1 PANIMULANG PAGSUSULIT: I. Panuto: Suriin at unawaing mabuti ang bawat tanong o pangungusap.

Isulat sa sagutang papel ang titik ng tamang sagot. 1. Ang kasaysayan ay hango sa salitang Griyego na HISTORIA. Ito ay nangangahulugan ng: A. Paglalarawan sa katangiang pisikal ng isang lugar ayon sa anyong lupa at tubig B. Pagsisikap ng tao na matugunan ang pangangailangan batay sa sapat na mapagkukunan C. Pagtalakay sa pulitika na bahagi ng pagtatatag sa sariling pamahalaan D. Pananaliksik sa mga di nakasulat at nakasulat na tumutukoy sa mahahalagang pangyayari 2. Ano ang katangian ng Soberanya bilang isa sa mga elemento ng Estado? A. Paraan ng estado upang matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan B. Tirahan at nasasakupan ng isang estado kung saan kinukuha ang mga likas na kayamanan C. Tumutukoy sa pangkahalatang bilang ng mga tao na naninirahan sa isang lugar D. Pagkakaroon ng kapangyarihan na mapasunod ang mga tao sa pamamagitan ng batas at patakaran 3. Alin sa mga sumusunod ang pinakamainam na Batayang Primarya bilang matibay na ebidensya sa pagsulat ng kasaysayan? A. Batayang aklat sa pag-aaral B. Buto ng sinaunang tao at mga “artifacts” C. Opinyon at kuru-kuro sa radyo at telebisyon D. Paskil sa paaralan tulad ng sa bulletin board 4. Ang “Oral Tradition” ay isa sa mga batayan sa pagsulat ng kasaysayan, ito ay tumutukoy sa: A. Paggaya ng mga kagamitan mula sa original na ebidensya B. Pagkukwento ng mga alamat, epiko, kwentong bayan, mitolohiya at awit C. Pagpapamana ng mga kagamitan at ari-arian D. Pagsusuot ng mga katutubong kasuotan sa isang pook at okasyon 5. Paano mo maipakikita ang kahalagahan ng kasaysayan sa lipunang iyong kinabibilangan sa kasalukuyan? A. Pagbuo ng samahan na aalam sa ating nakaraan upang lalong mapabuti ang ating kinabukasan B. Pagkalap ng impormasyon mula sa telebisyon, radyo at mga pahayagan C. Pagpaplano para sa maayos na kapaligiran at malusog na lipunan para sa lahat

simulain at rebolusyon ng mga lider sa iba’t ibang panahon C. . Sikolohiya at Sosyolohiya B.2 D. Antropolohiya. Pag-alam sa programa ng pamahalaan na nakatutulong sa pag-unlad ng kabuhayan lalo na ng mahihirap 7. at paggawa at pagpapatupad ng batas. lugar at pangyayari sa ating bansa. Ang kasaysayan ay nagpapayaman at nakakatulong sa pagsulong ng kultura tulad ng mga tradisyon at kaugalian sa isang lugar 9. Pagkuha ng mga opinyon mula sa iba’t ibang ahensya ng pamahalaan C. B. mga suliranin at pagbabago dito. ano ang pinakamainam mong gawin? A. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang pinakamahalagang bunga ng pag aaral ng kasaysayan? A. 8. Pag-aaral sa pinagmulan at pag-unlad ng tao na nakaimpluwensya sa kanyang pagkilos tulad ng kultura D. Sa Kasaysayan ay naiuugnay ang Sikolohiya na tumutukoy sa katangian ng indibidwal at sa uri ng kabihasnang kinabibilangan ng tao. Sa Kasaysayan ay natatalakay ang pag-unlad ng Siyensya upang makatulong sa mga may sakit. Pagbabasa ng pahayagan ukol sa mga proyekto ng iyong simbahan na maaari mong salihan B. Nahuhubog ang pagmamahal sa bayan tungo sa pagkakaisa at pagunlad ng bayan C. Nakikilala ang mga pinuno at ang kanilang mahalagang naiambag para sa bayan B. Ang Kasaysayan ay bahagi ng dugtong-dugtong na kaalaman sa pagaaral ng Agham Pampulitka. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang HINDI nagpapamalas ng relasyon ng Kasaysayan sa iba pang disiplina ng Agham Panlipunan? A. Napapalawak ang ating kaalaman tungkol sa mga tao. Nalilinang ang ating kasanayan sa pagbibigay ng mga pahayag ukol sa isang pangyayari D. Sa Kasaysayan ay natatalakay ang Agham Pampulitika ukol sa mga uri at proseso ng pamahalaan. Sa Kasaysayan ay naiuugnay ang Sosyolohiya tungkol sa pag-aaral ng kasalukuyang lipunan. Pagsangguni sa pamahalaan ng mga serbisyong kailangan sa inyong lugar 6. C. Ekonomiks. Heograpiya. Ang Kasaysayan ay naglalarawan ng mga adhikain. Ang kasaysayan ay nakakatulong sa kabuhayan sa pamamagitan ng turismo na nagpapatanyag sa ating bansa D. Kung nais mong malaman ang relasyon ng kasaysayan at iba pang mga disiplina ng Agham Panlipunan. D. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang tumutukoy sa relasyon ng Kasaysayan sa iba pang displinang panlipunan? A.

Saklaw na kalupaan at katubigang itinakda ng batas D. patakaran at alituntunin sa bansa C. institusyon o samahan sa kanyang paligid 2. Maipakita ang pagmamahal sa bayan at pagkilala sa mga dakilang tao sa ating kasaysayan C. ano ang Soberanya? A. Maitanghal ang iba’t ibang likhang-sining tulad ng sayaw at musika mula sa ibang bansa PANGWAKAS NA PAGSUSULIT: Panuto: Suriin at unawaing mabuti ang bawat katanungan at pangungusap. 1. Sangay na naglilingkod at nagbibigay serbisyo sa kagustuhan ng mga tao 3. Gawain ng tao at ng kanilang materyal na pangangailangan sa araw-araw B. Buto o labi‘ ng tao B. Paggagaya ng mga kagamitan mula sa original na ebidensya .3 10. Ang Kasaysayan ay isang sistematikong pag-aaral ng: A. Kabuuang bilang ng populasyon sa isang bansa o lugar B. Bilang isa sa mga elemento ng Estado. Pakikipag-ugnayan ng tao sa mga pangkat. Sa pagsulat ng kasaysayan ay nangangailangan ng mga batayan at ebidensya tulad ng "oral tradition" na tumutukoy sa: A. Maipagmalaki ang lahing Pilipino sa mga banyagang nagtutungo sa ating bayan B. Katangiang pisikal ng isang lugar at ang mga pagbabagong nagaganap dito C. Nakaraan upang maunawaan ang kasalukuyan at mapaghandaan ang kinabukasan D. Kapangyarihan na magpatupad ng batas. Interpretasyon C. Maipamalas ang pagtataguyod at pagbili sa mga produktong gawang Pilipino D. Alin sa mga sumusunod ang pinakamainam na batayang primarya bilang original na batayan sa pagsulat ng kasaysayan? A. Alin sa mga sumusunod na pagpapahalaga ang pinakaangkop sa pag-aaral ng Kasaysayan? A. Sangguniang aklat sa paaralan 4. Pagkatapos ay bilugan ang titik ng tamang sagot. Kwentong nagpasalin-salin D.

Magbasa ng mga pahayagan ukol sa kasalukuyang kaganapan sa buong bansa. 7. D. 8. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang HINDI nagpapakita ng kaugnayan ng Kasaysayan sa iba pang disiplina ng Agham Panlipunan? A. Pag-aralan ang pinagmulan at pag-unlad ng mga tao at pamahalaan na nakapaghubog sa kultura. B. Ano ang iyong gagawin upang magkaroon ng malawak na kaalaman ukol dito? A. Pagsasalin sa mga bibig ng tao tulad ng alamat. Unawain ang mga kuru-kuro ng mga taong may kasanayan sa Kasaysayan. Bilang mag-aaral ay nais mong malaman ang kaugnayan ng Kasaysayan at iba pang disiplina ng Agham Panlipunan. paano mo maiuugnay ang kahalagahan ng Kasaysayan sa lipunang iyong ginagalawan? A. pag-unlad at katangian ng tao C. aklat at alahas D. Ang Kasaysayan ang nagtatakda ng mga hakbang sa ikauunlad ng .4 B. Bumuo ng samahang hihingi ng mga pagbabago sa pamahalaan upang maiwasan ang kaguluhan sa kapaligiran B. Pagpapasa-pasa ng mga gamit tulad ng kasangkapan. Bilang mag-aaral ng kasaysayan. salapi. Sa Kasaysayan ay napag-aaralan ang Antropolohiya na tumutukoy sa simula. kwentong bayan. Sa Kasaysayan ay naiuugnay ang Sikolohiya ukol sa pamumuhay ng mga tao at ang parteng ginagampanan nila sa pagbuo ng ating kasaysayan. Sikaping maunawaan ang mga pangyayari sa nakaraan upang maunawaan ang kasalukuyan at mapaghandaan ang kinabukasan 6. Humingi ng mga pangunahing serbisyo sa pamahalaan upang maipatupad ang lahat ng pangako sa mamamayan C. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang tumutukoy sa kaugnayan ng Kasaysayan sa iba pang disiplinang panlipunan? A. awit at pabula 5. B. Sa Kasaysayan ay natatalakay ang Agham Pampulitika bilang pag-aaral sa simula at pagkakatatag ng isang pamahalaan D. Ang Kasaysayan ang nagpapaliwanag sa pag-unlad ng kultura ng isang lugar o bayan B. Sa Kasaysayan ay natutukoy ang mga pag-aaral sa agham at teknolohiya upang mapaunlad ang medisina. Pagpapakita ng mga katutubong damit ng mga sinaunang tao sa isang lugar C. Suriin ang mga programa ng pamahalaan na nakapagpabago sa kabuhayan C. Maging aktibo sa mga talakayan at debate ukol sa mga isyung pampulitika sa bansa D.

7. 7. A. A. Nadaragdagan ang ating kaalaman sa ating pag-aaral ng kasaysayan B. Ang kasaysayan ay naglalarawan sa mga sakripisyo. Nalilinang ang ating damdaming makabayan at natatamo ang pagkakaisa tungo sa kapayapaan at pag-unlad 10. malayong nasa itaas ng equator B. pakikipaglaban. Sosyolohiya. Nahuhubog ang kasanayan nating magsuri ng mga kaganapan sa ating bansa C. 7. Maisabuhay ang damdaming makabayan at pagpapahalaga sa mga nagawa ng mga dakilang tao sa kasaysayan D. Makagawa ng mga likhang-sining na tumutukoy sa kahusayan ng lahing Pilipino PANIMULANG PAGSUSULIT: Panuto: Bilugan and titik ng tamang sagot. Heograpiya. at maging mga likhang-sining ng mga tanging Pilipino sa ating kasaysayan. Ang Pilipinas ay binubuo ng _____________ pulo.707 C. Ang klimang tropikal ng Pilipinas ay batay sa kanyang lokasyon na: A. D. kagubatan. karagatan.5 kabuhayan na ayon sa pangangailangan ng mga tao C. likas na yaman C. 9. 1. Maipagmalaki ang lahing Pilipino sa ibang bansa at sa mga dayuhang mamamayan B. Alin sa mga sumusunod na pagpapahalaga ang pinaka-angkop sa pag-aaral ng Kasaysayan? A. Nalalaman natin ang talambuhay ng mga pinuno at ang kanilang mahahalagang nagawa para sa bayan D. Ekonomiks at Sikolohiya. yamang pisikal . at kapaligirang pangkalikasan. mismong nasa equator C. Ang kasaysayan ay bahagi ng isang kadena ng kaalamang nag-uugnay sa pag-aaral ng Agham Pampulitika. Maipakita ang pagtangkilik sa mga produkto at serbisyong Pilipino kaysa sa mga dayuhan C. banayad na nasa itaas ng equator 2. Ito’y binubuo ng biyaya ng lupa.701 B. ilog.109 3.107 D. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang pinakamahalagang dulot ng pag-aaral ng Kasaysayan? A. Antropolohiya. banayad na nasa ibaba ng equator D. 7.

ito’y binubuo ng mga isla na napapaligiran ng dagat sa lahat ng direksyon. Malaysia D. enerhiyang geothermal B. A. Timog Dagat Tsina D. Brunei B. pagmimina C. Ang Bikol o Ikalimang Rehiyon ay kilala sa buko. Kanal ng Bashi B. Kabundukan ng Zambales B. Konstitusyon ng 1935 6. enerhiyang solar C. ito’y isang pulo na napapaligiran ng tubig. Indonesia C.6 B. enerhiyang hydro-electric D. Kabundukan ng Ifugao 10. Ang pinakamahabang kabundukan sa Pilipinas ay ang: A. komersyo at kalakal D. Konstitusyon ng 1972 C. Karagatang Pasipiko 11. Thailand 5. Kabundukan ng Sierra Madre D. Apatnapu’t limang bahagdan ng kalupaan ng Pilipinas ay nagagamit sa: A. Kasama ng Pilipinas. Bicol Region 9. CARAGA D. B. Autonomous Region of Muslim Mindanao B. Kabundukan ng Caraballo C. pili at abaka. D. yamang pantao D. Konstitusyon ng 1987 D. Ang anyong tubig sa silangang bahagi ng bansa ay ang: A. enerhiyang bio-gas . ang bansang ____________ at iba pang mga estadong arkipelago ay namuno sa pagpapanukala at pagsasakatuparan ng pandaigdigang kumperensiya sa Batas sa Karagatan. Ang mga probinsiyang katulad ng Albay at Sorsogon naman ay mahalagang pinanggagalingan ng _________ A. Ang Pilipinas ay isang arkipelago dahil: A. Cordillera Autonomous Region C. Dagat Celebes C. agrikultura B. ito’y isang makipot na lupain na kakikitaan ng mga bundok at tubig. 7. Konstitusyon ng 1973 B. ito’y napapaligiran ng dagat sa hilaga at timog. lakas paggawa 4. Ang Saligang-Batas na nagtatadhana ng lawak na nasasakop ng Pilipinas ay ang: A. pangingisda 8. Ito ang sentro ng kulturang Ifugao: A. C.

Ang lalawigan ng rehiyong ito ay kadalasang daanan ng mga ulan at bagyo. Malaysia 14. mainit at maulan . mabagal na sistema ng transportasyon B. Cordillera Administrative Region D. Ang pangingisda at pagsisid sa mga perlas ang mga pangunahing ikinabubuhay sa rehiyong ito. Rehiyon I – Ilocos 15. Ang tropikal na klima ng Pilipinas ay may katangiang: A. anong bansa ang kalapit ng Pilipinas? A. 1978. China D. Ang mga sumusunod ay suliraning naidulot ng pagkakahiwa-hiwalay ng mga pulo ng Pilipinas maliban sa: A.kilala ang rehiyon sa pagiging mahirap at sa mababang produksyon.Kanlurang Mindanao 19. Dahil dito.A. 1596 na nilagdaan noong ika-11 ng Hunyo.D. Rehiyon IX . maalinsangan at maulan B. Malaysia B. abaka B. Taiwan B. ang Pilipinas ay umaangkin sa _______________ bilang bahagi ng pambansang teritoryo na nasasalig sa kasaysayan at titulong legal: A. Sabah D. Ang matabang lupa mula sa bulkan sa lalawigan ng Davao ay lumilikha ng mga produktong pang-agrikultural. Tanyag din ang rehiyong ito sa makukulay na moske at vinta at mga bahay sa baybaying dagat: A. Batay sa P. bigas D. Alin sa listahan ang bansa na hindi umaangkin sa mga Isla ng Spratlys? A. kawalan ng pagkakaunawaan ng mga Pilipino dulot ng maraming wika D. Sa Kanluran. Scarborough Shoal C. A. Taiwan C. Indonesia C. Turtle Island B. Rehiyon VII – Gitnang Bisaya B.R B.7 12. saging 17. pagpili ng mga pinuno sa bansa 16. orkidyas C. Vietnam D. Thailand 18. Mga Isla sa Kalayaan 13. Rehiyon XIII – C. ARMM C. Rehiyon VIII – Silangang Bisaya C. Rehiyon VI – Kanlurang Bisaya D. Nangunguna sa buong Mindanao ang Davao sa produksyon ng: A. kahirapan sa pangangasiwa at pamamahala sa kapuluan C.

Autonomous Region of Muslim Mindanao o ARMM ____19. Cagayan ____6. Pangunahin at pinakamalaking . Luzon ____9. Lungsod Quezon ____2. Bundok Apo ____12. Ang mga Isla sa Kalayaan (Spratlys) ay bahagi ng ______________ A. Pangulong Marcos ____8.107 ____17. Agrikultural ____20. Doktrinang Pangkapuluan ____4. Klima ng Pilipinas E. Batas sa Karagatan F. Mindanao B.8 C. Pinakamalamig na buwan/panahon B. Bilang ng mga pulo sa Pilipinas G. C. Likas na yaman ____7. Palawan D. Kalayaan / Sabah ____11. Arkipelago ____10. Saligang-Batas ng 1987 ____15. Batangas ____1. Exclusive Economic Zone ____14. Kahirapan sa pangangasiwa ng kapuluan ____18. “Pacific Ring of Fire” A. Pandaigdigang komperensya sa batas ng karagatan ____13. Mayo ____16. Pinakamataas na bundok D. mainit at mahalumigmig D. 7. Pinasimulan niya ang rehiyonalisasyon o pagtatatag ng mga rehiyon sa Pilipinas. Sulu C. Tropikal ____3. maulan at mainit 20. Enero ____5.

at kapaligiran. Pinakamahabang ilog sa Pilipinas Q. Isa itong suliranin sa Pilipinas dulot ng pagkakahiwalay ng mga pulo. Binubuo ng maraming pulo kaya’t ang Pilipinas kaya’t ito ay isang____. Ang pinakamainit na buwan K. marami _____3. Bahagi nito ang Pilipinas kayat maraming bulkan sa bansa. M. Dahilan sa sagana sa mga bukirin at matabang lupa. N. Indones B. Ang paggawa ng kagamitang metal ay laganap noong panahon ng A. Naging kabisera ng Pilipinas sa loob ng 28 taon I. Mga isla na pinag-aawayan ng mga bansa. Ang pinagmulan ng lahing Pilipino ay A. J. Isulat sa patlang ang titik lamang. Binubuo ng biyaya ng lupa. iisa lamang B. ilog. karagatan. O. dalawa lamang C. paghahabi C. Malay C. paso B. P. ang Pilipinas ay maraming produktong ____. PANIMULANG PAGSUSULIT: Panuto: Piliin ang tamang sagot. lumang bato . Ita _____2. tatlo lamang D. _____1. 200 milya notikal S.9 isla sa Pilipinas H. bagong bato D. kagubatan. Austronesyano D. Dito isinulong ng Pilipinas at karatigbansa ang pagtitiyak ng hurisdiksyon sa teritoryong pangkaragatan. Sentro ng Kulturang Muslim R. Basehan ng Pambansang Teritoryo L. Ang kauna-unahang tao na nakarating sa Pilipinas ay ang mga: A. T.

di pagkakapantay-pantay ng mga dekorasyon sa libingan C. nagpasimula ng paghahabi ng mga damit n gating mga ninuno _____6. Ang ebidensya ng pagkakaroon ng lider ay ang A. Ang sentro ng kalakalan ng sinaunang lahi ay karaniwang sa A. Malay D. paghahabi E. Indones C. di pagkakapantay-pantay ng mga alahas D.10 _____4. Ang panahon ng metal ay panahon din ng mga sumusunod. may payak na kultura C. Austronesia B. Alin ang hindi kasama sa grupo? A. tanso C. pagtatanim B. kapatagan B. nagpayabong ng kulturang Pilipino B. salat sa kultura B. di pagkakapantay-pantay ng mga libingang banga _____7. Ang mga bato ay mahalaga sa panahon ng A. nagpalaganap ng paggamit ng metal D. nangangaso D. bato B. Ang mga sinaunang Pilipino ay A. Malayo-Polynesia _____9. bronse D. hikaw . karagatan _____10. paggawa ng paso 3 _____8. nagtatanim na B. relo C. may mayabong na kultura _____12. Ang ugat ng ating wika ay A. pangangaso C. Ang paglaganap ng tao sa Pilipinas ay A. Ang mga Pilipino sa panahon ng metal ay A. isla C. nag-udyok sa permanenteng paninirahan C. pumipitas ng prutas at gulay _____5. ginto _____11. may simpleng kultura D. kwintas B. maliban sa: A. kabundukan D. pagkakaroon ng buhay-pulitika B. naghahabi na C.

Pagwawagi sa karera ng mga bangka B. Pangangaso ang ikinabubuhay ng mga tao noong panahon ng A. Ang paggawa ng paso ay nagsimula pa noong panahon ng: A. bagong bato C. Madalas nakikidigma sa kapwa barangay 3. pag-usbong ng mga lungsod _____14.11 D. pulseras _____13. Alin sa mga sumusunod ang katangian ng kabuhayan ng mga sinaunang Pilipino? A. Paninirahan sa tabing dagat . Mayroon nang malalaking kahariang kinabibilangan ang mga barangay C. Kung siya ang pinakamayaman sa barangay C. lumang bato B. Kung siya ay nanalo sa digmaan o kung siya ay anak ng dating datu B. lumang bato B. pag-usbong ng mga lungsod PANIMULANG PAGSUSULIT: Ang pagsusulit na ito ay naglalayong tingnan kung hanggang saan ang iyong nalalaman tungkol sa paksang iyong pag-aaralan sa modyul na ito. metal D. bagong bato C. Nakikipagkalakalan na sila sa mga karatig-bansa at maunlad na ang pagsasaka B. metal D.pag-usbong ng mga lungsod _____15. bagong bato C. Ang buhay-pulitika ay nagsimula noong panahon ng A. Palipat-lipat ng tirahan at di pa sapat ang kanilang kaalaman sa pamumuhay 2. 1. Kung siya ang inihalal ng mga kasapi ng barangay 4. metal D. Naipamalas ng mga sinaunang Pilipino ang kahusayan sa paglalakbay sa pamamagitan ng: A. Paggawa ng mahuhusay na sasakyang dagat C. Paano nagiging pinuno o datu ang isang tao noong sinaunang panahon? A. Ano ang katangian ng barangay sa panahon ng sinaunang Pilipino? A. lumang bato B. Handa ka na ba? Unang Bahagi: Piliin ang wastong sagot sa mga tanong at bilugan ang titik nito. Mauunlad at nakapagsasarili ang mga bawat barangay B. Nabubuhay lamang sa pagkakaingin at pangangaso ang mga Pilipino C.

Sahada C. Sinakop at binili ng mga mangangalakal na Arabe ang mga lupain sa Mindanaw 9.12 5. Nabibilang ang mga unang barangay sa mga kaharian 13. May sari-sariling pamahalaan ang bawat barangay noon B. Nakipag taling-puso ng mga misyonerong Muslim sa mga anak ng mga pinunong Pilipino C. pampulitika at panlipunang gawain ay ang: A. Ang sistemang barangay sa panahon ng mga sinaunang Pilipino ay naiiba sa sistemang barangay sa kasalukuyan sa pamamagitan ng A. Pangangalakal ng mga Arabeng Muslim B. Alin sa mga sumusunod ang nagpapatunay na maunlad na ang kaalaman ng mga sinaunang Pilipino sa teknolohiya? A. Hari Raya B. Paggamit ng mga Pilipino ng sistema ng pagmimina ng metal C. Pananakop ng mga Arabeng Muslim 7. Paglalakbay sa Arabya ng mga sinaunang Pilipino C. Ipinakilala ang sistemang sultanato sa Pilipinas ni: A. Paninirahan nila sa tabing dagat B. Sa panahon ng barangay. Mohammed C. Lahat sila ay napapailalim sa pangulo ng bansa C. Tinakot ang mga katutubong Pilipino B. Paano lumaganap ang Islam sa Mindanaw? A. barangay B. Ang regular na pagdarasal ng limang beses sa loob ng isang araw na bahagi ng limang haligi ng katotohanan ay tinawag na A. Pagkakaroon ng maunlad na sistema ng pakikipagkalakalan 6. ang tinuturing na sentro ng panrelihiyon. Ramadan 11. Moske 12. Pagkakaroon ng mga awit at tula C. Kahusayan sa pangingisda B. Isinasagawa ng mga Muslim ang pag-aayuno sa panahon ng A. Biyernes C. Kahusayan sa pakikidigma 8. Haj C. Saum 10. Rajah Baguinda . Paano nakarating ang Islam sa Pilipinas? A. Salat o Salah B. Isang katibayan na mayroon nang mataas na antas ng kultura ang mga Pilipino noon ay ang: A.

Naipamalas ng mga sinaunang Pilipino ang kahusayan sa paglalakbay sa pamamagitan ng: A. Sa sistemang sultanato. paninirahan nila sa tabing dagat C. Hindi mauunlad at hindi nakapagsasarili ang mga barangay C. Kung siya ay nanalo sa digmaan B. Paninirahan sa tabing dagat 6. palipat-lipat ng tirahan at di pa sapat ang kanilang kaalaman sa pamumuhay C.13 B. ang pamahalaan at relihiyon ay A. pamamahala PANGWAKAS NA PAGSUSULIT: A. Alin sa mga sumusunod ang nagpapatunay na maunlad na ang kaalaman ng mga . Kung siya ang pinakamayaman sa barangay 4. Piliin ang wastong sagot sa mga tanong. hindi pinahahalagahan. Sharif Abu Bakr 14. Paggawa ng mahuhusay na sasakyang dagat B. Malaya at nagsasarili ang bawat barangay 2. magkasama at pinag-isa. edukasyon C. C. Alin sa mga sumusunod ang katangian ng barangay sa panahon ng mga sinaunang Pilipino: A. pagkakaroon ng mga awit at tula 5. Ang Madrasah ay isang sistema ng A. Bilugan lamang ang titik. Kailan nagiging pinuno o datu ang isang tao sa panahon ng mga sinaunang Pilipino? A. Ang isang katibayan na mayroon nang mataas na antas ng kultura ang mga Pilipino noon ay ang: A. sistema ng panulat na tinatawag na alibata B. panulat B. Kung siya ay anak ng dating datu C. Ang lahat ng barangay ay nasa ilalim ng pamumuno ng isang sultan o datu lamang B. may agrikultura at maunlad na kalakalan na ang mga sinaunang Pilipino 3. hindi dapat magkasama. makaluma at naghihikahos ang pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino B. 1. 15. B. Pagwawagi sa karera ng mga bangka C. Alin sa mga sumusunod ang tamang paglalarawan sa kabuhayan ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila? A.

Sa sistemang sultanato. Ang sama-samang pagsamba ang nagpalakas sa pagkakaisa ng mga Muslim B. Pangangalakal ng mga Arabeng Muslim B. Ramadan . Paglalakbay sa Arabia ng mga sinaunang Pilipino C. Ang takot na sila ay magapi ng mga Kristiyano 13. magkasama at pinag-isa C. pampulitika at panlipunang gawain 12. panrelihiyong gawain B. madrasah C. Kahusayan sa pangingisda B. panrelihiyon. Walong Daan sa Kaliwanagan C. Hari Raya B. pananakot at pananakop ng mga Arabeng Muslim 9. hindi dapat magkasama B. Paano nakarating ang Islam sa Pilipinas? A. kahusayan sa pakikidigma sa karatig-Barangay 7. Ang regular na pagdarasal ng limang beses sa loob ng isang araw ay bahagi ng pangunahing aral ng Islam na tinaguriang: A.14 sinaunang Pilipino sa agham at matematika? A. Ang pag-aayuno ay isinasagawa ng mga Muslim sa panahon ng A. Ang mabilis na pananakop ng mga Arabeng Muslim ng iba pang pamayanan C. ang pamahalaan at relihiyon ay: A. alibata B. wala pa kasing relihiyon ang mga katutubong Pilipino B. Paggamit ng mga Pilipino ng sistemang decimal C. Ang sistema ng edukasyon na ipinakilala ng mga Muslim ay ang A. Limang Haligi ng Katotohanan B. pakikipagtaling-puso ng mga misyonerong Muslim sa mga anak ng mga pinunong Pilipino C. pampulitika at panlipunang gawain C. Biyernes Santo C. Ramadan 11. Bakit madaling napalaganap ang Islam sa katimugan ng Mindanao? A. Sa panahon ng barangay ang moske ay tinuturing na sentro ng: A. hindi pinahahalagahan 14. Sa paanong paraan napapatatag ng relihiyong Islam ang pagkakaisa ng pamayanan? A. Pananakop ng mga Arabeng Muslim 8. Sampung Utos ng Diyos 10.

C. Ang sistemang barangay sa panahon ng mga sinaunang Pilipino ay naiiba sa sistemang barangay sa kasalukuyan sa pamamagitan ng: A. . Lahat sila ay napapailalim sa pangulo ng bansa. Nabibilang ang mga unang barangay sa mga kaharian.15 15. B. May sari sariling pamahalaan ang bawat barangay noon.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful