BANGHAY - ARALIN SA PAGTUTURO NG FILIPINO 3 PANUNURING PAMPANITIKAN IKATLONG MARKAHAN – UNANG LINGGO I.

PAKSA/MGA KASANAYAN/MGA KAGAMITAN Paksa Susuriing Genre Halimbawang Akda Kasanayang Pampanitikan Kasanayang Pampag-iisip Halagang Pangkatauhan : : : : : : Pagbasa/Pagsusuri sa Akdang Pampanitikan sa Teoryang Humanismo Tula Luha ni Rufino Alejandro Pagtatalakay sa diwang hatid ng Tula Pagpapahayag ng matalinong paghuhusga

II.

MGA INAASAHANG BUNGA (BAWAT ARAW) A. Nakikilala ang mag tauhan batay sa kani-kanilang mga tiyak na saloobin at damdamin. B. Mga Layuning Pampagtalakay B.1. Pagsusuring Panglingwistika Nabibigyang-kahulugan ang mga matatalinghagang salitang ginamit sa akda. B.2. Pagsusuring Pangnilalaman Natutukoy ang mga bahagi ng tula na naglalahad ng kagalingan/kahinaan ng tao. B.3. Pagsusuring Pampanitikan Nasusuri ang tula batay sa teoryang humanismo. C. Naipapahayag ang pansariling panlasa sa kagandahan at kahinaan ng akda.

D. Nakakasulat ng kapaksa ring tula.

BSE-Kagawaran ng Edukasyon 22

ianod mo lamang ang aking damdamin. hugasan ang puso – yaring abang pusong luray sa hilahil. sa maalong dagat ng buhay sa mundo’y nag-isang lumayag. ang ikaw’y mabuyo sa gawang masama’y dapat mong iwasan. “Bunso. ang pahat kong isip ay biglang nagpakpak. Mga Panimulang Gawain Mungkahing Gawain : Pakikinig sa awiting “ANAK” ni Freddie Aguilar 1. Pakikinig ng mga mag-aaral sa itineyp na tula. iniwan sa pampang ang timbulang baon na aking tinanggap! 23 BSE-Kagawaran ng Edukasyon . kaiingat sa iyong paglakad sa landas ng buhay.III. LUHA Rufino Alejandro Walang unang pagsisisi. ito’y laging nasa huli. b. nang gumaan-gaan ang pinapasan ko na libong tiisin! Nang ako’y musmos pa at bagong namukad yaring kaisipan. may biling gayari si Ama’t si Ina bago sumahukay.” Nang ako’y lumaki. Daloy aking luha … Daloy aking luha. “BRAINSTORMING” B. Pagkuha ng mga dati ng alam o paglalahad ng mga karanasang may kaugnayan sa paksa. PROSESO NG PAGKATUTO UNANG ARAW A. Paglalahad a. Pagbasa sa tula. Pagganyak Pagkukuwento sa “PRODIGAL SON” 2. sa gabing malalim Sa iyong pag-agos. ng kapalalua’t ang aral ni Ama’t ni Ina’y hinamak.

aking luha … Dumaloy ka ngayon at iyong hugasan ang pusong nabagbag sa pakikibaka sa dagat ng buhay. Pagtukoy sa pangunahing mensahe / kaisipan ng bawat saknong. Pangkat 1 : Una at Ikalawang saknong Pangkat 2 : Ikatlo at Ikaapat na saknong Pangkat 3 : Ikalima at Ikaanim na saknong D. BSE-Kagawaran ng Edukasyon 24 . ianod ang dusang dulot ng tinamong mga kabiguan. nang yaring hirap ko’t susun-susong sakit ay gumaan-gaan! a. PAGSUSURI SA AKDA IKALAWANG ARAW A. E. Ikalawang Pagbasa : Mga Mag-aaral C. Ang pinagbataya’y dapat magpasasa sa kasalukuya’t isang “Bahala na!” ang tanging iniukol sa Kinabuksan! Kaya naman ngayon. sa katandaan ko ay walang nalabi kundi ang lasapin ang dita ng isang huling pagsisisi. Pag-uulat ng lider ng bawat pangkat. 2. Pagbubuo ng hinuha mula sa larawan. Pagbasa sa tula ng isang mahusay na mag-aaral. Unang Pagbasa : Guro b. Pagpapakita ng isang larawan ng taong malungkot. tumangis sa labi ng sariling hukay ng pagkadugahi’t iluha ang aking palad na nasapit na napakaapi! Daloy.Malayang tumungga sa sarong may lason ng kaligayahan na itong huli na’y nakilalang alak na nanatay. Panimulang Gawain Pagganyak : 1. Iuugnay sa salitang LUHA.

bagong namukad yaring kaisipan 3. hugasan ang puso-yaring pusong luray sa hilahil 2. sa maalong dagat ng buhay sa mundo’y nagiisang lumayag Pangkat 3 at 4 : Pagsusuring Pangnilalaman Pagtukoy sa mga nais sabihin ng akda a. kaiinga’t sa inyong paglakad sa landas ng buhay 4. b. Pangkatang Pagsusuri. sa bumabasa sa sarili sa isang indibidwal 25 BSE-Kagawaran ng Edukasyon . Pagsusuri sa mga parirala ayon sa pagkakagamit sa akda at pansariling kahulugan (Pangkalahatang Gawain) Mga Parirala/Pahayag Pansariling Kahulugan Pagkagamit sa Akda 1.B. c. ang pahat kong isip ay biglang nagpakpak 5. Pangkat 1 at 2 : Pagsusuring Panglingwistika 1. “Bunso.

Pagbibigay ng feedback ng iba pang mag-aaral at ang guro. Pagbabahagi sa klase (Pangkatang Output). E. BSE-Kagawaran ng Edukasyon 26 . Ang pagsisisi’y laging nasa huli. Magbago hangga’t may pagkakataon pa. ang Tandaan na ang buhay ay parang tanghalan Pakikibaka sa buhay Tao ang gumagawa ng kanyang kapalaran. sa kalahatan Gawing makabuluhan ang buhay Sa Bumabasa Mahalin ang sarili Sa Sarili Pahalagahan buhay. Pangkat 5 at 6 : Pagsusuring Pampanitikan Pagsusuri sa tula batay sa teoryang humanismo. D.d. Pagrerebyu sa karakter/persona (Character Mapping) • • • Sino ang persona o nagsasalita sa tula? Ilahad ang mga positibong katangian niya Magbigay ng mga patunay C. Pagbabahaginan ng bawat pangkat. Sa Isang Indibidwal Maging matatag sa mga pagsubok sa buhay. Sa Kalahatan Ang tao ‘y di likas na masama.

Pagbubuo ng sintesis batay sa : CHARACTER MAPPING Di pa huli ang lahat May tiwala sa sarili Di nawala ang pagasa May Pananalig sa Diyos Awtor matatag Nagsikap na buhayin ang sarili nang siya’y naulila Marunong tumanggap sa pagkakamali Nagsisi siya 27 BSE-Kagawaran ng Edukasyon .F.

Pangkat 2 : Pagtukoy / Pagpapatunay sa mga bahaging nagpapakita ng : a.IV. Sundin ang tsart. kagandahan ng tula b. Pagmamahal ng mga magulang sa mga anak / pagbibigay pangaral sa mga anak. KATAUHAN / KATANGIAN a. Matutong tumayo sa sariling paa c. b. kahulugan ng tula BSE-Kagawaran ng Edukasyon 28 . Pangkatang Gawain Pagpapakita ng Pakikisangkot Pangkat 1 : Paghahanap sa karanasan sa akda na may tiyak na kaugnayan sa pansariling karanasan. EVALWASYON PAGPAPAHALAGA SA AKDA IKATLONG ARAW Panimulang Gawain Pagganyak : Pagbibigay ng pansin sa akdang LUHA at sa nais sabihin nito sa katauhan ng isang tao. kagalingan ng tula c. Magsisi’t magbago PATUNAY SA AKDA B.

Kagandahan ng Tula Kagalingan ng Tula Mga Patunay Mga Patunay Kabuluhan ng Tula Mga Patunay Pangkat 3 at 4: Pagpapakita ng Paghahambing Paghahambing ng akda sa katulad na genre (uri ng panitikan) na natalakay na batay sa : (Venn Diagram) a. mensahe c. aral b. kaisipan 29 BSE-Kagawaran ng Edukasyon .

Pagbabahagi sa klase ng pangkatang output.PAGKAKAIBA PAGKAKATULAD PAGKAKAIBA Aral Mensahe Kaisipan -Maging mabuting anak -Ang buhay ay pakikipagtunggali -Ang pagsisisi’y laging nasa huli Aral Mensahe Parehong Tula Kaisipan Pangkat 5 at 6 : Pagpapakita ng Pagtataya Paglalahad sa mga paraan kung paano naging makabuluhan ang buhay. BSE-Kagawaran ng Edukasyon 30 . D. Pagbabahaginan sa pangkat. (Semantic Mapping) MGA PARAAN PARA MAGING MAKABULUHAN ANG BUHAY C.

Pagbubuo ng sintesis ng talakayan.E. mga tulang may sukat na lalabindalawahin. Regalado Pakinggan mo aking Bunso itong sasabihin Na sa aking katandaa’y parang huling tagubilin 31 BSE-Kagawaran ng Edukasyon . Mga Halimbawa : Mula sa – Sa Aking Mga Kababata ni Jose Rizal Kapagka ang baya’y sadyang umiibig Sa kanyang salitang kaloob ng langit Sanglang kalayaan nasa ring masapit Katulad ng ibong nasa himpapawid. PAGPAPALAWAK NG KARANASAN PAGLIKHA IKAAPAT NA ARAW A. IV. lalabingwaluhin. Mula sa – Akat ng Buhay ni Inigo Ed. Pagtalakay/Pagbibigay ng karagdagang kaalaman o halimbawa ng mga salik ng tula. F. Pagkuha/pa gbibigay ng feedback ng mga kamagaral at guro. lalabing-animin. may tugmang ganap at tugmang diganap at mga tayutay. Panimulang Gawain Mungkahing Istratehiya : Sabayang Pagbasa sa Tula Pagsusuri sa: • • • sukat tugma matatalinhagang salita B.

1. (Ipababasa sa kapareha). gaano man kaganda at kasariwa Idudulot ko rin kung dahil sa iyong ikatitiwasay. Pagpapasulat ng maikling tula batay sa tiyak na pamantayan. Pagpapatukoy sa pagsulat bilang gawaing-bahay. C. Pagbibigayin ng guro ng reaksyon ang mga mag-aaral kung ano ang kanilang nadama habang isinusulat ang tula. Pagpapalitan ng isinulat na tula. Mula sa – Huling Paalam ni Dr. E. F. Panimulang Gawain 1. Pagkuha ng feedback mula sa mga mag-aaral. 3. BSE-Kagawaran ng Edukasyon 32 . Habang nakikinig. PAGPAPAHALAGA SA ISINULAT IKALIMANG ARAW A. Pagpapabasa ng ilang pasimula.araw ay tutubu’t parang utang na sisingilin. 2. 4.Sa puso mo ay ingatan at sa diwa’y kandiliin Balang . ipabasa ang isinulat. C. Pagbibigay-linaw ng guro sa mga napasimulang gawain. Jose Rizal Paalam na mutyang tinubuang lupang minahal ng araw Ligayang naglaho at Perlas ng Dagat ng kasilanganan Nasayang sa iyo’y dulot ko ang aking aba’t lantang buhay Gaano man kaningning. B. Pagpaparinig sa awiting “ANAK” ni Freddie Aguilar. tatlong saknong lamang tig-aapat na taludtod bawat saknong ang sukat ay tig-wawalong pantig ang sukat ang tugma ay magkakapareho D. G.

• • • Tungkol sa kawastuhan ng isinulat. Iparinig sa klase ang ilang reaksyon. Tungkol sa kagandahan Mungkahi F. Pagbibigay ng guro feedback sa mga narinig. 33 BSE-Kagawaran ng Edukasyon . Pagbibigayin ng reaksyon ang bawat pareha. • • Kawastuhan batay sa istandard Kagandahang aystetik G. Pagkuha ng feedback sa mga nakinig. Pagbibigay ng faynal input ng guro tungkol sa aralin. E.D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful