1 PANIMULANG PAGSUSULIT: I. Panuto: Suriin at unawaing mabuti ang bawat tanong o pangungusap.

Isulat sa sagutang papel ang titik ng tamang sagot. 1. Ang kasaysayan ay hango sa salitang Griyego na HISTORIA. Ito ay nangangahulugan ng: A. Paglalarawan sa katangiang pisikal ng isang lugar ayon sa anyong lupa at tubig B. Pagsisikap ng tao na matugunan ang pangangailangan batay sa sapat na mapagkukunan C. Pagtalakay sa pulitika na bahagi ng pagtatatag sa sariling pamahalaan D. Pananaliksik sa mga di nakasulat at nakasulat na tumutukoy sa mahahalagang pangyayari 2. Ano ang katangian ng Soberanya bilang isa sa mga elemento ng Estado? A. Paraan ng estado upang matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan B. Tirahan at nasasakupan ng isang estado kung saan kinukuha ang mga likas na kayamanan C. Tumutukoy sa pangkahalatang bilang ng mga tao na naninirahan sa isang lugar D. Pagkakaroon ng kapangyarihan na mapasunod ang mga tao sa pamamagitan ng batas at patakaran 3. Alin sa mga sumusunod ang pinakamainam na Batayang Primarya bilang matibay na ebidensya sa pagsulat ng kasaysayan? A. Batayang aklat sa pag-aaral B. Buto ng sinaunang tao at mga “artifacts” C. Opinyon at kuru-kuro sa radyo at telebisyon D. Paskil sa paaralan tulad ng sa bulletin board 4. Ang “Oral Tradition” ay isa sa mga batayan sa pagsulat ng kasaysayan, ito ay tumutukoy sa: A. Paggaya ng mga kagamitan mula sa original na ebidensya B. Pagkukwento ng mga alamat, epiko, kwentong bayan, mitolohiya at awit C. Pagpapamana ng mga kagamitan at ari-arian D. Pagsusuot ng mga katutubong kasuotan sa isang pook at okasyon 5. Paano mo maipakikita ang kahalagahan ng kasaysayan sa lipunang iyong kinabibilangan sa kasalukuyan? A. Pagbuo ng samahan na aalam sa ating nakaraan upang lalong mapabuti ang ating kinabukasan B. Pagkalap ng impormasyon mula sa telebisyon, radyo at mga pahayagan C. Pagpaplano para sa maayos na kapaligiran at malusog na lipunan para sa lahat

Ang Kasaysayan ay naglalarawan ng mga adhikain. Heograpiya. Pag-alam sa programa ng pamahalaan na nakatutulong sa pag-unlad ng kabuhayan lalo na ng mahihirap 7. Sa Kasaysayan ay natatalakay ang Agham Pampulitika ukol sa mga uri at proseso ng pamahalaan. Ang kasaysayan ay nakakatulong sa kabuhayan sa pamamagitan ng turismo na nagpapatanyag sa ating bansa D. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang tumutukoy sa relasyon ng Kasaysayan sa iba pang displinang panlipunan? A. Ekonomiks. Kung nais mong malaman ang relasyon ng kasaysayan at iba pang mga disiplina ng Agham Panlipunan. ano ang pinakamainam mong gawin? A. Nahuhubog ang pagmamahal sa bayan tungo sa pagkakaisa at pagunlad ng bayan C. Sikolohiya at Sosyolohiya B. Sa Kasaysayan ay naiuugnay ang Sosyolohiya tungkol sa pag-aaral ng kasalukuyang lipunan. Ang kasaysayan ay nagpapayaman at nakakatulong sa pagsulong ng kultura tulad ng mga tradisyon at kaugalian sa isang lugar 9. lugar at pangyayari sa ating bansa. . B. Pagbabasa ng pahayagan ukol sa mga proyekto ng iyong simbahan na maaari mong salihan B. Pagkuha ng mga opinyon mula sa iba’t ibang ahensya ng pamahalaan C. Nakikilala ang mga pinuno at ang kanilang mahalagang naiambag para sa bayan B. simulain at rebolusyon ng mga lider sa iba’t ibang panahon C. Pagsangguni sa pamahalaan ng mga serbisyong kailangan sa inyong lugar 6. D. Pag-aaral sa pinagmulan at pag-unlad ng tao na nakaimpluwensya sa kanyang pagkilos tulad ng kultura D.2 D. mga suliranin at pagbabago dito. Sa Kasaysayan ay natatalakay ang pag-unlad ng Siyensya upang makatulong sa mga may sakit. C. Napapalawak ang ating kaalaman tungkol sa mga tao. Sa Kasaysayan ay naiuugnay ang Sikolohiya na tumutukoy sa katangian ng indibidwal at sa uri ng kabihasnang kinabibilangan ng tao. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang pinakamahalagang bunga ng pag aaral ng kasaysayan? A. Ang Kasaysayan ay bahagi ng dugtong-dugtong na kaalaman sa pagaaral ng Agham Pampulitka. at paggawa at pagpapatupad ng batas. Antropolohiya. Nalilinang ang ating kasanayan sa pagbibigay ng mga pahayag ukol sa isang pangyayari D. 8. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang HINDI nagpapamalas ng relasyon ng Kasaysayan sa iba pang disiplina ng Agham Panlipunan? A.

