GRADE IV ANG MUNDO AT GLOBO

ALAMIN MO

Ito ang mundo. Lubhang napakalaki ng mundo. Maaari lamang makita ang kabuuan nito kung tayo ay nasa kalawakan tulad ng ginagawa ng mga ‘astronauts’. Hindi na natin kailangang maglakbay sa kalawakan upang pag-aralan ang mundo. Magagawa natin ang pag-aaral tungkol sa mundo sa tulong ng globo. Sa modyul na ito, matututuhan mo ang tungkol sa: • • mundo at ang mga bahagi nito globo

1

Iguhit sa kuwaderno ang mundo. 1. 3. Kulayan ng • • Asul ang bahaging tubig Brown ang bahaging lupa Nais mo bang higit na maunawaan ang mga bagay tungkol sa mundo? 2 .PAG-ARALAN MO Gawin ang sumusunod. Pag-aralan ang larawan ng mundo at ang globo. • • • Anu-ano ang nakikita mo sa larawan ng mundo? Anu-ano ang makikita mo sa globo? Ibigay ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mundo at ng globo 2.

3 . Makikita mo na patag ang mundo.Basahin mo: Ang Mundo at ang Globo Hindi natin maaaring makita ang tunay na anyo at hugis ng mundo kung titingnan natin ang isang bahagi nito. Tumayo ka sa tabing-dagat o malawak na bukirin.

Isang uri ng mapa ang globo. Ito ang bahaging tubig at bahaging lupa. 4 . Kung hahatiin ang mundo sa apat na bahagi. ang mundo ay maaaring pag-aralan. Ang mundo ay maitutulad sa isang napakalaking bola bagamat ito ay hindi gaanong bilog (Sphere). Nakikita rin sa globo ang mga bahagi ng mundo. iba-ibang anyo naman ang makikita. May bahaging patag at mataas ang mundo. Modelo ito ng mundo. Makikita lamang ang kabuuang laki at hugis nito mula sa kalawakan. Sa pamamagitan ng globo. sangkapat (¼) lamang nito ang lupa.Kung ikaw naman ay nasa itaas ng bundok o burol. Nagpapakita ito ng tunay na hugis ng mundo. Ang Polong Hilaga at Polong Timog. Ang tatlong kapat (¾) ng mundo ay pawang bahaging tubig. ASIA AUSTRALIA Globo ang tawag dito. Ang magkabilang dulo ng mundo ay tinatawag na polo.

Ang mga ito ay ang Karagatang Pacifico. Karagatang Atlantiko. May apat na malaking karagatan sa mundo. 5 . Ang pinakamalaking anyong tubig ay ang karagatan. Ipinakikita nito ang mga bahaging lupa at bahaging tubig ng mundo.Makikita sa ibaba ang iba’t-ibang panig ng mundo. Karagatang Indian at Karagatang Artiko.

Hilagang America. maliban sa Australia. May pitong kontinente sa mundo. Kontinente ang tawag dito. kilala ito sa tawag na Eurasia. Africa. Asia.Suriin ang larawang ito. Dahil dito. Ang Asia at Europa ay magkarugtong. Karamihan sa mga kontinente ay binubuo ang maraming bansa. Timog America. Pinakamalaki ang kontinente ng Asia. Ito ang Europa. Australia at Antartica. Ipinakikita naman nito ang malalaking bahagi ng lupa. Ang kontinente ang pinakamalaki sa lahat ng anyong lupa. 6 . Ang Australia ay isang bansa at isa ring kontinente.

Anu-ano ang mga kontinente sa mundo? B. Iguhit ang globo sa iyong kwaderno. Lagyan ng ngalan ang mga 2. 1. 7 . Mga Bansa * * * * * * * * * * * * Pilipinas United States of America Japan Saudi Arabia Australia Singapore Hongkong France Mexico Brazil Nigeria Iceland Kontinente ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ C. karagatan at kontinente ng mundo. Itala ang mga pangunahing karagatan sa mundo. 1. Sagutin ang mga sumusunod.PAGSANAYAN MO A. Sipiin sa iyong kuwaderno ang sumusunod na mga bansa. Isulat ang sagot sa kwadernong sagutan. Sa tulong ng mapa o globo isulat kung saang kontinente makikita ang bawat bansang nasa ibaba. 3. Gawin ang mga sumusunod. 1. Ano ang dalawang bahagi ng mundo? 2. Ang isang uri ng mapa na ipinakikita ang tunay na hugis ng mundo ay ang __________________. Punan ng tamang sagot ang bawat patlang.

Ang magkabilang dulo ng mundo ay tinatawag na mga _________. Asia a. 1. Gawin ito sa tulong ng mapa ng mundo o globo. ______________________________ b.2. Ang pinakamalaking karagatan sa buong mundo ay ang ________. Africa a. ______________________________ b. ______________________________ 8 . ______________________________ c. 5. Magtala ng 3 bansa na matatagpuan sa sumusunod na kontinente. Timog Amerika a. Ang pinakamalaking kontinente sa mundo ay ang _____________. Europa a. 4. ______________________________ 3. D. ______________________________ b. ______________________________ c. ______________________________ 2. 3. ______________________________ c. ______________________________ b. ______________________________ c. ______________________________ 4. Ang pinakamalaking anyong tubig sa mundo ay ang ___________.

GAWIN MO A. • Ipinakikita ng globo ang hugis ng mundo • Maraming mahahalagang impormasyong ibinibigay ang globo tulad ng mga bahagi ng mundo.Batay sa mga tinalakay sa aralin. mga karagatan at mga bansang bumubuo sa mundo. gamitin ang tsart sa ibaba na magpapatunay ng mga bagay na naunawaan mo tungkol sa mundo at globo Mundo Globo TANDAAN MO • Ang globo ay isang modelo ng mundo. Ihanda ang sumusunod: • • • lumang dyaryo o lumang kalendaryo pandikit na gawgaw lumang bola o anumang bagay na bilog na magsisilbing molde o hulmahan Ang mga kagamitang ito ang gagamitin sa paggawa ng papier mache na globo 9 .

Ibilad ang bola. Na siyang tanglaw ng daigdigan. Muling buuin. Patuyuin at iguhit ang bahaging tubig at lupa. Kung tuyung-tuyo na. PAGTATAYA 10 . hiwain nang dahan-dahan at ialis sa hulmahan. Di-hadlang sa ugnayan. pag-asa.Paraan ng Paggawa 1. Lagyan ito ng pandikit na gawgaw. Gawin ito hanggang sa mabalot ang bola at may kapal na ½ sentimetro. Lukutin ang papel. Ng kalungkuta’t pagmamahalan Pangamba. Ito ay mundo ng katuwaan. at pagbibigayan. Awitin ang awiting “Kayliit ng Mundo” sa himig ng It’s a Small World. Hayaan itong matuyo. 3. Iisa ang buwan at gintong araw. B. Ang kabundukan man at ang karagatan. Idikit sa hulmahang bilog. Pinturahan ito ng puti. Lagyan ng pangalan ang pitong (7) kontinente at mga pangunahing dagat. 2. 4. Dapat isaalang-alang Koro: O kay liit ng mundo O kay liit ng mundo O kay liit ng mundo Kay liit ng mundo.

Arktiko d. Australia e. Mapang bilog 2. Kontinente na binubuo ng isang bansa G. Asia b. Isulat ang sagot sa iyong kuwadernong sagutan. Alin ang pinakamalaking karagatan sa mundo? a. Karagatang Pacifiko 8. 1. Kontinente J. Magkarugtong na Kontinente I. Karagatan C. Europa at Asia B. Antartika 7. Pinakamalaking bahaging tubig ng mundo 3. Pacifiko 2. Antartika 3. Piliin ang titik ng tamang sagot sa bawat tanong.A. A 1. Africa 5. Alin ang pinakamaliit na kontinente ng mundo? a. Isulat ang sagot sa kwadernong sagutan. Alin ang pinakamalaking kontinente sa mundo? 11 B A. Australia . Mga Polo B. Ang kontinente sa may Polong Timog F. Indian c. Atlantiko b. Africa c. Karagatan sa may Polong Hilaga H. Alin ang tinutukoy sa Hanay A? Piliin ang titik ng tamang sagot sa Hanay B. Ang magkabilang-dulo ng mundo E. Globo 4. Pinakamalaking bahaging lupa D. Karagatang Arktiko 6.

a. Atlantiko c. Asia Europa Hilagang Amerika Timog Amerika 4. Pasipiko C. Europa at Asia 5. Alin ang dalawang kontinente na nakahiwalay? a. b. Asia at Aprika d. c. alin ang pinakamaliit? a. ______________________________ g. Sa limang (5) karagatan. Arktiko d. Indian b. Ano ang apat (4) na malalaking karagatan ng mundo? c. ______________________________ e. Ano ang pitong (7) kontinente ng mundo? 12 . Sagutin ang sumusunod na tanong. ______________________________ 2. Hilagang Amerika at Timog Amerika b. Isulat ang sagot sa kwadernong 1. ______________________________ f. ______________________________ 3. Ano ang dalawang (2) pangunahing bahagi ng mundo? a. ______________________________ d. sagutan. d. ______________________________ b. Antartika at Australia c.

______________________________ i. ______________________________ l. ______________________________ j.h. ______________________________ m. ______________________________ D. Kilalanin ang bahaging may bilang. iyong sagot. ______________________________ n. Isulat sa kuwadernong sagutan ang 13 . ______________________________ k.

Binabati kita at matagumpay mong natapos ang modyul na ito! Maaari mo na ngayong simulan ang susunod na modyul. 14 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful