PANGALAN: ALPABETO Panuto: Bilugan and titik ng tamang sagot 1. Ilan ang bagong alpabetong Filipino? a. 8 b. 20 2.

Ilan ang orihinal na alpabetong Filipino? a. 8 b. 20 3. Alin ang hindi hiram na titik sa bagong alpabetong Filipino? a. C b. Y 4. Ito ang tawag sa tamang paghahati ng mga salita. a. patinig b. pantig c. 28 c. 28 c. J c. Pagpapantig

5. Alin sa mga salita ang nagtatapos sa katinig?
a. pusa b. aso c. kalabaw 6. Alin sa mga salita ang nagsisimula sa hiram na titik? a. bola b. dahon c. x-ray

7. Alin sa mga salita ang nagsisimula sa patinig? a. ngipin b. lapis c. ilong

8. Alin ang tama sa pagkakasunod-sunod? a . L M Ñ Ng O b. L M N Ng O c. L M N Ñ Ng

9. Alin sa mga salita ang nagsisimula sa hiram na titik? a. lupa b. french fries c. mapa

10. Alin sa mga sumusunod ang may hiram na titk? a. B, D, E, H, K b. H, I, M, Q, X c. A, L, Ng, O, Y

Ilan ang mga titik ng orihinal na alpabetong Filipino? _____________ Anu-ano ang mga hiram na titik? _________________________________________ Anu-ano ang mga patinig sa Alpabetong Pilipino? ______________________ Ilan ang mga katinig sa Alpabetong Pilipino? _________

Panuto: Salungguhitan ang tamang titik pagkatapos ng mga sumusunod. 1 . b ( k, c, d ) 2. f ( g, e, h) 3. ng (n, m, ñ)

Panuto: Salungguhitan ang tamang titik bago sa mga sumusunod. 1 . r ( d , q , t) 2. h (i, f, g) 3. v (u, x, w)

PANUTO: Lagyan ng P kung ang salita ay nagsisimula sa patinig at K kung katinig.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

katawan aklat gunting ilong silya Enero tenga orasan bimpo ulap

PAALPABETO PANUTO: Lagyan ng  kung ang grupo ng mga salita ay nakaalpabeto at X kung hindi.

bahay kotse halaman hayop

Baguio Bataan Bikol Bulacan

makikita mabubulok malalaman mahihirap

Gitnang Luzon Sierra Madre Tagaytay Zamboanga

bundok bulubundukin kapuluan pulo

libro lima lipunan Lipa

PANUTO: Ayusin ng sunod-sunod ang mga salita. Isulat 1-5 sa patlang.

______ ______ ______ ______ ______

doctor avocado rosaryo suklay salamin

______ ______ ______ ______ ______

gulaman salawal ngipin halaman tangway

______ ______ ______ ______ ______

buntis bunot bungal bungi buntot

______ ______ ______ ______ ______

kabilang kaarawan kaibigan kapatid kasama

______ ______ ______ ______ ______

ngipin libro manika guwardya pinsan

PAGPAPANTIG PANUTO: Ipantig ang mga salita at tukuyin kung P, KP, PK, KPK, KKP o KKPK ang bumubuo sa pantig na may salungguhit sa salita. Hal: KP-KP-KPK gulaman – gu-la-man ________1. sombrero _________2. sabon _________3. krus _________4. alkansya _________5. gunting _________6.ilaw _________7. uod _________8. isda _________9. kama _________10. prutas _________11.upuan _________12. pako _________13. troso _________14. aso _________15. trumpeta -

Panuto: Isulat kung ilan ang pantig ng bawat salita.

______ ______ ______ ______ ______

1. kama 2. o p o 3.ling go 4. paliparan 5. palengke

______ ______ ______ ______ ______

6. tren 7. paaralan 8. makasaysayan 9. u o d 10. watawat

Panuto: Pantigin ang mga sumusunod na salita. 1. haligi 2. d yi p 3. tatsulok 4. kwarto 5. bisikleta KLASTER AT DIPTONGGO PANUTO: Bilugan ang mga salitang may diptonggo. 1. ilaw 2. kahoy 3. bigay 4. guro 5. kasuy 6. relo 7. ilaw 8. gatas 9. baduy 10. hayop 6. tsek 7. dyaryo 8. kanluran 9. hawla 10. tuwalya

PANUTO: Punan ng kambal- katinig ang salitang bubuo sa diwa ng pangungusap. 1. Magdadala si Joey ng _____eter dahil maginaw sa Amerika. 2. Huwag mong hahawakan ang ___antsa dahil ito ay mainit. 3. Basahin ang iyong ___aderno para sa pagsusulit bukas. 4. Inilagay ni Tanya ang mga bulaklak sa ___orera. 5. Nasugatan si Ben sa ___aso kanina. 6. Paborito ni Sam ang mga ___okolate . 7. Nilagyan ni Ana ng __ip ang kanyang buhok . 8. Ang malaking ___ak ay nasiraan sa kalye. 9. Pumunta si John sa ____inik dahil masakit ang kanyang tiyan. 10. Nakakita ang mga bata ng ___ago noong pumunta sila sa zoo.

KAYARIAN NG SALITA PANUTO: Isulat sa patlang ang P kung ang salita ay payak, M kung maylapi, I kung inuulit at T kung tambalan. 1.puntahan 2.gawa 3.uminom 4.pagsamahin 5.silid-aralan 6.tulog 7.kanta-kantahan 8.bahaghari 9.kabi-kabila 10.kilikili

PANUTO: Gamitin sa pangungusap ang mga sumusunod na salita ayon sa binibigay na kayarian. 1.aral (tambalan)

2.gamit (maylapi-gitlapi)

3.sama (inuulit)

4.palit (maylapi-magkabilaan)

5.araw (inuulit)

URI NG PANGNGALAN PANUTO: Isulat sa patlang ang PT kung ang salita ay pantangi at PB kung ito ay pambalana. _______ _______ _______ _______ _______ 1. puno 2. Dagat Sulu 3. karagatan 4. tangway 5. Cagayan De Oro _______ _______ _______ _______ _______ 6. Ginang Luz 7. Ilog Pasig 8. arkipelago 9. talon 10. halamanan

PANUTO: Bilugan ang pangngalan sa bawat pangungusap at isulat ang PT kung ito ay pantangi at PB kung ito ay pambalana. _______ 1. Tumawid kami ng daan. _______ 2. Tumawa ng malakas si Aling Paz. _______ 3. Simple ang pamumuhay sa probinsya. _______ 4. Laging maingay sa palengke. _______ 5. Ang mga mag-aaral ay nagdadasal.

PANUTO: Magbigay ng pangngalang pantangi para sa bawat pangngalang pambalana.

1. keso 2. wika 3. dyaryo 4. parke 5. laruan 6. pelikula 7. restawran

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________

Panuto: Ang sumusunod ay mga mga pangngalan. Isulat ang T sa patlang kung it ay Tao, B kung Bagay, H kung hayop, L kung lugar. _______ _______ _______ _______ 1. Pasay City 2. doktor 3. ibon 4. sapatos _______ _______ _______ _______ 5. pagkain 6. Andres Bonifacio 7. Pilipinas 8. isda

KAILANAN NG PANGNGALAN PANUTO: Bilugan ang hindi kasama sa grupo. 1. Doktora, abogada, labandera, karpintero 2. Pasahero, anak, kaklase, nanay 3. Lapis, mesa, aso, pambura 4. Tiyo, lolo, bumbero, dalaga 5. Binata, bayani, kaibigan, pinsan 6. Pari, hari, guro, ninong 7. Puno, tubig, bundok, kapitan 8. Ama, tiyo, lolo, ate 9. Kapatid, pinsan, kamag-anak, ninang 10. Sundalo, pulis, kusinera, dyanitor

PANUTO: Isulat sa patlang ang kailanan ng pangngalang nakasalungguhit. ___________1. Si Marco at Gabby ay magkapatid. ___________2. Si Enrique, Jaime, at Gabby at magpipinsan. ___________3. Si Gabby ay masunurin na anak. ___________4. Si Miguel, Tonton at Manu ay magkakapatid. ___________5. Si Albert ay nagdala ng dalawang sandwhich.

KASARIAN NG PANGNGALAN Bilugan ang pangngalan sa loob ng pangungusap. Isulat kung ito ay L-panlalaki B-pambabae DT-di tiyak WK- walang kasarian ______1. May ale sa garahe natin ______2. Kaalis lang ni diko______3. Nakapulot ako ng pitaka.______4. Si ingkong ay natumba.______5. Isa na akong manedyer______6. Napakadaming basura______7. Ang sastre ay nagtatahi pa rin______8. Duwag ang aming katulong.-

ISULAT ANG KASARIANG PAMBABAE 1.santo-____________ 2.hipag-____________ 3.prinsipe-___________ 4.pari-______________ 4.ginoo-____________ 5.kumpare-_________ 6.binata-__________ 7.binatilyo-__________ 8.tandang-_________ 9.lolo-____________ 10.diko-___________

PANUTO: ISULAT ANG KASARIAN: PL, PB, DT WK _____1. kababayan _____2. hipag _____3. kondesa _____4. bunso _____5. nars _____6. katulong _____7. tindera _____8. artista _____9. karayom _____10. modista

PANUTO: PAGHAMBINGIN. ISULAT ANG TITIK PANLALAKI _____1 .tindero _____2 .sangko _____3. konde _____4. bayaw _____5. ingkong _____6. duke _____7. tandang _____8. maestro _____9. tiyo _____10. hari PAMBABAE a. maestra b. ditse c. inahin d. kondesa e. hipag f. impo g. dukesa h. santa i. reyna j. tiya

PANUTO: Salunguhitan ang hindi kasali 1.Kyla, bata, lola, radio 2.bulaklak, simbahan, bola, unan 3.magsasaka, oso, tigre, baboy

4.aklatan, ampunan, sala, tubig 5.tilapia, elepante, kambing, kompyuter

PANTUKOY PANUTO: Isulat ang Si o Sina sa patlang. 1. ______ Bianca ay nag-aaral sa Woodrose. 2. ______ Bettina at Andrea ay natutulog. 3. ______ Alfonso ay naglalaro sa parke. 4. ______ tatay at nanay ay nasa simbahan. 5. ______ Lola ay nakatira sa Davao.

Panuto: Bilugan ang tamang sagot. 1. Magkaibigan ( si , sina ) Lance at Iggy. 2.( Si, Sina ) Lance ay may kapatid na babae. 3.Mahilig (si , sina ) Lance maglaro ng Lego blocks. 4.Sabay susunduin ( si , sina ) Lance at Sam sa hapon. 5.(Si , Sina ) Ralph at Fons ay pumunta sa kaarawan ni Lance. 6.( Si, Sina ) Lab ang aso ng aking Tito Seggy. 7.Papunta ( si , sina ) lolo at lola sa bahay namin bukas. 8.Mahusay kumanta ( si, sina) Sam. 9.( Si , Sina ) Luis at Marco ay mababait na bata. 10. Bukas dadating ( si , sina ) Karlo. 11. ( Si , Sina ) Jun, Ben at Carlos ay nagtapon ng basura. 12. ( Sina , Si ) Toby ay maaga pumasok. 13. ( Si , Sina ) Dennis ay naglalaro. 14. Maaga nakauwi ( si , sina ) Tatay kagabi. 15. ( Sina , Si ) Billy at Joel ay nahuli ng pulis. 16. ( Si , Sina ) Aling Cora ay nagbebenta ng halo-halo sa kanto. 17. Binigyan ni Lea ( si , sina ) Jose at Apolinario ng isang parangal. 18. Humuli ( sina , si ) Mang Pedro ng isang malaking isda. 19. Ang nanalo sa paligsahan ay ( si , sina ) Mark at Maya. 20. ( Sina , Si ) Ben, Jerry at Louie ay aakyat sa Bundok ng Arayat.

21. Sabay-sabay nahulog sa kanal ( sina , si ) Chris, Larry at Mike. 22. Natatakot ( si , sina ) Lola Gina sa mga mabangis na hayop. 23. ( Sina , Si ) Derrick ay isang malusog na bata.

Panuto: Isulat ang ANG o ANG MGA para mabuo ang pangungusap. 1. ________________ kalaro ko ay inaantay ako lumabas. 2.Malinis ____________ bahay namin. 3.Maraming kotse sa daan. ____________ kotse ay nakapila sa traffic. 4.Mataas ____________ puno sa bahay ni Mark. 5.Laging masaya ____________ aming pamilya. 6.____________ nanay ko ay mapagmahal. 7.May tatlong ibon. _______________ ibon ay humuhuni. 8.Sana masaya rin ______________ pamilya ng lahat ng tao.

MAGAGALANG NA PANANALITA PANUTO. Bilugan ang bilang ng mga sumusunod na pangungusap na nagpapakita ng magalang na pananalita. 1. "Bigyan mo ako ng papel." 2. "Papel nga!" 3. "Maaari bang makahingi ng papel?" 4. "Makikiraan po, Mang Lito." 5. "Dadaan ako. Tumabi ka." 6. "Akin na ang aklat ko!" 7. "Maaari mo bang iabot ang aking aklat?" 8. "Nanay, maaari po bang lumabas?" 9. "Nanay, lalabas ako." 10. "Lalabas ako."

PANUTO: Isulat ang magalang na pananalita na iyong sasabihin sa mga sumusunod na sitwasyon. 1. Binati ka ng iyong guro sa iyong kaarawan. ________________________________________________ 2. Nakasalubong mo ang iyong guro isang umaga. _____________________________________________ 3. Binigyan ka ng iyong kaklase ng papel. ____________________________________________________

4. Gusto mong makiraan sa gitna ng dalawang taong nag-uusap. __________________________________

PAGDADAGLAT Bilugan sa pangungusap ang pantawag sa tao at isulat sa patlang ang daglat nito. _______1. Si Doktor Santos ay mahusay na manggagamot. _______2. Pupunta ang Kapitan sa opisina sa Biyernes. _______3. Ang Binibini ay malumanay magsalita. _______4. Kakausapin tayo ni Ginang Prudente mamaya. _______5. Si Kongresman ay may programa ng school bag para sa lahat. _______6. Ang bago Pangulo ng Pilipinas ay si Benigno Aquino Jr. _______7. Si Sister Dina ang magbibigay ng paunang salita sa programa.

Isulat ang nararapat na daglat para sa sumusunod. 1. Heneral 2. Gobernador 3. Father 4. Ginoo 5. Senador 6. Kalihim ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________

PAGBAYBAY Panuto: Isulat sa patlang ang wastong baybay ng salitang ididikta. 1.____________________________________ 2. ____________________________________ 3. ____________________________________ 4. ____________________________________ 5. ____________________________________ 6. ____________________________________ 7. ____________________________________ 8. ____________________________________ 9. ____________________________________ 10. ___________________________________

Panuto: Gamitin sa pangungusap ang mga salita. 1.tagumpay ________________________________________________________________________

2.baston ________________________________________________________________________ 3.timpalak ________________________________________________________________________ 4.mapayapa ________________________________________________________________________ 5.pahayagan ________________________________________________________________________ 6.grasa ________________________________________________________________________ 7.pugad ________________________________________________________________________

Panuto: Piliin sa hanay B ang kahulugan ng salita sa hanay A. Hanay A ______1.dahop ______2.klaster ______3.timpalak ______4.makisig ______5.kaakit-akit ______6.tampipi ______7.tagumpay ______8.ehemplo ______9. ideya ______10.hangad ______11.koridor ______12.pagpaparaya ______13.talambuhay ______14.pabula ______15.mapayapa Hanay B a. pasilyo b. pagpapaubaya sa iba c. magandang gawain na ginagaya d. matiwasay o tahimik e. kwento na hayop ang tauhan f. naisip g. kambal katinig h. sisidlan ng damit i. kwento ng buhay j. paligsahan k. matipuno l. maganda m. mahirap n. wagi o panalo o. pangarap

Panuto: Isulat sa kahon ang tamang baybay ng salitang tinutukoy para mabuo ang pangungusap.

1. Panatilihin nating malinis ang ating

2. Ang bansang

ay madaling uunlad.

3. Ang

ay uri ng panitikan na may magkakatugmang salita.

4. Binigyan ng

Philippine Dragon Boat Racing Team sa kanilang pagkapanalo.

5. Mayroong 20 letra sa

na alpabetong Filipino.

6. Ang aking ina ay

dahil inaalagan niya ako palagi.

7. Nabasa mo na ba ang

ng Unang Tao?

8. Narinig kong

ang mga dahon sa kalaliman ng gabi.

9. Paborito kong

ang Math.

10.

akong naglalakad kapag may nakikita akong mga aso.

BONUS POINTS Sino ang SAC sa Filipino? __________________________________________________________________________________ Sino ang Grade School Principal? __________________________________________________________________________________ Ano ang buong pangalan ng guro mo sa Filipino? __________________________________________________________________________________ Kailan ang Buwan ng Wika? ___________________________________________________________ Sino ang Ama ng Wikang Filipino?______________________________________________________