Gawain ng tao at ng kanilang materyal na pangangailangan sa araw-araw B. Kwentong nagpasalin-salin D. Sangguniang aklat sa paaralan 4. Pagkatapos ay bilugan ang titik ng tamang sagot. Sa pagsulat ng kasaysayan ay nangangailangan ng mga batayan at ebidensya tulad ng "oral tradition" na tumutukoy sa: A. Nakaraan upang maunawaan ang kasalukuyan at mapaghandaan ang kinabukasan D. Maipamalas ang pagtataguyod at pagbili sa mga produktong gawang Pilipino D. Paggagaya ng mga kagamitan mula sa original na ebidensya . Bilang isa sa mga elemento ng Estado.3 10. institusyon o samahan sa kanyang paligid 2. 1. ano ang Soberanya? A. Alin sa mga sumusunod ang pinakamainam na batayang primarya bilang original na batayan sa pagsulat ng kasaysayan? A. Katangiang pisikal ng isang lugar at ang mga pagbabagong nagaganap dito C. Kabuuang bilang ng populasyon sa isang bansa o lugar B. Maipakita ang pagmamahal sa bayan at pagkilala sa mga dakilang tao sa ating kasaysayan C. patakaran at alituntunin sa bansa C. Maipagmalaki ang lahing Pilipino sa mga banyagang nagtutungo sa ating bayan B. Saklaw na kalupaan at katubigang itinakda ng batas D. Pakikipag-ugnayan ng tao sa mga pangkat. Kapangyarihan na magpatupad ng batas. Interpretasyon C. Maitanghal ang iba’t ibang likhang-sining tulad ng sayaw at musika mula sa ibang bansa PANGWAKAS NA PAGSUSULIT: Panuto: Suriin at unawaing mabuti ang bawat katanungan at pangungusap. Ang Kasaysayan ay isang sistematikong pag-aaral ng: A. Alin sa mga sumusunod na pagpapahalaga ang pinakaangkop sa pag-aaral ng Kasaysayan? A. Sangay na naglilingkod at nagbibigay serbisyo sa kagustuhan ng mga tao 3. Buto o labi‘ ng tao B.

Maging aktibo sa mga talakayan at debate ukol sa mga isyung pampulitika sa bansa D. Pag-aralan ang pinagmulan at pag-unlad ng mga tao at pamahalaan na nakapaghubog sa kultura. D. Ang Kasaysayan ang nagpapaliwanag sa pag-unlad ng kultura ng isang lugar o bayan B. kwentong bayan. awit at pabula 5.4 B. Bilang mag-aaral ng kasaysayan. Sa Kasaysayan ay napag-aaralan ang Antropolohiya na tumutukoy sa simula. Sa Kasaysayan ay natutukoy ang mga pag-aaral sa agham at teknolohiya upang mapaunlad ang medisina. Sa Kasaysayan ay naiuugnay ang Sikolohiya ukol sa pamumuhay ng mga tao at ang parteng ginagampanan nila sa pagbuo ng ating kasaysayan. Pagpapakita ng mga katutubong damit ng mga sinaunang tao sa isang lugar C. paano mo maiuugnay ang kahalagahan ng Kasaysayan sa lipunang iyong ginagalawan? A. Unawain ang mga kuru-kuro ng mga taong may kasanayan sa Kasaysayan. Ang Kasaysayan ang nagtatakda ng mga hakbang sa ikauunlad ng . Bilang mag-aaral ay nais mong malaman ang kaugnayan ng Kasaysayan at iba pang disiplina ng Agham Panlipunan. Pagsasalin sa mga bibig ng tao tulad ng alamat. 7. B. aklat at alahas D. Magbasa ng mga pahayagan ukol sa kasalukuyang kaganapan sa buong bansa. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang tumutukoy sa kaugnayan ng Kasaysayan sa iba pang disiplinang panlipunan? A. 8. salapi. Sa Kasaysayan ay natatalakay ang Agham Pampulitika bilang pag-aaral sa simula at pagkakatatag ng isang pamahalaan D. Pagpapasa-pasa ng mga gamit tulad ng kasangkapan. Bumuo ng samahang hihingi ng mga pagbabago sa pamahalaan upang maiwasan ang kaguluhan sa kapaligiran B. Humingi ng mga pangunahing serbisyo sa pamahalaan upang maipatupad ang lahat ng pangako sa mamamayan C. Sikaping maunawaan ang mga pangyayari sa nakaraan upang maunawaan ang kasalukuyan at mapaghandaan ang kinabukasan 6. B. Suriin ang mga programa ng pamahalaan na nakapagpabago sa kabuhayan C. Ano ang iyong gagawin upang magkaroon ng malawak na kaalaman ukol dito? A. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang HINDI nagpapakita ng kaugnayan ng Kasaysayan sa iba pang disiplina ng Agham Panlipunan? A. pag-unlad at katangian ng tao C.

Maipakita ang pagtangkilik sa mga produkto at serbisyong Pilipino kaysa sa mga dayuhan C. Ang kasaysayan ay bahagi ng isang kadena ng kaalamang nag-uugnay sa pag-aaral ng Agham Pampulitika. 7. Ang Pilipinas ay binubuo ng _____________ pulo. Nahuhubog ang kasanayan nating magsuri ng mga kaganapan sa ating bansa C. Ang kasaysayan ay naglalarawan sa mga sakripisyo. kagubatan. A. 7. Nadaragdagan ang ating kaalaman sa ating pag-aaral ng kasaysayan B. at maging mga likhang-sining ng mga tanging Pilipino sa ating kasaysayan. Nalilinang ang ating damdaming makabayan at natatamo ang pagkakaisa tungo sa kapayapaan at pag-unlad 10.109 3. pakikipaglaban. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang pinakamahalagang dulot ng pag-aaral ng Kasaysayan? A. Antropolohiya. A. D. Sosyolohiya.701 B. Makagawa ng mga likhang-sining na tumutukoy sa kahusayan ng lahing Pilipino PANIMULANG PAGSUSULIT: Panuto: Bilugan and titik ng tamang sagot. Ito’y binubuo ng biyaya ng lupa. ilog. banayad na nasa itaas ng equator 2. karagatan. Ekonomiks at Sikolohiya. Maisabuhay ang damdaming makabayan at pagpapahalaga sa mga nagawa ng mga dakilang tao sa kasaysayan D. yamang pisikal . Maipagmalaki ang lahing Pilipino sa ibang bansa at sa mga dayuhang mamamayan B. 9. mismong nasa equator C. 1.707 C.107 D. banayad na nasa ibaba ng equator D.5 kabuhayan na ayon sa pangangailangan ng mga tao C. Nalalaman natin ang talambuhay ng mga pinuno at ang kanilang mahahalagang nagawa para sa bayan D. malayong nasa itaas ng equator B. Ang klimang tropikal ng Pilipinas ay batay sa kanyang lokasyon na: A. likas na yaman C. 7. Heograpiya. at kapaligirang pangkalikasan. Alin sa mga sumusunod na pagpapahalaga ang pinaka-angkop sa pag-aaral ng Kasaysayan? A. 7.

Konstitusyon ng 1973 B. Malaysia D. C. ito’y isang pulo na napapaligiran ng tubig. Kabundukan ng Sierra Madre D. enerhiyang solar C. Ang Bikol o Ikalimang Rehiyon ay kilala sa buko. Ang mga probinsiyang katulad ng Albay at Sorsogon naman ay mahalagang pinanggagalingan ng _________ A. ito’y napapaligiran ng dagat sa hilaga at timog. agrikultura B. CARAGA D. enerhiyang bio-gas . Timog Dagat Tsina D. D. yamang pantao D. pangingisda 8. ang bansang ____________ at iba pang mga estadong arkipelago ay namuno sa pagpapanukala at pagsasakatuparan ng pandaigdigang kumperensiya sa Batas sa Karagatan. Autonomous Region of Muslim Mindanao B. 7. B. ito’y isang makipot na lupain na kakikitaan ng mga bundok at tubig. Brunei B. enerhiyang geothermal B. Konstitusyon ng 1935 6. Kabundukan ng Zambales B. Ang Saligang-Batas na nagtatadhana ng lawak na nasasakop ng Pilipinas ay ang: A. Kabundukan ng Ifugao 10. Cordillera Autonomous Region C. Ang anyong tubig sa silangang bahagi ng bansa ay ang: A. Dagat Celebes C. Ang Pilipinas ay isang arkipelago dahil: A. komersyo at kalakal D. Konstitusyon ng 1987 D. Thailand 5. Kabundukan ng Caraballo C. Ang pinakamahabang kabundukan sa Pilipinas ay ang: A. Kanal ng Bashi B. enerhiyang hydro-electric D. Indonesia C. Karagatang Pasipiko 11. Konstitusyon ng 1972 C. pagmimina C. Kasama ng Pilipinas. lakas paggawa 4. Ito ang sentro ng kulturang Ifugao: A. A. pili at abaka.6 B. Bicol Region 9. ito’y binubuo ng mga isla na napapaligiran ng dagat sa lahat ng direksyon. Apatnapu’t limang bahagdan ng kalupaan ng Pilipinas ay nagagamit sa: A.

Alin sa listahan ang bansa na hindi umaangkin sa mga Isla ng Spratlys? A. Rehiyon XIII – C. Rehiyon VII – Gitnang Bisaya B. Sabah D. Taiwan B. maalinsangan at maulan B.R B. Cordillera Administrative Region D. Rehiyon VIII – Silangang Bisaya C. Malaysia B. ang Pilipinas ay umaangkin sa _______________ bilang bahagi ng pambansang teritoryo na nasasalig sa kasaysayan at titulong legal: A. Scarborough Shoal C. anong bansa ang kalapit ng Pilipinas? A. 1978. Batay sa P. bigas D. Ang tropikal na klima ng Pilipinas ay may katangiang: A. Malaysia 14. Ang lalawigan ng rehiyong ito ay kadalasang daanan ng mga ulan at bagyo. A.7 12. pagpili ng mga pinuno sa bansa 16. abaka B. kahirapan sa pangangasiwa at pamamahala sa kapuluan C. Indonesia C.kilala ang rehiyon sa pagiging mahirap at sa mababang produksyon. mabagal na sistema ng transportasyon B. Tanyag din ang rehiyong ito sa makukulay na moske at vinta at mga bahay sa baybaying dagat: A. Turtle Island B. Rehiyon IX . Sa Kanluran. China D. kawalan ng pagkakaunawaan ng mga Pilipino dulot ng maraming wika D. Thailand 18.D. Mga Isla sa Kalayaan 13. Ang mga sumusunod ay suliraning naidulot ng pagkakahiwa-hiwalay ng mga pulo ng Pilipinas maliban sa: A. ARMM C. Rehiyon I – Ilocos 15. Ang pangingisda at pagsisid sa mga perlas ang mga pangunahing ikinabubuhay sa rehiyong ito.A. 1596 na nilagdaan noong ika-11 ng Hunyo.Kanlurang Mindanao 19. mainit at maulan . Dahil dito. Taiwan C. orkidyas C. Vietnam D. Rehiyon VI – Kanlurang Bisaya D. Nangunguna sa buong Mindanao ang Davao sa produksyon ng: A. Ang matabang lupa mula sa bulkan sa lalawigan ng Davao ay lumilikha ng mga produktong pang-agrikultural. saging 17.

Pangulong Marcos ____8. Mayo ____16. 7. Kahirapan sa pangangasiwa ng kapuluan ____18. Arkipelago ____10. Likas na yaman ____7. Bundok Apo ____12. Batas sa Karagatan F. Sulu C. Klima ng Pilipinas E. Lungsod Quezon ____2. Exclusive Economic Zone ____14. Doktrinang Pangkapuluan ____4. Pinakamataas na bundok D. Pinakamalamig na buwan/panahon B. Saligang-Batas ng 1987 ____15.107 ____17. Tropikal ____3. Agrikultural ____20. Pinasimulan niya ang rehiyonalisasyon o pagtatatag ng mga rehiyon sa Pilipinas. Autonomous Region of Muslim Mindanao o ARMM ____19. Ang mga Isla sa Kalayaan (Spratlys) ay bahagi ng ______________ A. maulan at mainit 20. Pangunahin at pinakamalaking . Bilang ng mga pulo sa Pilipinas G. Pandaigdigang komperensya sa batas ng karagatan ____13. Cagayan ____6. Kalayaan / Sabah ____11. Palawan D. “Pacific Ring of Fire” A. Luzon ____9. Mindanao B.8 C. C. Enero ____5. Batangas ____1. mainit at mahalumigmig D.

Mga isla na pinag-aawayan ng mga bansa. Bahagi nito ang Pilipinas kayat maraming bulkan sa bansa. paghahabi C. Ang pinakamainit na buwan K. at kapaligiran. Naging kabisera ng Pilipinas sa loob ng 28 taon I. marami _____3. Ita _____2. T. M. lumang bato . Austronesyano D. N. Malay C. paso B. Binubuo ng biyaya ng lupa. iisa lamang B. Ang kauna-unahang tao na nakarating sa Pilipinas ay ang mga: A. Basehan ng Pambansang Teritoryo L. 200 milya notikal S. Ang paggawa ng kagamitang metal ay laganap noong panahon ng A. Dito isinulong ng Pilipinas at karatigbansa ang pagtitiyak ng hurisdiksyon sa teritoryong pangkaragatan. ang Pilipinas ay maraming produktong ____. Ang pinagmulan ng lahing Pilipino ay A. ilog. _____1. PANIMULANG PAGSUSULIT: Panuto: Piliin ang tamang sagot. Pinakamahabang ilog sa Pilipinas Q. Binubuo ng maraming pulo kaya’t ang Pilipinas kaya’t ito ay isang____. bagong bato D. dalawa lamang C. Dahilan sa sagana sa mga bukirin at matabang lupa. Isulat sa patlang ang titik lamang. Isa itong suliranin sa Pilipinas dulot ng pagkakahiwalay ng mga pulo. tatlo lamang D. Sentro ng Kulturang Muslim R. J. kagubatan. O. P. karagatan. Indones B.9 isla sa Pilipinas H.

may mayabong na kultura _____12. bato B. nangangaso D. salat sa kultura B. Ang ugat ng ating wika ay A. bronse D. Ang paglaganap ng tao sa Pilipinas ay A. Ang mga bato ay mahalaga sa panahon ng A. Ang panahon ng metal ay panahon din ng mga sumusunod. paghahabi E. nagtatanim na B. Indones C. kabundukan D. isla C. karagatan _____10. nagpayabong ng kulturang Pilipino B. pangangaso C. Ang sentro ng kalakalan ng sinaunang lahi ay karaniwang sa A. di pagkakapantay-pantay ng mga alahas D. di pagkakapantay-pantay ng mga libingang banga _____7. Malay D. Malayo-Polynesia _____9. pumipitas ng prutas at gulay _____5. hikaw . pagkakaroon ng buhay-pulitika B. nag-udyok sa permanenteng paninirahan C. may simpleng kultura D. kwintas B. Ang mga Pilipino sa panahon ng metal ay A. nagpasimula ng paghahabi ng mga damit n gating mga ninuno _____6. Ang mga sinaunang Pilipino ay A. Alin ang hindi kasama sa grupo? A. di pagkakapantay-pantay ng mga dekorasyon sa libingan C. relo C. kapatagan B. may payak na kultura C. Austronesia B. nagpalaganap ng paggamit ng metal D. maliban sa: A. tanso C. ginto _____11. pagtatanim B. paggawa ng paso 3 _____8.10 _____4. Ang ebidensya ng pagkakaroon ng lider ay ang A. naghahabi na C.

Paano nagiging pinuno o datu ang isang tao noong sinaunang panahon? A. Ang buhay-pulitika ay nagsimula noong panahon ng A. Handa ka na ba? Unang Bahagi: Piliin ang wastong sagot sa mga tanong at bilugan ang titik nito. Ano ang katangian ng barangay sa panahon ng sinaunang Pilipino? A. Kung siya ang pinakamayaman sa barangay C. metal D. Mayroon nang malalaking kahariang kinabibilangan ang mga barangay C. Palipat-lipat ng tirahan at di pa sapat ang kanilang kaalaman sa pamumuhay 2. bagong bato C. Pangangaso ang ikinabubuhay ng mga tao noong panahon ng A. bagong bato C. metal D. Naipamalas ng mga sinaunang Pilipino ang kahusayan sa paglalakbay sa pamamagitan ng: A. Paninirahan sa tabing dagat . pag-usbong ng mga lungsod _____14. Nakikipagkalakalan na sila sa mga karatig-bansa at maunlad na ang pagsasaka B. bagong bato C. Nabubuhay lamang sa pagkakaingin at pangangaso ang mga Pilipino C. Kung siya ang inihalal ng mga kasapi ng barangay 4. pulseras _____13. Kung siya ay nanalo sa digmaan o kung siya ay anak ng dating datu B. lumang bato B.11 D. metal D. Madalas nakikidigma sa kapwa barangay 3. Paggawa ng mahuhusay na sasakyang dagat C.pag-usbong ng mga lungsod _____15. Pagwawagi sa karera ng mga bangka B. lumang bato B. 1. lumang bato B. Mauunlad at nakapagsasarili ang mga bawat barangay B. pag-usbong ng mga lungsod PANIMULANG PAGSUSULIT: Ang pagsusulit na ito ay naglalayong tingnan kung hanggang saan ang iyong nalalaman tungkol sa paksang iyong pag-aaralan sa modyul na ito. Ang paggawa ng paso ay nagsimula pa noong panahon ng: A. Alin sa mga sumusunod ang katangian ng kabuhayan ng mga sinaunang Pilipino? A.

Tinakot ang mga katutubong Pilipino B. Lahat sila ay napapailalim sa pangulo ng bansa C. Pagkakaroon ng maunlad na sistema ng pakikipagkalakalan 6. Kahusayan sa pakikidigma 8. Biyernes C. Nabibilang ang mga unang barangay sa mga kaharian 13. Ang regular na pagdarasal ng limang beses sa loob ng isang araw na bahagi ng limang haligi ng katotohanan ay tinawag na A. Hari Raya B. barangay B. pampulitika at panlipunang gawain ay ang: A. Paglalakbay sa Arabya ng mga sinaunang Pilipino C. Isang katibayan na mayroon nang mataas na antas ng kultura ang mga Pilipino noon ay ang: A. Paninirahan nila sa tabing dagat B. ang tinuturing na sentro ng panrelihiyon. Pangangalakal ng mga Arabeng Muslim B. Alin sa mga sumusunod ang nagpapatunay na maunlad na ang kaalaman ng mga sinaunang Pilipino sa teknolohiya? A. Pagkakaroon ng mga awit at tula C. Mohammed C. May sari-sariling pamahalaan ang bawat barangay noon B. Rajah Baguinda . Haj C. Nakipag taling-puso ng mga misyonerong Muslim sa mga anak ng mga pinunong Pilipino C. Ipinakilala ang sistemang sultanato sa Pilipinas ni: A. Saum 10. Kahusayan sa pangingisda B. Sa panahon ng barangay. Pananakop ng mga Arabeng Muslim 7.12 5. Salat o Salah B. Moske 12. Sahada C. Isinasagawa ng mga Muslim ang pag-aayuno sa panahon ng A. Ang sistemang barangay sa panahon ng mga sinaunang Pilipino ay naiiba sa sistemang barangay sa kasalukuyan sa pamamagitan ng A. Paggamit ng mga Pilipino ng sistema ng pagmimina ng metal C. Ramadan 11. Paano lumaganap ang Islam sa Mindanaw? A. Sinakop at binili ng mga mangangalakal na Arabe ang mga lupain sa Mindanaw 9. Paano nakarating ang Islam sa Pilipinas? A.

may agrikultura at maunlad na kalakalan na ang mga sinaunang Pilipino 3. Kung siya ang pinakamayaman sa barangay 4. makaluma at naghihikahos ang pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino B. ang pamahalaan at relihiyon ay A. edukasyon C. Alin sa mga sumusunod ang tamang paglalarawan sa kabuhayan ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila? A. Ang Madrasah ay isang sistema ng A. Alin sa mga sumusunod ang katangian ng barangay sa panahon ng mga sinaunang Pilipino: A. Paggawa ng mahuhusay na sasakyang dagat B. Ang lahat ng barangay ay nasa ilalim ng pamumuno ng isang sultan o datu lamang B. pagkakaroon ng mga awit at tula 5. Kung siya ay anak ng dating datu C. 15. hindi dapat magkasama. pamamahala PANGWAKAS NA PAGSUSULIT: A. sistema ng panulat na tinatawag na alibata B. Kailan nagiging pinuno o datu ang isang tao sa panahon ng mga sinaunang Pilipino? A.13 B. Ang isang katibayan na mayroon nang mataas na antas ng kultura ang mga Pilipino noon ay ang: A. Paninirahan sa tabing dagat 6. palipat-lipat ng tirahan at di pa sapat ang kanilang kaalaman sa pamumuhay C. Pagwawagi sa karera ng mga bangka C. paninirahan nila sa tabing dagat C. magkasama at pinag-isa. Alin sa mga sumusunod ang nagpapatunay na maunlad na ang kaalaman ng mga . Bilugan lamang ang titik. Malaya at nagsasarili ang bawat barangay 2. Sa sistemang sultanato. Hindi mauunlad at hindi nakapagsasarili ang mga barangay C. 1. B. panulat B. C. hindi pinahahalagahan. Kung siya ay nanalo sa digmaan B. Sharif Abu Bakr 14. Piliin ang wastong sagot sa mga tanong. Naipamalas ng mga sinaunang Pilipino ang kahusayan sa paglalakbay sa pamamagitan ng: A.

Hari Raya B. kahusayan sa pakikidigma sa karatig-Barangay 7. pampulitika at panlipunang gawain 12. alibata B. Pananakop ng mga Arabeng Muslim 8. Sa sistemang sultanato. Pangangalakal ng mga Arabeng Muslim B. wala pa kasing relihiyon ang mga katutubong Pilipino B. hindi dapat magkasama B. pakikipagtaling-puso ng mga misyonerong Muslim sa mga anak ng mga pinunong Pilipino C. Sa panahon ng barangay ang moske ay tinuturing na sentro ng: A. Ang sistema ng edukasyon na ipinakilala ng mga Muslim ay ang A. Paglalakbay sa Arabia ng mga sinaunang Pilipino C. Sa paanong paraan napapatatag ng relihiyong Islam ang pagkakaisa ng pamayanan? A. Ramadan 11.14 sinaunang Pilipino sa agham at matematika? A. panrelihiyon. Sampung Utos ng Diyos 10. Ang regular na pagdarasal ng limang beses sa loob ng isang araw ay bahagi ng pangunahing aral ng Islam na tinaguriang: A. Kahusayan sa pangingisda B. Bakit madaling napalaganap ang Islam sa katimugan ng Mindanao? A. Ramadan . Paggamit ng mga Pilipino ng sistemang decimal C. Limang Haligi ng Katotohanan B. Biyernes Santo C. magkasama at pinag-isa C. ang pamahalaan at relihiyon ay: A. Ang pag-aayuno ay isinasagawa ng mga Muslim sa panahon ng A. pananakot at pananakop ng mga Arabeng Muslim 9. hindi pinahahalagahan 14. Ang sama-samang pagsamba ang nagpalakas sa pagkakaisa ng mga Muslim B. Paano nakarating ang Islam sa Pilipinas? A. Ang mabilis na pananakop ng mga Arabeng Muslim ng iba pang pamayanan C. pampulitika at panlipunang gawain C. madrasah C. Walong Daan sa Kaliwanagan C. panrelihiyong gawain B. Ang takot na sila ay magapi ng mga Kristiyano 13.

Nabibilang ang mga unang barangay sa mga kaharian. Lahat sila ay napapailalim sa pangulo ng bansa. Ang sistemang barangay sa panahon ng mga sinaunang Pilipino ay naiiba sa sistemang barangay sa kasalukuyan sa pamamagitan ng: A. . B. C. May sari sariling pamahalaan ang bawat barangay noon.15 15.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful