Pag-aalsa Pag-aalsa nina Lakandula at Sulayman

Petsa 1574

Pag-aalsa sa Pampanga

1583-1585

Lugar Pagbigo ng mga Espanyol sa kanilang pangako na karapatan bilang mamamayan, di pagbabayad ng buwis, at di pagpapasailalim sa sapilitang paggawa bilang kapalit sa pagpayag na makipagsundo sa grupo nina Legazpi. Pampanga

Sanhi

Bunga Nag-alsa sina Lakandula at Sulayman. Ngunit nasupil ito dahil sa paghimok sa kanila na makipagtulungan sa mga Espanyol

Pag-aalsa ni Magat Salamat

1587

Pag-aalsa ng mga Gaddang

1621

Cagayan

Ang sapilitang paggawa, gaya ng pagpapadala ng mga Pampangeño sa malalayong minahan. Nagplano silang mag alsa sa mga Espanyol at nakipag-ugnay sa puwersa ng taga-Borneo at tagaJapan ngunit may isang tauhan sa grupo ang nagsiwalat ng plano sa mga Espanyol. Ang pang-aabuso ng mga Espanyol.

Sa nagawang pagsiwalat ay kaagad kumilos ang mga Espanyol at napigilan ang pag-aalsa.

Pag-aalsa ni Ladia

1643

Malolos sa Bulacan

Pag-aalsa ni Palaris

1762-1764

Binalatongan sa Pangasinan

Hinimok ni Pedro Ladia ang mga taga-Malolos na mag-alsa laban sa mga Espanyol upang labanan ang kanilang pamhalaan. Sa pamumuno ni Pilaris ay isang pag-aalsa ang naganap dahil sa pagtutol ni Juan de la Cruz sa patakarang pangungulekta ng buwis. Nilalayon ng grupo ni Pilaris na itigil ang tribute dahil sa mga katiwaliang ginagawa ng mga alcalde mayor.

May nangyaring malawakang pagaalsa sa lalawigan ng Cagayan ngunit nabigo ang pag-aalsa nito dahil sa isang Dominikanong misyonero na si Fray Pedro de Santo Tomas na siyang nakiusap at humikayat sa mga Gaddang na sumuko Kaagad itong napigil Matapos siyang dakpin at ipapatay.

Sa pagsabay na pag-alsa niya sa pag-alsa din ni Silang at ang pananakop ng mga Ingles ay nahirapang pabagsakin ng mga Espanyol ito. Subalit nang matalo si Silang ay agad ding natalo ang grupo ni Pilaris.

agad ding natalo ang grupo ni Pilaris.grupo ni Pilaris na itigil ang tribute dahil sa mga katiwaliang ginagawa ng mga alcalde mayor. .