MAKABAYAN

(E D U K A S YO N S A P A G P A P A L A K A S N G KATAWAN )
79

MGA INAASAHANG BUNGA

MITHIIN: Nakapagtatamo ng kaukulang antas ng kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng mga gawaing pangkatawan, nakapagsasagawa ng mga batayang kilos nang may kasanayan, mga kaugaliang pangkalusugan at pangkaligtasan kaugnay ng mga gawaing pangkatawan; nakapagpapakita ng kanais-nais na kasanayang pangsosyal at wastong saloobin at pagpapahalaga sa laro, himnasyo, sayaw at sa katutubong kultura

Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang, nagkakaroon ang mga bata ng sapat na kakayahan sa pagpapaunlad ng kaangkupang pisikal; nakapagsasagawa ng mga kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor, dalawang stunts at gawaing panghimnasyo, pagsasagawa ng isang ehersisyo sa balance beam at horizontal bar o ladder, at mga gawaing ginagamitan ng mga kasangkapang pangkamay nang isahan, dalawahan at pangkatan ayon sa ritmo; nakapagpapakita ng batayang kasanayan sa baseball/softball at basketball; at nakalalahok sa mga katutubo at banyagang sayaw at laro. Pakatapos ng Ikalimang Baitang, patuloy na nagpapaunlad ang mga bata ng wastong tikas at tindig upang mapanatili ang kaangkupang pisikal; nakapagsasagawa ng mga kilos lokomotor at di-lokomotor, isa o dalawang stunts at gawaing panghimnasyo, katutubong laro at sayaw; at nakapagpapakita ng mga batayang kasanayan sa volleyball. Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang, nagkakaroon ang mga bata ng kakayahang mapaunlad ang tindig/tikas ng katawan at kaangkupang pisikal; nakapagsasagawa ng isa o dalawang stunts, gawaing panghimnasyo at gawaing ginagamitan ng mga kasangkapang pangkamay ayon sa ritmo; nakapagpapakita ng mga batayang kasanayan sa atletiks; at nakalalahok sa mga katutubong sayaw at laro.

80

Pagpapaunlad ng Kaangkupang Pisikal 1. ayos at tikas ng katawan Halimbawa: . Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng Physical Fitness Test (PFT) patayong paglundag (standing long jump) bangon-higa (curl-ups) paupong pagbaluktot ng katawan (sit and reach) "Chair table push-ups" " 15-minute run or Step Test" 81 . KAKAYAHAN SA PANGANGASIWA NG KATAWAN Nagkakaroon ng sapat na kakayahan sa pangangasiwa ng katawan A.sa pagdadala ng mga kagamitan sa pag-aaral .Plumbine Test 3.Plumbine Test 3.sa pag-upo sa iba'ibang uri ng upuan t . Naisasagawa ang mga gawaing nakatutulong sa lalong pagpapaunlad ng wastong tindig Halimbawa: . ayos at tikas ng katawan Halimbawa: .EDUKASYON SA PAGPAPALAKAS NG KATAWAN BAITANG IV l. Wastong Tikas/Tindig at Kaaya-ayang Ayos ng Katawan I. Naisasagawa ang mga gawaing nakatutulong sa pagpapaunlad ng wastong tindig Halimbawa: . KAKAYAHAN SA PANGANGASIWA NG KATAWAN Nagkakaroon ng sapat na kakayahan sa pangangasiwa ng katawan A.sa pakikipag-usap nang nakaupo o nakatayo . Natataya ang antas ng sariling tindig.sa pakikipag-usap nang nakaupo o nakatayo . KAKAYAHAN SA PANGANGASIWA NG KATAWAN Nagkakaroon ng sapat na kakayahan sa pangangasiwa ng katawan A.sa pag-akyat at pagbaba sa hagdanan .sa pagdadala ng mga kagamitan sa pag-aaral .sa pag-abot sa mataas na bagay 2. Natutukoy ang mga kahinaan sa wastong tikas ng katawan ayon sa kinalabasan ng pagtataya BAITANG V l. Wastong Tikas/Tindig at Kaaya-ayang Ayos ng Katawan I.sa pag-upo sa iba'ibang uri ng upuan t . Natutukoy ang mga kahinaan sa wastong tikas ng katawan ayon sa kinalabasan ng pagtataya 2.sa pag-abot sa mataas na bagay 2. Natataya ang antas ng sariling tindig. Natutukoy ang kalakasan at kahinaan sa kaangkupang pisikal ng katawan ayon sa kinalabasan ng pagtataya BAITANG VI l.sa pag-akyat at pagbaba sa hagdanan .

