Ang Imperyo at Kabihasnang Islamiko

Pagtatatag ng Imperyo at kabihasnang Islamiko
• Muhamad: ang tagapagtaguyod ng Islam • Nagkaisa ang mga tribung Arabe dahil sa Islam • Nasakop nila ang mga lupain na abot hanggang Pransiya sa kanluran at India sa silangan. • Namatay si Muhamad noong 632 AD. Ngunit nagpatuloy pa rin ang pagkalat ng Islam. Ang mga sumunod na pinuno ay tinawag na caliph. khalifat rasul Allah ("deputy [or successor] of the Prophet of God”)

.

Syria (640). • Nahati ang Islam sa dalawa: mga tagasunod ni Ali (Shiite) at mga tagasunod ni Mu-awiya (Sunni). • Nang mamatay si Ali. Maraming nagsasabi na dapat kalahi ni Muhamad ang mga caliph. Si Ali ang pumalit. Ehipto (641) at Persiya (650). dahil siya ay manugang ni Muhamad.• Bumagsak sa mga kamay ng mga caliph ang Iraq (637). Hindi kinilala ng mga tauhan ni Ali ang pamumuno ni Mu-awiya. pinalitan siya ni Mu-awiya (gobernador ng Syria at kalahi ni Uthman). • Nagkagulo sa pagpili ng susunod na caliph sa pagkamatay ni Uthman. .

.

Abu Bakr  ipinanganak noong c. 23. 573.Mga caliph 1. 634  sinasabing unang lalaking convert ng Islam  ama ng asawa ni Muhamad (A’ishah)  kasama ni Muhamad sa paglalakbay patungong Medina  sinimulan ang pagsakop ng Imperyong Islamiko mula sa Arabia (Iraq at Syria) . namatay noong Aug.

Umar  noong una ay kinalaban si Muhamad ngunit naging Muslim din noong 615.  kasama rin ni Muhamad patungong Medina  napangasawa ang anak ni Muhamad (Hafsa) noong 625  unang caliph na tumawag sa sariling: "commander of the faithful" (amir al-mu'minin).2.  pinatay ng isang assassin  kilala dahil sa kanyang pagiging patas at malakas na pinuno .

3. 656 sa Medina. Uthman*  ipinanganak sa mayaman at makapanyarihang pamilya ng Ummayad sa Mecca  napangasawa ang anak ni Muhamad  pinakalat ang opisyal na bersyon ng Qur’an  PROBLEMA: nepotismo at kulang na pondo sa mga sundalo  pinatay ng mga rebelde  namatay noong June 17. Arabian Peninsula .

namatay noong January 661 sa Kufah. Ali  ipinanganak noong c.e. Battle of the Camel at Battle of Nahrawan)  namatay nang sinaksak ng isang espadang may lason habang nagdarasal .4. 600 sa Mecca. mga anak nila: Hasan at Husayn)  minana ang isang pamunuang puro problema: korupsyon at mga rebelyon (i. Iraq  manugang ni Muhamad (Fatimah.

naging Muslim matapos masakop ni Muhamad ang Mecca. Mu-awiya*  mula sa isang pamilyang kinalaban si Muhamad at kanyang mga ideya. Kinalaban niya si Ali dahil sa pagtanggi nitong bigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Uthman.e.5. o postal service)  hindi caliph kundi malik (hari)  nagpasimula ng pagpapamana ng caliphate sa anak (Yazid) . o chancellery. at ang barid.  hinanapan ng hustisya at ipinaghiganti si Uthman. diwan al-khatam.  sinimulan ang mga diwans o bureau upang maging mas sentralisado ang pamunuan (i.

(pulitika) Nagpatayo ng mga moske. (i.1. isang religiopolitical na sekta na tutol sa pagiging lehitimo ng pamumuno ng mga Umayyad . Umar ibn abi Rabia) (literatura) Pinabagsak ng mga rebeldeng Hashimiyah. Napigil ang pagsakop nang matalo sa Labanan ng Tours. Dinastiyang Ummayad • • • • • • Mga dinastiya Itinatag ni Mu-awiya Patuloy ang pagsakop sa ibang lupain at pagkalat ng Islam ngunit maayos ang pamamalakad.e. Lokal na opisyal: Arabe ang karamihan ngunit hindi sila nangingiming pumili ng mga Kristyano at Hudyo. Dome of the Rock sa Herusalem) (arkitektura) Nauso ang mga tula sa salitang Arabe (i.e. palasyo at iba pa.

.

algorithm at algebra) Nakinabang sa Silk Road. .2. Tuluyang bumagsak ang Imperyo dahil sa pagsugod ng mga turkong Seljuk.e. Dinastiyang Abbasid • • • • • • Pinapatay nila ang mga kasapi ng angkan ng Ummayad (isa lamang ang nakaligtas ni Abd alRahman na tumungong Espanya) “Ginintuang Panahon” ng Kabihasnang Islamiko dahil maraming naisulat na akda at mga kaisipang nasimulan (i. Arabian Nights: tungkol sa pamumuno ni Harun alRashid (literatura) Nagpatayo si al-Mansur ng paaralan na tinawag na “Bahay ng Karunungan” (House of Wisdom) (edukasyon at arkitektura) Nagkaroon ng mga pagrerebelde ng ilang mga Arabe at humiwalay ang iba sa mga ito. ang daanan ng kalakal mula Tsina hangang Baghdad.

.

.

Granada. Cordoba. Almohad • Arabic AL-MUWAHHIDUN (Those Who Affirm the Unity of God) • Lokasyon: Iberian Peninsula • Mga nagawa: pinagawa ang ang isang tanggulan na tinawag na Alhambra at mga sentro ng kaalaman (i.e. Toledo) .Mga Kaharian 1.

.

.

Arabe o non-Muslim)  Devshirme: pagsasanay ng mga kabataan upang maging sundalo o pinuno (Ottoman Janissaries) Mga nagawa: nagpabagsak sa mga Bizantino noong 1453. • • . Hilagang Afrika Pinuno: Suleiman ang Magnifico (Suleiman the Magnificent)  pinakamagaling na pinuno  local na opisyal (Turko. BRUTAL!!! Genocide sa mga Armenian noong WW1. Turkong Ottoman • • Lokasyon: Syria.2. Iraq. Saudi Arabia. tumaggal ang imperyo hangang 1918.

.

.

.

Mga Ambag ng Kabihasnang Islamiko 1. namatay noong 1198 Marrakech. Averroes  pinanganak noong 1126 sa Cordoba [Espanya]. Almohad Empire [Morroco]  isang relihiyosong pilosopo na pinagsanib ang tradisyong Islamiko at kaisipan Griyego.  “naka-ugat sa pilosopiya ang pananampataya” .

Avicenna  pilosopo at doctor.2. sumulat ng “The Cannon of Medicine” at “Book of Healing”  “imposibleng walang katapusan ang buhay ng sinuman”  “hindi binabantayan ng Diyos ang bawat nilalang” .

Arabe.  sumulat ng Compendium.  kilala sa larangan ng medisina  gumawa ng pag-aaral sa mga nakamamatay na sakit tulad ng smallpox at measles. isang aklat ng gawaing medisina ng mga Griyego. Persyano. (Naging batayan ng modern-day medicine) Rhases . Romano at Indian.3.

matematika at pilosopiya (270 na nasulat)  isinalin ang mga gawa ni Aristole sa wikang Arabe  ang mga isinulat niya ang naging batayan ng mga intelektuwal sa kanlurang Europa sa kanilang mga lathalain. optics.  “pilosopo ng mga Arabe”  maraming naisulat tungkol sa musika.  namatay noong c. 870 al-Kindi .4. alchemy.

" and "The Flower that once has blown for ever dies. "A Jug of Wine. a Loaf of Bread—and Thou.") . Omar Khayyam  isinulat ang “Arabian Nights”  isang manunula (poet). and let the Credit go." "Take the Cash.5. sikat ang mga sinulat niyang mga ruba’iyat (i.e.

 konsepto ng zero  “Arabic” numerals: sistema ng pagbibilang sa kasalukuyan .6. matematika  ideya ng Algebra at trigonometry.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful