BANGHAY - ARALIN SA PAGTUTURO NG FILIPINO 3 PANUNURING PAMPANITIKAN IKATLONG MARKAHAN – UNANG LINGGO I.

PAKSA/MGA KASANAYAN/MGA KAGAMITAN Paksa Susuriing Genre Halimbawang Akda Kasanayang Pampanitikan Kasanayang Pampag-iisip Halagang Pangkatauhan : : : : : : Pagbasa/Pagsusuri sa Akdang Pampanitikan sa Teoryang Humanismo Tula Luha ni Rufino Alejandro Pagtatalakay sa diwang hatid ng Tula Pagpapahayag ng matalinong paghuhusga

II.

MGA INAASAHANG BUNGA (BAWAT ARAW) A. Nakikilala ang mag tauhan batay sa kani-kanilang mga tiyak na saloobin at damdamin. B. Mga Layuning Pampagtalakay B.1. Pagsusuring Panglingwistika Nabibigyang-kahulugan ang mga matatalinghagang salitang ginamit sa akda. B.2. Pagsusuring Pangnilalaman Natutukoy ang mga bahagi ng tula na naglalahad ng kagalingan/kahinaan ng tao. B.3. Pagsusuring Pampanitikan Nasusuri ang tula batay sa teoryang humanismo. C. Naipapahayag ang pansariling panlasa sa kagandahan at kahinaan ng akda.

D. Nakakasulat ng kapaksa ring tula.

BSE-Kagawaran ng Edukasyon 22

sa maalong dagat ng buhay sa mundo’y nag-isang lumayag. may biling gayari si Ama’t si Ina bago sumahukay. ito’y laging nasa huli. sa gabing malalim Sa iyong pag-agos. Pakikinig ng mga mag-aaral sa itineyp na tula.” Nang ako’y lumaki. b. Mga Panimulang Gawain Mungkahing Gawain : Pakikinig sa awiting “ANAK” ni Freddie Aguilar 1. ianod mo lamang ang aking damdamin. kaiingat sa iyong paglakad sa landas ng buhay. hugasan ang puso – yaring abang pusong luray sa hilahil. ang ikaw’y mabuyo sa gawang masama’y dapat mong iwasan. nang gumaan-gaan ang pinapasan ko na libong tiisin! Nang ako’y musmos pa at bagong namukad yaring kaisipan. ang pahat kong isip ay biglang nagpakpak. “Bunso. Daloy aking luha … Daloy aking luha. iniwan sa pampang ang timbulang baon na aking tinanggap! 23 BSE-Kagawaran ng Edukasyon . “BRAINSTORMING” B. Pagganyak Pagkukuwento sa “PRODIGAL SON” 2. ng kapalalua’t ang aral ni Ama’t ni Ina’y hinamak. PROSESO NG PAGKATUTO UNANG ARAW A. Paglalahad a. Pagbasa sa tula.III. Pagkuha ng mga dati ng alam o paglalahad ng mga karanasang may kaugnayan sa paksa. LUHA Rufino Alejandro Walang unang pagsisisi.

Pangkat 1 : Una at Ikalawang saknong Pangkat 2 : Ikatlo at Ikaapat na saknong Pangkat 3 : Ikalima at Ikaanim na saknong D. aking luha … Dumaloy ka ngayon at iyong hugasan ang pusong nabagbag sa pakikibaka sa dagat ng buhay. Iuugnay sa salitang LUHA. Ang pinagbataya’y dapat magpasasa sa kasalukuya’t isang “Bahala na!” ang tanging iniukol sa Kinabuksan! Kaya naman ngayon. 2.Malayang tumungga sa sarong may lason ng kaligayahan na itong huli na’y nakilalang alak na nanatay. Pagtukoy sa pangunahing mensahe / kaisipan ng bawat saknong. sa katandaan ko ay walang nalabi kundi ang lasapin ang dita ng isang huling pagsisisi. Pagbubuo ng hinuha mula sa larawan. Unang Pagbasa : Guro b. nang yaring hirap ko’t susun-susong sakit ay gumaan-gaan! a. Panimulang Gawain Pagganyak : 1. PAGSUSURI SA AKDA IKALAWANG ARAW A. Pagbasa sa tula ng isang mahusay na mag-aaral. Ikalawang Pagbasa : Mga Mag-aaral C. Pagpapakita ng isang larawan ng taong malungkot. Pag-uulat ng lider ng bawat pangkat. ianod ang dusang dulot ng tinamong mga kabiguan. BSE-Kagawaran ng Edukasyon 24 . tumangis sa labi ng sariling hukay ng pagkadugahi’t iluha ang aking palad na nasapit na napakaapi! Daloy. E.

ang pahat kong isip ay biglang nagpakpak 5.B. hugasan ang puso-yaring pusong luray sa hilahil 2. b. sa bumabasa sa sarili sa isang indibidwal 25 BSE-Kagawaran ng Edukasyon . Pangkatang Pagsusuri. bagong namukad yaring kaisipan 3. “Bunso. Pagsusuri sa mga parirala ayon sa pagkakagamit sa akda at pansariling kahulugan (Pangkalahatang Gawain) Mga Parirala/Pahayag Pansariling Kahulugan Pagkagamit sa Akda 1. Pangkat 1 at 2 : Pagsusuring Panglingwistika 1. kaiinga’t sa inyong paglakad sa landas ng buhay 4. c. sa maalong dagat ng buhay sa mundo’y nagiisang lumayag Pangkat 3 at 4 : Pagsusuring Pangnilalaman Pagtukoy sa mga nais sabihin ng akda a.

BSE-Kagawaran ng Edukasyon 26 . ang Tandaan na ang buhay ay parang tanghalan Pakikibaka sa buhay Tao ang gumagawa ng kanyang kapalaran. Pagbibigay ng feedback ng iba pang mag-aaral at ang guro. Pagbabahaginan ng bawat pangkat. Pagrerebyu sa karakter/persona (Character Mapping) • • • Sino ang persona o nagsasalita sa tula? Ilahad ang mga positibong katangian niya Magbigay ng mga patunay C. Sa Isang Indibidwal Maging matatag sa mga pagsubok sa buhay. sa kalahatan Gawing makabuluhan ang buhay Sa Bumabasa Mahalin ang sarili Sa Sarili Pahalagahan buhay. Pangkat 5 at 6 : Pagsusuring Pampanitikan Pagsusuri sa tula batay sa teoryang humanismo. D. Pagbabahagi sa klase (Pangkatang Output). Magbago hangga’t may pagkakataon pa. E. Ang pagsisisi’y laging nasa huli. Sa Kalahatan Ang tao ‘y di likas na masama.d.

Pagbubuo ng sintesis batay sa : CHARACTER MAPPING Di pa huli ang lahat May tiwala sa sarili Di nawala ang pagasa May Pananalig sa Diyos Awtor matatag Nagsikap na buhayin ang sarili nang siya’y naulila Marunong tumanggap sa pagkakamali Nagsisi siya 27 BSE-Kagawaran ng Edukasyon .F.

Pagmamahal ng mga magulang sa mga anak / pagbibigay pangaral sa mga anak. EVALWASYON PAGPAPAHALAGA SA AKDA IKATLONG ARAW Panimulang Gawain Pagganyak : Pagbibigay ng pansin sa akdang LUHA at sa nais sabihin nito sa katauhan ng isang tao. kagandahan ng tula b. KATAUHAN / KATANGIAN a. kagalingan ng tula c. Magsisi’t magbago PATUNAY SA AKDA B. kahulugan ng tula BSE-Kagawaran ng Edukasyon 28 . Pangkatang Gawain Pagpapakita ng Pakikisangkot Pangkat 1 : Paghahanap sa karanasan sa akda na may tiyak na kaugnayan sa pansariling karanasan. Matutong tumayo sa sariling paa c. Sundin ang tsart. Pangkat 2 : Pagtukoy / Pagpapatunay sa mga bahaging nagpapakita ng : a.IV. b.

kaisipan 29 BSE-Kagawaran ng Edukasyon . mensahe c. aral b.Kagandahan ng Tula Kagalingan ng Tula Mga Patunay Mga Patunay Kabuluhan ng Tula Mga Patunay Pangkat 3 at 4: Pagpapakita ng Paghahambing Paghahambing ng akda sa katulad na genre (uri ng panitikan) na natalakay na batay sa : (Venn Diagram) a.

Pagbabahagi sa klase ng pangkatang output. D.PAGKAKAIBA PAGKAKATULAD PAGKAKAIBA Aral Mensahe Kaisipan -Maging mabuting anak -Ang buhay ay pakikipagtunggali -Ang pagsisisi’y laging nasa huli Aral Mensahe Parehong Tula Kaisipan Pangkat 5 at 6 : Pagpapakita ng Pagtataya Paglalahad sa mga paraan kung paano naging makabuluhan ang buhay. Pagbabahaginan sa pangkat. BSE-Kagawaran ng Edukasyon 30 . (Semantic Mapping) MGA PARAAN PARA MAGING MAKABULUHAN ANG BUHAY C.

Pagkuha/pa gbibigay ng feedback ng mga kamagaral at guro. Pagtalakay/Pagbibigay ng karagdagang kaalaman o halimbawa ng mga salik ng tula. Mula sa – Akat ng Buhay ni Inigo Ed. Mga Halimbawa : Mula sa – Sa Aking Mga Kababata ni Jose Rizal Kapagka ang baya’y sadyang umiibig Sa kanyang salitang kaloob ng langit Sanglang kalayaan nasa ring masapit Katulad ng ibong nasa himpapawid. lalabing-animin. PAGPAPALAWAK NG KARANASAN PAGLIKHA IKAAPAT NA ARAW A. Panimulang Gawain Mungkahing Istratehiya : Sabayang Pagbasa sa Tula Pagsusuri sa: • • • sukat tugma matatalinhagang salita B. Regalado Pakinggan mo aking Bunso itong sasabihin Na sa aking katandaa’y parang huling tagubilin 31 BSE-Kagawaran ng Edukasyon . F.E. may tugmang ganap at tugmang diganap at mga tayutay. mga tulang may sukat na lalabindalawahin. Pagbubuo ng sintesis ng talakayan. lalabingwaluhin. IV.

Pagbibigayin ng guro ng reaksyon ang mga mag-aaral kung ano ang kanilang nadama habang isinusulat ang tula.araw ay tutubu’t parang utang na sisingilin. Mula sa – Huling Paalam ni Dr. ipabasa ang isinulat. PAGPAPAHALAGA SA ISINULAT IKALIMANG ARAW A. Pagpapabasa ng ilang pasimula. E.Sa puso mo ay ingatan at sa diwa’y kandiliin Balang . Pagpapalitan ng isinulat na tula. 3. C. Panimulang Gawain 1. 2. F. Jose Rizal Paalam na mutyang tinubuang lupang minahal ng araw Ligayang naglaho at Perlas ng Dagat ng kasilanganan Nasayang sa iyo’y dulot ko ang aking aba’t lantang buhay Gaano man kaningning. C. B. Habang nakikinig. gaano man kaganda at kasariwa Idudulot ko rin kung dahil sa iyong ikatitiwasay. tatlong saknong lamang tig-aapat na taludtod bawat saknong ang sukat ay tig-wawalong pantig ang sukat ang tugma ay magkakapareho D. (Ipababasa sa kapareha). 4. 1. Pagpapasulat ng maikling tula batay sa tiyak na pamantayan. Pagbibigay-linaw ng guro sa mga napasimulang gawain. G. BSE-Kagawaran ng Edukasyon 32 . Pagpaparinig sa awiting “ANAK” ni Freddie Aguilar. Pagpapatukoy sa pagsulat bilang gawaing-bahay. Pagkuha ng feedback mula sa mga mag-aaral.

Pagbibigayin ng reaksyon ang bawat pareha. Pagbibigay ng faynal input ng guro tungkol sa aralin. Pagkuha ng feedback sa mga nakinig. Tungkol sa kagandahan Mungkahi F. E. Pagbibigay ng guro feedback sa mga narinig. 33 BSE-Kagawaran ng Edukasyon . • • Kawastuhan batay sa istandard Kagandahang aystetik G.D. • • • Tungkol sa kawastuhan ng isinulat. Iparinig sa klase ang ilang reaksyon.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful