MAKABAYAN

(E D U K A S YO N S A P A G P A P A L A K A S N G KATAWAN )
79

MGA INAASAHANG BUNGA

MITHIIN: Nakapagtatamo ng kaukulang antas ng kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng mga gawaing pangkatawan, nakapagsasagawa ng mga batayang kilos nang may kasanayan, mga kaugaliang pangkalusugan at pangkaligtasan kaugnay ng mga gawaing pangkatawan; nakapagpapakita ng kanais-nais na kasanayang pangsosyal at wastong saloobin at pagpapahalaga sa laro, himnasyo, sayaw at sa katutubong kultura

Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang, nagkakaroon ang mga bata ng sapat na kakayahan sa pagpapaunlad ng kaangkupang pisikal; nakapagsasagawa ng mga kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor, dalawang stunts at gawaing panghimnasyo, pagsasagawa ng isang ehersisyo sa balance beam at horizontal bar o ladder, at mga gawaing ginagamitan ng mga kasangkapang pangkamay nang isahan, dalawahan at pangkatan ayon sa ritmo; nakapagpapakita ng batayang kasanayan sa baseball/softball at basketball; at nakalalahok sa mga katutubo at banyagang sayaw at laro. Pakatapos ng Ikalimang Baitang, patuloy na nagpapaunlad ang mga bata ng wastong tikas at tindig upang mapanatili ang kaangkupang pisikal; nakapagsasagawa ng mga kilos lokomotor at di-lokomotor, isa o dalawang stunts at gawaing panghimnasyo, katutubong laro at sayaw; at nakapagpapakita ng mga batayang kasanayan sa volleyball. Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang, nagkakaroon ang mga bata ng kakayahang mapaunlad ang tindig/tikas ng katawan at kaangkupang pisikal; nakapagsasagawa ng isa o dalawang stunts, gawaing panghimnasyo at gawaing ginagamitan ng mga kasangkapang pangkamay ayon sa ritmo; nakapagpapakita ng mga batayang kasanayan sa atletiks; at nakalalahok sa mga katutubong sayaw at laro.

80

sa pagdadala ng mga kagamitan sa pag-aaral .EDUKASYON SA PAGPAPALAKAS NG KATAWAN BAITANG IV l. ayos at tikas ng katawan Halimbawa: . Pagpapaunlad ng Kaangkupang Pisikal 1.sa pakikipag-usap nang nakaupo o nakatayo . KAKAYAHAN SA PANGANGASIWA NG KATAWAN Nagkakaroon ng sapat na kakayahan sa pangangasiwa ng katawan A. KAKAYAHAN SA PANGANGASIWA NG KATAWAN Nagkakaroon ng sapat na kakayahan sa pangangasiwa ng katawan A. Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng Physical Fitness Test (PFT) patayong paglundag (standing long jump) bangon-higa (curl-ups) paupong pagbaluktot ng katawan (sit and reach) "Chair table push-ups" " 15-minute run or Step Test" 81 .Plumbine Test 3.sa pag-upo sa iba'ibang uri ng upuan t .sa pakikipag-usap nang nakaupo o nakatayo . Natataya ang antas ng sariling tindig.sa pag-abot sa mataas na bagay 2.Plumbine Test 3. Wastong Tikas/Tindig at Kaaya-ayang Ayos ng Katawan I.sa pagdadala ng mga kagamitan sa pag-aaral . Natutukoy ang mga kahinaan sa wastong tikas ng katawan ayon sa kinalabasan ng pagtataya 2.sa pag-upo sa iba'ibang uri ng upuan t .sa pag-akyat at pagbaba sa hagdanan . Naisasagawa ang mga gawaing nakatutulong sa lalong pagpapaunlad ng wastong tindig Halimbawa: . Wastong Tikas/Tindig at Kaaya-ayang Ayos ng Katawan I. KAKAYAHAN SA PANGANGASIWA NG KATAWAN Nagkakaroon ng sapat na kakayahan sa pangangasiwa ng katawan A. Natataya ang antas ng sariling tindig. ayos at tikas ng katawan Halimbawa: . Naisasagawa ang mga gawaing nakatutulong sa pagpapaunlad ng wastong tindig Halimbawa: .sa pag-akyat at pagbaba sa hagdanan . Natutukoy ang kalakasan at kahinaan sa kaangkupang pisikal ng katawan ayon sa kinalabasan ng pagtataya BAITANG VI l.sa pag-abot sa mataas na bagay 2. Natutukoy ang mga kahinaan sa wastong tikas ng katawan ayon sa kinalabasan ng pagtataya BAITANG V l.

salisihang pagdadala/ balikat (uneven pagbibitbit ng mabigat shoulders) na bagay sa dalawang kamay .ehersisyong salisihang pagtataas ng dalawang balikat pagkahukot (round upper back) . Naikikilos ang katawan nang nag-iisa.pagtingala at pagyuko (forward head) pagkapike (knock knees) .pagpulot ng paa sa (talpak na paa) holen .aerobics . o kaya ay paglakad na tumutunton sa dalawang magkalapit na tuwid na guhit 82 6. nang may kapareha at nang may kasama sa pangkat.pagtingala at pagyuko (forward head) pagkapike (knock knees) . Naisasagawa ang mga gawaing nagwawasto sa mga kahinaang nauukol sa tikas ng katawan Halimbawa: flatfootedness .jogging . Naisasagawa ang mga gawaing nagwawasto sa mga kahinaang nauukol sa tikas ng katawan Halimbawa: flatfootedness . Naipakikita ang wastong pangangalaga ng iba'ibang bahagi ng katawan t habang nagsasagawa ng kilos sakang (bowlegged) sakang (bowlegged) .pagbabaras 5. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng kaangkupang pisikal 4.paglakad na ang mga daliri sa paa ay nakaturong paharap o paloob.paglakad na ang mga daliri sa paa ay nakaturong paharap o paloob.pagpapagulong ng bote sa talampakan pag-iisod ng paa hindi pantay na .paglakad nang nakatapak na tumunton sa dalawang magkapantay na guhit .ehersisyong salisihang pagtataas ng dalawang balikat pagkahukot (round upper back) . Naisasagawa ang mga wastong gawain na nagpapaunlad ng kaangkupang pisikal Halimbawa: pagpapalakas ng cardio vascular endurance pagpapalakas ng binti pagpapalakas ng braso .Wing Stretcher pag-unat ng mga braso na pataas o patalikod BAITANG V 4. o kaya ay paglakad na tumutuntun sa dalawang magkalapit na tuwid na guhit nakaungos na ulo .pagpulot ng paa sa (talpak na paa) holen . nakaungos na ulo .paglakad nang nakatapak na tumutuntun sa dalawang magkapantay na guhit .sipa .BAITANG IV 4.luksong lubid .pagpapagulong ng bote sa talampakan pag-iisod ng paa hindi pantay na .salisihang pagdadala/ balikat (uneven pagbibitbit ng mabigat shoulders) na bagay sa dalawang kamay .Wing Stretcher pag-unat ng mga braso na pataas o patalikod BAITANG VI 3.

Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng Physical Fitness Test (PFT) patayong paglundag (standing long jump) bangon-higa (curl-ups) paupong pagbaluktot ng katawan (sit and reach) "Pull ups/Flexed Arm Hang" "15 . Pagpapaunlad ng Kaangkupang Pisikal 1. Pagpapaunlad ng Kaangkupang Pisikal 1.minute run or Step Test 2. Naisasagawa ang mga wastong gawain na nagpapaunlad ng kaangkupang pisikal ________ * Isinasanib sa lahat ng aralin 5.paglakad sa pagitan ng dalawang silya na ang mga likod ay magkalapit ng ilang dali lamang nakausling tiyan (protruding abdomen) BAITANG V . Naisasagawa ang mga wastong gawain na nagpapaunlad ng kaangkupang pisikal 83 . Natutukoy ang kalakasan at kahinaan sa kaangkupang pisikal ng katawan ayon sa kinalabasan ng pagtataya 3. Naipakikita ang wastong pangangalaga ng iba'ibang bahagi ng katawan habang t nagsasagawa ng kilos * B. Natutukoy ang kalakasan at kahinaan sa kaangkupang pisikal ng katawan ayon sa kinalabasan ng pagtataya 3.paglakad sa pagitan ng dalawang silya na ang mga likod ay magkalapit ng ilang dali lamang BAITANG VI 5. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng kaangkupang pisikal 4.BAITANG IV nakausling tiyan (protruding abdomen) . Naipaliliwanag ang kahalagahan ng kaangkupang pisikal 4. Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng Physical Fitness Test (PFT) patayong paglundag (standing long jump) bangon-higa (curl-ups) paupong pagbaluktot ng katawan (sit and reach) "Pull ups/Flexed Arm Hang" "15-minute run or Step Test” * Isinasanib sa lahat ng aralin 2. Naipakikita ang wastong pangangalaga ng iba'ibang bahagi ng katawan habang t nagsasagawa ng kilos * B.

BATAYANG KASANAYAN SA PAGKILOS Nagkakaroon ng sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa pagkilos A.* 6.mabilis na pagtakbo . Mga Kasanayang Lokomotor 1.katamtamang bilis ng pagtakbo . nang may kapareha at nang may kasama sa pangkat.Pagbubunot ng sahig Pang-isports . Mga Kasanayang Lokomotor 1. dula at tula o paggagad ng mga kilos ng hayop. Naikikilos ang katawan nang nag-iisa.Pag-"rebound" ng bola sa "basketball" Kilos Hayop . Nagagamit ang kilos lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa isa o dalawang awit.mabagal na pagtakbo II. Naipakikita ang wastong pangangalaga ng iba'ibang bahagi ng katawan t habang nagsasagawa ng kilos.pagbabaras 5.pagkandirit habang sumisipa ang isang paa 84 .sipa .Paruparong bukid Panggawain . Naipakikita ang wastong pangangalaga ng iba'ibang bahagi ng katawan t habang nagsasagawa ng kilos.* 6.BAITANG IV Halimbawa: pagpapalakas ng (cardio vascular endurance) pagpapalakas ng binti pagpapalakas ng braso luksong lubid jogging aerobics . paligsahan at isports Halimbawa: Awit na may kilos .Takbong Kabayo 5.sipa . BATAYANG KASANAYAN SA PAGKILOS Nagkakaroon ng sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa pagkilos A. Naikikilos ang katawan nang nag-iisa. Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba'ibang bilis. gawain. BATAYANG KASANAYAN SA PAGKILOS Nagkakaroon ng sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa pagkilos A. Naisasagawa nang wasto ang mga kumbinasyong kilos lokomotor nang may iba'ibang t bilis. tugma.* II. tulad t ng: . Mga Kasanayang Lokomotor 1. tulad ng: . nang may kapareha at nang may kasama sa pangkat.pagbabaras Halimbawa: BAITANG V BAITANG VI pagpapalakas ng (cardio vascular endurance) pagpapalakas ng binti pagpapalakas ng braso luksong lubid jogging aerobics .* II.pagiskape at pag-imbay ng kamay .

Pagpipinta 5. tulad ng: . Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba'ibang t diin/lakas. Nagagamit ang mga kumbinasyon na kilos lokomotor at di-lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa isa o dalawang awit. 3.1 mga laro at relay 2.mabigat na paglakad . tugma. .pag-ilag sa papalapit na aso 4. . tulad ng: .paurong na paglakad/pagtakbo/ paglukso/atbp.takbong kabayo . tulad ng: .takbong aso mabagal .Lakad ng Ahas Sports .pakaliwang pag-iskape/ pagpapadulas iskape/atbp.lakad pagong . tulad ng: mabilis . dula at tula o paggagad ng mga kilos ng hayop.pakanan na pagkandirit/ pag-igpaw/pag-iskape/ atbp.katamtamang taas na pag-igpaw/ paglukso/paglundag/pagtalon . tulad ng: .pakanang paglakad/ pagtakbo/paglukso/atbp.biglaang pagkulog at pagkidlat . kilos na lokomotor nang may iba' t ibang direksyon. paggawain.katamtamang bigat ng paglakad .mataas na pag-igpaw/paglukso/ paglundag/pagtalon . Nakalilikha ng kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor sa pagpapakita sa paglutas ng mga suliranin. Nagagamit ang mga kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor sa isa o dalawang gawain na may payak na ritmo at may kaugnay sa ritmo 2. Naisasagawa ang mga kilos lokomotor na may wastong pag-iingat BAITANG VI 2.2 gawain na may ritmo 3. dula at tula o paggagad ng mga kilos ng hayop. Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba'ibang t direksyon. tugma. paligsahan at pang-isports 3.Bakya Mo Neneng Kilos ng Hayop .Pag-"Spike"ng bola Gawain . .BAITANG IV 2.lundag kuneho .takbong usa katamtamang bilis . Nagagamit ang mga kilos lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa isa o dalawang awit.pasulong na paglakad/pagtakbo/ paglukso/atbp.mababang pag-igpaw/paglukso/ paglundag/pagtalon 85 . 4. Naisasagawa nang wasto ang mga kilos na lokomotor nang may iba' t ibang antas. .paurong na pagkandirit/pagluksolukso/pag-iskape/atbp.pasulong na pagkandirit/ pag-igpaw/pag-iskape/ atbp. gawain. . Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba'ibang t bilis.takbong bibe BAITANG V 2. Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba'ibang t direksyon.pakaliwang paglakad/pagtakbo/ paglukso/atbp. paligsahan at isports Halimbawa: Awit .magaang na paglakad 4. tulad ng: . tulad ng: .

Mga Kasanayang Di-Lokomotor (Axial) 1.katamtamang taas na pag-unat/ pagbaluktot/atbp .2 pagtulak. tulad ng: .katamtamang lakas na paglukso/ paglundag/pagtalon . Naisasagawa ang mga kilos lokomotor na may wastong pag-iingat BAITANG V B. 5. Naisasagawa nang wasto ang mga kilos na lokomotor nang may iba' t ibang diin/lakas.katamtamang lakas na pagtulak/ paghila 6.mabilis na pagpihit/pag-ikot/atbp .magaan/mahinang pagtulak/paghila . Nasasabi ang mga kilos di lokomotor 3. tulad ng: . Naipakikita ang mga kilos. tulad ng: 1.mababang pag-unat/pagbaluktot/atbp 4.parihaba 7.paurong na ibaluktot ang katawan .1 pag-unat. pag-ikot 1.mabigat/malakas na paglukso/ paglundag/pagtalon .pasulong na ibaluktot ang katawan . di-lokomotor nang may iba'ibang bilis tulad ng: t .4 pag-indayog. Naipakikita ang iba'ibang kilos di-lokot motor nang may direksyon.3 pagpihit.pakanan na ibaluktot ang katawan . pag-imbay 2. tulad ng t . pagbaluktot 1.parisukat . t di-lokomotor nang may antas. tulad ng: .katamtamang bilis na pag-indayog/ pag-imbay/atbp .mataas na pag-unat/pagbaluktot/atbp. .magaan/mahinang paglukso/ paglundag/pagtalon 6.pakaliwa na ibaluktot ang katawan 86 BAITANG VI . Naisasagawa nang wasto ang mga kilos di-lokomotor.mabagal na pag-indayog/pagpihit/atbp.pabilog . paghila 1. Naipakikita ang mga kilos di-lokomotor nang may iba'ibang lakas/diin. Naipakikita ang mga kilos di-lokomotor nanag may iba'ibang hugis tulad ng: t .BAITANG IV 5. Naipakikita ang mga iba'ibang kilos.patatsulok .

paitaas . Kasanayan sa Paggamit ng mga Kasangkapang Pangkamay at Aparato 1. patpat at bangko nang naayon sa direksyon .pakanan 4. binbag. patpat at bangko nang naaayon sa antas . Naisasagawa ang mga kilos na ginagamitan ng kasangkapang pangkamay/aparato nang may pag-iingat* C.paurong .mabigat/malakas .mababa .pabilog .magaan/mahina . 3.paurong . Nagagamit nang wasto ang alinmang dalawang kasangkapang pangkamay at aparato tulad ng bola.paitaas .pasigsag . may kapareha. binbag. di-lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa isa o dalawang awit.pakaliwa . binbag.pasulong . patpat at bangko nang naaayon sa antas . Nagagamit nang wasto ang iba pang dalawang kasangkapang pangkamay at aparato tulad ng bola. patpat at bangko nang naayon sa direksyon .mataas 2. dula at tula o paggagad sa mga kilos BAITANG VI B. Nagagamit nang wasto ang iba' ibang t kasangkapang pangkamay at aparato nang naaayon sa hugis . Nagagamit nang wasto ang iba pang dalawang kasangkapang pangkamay at aparato tulad ng bola. Nagagamit nang wasto ang iba' ibang t kasangkapang pangkamay at aparato nang naaayon sa hugis . Naisasagawa ang mga kilos na ginamitan ng kasangkapang pangkamay/aparato nang may pag-iingat* . may kapangkat 3. Nakatutuklas ng iba'ibang kilos na gumat gamit ng kasangkapang pangkamay nang isahan.pasulong . binbag.katamtamang lakas 87 C.katamtamang taas . Nagagamit nang wasto ang iba pang dalawang kasangkapang pangkamay at aparato tulad ng bola.mababa . Naisasagawa ang iba'ibang kilos na gumagamit t ng mga nagamit nang kasangkapang pangkamay ayon sa ritmo 2.pakaliwa .katamtamang taas . binbag.pasigsag .pababa . patpat at iba pa nang ayonsa lakas/diin . Kasanayan sa Paggamit ng mga Kasangkapang Pangkamay at Aparato 1. 3.atbp. Nagagamit ang mga kilos.BAITANG IV BAITANG V 8. Nagagamit nang wasto ang alinmang dalawang kasangkapang pangkamay at aparato tulad ng bola.atbp. tugma.pabilog . Kasanayan sa Paggamit ng mga Kasangkapang Pangkamay at Aparato 1.pakanan 4.mataas 2.pababa .

long sitting position .forward lunge .pike position . MGA KATANGI-TANGING KAKAYAHAN AT KASANAYAN Natatamo ang sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga katangi-tanging kakayahan at kasanayan A. may kapangkat 6.side leaning rest .side scale .knee raising .trunk bending/forward/sideward/ right/left .half-knee stand .prone leaning rest .pike position . Mga Kasanayang Panghimnasyo/"Stunts" at mga Gawaing Sumusubok sa Sariling Kakayahan. Mga Kasanayang Panghimnasyo/"Stunts" at mga Gawaing Sumusubok sa Sariling Kakayahan.front scale . Naisasagawa ang mga batayang kilos at panimulang kasanayang panghimnasyo .tuck position 88 . 1.leg raising . MGA KATANGI-TANGING KAKAYAHAN AT KASANAYAN Natatamo ang sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga katangi-tanging kakayahan at kasanayan A. 1. 1.head twisting . MGA KATANGI-TANGING KAKAYAHAN AT KASANAYAN Natatamo ang sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga katangi-tanging kakayahan at kasanayan A. Naisasagawa ang mga batayang kasanayang panghimnasyo .prone leaning rest . may kapareha.tuck position III.half-knee stand III. Nakatutuklas ng iba' ibang kilos na t gumagamit ng kasangkapang pang-kamay nang isahan.front scale .BAITANG IV BAITANG V 5.supine leaning rest . Mga Kasanayang Panghimnasyo/"Stunts" at mga Gawaing Sumusubok sa Sariling Kakayahan.head bend forward/backward . Naisasagawa ang iba'ibang kilos na t gumagamit ng kasangkapang pangkamay at aparato ayon sa ritmo 7. Naisasagawa ang mga panimulang kasanayang panghimnasyo .folded position . Naisasagawa ang mga kilos na ginagamitan ng kasangkapang pangkamay/aparato nang may pag-iingat* BAITANG VI III.

pamumuno.32 cts.ct. Execute a V seat with balance and correct form 3. 4 b) Repeat all using the Opposite foot cts 1.ct. 2. at pagiging responsable sa pagsasagawa ng isa o dalawahang ( pyramid) Halimbawa: Three man Pyramid Variations Four-or-Five man Pyramid Halimbawa: "Stoop and Stretch" "Churn the Butter" "Rocker" "Toe Toucher 4. pakikiisa. Kalestenics ng lahi Figure 1-III 3.ct.ct. a) Raise left knee in front.BAITANG IV 2.ct. Repeat (a) and (b) -ct 1-8 . 4 b) Repeat all. Kalestenics ng lahi Review figures I-III Teach figures IV-VIII 3. pagkalisto. Naisasagawa ang isa o dalawang payak na ehersisyo na gumagamit ng panimulang kasanayang panghimnasyo Halimbawa: a) Half-knee stand on R Extend L leg sideward Return to first position Stand BAITANG VI 2. Naipakikita ang mga kaugaliang pagtutulungan.ct. lakas.ct 2-3 Position . Halimbawa: Three man Pyramid Variations d.ct. Naipapakita ang kaugaliang pagtutulungan. Naisasagawa ang alinman sa mga pang-isahang "stunts" ng ayon sa panuto Halimbawa: "Circular rope skip" "walk through" 89 4. 1 Touch left toe forward arms sideward . Step R forward . 1 Step L forwared and do a front scale . left and right alternately . arms upward ct.pamumuno pagkalisto at pagiging responsable sa pagsasagawa ng isa o dalawahang piramid. 1 . Naipapakita ang coordinasyon.ct -4 b. Repeat (a) with the L foot -ct 1-4 c. at kalambutan ng katawan sa pagsasagawa ng alinman sa pandalawahang "stunts" BAITANG V 2. 3 . 3 Position . 2 Return to first position . Naisasagawa ang alinman sa mga pang-isahang "stunts" nang ayon sa panuto Halimbawa: "Jack Knife" "Front Seat Support" .ct 2 . Naisasagawa ang isa o dalawang payak na ehersisyo na gumagamit ng panimulang kasanayang panghimnasyo Halimbawa: 1. Naisasagawa ang isa o dalawang payak na ehersisyo na gumagamit ng panimulang kasanayang panghimnasyo Halimbawa: a. pakikiisa. Naisasagawa ang alinman sa mga pang isahang "stunts" nang may panimbang Halimbawa: "Balance Jump" "Balance Seat" 4.4 2.

R. Naisasagawa ang alinmang sa mga "stunts" na may uring paggulong at pang"tumbling" Halimbawa: "Forward Roll" "Backward Roll" "Shoulder Roll" 7. Naipapakita ang tiwala sa sarili habang nagsasagawa ng mga "stunts" 7.Gymnastic for Girls by F. 121 ."Chair Push Up" Lakas ng kalamnan ng tiyan "Scissors" Lakas ng hita at binti-"Double Knee Flexion and extension 8. Naisasagawa ang alinmang pangmaramihang "stunts" na nagpapaunlad ng koordinasyon. Naisasagawa ang alinmang pandalawahang "stunts" na nagpapaunlad ng coordinasyon Halimbawa: "Tandem Bicycle" BAITANG VI 5. 121 . Aquino 8. Nasusunod ang mga pamantayan sa pagkilos sa pagsasagawa ng mga gawaing panghimnasyo.Gymnastic for Girls by F.Laging iyuko (tuck) ang ulo at idikit ang baba sa dibdib kapag pinagugulong (performing roles) ang katawan upang maiwasan ang sakuna sa leeg 6. Halimbawa: "Merry Go Round" "Skin the Snake" 6.Nagsasagawa ng gawaing pampasigla (warm-up) . Naisasagawa ng may kasanayan ang wastong pag-akyat at pagbaba sa "Balance Beam" (See Specification of p. Naisasagawa ang alinmang pandalawahang "stunts" nang may koordinasyon Halimbawa: "Seat balance" "Leg Dip" "Wheel Borrow" . Nakasusunod sa mga panuto sa pagsasagawa ng "stunts" na nagpapaunlad ng lakas Halimbawa: Lakas ng bisig. Aquino 90 .BAITANG IV 5. R. Nakasusunod sa mga wastong tuntuning pangkaligtasan sa pagsasagawa ng mga gawaing panghimnasyo 7. Naisasagawa ng may kasanayan ang wastong pag-akyat at pagbaba sa "Balance Beam" (See Specification of p. Naisasagawa ang alinmang pangmaramihang "stunts" na nagpapaunlad ng koordinasyon Halimbawa: "Tandem Bicycle" 6. Halimbawa: BAITANG V 5.

BAITANG IV BAITANG V 9. pagtitiwala sa sarili. arms upward b.nagsasagawa ng gawaing pampasigla (warm-up) .pagbitin sa baras na gumagamit ng ibat-ibang uri ng grip .Paggamit ng alalay o "spotters" BAITANG VI 9. kontrol at koordinasyon Halimbawa: a. Naisasagawa ang isa o dalawang ehersisyo gawain sa "Balance Beam" nang may panimbang.laging iyuko (tuck) ang ulo at idikit ang baba sa dibdib kapag pinagugulong 91 . Naisasagawa ang isa o dalawang ehersisyo gawain sa "Balance Beam" nang may panimbang. pagtitiwala sa sarili.pag-swing sa baras paglipat-lipat sa horizontal ladder 11. kontrol at koordinasyon Halimbawa: a. Paglakad sa "Balance Beam" 10. Nakasusunod sa mga wastong tuntunin pangkaligtasan sa pagsasagawa ng mga "Stunts" "Rolls" at "Tumbling" Halimbawa : . Naisasagawa ang wastong pagbitin sa "horizontal bar" o "horizontal ladder" Halimbawa: .Paggamit ng kutson o mattress . Step right foot forward. Nasusunod ang mga pamantayan sa pagsasagawa ng mga gawaing panghimnasyo Halimbawa: Nagsasagawa ng gawing pampasigla (warm-up) Palaging ipasok ang ulo at ilapit ang baba sa dibdib kung nagsasagawa ng paggulong at "Tumbling" upang maiwasan ang sakuna sa leeg 11. raise left leg in front toes pointing forward. Step left forward and raise right leg backward and arms sideward 10. Nasusunod ang mga pamantayan sa pagkilos sa pagsasagawa ng mga gawaing panghimnasyo Halimbawa: .

Naisasagawa ang alinman sa mga sumusunod na katutubong sayaw . Naisasagawa ng may kasanayan ang mga batayang hakbang pansayaw at ang mga kumbinasyon nito sa ritmong 2/4 .slide step .Paseo de Bicol . Kasanayang Panritmo at Sayaw 1.BAITANG IV BAITANG V 12. Kasanayang Panritmo at Sayaw 1.habanera .grapevine . Nakapagbibigay at nakatatanggap ng makabuluhang pagpuna sa mga sariling kilos at ng mga kapangkat B.step swing .contraganza .paggamit ng kutson o mattress -paggamit ng spotters o alalay 13. Naisasagawa nang may kasanayan ang mga batayang posisyon ng mga kamay at paa sa pagsayaw B. Nakasusunod sa mga wastong tuntuning pangkaligtasan sa pagsasagawa ng mga "stunts" "rolls" at "tumbling" Halimbawa: .two stop turn .gallop .heel and toe polka .change step .chasing steps .koritte .4 step turn .alinmang katutubong sayaw sa rehiyon/ pamayanan na may parehong kahirapan sa ritmong 2/4 at 3/4 * isinasanib sa lahat ng aralin 13.polka turn .close step .bleking . Kasanayang Panritmo at Sayaw 1.touch step .polka .skip . Nagagamit nang may kasanayan ang mga batayang posisyon ng mga kamay at paa sa pagsasagawa ng mga hakbang pangsayaw ( na natututunan sa mga nakaraang taon baitang) 2.kumbinasyon ng mga hakbang .chasing step 2.gallop . Nakapagbibigay at nakatatanggap ng makabuluhang pagpuna sa mga sariling kilos at ng mga kapangkat * B.hop polka .brush step .heel and toe polka . Naisasagawa ang mga batayang hakbang pansayaw sa ritmong 2/4 (new dance steps) .change step . Naisasagawa ang mga batayang hakbang pansayaw sa ritmong 2/4 (new dance steps) 2.cut step . Naipapakita ang tiwala sa sarili samantalang nagsasagawa ng mga "stunts" "rolls" at "tumbling" * BAITANG VI 12.heel and toe .Surtido norte .pansayaw 92 .

"Tropanka" 6.Kapiil sa munsala .bleking step .engano series (with a close/point.Polka sa nayon .4 Naipamamalas ng may pagmamalaki ang mga katutubong sayaw at tugtugin 93 ."Varsovienne 5.mazurka 4.step hop .Tiklos -Magkasuyo . Naisasagawa nang may kasanayan ang mga batayang hakbang pansayaw at ang mga kumbinasyon nito sa ritmong 3/4 ."Norwegian Mountain March" .waltz .1 Naisasayaw nang may damdamin ang mga katutubong sayaw ng bansa 5.toch step . waltz ) . Napahahalagahan ang kultura at damdaming inilalarawan ng sayaw 5.3-step run .Sua Sua .grapevine . Napahahalagahan ang kultura at damdaming inilalarawan ng sayaw 6."Red River Valey" .close step .2 Naipamamalas ang damdaming ipinahahahayag ng sayaw sa pamamagitan ng magandang pagindak at indayog 5. Naisasagawa ang mga batayang hakbang pansayaw sa ritmong 3/4 . Naisasagawa ang alinman sa mga sumusunod sunod na katutubong sayaw o alinmang sayaw ng rehiyon 2/4 3/4 2/4 3/4 BAITANG V 3. Naisasagawa ang alinman sa mga sayaw banyaga ."Oyda" .BAITANG IV 3. Naisasagawa ang aliman sa mga na mga banyagang sayaw .cross waltz .Carinosa .Jota Zapatilla Ba Ingles .brush step .Bakya Dance BAITANG VI 3.step hop .masurka ."Dutch Couple Dance" .step swing . Naisasagawa ang isa o dalawa sa sumusunod na banyagang sayaw (pumili ng dalawa) .3 Napahahalagahan ang mga gawaing panritmo at sayaw na naglalarawan ng kultura ng bansa/rehiyon/pamayanan 5. Naisasagawa ang alinman sa mga sumusunod na katutubong sayaw .brush swing hop .Kunday-kunday 5."La Cucuracha" 4.1 Nasasabi ang kahalagahan ng kultura na inilalarawan ng katutubo o banyagang sayaw 5."Oh susana" .kumbinasyon ng mga hakbang -pansayaw 4. Naisasagawa nang may wastong interpretasyon ang ibat-ibang banyaga/katutubong sayaw .brush step turn .slide step .

7 Where to field the Ball 2.2 Below the waist 2.1 Pagpasa at pagtanggap ng baton 1.paghagis na kailangan sa athletics 1.6 Condition of the Ground 1.4 Focus of the Eyes 1. Mga Kasanayang Pang-Isports Kasanayang pang-volleyball C.pagtakbo .BAITANG IV BAITANG V BAITANG VI 5.2 Sidearm Throw 1.4 Overhand pitching 1.4 "All volleyball 3.1 Underhand pitching 3.1 Above the waist 2.1 Over Hand Throw 1.3 Windmill pitching 3.1 ball throw for distance 4.7 "Set up New Comb" 1.5 Velocity of the coming ball 1. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa . Naipamamalas ang mga mabuting kaugaliang pakikiisa at pagka maginoo 94 . Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa mga sumusunod: 1.2 pagpasa (forearm pass) 1.1 pagserve (underhand) 1.3 pagtoss (toss) 1.2.2 "One bounce volleyball" 3.4.6 Naipapakita ang magandang pakikipagugnayan sa kapareha o kapangkat sa pagsasayaw C.3.4 Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa pukulan 1. Mga Kasanayang Pang-Isports Kasanayang Pangsoftball Baseball 1. Natatalakay ang mga tuntunin sa pagseserve pagpapasa at pagtotos 3. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa pagsalo 2. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa paghagis 1.3 Sidearm Catch right 3. Nakakasali sa isa o dalawang panimulang laro na nagpapaunlad sa kasanayang pangvolleyball tulad ng 3.3 Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa lundagan 1.2 Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa relay 1. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa pitching 3.2 sling shot 3.5 Nasasabi ang kahalagahan ng kultura na inilalarawan ng katutubo/banyagang sayaw 5.5 "shower service volleyball" 3.4 pag. Mga Kasanayang Pang-Isports Kasanayang Pang-Athletics (Track and Field) 1.1 Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayang sa takbuhan C.1 Hagisang volleyball 3.3 "Keep it up" 3."spike" 2.paglundag -pagpukol .paggulong .6 "Cage Volleyball 3.1 pataasan at palayuan 1.3 Underhand Throw 1.

walang alahas sa katawan . Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa fielding 6.maluwag/malugod na pagtanggap ng pagkatalo at mapagkumbabang pagkapanalo . Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa base running 4. Naipakikita ang mga mabubuting kaugalian sa paglalaro tulad ng: .pagpapanatiling ligtas at malinis na kapaligiran 6.wastong pampasiglang gawain . patag at walang sagabal na palaruan . pagpipigil sa sarili.paggalang sa guro at kamagaral .pakikinig sa guro at pinuno. from 3rd Base. pagkamasunurin at pagkamatapat .BAITANG IV 2. Naisasagawa ang mga pamantayang pangkaligtasan at pangkalusugang pamamaraan tulad ng mga sumusunod: -malinis.Malayuang paglundag (Long Jump) 3. (body mechanics) . Naipakikita ang mga pamamaraan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan "sa larong volleyball" ." Circle the bases relay" .pagsunod sa hudyat na tuntunin ng laro .Sop-ball Pop-Up .2 Right positioning of the Bat 5.pagsusuring pisikal at medical sa mga manlalaro .1 Position of the fielder .pangmabilisang pagtakbo . home plate 4.Ground ball pursuit .pakikinig sa guro at pinuno (official).Line Ball Pepper .pagsunod sa panuto/ hatol ng pinuno .pagsunod sa panuto o hatol ng pinuno ."Call race (p. hudyat at tuntunin ng laro .Tee ball 95 .patigil sa paglalaro kapag may kidlat at kulog BAITANG VI 4. pagkamasigasig. 3rd base.paggalang sa guro at kamagaral . from 2nd base and 1st base 5.pangangalaga at pagiingat sa mga kagamitang panlaro .1 Running from Batting to 1st Base 4.Home-Run Derby . Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa batting 5. Nakasasali sa isa o dalawang panimulang laro na nagpapalakas ng mga kasanayang pang-atletics tulad ng: .6 Droppin of the Bat 6. .maluwag/malugod na pagtanggap ng pagkatalo at mapagkumbabang pagkapanalo BAITANG V 5. lakas ng loob.paghihintay sa sariling pagkakataon .3 Running after the Catch. 434 Kirchner) 4.5 Swinging of the Bat 5.iwasang magsiksikan sa palaruan .Three pitch Softball .4 Focus of the Eyes 5.2 Running from batting to 2nd base.paghihintay sa sariling pagkakataon . Naipaliliwanag ang wastong paraan sa pagsasagawa ng mga gawaing pangathletics tulad ng: .malakas na sikad para sa mabilisang pagsisimula ng takbo -Wastong ayos ng katawan sa pagpukol. Naisasagawa ng may pagiingat ang mga gawaing para sa atletics 5.paggamit ng angkop na sapatos at kasuotang panlaro .pagtutulungan." Wheel relay" .1 Holding the Bat 5.3 Batting Stance 5.Milk Cartoon Softball .

Maikling kuko ng mga kamay . Naisasagawa ang mga kasanayang pangkalusugan at pangkaligtasan sa "softball/ baseball" -wastong pampasiglang gawain .Around the Bases . pagpipigil sa sarili.pagtutulungan. pagkamasunurin at pagkamatapat .Toss up .pagpapanatiling ligtas at malinis na kapaligiran 10. pagpipigil sa sarili.pagpapanatiling ligtas at malinis na kapaligiran 6.BAITANG IV . Naipaliliwanag ang mga batayang tuntunin sa paglalaro ng softball/baseball 8.patag at hindi matigas na palaruan . Naipamamalas ang mga kasanayang pangkalusugan .wastong pampasiglang gawain .Team Distance Throw .walang sagabal sa palaruan 96 . pagkamasunurin at pagkamatapat . pagkamasigasig.Circle Overtake . pagkamasigasig.walang alahas sa katawan habang naglalaro .Base Running Overtake 9. lakas ng loob.paggalang sa guro at kamagaral .pangangalaga at pagiingat sa mga kagamitang panlaro .pangangalaga at pagiingat sa mga kagamitang panlaro .pagsunod sa panuto/ hatol ng pinuno . lakas ng loob. hudyat at tuntunin ng laro .pagtigil sa paglalaro kung may kidlat at kulog BAITANG V BAITANG VI 7.paghihintay sa sariling pagkakataon .pagiwas sa pagsisiksikan at sagabal sa palaruan . Nagagamit ang alinmang mga batayang pang-softball /baseball sa panimulang laro tulad ng : .maluwag/malugod na pagtanggap ng pagkatalo at mapagkumbabang pagkapanalo . Naipamamalas ang mga pamantayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa larong "softball/baseball" .pagsusuring pisikal at medikal para sa mga mag-aaral .Throw Softball .pagtutulungan.pakikinig sa guro at pinuno.angkop na kasuotang panlaro .

Nakagagawa ng iba'ibang kumbinasyon ng t pagdribble.4 Two Handed Overarm Pas 2.1 Two Hand Chest Pass 1.3 One Handed Overarm Pass 1.1 Stationary Dribble 2. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa pivoting 4.BAITANG IV BAITANG V BAITANG VI Kasanayang Panlaro Kasanayang Pangbasketball 1.2 Moving Driblbe 2.2 Two hand Bounce Pass 1. pag-pivot at pagbuslo "shoot" 97 . pagsalo. Naisasagawa nang wasto at sa ibat-ibang paraan ang mga batayang kasanayang pang-basketball gaya ng pagpasa at "pag-shoot" 5.3 Cross over Dribble 3. pagpasa. Naisasagawa nang wasto at sa ibat-ibang paraan ang mga batayang kasanayang "pangbasketball " gaya ng pagpapatalbog talbog (Driball) 2. Naisasagawa nang wasto at sa ibat-ibang paraan ang mga batayang kasanayang pang "Basketball" gaya ng pagpasa at pagsalo 1.

BAITANG IV BAITANG V BAITANG VI 6. pagpipigil sa sarili.pagpapanatiling ligtas at malinis na kapaligiran 98 . pagkamasunurin at pagkamatapat .pagsunod sa panuto/ hatol ng pinuno ."Five Passess" .End Ball" .paghihintay sa sariling pagkakataon .pangangalaga at pag-iingat sa mga kagamitang panlaro . lakas ng loob. pagkamasigasig." Captain Ball" ." Birdie in The Cage" ." Basketball Snatch Ball" -" Three on Three" ." Clock Shooting" ."One goal Basketball" .pagtutulungan. Nagagamit ang batayang kasanayang pang-"basketball" sa mga panimulang laro (lead-up games) tulad ng . Naipapamalas ang mga pamantayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa larong basketball ." Half Count Three on Three" 7.paggalang sa guro at kamag-aral ."Thirty second Goal Shot" -" Spot Shooting" . hudyat at tuntunin ng laro ."Six Count Basketball" .maluwag/malugod na pagtanggap ng pagkatalo at mapagkumbabang pagkapanalo .pakikinig sa guro at pinuno."Sideline Basketball" .

Sack Race . Naipapakita ang mga gawaing pampaaralan sa pangkat sa pagsasagawa ng laro o sayaw sa araw ng palabas 3. Nakakasali sa alinmang mga gawaing pampaaralan tulad ng intramurals at field day 2. Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawing pangkultura tulad ng isa o dalawang katutubong sayaw ng rehiyon at pampalakasan na sumusunod sa mga tuntuning pangkaligtasan .: .Bagol-Bagol ."Skipping Rope" (Isahan.cheering festival/competition . Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawing pangkultura tulad ng laro ng lahi at pampalakasan na sumusunod sa mga tuntuning pangkaligtasan Hal. Nasasabi ang pangkalinangang kahalagahan na dulot ng sayaw at laro 4. PAGLAHOK SA KATANGI-TANGING GAWAIN Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawaing pangkultura at pampalakasan 1. PAGLAHOK SA KATANGI-TANGING GAWAIN Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawaing pangkultura at pampalakasan BAITANG VI IV. Nakakasali sa alinman mga gawaing pampaaralan tulad ng intramurals at field day 2. Naipapakita ang mga gawaing pampaaralan sa pangkat sa pagsasagawa ng laro o sayaw sa araw ng palabas 3.Kadang-Kadang .BAITANG IV IV. Maramihan .Sungka .Biks-Biks .Shatong .Palosebo .: .Luksong Tinik BAITANG V IV. Nasasabi ang pangkalinangang kahalagahan na dulot ng sayaw at laro 4. Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawing pangkultura tulad ng laro ng lahi at pampalakasan na sumusunod sa mga tuntuning pangkaligtasan Hal.Patintero . Nakakasali sa alinman mga gawaing pampaaralan tulad ng intramurals at field day 2. Nasasabi ang pangkalinangang kahalagahan na dulot ng sayaw at laro 4.Dama . Dalawahan.Tug of War 1.pang-isports a) volleyball b) basketball c) baseball/softball 99 . Naipapakita ang mga gawaing pampaaralan sa pangkat sa pagsasagawa ng laro o sayaw sa araw ng palabas 3. PAGLAHOK SA KATANGI-TANGING GAWAIN Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawaing pangkultura at pampalakasan 1.Tumbang Preso .

BATAYANG KASANAYAN SA PAGKILOS EDUKASYON SA PAGPAPALAKAS NG KATAWAN Ikatlong Baitang Nagkakaroon ng sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa pagkilos Mga Kasanayang lokomotor 1. Naisasagawa ang mga kilos lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa awit/tugma/dula o tula o paggagad ng mga kilos ng hayop.paglakad (walking) . Naipaliliwanag ang mga payak na tuntunin sa wastong pagsasagawa ng ibat-ibang kilos lokomotor 8.pagpapadulas (sliding) .mabigat na paglundag . paligsahan. 7. Naisasagawa ng wasto ang mga kilos lokomotor na may ibat-ibang bilis tulad ng: . o pang isports 9. Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor ng may ibat-ibang direksyon tulad ng: . . .pag-iskape (galloping) .pagkandirit (hopping) . Naisasagawa ang mga wastong pag-iingat sa pagsasagawa ng mga kilos lokomotor 100 .magaang pag-iskape. 6.pagtakbo (running) . 4. .katamtamang pagkandirit/pagtakbo/pagluksu-lukso atbp.pakaliwang pag-iskape/pagpapadulas/atbp.katamtamang diing pagtakbo .mabilis na pagkandirit/pagiskape/atpb. Naisasagawa nang wasto ang ibatibang kilos lokomotor nang may ibat-ibang lakas/diin. . tulad ng: .mabagal na pagigpaw/paglakad/pagiskape atbp.paglukso/paglundag/pagtalon (jumping) .pag-igpaw (leaping) .pagluksu-lukso (skipping) 3. Naisasagawa ng wasto ang mga kilos lokomotor ng may ibat-ibang antas tulad ng: . 5. panggawain.katamtamang paglundag/pagigpaw/atbp.paurong na paglakad/pagkandirit/atbp.mababang pagluksu-lukso/pagkandirit/ atbp. . Naisasagawa ang ibat-ibang kilos lokomotor tulad ng .pasulong na pagtakbo/paglundag atbp. atbp. Nasasabi ang ibat-ibang kilos lokomotor 2.mataas na pagtalon/pagkandirit/atbp. .

patatsulok .parihaba Naipakikita ang ibat-ibang kiolos di-lokomotor nang may direksyon tulad ng: . tulad ng: .pakanan na ibaluktot ang katawan .Mga Kasanayang Di-Lokomotor (axial movements) Nasasabi ang mga kilos di-lokomotor Naisasagawa ng wasto ang mga kilos di-lokomotor.mababang pag-indayog/pag-ikot. .katamtamang bilis na pag-indayog/pag-imbay/mabagal na pagtulak/pagpila/atbp Naipakikita ang ibat-ibang kilos di-lokomotor nang may lakas.malakas na pagtulak/paghila.katamtamang taas ng pag-unat/pag-imbay/atbp. o tula o paggagad sa mga kilos gawaing pangkalikasan at pang-isports Halimbawa: Tula -“ Ang puno ng kawayan” 101 .paurong na ibaluktot ang katawan . Naipakikita ang ibat-ibang kilos di-lokomotor nang may bilis tulad ng mabilis na pag-pihit/pag-ikot atbp. tulad ng: .katamtamang lakas ng pag-tulak/paghila .pasulong na ibaluktot ang katawan . Naipakikita ang ibat-ibang kilos di-lokomotor ng may hugis tulad ng: . .pagtulak.pag-indayog.pabilog .pagbaluktot . tulad ng: .magaan/mahinang pagtulak/pahila .pag-imbay Naipakikita ang ibat-ibang kilos di-lokomotor ng may antas.pag-unat.paghila . atbp. dula. .mataas na pagunat/pagtulak/pagindayog atbp.pakaliwa na ibaluktot ang katawan Nagagamit ang mga kilos di-lokomotor sa pagbibigay-kahulugan sa mga awit tugma. atbp.parisukat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful