1 PANIMULANG PAGSUSULIT: I. Panuto: Suriin at unawaing mabuti ang bawat tanong o pangungusap.

Isulat sa sagutang papel ang titik ng tamang sagot. 1. Ang kasaysayan ay hango sa salitang Griyego na HISTORIA. Ito ay nangangahulugan ng: A. Paglalarawan sa katangiang pisikal ng isang lugar ayon sa anyong lupa at tubig B. Pagsisikap ng tao na matugunan ang pangangailangan batay sa sapat na mapagkukunan C. Pagtalakay sa pulitika na bahagi ng pagtatatag sa sariling pamahalaan D. Pananaliksik sa mga di nakasulat at nakasulat na tumutukoy sa mahahalagang pangyayari 2. Ano ang katangian ng Soberanya bilang isa sa mga elemento ng Estado? A. Paraan ng estado upang matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan B. Tirahan at nasasakupan ng isang estado kung saan kinukuha ang mga likas na kayamanan C. Tumutukoy sa pangkahalatang bilang ng mga tao na naninirahan sa isang lugar D. Pagkakaroon ng kapangyarihan na mapasunod ang mga tao sa pamamagitan ng batas at patakaran 3. Alin sa mga sumusunod ang pinakamainam na Batayang Primarya bilang matibay na ebidensya sa pagsulat ng kasaysayan? A. Batayang aklat sa pag-aaral B. Buto ng sinaunang tao at mga “artifacts” C. Opinyon at kuru-kuro sa radyo at telebisyon D. Paskil sa paaralan tulad ng sa bulletin board 4. Ang “Oral Tradition” ay isa sa mga batayan sa pagsulat ng kasaysayan, ito ay tumutukoy sa: A. Paggaya ng mga kagamitan mula sa original na ebidensya B. Pagkukwento ng mga alamat, epiko, kwentong bayan, mitolohiya at awit C. Pagpapamana ng mga kagamitan at ari-arian D. Pagsusuot ng mga katutubong kasuotan sa isang pook at okasyon 5. Paano mo maipakikita ang kahalagahan ng kasaysayan sa lipunang iyong kinabibilangan sa kasalukuyan? A. Pagbuo ng samahan na aalam sa ating nakaraan upang lalong mapabuti ang ating kinabukasan B. Pagkalap ng impormasyon mula sa telebisyon, radyo at mga pahayagan C. Pagpaplano para sa maayos na kapaligiran at malusog na lipunan para sa lahat

Nahuhubog ang pagmamahal sa bayan tungo sa pagkakaisa at pagunlad ng bayan C. D. Napapalawak ang ating kaalaman tungkol sa mga tao. Sa Kasaysayan ay natatalakay ang pag-unlad ng Siyensya upang makatulong sa mga may sakit. Ang Kasaysayan ay bahagi ng dugtong-dugtong na kaalaman sa pagaaral ng Agham Pampulitka. Pagsangguni sa pamahalaan ng mga serbisyong kailangan sa inyong lugar 6. ano ang pinakamainam mong gawin? A. Pagkuha ng mga opinyon mula sa iba’t ibang ahensya ng pamahalaan C. Nalilinang ang ating kasanayan sa pagbibigay ng mga pahayag ukol sa isang pangyayari D. Heograpiya. Ekonomiks. simulain at rebolusyon ng mga lider sa iba’t ibang panahon C. Sa Kasaysayan ay naiuugnay ang Sosyolohiya tungkol sa pag-aaral ng kasalukuyang lipunan. Kung nais mong malaman ang relasyon ng kasaysayan at iba pang mga disiplina ng Agham Panlipunan. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang tumutukoy sa relasyon ng Kasaysayan sa iba pang displinang panlipunan? A. Nakikilala ang mga pinuno at ang kanilang mahalagang naiambag para sa bayan B. at paggawa at pagpapatupad ng batas. Sa Kasaysayan ay natatalakay ang Agham Pampulitika ukol sa mga uri at proseso ng pamahalaan. 8. Ang kasaysayan ay nakakatulong sa kabuhayan sa pamamagitan ng turismo na nagpapatanyag sa ating bansa D. Sikolohiya at Sosyolohiya B. . lugar at pangyayari sa ating bansa. C. Antropolohiya. mga suliranin at pagbabago dito. Pag-aaral sa pinagmulan at pag-unlad ng tao na nakaimpluwensya sa kanyang pagkilos tulad ng kultura D. Ang kasaysayan ay nagpapayaman at nakakatulong sa pagsulong ng kultura tulad ng mga tradisyon at kaugalian sa isang lugar 9. B.2 D. Pagbabasa ng pahayagan ukol sa mga proyekto ng iyong simbahan na maaari mong salihan B. Ang Kasaysayan ay naglalarawan ng mga adhikain. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang pinakamahalagang bunga ng pag aaral ng kasaysayan? A. Pag-alam sa programa ng pamahalaan na nakatutulong sa pag-unlad ng kabuhayan lalo na ng mahihirap 7. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang HINDI nagpapamalas ng relasyon ng Kasaysayan sa iba pang disiplina ng Agham Panlipunan? A. Sa Kasaysayan ay naiuugnay ang Sikolohiya na tumutukoy sa katangian ng indibidwal at sa uri ng kabihasnang kinabibilangan ng tao.

patakaran at alituntunin sa bansa C. Gawain ng tao at ng kanilang materyal na pangangailangan sa araw-araw B. Bilang isa sa mga elemento ng Estado. Sa pagsulat ng kasaysayan ay nangangailangan ng mga batayan at ebidensya tulad ng "oral tradition" na tumutukoy sa: A. Alin sa mga sumusunod ang pinakamainam na batayang primarya bilang original na batayan sa pagsulat ng kasaysayan? A. Alin sa mga sumusunod na pagpapahalaga ang pinakaangkop sa pag-aaral ng Kasaysayan? A. Paggagaya ng mga kagamitan mula sa original na ebidensya . Pagkatapos ay bilugan ang titik ng tamang sagot. Sangay na naglilingkod at nagbibigay serbisyo sa kagustuhan ng mga tao 3. Pakikipag-ugnayan ng tao sa mga pangkat. Buto o labi‘ ng tao B. ano ang Soberanya? A. Maipakita ang pagmamahal sa bayan at pagkilala sa mga dakilang tao sa ating kasaysayan C. Kapangyarihan na magpatupad ng batas. Kabuuang bilang ng populasyon sa isang bansa o lugar B. Maipagmalaki ang lahing Pilipino sa mga banyagang nagtutungo sa ating bayan B. Nakaraan upang maunawaan ang kasalukuyan at mapaghandaan ang kinabukasan D.3 10. Maipamalas ang pagtataguyod at pagbili sa mga produktong gawang Pilipino D. Kwentong nagpasalin-salin D. Katangiang pisikal ng isang lugar at ang mga pagbabagong nagaganap dito C. Ang Kasaysayan ay isang sistematikong pag-aaral ng: A. Sangguniang aklat sa paaralan 4. institusyon o samahan sa kanyang paligid 2. Interpretasyon C. Saklaw na kalupaan at katubigang itinakda ng batas D. 1. Maitanghal ang iba’t ibang likhang-sining tulad ng sayaw at musika mula sa ibang bansa PANGWAKAS NA PAGSUSULIT: Panuto: Suriin at unawaing mabuti ang bawat katanungan at pangungusap.

8. paano mo maiuugnay ang kahalagahan ng Kasaysayan sa lipunang iyong ginagalawan? A. Bilang mag-aaral ng kasaysayan. Unawain ang mga kuru-kuro ng mga taong may kasanayan sa Kasaysayan. Pagsasalin sa mga bibig ng tao tulad ng alamat. salapi. Maging aktibo sa mga talakayan at debate ukol sa mga isyung pampulitika sa bansa D. Ang Kasaysayan ang nagpapaliwanag sa pag-unlad ng kultura ng isang lugar o bayan B. Suriin ang mga programa ng pamahalaan na nakapagpabago sa kabuhayan C. Pagpapakita ng mga katutubong damit ng mga sinaunang tao sa isang lugar C. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang tumutukoy sa kaugnayan ng Kasaysayan sa iba pang disiplinang panlipunan? A. aklat at alahas D. D. Sa Kasaysayan ay natatalakay ang Agham Pampulitika bilang pag-aaral sa simula at pagkakatatag ng isang pamahalaan D. Ang Kasaysayan ang nagtatakda ng mga hakbang sa ikauunlad ng . Bumuo ng samahang hihingi ng mga pagbabago sa pamahalaan upang maiwasan ang kaguluhan sa kapaligiran B. Sikaping maunawaan ang mga pangyayari sa nakaraan upang maunawaan ang kasalukuyan at mapaghandaan ang kinabukasan 6. awit at pabula 5. Pagpapasa-pasa ng mga gamit tulad ng kasangkapan. pag-unlad at katangian ng tao C. Sa Kasaysayan ay naiuugnay ang Sikolohiya ukol sa pamumuhay ng mga tao at ang parteng ginagampanan nila sa pagbuo ng ating kasaysayan. Bilang mag-aaral ay nais mong malaman ang kaugnayan ng Kasaysayan at iba pang disiplina ng Agham Panlipunan. Sa Kasaysayan ay napag-aaralan ang Antropolohiya na tumutukoy sa simula. Pag-aralan ang pinagmulan at pag-unlad ng mga tao at pamahalaan na nakapaghubog sa kultura. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang HINDI nagpapakita ng kaugnayan ng Kasaysayan sa iba pang disiplina ng Agham Panlipunan? A. Ano ang iyong gagawin upang magkaroon ng malawak na kaalaman ukol dito? A. Humingi ng mga pangunahing serbisyo sa pamahalaan upang maipatupad ang lahat ng pangako sa mamamayan C. B. Sa Kasaysayan ay natutukoy ang mga pag-aaral sa agham at teknolohiya upang mapaunlad ang medisina. B.4 B. kwentong bayan. Magbasa ng mga pahayagan ukol sa kasalukuyang kaganapan sa buong bansa. 7.

banayad na nasa ibaba ng equator D.107 D.707 C. karagatan. A. at kapaligirang pangkalikasan. Sosyolohiya. likas na yaman C. Maisabuhay ang damdaming makabayan at pagpapahalaga sa mga nagawa ng mga dakilang tao sa kasaysayan D. Ito’y binubuo ng biyaya ng lupa. 1. Ang klimang tropikal ng Pilipinas ay batay sa kanyang lokasyon na: A. malayong nasa itaas ng equator B. at maging mga likhang-sining ng mga tanging Pilipino sa ating kasaysayan. D.701 B. Antropolohiya. 7. kagubatan.5 kabuhayan na ayon sa pangangailangan ng mga tao C. A. 7. yamang pisikal . mismong nasa equator C. Ekonomiks at Sikolohiya. Maipakita ang pagtangkilik sa mga produkto at serbisyong Pilipino kaysa sa mga dayuhan C. Nahuhubog ang kasanayan nating magsuri ng mga kaganapan sa ating bansa C. Maipagmalaki ang lahing Pilipino sa ibang bansa at sa mga dayuhang mamamayan B. Makagawa ng mga likhang-sining na tumutukoy sa kahusayan ng lahing Pilipino PANIMULANG PAGSUSULIT: Panuto: Bilugan and titik ng tamang sagot. Nalilinang ang ating damdaming makabayan at natatamo ang pagkakaisa tungo sa kapayapaan at pag-unlad 10. pakikipaglaban. Nadaragdagan ang ating kaalaman sa ating pag-aaral ng kasaysayan B. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang pinakamahalagang dulot ng pag-aaral ng Kasaysayan? A. Ang kasaysayan ay bahagi ng isang kadena ng kaalamang nag-uugnay sa pag-aaral ng Agham Pampulitika. 7. Alin sa mga sumusunod na pagpapahalaga ang pinaka-angkop sa pag-aaral ng Kasaysayan? A. ilog. 7. Heograpiya. 9.109 3. Nalalaman natin ang talambuhay ng mga pinuno at ang kanilang mahahalagang nagawa para sa bayan D. Ang Pilipinas ay binubuo ng _____________ pulo. Ang kasaysayan ay naglalarawan sa mga sakripisyo. banayad na nasa itaas ng equator 2.

pangingisda 8. Thailand 5. Ang anyong tubig sa silangang bahagi ng bansa ay ang: A. pili at abaka. Konstitusyon ng 1972 C. ito’y isang pulo na napapaligiran ng tubig. Apatnapu’t limang bahagdan ng kalupaan ng Pilipinas ay nagagamit sa: A. Indonesia C. Kabundukan ng Ifugao 10. Kasama ng Pilipinas. Ang Bikol o Ikalimang Rehiyon ay kilala sa buko. enerhiyang bio-gas .6 B. 7. Konstitusyon ng 1973 B. Kanal ng Bashi B. Cordillera Autonomous Region C. enerhiyang solar C. agrikultura B. pagmimina C. Ang Saligang-Batas na nagtatadhana ng lawak na nasasakop ng Pilipinas ay ang: A. yamang pantao D. ang bansang ____________ at iba pang mga estadong arkipelago ay namuno sa pagpapanukala at pagsasakatuparan ng pandaigdigang kumperensiya sa Batas sa Karagatan. lakas paggawa 4. Autonomous Region of Muslim Mindanao B. Timog Dagat Tsina D. Kabundukan ng Zambales B. Ito ang sentro ng kulturang Ifugao: A. ito’y napapaligiran ng dagat sa hilaga at timog. ito’y isang makipot na lupain na kakikitaan ng mga bundok at tubig. Konstitusyon ng 1987 D. B. Karagatang Pasipiko 11. C. Konstitusyon ng 1935 6. Bicol Region 9. ito’y binubuo ng mga isla na napapaligiran ng dagat sa lahat ng direksyon. enerhiyang geothermal B. Malaysia D. Ang Pilipinas ay isang arkipelago dahil: A. Brunei B. Ang mga probinsiyang katulad ng Albay at Sorsogon naman ay mahalagang pinanggagalingan ng _________ A. Kabundukan ng Caraballo C. komersyo at kalakal D. CARAGA D. Kabundukan ng Sierra Madre D. Ang pinakamahabang kabundukan sa Pilipinas ay ang: A. A. Dagat Celebes C. enerhiyang hydro-electric D. D.

Rehiyon IX . Cordillera Administrative Region D. mabagal na sistema ng transportasyon B. China D. pagpili ng mga pinuno sa bansa 16. Taiwan C.7 12. Taiwan B. Rehiyon VI – Kanlurang Bisaya D. A. anong bansa ang kalapit ng Pilipinas? A. maalinsangan at maulan B. kahirapan sa pangangasiwa at pamamahala sa kapuluan C.A. Ang mga sumusunod ay suliraning naidulot ng pagkakahiwa-hiwalay ng mga pulo ng Pilipinas maliban sa: A. Rehiyon I – Ilocos 15. ang Pilipinas ay umaangkin sa _______________ bilang bahagi ng pambansang teritoryo na nasasalig sa kasaysayan at titulong legal: A. 1978. Sabah D. Malaysia 14. Ang matabang lupa mula sa bulkan sa lalawigan ng Davao ay lumilikha ng mga produktong pang-agrikultural. Malaysia B. Batay sa P. ARMM C. kawalan ng pagkakaunawaan ng mga Pilipino dulot ng maraming wika D. abaka B. orkidyas C. 1596 na nilagdaan noong ika-11 ng Hunyo. Dahil dito. Sa Kanluran. saging 17. Rehiyon VIII – Silangang Bisaya C.D. Rehiyon XIII – C. bigas D. Thailand 18. Mga Isla sa Kalayaan 13.Kanlurang Mindanao 19. Scarborough Shoal C. Alin sa listahan ang bansa na hindi umaangkin sa mga Isla ng Spratlys? A. mainit at maulan . Ang lalawigan ng rehiyong ito ay kadalasang daanan ng mga ulan at bagyo. Nangunguna sa buong Mindanao ang Davao sa produksyon ng: A. Ang tropikal na klima ng Pilipinas ay may katangiang: A. Ang pangingisda at pagsisid sa mga perlas ang mga pangunahing ikinabubuhay sa rehiyong ito. Turtle Island B. Indonesia C. Rehiyon VII – Gitnang Bisaya B.kilala ang rehiyon sa pagiging mahirap at sa mababang produksyon. Vietnam D.R B. Tanyag din ang rehiyong ito sa makukulay na moske at vinta at mga bahay sa baybaying dagat: A.

Ang mga Isla sa Kalayaan (Spratlys) ay bahagi ng ______________ A. Pinakamataas na bundok D. Kahirapan sa pangangasiwa ng kapuluan ____18. Likas na yaman ____7. Kalayaan / Sabah ____11. Bilang ng mga pulo sa Pilipinas G. Pinasimulan niya ang rehiyonalisasyon o pagtatatag ng mga rehiyon sa Pilipinas. Mayo ____16. Pangulong Marcos ____8. Bundok Apo ____12. C. Lungsod Quezon ____2. Pangunahin at pinakamalaking . Cagayan ____6. Doktrinang Pangkapuluan ____4. Batas sa Karagatan F. Tropikal ____3. Agrikultural ____20. Sulu C. Exclusive Economic Zone ____14. Enero ____5.107 ____17. Saligang-Batas ng 1987 ____15. Autonomous Region of Muslim Mindanao o ARMM ____19. Pandaigdigang komperensya sa batas ng karagatan ____13. Palawan D. Pinakamalamig na buwan/panahon B.8 C. maulan at mainit 20. Klima ng Pilipinas E. “Pacific Ring of Fire” A. Mindanao B. Arkipelago ____10. Batangas ____1. Luzon ____9. mainit at mahalumigmig D. 7.

dalawa lamang C. bagong bato D. tatlo lamang D. PANIMULANG PAGSUSULIT: Panuto: Piliin ang tamang sagot. Isulat sa patlang ang titik lamang. kagubatan. Bahagi nito ang Pilipinas kayat maraming bulkan sa bansa. _____1. Malay C. Ang kauna-unahang tao na nakarating sa Pilipinas ay ang mga: A. Ang paggawa ng kagamitang metal ay laganap noong panahon ng A. Dahilan sa sagana sa mga bukirin at matabang lupa. O. T. Binubuo ng biyaya ng lupa. J. iisa lamang B.9 isla sa Pilipinas H. P. Mga isla na pinag-aawayan ng mga bansa. lumang bato . N. Austronesyano D. Ang pinakamainit na buwan K. Ang pinagmulan ng lahing Pilipino ay A. marami _____3. M. Binubuo ng maraming pulo kaya’t ang Pilipinas kaya’t ito ay isang____. 200 milya notikal S. ang Pilipinas ay maraming produktong ____. karagatan. Dito isinulong ng Pilipinas at karatigbansa ang pagtitiyak ng hurisdiksyon sa teritoryong pangkaragatan. Basehan ng Pambansang Teritoryo L. Naging kabisera ng Pilipinas sa loob ng 28 taon I. Isa itong suliranin sa Pilipinas dulot ng pagkakahiwalay ng mga pulo. paghahabi C. paso B. at kapaligiran. ilog. Sentro ng Kulturang Muslim R. Ita _____2. Indones B. Pinakamahabang ilog sa Pilipinas Q.

hikaw . nagpalaganap ng paggamit ng metal D. nagpayabong ng kulturang Pilipino B. Ang ebidensya ng pagkakaroon ng lider ay ang A. Ang sentro ng kalakalan ng sinaunang lahi ay karaniwang sa A. naghahabi na C. kabundukan D. Austronesia B. bato B. may mayabong na kultura _____12. Alin ang hindi kasama sa grupo? A. tanso C. pagkakaroon ng buhay-pulitika B. Ang ugat ng ating wika ay A. Indones C. Ang panahon ng metal ay panahon din ng mga sumusunod. paghahabi E.10 _____4. nagtatanim na B. ginto _____11. isla C. Malayo-Polynesia _____9. di pagkakapantay-pantay ng mga alahas D. Malay D. Ang mga sinaunang Pilipino ay A. paggawa ng paso 3 _____8. relo C. Ang mga Pilipino sa panahon ng metal ay A. di pagkakapantay-pantay ng mga dekorasyon sa libingan C. pumipitas ng prutas at gulay _____5. Ang paglaganap ng tao sa Pilipinas ay A. pangangaso C. kwintas B. nag-udyok sa permanenteng paninirahan C. karagatan _____10. maliban sa: A. nagpasimula ng paghahabi ng mga damit n gating mga ninuno _____6. pagtatanim B. may simpleng kultura D. salat sa kultura B. may payak na kultura C. nangangaso D. Ang mga bato ay mahalaga sa panahon ng A. di pagkakapantay-pantay ng mga libingang banga _____7. kapatagan B. bronse D.

Pangangaso ang ikinabubuhay ng mga tao noong panahon ng A. Handa ka na ba? Unang Bahagi: Piliin ang wastong sagot sa mga tanong at bilugan ang titik nito. Ang paggawa ng paso ay nagsimula pa noong panahon ng: A. Mauunlad at nakapagsasarili ang mga bawat barangay B. Palipat-lipat ng tirahan at di pa sapat ang kanilang kaalaman sa pamumuhay 2. 1. Alin sa mga sumusunod ang katangian ng kabuhayan ng mga sinaunang Pilipino? A. Mayroon nang malalaking kahariang kinabibilangan ang mga barangay C. Kung siya ay nanalo sa digmaan o kung siya ay anak ng dating datu B.pag-usbong ng mga lungsod _____15. Nabubuhay lamang sa pagkakaingin at pangangaso ang mga Pilipino C. lumang bato B. Ang buhay-pulitika ay nagsimula noong panahon ng A. Paano nagiging pinuno o datu ang isang tao noong sinaunang panahon? A. lumang bato B. bagong bato C. pag-usbong ng mga lungsod _____14. Kung siya ang pinakamayaman sa barangay C. metal D. Madalas nakikidigma sa kapwa barangay 3. Nakikipagkalakalan na sila sa mga karatig-bansa at maunlad na ang pagsasaka B. bagong bato C. Ano ang katangian ng barangay sa panahon ng sinaunang Pilipino? A.11 D. Kung siya ang inihalal ng mga kasapi ng barangay 4. pulseras _____13. Paninirahan sa tabing dagat . metal D. lumang bato B. metal D. Paggawa ng mahuhusay na sasakyang dagat C. Naipamalas ng mga sinaunang Pilipino ang kahusayan sa paglalakbay sa pamamagitan ng: A. Pagwawagi sa karera ng mga bangka B. pag-usbong ng mga lungsod PANIMULANG PAGSUSULIT: Ang pagsusulit na ito ay naglalayong tingnan kung hanggang saan ang iyong nalalaman tungkol sa paksang iyong pag-aaralan sa modyul na ito. bagong bato C.

Mohammed C. Paglalakbay sa Arabya ng mga sinaunang Pilipino C. May sari-sariling pamahalaan ang bawat barangay noon B. Paninirahan nila sa tabing dagat B. Tinakot ang mga katutubong Pilipino B. Salat o Salah B. Sahada C. Kahusayan sa pangingisda B. Pangangalakal ng mga Arabeng Muslim B. Nabibilang ang mga unang barangay sa mga kaharian 13. barangay B. ang tinuturing na sentro ng panrelihiyon. Pagkakaroon ng maunlad na sistema ng pakikipagkalakalan 6. Pagkakaroon ng mga awit at tula C. Nakipag taling-puso ng mga misyonerong Muslim sa mga anak ng mga pinunong Pilipino C. Paggamit ng mga Pilipino ng sistema ng pagmimina ng metal C. Ipinakilala ang sistemang sultanato sa Pilipinas ni: A. Haj C. Biyernes C.12 5. Isinasagawa ng mga Muslim ang pag-aayuno sa panahon ng A. Alin sa mga sumusunod ang nagpapatunay na maunlad na ang kaalaman ng mga sinaunang Pilipino sa teknolohiya? A. Moske 12. Paano nakarating ang Islam sa Pilipinas? A. Hari Raya B. Isang katibayan na mayroon nang mataas na antas ng kultura ang mga Pilipino noon ay ang: A. Kahusayan sa pakikidigma 8. Sa panahon ng barangay. Lahat sila ay napapailalim sa pangulo ng bansa C. Rajah Baguinda . Ramadan 11. Pananakop ng mga Arabeng Muslim 7. Sinakop at binili ng mga mangangalakal na Arabe ang mga lupain sa Mindanaw 9. Ang regular na pagdarasal ng limang beses sa loob ng isang araw na bahagi ng limang haligi ng katotohanan ay tinawag na A. Saum 10. Ang sistemang barangay sa panahon ng mga sinaunang Pilipino ay naiiba sa sistemang barangay sa kasalukuyan sa pamamagitan ng A. pampulitika at panlipunang gawain ay ang: A. Paano lumaganap ang Islam sa Mindanaw? A.

may agrikultura at maunlad na kalakalan na ang mga sinaunang Pilipino 3. sistema ng panulat na tinatawag na alibata B. Pagwawagi sa karera ng mga bangka C. Malaya at nagsasarili ang bawat barangay 2. Hindi mauunlad at hindi nakapagsasarili ang mga barangay C. edukasyon C. Kung siya ang pinakamayaman sa barangay 4. palipat-lipat ng tirahan at di pa sapat ang kanilang kaalaman sa pamumuhay C. Sa sistemang sultanato. hindi pinahahalagahan. Alin sa mga sumusunod ang katangian ng barangay sa panahon ng mga sinaunang Pilipino: A. paninirahan nila sa tabing dagat C. Kailan nagiging pinuno o datu ang isang tao sa panahon ng mga sinaunang Pilipino? A. makaluma at naghihikahos ang pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino B. Ang lahat ng barangay ay nasa ilalim ng pamumuno ng isang sultan o datu lamang B. 15.13 B. ang pamahalaan at relihiyon ay A. Kung siya ay anak ng dating datu C. B. 1. C. Paninirahan sa tabing dagat 6. Paggawa ng mahuhusay na sasakyang dagat B. Naipamalas ng mga sinaunang Pilipino ang kahusayan sa paglalakbay sa pamamagitan ng: A. hindi dapat magkasama. magkasama at pinag-isa. panulat B. Ang Madrasah ay isang sistema ng A. Ang isang katibayan na mayroon nang mataas na antas ng kultura ang mga Pilipino noon ay ang: A. pamamahala PANGWAKAS NA PAGSUSULIT: A. Piliin ang wastong sagot sa mga tanong. Alin sa mga sumusunod ang nagpapatunay na maunlad na ang kaalaman ng mga . Bilugan lamang ang titik. Sharif Abu Bakr 14. Kung siya ay nanalo sa digmaan B. pagkakaroon ng mga awit at tula 5. Alin sa mga sumusunod ang tamang paglalarawan sa kabuhayan ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila? A.

pakikipagtaling-puso ng mga misyonerong Muslim sa mga anak ng mga pinunong Pilipino C. pananakot at pananakop ng mga Arabeng Muslim 9. hindi dapat magkasama B. Bakit madaling napalaganap ang Islam sa katimugan ng Mindanao? A. Hari Raya B. alibata B. pampulitika at panlipunang gawain C. ang pamahalaan at relihiyon ay: A. Limang Haligi ng Katotohanan B. magkasama at pinag-isa C. madrasah C. Ramadan 11. Sa paanong paraan napapatatag ng relihiyong Islam ang pagkakaisa ng pamayanan? A. Ang sistema ng edukasyon na ipinakilala ng mga Muslim ay ang A. Ang regular na pagdarasal ng limang beses sa loob ng isang araw ay bahagi ng pangunahing aral ng Islam na tinaguriang: A. hindi pinahahalagahan 14. Ang sama-samang pagsamba ang nagpalakas sa pagkakaisa ng mga Muslim B. Ang mabilis na pananakop ng mga Arabeng Muslim ng iba pang pamayanan C. wala pa kasing relihiyon ang mga katutubong Pilipino B. Pangangalakal ng mga Arabeng Muslim B. Ang takot na sila ay magapi ng mga Kristiyano 13. kahusayan sa pakikidigma sa karatig-Barangay 7. Paano nakarating ang Islam sa Pilipinas? A. pampulitika at panlipunang gawain 12. Kahusayan sa pangingisda B. Ang pag-aayuno ay isinasagawa ng mga Muslim sa panahon ng A. Ramadan . Paggamit ng mga Pilipino ng sistemang decimal C. panrelihiyon. Paglalakbay sa Arabia ng mga sinaunang Pilipino C. Walong Daan sa Kaliwanagan C. panrelihiyong gawain B. Pananakop ng mga Arabeng Muslim 8. Sa panahon ng barangay ang moske ay tinuturing na sentro ng: A. Sampung Utos ng Diyos 10.14 sinaunang Pilipino sa agham at matematika? A. Biyernes Santo C. Sa sistemang sultanato.

Nabibilang ang mga unang barangay sa mga kaharian. . Ang sistemang barangay sa panahon ng mga sinaunang Pilipino ay naiiba sa sistemang barangay sa kasalukuyan sa pamamagitan ng: A. Lahat sila ay napapailalim sa pangulo ng bansa. May sari sariling pamahalaan ang bawat barangay noon. B.15 15. C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful