1 PANIMULANG PAGSUSULIT: I. Panuto: Suriin at unawaing mabuti ang bawat tanong o pangungusap.

Isulat sa sagutang papel ang titik ng tamang sagot. 1. Ang kasaysayan ay hango sa salitang Griyego na HISTORIA. Ito ay nangangahulugan ng: A. Paglalarawan sa katangiang pisikal ng isang lugar ayon sa anyong lupa at tubig B. Pagsisikap ng tao na matugunan ang pangangailangan batay sa sapat na mapagkukunan C. Pagtalakay sa pulitika na bahagi ng pagtatatag sa sariling pamahalaan D. Pananaliksik sa mga di nakasulat at nakasulat na tumutukoy sa mahahalagang pangyayari 2. Ano ang katangian ng Soberanya bilang isa sa mga elemento ng Estado? A. Paraan ng estado upang matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan B. Tirahan at nasasakupan ng isang estado kung saan kinukuha ang mga likas na kayamanan C. Tumutukoy sa pangkahalatang bilang ng mga tao na naninirahan sa isang lugar D. Pagkakaroon ng kapangyarihan na mapasunod ang mga tao sa pamamagitan ng batas at patakaran 3. Alin sa mga sumusunod ang pinakamainam na Batayang Primarya bilang matibay na ebidensya sa pagsulat ng kasaysayan? A. Batayang aklat sa pag-aaral B. Buto ng sinaunang tao at mga “artifacts” C. Opinyon at kuru-kuro sa radyo at telebisyon D. Paskil sa paaralan tulad ng sa bulletin board 4. Ang “Oral Tradition” ay isa sa mga batayan sa pagsulat ng kasaysayan, ito ay tumutukoy sa: A. Paggaya ng mga kagamitan mula sa original na ebidensya B. Pagkukwento ng mga alamat, epiko, kwentong bayan, mitolohiya at awit C. Pagpapamana ng mga kagamitan at ari-arian D. Pagsusuot ng mga katutubong kasuotan sa isang pook at okasyon 5. Paano mo maipakikita ang kahalagahan ng kasaysayan sa lipunang iyong kinabibilangan sa kasalukuyan? A. Pagbuo ng samahan na aalam sa ating nakaraan upang lalong mapabuti ang ating kinabukasan B. Pagkalap ng impormasyon mula sa telebisyon, radyo at mga pahayagan C. Pagpaplano para sa maayos na kapaligiran at malusog na lipunan para sa lahat

Ang kasaysayan ay nakakatulong sa kabuhayan sa pamamagitan ng turismo na nagpapatanyag sa ating bansa D. . Ang Kasaysayan ay naglalarawan ng mga adhikain. Nalilinang ang ating kasanayan sa pagbibigay ng mga pahayag ukol sa isang pangyayari D. Ang Kasaysayan ay bahagi ng dugtong-dugtong na kaalaman sa pagaaral ng Agham Pampulitka. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang pinakamahalagang bunga ng pag aaral ng kasaysayan? A. lugar at pangyayari sa ating bansa. Kung nais mong malaman ang relasyon ng kasaysayan at iba pang mga disiplina ng Agham Panlipunan. ano ang pinakamainam mong gawin? A. Sikolohiya at Sosyolohiya B.2 D. C. Pagbabasa ng pahayagan ukol sa mga proyekto ng iyong simbahan na maaari mong salihan B. Pag-aaral sa pinagmulan at pag-unlad ng tao na nakaimpluwensya sa kanyang pagkilos tulad ng kultura D. Pagsangguni sa pamahalaan ng mga serbisyong kailangan sa inyong lugar 6. Sa Kasaysayan ay naiuugnay ang Sikolohiya na tumutukoy sa katangian ng indibidwal at sa uri ng kabihasnang kinabibilangan ng tao. Sa Kasaysayan ay naiuugnay ang Sosyolohiya tungkol sa pag-aaral ng kasalukuyang lipunan. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang HINDI nagpapamalas ng relasyon ng Kasaysayan sa iba pang disiplina ng Agham Panlipunan? A. B. simulain at rebolusyon ng mga lider sa iba’t ibang panahon C. Heograpiya. Pagkuha ng mga opinyon mula sa iba’t ibang ahensya ng pamahalaan C. Ekonomiks. Nahuhubog ang pagmamahal sa bayan tungo sa pagkakaisa at pagunlad ng bayan C. Nakikilala ang mga pinuno at ang kanilang mahalagang naiambag para sa bayan B. Sa Kasaysayan ay natatalakay ang pag-unlad ng Siyensya upang makatulong sa mga may sakit. D. Antropolohiya. Ang kasaysayan ay nagpapayaman at nakakatulong sa pagsulong ng kultura tulad ng mga tradisyon at kaugalian sa isang lugar 9. Pag-alam sa programa ng pamahalaan na nakatutulong sa pag-unlad ng kabuhayan lalo na ng mahihirap 7. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang tumutukoy sa relasyon ng Kasaysayan sa iba pang displinang panlipunan? A. Sa Kasaysayan ay natatalakay ang Agham Pampulitika ukol sa mga uri at proseso ng pamahalaan. Napapalawak ang ating kaalaman tungkol sa mga tao. 8. mga suliranin at pagbabago dito. at paggawa at pagpapatupad ng batas.

Alin sa mga sumusunod na pagpapahalaga ang pinakaangkop sa pag-aaral ng Kasaysayan? A. Maipamalas ang pagtataguyod at pagbili sa mga produktong gawang Pilipino D. Gawain ng tao at ng kanilang materyal na pangangailangan sa araw-araw B. Pagkatapos ay bilugan ang titik ng tamang sagot. Sa pagsulat ng kasaysayan ay nangangailangan ng mga batayan at ebidensya tulad ng "oral tradition" na tumutukoy sa: A. ano ang Soberanya? A. Interpretasyon C. Kabuuang bilang ng populasyon sa isang bansa o lugar B. Kapangyarihan na magpatupad ng batas. Maitanghal ang iba’t ibang likhang-sining tulad ng sayaw at musika mula sa ibang bansa PANGWAKAS NA PAGSUSULIT: Panuto: Suriin at unawaing mabuti ang bawat katanungan at pangungusap. Buto o labi‘ ng tao B. institusyon o samahan sa kanyang paligid 2. 1. Katangiang pisikal ng isang lugar at ang mga pagbabagong nagaganap dito C. Maipakita ang pagmamahal sa bayan at pagkilala sa mga dakilang tao sa ating kasaysayan C. Nakaraan upang maunawaan ang kasalukuyan at mapaghandaan ang kinabukasan D. Saklaw na kalupaan at katubigang itinakda ng batas D. Paggagaya ng mga kagamitan mula sa original na ebidensya . Kwentong nagpasalin-salin D. Bilang isa sa mga elemento ng Estado. Sangay na naglilingkod at nagbibigay serbisyo sa kagustuhan ng mga tao 3. Sangguniang aklat sa paaralan 4. Maipagmalaki ang lahing Pilipino sa mga banyagang nagtutungo sa ating bayan B. Pakikipag-ugnayan ng tao sa mga pangkat. Alin sa mga sumusunod ang pinakamainam na batayang primarya bilang original na batayan sa pagsulat ng kasaysayan? A.3 10. patakaran at alituntunin sa bansa C. Ang Kasaysayan ay isang sistematikong pag-aaral ng: A.

Suriin ang mga programa ng pamahalaan na nakapagpabago sa kabuhayan C. Pagpapakita ng mga katutubong damit ng mga sinaunang tao sa isang lugar C. Magbasa ng mga pahayagan ukol sa kasalukuyang kaganapan sa buong bansa. Maging aktibo sa mga talakayan at debate ukol sa mga isyung pampulitika sa bansa D. Sa Kasaysayan ay naiuugnay ang Sikolohiya ukol sa pamumuhay ng mga tao at ang parteng ginagampanan nila sa pagbuo ng ating kasaysayan. Sa Kasaysayan ay natutukoy ang mga pag-aaral sa agham at teknolohiya upang mapaunlad ang medisina. 7. Pagpapasa-pasa ng mga gamit tulad ng kasangkapan. Humingi ng mga pangunahing serbisyo sa pamahalaan upang maipatupad ang lahat ng pangako sa mamamayan C. Ang Kasaysayan ang nagtatakda ng mga hakbang sa ikauunlad ng . awit at pabula 5. Pagsasalin sa mga bibig ng tao tulad ng alamat. kwentong bayan. Bilang mag-aaral ay nais mong malaman ang kaugnayan ng Kasaysayan at iba pang disiplina ng Agham Panlipunan. salapi. 8. Pag-aralan ang pinagmulan at pag-unlad ng mga tao at pamahalaan na nakapaghubog sa kultura. Unawain ang mga kuru-kuro ng mga taong may kasanayan sa Kasaysayan. Ano ang iyong gagawin upang magkaroon ng malawak na kaalaman ukol dito? A. B. paano mo maiuugnay ang kahalagahan ng Kasaysayan sa lipunang iyong ginagalawan? A. Sa Kasaysayan ay napag-aaralan ang Antropolohiya na tumutukoy sa simula. Sikaping maunawaan ang mga pangyayari sa nakaraan upang maunawaan ang kasalukuyan at mapaghandaan ang kinabukasan 6. Ang Kasaysayan ang nagpapaliwanag sa pag-unlad ng kultura ng isang lugar o bayan B. pag-unlad at katangian ng tao C.4 B. D. B. aklat at alahas D. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang tumutukoy sa kaugnayan ng Kasaysayan sa iba pang disiplinang panlipunan? A. Sa Kasaysayan ay natatalakay ang Agham Pampulitika bilang pag-aaral sa simula at pagkakatatag ng isang pamahalaan D. Bumuo ng samahang hihingi ng mga pagbabago sa pamahalaan upang maiwasan ang kaguluhan sa kapaligiran B. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang HINDI nagpapakita ng kaugnayan ng Kasaysayan sa iba pang disiplina ng Agham Panlipunan? A. Bilang mag-aaral ng kasaysayan.

Nahuhubog ang kasanayan nating magsuri ng mga kaganapan sa ating bansa C.109 3. Ekonomiks at Sikolohiya. Ang Pilipinas ay binubuo ng _____________ pulo. Ito’y binubuo ng biyaya ng lupa. Alin sa mga sumusunod na pagpapahalaga ang pinaka-angkop sa pag-aaral ng Kasaysayan? A. ilog.701 B. banayad na nasa ibaba ng equator D. D. kagubatan. likas na yaman C. Makagawa ng mga likhang-sining na tumutukoy sa kahusayan ng lahing Pilipino PANIMULANG PAGSUSULIT: Panuto: Bilugan and titik ng tamang sagot.707 C. 7. 7. Ang klimang tropikal ng Pilipinas ay batay sa kanyang lokasyon na: A. 9. yamang pisikal . Nalalaman natin ang talambuhay ng mga pinuno at ang kanilang mahahalagang nagawa para sa bayan D. Heograpiya. A. at maging mga likhang-sining ng mga tanging Pilipino sa ating kasaysayan. 7. Maipakita ang pagtangkilik sa mga produkto at serbisyong Pilipino kaysa sa mga dayuhan C. Ang kasaysayan ay bahagi ng isang kadena ng kaalamang nag-uugnay sa pag-aaral ng Agham Pampulitika. 1. Nadaragdagan ang ating kaalaman sa ating pag-aaral ng kasaysayan B. Antropolohiya. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang pinakamahalagang dulot ng pag-aaral ng Kasaysayan? A. Maipagmalaki ang lahing Pilipino sa ibang bansa at sa mga dayuhang mamamayan B. pakikipaglaban. Ang kasaysayan ay naglalarawan sa mga sakripisyo. 7. Maisabuhay ang damdaming makabayan at pagpapahalaga sa mga nagawa ng mga dakilang tao sa kasaysayan D. at kapaligirang pangkalikasan.5 kabuhayan na ayon sa pangangailangan ng mga tao C. Sosyolohiya. mismong nasa equator C. banayad na nasa itaas ng equator 2. A.107 D. malayong nasa itaas ng equator B. karagatan. Nalilinang ang ating damdaming makabayan at natatamo ang pagkakaisa tungo sa kapayapaan at pag-unlad 10.

pangingisda 8. Konstitusyon ng 1973 B. Kanal ng Bashi B. Konstitusyon ng 1935 6. Kabundukan ng Caraballo C. Apatnapu’t limang bahagdan ng kalupaan ng Pilipinas ay nagagamit sa: A. Konstitusyon ng 1972 C. enerhiyang hydro-electric D. Kabundukan ng Zambales B. pili at abaka. Kabundukan ng Sierra Madre D. enerhiyang bio-gas . CARAGA D. ito’y isang pulo na napapaligiran ng tubig. Autonomous Region of Muslim Mindanao B. lakas paggawa 4. 7. Thailand 5. yamang pantao D. komersyo at kalakal D. agrikultura B. A. Konstitusyon ng 1987 D. ito’y isang makipot na lupain na kakikitaan ng mga bundok at tubig. Brunei B. ito’y napapaligiran ng dagat sa hilaga at timog. Ang Saligang-Batas na nagtatadhana ng lawak na nasasakop ng Pilipinas ay ang: A. Ang mga probinsiyang katulad ng Albay at Sorsogon naman ay mahalagang pinanggagalingan ng _________ A. Ang Pilipinas ay isang arkipelago dahil: A. B. Malaysia D.6 B. C. enerhiyang solar C. Ang anyong tubig sa silangang bahagi ng bansa ay ang: A. ang bansang ____________ at iba pang mga estadong arkipelago ay namuno sa pagpapanukala at pagsasakatuparan ng pandaigdigang kumperensiya sa Batas sa Karagatan. D. Bicol Region 9. Kasama ng Pilipinas. enerhiyang geothermal B. ito’y binubuo ng mga isla na napapaligiran ng dagat sa lahat ng direksyon. Ito ang sentro ng kulturang Ifugao: A. Dagat Celebes C. pagmimina C. Indonesia C. Ang pinakamahabang kabundukan sa Pilipinas ay ang: A. Ang Bikol o Ikalimang Rehiyon ay kilala sa buko. Cordillera Autonomous Region C. Timog Dagat Tsina D. Karagatang Pasipiko 11. Kabundukan ng Ifugao 10.

kawalan ng pagkakaunawaan ng mga Pilipino dulot ng maraming wika D. Mga Isla sa Kalayaan 13. Ang pangingisda at pagsisid sa mga perlas ang mga pangunahing ikinabubuhay sa rehiyong ito. Dahil dito. Scarborough Shoal C.A. Ang lalawigan ng rehiyong ito ay kadalasang daanan ng mga ulan at bagyo. Alin sa listahan ang bansa na hindi umaangkin sa mga Isla ng Spratlys? A. orkidyas C. Malaysia 14. Ang mga sumusunod ay suliraning naidulot ng pagkakahiwa-hiwalay ng mga pulo ng Pilipinas maliban sa: A. saging 17.Kanlurang Mindanao 19. pagpili ng mga pinuno sa bansa 16. ang Pilipinas ay umaangkin sa _______________ bilang bahagi ng pambansang teritoryo na nasasalig sa kasaysayan at titulong legal: A. mabagal na sistema ng transportasyon B. Rehiyon I – Ilocos 15. Malaysia B. kahirapan sa pangangasiwa at pamamahala sa kapuluan C. Indonesia C. Cordillera Administrative Region D. A. 1978. Rehiyon IX . ARMM C. Taiwan B.kilala ang rehiyon sa pagiging mahirap at sa mababang produksyon.D. Rehiyon VII – Gitnang Bisaya B. Rehiyon VIII – Silangang Bisaya C. Sabah D. Sa Kanluran. mainit at maulan . 1596 na nilagdaan noong ika-11 ng Hunyo.7 12. Tanyag din ang rehiyong ito sa makukulay na moske at vinta at mga bahay sa baybaying dagat: A. anong bansa ang kalapit ng Pilipinas? A. Ang tropikal na klima ng Pilipinas ay may katangiang: A. Vietnam D. maalinsangan at maulan B. Nangunguna sa buong Mindanao ang Davao sa produksyon ng: A. Rehiyon XIII – C. bigas D. China D. Turtle Island B.R B. Ang matabang lupa mula sa bulkan sa lalawigan ng Davao ay lumilikha ng mga produktong pang-agrikultural. Rehiyon VI – Kanlurang Bisaya D. Batay sa P. abaka B. Taiwan C. Thailand 18.

Arkipelago ____10. Likas na yaman ____7. Batas sa Karagatan F. Pangunahin at pinakamalaking . Pandaigdigang komperensya sa batas ng karagatan ____13. Palawan D. Tropikal ____3. “Pacific Ring of Fire” A. Enero ____5. Doktrinang Pangkapuluan ____4. Pangulong Marcos ____8. Klima ng Pilipinas E. Lungsod Quezon ____2. Mayo ____16. Agrikultural ____20. Bilang ng mga pulo sa Pilipinas G. Kahirapan sa pangangasiwa ng kapuluan ____18. Batangas ____1. Ang mga Isla sa Kalayaan (Spratlys) ay bahagi ng ______________ A. Sulu C. Cagayan ____6.107 ____17. Pinakamataas na bundok D.8 C. mainit at mahalumigmig D. Autonomous Region of Muslim Mindanao o ARMM ____19. Luzon ____9. C. Saligang-Batas ng 1987 ____15. Pinakamalamig na buwan/panahon B. Exclusive Economic Zone ____14. 7. Mindanao B. maulan at mainit 20. Bundok Apo ____12. Kalayaan / Sabah ____11. Pinasimulan niya ang rehiyonalisasyon o pagtatatag ng mga rehiyon sa Pilipinas.

at kapaligiran. J. paghahabi C. Basehan ng Pambansang Teritoryo L. P. Dito isinulong ng Pilipinas at karatigbansa ang pagtitiyak ng hurisdiksyon sa teritoryong pangkaragatan. _____1. Isulat sa patlang ang titik lamang. Austronesyano D. Bahagi nito ang Pilipinas kayat maraming bulkan sa bansa. karagatan. tatlo lamang D. Isa itong suliranin sa Pilipinas dulot ng pagkakahiwalay ng mga pulo. T. Ita _____2. 200 milya notikal S. Sentro ng Kulturang Muslim R. N. bagong bato D. ilog. PANIMULANG PAGSUSULIT: Panuto: Piliin ang tamang sagot. M. O. ang Pilipinas ay maraming produktong ____. lumang bato . Malay C. Binubuo ng maraming pulo kaya’t ang Pilipinas kaya’t ito ay isang____. Pinakamahabang ilog sa Pilipinas Q. dalawa lamang C. Indones B. kagubatan. Ang kauna-unahang tao na nakarating sa Pilipinas ay ang mga: A.9 isla sa Pilipinas H. Ang paggawa ng kagamitang metal ay laganap noong panahon ng A. Dahilan sa sagana sa mga bukirin at matabang lupa. Mga isla na pinag-aawayan ng mga bansa. paso B. Ang pinakamainit na buwan K. iisa lamang B. Naging kabisera ng Pilipinas sa loob ng 28 taon I. Ang pinagmulan ng lahing Pilipino ay A. Binubuo ng biyaya ng lupa. marami _____3.

pumipitas ng prutas at gulay _____5. Ang mga sinaunang Pilipino ay A. Malayo-Polynesia _____9. naghahabi na C. tanso C. pagtatanim B. pangangaso C. Ang mga Pilipino sa panahon ng metal ay A. may payak na kultura C. salat sa kultura B. Ang mga bato ay mahalaga sa panahon ng A. karagatan _____10. relo C. paghahabi E. Ang ebidensya ng pagkakaroon ng lider ay ang A. Ang ugat ng ating wika ay A. Ang paglaganap ng tao sa Pilipinas ay A. nagpayabong ng kulturang Pilipino B. Indones C. nagtatanim na B. di pagkakapantay-pantay ng mga alahas D. Ang sentro ng kalakalan ng sinaunang lahi ay karaniwang sa A. Ang panahon ng metal ay panahon din ng mga sumusunod. bronse D. di pagkakapantay-pantay ng mga libingang banga _____7. bato B. nangangaso D. nagpalaganap ng paggamit ng metal D. isla C. may simpleng kultura D.10 _____4. di pagkakapantay-pantay ng mga dekorasyon sa libingan C. pagkakaroon ng buhay-pulitika B. Alin ang hindi kasama sa grupo? A. may mayabong na kultura _____12. paggawa ng paso 3 _____8. ginto _____11. kwintas B. maliban sa: A. Malay D. nag-udyok sa permanenteng paninirahan C. nagpasimula ng paghahabi ng mga damit n gating mga ninuno _____6. kabundukan D. kapatagan B. Austronesia B. hikaw .

1. pag-usbong ng mga lungsod PANIMULANG PAGSUSULIT: Ang pagsusulit na ito ay naglalayong tingnan kung hanggang saan ang iyong nalalaman tungkol sa paksang iyong pag-aaralan sa modyul na ito. Mayroon nang malalaking kahariang kinabibilangan ang mga barangay C. Alin sa mga sumusunod ang katangian ng kabuhayan ng mga sinaunang Pilipino? A. Nabubuhay lamang sa pagkakaingin at pangangaso ang mga Pilipino C. Ang buhay-pulitika ay nagsimula noong panahon ng A. pulseras _____13. Paano nagiging pinuno o datu ang isang tao noong sinaunang panahon? A. lumang bato B. Ang paggawa ng paso ay nagsimula pa noong panahon ng: A. metal D. pag-usbong ng mga lungsod _____14. bagong bato C. metal D. Pagwawagi sa karera ng mga bangka B.11 D. lumang bato B. metal D. Pangangaso ang ikinabubuhay ng mga tao noong panahon ng A.pag-usbong ng mga lungsod _____15. Paggawa ng mahuhusay na sasakyang dagat C. Mauunlad at nakapagsasarili ang mga bawat barangay B. Kung siya ang inihalal ng mga kasapi ng barangay 4. Kung siya ay nanalo sa digmaan o kung siya ay anak ng dating datu B. Madalas nakikidigma sa kapwa barangay 3. Naipamalas ng mga sinaunang Pilipino ang kahusayan sa paglalakbay sa pamamagitan ng: A. Kung siya ang pinakamayaman sa barangay C. bagong bato C. Paninirahan sa tabing dagat . Handa ka na ba? Unang Bahagi: Piliin ang wastong sagot sa mga tanong at bilugan ang titik nito. bagong bato C. Ano ang katangian ng barangay sa panahon ng sinaunang Pilipino? A. Nakikipagkalakalan na sila sa mga karatig-bansa at maunlad na ang pagsasaka B. Palipat-lipat ng tirahan at di pa sapat ang kanilang kaalaman sa pamumuhay 2. lumang bato B.

Paglalakbay sa Arabya ng mga sinaunang Pilipino C. Sinakop at binili ng mga mangangalakal na Arabe ang mga lupain sa Mindanaw 9. Ang regular na pagdarasal ng limang beses sa loob ng isang araw na bahagi ng limang haligi ng katotohanan ay tinawag na A. Saum 10. Salat o Salah B. Pangangalakal ng mga Arabeng Muslim B. Nakipag taling-puso ng mga misyonerong Muslim sa mga anak ng mga pinunong Pilipino C. Moske 12. Ramadan 11. Kahusayan sa pangingisda B. Nabibilang ang mga unang barangay sa mga kaharian 13. Paano nakarating ang Islam sa Pilipinas? A. Isinasagawa ng mga Muslim ang pag-aayuno sa panahon ng A. Pagkakaroon ng mga awit at tula C. Ipinakilala ang sistemang sultanato sa Pilipinas ni: A. Haj C. Paggamit ng mga Pilipino ng sistema ng pagmimina ng metal C. ang tinuturing na sentro ng panrelihiyon. barangay B. pampulitika at panlipunang gawain ay ang: A. Alin sa mga sumusunod ang nagpapatunay na maunlad na ang kaalaman ng mga sinaunang Pilipino sa teknolohiya? A. May sari-sariling pamahalaan ang bawat barangay noon B. Pananakop ng mga Arabeng Muslim 7. Lahat sila ay napapailalim sa pangulo ng bansa C. Tinakot ang mga katutubong Pilipino B. Hari Raya B. Isang katibayan na mayroon nang mataas na antas ng kultura ang mga Pilipino noon ay ang: A.12 5. Mohammed C. Pagkakaroon ng maunlad na sistema ng pakikipagkalakalan 6. Ang sistemang barangay sa panahon ng mga sinaunang Pilipino ay naiiba sa sistemang barangay sa kasalukuyan sa pamamagitan ng A. Paano lumaganap ang Islam sa Mindanaw? A. Paninirahan nila sa tabing dagat B. Sa panahon ng barangay. Rajah Baguinda . Sahada C. Kahusayan sa pakikidigma 8. Biyernes C.

Hindi mauunlad at hindi nakapagsasarili ang mga barangay C. makaluma at naghihikahos ang pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino B. Kung siya ay nanalo sa digmaan B. ang pamahalaan at relihiyon ay A.13 B. magkasama at pinag-isa. Kung siya ang pinakamayaman sa barangay 4. Kung siya ay anak ng dating datu C. Alin sa mga sumusunod ang nagpapatunay na maunlad na ang kaalaman ng mga . 15. Alin sa mga sumusunod ang tamang paglalarawan sa kabuhayan ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila? A. Malaya at nagsasarili ang bawat barangay 2. edukasyon C. Ang Madrasah ay isang sistema ng A. Paninirahan sa tabing dagat 6. hindi dapat magkasama. Pagwawagi sa karera ng mga bangka C. Sa sistemang sultanato. Paggawa ng mahuhusay na sasakyang dagat B. Sharif Abu Bakr 14. sistema ng panulat na tinatawag na alibata B. Ang lahat ng barangay ay nasa ilalim ng pamumuno ng isang sultan o datu lamang B. Piliin ang wastong sagot sa mga tanong. 1. B. Bilugan lamang ang titik. Naipamalas ng mga sinaunang Pilipino ang kahusayan sa paglalakbay sa pamamagitan ng: A. pagkakaroon ng mga awit at tula 5. panulat B. Kailan nagiging pinuno o datu ang isang tao sa panahon ng mga sinaunang Pilipino? A. paninirahan nila sa tabing dagat C. hindi pinahahalagahan. may agrikultura at maunlad na kalakalan na ang mga sinaunang Pilipino 3. palipat-lipat ng tirahan at di pa sapat ang kanilang kaalaman sa pamumuhay C. Ang isang katibayan na mayroon nang mataas na antas ng kultura ang mga Pilipino noon ay ang: A. Alin sa mga sumusunod ang katangian ng barangay sa panahon ng mga sinaunang Pilipino: A. pamamahala PANGWAKAS NA PAGSUSULIT: A. C.

hindi pinahahalagahan 14. Pangangalakal ng mga Arabeng Muslim B. Paggamit ng mga Pilipino ng sistemang decimal C. Biyernes Santo C. panrelihiyong gawain B. Ang sama-samang pagsamba ang nagpalakas sa pagkakaisa ng mga Muslim B. pakikipagtaling-puso ng mga misyonerong Muslim sa mga anak ng mga pinunong Pilipino C. Ang sistema ng edukasyon na ipinakilala ng mga Muslim ay ang A.14 sinaunang Pilipino sa agham at matematika? A. ang pamahalaan at relihiyon ay: A. Sampung Utos ng Diyos 10. Ramadan 11. madrasah C. Sa panahon ng barangay ang moske ay tinuturing na sentro ng: A. Paglalakbay sa Arabia ng mga sinaunang Pilipino C. Walong Daan sa Kaliwanagan C. kahusayan sa pakikidigma sa karatig-Barangay 7. pampulitika at panlipunang gawain 12. Limang Haligi ng Katotohanan B. magkasama at pinag-isa C. pampulitika at panlipunang gawain C. Pananakop ng mga Arabeng Muslim 8. pananakot at pananakop ng mga Arabeng Muslim 9. Ang mabilis na pananakop ng mga Arabeng Muslim ng iba pang pamayanan C. hindi dapat magkasama B. Paano nakarating ang Islam sa Pilipinas? A. Ang takot na sila ay magapi ng mga Kristiyano 13. wala pa kasing relihiyon ang mga katutubong Pilipino B. Sa sistemang sultanato. Hari Raya B. Ang pag-aayuno ay isinasagawa ng mga Muslim sa panahon ng A. Ang regular na pagdarasal ng limang beses sa loob ng isang araw ay bahagi ng pangunahing aral ng Islam na tinaguriang: A. panrelihiyon. Bakit madaling napalaganap ang Islam sa katimugan ng Mindanao? A. Ramadan . alibata B. Sa paanong paraan napapatatag ng relihiyong Islam ang pagkakaisa ng pamayanan? A. Kahusayan sa pangingisda B.

. C. B. May sari sariling pamahalaan ang bawat barangay noon. Ang sistemang barangay sa panahon ng mga sinaunang Pilipino ay naiiba sa sistemang barangay sa kasalukuyan sa pamamagitan ng: A. Lahat sila ay napapailalim sa pangulo ng bansa.15 15. Nabibilang ang mga unang barangay sa mga kaharian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful