P. 1
7479057 Isang Gabay Sa Ortograpiya Ng Wikang Pambansa

7479057 Isang Gabay Sa Ortograpiya Ng Wikang Pambansa

|Views: 160|Likes:
Published by Jerome Baylon

More info:

Published by: Jerome Baylon on Oct 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2015

pdf

text

original

ISANG GABAY SA ORTOGRAPIYA NG WIKANG PAMBANSA1 Ricardo Ma. Nolasco, Ph.D.

Komisyon sa Wikang Filipino
_________________________________________________________________ Mga simbolong ginamit: = katinig P = patinig = hati ng pantig ù = haba = ponetikong simbolo È = ponetikong simbolo ng diin ng letrang “ng” ́ = grapemikong simbolo ng diin / = ponetikong [ ] = ponetikong transkripsiyon simbolo ng impit “ “ = grapemikong representasyon ` = grapema para sa ˆ = grapema para sa impit sa dulong pantig pinagsamang impit at diin = grapema para sa impit ~ = alternasyon na nasa gitna ng K at P -------------------------------------------------------------------------------------------------K . ŋ

0. PANIMULA: Ang ortograpiya ng wikang Filipino ay binubuo ng mga kalakaran kung paano sumusulat ang mga Pilipino sa kanilang wikang pambansa. Inilalahad dito ang istandardisadong mga grapema (o pasulat na simbolo) at ang mga tuntunin sa paggamit at pagbigkas ng mga ito. I. MGA GRAPEMA Ang mga grapema sa praktikal na ortograpiya ng wikang pambansa ay binubuo ng: A. Letra. Ang serye ng mga letra ay tinatawag na alpabeto. Ito ay binubuo ng dalawampu’t walong (28ng) simbolo: Aa “ey” Kk “key” Bb “bi” Ll “el” Cc “si” Dd “di” Ee “i” Ff “ef” Gg “ji” Hh “eych” Pp ”pi” Zz “zi” Ii “ay” Qq ”kyu” Jj “jey” Rr “ar”

Mm Nn “em” “en”

Ññ Ng ng Oo “enye” “en ji” ”ow”

Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy “es” “ti” “yu” “vi” “dobolyu” “eks” “way” B. Di-Letra, na maaaring buuin ng:
1

Kung aling paraan ang gagamitin ay matutunghayan sa ikapitong bahagi ng patnubay na ito. tutuldok (:). Ito ay iyong tunog na nakagawian at nakasanayan nang katawanin ng nasabing letra. B. at kudlit ( ’ ).) “payéw”. iyon din ang sulat.). tuldok-kuwit (. may dalawang paraang ginagamit: panatilihin ang orihinal nitong anyo o baybayin ito ayon sa ABAKADA. Kung ano ang bigkas sa mga salitang ito. II. 3. Kung ano ang bigkas sa mga salitang ito sa pinagkunang wika. pananong (?). kuwit (. “hádji” sa halip ng ‘hádyi” (isang Muslim na nakarating na sa Mecca) “cañáo” sa halip ng “kanyáw” (isang katutubong piyesta sa Baguio.). na sumisimbolo sa impit na tunog (). iyon din ang bigkas at sulat batay sa palabigkasan at palabaybayan ng parehong wika. maliban sa ilang halimbawa gaya ng “ng” at “mga”. Ang bawat letra. pandamdam (!). ay kumakatawan sa isang tunog lamang. panatilihin ang orihinal na anyo ng mga ito batay sa palabaybayan ng pinagkunang wika. kasama ang digrapong “ng”. Sa pagbabaybay ng mga hiram na salita buhat sa banyagang wika. 2 . bantas. Hindi tatalakayin ang mga bantas sa papel na ito. Sa pagsusulat ng karaniwang salita. MGA PANLAHATANG TUNTUNIN SA PAGBABAYBAY AT PAGBIGKAS Ang mga panlahatang tuntunin sa pagbabaybay at pagbigkas ay ang sumusunod: A. gamitin lamang ang mga letra ng dating ABAKADA: Aa Bb Kk Dd Ee Gg Hh Ii Ll Mm Nn Ngng Oo Pp Rr Ss Tt Uu Ww Yy. gaya ng tuldok (. Sa pagbabaybay ng mga salitang buhat sa ibang katutubong wika sa Pilipinas. gitling (-) at markang paiwa (`).1. sa halip ng “hagdan-hagdang palayan” (mga palayang inukit sa mga bundok sa Kordilyera) “tnalák” o ”t’nalák” sa halip ng “tinalák” (habing abaka ng mga Tboli) C.). 2. markang pahilis ( ΄ ) na sumisimbolo sa diin at/o haba.

