PAGKILALA

Pasensya, sipag, tiyaga at determinasyon ang nagging puhunan ng mga mananaliksik upang matagumpay na maisagawa ang tesis na ito. Buong pusong pinasasalamantan ng mga mananaliksik ang mga sumusunod:

Una sa lahat ang ating poong maykapal para sapagbibigay sa amin ng malakas na pangangatawan at mapayapang pag-iisip upang maisakatuparan ang pananaliksik na ito. Nariyan rin ang aming taos pusong pasasalamat sa aming minamahal na magulang para sa kanilang pinansyal at suportang moral.

At sa aming gurong-tagapamahala na si Gng. Raquel L. Fudolin para sa pagbibigay sa amin ng payo sa mga dapat naming gawin, sa kanyang pasensya, gabay at mungkahi para sa tesis na ito.

At lahat ng tao na tumulong at nakibahagi ng kanilang oras at panahon sa amin upang maisakatuparan ang tesis na ito.

MARAMING SALAMAT PO SA INYO.

DEDIKASYON

Ang tesis na ito ay taos pusong inaalay sa Poong Maykapal at sa aming minamahal na pamilya na nagging inspirasyon naming upang maisagawa ng maayos ang tesis na ito.

Sa aming guro na si Gng. Raquel Fudolin para sa pagbabahagi sa amin ng kanyang tulong at karunongan.

At sa aming mga kaklase, kapwa mag-aaral, mga kaibigan at sa mga espesyal na tao sa aming buhay.

Ngayon ay ginagamit na rin sa pagtuturo gaya na lamang ng Microsoft PowerPoint Presentation.projector. Ngunit ang paggamit ng mga makabagong kagamitan sa pagtuturo ay epektibo nga ba? Mas natututo ba ang mga mag-aaral at mas maganda ba ang kanilang perpormans dahil sa paggamit ng mga guro ng mga kagamitang ito sa paaralan? Ang pananaliksik na to ito ay pinagamagatang: Ang epekto ng makabagong kagamitang pagtuturo (LCD. Cecilio Putong taong panuruan:2011-2012. Bilang magiging mga guro sa hinaharap ay nais mabatid ng mga mananaliksik ang mga epekto ng mga elektronikong kagamitan sa mga mag-aaral. projector. kaya hindi maikakaila na may malaking epekto ito sa buhay ng bawat isa dahil mas napapagaan at napapabilis ang trabaho ng mga tao maging saan mang lugar ay ginagamit ang mga makabagong kagamitan na produkto ng teknolohiya. at marami pang iba. powerpoint presentation. LCD (liquid crystal display). Nais rin na mabatid ng mga . Gumagamit ang ilang guro ng mga makabagong kagamitang ito para sa kapakanan ng kanilang mga mag-aaral upang matawag ang kanilang pansin para making at matuto. Ito ay may layuning tuklasin o alamin ang mga epekto ng paggamit ng mga guro ng makabagong kagamitan sa Pagtuturo sa perpormans ng kanilang mga mag-aaral. upang malaman kung mas nakakabuti ba ang aplikasyon ng teknolohiya sa pagtuturo.Panimula Ang teknolohiya ay parte na sa pang araw-araw napamumuhay ng mga tao. Computer. computer…) sa perpormans ng mga magaaral sa Ikalawang taon ng Mataas na Paaralang Pambansa ng Dr.

sa paaralan. Pinaniniwalaan na ang mga mag-aaral sa kasalukuyan ay nangangailangan ng maraming kasanayan para sa kanilang propesyon pagdating ng araw upang makasabay sa mundong laging nagbabago. lalonglalo na sa Edukasyon. kaya’t kapansin pansin na nagiging maimpluwensya na ang aplikasyon ng teknolohiya sa lahat ng bagay. Gagawin ang pananaliksik na ito sa pamamagitan ng pagsagot ng isang kwestyoner ng mga nasabing respondente sa nasabing paaralan upang malaman kung may mabuti bang epekto ang paggamit makabagong teknolohiya sa pagtuturo. Cecilio Putong taong panuruan 2011-2012.mananaliksik ang masama at mabuting epekto nito sa mga mag-aaral at kung nakakaapekto ba ang mga kagamitang ito sa perpormans ng mga mag-aaral sa klase. Teoritikal Bunga ng teknolohiya ay bumilis na ang takbo n gating lipunan ngayon. Naririto ang iba’t ibang teorya na nagpapatunay na may epekto nga ang paggamit ng makabagong Teknolohiya sa silid aralan: Ayon kay Riel (1996) na ang teknolohiya ay mabilis na nagpapabago sa maraming aspekto sa lipunan. . Ang mga respondente ng pananaliksik na ito ay ang mga mag-aaral ng Ikalawang Taon ng Mataas na Paaralang Pambansa ng Dr. at higit na malaki ang epekto nito sa mga kabataan kaya nararapat lamang iksamining mabuti ang mga pagpaplano ng paggamit ng Multimedia sa loob ng klase upang maibigay sa kanila ang mainam na edukasyon. may malaking epekto ito sa proseso ng pagkatuto ng mga mag-aaral.

ayon ditto na mas nawiwiling makinig ang mga mag-aaral sa kanilang mga guro dahil sa paggamit nito ng multimedia sa loob ng silid-aralan ay dahil ditto ang kanilang kaalaman ay mas bumibilis. Mas nagiging interesado sila sa mga itinuturo ng mga guro gamit ang “powerpoint presentation”. iginiit din nya na mayroong kabutihang hatid ang paggamit ng “Multimedia” sa klase gaya nalang ng mga sumusunod: 1. 3. Nadaragdagan ang kanilang kaalaman. 4. . Ayon pa kay Boethel at Dimock (1999) na ang kaalaman sa paggamit ng kompyuter at ang akses ng teknolohiya sa loob ng klasrum ay higit na maigi kaysa sa mga tradisyunal na paraan sa pagtuturo. At dahil ditto ay mas nadaragdagan ang kanilang kaalaman. tungkol sa teknolohiya at dahil ditto ay hindi sila magiging mang mang o walang muwang sa patuloy na pag-unlad nito. Bumulis ang kanilang pagkatuto o kaalaman. Nagiging aktibo at nakikisali sa talakayan ang mga mag-aaral. 2. dahil ibinase nila ang kanilang teorya sa nasaliksik ng ilang eksperto hinggil sa epekto ng paggamit ng teknolohiya sa loob ng klasrum. Ayon pa sa kanya na ang mabuting pagplaplano ng “Multimedia” ay nakakatulong sa mga mag-aaral upang malinang ang kanilang kakayahang pangteknolohiya upang maging kapaki pakinabang sa lipunan sa darating na panahon.Inilabas naman ni Shepherd (2001) ang kanyang teorya na hinggil sa kabutihan ng “Multimedia” sa pagkatuto ng mga mag-aaral. 5. Nalilinang ang mataas na kakayahan sa pag-iisip.

Sa kanyang teorya ay sinasabi niya: 1. Ang pagdami ng paggamit ng impormasyong pang-teknolohiya sa lipunan ay nagbigay ng malaking demand sa edukasyon at pagsasanay sa Estados Unidos at ito ay nagpapataas ng potensiyal sa ekonomiya at penatilyang panglipunan sa hindi pagsagot sa demand. Ayon pa sa teorya ni Van Merrienboer. kung mahusay ang aplikasyon ng pagtuturo ay magiging maganda ang kanilang perpormans idinagdag pa nya na ang mga makabagong teknik at kagamitan sa pagtuturo ay isa sa mga daan upang ang proseso ng pagkatuto ay maging maganda at maging kapakipakinabang. pinagawa din nya ang kanyang mga estudyante ng mga proyekto na mayroong kaugnayan sa kompyuter at mula ditto ay nakita nya ang magandang perpormans ng mga mag-aaral. . iginiit din nya na kapag ang Edukasyunal na Teknolohiya ay nailapat ng tama at wasto sa mga mag-aaral ay magiging maganda ang proseso ng pagkatuto. na ang kondisyon ng pagkatuto ay nababase sa mga itinuturo ng mga guro. Ayon naman kay Merrill (1986) sa librong COMPUTER IN EDUCATION na ang pinakamahalagang layunin ng edukasyon ay ang maihanda ang mag-aaral sa mundong laging nagbabago at malinang ang kanilang mga kakayahan at papel ng teknolohiya sa lipunan ay isa sa mga importanteng salik upang mapatupad ang layuning ito.Ibinahagi din ni Riel (1995) ang kanyang karanasan hinggil sa kanyang ginawang ekspereminto sa aplikasyon ng teknolohiya sa loob ng klasrum at nalaman nya na ang kanyang mga estudyante ay aktibong nakikisali sa talakayan.

Nagagawa kasi nito na mas maging produktibo pa ang kalidad ng edukasyon ng isang lipunan bukod pa . ang konsepto ng teknolohiya ay maitutumbas sa salitang “Technique” na ang ibig sabihin ay ang tamang paraan ng pagpili at pagkilala kaugnay sa mga kaparaanang nagagamit ng tao sa kanyang mga gawain. Ang angkop at tamang pagpili ng teknolohiya na ating gagamitan sa ating mga klase ay nararapat ding isaalang alang nang sa gayon ay mas epektibo itong mailapat sa bawat aralin. 5. 3. Ang impormasyong pang teknolohiya ay nagsimula ng ginampanan ang tungkulin sa pagbibigay ng edukasyon at pagsasanay sa ibang sector. at ang teknolohiya ay isa sa mga daan pagkatuto. Ang impormsyong rebolusyon ay nagbigay ng bagong suliranin sa maraming instruksyong panlipunan particular na ang mga pampublikong paaralan at silid aklatan ng tradisyunal na magkaroon ng “borne” na may pinakamabigat na responsibilidad para magbigay ng edukasyon at iba pang pampublikong impormasyong serbisyo.2. 4. Kaugnay na Pag-aaral at Literatura Ayon sa pag-aaral na isinagawa nnina Norton at Wiburg (2003). Ang impormasyong pag-teknolohiya ay may mahalagang pinaghahawakan na pangako bilang isang mekanismo para sagutin ang edukasyon at pagsasanay na kailangan sa lipunan at ito ay magiging pinakagustong behikulo para magsagawa pa sa iba pang iilan pang dekada. Ang pinakamahagang natira na kailangan matutunan tungkol sa edukasyon at psykolohikal na nakaapekto sa teknolohiya.

Simpleng instruksyon tungo sa pagtuklas ng kaalaman – Ipinapakita naman ditto ang magkatuwang na debelopment ng pagtuturo at pagkatuto sa kasalukuyang pananalig ng . Nangangahulugan lamang ito na sinumang tao na sumailalim o sasailalim sa gawaing ito ay hindi matatakasan ang mga pagbabago sa kanyang paniniwala at mga ideolohiya sa buhay na makakaapekto hindi lamang sa kanyang sarili bagkus sa lipunang kanyang ginagalawan. ang hypermedia na paraan ng pagkatuto ay tumutukoy naman sa gamit ng telebisyon. Ibig sabihin ang edukasyon ay ang pagbibigay sa mga mag-aaral ng karunungan bilang produkto o end result kaakuhan ng isang indibidwal. Linyar tungo sa Hypermedia na pagkatuto – Pagpapakita ito ng kumbensyunal na pamamaraan ng pagtuturo gamit ang mga libro at iba pang tradisyunal ma parapernalya bilang mga unahing instrument sa pagtuturo at pagkatuto. Sa katunayan.ditto mas napapabilis din nito ang akses ng bawat estudyante at Guro sa impormasyong saan mang dako sa daigdig. Samantala. iba’t-ibang larong panteknolohiya gayundin ang gamit ng internet sa loob ng klasrum. 2. Ayon kay Villacorta (2003) ang edukasyon ay ang pagpapaabot sa mga mag-aaral ng mga kaalaman. at kaugaliang higit na magbibigay sa kanila ng pagkakataong maging produktibo at malayang mamamayang makapag-ambag sa kaunlaran ng kanilang lipunan. marami ng mga pananalig pampagtuturo ang nabago ng Modernong panahon na nagdulat ng malaking impak sa edukasyon. kakayahan. Iilan sa mga ito ang mga sumusunod: 1.

Mula paaralan tungo sa panghabambuhay na pagkatuto – Dito ay binubuwag ang paniniwalang sa paaralan lamang magsisimula at magtatapos ang pagkatuto. Nagsisilbi rin itong hamon sa mga estudyante gayundin naman sa mga titser upang patuloy na tumuklas ng mga bagong kaalaman sa kanilang paligid. Subalit hindi nangangahulugang kunti lamang ang papel ng titser sa loob ng klasrum. man ninanais na ngayon ng mga estudyante na matuto sila mula sa sarili nilang mga karanasan at mga pagtuklas. Nararapat niyang panghawakan na siya ay facilitator na gagabay at magsisilbing konsultan ng kaalaman sa klasrum. bagkus gamit ang makabagong teknolohiya. nararapat ng malinaw ang papel ng titser na siya ay hindi na lamang simpleng tagapaghatid ng impormasyon sa mga estudyante. Pagtuturong nakapukos sa guro tungo sa pagkatutong naka sentro sa estudyante – Gamit ang mga makabagong teknolohiya. dulot ang panghabambuhay na pagkatamo ng mga kaalaman sa mundo. . magaganap ang pagtuturong nakasentro sa estudyante dahil sa kanila nagmumula ang aksyon o inisyatibo. bagkus mas magiging malawak pa ito dahil siya ang magsisilbing gabay ng kabuuang talakayan ang ilalahad ng mga estudyante. 4. 3. 5. Ang paniniwalang ang titser ang tagahatid ng impormasyon tungo sa pagiging facilitator – Sa panahon ng impormasyon.pagtuturo. mas nagiging mabisa at episyente ang kanilang pagkatuto sapagkat awtentiko ang bawat karanasan nila. Dahil dito.

upang malaman kung anuano ba ang epekto ng makabagong kagamitang pagtuturo sa performans ng mga mag-aaral. Nakakatulong bas a mga mag-aaral ang aplikasyon ng Teknolohiya sa pagtuturo. Nilalayong sagutin ng mga mananaliksik ang mga sumusunod ng mga katanungan: 1.Ang Suliranin Paglalantad ng Suliranin Ang mga layunin ng pag-aaral na ito ay tuklasin ang mga epekto ng makabagong kagamitang pagtuturo sa performans ng mga mag-aaral sa Mataas na Paaralang Pamabansa ng Dr. Sisiyasating mabuti ng mga mananaliksik ang mga nilikom na datos upang malaman kung nakakaapekto ba ang teknolohiya sa performans ng mag-aaral? . Cecilio Putong National High School. Nakakaapekto ba sa performans ng mga mag-aaral ang paggamit ng makabagong kagamitang pagtuturo sa loob ng klasrum? 2. Kahalagahan ng Pag-aaral Ipinapalagay ng mga mananaliksik na makakatulong ang pananaliksik na ito sa mga guro at sa magiging guro sa hinaharap na kagaya ng mga mananaliksik.

Cecilio Putong. Cecilio Putong sa syudad ng Tagbilaran. Ang nasabing talatanungan ay naglalaman ng mga katanungan hinggil sa interes at epekto ng teknolohiya sa mga respondante. Mga Respondante at ang Lugar ng pananaliksik Ang mga respondante na ginamit sa pag-aaral na ito ay ang mga mag-aaral ng Mataas na Paaralang Pambansa ng Dr. Anim napu ang kinuha na . Inaasahan na makakatulong nang malaki ang pananaliksik na ito sa mga guro na kasalukuyang nagtuturo at sa magiging guro sa hinaharap upang malinang nila ng husto ang kaalaman ng kanilang mga mag-aaral.Kung ang magiging resulta ng pananaliksik na ito ay makakadagdag o makakatulong sa kaalaman ng mga mag-aaral ay maaaring gawin na ring aplikasyon ng mga mananaliksik ang teknolohiya sa kanilang pagtuturo pagdating ng araw. Naglalaman din ito nang mga katanungan na naayon sa kagandahan ng aplikasyon ng Teknolohiya sa pagtuturo na nakakaapekto sa kaning performans bilang mag-aaral. Disenyo ng Pananaliksik Metodolohiya Ginawa ang pananaliksik na ito sa pamamagitan ng pagbibigay nang talatanungan sa mga mag-aaral ng Mataas na Paaralang Pambansa ng Dr.

ang bawat katanungan ay may mga numero na nagsisilbing antas ng epekto ng aplikasyon ng teknolohiya sa loob ng klasrum. Cecilio Putong ay isang pampublikong paaralan kung saan isa sa pinakamaraming bilang ng mga mag-aaral sa syudad ng Tagbilaran mula unang taon hanggang sa Ika-apat na taon ng Sekondarya. mas kilala rin ito sa tawag na “Bohol High”. A.respondante ng mga mananaliksik (19 na lalaki at 41 na babae) ang lahat ng respondante ay mga mag-aaral ng Ikawalang taon ng Sekondarya sa nasabing paaralan. Ang Mataas ng paaralang pang sekondarya ng Dr. Cecilio Putong. Nagbigay ang mga mananaliksik ng mga talatanungan sa mga mag-aaral ng Ikalawang taon nang Dr. Antas ng Epekto ng Teknolohiya sa performans ng mga mag-aaral Antas Oo Kuhulugan Nagiging maganda ang performans ng mga mag-aaral dahil sa aplikasyon ng teknolohiya Katumbas 3 . Instrumentong Ginamit Ang pagbibigay nang talatanungan sa mga napiling respondante ang pangunahing instrument sa paglikom ng mga datos para sa pananaliksik na ito. naglalaman ang talatanungan ng sampung tanong hinggil sa kung papaano nakakaapekto ang teknolihiya sa kanilang performans sa pag-aaral at kung nakadaragdag ba ito sa kanilang kaalaman.

Makabagong-kagamitang pagtuturo – ang mga makabagong kagamitan na ginagamit sa pagtuturo gaya ng LCD. video recording at maramin pang iba. Performans – ang mga gawi ng mga mag-aaral o ang mga kakayahan ng mga mag-aaral. isa rin itong kagamitan na kasangkot sa paglinang ng kaalaman ng mga kabataan.galing sa salitang Ingles na “computer”. projector. Microsoft powerpoint presentations. isang kagamitan na pwede kang makakuha ng ano mang inpormasyon.Di-gaano Di gaanong maganda ang aplikasyon ng teknolohiya sa pagtuturo 2 Hindi Hindi nagiging maganda ang aplikasyon ng Teknolohiya sa mga kabataan 1 Kahulugan ng mga Salitang ginamit Ang mga sumusunod na mga salita ay ang mga salitang medyo mahirap intindihin ang ilan ditto ay galling sa salitang Ingles at binaybay lamang sa palabaybayang Filipino upang magamit ng wasto sa bawat pangungusap at talata. . Kompyuter .

66 % C/60 x 100 = 15. Cecilio Putong tungkol sa .16 % B/60 x 100 = 32. Pagsusuri at Pagpapakahulugan ng mga Datos Sa kabanatang ito ay naglalahad na ang mga mananaliksik ng mga datos buhat sa magaaral ng Ikalawang Taon ng Mataas na Paaralang Pambansa ng Dr.0% KABANATA II Paglalahad.Tritment ng Datos Ang mga mananaliksik ay gagamit ng “percentage” para maging pamilang na inpormasyon (numerical data) upang malaman nang husto ang tindi ng epekto ng Teknolohiya sa aplikasyon ng pagtuturo . Ang mga ito ay itutuos sa pamamagitan ng mga sumusunod: A – Bilang ng sumagot ng OO B – Bilang ng sumagot ng di-gaano C – Bilang ng sumagot ng Hindi Kung saan: A/60 x 100 = 66.

Oo = 49 b. makikita na sa bawat bilang ng katanungan ay lumalabas na mas mataas ang bilang ng sumagot ng Oo. Dig-gaano = 10 c.epekto ng makabagong kagamitang pagtuturo sa performans ng mga respondante ang kanilang mga kasagutan sa talatanungan ay sinusuri at binigyan ng pagpapakahulugan. Hindi = 1Nakakakuha bas a inyong atensyon ang paggamit ng makabagong teknolohiya ng inyong guro sa loob ng klasrum? . Nakadaragdag ba sa iyong kaalaman anh paggamit ng makabagong teknolohiya ng inyong guro sa klasrum? 2. Mga Katanungan sa Talatanungan 1. TALAHANAYAN Kabuuang bilang ng mga kasagutan ng respondante Bilang ng OO DI HINDI Katanungan -GAANO (3) (2) (1) 1 49 10 1 2 46 13 1 3 35 24 1 4 55 14 1 5 30 30 0 6 35 25 0 7 34 26 0 8 47 11 2 9 44 16 0 10 42 27 1 TOTAL 39 196 9 7 Makikita sa talahanayan ang kabuuang bilang ng tugon ng anim napu (60) respondante sa talatanungan.

Oo = 32 b. Naiintindihan mo ba ang mga itinuro ng inyong guro gamit ang makabagong teknolohiya. Dig-gaano = 11 c.a. Mas mainam ba ang makabagong pamamaraan ng pagtuturo kaysa sa tradisyunal na pagtuturo? a. Nagiging madali bas a iyong pagkatuto dahil sa makabagong pamamaraan sa pagtuturo.Oo = 30 b. Hindi = 0 10. a. Hindi = 1 5. Dig-gaano = 27 c. Dig-gaano = 25 c. Dig-gaano = 30 c.Oo = 46 b. Gusto mo ba ang paggamit ng inyong guro ng multimedia sa inyong klasrum? a. Dig-gaano = 14 c. Hindi = 2 9. Nakakatulong ba sa iyo bilang mag-aaral ang aplikasyon ng teknolohiya sa silid aralan? a. Naging maganda ba ang iyong performans sa silid aralan dahil sa paggamit ng inyong guro ng makabagong teknolohiya? a.Oo = 34 b. Dig-gaano = 24 c. Hindi = 0 8. Hindi = 0 6.Oo = 45 b. Hindi = 1 . Dig-gaano = 26 c. Hindi = 1 4. Hindi = 0 7. Dig-gaano = 13 c.Oo = 47 b. Sa iyong palagay may epekto ba ang paggamit ng multimedia ng inyong mga guro sa silid aralan? a. Nakakaapekto bas a iyong performans ang aplikasyon ng teknolohiya sa silid aralan? a. Dig-gaano = 16 c.Oo = 35 b.Oo = 35 b.Oo = 44 b. Hindi = 11 3. a.

KABANATA III Buod.66%. samantala siyam (9) naman ang sumagot sa hindi na nakakuha ng 15. Buod Layunin Ang layunin ng pananaliksik na ito ay malaman ang epekto ng makabagong kagamitang pagtuturo sa performans ng mga mag-aaral.16% sa sumagot naman sa di-gaano ay isang daan siyam napu’t anim (196) ang kabuuang bilang nito at ang porsyento ay 32. layunin at paraan ng pagkuha ng mga datos. Kasama rin dito ang paglalahad muli ng suliranin. tatlong daan siyam napu’t pito (397) ang kabuuang bilang nito ang porsyento naman nito ay 66. Mga Natuklasan.0% porsyento. Mga Konklusyon at mga Rekomendasyun Upang maging makabuluhan ang pag-aaral na ito inilalahad sa kabanatang ito ang buod ng pananaliksik na ito kalakip ang mga konklusyon at rekomendasyon hinggil sa aplikasyon ng teknolohiya sa pagtuturo at ang epekto nito sa performans ng mga mag-aaral. Nais malaman ng mga mananaliksik ang epekto ng .Makikita na mas maramin ang sumagot ng Oosa talatanungan.

nais din ng mga mananaliksik na malaman kung mas nadaragdagan ba ang kanilang kaalaman dahil sa tulong ng teknolohiya sa loob ng klasrum. Ikalawa: Nakakatulong ba sa mga mag-aaral ang aplikasyon ng teknolohiya sa pagtuturo? Nais din malaman ng mananaliksik kung nakakatulong ba ng mabuti ang teknolohiya sa pagtuturo .aplikasyon ng teknolohiya sa klasrom at ano ang maidudulot nitong kabutihan sa performans ng mga estudyante. at ang talatanungan ang siyang nagsilbing pinakasangkap upang makalikom ng datos. Ang nasabing talatanungan ay naglalaman ng mga tanong na angkop hinggil sa interes at kung nakakaapekto ba ang teknolohiya sa mga . Paglalantad ng Suliranin Sa pananaliksik na ito ay may dalawang suliranin: Una : Nakakaapekto bas a performans ng mga mag-aaral ang paggamit ng mga makabagong kagamitang pagtuturo sa loob ng klasrum? Ninais matalos ng mga mananaliksik kung nakakaapekto ba sa performans ng mga magaaral ang paggamit ng teknolohiya ng kanilang guro sa loob ng klasrum. Paraan ng Pananaliksik Gumawa ang mga mananaliksik ng talatanungan.

Natuklasan din sa pag-aaral na ito na mas mataas ang bilang ng mag-aaral na gusto ang paggamit ng multimedia ng kanilang mga guro sa loob ng kanilang klasrum.66%. Konklusyon Ayon sa mga resultang nakuha sa pag-aaral na ito ang mga sumusunod na konklusyon ang maibibigay: .mag-aara. Cecilio Putong. ang respondante ng pananaliksik na ito ay ang mga mag-aaral ng ikalawang taon ng Sekondarya ng Mataan na Paaralang Pambansa ng Dr. Mga Natuklasan Natuklasan sa pag-aaral ma ito na mas maraming mag-aaral ang sumagot ng “Oo” sa aming ibinigay na talatanungan nakakuha ito ng 66. Mas mataas din ang bilang ng mga nagsabing ang aplikasyon ng Teknolohiya sa silidaralan ay nakakakuha ng kanilang atensyon at dahil dito ay interesado silang makinig sa itinuturo ng kanilang guro at nadaragdagan din ang kanilang kaalaman. samantala ay balance naman ang nakuhang bilang as ikalimang katanungan hinggil sa palagay ng mga mag-aaral kung epektibo ba ang paggamit ng multimedia sa loob ng klasrum.

mas nagugustuhan nila ang paggamit ng kanilang guro sa mga makabagong kagamitan sa pagtuturo dahil mas naiintindihan nila ang mga itinuturo ng kanilang guro. Rekomendasyon Sa panahon ngayon ay malaki na ang naitutulong ng teknolohiya sa lipunan. gumagamit na sila ng mga makabagong kagamitan sa pagtuturo. ang mga respondante ay nawiwili o nakakakuha sa kanilang atensyon ang paggamit ng multimedia sa loob ng klasrom. Nakakatulong ang teknolohiya sa proseso ng pagkatuto ng mga mag-aaral at dahil ito ay mas nagiging maganda naman ang performans nila sa klase. Ganado silang makinig sa itinuturo ng kanilang guro at dahil dito ay mas nadaragdagan ang kanilang kaalaman kaysa sa tradisyunal na paraan ng pagtuturo. Ayon sa resultang nakuha. At dahil dito ang mga mananaliksik ay nakakahinuha na nagiging maganda ang epekto ng makabagong kagamitang pagtuturo sa mga mag-aaral at sa kanilang mga performans sa klase dahil ang proseso ng pagkatuto ay naganap na. sadyang nakakatulong ng malaki ang aplikasyon ng teknolohiya sa iba’t-ibang gawain kaya ayon sa mga lumabas na resulta at konklusyon ang mga mananaliksik ngayon ay nagrerekomenda: .Dahil sa mabilis na paglaganap ng teknolohiya saan mang dako ay hindi maiiwasan pati na ang edukasyon ay naapektuhan narin.

dahil ayon na rink ay Jose Rizal na ang mga kabataan ay siyang pag-asa ng Bayan. dapat bigyan din ng budget ang tungkol sa pagtutupad nito. dapat hubugin natin sila ng wasto hindi lamang ito para sa kasalukuyan kundi para na rin sa hinaharap. Tutukan natin ng maayos ang mga bagay na syang makatutulong sa paglinang ng kaalaman n gating mga mag-aaral.Isang malaking tulong ang makabagong kagamitang pagtuturo sa klase kaya naman marapat lamang na bigyan ng pansin ang maayos na paggamit nito nararapat lamang na ang lahat ng mga guroay magkakaroon ng kaalaman hinggil sa paggamit ng multimedia sa loob ng klase. EPEKTO NG MAKABAGONG KAGAMITAN SA PAGTUTURO SA PERFORMANS NG MGA MAG-AARAL SA IKALAWANG TAON NG SEKONDARYA SA MATAAS NA PAARALANG PAMBANSA NG DR. Karunungan na siyang magpapaunlad sa kanilang sarili. CECILIO PUTONG TAONG PANURUAN: 2011-2012 . Dahil ayon sa mga nakuha naming mga datos ang mga mag-aaral ay nawiwili sa paggamit ng kanilang guro ng mga makabagong kagamitang ito at dahil din dito ay mas nadaragdagan ang kanilang karunungan.

Ivy Joy Parido. Christine Tiara . Margarita Zamora.Isang Pamanahong-Papel na Iniharap sa Kaguruan Ng Departamento ng Filipino Pamantasan ng Bohol Tesis ma Iniharap kay Gng. Raquel Lagare Fudolin Gurong – Tagapamahala Bilang Bahagi ng Pagtutupad sa mga Kinakailangan para sa Filipino 109 nina Castrodes. Margorie Ocio.