MAKABAYAN

(E D U K A S YO N S A P A G P A P A L A K A S N G KATAWAN )
79

MGA INAASAHANG BUNGA

MITHIIN: Nakapagtatamo ng kaukulang antas ng kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng mga gawaing pangkatawan, nakapagsasagawa ng mga batayang kilos nang may kasanayan, mga kaugaliang pangkalusugan at pangkaligtasan kaugnay ng mga gawaing pangkatawan; nakapagpapakita ng kanais-nais na kasanayang pangsosyal at wastong saloobin at pagpapahalaga sa laro, himnasyo, sayaw at sa katutubong kultura

Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang, nagkakaroon ang mga bata ng sapat na kakayahan sa pagpapaunlad ng kaangkupang pisikal; nakapagsasagawa ng mga kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor, dalawang stunts at gawaing panghimnasyo, pagsasagawa ng isang ehersisyo sa balance beam at horizontal bar o ladder, at mga gawaing ginagamitan ng mga kasangkapang pangkamay nang isahan, dalawahan at pangkatan ayon sa ritmo; nakapagpapakita ng batayang kasanayan sa baseball/softball at basketball; at nakalalahok sa mga katutubo at banyagang sayaw at laro. Pakatapos ng Ikalimang Baitang, patuloy na nagpapaunlad ang mga bata ng wastong tikas at tindig upang mapanatili ang kaangkupang pisikal; nakapagsasagawa ng mga kilos lokomotor at di-lokomotor, isa o dalawang stunts at gawaing panghimnasyo, katutubong laro at sayaw; at nakapagpapakita ng mga batayang kasanayan sa volleyball. Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang, nagkakaroon ang mga bata ng kakayahang mapaunlad ang tindig/tikas ng katawan at kaangkupang pisikal; nakapagsasagawa ng isa o dalawang stunts, gawaing panghimnasyo at gawaing ginagamitan ng mga kasangkapang pangkamay ayon sa ritmo; nakapagpapakita ng mga batayang kasanayan sa atletiks; at nakalalahok sa mga katutubong sayaw at laro.

80

Wastong Tikas/Tindig at Kaaya-ayang Ayos ng Katawan I. Naisasagawa ang mga gawaing nakatutulong sa lalong pagpapaunlad ng wastong tindig Halimbawa: .sa pag-akyat at pagbaba sa hagdanan . ayos at tikas ng katawan Halimbawa: .Plumbine Test 3.EDUKASYON SA PAGPAPALAKAS NG KATAWAN BAITANG IV l. Natataya ang antas ng sariling tindig. Pagpapaunlad ng Kaangkupang Pisikal 1. Natutukoy ang mga kahinaan sa wastong tikas ng katawan ayon sa kinalabasan ng pagtataya 2.sa pagdadala ng mga kagamitan sa pag-aaral . KAKAYAHAN SA PANGANGASIWA NG KATAWAN Nagkakaroon ng sapat na kakayahan sa pangangasiwa ng katawan A.sa pakikipag-usap nang nakaupo o nakatayo .sa pag-abot sa mataas na bagay 2. KAKAYAHAN SA PANGANGASIWA NG KATAWAN Nagkakaroon ng sapat na kakayahan sa pangangasiwa ng katawan A.sa pag-abot sa mataas na bagay 2. Naisasagawa ang mga gawaing nakatutulong sa pagpapaunlad ng wastong tindig Halimbawa: .sa pag-akyat at pagbaba sa hagdanan .Plumbine Test 3. Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng Physical Fitness Test (PFT) patayong paglundag (standing long jump) bangon-higa (curl-ups) paupong pagbaluktot ng katawan (sit and reach) "Chair table push-ups" " 15-minute run or Step Test" 81 .sa pag-upo sa iba'ibang uri ng upuan t .sa pagdadala ng mga kagamitan sa pag-aaral .sa pakikipag-usap nang nakaupo o nakatayo . ayos at tikas ng katawan Halimbawa: .sa pag-upo sa iba'ibang uri ng upuan t . KAKAYAHAN SA PANGANGASIWA NG KATAWAN Nagkakaroon ng sapat na kakayahan sa pangangasiwa ng katawan A. Natutukoy ang kalakasan at kahinaan sa kaangkupang pisikal ng katawan ayon sa kinalabasan ng pagtataya BAITANG VI l. Natutukoy ang mga kahinaan sa wastong tikas ng katawan ayon sa kinalabasan ng pagtataya BAITANG V l. Wastong Tikas/Tindig at Kaaya-ayang Ayos ng Katawan I. Natataya ang antas ng sariling tindig.

sipa .paglakad nang nakatapak na tumunton sa dalawang magkapantay na guhit .pagtingala at pagyuko (forward head) pagkapike (knock knees) .pagpapagulong ng bote sa talampakan pag-iisod ng paa hindi pantay na .pagpapagulong ng bote sa talampakan pag-iisod ng paa hindi pantay na .Wing Stretcher pag-unat ng mga braso na pataas o patalikod BAITANG V 4. nang may kapareha at nang may kasama sa pangkat.salisihang pagdadala/ balikat (uneven pagbibitbit ng mabigat shoulders) na bagay sa dalawang kamay .pagtingala at pagyuko (forward head) pagkapike (knock knees) . o kaya ay paglakad na tumutuntun sa dalawang magkalapit na tuwid na guhit nakaungos na ulo . Naisasagawa ang mga gawaing nagwawasto sa mga kahinaang nauukol sa tikas ng katawan Halimbawa: flatfootedness . Naisasagawa ang mga wastong gawain na nagpapaunlad ng kaangkupang pisikal Halimbawa: pagpapalakas ng cardio vascular endurance pagpapalakas ng binti pagpapalakas ng braso .pagpulot ng paa sa (talpak na paa) holen .paglakad na ang mga daliri sa paa ay nakaturong paharap o paloob.ehersisyong salisihang pagtataas ng dalawang balikat pagkahukot (round upper back) .pagpulot ng paa sa (talpak na paa) holen . Naipakikita ang wastong pangangalaga ng iba'ibang bahagi ng katawan t habang nagsasagawa ng kilos sakang (bowlegged) sakang (bowlegged) .Wing Stretcher pag-unat ng mga braso na pataas o patalikod BAITANG VI 3.pagbabaras 5. Naisasagawa ang mga gawaing nagwawasto sa mga kahinaang nauukol sa tikas ng katawan Halimbawa: flatfootedness .paglakad nang nakatapak na tumutuntun sa dalawang magkapantay na guhit .luksong lubid . Naikikilos ang katawan nang nag-iisa.jogging .aerobics .paglakad na ang mga daliri sa paa ay nakaturong paharap o paloob. o kaya ay paglakad na tumutunton sa dalawang magkalapit na tuwid na guhit 82 6.BAITANG IV 4. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng kaangkupang pisikal 4. nakaungos na ulo .ehersisyong salisihang pagtataas ng dalawang balikat pagkahukot (round upper back) .salisihang pagdadala/ balikat (uneven pagbibitbit ng mabigat shoulders) na bagay sa dalawang kamay .

Naipaliliwanag ang kahalagahan ng kaangkupang pisikal 4. Pagpapaunlad ng Kaangkupang Pisikal 1. Naipakikita ang wastong pangangalaga ng iba'ibang bahagi ng katawan habang t nagsasagawa ng kilos * B.BAITANG IV nakausling tiyan (protruding abdomen) . Naipakikita ang wastong pangangalaga ng iba'ibang bahagi ng katawan habang t nagsasagawa ng kilos * B. Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng Physical Fitness Test (PFT) patayong paglundag (standing long jump) bangon-higa (curl-ups) paupong pagbaluktot ng katawan (sit and reach) "Pull ups/Flexed Arm Hang" "15 . Pagpapaunlad ng Kaangkupang Pisikal 1.paglakad sa pagitan ng dalawang silya na ang mga likod ay magkalapit ng ilang dali lamang nakausling tiyan (protruding abdomen) BAITANG V . Naisasagawa ang mga wastong gawain na nagpapaunlad ng kaangkupang pisikal ________ * Isinasanib sa lahat ng aralin 5. Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng Physical Fitness Test (PFT) patayong paglundag (standing long jump) bangon-higa (curl-ups) paupong pagbaluktot ng katawan (sit and reach) "Pull ups/Flexed Arm Hang" "15-minute run or Step Test” * Isinasanib sa lahat ng aralin 2.paglakad sa pagitan ng dalawang silya na ang mga likod ay magkalapit ng ilang dali lamang BAITANG VI 5. Natutukoy ang kalakasan at kahinaan sa kaangkupang pisikal ng katawan ayon sa kinalabasan ng pagtataya 3. Natutukoy ang kalakasan at kahinaan sa kaangkupang pisikal ng katawan ayon sa kinalabasan ng pagtataya 3.minute run or Step Test 2. Naisasagawa ang mga wastong gawain na nagpapaunlad ng kaangkupang pisikal 83 . Naipaliliwanag ang kahalagahan ng kaangkupang pisikal 4.

BATAYANG KASANAYAN SA PAGKILOS Nagkakaroon ng sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa pagkilos A. tulad t ng: . Naisasagawa nang wasto ang mga kumbinasyong kilos lokomotor nang may iba'ibang t bilis. Mga Kasanayang Lokomotor 1.Takbong Kabayo 5.pagiskape at pag-imbay ng kamay . Nagagamit ang kilos lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa isa o dalawang awit. paligsahan at isports Halimbawa: Awit na may kilos . Naipakikita ang wastong pangangalaga ng iba'ibang bahagi ng katawan t habang nagsasagawa ng kilos. dula at tula o paggagad ng mga kilos ng hayop. nang may kapareha at nang may kasama sa pangkat. tugma.pagbabaras 5.mabilis na pagtakbo . Naipakikita ang wastong pangangalaga ng iba'ibang bahagi ng katawan t habang nagsasagawa ng kilos.mabagal na pagtakbo II.Pag-"rebound" ng bola sa "basketball" Kilos Hayop . Naikikilos ang katawan nang nag-iisa. BATAYANG KASANAYAN SA PAGKILOS Nagkakaroon ng sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa pagkilos A.* II.BAITANG IV Halimbawa: pagpapalakas ng (cardio vascular endurance) pagpapalakas ng binti pagpapalakas ng braso luksong lubid jogging aerobics .* 6.pagkandirit habang sumisipa ang isang paa 84 .sipa . Mga Kasanayang Lokomotor 1. Naikikilos ang katawan nang nag-iisa. BATAYANG KASANAYAN SA PAGKILOS Nagkakaroon ng sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa pagkilos A.katamtamang bilis ng pagtakbo .pagbabaras Halimbawa: BAITANG V BAITANG VI pagpapalakas ng (cardio vascular endurance) pagpapalakas ng binti pagpapalakas ng braso luksong lubid jogging aerobics .* 6. nang may kapareha at nang may kasama sa pangkat.sipa .Pagbubunot ng sahig Pang-isports . Mga Kasanayang Lokomotor 1. gawain.* II. Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba'ibang bilis.Paruparong bukid Panggawain . tulad ng: .

takbong kabayo . tulad ng: mabilis . Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba'ibang t bilis. Nagagamit ang mga kumbinasyon na kilos lokomotor at di-lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa isa o dalawang awit.pasulong na paglakad/pagtakbo/ paglukso/atbp.takbong aso mabagal . tulad ng: . Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba'ibang t diin/lakas.takbong usa katamtamang bilis .pakanan na pagkandirit/ pag-igpaw/pag-iskape/ atbp.pag-ilag sa papalapit na aso 4. .mabigat na paglakad .lakad pagong .2 gawain na may ritmo 3.1 mga laro at relay 2. . paggawain.katamtamang bigat ng paglakad . kilos na lokomotor nang may iba' t ibang direksyon.paurong na pagkandirit/pagluksolukso/pag-iskape/atbp. Nagagamit ang mga kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor sa isa o dalawang gawain na may payak na ritmo at may kaugnay sa ritmo 2.Bakya Mo Neneng Kilos ng Hayop . tulad ng: . dula at tula o paggagad ng mga kilos ng hayop.pakaliwang pag-iskape/ pagpapadulas iskape/atbp. Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba'ibang t direksyon.biglaang pagkulog at pagkidlat . tulad ng: .takbong bibe BAITANG V 2.pakaliwang paglakad/pagtakbo/ paglukso/atbp.katamtamang taas na pag-igpaw/ paglukso/paglundag/pagtalon .mataas na pag-igpaw/paglukso/ paglundag/pagtalon .pakanang paglakad/ pagtakbo/paglukso/atbp.magaang na paglakad 4.Pagpipinta 5. Naisasagawa nang wasto ang mga kilos na lokomotor nang may iba' t ibang antas. . 3. Naisasagawa ang mga kilos lokomotor na may wastong pag-iingat BAITANG VI 2. Nagagamit ang mga kilos lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa isa o dalawang awit.lundag kuneho .pasulong na pagkandirit/ pag-igpaw/pag-iskape/ atbp. tugma.mababang pag-igpaw/paglukso/ paglundag/pagtalon 85 . . tulad ng: .Pag-"Spike"ng bola Gawain . paligsahan at pang-isports 3. tulad ng: .BAITANG IV 2. tulad ng: . . paligsahan at isports Halimbawa: Awit . tugma. 4.Lakad ng Ahas Sports .paurong na paglakad/pagtakbo/ paglukso/atbp. dula at tula o paggagad ng mga kilos ng hayop. gawain. Nakalilikha ng kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor sa pagpapakita sa paglutas ng mga suliranin. Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba'ibang t direksyon.

4 pag-indayog. t di-lokomotor nang may antas. Naipakikita ang mga kilos di-lokomotor nang may iba'ibang lakas/diin. pag-imbay 2.pakaliwa na ibaluktot ang katawan 86 BAITANG VI .mataas na pag-unat/pagbaluktot/atbp. . tulad ng: . Naipakikita ang mga kilos di-lokomotor nanag may iba'ibang hugis tulad ng: t .pabilog . Naisasagawa ang mga kilos lokomotor na may wastong pag-iingat BAITANG V B. tulad ng: .3 pagpihit.katamtamang bilis na pag-indayog/ pag-imbay/atbp . di-lokomotor nang may iba'ibang bilis tulad ng: t .katamtamang taas na pag-unat/ pagbaluktot/atbp .patatsulok .paurong na ibaluktot ang katawan .mabigat/malakas na paglukso/ paglundag/pagtalon . pagbaluktot 1.parisukat . Naipakikita ang iba'ibang kilos di-lokot motor nang may direksyon.parihaba 7.mabagal na pag-indayog/pagpihit/atbp. 5. Naipakikita ang mga kilos.magaan/mahinang pagtulak/paghila . tulad ng: 1.2 pagtulak. Naipakikita ang mga iba'ibang kilos.pakanan na ibaluktot ang katawan . Naisasagawa nang wasto ang mga kilos di-lokomotor.BAITANG IV 5.mabilis na pagpihit/pag-ikot/atbp .pasulong na ibaluktot ang katawan . tulad ng t . paghila 1.katamtamang lakas na pagtulak/ paghila 6. pag-ikot 1.magaan/mahinang paglukso/ paglundag/pagtalon 6.1 pag-unat.mababang pag-unat/pagbaluktot/atbp 4. tulad ng: . Naisasagawa nang wasto ang mga kilos na lokomotor nang may iba' t ibang diin/lakas. Mga Kasanayang Di-Lokomotor (Axial) 1. Nasasabi ang mga kilos di lokomotor 3.katamtamang lakas na paglukso/ paglundag/pagtalon .

Kasanayan sa Paggamit ng mga Kasangkapang Pangkamay at Aparato 1. patpat at bangko nang naayon sa direksyon . Nagagamit nang wasto ang alinmang dalawang kasangkapang pangkamay at aparato tulad ng bola.pakanan 4. may kapareha. binbag.katamtamang taas .mataas 2. may kapangkat 3. Nakatutuklas ng iba'ibang kilos na gumat gamit ng kasangkapang pangkamay nang isahan. Nagagamit nang wasto ang iba' ibang t kasangkapang pangkamay at aparato nang naaayon sa hugis .mababa . Naisasagawa ang iba'ibang kilos na gumagamit t ng mga nagamit nang kasangkapang pangkamay ayon sa ritmo 2.pakaliwa .pakaliwa . Nagagamit nang wasto ang iba pang dalawang kasangkapang pangkamay at aparato tulad ng bola.pakanan 4. 3.mataas 2. 3. di-lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa isa o dalawang awit.pababa .pasulong .pasigsag . dula at tula o paggagad sa mga kilos BAITANG VI B. binbag.mababa .atbp.pasulong . Kasanayan sa Paggamit ng mga Kasangkapang Pangkamay at Aparato 1. patpat at bangko nang naaayon sa antas .mabigat/malakas .pabilog . Naisasagawa ang mga kilos na ginagamitan ng kasangkapang pangkamay/aparato nang may pag-iingat* C. binbag. Nagagamit nang wasto ang alinmang dalawang kasangkapang pangkamay at aparato tulad ng bola.paitaas . Nagagamit nang wasto ang iba pang dalawang kasangkapang pangkamay at aparato tulad ng bola.paitaas . Kasanayan sa Paggamit ng mga Kasangkapang Pangkamay at Aparato 1.pabilog .paurong .BAITANG IV BAITANG V 8.katamtamang lakas 87 C.pasigsag .atbp.pababa . Nagagamit nang wasto ang iba pang dalawang kasangkapang pangkamay at aparato tulad ng bola.paurong . binbag. patpat at bangko nang naayon sa direksyon . Naisasagawa ang mga kilos na ginamitan ng kasangkapang pangkamay/aparato nang may pag-iingat* . Nagagamit ang mga kilos.katamtamang taas . Nagagamit nang wasto ang iba' ibang t kasangkapang pangkamay at aparato nang naaayon sa hugis . patpat at iba pa nang ayonsa lakas/diin . tugma. patpat at bangko nang naaayon sa antas . binbag.magaan/mahina .

