkatin at liko. ang nasasakupang lupa’y dinidilig ng Ilog Cocitong kamandag ang tubig.

15. 20. mukha’y sumisilang sa gitna ng sakit. 25. ganito’y damdamin ng may awing dibdib. Dangan doo’y walang Oreadas Nimfas. bago’y ang bandila ng lalong kasama-an sa Reynong Albanya’y iwinawagayway. 18. sa luhang natatak at tinangis-tangis.kundi si Narciso’y tunay na Adonis. 19. 10. Ang abang uyamin ng dalita’t sakitang dalawang mata’y bukal ang kaparis.” 14. 12. 23. 17. pilikmata’t kilay – mistulang balantok. gubat na palasyo ng masidhing Harpias nangaawa disi’t naakay lumiyag sa himalang tipon ng karikta’t hirap. Makinis ang balat at anaki burok. 16. 24. 13. . 11. bagong sapong ginto ang kulay ng buhok. sangkap ng katawa’y pawang magkaayos. 21. 22. “Mahiganting langit! bangis mo’y nasaan? ngayo’y nananaig sa pagkagulaylay.

B a g u nt a o n g b as al n a a n g a n y o’ t ti n di g. it o’ y w al a n g b u n g a’ t d a h o’ y m al al a p a d n a n a k a di di li m sa lo o b n g g u b at . di to n a g a g a p os a n g k a h a b a gh a b a g. 7. S a m a y gi tn a ni to n g m a p a n gl a w n a g u b at . A n g m g a h a y o p a n g di to ’y g u m a g al a. k u n di si N ar ci so . hi e n a’ t ti gr e n g g a ni d n a n a gs isi la n g b u h a y n g ta o’ y d ai gi n g k a p u w a. It o’ y g u b at m a n di n g sa pi nt o’ y m al a pi t n g A v er n o n g R e y n o n a Pl ut o n g m as u n gi t. 6. 8.m ni y o n a y n a k as isi n d a k. p a a’ t lii g. m a y p u n o n g hi g er a n g d a h o’ y k ul a y p u p as . is a n g pi n a gus ig n g m as a m a n g p al a d. k ar a m ih a’ y si er p e’ t b as ili sc o’ y m a dl a. k a hi t n at at ali k a m a y. a n g n as as a k u p a n g lu p a’ y di ni di li g n g Il o g C oc it o n g k a m a n d a g a n g tu bi g. 9.

pi lik m at a’ t kil a y – m is tu la n g b al a nt o k.’y tu n a y n a A d o ni s. 13. b a g o’ y a n g b a n di la n g lal o n g k as a m aa n sa R e y n o n g Al . m u k h a’ y su m isi la n g sa gi tn a n g sa ki t. A n g a b a n g u y a m in n g d al it a’ t sa ki ta n g d al a w a n g m at a’ y b u k al a n g k a p ar is. b a g o n g sa p o n g gi nt o a n g k ul a y n g b u h o k. g u b at n a p al as y o n g m as id hi n g H ar pi as n a n g a a w a di si’ t n a a k a y lu m iy a g sa hi m al a n g ti p o n n g k ar ik ta ’t hi ra p. sa lu h a n g n at at a k at ti n a n gi sta n gi s. D a n g a n d o o’ y w al a n g O re a d as Ni m fa s. “ M a hi g a nt in g la n gi t! b a n gi s m o’ y n as a a n ? n g a y o’ y n a n a n ai g sa p a g k a g ul a yl a y. g a ni to ’y d a m d a m in n g m a y a wi n g di b di b. 11. 12. M a ki ni s a n g b al at at a n a ki b ur o k. 10. sa n g k a p n g k at a w a’ y p a w a n g m a g k a a y os .

17. 22.b a n y a’ y iw in a w a g a y w a y. 24. 18. 15. . 16. 23. 20. 25. ” 14. 19. 21.