Francisco Balgtas – Baltazar MGA TAUHAN Florante – pangunahing tauhan Laura – kasintahan ni Florante Aladin – morong umiibig kay

Flerida Flerida – kasintahan ni Aladin Duke Briseo – ama ni Florante Prinsesa Floresca – ina ni Florante Haring Linseo – ama ni Laura Konde Sileno – ama ni Adolfo Sultan Ali Adab – ama ni Aladin Antenor – guro ni Floranteng taga - Atenas Menandro – matalik na kaibigan ni Florante Menalipo – pinsan ni Florante Heneral Osmalik Miramolin –

Nagkataong nasa gubat ding iyon ang isang morong gerero. si Aladin naman ang nagkwento ng kanyang buhay. Kay Laura nila nalaman kung ano ang nangyari sa Albanya. natanaw nila ang bandila ng mga moro na ang sagisag ay Medialuna. Nabawi ni Florante ang kaharian sa kamay ng moro na pinamumunuan ni Aladin. Sa kanyang pagbabalik tatlumpong libong kawala ng sumalubong sa kanya. Hindi inakala ni Florante na isang isang moro Ang magiging tagapagligtas niya. tumanggap ng sulat si Florante. Ngunit sa halip na siya ay silain. Ayon sa kanya. Natanaw niya ang isang dalagang nakapiring at nakagapos na sa wari niya ay pupugutan ng ulo. natgpuan siya ni Aladin sa gubat. Naulinigan niya ang panaghoy ni Florante. nagdadalamhati siya dahil sa kaagaw niya ang sariling ama sa dalagang sinisinta niya. Pinagbintangan siya ng amang nagpabaya sa hukbong pinamumunuang nakikidigma sa Albanya. nahabag ang mga leon Sa kalunus-lunos na kaanyuan ng binatang nakagapos. Iniligtas nila ang dalaga at laking mangha ng makilalang si Laura pala ang dalaga. Anak siya nina Duke Briseo at Prinsesa Floresca. Ginawa ito ni Flerida upang iligtas sa tiyak na kamatayan ang kasintahan. Nang mga sandaling iyon. nagising na ang nagugutom na mga leon at handa nang sakmalin si Florante.iya. Nagwagi ang hukbong pinamumunuan ni Florante sa Crotona. Napatay niya si Heneral Osmalik matapos ang limang oras ng paglalaban. Hiniling ng gererong moro na magsalaysay ang Kristiyanong mandirigma. Naging maagap siya. Pagkatapos magsalaysay ni Florante.Buod Ng “Florante At Laura” Nakagapos sa puno ng Higera. Mababakas ang kalungkutan sa binatang nakagapos dahil sa nangyari sa Albania. niya. Nang malapit na sila sa Albanya. Tulad ni Florante. sa kanyang mga magulang at sinisintang si Laura na hindi niya mapaniwalang nakalimot sa kanilang sumpaan. Muling umalis ng Albanya si Florante kasama ang hukbo Nakipagdigma sila sa Italya. Sumalakay din ang hukbo ni Moramolin sa Albanya ngunit hindi nagtagumpay . Hinahanap niya ito. isang mapanglaw at madawag na gubat sa labas ng kaharian ng Albania si Florante. Iniligtas niya si Florante sa kamatayan at inaruga at pinagyaman ni Aladin si Florante hanggang sa magkamalay. Bumallik sa Albanya ang hukbo nila Florante makalipas ang limang buwan. Diumano’y ang sulat ay galing sa kanyang ama at pinauuwi siya. ang sarili niyang ama ang sanhi ng kanyang pagdadalamhati. Pakana ito ng sultan upang pumayag si Fleridang pakasal sa kanya. nanganib ang kanyang buhay sapagkat may dalawang leon na handing sumila sa kanya. Anak siya ni Sultan Ali – Adab ng Persia. Habang nakikidigma. Makalipas ang labindalawang araw. Sniabi ni Aladin na ginaawa niya iyon dahil sa pagtupad sa batas ng langit. Dinakip siya. ikinulong at ipinatapon sa gubat. Nakaagaw niya sa pag-ibig lay Flerida ang amang si Sultan Ali – Adab. si Aladin. Dahil sa labis na kahigpitan.

Nagging maligaya ang pagkikita ng apat – sina Florante at Laura. Latin. 1788 Anak nina Juan Balagtas an Juana dela Cruz Kapatid nina Felipe. Paninilbihan sa Pamahalaan Nanilbihan bilang Tenyente Mayor at Huwes de Sementera . Bulacan noong Abril 2.Ngunit nang malaman ng dalaga na ligtas na sa kamatayan si Aladin. at Nicholasa Nasanay sa palayaw na Kiko Naging utusan sa edad na 11 kina Doña Trinidad 2. Isang araw. Edukasyon Colegio de San Juan de Letran at Colegio de San Jose Naging guro si Padre Mariano Pilapil Nagtapos ng Batas sa Corones. Humanidades. Laking gulat ng dalawa nang makilala ang mga dalaga. Ikinasal ang apat.Sina Florante at Laura naman ang naging hari at reyna ng Albanya. habang namamasyal sa gubat ang dalawa. Teolohiya at Pilosopiya. sina Laura at Flerida. . TALAMBUHAY NI FRANCISCO BALAGTAS – BALTAZAR 1. nabatid din ni Florante na hindi tinanggap ni Laura ang pagibig ni Adolfo kaya dinala siya sa gubat na iyon. Pag-ibig Nanirahan sa Pandacan noong 1835 at nakilala si Maria Asuncion Revira o Celia na naging inspirasyon niya sa pagsulat ng “Florante at Laura” Naging karibal si Mariano Capule kay Maria Asuncion Rivera at naipakulong si Kiko kahit wala namang mabigst na kasalanan Lumipat sa Udyong. Naragdagan pa ito ng dumating si Menandro kasama ang hukbo at nalamang nabawi na kay Adolfo ang kaharian. Naging tahanan nina Florante at Aladin ang gubat nang dalawang taon. Concha. tumakas ito isang gabing madilim. Panitikan MGA HIMAGSIK NI FRANCISCO BALAGTAS Nakilala si Jose dela Cruz o mas kilala bilang Huseng Sisiw dahil sa nanghihingi ng sisiw sa bawat taong nagpapagawa ng tula o piyesa sa kanya Nagsilbing hamon si Huseng Sisiw kay Kiko sa pagsusulat ng tula Nahigitan na ni Kiko si Jose dela Cruz di kalaunan 4. Nalaman ni Aladin na tumakas ang kasintahan nagn matiyak na ligtas na si Aladin sa kamatayan. 3. Nagpabinyag na Kristiyano saina Aladin at Flerida. Panginay. Samantala. Kabataan Ipinanganak sa Bigaa. Nagbalik sa Persia sina Aladin at Flerida. Aladin at Flerida. Doctrina Christiana. Sila ang mga bagong namumuno sa Persia. Bataan noong 1840 at nakilala si Juana Tiambeng Nagpakasal si Kiko at Juana noong 1842 at nagkaroon ng labing-isang anak kung saan namatay ang pito 5. Kastila. may naulinigan silang mga tinig na nagkukwentuhan.Pisika.

5. nagdaang panaho’y inaalaala. mahayop na mababangis at ang “Kahariang Albanya”. tapat na pagsuyong lalagi sa dibdib hanggang sa libingan bangkay ko’y maidlip. mapaghiganti sa mga kaaway.  Pinag-ukulan ni kikon ang maling kaugalian ng lipunan tulad ng masagwang pagpapalayaw sa mga anak. Himagsik laban sa Hidwaang Pananampalataya   Ang pamahalaan at simbahan. 2.Nakulong ulit dahil sa naakusahang nanggupit ng buhok ng isang katulong ni Alferez Alcaraz Ilan pang mga katha: 1. sa iyong larawa’y ninitang ginhawa. Nasa ‘Puno ng Salita” ang mga katagang sakdal sungit na panahong. Himagsik laban sa Maling Kaugalian ∞Kay Celia∞ 1. may mahahagilap kayang natititik liban na kay Celiang namugad sa dibidb? Yaong Celiang laging pinanganganiban. 2. ang ginagawa kong pang-aliw sa dusa. sa gulang na 74. 1. Makaligtaan ko kayang di basahin. dalawa man sa pangalan. walang kaluluwa. na para sa atin ay Pilipinas. Lumitaw siya at napagitna nang kasalukuyang ang panitikang tagalong ay sakbibing lubos na lubos ang pananampalataya. Kamatayan Namatay noong Pebrero 20. 3. Almasor at Rosalinda 5. pagkamainggitin. 4. La India Elegante y El Negrito Amante 6. walang batas ng kagandahang asal. Himagsik laban sa Mababang Uri ng Panitikan  Tanging mga dyaryo o piyesa ng mga Kastila lamang ang ilinalabas sa madla at bawal ang mga akdang galing sa mga makatang Pilipino. Orosman at Zafira 2. Ngayong mamamanglaw sa pangungulila. Kung pagsaulan kong basahin sa isip ang nakaraang araw ng pag-ibig. laging taksil sa pakikisama at ubod ng palamara sa mga kaaway 3. nagdaang panahon ng suyuan namin? kanyang pagsintang ginugol sa akin at pinuhunan kong pagod at hilahil? Lumipas ang araw na lubhang matamis at walang natira kundi ang pag-ibig. Clara Belmoro 3. ay iisa sa turing at kapangyarihan Pinabulaanan niya na ang mga Moro’y di marunong ng gawangkabanalan. mistulang gubat na madilim. Himagsik laban sa Malupit na Pamahalaan  Inilarawan ang iba’t ibang uri ng mga kalupitan at masamang palakad ng pamahalaang Kastila. Bayaceto at Dorlisca 4. 1862. baka makalimot sa pag-iibigan: ang ikinalubog niring kapalaran sa lubhang malalim na karalitaan. pang-aagaw sa pag-ibig ng iba pang masamang pinagkaugalian sa lipunan 4. .

O nanasang irog. na kung maligo’y sa tubig aagap. kung halagahan mo itong aking pagod. O nalayong tuwa. nagbabalik mandi’t parang hinahanap ditto ang panahong masayang lumipas. sa lansanga’t nayong iyong niyakapan. natin. di kinabahagya kung hindi malait. yapak ng paa mo sa batong tuntungan. kayo ngayo’y siyang pinipintakasi ng lubhang mapanglaw na Musa kong imbi 21. Itong di matiis na pagdaralita nang dahil sa iyo.B. sa nagbiting bungang ibig mong pitasin. Salamat sa iyo. palaring dinggin mo ng tainga’t isip. Nililigawan ko ang iyong larawan sa Makating ilog na kinalagian. at di mananakaw magpahanggang libing. 8. sa Ilog Beata’t Hilom na mababaw. awitin ang buhay ng isang naaba. nagbuhat sa puso ng lingcod na tapat. luha’y lalaagaslas. sa puso ko Celia’y di ka mapaparam. 16. kaluluwa’t langit? 15. binabakas ko rin sa masayang do’ngan. 18. 22. Masayang Ninfas sa lawa ng Bia. Di mamakailang .R. Parang naririnig ang lagi mong wika: ∞Puno ng Salita∞ 1. Ang kaluluwa ko’y kusang dumadalaw. ang siyang umakay na ako’y tumula. sabay ang taghoy kong “O. 9. ang tinig ay kawili-wili. kusang inilimbag sa puso’t panimdim nag-iisang sanlang naiwan sa akin. Anupa nga’t walang di nasisiyasat ang pag-iisip ko sa tuwing kumupas.A. 11. Sirenas. Kung kasadlakan man ng pula’t pag-ayop tubo ko’y dakila sa puhunang pagod. 19. ang tula ma’y bukal ng bait na kapos. 10. tanggapin mo nawa kahit walang lasap.upo ang panimdim sa puno ng manggang naraanan. Celiang sagisag mo’y M. 17. paraiso naman ang may-tulong silid. sa kagugunita. tonohan ng lira yaring abang awit na nagsasalitang buhay ma’y mapatid. Nasaan si Celiang ligaya ng dibdib? ang suyuan nami’y bakit di lumawig? nahan ang panahong isa niyang titig ang siyang buhay ko.” 13. mangmang ang Musa ko’t malumbay ang tinig. ang ulilang sinta’y aking inaaliw Ang katauhan ko’y kusang nagtatalik sa buntong-hininga nang ikaw’y may sakit himutok ko noo’y inaaring langit. sa Birheng mag-ina’y ipamintakasi ang tapat mong lingcod na si F. kung binabasa mo’y isa mang himutok ay alalahanin yaring naghahandog. 12. pakikinabangan ng ibig tumarok.” at sinasagot ko ng sabing may tuwa --“Sa isa katao’y marami ang handa. Ikaw na bulakliak niring dilidili. Bakit baga noong kami’y maghiwalay ay di pa nakitil yaring abang buhay? kung gunitain ka’y aking kamatayan. . 7. yaring aking puso’y laging lumiligaw. 20. “Tatlong araw na di nagtatanaw-tama.6. Ahon sa dalata’t pampang na nagligid. tapat na pagasinta’y hangad na lumawig. nasawing palad!” 14. Ito’y unang bukal ng bait kong kutad na inihahandog sa mahal mong yapak. nang hindi abutin ng tabsing sa dagat. Celia’y talastas ko’t malabis na umid. Sa larawang guhit ng sa sintang pinsel.

dawag na matinik ay walang pagitan. Malalaking kahoy ang inihahandog pawing dalamhati. karamiha’y sierpe’t basilisco’y madla. kahit natatali-kamay. ang mata’y itingin sa dakong ibaba. at makilalang malinaw at wasto Ang may tandang letra alinmang talata. palibhasa’y hilaw at mura ang balat. pasuriin muna ang luwasa’t hulo. Di ko hinihinging pakamahalin mo. pawang kulay luksa at nakikiayon sa nakaliliyong masangsang na amoy. 4. 5. isang pinag-usig ng masamang palad. Baguntaong basal na ang anyo’t tindig. Kung sa pagbasa mo’y may tulang Malabo bago mo hatulang katkatin at liko. . 6. sa kay Segismundo’y huwag ding matulad. Ito’y gubat manding sa pinto’y malapit ng Avernong Reyno na Plutong masungit. Sa may gitna nitong mapanglaw na gubat. sa gayong katamis wikang masasarap ay sa kababago ng tula’y umalat. halos naghihirap ang kay Febong silang dumalaw sa loob na lubhang masukal. kahapisa’y lungkot. buong kahuluga’y mapag-uunawa. may punong higerang daho’y kulay pupas. huni pa ng ibon ay nakalulunos sa lalong matimpi’t nagsasayang loob. 3. tawana’t dustahan ang abang tula ko. O nanasang pantas. ang nasasakupang lupa’y dinidilig ng Ilog Cocitong kamandag ang tubig. may bulo ang bunga’t nagbibigay-sakit sa kanino pa mang sumagi’t malapit. pinakamaputing nag-ungos sa dahon. di mo mawatasa’t malalim na wika. Kung sa biglang tingi’y bubot at masaklap. 4. ng buhay ng tao’y daiging kapuwa. 9. 5. dito nagagapos ang kahabag-habag. Hanggang ditto ako. ngunit kung namnamin ang sa lamang lasap masasarap din ang babasang pantas. 6.2. Ang mga bulaklak ng nagtayong kahoy. gawin ang ibigi’t alpa’y nasa iyo ay huwag mo lamang baguhin ang berso. Karamiha’y cipres at hegirang kutad na ang lihim niyon ay nakasisindak. ito’y walang bunga’t daho’y malalapad na nakadidilim sa loob ng gubat. 1. 3. Ang mga hayop ang dito’y gumagala. 2. Sa isang madilim gubat na mapanglaw. hiena’t tigreng ganid na nagsisila 7. Tanang mga baging na namimilipit sa sanga ng kahoy ay ballot ng tinik. 8. paa’t liig.

24. 11. sangkap ng katawa’y pawang magkaayos. 17. 23.” 14. bagong sapong ginto ang kulay ng buhok. Makinis ang balat at anaki burok. 16. gubat na palasyo ng masidhing Harpias nangaawa disi’t naakay lumiyag sa himalang tipon ng karikta’t hirap. 19. 13. “Mahiganting langit! bangis mo’y nasaan? ngayo’y nananaig sa pagkagulaylay.kundi si Narciso’y tunay na Adonis. Ang abang uyamin ng dalita’t sakitang dalawang mata’y bukal ang kaparis. 21. pilikmata’t kilay – mistulang balantok. bago’y ang bandila ng lalong kasama-an sa Reynong Albanya’y iwinawagayway. sa luhang natatak at tinangis-tangis. mukha’y sumisilang sa gitna ng sakit. 25. 10. 18. 12. 20. 15. . Dangan doo’y walang Oreadas Nimfas. ganito’y damdamin ng may awing dibdib. 22.

7. 6.m ni y o n a y n a k as isi n d a k. It o’ y g u b at m a n di n g sa pi nt o’ y m al a pi t n g A v er n o n g R e y n o n a Pl ut o n g m as u n gi t. a n g n as as a k u p a n g lu p a’ y di ni di li g n g Il o g C oc it o n g k a m a n d a g a n g tu bi g. k u n di si N ar ci so . A n g m g a h a y o p a n g di to ’y g u m a g al a. k a hi t n at at ali k a m a y. k ar a m ih a’ y si er p e’ t b as ili sc o’ y m a dl a. it o’ y w al a n g b u n g a’ t d a h o’ y m al al a p a d n a n a k a di di li m sa lo o b n g g u b at . is a n g pi n a gus ig n g m as a m a n g p al a d. hi e n a’ t ti gr e n g g a ni d n a n a gs isi la n g b u h a y n g ta o’ y d ai gi n g k a p u w a. p a a’ t lii g. B a g u nt a o n g b as al n a a n g a n y o’ t ti n di g. di to n a g a g a p os a n g k a h a b a gh a b a g. S a m a y gi tn a ni to n g m a p a n gl a w n a g u b at . m a y p u n o n g hi g er a n g d a h o’ y k ul a y p u p as . 8. 9.

13. g u b at n a p al as y o n g m as id hi n g H ar pi as n a n g a a w a di si’ t n a a k a y lu m iy a g sa hi m al a n g ti p o n n g k ar ik ta ’t hi ra p. 10. pi lik m at a’ t kil a y – m is tu la n g b al a nt o k. m u k h a’ y su m isi la n g sa gi tn a n g sa ki t. 11. 12. b a g o’ y a n g b a n di la n g lal o n g k as a m aa n sa R e y n o n g Al . g a ni to ’y d a m d a m in n g m a y a wi n g di b di b. M a ki ni s a n g b al at at a n a ki b ur o k. “ M a hi g a nt in g la n gi t! b a n gi s m o’ y n as a a n ? n g a y o’ y n a n a n ai g sa p a g k a g ul a yl a y. sa lu h a n g n at at a k at ti n a n gi sta n gi s. sa n g k a p n g k at a w a’ y p a w a n g m a g k a a y os . D a n g a n d o o’ y w al a n g O re a d as Ni m fa s.’y tu n a y n a A d o ni s. A n g a b a n g u y a m in n g d al it a’ t sa ki ta n g d al a w a n g m at a’ y b u k al a n g k a p ar is. b a g o n g sa p o n g gi nt o a n g k ul a y n g b u h o k.

b a n y a’ y iw in a w a g a y w a y. 22. 23. . 25. 18. 20. 24. 19. 15. 16. 21. 17. ” 14.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful