GRADE IV ANG MUNDO AT GLOBO

ALAMIN MO

Ito ang mundo. Lubhang napakalaki ng mundo. Maaari lamang makita ang kabuuan nito kung tayo ay nasa kalawakan tulad ng ginagawa ng mga ‘astronauts’. Hindi na natin kailangang maglakbay sa kalawakan upang pag-aralan ang mundo. Magagawa natin ang pag-aaral tungkol sa mundo sa tulong ng globo. Sa modyul na ito, matututuhan mo ang tungkol sa: • • mundo at ang mga bahagi nito globo

1

1. Pag-aralan ang larawan ng mundo at ang globo. • • • Anu-ano ang nakikita mo sa larawan ng mundo? Anu-ano ang makikita mo sa globo? Ibigay ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mundo at ng globo 2. 3. Kulayan ng • • Asul ang bahaging tubig Brown ang bahaging lupa Nais mo bang higit na maunawaan ang mga bagay tungkol sa mundo? 2 . Iguhit sa kuwaderno ang mundo.PAG-ARALAN MO Gawin ang sumusunod.

Makikita mo na patag ang mundo. Tumayo ka sa tabing-dagat o malawak na bukirin.Basahin mo: Ang Mundo at ang Globo Hindi natin maaaring makita ang tunay na anyo at hugis ng mundo kung titingnan natin ang isang bahagi nito. 3 .

Kung ikaw naman ay nasa itaas ng bundok o burol. sangkapat (¼) lamang nito ang lupa. Ito ang bahaging tubig at bahaging lupa. ASIA AUSTRALIA Globo ang tawag dito. Ang magkabilang dulo ng mundo ay tinatawag na polo. Isang uri ng mapa ang globo. iba-ibang anyo naman ang makikita. May bahaging patag at mataas ang mundo. Ang tatlong kapat (¾) ng mundo ay pawang bahaging tubig. Modelo ito ng mundo. Makikita lamang ang kabuuang laki at hugis nito mula sa kalawakan. Sa pamamagitan ng globo. Ang Polong Hilaga at Polong Timog. Ang mundo ay maitutulad sa isang napakalaking bola bagamat ito ay hindi gaanong bilog (Sphere). Nakikita rin sa globo ang mga bahagi ng mundo. ang mundo ay maaaring pag-aralan. Nagpapakita ito ng tunay na hugis ng mundo. Kung hahatiin ang mundo sa apat na bahagi. 4 .

Ang mga ito ay ang Karagatang Pacifico. May apat na malaking karagatan sa mundo. 5 . Karagatang Indian at Karagatang Artiko. Ang pinakamalaking anyong tubig ay ang karagatan.Makikita sa ibaba ang iba’t-ibang panig ng mundo. Ipinakikita nito ang mga bahaging lupa at bahaging tubig ng mundo. Karagatang Atlantiko.

Pinakamalaki ang kontinente ng Asia. Ang Asia at Europa ay magkarugtong. Asia. Dahil dito. Ang Australia ay isang bansa at isa ring kontinente. Timog America. May pitong kontinente sa mundo. Ang kontinente ang pinakamalaki sa lahat ng anyong lupa.Suriin ang larawang ito. Kontinente ang tawag dito. Africa. Ito ang Europa. kilala ito sa tawag na Eurasia. Hilagang America. Australia at Antartica. Ipinakikita naman nito ang malalaking bahagi ng lupa. Karamihan sa mga kontinente ay binubuo ang maraming bansa. 6 . maliban sa Australia.

1. Ano ang dalawang bahagi ng mundo? 2. 1. Sagutin ang mga sumusunod. Itala ang mga pangunahing karagatan sa mundo. Sa tulong ng mapa o globo isulat kung saang kontinente makikita ang bawat bansang nasa ibaba. Lagyan ng ngalan ang mga 2. 7 . Gawin ang mga sumusunod. Ang isang uri ng mapa na ipinakikita ang tunay na hugis ng mundo ay ang __________________. 1. Mga Bansa * * * * * * * * * * * * Pilipinas United States of America Japan Saudi Arabia Australia Singapore Hongkong France Mexico Brazil Nigeria Iceland Kontinente ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ C. Isulat ang sagot sa kwadernong sagutan. karagatan at kontinente ng mundo. Sipiin sa iyong kuwaderno ang sumusunod na mga bansa. 3. Anu-ano ang mga kontinente sa mundo? B. Punan ng tamang sagot ang bawat patlang.PAGSANAYAN MO A. Iguhit ang globo sa iyong kwaderno.

______________________________ 4. Asia a. ______________________________ c. 1. ______________________________ 2. 4. ______________________________ c. ______________________________ 3. 5. Magtala ng 3 bansa na matatagpuan sa sumusunod na kontinente. ______________________________ b. Ang pinakamalaking kontinente sa mundo ay ang _____________. ______________________________ c. Ang pinakamalaking anyong tubig sa mundo ay ang ___________. D. ______________________________ b.2. 3. Europa a. Ang pinakamalaking karagatan sa buong mundo ay ang ________. Ang magkabilang dulo ng mundo ay tinatawag na mga _________. ______________________________ 8 . Timog Amerika a. Africa a. Gawin ito sa tulong ng mapa ng mundo o globo. ______________________________ c. ______________________________ b. ______________________________ b.

Ihanda ang sumusunod: • • • lumang dyaryo o lumang kalendaryo pandikit na gawgaw lumang bola o anumang bagay na bilog na magsisilbing molde o hulmahan Ang mga kagamitang ito ang gagamitin sa paggawa ng papier mache na globo 9 . • Ipinakikita ng globo ang hugis ng mundo • Maraming mahahalagang impormasyong ibinibigay ang globo tulad ng mga bahagi ng mundo. mga karagatan at mga bansang bumubuo sa mundo. gamitin ang tsart sa ibaba na magpapatunay ng mga bagay na naunawaan mo tungkol sa mundo at globo Mundo Globo TANDAAN MO • Ang globo ay isang modelo ng mundo. GAWIN MO A.Batay sa mga tinalakay sa aralin.

Ng kalungkuta’t pagmamahalan Pangamba. B. Lagyan ng pangalan ang pitong (7) kontinente at mga pangunahing dagat. Patuyuin at iguhit ang bahaging tubig at lupa. Di-hadlang sa ugnayan. at pagbibigayan. Ibilad ang bola. Kung tuyung-tuyo na. hiwain nang dahan-dahan at ialis sa hulmahan. Lukutin ang papel. 3. Iisa ang buwan at gintong araw. Dapat isaalang-alang Koro: O kay liit ng mundo O kay liit ng mundo O kay liit ng mundo Kay liit ng mundo. Na siyang tanglaw ng daigdigan. Pinturahan ito ng puti. Ito ay mundo ng katuwaan. PAGTATAYA 10 . Muling buuin. Lagyan ito ng pandikit na gawgaw.Paraan ng Paggawa 1. Hayaan itong matuyo. pag-asa. 4. Gawin ito hanggang sa mabalot ang bola at may kapal na ½ sentimetro. Idikit sa hulmahang bilog. 2. Awitin ang awiting “Kayliit ng Mundo” sa himig ng It’s a Small World. Ang kabundukan man at ang karagatan.

Atlantiko b. Africa c. Ang kontinente sa may Polong Timog F. Kontinente J. Isulat ang sagot sa kwadernong sagutan. Indian c. Antartika 3. Magkarugtong na Kontinente I. Ang magkabilang-dulo ng mundo E. Alin ang pinakamalaking kontinente sa mundo? 11 B A. Australia . A 1. Alin ang pinakamalaking karagatan sa mundo? a. Mapang bilog 2. Piliin ang titik ng tamang sagot sa bawat tanong.A. Asia b. Kontinente na binubuo ng isang bansa G. 1. Antartika 7. Alin ang pinakamaliit na kontinente ng mundo? a. Europa at Asia B. Pacifiko 2. Alin ang tinutukoy sa Hanay A? Piliin ang titik ng tamang sagot sa Hanay B. Karagatang Pacifiko 8. Isulat ang sagot sa iyong kuwadernong sagutan. Pinakamalaking bahaging tubig ng mundo 3. Pinakamalaking bahaging lupa D. Mga Polo B. Africa 5. Australia e. Karagatang Arktiko 6. Arktiko d. Globo 4. Karagatan sa may Polong Hilaga H. Karagatan C.

______________________________ d. Arktiko d. c. ______________________________ e. Ano ang dalawang (2) pangunahing bahagi ng mundo? a. ______________________________ g. Antartika at Australia c. Isulat ang sagot sa kwadernong 1. Ano ang pitong (7) kontinente ng mundo? 12 . sagutan. Europa at Asia 5.a. Hilagang Amerika at Timog Amerika b. ______________________________ f. Pasipiko C. d. Asia at Aprika d. Sa limang (5) karagatan. b. ______________________________ 3. Ano ang apat (4) na malalaking karagatan ng mundo? c. alin ang pinakamaliit? a. Atlantiko c. Alin ang dalawang kontinente na nakahiwalay? a. ______________________________ 2. Sagutin ang sumusunod na tanong. Indian b. ______________________________ b. Asia Europa Hilagang Amerika Timog Amerika 4.

iyong sagot. ______________________________ l. Isulat sa kuwadernong sagutan ang 13 . ______________________________ m. ______________________________ k. ______________________________ n. ______________________________ j. ______________________________ i.h. ______________________________ D. Kilalanin ang bahaging may bilang.

Binabati kita at matagumpay mong natapos ang modyul na ito! Maaari mo na ngayong simulan ang susunod na modyul. 14 .