P. 1
PANIMULANG PAGSUSULIT

PANIMULANG PAGSUSULIT

|Views: 3,309|Likes:
Published by Ohmar Quitan Culang

More info:

Published by: Ohmar Quitan Culang on Nov 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2015

pdf

text

original

1 PANIMULANG PAGSUSULIT: I. Panuto: Suriin at unawaing mabuti ang bawat tanong o pangungusap.

Isulat sa sagutang papel ang titik ng tamang sagot. 1. Ang kasaysayan ay hango sa salitang Griyego na HISTORIA. Ito ay nangangahulugan ng: A. Paglalarawan sa katangiang pisikal ng isang lugar ayon sa anyong lupa at tubig B. Pagsisikap ng tao na matugunan ang pangangailangan batay sa sapat na mapagkukunan C. Pagtalakay sa pulitika na bahagi ng pagtatatag sa sariling pamahalaan D. Pananaliksik sa mga di nakasulat at nakasulat na tumutukoy sa mahahalagang pangyayari 2. Ano ang katangian ng Soberanya bilang isa sa mga elemento ng Estado? A. Paraan ng estado upang matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan B. Tirahan at nasasakupan ng isang estado kung saan kinukuha ang mga likas na kayamanan C. Tumutukoy sa pangkahalatang bilang ng mga tao na naninirahan sa isang lugar D. Pagkakaroon ng kapangyarihan na mapasunod ang mga tao sa pamamagitan ng batas at patakaran 3. Alin sa mga sumusunod ang pinakamainam na Batayang Primarya bilang matibay na ebidensya sa pagsulat ng kasaysayan? A. Batayang aklat sa pag-aaral B. Buto ng sinaunang tao at mga “artifacts” C. Opinyon at kuru-kuro sa radyo at telebisyon D. Paskil sa paaralan tulad ng sa bulletin board 4. Ang “Oral Tradition” ay isa sa mga batayan sa pagsulat ng kasaysayan, ito ay tumutukoy sa: A. Paggaya ng mga kagamitan mula sa original na ebidensya B. Pagkukwento ng mga alamat, epiko, kwentong bayan, mitolohiya at awit C. Pagpapamana ng mga kagamitan at ari-arian D. Pagsusuot ng mga katutubong kasuotan sa isang pook at okasyon 5. Paano mo maipakikita ang kahalagahan ng kasaysayan sa lipunang iyong kinabibilangan sa kasalukuyan? A. Pagbuo ng samahan na aalam sa ating nakaraan upang lalong mapabuti ang ating kinabukasan B. Pagkalap ng impormasyon mula sa telebisyon, radyo at mga pahayagan C. Pagpaplano para sa maayos na kapaligiran at malusog na lipunan para sa lahat

Antropolohiya. ano ang pinakamainam mong gawin? A. Ang Kasaysayan ay naglalarawan ng mga adhikain.2 D. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang pinakamahalagang bunga ng pag aaral ng kasaysayan? A. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang HINDI nagpapamalas ng relasyon ng Kasaysayan sa iba pang disiplina ng Agham Panlipunan? A. . D. at paggawa at pagpapatupad ng batas. Sa Kasaysayan ay naiuugnay ang Sosyolohiya tungkol sa pag-aaral ng kasalukuyang lipunan. Sa Kasaysayan ay natatalakay ang pag-unlad ng Siyensya upang makatulong sa mga may sakit. Sikolohiya at Sosyolohiya B. 8. Nakikilala ang mga pinuno at ang kanilang mahalagang naiambag para sa bayan B. Sa Kasaysayan ay naiuugnay ang Sikolohiya na tumutukoy sa katangian ng indibidwal at sa uri ng kabihasnang kinabibilangan ng tao. Pag-alam sa programa ng pamahalaan na nakatutulong sa pag-unlad ng kabuhayan lalo na ng mahihirap 7. Heograpiya. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang tumutukoy sa relasyon ng Kasaysayan sa iba pang displinang panlipunan? A. Nahuhubog ang pagmamahal sa bayan tungo sa pagkakaisa at pagunlad ng bayan C. Ekonomiks. Ang Kasaysayan ay bahagi ng dugtong-dugtong na kaalaman sa pagaaral ng Agham Pampulitka. C. simulain at rebolusyon ng mga lider sa iba’t ibang panahon C. mga suliranin at pagbabago dito. Pagbabasa ng pahayagan ukol sa mga proyekto ng iyong simbahan na maaari mong salihan B. Ang kasaysayan ay nakakatulong sa kabuhayan sa pamamagitan ng turismo na nagpapatanyag sa ating bansa D. Kung nais mong malaman ang relasyon ng kasaysayan at iba pang mga disiplina ng Agham Panlipunan. Pag-aaral sa pinagmulan at pag-unlad ng tao na nakaimpluwensya sa kanyang pagkilos tulad ng kultura D. B. Ang kasaysayan ay nagpapayaman at nakakatulong sa pagsulong ng kultura tulad ng mga tradisyon at kaugalian sa isang lugar 9. lugar at pangyayari sa ating bansa. Napapalawak ang ating kaalaman tungkol sa mga tao. Pagkuha ng mga opinyon mula sa iba’t ibang ahensya ng pamahalaan C. Nalilinang ang ating kasanayan sa pagbibigay ng mga pahayag ukol sa isang pangyayari D. Sa Kasaysayan ay natatalakay ang Agham Pampulitika ukol sa mga uri at proseso ng pamahalaan. Pagsangguni sa pamahalaan ng mga serbisyong kailangan sa inyong lugar 6.

Maipakita ang pagmamahal sa bayan at pagkilala sa mga dakilang tao sa ating kasaysayan C. Paggagaya ng mga kagamitan mula sa original na ebidensya . Pakikipag-ugnayan ng tao sa mga pangkat. Buto o labi‘ ng tao B. Kabuuang bilang ng populasyon sa isang bansa o lugar B. Kapangyarihan na magpatupad ng batas. ano ang Soberanya? A. Saklaw na kalupaan at katubigang itinakda ng batas D. Alin sa mga sumusunod na pagpapahalaga ang pinakaangkop sa pag-aaral ng Kasaysayan? A. Alin sa mga sumusunod ang pinakamainam na batayang primarya bilang original na batayan sa pagsulat ng kasaysayan? A. Sa pagsulat ng kasaysayan ay nangangailangan ng mga batayan at ebidensya tulad ng "oral tradition" na tumutukoy sa: A. Pagkatapos ay bilugan ang titik ng tamang sagot. Nakaraan upang maunawaan ang kasalukuyan at mapaghandaan ang kinabukasan D. Bilang isa sa mga elemento ng Estado. Sangay na naglilingkod at nagbibigay serbisyo sa kagustuhan ng mga tao 3.3 10. institusyon o samahan sa kanyang paligid 2. Ang Kasaysayan ay isang sistematikong pag-aaral ng: A. Maipamalas ang pagtataguyod at pagbili sa mga produktong gawang Pilipino D. Gawain ng tao at ng kanilang materyal na pangangailangan sa araw-araw B. Kwentong nagpasalin-salin D. Maipagmalaki ang lahing Pilipino sa mga banyagang nagtutungo sa ating bayan B. Interpretasyon C. Katangiang pisikal ng isang lugar at ang mga pagbabagong nagaganap dito C. Maitanghal ang iba’t ibang likhang-sining tulad ng sayaw at musika mula sa ibang bansa PANGWAKAS NA PAGSUSULIT: Panuto: Suriin at unawaing mabuti ang bawat katanungan at pangungusap. Sangguniang aklat sa paaralan 4. patakaran at alituntunin sa bansa C. 1.

B. Bilang mag-aaral ay nais mong malaman ang kaugnayan ng Kasaysayan at iba pang disiplina ng Agham Panlipunan. Humingi ng mga pangunahing serbisyo sa pamahalaan upang maipatupad ang lahat ng pangako sa mamamayan C.4 B. Pagpapakita ng mga katutubong damit ng mga sinaunang tao sa isang lugar C. Bumuo ng samahang hihingi ng mga pagbabago sa pamahalaan upang maiwasan ang kaguluhan sa kapaligiran B. Pagsasalin sa mga bibig ng tao tulad ng alamat. Pagpapasa-pasa ng mga gamit tulad ng kasangkapan. paano mo maiuugnay ang kahalagahan ng Kasaysayan sa lipunang iyong ginagalawan? A. Sa Kasaysayan ay naiuugnay ang Sikolohiya ukol sa pamumuhay ng mga tao at ang parteng ginagampanan nila sa pagbuo ng ating kasaysayan. Ano ang iyong gagawin upang magkaroon ng malawak na kaalaman ukol dito? A. salapi. Maging aktibo sa mga talakayan at debate ukol sa mga isyung pampulitika sa bansa D. Sikaping maunawaan ang mga pangyayari sa nakaraan upang maunawaan ang kasalukuyan at mapaghandaan ang kinabukasan 6. 7. Sa Kasaysayan ay natutukoy ang mga pag-aaral sa agham at teknolohiya upang mapaunlad ang medisina. awit at pabula 5. Bilang mag-aaral ng kasaysayan. pag-unlad at katangian ng tao C. Pag-aralan ang pinagmulan at pag-unlad ng mga tao at pamahalaan na nakapaghubog sa kultura. Sa Kasaysayan ay napag-aaralan ang Antropolohiya na tumutukoy sa simula. kwentong bayan. Ang Kasaysayan ang nagpapaliwanag sa pag-unlad ng kultura ng isang lugar o bayan B. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang HINDI nagpapakita ng kaugnayan ng Kasaysayan sa iba pang disiplina ng Agham Panlipunan? A. 8. Ang Kasaysayan ang nagtatakda ng mga hakbang sa ikauunlad ng . Suriin ang mga programa ng pamahalaan na nakapagpabago sa kabuhayan C. B. D. aklat at alahas D. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang tumutukoy sa kaugnayan ng Kasaysayan sa iba pang disiplinang panlipunan? A. Sa Kasaysayan ay natatalakay ang Agham Pampulitika bilang pag-aaral sa simula at pagkakatatag ng isang pamahalaan D. Unawain ang mga kuru-kuro ng mga taong may kasanayan sa Kasaysayan. Magbasa ng mga pahayagan ukol sa kasalukuyang kaganapan sa buong bansa.

A. Ito’y binubuo ng biyaya ng lupa. banayad na nasa itaas ng equator 2. yamang pisikal . karagatan. Makagawa ng mga likhang-sining na tumutukoy sa kahusayan ng lahing Pilipino PANIMULANG PAGSUSULIT: Panuto: Bilugan and titik ng tamang sagot.107 D. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang pinakamahalagang dulot ng pag-aaral ng Kasaysayan? A. pakikipaglaban.701 B. Ekonomiks at Sikolohiya. Nadaragdagan ang ating kaalaman sa ating pag-aaral ng kasaysayan B. 7. Ang kasaysayan ay naglalarawan sa mga sakripisyo. Maisabuhay ang damdaming makabayan at pagpapahalaga sa mga nagawa ng mga dakilang tao sa kasaysayan D.109 3.707 C. 9. Nalalaman natin ang talambuhay ng mga pinuno at ang kanilang mahahalagang nagawa para sa bayan D. Antropolohiya. D. Sosyolohiya. 7. Nahuhubog ang kasanayan nating magsuri ng mga kaganapan sa ating bansa C. Ang klimang tropikal ng Pilipinas ay batay sa kanyang lokasyon na: A. Maipagmalaki ang lahing Pilipino sa ibang bansa at sa mga dayuhang mamamayan B. at maging mga likhang-sining ng mga tanging Pilipino sa ating kasaysayan. malayong nasa itaas ng equator B. Ang kasaysayan ay bahagi ng isang kadena ng kaalamang nag-uugnay sa pag-aaral ng Agham Pampulitika. Maipakita ang pagtangkilik sa mga produkto at serbisyong Pilipino kaysa sa mga dayuhan C. ilog. A. 7. Nalilinang ang ating damdaming makabayan at natatamo ang pagkakaisa tungo sa kapayapaan at pag-unlad 10. 1. Ang Pilipinas ay binubuo ng _____________ pulo. Alin sa mga sumusunod na pagpapahalaga ang pinaka-angkop sa pag-aaral ng Kasaysayan? A. 7.5 kabuhayan na ayon sa pangangailangan ng mga tao C. mismong nasa equator C. likas na yaman C. kagubatan. banayad na nasa ibaba ng equator D. Heograpiya. at kapaligirang pangkalikasan.

Bicol Region 9. A. pagmimina C. pangingisda 8. Timog Dagat Tsina D. Ang Bikol o Ikalimang Rehiyon ay kilala sa buko. CARAGA D. Apatnapu’t limang bahagdan ng kalupaan ng Pilipinas ay nagagamit sa: A. Kasama ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang arkipelago dahil: A. Cordillera Autonomous Region C. Autonomous Region of Muslim Mindanao B. pili at abaka. Brunei B. Kabundukan ng Zambales B. Ang mga probinsiyang katulad ng Albay at Sorsogon naman ay mahalagang pinanggagalingan ng _________ A.6 B. enerhiyang solar C. Karagatang Pasipiko 11. Ang pinakamahabang kabundukan sa Pilipinas ay ang: A. Kabundukan ng Sierra Madre D. ito’y napapaligiran ng dagat sa hilaga at timog. ito’y isang makipot na lupain na kakikitaan ng mga bundok at tubig. enerhiyang hydro-electric D. enerhiyang geothermal B. 7. Ito ang sentro ng kulturang Ifugao: A. Thailand 5. Indonesia C. Kanal ng Bashi B. Malaysia D. Ang anyong tubig sa silangang bahagi ng bansa ay ang: A. lakas paggawa 4. ang bansang ____________ at iba pang mga estadong arkipelago ay namuno sa pagpapanukala at pagsasakatuparan ng pandaigdigang kumperensiya sa Batas sa Karagatan. Konstitusyon ng 1973 B. Konstitusyon ng 1987 D. C. enerhiyang bio-gas . Kabundukan ng Ifugao 10. D. B. Konstitusyon ng 1935 6. ito’y binubuo ng mga isla na napapaligiran ng dagat sa lahat ng direksyon. agrikultura B. Konstitusyon ng 1972 C. ito’y isang pulo na napapaligiran ng tubig. Ang Saligang-Batas na nagtatadhana ng lawak na nasasakop ng Pilipinas ay ang: A. Dagat Celebes C. yamang pantao D. komersyo at kalakal D. Kabundukan ng Caraballo C.

Ang matabang lupa mula sa bulkan sa lalawigan ng Davao ay lumilikha ng mga produktong pang-agrikultural. Ang tropikal na klima ng Pilipinas ay may katangiang: A.Kanlurang Mindanao 19. bigas D. Indonesia C. ang Pilipinas ay umaangkin sa _______________ bilang bahagi ng pambansang teritoryo na nasasalig sa kasaysayan at titulong legal: A. Cordillera Administrative Region D. Malaysia B. China D. Sabah D. Ang pangingisda at pagsisid sa mga perlas ang mga pangunahing ikinabubuhay sa rehiyong ito. Rehiyon XIII – C. Turtle Island B. Ang lalawigan ng rehiyong ito ay kadalasang daanan ng mga ulan at bagyo.kilala ang rehiyon sa pagiging mahirap at sa mababang produksyon. Mga Isla sa Kalayaan 13. anong bansa ang kalapit ng Pilipinas? A. mainit at maulan . Batay sa P. Scarborough Shoal C. mabagal na sistema ng transportasyon B. Alin sa listahan ang bansa na hindi umaangkin sa mga Isla ng Spratlys? A. Dahil dito. 1978. Taiwan C. maalinsangan at maulan B. kahirapan sa pangangasiwa at pamamahala sa kapuluan C. Thailand 18. Malaysia 14. kawalan ng pagkakaunawaan ng mga Pilipino dulot ng maraming wika D. Nangunguna sa buong Mindanao ang Davao sa produksyon ng: A. A. Sa Kanluran. orkidyas C.A.D. Vietnam D. Taiwan B. Rehiyon VII – Gitnang Bisaya B. ARMM C. saging 17.7 12. Rehiyon VIII – Silangang Bisaya C. Rehiyon VI – Kanlurang Bisaya D. Tanyag din ang rehiyong ito sa makukulay na moske at vinta at mga bahay sa baybaying dagat: A. Ang mga sumusunod ay suliraning naidulot ng pagkakahiwa-hiwalay ng mga pulo ng Pilipinas maliban sa: A. Rehiyon IX . abaka B. 1596 na nilagdaan noong ika-11 ng Hunyo.R B. Rehiyon I – Ilocos 15. pagpili ng mga pinuno sa bansa 16.

Pinasimulan niya ang rehiyonalisasyon o pagtatatag ng mga rehiyon sa Pilipinas. Mindanao B. Lungsod Quezon ____2. Cagayan ____6. Tropikal ____3. Kahirapan sa pangangasiwa ng kapuluan ____18. Likas na yaman ____7. Palawan D. mainit at mahalumigmig D.107 ____17. Ang mga Isla sa Kalayaan (Spratlys) ay bahagi ng ______________ A. Klima ng Pilipinas E. Pangunahin at pinakamalaking . Enero ____5. Pinakamalamig na buwan/panahon B. Doktrinang Pangkapuluan ____4. Pandaigdigang komperensya sa batas ng karagatan ____13. Pangulong Marcos ____8. C. Mayo ____16. Bundok Apo ____12.8 C. “Pacific Ring of Fire” A. Arkipelago ____10. Bilang ng mga pulo sa Pilipinas G. Exclusive Economic Zone ____14. maulan at mainit 20. Autonomous Region of Muslim Mindanao o ARMM ____19. Luzon ____9. Sulu C. Kalayaan / Sabah ____11. Batas sa Karagatan F. Batangas ____1. Saligang-Batas ng 1987 ____15. 7. Agrikultural ____20. Pinakamataas na bundok D.

Austronesyano D. ang Pilipinas ay maraming produktong ____. J. Sentro ng Kulturang Muslim R. N. karagatan. PANIMULANG PAGSUSULIT: Panuto: Piliin ang tamang sagot. tatlo lamang D. Ang kauna-unahang tao na nakarating sa Pilipinas ay ang mga: A. T. Ang pinagmulan ng lahing Pilipino ay A. Ita _____2. kagubatan. M. Bahagi nito ang Pilipinas kayat maraming bulkan sa bansa. Indones B. ilog. Dito isinulong ng Pilipinas at karatigbansa ang pagtitiyak ng hurisdiksyon sa teritoryong pangkaragatan. Malay C. marami _____3. dalawa lamang C. Basehan ng Pambansang Teritoryo L. Isulat sa patlang ang titik lamang. paghahabi C. O. _____1. iisa lamang B. P. Dahilan sa sagana sa mga bukirin at matabang lupa. bagong bato D. paso B. Mga isla na pinag-aawayan ng mga bansa. Binubuo ng biyaya ng lupa. Ang pinakamainit na buwan K.9 isla sa Pilipinas H. Ang paggawa ng kagamitang metal ay laganap noong panahon ng A. Naging kabisera ng Pilipinas sa loob ng 28 taon I. Pinakamahabang ilog sa Pilipinas Q. at kapaligiran. lumang bato . 200 milya notikal S. Isa itong suliranin sa Pilipinas dulot ng pagkakahiwalay ng mga pulo. Binubuo ng maraming pulo kaya’t ang Pilipinas kaya’t ito ay isang____.

maliban sa: A. isla C.10 _____4. hikaw . may payak na kultura C. karagatan _____10. Malay D. paghahabi E. nagtatanim na B. kapatagan B. Ang paglaganap ng tao sa Pilipinas ay A. Ang ebidensya ng pagkakaroon ng lider ay ang A. ginto _____11. Ang mga Pilipino sa panahon ng metal ay A. nangangaso D. nagpasimula ng paghahabi ng mga damit n gating mga ninuno _____6. paggawa ng paso 3 _____8. Alin ang hindi kasama sa grupo? A. Ang mga bato ay mahalaga sa panahon ng A. kwintas B. relo C. Indones C. di pagkakapantay-pantay ng mga dekorasyon sa libingan C. Ang sentro ng kalakalan ng sinaunang lahi ay karaniwang sa A. kabundukan D. nagpalaganap ng paggamit ng metal D. may simpleng kultura D. pumipitas ng prutas at gulay _____5. pangangaso C. bronse D. may mayabong na kultura _____12. pagkakaroon ng buhay-pulitika B. pagtatanim B. salat sa kultura B. di pagkakapantay-pantay ng mga alahas D. di pagkakapantay-pantay ng mga libingang banga _____7. naghahabi na C. Malayo-Polynesia _____9. Ang mga sinaunang Pilipino ay A. bato B. nag-udyok sa permanenteng paninirahan C. Ang ugat ng ating wika ay A. Ang panahon ng metal ay panahon din ng mga sumusunod. nagpayabong ng kulturang Pilipino B. tanso C. Austronesia B.

Mauunlad at nakapagsasarili ang mga bawat barangay B. bagong bato C. metal D. lumang bato B. Kung siya ay nanalo sa digmaan o kung siya ay anak ng dating datu B. Paninirahan sa tabing dagat . Palipat-lipat ng tirahan at di pa sapat ang kanilang kaalaman sa pamumuhay 2. bagong bato C. Nabubuhay lamang sa pagkakaingin at pangangaso ang mga Pilipino C. Pangangaso ang ikinabubuhay ng mga tao noong panahon ng A.11 D. Pagwawagi sa karera ng mga bangka B. lumang bato B. Kung siya ang inihalal ng mga kasapi ng barangay 4. pag-usbong ng mga lungsod PANIMULANG PAGSUSULIT: Ang pagsusulit na ito ay naglalayong tingnan kung hanggang saan ang iyong nalalaman tungkol sa paksang iyong pag-aaralan sa modyul na ito. 1. Paano nagiging pinuno o datu ang isang tao noong sinaunang panahon? A. pag-usbong ng mga lungsod _____14. Nakikipagkalakalan na sila sa mga karatig-bansa at maunlad na ang pagsasaka B. Ano ang katangian ng barangay sa panahon ng sinaunang Pilipino? A. metal D.pag-usbong ng mga lungsod _____15. Kung siya ang pinakamayaman sa barangay C. Ang paggawa ng paso ay nagsimula pa noong panahon ng: A. bagong bato C. pulseras _____13. Handa ka na ba? Unang Bahagi: Piliin ang wastong sagot sa mga tanong at bilugan ang titik nito. metal D. lumang bato B. Madalas nakikidigma sa kapwa barangay 3. Paggawa ng mahuhusay na sasakyang dagat C. Alin sa mga sumusunod ang katangian ng kabuhayan ng mga sinaunang Pilipino? A. Ang buhay-pulitika ay nagsimula noong panahon ng A. Naipamalas ng mga sinaunang Pilipino ang kahusayan sa paglalakbay sa pamamagitan ng: A. Mayroon nang malalaking kahariang kinabibilangan ang mga barangay C.

Salat o Salah B. Nakipag taling-puso ng mga misyonerong Muslim sa mga anak ng mga pinunong Pilipino C. Nabibilang ang mga unang barangay sa mga kaharian 13. Tinakot ang mga katutubong Pilipino B. Haj C. Mohammed C. Paglalakbay sa Arabya ng mga sinaunang Pilipino C. Pangangalakal ng mga Arabeng Muslim B. Rajah Baguinda . Sa panahon ng barangay. barangay B. pampulitika at panlipunang gawain ay ang: A. Biyernes C. Pananakop ng mga Arabeng Muslim 7. Kahusayan sa pakikidigma 8. Ang sistemang barangay sa panahon ng mga sinaunang Pilipino ay naiiba sa sistemang barangay sa kasalukuyan sa pamamagitan ng A. Paggamit ng mga Pilipino ng sistema ng pagmimina ng metal C. Ang regular na pagdarasal ng limang beses sa loob ng isang araw na bahagi ng limang haligi ng katotohanan ay tinawag na A. Alin sa mga sumusunod ang nagpapatunay na maunlad na ang kaalaman ng mga sinaunang Pilipino sa teknolohiya? A. ang tinuturing na sentro ng panrelihiyon. Paano nakarating ang Islam sa Pilipinas? A.12 5. Kahusayan sa pangingisda B. Isinasagawa ng mga Muslim ang pag-aayuno sa panahon ng A. Pagkakaroon ng mga awit at tula C. Ramadan 11. Paninirahan nila sa tabing dagat B. Isang katibayan na mayroon nang mataas na antas ng kultura ang mga Pilipino noon ay ang: A. Lahat sila ay napapailalim sa pangulo ng bansa C. Hari Raya B. Pagkakaroon ng maunlad na sistema ng pakikipagkalakalan 6. Paano lumaganap ang Islam sa Mindanaw? A. Ipinakilala ang sistemang sultanato sa Pilipinas ni: A. Moske 12. Sinakop at binili ng mga mangangalakal na Arabe ang mga lupain sa Mindanaw 9. Sahada C. May sari-sariling pamahalaan ang bawat barangay noon B. Saum 10.

panulat B. pamamahala PANGWAKAS NA PAGSUSULIT: A. Kung siya ay nanalo sa digmaan B. Kung siya ay anak ng dating datu C. sistema ng panulat na tinatawag na alibata B. Paggawa ng mahuhusay na sasakyang dagat B. Ang lahat ng barangay ay nasa ilalim ng pamumuno ng isang sultan o datu lamang B. B. edukasyon C. Ang isang katibayan na mayroon nang mataas na antas ng kultura ang mga Pilipino noon ay ang: A. Alin sa mga sumusunod ang nagpapatunay na maunlad na ang kaalaman ng mga . Pagwawagi sa karera ng mga bangka C. Alin sa mga sumusunod ang tamang paglalarawan sa kabuhayan ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila? A. Ang Madrasah ay isang sistema ng A. Alin sa mga sumusunod ang katangian ng barangay sa panahon ng mga sinaunang Pilipino: A. makaluma at naghihikahos ang pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino B. 1. Kung siya ang pinakamayaman sa barangay 4. magkasama at pinag-isa. Sharif Abu Bakr 14.13 B. paninirahan nila sa tabing dagat C. Paninirahan sa tabing dagat 6. pagkakaroon ng mga awit at tula 5. Malaya at nagsasarili ang bawat barangay 2. Sa sistemang sultanato. may agrikultura at maunlad na kalakalan na ang mga sinaunang Pilipino 3. Hindi mauunlad at hindi nakapagsasarili ang mga barangay C. Kailan nagiging pinuno o datu ang isang tao sa panahon ng mga sinaunang Pilipino? A. Bilugan lamang ang titik. C. hindi pinahahalagahan. hindi dapat magkasama. 15. palipat-lipat ng tirahan at di pa sapat ang kanilang kaalaman sa pamumuhay C. Naipamalas ng mga sinaunang Pilipino ang kahusayan sa paglalakbay sa pamamagitan ng: A. ang pamahalaan at relihiyon ay A. Piliin ang wastong sagot sa mga tanong.

Ang sama-samang pagsamba ang nagpalakas sa pagkakaisa ng mga Muslim B. Sa sistemang sultanato. Ramadan 11. pananakot at pananakop ng mga Arabeng Muslim 9. panrelihiyon. Ang regular na pagdarasal ng limang beses sa loob ng isang araw ay bahagi ng pangunahing aral ng Islam na tinaguriang: A.14 sinaunang Pilipino sa agham at matematika? A. Ang pag-aayuno ay isinasagawa ng mga Muslim sa panahon ng A. Kahusayan sa pangingisda B. Walong Daan sa Kaliwanagan C. Ramadan . pampulitika at panlipunang gawain C. Ang takot na sila ay magapi ng mga Kristiyano 13. pampulitika at panlipunang gawain 12. Sa panahon ng barangay ang moske ay tinuturing na sentro ng: A. kahusayan sa pakikidigma sa karatig-Barangay 7. Bakit madaling napalaganap ang Islam sa katimugan ng Mindanao? A. wala pa kasing relihiyon ang mga katutubong Pilipino B. pakikipagtaling-puso ng mga misyonerong Muslim sa mga anak ng mga pinunong Pilipino C. Pananakop ng mga Arabeng Muslim 8. Biyernes Santo C. hindi pinahahalagahan 14. Hari Raya B. Limang Haligi ng Katotohanan B. Paggamit ng mga Pilipino ng sistemang decimal C. magkasama at pinag-isa C. Ang sistema ng edukasyon na ipinakilala ng mga Muslim ay ang A. Paglalakbay sa Arabia ng mga sinaunang Pilipino C. madrasah C. ang pamahalaan at relihiyon ay: A. Pangangalakal ng mga Arabeng Muslim B. Paano nakarating ang Islam sa Pilipinas? A. Sampung Utos ng Diyos 10. alibata B. Sa paanong paraan napapatatag ng relihiyong Islam ang pagkakaisa ng pamayanan? A. panrelihiyong gawain B. hindi dapat magkasama B. Ang mabilis na pananakop ng mga Arabeng Muslim ng iba pang pamayanan C.

May sari sariling pamahalaan ang bawat barangay noon. Ang sistemang barangay sa panahon ng mga sinaunang Pilipino ay naiiba sa sistemang barangay sa kasalukuyan sa pamamagitan ng: A.15 15. B. C. . Nabibilang ang mga unang barangay sa mga kaharian. Lahat sila ay napapailalim sa pangulo ng bansa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->