P. 1
epk

epk

|Views: 3,926|Likes:
Published by Anabelin Amoy Jala

More info:

Published by: Anabelin Amoy Jala on Nov 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2013

pdf

text

original

MAKABAYAN

(E D U K A S YO N S A P A G P A P A L A K A S N G KATAWAN )
79

MGA INAASAHANG BUNGA

MITHIIN: Nakapagtatamo ng kaukulang antas ng kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng mga gawaing pangkatawan, nakapagsasagawa ng mga batayang kilos nang may kasanayan, mga kaugaliang pangkalusugan at pangkaligtasan kaugnay ng mga gawaing pangkatawan; nakapagpapakita ng kanais-nais na kasanayang pangsosyal at wastong saloobin at pagpapahalaga sa laro, himnasyo, sayaw at sa katutubong kultura

Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang, nagkakaroon ang mga bata ng sapat na kakayahan sa pagpapaunlad ng kaangkupang pisikal; nakapagsasagawa ng mga kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor, dalawang stunts at gawaing panghimnasyo, pagsasagawa ng isang ehersisyo sa balance beam at horizontal bar o ladder, at mga gawaing ginagamitan ng mga kasangkapang pangkamay nang isahan, dalawahan at pangkatan ayon sa ritmo; nakapagpapakita ng batayang kasanayan sa baseball/softball at basketball; at nakalalahok sa mga katutubo at banyagang sayaw at laro. Pakatapos ng Ikalimang Baitang, patuloy na nagpapaunlad ang mga bata ng wastong tikas at tindig upang mapanatili ang kaangkupang pisikal; nakapagsasagawa ng mga kilos lokomotor at di-lokomotor, isa o dalawang stunts at gawaing panghimnasyo, katutubong laro at sayaw; at nakapagpapakita ng mga batayang kasanayan sa volleyball. Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang, nagkakaroon ang mga bata ng kakayahang mapaunlad ang tindig/tikas ng katawan at kaangkupang pisikal; nakapagsasagawa ng isa o dalawang stunts, gawaing panghimnasyo at gawaing ginagamitan ng mga kasangkapang pangkamay ayon sa ritmo; nakapagpapakita ng mga batayang kasanayan sa atletiks; at nakalalahok sa mga katutubong sayaw at laro.

80

KAKAYAHAN SA PANGANGASIWA NG KATAWAN Nagkakaroon ng sapat na kakayahan sa pangangasiwa ng katawan A. ayos at tikas ng katawan Halimbawa: . KAKAYAHAN SA PANGANGASIWA NG KATAWAN Nagkakaroon ng sapat na kakayahan sa pangangasiwa ng katawan A. Wastong Tikas/Tindig at Kaaya-ayang Ayos ng Katawan I.sa pag-abot sa mataas na bagay 2.Plumbine Test 3.sa pag-akyat at pagbaba sa hagdanan .EDUKASYON SA PAGPAPALAKAS NG KATAWAN BAITANG IV l. Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng Physical Fitness Test (PFT) patayong paglundag (standing long jump) bangon-higa (curl-ups) paupong pagbaluktot ng katawan (sit and reach) "Chair table push-ups" " 15-minute run or Step Test" 81 .sa pag-akyat at pagbaba sa hagdanan .sa pakikipag-usap nang nakaupo o nakatayo . Natataya ang antas ng sariling tindig.sa pag-abot sa mataas na bagay 2.Plumbine Test 3.sa pagdadala ng mga kagamitan sa pag-aaral .sa pagdadala ng mga kagamitan sa pag-aaral . Pagpapaunlad ng Kaangkupang Pisikal 1. Naisasagawa ang mga gawaing nakatutulong sa pagpapaunlad ng wastong tindig Halimbawa: . ayos at tikas ng katawan Halimbawa: .sa pag-upo sa iba'ibang uri ng upuan t . Natutukoy ang mga kahinaan sa wastong tikas ng katawan ayon sa kinalabasan ng pagtataya BAITANG V l. Wastong Tikas/Tindig at Kaaya-ayang Ayos ng Katawan I.sa pakikipag-usap nang nakaupo o nakatayo . KAKAYAHAN SA PANGANGASIWA NG KATAWAN Nagkakaroon ng sapat na kakayahan sa pangangasiwa ng katawan A. Naisasagawa ang mga gawaing nakatutulong sa lalong pagpapaunlad ng wastong tindig Halimbawa: . Natutukoy ang mga kahinaan sa wastong tikas ng katawan ayon sa kinalabasan ng pagtataya 2. Natataya ang antas ng sariling tindig. Natutukoy ang kalakasan at kahinaan sa kaangkupang pisikal ng katawan ayon sa kinalabasan ng pagtataya BAITANG VI l.sa pag-upo sa iba'ibang uri ng upuan t .

jogging . Naipaliliwanag ang kahalagahan ng kaangkupang pisikal 4.pagtingala at pagyuko (forward head) pagkapike (knock knees) . Naisasagawa ang mga gawaing nagwawasto sa mga kahinaang nauukol sa tikas ng katawan Halimbawa: flatfootedness .salisihang pagdadala/ balikat (uneven pagbibitbit ng mabigat shoulders) na bagay sa dalawang kamay . Naisasagawa ang mga gawaing nagwawasto sa mga kahinaang nauukol sa tikas ng katawan Halimbawa: flatfootedness . Naipakikita ang wastong pangangalaga ng iba'ibang bahagi ng katawan t habang nagsasagawa ng kilos sakang (bowlegged) sakang (bowlegged) .pagpulot ng paa sa (talpak na paa) holen .sipa .ehersisyong salisihang pagtataas ng dalawang balikat pagkahukot (round upper back) . o kaya ay paglakad na tumutunton sa dalawang magkalapit na tuwid na guhit 82 6.paglakad nang nakatapak na tumunton sa dalawang magkapantay na guhit .pagpapagulong ng bote sa talampakan pag-iisod ng paa hindi pantay na . Naikikilos ang katawan nang nag-iisa.paglakad nang nakatapak na tumutuntun sa dalawang magkapantay na guhit .luksong lubid .pagbabaras 5.pagpapagulong ng bote sa talampakan pag-iisod ng paa hindi pantay na .pagtingala at pagyuko (forward head) pagkapike (knock knees) .aerobics .salisihang pagdadala/ balikat (uneven pagbibitbit ng mabigat shoulders) na bagay sa dalawang kamay . Naisasagawa ang mga wastong gawain na nagpapaunlad ng kaangkupang pisikal Halimbawa: pagpapalakas ng cardio vascular endurance pagpapalakas ng binti pagpapalakas ng braso .pagpulot ng paa sa (talpak na paa) holen .paglakad na ang mga daliri sa paa ay nakaturong paharap o paloob.Wing Stretcher pag-unat ng mga braso na pataas o patalikod BAITANG VI 3. o kaya ay paglakad na tumutuntun sa dalawang magkalapit na tuwid na guhit nakaungos na ulo .ehersisyong salisihang pagtataas ng dalawang balikat pagkahukot (round upper back) . nang may kapareha at nang may kasama sa pangkat. nakaungos na ulo .Wing Stretcher pag-unat ng mga braso na pataas o patalikod BAITANG V 4.paglakad na ang mga daliri sa paa ay nakaturong paharap o paloob.BAITANG IV 4.

Naipaliliwanag ang kahalagahan ng kaangkupang pisikal 4. Natutukoy ang kalakasan at kahinaan sa kaangkupang pisikal ng katawan ayon sa kinalabasan ng pagtataya 3. Naisasagawa ang mga wastong gawain na nagpapaunlad ng kaangkupang pisikal ________ * Isinasanib sa lahat ng aralin 5. Naisasagawa ang mga wastong gawain na nagpapaunlad ng kaangkupang pisikal 83 . Pagpapaunlad ng Kaangkupang Pisikal 1. Naipakikita ang wastong pangangalaga ng iba'ibang bahagi ng katawan habang t nagsasagawa ng kilos * B.BAITANG IV nakausling tiyan (protruding abdomen) .minute run or Step Test 2. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng kaangkupang pisikal 4. Natutukoy ang kalakasan at kahinaan sa kaangkupang pisikal ng katawan ayon sa kinalabasan ng pagtataya 3. Naipakikita ang wastong pangangalaga ng iba'ibang bahagi ng katawan habang t nagsasagawa ng kilos * B.paglakad sa pagitan ng dalawang silya na ang mga likod ay magkalapit ng ilang dali lamang nakausling tiyan (protruding abdomen) BAITANG V . Pagpapaunlad ng Kaangkupang Pisikal 1. Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng Physical Fitness Test (PFT) patayong paglundag (standing long jump) bangon-higa (curl-ups) paupong pagbaluktot ng katawan (sit and reach) "Pull ups/Flexed Arm Hang" "15-minute run or Step Test” * Isinasanib sa lahat ng aralin 2.paglakad sa pagitan ng dalawang silya na ang mga likod ay magkalapit ng ilang dali lamang BAITANG VI 5. Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng Physical Fitness Test (PFT) patayong paglundag (standing long jump) bangon-higa (curl-ups) paupong pagbaluktot ng katawan (sit and reach) "Pull ups/Flexed Arm Hang" "15 .

mabagal na pagtakbo II.pagiskape at pag-imbay ng kamay . gawain. dula at tula o paggagad ng mga kilos ng hayop.sipa . tugma.BAITANG IV Halimbawa: pagpapalakas ng (cardio vascular endurance) pagpapalakas ng binti pagpapalakas ng braso luksong lubid jogging aerobics .Takbong Kabayo 5. BATAYANG KASANAYAN SA PAGKILOS Nagkakaroon ng sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa pagkilos A. Mga Kasanayang Lokomotor 1. BATAYANG KASANAYAN SA PAGKILOS Nagkakaroon ng sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa pagkilos A. Naipakikita ang wastong pangangalaga ng iba'ibang bahagi ng katawan t habang nagsasagawa ng kilos.* 6.mabilis na pagtakbo .Paruparong bukid Panggawain . tulad t ng: . tulad ng: . Naipakikita ang wastong pangangalaga ng iba'ibang bahagi ng katawan t habang nagsasagawa ng kilos. Mga Kasanayang Lokomotor 1. nang may kapareha at nang may kasama sa pangkat.pagkandirit habang sumisipa ang isang paa 84 . Naikikilos ang katawan nang nag-iisa.Pag-"rebound" ng bola sa "basketball" Kilos Hayop .* II.pagbabaras Halimbawa: BAITANG V BAITANG VI pagpapalakas ng (cardio vascular endurance) pagpapalakas ng binti pagpapalakas ng braso luksong lubid jogging aerobics . Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba'ibang bilis. Nagagamit ang kilos lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa isa o dalawang awit. BATAYANG KASANAYAN SA PAGKILOS Nagkakaroon ng sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa pagkilos A.sipa .pagbabaras 5.* II. paligsahan at isports Halimbawa: Awit na may kilos . nang may kapareha at nang may kasama sa pangkat. Naikikilos ang katawan nang nag-iisa. Naisasagawa nang wasto ang mga kumbinasyong kilos lokomotor nang may iba'ibang t bilis. Mga Kasanayang Lokomotor 1.* 6.Pagbubunot ng sahig Pang-isports .katamtamang bilis ng pagtakbo .

pasulong na paglakad/pagtakbo/ paglukso/atbp. .pakanan na pagkandirit/ pag-igpaw/pag-iskape/ atbp.BAITANG IV 2. gawain. dula at tula o paggagad ng mga kilos ng hayop. Nakalilikha ng kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor sa pagpapakita sa paglutas ng mga suliranin.biglaang pagkulog at pagkidlat . Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba'ibang t bilis. dula at tula o paggagad ng mga kilos ng hayop.Pagpipinta 5. tulad ng: . Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba'ibang t diin/lakas. tulad ng: mabilis .paurong na pagkandirit/pagluksolukso/pag-iskape/atbp.pakaliwang pag-iskape/ pagpapadulas iskape/atbp.Pag-"Spike"ng bola Gawain .Bakya Mo Neneng Kilos ng Hayop .pakanang paglakad/ pagtakbo/paglukso/atbp. paligsahan at pang-isports 3.1 mga laro at relay 2.mababang pag-igpaw/paglukso/ paglundag/pagtalon 85 . 4. Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba'ibang t direksyon.mabigat na paglakad .takbong aso mabagal . tulad ng: . tugma.paurong na paglakad/pagtakbo/ paglukso/atbp. Nagagamit ang mga kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor sa isa o dalawang gawain na may payak na ritmo at may kaugnay sa ritmo 2. tulad ng: . tulad ng: .lundag kuneho .mataas na pag-igpaw/paglukso/ paglundag/pagtalon .katamtamang bigat ng paglakad .takbong bibe BAITANG V 2. Naisasagawa nang wasto ang mga kilos na lokomotor nang may iba' t ibang antas.magaang na paglakad 4.pasulong na pagkandirit/ pag-igpaw/pag-iskape/ atbp. . . Nagagamit ang mga kilos lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa isa o dalawang awit.2 gawain na may ritmo 3. tulad ng: . paggawain. .takbong kabayo . kilos na lokomotor nang may iba' t ibang direksyon. Naisasagawa ang mga kilos lokomotor na may wastong pag-iingat BAITANG VI 2. Nagagamit ang mga kumbinasyon na kilos lokomotor at di-lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa isa o dalawang awit. 3. tulad ng: . paligsahan at isports Halimbawa: Awit .lakad pagong . tugma.Lakad ng Ahas Sports . Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba'ibang t direksyon.pag-ilag sa papalapit na aso 4.pakaliwang paglakad/pagtakbo/ paglukso/atbp.takbong usa katamtamang bilis . .katamtamang taas na pag-igpaw/ paglukso/paglundag/pagtalon .

mabilis na pagpihit/pag-ikot/atbp . pag-ikot 1.mataas na pag-unat/pagbaluktot/atbp. pag-imbay 2.pasulong na ibaluktot ang katawan .3 pagpihit.mababang pag-unat/pagbaluktot/atbp 4. tulad ng: . t di-lokomotor nang may antas.katamtamang lakas na pagtulak/ paghila 6.katamtamang bilis na pag-indayog/ pag-imbay/atbp .mabagal na pag-indayog/pagpihit/atbp. . Naisasagawa nang wasto ang mga kilos na lokomotor nang may iba' t ibang diin/lakas.magaan/mahinang paglukso/ paglundag/pagtalon 6.magaan/mahinang pagtulak/paghila . 5. di-lokomotor nang may iba'ibang bilis tulad ng: t . tulad ng: .pakanan na ibaluktot ang katawan . Naipakikita ang mga kilos.parisukat .parihaba 7.2 pagtulak. Naipakikita ang mga kilos di-lokomotor nang may iba'ibang lakas/diin.4 pag-indayog. Naipakikita ang iba'ibang kilos di-lokot motor nang may direksyon. tulad ng: . Naisasagawa ang mga kilos lokomotor na may wastong pag-iingat BAITANG V B.pabilog .patatsulok . Mga Kasanayang Di-Lokomotor (Axial) 1. Naipakikita ang mga kilos di-lokomotor nanag may iba'ibang hugis tulad ng: t .mabigat/malakas na paglukso/ paglundag/pagtalon .pakaliwa na ibaluktot ang katawan 86 BAITANG VI . tulad ng: 1. pagbaluktot 1. tulad ng t .katamtamang lakas na paglukso/ paglundag/pagtalon . Nasasabi ang mga kilos di lokomotor 3. paghila 1.paurong na ibaluktot ang katawan .katamtamang taas na pag-unat/ pagbaluktot/atbp .BAITANG IV 5.1 pag-unat. Naisasagawa nang wasto ang mga kilos di-lokomotor. Naipakikita ang mga iba'ibang kilos.

pakanan 4. binbag. Naisasagawa ang mga kilos na ginagamitan ng kasangkapang pangkamay/aparato nang may pag-iingat* C. patpat at bangko nang naayon sa direksyon . Kasanayan sa Paggamit ng mga Kasangkapang Pangkamay at Aparato 1. patpat at bangko nang naaayon sa antas . Nagagamit ang mga kilos. patpat at bangko nang naaayon sa antas .katamtamang taas . Nagagamit nang wasto ang alinmang dalawang kasangkapang pangkamay at aparato tulad ng bola.pababa . Nagagamit nang wasto ang iba pang dalawang kasangkapang pangkamay at aparato tulad ng bola.pakaliwa .pabilog .BAITANG IV BAITANG V 8. Naisasagawa ang mga kilos na ginamitan ng kasangkapang pangkamay/aparato nang may pag-iingat* .paurong . 3. di-lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa isa o dalawang awit. Kasanayan sa Paggamit ng mga Kasangkapang Pangkamay at Aparato 1.mataas 2.pakanan 4.pasulong . may kapareha. Nakatutuklas ng iba'ibang kilos na gumat gamit ng kasangkapang pangkamay nang isahan.katamtamang lakas 87 C. Nagagamit nang wasto ang iba' ibang t kasangkapang pangkamay at aparato nang naaayon sa hugis .paitaas . Kasanayan sa Paggamit ng mga Kasangkapang Pangkamay at Aparato 1.pakaliwa . may kapangkat 3.mabigat/malakas .paurong .pasulong . binbag.pasigsag . Nagagamit nang wasto ang iba' ibang t kasangkapang pangkamay at aparato nang naaayon sa hugis .katamtamang taas .pasigsag . tugma. Naisasagawa ang iba'ibang kilos na gumagamit t ng mga nagamit nang kasangkapang pangkamay ayon sa ritmo 2.mababa .magaan/mahina . Nagagamit nang wasto ang iba pang dalawang kasangkapang pangkamay at aparato tulad ng bola. binbag.pababa . Nagagamit nang wasto ang iba pang dalawang kasangkapang pangkamay at aparato tulad ng bola.atbp. patpat at iba pa nang ayonsa lakas/diin .pabilog . dula at tula o paggagad sa mga kilos BAITANG VI B. 3. patpat at bangko nang naayon sa direksyon . binbag.mababa . binbag.paitaas .atbp. Nagagamit nang wasto ang alinmang dalawang kasangkapang pangkamay at aparato tulad ng bola.mataas 2.

side scale .BAITANG IV BAITANG V 5.supine leaning rest .knee raising .pike position .tuck position III. 1.head twisting . may kapangkat 6.prone leaning rest .prone leaning rest . MGA KATANGI-TANGING KAKAYAHAN AT KASANAYAN Natatamo ang sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga katangi-tanging kakayahan at kasanayan A.head bend forward/backward . 1.forward lunge . Mga Kasanayang Panghimnasyo/"Stunts" at mga Gawaing Sumusubok sa Sariling Kakayahan.leg raising .tuck position 88 .front scale . Naisasagawa ang mga batayang kilos at panimulang kasanayang panghimnasyo . Naisasagawa ang mga kilos na ginagamitan ng kasangkapang pangkamay/aparato nang may pag-iingat* BAITANG VI III. 1. MGA KATANGI-TANGING KAKAYAHAN AT KASANAYAN Natatamo ang sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga katangi-tanging kakayahan at kasanayan A.front scale . MGA KATANGI-TANGING KAKAYAHAN AT KASANAYAN Natatamo ang sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga katangi-tanging kakayahan at kasanayan A.side leaning rest . Naisasagawa ang iba'ibang kilos na t gumagamit ng kasangkapang pangkamay at aparato ayon sa ritmo 7.trunk bending/forward/sideward/ right/left .half-knee stand III.folded position . Mga Kasanayang Panghimnasyo/"Stunts" at mga Gawaing Sumusubok sa Sariling Kakayahan. Nakatutuklas ng iba' ibang kilos na t gumagamit ng kasangkapang pang-kamay nang isahan.long sitting position .pike position . Naisasagawa ang mga panimulang kasanayang panghimnasyo . Mga Kasanayang Panghimnasyo/"Stunts" at mga Gawaing Sumusubok sa Sariling Kakayahan.half-knee stand . Naisasagawa ang mga batayang kasanayang panghimnasyo . may kapareha.

pagkalisto. 3 . 4 b) Repeat all using the Opposite foot cts 1. Naisasagawa ang alinman sa mga pang-isahang "stunts" nang ayon sa panuto Halimbawa: "Jack Knife" "Front Seat Support" .ct 2 .pamumuno pagkalisto at pagiging responsable sa pagsasagawa ng isa o dalawahang piramid. 1 Step L forwared and do a front scale . Naipapakita ang coordinasyon.32 cts. Naisasagawa ang isa o dalawang payak na ehersisyo na gumagamit ng panimulang kasanayang panghimnasyo Halimbawa: 1.ct 2-3 Position .ct. Repeat (a) with the L foot -ct 1-4 c. 3 Position .ct. a) Raise left knee in front. 2 Return to first position . Naisasagawa ang isa o dalawang payak na ehersisyo na gumagamit ng panimulang kasanayang panghimnasyo Halimbawa: a. pamumuno. Kalestenics ng lahi Figure 1-III 3. pakikiisa.ct. Naisasagawa ang isa o dalawang payak na ehersisyo na gumagamit ng panimulang kasanayang panghimnasyo Halimbawa: a) Half-knee stand on R Extend L leg sideward Return to first position Stand BAITANG VI 2.ct. left and right alternately . Naipapakita ang kaugaliang pagtutulungan. Step R forward . arms upward ct. lakas. Naipakikita ang mga kaugaliang pagtutulungan. pakikiisa. 1 Touch left toe forward arms sideward .4 2. Naisasagawa ang alinman sa mga pang-isahang "stunts" ng ayon sa panuto Halimbawa: "Circular rope skip" "walk through" 89 4. 1 . 2. at pagiging responsable sa pagsasagawa ng isa o dalawahang ( pyramid) Halimbawa: Three man Pyramid Variations Four-or-Five man Pyramid Halimbawa: "Stoop and Stretch" "Churn the Butter" "Rocker" "Toe Toucher 4. Halimbawa: Three man Pyramid Variations d. Repeat (a) and (b) -ct 1-8 . 4 b) Repeat all. at kalambutan ng katawan sa pagsasagawa ng alinman sa pandalawahang "stunts" BAITANG V 2. Kalestenics ng lahi Review figures I-III Teach figures IV-VIII 3.ct.ct.ct -4 b.ct.BAITANG IV 2. Execute a V seat with balance and correct form 3. Naisasagawa ang alinman sa mga pang isahang "stunts" nang may panimbang Halimbawa: "Balance Jump" "Balance Seat" 4.

Nakasusunod sa mga wastong tuntuning pangkaligtasan sa pagsasagawa ng mga gawaing panghimnasyo 7. Halimbawa: BAITANG V 5. Nakasusunod sa mga panuto sa pagsasagawa ng "stunts" na nagpapaunlad ng lakas Halimbawa: Lakas ng bisig. Naipapakita ang tiwala sa sarili habang nagsasagawa ng mga "stunts" 7. Aquino 90 .Laging iyuko (tuck) ang ulo at idikit ang baba sa dibdib kapag pinagugulong (performing roles) ang katawan upang maiwasan ang sakuna sa leeg 6. 121 .Nagsasagawa ng gawaing pampasigla (warm-up) . R. Naisasagawa ang alinmang sa mga "stunts" na may uring paggulong at pang"tumbling" Halimbawa: "Forward Roll" "Backward Roll" "Shoulder Roll" 7.Gymnastic for Girls by F. Nasusunod ang mga pamantayan sa pagkilos sa pagsasagawa ng mga gawaing panghimnasyo."Chair Push Up" Lakas ng kalamnan ng tiyan "Scissors" Lakas ng hita at binti-"Double Knee Flexion and extension 8. Naisasagawa ang alinmang pangmaramihang "stunts" na nagpapaunlad ng koordinasyon. Naisasagawa ng may kasanayan ang wastong pag-akyat at pagbaba sa "Balance Beam" (See Specification of p. Aquino 8. Naisasagawa ang alinmang pandalawahang "stunts" na nagpapaunlad ng coordinasyon Halimbawa: "Tandem Bicycle" BAITANG VI 5. Naisasagawa ang alinmang pandalawahang "stunts" nang may koordinasyon Halimbawa: "Seat balance" "Leg Dip" "Wheel Borrow" . Naisasagawa ang alinmang pangmaramihang "stunts" na nagpapaunlad ng koordinasyon Halimbawa: "Tandem Bicycle" 6. R.Gymnastic for Girls by F. Naisasagawa ng may kasanayan ang wastong pag-akyat at pagbaba sa "Balance Beam" (See Specification of p. Halimbawa: "Merry Go Round" "Skin the Snake" 6.BAITANG IV 5. 121 .

Paggamit ng kutson o mattress . pagtitiwala sa sarili. Paglakad sa "Balance Beam" 10.Paggamit ng alalay o "spotters" BAITANG VI 9.pag-swing sa baras paglipat-lipat sa horizontal ladder 11. kontrol at koordinasyon Halimbawa: a. Step left forward and raise right leg backward and arms sideward 10. Naisasagawa ang isa o dalawang ehersisyo gawain sa "Balance Beam" nang may panimbang. arms upward b.BAITANG IV BAITANG V 9. Naisasagawa ang isa o dalawang ehersisyo gawain sa "Balance Beam" nang may panimbang.pagbitin sa baras na gumagamit ng ibat-ibang uri ng grip .laging iyuko (tuck) ang ulo at idikit ang baba sa dibdib kapag pinagugulong 91 . Naisasagawa ang wastong pagbitin sa "horizontal bar" o "horizontal ladder" Halimbawa: . Nasusunod ang mga pamantayan sa pagsasagawa ng mga gawaing panghimnasyo Halimbawa: Nagsasagawa ng gawing pampasigla (warm-up) Palaging ipasok ang ulo at ilapit ang baba sa dibdib kung nagsasagawa ng paggulong at "Tumbling" upang maiwasan ang sakuna sa leeg 11. pagtitiwala sa sarili. raise left leg in front toes pointing forward. kontrol at koordinasyon Halimbawa: a.nagsasagawa ng gawaing pampasigla (warm-up) . Step right foot forward. Nakasusunod sa mga wastong tuntunin pangkaligtasan sa pagsasagawa ng mga "Stunts" "Rolls" at "Tumbling" Halimbawa : . Nasusunod ang mga pamantayan sa pagkilos sa pagsasagawa ng mga gawaing panghimnasyo Halimbawa: .

heel and toe polka .chasing step 2.heel and toe .alinmang katutubong sayaw sa rehiyon/ pamayanan na may parehong kahirapan sa ritmong 2/4 at 3/4 * isinasanib sa lahat ng aralin 13.kumbinasyon ng mga hakbang . Naisasagawa ang mga batayang hakbang pansayaw sa ritmong 2/4 (new dance steps) .paggamit ng kutson o mattress -paggamit ng spotters o alalay 13. Naisasagawa ang alinman sa mga sumusunod na katutubong sayaw . Kasanayang Panritmo at Sayaw 1.touch step . Naipapakita ang tiwala sa sarili samantalang nagsasagawa ng mga "stunts" "rolls" at "tumbling" * BAITANG VI 12.heel and toe polka .habanera .close step .two stop turn .gallop .Paseo de Bicol .4 step turn .change step . Nakasusunod sa mga wastong tuntuning pangkaligtasan sa pagsasagawa ng mga "stunts" "rolls" at "tumbling" Halimbawa: .contraganza .BAITANG IV BAITANG V 12.bleking .pansayaw 92 .brush step . Kasanayang Panritmo at Sayaw 1.chasing steps . Kasanayang Panritmo at Sayaw 1.polka turn .grapevine .change step .skip .step swing . Nakapagbibigay at nakatatanggap ng makabuluhang pagpuna sa mga sariling kilos at ng mga kapangkat B. Naisasagawa ang mga batayang hakbang pansayaw sa ritmong 2/4 (new dance steps) 2. Nakapagbibigay at nakatatanggap ng makabuluhang pagpuna sa mga sariling kilos at ng mga kapangkat * B.hop polka .polka .slide step .koritte . Naisasagawa ng may kasanayan ang mga batayang hakbang pansayaw at ang mga kumbinasyon nito sa ritmong 2/4 .Surtido norte . Naisasagawa nang may kasanayan ang mga batayang posisyon ng mga kamay at paa sa pagsayaw B.cut step .gallop . Nagagamit nang may kasanayan ang mga batayang posisyon ng mga kamay at paa sa pagsasagawa ng mga hakbang pangsayaw ( na natututunan sa mga nakaraang taon baitang) 2.

"Oh susana" . Napahahalagahan ang kultura at damdaming inilalarawan ng sayaw 5.close step .brush step ."Norwegian Mountain March" .toch step ."Red River Valey" .BAITANG IV 3."Dutch Couple Dance" .Carinosa .cross waltz .waltz .slide step .3 Napahahalagahan ang mga gawaing panritmo at sayaw na naglalarawan ng kultura ng bansa/rehiyon/pamayanan 5.4 Naipamamalas ng may pagmamalaki ang mga katutubong sayaw at tugtugin 93 .1 Nasasabi ang kahalagahan ng kultura na inilalarawan ng katutubo o banyagang sayaw 5. Naisasagawa nang may wastong interpretasyon ang ibat-ibang banyaga/katutubong sayaw .2 Naipamamalas ang damdaming ipinahahahayag ng sayaw sa pamamagitan ng magandang pagindak at indayog 5.engano series (with a close/point.Bakya Dance BAITANG VI 3.bleking step .brush swing hop . Naisasagawa ang alinman sa mga sumusunod na katutubong sayaw . Naisasagawa ang isa o dalawa sa sumusunod na banyagang sayaw (pumili ng dalawa) ."La Cucuracha" 4.Kapiil sa munsala ."Tropanka" 6.Polka sa nayon . Naisasagawa ang alinman sa mga sayaw banyaga .mazurka 4. Napahahalagahan ang kultura at damdaming inilalarawan ng sayaw 6.kumbinasyon ng mga hakbang -pansayaw 4.grapevine .masurka . waltz ) .3-step run .Sua Sua .1 Naisasayaw nang may damdamin ang mga katutubong sayaw ng bansa 5.step hop . Naisasagawa ang aliman sa mga na mga banyagang sayaw .step hop .step swing . Naisasagawa ang mga batayang hakbang pansayaw sa ritmong 3/4 ."Oyda" ."Varsovienne 5.brush step turn .Jota Zapatilla Ba Ingles . Naisasagawa ang alinman sa mga sumusunod sunod na katutubong sayaw o alinmang sayaw ng rehiyon 2/4 3/4 2/4 3/4 BAITANG V 3.Kunday-kunday 5. Naisasagawa nang may kasanayan ang mga batayang hakbang pansayaw at ang mga kumbinasyon nito sa ritmong 3/4 .Tiklos -Magkasuyo .

4 Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa pukulan 1.3 Underhand Throw 1.4 "All volleyball 3.1 pataasan at palayuan 1.1 Above the waist 2.paggulong .3. Natatalakay ang mga tuntunin sa pagseserve pagpapasa at pagtotos 3. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa .2 Sidearm Throw 1.4 pag.5 Velocity of the coming ball 1.2 Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa relay 1.7 Where to field the Ball 2.pagtakbo .2 sling shot 3.4. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa pitching 3.5 Nasasabi ang kahalagahan ng kultura na inilalarawan ng katutubo/banyagang sayaw 5.3 pagtoss (toss) 1. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa paghagis 1."spike" 2.BAITANG IV BAITANG V BAITANG VI 5.2 pagpasa (forearm pass) 1.1 Over Hand Throw 1. Naipamamalas ang mga mabuting kaugaliang pakikiisa at pagka maginoo 94 .6 Condition of the Ground 1.4 Overhand pitching 1.4 Focus of the Eyes 1.1 Hagisang volleyball 3.3 Windmill pitching 3.paglundag -pagpukol .5 "shower service volleyball" 3.1 ball throw for distance 4.2.3 "Keep it up" 3.3 Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa lundagan 1.1 Pagpasa at pagtanggap ng baton 1.7 "Set up New Comb" 1. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa mga sumusunod: 1. Mga Kasanayang Pang-Isports Kasanayang pang-volleyball C.6 "Cage Volleyball 3.3 Sidearm Catch right 3.2 "One bounce volleyball" 3. Nakakasali sa isa o dalawang panimulang laro na nagpapaunlad sa kasanayang pangvolleyball tulad ng 3. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa pagsalo 2.6 Naipapakita ang magandang pakikipagugnayan sa kapareha o kapangkat sa pagsasayaw C.paghagis na kailangan sa athletics 1.1 Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayang sa takbuhan C.1 pagserve (underhand) 1.2 Below the waist 2. Mga Kasanayang Pang-Isports Kasanayang Pangsoftball Baseball 1. Mga Kasanayang Pang-Isports Kasanayang Pang-Athletics (Track and Field) 1.1 Underhand pitching 3.

pakikinig sa guro at pinuno.pagsusuring pisikal at medical sa mga manlalaro .1 Running from Batting to 1st Base 4.5 Swinging of the Bat 5.3 Batting Stance 5.paggamit ng angkop na sapatos at kasuotang panlaro . (body mechanics) ."Call race (p.Milk Cartoon Softball .Ground ball pursuit .paggalang sa guro at kamagaral . . Naipakikita ang mga mabubuting kaugalian sa paglalaro tulad ng: .Sop-ball Pop-Up ." Wheel relay" .pagpapanatiling ligtas at malinis na kapaligiran 6. home plate 4." Circle the bases relay" .pagsunod sa panuto o hatol ng pinuno . from 3rd Base.Malayuang paglundag (Long Jump) 3.maluwag/malugod na pagtanggap ng pagkatalo at mapagkumbabang pagkapanalo BAITANG V 5.Line Ball Pepper .pangangalaga at pagiingat sa mga kagamitang panlaro .pagsunod sa hudyat na tuntunin ng laro .BAITANG IV 2.1 Holding the Bat 5.3 Running after the Catch. Naisasagawa ang mga pamantayang pangkaligtasan at pangkalusugang pamamaraan tulad ng mga sumusunod: -malinis. 434 Kirchner) 4. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa fielding 6. Naisasagawa ng may pagiingat ang mga gawaing para sa atletics 5. pagkamasunurin at pagkamatapat . lakas ng loob. Naipakikita ang mga pamamaraan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan "sa larong volleyball" .Three pitch Softball . pagkamasigasig. hudyat at tuntunin ng laro .paghihintay sa sariling pagkakataon .2 Running from batting to 2nd base.patigil sa paglalaro kapag may kidlat at kulog BAITANG VI 4. 3rd base.pagtutulungan. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa base running 4.pakikinig sa guro at pinuno (official).wastong pampasiglang gawain .pangmabilisang pagtakbo .pagsunod sa panuto/ hatol ng pinuno .iwasang magsiksikan sa palaruan .maluwag/malugod na pagtanggap ng pagkatalo at mapagkumbabang pagkapanalo .walang alahas sa katawan .Tee ball 95 . Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa batting 5. pagpipigil sa sarili.Home-Run Derby .malakas na sikad para sa mabilisang pagsisimula ng takbo -Wastong ayos ng katawan sa pagpukol.paghihintay sa sariling pagkakataon .4 Focus of the Eyes 5.paggalang sa guro at kamagaral .2 Right positioning of the Bat 5.6 Droppin of the Bat 6. Naipaliliwanag ang wastong paraan sa pagsasagawa ng mga gawaing pangathletics tulad ng: . from 2nd base and 1st base 5.1 Position of the fielder . Nakasasali sa isa o dalawang panimulang laro na nagpapalakas ng mga kasanayang pang-atletics tulad ng: . patag at walang sagabal na palaruan .

pagpipigil sa sarili.walang sagabal sa palaruan 96 . lakas ng loob.paghihintay sa sariling pagkakataon .pagsunod sa panuto/ hatol ng pinuno .pagtigil sa paglalaro kung may kidlat at kulog BAITANG V BAITANG VI 7.paggalang sa guro at kamagaral .pagtutulungan.pagpapanatiling ligtas at malinis na kapaligiran 6.Maikling kuko ng mga kamay . Naipamamalas ang mga pamantayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa larong "softball/baseball" . lakas ng loob. Nagagamit ang alinmang mga batayang pang-softball /baseball sa panimulang laro tulad ng : .patag at hindi matigas na palaruan .pagiwas sa pagsisiksikan at sagabal sa palaruan .Circle Overtake . Naipamamalas ang mga kasanayang pangkalusugan .pangangalaga at pagiingat sa mga kagamitang panlaro . pagkamasunurin at pagkamatapat .Around the Bases . pagpipigil sa sarili.wastong pampasiglang gawain .pangangalaga at pagiingat sa mga kagamitang panlaro . Naisasagawa ang mga kasanayang pangkalusugan at pangkaligtasan sa "softball/ baseball" -wastong pampasiglang gawain .angkop na kasuotang panlaro .Base Running Overtake 9.BAITANG IV .maluwag/malugod na pagtanggap ng pagkatalo at mapagkumbabang pagkapanalo . pagkamasunurin at pagkamatapat . Naipaliliwanag ang mga batayang tuntunin sa paglalaro ng softball/baseball 8. hudyat at tuntunin ng laro .pagpapanatiling ligtas at malinis na kapaligiran 10.pakikinig sa guro at pinuno.Toss up .walang alahas sa katawan habang naglalaro . pagkamasigasig.Throw Softball .pagsusuring pisikal at medikal para sa mga mag-aaral . pagkamasigasig.pagtutulungan.Team Distance Throw .

2 Two hand Bounce Pass 1.2 Moving Driblbe 2.BAITANG IV BAITANG V BAITANG VI Kasanayang Panlaro Kasanayang Pangbasketball 1. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa pivoting 4. Naisasagawa nang wasto at sa ibat-ibang paraan ang mga batayang kasanayang pang-basketball gaya ng pagpasa at "pag-shoot" 5.1 Two Hand Chest Pass 1.3 Cross over Dribble 3. pag-pivot at pagbuslo "shoot" 97 . Naisasagawa nang wasto at sa ibat-ibang paraan ang mga batayang kasanayang "pangbasketball " gaya ng pagpapatalbog talbog (Driball) 2. Naisasagawa nang wasto at sa ibat-ibang paraan ang mga batayang kasanayang pang "Basketball" gaya ng pagpasa at pagsalo 1. pagpasa.1 Stationary Dribble 2. Nakagagawa ng iba'ibang kumbinasyon ng t pagdribble. pagsalo.4 Two Handed Overarm Pas 2.3 One Handed Overarm Pass 1.

" Basketball Snatch Ball" -" Three on Three" ." Captain Ball" ."Six Count Basketball" .paghihintay sa sariling pagkakataon . hudyat at tuntunin ng laro .pakikinig sa guro at pinuno.paggalang sa guro at kamag-aral ." Half Count Three on Three" 7.End Ball" . Naipapamalas ang mga pamantayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa larong basketball ." Clock Shooting" . Nagagamit ang batayang kasanayang pang-"basketball" sa mga panimulang laro (lead-up games) tulad ng .pagsunod sa panuto/ hatol ng pinuno .pagpapanatiling ligtas at malinis na kapaligiran 98 ." Birdie in The Cage" . pagpipigil sa sarili.maluwag/malugod na pagtanggap ng pagkatalo at mapagkumbabang pagkapanalo ."Thirty second Goal Shot" -" Spot Shooting" .pangangalaga at pag-iingat sa mga kagamitang panlaro ."Five Passess" ."One goal Basketball" ."Sideline Basketball" .BAITANG IV BAITANG V BAITANG VI 6. lakas ng loob.pagtutulungan. pagkamasigasig. pagkamasunurin at pagkamatapat .

Kadang-Kadang .Luksong Tinik BAITANG V IV."Skipping Rope" (Isahan.Sack Race . Naipapakita ang mga gawaing pampaaralan sa pangkat sa pagsasagawa ng laro o sayaw sa araw ng palabas 3. Nasasabi ang pangkalinangang kahalagahan na dulot ng sayaw at laro 4. PAGLAHOK SA KATANGI-TANGING GAWAIN Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawaing pangkultura at pampalakasan 1.Tug of War 1. Naipapakita ang mga gawaing pampaaralan sa pangkat sa pagsasagawa ng laro o sayaw sa araw ng palabas 3. Nasasabi ang pangkalinangang kahalagahan na dulot ng sayaw at laro 4.Biks-Biks .Patintero . Dalawahan.Palosebo .Shatong .pang-isports a) volleyball b) basketball c) baseball/softball 99 . Nasasabi ang pangkalinangang kahalagahan na dulot ng sayaw at laro 4.BAITANG IV IV. Nakakasali sa alinmang mga gawaing pampaaralan tulad ng intramurals at field day 2. Nakakasali sa alinman mga gawaing pampaaralan tulad ng intramurals at field day 2.: . Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawing pangkultura tulad ng isa o dalawang katutubong sayaw ng rehiyon at pampalakasan na sumusunod sa mga tuntuning pangkaligtasan .Tumbang Preso . PAGLAHOK SA KATANGI-TANGING GAWAIN Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawaing pangkultura at pampalakasan 1. Maramihan .Sungka . Naipapakita ang mga gawaing pampaaralan sa pangkat sa pagsasagawa ng laro o sayaw sa araw ng palabas 3. Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawing pangkultura tulad ng laro ng lahi at pampalakasan na sumusunod sa mga tuntuning pangkaligtasan Hal.Dama . Nakakasali sa alinman mga gawaing pampaaralan tulad ng intramurals at field day 2. Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawing pangkultura tulad ng laro ng lahi at pampalakasan na sumusunod sa mga tuntuning pangkaligtasan Hal.Bagol-Bagol .cheering festival/competition . PAGLAHOK SA KATANGI-TANGING GAWAIN Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawaing pangkultura at pampalakasan BAITANG VI IV.: .

5.paglakad (walking) . .mabigat na paglundag .mababang pagluksu-lukso/pagkandirit/ atbp.pagkandirit (hopping) . . paligsahan. Naisasagawa ang ibat-ibang kilos lokomotor tulad ng .paglukso/paglundag/pagtalon (jumping) . atbp. Naisasagawa ng wasto ang mga kilos lokomotor na may ibat-ibang bilis tulad ng: . Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor ng may ibat-ibang direksyon tulad ng: .pagpapadulas (sliding) . 4.pagtakbo (running) .magaang pag-iskape.pag-igpaw (leaping) . .katamtamang paglundag/pagigpaw/atbp.mabagal na pagigpaw/paglakad/pagiskape atbp.pag-iskape (galloping) .pakaliwang pag-iskape/pagpapadulas/atbp.pagluksu-lukso (skipping) 3.katamtamang pagkandirit/pagtakbo/pagluksu-lukso atbp. panggawain. . Naisasagawa ng wasto ang mga kilos lokomotor ng may ibat-ibang antas tulad ng: .BATAYANG KASANAYAN SA PAGKILOS EDUKASYON SA PAGPAPALAKAS NG KATAWAN Ikatlong Baitang Nagkakaroon ng sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa pagkilos Mga Kasanayang lokomotor 1. 7. o pang isports 9. .mabilis na pagkandirit/pagiskape/atpb.mataas na pagtalon/pagkandirit/atbp.katamtamang diing pagtakbo . 6.pasulong na pagtakbo/paglundag atbp.paurong na paglakad/pagkandirit/atbp. Naisasagawa nang wasto ang ibatibang kilos lokomotor nang may ibat-ibang lakas/diin. . Naipaliliwanag ang mga payak na tuntunin sa wastong pagsasagawa ng ibat-ibang kilos lokomotor 8. Naisasagawa ang mga wastong pag-iingat sa pagsasagawa ng mga kilos lokomotor 100 . Naisasagawa ang mga kilos lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa awit/tugma/dula o tula o paggagad ng mga kilos ng hayop. tulad ng: . Nasasabi ang ibat-ibang kilos lokomotor 2.

pabilog .magaan/mahinang pagtulak/pahila . .pag-indayog. atbp.malakas na pagtulak/paghila. Naipakikita ang ibat-ibang kilos di-lokomotor ng may hugis tulad ng: .katamtamang lakas ng pag-tulak/paghila . tulad ng: . tulad ng: . atbp.parihaba Naipakikita ang ibat-ibang kiolos di-lokomotor nang may direksyon tulad ng: .pasulong na ibaluktot ang katawan . .patatsulok .pag-imbay Naipakikita ang ibat-ibang kilos di-lokomotor ng may antas. Naipakikita ang ibat-ibang kilos di-lokomotor nang may bilis tulad ng mabilis na pag-pihit/pag-ikot atbp.pag-unat.pagtulak. o tula o paggagad sa mga kilos gawaing pangkalikasan at pang-isports Halimbawa: Tula -“ Ang puno ng kawayan” 101 .Mga Kasanayang Di-Lokomotor (axial movements) Nasasabi ang mga kilos di-lokomotor Naisasagawa ng wasto ang mga kilos di-lokomotor.parisukat . tulad ng: . dula.mataas na pagunat/pagtulak/pagindayog atbp.paurong na ibaluktot ang katawan .paghila .pagbaluktot .pakanan na ibaluktot ang katawan .pakaliwa na ibaluktot ang katawan Nagagamit ang mga kilos di-lokomotor sa pagbibigay-kahulugan sa mga awit tugma.mababang pag-indayog/pag-ikot.katamtamang bilis na pag-indayog/pag-imbay/mabagal na pagtulak/pagpila/atbp Naipakikita ang ibat-ibang kilos di-lokomotor nang may lakas.katamtamang taas ng pag-unat/pag-imbay/atbp. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->