Naisasagawa ang mga panimulang kasanayang panghimnasyo . Mga Kasanayang Panghimnasyo/"Stunts" at mga Gawaing Sumusubok sa Sariling Kakayahan.tuck position III.pike position .knee raising .half-knee stand III. MGA KATANGI-TANGING KAKAYAHAN AT KASANAYAN Natatamo ang sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga katangi-tanging kakayahan at kasanayan A.pike position .side scale .long sitting position . MGA KATANGI-TANGING KAKAYAHAN AT KASANAYAN Natatamo ang sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga katangi-tanging kakayahan at kasanayan A. MGA KATANGI-TANGING KAKAYAHAN AT KASANAYAN Natatamo ang sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga katangi-tanging kakayahan at kasanayan A.forward lunge . Naisasagawa ang mga kilos na ginagamitan ng kasangkapang pangkamay/aparato nang may pag-iingat* BAITANG VI III. 1. Nakatutuklas ng iba' ibang kilos na t gumagamit ng kasangkapang pang-kamay nang isahan. Mga Kasanayang Panghimnasyo/"Stunts" at mga Gawaing Sumusubok sa Sariling Kakayahan. may kapareha.prone leaning rest .tuck position 88 .half-knee stand .front scale .side leaning rest . Naisasagawa ang iba'ibang kilos na t gumagamit ng kasangkapang pangkamay at aparato ayon sa ritmo 7. Mga Kasanayang Panghimnasyo/"Stunts" at mga Gawaing Sumusubok sa Sariling Kakayahan.BAITANG IV BAITANG V 5.head twisting .supine leaning rest .prone leaning rest .head bend forward/backward . Naisasagawa ang mga batayang kasanayang panghimnasyo .folded position . Naisasagawa ang mga batayang kilos at panimulang kasanayang panghimnasyo .front scale . may kapangkat 6.leg raising . 1. 1.trunk bending/forward/sideward/ right/left .

Halimbawa: Three man Pyramid Variations d. Repeat (a) with the L foot -ct 1-4 c. pagkalisto. arms upward ct.32 cts. 1 Step L forwared and do a front scale . 3 . Kalestenics ng lahi Figure 1-III 3. Naisasagawa ang isa o dalawang payak na ehersisyo na gumagamit ng panimulang kasanayang panghimnasyo Halimbawa: a) Half-knee stand on R Extend L leg sideward Return to first position Stand BAITANG VI 2. Naisasagawa ang alinman sa mga pang-isahang "stunts" nang ayon sa panuto Halimbawa: "Jack Knife" "Front Seat Support" .ct. Naipakikita ang mga kaugaliang pagtutulungan.ct 2-3 Position .ct. 1 Touch left toe forward arms sideward . lakas. Naisasagawa ang isa o dalawang payak na ehersisyo na gumagamit ng panimulang kasanayang panghimnasyo Halimbawa: 1. 3 Position . 4 b) Repeat all. pakikiisa. 2.BAITANG IV 2. 2 Return to first position .ct 2 . 4 b) Repeat all using the Opposite foot cts 1. pakikiisa.pamumuno pagkalisto at pagiging responsable sa pagsasagawa ng isa o dalawahang piramid. at kalambutan ng katawan sa pagsasagawa ng alinman sa pandalawahang "stunts" BAITANG V 2.ct.ct -4 b. 1 . Naisasagawa ang isa o dalawang payak na ehersisyo na gumagamit ng panimulang kasanayang panghimnasyo Halimbawa: a. Naisasagawa ang alinman sa mga pang-isahang "stunts" ng ayon sa panuto Halimbawa: "Circular rope skip" "walk through" 89 4. Naipapakita ang coordinasyon. a) Raise left knee in front. Kalestenics ng lahi Review figures I-III Teach figures IV-VIII 3. Step R forward .ct.4 2. Naisasagawa ang alinman sa mga pang isahang "stunts" nang may panimbang Halimbawa: "Balance Jump" "Balance Seat" 4.ct. Naipapakita ang kaugaliang pagtutulungan. Execute a V seat with balance and correct form 3. at pagiging responsable sa pagsasagawa ng isa o dalawahang ( pyramid) Halimbawa: Three man Pyramid Variations Four-or-Five man Pyramid Halimbawa: "Stoop and Stretch" "Churn the Butter" "Rocker" "Toe Toucher 4.ct. left and right alternately . Repeat (a) and (b) -ct 1-8 . pamumuno.ct.

Halimbawa: BAITANG V 5.Gymnastic for Girls by F.Gymnastic for Girls by F. 121 . Naisasagawa ang alinmang pandalawahang "stunts" nang may koordinasyon Halimbawa: "Seat balance" "Leg Dip" "Wheel Borrow" . Nasusunod ang mga pamantayan sa pagkilos sa pagsasagawa ng mga gawaing panghimnasyo. Nakasusunod sa mga wastong tuntuning pangkaligtasan sa pagsasagawa ng mga gawaing panghimnasyo 7. Naisasagawa ang alinmang pangmaramihang "stunts" na nagpapaunlad ng koordinasyon. Naipapakita ang tiwala sa sarili habang nagsasagawa ng mga "stunts" 7. Halimbawa: "Merry Go Round" "Skin the Snake" 6."Chair Push Up" Lakas ng kalamnan ng tiyan "Scissors" Lakas ng hita at binti-"Double Knee Flexion and extension 8. 121 . Naisasagawa ang alinmang pandalawahang "stunts" na nagpapaunlad ng coordinasyon Halimbawa: "Tandem Bicycle" BAITANG VI 5. Naisasagawa ang alinmang sa mga "stunts" na may uring paggulong at pang"tumbling" Halimbawa: "Forward Roll" "Backward Roll" "Shoulder Roll" 7. Aquino 90 .Laging iyuko (tuck) ang ulo at idikit ang baba sa dibdib kapag pinagugulong (performing roles) ang katawan upang maiwasan ang sakuna sa leeg 6. Naisasagawa ng may kasanayan ang wastong pag-akyat at pagbaba sa "Balance Beam" (See Specification of p.BAITANG IV 5.Nagsasagawa ng gawaing pampasigla (warm-up) . Aquino 8. R. Naisasagawa ang alinmang pangmaramihang "stunts" na nagpapaunlad ng koordinasyon Halimbawa: "Tandem Bicycle" 6. Nakasusunod sa mga panuto sa pagsasagawa ng "stunts" na nagpapaunlad ng lakas Halimbawa: Lakas ng bisig. R. Naisasagawa ng may kasanayan ang wastong pag-akyat at pagbaba sa "Balance Beam" (See Specification of p.

Paggamit ng alalay o "spotters" BAITANG VI 9. Nakasusunod sa mga wastong tuntunin pangkaligtasan sa pagsasagawa ng mga "Stunts" "Rolls" at "Tumbling" Halimbawa : .laging iyuko (tuck) ang ulo at idikit ang baba sa dibdib kapag pinagugulong 91 . kontrol at koordinasyon Halimbawa: a.nagsasagawa ng gawaing pampasigla (warm-up) . Paglakad sa "Balance Beam" 10. kontrol at koordinasyon Halimbawa: a.pag-swing sa baras paglipat-lipat sa horizontal ladder 11. Nasusunod ang mga pamantayan sa pagkilos sa pagsasagawa ng mga gawaing panghimnasyo Halimbawa: .BAITANG IV BAITANG V 9. Step left forward and raise right leg backward and arms sideward 10. raise left leg in front toes pointing forward. pagtitiwala sa sarili. Naisasagawa ang wastong pagbitin sa "horizontal bar" o "horizontal ladder" Halimbawa: . Step right foot forward.Paggamit ng kutson o mattress . pagtitiwala sa sarili. Naisasagawa ang isa o dalawang ehersisyo gawain sa "Balance Beam" nang may panimbang.pagbitin sa baras na gumagamit ng ibat-ibang uri ng grip . Naisasagawa ang isa o dalawang ehersisyo gawain sa "Balance Beam" nang may panimbang. arms upward b. Nasusunod ang mga pamantayan sa pagsasagawa ng mga gawaing panghimnasyo Halimbawa: Nagsasagawa ng gawing pampasigla (warm-up) Palaging ipasok ang ulo at ilapit ang baba sa dibdib kung nagsasagawa ng paggulong at "Tumbling" upang maiwasan ang sakuna sa leeg 11.

Kasanayang Panritmo at Sayaw 1.kumbinasyon ng mga hakbang .koritte .pansayaw 92 . Naisasagawa ang alinman sa mga sumusunod na katutubong sayaw .skip . Naipapakita ang tiwala sa sarili samantalang nagsasagawa ng mga "stunts" "rolls" at "tumbling" * BAITANG VI 12.touch step .heel and toe polka .habanera .4 step turn .alinmang katutubong sayaw sa rehiyon/ pamayanan na may parehong kahirapan sa ritmong 2/4 at 3/4 * isinasanib sa lahat ng aralin 13.grapevine . Naisasagawa nang may kasanayan ang mga batayang posisyon ng mga kamay at paa sa pagsayaw B.step swing .gallop .cut step . Nakapagbibigay at nakatatanggap ng makabuluhang pagpuna sa mga sariling kilos at ng mga kapangkat * B.Surtido norte .BAITANG IV BAITANG V 12.gallop .slide step .paggamit ng kutson o mattress -paggamit ng spotters o alalay 13. Nakasusunod sa mga wastong tuntuning pangkaligtasan sa pagsasagawa ng mga "stunts" "rolls" at "tumbling" Halimbawa: . Naisasagawa ng may kasanayan ang mga batayang hakbang pansayaw at ang mga kumbinasyon nito sa ritmong 2/4 .polka .contraganza . Naisasagawa ang mga batayang hakbang pansayaw sa ritmong 2/4 (new dance steps) .heel and toe . Naisasagawa ang mga batayang hakbang pansayaw sa ritmong 2/4 (new dance steps) 2. Kasanayang Panritmo at Sayaw 1.brush step .two stop turn . Nakapagbibigay at nakatatanggap ng makabuluhang pagpuna sa mga sariling kilos at ng mga kapangkat B.heel and toe polka . Kasanayang Panritmo at Sayaw 1.chasing step 2. Nagagamit nang may kasanayan ang mga batayang posisyon ng mga kamay at paa sa pagsasagawa ng mga hakbang pangsayaw ( na natututunan sa mga nakaraang taon baitang) 2.close step .polka turn .bleking .change step .hop polka .chasing steps .Paseo de Bicol .change step .

2 Naipamamalas ang damdaming ipinahahahayag ng sayaw sa pamamagitan ng magandang pagindak at indayog 5.BAITANG IV 3."Dutch Couple Dance" .Kapiil sa munsala ."Norwegian Mountain March" .step hop .Sua Sua . Naisasagawa nang may wastong interpretasyon ang ibat-ibang banyaga/katutubong sayaw .3-step run .Jota Zapatilla Ba Ingles . Naisasagawa ang isa o dalawa sa sumusunod na banyagang sayaw (pumili ng dalawa) .brush step turn ."Oh susana" .4 Naipamamalas ng may pagmamalaki ang mga katutubong sayaw at tugtugin 93 .3 Napahahalagahan ang mga gawaing panritmo at sayaw na naglalarawan ng kultura ng bansa/rehiyon/pamayanan 5."Oyda" . Naisasagawa nang may kasanayan ang mga batayang hakbang pansayaw at ang mga kumbinasyon nito sa ritmong 3/4 .Bakya Dance BAITANG VI 3. Napahahalagahan ang kultura at damdaming inilalarawan ng sayaw 5.kumbinasyon ng mga hakbang -pansayaw 4."Varsovienne 5.slide step .waltz .step hop . Napahahalagahan ang kultura at damdaming inilalarawan ng sayaw 6.Polka sa nayon .1 Nasasabi ang kahalagahan ng kultura na inilalarawan ng katutubo o banyagang sayaw 5.engano series (with a close/point.close step .brush step .Kunday-kunday 5.cross waltz . Naisasagawa ang alinman sa mga sumusunod sunod na katutubong sayaw o alinmang sayaw ng rehiyon 2/4 3/4 2/4 3/4 BAITANG V 3.step swing . Naisasagawa ang alinman sa mga sayaw banyaga . Naisasagawa ang alinman sa mga sumusunod na katutubong sayaw .grapevine ."Red River Valey" . Naisasagawa ang mga batayang hakbang pansayaw sa ritmong 3/4 .Tiklos -Magkasuyo ."Tropanka" 6.masurka ."La Cucuracha" 4.bleking step .toch step . Naisasagawa ang aliman sa mga na mga banyagang sayaw .Carinosa .brush swing hop . waltz ) .mazurka 4.1 Naisasayaw nang may damdamin ang mga katutubong sayaw ng bansa 5.

3 Underhand Throw 1.2 Sidearm Throw 1. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa pagsalo 2.1 ball throw for distance 4.2 pagpasa (forearm pass) 1.6 "Cage Volleyball 3.6 Naipapakita ang magandang pakikipagugnayan sa kapareha o kapangkat sa pagsasayaw C.1 Hagisang volleyball 3. Nakakasali sa isa o dalawang panimulang laro na nagpapaunlad sa kasanayang pangvolleyball tulad ng 3.1 pataasan at palayuan 1.3 pagtoss (toss) 1.5 Nasasabi ang kahalagahan ng kultura na inilalarawan ng katutubo/banyagang sayaw 5."spike" 2.7 "Set up New Comb" 1.3 Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa lundagan 1.1 pagserve (underhand) 1. Natatalakay ang mga tuntunin sa pagseserve pagpapasa at pagtotos 3.BAITANG IV BAITANG V BAITANG VI 5.2.3 "Keep it up" 3.1 Over Hand Throw 1.1 Above the waist 2.paggulong . Mga Kasanayang Pang-Isports Kasanayang pang-volleyball C.7 Where to field the Ball 2.4 Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa pukulan 1.5 Velocity of the coming ball 1. Mga Kasanayang Pang-Isports Kasanayang Pang-Athletics (Track and Field) 1.1 Underhand pitching 3.pagtakbo .2 Below the waist 2.6 Condition of the Ground 1.4 pag.4 "All volleyball 3. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa mga sumusunod: 1.3.3 Sidearm Catch right 3. Mga Kasanayang Pang-Isports Kasanayang Pangsoftball Baseball 1.paglundag -pagpukol .4 Overhand pitching 1.1 Pagpasa at pagtanggap ng baton 1.5 "shower service volleyball" 3.4 Focus of the Eyes 1.1 Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayang sa takbuhan C.2 "One bounce volleyball" 3.2 sling shot 3. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa paghagis 1. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa . Naipamamalas ang mga mabuting kaugaliang pakikiisa at pagka maginoo 94 . Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa pitching 3.3 Windmill pitching 3.4.2 Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa relay 1.paghagis na kailangan sa athletics 1.

1 Running from Batting to 1st Base 4.patigil sa paglalaro kapag may kidlat at kulog BAITANG VI 4. Naisasagawa ang mga pamantayang pangkaligtasan at pangkalusugang pamamaraan tulad ng mga sumusunod: -malinis. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa fielding 6.paggalang sa guro at kamagaral . Nakasasali sa isa o dalawang panimulang laro na nagpapalakas ng mga kasanayang pang-atletics tulad ng: .pangangalaga at pagiingat sa mga kagamitang panlaro . Naisasagawa ng may pagiingat ang mga gawaing para sa atletics 5.Three pitch Softball .2 Right positioning of the Bat 5. lakas ng loob. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa base running 4. 3rd base. hudyat at tuntunin ng laro ." Wheel relay" .pakikinig sa guro at pinuno.Sop-ball Pop-Up . Naipakikita ang mga pamamaraan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan "sa larong volleyball" .3 Batting Stance 5.iwasang magsiksikan sa palaruan .walang alahas sa katawan ."Call race (p." Circle the bases relay" .pagsunod sa panuto/ hatol ng pinuno .4 Focus of the Eyes 5.paghihintay sa sariling pagkakataon .Milk Cartoon Softball .BAITANG IV 2.Home-Run Derby . from 3rd Base. (body mechanics) . .Line Ball Pepper .malakas na sikad para sa mabilisang pagsisimula ng takbo -Wastong ayos ng katawan sa pagpukol.paggalang sa guro at kamagaral . home plate 4.pakikinig sa guro at pinuno (official).3 Running after the Catch.pagsunod sa panuto o hatol ng pinuno . from 2nd base and 1st base 5. Naipakikita ang mga mabubuting kaugalian sa paglalaro tulad ng: .maluwag/malugod na pagtanggap ng pagkatalo at mapagkumbabang pagkapanalo BAITANG V 5. pagpipigil sa sarili.paggamit ng angkop na sapatos at kasuotang panlaro . patag at walang sagabal na palaruan .pagsusuring pisikal at medical sa mga manlalaro .pangmabilisang pagtakbo . Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa batting 5.5 Swinging of the Bat 5.2 Running from batting to 2nd base.maluwag/malugod na pagtanggap ng pagkatalo at mapagkumbabang pagkapanalo .6 Droppin of the Bat 6.Ground ball pursuit .pagpapanatiling ligtas at malinis na kapaligiran 6.wastong pampasiglang gawain . 434 Kirchner) 4.paghihintay sa sariling pagkakataon .1 Holding the Bat 5.Malayuang paglundag (Long Jump) 3. pagkamasunurin at pagkamatapat .pagtutulungan.pagsunod sa hudyat na tuntunin ng laro .Tee ball 95 . Naipaliliwanag ang wastong paraan sa pagsasagawa ng mga gawaing pangathletics tulad ng: . pagkamasigasig.1 Position of the fielder .

pagsusuring pisikal at medikal para sa mga mag-aaral .Base Running Overtake 9. pagpipigil sa sarili.walang alahas sa katawan habang naglalaro .Throw Softball .Maikling kuko ng mga kamay .paghihintay sa sariling pagkakataon .pagsunod sa panuto/ hatol ng pinuno .pagtigil sa paglalaro kung may kidlat at kulog BAITANG V BAITANG VI 7.angkop na kasuotang panlaro .pagtutulungan.pagpapanatiling ligtas at malinis na kapaligiran 6. lakas ng loob.wastong pampasiglang gawain .pangangalaga at pagiingat sa mga kagamitang panlaro . lakas ng loob.Toss up .walang sagabal sa palaruan 96 . Naipaliliwanag ang mga batayang tuntunin sa paglalaro ng softball/baseball 8.pangangalaga at pagiingat sa mga kagamitang panlaro .pagpapanatiling ligtas at malinis na kapaligiran 10.maluwag/malugod na pagtanggap ng pagkatalo at mapagkumbabang pagkapanalo .BAITANG IV . pagpipigil sa sarili. Naipamamalas ang mga kasanayang pangkalusugan .pagiwas sa pagsisiksikan at sagabal sa palaruan . pagkamasigasig.Team Distance Throw .patag at hindi matigas na palaruan . Naipamamalas ang mga pamantayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa larong "softball/baseball" . Nagagamit ang alinmang mga batayang pang-softball /baseball sa panimulang laro tulad ng : . pagkamasunurin at pagkamatapat . hudyat at tuntunin ng laro . Naisasagawa ang mga kasanayang pangkalusugan at pangkaligtasan sa "softball/ baseball" -wastong pampasiglang gawain . pagkamasigasig.Around the Bases .pakikinig sa guro at pinuno.Circle Overtake . pagkamasunurin at pagkamatapat .pagtutulungan.paggalang sa guro at kamagaral .

pag-pivot at pagbuslo "shoot" 97 . pagpasa. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa pivoting 4. Naisasagawa nang wasto at sa ibat-ibang paraan ang mga batayang kasanayang "pangbasketball " gaya ng pagpapatalbog talbog (Driball) 2.3 Cross over Dribble 3. Naisasagawa nang wasto at sa ibat-ibang paraan ang mga batayang kasanayang pang-basketball gaya ng pagpasa at "pag-shoot" 5.1 Two Hand Chest Pass 1. Nakagagawa ng iba'ibang kumbinasyon ng t pagdribble. pagsalo.2 Two hand Bounce Pass 1.BAITANG IV BAITANG V BAITANG VI Kasanayang Panlaro Kasanayang Pangbasketball 1.1 Stationary Dribble 2.3 One Handed Overarm Pass 1.2 Moving Driblbe 2.4 Two Handed Overarm Pas 2. Naisasagawa nang wasto at sa ibat-ibang paraan ang mga batayang kasanayang pang "Basketball" gaya ng pagpasa at pagsalo 1.

maluwag/malugod na pagtanggap ng pagkatalo at mapagkumbabang pagkapanalo .paggalang sa guro at kamag-aral . pagpipigil sa sarili."One goal Basketball" . Nagagamit ang batayang kasanayang pang-"basketball" sa mga panimulang laro (lead-up games) tulad ng . Naipapamalas ang mga pamantayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa larong basketball ." Birdie in The Cage" .pagsunod sa panuto/ hatol ng pinuno .End Ball" ." Clock Shooting" .pakikinig sa guro at pinuno." Basketball Snatch Ball" -" Three on Three" ."Five Passess" ."Six Count Basketball" .pangangalaga at pag-iingat sa mga kagamitang panlaro ." Captain Ball" . lakas ng loob." Half Count Three on Three" 7.pagpapanatiling ligtas at malinis na kapaligiran 98 .paghihintay sa sariling pagkakataon . hudyat at tuntunin ng laro .pagtutulungan.BAITANG IV BAITANG V BAITANG VI 6. pagkamasigasig."Sideline Basketball" ."Thirty second Goal Shot" -" Spot Shooting" . pagkamasunurin at pagkamatapat .

: . Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawing pangkultura tulad ng laro ng lahi at pampalakasan na sumusunod sa mga tuntuning pangkaligtasan Hal.Dama .Kadang-Kadang .Shatong .Bagol-Bagol .cheering festival/competition .Biks-Biks .Patintero . Nasasabi ang pangkalinangang kahalagahan na dulot ng sayaw at laro 4.Tumbang Preso .pang-isports a) volleyball b) basketball c) baseball/softball 99 .Palosebo . Nakakasali sa alinman mga gawaing pampaaralan tulad ng intramurals at field day 2.Sack Race . Nasasabi ang pangkalinangang kahalagahan na dulot ng sayaw at laro 4. PAGLAHOK SA KATANGI-TANGING GAWAIN Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawaing pangkultura at pampalakasan 1. PAGLAHOK SA KATANGI-TANGING GAWAIN Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawaing pangkultura at pampalakasan 1.Tug of War 1. Nasasabi ang pangkalinangang kahalagahan na dulot ng sayaw at laro 4. Naipapakita ang mga gawaing pampaaralan sa pangkat sa pagsasagawa ng laro o sayaw sa araw ng palabas 3."Skipping Rope" (Isahan. Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawing pangkultura tulad ng laro ng lahi at pampalakasan na sumusunod sa mga tuntuning pangkaligtasan Hal. Naipapakita ang mga gawaing pampaaralan sa pangkat sa pagsasagawa ng laro o sayaw sa araw ng palabas 3.BAITANG IV IV.Sungka .: . PAGLAHOK SA KATANGI-TANGING GAWAIN Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawaing pangkultura at pampalakasan BAITANG VI IV.Luksong Tinik BAITANG V IV. Dalawahan. Nakakasali sa alinman mga gawaing pampaaralan tulad ng intramurals at field day 2. Nakakasali sa alinmang mga gawaing pampaaralan tulad ng intramurals at field day 2. Maramihan . Naipapakita ang mga gawaing pampaaralan sa pangkat sa pagsasagawa ng laro o sayaw sa araw ng palabas 3. Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawing pangkultura tulad ng isa o dalawang katutubong sayaw ng rehiyon at pampalakasan na sumusunod sa mga tuntuning pangkaligtasan .

paligsahan. o pang isports 9. Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor ng may ibat-ibang direksyon tulad ng: .mabagal na pagigpaw/paglakad/pagiskape atbp.paglakad (walking) . Naisasagawa ang mga wastong pag-iingat sa pagsasagawa ng mga kilos lokomotor 100 . Naisasagawa ng wasto ang mga kilos lokomotor na may ibat-ibang bilis tulad ng: . atbp. .pagtakbo (running) .katamtamang paglundag/pagigpaw/atbp.pag-igpaw (leaping) . 4.mataas na pagtalon/pagkandirit/atbp. Naisasagawa ng wasto ang mga kilos lokomotor ng may ibat-ibang antas tulad ng: .pagkandirit (hopping) . Nasasabi ang ibat-ibang kilos lokomotor 2.paurong na paglakad/pagkandirit/atbp.pag-iskape (galloping) . . 7.mababang pagluksu-lukso/pagkandirit/ atbp. tulad ng: . Naisasagawa ang mga kilos lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa awit/tugma/dula o tula o paggagad ng mga kilos ng hayop. .pagpapadulas (sliding) .mabilis na pagkandirit/pagiskape/atpb.paglukso/paglundag/pagtalon (jumping) .mabigat na paglundag . . Naipaliliwanag ang mga payak na tuntunin sa wastong pagsasagawa ng ibat-ibang kilos lokomotor 8. 6. .magaang pag-iskape. Naisasagawa nang wasto ang ibatibang kilos lokomotor nang may ibat-ibang lakas/diin. Naisasagawa ang ibat-ibang kilos lokomotor tulad ng . 5.BATAYANG KASANAYAN SA PAGKILOS EDUKASYON SA PAGPAPALAKAS NG KATAWAN Ikatlong Baitang Nagkakaroon ng sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa pagkilos Mga Kasanayang lokomotor 1.pakaliwang pag-iskape/pagpapadulas/atbp.katamtamang pagkandirit/pagtakbo/pagluksu-lukso atbp.pagluksu-lukso (skipping) 3. panggawain.katamtamang diing pagtakbo .pasulong na pagtakbo/paglundag atbp. .

tulad ng: . tulad ng: . atbp.pasulong na ibaluktot ang katawan . .pabilog .parisukat .pakanan na ibaluktot ang katawan .katamtamang bilis na pag-indayog/pag-imbay/mabagal na pagtulak/pagpila/atbp Naipakikita ang ibat-ibang kilos di-lokomotor nang may lakas. atbp.malakas na pagtulak/paghila.paghila .pag-indayog.pagtulak. Naipakikita ang ibat-ibang kilos di-lokomotor nang may bilis tulad ng mabilis na pag-pihit/pag-ikot atbp.mataas na pagunat/pagtulak/pagindayog atbp. Naipakikita ang ibat-ibang kilos di-lokomotor ng may hugis tulad ng: . tulad ng: .katamtamang taas ng pag-unat/pag-imbay/atbp.magaan/mahinang pagtulak/pahila . .katamtamang lakas ng pag-tulak/paghila .pakaliwa na ibaluktot ang katawan Nagagamit ang mga kilos di-lokomotor sa pagbibigay-kahulugan sa mga awit tugma.parihaba Naipakikita ang ibat-ibang kiolos di-lokomotor nang may direksyon tulad ng: .pag-unat.patatsulok .pagbaluktot .Mga Kasanayang Di-Lokomotor (axial movements) Nasasabi ang mga kilos di-lokomotor Naisasagawa ng wasto ang mga kilos di-lokomotor. .mababang pag-indayog/pag-ikot. dula. o tula o paggagad sa mga kilos gawaing pangkalikasan at pang-isports Halimbawa: Tula -“ Ang puno ng kawayan” 101 .pag-imbay Naipakikita ang ibat-ibang kilos di-lokomotor ng may antas.paurong na ibaluktot ang katawan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful