MAKABAYAN

(E D U K A S YO N S A P A G P A P A L A K A S N G KATAWAN )
79

MGA INAASAHANG BUNGA

MITHIIN: Nakapagtatamo ng kaukulang antas ng kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng mga gawaing pangkatawan, nakapagsasagawa ng mga batayang kilos nang may kasanayan, mga kaugaliang pangkalusugan at pangkaligtasan kaugnay ng mga gawaing pangkatawan; nakapagpapakita ng kanais-nais na kasanayang pangsosyal at wastong saloobin at pagpapahalaga sa laro, himnasyo, sayaw at sa katutubong kultura

Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang, nagkakaroon ang mga bata ng sapat na kakayahan sa pagpapaunlad ng kaangkupang pisikal; nakapagsasagawa ng mga kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor, dalawang stunts at gawaing panghimnasyo, pagsasagawa ng isang ehersisyo sa balance beam at horizontal bar o ladder, at mga gawaing ginagamitan ng mga kasangkapang pangkamay nang isahan, dalawahan at pangkatan ayon sa ritmo; nakapagpapakita ng batayang kasanayan sa baseball/softball at basketball; at nakalalahok sa mga katutubo at banyagang sayaw at laro. Pakatapos ng Ikalimang Baitang, patuloy na nagpapaunlad ang mga bata ng wastong tikas at tindig upang mapanatili ang kaangkupang pisikal; nakapagsasagawa ng mga kilos lokomotor at di-lokomotor, isa o dalawang stunts at gawaing panghimnasyo, katutubong laro at sayaw; at nakapagpapakita ng mga batayang kasanayan sa volleyball. Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang, nagkakaroon ang mga bata ng kakayahang mapaunlad ang tindig/tikas ng katawan at kaangkupang pisikal; nakapagsasagawa ng isa o dalawang stunts, gawaing panghimnasyo at gawaing ginagamitan ng mga kasangkapang pangkamay ayon sa ritmo; nakapagpapakita ng mga batayang kasanayan sa atletiks; at nakalalahok sa mga katutubong sayaw at laro.

80

Natataya ang antas ng sariling tindig. Natutukoy ang mga kahinaan sa wastong tikas ng katawan ayon sa kinalabasan ng pagtataya BAITANG V l.Plumbine Test 3.EDUKASYON SA PAGPAPALAKAS NG KATAWAN BAITANG IV l. KAKAYAHAN SA PANGANGASIWA NG KATAWAN Nagkakaroon ng sapat na kakayahan sa pangangasiwa ng katawan A. KAKAYAHAN SA PANGANGASIWA NG KATAWAN Nagkakaroon ng sapat na kakayahan sa pangangasiwa ng katawan A.sa pag-abot sa mataas na bagay 2. KAKAYAHAN SA PANGANGASIWA NG KATAWAN Nagkakaroon ng sapat na kakayahan sa pangangasiwa ng katawan A.sa pagdadala ng mga kagamitan sa pag-aaral . Pagpapaunlad ng Kaangkupang Pisikal 1. Naisasagawa ang mga gawaing nakatutulong sa lalong pagpapaunlad ng wastong tindig Halimbawa: . Wastong Tikas/Tindig at Kaaya-ayang Ayos ng Katawan I. ayos at tikas ng katawan Halimbawa: .sa pag-abot sa mataas na bagay 2. Natataya ang antas ng sariling tindig. Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng Physical Fitness Test (PFT) patayong paglundag (standing long jump) bangon-higa (curl-ups) paupong pagbaluktot ng katawan (sit and reach) "Chair table push-ups" " 15-minute run or Step Test" 81 .Plumbine Test 3.sa pag-akyat at pagbaba sa hagdanan .sa pag-akyat at pagbaba sa hagdanan . Naisasagawa ang mga gawaing nakatutulong sa pagpapaunlad ng wastong tindig Halimbawa: . Wastong Tikas/Tindig at Kaaya-ayang Ayos ng Katawan I.sa pag-upo sa iba'ibang uri ng upuan t . Natutukoy ang mga kahinaan sa wastong tikas ng katawan ayon sa kinalabasan ng pagtataya 2.sa pakikipag-usap nang nakaupo o nakatayo .sa pakikipag-usap nang nakaupo o nakatayo . ayos at tikas ng katawan Halimbawa: .sa pag-upo sa iba'ibang uri ng upuan t . Natutukoy ang kalakasan at kahinaan sa kaangkupang pisikal ng katawan ayon sa kinalabasan ng pagtataya BAITANG VI l.sa pagdadala ng mga kagamitan sa pag-aaral .

paglakad na ang mga daliri sa paa ay nakaturong paharap o paloob.pagtingala at pagyuko (forward head) pagkapike (knock knees) .luksong lubid .pagtingala at pagyuko (forward head) pagkapike (knock knees) .aerobics .sipa .jogging .pagpapagulong ng bote sa talampakan pag-iisod ng paa hindi pantay na .pagbabaras 5. Naikikilos ang katawan nang nag-iisa. Naisasagawa ang mga gawaing nagwawasto sa mga kahinaang nauukol sa tikas ng katawan Halimbawa: flatfootedness . o kaya ay paglakad na tumutuntun sa dalawang magkalapit na tuwid na guhit nakaungos na ulo . o kaya ay paglakad na tumutunton sa dalawang magkalapit na tuwid na guhit 82 6.pagpulot ng paa sa (talpak na paa) holen .BAITANG IV 4.paglakad nang nakatapak na tumutuntun sa dalawang magkapantay na guhit . Naipakikita ang wastong pangangalaga ng iba'ibang bahagi ng katawan t habang nagsasagawa ng kilos sakang (bowlegged) sakang (bowlegged) .ehersisyong salisihang pagtataas ng dalawang balikat pagkahukot (round upper back) . Naisasagawa ang mga wastong gawain na nagpapaunlad ng kaangkupang pisikal Halimbawa: pagpapalakas ng cardio vascular endurance pagpapalakas ng binti pagpapalakas ng braso .ehersisyong salisihang pagtataas ng dalawang balikat pagkahukot (round upper back) .salisihang pagdadala/ balikat (uneven pagbibitbit ng mabigat shoulders) na bagay sa dalawang kamay . Naipaliliwanag ang kahalagahan ng kaangkupang pisikal 4.paglakad nang nakatapak na tumunton sa dalawang magkapantay na guhit .salisihang pagdadala/ balikat (uneven pagbibitbit ng mabigat shoulders) na bagay sa dalawang kamay .Wing Stretcher pag-unat ng mga braso na pataas o patalikod BAITANG VI 3.paglakad na ang mga daliri sa paa ay nakaturong paharap o paloob. nakaungos na ulo . Naisasagawa ang mga gawaing nagwawasto sa mga kahinaang nauukol sa tikas ng katawan Halimbawa: flatfootedness .pagpulot ng paa sa (talpak na paa) holen .Wing Stretcher pag-unat ng mga braso na pataas o patalikod BAITANG V 4.pagpapagulong ng bote sa talampakan pag-iisod ng paa hindi pantay na . nang may kapareha at nang may kasama sa pangkat.

Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng Physical Fitness Test (PFT) patayong paglundag (standing long jump) bangon-higa (curl-ups) paupong pagbaluktot ng katawan (sit and reach) "Pull ups/Flexed Arm Hang" "15 . Naisasagawa ang mga wastong gawain na nagpapaunlad ng kaangkupang pisikal 83 . Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng Physical Fitness Test (PFT) patayong paglundag (standing long jump) bangon-higa (curl-ups) paupong pagbaluktot ng katawan (sit and reach) "Pull ups/Flexed Arm Hang" "15-minute run or Step Test” * Isinasanib sa lahat ng aralin 2. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng kaangkupang pisikal 4. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng kaangkupang pisikal 4.paglakad sa pagitan ng dalawang silya na ang mga likod ay magkalapit ng ilang dali lamang nakausling tiyan (protruding abdomen) BAITANG V .BAITANG IV nakausling tiyan (protruding abdomen) . Naisasagawa ang mga wastong gawain na nagpapaunlad ng kaangkupang pisikal ________ * Isinasanib sa lahat ng aralin 5. Naipakikita ang wastong pangangalaga ng iba'ibang bahagi ng katawan habang t nagsasagawa ng kilos * B. Natutukoy ang kalakasan at kahinaan sa kaangkupang pisikal ng katawan ayon sa kinalabasan ng pagtataya 3. Natutukoy ang kalakasan at kahinaan sa kaangkupang pisikal ng katawan ayon sa kinalabasan ng pagtataya 3.paglakad sa pagitan ng dalawang silya na ang mga likod ay magkalapit ng ilang dali lamang BAITANG VI 5. Pagpapaunlad ng Kaangkupang Pisikal 1. Naipakikita ang wastong pangangalaga ng iba'ibang bahagi ng katawan habang t nagsasagawa ng kilos * B. Pagpapaunlad ng Kaangkupang Pisikal 1.minute run or Step Test 2.

Takbong Kabayo 5. Naipakikita ang wastong pangangalaga ng iba'ibang bahagi ng katawan t habang nagsasagawa ng kilos. Naikikilos ang katawan nang nag-iisa. tugma.Paruparong bukid Panggawain .* II. Mga Kasanayang Lokomotor 1.pagkandirit habang sumisipa ang isang paa 84 . dula at tula o paggagad ng mga kilos ng hayop. Naipakikita ang wastong pangangalaga ng iba'ibang bahagi ng katawan t habang nagsasagawa ng kilos.mabilis na pagtakbo . Nagagamit ang kilos lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa isa o dalawang awit. nang may kapareha at nang may kasama sa pangkat.sipa . Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba'ibang bilis.* II. BATAYANG KASANAYAN SA PAGKILOS Nagkakaroon ng sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa pagkilos A.sipa . Mga Kasanayang Lokomotor 1. paligsahan at isports Halimbawa: Awit na may kilos .pagiskape at pag-imbay ng kamay . BATAYANG KASANAYAN SA PAGKILOS Nagkakaroon ng sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa pagkilos A.katamtamang bilis ng pagtakbo .pagbabaras Halimbawa: BAITANG V BAITANG VI pagpapalakas ng (cardio vascular endurance) pagpapalakas ng binti pagpapalakas ng braso luksong lubid jogging aerobics .mabagal na pagtakbo II. Mga Kasanayang Lokomotor 1. Naisasagawa nang wasto ang mga kumbinasyong kilos lokomotor nang may iba'ibang t bilis.Pag-"rebound" ng bola sa "basketball" Kilos Hayop . BATAYANG KASANAYAN SA PAGKILOS Nagkakaroon ng sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa pagkilos A. tulad t ng: .pagbabaras 5.* 6.BAITANG IV Halimbawa: pagpapalakas ng (cardio vascular endurance) pagpapalakas ng binti pagpapalakas ng braso luksong lubid jogging aerobics . gawain.Pagbubunot ng sahig Pang-isports . nang may kapareha at nang may kasama sa pangkat. Naikikilos ang katawan nang nag-iisa.* 6. tulad ng: .

1 mga laro at relay 2. Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba'ibang t direksyon.BAITANG IV 2.Pag-"Spike"ng bola Gawain . paligsahan at isports Halimbawa: Awit .katamtamang bigat ng paglakad . 4.takbong bibe BAITANG V 2. tulad ng: mabilis .pakanang paglakad/ pagtakbo/paglukso/atbp. Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba'ibang t diin/lakas.paurong na pagkandirit/pagluksolukso/pag-iskape/atbp. gawain.pakanan na pagkandirit/ pag-igpaw/pag-iskape/ atbp.biglaang pagkulog at pagkidlat . .pakaliwang pag-iskape/ pagpapadulas iskape/atbp. .lakad pagong . kilos na lokomotor nang may iba' t ibang direksyon.Lakad ng Ahas Sports .paurong na paglakad/pagtakbo/ paglukso/atbp. dula at tula o paggagad ng mga kilos ng hayop. dula at tula o paggagad ng mga kilos ng hayop.pakaliwang paglakad/pagtakbo/ paglukso/atbp. tulad ng: . Naisasagawa ang mga kilos lokomotor na may wastong pag-iingat BAITANG VI 2. tugma.Pagpipinta 5.mababang pag-igpaw/paglukso/ paglundag/pagtalon 85 .Bakya Mo Neneng Kilos ng Hayop .2 gawain na may ritmo 3. tulad ng: . Naisasagawa nang wasto ang mga kilos na lokomotor nang may iba' t ibang antas. Nakalilikha ng kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor sa pagpapakita sa paglutas ng mga suliranin. . . Nagagamit ang mga kumbinasyon na kilos lokomotor at di-lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa isa o dalawang awit.magaang na paglakad 4.pag-ilag sa papalapit na aso 4.lundag kuneho . tulad ng: .pasulong na paglakad/pagtakbo/ paglukso/atbp. Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba'ibang t direksyon. paligsahan at pang-isports 3.takbong aso mabagal . 3. Nagagamit ang mga kilos lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa isa o dalawang awit. Nagagamit ang mga kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor sa isa o dalawang gawain na may payak na ritmo at may kaugnay sa ritmo 2.mataas na pag-igpaw/paglukso/ paglundag/pagtalon .pasulong na pagkandirit/ pag-igpaw/pag-iskape/ atbp. . tulad ng: . Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba'ibang t bilis. tulad ng: . tulad ng: .mabigat na paglakad . paggawain.takbong usa katamtamang bilis . tugma.takbong kabayo .katamtamang taas na pag-igpaw/ paglukso/paglundag/pagtalon .

Naipakikita ang iba'ibang kilos di-lokot motor nang may direksyon. pagbaluktot 1. pag-imbay 2. Naisasagawa nang wasto ang mga kilos na lokomotor nang may iba' t ibang diin/lakas.parisukat .magaan/mahinang paglukso/ paglundag/pagtalon 6. Naisasagawa nang wasto ang mga kilos di-lokomotor. 5.parihaba 7.pabilog .1 pag-unat.katamtamang taas na pag-unat/ pagbaluktot/atbp . tulad ng: . tulad ng t .pakanan na ibaluktot ang katawan . Mga Kasanayang Di-Lokomotor (Axial) 1.mabigat/malakas na paglukso/ paglundag/pagtalon . tulad ng: .katamtamang lakas na pagtulak/ paghila 6.BAITANG IV 5. Nasasabi ang mga kilos di lokomotor 3.mabilis na pagpihit/pag-ikot/atbp . Naisasagawa ang mga kilos lokomotor na may wastong pag-iingat BAITANG V B. Naipakikita ang mga iba'ibang kilos.paurong na ibaluktot ang katawan .katamtamang lakas na paglukso/ paglundag/pagtalon . tulad ng: 1.3 pagpihit.patatsulok . t di-lokomotor nang may antas.mataas na pag-unat/pagbaluktot/atbp. paghila 1.2 pagtulak. pag-ikot 1.katamtamang bilis na pag-indayog/ pag-imbay/atbp .pakaliwa na ibaluktot ang katawan 86 BAITANG VI . di-lokomotor nang may iba'ibang bilis tulad ng: t . Naipakikita ang mga kilos di-lokomotor nang may iba'ibang lakas/diin. Naipakikita ang mga kilos.mababang pag-unat/pagbaluktot/atbp 4. Naipakikita ang mga kilos di-lokomotor nanag may iba'ibang hugis tulad ng: t . .pasulong na ibaluktot ang katawan . tulad ng: .magaan/mahinang pagtulak/paghila .mabagal na pag-indayog/pagpihit/atbp.4 pag-indayog.

pababa . Nagagamit nang wasto ang iba pang dalawang kasangkapang pangkamay at aparato tulad ng bola. patpat at bangko nang naayon sa direksyon .BAITANG IV BAITANG V 8.paitaas . dula at tula o paggagad sa mga kilos BAITANG VI B.katamtamang taas .pababa .pakaliwa . Nagagamit ang mga kilos.pakaliwa .katamtamang lakas 87 C. may kapareha. Naisasagawa ang mga kilos na ginagamitan ng kasangkapang pangkamay/aparato nang may pag-iingat* C. Nakatutuklas ng iba'ibang kilos na gumat gamit ng kasangkapang pangkamay nang isahan. 3. di-lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa isa o dalawang awit.mabigat/malakas .pasulong . Kasanayan sa Paggamit ng mga Kasangkapang Pangkamay at Aparato 1.pabilog .pasulong .mababa . patpat at iba pa nang ayonsa lakas/diin . Nagagamit nang wasto ang iba' ibang t kasangkapang pangkamay at aparato nang naaayon sa hugis .atbp.paitaas .mataas 2. Nagagamit nang wasto ang alinmang dalawang kasangkapang pangkamay at aparato tulad ng bola.mataas 2.paurong . 3.magaan/mahina .atbp. binbag.paurong .pasigsag .mababa . Kasanayan sa Paggamit ng mga Kasangkapang Pangkamay at Aparato 1. binbag. Nagagamit nang wasto ang iba' ibang t kasangkapang pangkamay at aparato nang naaayon sa hugis .pakanan 4. Nagagamit nang wasto ang iba pang dalawang kasangkapang pangkamay at aparato tulad ng bola. patpat at bangko nang naayon sa direksyon . Nagagamit nang wasto ang iba pang dalawang kasangkapang pangkamay at aparato tulad ng bola. patpat at bangko nang naaayon sa antas . Kasanayan sa Paggamit ng mga Kasangkapang Pangkamay at Aparato 1. patpat at bangko nang naaayon sa antas . may kapangkat 3. Naisasagawa ang mga kilos na ginamitan ng kasangkapang pangkamay/aparato nang may pag-iingat* . tugma.katamtamang taas .pabilog .pakanan 4. binbag. binbag.pasigsag . Naisasagawa ang iba'ibang kilos na gumagamit t ng mga nagamit nang kasangkapang pangkamay ayon sa ritmo 2. Nagagamit nang wasto ang alinmang dalawang kasangkapang pangkamay at aparato tulad ng bola. binbag.

MGA KATANGI-TANGING KAKAYAHAN AT KASANAYAN Natatamo ang sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga katangi-tanging kakayahan at kasanayan A.tuck position III. 1. Naisasagawa ang mga panimulang kasanayang panghimnasyo .pike position . Mga Kasanayang Panghimnasyo/"Stunts" at mga Gawaing Sumusubok sa Sariling Kakayahan.side leaning rest .long sitting position .prone leaning rest .trunk bending/forward/sideward/ right/left .half-knee stand . Naisasagawa ang mga batayang kilos at panimulang kasanayang panghimnasyo . 1.front scale . Naisasagawa ang mga batayang kasanayang panghimnasyo . MGA KATANGI-TANGING KAKAYAHAN AT KASANAYAN Natatamo ang sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga katangi-tanging kakayahan at kasanayan A.head twisting . Mga Kasanayang Panghimnasyo/"Stunts" at mga Gawaing Sumusubok sa Sariling Kakayahan. may kapareha. 1.head bend forward/backward .leg raising . may kapangkat 6.side scale .supine leaning rest .prone leaning rest .knee raising .BAITANG IV BAITANG V 5.forward lunge .half-knee stand III. Nakatutuklas ng iba' ibang kilos na t gumagamit ng kasangkapang pang-kamay nang isahan. Naisasagawa ang iba'ibang kilos na t gumagamit ng kasangkapang pangkamay at aparato ayon sa ritmo 7. Naisasagawa ang mga kilos na ginagamitan ng kasangkapang pangkamay/aparato nang may pag-iingat* BAITANG VI III.pike position .tuck position 88 . Mga Kasanayang Panghimnasyo/"Stunts" at mga Gawaing Sumusubok sa Sariling Kakayahan.folded position .front scale . MGA KATANGI-TANGING KAKAYAHAN AT KASANAYAN Natatamo ang sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga katangi-tanging kakayahan at kasanayan A.

Naipapakita ang coordinasyon.pamumuno pagkalisto at pagiging responsable sa pagsasagawa ng isa o dalawahang piramid. Naisasagawa ang isa o dalawang payak na ehersisyo na gumagamit ng panimulang kasanayang panghimnasyo Halimbawa: 1. pamumuno. 2 Return to first position . Naipakikita ang mga kaugaliang pagtutulungan. 3 . 1 Touch left toe forward arms sideward . Execute a V seat with balance and correct form 3. Naisasagawa ang isa o dalawang payak na ehersisyo na gumagamit ng panimulang kasanayang panghimnasyo Halimbawa: a. a) Raise left knee in front.BAITANG IV 2. 4 b) Repeat all.ct 2 . Halimbawa: Three man Pyramid Variations d. arms upward ct.ct.ct -4 b.ct 2-3 Position . Kalestenics ng lahi Figure 1-III 3.ct. Naisasagawa ang alinman sa mga pang-isahang "stunts" nang ayon sa panuto Halimbawa: "Jack Knife" "Front Seat Support" . Naipapakita ang kaugaliang pagtutulungan. 3 Position . left and right alternately . Repeat (a) and (b) -ct 1-8 . pakikiisa.ct.32 cts. Repeat (a) with the L foot -ct 1-4 c. lakas. Naisasagawa ang alinman sa mga pang-isahang "stunts" ng ayon sa panuto Halimbawa: "Circular rope skip" "walk through" 89 4. 2. 1 Step L forwared and do a front scale .4 2. Naisasagawa ang alinman sa mga pang isahang "stunts" nang may panimbang Halimbawa: "Balance Jump" "Balance Seat" 4.ct. pakikiisa. 4 b) Repeat all using the Opposite foot cts 1.ct. Naisasagawa ang isa o dalawang payak na ehersisyo na gumagamit ng panimulang kasanayang panghimnasyo Halimbawa: a) Half-knee stand on R Extend L leg sideward Return to first position Stand BAITANG VI 2. 1 . Step R forward . pagkalisto.ct. at kalambutan ng katawan sa pagsasagawa ng alinman sa pandalawahang "stunts" BAITANG V 2. at pagiging responsable sa pagsasagawa ng isa o dalawahang ( pyramid) Halimbawa: Three man Pyramid Variations Four-or-Five man Pyramid Halimbawa: "Stoop and Stretch" "Churn the Butter" "Rocker" "Toe Toucher 4. Kalestenics ng lahi Review figures I-III Teach figures IV-VIII 3.ct.

Naisasagawa ang alinmang pandalawahang "stunts" nang may koordinasyon Halimbawa: "Seat balance" "Leg Dip" "Wheel Borrow" . Aquino 90 .Laging iyuko (tuck) ang ulo at idikit ang baba sa dibdib kapag pinagugulong (performing roles) ang katawan upang maiwasan ang sakuna sa leeg 6.BAITANG IV 5. R. Halimbawa: "Merry Go Round" "Skin the Snake" 6."Chair Push Up" Lakas ng kalamnan ng tiyan "Scissors" Lakas ng hita at binti-"Double Knee Flexion and extension 8. R. Naisasagawa ang alinmang sa mga "stunts" na may uring paggulong at pang"tumbling" Halimbawa: "Forward Roll" "Backward Roll" "Shoulder Roll" 7.Gymnastic for Girls by F. Naisasagawa ng may kasanayan ang wastong pag-akyat at pagbaba sa "Balance Beam" (See Specification of p. Aquino 8.Nagsasagawa ng gawaing pampasigla (warm-up) . Nasusunod ang mga pamantayan sa pagkilos sa pagsasagawa ng mga gawaing panghimnasyo. Nakasusunod sa mga panuto sa pagsasagawa ng "stunts" na nagpapaunlad ng lakas Halimbawa: Lakas ng bisig. Naipapakita ang tiwala sa sarili habang nagsasagawa ng mga "stunts" 7. Naisasagawa ng may kasanayan ang wastong pag-akyat at pagbaba sa "Balance Beam" (See Specification of p. Nakasusunod sa mga wastong tuntuning pangkaligtasan sa pagsasagawa ng mga gawaing panghimnasyo 7. Naisasagawa ang alinmang pangmaramihang "stunts" na nagpapaunlad ng koordinasyon. Naisasagawa ang alinmang pandalawahang "stunts" na nagpapaunlad ng coordinasyon Halimbawa: "Tandem Bicycle" BAITANG VI 5. 121 . Naisasagawa ang alinmang pangmaramihang "stunts" na nagpapaunlad ng koordinasyon Halimbawa: "Tandem Bicycle" 6. Halimbawa: BAITANG V 5. 121 .Gymnastic for Girls by F.

Step right foot forward. Nasusunod ang mga pamantayan sa pagkilos sa pagsasagawa ng mga gawaing panghimnasyo Halimbawa: . Naisasagawa ang isa o dalawang ehersisyo gawain sa "Balance Beam" nang may panimbang.pagbitin sa baras na gumagamit ng ibat-ibang uri ng grip . pagtitiwala sa sarili. Paglakad sa "Balance Beam" 10. kontrol at koordinasyon Halimbawa: a.Paggamit ng alalay o "spotters" BAITANG VI 9. Naisasagawa ang isa o dalawang ehersisyo gawain sa "Balance Beam" nang may panimbang.Paggamit ng kutson o mattress .BAITANG IV BAITANG V 9. Step left forward and raise right leg backward and arms sideward 10.pag-swing sa baras paglipat-lipat sa horizontal ladder 11. pagtitiwala sa sarili. Nasusunod ang mga pamantayan sa pagsasagawa ng mga gawaing panghimnasyo Halimbawa: Nagsasagawa ng gawing pampasigla (warm-up) Palaging ipasok ang ulo at ilapit ang baba sa dibdib kung nagsasagawa ng paggulong at "Tumbling" upang maiwasan ang sakuna sa leeg 11.laging iyuko (tuck) ang ulo at idikit ang baba sa dibdib kapag pinagugulong 91 .nagsasagawa ng gawaing pampasigla (warm-up) . raise left leg in front toes pointing forward. kontrol at koordinasyon Halimbawa: a. Naisasagawa ang wastong pagbitin sa "horizontal bar" o "horizontal ladder" Halimbawa: . Nakasusunod sa mga wastong tuntunin pangkaligtasan sa pagsasagawa ng mga "Stunts" "Rolls" at "Tumbling" Halimbawa : . arms upward b.

contraganza .hop polka .skip . Naisasagawa ng may kasanayan ang mga batayang hakbang pansayaw at ang mga kumbinasyon nito sa ritmong 2/4 .alinmang katutubong sayaw sa rehiyon/ pamayanan na may parehong kahirapan sa ritmong 2/4 at 3/4 * isinasanib sa lahat ng aralin 13.step swing .grapevine .4 step turn .touch step . Naisasagawa ang mga batayang hakbang pansayaw sa ritmong 2/4 (new dance steps) .brush step .chasing steps . Kasanayang Panritmo at Sayaw 1. Naisasagawa ang mga batayang hakbang pansayaw sa ritmong 2/4 (new dance steps) 2.bleking .polka .change step .cut step .pansayaw 92 .gallop . Nakapagbibigay at nakatatanggap ng makabuluhang pagpuna sa mga sariling kilos at ng mga kapangkat * B. Nakapagbibigay at nakatatanggap ng makabuluhang pagpuna sa mga sariling kilos at ng mga kapangkat B. Naisasagawa ang alinman sa mga sumusunod na katutubong sayaw .kumbinasyon ng mga hakbang . Nakasusunod sa mga wastong tuntuning pangkaligtasan sa pagsasagawa ng mga "stunts" "rolls" at "tumbling" Halimbawa: .paggamit ng kutson o mattress -paggamit ng spotters o alalay 13.heel and toe polka .koritte . Kasanayang Panritmo at Sayaw 1.close step .BAITANG IV BAITANG V 12.two stop turn . Naisasagawa nang may kasanayan ang mga batayang posisyon ng mga kamay at paa sa pagsayaw B.habanera .change step .Surtido norte . Kasanayang Panritmo at Sayaw 1.gallop .polka turn .slide step .chasing step 2. Naipapakita ang tiwala sa sarili samantalang nagsasagawa ng mga "stunts" "rolls" at "tumbling" * BAITANG VI 12.heel and toe .Paseo de Bicol . Nagagamit nang may kasanayan ang mga batayang posisyon ng mga kamay at paa sa pagsasagawa ng mga hakbang pangsayaw ( na natututunan sa mga nakaraang taon baitang) 2.heel and toe polka .

step swing .1 Nasasabi ang kahalagahan ng kultura na inilalarawan ng katutubo o banyagang sayaw 5.Jota Zapatilla Ba Ingles .4 Naipamamalas ng may pagmamalaki ang mga katutubong sayaw at tugtugin 93 ."Norwegian Mountain March" . Napahahalagahan ang kultura at damdaming inilalarawan ng sayaw 6.engano series (with a close/point. Napahahalagahan ang kultura at damdaming inilalarawan ng sayaw 5.step hop .grapevine ."Red River Valey" .3 Napahahalagahan ang mga gawaing panritmo at sayaw na naglalarawan ng kultura ng bansa/rehiyon/pamayanan 5. Naisasagawa ang alinman sa mga sumusunod na katutubong sayaw .mazurka 4.Carinosa ."Dutch Couple Dance" .cross waltz ."Oyda" .1 Naisasayaw nang may damdamin ang mga katutubong sayaw ng bansa 5.waltz .brush step turn ."Tropanka" 6.slide step .Polka sa nayon .Bakya Dance BAITANG VI 3.BAITANG IV 3.brush swing hop .masurka . Naisasagawa nang may wastong interpretasyon ang ibat-ibang banyaga/katutubong sayaw .bleking step .Kapiil sa munsala .2 Naipamamalas ang damdaming ipinahahahayag ng sayaw sa pamamagitan ng magandang pagindak at indayog 5.Kunday-kunday 5.brush step .close step .3-step run . Naisasagawa ang isa o dalawa sa sumusunod na banyagang sayaw (pumili ng dalawa) . Naisasagawa ang aliman sa mga na mga banyagang sayaw .kumbinasyon ng mga hakbang -pansayaw 4.Tiklos -Magkasuyo . Naisasagawa ang alinman sa mga sumusunod sunod na katutubong sayaw o alinmang sayaw ng rehiyon 2/4 3/4 2/4 3/4 BAITANG V 3.step hop . Naisasagawa ang mga batayang hakbang pansayaw sa ritmong 3/4 .toch step .Sua Sua ."Oh susana" . Naisasagawa ang alinman sa mga sayaw banyaga ."La Cucuracha" 4."Varsovienne 5. waltz ) . Naisasagawa nang may kasanayan ang mga batayang hakbang pansayaw at ang mga kumbinasyon nito sa ritmong 3/4 .

2 pagpasa (forearm pass) 1.3 Windmill pitching 3."spike" 2.paghagis na kailangan sa athletics 1. Nakakasali sa isa o dalawang panimulang laro na nagpapaunlad sa kasanayang pangvolleyball tulad ng 3.1 pagserve (underhand) 1.6 Condition of the Ground 1.3 Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa lundagan 1. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa pagsalo 2.4 pag.7 "Set up New Comb" 1. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa . Mga Kasanayang Pang-Isports Kasanayang Pang-Athletics (Track and Field) 1.6 "Cage Volleyball 3.4 Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa pukulan 1.4 Overhand pitching 1. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa paghagis 1.3.1 Hagisang volleyball 3.3 pagtoss (toss) 1.7 Where to field the Ball 2.1 Over Hand Throw 1.pagtakbo .4 "All volleyball 3.paglundag -pagpukol .1 Above the waist 2. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa mga sumusunod: 1.2 "One bounce volleyball" 3.2 Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa relay 1.3 "Keep it up" 3. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa pitching 3.6 Naipapakita ang magandang pakikipagugnayan sa kapareha o kapangkat sa pagsasayaw C.5 "shower service volleyball" 3.2 Below the waist 2. Mga Kasanayang Pang-Isports Kasanayang pang-volleyball C.2 Sidearm Throw 1.paggulong .BAITANG IV BAITANG V BAITANG VI 5.1 Pagpasa at pagtanggap ng baton 1.2.5 Nasasabi ang kahalagahan ng kultura na inilalarawan ng katutubo/banyagang sayaw 5. Mga Kasanayang Pang-Isports Kasanayang Pangsoftball Baseball 1.1 pataasan at palayuan 1.4 Focus of the Eyes 1.2 sling shot 3.1 ball throw for distance 4.1 Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayang sa takbuhan C.3 Sidearm Catch right 3. Naipamamalas ang mga mabuting kaugaliang pakikiisa at pagka maginoo 94 .3 Underhand Throw 1.1 Underhand pitching 3.5 Velocity of the coming ball 1.4. Natatalakay ang mga tuntunin sa pagseserve pagpapasa at pagtotos 3.

Nakasasali sa isa o dalawang panimulang laro na nagpapalakas ng mga kasanayang pang-atletics tulad ng: .malakas na sikad para sa mabilisang pagsisimula ng takbo -Wastong ayos ng katawan sa pagpukol. pagkamasigasig.1 Position of the fielder .Tee ball 95 .Ground ball pursuit .Sop-ball Pop-Up .pakikinig sa guro at pinuno. pagpipigil sa sarili. Naipaliliwanag ang wastong paraan sa pagsasagawa ng mga gawaing pangathletics tulad ng: .paggamit ng angkop na sapatos at kasuotang panlaro . (body mechanics) . from 2nd base and 1st base 5. 434 Kirchner) 4.pagsunod sa panuto/ hatol ng pinuno .Three pitch Softball . hudyat at tuntunin ng laro .maluwag/malugod na pagtanggap ng pagkatalo at mapagkumbabang pagkapanalo .pakikinig sa guro at pinuno (official). patag at walang sagabal na palaruan .pangangalaga at pagiingat sa mga kagamitang panlaro .paggalang sa guro at kamagaral .Milk Cartoon Softball .Line Ball Pepper .5 Swinging of the Bat 5.patigil sa paglalaro kapag may kidlat at kulog BAITANG VI 4. Naipakikita ang mga pamamaraan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan "sa larong volleyball" .BAITANG IV 2. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa batting 5.3 Running after the Catch. .3 Batting Stance 5. lakas ng loob.1 Running from Batting to 1st Base 4. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa fielding 6.6 Droppin of the Bat 6. Naipakikita ang mga mabubuting kaugalian sa paglalaro tulad ng: .4 Focus of the Eyes 5.pagpapanatiling ligtas at malinis na kapaligiran 6.paggalang sa guro at kamagaral .pagsunod sa panuto o hatol ng pinuno .2 Right positioning of the Bat 5.paghihintay sa sariling pagkakataon . Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa base running 4.pagsusuring pisikal at medical sa mga manlalaro .wastong pampasiglang gawain .pagtutulungan.pangmabilisang pagtakbo .Home-Run Derby .paghihintay sa sariling pagkakataon . Naisasagawa ang mga pamantayang pangkaligtasan at pangkalusugang pamamaraan tulad ng mga sumusunod: -malinis.2 Running from batting to 2nd base.walang alahas sa katawan . from 3rd Base.1 Holding the Bat 5. 3rd base.pagsunod sa hudyat na tuntunin ng laro .Malayuang paglundag (Long Jump) 3. Naisasagawa ng may pagiingat ang mga gawaing para sa atletics 5.iwasang magsiksikan sa palaruan . pagkamasunurin at pagkamatapat ." Circle the bases relay" ." Wheel relay" . home plate 4.maluwag/malugod na pagtanggap ng pagkatalo at mapagkumbabang pagkapanalo BAITANG V 5."Call race (p.

walang sagabal sa palaruan 96 .Around the Bases . pagkamasunurin at pagkamatapat .wastong pampasiglang gawain . pagkamasunurin at pagkamatapat .Toss up . pagpipigil sa sarili.Circle Overtake .maluwag/malugod na pagtanggap ng pagkatalo at mapagkumbabang pagkapanalo .paggalang sa guro at kamagaral .pagpapanatiling ligtas at malinis na kapaligiran 6.pangangalaga at pagiingat sa mga kagamitang panlaro .Throw Softball .pagsusuring pisikal at medikal para sa mga mag-aaral .Base Running Overtake 9.patag at hindi matigas na palaruan .pagtigil sa paglalaro kung may kidlat at kulog BAITANG V BAITANG VI 7.paghihintay sa sariling pagkakataon . hudyat at tuntunin ng laro .walang alahas sa katawan habang naglalaro . Nagagamit ang alinmang mga batayang pang-softball /baseball sa panimulang laro tulad ng : .BAITANG IV .Team Distance Throw .pagiwas sa pagsisiksikan at sagabal sa palaruan . Naisasagawa ang mga kasanayang pangkalusugan at pangkaligtasan sa "softball/ baseball" -wastong pampasiglang gawain . Naipaliliwanag ang mga batayang tuntunin sa paglalaro ng softball/baseball 8.pakikinig sa guro at pinuno.pangangalaga at pagiingat sa mga kagamitang panlaro .pagtutulungan. Naipamamalas ang mga pamantayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa larong "softball/baseball" .pagpapanatiling ligtas at malinis na kapaligiran 10. lakas ng loob.Maikling kuko ng mga kamay . pagpipigil sa sarili. lakas ng loob.pagtutulungan.pagsunod sa panuto/ hatol ng pinuno .angkop na kasuotang panlaro . pagkamasigasig. Naipamamalas ang mga kasanayang pangkalusugan . pagkamasigasig.

pag-pivot at pagbuslo "shoot" 97 .1 Stationary Dribble 2.2 Two hand Bounce Pass 1.3 Cross over Dribble 3. pagpasa. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa pivoting 4. Naisasagawa nang wasto at sa ibat-ibang paraan ang mga batayang kasanayang pang "Basketball" gaya ng pagpasa at pagsalo 1. pagsalo.4 Two Handed Overarm Pas 2.3 One Handed Overarm Pass 1. Naisasagawa nang wasto at sa ibat-ibang paraan ang mga batayang kasanayang pang-basketball gaya ng pagpasa at "pag-shoot" 5. Nakagagawa ng iba'ibang kumbinasyon ng t pagdribble.1 Two Hand Chest Pass 1.BAITANG IV BAITANG V BAITANG VI Kasanayang Panlaro Kasanayang Pangbasketball 1. Naisasagawa nang wasto at sa ibat-ibang paraan ang mga batayang kasanayang "pangbasketball " gaya ng pagpapatalbog talbog (Driball) 2.2 Moving Driblbe 2.

" Basketball Snatch Ball" -" Three on Three" .End Ball" ." Half Count Three on Three" 7.maluwag/malugod na pagtanggap ng pagkatalo at mapagkumbabang pagkapanalo .pagsunod sa panuto/ hatol ng pinuno ."One goal Basketball" .paggalang sa guro at kamag-aral . pagkamasigasig." Birdie in The Cage" . lakas ng loob. Naipapamalas ang mga pamantayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa larong basketball .pagpapanatiling ligtas at malinis na kapaligiran 98 ."Six Count Basketball" . hudyat at tuntunin ng laro ."Five Passess" . pagkamasunurin at pagkamatapat .paghihintay sa sariling pagkakataon .pagtutulungan.pakikinig sa guro at pinuno. pagpipigil sa sarili."Sideline Basketball" .BAITANG IV BAITANG V BAITANG VI 6." Clock Shooting" ."Thirty second Goal Shot" -" Spot Shooting" . Nagagamit ang batayang kasanayang pang-"basketball" sa mga panimulang laro (lead-up games) tulad ng ." Captain Ball" .pangangalaga at pag-iingat sa mga kagamitang panlaro .

Shatong . Naipapakita ang mga gawaing pampaaralan sa pangkat sa pagsasagawa ng laro o sayaw sa araw ng palabas 3.cheering festival/competition .pang-isports a) volleyball b) basketball c) baseball/softball 99 .Sack Race . Nakakasali sa alinman mga gawaing pampaaralan tulad ng intramurals at field day 2. Naipapakita ang mga gawaing pampaaralan sa pangkat sa pagsasagawa ng laro o sayaw sa araw ng palabas 3. Naipapakita ang mga gawaing pampaaralan sa pangkat sa pagsasagawa ng laro o sayaw sa araw ng palabas 3.Tumbang Preso . Dalawahan. Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawing pangkultura tulad ng laro ng lahi at pampalakasan na sumusunod sa mga tuntuning pangkaligtasan Hal. Nasasabi ang pangkalinangang kahalagahan na dulot ng sayaw at laro 4. Nasasabi ang pangkalinangang kahalagahan na dulot ng sayaw at laro 4. PAGLAHOK SA KATANGI-TANGING GAWAIN Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawaing pangkultura at pampalakasan 1.Bagol-Bagol .: . Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawing pangkultura tulad ng isa o dalawang katutubong sayaw ng rehiyon at pampalakasan na sumusunod sa mga tuntuning pangkaligtasan . PAGLAHOK SA KATANGI-TANGING GAWAIN Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawaing pangkultura at pampalakasan BAITANG VI IV. Maramihan . Nakakasali sa alinman mga gawaing pampaaralan tulad ng intramurals at field day 2.Sungka .Tug of War 1.BAITANG IV IV.Dama . Nasasabi ang pangkalinangang kahalagahan na dulot ng sayaw at laro 4.Luksong Tinik BAITANG V IV.Palosebo .: . Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawing pangkultura tulad ng laro ng lahi at pampalakasan na sumusunod sa mga tuntuning pangkaligtasan Hal.Patintero ."Skipping Rope" (Isahan. PAGLAHOK SA KATANGI-TANGING GAWAIN Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawaing pangkultura at pampalakasan 1. Nakakasali sa alinmang mga gawaing pampaaralan tulad ng intramurals at field day 2.Kadang-Kadang .Biks-Biks .

paglukso/paglundag/pagtalon (jumping) . tulad ng: .katamtamang paglundag/pagigpaw/atbp.BATAYANG KASANAYAN SA PAGKILOS EDUKASYON SA PAGPAPALAKAS NG KATAWAN Ikatlong Baitang Nagkakaroon ng sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa pagkilos Mga Kasanayang lokomotor 1. . panggawain.paurong na paglakad/pagkandirit/atbp.mabilis na pagkandirit/pagiskape/atpb. o pang isports 9.mabagal na pagigpaw/paglakad/pagiskape atbp.pagtakbo (running) .mataas na pagtalon/pagkandirit/atbp. Naipaliliwanag ang mga payak na tuntunin sa wastong pagsasagawa ng ibat-ibang kilos lokomotor 8.pagluksu-lukso (skipping) 3. . 5.pagpapadulas (sliding) .pagkandirit (hopping) . .pasulong na pagtakbo/paglundag atbp.mabigat na paglundag . 6. . Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor ng may ibat-ibang direksyon tulad ng: .katamtamang pagkandirit/pagtakbo/pagluksu-lukso atbp. atbp. paligsahan.paglakad (walking) . 7. Naisasagawa ang ibat-ibang kilos lokomotor tulad ng . Naisasagawa ng wasto ang mga kilos lokomotor ng may ibat-ibang antas tulad ng: . .magaang pag-iskape. Naisasagawa ng wasto ang mga kilos lokomotor na may ibat-ibang bilis tulad ng: . .pag-igpaw (leaping) . Naisasagawa ang mga wastong pag-iingat sa pagsasagawa ng mga kilos lokomotor 100 . 4. Naisasagawa nang wasto ang ibatibang kilos lokomotor nang may ibat-ibang lakas/diin. Nasasabi ang ibat-ibang kilos lokomotor 2.pakaliwang pag-iskape/pagpapadulas/atbp. Naisasagawa ang mga kilos lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa awit/tugma/dula o tula o paggagad ng mga kilos ng hayop.katamtamang diing pagtakbo .pag-iskape (galloping) .mababang pagluksu-lukso/pagkandirit/ atbp.

katamtamang lakas ng pag-tulak/paghila . o tula o paggagad sa mga kilos gawaing pangkalikasan at pang-isports Halimbawa: Tula -“ Ang puno ng kawayan” 101 .Mga Kasanayang Di-Lokomotor (axial movements) Nasasabi ang mga kilos di-lokomotor Naisasagawa ng wasto ang mga kilos di-lokomotor. .pag-indayog.mataas na pagunat/pagtulak/pagindayog atbp.parisukat .katamtamang bilis na pag-indayog/pag-imbay/mabagal na pagtulak/pagpila/atbp Naipakikita ang ibat-ibang kilos di-lokomotor nang may lakas.pag-imbay Naipakikita ang ibat-ibang kilos di-lokomotor ng may antas. atbp.malakas na pagtulak/paghila. .katamtamang taas ng pag-unat/pag-imbay/atbp.pagtulak.pakaliwa na ibaluktot ang katawan Nagagamit ang mga kilos di-lokomotor sa pagbibigay-kahulugan sa mga awit tugma. tulad ng: . dula.pabilog .pakanan na ibaluktot ang katawan .pag-unat.pasulong na ibaluktot ang katawan . Naipakikita ang ibat-ibang kilos di-lokomotor ng may hugis tulad ng: . tulad ng: .patatsulok .mababang pag-indayog/pag-ikot.paghila .pagbaluktot .parihaba Naipakikita ang ibat-ibang kiolos di-lokomotor nang may direksyon tulad ng: .magaan/mahinang pagtulak/pahila .paurong na ibaluktot ang katawan . Naipakikita ang ibat-ibang kilos di-lokomotor nang may bilis tulad ng mabilis na pag-pihit/pag-ikot atbp. tulad ng: . . atbp.