P. 1
epk

epk

|Views: 3,675|Likes:
Published by Anabelin Amoy Jala

More info:

Published by: Anabelin Amoy Jala on Nov 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2013

pdf

text

original

MAKABAYAN

(E D U K A S YO N S A P A G P A P A L A K A S N G KATAWAN )
79

MGA INAASAHANG BUNGA

MITHIIN: Nakapagtatamo ng kaukulang antas ng kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng mga gawaing pangkatawan, nakapagsasagawa ng mga batayang kilos nang may kasanayan, mga kaugaliang pangkalusugan at pangkaligtasan kaugnay ng mga gawaing pangkatawan; nakapagpapakita ng kanais-nais na kasanayang pangsosyal at wastong saloobin at pagpapahalaga sa laro, himnasyo, sayaw at sa katutubong kultura

Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang, nagkakaroon ang mga bata ng sapat na kakayahan sa pagpapaunlad ng kaangkupang pisikal; nakapagsasagawa ng mga kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor, dalawang stunts at gawaing panghimnasyo, pagsasagawa ng isang ehersisyo sa balance beam at horizontal bar o ladder, at mga gawaing ginagamitan ng mga kasangkapang pangkamay nang isahan, dalawahan at pangkatan ayon sa ritmo; nakapagpapakita ng batayang kasanayan sa baseball/softball at basketball; at nakalalahok sa mga katutubo at banyagang sayaw at laro. Pakatapos ng Ikalimang Baitang, patuloy na nagpapaunlad ang mga bata ng wastong tikas at tindig upang mapanatili ang kaangkupang pisikal; nakapagsasagawa ng mga kilos lokomotor at di-lokomotor, isa o dalawang stunts at gawaing panghimnasyo, katutubong laro at sayaw; at nakapagpapakita ng mga batayang kasanayan sa volleyball. Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang, nagkakaroon ang mga bata ng kakayahang mapaunlad ang tindig/tikas ng katawan at kaangkupang pisikal; nakapagsasagawa ng isa o dalawang stunts, gawaing panghimnasyo at gawaing ginagamitan ng mga kasangkapang pangkamay ayon sa ritmo; nakapagpapakita ng mga batayang kasanayan sa atletiks; at nakalalahok sa mga katutubong sayaw at laro.

80

KAKAYAHAN SA PANGANGASIWA NG KATAWAN Nagkakaroon ng sapat na kakayahan sa pangangasiwa ng katawan A. Wastong Tikas/Tindig at Kaaya-ayang Ayos ng Katawan I. Natutukoy ang mga kahinaan sa wastong tikas ng katawan ayon sa kinalabasan ng pagtataya 2.sa pag-upo sa iba'ibang uri ng upuan t . KAKAYAHAN SA PANGANGASIWA NG KATAWAN Nagkakaroon ng sapat na kakayahan sa pangangasiwa ng katawan A.Plumbine Test 3.sa pagdadala ng mga kagamitan sa pag-aaral .sa pag-abot sa mataas na bagay 2. Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng Physical Fitness Test (PFT) patayong paglundag (standing long jump) bangon-higa (curl-ups) paupong pagbaluktot ng katawan (sit and reach) "Chair table push-ups" " 15-minute run or Step Test" 81 . Natutukoy ang mga kahinaan sa wastong tikas ng katawan ayon sa kinalabasan ng pagtataya BAITANG V l.sa pakikipag-usap nang nakaupo o nakatayo . Naisasagawa ang mga gawaing nakatutulong sa pagpapaunlad ng wastong tindig Halimbawa: .EDUKASYON SA PAGPAPALAKAS NG KATAWAN BAITANG IV l. Naisasagawa ang mga gawaing nakatutulong sa lalong pagpapaunlad ng wastong tindig Halimbawa: .sa pagdadala ng mga kagamitan sa pag-aaral . Pagpapaunlad ng Kaangkupang Pisikal 1. ayos at tikas ng katawan Halimbawa: . Natataya ang antas ng sariling tindig. KAKAYAHAN SA PANGANGASIWA NG KATAWAN Nagkakaroon ng sapat na kakayahan sa pangangasiwa ng katawan A. Natataya ang antas ng sariling tindig. ayos at tikas ng katawan Halimbawa: .sa pag-akyat at pagbaba sa hagdanan .sa pakikipag-usap nang nakaupo o nakatayo . Natutukoy ang kalakasan at kahinaan sa kaangkupang pisikal ng katawan ayon sa kinalabasan ng pagtataya BAITANG VI l. Wastong Tikas/Tindig at Kaaya-ayang Ayos ng Katawan I.Plumbine Test 3.sa pag-akyat at pagbaba sa hagdanan .sa pag-upo sa iba'ibang uri ng upuan t .sa pag-abot sa mataas na bagay 2.

BAITANG IV 4.paglakad nang nakatapak na tumunton sa dalawang magkapantay na guhit . Naisasagawa ang mga gawaing nagwawasto sa mga kahinaang nauukol sa tikas ng katawan Halimbawa: flatfootedness .pagbabaras 5. Naikikilos ang katawan nang nag-iisa. Naisasagawa ang mga wastong gawain na nagpapaunlad ng kaangkupang pisikal Halimbawa: pagpapalakas ng cardio vascular endurance pagpapalakas ng binti pagpapalakas ng braso .pagpapagulong ng bote sa talampakan pag-iisod ng paa hindi pantay na .jogging .salisihang pagdadala/ balikat (uneven pagbibitbit ng mabigat shoulders) na bagay sa dalawang kamay . Naipakikita ang wastong pangangalaga ng iba'ibang bahagi ng katawan t habang nagsasagawa ng kilos sakang (bowlegged) sakang (bowlegged) .sipa . nang may kapareha at nang may kasama sa pangkat. o kaya ay paglakad na tumutunton sa dalawang magkalapit na tuwid na guhit 82 6. o kaya ay paglakad na tumutuntun sa dalawang magkalapit na tuwid na guhit nakaungos na ulo . Naisasagawa ang mga gawaing nagwawasto sa mga kahinaang nauukol sa tikas ng katawan Halimbawa: flatfootedness .Wing Stretcher pag-unat ng mga braso na pataas o patalikod BAITANG V 4.paglakad nang nakatapak na tumutuntun sa dalawang magkapantay na guhit .Wing Stretcher pag-unat ng mga braso na pataas o patalikod BAITANG VI 3.paglakad na ang mga daliri sa paa ay nakaturong paharap o paloob.ehersisyong salisihang pagtataas ng dalawang balikat pagkahukot (round upper back) .salisihang pagdadala/ balikat (uneven pagbibitbit ng mabigat shoulders) na bagay sa dalawang kamay .pagpapagulong ng bote sa talampakan pag-iisod ng paa hindi pantay na .pagpulot ng paa sa (talpak na paa) holen .paglakad na ang mga daliri sa paa ay nakaturong paharap o paloob.aerobics . Naipaliliwanag ang kahalagahan ng kaangkupang pisikal 4.ehersisyong salisihang pagtataas ng dalawang balikat pagkahukot (round upper back) .pagtingala at pagyuko (forward head) pagkapike (knock knees) .pagtingala at pagyuko (forward head) pagkapike (knock knees) .pagpulot ng paa sa (talpak na paa) holen . nakaungos na ulo .luksong lubid .

Naipaliliwanag ang kahalagahan ng kaangkupang pisikal 4. Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng Physical Fitness Test (PFT) patayong paglundag (standing long jump) bangon-higa (curl-ups) paupong pagbaluktot ng katawan (sit and reach) "Pull ups/Flexed Arm Hang" "15-minute run or Step Test” * Isinasanib sa lahat ng aralin 2.paglakad sa pagitan ng dalawang silya na ang mga likod ay magkalapit ng ilang dali lamang nakausling tiyan (protruding abdomen) BAITANG V . Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng Physical Fitness Test (PFT) patayong paglundag (standing long jump) bangon-higa (curl-ups) paupong pagbaluktot ng katawan (sit and reach) "Pull ups/Flexed Arm Hang" "15 . Pagpapaunlad ng Kaangkupang Pisikal 1.minute run or Step Test 2. Naipakikita ang wastong pangangalaga ng iba'ibang bahagi ng katawan habang t nagsasagawa ng kilos * B.BAITANG IV nakausling tiyan (protruding abdomen) . Natutukoy ang kalakasan at kahinaan sa kaangkupang pisikal ng katawan ayon sa kinalabasan ng pagtataya 3. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng kaangkupang pisikal 4. Naipakikita ang wastong pangangalaga ng iba'ibang bahagi ng katawan habang t nagsasagawa ng kilos * B. Naisasagawa ang mga wastong gawain na nagpapaunlad ng kaangkupang pisikal 83 . Naisasagawa ang mga wastong gawain na nagpapaunlad ng kaangkupang pisikal ________ * Isinasanib sa lahat ng aralin 5.paglakad sa pagitan ng dalawang silya na ang mga likod ay magkalapit ng ilang dali lamang BAITANG VI 5. Natutukoy ang kalakasan at kahinaan sa kaangkupang pisikal ng katawan ayon sa kinalabasan ng pagtataya 3. Pagpapaunlad ng Kaangkupang Pisikal 1.

Pag-"rebound" ng bola sa "basketball" Kilos Hayop . Mga Kasanayang Lokomotor 1. Naikikilos ang katawan nang nag-iisa. tugma. Naisasagawa nang wasto ang mga kumbinasyong kilos lokomotor nang may iba'ibang t bilis.BAITANG IV Halimbawa: pagpapalakas ng (cardio vascular endurance) pagpapalakas ng binti pagpapalakas ng braso luksong lubid jogging aerobics . BATAYANG KASANAYAN SA PAGKILOS Nagkakaroon ng sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa pagkilos A.mabagal na pagtakbo II. paligsahan at isports Halimbawa: Awit na may kilos .mabilis na pagtakbo . nang may kapareha at nang may kasama sa pangkat.* II.Pagbubunot ng sahig Pang-isports .sipa . Mga Kasanayang Lokomotor 1. Mga Kasanayang Lokomotor 1. nang may kapareha at nang may kasama sa pangkat. BATAYANG KASANAYAN SA PAGKILOS Nagkakaroon ng sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa pagkilos A. Naikikilos ang katawan nang nag-iisa. Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba'ibang bilis.* 6.pagiskape at pag-imbay ng kamay . Naipakikita ang wastong pangangalaga ng iba'ibang bahagi ng katawan t habang nagsasagawa ng kilos.pagbabaras Halimbawa: BAITANG V BAITANG VI pagpapalakas ng (cardio vascular endurance) pagpapalakas ng binti pagpapalakas ng braso luksong lubid jogging aerobics . dula at tula o paggagad ng mga kilos ng hayop. BATAYANG KASANAYAN SA PAGKILOS Nagkakaroon ng sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa pagkilos A. tulad ng: . tulad t ng: . gawain.Takbong Kabayo 5.Paruparong bukid Panggawain . Nagagamit ang kilos lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa isa o dalawang awit.pagbabaras 5. Naipakikita ang wastong pangangalaga ng iba'ibang bahagi ng katawan t habang nagsasagawa ng kilos.pagkandirit habang sumisipa ang isang paa 84 .katamtamang bilis ng pagtakbo .* II.* 6.sipa .

pakaliwang paglakad/pagtakbo/ paglukso/atbp.1 mga laro at relay 2.katamtamang taas na pag-igpaw/ paglukso/paglundag/pagtalon . gawain. kilos na lokomotor nang may iba' t ibang direksyon. tulad ng: .paurong na pagkandirit/pagluksolukso/pag-iskape/atbp. tulad ng: . Nagagamit ang mga kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor sa isa o dalawang gawain na may payak na ritmo at may kaugnay sa ritmo 2.pasulong na pagkandirit/ pag-igpaw/pag-iskape/ atbp. paligsahan at isports Halimbawa: Awit . tugma.biglaang pagkulog at pagkidlat . .lundag kuneho .magaang na paglakad 4. tulad ng: . tulad ng: mabilis .pag-ilag sa papalapit na aso 4.Pagpipinta 5.paurong na paglakad/pagtakbo/ paglukso/atbp. Nakalilikha ng kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor sa pagpapakita sa paglutas ng mga suliranin. . Naisasagawa ang mga kilos lokomotor na may wastong pag-iingat BAITANG VI 2.takbong usa katamtamang bilis . paligsahan at pang-isports 3.mabigat na paglakad .Lakad ng Ahas Sports . . Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba'ibang t bilis.mataas na pag-igpaw/paglukso/ paglundag/pagtalon . Naisasagawa nang wasto ang mga kilos na lokomotor nang may iba' t ibang antas. Nagagamit ang mga kumbinasyon na kilos lokomotor at di-lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa isa o dalawang awit. . Nagagamit ang mga kilos lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa isa o dalawang awit. Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba'ibang t direksyon. tulad ng: .Pag-"Spike"ng bola Gawain . 4. tugma. tulad ng: . paggawain.takbong aso mabagal .takbong kabayo .mababang pag-igpaw/paglukso/ paglundag/pagtalon 85 .lakad pagong . dula at tula o paggagad ng mga kilos ng hayop.pakaliwang pag-iskape/ pagpapadulas iskape/atbp.BAITANG IV 2.2 gawain na may ritmo 3. tulad ng: .katamtamang bigat ng paglakad .pasulong na paglakad/pagtakbo/ paglukso/atbp.takbong bibe BAITANG V 2.pakanang paglakad/ pagtakbo/paglukso/atbp. . Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba'ibang t direksyon.Bakya Mo Neneng Kilos ng Hayop . Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba'ibang t diin/lakas. dula at tula o paggagad ng mga kilos ng hayop.pakanan na pagkandirit/ pag-igpaw/pag-iskape/ atbp. 3.

BAITANG IV 5.magaan/mahinang pagtulak/paghila .1 pag-unat.katamtamang bilis na pag-indayog/ pag-imbay/atbp . . tulad ng t .pakaliwa na ibaluktot ang katawan 86 BAITANG VI .mabigat/malakas na paglukso/ paglundag/pagtalon . pagbaluktot 1.parihaba 7. tulad ng: .patatsulok . Naipakikita ang mga kilos di-lokomotor nanag may iba'ibang hugis tulad ng: t . Naisasagawa nang wasto ang mga kilos na lokomotor nang may iba' t ibang diin/lakas.4 pag-indayog.mabilis na pagpihit/pag-ikot/atbp .2 pagtulak.katamtamang lakas na pagtulak/ paghila 6. Naipakikita ang mga kilos.mataas na pag-unat/pagbaluktot/atbp. Naipakikita ang mga kilos di-lokomotor nang may iba'ibang lakas/diin.magaan/mahinang paglukso/ paglundag/pagtalon 6. Naipakikita ang mga iba'ibang kilos. Nasasabi ang mga kilos di lokomotor 3.katamtamang lakas na paglukso/ paglundag/pagtalon . Naisasagawa nang wasto ang mga kilos di-lokomotor. Naisasagawa ang mga kilos lokomotor na may wastong pag-iingat BAITANG V B. tulad ng: . t di-lokomotor nang may antas. pag-imbay 2.mabagal na pag-indayog/pagpihit/atbp.pasulong na ibaluktot ang katawan . pag-ikot 1. paghila 1.pakanan na ibaluktot ang katawan .pabilog .mababang pag-unat/pagbaluktot/atbp 4.3 pagpihit. 5. di-lokomotor nang may iba'ibang bilis tulad ng: t . tulad ng: .paurong na ibaluktot ang katawan .katamtamang taas na pag-unat/ pagbaluktot/atbp . Mga Kasanayang Di-Lokomotor (Axial) 1.parisukat . Naipakikita ang iba'ibang kilos di-lokot motor nang may direksyon. tulad ng: 1.

magaan/mahina .katamtamang taas . Kasanayan sa Paggamit ng mga Kasangkapang Pangkamay at Aparato 1. Naisasagawa ang mga kilos na ginagamitan ng kasangkapang pangkamay/aparato nang may pag-iingat* C.pakanan 4. binbag. patpat at bangko nang naayon sa direksyon . Kasanayan sa Paggamit ng mga Kasangkapang Pangkamay at Aparato 1.katamtamang lakas 87 C.mababa . di-lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa isa o dalawang awit.paitaas .paurong .mataas 2.atbp.pababa . Nagagamit nang wasto ang alinmang dalawang kasangkapang pangkamay at aparato tulad ng bola. patpat at bangko nang naayon sa direksyon .atbp. Nagagamit nang wasto ang iba pang dalawang kasangkapang pangkamay at aparato tulad ng bola.mabigat/malakas . Nagagamit nang wasto ang iba pang dalawang kasangkapang pangkamay at aparato tulad ng bola.paitaas . binbag. Nagagamit nang wasto ang iba' ibang t kasangkapang pangkamay at aparato nang naaayon sa hugis . may kapareha. tugma.paurong . binbag. patpat at iba pa nang ayonsa lakas/diin . Nagagamit nang wasto ang iba pang dalawang kasangkapang pangkamay at aparato tulad ng bola. may kapangkat 3.pakaliwa .pasulong . Nagagamit nang wasto ang iba' ibang t kasangkapang pangkamay at aparato nang naaayon sa hugis . dula at tula o paggagad sa mga kilos BAITANG VI B. Naisasagawa ang mga kilos na ginamitan ng kasangkapang pangkamay/aparato nang may pag-iingat* . binbag.pabilog .pasigsag . patpat at bangko nang naaayon sa antas .pakanan 4. 3. Nakatutuklas ng iba'ibang kilos na gumat gamit ng kasangkapang pangkamay nang isahan.mataas 2.katamtamang taas .pasigsag .pababa . Kasanayan sa Paggamit ng mga Kasangkapang Pangkamay at Aparato 1. binbag. Nagagamit ang mga kilos. Naisasagawa ang iba'ibang kilos na gumagamit t ng mga nagamit nang kasangkapang pangkamay ayon sa ritmo 2.BAITANG IV BAITANG V 8.pakaliwa .pabilog . patpat at bangko nang naaayon sa antas .mababa . Nagagamit nang wasto ang alinmang dalawang kasangkapang pangkamay at aparato tulad ng bola. 3.pasulong .

Naisasagawa ang mga batayang kasanayang panghimnasyo .leg raising . may kapangkat 6.front scale . Nakatutuklas ng iba' ibang kilos na t gumagamit ng kasangkapang pang-kamay nang isahan.side leaning rest . Naisasagawa ang mga kilos na ginagamitan ng kasangkapang pangkamay/aparato nang may pag-iingat* BAITANG VI III. Mga Kasanayang Panghimnasyo/"Stunts" at mga Gawaing Sumusubok sa Sariling Kakayahan. Naisasagawa ang mga batayang kilos at panimulang kasanayang panghimnasyo .long sitting position .prone leaning rest .side scale .forward lunge .knee raising . MGA KATANGI-TANGING KAKAYAHAN AT KASANAYAN Natatamo ang sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga katangi-tanging kakayahan at kasanayan A.prone leaning rest .supine leaning rest .trunk bending/forward/sideward/ right/left .tuck position III. MGA KATANGI-TANGING KAKAYAHAN AT KASANAYAN Natatamo ang sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga katangi-tanging kakayahan at kasanayan A.tuck position 88 . Naisasagawa ang iba'ibang kilos na t gumagamit ng kasangkapang pangkamay at aparato ayon sa ritmo 7. 1.pike position .half-knee stand .head bend forward/backward .head twisting . 1.BAITANG IV BAITANG V 5.half-knee stand III. Naisasagawa ang mga panimulang kasanayang panghimnasyo .front scale . Mga Kasanayang Panghimnasyo/"Stunts" at mga Gawaing Sumusubok sa Sariling Kakayahan. Mga Kasanayang Panghimnasyo/"Stunts" at mga Gawaing Sumusubok sa Sariling Kakayahan.pike position . MGA KATANGI-TANGING KAKAYAHAN AT KASANAYAN Natatamo ang sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga katangi-tanging kakayahan at kasanayan A. 1.folded position . may kapareha.

ct. lakas. left and right alternately . Naisasagawa ang alinman sa mga pang-isahang "stunts" nang ayon sa panuto Halimbawa: "Jack Knife" "Front Seat Support" .ct.32 cts.BAITANG IV 2. pakikiisa.ct 2-3 Position . 1 . Halimbawa: Three man Pyramid Variations d. Naisasagawa ang alinman sa mga pang-isahang "stunts" ng ayon sa panuto Halimbawa: "Circular rope skip" "walk through" 89 4. Naisasagawa ang alinman sa mga pang isahang "stunts" nang may panimbang Halimbawa: "Balance Jump" "Balance Seat" 4. 1 Step L forwared and do a front scale . Repeat (a) with the L foot -ct 1-4 c. Step R forward .ct. pamumuno. 3 . a) Raise left knee in front. Execute a V seat with balance and correct form 3. Kalestenics ng lahi Figure 1-III 3. Repeat (a) and (b) -ct 1-8 . at pagiging responsable sa pagsasagawa ng isa o dalawahang ( pyramid) Halimbawa: Three man Pyramid Variations Four-or-Five man Pyramid Halimbawa: "Stoop and Stretch" "Churn the Butter" "Rocker" "Toe Toucher 4.ct -4 b.ct 2 . 4 b) Repeat all using the Opposite foot cts 1. 2. arms upward ct. 3 Position . Naisasagawa ang isa o dalawang payak na ehersisyo na gumagamit ng panimulang kasanayang panghimnasyo Halimbawa: a.ct. 2 Return to first position . 4 b) Repeat all.4 2. Naisasagawa ang isa o dalawang payak na ehersisyo na gumagamit ng panimulang kasanayang panghimnasyo Halimbawa: a) Half-knee stand on R Extend L leg sideward Return to first position Stand BAITANG VI 2. Kalestenics ng lahi Review figures I-III Teach figures IV-VIII 3. Naisasagawa ang isa o dalawang payak na ehersisyo na gumagamit ng panimulang kasanayang panghimnasyo Halimbawa: 1. at kalambutan ng katawan sa pagsasagawa ng alinman sa pandalawahang "stunts" BAITANG V 2.pamumuno pagkalisto at pagiging responsable sa pagsasagawa ng isa o dalawahang piramid. Naipapakita ang coordinasyon.ct. Naipakikita ang mga kaugaliang pagtutulungan. Naipapakita ang kaugaliang pagtutulungan. pakikiisa.ct.ct. 1 Touch left toe forward arms sideward . pagkalisto.

Nagsasagawa ng gawaing pampasigla (warm-up) . Aquino 90 . Nakasusunod sa mga wastong tuntuning pangkaligtasan sa pagsasagawa ng mga gawaing panghimnasyo 7. Naisasagawa ang alinmang pandalawahang "stunts" na nagpapaunlad ng coordinasyon Halimbawa: "Tandem Bicycle" BAITANG VI 5.Gymnastic for Girls by F. Nakasusunod sa mga panuto sa pagsasagawa ng "stunts" na nagpapaunlad ng lakas Halimbawa: Lakas ng bisig. Naisasagawa ang alinmang pangmaramihang "stunts" na nagpapaunlad ng koordinasyon Halimbawa: "Tandem Bicycle" 6. Naipapakita ang tiwala sa sarili habang nagsasagawa ng mga "stunts" 7. Naisasagawa ang alinmang sa mga "stunts" na may uring paggulong at pang"tumbling" Halimbawa: "Forward Roll" "Backward Roll" "Shoulder Roll" 7. Halimbawa: BAITANG V 5. Naisasagawa ng may kasanayan ang wastong pag-akyat at pagbaba sa "Balance Beam" (See Specification of p.BAITANG IV 5.Laging iyuko (tuck) ang ulo at idikit ang baba sa dibdib kapag pinagugulong (performing roles) ang katawan upang maiwasan ang sakuna sa leeg 6. Naisasagawa ang alinmang pandalawahang "stunts" nang may koordinasyon Halimbawa: "Seat balance" "Leg Dip" "Wheel Borrow" ."Chair Push Up" Lakas ng kalamnan ng tiyan "Scissors" Lakas ng hita at binti-"Double Knee Flexion and extension 8. Halimbawa: "Merry Go Round" "Skin the Snake" 6. 121 . R. R. 121 .Gymnastic for Girls by F. Nasusunod ang mga pamantayan sa pagkilos sa pagsasagawa ng mga gawaing panghimnasyo. Aquino 8. Naisasagawa ang alinmang pangmaramihang "stunts" na nagpapaunlad ng koordinasyon. Naisasagawa ng may kasanayan ang wastong pag-akyat at pagbaba sa "Balance Beam" (See Specification of p.

pagtitiwala sa sarili. pagtitiwala sa sarili.Paggamit ng alalay o "spotters" BAITANG VI 9. Naisasagawa ang wastong pagbitin sa "horizontal bar" o "horizontal ladder" Halimbawa: . Step right foot forward. Paglakad sa "Balance Beam" 10.pagbitin sa baras na gumagamit ng ibat-ibang uri ng grip . Naisasagawa ang isa o dalawang ehersisyo gawain sa "Balance Beam" nang may panimbang.Paggamit ng kutson o mattress . kontrol at koordinasyon Halimbawa: a. Naisasagawa ang isa o dalawang ehersisyo gawain sa "Balance Beam" nang may panimbang.nagsasagawa ng gawaing pampasigla (warm-up) . arms upward b. kontrol at koordinasyon Halimbawa: a. Step left forward and raise right leg backward and arms sideward 10. raise left leg in front toes pointing forward. Nasusunod ang mga pamantayan sa pagkilos sa pagsasagawa ng mga gawaing panghimnasyo Halimbawa: .BAITANG IV BAITANG V 9.pag-swing sa baras paglipat-lipat sa horizontal ladder 11. Nakasusunod sa mga wastong tuntunin pangkaligtasan sa pagsasagawa ng mga "Stunts" "Rolls" at "Tumbling" Halimbawa : .laging iyuko (tuck) ang ulo at idikit ang baba sa dibdib kapag pinagugulong 91 . Nasusunod ang mga pamantayan sa pagsasagawa ng mga gawaing panghimnasyo Halimbawa: Nagsasagawa ng gawing pampasigla (warm-up) Palaging ipasok ang ulo at ilapit ang baba sa dibdib kung nagsasagawa ng paggulong at "Tumbling" upang maiwasan ang sakuna sa leeg 11.

heel and toe polka . Nakapagbibigay at nakatatanggap ng makabuluhang pagpuna sa mga sariling kilos at ng mga kapangkat B.Paseo de Bicol .change step . Kasanayang Panritmo at Sayaw 1.pansayaw 92 .paggamit ng kutson o mattress -paggamit ng spotters o alalay 13.close step .change step .heel and toe polka . Naisasagawa ang alinman sa mga sumusunod na katutubong sayaw . Naisasagawa nang may kasanayan ang mga batayang posisyon ng mga kamay at paa sa pagsayaw B.bleking .Surtido norte .4 step turn .BAITANG IV BAITANG V 12. Kasanayang Panritmo at Sayaw 1.brush step .gallop . Nagagamit nang may kasanayan ang mga batayang posisyon ng mga kamay at paa sa pagsasagawa ng mga hakbang pangsayaw ( na natututunan sa mga nakaraang taon baitang) 2.habanera .step swing .polka turn .hop polka .kumbinasyon ng mga hakbang . Naipapakita ang tiwala sa sarili samantalang nagsasagawa ng mga "stunts" "rolls" at "tumbling" * BAITANG VI 12.alinmang katutubong sayaw sa rehiyon/ pamayanan na may parehong kahirapan sa ritmong 2/4 at 3/4 * isinasanib sa lahat ng aralin 13.slide step .touch step . Nakasusunod sa mga wastong tuntuning pangkaligtasan sa pagsasagawa ng mga "stunts" "rolls" at "tumbling" Halimbawa: .koritte . Nakapagbibigay at nakatatanggap ng makabuluhang pagpuna sa mga sariling kilos at ng mga kapangkat * B. Naisasagawa ang mga batayang hakbang pansayaw sa ritmong 2/4 (new dance steps) .chasing step 2.polka .chasing steps . Naisasagawa ang mga batayang hakbang pansayaw sa ritmong 2/4 (new dance steps) 2.two stop turn .cut step .skip . Naisasagawa ng may kasanayan ang mga batayang hakbang pansayaw at ang mga kumbinasyon nito sa ritmong 2/4 . Kasanayang Panritmo at Sayaw 1.heel and toe .contraganza .grapevine .gallop .

brush swing hop ."Oh susana" .step hop .slide step .kumbinasyon ng mga hakbang -pansayaw 4. Naisasagawa nang may kasanayan ang mga batayang hakbang pansayaw at ang mga kumbinasyon nito sa ritmong 3/4 .step hop .mazurka 4.2 Naipamamalas ang damdaming ipinahahahayag ng sayaw sa pamamagitan ng magandang pagindak at indayog 5."Dutch Couple Dance" .3-step run ."Norwegian Mountain March" . Naisasagawa nang may wastong interpretasyon ang ibat-ibang banyaga/katutubong sayaw .3 Napahahalagahan ang mga gawaing panritmo at sayaw na naglalarawan ng kultura ng bansa/rehiyon/pamayanan 5.brush step . Naisasagawa ang mga batayang hakbang pansayaw sa ritmong 3/4 ."Tropanka" 6.brush step turn . waltz ) . Naisasagawa ang aliman sa mga na mga banyagang sayaw .Carinosa .4 Naipamamalas ng may pagmamalaki ang mga katutubong sayaw at tugtugin 93 .toch step .Jota Zapatilla Ba Ingles .BAITANG IV 3.step swing . Naisasagawa ang alinman sa mga sumusunod na katutubong sayaw .bleking step .1 Naisasayaw nang may damdamin ang mga katutubong sayaw ng bansa 5.cross waltz . Napahahalagahan ang kultura at damdaming inilalarawan ng sayaw 5.waltz .engano series (with a close/point."Varsovienne 5. Naisasagawa ang alinman sa mga sayaw banyaga .Sua Sua . Naisasagawa ang alinman sa mga sumusunod sunod na katutubong sayaw o alinmang sayaw ng rehiyon 2/4 3/4 2/4 3/4 BAITANG V 3.Kapiil sa munsala .Bakya Dance BAITANG VI 3.Tiklos -Magkasuyo ."La Cucuracha" 4.Polka sa nayon ."Red River Valey" ."Oyda" .Kunday-kunday 5.1 Nasasabi ang kahalagahan ng kultura na inilalarawan ng katutubo o banyagang sayaw 5. Napahahalagahan ang kultura at damdaming inilalarawan ng sayaw 6.grapevine .masurka .close step . Naisasagawa ang isa o dalawa sa sumusunod na banyagang sayaw (pumili ng dalawa) .

5 "shower service volleyball" 3. Mga Kasanayang Pang-Isports Kasanayang Pangsoftball Baseball 1.4 "All volleyball 3. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa pagsalo 2.paghagis na kailangan sa athletics 1.2 Below the waist 2.3. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa .2 Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa relay 1.6 Condition of the Ground 1.4.1 pataasan at palayuan 1.3 Windmill pitching 3. Mga Kasanayang Pang-Isports Kasanayang pang-volleyball C. Nakakasali sa isa o dalawang panimulang laro na nagpapaunlad sa kasanayang pangvolleyball tulad ng 3. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa paghagis 1.1 Pagpasa at pagtanggap ng baton 1.5 Nasasabi ang kahalagahan ng kultura na inilalarawan ng katutubo/banyagang sayaw 5.7 Where to field the Ball 2.2.5 Velocity of the coming ball 1.2 "One bounce volleyball" 3.BAITANG IV BAITANG V BAITANG VI 5.pagtakbo .3 pagtoss (toss) 1.3 Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa lundagan 1.1 Over Hand Throw 1.2 sling shot 3.1 Hagisang volleyball 3.1 ball throw for distance 4.paggulong ."spike" 2.7 "Set up New Comb" 1.3 Sidearm Catch right 3.4 pag.6 Naipapakita ang magandang pakikipagugnayan sa kapareha o kapangkat sa pagsasayaw C.2 pagpasa (forearm pass) 1. Mga Kasanayang Pang-Isports Kasanayang Pang-Athletics (Track and Field) 1. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa mga sumusunod: 1.4 Overhand pitching 1. Natatalakay ang mga tuntunin sa pagseserve pagpapasa at pagtotos 3.4 Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa pukulan 1.4 Focus of the Eyes 1.1 Above the waist 2.1 pagserve (underhand) 1. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa pitching 3.3 "Keep it up" 3.1 Underhand pitching 3.paglundag -pagpukol .2 Sidearm Throw 1. Naipamamalas ang mga mabuting kaugaliang pakikiisa at pagka maginoo 94 .1 Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayang sa takbuhan C.3 Underhand Throw 1.6 "Cage Volleyball 3.

pagkamasunurin at pagkamatapat ."Call race (p. from 3rd Base.pagtutulungan.pagsunod sa panuto o hatol ng pinuno . .1 Position of the fielder .3 Batting Stance 5. hudyat at tuntunin ng laro .Three pitch Softball . Naipakikita ang mga pamamaraan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan "sa larong volleyball" .pagsusuring pisikal at medical sa mga manlalaro .Milk Cartoon Softball . Nakasasali sa isa o dalawang panimulang laro na nagpapalakas ng mga kasanayang pang-atletics tulad ng: . 434 Kirchner) 4.1 Running from Batting to 1st Base 4. home plate 4. 3rd base.walang alahas sa katawan . pagkamasigasig. lakas ng loob. from 2nd base and 1st base 5.Line Ball Pepper .1 Holding the Bat 5. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa base running 4.Tee ball 95 .paggamit ng angkop na sapatos at kasuotang panlaro .2 Right positioning of the Bat 5.3 Running after the Catch.pakikinig sa guro at pinuno.2 Running from batting to 2nd base.pagsunod sa panuto/ hatol ng pinuno .4 Focus of the Eyes 5.paggalang sa guro at kamagaral .paghihintay sa sariling pagkakataon .pangmabilisang pagtakbo .6 Droppin of the Bat 6. patag at walang sagabal na palaruan . Naisasagawa ng may pagiingat ang mga gawaing para sa atletics 5.paghihintay sa sariling pagkakataon ." Wheel relay" .patigil sa paglalaro kapag may kidlat at kulog BAITANG VI 4. Naisasagawa ang mga pamantayang pangkaligtasan at pangkalusugang pamamaraan tulad ng mga sumusunod: -malinis.Ground ball pursuit .paggalang sa guro at kamagaral ." Circle the bases relay" .BAITANG IV 2.5 Swinging of the Bat 5. (body mechanics) .pakikinig sa guro at pinuno (official). Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa fielding 6.pangangalaga at pagiingat sa mga kagamitang panlaro .pagpapanatiling ligtas at malinis na kapaligiran 6.malakas na sikad para sa mabilisang pagsisimula ng takbo -Wastong ayos ng katawan sa pagpukol.Home-Run Derby .wastong pampasiglang gawain .pagsunod sa hudyat na tuntunin ng laro . Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa batting 5.maluwag/malugod na pagtanggap ng pagkatalo at mapagkumbabang pagkapanalo BAITANG V 5. Naipakikita ang mga mabubuting kaugalian sa paglalaro tulad ng: . Naipaliliwanag ang wastong paraan sa pagsasagawa ng mga gawaing pangathletics tulad ng: .iwasang magsiksikan sa palaruan .maluwag/malugod na pagtanggap ng pagkatalo at mapagkumbabang pagkapanalo .Sop-ball Pop-Up .Malayuang paglundag (Long Jump) 3. pagpipigil sa sarili.

pagsunod sa panuto/ hatol ng pinuno .Base Running Overtake 9. Nagagamit ang alinmang mga batayang pang-softball /baseball sa panimulang laro tulad ng : . pagkamasigasig.Around the Bases . pagkamasunurin at pagkamatapat .pagtutulungan. pagkamasunurin at pagkamatapat . pagpipigil sa sarili. lakas ng loob. pagkamasigasig. lakas ng loob. hudyat at tuntunin ng laro . Naipaliliwanag ang mga batayang tuntunin sa paglalaro ng softball/baseball 8.pagiwas sa pagsisiksikan at sagabal sa palaruan .Throw Softball .maluwag/malugod na pagtanggap ng pagkatalo at mapagkumbabang pagkapanalo . Naipamamalas ang mga pamantayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa larong "softball/baseball" .wastong pampasiglang gawain .angkop na kasuotang panlaro .paghihintay sa sariling pagkakataon .pagpapanatiling ligtas at malinis na kapaligiran 10.Team Distance Throw . Naipamamalas ang mga kasanayang pangkalusugan .paggalang sa guro at kamagaral .Toss up .pangangalaga at pagiingat sa mga kagamitang panlaro .BAITANG IV . pagpipigil sa sarili. Naisasagawa ang mga kasanayang pangkalusugan at pangkaligtasan sa "softball/ baseball" -wastong pampasiglang gawain .walang alahas sa katawan habang naglalaro .pagpapanatiling ligtas at malinis na kapaligiran 6.pagtutulungan.Circle Overtake .pakikinig sa guro at pinuno.patag at hindi matigas na palaruan .pagsusuring pisikal at medikal para sa mga mag-aaral .walang sagabal sa palaruan 96 .Maikling kuko ng mga kamay .pagtigil sa paglalaro kung may kidlat at kulog BAITANG V BAITANG VI 7.pangangalaga at pagiingat sa mga kagamitang panlaro .

Naisasagawa nang wasto at sa ibat-ibang paraan ang mga batayang kasanayang pang-basketball gaya ng pagpasa at "pag-shoot" 5. Naisasagawa nang wasto at sa ibat-ibang paraan ang mga batayang kasanayang "pangbasketball " gaya ng pagpapatalbog talbog (Driball) 2.3 One Handed Overarm Pass 1.1 Two Hand Chest Pass 1.1 Stationary Dribble 2.2 Two hand Bounce Pass 1.4 Two Handed Overarm Pas 2. Nakagagawa ng iba'ibang kumbinasyon ng t pagdribble. Naisasagawa nang wasto ang mga batayang kasanayan sa pivoting 4. Naisasagawa nang wasto at sa ibat-ibang paraan ang mga batayang kasanayang pang "Basketball" gaya ng pagpasa at pagsalo 1. pag-pivot at pagbuslo "shoot" 97 .2 Moving Driblbe 2.BAITANG IV BAITANG V BAITANG VI Kasanayang Panlaro Kasanayang Pangbasketball 1. pagsalo. pagpasa.3 Cross over Dribble 3.

pagpipigil sa sarili.pagtutulungan."Five Passess" ."Sideline Basketball" ."Six Count Basketball" ."One goal Basketball" .BAITANG IV BAITANG V BAITANG VI 6.pakikinig sa guro at pinuno." Clock Shooting" . Naipapamalas ang mga pamantayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa larong basketball .pagpapanatiling ligtas at malinis na kapaligiran 98 . pagkamasunurin at pagkamatapat .End Ball" ." Birdie in The Cage" ." Captain Ball" .maluwag/malugod na pagtanggap ng pagkatalo at mapagkumbabang pagkapanalo . pagkamasigasig.pagsunod sa panuto/ hatol ng pinuno ."Thirty second Goal Shot" -" Spot Shooting" .paggalang sa guro at kamag-aral . hudyat at tuntunin ng laro ." Basketball Snatch Ball" -" Three on Three" . Nagagamit ang batayang kasanayang pang-"basketball" sa mga panimulang laro (lead-up games) tulad ng ." Half Count Three on Three" 7.pangangalaga at pag-iingat sa mga kagamitang panlaro . lakas ng loob.paghihintay sa sariling pagkakataon .

: .Kadang-Kadang .Shatong .Palosebo .pang-isports a) volleyball b) basketball c) baseball/softball 99 . Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawing pangkultura tulad ng isa o dalawang katutubong sayaw ng rehiyon at pampalakasan na sumusunod sa mga tuntuning pangkaligtasan . Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawing pangkultura tulad ng laro ng lahi at pampalakasan na sumusunod sa mga tuntuning pangkaligtasan Hal. Nasasabi ang pangkalinangang kahalagahan na dulot ng sayaw at laro 4."Skipping Rope" (Isahan.BAITANG IV IV.Dama . Nasasabi ang pangkalinangang kahalagahan na dulot ng sayaw at laro 4. Nakakasali sa alinman mga gawaing pampaaralan tulad ng intramurals at field day 2.Bagol-Bagol . Nakakasali sa alinman mga gawaing pampaaralan tulad ng intramurals at field day 2.Sungka . Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawing pangkultura tulad ng laro ng lahi at pampalakasan na sumusunod sa mga tuntuning pangkaligtasan Hal. PAGLAHOK SA KATANGI-TANGING GAWAIN Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawaing pangkultura at pampalakasan BAITANG VI IV. Dalawahan. PAGLAHOK SA KATANGI-TANGING GAWAIN Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawaing pangkultura at pampalakasan 1. Nasasabi ang pangkalinangang kahalagahan na dulot ng sayaw at laro 4.Sack Race .Tug of War 1. Naipapakita ang mga gawaing pampaaralan sa pangkat sa pagsasagawa ng laro o sayaw sa araw ng palabas 3.Tumbang Preso .: . PAGLAHOK SA KATANGI-TANGING GAWAIN Nakakalahok sa mga katangi-tanging gawaing pangkultura at pampalakasan 1. Naipapakita ang mga gawaing pampaaralan sa pangkat sa pagsasagawa ng laro o sayaw sa araw ng palabas 3. Maramihan .cheering festival/competition . Naipapakita ang mga gawaing pampaaralan sa pangkat sa pagsasagawa ng laro o sayaw sa araw ng palabas 3. Nakakasali sa alinmang mga gawaing pampaaralan tulad ng intramurals at field day 2.Patintero .Biks-Biks .Luksong Tinik BAITANG V IV.

Naisasagawa nang wasto ang mga kilos lokomotor ng may ibat-ibang direksyon tulad ng: . Naisasagawa ang mga kilos lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa awit/tugma/dula o tula o paggagad ng mga kilos ng hayop.mataas na pagtalon/pagkandirit/atbp.katamtamang diing pagtakbo . panggawain.katamtamang paglundag/pagigpaw/atbp. . o pang isports 9.BATAYANG KASANAYAN SA PAGKILOS EDUKASYON SA PAGPAPALAKAS NG KATAWAN Ikatlong Baitang Nagkakaroon ng sapat na kahusayan sa pagsasagawa ng mga batayang kasanayan sa pagkilos Mga Kasanayang lokomotor 1.pagpapadulas (sliding) . Nasasabi ang ibat-ibang kilos lokomotor 2. .paglukso/paglundag/pagtalon (jumping) . Naisasagawa ang ibat-ibang kilos lokomotor tulad ng . 7.mabagal na pagigpaw/paglakad/pagiskape atbp.magaang pag-iskape. paligsahan.pag-igpaw (leaping) .pag-iskape (galloping) .pakaliwang pag-iskape/pagpapadulas/atbp.pasulong na pagtakbo/paglundag atbp. Naisasagawa nang wasto ang ibatibang kilos lokomotor nang may ibat-ibang lakas/diin. tulad ng: .pagkandirit (hopping) .pagtakbo (running) . 5.mababang pagluksu-lukso/pagkandirit/ atbp.mabilis na pagkandirit/pagiskape/atpb. .paglakad (walking) . Naipaliliwanag ang mga payak na tuntunin sa wastong pagsasagawa ng ibat-ibang kilos lokomotor 8. . Naisasagawa ng wasto ang mga kilos lokomotor ng may ibat-ibang antas tulad ng: . 4. . 6. Naisasagawa ng wasto ang mga kilos lokomotor na may ibat-ibang bilis tulad ng: .katamtamang pagkandirit/pagtakbo/pagluksu-lukso atbp.pagluksu-lukso (skipping) 3. .paurong na paglakad/pagkandirit/atbp. Naisasagawa ang mga wastong pag-iingat sa pagsasagawa ng mga kilos lokomotor 100 .mabigat na paglundag . atbp.

patatsulok .pasulong na ibaluktot ang katawan .pagbaluktot . tulad ng: .pag-unat.Mga Kasanayang Di-Lokomotor (axial movements) Nasasabi ang mga kilos di-lokomotor Naisasagawa ng wasto ang mga kilos di-lokomotor.mababang pag-indayog/pag-ikot. Naipakikita ang ibat-ibang kilos di-lokomotor nang may bilis tulad ng mabilis na pag-pihit/pag-ikot atbp.pagtulak.pakanan na ibaluktot ang katawan . .malakas na pagtulak/paghila. .katamtamang taas ng pag-unat/pag-imbay/atbp.paghila .pakaliwa na ibaluktot ang katawan Nagagamit ang mga kilos di-lokomotor sa pagbibigay-kahulugan sa mga awit tugma. atbp. .paurong na ibaluktot ang katawan . o tula o paggagad sa mga kilos gawaing pangkalikasan at pang-isports Halimbawa: Tula -“ Ang puno ng kawayan” 101 . atbp.pag-indayog.parisukat .magaan/mahinang pagtulak/pahila .katamtamang bilis na pag-indayog/pag-imbay/mabagal na pagtulak/pagpila/atbp Naipakikita ang ibat-ibang kilos di-lokomotor nang may lakas.parihaba Naipakikita ang ibat-ibang kiolos di-lokomotor nang may direksyon tulad ng: .pabilog .pag-imbay Naipakikita ang ibat-ibang kilos di-lokomotor ng may antas. tulad ng: . Naipakikita ang ibat-ibang kilos di-lokomotor ng may hugis tulad ng: . tulad ng: .katamtamang lakas ng pag-tulak/paghila . dula.mataas na pagunat/pagtulak/pagindayog atbp.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->