Ang Imperyo at Kabihasnang Islamiko

Pagtatatag ng Imperyo at kabihasnang Islamiko
• Muhamad: ang tagapagtaguyod ng Islam • Nagkaisa ang mga tribung Arabe dahil sa Islam • Nasakop nila ang mga lupain na abot hanggang Pransiya sa kanluran at India sa silangan. • Namatay si Muhamad noong 632 AD. Ngunit nagpatuloy pa rin ang pagkalat ng Islam. Ang mga sumunod na pinuno ay tinawag na caliph. khalifat rasul Allah ("deputy [or successor] of the Prophet of God”)

.

pinalitan siya ni Mu-awiya (gobernador ng Syria at kalahi ni Uthman). Maraming nagsasabi na dapat kalahi ni Muhamad ang mga caliph. • Nahati ang Islam sa dalawa: mga tagasunod ni Ali (Shiite) at mga tagasunod ni Mu-awiya (Sunni). .• Bumagsak sa mga kamay ng mga caliph ang Iraq (637). • Nang mamatay si Ali. • Nagkagulo sa pagpili ng susunod na caliph sa pagkamatay ni Uthman. Ehipto (641) at Persiya (650). Hindi kinilala ng mga tauhan ni Ali ang pamumuno ni Mu-awiya. Si Ali ang pumalit. dahil siya ay manugang ni Muhamad. Syria (640).

.

Abu Bakr  ipinanganak noong c. 573. 634  sinasabing unang lalaking convert ng Islam  ama ng asawa ni Muhamad (A’ishah)  kasama ni Muhamad sa paglalakbay patungong Medina  sinimulan ang pagsakop ng Imperyong Islamiko mula sa Arabia (Iraq at Syria) .Mga caliph 1. namatay noong Aug. 23.

Umar  noong una ay kinalaban si Muhamad ngunit naging Muslim din noong 615.  pinatay ng isang assassin  kilala dahil sa kanyang pagiging patas at malakas na pinuno .2.  kasama rin ni Muhamad patungong Medina  napangasawa ang anak ni Muhamad (Hafsa) noong 625  unang caliph na tumawag sa sariling: "commander of the faithful" (amir al-mu'minin).

Uthman*  ipinanganak sa mayaman at makapanyarihang pamilya ng Ummayad sa Mecca  napangasawa ang anak ni Muhamad  pinakalat ang opisyal na bersyon ng Qur’an  PROBLEMA: nepotismo at kulang na pondo sa mga sundalo  pinatay ng mga rebelde  namatay noong June 17. Arabian Peninsula .3. 656 sa Medina.

namatay noong January 661 sa Kufah. Ali  ipinanganak noong c.4. 600 sa Mecca. Battle of the Camel at Battle of Nahrawan)  namatay nang sinaksak ng isang espadang may lason habang nagdarasal . mga anak nila: Hasan at Husayn)  minana ang isang pamunuang puro problema: korupsyon at mga rebelyon (i.e. Iraq  manugang ni Muhamad (Fatimah.

diwan al-khatam. Kinalaban niya si Ali dahil sa pagtanggi nitong bigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Uthman.5. Mu-awiya*  mula sa isang pamilyang kinalaban si Muhamad at kanyang mga ideya. o postal service)  hindi caliph kundi malik (hari)  nagpasimula ng pagpapamana ng caliphate sa anak (Yazid) .  hinanapan ng hustisya at ipinaghiganti si Uthman.e. o chancellery. naging Muslim matapos masakop ni Muhamad ang Mecca. at ang barid.  sinimulan ang mga diwans o bureau upang maging mas sentralisado ang pamunuan (i.

1. Lokal na opisyal: Arabe ang karamihan ngunit hindi sila nangingiming pumili ng mga Kristyano at Hudyo. isang religiopolitical na sekta na tutol sa pagiging lehitimo ng pamumuno ng mga Umayyad . (i. palasyo at iba pa. Dome of the Rock sa Herusalem) (arkitektura) Nauso ang mga tula sa salitang Arabe (i. (pulitika) Nagpatayo ng mga moske. Umar ibn abi Rabia) (literatura) Pinabagsak ng mga rebeldeng Hashimiyah. Dinastiyang Ummayad • • • • • • Mga dinastiya Itinatag ni Mu-awiya Patuloy ang pagsakop sa ibang lupain at pagkalat ng Islam ngunit maayos ang pamamalakad. Napigil ang pagsakop nang matalo sa Labanan ng Tours.e.e.

.

Tuluyang bumagsak ang Imperyo dahil sa pagsugod ng mga turkong Seljuk.e. ang daanan ng kalakal mula Tsina hangang Baghdad. Dinastiyang Abbasid • • • • • • Pinapatay nila ang mga kasapi ng angkan ng Ummayad (isa lamang ang nakaligtas ni Abd alRahman na tumungong Espanya) “Ginintuang Panahon” ng Kabihasnang Islamiko dahil maraming naisulat na akda at mga kaisipang nasimulan (i. algorithm at algebra) Nakinabang sa Silk Road.2. Arabian Nights: tungkol sa pamumuno ni Harun alRashid (literatura) Nagpatayo si al-Mansur ng paaralan na tinawag na “Bahay ng Karunungan” (House of Wisdom) (edukasyon at arkitektura) Nagkaroon ng mga pagrerebelde ng ilang mga Arabe at humiwalay ang iba sa mga ito. .

.

.

Cordoba.Mga Kaharian 1.e. Toledo) . Granada. Almohad • Arabic AL-MUWAHHIDUN (Those Who Affirm the Unity of God) • Lokasyon: Iberian Peninsula • Mga nagawa: pinagawa ang ang isang tanggulan na tinawag na Alhambra at mga sentro ng kaalaman (i.

.

.

tumaggal ang imperyo hangang 1918. Iraq. Hilagang Afrika Pinuno: Suleiman ang Magnifico (Suleiman the Magnificent)  pinakamagaling na pinuno  local na opisyal (Turko.2. Saudi Arabia. Turkong Ottoman • • Lokasyon: Syria. • • . Arabe o non-Muslim)  Devshirme: pagsasanay ng mga kabataan upang maging sundalo o pinuno (Ottoman Janissaries) Mga nagawa: nagpabagsak sa mga Bizantino noong 1453. BRUTAL!!! Genocide sa mga Armenian noong WW1.

.

.

.

Almohad Empire [Morroco]  isang relihiyosong pilosopo na pinagsanib ang tradisyong Islamiko at kaisipan Griyego. namatay noong 1198 Marrakech.Mga Ambag ng Kabihasnang Islamiko 1. Averroes  pinanganak noong 1126 sa Cordoba [Espanya].  “naka-ugat sa pilosopiya ang pananampataya” .

sumulat ng “The Cannon of Medicine” at “Book of Healing”  “imposibleng walang katapusan ang buhay ng sinuman”  “hindi binabantayan ng Diyos ang bawat nilalang” . Avicenna  pilosopo at doctor.2.

3. (Naging batayan ng modern-day medicine) Rhases . isang aklat ng gawaing medisina ng mga Griyego. Arabe.  kilala sa larangan ng medisina  gumawa ng pag-aaral sa mga nakamamatay na sakit tulad ng smallpox at measles. Romano at Indian. Persyano.  sumulat ng Compendium.

4.  namatay noong c. 870 al-Kindi .  “pilosopo ng mga Arabe”  maraming naisulat tungkol sa musika. optics. matematika at pilosopiya (270 na nasulat)  isinalin ang mga gawa ni Aristole sa wikang Arabe  ang mga isinulat niya ang naging batayan ng mga intelektuwal sa kanlurang Europa sa kanilang mga lathalain. alchemy.

Omar Khayyam  isinulat ang “Arabian Nights”  isang manunula (poet).e." and "The Flower that once has blown for ever dies. and let the Credit go." "Take the Cash. a Loaf of Bread—and Thou.5. sikat ang mga sinulat niyang mga ruba’iyat (i.") . "A Jug of Wine.

6.  konsepto ng zero  “Arabic” numerals: sistema ng pagbibilang sa kasalukuyan . matematika  ideya ng Algebra at trigonometry.