GRADE IV ANG MUNDO AT GLOBO

ALAMIN MO

Ito ang mundo. Lubhang napakalaki ng mundo. Maaari lamang makita ang kabuuan nito kung tayo ay nasa kalawakan tulad ng ginagawa ng mga ‘astronauts’. Hindi na natin kailangang maglakbay sa kalawakan upang pag-aralan ang mundo. Magagawa natin ang pag-aaral tungkol sa mundo sa tulong ng globo. Sa modyul na ito, matututuhan mo ang tungkol sa: • • mundo at ang mga bahagi nito globo

1

Pag-aralan ang larawan ng mundo at ang globo. 3. 1.PAG-ARALAN MO Gawin ang sumusunod. Kulayan ng • • Asul ang bahaging tubig Brown ang bahaging lupa Nais mo bang higit na maunawaan ang mga bagay tungkol sa mundo? 2 . • • • Anu-ano ang nakikita mo sa larawan ng mundo? Anu-ano ang makikita mo sa globo? Ibigay ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mundo at ng globo 2. Iguhit sa kuwaderno ang mundo.

Basahin mo: Ang Mundo at ang Globo Hindi natin maaaring makita ang tunay na anyo at hugis ng mundo kung titingnan natin ang isang bahagi nito. 3 . Tumayo ka sa tabing-dagat o malawak na bukirin. Makikita mo na patag ang mundo.

Kung hahatiin ang mundo sa apat na bahagi. Ito ang bahaging tubig at bahaging lupa. Ang tatlong kapat (¾) ng mundo ay pawang bahaging tubig. ang mundo ay maaaring pag-aralan.Kung ikaw naman ay nasa itaas ng bundok o burol. iba-ibang anyo naman ang makikita. Makikita lamang ang kabuuang laki at hugis nito mula sa kalawakan. Nakikita rin sa globo ang mga bahagi ng mundo. Nagpapakita ito ng tunay na hugis ng mundo. 4 . Ang mundo ay maitutulad sa isang napakalaking bola bagamat ito ay hindi gaanong bilog (Sphere). ASIA AUSTRALIA Globo ang tawag dito. Sa pamamagitan ng globo. sangkapat (¼) lamang nito ang lupa. Ang Polong Hilaga at Polong Timog. Modelo ito ng mundo. May bahaging patag at mataas ang mundo. Isang uri ng mapa ang globo. Ang magkabilang dulo ng mundo ay tinatawag na polo.

Makikita sa ibaba ang iba’t-ibang panig ng mundo. Ang mga ito ay ang Karagatang Pacifico. Karagatang Atlantiko. May apat na malaking karagatan sa mundo. Ipinakikita nito ang mga bahaging lupa at bahaging tubig ng mundo. Ang pinakamalaking anyong tubig ay ang karagatan. 5 . Karagatang Indian at Karagatang Artiko.

May pitong kontinente sa mundo. Ang Australia ay isang bansa at isa ring kontinente. Ang Asia at Europa ay magkarugtong. Kontinente ang tawag dito. Ang kontinente ang pinakamalaki sa lahat ng anyong lupa. Hilagang America. 6 . Dahil dito. Australia at Antartica. maliban sa Australia. Karamihan sa mga kontinente ay binubuo ang maraming bansa. Ito ang Europa. kilala ito sa tawag na Eurasia. Pinakamalaki ang kontinente ng Asia. Africa. Timog America.Suriin ang larawang ito. Asia. Ipinakikita naman nito ang malalaking bahagi ng lupa.

karagatan at kontinente ng mundo. Sagutin ang mga sumusunod. Ang isang uri ng mapa na ipinakikita ang tunay na hugis ng mundo ay ang __________________. 1. Gawin ang mga sumusunod. 1. Lagyan ng ngalan ang mga 2. Mga Bansa * * * * * * * * * * * * Pilipinas United States of America Japan Saudi Arabia Australia Singapore Hongkong France Mexico Brazil Nigeria Iceland Kontinente ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ C. Iguhit ang globo sa iyong kwaderno. 1. Isulat ang sagot sa kwadernong sagutan. Sipiin sa iyong kuwaderno ang sumusunod na mga bansa. Ano ang dalawang bahagi ng mundo? 2. Anu-ano ang mga kontinente sa mundo? B. 3. 7 . Itala ang mga pangunahing karagatan sa mundo. Punan ng tamang sagot ang bawat patlang.PAGSANAYAN MO A. Sa tulong ng mapa o globo isulat kung saang kontinente makikita ang bawat bansang nasa ibaba.

Timog Amerika a. ______________________________ c. Africa a. 5. ______________________________ b. ______________________________ b. Gawin ito sa tulong ng mapa ng mundo o globo. ______________________________ 4. Magtala ng 3 bansa na matatagpuan sa sumusunod na kontinente. 1. 4. ______________________________ 8 . ______________________________ c. Ang pinakamalaking karagatan sa buong mundo ay ang ________. Europa a. Asia a. Ang magkabilang dulo ng mundo ay tinatawag na mga _________. ______________________________ b.2. 3. Ang pinakamalaking anyong tubig sa mundo ay ang ___________. ______________________________ c. ______________________________ 3. ______________________________ c. D. ______________________________ b. Ang pinakamalaking kontinente sa mundo ay ang _____________. ______________________________ 2.

mga karagatan at mga bansang bumubuo sa mundo. gamitin ang tsart sa ibaba na magpapatunay ng mga bagay na naunawaan mo tungkol sa mundo at globo Mundo Globo TANDAAN MO • Ang globo ay isang modelo ng mundo. • Ipinakikita ng globo ang hugis ng mundo • Maraming mahahalagang impormasyong ibinibigay ang globo tulad ng mga bahagi ng mundo. Ihanda ang sumusunod: • • • lumang dyaryo o lumang kalendaryo pandikit na gawgaw lumang bola o anumang bagay na bilog na magsisilbing molde o hulmahan Ang mga kagamitang ito ang gagamitin sa paggawa ng papier mache na globo 9 .Batay sa mga tinalakay sa aralin. GAWIN MO A.

Kung tuyung-tuyo na. pag-asa. 3. 2.Paraan ng Paggawa 1. 4. Muling buuin. hiwain nang dahan-dahan at ialis sa hulmahan. Pinturahan ito ng puti. at pagbibigayan. Idikit sa hulmahang bilog. Dapat isaalang-alang Koro: O kay liit ng mundo O kay liit ng mundo O kay liit ng mundo Kay liit ng mundo. Ibilad ang bola. Ng kalungkuta’t pagmamahalan Pangamba. Hayaan itong matuyo. Lagyan ito ng pandikit na gawgaw. B. Awitin ang awiting “Kayliit ng Mundo” sa himig ng It’s a Small World. Ang kabundukan man at ang karagatan. Gawin ito hanggang sa mabalot ang bola at may kapal na ½ sentimetro. Na siyang tanglaw ng daigdigan. Lagyan ng pangalan ang pitong (7) kontinente at mga pangunahing dagat. Iisa ang buwan at gintong araw. PAGTATAYA 10 . Di-hadlang sa ugnayan. Lukutin ang papel. Patuyuin at iguhit ang bahaging tubig at lupa. Ito ay mundo ng katuwaan.

1. Mga Polo B. Alin ang pinakamalaking karagatan sa mundo? a. Karagatan C. Alin ang pinakamaliit na kontinente ng mundo? a. Asia b. Karagatan sa may Polong Hilaga H. Kontinente na binubuo ng isang bansa G.A. Alin ang pinakamalaking kontinente sa mundo? 11 B A. Kontinente J. Isulat ang sagot sa iyong kuwadernong sagutan. Karagatang Pacifiko 8. Arktiko d. Ang magkabilang-dulo ng mundo E. Indian c. Pacifiko 2. Karagatang Arktiko 6. Australia e. Australia . Europa at Asia B. Africa c. Mapang bilog 2. Pinakamalaking bahaging tubig ng mundo 3. Alin ang tinutukoy sa Hanay A? Piliin ang titik ng tamang sagot sa Hanay B. Globo 4. Magkarugtong na Kontinente I. Africa 5. Isulat ang sagot sa kwadernong sagutan. Antartika 7. A 1. Antartika 3. Ang kontinente sa may Polong Timog F. Piliin ang titik ng tamang sagot sa bawat tanong. Pinakamalaking bahaging lupa D. Atlantiko b.

______________________________ e. ______________________________ d. Ano ang dalawang (2) pangunahing bahagi ng mundo? a. c. Sagutin ang sumusunod na tanong. sagutan. Ano ang apat (4) na malalaking karagatan ng mundo? c. ______________________________ b. Asia Europa Hilagang Amerika Timog Amerika 4. Hilagang Amerika at Timog Amerika b. Pasipiko C. ______________________________ g. ______________________________ f. Sa limang (5) karagatan. Indian b. ______________________________ 3. b. Atlantiko c. alin ang pinakamaliit? a. ______________________________ 2.a. Ano ang pitong (7) kontinente ng mundo? 12 . Europa at Asia 5. Asia at Aprika d. Antartika at Australia c. d. Alin ang dalawang kontinente na nakahiwalay? a. Isulat ang sagot sa kwadernong 1. Arktiko d.

______________________________ n. ______________________________ k. ______________________________ i. ______________________________ m. Isulat sa kuwadernong sagutan ang 13 . ______________________________ l.h. Kilalanin ang bahaging may bilang. ______________________________ j. iyong sagot. ______________________________ D.

Binabati kita at matagumpay mong natapos ang modyul na ito! Maaari mo na ngayong simulan ang susunod na modyul. 14 .