SINING NG KOMUNIKASYON

– Pagpapalitan ng mensahe sa tatanggap nito maging pasalita o pasulat.

KAHALAGAHAN NG KOMUNIKASYON
• KAHALAGAHANG PANLIPUNAN • KAHALAGAHANG PANGKABUHAYAN • KAHALAGAHANG PAMPULITIKA

• KAHALAGAHANG PANLIPUNAN Ito ay ang pagpapabuti ng ugnayan sa kapwa.

• KAHALAGAHANG PAGKABUHAYAN
Mapabuti at mapaunlad ang sarili, lipunan at bansa

• KAHALAGAHANG PAMPULITIKA
Maiparating ang gusto at digusto sa pamahalaan sa pamamagitan ng paghahalal ng isang karapat-dapat na mamamayan na magpapatakbo ng bansa.

Gawain sa klase
• Hatiin ang klase sa 3 grupo • Ipakita sa pamamagitan ng pagsasadula ang 3 aspeto ng komunikasyon.

Takda
• Ano-ano ang layunin ng komunikasyon. • Ibigay ang pagkakasunud-sunod ng proseso ng komunikasyon.

LAYUNIN NG KOMUNIKASYON
Pagpapahayag Pagpapabatid

Pakikipagpalagayan

Komunikasyon
Pakikipag-ugnayan

PROSESO NG KOMUNIKASYON
MENSAHE TSANEL

DEKODING

ENKODING

TAGAPAGHATID

TAGATANGGAP