BANGHAY - ARALIN SA PAGTUTURO NG FILIPINO 3 PANUNURING PAMPANITIKAN IKATLONG MARKAHAN – UNANG LINGGO I.

PAKSA/MGA KASANAYAN/MGA KAGAMITAN Paksa Susuriing Genre Halimbawang Akda Kasanayang Pampanitikan Kasanayang Pampag-iisip Halagang Pangkatauhan : : : : : : Pagbasa/Pagsusuri sa Akdang Pampanitikan sa Teoryang Humanismo Tula Luha ni Rufino Alejandro Pagtatalakay sa diwang hatid ng Tula Pagpapahayag ng matalinong paghuhusga

II.

MGA INAASAHANG BUNGA (BAWAT ARAW) A. Nakikilala ang mag tauhan batay sa kani-kanilang mga tiyak na saloobin at damdamin. B. Mga Layuning Pampagtalakay B.1. Pagsusuring Panglingwistika Nabibigyang-kahulugan ang mga matatalinghagang salitang ginamit sa akda. B.2. Pagsusuring Pangnilalaman Natutukoy ang mga bahagi ng tula na naglalahad ng kagalingan/kahinaan ng tao. B.3. Pagsusuring Pampanitikan Nasusuri ang tula batay sa teoryang humanismo. C. Naipapahayag ang pansariling panlasa sa kagandahan at kahinaan ng akda.

D. Nakakasulat ng kapaksa ring tula.

BSE-Kagawaran ng Edukasyon 22

ang pahat kong isip ay biglang nagpakpak. ianod mo lamang ang aking damdamin. PROSESO NG PAGKATUTO UNANG ARAW A. ito’y laging nasa huli. “BRAINSTORMING” B. nang gumaan-gaan ang pinapasan ko na libong tiisin! Nang ako’y musmos pa at bagong namukad yaring kaisipan. may biling gayari si Ama’t si Ina bago sumahukay.” Nang ako’y lumaki. “Bunso. Paglalahad a. sa gabing malalim Sa iyong pag-agos. hugasan ang puso – yaring abang pusong luray sa hilahil. iniwan sa pampang ang timbulang baon na aking tinanggap! 23 BSE-Kagawaran ng Edukasyon . Pagganyak Pagkukuwento sa “PRODIGAL SON” 2. b. Pagbasa sa tula. kaiingat sa iyong paglakad sa landas ng buhay. ng kapalalua’t ang aral ni Ama’t ni Ina’y hinamak. Daloy aking luha … Daloy aking luha. ang ikaw’y mabuyo sa gawang masama’y dapat mong iwasan.III. LUHA Rufino Alejandro Walang unang pagsisisi. sa maalong dagat ng buhay sa mundo’y nag-isang lumayag. Pakikinig ng mga mag-aaral sa itineyp na tula. Mga Panimulang Gawain Mungkahing Gawain : Pakikinig sa awiting “ANAK” ni Freddie Aguilar 1. Pagkuha ng mga dati ng alam o paglalahad ng mga karanasang may kaugnayan sa paksa.

BSE-Kagawaran ng Edukasyon 24 .Malayang tumungga sa sarong may lason ng kaligayahan na itong huli na’y nakilalang alak na nanatay. PAGSUSURI SA AKDA IKALAWANG ARAW A. E. Pagpapakita ng isang larawan ng taong malungkot. aking luha … Dumaloy ka ngayon at iyong hugasan ang pusong nabagbag sa pakikibaka sa dagat ng buhay. sa katandaan ko ay walang nalabi kundi ang lasapin ang dita ng isang huling pagsisisi. 2. Panimulang Gawain Pagganyak : 1. ianod ang dusang dulot ng tinamong mga kabiguan. Pangkat 1 : Una at Ikalawang saknong Pangkat 2 : Ikatlo at Ikaapat na saknong Pangkat 3 : Ikalima at Ikaanim na saknong D. tumangis sa labi ng sariling hukay ng pagkadugahi’t iluha ang aking palad na nasapit na napakaapi! Daloy. Iuugnay sa salitang LUHA. nang yaring hirap ko’t susun-susong sakit ay gumaan-gaan! a. Pagbasa sa tula ng isang mahusay na mag-aaral. Pag-uulat ng lider ng bawat pangkat. Pagbubuo ng hinuha mula sa larawan. Unang Pagbasa : Guro b. Pagtukoy sa pangunahing mensahe / kaisipan ng bawat saknong. Ang pinagbataya’y dapat magpasasa sa kasalukuya’t isang “Bahala na!” ang tanging iniukol sa Kinabuksan! Kaya naman ngayon. Ikalawang Pagbasa : Mga Mag-aaral C.

Pagsusuri sa mga parirala ayon sa pagkakagamit sa akda at pansariling kahulugan (Pangkalahatang Gawain) Mga Parirala/Pahayag Pansariling Kahulugan Pagkagamit sa Akda 1. “Bunso. hugasan ang puso-yaring pusong luray sa hilahil 2.B. ang pahat kong isip ay biglang nagpakpak 5. c. sa bumabasa sa sarili sa isang indibidwal 25 BSE-Kagawaran ng Edukasyon . bagong namukad yaring kaisipan 3. Pangkatang Pagsusuri. b. sa maalong dagat ng buhay sa mundo’y nagiisang lumayag Pangkat 3 at 4 : Pagsusuring Pangnilalaman Pagtukoy sa mga nais sabihin ng akda a. kaiinga’t sa inyong paglakad sa landas ng buhay 4. Pangkat 1 at 2 : Pagsusuring Panglingwistika 1.

sa kalahatan Gawing makabuluhan ang buhay Sa Bumabasa Mahalin ang sarili Sa Sarili Pahalagahan buhay. Sa Isang Indibidwal Maging matatag sa mga pagsubok sa buhay. D. BSE-Kagawaran ng Edukasyon 26 . Pagbabahagi sa klase (Pangkatang Output). ang Tandaan na ang buhay ay parang tanghalan Pakikibaka sa buhay Tao ang gumagawa ng kanyang kapalaran. E. Pangkat 5 at 6 : Pagsusuring Pampanitikan Pagsusuri sa tula batay sa teoryang humanismo. Pagrerebyu sa karakter/persona (Character Mapping) • • • Sino ang persona o nagsasalita sa tula? Ilahad ang mga positibong katangian niya Magbigay ng mga patunay C. Sa Kalahatan Ang tao ‘y di likas na masama. Ang pagsisisi’y laging nasa huli. Magbago hangga’t may pagkakataon pa. Pagbabahaginan ng bawat pangkat. Pagbibigay ng feedback ng iba pang mag-aaral at ang guro.d.

F. Pagbubuo ng sintesis batay sa : CHARACTER MAPPING Di pa huli ang lahat May tiwala sa sarili Di nawala ang pagasa May Pananalig sa Diyos Awtor matatag Nagsikap na buhayin ang sarili nang siya’y naulila Marunong tumanggap sa pagkakamali Nagsisi siya 27 BSE-Kagawaran ng Edukasyon .

Pangkat 2 : Pagtukoy / Pagpapatunay sa mga bahaging nagpapakita ng : a. b. Matutong tumayo sa sariling paa c. kahulugan ng tula BSE-Kagawaran ng Edukasyon 28 . Magsisi’t magbago PATUNAY SA AKDA B. Pagmamahal ng mga magulang sa mga anak / pagbibigay pangaral sa mga anak. Pangkatang Gawain Pagpapakita ng Pakikisangkot Pangkat 1 : Paghahanap sa karanasan sa akda na may tiyak na kaugnayan sa pansariling karanasan.IV. EVALWASYON PAGPAPAHALAGA SA AKDA IKATLONG ARAW Panimulang Gawain Pagganyak : Pagbibigay ng pansin sa akdang LUHA at sa nais sabihin nito sa katauhan ng isang tao. kagalingan ng tula c. kagandahan ng tula b. Sundin ang tsart. KATAUHAN / KATANGIAN a.

mensahe c. aral b.Kagandahan ng Tula Kagalingan ng Tula Mga Patunay Mga Patunay Kabuluhan ng Tula Mga Patunay Pangkat 3 at 4: Pagpapakita ng Paghahambing Paghahambing ng akda sa katulad na genre (uri ng panitikan) na natalakay na batay sa : (Venn Diagram) a. kaisipan 29 BSE-Kagawaran ng Edukasyon .

BSE-Kagawaran ng Edukasyon 30 . D. Pagbabahaginan sa pangkat.PAGKAKAIBA PAGKAKATULAD PAGKAKAIBA Aral Mensahe Kaisipan -Maging mabuting anak -Ang buhay ay pakikipagtunggali -Ang pagsisisi’y laging nasa huli Aral Mensahe Parehong Tula Kaisipan Pangkat 5 at 6 : Pagpapakita ng Pagtataya Paglalahad sa mga paraan kung paano naging makabuluhan ang buhay. (Semantic Mapping) MGA PARAAN PARA MAGING MAKABULUHAN ANG BUHAY C. Pagbabahagi sa klase ng pangkatang output.

Pagtalakay/Pagbibigay ng karagdagang kaalaman o halimbawa ng mga salik ng tula. Pagbubuo ng sintesis ng talakayan. IV. Regalado Pakinggan mo aking Bunso itong sasabihin Na sa aking katandaa’y parang huling tagubilin 31 BSE-Kagawaran ng Edukasyon . lalabing-animin.E. Pagkuha/pa gbibigay ng feedback ng mga kamagaral at guro. F. Mga Halimbawa : Mula sa – Sa Aking Mga Kababata ni Jose Rizal Kapagka ang baya’y sadyang umiibig Sa kanyang salitang kaloob ng langit Sanglang kalayaan nasa ring masapit Katulad ng ibong nasa himpapawid. lalabingwaluhin. PAGPAPALAWAK NG KARANASAN PAGLIKHA IKAAPAT NA ARAW A. Mula sa – Akat ng Buhay ni Inigo Ed. Panimulang Gawain Mungkahing Istratehiya : Sabayang Pagbasa sa Tula Pagsusuri sa: • • • sukat tugma matatalinhagang salita B. may tugmang ganap at tugmang diganap at mga tayutay. mga tulang may sukat na lalabindalawahin.

2. Jose Rizal Paalam na mutyang tinubuang lupang minahal ng araw Ligayang naglaho at Perlas ng Dagat ng kasilanganan Nasayang sa iyo’y dulot ko ang aking aba’t lantang buhay Gaano man kaningning. 3.Sa puso mo ay ingatan at sa diwa’y kandiliin Balang . B. Pagbibigayin ng guro ng reaksyon ang mga mag-aaral kung ano ang kanilang nadama habang isinusulat ang tula. 1. Pagpapatukoy sa pagsulat bilang gawaing-bahay. Pagpapalitan ng isinulat na tula. Panimulang Gawain 1. Pagpaparinig sa awiting “ANAK” ni Freddie Aguilar. Pagbibigay-linaw ng guro sa mga napasimulang gawain. Pagpapasulat ng maikling tula batay sa tiyak na pamantayan. ipabasa ang isinulat. gaano man kaganda at kasariwa Idudulot ko rin kung dahil sa iyong ikatitiwasay.araw ay tutubu’t parang utang na sisingilin. Habang nakikinig. F. Pagpapabasa ng ilang pasimula. C. E. PAGPAPAHALAGA SA ISINULAT IKALIMANG ARAW A. 4. G. tatlong saknong lamang tig-aapat na taludtod bawat saknong ang sukat ay tig-wawalong pantig ang sukat ang tugma ay magkakapareho D. Mula sa – Huling Paalam ni Dr. BSE-Kagawaran ng Edukasyon 32 . (Ipababasa sa kapareha). Pagkuha ng feedback mula sa mga mag-aaral. C.

Pagbibigay ng faynal input ng guro tungkol sa aralin. Iparinig sa klase ang ilang reaksyon. Pagbibigay ng guro feedback sa mga narinig. Pagbibigayin ng reaksyon ang bawat pareha. E. 33 BSE-Kagawaran ng Edukasyon . Pagkuha ng feedback sa mga nakinig.D. Tungkol sa kagandahan Mungkahi F. • • Kawastuhan batay sa istandard Kagandahang aystetik G. • • • Tungkol sa kawastuhan ng isinulat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful