BANGHAY - ARALIN SA PAGTUTURO NG FILIPINO 3 PANUNURING PAMPANITIKAN IKATLONG MARKAHAN – UNANG LINGGO I.

PAKSA/MGA KASANAYAN/MGA KAGAMITAN Paksa Susuriing Genre Halimbawang Akda Kasanayang Pampanitikan Kasanayang Pampag-iisip Halagang Pangkatauhan : : : : : : Pagbasa/Pagsusuri sa Akdang Pampanitikan sa Teoryang Humanismo Tula Luha ni Rufino Alejandro Pagtatalakay sa diwang hatid ng Tula Pagpapahayag ng matalinong paghuhusga

II.

MGA INAASAHANG BUNGA (BAWAT ARAW) A. Nakikilala ang mag tauhan batay sa kani-kanilang mga tiyak na saloobin at damdamin. B. Mga Layuning Pampagtalakay B.1. Pagsusuring Panglingwistika Nabibigyang-kahulugan ang mga matatalinghagang salitang ginamit sa akda. B.2. Pagsusuring Pangnilalaman Natutukoy ang mga bahagi ng tula na naglalahad ng kagalingan/kahinaan ng tao. B.3. Pagsusuring Pampanitikan Nasusuri ang tula batay sa teoryang humanismo. C. Naipapahayag ang pansariling panlasa sa kagandahan at kahinaan ng akda.

D. Nakakasulat ng kapaksa ring tula.

BSE-Kagawaran ng Edukasyon 22

ianod mo lamang ang aking damdamin. Pagkuha ng mga dati ng alam o paglalahad ng mga karanasang may kaugnayan sa paksa. may biling gayari si Ama’t si Ina bago sumahukay. ito’y laging nasa huli. hugasan ang puso – yaring abang pusong luray sa hilahil.” Nang ako’y lumaki. kaiingat sa iyong paglakad sa landas ng buhay. ng kapalalua’t ang aral ni Ama’t ni Ina’y hinamak. ang pahat kong isip ay biglang nagpakpak. Daloy aking luha … Daloy aking luha. LUHA Rufino Alejandro Walang unang pagsisisi. Paglalahad a. ang ikaw’y mabuyo sa gawang masama’y dapat mong iwasan. iniwan sa pampang ang timbulang baon na aking tinanggap! 23 BSE-Kagawaran ng Edukasyon .III. “Bunso. Mga Panimulang Gawain Mungkahing Gawain : Pakikinig sa awiting “ANAK” ni Freddie Aguilar 1. b. “BRAINSTORMING” B. nang gumaan-gaan ang pinapasan ko na libong tiisin! Nang ako’y musmos pa at bagong namukad yaring kaisipan. sa gabing malalim Sa iyong pag-agos. Pagganyak Pagkukuwento sa “PRODIGAL SON” 2. Pakikinig ng mga mag-aaral sa itineyp na tula. Pagbasa sa tula. sa maalong dagat ng buhay sa mundo’y nag-isang lumayag. PROSESO NG PAGKATUTO UNANG ARAW A.

Pagbasa sa tula ng isang mahusay na mag-aaral. ianod ang dusang dulot ng tinamong mga kabiguan. Ikalawang Pagbasa : Mga Mag-aaral C. Pagbubuo ng hinuha mula sa larawan. Pag-uulat ng lider ng bawat pangkat. sa katandaan ko ay walang nalabi kundi ang lasapin ang dita ng isang huling pagsisisi. Panimulang Gawain Pagganyak : 1. Pagpapakita ng isang larawan ng taong malungkot. 2.Malayang tumungga sa sarong may lason ng kaligayahan na itong huli na’y nakilalang alak na nanatay. nang yaring hirap ko’t susun-susong sakit ay gumaan-gaan! a. Pangkat 1 : Una at Ikalawang saknong Pangkat 2 : Ikatlo at Ikaapat na saknong Pangkat 3 : Ikalima at Ikaanim na saknong D. tumangis sa labi ng sariling hukay ng pagkadugahi’t iluha ang aking palad na nasapit na napakaapi! Daloy. aking luha … Dumaloy ka ngayon at iyong hugasan ang pusong nabagbag sa pakikibaka sa dagat ng buhay. Ang pinagbataya’y dapat magpasasa sa kasalukuya’t isang “Bahala na!” ang tanging iniukol sa Kinabuksan! Kaya naman ngayon. Iuugnay sa salitang LUHA. PAGSUSURI SA AKDA IKALAWANG ARAW A. E. BSE-Kagawaran ng Edukasyon 24 . Unang Pagbasa : Guro b. Pagtukoy sa pangunahing mensahe / kaisipan ng bawat saknong.

b. hugasan ang puso-yaring pusong luray sa hilahil 2. Pagsusuri sa mga parirala ayon sa pagkakagamit sa akda at pansariling kahulugan (Pangkalahatang Gawain) Mga Parirala/Pahayag Pansariling Kahulugan Pagkagamit sa Akda 1. c. “Bunso. Pangkat 1 at 2 : Pagsusuring Panglingwistika 1.B. sa maalong dagat ng buhay sa mundo’y nagiisang lumayag Pangkat 3 at 4 : Pagsusuring Pangnilalaman Pagtukoy sa mga nais sabihin ng akda a. bagong namukad yaring kaisipan 3. sa bumabasa sa sarili sa isang indibidwal 25 BSE-Kagawaran ng Edukasyon . Pangkatang Pagsusuri. ang pahat kong isip ay biglang nagpakpak 5. kaiinga’t sa inyong paglakad sa landas ng buhay 4.

Pagbibigay ng feedback ng iba pang mag-aaral at ang guro. Ang pagsisisi’y laging nasa huli. Sa Kalahatan Ang tao ‘y di likas na masama. BSE-Kagawaran ng Edukasyon 26 . ang Tandaan na ang buhay ay parang tanghalan Pakikibaka sa buhay Tao ang gumagawa ng kanyang kapalaran. sa kalahatan Gawing makabuluhan ang buhay Sa Bumabasa Mahalin ang sarili Sa Sarili Pahalagahan buhay. Pangkat 5 at 6 : Pagsusuring Pampanitikan Pagsusuri sa tula batay sa teoryang humanismo. Pagbabahagi sa klase (Pangkatang Output). Sa Isang Indibidwal Maging matatag sa mga pagsubok sa buhay. E. Pagrerebyu sa karakter/persona (Character Mapping) • • • Sino ang persona o nagsasalita sa tula? Ilahad ang mga positibong katangian niya Magbigay ng mga patunay C. Magbago hangga’t may pagkakataon pa.d. D. Pagbabahaginan ng bawat pangkat.

F. Pagbubuo ng sintesis batay sa : CHARACTER MAPPING Di pa huli ang lahat May tiwala sa sarili Di nawala ang pagasa May Pananalig sa Diyos Awtor matatag Nagsikap na buhayin ang sarili nang siya’y naulila Marunong tumanggap sa pagkakamali Nagsisi siya 27 BSE-Kagawaran ng Edukasyon .

kagalingan ng tula c.IV. kagandahan ng tula b. kahulugan ng tula BSE-Kagawaran ng Edukasyon 28 . Pagmamahal ng mga magulang sa mga anak / pagbibigay pangaral sa mga anak. Pangkat 2 : Pagtukoy / Pagpapatunay sa mga bahaging nagpapakita ng : a. KATAUHAN / KATANGIAN a. Pangkatang Gawain Pagpapakita ng Pakikisangkot Pangkat 1 : Paghahanap sa karanasan sa akda na may tiyak na kaugnayan sa pansariling karanasan. b. Sundin ang tsart. Matutong tumayo sa sariling paa c. Magsisi’t magbago PATUNAY SA AKDA B. EVALWASYON PAGPAPAHALAGA SA AKDA IKATLONG ARAW Panimulang Gawain Pagganyak : Pagbibigay ng pansin sa akdang LUHA at sa nais sabihin nito sa katauhan ng isang tao.

mensahe c.Kagandahan ng Tula Kagalingan ng Tula Mga Patunay Mga Patunay Kabuluhan ng Tula Mga Patunay Pangkat 3 at 4: Pagpapakita ng Paghahambing Paghahambing ng akda sa katulad na genre (uri ng panitikan) na natalakay na batay sa : (Venn Diagram) a. kaisipan 29 BSE-Kagawaran ng Edukasyon . aral b.

Pagbabahaginan sa pangkat. BSE-Kagawaran ng Edukasyon 30 . D.PAGKAKAIBA PAGKAKATULAD PAGKAKAIBA Aral Mensahe Kaisipan -Maging mabuting anak -Ang buhay ay pakikipagtunggali -Ang pagsisisi’y laging nasa huli Aral Mensahe Parehong Tula Kaisipan Pangkat 5 at 6 : Pagpapakita ng Pagtataya Paglalahad sa mga paraan kung paano naging makabuluhan ang buhay. Pagbabahagi sa klase ng pangkatang output. (Semantic Mapping) MGA PARAAN PARA MAGING MAKABULUHAN ANG BUHAY C.

PAGPAPALAWAK NG KARANASAN PAGLIKHA IKAAPAT NA ARAW A. may tugmang ganap at tugmang diganap at mga tayutay. Pagkuha/pa gbibigay ng feedback ng mga kamagaral at guro. IV. Pagtalakay/Pagbibigay ng karagdagang kaalaman o halimbawa ng mga salik ng tula. mga tulang may sukat na lalabindalawahin. lalabing-animin. Mula sa – Akat ng Buhay ni Inigo Ed. F.E. Regalado Pakinggan mo aking Bunso itong sasabihin Na sa aking katandaa’y parang huling tagubilin 31 BSE-Kagawaran ng Edukasyon . Mga Halimbawa : Mula sa – Sa Aking Mga Kababata ni Jose Rizal Kapagka ang baya’y sadyang umiibig Sa kanyang salitang kaloob ng langit Sanglang kalayaan nasa ring masapit Katulad ng ibong nasa himpapawid. lalabingwaluhin. Panimulang Gawain Mungkahing Istratehiya : Sabayang Pagbasa sa Tula Pagsusuri sa: • • • sukat tugma matatalinhagang salita B. Pagbubuo ng sintesis ng talakayan.

Habang nakikinig. gaano man kaganda at kasariwa Idudulot ko rin kung dahil sa iyong ikatitiwasay. (Ipababasa sa kapareha). 4. Pagbibigay-linaw ng guro sa mga napasimulang gawain. 2. F. Pagpapasulat ng maikling tula batay sa tiyak na pamantayan. ipabasa ang isinulat. BSE-Kagawaran ng Edukasyon 32 . Panimulang Gawain 1. Pagkuha ng feedback mula sa mga mag-aaral. Pagpapabasa ng ilang pasimula. tatlong saknong lamang tig-aapat na taludtod bawat saknong ang sukat ay tig-wawalong pantig ang sukat ang tugma ay magkakapareho D. Pagpaparinig sa awiting “ANAK” ni Freddie Aguilar. PAGPAPAHALAGA SA ISINULAT IKALIMANG ARAW A. B. Pagpapalitan ng isinulat na tula. 3. 1.araw ay tutubu’t parang utang na sisingilin. Jose Rizal Paalam na mutyang tinubuang lupang minahal ng araw Ligayang naglaho at Perlas ng Dagat ng kasilanganan Nasayang sa iyo’y dulot ko ang aking aba’t lantang buhay Gaano man kaningning. C.Sa puso mo ay ingatan at sa diwa’y kandiliin Balang . G. E. Mula sa – Huling Paalam ni Dr. Pagbibigayin ng guro ng reaksyon ang mga mag-aaral kung ano ang kanilang nadama habang isinusulat ang tula. Pagpapatukoy sa pagsulat bilang gawaing-bahay. C.

Pagbibigayin ng reaksyon ang bawat pareha. Pagkuha ng feedback sa mga nakinig. • • Kawastuhan batay sa istandard Kagandahang aystetik G. Pagbibigay ng faynal input ng guro tungkol sa aralin. Iparinig sa klase ang ilang reaksyon.D. • • • Tungkol sa kawastuhan ng isinulat. 33 BSE-Kagawaran ng Edukasyon . E. Tungkol sa kagandahan Mungkahi F. Pagbibigay ng guro feedback sa mga narinig.