P. 1
7479057 Isang Gabay Sa Ortograpiya Ng Wikang Pambansa

7479057 Isang Gabay Sa Ortograpiya Ng Wikang Pambansa

|Views: 160|Likes:
Published by Jerome Baylon

More info:

Published by: Jerome Baylon on Oct 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2015

pdf

text

original

ISANG GABAY SA ORTOGRAPIYA NG WIKANG PAMBANSA1 Ricardo Ma. Nolasco, Ph.D.

Komisyon sa Wikang Filipino
_________________________________________________________________ Mga simbolong ginamit: = katinig P = patinig = hati ng pantig ù = haba = ponetikong simbolo È = ponetikong simbolo ng diin ng letrang “ng” ́ = grapemikong simbolo ng diin / = ponetikong [ ] = ponetikong transkripsiyon simbolo ng impit “ “ = grapemikong representasyon ` = grapema para sa ˆ = grapema para sa impit sa dulong pantig pinagsamang impit at diin = grapema para sa impit ~ = alternasyon na nasa gitna ng K at P -------------------------------------------------------------------------------------------------K . ŋ

0. PANIMULA: Ang ortograpiya ng wikang Filipino ay binubuo ng mga kalakaran kung paano sumusulat ang mga Pilipino sa kanilang wikang pambansa. Inilalahad dito ang istandardisadong mga grapema (o pasulat na simbolo) at ang mga tuntunin sa paggamit at pagbigkas ng mga ito. I. MGA GRAPEMA Ang mga grapema sa praktikal na ortograpiya ng wikang pambansa ay binubuo ng: A. Letra. Ang serye ng mga letra ay tinatawag na alpabeto. Ito ay binubuo ng dalawampu’t walong (28ng) simbolo: Aa “ey” Kk “key” Bb “bi” Ll “el” Cc “si” Dd “di” Ee “i” Ff “ef” Gg “ji” Hh “eych” Pp ”pi” Zz “zi” Ii “ay” Qq ”kyu” Jj “jey” Rr “ar”

Mm Nn “em” “en”

Ññ Ng ng Oo “enye” “en ji” ”ow”

Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy “es” “ti” “yu” “vi” “dobolyu” “eks” “way” B. Di-Letra, na maaaring buuin ng:
1

).1. may dalawang paraang ginagamit: panatilihin ang orihinal nitong anyo o baybayin ito ayon sa ABAKADA. 3. maliban sa ilang halimbawa gaya ng “ng” at “mga”. tutuldok (:). gamitin lamang ang mga letra ng dating ABAKADA: Aa Bb Kk Dd Ee Gg Hh Ii Ll Mm Nn Ngng Oo Pp Rr Ss Tt Uu Ww Yy. na sumisimbolo sa impit na tunog (). Kung ano ang bigkas sa mga salitang ito. B. gaya ng tuldok (.). Ang bawat letra. “hádji” sa halip ng ‘hádyi” (isang Muslim na nakarating na sa Mecca) “cañáo” sa halip ng “kanyáw” (isang katutubong piyesta sa Baguio. markang pahilis ( ΄ ) na sumisimbolo sa diin at/o haba. bantas. panatilihin ang orihinal na anyo ng mga ito batay sa palabaybayan ng pinagkunang wika. ay kumakatawan sa isang tunog lamang. at kudlit ( ’ ). pandamdam (!). 2 . Sa pagbabaybay ng mga salitang buhat sa ibang katutubong wika sa Pilipinas. II.) “payéw”. pananong (?). sa halip ng “hagdan-hagdang palayan” (mga palayang inukit sa mga bundok sa Kordilyera) “tnalák” o ”t’nalák” sa halip ng “tinalák” (habing abaka ng mga Tboli) C. iyon din ang bigkas at sulat batay sa palabigkasan at palabaybayan ng parehong wika. tuldok-kuwit (. MGA PANLAHATANG TUNTUNIN SA PAGBABAYBAY AT PAGBIGKAS Ang mga panlahatang tuntunin sa pagbabaybay at pagbigkas ay ang sumusunod: A.). Sa pagbabaybay ng mga hiram na salita buhat sa banyagang wika. Ito ay iyong tunog na nakagawian at nakasanayan nang katawanin ng nasabing letra. Hindi tatalakayin ang mga bantas sa papel na ito. Sa pagsusulat ng karaniwang salita. iyon din ang sulat. Kung ano ang bigkas sa mga salitang ito sa pinagkunang wika. 2. Kung aling paraan ang gagamitin ay matutunghayan sa ikapitong bahagi ng patnubay na ito. kuwit (. kasama ang digrapong “ng”. gitling (-) at markang paiwa (`).

pinagsasama ang simbolong pahilis (΄) at simbolong paiwa (`) upang bumuo ng pakupya ( ˆ ). ito ay kinakatawan ng simbolong paiwa (`).sa] “tag-ulán” [tag. “pag-ása” [pag.ley] Sa maikling salita.a. Kapag ang salitang hiram ay binaybay batay sa orihinal nitong anyo sa pinagkunang wika. A. iminumungkahing ituro muna ang mga tunog. so] “káin” [ka. ang impit ay hindi isinusulat. maaaring iba ang sulat. Sa mga salitang maragsa (mga salitang parehong may diin at impit sa ultima). maaaring hindi magkaroon ng isa-sa-isang tumbasan ang letra at ang tunog. ANG IMPIT NA TUNOG Ang impit ay kinakatawan ng gitling (-) at ng paiwa ( ` ). kung ano ang bigkas sa mga salitang ito.ko] 3 “tabâ” [ta.ba] . “mommy” [ma. “bátà” [ba. gitling.lan] C.ta] “lábì” [la. maliban sa ilang espesyal na kaso. Sa mga salitang malumi (mga salitang may diin sa penultima at may impit sa ultima). III.mi] “table” [tey.bi] D. “áso” [a . Kapag nasa unahan ng salita o nasa pagitan ng mga patinig. E. “likô” [li.D.bol] “school” [skul] “ballet” [ba. u. Kapag nasa pagitan ng katinig at patinig. Sa panimulang pagbasa at pagsulat.in] ito ay kinakatawan ng B. bago ang mga letra.

da. “matandâ” [ma.rot] ~ [ku. “O” AT “U” A. “likô” [li. Para sa ilang tagapagsalita. “sakít” = [sa. IV. hindi “babái” “búhos”.la.ki] ~ [la. “babáe”.rut] “laláki” = [la. at ang “o” na parang “u” sa karaniwang salita nang hindi nagbabago ang kahulugan. ang impit ay hindi nabibigkas sa dulo man o hindi ng pangungusap.ke] B. Dapat pa ring gamitin ang baybay na matagal na o lagi nang ginagamit. Para sa ilang tagapagsalita. sya] G. hindi “búhus” 4 . na . ko] “lábì” [la. sya] F. Maaaring bigkasin ang “i” na parang “e”.ket] “kurót” = [ku. ko] > [li.tan. na. Ang magkakaibang bigkas ay itinuturing na bahagi ng lehitimong Filipino. Kapag ang salitang nagtatapos sa impit ay nasundan ng ibang mga salita. ANG MGA PATINIG NA “I” AT “E”.la. da. hindi puwedeng pagpalitin sa pagsulat ng karaniwang salita ang “i” sa “e” at “o” sa “u”. da] pero “matandá na siyá” [ma.tan.bi] H. ang impit ay napapalitan ng haba.bi] > [la. subalit kailangang matutuhan ang istandard na barayti. Gayunman.kit] ~ [sa.E. nananatili ang impit kahit ang salita ay nasundan ng ibang salita. tan. “matandâ na siya” [ma.

ma] “úso” : “óso” B. Ang pangunahing diin ay matatagpuan sa ultima (dulo) o penultimang (pangalawa sa dulo) pantig ng salita. maliban sa ultima at penultima. Nasa panghuling pantig ang diin.C.2 A. Sa mga katutubong salita. maliban sa ilang espesyal na kaso. “táo” [ta. “mésa”: “mísa” V. mga salitang may diin sa penultima. lumalakas ang bigkas sa pantig at tumataas din ang tono dito. kapag ang diin ay nasa isang di-pinal at bukas na pantig (i. ANG DIIN AT/O HABA Ang diin at/o haba ay kinakatawan ng simbolong pahilis ( ΄ ).) “táo” [ta.ti] C.o] “lúmà” [lu. Ang lahat ng salita ay may pangunahing diin. Maaari itong maging pangunahin o pangalawa. Isinusulat ang diin kahit sa salitang malumay at malumi (i.e. binibigkas ang pantig na mahaba ().may] D.e. subalit walang haba ang mga ito. mahaba ang may diing “ta at “bu”. Kapag ang diin ay nasa pinal na pantig.tay] “sandók” [san. kapag ang katutubong salita ay may saradong penultima: “bantáy” [ban. Sa mga halimbawang nasa ibaba. Nagiging makabuluhan lamang ang letra at tunog na “e” at “o” kapag ikinukumpara ang mga hiram na salita sa mga katutubo o kapwa hiram na salita. “isá” [i. Ang pangalawang diin ay matatagpuan sa iba pang pantig. Sa mga halimbawang nasa ibaba. pero hindi lahat ng salita ay may pangalawang diin.o] “búti” [bu.sa] “kamay” [ka.dok] 5 . mas malakas ang pagbigkas at mas mataas ang tono ng “sa” at “may”. isang pantig na nagtatapos sa patinig).

biù.ot] “taas” [ta. ka] na may diin at haba sa saradong penultima. nananatiling mahaba ang bukas na pantig na may diin.as] May ilang kataliwasan dito: “óo”.gan. Nasa panghuling pantig ang diin kapag magkatabi ang dalawang magkaparehong patinig sa huling dalawang pantig ng nakasulat na salita. “tuwíd” [tu. to] J. Kapag ang isang salita ay may dalawa o mahigit pang mahabang pantig. higit na prominente sa kadalasan ang huling pantig na mahaba.wid] “puwáng” [pu.May ilang kataliwasan dito: “pínsan” [piùn.la. “úod” F.yak] “iyák” [i.” [ma. 6 .” [a. “magandá” [ma.loŋ] H. “Áso itó. no.yak] G.gan. nawawala ang pinal na diin ng salita maliban kung ito ay nasa dulo ng pangungusap.o] “suót” [su. “biík” [bi.so i. Sa pagtuturo ng panimulang pagbasa at pagsulat ay palaging markahan ang diin at/o haba.san]. “lálákad” [la.da. Nasa panghuling pantig ang diin kapag may “uw” o “iy” sa pagitan ng huling dalawang pantig ng salita.wang] “tiyák” [ti.ik] “ginoó” [gi.sya] I.kad] “tútúlong” [tutu. Sa tuluy-tuloy na pagsasalita. Maaari huwag nang markahan ang mga ito kapag sanáy na sa wikang Filipino ang partikular na mambabasa.san] at “bibíngka” [bi.da] Pero: “Maganda siyá. Sa tuluy-tuloy na pagsasalita. E. “mínsan” [miùn.

Walang pantig ng karaniwang salita na nagtatapos sa tunog na “h”. KKPK. Dahil sa panghihiram. klu.bo] (KPKK.ports] (KPK-KPKKK) 7 .KPKK) “eksklusibo” [eks. Ang mga hiram na pantig ay: KKP. Walang di-pinal na pantig ng karaniwang salita ang nagtatapos sa impit na tunog [].port] (KPK. nadagdagan ang kayarian ng pantig sa wikang pambansa. 5.VI.si. Dalawa lamang ang kayarian ng pantig sa katutubong palapantigan: KP (katinig-patinig) at KPK (katinig-patinig-katinig). Ang mga nakasulat na salitang nagsisimula sa patinig ay may impit na tunog sa unahan nito. “isá” [i.ta] KPK-KP 2. KKPKK.ta] (KKPK-KP) ”ímport” [im.tas.hay] KP-KPK “puntá” [pun. B.lat] 3.o] “bait’ [ba.it] 4.syon] (KKPKK-KPK-KPK-KKPK) “ispórts” [is. Ang mga nakasulat na salitang may magkatabing patinig ay may impit na tunog sa gitna nito.po] (KKP-KP) “plánta” [plan. Ang Hiram na Palapantigan 1.KP) “transportasyón” [trans. “trápo” [tra. “táo” [ta.por.sa] “aklat” [ak.KKP. KPKK at KPKKK. “báhay” [ba. Ang Katutubong Palapantigan 1. ANG PANTIG A.KP.

”tok” at ”pin” sa sumusunod na pantig. 3. “tókwa” at “pinyá”. “byolín”. 8 . “gwápo” at “kwénto”. ang bigkas dito ay [so. b) Iwasan hanggat maaari ang dalawa o tatlong magkakasunod na katinig sa nakasulat na salita. sundin ang sumusunod na tuntunin: a) Piliin ang pagpapantig na mas malapit sa kayariang KP at KPK.Pansinin na kahit sa hiram na palapantigan ay wala pa ring pantig na nagsisimula sa patinig.n ya]. “impyérno”. “gwápo”. “tó-kwa” at “pi-nyá”. higit na pinapaboran ang pasulat na anyo na “probínsiyá”. Sa baybay na “probínsya”. c) Gayunpaman. hindi naiiwasan ang dalawang magkasunod na katinig sa parehong pantig. Sa pagbabaybay at pagbigkas ng mga salitang hango sa Espanyol na may kambal patinig gaya ng provincia. violin.syon] kung saan tumatawid ang “s” sa sumusunod na pantig. “byolín”. tumatawid ang huling katinig ng ”sob”. guapo. 2. Sa baybay na “byolín”. Samakatwid.kwa] at [pi n . at “solusyón” ay hindi naiiwasan ang tatlong magkakasunod na katinig. “biyolín”. [tok. Samakatwid. sundin ang sumusunod na tuntunin: a) Iayon ang pagbabaybay sa katutubong kayarian na KP at KPK. “kuwénto”. kung kayat ang naririnig ay malapit sa [sob. Hindi kayang ipakita sa grapemikong anyo ang bahagyang pagdodobleng ito sa aktuwal na bigkas. “guwápo”. “kwénto” at “solusyon”. infierno. Sa kaso ng “solusyón”. cuento at solucion. Sa pagpapantig at pagbigkas ng mga hiram na salitang may kambalkatinig gaya ng “sóbre”. “tók-wa” at “pin-yá”.bra]. “kwénto”. at “solusyón” kaysa “probínsya”. higit na pinapaboran ang “sób-ra”.lus. ang pagbigkas at pasalitang pagpapantig ay mas malapit sa anyong walang “i” at “u”. “gwápo”. “impiyérno”. “impyérno”. kaysa “só-bra”. b) Sa aktuwal na pagbibigkas. gaya ng makikita sa “probínsya”. “impyérno”. at “aksyón”.

Kung wikang Ingles at iba pang wikang dayuhan ang pinanghiraman. Hanapan ng katumbas sa wikang pambansa ang konsepto. Panatilihin ang orihinal na baybay ng mga salitang pantangi. hiramin ang salita batay sa baybayin ang salita 1. “Manuel Luis Quezon” “chlorophyll” “Ilocos Norte” “sodium chloride” 9 . panatilihin ang orihinal na anyo. sumusunod na kalakaran. “cebollas” > “sibúyas” “componer” > “kumpuní” “socorro” > “saklólo” “psicología” > “sikolohíya” 2. Kung wikang Espanyol ang pinanghiraman. “rule” = “tuntúnin” hindi “rúl” “narrative” = “salaysáy” hindi “náratív” B. ayon sa ABAKADA. Kapag walang eksaktong katumbas.VII. “málmag” (Bol-anon) “whale shark” = “butandíng” (Bikol) C. Huwag pa ring manghiram. Huwag manghiram. “daddy” “sir” “boyfriend” “psychology” > “psychology” hindi “saykólojí” 3. panteknikal at pang-agham. Gamitin ang lokal na termino o ihanap ng katumbas sa mga lokal na wika ang konsepto. “tarsier” = “máomag”. ANG PANGHIHIRAM Ang mga tuntunin sa panghihiram at pagbabaybay ng mga hiram na salita ay ang sumusunod: A.

“stand by” > “istámbay” “hole in” > “hólen” “up here” > “apír” “caltex” > “káltek” (tábò) D. Lilubuágen). Baybayin alinsunod sa ABAKADA ang mga hiram na salita na naiba na ang bigkas at/o kahulugan sa orihinal. gusali (Wátson Building). Kalínga). nasyonalidad at wika (Manuvǔ. Linguistic Society of the Philippines). araw. Sumunod sa opisyal na pagtutumbas. Kleenex tissue). laluna sa wikang Ingles. departamento at ahensya ng gobyerno (Komisyón sa Wíkang Filipíno). kasapi ng relihiyon (Híndu. titulo ng tao (Pangúlong Arróyo.4. lugar (Maynílà. eskuwelahan.greù. Gaya ng nakagawian na. Pebréro. gaya ng tao o hayop (Juán. Senadór Angára). Ramadán). Iwasan ang paggamit ng mga letrang wala sa ABAKADA sa pagbaybay ng mga hiram na salita. Maaaring pagkamalan itong maling ispeling: “palatunúgan” o “ponolohíya” hindi “fonólojí” “úri ng wíkà” o “baráyti ng wíkà” hindi “varáyti ng wíkà” “pasalaysáy” o “naratìbo” hindi “náratív” F. marka ng produkto (Scotch tape. buwan at piyesta opisyal (Martés. daglat (DOTC. Ang istriktong ponetikong baybay ng mga hiram na salita. unibersidad. at organisasyon (Unibersidád ng Pilipínas. “teléponó” hindi “teléfonó” “pamílya” hindi “família” o “famílya” “epektíbo” hindi “efektíbo” o “efektívo” “kongréso” hindi “konggréso” pero ang bigkas ay [koŋ. GAMIT NG MALAKING LETRA.so] E. Múslim (o Muslím)). Bantáy). titulo ng akda 10 . ginagamit ang malaking letra upang simulan ang isang pangungusap at baybayin ang mga pangngalang pantangi. Gamitin ang baybay ng salitang hiram na matagal na o lagi nang ginagamit. DEPED). “Repúbliká ng Pilipínas” hindi “Repúbliká ng Filipínas” “aghám panlipúnan” hindi “sósyal-sáyans” VIII. ay nakikipagkumpetensiya sa orihinal na baybay.

ang muling pagpapahayag ng mga subok na at nakagawian nang tuntunin ay hindi masama kundi mabuting bagay. mga dayuhang gustong matuto ng Filipino bilang wikang dayuhan. Subalit ginawa din ito upang tugunan ang praktikal na pangangailangan ng mga gumagamit ng wikang pambansa — mga nagsisimulang sumulat at bumasa. Ang ortograpiyang ito ay ginawa alinsunod sa prinsipyo ng makabagong lingguwistika. PANGWAKAS. kailangang linawin na walang ganap na bagong kalakaran at kumbensyon sa patnubay na ito. 11 . Ang karamihan ng pagbabago dito ay binubuo ng dagdag na mga halimbawa at paglilinaw sa napagkasunduang mga tuntunin. 2 Ang diskusyon tungkol sa pangunahin at pangalawang diin ay nasa unang mga borador ngunit hindi naisama sa naaprubahang dokumento. 1999. mga bihasa nang sumusulat at nagbabasa sa wikang pambansa. at mga tampok na pangyayari sa kasaysayan (Áraw ng Kagitíngan. IX. mga Pilipinong ang unang wika ay Tagalog. Hindi sapat na maging siyentipiko ang isang ortograpiya. Minarapat naming ilagay itong muli upang maging kumpleto ang pagsusuri. Ikalawáng Digmáang Pandaigdíg). Sa puntong ito. Sa ganang amin. _______ MGA TALA: 1 Ang gabay na ito ay bahagyang inedit na bersiyon ng ortograpiya ng wikang pambansa na inaprubahan noong Mayo 20. Teresita. ang mas maraming Pilipino na ang unang wika ay di-Tagalog. subalit sa di malamang dahilan ay naiwaksi at nakalimutan. Mga Hispanismo sa Filipino: Batay sa Komunikasyong Pangmadla ng Filipinas: Pag-aaral Linggwistiko. Kailangan din itong matanggap ng publiko.(Diksiyúnáryo ng Wíkang Filipíno. MGA REPERENSIYA: Alcantara. at ang mga Pilipinong gustong gawing tulay ang kanilang wikang sarili upang matuto ng wikang dayuhan. Baláríla ng Wíkang Pambansâ). Ang marami dito ay dati nang mga kaalaman at tuntunin na naipahayag. Unibersidad ng Pilipinas. naimungkahi o naiharap na sa nakaraan. Lungsod Quezon: Sentro ng Wikang Filipino. 2008 ng Lupon ng mga Komisyoner ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF).

Leonard. 1998. Ang Wikang Filipino. Ulat Hinggil sa mga Forum sa Ispeling. Leo James. Unibersidad ng Pilipinas-Diliman.bz/LanguagePages/Language_Ortography. Cubar. eds. Berkeley: University of California Press.org. Constantino. Quezon City: Kalayaan Press. Donald.” Nasa Notes on Literacy. 1965. Ang Ortografi ng Wikang Filipino. 2001. National Commission for Culture and the Arts].htm. Mga Tanong at Sagot Tungkol sa Alpabeto at Patnubay sa Ispeling ng Wikang Filipino. Essentials of Language Documentation. Berlin/New York: Mouton de Gruyter. Gippert. 2000. Tagalog-English Dictionary. Komisyon sa Wikang Filipino.kriol. 12 .” Nasa http://www. 1986. 1994. 33: 8-1981. 1981. Himmelman and Ulrike Mosel. Komisyon sa Wikang Filipino. Nickolaus P. 1917. “Some Sociolinguistic Considerations in Ortography Design. Kolehyo ng Sosyal Sayans at Pilosopiya. Texas: Summer Institute of Linguistics. “Orthography Development for Belize Creole. Jost. Dallas. Decker. 2006. Quezon City: Merylvin Publishing House. and Ernesto H. Maynila: Komisyon sa Wikang Filipino. 2007. Urbana: University of Illinois. Komisyon sa Wikang Filipino. 1996. Maynila: Komisyon sa Wikang Filipino. [Lungsod Quezon]: CSSP Publications at Departamento ng Linggwistiks. Naka-mimeograph. English. Nelly I. 2001 Revisyon ng Alfabeto at Patnubay sa Ispeling ng Wikang Filipino. Bowen.Bloomfield. at Ilang Talang Pangkasaysayan ng Wikang Pambansa ng Pilipinas. Ken. [Komite sa Wika at Salin. Beginning Tagalog. Writing Filipino Grammar: Traditions and Trends. Frances. Diskyunaryo ng Wikang Filipino. Ernesto A. Gralow. Cubar. Tagalog Texts with Grammatical Analysis. Quezon City: 1994.

Sibayan and Andrew B. 285-316. Frank. Pilipino-English Dictionary.” Nasa Bambi B. Vito C. Makabagong Caloocan City: Schachter. 1972. “English Enrichment of Filipino. McFarland. 1998. 29: 1 and 2. eds.” Nasa Philippine Journal of Linguistics. Balarilang Filipino. A Manual on the National Language. “Notes on Phonemics. Lungsod Quezon: Manlapaz Publishing Co. Paul and Fe Otanes. Bambi B. Diksyunaryo Tesauro Pilipino-Ingles. Tiangco. Lungsod Quezon: Rex Bookstore. Tagalog Reference Grammar. Manila: Bureau of Printing. Curtis. Santos. New York/Oxford: Oxfor University Press. Berlin/New York: Mouton de Gruyter. 1977. Himmelman and Ulrike Mosel. Schieffelin. Nickolaus P. 2006. Panganiban. 275-299. Gonzales. 1998. Kroskrity. Inc.” Nasa Jost Gippert. Howard P. Manila: Linguistic Society of the Philippines and Language Study Center.. and Norma G. McKaughan. Manila: Linguistic Societry of the Philippines. Fonacier on his Ninety-Second Birthday. 13 . FSC.Lopez. and Rachelle Charlier Doucet. 1972. Alfonso O. Language Ideologies: Practice and Theory. Kathryn A. Cecilio. “The “Real” Haitian Creole: Ideology. eds. “Orthography Development. Orthography and the National Language. Manila: McFarland. Linguistic Society of the Philippines. Language Planning and the Building of a National Language: Essays in Honor of Santiago A.” Nasa Bonifacio P. Woolard and Paul V. Philippine Graphic Arts. eds. Philippine Normal College. 1940. 1989. Seifart. Essentials of Language Documentation. A Frequency Count of Filipino. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press. Jose V. Santiago. Curtis. Metalinguistics and Orthographic Choice. 88-98. 2003. Schieffelin. 1978.

Schieffelin. eds. Manila: Linguistic Society of the Philippines and Language Study Center.. Manila: Bureau of Printing.. [1985]. Woolard and Paul V. Kathryn A. Language Planning and the Building of a National Language: Essays in Honor of Santiago A. Bonifacio P. Australian National University. Mga Tuntunin ng Ortograpiyang Pilipino/Patnubay sa Pagwawasto ng mga Aklat Babasahin. eds. Philippine Normal College. Language Ideologies: Practice and Theory. Manila: Government Printing Office. Canberra: Pacific Linguistics Research School of Pacific and Asian Studies. Surian ng Wikang Pambansa. 1998. 14 . Ortograpiko. Bambi B. New York/Oxford: Oxford University Presss. Surian ng Wikang Pambansa. 2004. Fonacier on his Ninety-Second Birthday. 1977. Kroskrity. Jan and Paul Geraghty. and Andrew B. Surian ng Wikang Pambansa. 1940. Balarila ng Wikang Pambansa. Simposyum sa Repormang Tent. eds. FSC. Borrowing: A Pacific Perspective. Gonzales. Sibayan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->