.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Madalas sila ay sumasahod ng mataas. doktor . . ito ay manual o mano-manong trabaho gaya halimbawa ng mga construction workers.White collar job ay mga trabaho o posisyon ng mga taong may pinag-aralan gaya ng mga abogado. Ang blue collar job naman ay yong trabaho naman para sa mga taong wala masyadong pinag-aralan. Masasabi po na ang kanilang sahod ay hindi po kalakihan at kadalasan ay binabayan sila per day. mga taong nagtatrabaho sa opisina at iba pa. mga janitor at iba pa.

. Pink-collar jobs usually pay a significantly smaller amount of money than blue-collar or whitecollar jobs. a professional or educated worker in largely office positions.A pink-collar worker is employed in a job that is stereotypically considered to be women's work. a worker in manual labor. The term distinguishes these jobs from the blue-collar worker. and the white-collar worker.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful