BANGHAY - ARALIN SA PAGTUTURO NG FILIPINO 3 PANUNURING PAMPANITIKAN IKATLONG MARKAHAN – UNANG LINGGO I.

PAKSA/MGA KASANAYAN/MGA KAGAMITAN Paksa Susuriing Genre Halimbawang Akda Kasanayang Pampanitikan Kasanayang Pampag-iisip Halagang Pangkatauhan : : : : : : Pagbasa/Pagsusuri sa Akdang Pampanitikan sa Teoryang Humanismo Tula Luha ni Rufino Alejandro Pagtatalakay sa diwang hatid ng Tula Pagpapahayag ng matalinong paghuhusga

II.

MGA INAASAHANG BUNGA (BAWAT ARAW) A. Nakikilala ang mag tauhan batay sa kani-kanilang mga tiyak na saloobin at damdamin. B. Mga Layuning Pampagtalakay B.1. Pagsusuring Panglingwistika Nabibigyang-kahulugan ang mga matatalinghagang salitang ginamit sa akda. B.2. Pagsusuring Pangnilalaman Natutukoy ang mga bahagi ng tula na naglalahad ng kagalingan/kahinaan ng tao. B.3. Pagsusuring Pampanitikan Nasusuri ang tula batay sa teoryang humanismo. C. Naipapahayag ang pansariling panlasa sa kagandahan at kahinaan ng akda.

D. Nakakasulat ng kapaksa ring tula.

BSE-Kagawaran ng Edukasyon 22

“BRAINSTORMING” B. Paglalahad a. Pagganyak Pagkukuwento sa “PRODIGAL SON” 2. hugasan ang puso – yaring abang pusong luray sa hilahil. Daloy aking luha … Daloy aking luha. PROSESO NG PAGKATUTO UNANG ARAW A. may biling gayari si Ama’t si Ina bago sumahukay. ang pahat kong isip ay biglang nagpakpak. sa maalong dagat ng buhay sa mundo’y nag-isang lumayag.” Nang ako’y lumaki. b. sa gabing malalim Sa iyong pag-agos. “Bunso.III. Mga Panimulang Gawain Mungkahing Gawain : Pakikinig sa awiting “ANAK” ni Freddie Aguilar 1. nang gumaan-gaan ang pinapasan ko na libong tiisin! Nang ako’y musmos pa at bagong namukad yaring kaisipan. kaiingat sa iyong paglakad sa landas ng buhay. ito’y laging nasa huli. Pagbasa sa tula. LUHA Rufino Alejandro Walang unang pagsisisi. iniwan sa pampang ang timbulang baon na aking tinanggap! 23 BSE-Kagawaran ng Edukasyon . ang ikaw’y mabuyo sa gawang masama’y dapat mong iwasan. ng kapalalua’t ang aral ni Ama’t ni Ina’y hinamak. ianod mo lamang ang aking damdamin. Pagkuha ng mga dati ng alam o paglalahad ng mga karanasang may kaugnayan sa paksa. Pakikinig ng mga mag-aaral sa itineyp na tula.

PAGSUSURI SA AKDA IKALAWANG ARAW A. sa katandaan ko ay walang nalabi kundi ang lasapin ang dita ng isang huling pagsisisi. Pangkat 1 : Una at Ikalawang saknong Pangkat 2 : Ikatlo at Ikaapat na saknong Pangkat 3 : Ikalima at Ikaanim na saknong D. Ikalawang Pagbasa : Mga Mag-aaral C.Malayang tumungga sa sarong may lason ng kaligayahan na itong huli na’y nakilalang alak na nanatay. ianod ang dusang dulot ng tinamong mga kabiguan. Pagpapakita ng isang larawan ng taong malungkot. Pagbubuo ng hinuha mula sa larawan. nang yaring hirap ko’t susun-susong sakit ay gumaan-gaan! a. BSE-Kagawaran ng Edukasyon 24 . Panimulang Gawain Pagganyak : 1. aking luha … Dumaloy ka ngayon at iyong hugasan ang pusong nabagbag sa pakikibaka sa dagat ng buhay. Pagtukoy sa pangunahing mensahe / kaisipan ng bawat saknong. E. 2. Pagbasa sa tula ng isang mahusay na mag-aaral. Ang pinagbataya’y dapat magpasasa sa kasalukuya’t isang “Bahala na!” ang tanging iniukol sa Kinabuksan! Kaya naman ngayon. Unang Pagbasa : Guro b. tumangis sa labi ng sariling hukay ng pagkadugahi’t iluha ang aking palad na nasapit na napakaapi! Daloy. Pag-uulat ng lider ng bawat pangkat. Iuugnay sa salitang LUHA.

sa bumabasa sa sarili sa isang indibidwal 25 BSE-Kagawaran ng Edukasyon . b. hugasan ang puso-yaring pusong luray sa hilahil 2. sa maalong dagat ng buhay sa mundo’y nagiisang lumayag Pangkat 3 at 4 : Pagsusuring Pangnilalaman Pagtukoy sa mga nais sabihin ng akda a. Pagsusuri sa mga parirala ayon sa pagkakagamit sa akda at pansariling kahulugan (Pangkalahatang Gawain) Mga Parirala/Pahayag Pansariling Kahulugan Pagkagamit sa Akda 1. c. Pangkatang Pagsusuri. ang pahat kong isip ay biglang nagpakpak 5. bagong namukad yaring kaisipan 3.B. “Bunso. Pangkat 1 at 2 : Pagsusuring Panglingwistika 1. kaiinga’t sa inyong paglakad sa landas ng buhay 4.

d. Sa Isang Indibidwal Maging matatag sa mga pagsubok sa buhay. Sa Kalahatan Ang tao ‘y di likas na masama. E. Pagbabahaginan ng bawat pangkat. D. Pangkat 5 at 6 : Pagsusuring Pampanitikan Pagsusuri sa tula batay sa teoryang humanismo. Ang pagsisisi’y laging nasa huli. Pagbibigay ng feedback ng iba pang mag-aaral at ang guro. Pagbabahagi sa klase (Pangkatang Output). sa kalahatan Gawing makabuluhan ang buhay Sa Bumabasa Mahalin ang sarili Sa Sarili Pahalagahan buhay. Pagrerebyu sa karakter/persona (Character Mapping) • • • Sino ang persona o nagsasalita sa tula? Ilahad ang mga positibong katangian niya Magbigay ng mga patunay C. BSE-Kagawaran ng Edukasyon 26 . ang Tandaan na ang buhay ay parang tanghalan Pakikibaka sa buhay Tao ang gumagawa ng kanyang kapalaran. Magbago hangga’t may pagkakataon pa.

F. Pagbubuo ng sintesis batay sa : CHARACTER MAPPING Di pa huli ang lahat May tiwala sa sarili Di nawala ang pagasa May Pananalig sa Diyos Awtor matatag Nagsikap na buhayin ang sarili nang siya’y naulila Marunong tumanggap sa pagkakamali Nagsisi siya 27 BSE-Kagawaran ng Edukasyon .

b. Magsisi’t magbago PATUNAY SA AKDA B. EVALWASYON PAGPAPAHALAGA SA AKDA IKATLONG ARAW Panimulang Gawain Pagganyak : Pagbibigay ng pansin sa akdang LUHA at sa nais sabihin nito sa katauhan ng isang tao. kagandahan ng tula b. Sundin ang tsart. KATAUHAN / KATANGIAN a. Pangkat 2 : Pagtukoy / Pagpapatunay sa mga bahaging nagpapakita ng : a. kahulugan ng tula BSE-Kagawaran ng Edukasyon 28 . Pagmamahal ng mga magulang sa mga anak / pagbibigay pangaral sa mga anak.IV. Matutong tumayo sa sariling paa c. Pangkatang Gawain Pagpapakita ng Pakikisangkot Pangkat 1 : Paghahanap sa karanasan sa akda na may tiyak na kaugnayan sa pansariling karanasan. kagalingan ng tula c.

aral b. mensahe c.Kagandahan ng Tula Kagalingan ng Tula Mga Patunay Mga Patunay Kabuluhan ng Tula Mga Patunay Pangkat 3 at 4: Pagpapakita ng Paghahambing Paghahambing ng akda sa katulad na genre (uri ng panitikan) na natalakay na batay sa : (Venn Diagram) a. kaisipan 29 BSE-Kagawaran ng Edukasyon .

D. (Semantic Mapping) MGA PARAAN PARA MAGING MAKABULUHAN ANG BUHAY C. Pagbabahagi sa klase ng pangkatang output. Pagbabahaginan sa pangkat. BSE-Kagawaran ng Edukasyon 30 .PAGKAKAIBA PAGKAKATULAD PAGKAKAIBA Aral Mensahe Kaisipan -Maging mabuting anak -Ang buhay ay pakikipagtunggali -Ang pagsisisi’y laging nasa huli Aral Mensahe Parehong Tula Kaisipan Pangkat 5 at 6 : Pagpapakita ng Pagtataya Paglalahad sa mga paraan kung paano naging makabuluhan ang buhay.

IV. mga tulang may sukat na lalabindalawahin. F. may tugmang ganap at tugmang diganap at mga tayutay. Panimulang Gawain Mungkahing Istratehiya : Sabayang Pagbasa sa Tula Pagsusuri sa: • • • sukat tugma matatalinhagang salita B. lalabing-animin. Pagbubuo ng sintesis ng talakayan. Mga Halimbawa : Mula sa – Sa Aking Mga Kababata ni Jose Rizal Kapagka ang baya’y sadyang umiibig Sa kanyang salitang kaloob ng langit Sanglang kalayaan nasa ring masapit Katulad ng ibong nasa himpapawid. Pagtalakay/Pagbibigay ng karagdagang kaalaman o halimbawa ng mga salik ng tula. Regalado Pakinggan mo aking Bunso itong sasabihin Na sa aking katandaa’y parang huling tagubilin 31 BSE-Kagawaran ng Edukasyon . Pagkuha/pa gbibigay ng feedback ng mga kamagaral at guro. Mula sa – Akat ng Buhay ni Inigo Ed. PAGPAPALAWAK NG KARANASAN PAGLIKHA IKAAPAT NA ARAW A.E. lalabingwaluhin.

E. Pagpapabasa ng ilang pasimula. 2. G. Habang nakikinig. Mula sa – Huling Paalam ni Dr. Jose Rizal Paalam na mutyang tinubuang lupang minahal ng araw Ligayang naglaho at Perlas ng Dagat ng kasilanganan Nasayang sa iyo’y dulot ko ang aking aba’t lantang buhay Gaano man kaningning. BSE-Kagawaran ng Edukasyon 32 . Pagkuha ng feedback mula sa mga mag-aaral. Pagpapalitan ng isinulat na tula. C. Pagbibigayin ng guro ng reaksyon ang mga mag-aaral kung ano ang kanilang nadama habang isinusulat ang tula. Pagpaparinig sa awiting “ANAK” ni Freddie Aguilar. 1. Pagbibigay-linaw ng guro sa mga napasimulang gawain. tatlong saknong lamang tig-aapat na taludtod bawat saknong ang sukat ay tig-wawalong pantig ang sukat ang tugma ay magkakapareho D. 3. (Ipababasa sa kapareha). ipabasa ang isinulat. 4. Pagpapasulat ng maikling tula batay sa tiyak na pamantayan. gaano man kaganda at kasariwa Idudulot ko rin kung dahil sa iyong ikatitiwasay. C. Panimulang Gawain 1. Pagpapatukoy sa pagsulat bilang gawaing-bahay. PAGPAPAHALAGA SA ISINULAT IKALIMANG ARAW A.Sa puso mo ay ingatan at sa diwa’y kandiliin Balang . B. F.araw ay tutubu’t parang utang na sisingilin.

Tungkol sa kagandahan Mungkahi F. E. Pagkuha ng feedback sa mga nakinig. • • • Tungkol sa kawastuhan ng isinulat. Pagbibigay ng faynal input ng guro tungkol sa aralin.D. • • Kawastuhan batay sa istandard Kagandahang aystetik G. Pagbibigay ng guro feedback sa mga narinig. 33 BSE-Kagawaran ng Edukasyon . Pagbibigayin ng reaksyon ang bawat pareha. Iparinig sa klase ang ilang reaksyon.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful