MAKABAYAN

(E D U K A S YO N S A P A G P A P A L A K A S N G KATAWAN )
79

MGA INAASAHANG BUNGA

MITHIIN: Nakapagtatamo ng kaukulang antas ng kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng mga gawaing pangkatawan, nakapagsasagawa ng mga batayang kilos nang may kasanayan, mga kaugaliang pangkalusugan at pangkaligtasan kaugnay ng mga gawaing pangkatawan; nakapagpapakita ng kanais-nais na kasanayang pangsosyal at wastong saloobin at pagpapahalaga sa laro, himnasyo, sayaw at sa katutubong kultura

Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang, nagkakaroon ang mga bata ng sapat na kakayahan sa pagpapaunlad ng kaangkupang pisikal; nakapagsasagawa ng mga kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor, dalawang stunts at gawaing panghimnasyo, pagsasagawa ng isang ehersisyo sa balance beam at horizontal bar o ladder, at mga gawaing ginagamitan ng mga kasangkapang pangkamay nang isahan, dalawahan at pangkatan ayon sa ritmo; nakapagpapakita ng batayang kasanayan sa baseball/softball at basketball; at nakalalahok sa mga katutubo at banyagang sayaw at laro. Pakatapos ng Ikalimang Baitang, patuloy na nagpapaunlad ang mga bata ng wastong tikas at tindig upang mapanatili ang kaangkupang pisikal; nakapagsasagawa ng mga kilos lokomotor at di-lokomotor, isa o dalawang stunts at gawaing panghimnasyo, katutubong laro at sayaw; at nakapagpapakita ng mga batayang kasanayan sa volleyball. Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang, nagkakaroon ang mga bata ng kakayahang mapaunlad ang tindig/tikas ng katawan at kaangkupang pisikal; nakapagsasagawa ng isa o dalawang stunts, gawaing panghimnasyo at gawaing ginagamitan ng mga kasangkapang pangkamay ayon sa ritmo; nakapagpapakita ng mga batayang kasanayan sa atletiks; at nakalalahok sa mga katutubong sayaw at laro.

80

Natutukoy ang kalakasan at kahinaan sa kaangkupang pisikal ng katawan ayon sa kinalabasan ng pagtataya BAITANG VI l.sa pakikipag-usap nang nakaupo o nakatayo . Natataya ang antas ng sariling tindig.sa pag-abot sa mataas na bagay 2.sa pagdadala ng mga kagamitan sa pag-aaral .sa pagdadala ng mga kagamitan sa pag-aaral .sa pag-akyat at pagbaba sa hagdanan .sa pag-upo sa iba'ibang uri ng upuan t . Wastong Tikas/Tindig at Kaaya-ayang Ayos ng Katawan I. Natataya ang antas ng sariling tindig.sa pag-akyat at pagbaba sa hagdanan . Naisasagawa ang mga gawaing nakatutulong sa pagpapaunlad ng wastong tindig Halimbawa: .sa pag-upo sa iba'ibang uri ng upuan t . Naisasagawa ang mga gawaing nakatutulong sa lalong pagpapaunlad ng wastong tindig Halimbawa: .Plumbine Test 3. Wastong Tikas/Tindig at Kaaya-ayang Ayos ng Katawan I. ayos at tikas ng katawan Halimbawa: . Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng Physical Fitness Test (PFT) patayong paglundag (standing long jump) bangon-higa (curl-ups) paupong pagbaluktot ng katawan (sit and reach) "Chair table push-ups" " 15-minute run or Step Test" 81 . Pagpapaunlad ng Kaangkupang Pisikal 1.EDUKASYON SA PAGPAPALAKAS NG KATAWAN BAITANG IV l. Natutukoy ang mga kahinaan sa wastong tikas ng katawan ayon sa kinalabasan ng pagtataya BAITANG V l. ayos at tikas ng katawan Halimbawa: . KAKAYAHAN SA PANGANGASIWA NG KATAWAN Nagkakaroon ng sapat na kakayahan sa pangangasiwa ng katawan A.sa pakikipag-usap nang nakaupo o nakatayo .Plumbine Test 3. KAKAYAHAN SA PANGANGASIWA NG KATAWAN Nagkakaroon ng sapat na kakayahan sa pangangasiwa ng katawan A.sa pag-abot sa mataas na bagay 2. Natutukoy ang mga kahinaan sa wastong tikas ng katawan ayon sa kinalabasan ng pagtataya 2. KAKAYAHAN SA PANGANGASIWA NG KATAWAN Nagkakaroon ng sapat na kakayahan sa pangangasiwa ng katawan A.

paglakad na ang mga daliri sa paa ay nakaturong paharap o paloob.Wing Stretcher pag-unat ng mga braso na pataas o patalikod BAITANG V 4. o kaya ay paglakad na tumutunton sa dalawang magkalapit na tuwid na guhit 82 6.pagpapagulong ng bote sa talampakan pag-iisod ng paa hindi pantay na .pagpulot ng paa sa (talpak na paa) holen .ehersisyong salisihang pagtataas ng dalawang balikat pagkahukot (round upper back) . Naisasagawa ang mga gawaing nagwawasto sa mga kahinaang nauukol sa tikas ng katawan Halimbawa: flatfootedness .Wing Stretcher pag-unat ng mga braso na pataas o patalikod BAITANG VI 3. Naipakikita ang wastong pangangalaga ng iba'ibang bahagi ng katawan t habang nagsasagawa ng kilos sakang (bowlegged) sakang (bowlegged) .pagpulot ng paa sa (talpak na paa) holen .pagtingala at pagyuko (forward head) pagkapike (knock knees) .paglakad nang nakatapak na tumunton sa dalawang magkapantay na guhit .ehersisyong salisihang pagtataas ng dalawang balikat pagkahukot (round upper back) . Naisasagawa ang mga wastong gawain na nagpapaunlad ng kaangkupang pisikal Halimbawa: pagpapalakas ng cardio vascular endurance pagpapalakas ng binti pagpapalakas ng braso .salisihang pagdadala/ balikat (uneven pagbibitbit ng mabigat shoulders) na bagay sa dalawang kamay .paglakad na ang mga daliri sa paa ay nakaturong paharap o paloob. nang may kapareha at nang may kasama sa pangkat.pagbabaras 5.paglakad nang nakatapak na tumutuntun sa dalawang magkapantay na guhit . nakaungos na ulo .BAITANG IV 4.salisihang pagdadala/ balikat (uneven pagbibitbit ng mabigat shoulders) na bagay sa dalawang kamay .pagpapagulong ng bote sa talampakan pag-iisod ng paa hindi pantay na . Naipaliliwanag ang kahalagahan ng kaangkupang pisikal 4.luksong lubid .pagtingala at pagyuko (forward head) pagkapike (knock knees) .sipa . Naikikilos ang katawan nang nag-iisa.jogging . Naisasagawa ang mga gawaing nagwawasto sa mga kahinaang nauukol sa tikas ng katawan Halimbawa: flatfootedness . o kaya ay paglakad na tumutuntun sa dalawang magkalapit na tuwid na guhit nakaungos na ulo .aerobics .

Naipaliliwanag ang kahalagahan ng kaangkupang pisikal 4. Naipakikita ang wastong pangangalaga ng iba'ibang bahagi ng katawan habang t nagsasagawa ng kilos * B. Pagpapaunlad ng Kaangkupang Pisikal 1. Natutukoy ang kalakasan at kahinaan sa kaangkupang pisikal ng katawan ayon sa kinalabasan ng pagtataya 3. Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng Physical Fitness Test (PFT) patayong paglundag (standing long jump) bangon-higa (curl-ups) paupong pagbaluktot ng katawan (sit and reach) "Pull ups/Flexed Arm Hang" "15 .paglakad sa pagitan ng dalawang silya na ang mga likod ay magkalapit ng ilang dali lamang nakausling tiyan (protruding abdomen) BAITANG V . Naipakikita ang wastong pangangalaga ng iba'ibang bahagi ng katawan habang t nagsasagawa ng kilos * B.paglakad sa pagitan ng dalawang silya na ang mga likod ay magkalapit ng ilang dali lamang BAITANG VI 5. Pagpapaunlad ng Kaangkupang Pisikal 1. Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng Physical Fitness Test (PFT) patayong paglundag (standing long jump) bangon-higa (curl-ups) paupong pagbaluktot ng katawan (sit and reach) "Pull ups/Flexed Arm Hang" "15-minute run or Step Test” * Isinasanib sa lahat ng aralin 2. Naisasagawa ang mga wastong gawain na nagpapaunlad ng kaangkupang pisikal 83 .BAITANG IV nakausling tiyan (protruding abdomen) . Naipaliliwanag ang kahalagahan ng kaangkupang pisikal 4. Natutukoy ang kalakasan at kahinaan sa kaangkupang pisikal ng katawan ayon sa kinalabasan ng pagtataya 3.minute run or Step Test 2. Naisasagawa ang mga wastong gawain na nagpapaunlad ng kaangkupang pisikal ________ * Isinasanib sa lahat ng aralin 5.

nang may kapareha at nang may kasama sa pangkat. Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba'ibang bilis. Naikikilos ang katawan nang nag-iisa. Mga Kasanayang Lokomotor 1. BATAYANG KASANAYAN SA PAGKILOS Nagkakaroon ng sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa pagkilos A.* II. gawain.pagkandirit habang sumisipa ang isang paa 84 . Naipakikita ang wastong pangangalaga ng iba'ibang bahagi ng katawan t habang nagsasagawa ng kilos.* 6. BATAYANG KASANAYAN SA PAGKILOS Nagkakaroon ng sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa pagkilos A. dula at tula o paggagad ng mga kilos ng hayop. paligsahan at isports Halimbawa: Awit na may kilos .* II.Takbong Kabayo 5. BATAYANG KASANAYAN SA PAGKILOS Nagkakaroon ng sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa pagkilos A.Pag-"rebound" ng bola sa "basketball" Kilos Hayop . Mga Kasanayang Lokomotor 1.sipa .mabilis na pagtakbo . tugma. Naikikilos ang katawan nang nag-iisa.BAITANG IV Halimbawa: pagpapalakas ng (cardio vascular endurance) pagpapalakas ng binti pagpapalakas ng braso luksong lubid jogging aerobics . tulad ng: . tulad t ng: .sipa .Paruparong bukid Panggawain .mabagal na pagtakbo II. Nagagamit ang kilos lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa isa o dalawang awit. Naisasagawa nang wasto ang mga kumbinasyong kilos lokomotor nang may iba'ibang t bilis. Naipakikita ang wastong pangangalaga ng iba'ibang bahagi ng katawan t habang nagsasagawa ng kilos.pagbabaras Halimbawa: BAITANG V BAITANG VI pagpapalakas ng (cardio vascular endurance) pagpapalakas ng binti pagpapalakas ng braso luksong lubid jogging aerobics .Pagbubunot ng sahig Pang-isports .* 6. Mga Kasanayang Lokomotor 1. nang may kapareha at nang may kasama sa pangkat.katamtamang bilis ng pagtakbo .pagiskape at pag-imbay ng kamay .pagbabaras 5.

Nagagamit ang mga kumbinasyon na kilos lokomotor at di-lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa isa o dalawang awit. tulad ng: . . Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba'ibang t direksyon.BAITANG IV 2. tulad ng: mabilis .pakaliwang paglakad/pagtakbo/ paglukso/atbp. .mataas na pag-igpaw/paglukso/ paglundag/pagtalon .katamtamang bigat ng paglakad . tulad ng: .Pagpipinta 5. Naisasagawa ang mga kilos lokomotor na may wastong pag-iingat BAITANG VI 2.paurong na paglakad/pagtakbo/ paglukso/atbp. .takbong bibe BAITANG V 2. Nagagamit ang mga kilos lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa isa o dalawang awit.magaang na paglakad 4.Lakad ng Ahas Sports . gawain.lakad pagong . tulad ng: .katamtamang taas na pag-igpaw/ paglukso/paglundag/pagtalon . Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba'ibang t diin/lakas.lundag kuneho . Nagagamit ang mga kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor sa isa o dalawang gawain na may payak na ritmo at may kaugnay sa ritmo 2.2 gawain na may ritmo 3.1 mga laro at relay 2.Pag-"Spike"ng bola Gawain . tugma.pasulong na paglakad/pagtakbo/ paglukso/atbp.biglaang pagkulog at pagkidlat .mababang pag-igpaw/paglukso/ paglundag/pagtalon 85 . 3.pag-ilag sa papalapit na aso 4.takbong kabayo . kilos na lokomotor nang may iba' t ibang direksyon. paggawain. tulad ng: . Nakalilikha ng kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor sa pagpapakita sa paglutas ng mga suliranin.paurong na pagkandirit/pagluksolukso/pag-iskape/atbp. Naisasagawa nang wasto ang mga kilos na lokomotor nang may iba' t ibang antas.takbong aso mabagal . tugma. .Bakya Mo Neneng Kilos ng Hayop .mabigat na paglakad .pakaliwang pag-iskape/ pagpapadulas iskape/atbp.takbong usa katamtamang bilis . dula at tula o paggagad ng mga kilos ng hayop.pasulong na pagkandirit/ pag-igpaw/pag-iskape/ atbp. paligsahan at pang-isports 3.pakanang paglakad/ pagtakbo/paglukso/atbp. 4. tulad ng: . dula at tula o paggagad ng mga kilos ng hayop. Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba'ibang t bilis. Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba'ibang t direksyon.pakanan na pagkandirit/ pag-igpaw/pag-iskape/ atbp. paligsahan at isports Halimbawa: Awit . tulad ng: . .

3 pagpihit.parisukat . pagbaluktot 1. pag-imbay 2. Naipakikita ang mga kilos di-lokomotor nanag may iba'ibang hugis tulad ng: t .katamtamang lakas na paglukso/ paglundag/pagtalon .2 pagtulak. 5. Naisasagawa nang wasto ang mga kilos di-lokomotor. di-lokomotor nang may iba'ibang bilis tulad ng: t . Naipakikita ang iba'ibang kilos di-lokot motor nang may direksyon.patatsulok .magaan/mahinang paglukso/ paglundag/pagtalon 6.magaan/mahinang pagtulak/paghila .pakaliwa na ibaluktot ang katawan 86 BAITANG VI .mataas na pag-unat/pagbaluktot/atbp. Mga Kasanayang Di-Lokomotor (Axial) 1. pag-ikot 1. tulad ng: .pakanan na ibaluktot ang katawan .1 pag-unat.mabigat/malakas na paglukso/ paglundag/pagtalon . Naisasagawa ang mga kilos lokomotor na may wastong pag-iingat BAITANG V B.pasulong na ibaluktot ang katawan . Nasasabi ang mga kilos di lokomotor 3. Naipakikita ang mga kilos.katamtamang taas na pag-unat/ pagbaluktot/atbp . tulad ng: .4 pag-indayog. Naipakikita ang mga iba'ibang kilos. .parihaba 7.BAITANG IV 5. Naisasagawa nang wasto ang mga kilos na lokomotor nang may iba' t ibang diin/lakas.paurong na ibaluktot ang katawan . tulad ng: 1.mababang pag-unat/pagbaluktot/atbp 4. t di-lokomotor nang may antas.katamtamang lakas na pagtulak/ paghila 6.pabilog . tulad ng t . Naipakikita ang mga kilos di-lokomotor nang may iba'ibang lakas/diin.katamtamang bilis na pag-indayog/ pag-imbay/atbp .mabagal na pag-indayog/pagpihit/atbp. tulad ng: .mabilis na pagpihit/pag-ikot/atbp . paghila 1.

pababa . Nagagamit nang wasto ang iba pang dalawang kasangkapang pangkamay at aparato tulad ng bola. Nakatutuklas ng iba'ibang kilos na gumat gamit ng kasangkapang pangkamay nang isahan. binbag.katamtamang taas . may kapareha.pasulong . patpat at bangko nang naaayon sa antas . Naisasagawa ang iba'ibang kilos na gumagamit t ng mga nagamit nang kasangkapang pangkamay ayon sa ritmo 2. binbag. Kasanayan sa Paggamit ng mga Kasangkapang Pangkamay at Aparato 1. Kasanayan sa Paggamit ng mga Kasangkapang Pangkamay at Aparato 1.katamtamang taas . Nagagamit nang wasto ang iba' ibang t kasangkapang pangkamay at aparato nang naaayon sa hugis .pabilog .mabigat/malakas .pakaliwa . Naisasagawa ang mga kilos na ginamitan ng kasangkapang pangkamay/aparato nang may pag-iingat* .mataas 2. Nagagamit nang wasto ang iba pang dalawang kasangkapang pangkamay at aparato tulad ng bola. patpat at bangko nang naayon sa direksyon . dula at tula o paggagad sa mga kilos BAITANG VI B.paurong .pakanan 4. Nagagamit ang mga kilos.atbp. patpat at bangko nang naaayon sa antas .pasigsag .pasulong .pabilog . 3.mataas 2. binbag. binbag. binbag. Nagagamit nang wasto ang alinmang dalawang kasangkapang pangkamay at aparato tulad ng bola.mababa .paurong .paitaas . patpat at iba pa nang ayonsa lakas/diin .magaan/mahina . patpat at bangko nang naayon sa direksyon . Nagagamit nang wasto ang iba pang dalawang kasangkapang pangkamay at aparato tulad ng bola.mababa .atbp.pasigsag .BAITANG IV BAITANG V 8. 3. di-lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa isa o dalawang awit.katamtamang lakas 87 C. may kapangkat 3. Naisasagawa ang mga kilos na ginagamitan ng kasangkapang pangkamay/aparato nang may pag-iingat* C.pakanan 4.paitaas . Nagagamit nang wasto ang alinmang dalawang kasangkapang pangkamay at aparato tulad ng bola. Kasanayan sa Paggamit ng mga Kasangkapang Pangkamay at Aparato 1. Nagagamit nang wasto ang iba' ibang t kasangkapang pangkamay at aparato nang naaayon sa hugis . tugma.pababa .pakaliwa .

Naisasagawa ang mga kilos na ginagamitan ng kasangkapang pangkamay/aparato nang may pag-iingat* BAITANG VI III. Naisasagawa ang iba'ibang kilos na t gumagamit ng kasangkapang pangkamay at aparato ayon sa ritmo 7.forward lunge . Naisasagawa ang mga batayang kilos at panimulang kasanayang panghimnasyo . Naisasagawa ang mga batayang kasanayang panghimnasyo .leg raising .prone leaning rest .front scale . MGA KATANGI-TANGING KAKAYAHAN AT KASANAYAN Natatamo ang sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga katangi-tanging kakayahan at kasanayan A.prone leaning rest .tuck position 88 .head twisting . MGA KATANGI-TANGING KAKAYAHAN AT KASANAYAN Natatamo ang sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga katangi-tanging kakayahan at kasanayan A.side scale .supine leaning rest . MGA KATANGI-TANGING KAKAYAHAN AT KASANAYAN Natatamo ang sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga katangi-tanging kakayahan at kasanayan A.knee raising . 1.pike position . Naisasagawa ang mga panimulang kasanayang panghimnasyo .BAITANG IV BAITANG V 5.head bend forward/backward .folded position .long sitting position . Mga Kasanayang Panghimnasyo/"Stunts" at mga Gawaing Sumusubok sa Sariling Kakayahan.pike position .side leaning rest .trunk bending/forward/sideward/ right/left .half-knee stand III.half-knee stand . may kapangkat 6.front scale . may kapareha. 1. Mga Kasanayang Panghimnasyo/"Stunts" at mga Gawaing Sumusubok sa Sariling Kakayahan. Mga Kasanayang Panghimnasyo/"Stunts" at mga Gawaing Sumusubok sa Sariling Kakayahan. 1.tuck position III. Nakatutuklas ng iba' ibang kilos na t gumagamit ng kasangkapang pang-kamay nang isahan.

Halimbawa: Three man Pyramid Variations d. Kalestenics ng lahi Review figures I-III Teach figures IV-VIII 3. pakikiisa.BAITANG IV 2.ct. Repeat (a) and (b) -ct 1-8 . 1 Touch left toe forward arms sideward . 3 .ct 2-3 Position . pakikiisa. Repeat (a) with the L foot -ct 1-4 c. Step R forward . Naisasagawa ang alinman sa mga pang-isahang "stunts" nang ayon sa panuto Halimbawa: "Jack Knife" "Front Seat Support" . at kalambutan ng katawan sa pagsasagawa ng alinman sa pandalawahang "stunts" BAITANG V 2. Naipapakita ang coordinasyon. 1 . 2 Return to first position . 4 b) Repeat all using the Opposite foot cts 1. arms upward ct.ct. at pagiging responsable sa pagsasagawa ng isa o dalawahang ( pyramid) Halimbawa: Three man Pyramid Variations Four-or-Five man Pyramid Halimbawa: "Stoop and Stretch" "Churn the Butter" "Rocker" "Toe Toucher 4. left and right alternately . Naisasagawa ang isa o dalawang payak na ehersisyo na gumagamit ng panimulang kasanayang panghimnasyo Halimbawa: a.ct -4 b. 1 Step L forwared and do a front scale . Execute a V seat with balance and correct form 3. Naipapakita ang kaugaliang pagtutulungan. Naisasagawa ang isa o dalawang payak na ehersisyo na gumagamit ng panimulang kasanayang panghimnasyo Halimbawa: a) Half-knee stand on R Extend L leg sideward Return to first position Stand BAITANG VI 2. Naisasagawa ang alinman sa mga pang isahang "stunts" nang may panimbang Halimbawa: "Balance Jump" "Balance Seat" 4. Kalestenics ng lahi Figure 1-III 3. 2. pamumuno. 3 Position . lakas. 4 b) Repeat all.32 cts.4 2.ct 2 . a) Raise left knee in front.pamumuno pagkalisto at pagiging responsable sa pagsasagawa ng isa o dalawahang piramid. Naisasagawa ang alinman sa mga pang-isahang "stunts" ng ayon sa panuto Halimbawa: "Circular rope skip" "walk through" 89 4.ct.ct.ct. pagkalisto.ct.ct. Naisasagawa ang isa o dalawang payak na ehersisyo na gumagamit ng panimulang kasanayang panghimnasyo Halimbawa: 1. Naipakikita ang mga kaugaliang pagtutulungan.

Naipapakita ang tiwala sa sarili habang nagsasagawa ng mga "stunts" 7. Nakasusunod sa mga wastong tuntuning pangkaligtasan sa pagsasagawa ng mga gawaing panghimnasyo 7. Naisasagawa ang alinmang pangmaramihang "stunts" na nagpapaunlad ng koordinasyon Halimbawa: "Tandem Bicycle" 6. Naisasagawa ang alinmang sa mga "stunts" na may uring paggulong at pang"tumbling" Halimbawa: "Forward Roll" "Backward Roll" "Shoulder Roll" 7. Naisasagawa ang alinmang pangmaramihang "stunts" na nagpapaunlad ng koordinasyon. Nakasusunod sa mga panuto sa pagsasagawa ng "stunts" na nagpapaunlad ng lakas Halimbawa: Lakas ng bisig. Nasusunod ang mga pamantayan sa pagkilos sa pagsasagawa ng mga gawaing panghimnasyo. Naisasagawa ang alinmang pandalawahang "stunts" nang may koordinasyon Halimbawa: "Seat balance" "Leg Dip" "Wheel Borrow" . Halimbawa: "Merry Go Round" "Skin the Snake" 6. Naisasagawa ng may kasanayan ang wastong pag-akyat at pagbaba sa "Balance Beam" (See Specification of p. 121 . 121 .Nagsasagawa ng gawaing pampasigla (warm-up) .Gymnastic for Girls by F.BAITANG IV 5. Naisasagawa ng may kasanayan ang wastong pag-akyat at pagbaba sa "Balance Beam" (See Specification of p. R.Gymnastic for Girls by F. Halimbawa: BAITANG V 5. Aquino 8. Aquino 90 .Laging iyuko (tuck) ang ulo at idikit ang baba sa dibdib kapag pinagugulong (performing roles) ang katawan upang maiwasan ang sakuna sa leeg 6. R."Chair Push Up" Lakas ng kalamnan ng tiyan "Scissors" Lakas ng hita at binti-"Double Knee Flexion and extension 8. Naisasagawa ang alinmang pandalawahang "stunts" na nagpapaunlad ng coordinasyon Halimbawa: "Tandem Bicycle" BAITANG VI 5.

BAITANG IV BAITANG V 9. Nakasusunod sa mga wastong tuntunin pangkaligtasan sa pagsasagawa ng mga "Stunts" "Rolls" at "Tumbling" Halimbawa : . Nasusunod ang mga pamantayan sa pagsasagawa ng mga gawaing panghimnasyo Halimbawa: Nagsasagawa ng gawing pampasigla (warm-up) Palaging ipasok ang ulo at ilapit ang baba sa dibdib kung nagsasagawa ng paggulong at "Tumbling" upang maiwasan ang sakuna sa leeg 11. Naisasagawa ang isa o dalawang ehersisyo gawain sa "Balance Beam" nang may panimbang. Nasusunod ang mga pamantayan sa pagkilos sa pagsasagawa ng mga gawaing panghimnasyo Halimbawa: . Naisasagawa ang wastong pagbitin sa "horizontal bar" o "horizontal ladder" Halimbawa: .Paggamit ng kutson o mattress . pagtitiwala sa sarili. raise left leg in front toes pointing forward. Step right foot forward.nagsasagawa ng gawaing pampasigla (warm-up) . arms upward b.Paggamit ng alalay o "spotters" BAITANG VI 9.pag-swing sa baras paglipat-lipat sa horizontal ladder 11. Step left forward and raise right leg backward and arms sideward 10. Paglakad sa "Balance Beam" 10.pagbitin sa baras na gumagamit ng ibat-ibang uri ng grip . kontrol at koordinasyon Halimbawa: a. pagtitiwala sa sarili. Naisasagawa ang isa o dalawang ehersisyo gawain sa "Balance Beam" nang may panimbang. kontrol at koordinasyon Halimbawa: a.laging iyuko (tuck) ang ulo at idikit ang baba sa dibdib kapag pinagugulong 91 .

paggamit ng kutson o mattress -paggamit ng spotters o alalay 13. Naisasagawa ng may kasanayan ang mga batayang hakbang pansayaw at ang mga kumbinasyon nito sa ritmong 2/4 .polka turn .close step . Nakasusunod sa mga wastong tuntuning pangkaligtasan sa pagsasagawa ng mga "stunts" "rolls" at "tumbling" Halimbawa: .chasing steps .Surtido norte .alinmang katutubong sayaw sa rehiyon/ pamayanan na may parehong kahirapan sa ritmong 2/4 at 3/4 * isinasanib sa lahat ng aralin 13.grapevine . Naisasagawa ang mga batayang hakbang pansayaw sa ritmong 2/4 (new dance steps) . Nakapagbibigay at nakatatanggap ng makabuluhang pagpuna sa mga sariling kilos at ng mga kapangkat * B. Naipapakita ang tiwala sa sarili samantalang nagsasagawa ng mga "stunts" "rolls" at "tumbling" * BAITANG VI 12.habanera .step swing .brush step .change step .bleking .slide step .BAITANG IV BAITANG V 12. Naisasagawa ang alinman sa mga sumusunod na katutubong sayaw . Nakapagbibigay at nakatatanggap ng makabuluhang pagpuna sa mga sariling kilos at ng mga kapangkat B.4 step turn .two stop turn . Naisasagawa ang mga batayang hakbang pansayaw sa ritmong 2/4 (new dance steps) 2.koritte . Kasanayang Panritmo at Sayaw 1.heel and toe polka . Kasanayang Panritmo at Sayaw 1.kumbinasyon ng mga hakbang .heel and toe polka . Naisasagawa nang may kasanayan ang mga batayang posisyon ng mga kamay at paa sa pagsayaw B. Nagagamit nang may kasanayan ang mga batayang posisyon ng mga kamay at paa sa pagsasagawa ng mga hakbang pangsayaw ( na natututunan sa mga nakaraang taon baitang) 2.change step .contraganza .skip .Paseo de Bicol .hop polka .heel and toe .pansayaw 92 .gallop .chasing step 2.cut step . Kasanayang Panritmo at Sayaw 1.gallop .polka .touch step .

"Norwegian Mountain March" .close step . Napahahalagahan ang kultura at damdaming inilalarawan ng sayaw 6.Polka sa nayon .1 Nasasabi ang kahalagahan ng kultura na inilalarawan ng katutubo o banyagang sayaw 5.kumbinasyon ng mga hakbang -pansayaw 4.Tiklos -Magkasuyo .brush step .3-step run .slide step .BAITANG IV 3.brush swing hop .Kunday-kunday 5. Naisasagawa ang alinman sa mga sumusunod sunod na katutubong sayaw o alinmang sayaw ng rehiyon 2/4 3/4 2/4 3/4 BAITANG V 3. Naisasagawa ang mga batayang hakbang pansayaw sa ritmong 3/4 ."Oyda" .step swing . Naisasagawa ang aliman sa mga na mga banyagang sayaw .step hop .Sua Sua ."Oh susana" . Napahahalagahan ang kultura at damdaming inilalarawan ng sayaw 5.4 Naipamamalas ng may pagmamalaki ang mga katutubong sayaw at tugtugin 93 .3 Napahahalagahan ang mga gawaing panritmo at sayaw na naglalarawan ng kultura ng bansa/rehiyon/pamayanan 5."Red River Valey" .mazurka 4."La Cucuracha" 4.Jota Zapatilla Ba Ingles . waltz ) ."Tropanka" 6.Kapiil sa munsala .brush step turn ."Varsovienne 5.1 Naisasayaw nang may damdamin ang mga katutubong sayaw ng bansa 5.masurka .Bakya Dance BAITANG VI 3. Naisasagawa ang alinman sa mga sayaw banyaga .grapevine . Naisasagawa nang may wastong interpretasyon ang ibat-ibang banyaga/katutubong sayaw .toch step . Naisasagawa ang isa o dalawa sa sumusunod na banyagang sayaw (pumili ng dalawa) .waltz .engano series (with a close/point.Carinosa .bleking step .cross waltz .2 Naipamamalas ang damdaming ipinahahahayag ng sayaw sa pamamagitan ng magandang pagindak at indayog 5.step hop . Naisasagawa ang alinman sa mga sumusunod na katutubong sayaw ."Dutch Couple Dance" . Naisasagawa nang may kasanayan ang mga batayang hakbang pansayaw at ang mga kumbinasyon nito sa ritmong 3/4 .

5 "shower service volleyball" 3.1 Above the waist 2.BAITANG IV BAITANG V BAITANG VI 5.3 Sidearm Catch right 3.1 Pagpasa at pagtanggap ng baton 1.5 Nasasabi ang kahalagahan ng kultura na inilalarawan ng katutubo/banyagang sayaw 5.4 Overhand pitching 1.6 "Cage Volleyball 3.1 Hagisang volleyball 3.7 "Set up New Comb" 1. Nakakasali sa isa o dalawang panimulang laro na nagpapaunlad sa kasanayang pangvolleyball tulad ng 3.3 Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa lundagan 1. Mga Kasanayang Pang-Isports Kasanayang Pangsoftball Baseball 1.1 Over Hand Throw 1.7 Where to field the Ball 2.1 Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayang sa takbuhan C.3 "Keep it up" 3."spike" 2.1 pagserve (underhand) 1.6 Naipapakita ang magandang pakikipagugnayan sa kapareha o kapangkat sa pagsasayaw C.1 Underhand pitching 3.2 Sidearm Throw 1.5 Velocity of the coming ball 1.2 "One bounce volleyball" 3.2 Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa relay 1.4 Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa pukulan 1.1 pataasan at palayuan 1. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa paghagis 1.6 Condition of the Ground 1.2 sling shot 3.4 pag.paggulong . Natatalakay ang mga tuntunin sa pagseserve pagpapasa at pagtotos 3. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa .3.paghagis na kailangan sa athletics 1. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa pagsalo 2. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa pitching 3.2 Below the waist 2.2.3 pagtoss (toss) 1. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa mga sumusunod: 1.4.3 Windmill pitching 3.1 ball throw for distance 4. Naipamamalas ang mga mabuting kaugaliang pakikiisa at pagka maginoo 94 . Mga Kasanayang Pang-Isports Kasanayang pang-volleyball C.4 "All volleyball 3.paglundag -pagpukol .3 Underhand Throw 1.2 pagpasa (forearm pass) 1.pagtakbo .4 Focus of the Eyes 1. Mga Kasanayang Pang-Isports Kasanayang Pang-Athletics (Track and Field) 1.

Nakasasali sa isa o dalawang panimulang laro na nagpapalakas ng mga kasanayang pang-atletics tulad ng: . Naisasagawa ng may pagiingat ang mga gawaing para sa atletics 5. patag at walang sagabal na palaruan .pagsunod sa panuto o hatol ng pinuno .malakas na sikad para sa mabilisang pagsisimula ng takbo -Wastong ayos ng katawan sa pagpukol.paggalang sa guro at kamagaral .pagtutulungan.pagsunod sa panuto/ hatol ng pinuno .iwasang magsiksikan sa palaruan ." Wheel relay" .2 Right positioning of the Bat 5.pagpapanatiling ligtas at malinis na kapaligiran 6.pangmabilisang pagtakbo .maluwag/malugod na pagtanggap ng pagkatalo at mapagkumbabang pagkapanalo . pagkamasunurin at pagkamatapat . .3 Batting Stance 5. home plate 4. Naipaliliwanag ang wastong paraan sa pagsasagawa ng mga gawaing pangathletics tulad ng: .pagsunod sa hudyat na tuntunin ng laro .4 Focus of the Eyes 5."Call race (p.5 Swinging of the Bat 5. 434 Kirchner) 4.paghihintay sa sariling pagkakataon .Three pitch Softball .Malayuang paglundag (Long Jump) 3.Sop-ball Pop-Up .paggalang sa guro at kamagaral .Home-Run Derby . Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa batting 5. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa base running 4. (body mechanics) . Naipakikita ang mga mabubuting kaugalian sa paglalaro tulad ng: . lakas ng loob.wastong pampasiglang gawain .Line Ball Pepper .pakikinig sa guro at pinuno (official). pagpipigil sa sarili.patigil sa paglalaro kapag may kidlat at kulog BAITANG VI 4. hudyat at tuntunin ng laro .walang alahas sa katawan .paghihintay sa sariling pagkakataon .Milk Cartoon Softball .2 Running from batting to 2nd base. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa fielding 6.maluwag/malugod na pagtanggap ng pagkatalo at mapagkumbabang pagkapanalo BAITANG V 5. Naipakikita ang mga pamamaraan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan "sa larong volleyball" .pagsusuring pisikal at medical sa mga manlalaro .3 Running after the Catch. Naisasagawa ang mga pamantayang pangkaligtasan at pangkalusugang pamamaraan tulad ng mga sumusunod: -malinis.pangangalaga at pagiingat sa mga kagamitang panlaro .1 Position of the fielder .1 Holding the Bat 5.6 Droppin of the Bat 6.BAITANG IV 2." Circle the bases relay" .paggamit ng angkop na sapatos at kasuotang panlaro .Tee ball 95 . from 3rd Base.pakikinig sa guro at pinuno. pagkamasigasig. 3rd base. from 2nd base and 1st base 5.1 Running from Batting to 1st Base 4.Ground ball pursuit .

walang sagabal sa palaruan 96 .angkop na kasuotang panlaro . Naisasagawa ang mga kasanayang pangkalusugan at pangkaligtasan sa "softball/ baseball" -wastong pampasiglang gawain .pagpapanatiling ligtas at malinis na kapaligiran 10.maluwag/malugod na pagtanggap ng pagkatalo at mapagkumbabang pagkapanalo .Base Running Overtake 9.paghihintay sa sariling pagkakataon . pagkamasigasig.patag at hindi matigas na palaruan .Throw Softball .pagsunod sa panuto/ hatol ng pinuno . pagkamasunurin at pagkamatapat .pangangalaga at pagiingat sa mga kagamitang panlaro .Maikling kuko ng mga kamay .pagsusuring pisikal at medikal para sa mga mag-aaral .wastong pampasiglang gawain . lakas ng loob. Naipamamalas ang mga pamantayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa larong "softball/baseball" . Naipaliliwanag ang mga batayang tuntunin sa paglalaro ng softball/baseball 8.pagpapanatiling ligtas at malinis na kapaligiran 6.paggalang sa guro at kamagaral . lakas ng loob.pakikinig sa guro at pinuno.walang alahas sa katawan habang naglalaro . pagkamasigasig. Naipamamalas ang mga kasanayang pangkalusugan .pagtigil sa paglalaro kung may kidlat at kulog BAITANG V BAITANG VI 7. hudyat at tuntunin ng laro .Team Distance Throw .Toss up . Nagagamit ang alinmang mga batayang pang-softball /baseball sa panimulang laro tulad ng : .Around the Bases . pagpipigil sa sarili. pagpipigil sa sarili.pagiwas sa pagsisiksikan at sagabal sa palaruan .pagtutulungan. pagkamasunurin at pagkamatapat .Circle Overtake .pangangalaga at pagiingat sa mga kagamitang panlaro .pagtutulungan.BAITANG IV .

2 Moving Driblbe 2. pagsalo.1 Stationary Dribble 2.4 Two Handed Overarm Pas 2. Naisasagawa nang wasto at sa ibat-ibang paraan ang mga batayang kasanayang pang-basketball gaya ng pagpasa at "pag-shoot" 5.3 Cross over Dribble 3. Naisasagawa nang wasto at sa ibat-ibang paraan ang mga batayang kasanayang pang "Basketball" gaya ng pagpasa at pagsalo 1.BAITANG IV BAITANG V BAITANG VI Kasanayang Panlaro Kasanayang Pangbasketball 1. pag-pivot at pagbuslo "shoot" 97 . pagpasa. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa pivoting 4.2 Two hand Bounce Pass 1. Nakagagawa ng iba'ibang kumbinasyon ng t pagdribble. Naisasagawa nang wasto at sa ibat-ibang paraan ang mga batayang kasanayang "pangbasketball " gaya ng pagpapatalbog talbog (Driball) 2.3 One Handed Overarm Pass 1.1 Two Hand Chest Pass 1.

"One goal Basketball" .pangangalaga at pag-iingat sa mga kagamitang panlaro ."Sideline Basketball" . pagkamasunurin at pagkamatapat .pakikinig sa guro at pinuno.pagsunod sa panuto/ hatol ng pinuno ." Half Count Three on Three" 7.pagpapanatiling ligtas at malinis na kapaligiran 98 . hudyat at tuntunin ng laro . lakas ng loob. Nagagamit ang batayang kasanayang pang-"basketball" sa mga panimulang laro (lead-up games) tulad ng ."Thirty second Goal Shot" -" Spot Shooting" .pagtutulungan. pagpipigil sa sarili." Birdie in The Cage" ." Basketball Snatch Ball" -" Three on Three" . Naipapamalas ang mga pamantayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa larong basketball ."Six Count Basketball" .paghihintay sa sariling pagkakataon . pagkamasigasig.BAITANG IV BAITANG V BAITANG VI 6.paggalang sa guro at kamag-aral .maluwag/malugod na pagtanggap ng pagkatalo at mapagkumbabang pagkapanalo ." Captain Ball" ." Clock Shooting" .End Ball" ."Five Passess" .

PAGLAHOK SA KATANGI-TANGING GAWAIN Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawaing pangkultura at pampalakasan 1.Palosebo . Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawing pangkultura tulad ng laro ng lahi at pampalakasan na sumusunod sa mga tuntuning pangkaligtasan Hal. Naipapakita ang mga gawaing pampaaralan sa pangkat sa pagsasagawa ng laro o sayaw sa araw ng palabas 3.Sungka .Dama . Nakakasali sa alinmang mga gawaing pampaaralan tulad ng intramurals at field day 2.Kadang-Kadang . Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawing pangkultura tulad ng isa o dalawang katutubong sayaw ng rehiyon at pampalakasan na sumusunod sa mga tuntuning pangkaligtasan .Luksong Tinik BAITANG V IV.Bagol-Bagol .Tumbang Preso . Nasasabi ang pangkalinangang kahalagahan na dulot ng sayaw at laro 4.Biks-Biks . PAGLAHOK SA KATANGI-TANGING GAWAIN Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawaing pangkultura at pampalakasan 1.Patintero . Nakakasali sa alinman mga gawaing pampaaralan tulad ng intramurals at field day 2.: ."Skipping Rope" (Isahan.BAITANG IV IV.Sack Race . Naipapakita ang mga gawaing pampaaralan sa pangkat sa pagsasagawa ng laro o sayaw sa araw ng palabas 3.cheering festival/competition . Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawing pangkultura tulad ng laro ng lahi at pampalakasan na sumusunod sa mga tuntuning pangkaligtasan Hal. Nakakasali sa alinman mga gawaing pampaaralan tulad ng intramurals at field day 2. Dalawahan. Nasasabi ang pangkalinangang kahalagahan na dulot ng sayaw at laro 4.Shatong . Nasasabi ang pangkalinangang kahalagahan na dulot ng sayaw at laro 4.Tug of War 1. PAGLAHOK SA KATANGI-TANGING GAWAIN Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawaing pangkultura at pampalakasan BAITANG VI IV.pang-isports a) volleyball b) basketball c) baseball/softball 99 . Maramihan .: . Naipapakita ang mga gawaing pampaaralan sa pangkat sa pagsasagawa ng laro o sayaw sa araw ng palabas 3.

. 5.mababang pagluksu-lukso/pagkandirit/ atbp. o pang isports 9. Naisasagawa ng wasto ang mga kilos lokomotor na may ibat-ibang bilis tulad ng: .katamtamang pagkandirit/pagtakbo/pagluksu-lukso atbp.pag-iskape (galloping) .pagtakbo (running) .katamtamang diing pagtakbo .paglakad (walking) . . 7.pakaliwang pag-iskape/pagpapadulas/atbp. 6. Naisasagawa nang wasto ang ibatibang kilos lokomotor nang may ibat-ibang lakas/diin. 4.pagpapadulas (sliding) . . Naisasagawa ng wasto ang mga kilos lokomotor ng may ibat-ibang antas tulad ng: .pagkandirit (hopping) .paurong na paglakad/pagkandirit/atbp. Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor ng may ibat-ibang direksyon tulad ng: . Nasasabi ang ibat-ibang kilos lokomotor 2. Naisasagawa ang ibat-ibang kilos lokomotor tulad ng .pagluksu-lukso (skipping) 3. .katamtamang paglundag/pagigpaw/atbp. Naisasagawa ang mga wastong pag-iingat sa pagsasagawa ng mga kilos lokomotor 100 .mabigat na paglundag .mabilis na pagkandirit/pagiskape/atpb.paglukso/paglundag/pagtalon (jumping) . atbp.BATAYANG KASANAYAN SA PAGKILOS EDUKASYON SA PAGPAPALAKAS NG KATAWAN Ikatlong Baitang Nagkakaroon ng sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa pagkilos Mga Kasanayang lokomotor 1.pasulong na pagtakbo/paglundag atbp. panggawain.pag-igpaw (leaping) .mataas na pagtalon/pagkandirit/atbp. paligsahan.magaang pag-iskape. tulad ng: . Naipaliliwanag ang mga payak na tuntunin sa wastong pagsasagawa ng ibat-ibang kilos lokomotor 8. .mabagal na pagigpaw/paglakad/pagiskape atbp. . Naisasagawa ang mga kilos lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa awit/tugma/dula o tula o paggagad ng mga kilos ng hayop.

pagbaluktot .parihaba Naipakikita ang ibat-ibang kiolos di-lokomotor nang may direksyon tulad ng: .pag-unat.pabilog .malakas na pagtulak/paghila. tulad ng: . .pakaliwa na ibaluktot ang katawan Nagagamit ang mga kilos di-lokomotor sa pagbibigay-kahulugan sa mga awit tugma. tulad ng: .pag-imbay Naipakikita ang ibat-ibang kilos di-lokomotor ng may antas.paghila .parisukat .magaan/mahinang pagtulak/pahila . atbp.katamtamang taas ng pag-unat/pag-imbay/atbp. atbp.pasulong na ibaluktot ang katawan . Naipakikita ang ibat-ibang kilos di-lokomotor ng may hugis tulad ng: .pag-indayog. .mababang pag-indayog/pag-ikot.katamtamang bilis na pag-indayog/pag-imbay/mabagal na pagtulak/pagpila/atbp Naipakikita ang ibat-ibang kilos di-lokomotor nang may lakas.katamtamang lakas ng pag-tulak/paghila .Mga Kasanayang Di-Lokomotor (axial movements) Nasasabi ang mga kilos di-lokomotor Naisasagawa ng wasto ang mga kilos di-lokomotor.pagtulak.paurong na ibaluktot ang katawan . o tula o paggagad sa mga kilos gawaing pangkalikasan at pang-isports Halimbawa: Tula -“ Ang puno ng kawayan” 101 .patatsulok . dula. tulad ng: . .mataas na pagunat/pagtulak/pagindayog atbp. Naipakikita ang ibat-ibang kilos di-lokomotor nang may bilis tulad ng mabilis na pag-pihit/pag-ikot atbp.pakanan na ibaluktot ang katawan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful