P. 1
Criteria for bay Talumpati and Hiligaynon Declamation.

Criteria for bay Talumpati and Hiligaynon Declamation.

|Views: 550|Likes:
Published by RegineVielManderico

More info:

Published by: RegineVielManderico on Oct 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2014

pdf

text

original

WEST VISAYAS STATE UNIVERSITY COLLEGE OF MEDICINE MEDICINE STUDENT COUNCIL La Paz, Iloilo City Literary-Musical Contest

2011 Criteria BINALAYBAY Contestant Number/Year Level: _____________________________ Please write the number value based on the contestant’s performance of each category on the score column. Kategorya 1 2 3 4 Iskor Kaundan Ang kaundan Ang kaundan klaro Klaro ang kaundan, Dalayon nga klaro, nagakakulang sang kag nagakaangay sa naka pokus kag nakapokus kag sentral nga tema; mga tumalan-aw; nagakaangay; ang nagakaangay ang wala nagakaangay may yara nga tig-una nga ideya kaundan; ang tigsa napili ng atema. suporta apang ang una nga ideya kulang sa nagapangibabaw nakakuha sang pagpasanyog; kag napasanyog atensyon sang medyo sang mga mabaskog tumalan-aw kag nagakaangay sa nga detalye; napasanyog napili nga tema. nagakaangay sa pamaagi sang mga tema. makusogngadetalye; nagakaangay sa tema. Pagdala sang Utod-utod; mayor Medyo artikulado Artikulado kag Mahimpit sa tingug nga problema sa kag dire-diretso; tayuyon; gamay nga pagmitlang sa mga katunugon, may mga problema problema sa tinaga; ensakto nga katagsing, sa katunogon, katunogon, katunogon, kadasigon, katagsing, katagsing, katagsing, pagbalay sang kadasigon, kadasigon, pagbalay kadasigon, pagbalay tinaga, pagmitlang pagbalay kag pagmitlang kag pagmitlang sang sang mga tinaga, kagpagmitlang sang sang mga mga tinaga,kag

Percentage

Total

wala sang pagpamatuod sang organisasyon. kulang ang eye contact. Bukas kag makagalanyak sa mga tumalan-aw. Medyo bukas ang postura sang lawas sa mga tumalanaw. mga tinaga.kag paggamit sang stress kag tono. wala sang aksyon gamit ang kamot.Pisikal nga Pagdala kag paggamit sang stress kag tono. indo mayo nga postura. Sarado sa mga tumalan-aw ang postura sang lawas. gakinalainlain kag epektibo ang gingamit para mahatagan pagtamod ang mga tinaga. nakuha sang introduksyon ang atensyon sang tumalan-aw. mabaskog ang . gamay nga pagpamatuod sang pagplano. wala sang ekspresyon sa nawong. pigado ang postura.gakinalainlain kag epektibo ang paggamit para mahatagan pagtamod ang mga tinaga. mabaskug ang pagpasanyog. Kalabanan bukas sa mga tumalan-aw ang postura sang lawas. gamay ukon magamo nga mga aksyon gamit ang kamot. naggamit sang gamay nga ekspresyon sa nawong. may yara nga eye contact sa mga tumalan-aw. may gamay nga eye contact. tinaga. Porma kag Istilo Kulang sa struktura. may yara nga konklusyon apang medyo mekanikal. isa lang ang ginagamit nga tono. tam-an kabudlay sundon ukon taman kalip-ot Gaumpisa nga makita ang organisasyon. tayuyon ang eye contact sa mga tumalan-aw. kalabanan sa mga aksyon gamit ang kamot ang makita. paggamit sang stress kag tono. ang introduksyon kag/ukon ang Mahapos sundon ang organisasyon.kag paggamit sang stress kag tono. Makita guid ang mga aksyon sang kamot. gamay nga transitional devices. limitado ang ekspresyon sang nawong. may yara nga mga transition kag mapaktan. Ang organisasyon nagapasanyog sang tig-una nga ideya. naggamit sang natural nga ekspresyon sang guya nga nagakaangay sa emosyon kag paghambal.

indi maintidihan kag indi interesado ang mga tumalan-aw. naggamit sang gamay nga rhetorical devices. mayo ang impak sa mga tumalan-aw. mahalong nga ginpilian ang mga tinaga para sa mataas nga impak. wala nagakaangay ang make-up. Medyo nagakaangay ang pamayo. maintindihan sa mga tumalan-aw ang iban nga parte. manabaw ang kahulugan. ang mga tumalan-aw nakabatyag sang interaksyon sa nagabinalaybay. Nagapakita sang kapagsik sa topiko. konklusyon. Medyo indi insakto ang pamayo. pagkalain-lain sang mahalong nga napilian nga mga tinaga. wala nagakaangay ang make-up. Indi guid tayuyon ang pagdala apang nahambal ang mga impormasyon. konklusyon ang indi guid tam-an kaepektibo. gusto nga matapos ang paghambal sa malip-ot nga tion. Tam-an ka orihinal ang lenggwahe. apang may iban nga indi maintindihan kag indi interesado. wala impak sa mga tumalan-aw. Bokabularyo Masyado kalimitado ang lengwahe. mabatyagan guid ang tawo sa tagsa ka mga tinaga. kulang sa presisyon. Interesante kag mapagsik. wala impak sa mga tumalan-aw. . nagakaangay ang makeup. Kabilugan nga impak Wala nagakaangay ang pamayo. mayo gid ang impak sa mga tumalan-aw. nagakalingaw ang mga tumalan-aw sang pagpasundayag. pagkalain-lain kag kalidad. Nagakaangay ang pamayo. Ordinaryo ang lenggwahe. medyo.Pagka-epektibo Wala nagtilaw nga iintra ang mga tumalan-aw. nagakaangay ang makeup. naggamit sang rhetorical devices. Orihinal ang lenggwahe kag nagakaangay.

katunogon. mga tinaga. pagbalay kag paggamit sang pagbalay kag pagmitlang kag pagmitlang sang stress. isa lang ang kagpagmitlang sang sang mga mga tinaga. pagbalay sa katunogon. kag pagmitlang katagsing.kag paggamit paggamit sang paggamit sang sang stress kag stress kag tono. pagbalay kadasigon. kadasigon. mas kulang sa personal ang interpretasyon iya gid sang laban sa nga istilo. katagsing. mayor Medyo artikulado Artikulado kag Mahimpit sa Tingug na problema sa kag dire-diretso. tono.kag gingamit na tono. impersonasyon pulong. Medyo kumbinsido Ang mga tinaga daw Presentasyon ginpresentar. stress kag tono. tampad interpretasyon. katunogon. katagsing. ensakto nga kaigoan. may kaysa pagsalig. sang orihinal nga nagahambal.kag tinaga. sang mga tinaga kadasigon. kag sinsero nga pagtilaw sa paghimo liwat sa lalang sang orihinal na pulong. tono. Pisikal nga Sarado sa mga Medyo bukas ang Kalabanan bukas sa Bukas kag Pagdala tumalan-aw ang postura sang lawas mga tumalan-aw makagalanyak sa Percentage Total . may mga problema problema sa tinaga. kumbinsido. gamay nga pagmitlang sa mga katunugon.Teknikalidad Wala nasunod ang tatlo sa mga pagsulundan (luwas sa elemento sang oras) Wala nasunod ang duha sa mga pagsulundan (luwas sa elemento sang oras) Wala nasunod ang isa sa mga pagsulundan (luwas sa elemento sang oras) Nasunod ang duha sa mga pagsulundan (luwas sa elemento sang oras) Hiligaynon Declamation Contestant Number/Year Level: _____________________________ Please write the number value based on the contestant’s performance of each category on the score column. Kategorya 1 2 3 4 Iskor Istilo sang Artipisyal nga Medyo artipisyal. Pagdala sang Utod-utod. tayuyon.

tayuyon ang eye contact sa mga tumalan-aw. kalabanan sa mga aksyon gamit ang kamot ang makita. Wala nasunod ang mga tumalan-aw. may gamay nga eye contact. limitado ang ekspresyon sang nawong. ang postura sang lawas. pigado ang postura. Makita guid ang mga aksyon sang kamot.postura sang lawas. Nasunod ang duha . gakinalainlain kag epektibo ang gingamit para mahatagan pagtamod ang mga tinaga. kulang ang eye contact. Kabilogan nga Epekto Ang nagahambal ang nagpakita sang mahina nga pagintindi sa mensahe sang kapulongan kag kulang sa pagka orihinal kag kinaugalingon nga panan-awan. Wala nasunod ang Ang nagahambal ang nagpakita sang maayo nga pagintindi sa mensahe sang kapulongan kag nag gamit sang gamay nga pagka orihinal kag kaugalingon nga panan-awan agud mapukaw ang interes sang mga tumalan-aw sa kaundan sang kapulongan. Ang nagahambal ang nagpakita sang dalayon nga pagintindi sa mensahe sang kapulongan kag nag gamit sang pagka orihinal kag kaugalingon nga panan-awan agud mapukaw ang interes sang mga tumalan-aw sa kaundan sang kapulongan. naggamit sang natural nga ekspresyon sang guya nga nagakaangay sa emosyon kag paghambal. indo mayo nga postura. naggamit sang gamay nga ekspresyon sa nawong. Teknikalidad Wala nasunod ang Ang nagahambal ang nagpakita sang mabaton nga pagintindi sa mensahe sang kapulongan kag nag gamit sang gamay na pagka orihinal kag kaugalingon nga panan-awan agud mapukaw ang interes sang mga tumalan-aw sa kaundan sang kapulongan. gamay ukon magamo nga mga aksyon gamit ang kamot. sa mga tumalanaw.gakinalainlain kag epektibo ang paggamit para mahatagan pagtamod ang mga tinaga. wala sang ekspresyon sa nawong. may yara nga eye contact sa mga tumalan-aw. wala sang aksyon gamit ang kamot.

may kaunting problema sa kalakasan. at stress. mayroong suporta ngunit kulang sa pagsulong. Hindi nababagay sa napiling tema 2 Ang nilalaman ay malinaw at naaayon sa mga manonood. tono. enunsasyon. 3 Ang nilalaman ay malinaw. pagpapantig. pagpapantig. bilis. . enunsasyon at Medyo artikulado at tuloy-tuloy. Iskor Percentage Total Vocal Delivery Hindi artikulado at putol-putol. tono. ang mga sentral na ideya ay nakuha ang atensyon ng mga manonood at ito ay naisulong sa pamamamagitan ng mga nakakaanyayang mga detalye. napokus at naaayon sa mga manonood. bilis. naaayon sa napiling tema. tono. Kategorya Nilalaman 1 Ang nilalaman ay kulang sa sentral na tema. napokus at naaayon sa mga manonood. enunsasyon. 4 Ang nilalaman ay palaging malinaw.tatlo sa mga pagsulundan (luwas sa elemento sang oras) Talumpati duha sa mga pagsulundan (luwas sa elemento sang oras) isa sa mga pagsulundan (luwas sa elemento sang oras) sa mga pagsulundan (luwas sa elemento sang oras) Contestant Number/Year Level: _____________________________ Please write the number value based on the contestant’s performance of each category on the score column. ang mga sentral na ideya ay nangingibabaw at naisulong sa pamamamagitan ng matibay na detalye. may problema karamihan sa kalakasan. tono. bilis. medyo naaayon sa napiling tema. pagpapantig. naaayon sa napiling tema. pagpapantig enunsasyon at stress. pangunahing problema ang kalakasan. bilis. at Artikulado at tuloytuloy. tama ang kalakasan. Mahusay ang pagkabigkas.

walang kumpas ang kamay. karamihan sa mga aksyon ng kamay ay makikita. ang tindig ay nagkakaayon. hindi maayos ang postura.Physical Delivery stress. mahina ang eye contact. ang tindig ay kontrolado at maayos. Ang postura ng katawan ay karamihang bukas sa mga manonood. malakas na konklusyon. Ang postura ng katawan ay bukas sa mga manonood. Ang organisasyon ay nagpapaganda sa sentral na ideya. nagkakaiba-iba at nagamit ng epektibo sa pagdidiin ng mga salita. ang pagsulong ay malakas at malikhain. patuloy ang eye contact sa mga manonood. gumamit ng ilang mga ekspresyon ng mukha. Pagka-epektibo Hindi sumubok na Ang organisasyon ay nagsisimulang Makita. masyadong mahirap sundan o masyadong maikli. walang ekspresyon ang mukha. Porma at Istilo Kulang sa istruktura. may kaunting eye contact. gumamit ng ilang pamamaraang transisyunal. ang introduksyon at/o ang konklusyon ay hindi masyadong epektibo. Nakuha ng introduksyon ang atensyon ng mga manonood. Interisado at Nagpapakita ng . hindi maayos ang postura. mayroong transisyon at ito’y medaling hulaan. Ang postura ng katawan ay medyo bukas sa mga manonood. nagkakaiba-iba at nagamit ng epektibo sa pagdidiin ng mga salita. ang mga kumpas ng kamay ay makikita. stress. kaunti o magulo ang kumpas ng kamay. may ilang ebidensiya ng pagpaplano. limitado ang ekspresyon ng mukha. Ang postura ng katawan ay sarado sa mga manonood. gumamit ng natural na ekspresyon ng mukha na nababagay sa pagdaloy ng mga emosyon ng talumpati. Ang pananalita ay Madaling sundan ang organisasyon. walang ebidensiya ng organisasyon. mayroong konklusyon ngunit may pagka mekanikal.

hindi masyadong maganda. maganda ang impak sa mga manonood. naaayon ang make-up.isali ang mga manonood. Pangkalahatang Impak Hindi maayos ang pananamit. nagpakita ng talagang nagagalak ang mga manonood sa pagtatanghal. masyadong maganda ang impak sa mga manonood. masyadong mababa ang impak sa mga manonood. nakakaganyak. hindi naaayon ang makeup. nararamdaman ang tao sa likod ng bawat salita. gumamit ng mga retorikal na pamamaraan. medyo naaayon ang makeup. hindi naayon ang makeup. ang mga manonood ay nagagandahan at gusting gayahin ang pagtatanghal. kaunting kagalakan sa topiko. naiintindihan ng mga manonood ang ilang bahagi. ngunit naipahiwatig ang mga impormasyon. ang mga manonood ay nakakaramdam ng malakas na interaksyon sa nagtatalumpati. mababa ang impak sa mga manonood. ngunit karaniwang nalilito at di interisado. Hindi nasunod ang isa sa itinakdang patnubay (maliban sa elemento ng oras) Nasunod ang lahat ng itinakdang patnubay (maliban sa elemento ng oras) . gumamit ng ilang retorikal na pamamaraan. Hindi nasunod ang dalawa sa itinakdang patnubay (maliban sa elemento ng oras) Medyo maayos ang pananamit. Maayos ang pananamit. Teknikalidad Hindi nasunod ang tatlo sa itinakdang patnubay (maliban sa elemento ng oras) Medyo hindi maayos ang pananamit. ang mga manonood ay nalilito at di interisado. Gustong matapos ang talumpati sa lalong madaling panahon.

 f -  .

° ¾f°-¯ $ f  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 9 f¾  °¯ f f¾ ° n° ¾f°#¾½ €¯f°n € fnnf –° ¾n n¯° f –f   ¾ f° f° °–f° f° °–f° f°f ff°–f° f° ff°°–ff  °f–fff°–¾f°– f–°f–fff°–f¾f °ff½¾f– °ff½¾f– ¾ °f°–f ¯f ¯–f¯ff° f °f–fff°–f f°– °f–fff°–ff°– ff°f–fff°–f ¯fff°–f – °f°–f f f° f° f°–– ¾f°f½°–f ¯f ¾½ff½f°– f°– °f°–f f f°–¾f °f–f½f°– f f °fff¾f°– ½f–½f¾f°– f–°f½f¾f°– f °¾°¾f°– ¯ ¾f°–¯–f¯f f¾– ¯ff° ff– °f–fff°–f¾f °–f f °f½f¾f°– °f½°–f ¯f °f–fff°–f¾f ½f¯ff–¾f°–¯–f ¯f ¯f¾–°–f f °f–fff°–f¾f ¯f 9f– ff¾f°– D ¯f .f¯½¾f °–– °–f½ ¯f¾f f–  ¾ f° –f¯f°–f ½f–¯f°–¾f¯–f f°–° ¯f¯–f½ ¯f ½ ¯f¾f °f–f °¾f°–f ff–¾°– ¾ff°–° f°–° f°–° f f¾–° ff–¾°– ff–¾°– ff–¾°– ½f– ff¾f°– f f¾–° f f¾–° ½f– ff f f¾–° ½f– ff °f–f ½f–¯f°– ½f– ff f–½f–¯f°– f–½f–¯f°–¾f°– ¾f°–¯–f°f–f f–½f–¯f°–¾f°– ¾f°–¯–f ¯–f°f–f f– 9 n °f–  @f  . ff f f– .

 f¾f°– ½¾f¾f°–ff¾ ¾f¯–f¯ff° f ¯f–f¯f°–f n°fn ¯f f°– ¾½ ¾°¾f°– °f°– ½–f f°–½¾f –f¯f °¯f–f¯°–f ¯–ff¾°–f¯ f°–f¯ °f–f f–½f––f¯ ½f––f¯¾f°– ¾f°–¾ ¾¾f– ¾ ¾¾f–° ° ff f°f° f¾¾f ¯–f¯ff° f f°–½¾f¾f°– ff¾ °f––f¯ ¾f°––f¯f°–f ¾½ ¾°¾f °f°– ¯fff °–f n°fn¾f ¯–f¯ff° f ff f°f°¾f¯–f f¾°–f¯f°– f¯f°– ¯ff –f°ff° f°f– ½  f°–½f––f¯½ff ¯fff–f° ½f–f¯ f°–¯–f °f–f f¾f– ¯ff–ff°f¾f ¯–f¯ff° f °f––f¯¾f°– °ff°–f ¾½ ¾°¾f°– –f°–f °f–fff°–f¾f ¯¾°f– ½f–f¯ f f° f°– n°fn¾f ¯–f¯ff° f .9¾f°–f 9f– ff f–½f––f¯¾f°– ¾ ¾¾f–° ¾f f°–f°––°f–f¯ °–f° ff ¾f¯–f ¯ff° ff°– ½¾f¾f°–ff¾ f°–f°–  n°fn ff¾f°– ¾½ ¾°¾f °f°– ° ¯f°–f½¾f ff¾f°–f¾° –f¯f°–f¯ ¯–f°f–f f– ½f––f¯¾f°– ¾ ¾¾f–° .ff½¾¾° ° f°––f°¾f¾° ¯fff°–f¯–f f°¾°f– ¯f½ff° ¯f ff°–f °¾°f½f°– ¯ ¯ f°f  .ff– f°– ¯–ff¾°¾f°– f¯ –f°ff° f°f– ½  f°––°–f¯½ff ¯fff–f° ½f–f¯ f°–¯–f °f–f °––f°¾f¾° °f–f½f¾f°–¾f°– – °f°–f f °ff¾f°– ° ¾°f°– f °¾°¾f°– ¯ff° f ¯f f¾–f°– ½f–½f¾f°– ¯f f¾–f°–  9¯ff–¾ f°–¾f ¾f ff ¾f°–½f–½f¯f ¾f°––f°¾f¾° f¯ f°f f ¾° °°f¯ f°f½ f¯½¾f°–f ¯fff°– –f°¾f¾° –f¯f°–f f°¾°f n ¾ –f¯f°–f ½f–½f¯f ¾f°– ½f–½f° f°– ° ¾° f–$°f°– .

9f–f ½  Jff°f–f°–f °ff°–¯–f ¯ff° f –¾ °–f¯ff½¾f°– ½f–f¯ f¾f ¯f½ °–f° °¾°f°–° – f¯ f° f ½  ° – f° f°–½f– fff½f°– °ff¯ ff°–¯–f ¯½¯f¾° °¾° -f–f½ff¾f°– f½f–¾¾f½ °f––f¯¾f°– –f¯f°–f nf n ¾ f f . °f–fff°–ff°– ½f¯f ¯  °f–fff°–ff°– ¯f ½ ¯ff°– ¯½f¾f¯–f ¯ff° f °f–ff°–ff°– ¯–f¯ff° f ¾f°– ½f–½f¾° ff– ° ¾f° f– ¯f½f–¾ °f––f¯ ¾f°– nf n ¾ f°–¯–f ¯ff° f °ff ff–¾f°– ° f¾°¾f °f–f °ff f ¯f ff–f°– f°–f¾ff–¾ff ¯–f°f–f @f¯ f°f°f f°– °––f ¯ff°–°–f –°½f°f°–¯–f °f–f½ff¾f ¯fff¾°–f¯½f -f–fff°–ff°– ½f¯f °f–fff°–ff°– ¯f ½ ¯f– f°–¯½f¾f¯–f ¯ff° f     .f¾f f¯f f°– °–f ¯f°f ff°– f–f°  °ff°– °––f f°– ¾f½ ¾¾° ½f–ff° f°f– f f f –f°°–f ¯½f Jff°f–fff°–f f°–½f¯f ff °f–fff°–ff°– ¯f ½ ff ¯½f¾f¯–f ¯ff° f ° ¯f° f°f– ° ° ¾f f°– ¯–f¯ff° f . ° °¾f f°–½f¯f ff °f–fff°–ff°– ¯f ½ ff ¯½f¾f¯–f ¯ff° f ¯f°° f°¾f ¯–f¯ff° f f°– f°°–f½f f½f°–¯f f° °–f° ¯f°° f°f– ° ° ¾f  °ff°– °––f f– °f–fff°–f ½f–ff° f°¾f°– ¯ff°–°–f °f½f°°–f¯–f °f–f .

@ °f f Jff°f¾° f°– f¾f¯–f ½f–¾° f° %f¾¾f ¯ ° ¾f°–f¾% Jff°f¾° f°– f¾f¯–f ½f–¾° f° %f¾¾f ¯ ° ¾f°–f¾% Jff°f¾° f°– ¾f¾f¯–f ½f–¾° f°%f¾ ¾f ¯ °¾f°– f¾% -f¾° f°– f ¾f¯–f½f–¾° f° %f¾¾f ¯ ° ¾f°–f¾%  –f°° nf¯f° .

f¯½¾f @°–– °f½ ¯f¾f f–  ¾ f° –f¯f°–f ½f–¯f°–¾f¯–f f°–° ° ¯f¯–f½ ¯f ½ ¯f¾f °f–f °¾f°–f f–f° ½f– ff ¾ff°–° f°–° f°–° f–½f–¯f°– ff–¾°– ff–¾°– ff–¾°– ¾f°–¯–f°f–f f f¾–° f f¾–° ½f– ff f f¾–° ½f– ff f–½f––f¯¾f°– ½f– ff f–½f–¯f°– f–½f–¯f°–¾f°– ¾ ¾¾ ¾ff°–f°– f–½f–¯f°–¾f°– ¾f°–¯–f ¯–f°f–f f– –°–f¯°f° ¯–f°f–f f– °f–f f–½f––f¯ ½f––f¯¾f°– ½f––f¯¾f°– ¾f°–¾ ¾¾f– ¾ ¾¾f–° ¾ ¾¾f–° ° 9¾f°–f ff ¾f¯–f . ¯ °¾ °–¯–f°f–f f 9 ¾ °f¾° –°½ ¾ °f ¯f¾ f°–¾f½ ¾°f f°–° ½ f¾° f– ¾f°– f f°¾f °–f¾ ¾f°–°f°–f °f–ff¯ f ¯½ ¾°f¾° ½°– ¯ °¾ ¯f f¾f ½f–¾f– f¯½f ° ½ f¾° f–¾°¾ °–f ½f–f¾f½f–¯ f¾fff°–¾f°– °f°f½°– 9f– ff¾f°– D ¯f .° ¾f°-¯ $ f  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 9 f¾  °¯ f f¾ ° n° ¾f°#¾½ €¯f°n € fnnf –° ¾n n¯° f –f   ¾ ¾¾f°– ½¾f°–f . ff f f– . f¾f°– ff f°f° f¾¾f f¾f– 9f– ff ¯ff° ff°– ½¾f¾f°–ff¾ ¯–f¯ff° f ¯ff–ff°f¾f 9 n °f–  @f   . f½¾f .

½¾f¾f°–ff¾ f°–f°–  n°fn ff¾f°– ¾½ ¾°¾f °f°– ° ¯f°–f½¾f ff¾f°–f¾° –f¯f°–f¯ ¾f¯–f¯ff° f ¯f–f¯f°–f n°fn ¯f f°– ¾½ ¾°¾f°– °f°– ½–f f°–½¾f –f¯f °¯f–f¯°–f ¯–ff¾°–f¯ f°–f¯ f°–½¾f¾f°– ff¾ °f––f¯ ¾f°––f¯f°–f ¾½ ¾°¾f °f°– ¯fff °–f n°fn¾f ¯–f¯ff° f ff f°f°¾f¯–f f¾°–f¯f°– f¯f°– ¯ff –f°ff° f°f– ½  f°–½f––f¯½ff ¯fff–f° ½f–f¯ f°–¯–f °f–f f –f°°–f ½ °–°f–ff¯ f f°–°f–½ff¾f°– ¯f°f°–f½f– °° ¾f¯ °¾f ¾f°–f½°–f° f–f°–¾f ½f–f°ff– °f–f°–°°–f ½f°f° ff° @ °f f Jff°f¾° f°– °–°f–ff¯ f f°–°f–½ff¾f°– ¯f f°°–f½f– °° ¾f¯ °¾f ¾f°–f½°–f° f–°f––f¯¾f°– –f¯f°f½f–f °ff– f–f°–°°–f ½f°f° ff°f– ¯f½ff°– ° ¾¾f°–¯–f ¯ff° f¾f f° f°¾f°– f½°–f° Jff°f¾° f°– °–°f–ff¯ f f°–°f–½ff¾f°– ¯ff°–f½f– °° ¾f¯ °¾f ¾f°–f½°–f° f–°f––f¯¾f°– –f¯f°–f½f–f °ff– f–f°–°°–f ½f°f° ff°f– ¯f½ff°– ° ¾¾f°–¯–f ¯ff° f¾f f° f°¾f°– f½°–f° Jff°f¾° f°– ¯–f¯ff° f °f––f¯¾f°– °ff°–f ¾½ ¾°¾f°– –f°–f °f–fff°–f¾f ¯¾°f– ½f–f¯ f f° f°– n°fn¾f ¯–f¯ff° f .ff– f°– ¯–ff¾°¾f°– f¯ –f°ff° f°f– ½  f°––°–f¯½ff ¯fff–f° ½f–f¯ f°–¯–f °f–f °–°f–ff¯ f f°–°f–½ff¾f°– ff°°–f½f– °° ¾f¯ °¾f ¾f°–f½°–f° f–°f––f¯¾f°– ½f–f°ff– f–f°–°°–f ½f°f° ff°f– ¯f½ff°– ° ¾¾f°–¯–f ¯ff° f¾f f° f°¾f°– f½°–f° -f¾° f°– f   .

f¾f¯–f ½f–¾° f° %f¾¾f ¯ ° ¾f°–f¾% f¾f¯–f ½f–¾° f° %f¾¾f ¯ ° ¾f°–f¾% ¾f¾f¯–f ¾f¯–f½f–¾° f° ½f–¾° f°%f¾ %f¾¾f ¯ ° ¾f ¯ °¾f°– ¾f°–f¾% f¾% @f¯½f .

f¾ff°– ½ ½ f ¯f ¯ff°°– ½f–f –f¾ f¯f ½f°–°f°– ½ ¯f ½ ¯f¾f f°–fff¾f° ° ½ ¯ff°– ff¯f°¾f fff¾f° ° ¾ ½f–½f½f°– fff¾f° ° fff¾f° ° ¾ ½f–½f½f°– °°¾f¾°f ¾ ½f–½f½f°– ¾ ½f–½f½f°– °°¾f¾° f ¾ ¾¾ °°¾f¾°f °°¾f¾° f ¾ ¾¾ 9 n °f–  @f  .° ¾f°-¯ $ f  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 9 f¾  °¯ f f¾ ° n° ¾f°#¾½ €¯f°n € fnnf –° ¾n n¯°  f –f   ¾ -ff¯f° °–°ff¯f°f °–°ff¯f°f °–°ff¯f°f °–°ff¯f°f f°–¾f¾ °f ¯f°ff ¯f°f °f½¾ ½ff–°–¯f°f °f ¯f ° °fff°¾f¯–f f°fff°¾f¯–f °f½¾f°fff° °f f f–f¾f ¯f°° ¯f°° f°– ¾f¯–f¯f°° °f½°– ¯f ¯f°–¾½f ¯–f¾ °f°f f°–¯–f¾ °f°f °–°f°–¾f ff ff°fff°– ½f–¾°– ¯ °f°–°– f ff f °¾°°–¯–f °fff°¾f°f½°– °f¾°–¾f ¯f°° ff ¯f ½f¯f¯f¯f–f°°– °f¾°–¾f ¯f f°f f ½f¯f¯f¯f–f°°– °fff°¾f°f½°– ¯–f ¯f °ffff°ff°– ¯–f f °fff°¾f°f½°– ¯f Inf  ° ff f . ff f f .

f f°–¾° f° f°––f°¾f¾° ¯f°– f°¾¾°f# ¯ f°–ff° ¯f°– °¾°°–° ¯f½f–f ¯ f°f °–½¾f°– fff°f f¾¾f ¯–f¯f°° –¯f¯°–°ff °f ¾½ ¾°°– ¯f°f °f f f–f¾f ½f– f°–¯–f ¯¾°°– f¯½f ½f f°– n°fn¾f ¯–f¯f°° f°– ° –f°f f¯ff¾ f°–¯–f ¯½f¾°–f¯f f¯ff °f–ff f ff °f–f¯°– ½  ¾f½f– °°–¯–f ¾ff °––f°¾f¾°f °f–½f½f–f° f¾f ¾ °f°f f -ff°– ° ¾°f°– f °¾°°–¯–f ¯f°° f°– ½f–¾°–f ¯fff¾f ¯ff° ¯fff¾ °f°¾° ° ¾f f   -f–½f½ff°–  .ff –¯f¯ °–f°– ½f¯f¯fff°– f°¾¾°f ¯f f°– °¾f°– ½f–½f½f° f°– ° ¾°f$ f°–°¾°f ° ¯f¾f °– ½  °–½f°f°fff .¾ ¾¾ 9¾nf  °–½¾f°– fff°f¾ff ¾f¯–f¯f°° ¯f°ff°–  n°fn ff°– ¾½ ¾°f°– ¯f ° ¯ff¾f°– ½¾f ff°– ¯½f¾f°–f¯f ¾ ¾¾ °–½¾f°– fff°f¯ f¾¾f¯–f ¯f°° ¯f f°°–  n°fn ¯f f°– ¾½ ¾°°– ¯f ° ¯ff¾f°– ½¾f f° ¯f–f°– ¯½f¾°–f¯f °–½¾f°– fff°f ff¯f°– f¾ ¾f¯–f¯f°° –¯f¯°–f°– ¯–f ¾½ ¾°°– ¯f f°–° – f°f–fff° ff¯f°¾f¯–f f¾°°–f¯ff ¯ff °f–ff f ff °f–f¯°– ½ ¾f ½f– °°–¯–f ¾ff 9¯ff¾ f°–¾f ¾f ff°– °¾f°– –f°¾f¾° ¯f¾f °– ¯ff½¾° f° ¯f¾f °–¯f 9f–f ½  ° ¾¯ °f °––f°¾f¾° f°f–¾¾¯f°– .

ff¾f°– ½f°f°f¯ ¯ ½f°f°f¯ °fff° °fff°f°–¯f f°–¯f ½ ½ ¯f–f° ff°– ¯f¾f °– ¯½f¾f¯–f ¯f–f° ff°–¯½f ¯f°° ¾f¯–f¯f°° °f–½ff°– f°–¯–f¯f°° ff–f°–°f–f–ff f°f–f–f° ff°f f°–¯–f¯f°° –¾°––ff°f°– ¾f½f–ff°–f ½f–ff°–f  ° °f¾° f°– ¾f¾f°f f°– ½f° f%¯f f° ¾f ¯ °°– f¾% -f¾° f°–ff °–°f f°– ½f° f%¯f f° ¾f ¯ °°– f¾%   . ¯ff¾f°– .¾ff°–¯–f ¯f°° ¾°–¯ff½¾ f°–f¯½f¾f f°–¯f f°– ½f°f° ° ¯f¾f °– ¯f–f° f °–° °f½ff–f°– ¯–f¯½¯f¾° f°°–f–fff° ¾f½ –¯f¯ °–f°– f°f ½f¯f¯fff° 9f°–ffff°– ¯½f ° ¯ff¾f°– ½f°f°f¯ ° °ff°f°–¯f ½ ¯f¾f °– ¯f f ff°–¯½f ¾f¯–f¯f°° f°–¯–f ¯f°° f °ff ° ¾f  @ °f f ° °f¾° f°– f¾f°f f°– ½f° f%¯f f° ¾f ¯ °°– f¾% . ° ¯ff¾f°– ½f°f°f¯ ° °fff°f°–¯f ½ ¯f f ff°– ¯½f¾f¯–f ¯f°° °f°° f°°– ¯–f¯f°° f°–f°– ff– °–°ff°f°– °ff ° ¾f  ° °f¾° f°– fff¾f °f f°– ½f° f%¯f f° ¾f ¯ °°– f¾% °fff–f°f –¯f¯°–¯–f f°f ½f¯f¯fff° f°– ¯–f¯f°° f °ffff¯ f¯°– ¯fff¾°f ° f¾°¾f °f–ff¯½f °fff¯ f¯f°f°– f¾f °– ff¾ff .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->