ta] “lábì” [la. III. kung ano ang bigkas sa mga salitang ito. pinagsasama ang simbolong pahilis (΄) at simbolong paiwa (`) upang bumuo ng pakupya ( ˆ ).in] ito ay kinakatawan ng B. “likô” [li. Sa mga salitang maragsa (mga salitang parehong may diin at impit sa ultima). E. Sa mga salitang malumi (mga salitang may diin sa penultima at may impit sa ultima). Sa panimulang pagbasa at pagsulat. ang impit ay hindi isinusulat. “bátà” [ba. “áso” [a . “mommy” [ma. ito ay kinakatawan ng simbolong paiwa (`). A.sa] “tag-ulán” [tag.bi] D. u. Kapag ang salitang hiram ay binaybay batay sa orihinal nitong anyo sa pinagkunang wika.D.mi] “table” [tey. bago ang mga letra.ley] Sa maikling salita.ko] 3 “tabâ” [ta. Kapag nasa unahan ng salita o nasa pagitan ng mga patinig. gitling.bol] “school” [skul] “ballet” [ba.a. so] “káin” [ka.ba] . maliban sa ilang espesyal na kaso. ANG IMPIT NA TUNOG Ang impit ay kinakatawan ng gitling (-) at ng paiwa ( ` ). “pag-ása” [pag. Kapag nasa pagitan ng katinig at patinig. maaaring hindi magkaroon ng isa-sa-isang tumbasan ang letra at ang tunog. maaaring iba ang sulat.lan] C. iminumungkahing ituro muna ang mga tunog.

ke] B.la. na.la.kit] ~ [sa. hindi “babái” “búhos”. subalit kailangang matutuhan ang istandard na barayti.tan. “matandâ na siya” [ma. “sakít” = [sa. hindi “búhus” 4 .bi] H. Gayunman.rut] “laláki” = [la. ang impit ay hindi nabibigkas sa dulo man o hindi ng pangungusap. “matandâ” [ma. ko] “lábì” [la. hindi puwedeng pagpalitin sa pagsulat ng karaniwang salita ang “i” sa “e” at “o” sa “u”. tan.da. ANG MGA PATINIG NA “I” AT “E”. da] pero “matandá na siyá” [ma. sya] F. Dapat pa ring gamitin ang baybay na matagal na o lagi nang ginagamit.bi] > [la. at ang “o” na parang “u” sa karaniwang salita nang hindi nagbabago ang kahulugan. na . Para sa ilang tagapagsalita. da. “babáe”. nananatili ang impit kahit ang salita ay nasundan ng ibang salita. IV. “likô” [li.E.ki] ~ [la.ket] “kurót” = [ku. sya] G. “O” AT “U” A. Ang magkakaibang bigkas ay itinuturing na bahagi ng lehitimong Filipino. Kapag ang salitang nagtatapos sa impit ay nasundan ng ibang mga salita. Maaaring bigkasin ang “i” na parang “e”. Para sa ilang tagapagsalita. ang impit ay napapalitan ng haba.tan.rot] ~ [ku. ko] > [li.

sa] “kamay” [ka. isang pantig na nagtatapos sa patinig). mas malakas ang pagbigkas at mas mataas ang tono ng “sa” at “may”. “táo” [ta. lumalakas ang bigkas sa pantig at tumataas din ang tono dito. “mésa”: “mísa” V. Ang lahat ng salita ay may pangunahing diin.ti] C. Isinusulat ang diin kahit sa salitang malumay at malumi (i.e. mahaba ang may diing “ta at “bu”.ma] “úso” : “óso” B. subalit walang haba ang mga ito. Nasa panghuling pantig ang diin. Ang pangunahing diin ay matatagpuan sa ultima (dulo) o penultimang (pangalawa sa dulo) pantig ng salita. maliban sa ultima at penultima. kapag ang katutubong salita ay may saradong penultima: “bantáy” [ban. mga salitang may diin sa penultima. binibigkas ang pantig na mahaba (). “isá” [i. Kapag ang diin ay nasa pinal na pantig. Ang pangalawang diin ay matatagpuan sa iba pang pantig. kapag ang diin ay nasa isang di-pinal at bukas na pantig (i.o] “lúmà” [lu. Sa mga katutubong salita.dok] 5 .tay] “sandók” [san.C. Sa mga halimbawang nasa ibaba. ANG DIIN AT/O HABA Ang diin at/o haba ay kinakatawan ng simbolong pahilis ( ΄ ). Sa mga halimbawang nasa ibaba. pero hindi lahat ng salita ay may pangalawang diin.e.o] “búti” [bu. maliban sa ilang espesyal na kaso.2 A.) “táo” [ta. Nagiging makabuluhan lamang ang letra at tunog na “e” at “o” kapag ikinukumpara ang mga hiram na salita sa mga katutubo o kapwa hiram na salita. Maaari itong maging pangunahin o pangalawa.may] D.

yak] “iyák” [i. Sa pagtuturo ng panimulang pagbasa at pagsulat ay palaging markahan ang diin at/o haba.la.gan.ot] “taas” [ta.gan. Sa tuluy-tuloy na pagsasalita.sya] I. no. “tuwíd” [tu.loŋ] H. ka] na may diin at haba sa saradong penultima.kad] “tútúlong” [tutu.san].May ilang kataliwasan dito: “pínsan” [piùn.san] at “bibíngka” [bi. “Áso itó. 6 .” [a. nawawala ang pinal na diin ng salita maliban kung ito ay nasa dulo ng pangungusap. Nasa panghuling pantig ang diin kapag may “uw” o “iy” sa pagitan ng huling dalawang pantig ng salita. “biík” [bi.da.” [ma.as] May ilang kataliwasan dito: “óo”. Sa tuluy-tuloy na pagsasalita. Maaari huwag nang markahan ang mga ito kapag sanáy na sa wikang Filipino ang partikular na mambabasa.biù. E.wang] “tiyák” [ti. “lálákad” [la. “mínsan” [miùn.da] Pero: “Maganda siyá.so i. to] J.ik] “ginoó” [gi. Nasa panghuling pantig ang diin kapag magkatabi ang dalawang magkaparehong patinig sa huling dalawang pantig ng nakasulat na salita.yak] G. “úod” F.wid] “puwáng” [pu.o] “suót” [su. higit na prominente sa kadalasan ang huling pantig na mahaba. “magandá” [ma. Kapag ang isang salita ay may dalawa o mahigit pang mahabang pantig. nananatiling mahaba ang bukas na pantig na may diin.

B.por. Ang Katutubong Palapantigan 1. KKPKK. Ang mga nakasulat na salitang nagsisimula sa patinig ay may impit na tunog sa unahan nito. “isá” [i. nadagdagan ang kayarian ng pantig sa wikang pambansa.ta] KPK-KP 2. Walang pantig ng karaniwang salita na nagtatapos sa tunog na “h”. Ang mga nakasulat na salitang may magkatabing patinig ay may impit na tunog sa gitna nito.tas.ta] (KKPK-KP) ”ímport” [im.it] 4.ports] (KPK-KPKKK) 7 .syon] (KKPKK-KPK-KPK-KKPK) “ispórts” [is. Ang Hiram na Palapantigan 1. “báhay” [ba. Dalawa lamang ang kayarian ng pantig sa katutubong palapantigan: KP (katinig-patinig) at KPK (katinig-patinig-katinig).KP) “transportasyón” [trans. KKPK. 5.KPKK) “eksklusibo” [eks. “táo” [ta.lat] 3.VI. klu. KPKK at KPKKK. “trápo” [tra.port] (KPK. Walang di-pinal na pantig ng karaniwang salita ang nagtatapos sa impit na tunog [].KP. Ang mga hiram na pantig ay: KKP.hay] KP-KPK “puntá” [pun.KKP.si.sa] “aklat” [ak.po] (KKP-KP) “plánta” [plan.o] “bait’ [ba. ANG PANTIG A.bo] (KPKK. Dahil sa panghihiram.

“impyérno”. “impyérno”. “biyolín”. cuento at solucion. Sa pagbabaybay at pagbigkas ng mga salitang hango sa Espanyol na may kambal patinig gaya ng provincia. higit na pinapaboran ang pasulat na anyo na “probínsiyá”. “guwápo”. Sa kaso ng “solusyón”. “byolín”. violin. 8 . ”tok” at ”pin” sa sumusunod na pantig. “tókwa” at “pinyá”. at “solusyón” ay hindi naiiwasan ang tatlong magkakasunod na katinig. ang pagbigkas at pasalitang pagpapantig ay mas malapit sa anyong walang “i” at “u”. sundin ang sumusunod na tuntunin: a) Iayon ang pagbabaybay sa katutubong kayarian na KP at KPK.Pansinin na kahit sa hiram na palapantigan ay wala pa ring pantig na nagsisimula sa patinig. Samakatwid. kaysa “só-bra”. “tó-kwa” at “pi-nyá”. “gwápo”. “byolín”. “impyérno”. “gwápo” at “kwénto”. Sa baybay na “byolín”. b) Sa aktuwal na pagbibigkas.n ya]. gaya ng makikita sa “probínsya”. “tók-wa” at “pin-yá”.kwa] at [pi n . “impiyérno”. [tok. higit na pinapaboran ang “sób-ra”. “kuwénto”.lus. “kwénto”. kung kayat ang naririnig ay malapit sa [sob. ang bigkas dito ay [so.bra]. 3. Samakatwid. 2. “gwápo”. at “aksyón”. c) Gayunpaman. Sa pagpapantig at pagbigkas ng mga hiram na salitang may kambalkatinig gaya ng “sóbre”. infierno. Hindi kayang ipakita sa grapemikong anyo ang bahagyang pagdodobleng ito sa aktuwal na bigkas. b) Iwasan hanggat maaari ang dalawa o tatlong magkakasunod na katinig sa nakasulat na salita. Sa baybay na “probínsya”. tumatawid ang huling katinig ng ”sob”.syon] kung saan tumatawid ang “s” sa sumusunod na pantig. hindi naiiwasan ang dalawang magkasunod na katinig sa parehong pantig. “kwénto” at “solusyon”. at “solusyón” kaysa “probínsya”. guapo. sundin ang sumusunod na tuntunin: a) Piliin ang pagpapantig na mas malapit sa kayariang KP at KPK.

Huwag pa ring manghiram. panteknikal at pang-agham. “rule” = “tuntúnin” hindi “rúl” “narrative” = “salaysáy” hindi “náratív” B. “tarsier” = “máomag”. “Manuel Luis Quezon” “chlorophyll” “Ilocos Norte” “sodium chloride” 9 . ANG PANGHIHIRAM Ang mga tuntunin sa panghihiram at pagbabaybay ng mga hiram na salita ay ang sumusunod: A. Huwag manghiram. ayon sa ABAKADA. Gamitin ang lokal na termino o ihanap ng katumbas sa mga lokal na wika ang konsepto. panatilihin ang orihinal na anyo. “daddy” “sir” “boyfriend” “psychology” > “psychology” hindi “saykólojí” 3.VII. sumusunod na kalakaran. Panatilihin ang orihinal na baybay ng mga salitang pantangi. Hanapan ng katumbas sa wikang pambansa ang konsepto. Kung wikang Ingles at iba pang wikang dayuhan ang pinanghiraman. “málmag” (Bol-anon) “whale shark” = “butandíng” (Bikol) C. hiramin ang salita batay sa baybayin ang salita 1. Kung wikang Espanyol ang pinanghiraman. Kapag walang eksaktong katumbas. “cebollas” > “sibúyas” “componer” > “kumpuní” “socorro” > “saklólo” “psicología” > “sikolohíya” 2.

at organisasyon (Unibersidád ng Pilipínas. Iwasan ang paggamit ng mga letrang wala sa ABAKADA sa pagbaybay ng mga hiram na salita. ginagamit ang malaking letra upang simulan ang isang pangungusap at baybayin ang mga pangngalang pantangi. Kalínga). gaya ng tao o hayop (Juán.so] E. departamento at ahensya ng gobyerno (Komisyón sa Wíkang Filipíno). Linguistic Society of the Philippines). Baybayin alinsunod sa ABAKADA ang mga hiram na salita na naiba na ang bigkas at/o kahulugan sa orihinal. DEPED). GAMIT NG MALAKING LETRA. Ang istriktong ponetikong baybay ng mga hiram na salita. Ramadán). Múslim (o Muslím)). kasapi ng relihiyon (Híndu. nasyonalidad at wika (Manuvǔ. Gaya ng nakagawian na. titulo ng tao (Pangúlong Arróyo. lugar (Maynílà. Gamitin ang baybay ng salitang hiram na matagal na o lagi nang ginagamit. ay nakikipagkumpetensiya sa orihinal na baybay. Senadór Angára). unibersidad. “stand by” > “istámbay” “hole in” > “hólen” “up here” > “apír” “caltex” > “káltek” (tábò) D. titulo ng akda 10 . araw.4. buwan at piyesta opisyal (Martés. “Repúbliká ng Pilipínas” hindi “Repúbliká ng Filipínas” “aghám panlipúnan” hindi “sósyal-sáyans” VIII. eskuwelahan. Kleenex tissue). Pebréro. daglat (DOTC. gusali (Wátson Building). marka ng produkto (Scotch tape.greù. Maaaring pagkamalan itong maling ispeling: “palatunúgan” o “ponolohíya” hindi “fonólojí” “úri ng wíkà” o “baráyti ng wíkà” hindi “varáyti ng wíkà” “pasalaysáy” o “naratìbo” hindi “náratív” F. Bantáy). Lilubuágen). Sumunod sa opisyal na pagtutumbas. “teléponó” hindi “teléfonó” “pamílya” hindi “família” o “famílya” “epektíbo” hindi “efektíbo” o “efektívo” “kongréso” hindi “konggréso” pero ang bigkas ay [koŋ. laluna sa wikang Ingles.

mga bihasa nang sumusulat at nagbabasa sa wikang pambansa. PANGWAKAS. at mga tampok na pangyayari sa kasaysayan (Áraw ng Kagitíngan. Teresita. MGA REPERENSIYA: Alcantara. Minarapat naming ilagay itong muli upang maging kumpleto ang pagsusuri. Ang karamihan ng pagbabago dito ay binubuo ng dagdag na mga halimbawa at paglilinaw sa napagkasunduang mga tuntunin. 2 Ang diskusyon tungkol sa pangunahin at pangalawang diin ay nasa unang mga borador ngunit hindi naisama sa naaprubahang dokumento. Subalit ginawa din ito upang tugunan ang praktikal na pangangailangan ng mga gumagamit ng wikang pambansa — mga nagsisimulang sumulat at bumasa. 11 . _______ MGA TALA: 1 Ang gabay na ito ay bahagyang inedit na bersiyon ng ortograpiya ng wikang pambansa na inaprubahan noong Mayo 20. mga Pilipinong ang unang wika ay Tagalog. Kailangan din itong matanggap ng publiko. Lungsod Quezon: Sentro ng Wikang Filipino. naimungkahi o naiharap na sa nakaraan. 1999. at ang mga Pilipinong gustong gawing tulay ang kanilang wikang sarili upang matuto ng wikang dayuhan. Ang ortograpiyang ito ay ginawa alinsunod sa prinsipyo ng makabagong lingguwistika. Sa puntong ito. Mga Hispanismo sa Filipino: Batay sa Komunikasyong Pangmadla ng Filipinas: Pag-aaral Linggwistiko. Sa ganang amin.(Diksiyúnáryo ng Wíkang Filipíno. IX. mga dayuhang gustong matuto ng Filipino bilang wikang dayuhan. Ikalawáng Digmáang Pandaigdíg). ang muling pagpapahayag ng mga subok na at nakagawian nang tuntunin ay hindi masama kundi mabuting bagay. ang mas maraming Pilipino na ang unang wika ay di-Tagalog. Unibersidad ng Pilipinas. Hindi sapat na maging siyentipiko ang isang ortograpiya. Ang marami dito ay dati nang mga kaalaman at tuntunin na naipahayag. 2008 ng Lupon ng mga Komisyoner ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF). Baláríla ng Wíkang Pambansâ). subalit sa di malamang dahilan ay naiwaksi at nakalimutan. kailangang linawin na walang ganap na bagong kalakaran at kumbensyon sa patnubay na ito.

Nickolaus P. 2007. 2001 Revisyon ng Alfabeto at Patnubay sa Ispeling ng Wikang Filipino. Naka-mimeograph. 1917. Maynila: Komisyon sa Wikang Filipino. Nelly I. 1965.Bloomfield. [Komite sa Wika at Salin. 12 . Writing Filipino Grammar: Traditions and Trends. Tagalog-English Dictionary. Komisyon sa Wikang Filipino. Beginning Tagalog.htm. Jost. 1996. 1981. Diskyunaryo ng Wikang Filipino. Maynila: Komisyon sa Wikang Filipino. Gralow. “Some Sociolinguistic Considerations in Ortography Design.” Nasa http://www. National Commission for Culture and the Arts]. 2006. at Ilang Talang Pangkasaysayan ng Wikang Pambansa ng Pilipinas.” Nasa Notes on Literacy. Leonard. eds. Donald. 1998. Berlin/New York: Mouton de Gruyter. Leo James. “Orthography Development for Belize Creole. Gippert. English. [Lungsod Quezon]: CSSP Publications at Departamento ng Linggwistiks.org. Ang Ortografi ng Wikang Filipino. Ken. Quezon City: 1994. Frances. Tagalog Texts with Grammatical Analysis. Ernesto A. Constantino. Ang Wikang Filipino. Ulat Hinggil sa mga Forum sa Ispeling. Quezon City: Merylvin Publishing House. 1994. Texas: Summer Institute of Linguistics. 2001. Himmelman and Ulrike Mosel. Decker. and Ernesto H. Mga Tanong at Sagot Tungkol sa Alpabeto at Patnubay sa Ispeling ng Wikang Filipino. Cubar. Bowen.kriol. 33: 8-1981. 1986.bz/LanguagePages/Language_Ortography. Essentials of Language Documentation. Berkeley: University of California Press. 2000. Kolehyo ng Sosyal Sayans at Pilosopiya. Dallas. Komisyon sa Wikang Filipino. Unibersidad ng Pilipinas-Diliman. Cubar. Komisyon sa Wikang Filipino. Urbana: University of Illinois. Quezon City: Kalayaan Press.

eds. Linguistic Society of the Philippines. Panganiban. New York/Oxford: Oxfor University Press. A Manual on the National Language. Nickolaus P. Schieffelin. Essentials of Language Documentation. Tiangco.. Cecilio. Manila: Bureau of Printing. Philippine Normal College. Inc. “Orthography Development. 1972. Seifart. McKaughan.” Nasa Bonifacio P. 1998. and Rachelle Charlier Doucet. Language Ideologies: Practice and Theory.” Nasa Jost Gippert. Curtis. Orthography and the National Language. Tagalog Reference Grammar. Manila: McFarland. “The “Real” Haitian Creole: Ideology. Sibayan and Andrew B. eds. 275-299. 1978. 1972. 285-316. 88-98. Kathryn A. Philippine Graphic Arts. Jose V. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press. 1998. 2003. 1940.” Nasa Philippine Journal of Linguistics. “Notes on Phonemics. Lungsod Quezon: Rex Bookstore. Woolard and Paul V. Vito C. Manila: Linguistic Societry of the Philippines.Lopez. Bambi B. Howard P. and Norma G. McFarland. “English Enrichment of Filipino. 1977. Diksyunaryo Tesauro Pilipino-Ingles. Frank. Language Planning and the Building of a National Language: Essays in Honor of Santiago A. A Frequency Count of Filipino. Santos. 13 . Metalinguistics and Orthographic Choice. Kroskrity. FSC. 1989.” Nasa Bambi B. Pilipino-English Dictionary. Curtis. Lungsod Quezon: Manlapaz Publishing Co. Berlin/New York: Mouton de Gruyter. 29: 1 and 2. eds. Manila: Linguistic Society of the Philippines and Language Study Center. Alfonso O. Paul and Fe Otanes. Fonacier on his Ninety-Second Birthday. Schieffelin. Himmelman and Ulrike Mosel. Gonzales. Makabagong Caloocan City: Schachter. 2006. Santiago. Balarilang Filipino.

Mga Tuntunin ng Ortograpiyang Pilipino/Patnubay sa Pagwawasto ng mga Aklat Babasahin. Fonacier on his Ninety-Second Birthday. eds. 1977. Language Ideologies: Practice and Theory.Schieffelin. Manila: Government Printing Office. 2004. Ortograpiko. Philippine Normal College. eds. Sibayan. Surian ng Wikang Pambansa. Borrowing: A Pacific Perspective. Bonifacio P.. Surian ng Wikang Pambansa. Woolard and Paul V. Kroskrity. Bambi B. Language Planning and the Building of a National Language: Essays in Honor of Santiago A. 1940. Manila: Linguistic Society of the Philippines and Language Study Center. Kathryn A. Australian National University. Canberra: Pacific Linguistics Research School of Pacific and Asian Studies. Surian ng Wikang Pambansa. FSC. 14 . Simposyum sa Repormang Tent. 1998. Manila: Bureau of Printing. Gonzales.. [1985]. eds. Jan and Paul Geraghty. and Andrew B. New York/Oxford: Oxford University Presss. Balarila ng Wikang Pambansa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->