MAKABAYAN

(E D U K A S YO N S A P A G P A P A L A K A S N G KATAWAN )
79

MGA INAASAHANG BUNGA

MITHIIN: Nakapagtatamo ng kaukulang antas ng kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng mga gawaing pangkatawan, nakapagsasagawa ng mga batayang kilos nang may kasanayan, mga kaugaliang pangkalusugan at pangkaligtasan kaugnay ng mga gawaing pangkatawan; nakapagpapakita ng kanais-nais na kasanayang pangsosyal at wastong saloobin at pagpapahalaga sa laro, himnasyo, sayaw at sa katutubong kultura

Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang, nagkakaroon ang mga bata ng sapat na kakayahan sa pagpapaunlad ng kaangkupang pisikal; nakapagsasagawa ng mga kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor, dalawang stunts at gawaing panghimnasyo, pagsasagawa ng isang ehersisyo sa balance beam at horizontal bar o ladder, at mga gawaing ginagamitan ng mga kasangkapang pangkamay nang isahan, dalawahan at pangkatan ayon sa ritmo; nakapagpapakita ng batayang kasanayan sa baseball/softball at basketball; at nakalalahok sa mga katutubo at banyagang sayaw at laro. Pakatapos ng Ikalimang Baitang, patuloy na nagpapaunlad ang mga bata ng wastong tikas at tindig upang mapanatili ang kaangkupang pisikal; nakapagsasagawa ng mga kilos lokomotor at di-lokomotor, isa o dalawang stunts at gawaing panghimnasyo, katutubong laro at sayaw; at nakapagpapakita ng mga batayang kasanayan sa volleyball. Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang, nagkakaroon ang mga bata ng kakayahang mapaunlad ang tindig/tikas ng katawan at kaangkupang pisikal; nakapagsasagawa ng isa o dalawang stunts, gawaing panghimnasyo at gawaing ginagamitan ng mga kasangkapang pangkamay ayon sa ritmo; nakapagpapakita ng mga batayang kasanayan sa atletiks; at nakalalahok sa mga katutubong sayaw at laro.

80

Natataya ang antas ng sariling tindig.sa pakikipag-usap nang nakaupo o nakatayo . Wastong Tikas/Tindig at Kaaya-ayang Ayos ng Katawan I.sa pag-upo sa iba'ibang uri ng upuan t .sa pagdadala ng mga kagamitan sa pag-aaral . Naisasagawa ang mga gawaing nakatutulong sa pagpapaunlad ng wastong tindig Halimbawa: .Plumbine Test 3.Plumbine Test 3. KAKAYAHAN SA PANGANGASIWA NG KATAWAN Nagkakaroon ng sapat na kakayahan sa pangangasiwa ng katawan A.sa pag-upo sa iba'ibang uri ng upuan t .sa pag-abot sa mataas na bagay 2. Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng Physical Fitness Test (PFT) patayong paglundag (standing long jump) bangon-higa (curl-ups) paupong pagbaluktot ng katawan (sit and reach) "Chair table push-ups" " 15-minute run or Step Test" 81 . Natataya ang antas ng sariling tindig. Natutukoy ang kalakasan at kahinaan sa kaangkupang pisikal ng katawan ayon sa kinalabasan ng pagtataya BAITANG VI l. KAKAYAHAN SA PANGANGASIWA NG KATAWAN Nagkakaroon ng sapat na kakayahan sa pangangasiwa ng katawan A. Pagpapaunlad ng Kaangkupang Pisikal 1.sa pakikipag-usap nang nakaupo o nakatayo . Naisasagawa ang mga gawaing nakatutulong sa lalong pagpapaunlad ng wastong tindig Halimbawa: .EDUKASYON SA PAGPAPALAKAS NG KATAWAN BAITANG IV l. Natutukoy ang mga kahinaan sa wastong tikas ng katawan ayon sa kinalabasan ng pagtataya BAITANG V l. ayos at tikas ng katawan Halimbawa: . Natutukoy ang mga kahinaan sa wastong tikas ng katawan ayon sa kinalabasan ng pagtataya 2.sa pagdadala ng mga kagamitan sa pag-aaral . ayos at tikas ng katawan Halimbawa: .sa pag-akyat at pagbaba sa hagdanan . Wastong Tikas/Tindig at Kaaya-ayang Ayos ng Katawan I.sa pag-akyat at pagbaba sa hagdanan .sa pag-abot sa mataas na bagay 2. KAKAYAHAN SA PANGANGASIWA NG KATAWAN Nagkakaroon ng sapat na kakayahan sa pangangasiwa ng katawan A.

pagpulot ng paa sa (talpak na paa) holen .ehersisyong salisihang pagtataas ng dalawang balikat pagkahukot (round upper back) .jogging . Naipaliliwanag ang kahalagahan ng kaangkupang pisikal 4.pagpapagulong ng bote sa talampakan pag-iisod ng paa hindi pantay na .aerobics .luksong lubid .pagtingala at pagyuko (forward head) pagkapike (knock knees) . Naisasagawa ang mga gawaing nagwawasto sa mga kahinaang nauukol sa tikas ng katawan Halimbawa: flatfootedness .paglakad nang nakatapak na tumunton sa dalawang magkapantay na guhit .pagbabaras 5.ehersisyong salisihang pagtataas ng dalawang balikat pagkahukot (round upper back) .sipa .BAITANG IV 4.salisihang pagdadala/ balikat (uneven pagbibitbit ng mabigat shoulders) na bagay sa dalawang kamay .paglakad na ang mga daliri sa paa ay nakaturong paharap o paloob.pagpulot ng paa sa (talpak na paa) holen .Wing Stretcher pag-unat ng mga braso na pataas o patalikod BAITANG VI 3. o kaya ay paglakad na tumutuntun sa dalawang magkalapit na tuwid na guhit nakaungos na ulo . nang may kapareha at nang may kasama sa pangkat.pagpapagulong ng bote sa talampakan pag-iisod ng paa hindi pantay na . Naisasagawa ang mga gawaing nagwawasto sa mga kahinaang nauukol sa tikas ng katawan Halimbawa: flatfootedness . nakaungos na ulo .pagtingala at pagyuko (forward head) pagkapike (knock knees) .paglakad na ang mga daliri sa paa ay nakaturong paharap o paloob. o kaya ay paglakad na tumutunton sa dalawang magkalapit na tuwid na guhit 82 6.salisihang pagdadala/ balikat (uneven pagbibitbit ng mabigat shoulders) na bagay sa dalawang kamay . Naisasagawa ang mga wastong gawain na nagpapaunlad ng kaangkupang pisikal Halimbawa: pagpapalakas ng cardio vascular endurance pagpapalakas ng binti pagpapalakas ng braso .Wing Stretcher pag-unat ng mga braso na pataas o patalikod BAITANG V 4. Naikikilos ang katawan nang nag-iisa.paglakad nang nakatapak na tumutuntun sa dalawang magkapantay na guhit . Naipakikita ang wastong pangangalaga ng iba'ibang bahagi ng katawan t habang nagsasagawa ng kilos sakang (bowlegged) sakang (bowlegged) .

paglakad sa pagitan ng dalawang silya na ang mga likod ay magkalapit ng ilang dali lamang BAITANG VI 5. Pagpapaunlad ng Kaangkupang Pisikal 1. Natutukoy ang kalakasan at kahinaan sa kaangkupang pisikal ng katawan ayon sa kinalabasan ng pagtataya 3. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng kaangkupang pisikal 4.BAITANG IV nakausling tiyan (protruding abdomen) . Pagpapaunlad ng Kaangkupang Pisikal 1. Naipakikita ang wastong pangangalaga ng iba'ibang bahagi ng katawan habang t nagsasagawa ng kilos * B. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng kaangkupang pisikal 4. Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng Physical Fitness Test (PFT) patayong paglundag (standing long jump) bangon-higa (curl-ups) paupong pagbaluktot ng katawan (sit and reach) "Pull ups/Flexed Arm Hang" "15-minute run or Step Test” * Isinasanib sa lahat ng aralin 2.paglakad sa pagitan ng dalawang silya na ang mga likod ay magkalapit ng ilang dali lamang nakausling tiyan (protruding abdomen) BAITANG V . Naipakikita ang wastong pangangalaga ng iba'ibang bahagi ng katawan habang t nagsasagawa ng kilos * B.minute run or Step Test 2. Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng Physical Fitness Test (PFT) patayong paglundag (standing long jump) bangon-higa (curl-ups) paupong pagbaluktot ng katawan (sit and reach) "Pull ups/Flexed Arm Hang" "15 . Naisasagawa ang mga wastong gawain na nagpapaunlad ng kaangkupang pisikal 83 . Natutukoy ang kalakasan at kahinaan sa kaangkupang pisikal ng katawan ayon sa kinalabasan ng pagtataya 3. Naisasagawa ang mga wastong gawain na nagpapaunlad ng kaangkupang pisikal ________ * Isinasanib sa lahat ng aralin 5.

paligsahan at isports Halimbawa: Awit na may kilos . tulad t ng: . BATAYANG KASANAYAN SA PAGKILOS Nagkakaroon ng sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa pagkilos A. dula at tula o paggagad ng mga kilos ng hayop. Nagagamit ang kilos lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa isa o dalawang awit.mabilis na pagtakbo .Paruparong bukid Panggawain .sipa .sipa .pagiskape at pag-imbay ng kamay . BATAYANG KASANAYAN SA PAGKILOS Nagkakaroon ng sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa pagkilos A. nang may kapareha at nang may kasama sa pangkat.Pag-"rebound" ng bola sa "basketball" Kilos Hayop .Takbong Kabayo 5.* 6.* 6. nang may kapareha at nang may kasama sa pangkat.katamtamang bilis ng pagtakbo .pagbabaras Halimbawa: BAITANG V BAITANG VI pagpapalakas ng (cardio vascular endurance) pagpapalakas ng binti pagpapalakas ng braso luksong lubid jogging aerobics . Mga Kasanayang Lokomotor 1. Naisasagawa nang wasto ang mga kumbinasyong kilos lokomotor nang may iba'ibang t bilis. Mga Kasanayang Lokomotor 1.* II. Naikikilos ang katawan nang nag-iisa. Naikikilos ang katawan nang nag-iisa. tulad ng: . gawain. Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba'ibang bilis. BATAYANG KASANAYAN SA PAGKILOS Nagkakaroon ng sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa pagkilos A. Naipakikita ang wastong pangangalaga ng iba'ibang bahagi ng katawan t habang nagsasagawa ng kilos. Mga Kasanayang Lokomotor 1.BAITANG IV Halimbawa: pagpapalakas ng (cardio vascular endurance) pagpapalakas ng binti pagpapalakas ng braso luksong lubid jogging aerobics .pagkandirit habang sumisipa ang isang paa 84 . Naipakikita ang wastong pangangalaga ng iba'ibang bahagi ng katawan t habang nagsasagawa ng kilos.pagbabaras 5.mabagal na pagtakbo II.Pagbubunot ng sahig Pang-isports . tugma.* II.

Nagagamit ang mga kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor sa isa o dalawang gawain na may payak na ritmo at may kaugnay sa ritmo 2. paligsahan at pang-isports 3.Pagpipinta 5. tulad ng: .katamtamang taas na pag-igpaw/ paglukso/paglundag/pagtalon . .pakanan na pagkandirit/ pag-igpaw/pag-iskape/ atbp. .takbong aso mabagal . gawain.mababang pag-igpaw/paglukso/ paglundag/pagtalon 85 . 4.takbong bibe BAITANG V 2. tulad ng: . Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba'ibang t direksyon. kilos na lokomotor nang may iba' t ibang direksyon.pakaliwang pag-iskape/ pagpapadulas iskape/atbp.pag-ilag sa papalapit na aso 4.pasulong na pagkandirit/ pag-igpaw/pag-iskape/ atbp. Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba'ibang t diin/lakas.lundag kuneho . tugma.mataas na pag-igpaw/paglukso/ paglundag/pagtalon . tulad ng: .paurong na paglakad/pagtakbo/ paglukso/atbp.lakad pagong . 3.pasulong na paglakad/pagtakbo/ paglukso/atbp. paggawain.takbong usa katamtamang bilis .1 mga laro at relay 2.2 gawain na may ritmo 3.pakaliwang paglakad/pagtakbo/ paglukso/atbp.magaang na paglakad 4.Bakya Mo Neneng Kilos ng Hayop .Lakad ng Ahas Sports .pakanang paglakad/ pagtakbo/paglukso/atbp. tulad ng: mabilis . tugma. Nakalilikha ng kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor sa pagpapakita sa paglutas ng mga suliranin.biglaang pagkulog at pagkidlat . Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba'ibang t bilis. . dula at tula o paggagad ng mga kilos ng hayop.BAITANG IV 2. . tulad ng: . Nagagamit ang mga kilos lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa isa o dalawang awit.paurong na pagkandirit/pagluksolukso/pag-iskape/atbp.katamtamang bigat ng paglakad .takbong kabayo . dula at tula o paggagad ng mga kilos ng hayop. Naisasagawa ang mga kilos lokomotor na may wastong pag-iingat BAITANG VI 2. paligsahan at isports Halimbawa: Awit . tulad ng: .mabigat na paglakad . tulad ng: . Naisasagawa nang wasto ang mga kilos na lokomotor nang may iba' t ibang antas.Pag-"Spike"ng bola Gawain . . Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba'ibang t direksyon. Nagagamit ang mga kumbinasyon na kilos lokomotor at di-lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa isa o dalawang awit.

2 pagtulak. Naipakikita ang mga kilos. Nasasabi ang mga kilos di lokomotor 3.paurong na ibaluktot ang katawan . Mga Kasanayang Di-Lokomotor (Axial) 1.katamtamang taas na pag-unat/ pagbaluktot/atbp . Naipakikita ang mga kilos di-lokomotor nanag may iba'ibang hugis tulad ng: t .BAITANG IV 5. t di-lokomotor nang may antas.mabigat/malakas na paglukso/ paglundag/pagtalon . pag-imbay 2. Naisasagawa nang wasto ang mga kilos na lokomotor nang may iba' t ibang diin/lakas.katamtamang lakas na paglukso/ paglundag/pagtalon . tulad ng: . pagbaluktot 1. tulad ng: . Naipakikita ang iba'ibang kilos di-lokot motor nang may direksyon. tulad ng t .3 pagpihit. Naipakikita ang mga kilos di-lokomotor nang may iba'ibang lakas/diin.parisukat .mabilis na pagpihit/pag-ikot/atbp .4 pag-indayog. Naipakikita ang mga iba'ibang kilos.pasulong na ibaluktot ang katawan . Naisasagawa nang wasto ang mga kilos di-lokomotor. paghila 1. Naisasagawa ang mga kilos lokomotor na may wastong pag-iingat BAITANG V B.mabagal na pag-indayog/pagpihit/atbp.1 pag-unat.magaan/mahinang paglukso/ paglundag/pagtalon 6. pag-ikot 1.pakaliwa na ibaluktot ang katawan 86 BAITANG VI .pabilog .magaan/mahinang pagtulak/paghila .patatsulok .parihaba 7.katamtamang bilis na pag-indayog/ pag-imbay/atbp .mataas na pag-unat/pagbaluktot/atbp.pakanan na ibaluktot ang katawan . tulad ng: . di-lokomotor nang may iba'ibang bilis tulad ng: t . .katamtamang lakas na pagtulak/ paghila 6.mababang pag-unat/pagbaluktot/atbp 4. 5. tulad ng: 1.

pababa .pasigsag . Naisasagawa ang mga kilos na ginamitan ng kasangkapang pangkamay/aparato nang may pag-iingat* . Nagagamit nang wasto ang alinmang dalawang kasangkapang pangkamay at aparato tulad ng bola.mabigat/malakas .magaan/mahina . Nagagamit ang mga kilos. binbag.atbp. binbag. tugma. Naisasagawa ang iba'ibang kilos na gumagamit t ng mga nagamit nang kasangkapang pangkamay ayon sa ritmo 2.atbp.pakaliwa .paurong .pakaliwa .mababa . Naisasagawa ang mga kilos na ginagamitan ng kasangkapang pangkamay/aparato nang may pag-iingat* C. Nagagamit nang wasto ang iba pang dalawang kasangkapang pangkamay at aparato tulad ng bola. patpat at bangko nang naayon sa direksyon . patpat at iba pa nang ayonsa lakas/diin .paurong . patpat at bangko nang naaayon sa antas . Kasanayan sa Paggamit ng mga Kasangkapang Pangkamay at Aparato 1. Nakatutuklas ng iba'ibang kilos na gumat gamit ng kasangkapang pangkamay nang isahan.pababa . binbag. Nagagamit nang wasto ang iba' ibang t kasangkapang pangkamay at aparato nang naaayon sa hugis . 3. patpat at bangko nang naayon sa direksyon . Nagagamit nang wasto ang iba' ibang t kasangkapang pangkamay at aparato nang naaayon sa hugis .BAITANG IV BAITANG V 8. 3.mataas 2.mababa .katamtamang lakas 87 C. binbag.pakanan 4.pabilog .pasigsag . may kapangkat 3.pabilog .paitaas .paitaas .pakanan 4. dula at tula o paggagad sa mga kilos BAITANG VI B. Nagagamit nang wasto ang iba pang dalawang kasangkapang pangkamay at aparato tulad ng bola. Kasanayan sa Paggamit ng mga Kasangkapang Pangkamay at Aparato 1. may kapareha. patpat at bangko nang naaayon sa antas . Kasanayan sa Paggamit ng mga Kasangkapang Pangkamay at Aparato 1.pasulong .pasulong . Nagagamit nang wasto ang iba pang dalawang kasangkapang pangkamay at aparato tulad ng bola. binbag. Nagagamit nang wasto ang alinmang dalawang kasangkapang pangkamay at aparato tulad ng bola. di-lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa isa o dalawang awit.katamtamang taas .mataas 2.katamtamang taas .

leg raising .pike position .knee raising . MGA KATANGI-TANGING KAKAYAHAN AT KASANAYAN Natatamo ang sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga katangi-tanging kakayahan at kasanayan A.tuck position 88 . MGA KATANGI-TANGING KAKAYAHAN AT KASANAYAN Natatamo ang sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga katangi-tanging kakayahan at kasanayan A.folded position .front scale . Nakatutuklas ng iba' ibang kilos na t gumagamit ng kasangkapang pang-kamay nang isahan.tuck position III. Naisasagawa ang mga kilos na ginagamitan ng kasangkapang pangkamay/aparato nang may pag-iingat* BAITANG VI III.prone leaning rest . Naisasagawa ang mga batayang kilos at panimulang kasanayang panghimnasyo .front scale .side leaning rest . 1.pike position .head twisting .supine leaning rest .long sitting position . Naisasagawa ang mga batayang kasanayang panghimnasyo .half-knee stand III. Naisasagawa ang iba'ibang kilos na t gumagamit ng kasangkapang pangkamay at aparato ayon sa ritmo 7.head bend forward/backward .trunk bending/forward/sideward/ right/left . Mga Kasanayang Panghimnasyo/"Stunts" at mga Gawaing Sumusubok sa Sariling Kakayahan. Mga Kasanayang Panghimnasyo/"Stunts" at mga Gawaing Sumusubok sa Sariling Kakayahan.side scale . may kapangkat 6.prone leaning rest . 1. MGA KATANGI-TANGING KAKAYAHAN AT KASANAYAN Natatamo ang sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga katangi-tanging kakayahan at kasanayan A. Naisasagawa ang mga panimulang kasanayang panghimnasyo . may kapareha. Mga Kasanayang Panghimnasyo/"Stunts" at mga Gawaing Sumusubok sa Sariling Kakayahan.forward lunge .BAITANG IV BAITANG V 5.half-knee stand . 1.

Naisasagawa ang isa o dalawang payak na ehersisyo na gumagamit ng panimulang kasanayang panghimnasyo Halimbawa: 1.32 cts. Repeat (a) with the L foot -ct 1-4 c. pamumuno. Repeat (a) and (b) -ct 1-8 .ct. lakas.ct. Naisasagawa ang isa o dalawang payak na ehersisyo na gumagamit ng panimulang kasanayang panghimnasyo Halimbawa: a) Half-knee stand on R Extend L leg sideward Return to first position Stand BAITANG VI 2. 2 Return to first position . 2.ct -4 b.ct 2-3 Position . pakikiisa. Halimbawa: Three man Pyramid Variations d.ct. Naipapakita ang coordinasyon. Kalestenics ng lahi Review figures I-III Teach figures IV-VIII 3. Kalestenics ng lahi Figure 1-III 3.ct. 1 Touch left toe forward arms sideward .ct. 4 b) Repeat all.pamumuno pagkalisto at pagiging responsable sa pagsasagawa ng isa o dalawahang piramid.4 2. Naisasagawa ang isa o dalawang payak na ehersisyo na gumagamit ng panimulang kasanayang panghimnasyo Halimbawa: a. at pagiging responsable sa pagsasagawa ng isa o dalawahang ( pyramid) Halimbawa: Three man Pyramid Variations Four-or-Five man Pyramid Halimbawa: "Stoop and Stretch" "Churn the Butter" "Rocker" "Toe Toucher 4. Naipakikita ang mga kaugaliang pagtutulungan. Naisasagawa ang alinman sa mga pang-isahang "stunts" nang ayon sa panuto Halimbawa: "Jack Knife" "Front Seat Support" . Naipapakita ang kaugaliang pagtutulungan. at kalambutan ng katawan sa pagsasagawa ng alinman sa pandalawahang "stunts" BAITANG V 2. 1 Step L forwared and do a front scale . 3 Position .ct. arms upward ct. 1 .ct 2 . 4 b) Repeat all using the Opposite foot cts 1. Naisasagawa ang alinman sa mga pang isahang "stunts" nang may panimbang Halimbawa: "Balance Jump" "Balance Seat" 4. pagkalisto. a) Raise left knee in front. Execute a V seat with balance and correct form 3. Naisasagawa ang alinman sa mga pang-isahang "stunts" ng ayon sa panuto Halimbawa: "Circular rope skip" "walk through" 89 4. 3 . pakikiisa. Step R forward .BAITANG IV 2. left and right alternately .ct.

Laging iyuko (tuck) ang ulo at idikit ang baba sa dibdib kapag pinagugulong (performing roles) ang katawan upang maiwasan ang sakuna sa leeg 6. Naisasagawa ang alinmang sa mga "stunts" na may uring paggulong at pang"tumbling" Halimbawa: "Forward Roll" "Backward Roll" "Shoulder Roll" 7. Aquino 90 . Nasusunod ang mga pamantayan sa pagkilos sa pagsasagawa ng mga gawaing panghimnasyo. 121 . 121 . R. Naisasagawa ang alinmang pandalawahang "stunts" nang may koordinasyon Halimbawa: "Seat balance" "Leg Dip" "Wheel Borrow" . R. Naisasagawa ng may kasanayan ang wastong pag-akyat at pagbaba sa "Balance Beam" (See Specification of p. Nakasusunod sa mga wastong tuntuning pangkaligtasan sa pagsasagawa ng mga gawaing panghimnasyo 7. Naisasagawa ang alinmang pangmaramihang "stunts" na nagpapaunlad ng koordinasyon. Naipapakita ang tiwala sa sarili habang nagsasagawa ng mga "stunts" 7. Naisasagawa ang alinmang pangmaramihang "stunts" na nagpapaunlad ng koordinasyon Halimbawa: "Tandem Bicycle" 6. Halimbawa: BAITANG V 5.Gymnastic for Girls by F. Nakasusunod sa mga panuto sa pagsasagawa ng "stunts" na nagpapaunlad ng lakas Halimbawa: Lakas ng bisig.Gymnastic for Girls by F.BAITANG IV 5."Chair Push Up" Lakas ng kalamnan ng tiyan "Scissors" Lakas ng hita at binti-"Double Knee Flexion and extension 8. Halimbawa: "Merry Go Round" "Skin the Snake" 6. Aquino 8. Naisasagawa ng may kasanayan ang wastong pag-akyat at pagbaba sa "Balance Beam" (See Specification of p.Nagsasagawa ng gawaing pampasigla (warm-up) . Naisasagawa ang alinmang pandalawahang "stunts" na nagpapaunlad ng coordinasyon Halimbawa: "Tandem Bicycle" BAITANG VI 5.

pagtitiwala sa sarili.Paggamit ng alalay o "spotters" BAITANG VI 9. kontrol at koordinasyon Halimbawa: a. Step right foot forward. Naisasagawa ang wastong pagbitin sa "horizontal bar" o "horizontal ladder" Halimbawa: .pagbitin sa baras na gumagamit ng ibat-ibang uri ng grip . Naisasagawa ang isa o dalawang ehersisyo gawain sa "Balance Beam" nang may panimbang. Naisasagawa ang isa o dalawang ehersisyo gawain sa "Balance Beam" nang may panimbang. raise left leg in front toes pointing forward. Step left forward and raise right leg backward and arms sideward 10. Nakasusunod sa mga wastong tuntunin pangkaligtasan sa pagsasagawa ng mga "Stunts" "Rolls" at "Tumbling" Halimbawa : .pag-swing sa baras paglipat-lipat sa horizontal ladder 11. pagtitiwala sa sarili.laging iyuko (tuck) ang ulo at idikit ang baba sa dibdib kapag pinagugulong 91 . arms upward b. Paglakad sa "Balance Beam" 10.BAITANG IV BAITANG V 9.nagsasagawa ng gawaing pampasigla (warm-up) . Nasusunod ang mga pamantayan sa pagsasagawa ng mga gawaing panghimnasyo Halimbawa: Nagsasagawa ng gawing pampasigla (warm-up) Palaging ipasok ang ulo at ilapit ang baba sa dibdib kung nagsasagawa ng paggulong at "Tumbling" upang maiwasan ang sakuna sa leeg 11.Paggamit ng kutson o mattress . Nasusunod ang mga pamantayan sa pagkilos sa pagsasagawa ng mga gawaing panghimnasyo Halimbawa: . kontrol at koordinasyon Halimbawa: a.

contraganza . Nakapagbibigay at nakatatanggap ng makabuluhang pagpuna sa mga sariling kilos at ng mga kapangkat B.slide step .paggamit ng kutson o mattress -paggamit ng spotters o alalay 13.gallop .change step .heel and toe .gallop .cut step .alinmang katutubong sayaw sa rehiyon/ pamayanan na may parehong kahirapan sa ritmong 2/4 at 3/4 * isinasanib sa lahat ng aralin 13.bleking . Kasanayang Panritmo at Sayaw 1. Nakapagbibigay at nakatatanggap ng makabuluhang pagpuna sa mga sariling kilos at ng mga kapangkat * B.hop polka .BAITANG IV BAITANG V 12.grapevine .chasing step 2. Naisasagawa ang mga batayang hakbang pansayaw sa ritmong 2/4 (new dance steps) .kumbinasyon ng mga hakbang .polka turn . Nagagamit nang may kasanayan ang mga batayang posisyon ng mga kamay at paa sa pagsasagawa ng mga hakbang pangsayaw ( na natututunan sa mga nakaraang taon baitang) 2.Paseo de Bicol . Naisasagawa ang alinman sa mga sumusunod na katutubong sayaw .change step . Naisasagawa ng may kasanayan ang mga batayang hakbang pansayaw at ang mga kumbinasyon nito sa ritmong 2/4 .Surtido norte .koritte .brush step .chasing steps .pansayaw 92 .skip .two stop turn .close step .habanera . Kasanayang Panritmo at Sayaw 1. Naisasagawa nang may kasanayan ang mga batayang posisyon ng mga kamay at paa sa pagsayaw B.touch step . Naipapakita ang tiwala sa sarili samantalang nagsasagawa ng mga "stunts" "rolls" at "tumbling" * BAITANG VI 12.heel and toe polka . Naisasagawa ang mga batayang hakbang pansayaw sa ritmong 2/4 (new dance steps) 2.polka . Kasanayang Panritmo at Sayaw 1.heel and toe polka .4 step turn .step swing . Nakasusunod sa mga wastong tuntuning pangkaligtasan sa pagsasagawa ng mga "stunts" "rolls" at "tumbling" Halimbawa: .

BAITANG IV 3. Naisasagawa ang alinman sa mga sumusunod sunod na katutubong sayaw o alinmang sayaw ng rehiyon 2/4 3/4 2/4 3/4 BAITANG V 3.1 Nasasabi ang kahalagahan ng kultura na inilalarawan ng katutubo o banyagang sayaw 5.step swing ."Norwegian Mountain March" ."Dutch Couple Dance" .Polka sa nayon . Naisasagawa nang may wastong interpretasyon ang ibat-ibang banyaga/katutubong sayaw ."Red River Valey" . Napahahalagahan ang kultura at damdaming inilalarawan ng sayaw 6.Kapiil sa munsala .Carinosa .toch step . Naisasagawa ang aliman sa mga na mga banyagang sayaw ."Oh susana" . Naisasagawa ang alinman sa mga sumusunod na katutubong sayaw .slide step .Bakya Dance BAITANG VI 3.brush step .step hop .kumbinasyon ng mga hakbang -pansayaw 4.brush swing hop .3 Napahahalagahan ang mga gawaing panritmo at sayaw na naglalarawan ng kultura ng bansa/rehiyon/pamayanan 5."Oyda" .engano series (with a close/point.Tiklos -Magkasuyo .cross waltz .mazurka 4.2 Naipamamalas ang damdaming ipinahahahayag ng sayaw sa pamamagitan ng magandang pagindak at indayog 5. waltz ) . Naisasagawa ang alinman sa mga sayaw banyaga . Naisasagawa ang mga batayang hakbang pansayaw sa ritmong 3/4 .waltz . Naisasagawa nang may kasanayan ang mga batayang hakbang pansayaw at ang mga kumbinasyon nito sa ritmong 3/4 .1 Naisasayaw nang may damdamin ang mga katutubong sayaw ng bansa 5.bleking step ."La Cucuracha" 4."Varsovienne 5. Naisasagawa ang isa o dalawa sa sumusunod na banyagang sayaw (pumili ng dalawa) .grapevine .4 Naipamamalas ng may pagmamalaki ang mga katutubong sayaw at tugtugin 93 ."Tropanka" 6.Kunday-kunday 5.masurka .step hop .3-step run .Jota Zapatilla Ba Ingles .brush step turn .close step . Napahahalagahan ang kultura at damdaming inilalarawan ng sayaw 5.Sua Sua .

2. Nakakasali sa isa o dalawang panimulang laro na nagpapaunlad sa kasanayang pangvolleyball tulad ng 3. Naipamamalas ang mga mabuting kaugaliang pakikiisa at pagka maginoo 94 .3.4 Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa pukulan 1.1 ball throw for distance 4.4 "All volleyball 3.6 Naipapakita ang magandang pakikipagugnayan sa kapareha o kapangkat sa pagsasayaw C.5 "shower service volleyball" 3.5 Nasasabi ang kahalagahan ng kultura na inilalarawan ng katutubo/banyagang sayaw 5.2 sling shot 3.3 Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa lundagan 1.4 Overhand pitching 1.1 Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayang sa takbuhan C.2 Below the waist 2.3 Sidearm Catch right 3.3 Windmill pitching 3.7 Where to field the Ball 2.1 Underhand pitching 3. Natatalakay ang mga tuntunin sa pagseserve pagpapasa at pagtotos 3.6 "Cage Volleyball 3. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa paghagis 1. Mga Kasanayang Pang-Isports Kasanayang Pangsoftball Baseball 1.BAITANG IV BAITANG V BAITANG VI 5. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa .1 Over Hand Throw 1. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa pagsalo 2.pagtakbo .1 pataasan at palayuan 1.4 pag.3 "Keep it up" 3. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa mga sumusunod: 1."spike" 2.4.4 Focus of the Eyes 1.6 Condition of the Ground 1.1 Above the waist 2.paghagis na kailangan sa athletics 1.3 Underhand Throw 1. Mga Kasanayang Pang-Isports Kasanayang Pang-Athletics (Track and Field) 1.1 Hagisang volleyball 3.3 pagtoss (toss) 1. Mga Kasanayang Pang-Isports Kasanayang pang-volleyball C.2 Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa relay 1.2 pagpasa (forearm pass) 1.2 Sidearm Throw 1.1 pagserve (underhand) 1.5 Velocity of the coming ball 1. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa pitching 3.2 "One bounce volleyball" 3.7 "Set up New Comb" 1.1 Pagpasa at pagtanggap ng baton 1.paggulong .paglundag -pagpukol .

pakikinig sa guro at pinuno.pangangalaga at pagiingat sa mga kagamitang panlaro .paggalang sa guro at kamagaral . Nakasasali sa isa o dalawang panimulang laro na nagpapalakas ng mga kasanayang pang-atletics tulad ng: .BAITANG IV 2.4 Focus of the Eyes 5. .maluwag/malugod na pagtanggap ng pagkatalo at mapagkumbabang pagkapanalo . Naipaliliwanag ang wastong paraan sa pagsasagawa ng mga gawaing pangathletics tulad ng: .Ground ball pursuit . Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa base running 4. (body mechanics) .Milk Cartoon Softball .1 Holding the Bat 5.Three pitch Softball .pagsusuring pisikal at medical sa mga manlalaro . hudyat at tuntunin ng laro .walang alahas sa katawan . 434 Kirchner) 4.2 Right positioning of the Bat 5." Wheel relay" .3 Running after the Catch.patigil sa paglalaro kapag may kidlat at kulog BAITANG VI 4. from 2nd base and 1st base 5.5 Swinging of the Bat 5.6 Droppin of the Bat 6.paggalang sa guro at kamagaral .Tee ball 95 . pagkamasigasig. patag at walang sagabal na palaruan .pagsunod sa panuto/ hatol ng pinuno .Malayuang paglundag (Long Jump) 3.pagtutulungan.1 Running from Batting to 1st Base 4.Line Ball Pepper . Naipakikita ang mga mabubuting kaugalian sa paglalaro tulad ng: . Naisasagawa ng may pagiingat ang mga gawaing para sa atletics 5.Sop-ball Pop-Up .Home-Run Derby . Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa batting 5.pagsunod sa hudyat na tuntunin ng laro . pagkamasunurin at pagkamatapat . Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa fielding 6. Naisasagawa ang mga pamantayang pangkaligtasan at pangkalusugang pamamaraan tulad ng mga sumusunod: -malinis.iwasang magsiksikan sa palaruan .wastong pampasiglang gawain .malakas na sikad para sa mabilisang pagsisimula ng takbo -Wastong ayos ng katawan sa pagpukol.2 Running from batting to 2nd base. from 3rd Base. lakas ng loob. Naipakikita ang mga pamamaraan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan "sa larong volleyball" ."Call race (p.1 Position of the fielder .pakikinig sa guro at pinuno (official)." Circle the bases relay" .pangmabilisang pagtakbo . 3rd base.paghihintay sa sariling pagkakataon .paghihintay sa sariling pagkakataon .pagpapanatiling ligtas at malinis na kapaligiran 6.paggamit ng angkop na sapatos at kasuotang panlaro . pagpipigil sa sarili. home plate 4.pagsunod sa panuto o hatol ng pinuno .maluwag/malugod na pagtanggap ng pagkatalo at mapagkumbabang pagkapanalo BAITANG V 5.3 Batting Stance 5.

Team Distance Throw . pagkamasunurin at pagkamatapat .Circle Overtake .Around the Bases .pagtutulungan. pagkamasigasig.pakikinig sa guro at pinuno.pagiwas sa pagsisiksikan at sagabal sa palaruan .walang sagabal sa palaruan 96 .pagsunod sa panuto/ hatol ng pinuno . Nagagamit ang alinmang mga batayang pang-softball /baseball sa panimulang laro tulad ng : . Naipaliliwanag ang mga batayang tuntunin sa paglalaro ng softball/baseball 8.Throw Softball . pagkamasigasig.Maikling kuko ng mga kamay .Base Running Overtake 9. lakas ng loob.pangangalaga at pagiingat sa mga kagamitang panlaro . hudyat at tuntunin ng laro .pagsusuring pisikal at medikal para sa mga mag-aaral .paggalang sa guro at kamagaral .BAITANG IV .pagpapanatiling ligtas at malinis na kapaligiran 10. pagpipigil sa sarili.patag at hindi matigas na palaruan .maluwag/malugod na pagtanggap ng pagkatalo at mapagkumbabang pagkapanalo .paghihintay sa sariling pagkakataon .walang alahas sa katawan habang naglalaro . pagpipigil sa sarili. Naipamamalas ang mga pamantayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa larong "softball/baseball" .pagtutulungan.pagpapanatiling ligtas at malinis na kapaligiran 6. pagkamasunurin at pagkamatapat . Naisasagawa ang mga kasanayang pangkalusugan at pangkaligtasan sa "softball/ baseball" -wastong pampasiglang gawain .pagtigil sa paglalaro kung may kidlat at kulog BAITANG V BAITANG VI 7.wastong pampasiglang gawain .Toss up . lakas ng loob.pangangalaga at pagiingat sa mga kagamitang panlaro .angkop na kasuotang panlaro . Naipamamalas ang mga kasanayang pangkalusugan .

Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa pivoting 4.1 Stationary Dribble 2.BAITANG IV BAITANG V BAITANG VI Kasanayang Panlaro Kasanayang Pangbasketball 1. Naisasagawa nang wasto at sa ibat-ibang paraan ang mga batayang kasanayang "pangbasketball " gaya ng pagpapatalbog talbog (Driball) 2.2 Moving Driblbe 2. pagpasa. pag-pivot at pagbuslo "shoot" 97 .1 Two Hand Chest Pass 1. Nakagagawa ng iba'ibang kumbinasyon ng t pagdribble. pagsalo. Naisasagawa nang wasto at sa ibat-ibang paraan ang mga batayang kasanayang pang "Basketball" gaya ng pagpasa at pagsalo 1.2 Two hand Bounce Pass 1.3 Cross over Dribble 3. Naisasagawa nang wasto at sa ibat-ibang paraan ang mga batayang kasanayang pang-basketball gaya ng pagpasa at "pag-shoot" 5.3 One Handed Overarm Pass 1.4 Two Handed Overarm Pas 2.

End Ball" ."Sideline Basketball" ."One goal Basketball" . hudyat at tuntunin ng laro . Naipapamalas ang mga pamantayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa larong basketball .pagpapanatiling ligtas at malinis na kapaligiran 98 .maluwag/malugod na pagtanggap ng pagkatalo at mapagkumbabang pagkapanalo . lakas ng loob.pangangalaga at pag-iingat sa mga kagamitang panlaro .paghihintay sa sariling pagkakataon ." Half Count Three on Three" 7.pagsunod sa panuto/ hatol ng pinuno ."Five Passess" ." Captain Ball" ." Basketball Snatch Ball" -" Three on Three" .pagtutulungan.BAITANG IV BAITANG V BAITANG VI 6."Six Count Basketball" .pakikinig sa guro at pinuno." Clock Shooting" .paggalang sa guro at kamag-aral . pagkamasunurin at pagkamatapat ." Birdie in The Cage" . pagpipigil sa sarili. pagkamasigasig."Thirty second Goal Shot" -" Spot Shooting" . Nagagamit ang batayang kasanayang pang-"basketball" sa mga panimulang laro (lead-up games) tulad ng .

Tumbang Preso .Tug of War 1."Skipping Rope" (Isahan. Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawing pangkultura tulad ng isa o dalawang katutubong sayaw ng rehiyon at pampalakasan na sumusunod sa mga tuntuning pangkaligtasan .Shatong . Naipapakita ang mga gawaing pampaaralan sa pangkat sa pagsasagawa ng laro o sayaw sa araw ng palabas 3. Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawing pangkultura tulad ng laro ng lahi at pampalakasan na sumusunod sa mga tuntuning pangkaligtasan Hal.Dama . PAGLAHOK SA KATANGI-TANGING GAWAIN Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawaing pangkultura at pampalakasan 1. Nakakasali sa alinman mga gawaing pampaaralan tulad ng intramurals at field day 2. Maramihan .BAITANG IV IV.Biks-Biks . Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawing pangkultura tulad ng laro ng lahi at pampalakasan na sumusunod sa mga tuntuning pangkaligtasan Hal. PAGLAHOK SA KATANGI-TANGING GAWAIN Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawaing pangkultura at pampalakasan 1.Kadang-Kadang . Nasasabi ang pangkalinangang kahalagahan na dulot ng sayaw at laro 4.Bagol-Bagol . Naipapakita ang mga gawaing pampaaralan sa pangkat sa pagsasagawa ng laro o sayaw sa araw ng palabas 3.Patintero .Sack Race . PAGLAHOK SA KATANGI-TANGING GAWAIN Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawaing pangkultura at pampalakasan BAITANG VI IV. Naipapakita ang mga gawaing pampaaralan sa pangkat sa pagsasagawa ng laro o sayaw sa araw ng palabas 3. Nasasabi ang pangkalinangang kahalagahan na dulot ng sayaw at laro 4. Nakakasali sa alinmang mga gawaing pampaaralan tulad ng intramurals at field day 2. Nasasabi ang pangkalinangang kahalagahan na dulot ng sayaw at laro 4. Nakakasali sa alinman mga gawaing pampaaralan tulad ng intramurals at field day 2.pang-isports a) volleyball b) basketball c) baseball/softball 99 .cheering festival/competition .: .Luksong Tinik BAITANG V IV. Dalawahan.Palosebo .Sungka .: .

pagluksu-lukso (skipping) 3.mabilis na pagkandirit/pagiskape/atpb.paurong na paglakad/pagkandirit/atbp. . 5. o pang isports 9. Naisasagawa ang ibat-ibang kilos lokomotor tulad ng .mataas na pagtalon/pagkandirit/atbp. tulad ng: . . .pagpapadulas (sliding) .katamtamang pagkandirit/pagtakbo/pagluksu-lukso atbp.mababang pagluksu-lukso/pagkandirit/ atbp. . Naisasagawa ang mga kilos lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa awit/tugma/dula o tula o paggagad ng mga kilos ng hayop. Naisasagawa nang wasto ang ibatibang kilos lokomotor nang may ibat-ibang lakas/diin.pag-igpaw (leaping) .pagtakbo (running) . Naisasagawa ang mga wastong pag-iingat sa pagsasagawa ng mga kilos lokomotor 100 .katamtamang diing pagtakbo . Naisasagawa ng wasto ang mga kilos lokomotor ng may ibat-ibang antas tulad ng: . Naipaliliwanag ang mga payak na tuntunin sa wastong pagsasagawa ng ibat-ibang kilos lokomotor 8. 4. paligsahan. Nasasabi ang ibat-ibang kilos lokomotor 2.pag-iskape (galloping) .katamtamang paglundag/pagigpaw/atbp.pagkandirit (hopping) . .mabagal na pagigpaw/paglakad/pagiskape atbp.paglukso/paglundag/pagtalon (jumping) . . atbp.pakaliwang pag-iskape/pagpapadulas/atbp.mabigat na paglundag . Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor ng may ibat-ibang direksyon tulad ng: . 7.BATAYANG KASANAYAN SA PAGKILOS EDUKASYON SA PAGPAPALAKAS NG KATAWAN Ikatlong Baitang Nagkakaroon ng sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa pagkilos Mga Kasanayang lokomotor 1. Naisasagawa ng wasto ang mga kilos lokomotor na may ibat-ibang bilis tulad ng: . 6.paglakad (walking) .magaang pag-iskape.pasulong na pagtakbo/paglundag atbp. panggawain.

pag-indayog.paghila .magaan/mahinang pagtulak/pahila .pakanan na ibaluktot ang katawan . .katamtamang bilis na pag-indayog/pag-imbay/mabagal na pagtulak/pagpila/atbp Naipakikita ang ibat-ibang kilos di-lokomotor nang may lakas. atbp.pag-imbay Naipakikita ang ibat-ibang kilos di-lokomotor ng may antas. tulad ng: .paurong na ibaluktot ang katawan .pagbaluktot .pasulong na ibaluktot ang katawan . Naipakikita ang ibat-ibang kilos di-lokomotor ng may hugis tulad ng: . tulad ng: .pagtulak. Naipakikita ang ibat-ibang kilos di-lokomotor nang may bilis tulad ng mabilis na pag-pihit/pag-ikot atbp.mababang pag-indayog/pag-ikot.malakas na pagtulak/paghila. o tula o paggagad sa mga kilos gawaing pangkalikasan at pang-isports Halimbawa: Tula -“ Ang puno ng kawayan” 101 .Mga Kasanayang Di-Lokomotor (axial movements) Nasasabi ang mga kilos di-lokomotor Naisasagawa ng wasto ang mga kilos di-lokomotor.parihaba Naipakikita ang ibat-ibang kiolos di-lokomotor nang may direksyon tulad ng: . .pabilog . tulad ng: .pakaliwa na ibaluktot ang katawan Nagagamit ang mga kilos di-lokomotor sa pagbibigay-kahulugan sa mga awit tugma.mataas na pagunat/pagtulak/pagindayog atbp. atbp.katamtamang lakas ng pag-tulak/paghila .parisukat . .patatsulok .pag-unat.katamtamang taas ng pag-unat/pag-imbay/atbp. dula.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful