.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ito ay manual o mano-manong trabaho gaya halimbawa ng mga construction workers. Masasabi po na ang kanilang sahod ay hindi po kalakihan at kadalasan ay binabayan sila per day. Ang blue collar job naman ay yong trabaho naman para sa mga taong wala masyadong pinag-aralan. mga taong nagtatrabaho sa opisina at iba pa. . doktor . mga janitor at iba pa.White collar job ay mga trabaho o posisyon ng mga taong may pinag-aralan gaya ng mga abogado. Madalas sila ay sumasahod ng mataas.

. a worker in manual labor. The term distinguishes these jobs from the blue-collar worker.A pink-collar worker is employed in a job that is stereotypically considered to be women's work. Pink-collar jobs usually pay a significantly smaller amount of money than blue-collar or whitecollar jobs. a professional or educated worker in largely office positions. and the white-collar worker.