pagbabaras 5.paglakad na ang mga daliri sa paa ay nakaturong paharap o paloob.BAITANG IV 4.aerobics .sipa .ehersisyong salisihang pagtataas ng dalawang balikat pagkahukot (round upper back) .luksong lubid .paglakad na ang mga daliri sa paa ay nakaturong paharap o paloob. o kaya ay paglakad na tumutuntun sa dalawang magkalapit na tuwid na guhit nakaungos na ulo .jogging .paglakad nang nakatapak na tumutuntun sa dalawang magkapantay na guhit .pagpapagulong ng bote sa talampakan pag-iisod ng paa hindi pantay na .paglakad nang nakatapak na tumunton sa dalawang magkapantay na guhit . nang may kapareha at nang may kasama sa pangkat. o kaya ay paglakad na tumutunton sa dalawang magkalapit na tuwid na guhit 82 6.pagtingala at pagyuko (forward head) pagkapike (knock knees) . Naikikilos ang katawan nang nag-iisa. Naisasagawa ang mga gawaing nagwawasto sa mga kahinaang nauukol sa tikas ng katawan Halimbawa: flatfootedness . nakaungos na ulo .pagpulot ng paa sa (talpak na paa) holen .pagpulot ng paa sa (talpak na paa) holen . Naisasagawa ang mga gawaing nagwawasto sa mga kahinaang nauukol sa tikas ng katawan Halimbawa: flatfootedness . Naisasagawa ang mga wastong gawain na nagpapaunlad ng kaangkupang pisikal Halimbawa: pagpapalakas ng cardio vascular endurance pagpapalakas ng binti pagpapalakas ng braso .pagpapagulong ng bote sa talampakan pag-iisod ng paa hindi pantay na .pagtingala at pagyuko (forward head) pagkapike (knock knees) .ehersisyong salisihang pagtataas ng dalawang balikat pagkahukot (round upper back) .Wing Stretcher pag-unat ng mga braso na pataas o patalikod BAITANG V 4. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng kaangkupang pisikal 4.salisihang pagdadala/ balikat (uneven pagbibitbit ng mabigat shoulders) na bagay sa dalawang kamay . Naipakikita ang wastong pangangalaga ng iba'ibang bahagi ng katawan t habang nagsasagawa ng kilos sakang (bowlegged) sakang (bowlegged) .Wing Stretcher pag-unat ng mga braso na pataas o patalikod BAITANG VI 3.salisihang pagdadala/ balikat (uneven pagbibitbit ng mabigat shoulders) na bagay sa dalawang kamay .

minute run or Step Test 2. Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng Physical Fitness Test (PFT) patayong paglundag (standing long jump) bangon-higa (curl-ups) paupong pagbaluktot ng katawan (sit and reach) "Pull ups/Flexed Arm Hang" "15-minute run or Step Test” * Isinasanib sa lahat ng aralin 2. Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng Physical Fitness Test (PFT) patayong paglundag (standing long jump) bangon-higa (curl-ups) paupong pagbaluktot ng katawan (sit and reach) "Pull ups/Flexed Arm Hang" "15 . Pagpapaunlad ng Kaangkupang Pisikal 1. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng kaangkupang pisikal 4. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng kaangkupang pisikal 4. Natutukoy ang kalakasan at kahinaan sa kaangkupang pisikal ng katawan ayon sa kinalabasan ng pagtataya 3. Naipakikita ang wastong pangangalaga ng iba'ibang bahagi ng katawan habang t nagsasagawa ng kilos * B. Naisasagawa ang mga wastong gawain na nagpapaunlad ng kaangkupang pisikal 83 .paglakad sa pagitan ng dalawang silya na ang mga likod ay magkalapit ng ilang dali lamang BAITANG VI 5. Naisasagawa ang mga wastong gawain na nagpapaunlad ng kaangkupang pisikal ________ * Isinasanib sa lahat ng aralin 5.BAITANG IV nakausling tiyan (protruding abdomen) . Pagpapaunlad ng Kaangkupang Pisikal 1. Naipakikita ang wastong pangangalaga ng iba'ibang bahagi ng katawan habang t nagsasagawa ng kilos * B. Natutukoy ang kalakasan at kahinaan sa kaangkupang pisikal ng katawan ayon sa kinalabasan ng pagtataya 3.paglakad sa pagitan ng dalawang silya na ang mga likod ay magkalapit ng ilang dali lamang nakausling tiyan (protruding abdomen) BAITANG V .

Mga Kasanayang Lokomotor 1. BATAYANG KASANAYAN SA PAGKILOS Nagkakaroon ng sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa pagkilos A. nang may kapareha at nang may kasama sa pangkat. BATAYANG KASANAYAN SA PAGKILOS Nagkakaroon ng sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa pagkilos A. Naisasagawa nang wasto ang mga kumbinasyong kilos lokomotor nang may iba'ibang t bilis. tugma. Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba'ibang bilis.pagbabaras 5. BATAYANG KASANAYAN SA PAGKILOS Nagkakaroon ng sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa pagkilos A. nang may kapareha at nang may kasama sa pangkat. Naipakikita ang wastong pangangalaga ng iba'ibang bahagi ng katawan t habang nagsasagawa ng kilos. Naikikilos ang katawan nang nag-iisa. Naipakikita ang wastong pangangalaga ng iba'ibang bahagi ng katawan t habang nagsasagawa ng kilos.Pagbubunot ng sahig Pang-isports . Mga Kasanayang Lokomotor 1.pagbabaras Halimbawa: BAITANG V BAITANG VI pagpapalakas ng (cardio vascular endurance) pagpapalakas ng binti pagpapalakas ng braso luksong lubid jogging aerobics .katamtamang bilis ng pagtakbo . tulad ng: . gawain.mabilis na pagtakbo . Nagagamit ang kilos lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa isa o dalawang awit. paligsahan at isports Halimbawa: Awit na may kilos .* 6. Naikikilos ang katawan nang nag-iisa.mabagal na pagtakbo II.sipa .* II.pagiskape at pag-imbay ng kamay .Paruparong bukid Panggawain .BAITANG IV Halimbawa: pagpapalakas ng (cardio vascular endurance) pagpapalakas ng binti pagpapalakas ng braso luksong lubid jogging aerobics .* II.* 6.Takbong Kabayo 5. dula at tula o paggagad ng mga kilos ng hayop.pagkandirit habang sumisipa ang isang paa 84 .sipa . tulad t ng: . Mga Kasanayang Lokomotor 1.Pag-"rebound" ng bola sa "basketball" Kilos Hayop .

tulad ng: . .paurong na paglakad/pagtakbo/ paglukso/atbp. tulad ng: .lundag kuneho . dula at tula o paggagad ng mga kilos ng hayop.magaang na paglakad 4. paligsahan at isports Halimbawa: Awit . tugma.mababang pag-igpaw/paglukso/ paglundag/pagtalon 85 .takbong kabayo . . .pasulong na paglakad/pagtakbo/ paglukso/atbp.Bakya Mo Neneng Kilos ng Hayop .Pag-"Spike"ng bola Gawain . paligsahan at pang-isports 3. Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba'ibang t direksyon. tulad ng: . Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba'ibang t direksyon. gawain.1 mga laro at relay 2.paurong na pagkandirit/pagluksolukso/pag-iskape/atbp. kilos na lokomotor nang may iba' t ibang direksyon.pakanang paglakad/ pagtakbo/paglukso/atbp. dula at tula o paggagad ng mga kilos ng hayop. .mataas na pag-igpaw/paglukso/ paglundag/pagtalon . Nagagamit ang mga kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor sa isa o dalawang gawain na may payak na ritmo at may kaugnay sa ritmo 2.2 gawain na may ritmo 3. 3. Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba'ibang t diin/lakas.Pagpipinta 5.takbong usa katamtamang bilis .pakanan na pagkandirit/ pag-igpaw/pag-iskape/ atbp. Naisasagawa nang wasto ang mga kilos na lokomotor nang may iba' t ibang antas. 4.katamtamang taas na pag-igpaw/ paglukso/paglundag/pagtalon .takbong aso mabagal . paggawain. Nagagamit ang mga kilos lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa isa o dalawang awit.pakaliwang paglakad/pagtakbo/ paglukso/atbp. tulad ng: mabilis .lakad pagong .pasulong na pagkandirit/ pag-igpaw/pag-iskape/ atbp.katamtamang bigat ng paglakad . tulad ng: . Nagagamit ang mga kumbinasyon na kilos lokomotor at di-lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa isa o dalawang awit.mabigat na paglakad . .takbong bibe BAITANG V 2. tulad ng: . tulad ng: .pakaliwang pag-iskape/ pagpapadulas iskape/atbp.Lakad ng Ahas Sports . Nakalilikha ng kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor sa pagpapakita sa paglutas ng mga suliranin.pag-ilag sa papalapit na aso 4. Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba'ibang t bilis.BAITANG IV 2.biglaang pagkulog at pagkidlat . tugma. Naisasagawa ang mga kilos lokomotor na may wastong pag-iingat BAITANG VI 2.

mabigat/malakas na paglukso/ paglundag/pagtalon .mababang pag-unat/pagbaluktot/atbp 4.katamtamang taas na pag-unat/ pagbaluktot/atbp . Naisasagawa nang wasto ang mga kilos na lokomotor nang may iba' t ibang diin/lakas. Mga Kasanayang Di-Lokomotor (Axial) 1.pasulong na ibaluktot ang katawan . tulad ng: 1.pabilog . . pagbaluktot 1.mataas na pag-unat/pagbaluktot/atbp. Naisasagawa ang mga kilos lokomotor na may wastong pag-iingat BAITANG V B.mabagal na pag-indayog/pagpihit/atbp. tulad ng: . tulad ng: . pag-imbay 2.katamtamang lakas na pagtulak/ paghila 6. Naipakikita ang mga kilos. Naipakikita ang iba'ibang kilos di-lokot motor nang may direksyon. pag-ikot 1.parisukat . Nasasabi ang mga kilos di lokomotor 3.4 pag-indayog. t di-lokomotor nang may antas.paurong na ibaluktot ang katawan . Naipakikita ang mga iba'ibang kilos.BAITANG IV 5. Naipakikita ang mga kilos di-lokomotor nanag may iba'ibang hugis tulad ng: t . tulad ng: . 5.magaan/mahinang pagtulak/paghila . paghila 1. tulad ng t .katamtamang bilis na pag-indayog/ pag-imbay/atbp .2 pagtulak.3 pagpihit.katamtamang lakas na paglukso/ paglundag/pagtalon .parihaba 7.patatsulok .pakanan na ibaluktot ang katawan . di-lokomotor nang may iba'ibang bilis tulad ng: t . Naipakikita ang mga kilos di-lokomotor nang may iba'ibang lakas/diin.mabilis na pagpihit/pag-ikot/atbp . Naisasagawa nang wasto ang mga kilos di-lokomotor.pakaliwa na ibaluktot ang katawan 86 BAITANG VI .magaan/mahinang paglukso/ paglundag/pagtalon 6.1 pag-unat.

binbag. 3.BAITANG IV BAITANG V 8.pasulong .atbp. Nagagamit nang wasto ang iba pang dalawang kasangkapang pangkamay at aparato tulad ng bola.paitaas . patpat at bangko nang naaayon sa antas . Naisasagawa ang mga kilos na ginagamitan ng kasangkapang pangkamay/aparato nang may pag-iingat* C.katamtamang taas . dula at tula o paggagad sa mga kilos BAITANG VI B.mababa . 3. Nagagamit nang wasto ang iba pang dalawang kasangkapang pangkamay at aparato tulad ng bola.pababa .pakaliwa .pasigsag . binbag.pababa . Nagagamit nang wasto ang alinmang dalawang kasangkapang pangkamay at aparato tulad ng bola.mabigat/malakas . Nagagamit ang mga kilos.pakaliwa . patpat at bangko nang naaayon sa antas .mataas 2.katamtamang taas . binbag.atbp. patpat at iba pa nang ayonsa lakas/diin . Nagagamit nang wasto ang iba' ibang t kasangkapang pangkamay at aparato nang naaayon sa hugis . binbag.pasulong .paitaas . Kasanayan sa Paggamit ng mga Kasangkapang Pangkamay at Aparato 1.paurong .paurong . binbag.mataas 2. Kasanayan sa Paggamit ng mga Kasangkapang Pangkamay at Aparato 1. Naisasagawa ang mga kilos na ginamitan ng kasangkapang pangkamay/aparato nang may pag-iingat* . tugma. patpat at bangko nang naayon sa direksyon .pabilog .katamtamang lakas 87 C. Nagagamit nang wasto ang iba pang dalawang kasangkapang pangkamay at aparato tulad ng bola. Naisasagawa ang iba'ibang kilos na gumagamit t ng mga nagamit nang kasangkapang pangkamay ayon sa ritmo 2.mababa .pakanan 4. Nakatutuklas ng iba'ibang kilos na gumat gamit ng kasangkapang pangkamay nang isahan. may kapareha. Nagagamit nang wasto ang alinmang dalawang kasangkapang pangkamay at aparato tulad ng bola. Kasanayan sa Paggamit ng mga Kasangkapang Pangkamay at Aparato 1. di-lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa isa o dalawang awit.pakanan 4. Nagagamit nang wasto ang iba' ibang t kasangkapang pangkamay at aparato nang naaayon sa hugis . may kapangkat 3.magaan/mahina .pabilog . patpat at bangko nang naayon sa direksyon .pasigsag .

front scale .pike position .tuck position 88 . MGA KATANGI-TANGING KAKAYAHAN AT KASANAYAN Natatamo ang sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga katangi-tanging kakayahan at kasanayan A.supine leaning rest . Naisasagawa ang mga batayang kilos at panimulang kasanayang panghimnasyo .leg raising .half-knee stand III.side scale . 1. Naisasagawa ang mga kilos na ginagamitan ng kasangkapang pangkamay/aparato nang may pag-iingat* BAITANG VI III. Naisasagawa ang iba'ibang kilos na t gumagamit ng kasangkapang pangkamay at aparato ayon sa ritmo 7.tuck position III. MGA KATANGI-TANGING KAKAYAHAN AT KASANAYAN Natatamo ang sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga katangi-tanging kakayahan at kasanayan A.head twisting . may kapangkat 6.forward lunge .long sitting position . Mga Kasanayang Panghimnasyo/"Stunts" at mga Gawaing Sumusubok sa Sariling Kakayahan. Mga Kasanayang Panghimnasyo/"Stunts" at mga Gawaing Sumusubok sa Sariling Kakayahan.folded position . MGA KATANGI-TANGING KAKAYAHAN AT KASANAYAN Natatamo ang sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga katangi-tanging kakayahan at kasanayan A.half-knee stand .front scale . may kapareha.prone leaning rest . Naisasagawa ang mga panimulang kasanayang panghimnasyo . Naisasagawa ang mga batayang kasanayang panghimnasyo .BAITANG IV BAITANG V 5.knee raising .side leaning rest . 1. Nakatutuklas ng iba' ibang kilos na t gumagamit ng kasangkapang pang-kamay nang isahan. Mga Kasanayang Panghimnasyo/"Stunts" at mga Gawaing Sumusubok sa Sariling Kakayahan.head bend forward/backward . 1.prone leaning rest .pike position .trunk bending/forward/sideward/ right/left .

4 b) Repeat all using the Opposite foot cts 1.ct. at pagiging responsable sa pagsasagawa ng isa o dalawahang ( pyramid) Halimbawa: Three man Pyramid Variations Four-or-Five man Pyramid Halimbawa: "Stoop and Stretch" "Churn the Butter" "Rocker" "Toe Toucher 4. Halimbawa: Three man Pyramid Variations d.ct. Naisasagawa ang alinman sa mga pang-isahang "stunts" nang ayon sa panuto Halimbawa: "Jack Knife" "Front Seat Support" .pamumuno pagkalisto at pagiging responsable sa pagsasagawa ng isa o dalawahang piramid. 1 . Kalestenics ng lahi Review figures I-III Teach figures IV-VIII 3.BAITANG IV 2. Repeat (a) and (b) -ct 1-8 . Naisasagawa ang alinman sa mga pang-isahang "stunts" ng ayon sa panuto Halimbawa: "Circular rope skip" "walk through" 89 4.ct -4 b.ct 2 . pakikiisa. 3 . pagkalisto. 2. left and right alternately .ct 2-3 Position .4 2. Naipapakita ang kaugaliang pagtutulungan. 3 Position .ct. Naisasagawa ang isa o dalawang payak na ehersisyo na gumagamit ng panimulang kasanayang panghimnasyo Halimbawa: a) Half-knee stand on R Extend L leg sideward Return to first position Stand BAITANG VI 2. Naipakikita ang mga kaugaliang pagtutulungan. Naisasagawa ang isa o dalawang payak na ehersisyo na gumagamit ng panimulang kasanayang panghimnasyo Halimbawa: 1. 2 Return to first position . Naisasagawa ang alinman sa mga pang isahang "stunts" nang may panimbang Halimbawa: "Balance Jump" "Balance Seat" 4. pakikiisa. lakas. arms upward ct.ct.ct. Naipapakita ang coordinasyon.ct. Repeat (a) with the L foot -ct 1-4 c. at kalambutan ng katawan sa pagsasagawa ng alinman sa pandalawahang "stunts" BAITANG V 2. Naisasagawa ang isa o dalawang payak na ehersisyo na gumagamit ng panimulang kasanayang panghimnasyo Halimbawa: a.ct. 4 b) Repeat all. 1 Step L forwared and do a front scale .32 cts. a) Raise left knee in front. Step R forward . Kalestenics ng lahi Figure 1-III 3. pamumuno. Execute a V seat with balance and correct form 3. 1 Touch left toe forward arms sideward .

Naisasagawa ng may kasanayan ang wastong pag-akyat at pagbaba sa "Balance Beam" (See Specification of p.Nagsasagawa ng gawaing pampasigla (warm-up) . R. Nakasusunod sa mga panuto sa pagsasagawa ng "stunts" na nagpapaunlad ng lakas Halimbawa: Lakas ng bisig.Gymnastic for Girls by F. Aquino 8. Halimbawa: BAITANG V 5.Gymnastic for Girls by F. Naisasagawa ang alinmang pandalawahang "stunts" na nagpapaunlad ng coordinasyon Halimbawa: "Tandem Bicycle" BAITANG VI 5. Nasusunod ang mga pamantayan sa pagkilos sa pagsasagawa ng mga gawaing panghimnasyo. Nakasusunod sa mga wastong tuntuning pangkaligtasan sa pagsasagawa ng mga gawaing panghimnasyo 7."Chair Push Up" Lakas ng kalamnan ng tiyan "Scissors" Lakas ng hita at binti-"Double Knee Flexion and extension 8. Aquino 90 .Laging iyuko (tuck) ang ulo at idikit ang baba sa dibdib kapag pinagugulong (performing roles) ang katawan upang maiwasan ang sakuna sa leeg 6.BAITANG IV 5. Halimbawa: "Merry Go Round" "Skin the Snake" 6. Naisasagawa ang alinmang sa mga "stunts" na may uring paggulong at pang"tumbling" Halimbawa: "Forward Roll" "Backward Roll" "Shoulder Roll" 7. Naisasagawa ang alinmang pandalawahang "stunts" nang may koordinasyon Halimbawa: "Seat balance" "Leg Dip" "Wheel Borrow" . 121 . Naisasagawa ng may kasanayan ang wastong pag-akyat at pagbaba sa "Balance Beam" (See Specification of p. Naipapakita ang tiwala sa sarili habang nagsasagawa ng mga "stunts" 7. Naisasagawa ang alinmang pangmaramihang "stunts" na nagpapaunlad ng koordinasyon Halimbawa: "Tandem Bicycle" 6. R. Naisasagawa ang alinmang pangmaramihang "stunts" na nagpapaunlad ng koordinasyon. 121 .

Nasusunod ang mga pamantayan sa pagsasagawa ng mga gawaing panghimnasyo Halimbawa: Nagsasagawa ng gawing pampasigla (warm-up) Palaging ipasok ang ulo at ilapit ang baba sa dibdib kung nagsasagawa ng paggulong at "Tumbling" upang maiwasan ang sakuna sa leeg 11. pagtitiwala sa sarili. Nasusunod ang mga pamantayan sa pagkilos sa pagsasagawa ng mga gawaing panghimnasyo Halimbawa: . arms upward b.nagsasagawa ng gawaing pampasigla (warm-up) .pag-swing sa baras paglipat-lipat sa horizontal ladder 11. raise left leg in front toes pointing forward. Paglakad sa "Balance Beam" 10.laging iyuko (tuck) ang ulo at idikit ang baba sa dibdib kapag pinagugulong 91 .BAITANG IV BAITANG V 9. Naisasagawa ang isa o dalawang ehersisyo gawain sa "Balance Beam" nang may panimbang.Paggamit ng alalay o "spotters" BAITANG VI 9.pagbitin sa baras na gumagamit ng ibat-ibang uri ng grip . Step left forward and raise right leg backward and arms sideward 10. Naisasagawa ang wastong pagbitin sa "horizontal bar" o "horizontal ladder" Halimbawa: . Nakasusunod sa mga wastong tuntunin pangkaligtasan sa pagsasagawa ng mga "Stunts" "Rolls" at "Tumbling" Halimbawa : . Naisasagawa ang isa o dalawang ehersisyo gawain sa "Balance Beam" nang may panimbang. kontrol at koordinasyon Halimbawa: a. pagtitiwala sa sarili. Step right foot forward. kontrol at koordinasyon Halimbawa: a.Paggamit ng kutson o mattress .

pansayaw 92 . Naipapakita ang tiwala sa sarili samantalang nagsasagawa ng mga "stunts" "rolls" at "tumbling" * BAITANG VI 12.habanera .close step . Kasanayang Panritmo at Sayaw 1. Nakapagbibigay at nakatatanggap ng makabuluhang pagpuna sa mga sariling kilos at ng mga kapangkat B.BAITANG IV BAITANG V 12.grapevine .polka . Nagagamit nang may kasanayan ang mga batayang posisyon ng mga kamay at paa sa pagsasagawa ng mga hakbang pangsayaw ( na natututunan sa mga nakaraang taon baitang) 2.contraganza . Naisasagawa ng may kasanayan ang mga batayang hakbang pansayaw at ang mga kumbinasyon nito sa ritmong 2/4 .koritte . Naisasagawa ang mga batayang hakbang pansayaw sa ritmong 2/4 (new dance steps) .gallop .4 step turn .brush step . Kasanayang Panritmo at Sayaw 1.skip . Kasanayang Panritmo at Sayaw 1.heel and toe polka . Naisasagawa nang may kasanayan ang mga batayang posisyon ng mga kamay at paa sa pagsayaw B.Surtido norte .chasing steps .cut step . Naisasagawa ang mga batayang hakbang pansayaw sa ritmong 2/4 (new dance steps) 2.heel and toe polka .Paseo de Bicol . Nakasusunod sa mga wastong tuntuning pangkaligtasan sa pagsasagawa ng mga "stunts" "rolls" at "tumbling" Halimbawa: .alinmang katutubong sayaw sa rehiyon/ pamayanan na may parehong kahirapan sa ritmong 2/4 at 3/4 * isinasanib sa lahat ng aralin 13.polka turn .step swing . Nakapagbibigay at nakatatanggap ng makabuluhang pagpuna sa mga sariling kilos at ng mga kapangkat * B.heel and toe .change step .slide step . Naisasagawa ang alinman sa mga sumusunod na katutubong sayaw .paggamit ng kutson o mattress -paggamit ng spotters o alalay 13.touch step .chasing step 2.change step .bleking .gallop .hop polka .two stop turn .kumbinasyon ng mga hakbang .

Naisasagawa ang alinman sa mga sumusunod na katutubong sayaw .Tiklos -Magkasuyo .slide step ."Oh susana" . Napahahalagahan ang kultura at damdaming inilalarawan ng sayaw 5."La Cucuracha" 4.brush swing hop .step swing . Naisasagawa ang alinman sa mga sumusunod sunod na katutubong sayaw o alinmang sayaw ng rehiyon 2/4 3/4 2/4 3/4 BAITANG V 3."Red River Valey" .close step .engano series (with a close/point.Polka sa nayon .2 Naipamamalas ang damdaming ipinahahahayag ng sayaw sa pamamagitan ng magandang pagindak at indayog 5.Sua Sua .mazurka 4.cross waltz .Kunday-kunday 5.masurka . waltz ) . Naisasagawa nang may wastong interpretasyon ang ibat-ibang banyaga/katutubong sayaw ."Dutch Couple Dance" . Naisasagawa nang may kasanayan ang mga batayang hakbang pansayaw at ang mga kumbinasyon nito sa ritmong 3/4 .Jota Zapatilla Ba Ingles . Naisasagawa ang aliman sa mga na mga banyagang sayaw .BAITANG IV 3."Varsovienne 5.brush step turn .1 Naisasayaw nang may damdamin ang mga katutubong sayaw ng bansa 5. Naisasagawa ang mga batayang hakbang pansayaw sa ritmong 3/4 .waltz .toch step .1 Nasasabi ang kahalagahan ng kultura na inilalarawan ng katutubo o banyagang sayaw 5.3 Napahahalagahan ang mga gawaing panritmo at sayaw na naglalarawan ng kultura ng bansa/rehiyon/pamayanan 5.4 Naipamamalas ng may pagmamalaki ang mga katutubong sayaw at tugtugin 93 .grapevine .Carinosa . Naisasagawa ang isa o dalawa sa sumusunod na banyagang sayaw (pumili ng dalawa) .brush step . Napahahalagahan ang kultura at damdaming inilalarawan ng sayaw 6.Kapiil sa munsala .step hop ."Norwegian Mountain March" .3-step run . Naisasagawa ang alinman sa mga sayaw banyaga .kumbinasyon ng mga hakbang -pansayaw 4."Tropanka" 6."Oyda" .bleking step .Bakya Dance BAITANG VI 3.step hop .

2 Below the waist 2. Natatalakay ang mga tuntunin sa pagseserve pagpapasa at pagtotos 3.paggulong .paglundag -pagpukol .7 Where to field the Ball 2.3 Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa lundagan 1.6 Naipapakita ang magandang pakikipagugnayan sa kapareha o kapangkat sa pagsasayaw C.1 pagserve (underhand) 1.1 Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayang sa takbuhan C.6 "Cage Volleyball 3.4 "All volleyball 3.4 pag.3 "Keep it up" 3.4. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa paghagis 1.5 Velocity of the coming ball 1.1 Over Hand Throw 1.1 Above the waist 2. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa .3 Underhand Throw 1.2 Sidearm Throw 1.4 Overhand pitching 1.1 Underhand pitching 3.paghagis na kailangan sa athletics 1.6 Condition of the Ground 1.3.3 Windmill pitching 3.4 Focus of the Eyes 1.2 pagpasa (forearm pass) 1. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa pagsalo 2.pagtakbo .5 "shower service volleyball" 3.5 Nasasabi ang kahalagahan ng kultura na inilalarawan ng katutubo/banyagang sayaw 5. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa pitching 3.4 Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa pukulan 1.2 "One bounce volleyball" 3.1 Hagisang volleyball 3.1 pataasan at palayuan 1.3 Sidearm Catch right 3. Mga Kasanayang Pang-Isports Kasanayang Pang-Athletics (Track and Field) 1.2.2 sling shot 3.2 Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa relay 1. Mga Kasanayang Pang-Isports Kasanayang Pangsoftball Baseball 1. Mga Kasanayang Pang-Isports Kasanayang pang-volleyball C.BAITANG IV BAITANG V BAITANG VI 5. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa mga sumusunod: 1.7 "Set up New Comb" 1.1 ball throw for distance 4."spike" 2. Nakakasali sa isa o dalawang panimulang laro na nagpapaunlad sa kasanayang pangvolleyball tulad ng 3.1 Pagpasa at pagtanggap ng baton 1. Naipamamalas ang mga mabuting kaugaliang pakikiisa at pagka maginoo 94 .3 pagtoss (toss) 1.

pagsunod sa panuto/ hatol ng pinuno . Naipakikita ang mga mabubuting kaugalian sa paglalaro tulad ng: .Sop-ball Pop-Up .Home-Run Derby .4 Focus of the Eyes 5.Milk Cartoon Softball .pangangalaga at pagiingat sa mga kagamitang panlaro . hudyat at tuntunin ng laro .1 Position of the fielder .2 Running from batting to 2nd base.3 Batting Stance 5.5 Swinging of the Bat 5. lakas ng loob.paggalang sa guro at kamagaral .BAITANG IV 2. 434 Kirchner) 4.maluwag/malugod na pagtanggap ng pagkatalo at mapagkumbabang pagkapanalo BAITANG V 5.iwasang magsiksikan sa palaruan . pagkamasunurin at pagkamatapat .paghihintay sa sariling pagkakataon .Three pitch Softball . pagpipigil sa sarili. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa fielding 6.wastong pampasiglang gawain .Tee ball 95 .pagsunod sa panuto o hatol ng pinuno .paggamit ng angkop na sapatos at kasuotang panlaro .pagsunod sa hudyat na tuntunin ng laro . Naisasagawa ang mga pamantayang pangkaligtasan at pangkalusugang pamamaraan tulad ng mga sumusunod: -malinis. from 3rd Base." Circle the bases relay" .Ground ball pursuit . Naipaliliwanag ang wastong paraan sa pagsasagawa ng mga gawaing pangathletics tulad ng: . Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa base running 4.1 Running from Batting to 1st Base 4.pakikinig sa guro at pinuno (official).paghihintay sa sariling pagkakataon .2 Right positioning of the Bat 5.pangmabilisang pagtakbo . Naisasagawa ng may pagiingat ang mga gawaing para sa atletics 5.walang alahas sa katawan .Malayuang paglundag (Long Jump) 3. patag at walang sagabal na palaruan .pagtutulungan.maluwag/malugod na pagtanggap ng pagkatalo at mapagkumbabang pagkapanalo .1 Holding the Bat 5. 3rd base.malakas na sikad para sa mabilisang pagsisimula ng takbo -Wastong ayos ng katawan sa pagpukol.6 Droppin of the Bat 6. Naipakikita ang mga pamamaraan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan "sa larong volleyball" . Nakasasali sa isa o dalawang panimulang laro na nagpapalakas ng mga kasanayang pang-atletics tulad ng: ." Wheel relay" . Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa batting 5.3 Running after the Catch.paggalang sa guro at kamagaral ."Call race (p.pagpapanatiling ligtas at malinis na kapaligiran 6. (body mechanics) . from 2nd base and 1st base 5.pagsusuring pisikal at medical sa mga manlalaro . pagkamasigasig.patigil sa paglalaro kapag may kidlat at kulog BAITANG VI 4. .Line Ball Pepper .pakikinig sa guro at pinuno. home plate 4.

Naisasagawa ang mga kasanayang pangkalusugan at pangkaligtasan sa "softball/ baseball" -wastong pampasiglang gawain .wastong pampasiglang gawain .pagpapanatiling ligtas at malinis na kapaligiran 6.pagiwas sa pagsisiksikan at sagabal sa palaruan .pagsusuring pisikal at medikal para sa mga mag-aaral . lakas ng loob.pangangalaga at pagiingat sa mga kagamitang panlaro .pagsunod sa panuto/ hatol ng pinuno .angkop na kasuotang panlaro .Circle Overtake . Naipamamalas ang mga kasanayang pangkalusugan .Around the Bases .maluwag/malugod na pagtanggap ng pagkatalo at mapagkumbabang pagkapanalo .pangangalaga at pagiingat sa mga kagamitang panlaro .Team Distance Throw . Naipaliliwanag ang mga batayang tuntunin sa paglalaro ng softball/baseball 8. pagkamasunurin at pagkamatapat . pagkamasigasig.walang sagabal sa palaruan 96 .BAITANG IV .pagtigil sa paglalaro kung may kidlat at kulog BAITANG V BAITANG VI 7.Throw Softball . hudyat at tuntunin ng laro .Toss up .pagpapanatiling ligtas at malinis na kapaligiran 10. lakas ng loob.Maikling kuko ng mga kamay . pagkamasigasig.patag at hindi matigas na palaruan . Naipamamalas ang mga pamantayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa larong "softball/baseball" .Base Running Overtake 9.pagtutulungan. pagpipigil sa sarili.pakikinig sa guro at pinuno. pagpipigil sa sarili. Nagagamit ang alinmang mga batayang pang-softball /baseball sa panimulang laro tulad ng : .pagtutulungan.paghihintay sa sariling pagkakataon . pagkamasunurin at pagkamatapat .paggalang sa guro at kamagaral .walang alahas sa katawan habang naglalaro .

Naisasagawa nang wasto at sa ibat-ibang paraan ang mga batayang kasanayang pang-basketball gaya ng pagpasa at "pag-shoot" 5. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa pivoting 4.4 Two Handed Overarm Pas 2.1 Two Hand Chest Pass 1.2 Two hand Bounce Pass 1.3 One Handed Overarm Pass 1. Nakagagawa ng iba'ibang kumbinasyon ng t pagdribble. pag-pivot at pagbuslo "shoot" 97 . Naisasagawa nang wasto at sa ibat-ibang paraan ang mga batayang kasanayang "pangbasketball " gaya ng pagpapatalbog talbog (Driball) 2.BAITANG IV BAITANG V BAITANG VI Kasanayang Panlaro Kasanayang Pangbasketball 1.2 Moving Driblbe 2.3 Cross over Dribble 3. pagsalo.1 Stationary Dribble 2. pagpasa. Naisasagawa nang wasto at sa ibat-ibang paraan ang mga batayang kasanayang pang "Basketball" gaya ng pagpasa at pagsalo 1.

"One goal Basketball" ." Basketball Snatch Ball" -" Three on Three" .BAITANG IV BAITANG V BAITANG VI 6." Clock Shooting" .maluwag/malugod na pagtanggap ng pagkatalo at mapagkumbabang pagkapanalo . Nagagamit ang batayang kasanayang pang-"basketball" sa mga panimulang laro (lead-up games) tulad ng .pagpapanatiling ligtas at malinis na kapaligiran 98 .End Ball" .paghihintay sa sariling pagkakataon . hudyat at tuntunin ng laro . pagkamasigasig.pangangalaga at pag-iingat sa mga kagamitang panlaro ." Birdie in The Cage" . pagpipigil sa sarili.pakikinig sa guro at pinuno.pagsunod sa panuto/ hatol ng pinuno . Naipapamalas ang mga pamantayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa larong basketball ." Half Count Three on Three" 7. lakas ng loob.pagtutulungan."Five Passess" .paggalang sa guro at kamag-aral ."Sideline Basketball" ." Captain Ball" . pagkamasunurin at pagkamatapat ."Thirty second Goal Shot" -" Spot Shooting" ."Six Count Basketball" .

Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawing pangkultura tulad ng laro ng lahi at pampalakasan na sumusunod sa mga tuntuning pangkaligtasan Hal. Nasasabi ang pangkalinangang kahalagahan na dulot ng sayaw at laro 4.Tug of War 1.Biks-Biks ."Skipping Rope" (Isahan. Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawing pangkultura tulad ng laro ng lahi at pampalakasan na sumusunod sa mga tuntuning pangkaligtasan Hal. Nakakasali sa alinman mga gawaing pampaaralan tulad ng intramurals at field day 2.: . Nasasabi ang pangkalinangang kahalagahan na dulot ng sayaw at laro 4. Nakakasali sa alinman mga gawaing pampaaralan tulad ng intramurals at field day 2.Sack Race . Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawing pangkultura tulad ng isa o dalawang katutubong sayaw ng rehiyon at pampalakasan na sumusunod sa mga tuntuning pangkaligtasan . PAGLAHOK SA KATANGI-TANGING GAWAIN Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawaing pangkultura at pampalakasan BAITANG VI IV.BAITANG IV IV.Shatong . Naipapakita ang mga gawaing pampaaralan sa pangkat sa pagsasagawa ng laro o sayaw sa araw ng palabas 3.Palosebo . Nakakasali sa alinmang mga gawaing pampaaralan tulad ng intramurals at field day 2.Tumbang Preso .Sungka . Maramihan . PAGLAHOK SA KATANGI-TANGING GAWAIN Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawaing pangkultura at pampalakasan 1. Dalawahan. Naipapakita ang mga gawaing pampaaralan sa pangkat sa pagsasagawa ng laro o sayaw sa araw ng palabas 3.Bagol-Bagol .Luksong Tinik BAITANG V IV.cheering festival/competition .pang-isports a) volleyball b) basketball c) baseball/softball 99 .Kadang-Kadang . PAGLAHOK SA KATANGI-TANGING GAWAIN Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawaing pangkultura at pampalakasan 1. Nasasabi ang pangkalinangang kahalagahan na dulot ng sayaw at laro 4.Dama . Naipapakita ang mga gawaing pampaaralan sa pangkat sa pagsasagawa ng laro o sayaw sa araw ng palabas 3.: .Patintero .

7.mabigat na paglundag . Naisasagawa ang mga kilos lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa awit/tugma/dula o tula o paggagad ng mga kilos ng hayop.paglakad (walking) . Nasasabi ang ibat-ibang kilos lokomotor 2.pagpapadulas (sliding) .pakaliwang pag-iskape/pagpapadulas/atbp. Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor ng may ibat-ibang direksyon tulad ng: .mabilis na pagkandirit/pagiskape/atpb.mababang pagluksu-lukso/pagkandirit/ atbp.pag-iskape (galloping) .pasulong na pagtakbo/paglundag atbp.mabagal na pagigpaw/paglakad/pagiskape atbp. . atbp.katamtamang pagkandirit/pagtakbo/pagluksu-lukso atbp. 6. . o pang isports 9. . panggawain.paglukso/paglundag/pagtalon (jumping) . Naisasagawa ang ibat-ibang kilos lokomotor tulad ng . .paurong na paglakad/pagkandirit/atbp.katamtamang diing pagtakbo . Naisasagawa ang mga wastong pag-iingat sa pagsasagawa ng mga kilos lokomotor 100 . paligsahan. 5. Naisasagawa ng wasto ang mga kilos lokomotor ng may ibat-ibang antas tulad ng: .pag-igpaw (leaping) . 4.BATAYANG KASANAYAN SA PAGKILOS EDUKASYON SA PAGPAPALAKAS NG KATAWAN Ikatlong Baitang Nagkakaroon ng sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa pagkilos Mga Kasanayang lokomotor 1. .magaang pag-iskape.katamtamang paglundag/pagigpaw/atbp.mataas na pagtalon/pagkandirit/atbp. . Naisasagawa ng wasto ang mga kilos lokomotor na may ibat-ibang bilis tulad ng: .pagkandirit (hopping) . Naipaliliwanag ang mga payak na tuntunin sa wastong pagsasagawa ng ibat-ibang kilos lokomotor 8.pagtakbo (running) . tulad ng: . Naisasagawa nang wasto ang ibatibang kilos lokomotor nang may ibat-ibang lakas/diin.pagluksu-lukso (skipping) 3.

patatsulok . tulad ng: .malakas na pagtulak/paghila. atbp. tulad ng: .pagtulak.pagbaluktot .parisukat . dula.katamtamang taas ng pag-unat/pag-imbay/atbp. o tula o paggagad sa mga kilos gawaing pangkalikasan at pang-isports Halimbawa: Tula -“ Ang puno ng kawayan” 101 .parihaba Naipakikita ang ibat-ibang kiolos di-lokomotor nang may direksyon tulad ng: . .Mga Kasanayang Di-Lokomotor (axial movements) Nasasabi ang mga kilos di-lokomotor Naisasagawa ng wasto ang mga kilos di-lokomotor. tulad ng: . .pag-indayog. .katamtamang lakas ng pag-tulak/paghila .pag-unat.katamtamang bilis na pag-indayog/pag-imbay/mabagal na pagtulak/pagpila/atbp Naipakikita ang ibat-ibang kilos di-lokomotor nang may lakas.pabilog . Naipakikita ang ibat-ibang kilos di-lokomotor nang may bilis tulad ng mabilis na pag-pihit/pag-ikot atbp.paurong na ibaluktot ang katawan .pakanan na ibaluktot ang katawan .pag-imbay Naipakikita ang ibat-ibang kilos di-lokomotor ng may antas.mababang pag-indayog/pag-ikot.mataas na pagunat/pagtulak/pagindayog atbp.magaan/mahinang pagtulak/pahila . atbp. Naipakikita ang ibat-ibang kilos di-lokomotor ng may hugis tulad ng: .pasulong na ibaluktot ang katawan .paghila .pakaliwa na ibaluktot ang katawan Nagagamit ang mga kilos di-lokomotor sa pagbibigay-kahulugan sa mga awit tugma.