.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Masasabi po na ang kanilang sahod ay hindi po kalakihan at kadalasan ay binabayan sila per day. mga taong nagtatrabaho sa opisina at iba pa. Madalas sila ay sumasahod ng mataas. mga janitor at iba pa. doktor .White collar job ay mga trabaho o posisyon ng mga taong may pinag-aralan gaya ng mga abogado. . ito ay manual o mano-manong trabaho gaya halimbawa ng mga construction workers. Ang blue collar job naman ay yong trabaho naman para sa mga taong wala masyadong pinag-aralan.

a worker in manual labor. a professional or educated worker in largely office positions. Pink-collar jobs usually pay a significantly smaller amount of money than blue-collar or whitecollar jobs.A pink-collar worker is employed in a job that is stereotypically considered to be women's work. The term distinguishes these jobs from the blue-collar worker. . and the white-collar worker.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful