P. 1
Pananamit Ng Mga Sinaunang Pilipino

Pananamit Ng Mga Sinaunang Pilipino

|Views: 43,292|Likes:
Published by James Hugo

More info:

Published by: James Hugo on Nov 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2015

pdf

text

original

Pananamit ng mga Sinaunang Pilipino Ang pananamit ng mga sinaunang Pilipino ay lubhang naiiba sa pananamit ng kasalukuyan.

Noon, ang mga lalaki ay nakabahag ngunit may kanggan, na pang-itaas, na maikli ang manggas at itim o asul na kamisang walang kuwelyo. Ang kulay ng kamisa ang nagpapakilala kung ano ang antas o ranggo ng nagsusuot noon: kung pula ay nangangahulugang datu ang may-suot; kung asul o bughaw o kung itim ay nabibilang sa uring mababa kaysa datu. Sa kabilang dako, ang pananamit ng mga babae ay binubuo ng pang-itaas na kung tawagi‟y baro at ng pang-ibaba na kung tawagi‟y saya. Sa Kabisayaan, ang tawag dito‟y patadyong. Noo‟y walang sapatos ang mga tao, kaya‟t ang lahat ay nakatapak. Gayunman, ang ulo‟y may putong, na anupa‟t isang kayong damit na nakabilibid sa ulo. Sa kulay ng putong nakikilala ang “pagkalalaki”: kung pula ang putong, ang may-suot ay nakapatay na ng isang tao; kung may burda ang putong, ang may-suot nito ay nakapatay na ng maraming tao. Ang mga babae ay hindi naglalagay ng putong, ngunit ang kanilang buhok ay nakapusod. Pananampalataya ng mga Sinaunang Pilipino Ang sinaunang tao sa kapuluan ay hitik na hitik sa kaugalian at paniniwala. Sa lahat ng yugto ng kanilang buhay, mula sa kapanganakan hanggang kamatayan, ay kitang-kita ang kanilang mga pinaniniwalaan at pinipahalagahan. Ang mga babaylan at katalona na tumatayong tagapag-ugnay ng pamayanan sa mga espiritu at diyos ay naging malakas na puwersa na humubog sa pagkatao at tunguhin ng pamayanan. Patunay sa matibay na ugnayan ng sinaunang tao sa kanilang Lumikha ay ang kanilang mga paniniwala at pagpapahalaga sa mga espiritu, duwende, nuno at engkanto. Ang mga paniniwala at pagpapahalagang ito ang kanilang naging gabay sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Naniniwala sila na ang lahat ng bagay ay may buhay katulad ng mga bundok, ilog, lawa, punongkahoy at iba pa. sila ay sumasamba sa espiritu ng namayapang kamag-anak. Naniniwala rin sila sa mabubuti at masasamang anito. Ang paniniwalang ito sa mga anito, ayon kay Salazar ay patunay ng malakas na impluwensiya ng mga Austronesyano sa pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Bagama‟t naniniwala ang sinaunang tao sa maraming espiritu, naniniwala rin sila sa iisang itinuturing naman nilang pinakamakapangyarihang diyos, ang Bathalang Maykapal. Naniniwala sila na ang Bathalang Maykapal ang magpaparusa sa mga masasama at magbibigay gantimpala sa mabubuti. Ang debosyon ng mga sinaunang Pilipino sa kanilang mga namayapang kamag-anak ay kahanga-hanga rin, ayon sa salaysay ng mga Kastilang Historyador. Makikita ito sa kanilang paglilibing at sa kanilang madalas na paghingi ng gabay sa mga kaanak nilang namayapa na. naniniwala sila na may kabilang buhay kung saan ay ipagpapatuloy ng namayapa ang kanyang buhay. Dahil ditto, ang mga gamit ng namayapa ay kasamang inililibing ng kanyang labi, sapagkat kakailanganin daw ang mga ito ng namayapa sa kabilang buhay. Sa mga katutubong Bisaya, naniniwala sila na ang mga masasama ay magtutungo sa solad (impierno) at ang mabubuti ay sa ologan (langit). Kaugnay ng kanilang relihiyon, ang mga sinaunang Pilipino ay naniniwala sa mga pamahiin. Naniniwala sila sa anting-anting, agimat, at kahulugan ng mga panaginip.

james/ejp

Antonio de Morga (1609) at iba pang mananalaysay na Kastila. Mayroong sinaunang paaralan sa Panay na tinatawag na bothoan. magtrotroso at manggagawa ng barko. bulak. Ang ilang patunay ditto ay ang mga sumusunod:  Paggawa ng mga halamang gamut  Industriya ng seramiks  Ang pagprepreserba ng labi. mangingisda. ay ang pagsasaka. baybayin ang gamit sa pagsusulat. Ang sinaunang kalendaryo ng mga Bisaya ay may pitong araw sa isang lingo at labindalawang buwan sa loob ng isang taon. Sa Katagalugan at sa iba pang bahagi ng kapuluan. ang lupa‟y nililinis sa pamamagitan ng pagsunog sa mga halaman at damo at pagkatapos nito‟y tatamnan ang lupa. Sa una. Ang malaking kaibahan ng dalawa ay nakasalig sa bilis ng pagkukumagkag ng mga tao ngayon.Sa mga sinaunang Pilipinong naninirahan sa hilaga. Naniniwala rin ang mga tribung Bisaya na ang lahat ng namatay sa pakikidigma o napatay ng buwaya ay nagiging diwata o anito. Nangangahulugan lamang na amg mga sinaunang Pilipino ay mayroon ng pamamaraan ng pagtatala ng kanilang kasaysayan. abaka. Naniniwala sila na ito ay demonyong naninirahan sa kagubatan kaya nagpapasantabi sila sa tuwing daraan sila sa ilalim ng mga puno. saging. Pinahahalagahan din nila ang buwaya na tinatawag nilang nuno.  Paglalagay ng ginto sa ngipin  Ang Hagdan-hagdang Palayan (Rice Terraces) Ekonomiya ng mga Sinaunang Pilipino Ang pamumuhay at kabuhayan ng mga sinaunang Pilipino ay hindi gaanong nalalayo sa pamumuhay at kabuhayan ng malaking bahagi ng mga Pilipino sa kasalukuyan. ang tinatawag na pangangaingin (galing sa kaingin) at ang ikalawa‟y ang paglilinang. Agham at Teknolohiya ng mga Sinaunang Pilipino Ang mga unang Pilipino ay may malawak ding kaalaman sa agham at teknolohiya. Edukasyon ng mga Sinaunang Pilipino Ang malalim na kaalaman sa pagbasa at pagsulat ng mga sinaunang Pilipino ay pinatutunayan ng mga tala ni Padre Chirino (1604). samantalang noon ang mga tao‟y hindi nagmamadali sa kanilang mga gawain. Sa ikalawa. aritmetika. at iba‟t ibang uri ng mga prutas at mga gulayin. paggamit ng sandata at lubris (pag-aaral tungkol sa agimat). ang james/ejp . Ang pangunahing industriya noon. minero. na tipikal sa mga bulubundukin ng Cordillera. Ang mga anak na lalaki sa sinaunang pamayanang Pilipino ay sinasanay ng mga ama na maging mandirigma. mangangaso. ang mga nahukay na palayok sa Butuan at Batangas at ang Laguna Copper Plate Inscription. dalanghita. gaya ngayon. niyog. Sagana ang bayan noon sa bigas. particular sa Sagada (mummification)  Ang kalendaryong Ifugao at Bisaya. Ang pagsasaka noo‟y may dalawang uri: una. Dr. labis nilang binibigyan ng paggalang ang tikbalang. Ang mga anak na babae naman at tinuturuan ng mga ina ng pagbasa at pagsulat. Ang mga Ifugao ay may mga tagatala ng kalendaryo na tinatawag nilang tumunok.

bagay na nagpapatotoong may elepante sa Pilipinas noong unang panahon. Dahil sa hindi alam ng mga Kastila ang pangalan ng mga sasakyang-dagat at mga bangka ay gumawa sila ng mga pangalan. Nag-aalaga rin sila ng mga manok. Bukod sa komersiyo sa loob ng Pilipinas ay nagkaroon din ng pakikipagkalakalan sa iba‟t ibang bansa. Sang-ayon kay Padre Martin de Rada. Ang mga sasakyang iyan ay tigib ng mga bilihing dinadala sa mga pulo ng Kabisayaan at sa Kamindanawan. Ang lupang ito‟y mataba at maunlad na sapagkat naayos na ng datu sa tulong ng mga alipin. kung ang isang tao‟y may kambing ay maaari niyang ipagpalit ito sa isang tiklis na isda. Kung minsan. Upang mapalaki ang ani ay naglalagay sila ng patubig. Halimbawa. Katulad ngayon. Bukod sa pagsasaka ay mayroon pang ibang industriya ang mga Pilipino noon. kalabaw. bukod sa bangka at balangay. Dahil sa mga industriya ay naging maunlad ang komersiyo ng mga baranggay na ang ginagamit sa pagdadala ng mga produkto ay mga bangka at batel. pagmimina. Ang paggawa ng mga sasakyang-dagat na may layag ay isang maunlad na industriya ng mga unang Pilipino. gaya ng paghahayupan. Ang pagmamay-ari ng lupa noo‟y may dalawang uri. paggawa ng mga sasakyang. karakoa. Kambodya. ang ibinabayad ng mga Pilipino sa mga james/ejp . gaya ng Hapon. gaya ng binta. Ipinalalagay na ang lupang ito‟y mahirap araruhin at ang sino mang may sipag at tiyaga ay maaaring magtanim at makinabang sa ganyang uri ng lupa. Noo‟y walang kuwaltang ginagamit ang mga tao. Tsina. Siyam (ngayo‟y Taylandiya). kambing. paghabi. Ang una‟y panlahat o publiko at nauukol sa mga lupang malapit sa kabundukan. Sang-ayon kay Padre Juan de Plasencia na nakasaksi sa mga kaugalian ng mga Pilipino nang dumating ang mga Kastila sa Pilipinas.dagat. Sinasabi ng matatandang kasulatan na nang dumating ang mga Kastila sa Pilipinas ay nakita nila ang maraming sasakyang-dagat sa Sebu na nagbuhat pa sa Maynila at iba pang bahagi ng Luson. hibla ng saging. Ang ikalawa‟y ang pribadong lupa na ari ng mga datu. Ang pag-inom ng alak (tuba) ay karaniwan. at ang ulam ay karaniwan nang isda at kung minsa‟y karne ng baboy o baka. Hulo at iba pang mga pulo ang naglalayag sa malalayong bayan upang makipagkalakalan. Sumatra. at sutla ang ginagamit sa paghabi. pangingisda. Ang karamihan ng mga ilog ay naging isa sa mga dahilan kung bakit ang komersiyo ng mga baranggay ay naging hasi (mabili). at kabayo. bulak. ay totoong maraming mangangalakal na tagaLuson. sa isang sulat niya sa biseroy ng Meksiko. lalo na sa Butuan. at iba pa. Ang paraan ng bilihan ay dinaraan sa tinatawag na palitan ng mga produkto. Nang dumating ang mga Kastila ay nagtaka sila sa iba‟t ibang uri ng mga sasakyang-dagat at bangka na ginagawa ng mga Pilipino. Ang paghahabi ng mga damit ay isang industriyang pambahay na maunlad na nang dumating ang mga Kastila. Haba. sapagkat ilan sa mga wika sa Pilipinas ang kakikitaan ng salitang gadya. ang Museong Pambansa ay nakatuklas ng mga buto ng elepante sa Hilagang Luson. Sinamay. birey.lupa‟y inaararo at pagkatapos ay tinatamnan. at sa iba pang pulo ng matandang Malaysiya. at pangangahoy. ngunit hindi sila nagpapakalasing. ang ilang lagay ng lupa ay pinauupahan ng datu. Mayroon din silang elepante. ngayo‟y sakop ng Surigaw. ang pagkain ng mga Pilipino noon ay nakasalig sa bigas. Bukod diyan. na ang ibig sabihin ay elepante. ang matuwid kung bakit pinauupahan ng datu ang ilang lagay ng lupa ay sapagkat binili niya ang nasabing lupa sa datung dating may-ari nito at upang makuha ang kanyang ibinayad ay pinauupahan niya ang lupang nabili. Ang kapal ng kagubatang sagana sa matitigas na punungkahoy na sinasangkap sa paggawa ng mga sasakyang-dagat ay naging mapagpala sa mga Pilipino na sapagkat naninirahan sa mga tabing-dagat ay sanay maglayag. Borneo. Sa ibang pook. prau na ginawang paraw ng mga Pilipino.

mga mata lamang nila ang nag-uusap at napapahayag ng kani-kanilang dinaramdam. at ang alipin ay nag-aasawa ng gaya rin niyang alipin. samantalang ang mga anak sa labas. ng lalaking may kabilisan. Kung ang hinihiling ng mga magulang noon ay hindi maibibigay ng james/ejp . kung sa ngayon. Ang pag-aasawa noong unang panahon ay hindi madali. Panliligaw at Pag-aasawa ng mga Sinaunang Pilipino May kaugalian ang mga unang Pilipino na mag-asawa sa babae o lalaking nabibilang sa uri ng lipunang kinabibilangan nila. ang pagsang-ayon ng mga yaon ay ipakikilala sa lalaki. umiigib. Ang lalaki‟y nagsisibak ng kahoy. Ang babaing hindi asawa ng isang lalaki ngunit may di-karaniwang kaugnayan doon ay tinatawag na kaibigan. ang mga sinaunang Pilipino ay matapat sa pakikitungo sa mga mangangalakal na taga-ibang bansa. Bukod diyan ay magbibigay rin ang binata nang pang-himuyat sa mga magulang ng dalaga. sapagkat ang lalaki ay maraming pagdaraanang mga “baitang”. ang mga anak sa asawa ay lehitimo o tunay. Ang datu ay karaniwan nang nag-aasawa sa pamilyang nabibilang sa uring datu. ngunit noon ang mga lalaking umiibig ay handang magpakasakit at magtiis ng hirap alang-alang sa kanyang minamahal. Ang bigay-kaya ay karaniwan nang lupa. ang mahadlika ay nag-aasawa ng mahadlika rin. Sa kanilang batas na batay sa kinamulatan at kinaugalian. wika nga. halimbawa. Ngunit ang ganito‟y hindi mahigpit na ipinatutupad. Sa likod ng mataimtim na paglilingkod na ito ay hindi pinahihintulutang makipag-usap ang lalaki sa dalaga. Ngunit gaya ng nasabi na. bago maging karapatdapat sa mga magulang ng babaing pinipintuho. o ano mang ari-ariang mahalaga. na kung bigkasin ay ka-ibigan. na ang ibig sabihi‟y kapwa nag-iibigan. Ang lahat ng ito‟y inaayos ng mga magulang ng dalaga sa kanilang pakikipag-usap sa mga magulang ng binata. May ugali noon – na hangga ngayo‟y sinusunod sa isang liblib na pook ng Pilipinas – na ang nanliligaw ay maglilingkod muna sa mga magulang ng dalaga sa loob ng ilang buwan o kung minsa‟y mga taon. datapwa‟t ang ganitong pagsang-ayon ay may kondisyon: siya‟y magkakaloob ng bigay-kaya o dote sa mga magulang ng dalaga. Ang mga Pilipino ay kusang nagbabayad ng inutang nilang mga produkto at dahil ditto ang mga mangangalakal na dayuhan ay may malaking pagtitiwala sa kanila. at ang datung nais mag-asawa ng mahadlika ay malaya ring nag-aasawa ng nais niyang maging asawa. Mahirap ito. At bukod pa rin diyan ay magbibigay rin ang binata ng himaraw sa ina ng dalaga bilang bayad sa kanyang pagpapasuso sa dalaga ng ito‟y sanggol pa. Sang-ayon sa isang manunulat na Intsik na nakarating sa Pilipinas noon taong 1209 at nanatili rito hanggang 1214. na maaaring salapi. ang kaugaling ito‟y hindi lubos na sinusunod. ginto. Ang mga Intsik. ay hindi tunay kaya‟t hindi maaaring magmana ng ari-arian sa kanyang ama. bilang bayad sa mga araw at gabi ng pagbabantay at pagpupuyat ng mga magulang mulang pagkabata hanggang magdalaga. Ang mahadlikang may hangad magasawa ng alipin ay hindi pinagbabawalang mag-asawa rito.Intsik na mangangalakal na dumayo buhat Tsina ay ginto o ano mang bagay na naiibigan ng mga Intsik. na kinukunan ng mga produkto ay hindi agad binabayaran kundi sa susunod na pagbabalik noon. Bukod pa riyan ay magbibigay rin ang kahabag-habag na binata ng tinatawag na bigay-suso sa nag-alagang yaya ng dalaga bilang ganti sa kanyang pagpapasuso rito. wika nga. Matapos matanto ng mga magulang ng dalaga na ang nanliligaw ay karapatdapat. Walang pagkakataong magkausap ang dalawa sapagkat mahigpit ang mga magulang na ang mga mata‟y tinatalasan upang hindi sila masalisihan. kung baga sa hagdan. at gumagawa ng ano mang bagay na iutos sa kanya ng mga magulang ng dalaga.

Kung gansal ang james/ejp . Haluang Kasal. halimbawa‟y isang mahadlika at isang alipin. Ito‟y tinatawag na pamumulungan o pamamalae. Sa ikapitong gabi ay pahihintulutan na ang lalaking sumiping sa asawa. Ang paraan ng pagkakasal ay iba-iba ayon sa katayuan ng isang tao sa lipunan. Sapagkat mahadlika ang ama kung kaya‟t mahadlika rin ang mga anak na nasa kanya. Ito‟y gagantihin ng malakas na hiyawan ng mga panauhin at ang kasal ay tapos na. ang pampito. Sa mga may dugong mahal. Sila‟y pangangaralan ng hadji o hukom at pagkatapos nito‟y makaitlong liligid ang binata sa dalaga. ang panliligaw ay dinaraan sa tagapamagitan. Samantalang ginagawa ito‟y pipilitin ng binata na hawiin ang belo ng dalaga. Pagkatapos na maayos ng mga magulang ang tungkol sa pag-aasawa ng kanilang mga anak ay ipakukuha ang nobya sa isang tagapamagitan. Sa mga mahadlika. ay sa ama. samantalang sa mga alipin ang pagkakasal ay nagsisimula at natatapos sa tanong ng lalaki na “Pakakasal ka baga sa akin?” At kung umoo ang dalaga ay inaaring kasal na sila. bagay na sinasabayan ng sigawan ng mga panauhin. Kapag naayos na ito. sapagkat siya ang makikipag-unawaan sa mga magulang ng dalaga. sapagkat ang mga ito ang magsasabi kung kailan hahawiin ang belo.mga magulang ng binata ay nagkakaroon ng tinatawag na tawaran hanggang sa pumayag ang panig ng dalaga. Pagkatapos nito‟y babasahin ng hukom ang mga salitang nagbubuklod sa dalawa at pagkatapos ay babasbasan sila ng bendita. Sa senyas na ito. Ito‟y susundan ng anim na araw na pagdiriwang. Matapos mapagkayarian ang dote ay isusunod na ang kasal. ang kasal ay halos kapareho ng sa mga mamamayan sa Luson. ikaanim. Pagkaraan ng ilang pagtatangkang hawiin ang belo. – Kung ang mag-asawa ay nabibilang sa magkaibang uri ng katayuan sa lipunan. Ang mga magulang ng dalaga ay sasangguni sa kanilang mga kamag-anak at kung payag ang mga ito ay agad ipahahayag ang pagsang-ayon. Pagdating sa paa ng hagdan ng bahay ng lalaki ang dalaga ay magkukunwang nahihiya at hindi agad papanhik. ang kasal ay isusunod. ang paghahagis ng bigas ay hindi ginagawa. Uupo sa lapag ang mga ikakasal sa ayos na magkaharap. Gayon din ang sukat masabi hinggil sa mga anak na nabibilang sa ina: sila‟y ituturing na alipin. Sa mga Moro sa Mindanaw. Pagkapanhik ay hindi tutuloy sa kalooban ng bahay hangga‟t hindi siya nadudulutan ng isa pang regalo. ang pinakamatanda o panganay. na ginagawa sa tahanan ng datu. at ang ina‟y alipin. Kung ang ama‟y mahadlika. ang pangatlo. – ay sa ina. ang belo ay hahawiin na ng binata. Dudulutan siya ng ama ng lalaki ng isang regalo at siya‟y papanhik na. ang dalaga‟t binatang ikakasal ay iinom sa isang tasa. Pagkapasok sa loob ng bahay ay hindi uupo ang dalaga at bibigyan na naman siya ng isa pang regalo. Sa bahaging ito ay ipahahayag ng isang matandang lalaki na magsisimula na ang seremonya. Isang kamag-anak ng dalaga ang tutungo sa tahanan ng binata upang ihatid ito sa bahay ng datu. Sa bahaging ito ay may kinalaman ang datu. samantalang ang pares – anupa‟t ang ikalawa. wika nga. Kasunod nito ang dote na ibibigay sa mga magulang ng babae. Pagkatapos ay kukunin ang dalaga ng isang kamag-anak ng binata at dadalhin din sa bahay ng datu. Pagkatapos nito. ang mga panauhin ay sesenyas na nagpapahayag na tuluyan nang hawiin ang belo. at kasabay ng isang hiyaw ay ihahagis ang bigas sa mga panauhin. Kung bugtong (iisa) ang anak. Hindi kakain o iinom ang dalaga hangga‟t hindi nadudulutan ng regalo. Ang tagapagsalita ng binata ay nagpapahayag sa mga magulang ng dalaga ng layunin ng binata na maging asawa ito. at iba pa. atbp. anupa‟t ang mga gansal o nones. ang kanilang mga anak ay paghahatiin sa kanilang dalawa. ikaapat. halimbawa. ang panlima. Isang matandang babaing may tungkuling pagka-pari ang lalapit sa ikakasal. siya‟y kalahating alipin at kalahating mahadlika. pagdadaupin ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng isang pinggang bigas.

Ito‟y tinutungga ng nagsasandugo. Benggansa o paghihiganti ang motibong nagtutulak sa mga mamamayan noon na tumungo sa digmaan. Nang lumaon. na maaaring binibigkas noong unang panahon nang balang-ay. Sa nakasulat o sa hindi man. kaya‟t ang ipinambabayad ay mga produkto. james/ejp . at ito‟y sangay ng isang katipunan o asosasyon. Ang taong makilalang gumawa ng mortal na kasalanan ay ipinapapatay o kaya‟y pinagmumulta nang malaki. pagpatay ng kapwa. ngunit kung minsa‟y nagsasama-sama ang ilang baranggay upang maging kalipunan ng mga baranggay. Ang salitang balang. Mga Batas. pangungulam. Ang pagpatay sa isang taong nabibilang sa ibang baranggay ay nagiging sanhi ng digmaan ng dalawang baranggay. Ang isa pang sanhi ay kung pinarusahan ng isang baranggay ang lalaking nabibilang sa ibang baranggay. gaya ng mga Mason na may kanya-kanyang balangay o branch. maliwanag na walang pagtatangka noong daanin ang salitaan sa mapayapang paraan. kundi datu o sultan. Ang relasyon ng isang baranggay sa kapwa baranggay ay nasasalig sa komersiyo at mga kasunduan hinggil sa pagkakaibigan at pagkakaisa. na anupa‟t kumukuha ng dugo sa bisig ng nagkakaisa at inihahalo ito sa tuba. ang ikapito o ikasiyam ay ituturing na kalahating alipin at kalahating maharlika. Yao‟y nauukol sa panggagahasa. Ang mga kamag-anak ng mga datu at ang kanilang mga anak ay pawang nabibilang sa dugong mahal at hindi pinapagbabayad ng buwis. na anupa‟t dinaraang lahat sa dahas at lakas. Tungkulin ng mga datu na pangalagaan ang kapakanan ng kanyang mga nasasakupan at ito nama‟y nagbabayad ng buwis sa kanilang datu.bilang ng mga anak. pagpatay na wala naming sanhi. sapagkat higit na magaang bigkasin ng mga Kastila ang r kaysa l o d. Ang salitang baranggay. Sa pagtunggang ito. at iba pang gawang ipinalalagay na mahalay at hindi mabuti. Ang mga batas na nakasulat ay yaong pinagtibay ng datu at ng kanyang sangguniang binubuo ng matatandang mamamayan. ang mga yao‟y batay sa kinaugalian. malaki man o maliit. ang dalawang panig ay kinikilalang magkapatid sa dugo. at hudisyal. na binubuo ng mula sa 30 hanggang 100 kaanak. na nang lumaon ay naging balangay. katulad ngayon. Ang bawat baranggay ay Malaya at nag-iisa. Ang pangyayaring napakaraming baranggay noon ay nagpapahiwatig na walang kaisahan ang mga Pilipino at samakatuwid ay walang isang pamahalaang sentral. Walang tinatawag na hari noon. pagmumulta. ang maaaring tunay na pinagmulan ng salitang Tagalog na balangay. halimbawa‟y pito o siyam. Sa mga sanhi ng digmaan. – Ang yunit ng pamahalaan ay ang baranggay. Noo‟y walang kuwalta. – Ang mga batas noong unang panahon ay nakasulat o hindi nakasulat. pag-insulto sa kapwa. na gamitin ngayon. lehislatibo. Ito nama‟y ginawang barangay (bigkas: barang-gay) ng mga Kastila. na ang kahulugan sa Indonesya ay bangka. Ang datu ay makapangyarihan sapagkat nasa kamay niya ang kilala ngayong ehekutibo. ay sinasabing galing daw sa salitang Malayong balangay. Ngunit walang ganitong salita sa Malayong sinasalita sa Indonesya o maging sa Malaysiya. Pamahalaan at Batas ng mga Sinaunang Pilipino Ang Pamahalaan. Ang isa pang sanhi ng digmaan ay kung tinangay ng isang lalaking nabibilang sa isang baranggay ang asawa ng lalaking nabibilang sa iba namang baranggay. na may isang layag. pagdaraan sa bakuran ng may-bakuran nang walang pahintulot ito. Ito‟y ginagawa sa pamamagitan ng tinatawag na sanduguan. ang salitang balangay ay nagkaroon ng ibang kahulugan. Ang mga gumawa ng pagkakasalang hindi mortal ay pinarurusahan naman sa pamamagitan ng pagtatali sa langgaman.

Sa kabilang dako. at pagsira sa mga dokumentong ari ng datu. Ang mga kasalanang hindi mortal ay ang pangangalunya. pagdaraya. Ito‟y paglalabanan ng dalawang armadong lalaki. Pagkatapos makapanumpa ang mga testigo ay isa-isang mangangatuwiran ang magkabilang panig sa usapin. “Maanong tamaan ako ng lintik kung magsabi ako ng kabulaanan” at iba pang gangganito. Tatawagin ng datu ang matatanda ng baranggay na tumatayong mga tagapayo niya at sasabihin sa mga ito na may naiisip siyang isang batas na dapat pagtibayin. Upang ipakilala ang kanilang katapatan. o kaya‟y sa paglangoy sa loob ng ilang oras. Kung aling kamay ang napaltos ay ipinalalagay na maysala. Ang ilawang mamatayan ng ilaw ang siyang may-sala. Ang magkabilang panig sa usapin ay maghaharap na kasama ang kani-kanilang mga testigo. na ang tawag ay umaluhukan. at katapangan ng nag-uusapin. Ang paglilitis ay dinaraan sa pagsubok sa katatagan. Ang isa pang uri ng pagsubok ay ang pagbibigay sa nag-uusapin ng ilawang may sindi. sa pagputol sa mga daliri ng isang kamay. Isa pa ring pagsubok: ang naguusapin ay pangunguyain ng bigas at kung sino ang may laway na malapot ay siyang may-sala. ang mga testigo ay nanunumpa sa ganitong paraan: “Maanong lamunin ako ng buwaya kung hindi ako magsabi ng totoo”. Ang Paghuhukom. katibayan. Noo‟y walang abugado. Ang sino mang ayaw kumuha ng nasabing bato ay siyang may-sala. Ang mga usapin noong unang panahon ay nililitis ng hukuman na binubuo ng datu bilang hukom at ng matatandang mamamayan ng baranggay na tumatayong hurado.paghagupit sa likod. ayon sa hatol. Dala ang isang kampanilya. Ang balak o panukalang ito‟y pag-aaralang mabuti ng matatanda at kung sila‟y sang-ayon. Sa uring ito ng paglilitis. usaping kriminal at iba pa. pang-uumit. pambubulahaw sa gitna ng katahimikan ng gabi. Kung ito‟y tawaran ng natalo. Isa pang pagsubok: ang nag-uusapin ay patatalunin sa ilog na may dalang sibat. ang paniwala ng mga tao ay nananalo ang kinakasihan ni Bathala. ang usapin ng dalawang baranggay ay nilulutas sa pamamagitan ng arbitrasyon na binubuo ng matatandang mamamayan ng mga neutral na baranggay na siyang namamagitan. – Saan man at kailan man ay hindi nawawala o naiiwasan ang pagtutunggali ng mga tao. Ang sino mang lumabag sa batas ay agad pinaparusahan ayon sa bigat ng pagkakasala. ang magbabalita sa buong baranggay na may bagong batas na paiiralin ang datu. ang pagsubok sa pamamagitan ng pagtatagis ng lakas ay karaniwan. james/ejp . Ang buno ay tinatawag doong bultong. Ang paglilitis ay hayag at ang mga pasya o hatol ay agad ibinibigay upang maiwasan ang walang katuturang pagkabimbin ng usapin. at kung sino ang matalo sa larong ito ay ipinalalagay na may-sala. katulad ng mga Europeo noong unang panahon. Ang Pagsubok. usapin sa lupa. Isang tagapagbalita. Isa pang uri ng pagsubok ay ang tinatawag na alaw. Ang sino mang makapagharap ng higit na maraming testigo ay ipinalalagay na nanalo sa usapin. ay mayroon din ng tinatawag na paglilitis-pagsubok (trial by ordeal). Sa mga Ipugaw sa hilagang Luson. Upang makilala kung sino sa nag-uusapin ang may-sala o kung sino ang walang sala ay ipinakukuha ang isang batong nakababad sa kumukulong tubig. kung sino ang unang lumitaw ay siyang may-sala. pagsisinungaling. ang mga tadhana ng panukalang batas ay isusulat. Ang batas ay ginagawa sa ganitong paraan. – Ang mga sinaunang Pilipino. ang datu bilang huwes at ehekutibo ay magpapasyang dapat sundin ang hatol at sa ganito‟y papanig siya sa nanalo upang mapilitan ang natalo sa usapin na tanggapin ang hatol ng hukuman. gaya ng usapin sa pagmamanahan. ang umaluhukan ay pagkukulumpunan ng mga taong ibig makabatid sa mga tadhana ng bagong batas. kasunod ang pagpapatibay ng kanilang mga saksi o testigo. Kung sino ang mapatay ay siyang may-sala. na ang mga dahilan ay lubhang marami.

at nagiging mga diyos. ang mga kamag-anak ng namatay ay nag-aayuno at ang kinakain ay pawang gulay. halimbawa‟y ang pagkahol o pag-alulong ng aso. kundi puti. Katulad ng karaniwang nakikita sa kasalukuyan ay katakot-takot ang iyakan ng mga kamag-anak at mga kaibigan. Ang ilan sa kanila‟y nanatiling buong-buo. rainbow). – Sapagkat naniniwala ang mga sinaunang Pilipino sa kabilang buhay at sa relasyon ng buhay sa patay kung kaya‟t malaki ang paggalang nila sa alaala ng mga patay. Naniniwala rin ang mga unang Pilipino sa tinatawag na anting-anting o agimat. na anupa‟t ang mayaman o may-kaya ay nakalalamang na sa pagtungo sa kabilang buhay. Sa matandang paniwala. ginto. samantalang ang ilan nama‟y nalahiran ng diwa ng Kristiyanismo at minana ng kasalukuyang salin ng lahi sa ganyang ayos. ang paglipad ng uwak. at iba pang mahahalagang gamit na umano‟y kakailanganin ng namatay sa kanyang pagtungo sa kabilang buhay. at bawal ang magsuot ng damit na masagwa ang kulay. james/ejp . ang sibat kung dinadala ay kailangang nakatungo sa lupa. Sa mga lipi ng Mindanaw at sa ilang pulo ng Kabisayaan. o mapatay sa saksak o tama ng mga palaso (flechas. sa manggagaway. samantalang ang sa lalaki ay tinatawag namang maglahi.Pagdadalamhati ng mga Sinaunang Pilipino Ang Paglilibing. Kadalasa‟y nagtatanghal ng dula o drama na kung tawagin ay tibaw. na umano‟y nakahuhula sa mga darating na pangyayari. Kung ang namatay ay biktima ng masamang layon o kaya‟y namatay sa labanan. Ang paghihiganti ng mga kamag-anak ay tinatawag na balata. ang pagluluksa sa namatay na datu ay tinatawag na laraw. Naniniwala rin sila sa asuwang. ang patay raw na maraming dala-dalahan ay buong pusong tatanggapin sa kabilang buhay. dumadaan sa arco na nabubuo kapag umuulan (bahaghari. Sa mga taga-Luson. Tuluy-tuloy silang lahat sa langit (cielo. Kung minsan nama‟y naglalagay sila ng galang na behuko sa kanilang mga paa‟t liig. Sa likod ng mga pagbabawal na ito ay patuloy naman ang kainan at inuman ng alak ng mga tao. ang pagpapakilala ng pagluluksa ay hindi gaya ngayong itim ang damit na isinusuot. MARANGAL ang makain ng buaya. Bukod sa mga ito ay mayroon pang upahang tagaiyak na nagsasalaysay o umaawit ng mga kabutihang nagawa ng namatay. Gayunman. arrows). heaven). o kaya‟y ang paghuni ng butiki. Sa kabilang dako. Kapag datu ang namatay. baligtad ang paglalagay ng balaraw (daga) sa kaluban. Marami sa pangyayari ang binibigyan nila ng kahulugan. sa tikbalang. ay ibibimbin. ang pag-awit ay bawal. samantalang ang walang dala ay makararanas ng malamig na pagtanggap doon. kung mayroon. Maliwanag na hindi man sinasabi ay mahahalata naming may kinikilingan ang kabilang buhay. Sa mga Tagalog. Ang patay ay inilalagay sa kabaong na may kasamang damit. na anupa‟t nagdarasal at nagkakainan ang mga kamag-anak at mga kaibigan ng namatay sa ikasiyam na araw ng pagkamatay ng yumao. Ang pagkain ng ano mang uri ng karne at ang pag-inom ng alak ay bawal sa panahon ng pagluluksa. Ang mga paniniwala at mga pamahiing iyan ay hindi nalipol ng pagdating dito ng kabihasnang Kanluranin. Karaniwang nagdaraos ng pasiyam. Ang pagluluksa sa babaing namatay ay tinatawag na morotal. at sa tiyanak. ang pagdaramdam sa pagkamatay ng kamag-anak ay ipinakikilala sa pamamagitan ng paghuhuramentado o walang taros na pagpatay sa kapwa. Ang lahat ng pakikidigma. sa mangkukulam. ayon sa paniwala ng mga tao dito. ang pagluluksa ay hindi natatapos hangga‟t hindi naipaghihiganti ang namatay. ang pag-aayuno ay tinatawag na sipa. ang pangyayaring ito‟y agad ipinahahayag sa buong baranggay. Naniniwala rin sila sa manghuhula na kung tawagin noo‟y pangatauhan.

Subalit hindi nagtatagal duon. Subalit ang mga mahirap. Mayroon ding naniniwala rito na ang mga kaluluwa ng namatay ay napupunta sa „kabilang buhay‟ (infierno) na sakop ng 2 diyos duon. mabuti man o masama. Naghihirap ang mahirap. Iniiwanan nila duon hanggang maagnas at maglaho na ang damit. [ Munting paliwanag: Nuong panahon ng Espanyol. ] Kung matanda naman ang namatay. may isa pang diyos sa langit. paniwala ng mga taga-Europa na ang mabantot o „masamang hangin‟ (mal aire. Sidapa (si Dapa). namamatay agad ang tao. james/ejp . Ang mga namatay nang ganuon ay napupunta sa Arayas. Kailangan daw maganito (mag-anyito) upang mapalaya ang kaluluwa. bowels) ng bata kaya namatay. na may isang matayog na punong kahoy sa bundok Mayas. Sabay sa paghagis. napapalaya uli ang mga kaluluwa kung mag-aalay (sacrificio. isang diyos din. nakikita na walang halaga sa kanila kung mabuti o masama ang tao. Bandang panahon na ni Jose Rizal umunlad ang mga agham (sciences) at natuklasan na mga microbio (germs) pala ang sanhi ng mga sakit. Nakikita rin ang muhi nila sa pagiging mahirap. Kasama nila ang isang baylana. nagdadasal ang baylana at ang mga nakasakay sa bangka sa mga namatay nilang ninuno na pagpalain at iligtas sa panganib ang mga maysakit. goblins) ang bituka (entranias. at dinadala sa kanyang baranggay na tinatawag na Sumpoy. Bohol at Bantay (sa tabi ng Cebu. forever). ay naiiwang bihag habang panahon sa ilalim ni Buranen. ang mga baranggay ng patay sa tuktok ng Mayas. dinadala sila sa dagat. ang sabi nila ay „tinangay ng hangin‟ ang kaluluwa. Bilang parangal sa namatay. Hindi kasi alam ng mga tagarito na ang baho ng bulok ang sanhi ng mga sakit. isang mataas na bundok sa pulo ng Panay. isang diyos na nakatira sa isang mataas na bundok sa pulo ng Burney (Borneo).Ang kaluluwa ng mga nalunod ay naiiwan sa dagat habang panahon (siempre. Kapag namatay sa sakit ang isang bata. at inaagaw ng isa pang diyos at dinadala kay Siburanen (si Buranen). Nilalagyan niya ng takda ang puno tuwing may ipinapanganak na bata. sina Simuran (si Moran) at Siguinarugan (si Ginarugan). babae na pari nila. Sabi nila. sakay sa bangka na tinatawag na baranggay. Paniwala naman ng mga Yligueynes (mga Iligan o mga tao ng ilogan o ilog) na taga-Cebu. chest) na may damit ng nalunod. malaria) ang pinagmumulan ng mga sakit. Sukat ng buhay Sabi-sabi nila. Panawagan ng „baylana‟ Kung magkasakit ang mga anak o kamag-anak ng nalunod na tao. Binibihag daw nang pantay-pantay. May Yligueynes (mga Iligan) na nagsasabi na ang mga kaluluwa ng namatay ay kinukuha ni Maguayen. na nagtuturo kung saan sa dagat nila ihahagis ang isang tampipi (baul. Bantayan Islands ang tawag ngayon) na ang mga kaluluwa ng mga namatay ay nagpupunta sa sinapupunan ni Siburanen (si Buranen). natatayo sila ng mahabang kawayan at isinasabit sa itaas ang damit ng namatay. dahil walang nag-aalay ng maganito para sa kanila. sinasabi ng mga Pintados (mga Visaya) na kinain ng mga mangalo (duendes. at pag laki nito at naabot ang tangkad ng takda. Mula dito. sabi nila. offering) ang mga kamag-anak sa mga pagdiriwang na tinatawag nilang maganito (mag-aanyito). ang lahat ng kaluluwa.

tinawag ding nag-aanyito) at baylanes (mga baylan o babaylan) din ang tawag sa mga pari (sacerdotisas. Tapos. Kung aalis sila upang lusubin ang mga kaaway. james/ejp . at hindi rin umiinom ng alak na pitarilla. ilalatag ang nilutong baboy at lahat ng pagkain at alak na dala ng babaylan at ng mga kamag-anak ng maysakit. Mayroon daw na babaing diyos sa pulo ng Negros. locust) upang kainin ang lahat ng palay sa bukid. Natatakot daw sila na baka may lumapit na mangkukulam (brujo. Habang „hawak‟ siya ng multo.Babae ang pari. bells) at mga gong (tambors. Kung ayaw daw ng diyosa (diosa. nagkakalat daw ng maraming balang (langosta. Makulay at magara ang suot ng mga baylan. Ginagawa rin nila ito upang mapalaya ang kaluluwa ng namatay mula sa „kabilang buhay. goddess) na bigyan sila ng mabunying ani. sinasabi ng babaylan kung ano ang mangyayari sa darating na panahon. hindi siya nakakatikim ng pagkain mula sa lupa. Kapag may namatay dito. priestesses) na namumuno sa pag-aalay. Pumapasok ang multo sa katawan ng babaylan at bumabagsak siya sa lupa. Umaawit at nagdadasal ang mga babaylan.‟ humihingi ng tulong mula sa kanilang mga ninuno na nagpapakita raw sa kanila at sinasagot ang kanilang mga tanong. inuman ang „misa‟ Ang mga katutubo sa kapuluang ito ay walang takdang panahon ng pagsamba sa kanilang mga diyos. o kung mayroong digmaan o bago magtanim ng palay. Sa isang hapag pang-alay (altar). tinatawag ang multo (espirito. sorcerer) na hihipo sa kabaong (ataud. Kung mayroon lamang na may sakit saka sila nag-aalay. garlands) pa sa ulo at maraming alahas na ginto. nag-aalay din sila kay Varangao.). sabi nila. Pagkatapos sabihin ng babaylan ang kanyang hula (prediccion. Sabi nila. Walang katapusang daigdig. sinasaksak sa puso. si Lalahon. Wala rin silang takdang puok na pinag-aalayan o simbahan. balot na balot ng ginto. town) ng Arevalo. Sa ibang pag-aalay. nagsisindi ng maraming siga (hogueras. nililinis ang baboy at niluluto upang ialay sa multo. si Macaptan ang nakatira sa pinakamataas na langit. mga ulam at isang buhay na baboy. drums). may mga kuwintas na bulaklak (guirnaldas. liquor) na gawa sa kanin (tinawag ding pitarilya. Nagdadasal sila kay Lalahon tuwing panahon ng pag-ani. ang diyos ng bahaghari (rainbow). at siya raw ang naghahagis ng apoy mula sa bulkan. at 2 pang diyos din. Duon daw nakatira sa tuktok ng isang bulkan (volcan. Paniwala ng mga tao na walang katapusan ang mondo. ihahayag niya kung gagaling ang maysakit o mamamatay. coffin). tumatayo siya at kumukuha ng sibat (lanza. Kaya hindi niya mahal at pinapatay ang mga tao. Masamang diyos daw si Macaptan dahil naghuhulog ng sakit at kamatayan sa mga tao. Ang pag-aalay ay tinatawag na baylanes (mga baylanan. nagbabantay ang mga tao. Nagdadala rin sila ng kanin. Nagdadala sila (sa bahay ng maysakit) ng mga pitarillas (isang uri ng banga o palayok) na puno ng alak (arrach. spear) at pinapatay ang baboy. Lamay at libing ng patay. prophesy). sina Ynaguinid (Inang Ginid) at Macanduc. Ang pag-aalay ay sinasaliwan ng tugtog ng mga kulingling (campanillas. volcano) na 5 leguas (bandang 24 kilometro) mula sa kabayanan (poblacion. hawak-hawak ang kanilang mga sandata. kumikisay at tumutulo ang laway parang baliw. bonfires) sa paligid ng bahay niya at gabi-gabi. Kasi. demon) na nagpapakita sa kanila.

si Marapan. native). nagpapa-gutom hanggang mamatay ang isang pinuno na naulila. mainam daw ang tanggap sa „kabilang buhay.000 taon na ang nakalipas mula sa isang pinuno. at isang tagalabas (estranjero. ganuon din ang ginagawa nilang pagpatay sa alipin. Mula nuon. naging ugali na nila ang pumatay ng alipin tuwing mamatay ang isang pinuno. hinabilin ni Marapan na patayin din ang alipin at ang familia nito. matanda na ang ugaling ito. nagtatali sila ng yantok (bejucos. Sakay sila sa isang bangkang pandagat. Kahawig ang pagluluksa ng sinusunod ng mga babae. Sabi nila. pulos saging (bananas) at camote lamang. nagkasakit at namatay si Marapan dahil sa sugat. Kapag namatay ang magulang o malapit na kamag-anak. sa banda ng ngayong Dumaguete City). mourning). rattan) sa buong bisig (brazo. „Morotal. Bago siya namatay. at kumakain uli ng kanin sa babang luksa. Dahil matanda na siya. ginagaya nila kung paano namatay ang pinuno. subalit sa halip na bumihag o pumatay ng tao. Minsan. nagpahinga raw si Marapan at humingi sa alipin niya ng damo upang punasan ang sarili. Marami pang pagaari ng namatay ang inilalagay nila sa kabaong na inililibing sa tabi ng bahay ng patay. at nagku-kwintas din ng yantok sa leeg. at hindi na maaaring ibalik ang bangkay (cadaver.‟ subalit matumal daw ang tanggap sa mga mahirap (pobre. languid). Kapag mayaman daw ang libing. Kapag namatay ang isang pinuno. sasabog bigla ang kabaong at aalingasaw ang amoy ng patay. ipinaliwanag sa susunod na kabanata) at mga galipin.Kapag nangyari daw iyon. pumapatay din sila ng isang alipin nito upang magsilbi sa kanyang panginoon (amo.‟ Hanggang maaari. Kung minsan. na tinatawag nilang morotal. May matandang ugali ang mga Dumaguet (Dumagiti. raid). cruel).‟ luksa ng babae. poor). Nangyayari na isang taon silang nagluluksa. „Maglahe‟ at luksa sa patay. Pilit nilang pakakainin at paiinumin ang pinuno upang hindi ito mamatay at natatapos ang maglahe. at hindi sila umiinom ng pitarilla hanggang hindi sila nakakabihag o nakakapatay ng isang tao sa digmaan o dambungan (asalto. subalit agad liligid sa buong baranggay ang kanyang mga timagua (timawa. alak na gawa mula sa puno ng niyog (vino cocotero. ang pinipili nilang alipin ay ang pinakamatanda at pinakamahirap. mga tao na natagpuan ng mga Espanyol sa pulo ng Negros. Hinagis daw ng alipin ang isang malaking talahib (elephant grass). Inililibing pati ang alipin. tinamaan at nasugatan sa tuhod si Marapan. corpse) sa kabaong. arm). Dahil hindi naman sila lubusang malupit (severo. sabi ng mga Dumaguet. palm wine). foreigner) at hindi tagarito (indigena. minana pa nila 10. kapag nakabihag o nakapatay na sila. Hinuhubad lamang nila ang yantok. at nanghihina silang maigi at nagiging malamya (debilitado. tinatawag ding james/ejp . Mag-iipon sila mula sa mga tao ng mga pagkain at tuba. nagsusuot sila ng mga puting damit at dumadalaw sa baranggay ng mga kaibigan nila. Palatandaan ng kanilang pagluluksa (luto. hindi kumakain ng kanin ang mga naulila. May isang uri ng luksa na tinatawag nilang maglahe. master) sa „kabilang buhay. Ang kabaong ay gawa sa inukit na punong kahoy na pinupuno nila ng mga damit at ginto ng namatay.

kainan at inuman. Para malaman ng lahat ng tao na may luksa para sa pinuno at walang makapag-maangan na hindi nila alam. at ang mga kalaban na napatay nila sa bakbakan. steersman).isang gabay (piloto.  Gumagawa sila ng bakod paligid sa bahay ng namatay na pinuno. Inom nang inom silang lahat. ng pitarilla at iba pang alak na dala nila sa bangka habang naglalakbay. tinatawag na larao. Sa ibaba dapat nakatutok ang tulis ng sibat kapag dala-dala. ang mga babae at 3 lalaki. kasama ang 3 magiting na indio . upang ipaalam ang pagkamatay ng pinuno. at sinumang bumastos. Ang balaraw o panaksak ay dapat nakasukbit nang baligtad sa baywang. ay pinarurusahan. Sinuman lumabag sa mga bawal ay pinagbabayad agad ng multa. si Lupluban at si Panas. siya ay ginagawang aliping ayuey pagkatapos bayaran ang multa. Bawal pumuslit dito. nagdidiwang sila. Nagsusuot na uli sila ng makulay na damit at kumakain na ng kanin mula nuon.‟ luksa sa pinuno. May isang mabagsik na uri ng luksa. at kailangan na siyang magsilbi sa bahay ng kanyang panginoon. Habang lumalaot.baranggay. alipin. pinapaligid sa buong baranggay ang isang timagua na iginagalang ng lahat. kahit na pinuno rin. timagua at mga pinuno. „Larao.  Bawal umawit habang namamangka sa banda ng baranggay. Tapos. Pinipili ang 3 lalaki na maraming tagumpay sa digmaan. Pagdating nila sa baranggay ng kaibigan. bailer) at isang taliba (vanguard) sa harap ng bangka.  Walang dapat magsuot ng magara o makulay na damit. ang dami ng mga nabihag. Ito ang katapusan ng luksang morotal.   james/ejp . Dapat tahimik ang lahat sa loob ng baranggay. isang taga-limas (achico. na sinusunod ng mga tao kapag namatay ang isang pinuno at walang sumusuway sa mga utos: Bawal makipag-away habang nagluluksa. Sa mga Espanyol. inaalis na nila ang puting damit at mga yantok na kuwintas at pulupot sa bisig. ang panginoon niya ang nagbabayad ng multa. Kung ang lumabag ay isang alipin. panay ang awit ng 3 indio tungkol sa kanilang maraming panalo. Inaanyayahan nila ang kaibigan na dumalaw din sa kanilang baranggay. lubhang malupit ang ugaling ito na sinusunod ng lahat. subalit sabi nila na ipinamana itong mga gawi ng kanilang mga diyos. lalo ka sa araw ng libing. Kung ang alipin ay tumarampoc. na may sariling bahay.

Polytechnic University of the Philippines College of Engineering Heograpiya at Kasaysayan ng Pilipinas Assignment No. 3 Hugo. Eldrin James P. 2010-00723-MN-0 BSCE II-2 james/ejp .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->