P. 1
PANIMULANG PAGSUSULIT

PANIMULANG PAGSUSULIT

|Views: 3,543|Likes:
Published by Ohmar Quitan Culang

More info:

Published by: Ohmar Quitan Culang on Nov 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2015

pdf

text

original

1 PANIMULANG PAGSUSULIT: I. Panuto: Suriin at unawaing mabuti ang bawat tanong o pangungusap.

Isulat sa sagutang papel ang titik ng tamang sagot. 1. Ang kasaysayan ay hango sa salitang Griyego na HISTORIA. Ito ay nangangahulugan ng: A. Paglalarawan sa katangiang pisikal ng isang lugar ayon sa anyong lupa at tubig B. Pagsisikap ng tao na matugunan ang pangangailangan batay sa sapat na mapagkukunan C. Pagtalakay sa pulitika na bahagi ng pagtatatag sa sariling pamahalaan D. Pananaliksik sa mga di nakasulat at nakasulat na tumutukoy sa mahahalagang pangyayari 2. Ano ang katangian ng Soberanya bilang isa sa mga elemento ng Estado? A. Paraan ng estado upang matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan B. Tirahan at nasasakupan ng isang estado kung saan kinukuha ang mga likas na kayamanan C. Tumutukoy sa pangkahalatang bilang ng mga tao na naninirahan sa isang lugar D. Pagkakaroon ng kapangyarihan na mapasunod ang mga tao sa pamamagitan ng batas at patakaran 3. Alin sa mga sumusunod ang pinakamainam na Batayang Primarya bilang matibay na ebidensya sa pagsulat ng kasaysayan? A. Batayang aklat sa pag-aaral B. Buto ng sinaunang tao at mga “artifacts” C. Opinyon at kuru-kuro sa radyo at telebisyon D. Paskil sa paaralan tulad ng sa bulletin board 4. Ang “Oral Tradition” ay isa sa mga batayan sa pagsulat ng kasaysayan, ito ay tumutukoy sa: A. Paggaya ng mga kagamitan mula sa original na ebidensya B. Pagkukwento ng mga alamat, epiko, kwentong bayan, mitolohiya at awit C. Pagpapamana ng mga kagamitan at ari-arian D. Pagsusuot ng mga katutubong kasuotan sa isang pook at okasyon 5. Paano mo maipakikita ang kahalagahan ng kasaysayan sa lipunang iyong kinabibilangan sa kasalukuyan? A. Pagbuo ng samahan na aalam sa ating nakaraan upang lalong mapabuti ang ating kinabukasan B. Pagkalap ng impormasyon mula sa telebisyon, radyo at mga pahayagan C. Pagpaplano para sa maayos na kapaligiran at malusog na lipunan para sa lahat

Ekonomiks. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang HINDI nagpapamalas ng relasyon ng Kasaysayan sa iba pang disiplina ng Agham Panlipunan? A. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang pinakamahalagang bunga ng pag aaral ng kasaysayan? A. Sa Kasaysayan ay natatalakay ang pag-unlad ng Siyensya upang makatulong sa mga may sakit. Ang Kasaysayan ay naglalarawan ng mga adhikain.2 D. C. Ang kasaysayan ay nagpapayaman at nakakatulong sa pagsulong ng kultura tulad ng mga tradisyon at kaugalian sa isang lugar 9. lugar at pangyayari sa ating bansa. . simulain at rebolusyon ng mga lider sa iba’t ibang panahon C. Pagsangguni sa pamahalaan ng mga serbisyong kailangan sa inyong lugar 6. Pagkuha ng mga opinyon mula sa iba’t ibang ahensya ng pamahalaan C. Ang Kasaysayan ay bahagi ng dugtong-dugtong na kaalaman sa pagaaral ng Agham Pampulitka. B. mga suliranin at pagbabago dito. Napapalawak ang ating kaalaman tungkol sa mga tao. Antropolohiya. Nakikilala ang mga pinuno at ang kanilang mahalagang naiambag para sa bayan B. Nalilinang ang ating kasanayan sa pagbibigay ng mga pahayag ukol sa isang pangyayari D. D. at paggawa at pagpapatupad ng batas. Sa Kasaysayan ay naiuugnay ang Sikolohiya na tumutukoy sa katangian ng indibidwal at sa uri ng kabihasnang kinabibilangan ng tao. ano ang pinakamainam mong gawin? A. Pag-aaral sa pinagmulan at pag-unlad ng tao na nakaimpluwensya sa kanyang pagkilos tulad ng kultura D. Nahuhubog ang pagmamahal sa bayan tungo sa pagkakaisa at pagunlad ng bayan C. Kung nais mong malaman ang relasyon ng kasaysayan at iba pang mga disiplina ng Agham Panlipunan. Sa Kasaysayan ay naiuugnay ang Sosyolohiya tungkol sa pag-aaral ng kasalukuyang lipunan. Sa Kasaysayan ay natatalakay ang Agham Pampulitika ukol sa mga uri at proseso ng pamahalaan. 8. Pagbabasa ng pahayagan ukol sa mga proyekto ng iyong simbahan na maaari mong salihan B. Heograpiya. Sikolohiya at Sosyolohiya B. Pag-alam sa programa ng pamahalaan na nakatutulong sa pag-unlad ng kabuhayan lalo na ng mahihirap 7. Ang kasaysayan ay nakakatulong sa kabuhayan sa pamamagitan ng turismo na nagpapatanyag sa ating bansa D. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang tumutukoy sa relasyon ng Kasaysayan sa iba pang displinang panlipunan? A.

Maitanghal ang iba’t ibang likhang-sining tulad ng sayaw at musika mula sa ibang bansa PANGWAKAS NA PAGSUSULIT: Panuto: Suriin at unawaing mabuti ang bawat katanungan at pangungusap. Pakikipag-ugnayan ng tao sa mga pangkat. Bilang isa sa mga elemento ng Estado. Kapangyarihan na magpatupad ng batas. Paggagaya ng mga kagamitan mula sa original na ebidensya . Buto o labi‘ ng tao B. Sangguniang aklat sa paaralan 4. 1. ano ang Soberanya? A. Nakaraan upang maunawaan ang kasalukuyan at mapaghandaan ang kinabukasan D. Alin sa mga sumusunod na pagpapahalaga ang pinakaangkop sa pag-aaral ng Kasaysayan? A. institusyon o samahan sa kanyang paligid 2. Maipagmalaki ang lahing Pilipino sa mga banyagang nagtutungo sa ating bayan B. Maipakita ang pagmamahal sa bayan at pagkilala sa mga dakilang tao sa ating kasaysayan C. patakaran at alituntunin sa bansa C. Sa pagsulat ng kasaysayan ay nangangailangan ng mga batayan at ebidensya tulad ng "oral tradition" na tumutukoy sa: A. Interpretasyon C. Gawain ng tao at ng kanilang materyal na pangangailangan sa araw-araw B. Sangay na naglilingkod at nagbibigay serbisyo sa kagustuhan ng mga tao 3. Kwentong nagpasalin-salin D. Katangiang pisikal ng isang lugar at ang mga pagbabagong nagaganap dito C. Alin sa mga sumusunod ang pinakamainam na batayang primarya bilang original na batayan sa pagsulat ng kasaysayan? A. Saklaw na kalupaan at katubigang itinakda ng batas D. Maipamalas ang pagtataguyod at pagbili sa mga produktong gawang Pilipino D. Kabuuang bilang ng populasyon sa isang bansa o lugar B.3 10. Ang Kasaysayan ay isang sistematikong pag-aaral ng: A. Pagkatapos ay bilugan ang titik ng tamang sagot.

7. Suriin ang mga programa ng pamahalaan na nakapagpabago sa kabuhayan C. Sikaping maunawaan ang mga pangyayari sa nakaraan upang maunawaan ang kasalukuyan at mapaghandaan ang kinabukasan 6. 8. Sa Kasaysayan ay naiuugnay ang Sikolohiya ukol sa pamumuhay ng mga tao at ang parteng ginagampanan nila sa pagbuo ng ating kasaysayan. D. Sa Kasaysayan ay natutukoy ang mga pag-aaral sa agham at teknolohiya upang mapaunlad ang medisina. salapi. Unawain ang mga kuru-kuro ng mga taong may kasanayan sa Kasaysayan. paano mo maiuugnay ang kahalagahan ng Kasaysayan sa lipunang iyong ginagalawan? A. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang HINDI nagpapakita ng kaugnayan ng Kasaysayan sa iba pang disiplina ng Agham Panlipunan? A. Magbasa ng mga pahayagan ukol sa kasalukuyang kaganapan sa buong bansa. Ang Kasaysayan ang nagpapaliwanag sa pag-unlad ng kultura ng isang lugar o bayan B. Pagsasalin sa mga bibig ng tao tulad ng alamat. Bumuo ng samahang hihingi ng mga pagbabago sa pamahalaan upang maiwasan ang kaguluhan sa kapaligiran B. Bilang mag-aaral ay nais mong malaman ang kaugnayan ng Kasaysayan at iba pang disiplina ng Agham Panlipunan. B. Pagpapakita ng mga katutubong damit ng mga sinaunang tao sa isang lugar C. aklat at alahas D. Maging aktibo sa mga talakayan at debate ukol sa mga isyung pampulitika sa bansa D. Ang Kasaysayan ang nagtatakda ng mga hakbang sa ikauunlad ng . Pagpapasa-pasa ng mga gamit tulad ng kasangkapan. pag-unlad at katangian ng tao C. Sa Kasaysayan ay natatalakay ang Agham Pampulitika bilang pag-aaral sa simula at pagkakatatag ng isang pamahalaan D.4 B. Pag-aralan ang pinagmulan at pag-unlad ng mga tao at pamahalaan na nakapaghubog sa kultura. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang tumutukoy sa kaugnayan ng Kasaysayan sa iba pang disiplinang panlipunan? A. Ano ang iyong gagawin upang magkaroon ng malawak na kaalaman ukol dito? A. Sa Kasaysayan ay napag-aaralan ang Antropolohiya na tumutukoy sa simula. B. Humingi ng mga pangunahing serbisyo sa pamahalaan upang maipatupad ang lahat ng pangako sa mamamayan C. kwentong bayan. awit at pabula 5. Bilang mag-aaral ng kasaysayan.

7. Ang Pilipinas ay binubuo ng _____________ pulo. kagubatan. A. Antropolohiya. Maipagmalaki ang lahing Pilipino sa ibang bansa at sa mga dayuhang mamamayan B.5 kabuhayan na ayon sa pangangailangan ng mga tao C. Ekonomiks at Sikolohiya. Sosyolohiya.701 B. Ang kasaysayan ay naglalarawan sa mga sakripisyo. banayad na nasa itaas ng equator 2. 7. 7.107 D. 7. ilog. yamang pisikal . banayad na nasa ibaba ng equator D. malayong nasa itaas ng equator B. Nalilinang ang ating damdaming makabayan at natatamo ang pagkakaisa tungo sa kapayapaan at pag-unlad 10.109 3. Ito’y binubuo ng biyaya ng lupa. Maisabuhay ang damdaming makabayan at pagpapahalaga sa mga nagawa ng mga dakilang tao sa kasaysayan D.707 C. Heograpiya. Ang klimang tropikal ng Pilipinas ay batay sa kanyang lokasyon na: A. 9. Alin sa mga sumusunod na pagpapahalaga ang pinaka-angkop sa pag-aaral ng Kasaysayan? A. D. A. Nalalaman natin ang talambuhay ng mga pinuno at ang kanilang mahahalagang nagawa para sa bayan D. Nahuhubog ang kasanayan nating magsuri ng mga kaganapan sa ating bansa C. Nadaragdagan ang ating kaalaman sa ating pag-aaral ng kasaysayan B. mismong nasa equator C. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang pinakamahalagang dulot ng pag-aaral ng Kasaysayan? A. likas na yaman C. pakikipaglaban. karagatan. Ang kasaysayan ay bahagi ng isang kadena ng kaalamang nag-uugnay sa pag-aaral ng Agham Pampulitika. Maipakita ang pagtangkilik sa mga produkto at serbisyong Pilipino kaysa sa mga dayuhan C. Makagawa ng mga likhang-sining na tumutukoy sa kahusayan ng lahing Pilipino PANIMULANG PAGSUSULIT: Panuto: Bilugan and titik ng tamang sagot. at kapaligirang pangkalikasan. 1. at maging mga likhang-sining ng mga tanging Pilipino sa ating kasaysayan.

agrikultura B.6 B. enerhiyang solar C. enerhiyang geothermal B. B. pagmimina C. lakas paggawa 4. Konstitusyon ng 1973 B. Kabundukan ng Caraballo C. Ang pinakamahabang kabundukan sa Pilipinas ay ang: A. Indonesia C. Ang Saligang-Batas na nagtatadhana ng lawak na nasasakop ng Pilipinas ay ang: A. yamang pantao D. Karagatang Pasipiko 11. Ang anyong tubig sa silangang bahagi ng bansa ay ang: A. Ang Pilipinas ay isang arkipelago dahil: A. pili at abaka. Ito ang sentro ng kulturang Ifugao: A. Dagat Celebes C. ang bansang ____________ at iba pang mga estadong arkipelago ay namuno sa pagpapanukala at pagsasakatuparan ng pandaigdigang kumperensiya sa Batas sa Karagatan. Cordillera Autonomous Region C. ito’y isang makipot na lupain na kakikitaan ng mga bundok at tubig. Autonomous Region of Muslim Mindanao B. Ang mga probinsiyang katulad ng Albay at Sorsogon naman ay mahalagang pinanggagalingan ng _________ A. Ang Bikol o Ikalimang Rehiyon ay kilala sa buko. Apatnapu’t limang bahagdan ng kalupaan ng Pilipinas ay nagagamit sa: A. Timog Dagat Tsina D. D. pangingisda 8. komersyo at kalakal D. Bicol Region 9. Kabundukan ng Zambales B. 7. enerhiyang hydro-electric D. ito’y isang pulo na napapaligiran ng tubig. Malaysia D. Kabundukan ng Sierra Madre D. Konstitusyon ng 1987 D. CARAGA D. C. Konstitusyon ng 1972 C. Thailand 5. Konstitusyon ng 1935 6. A. ito’y binubuo ng mga isla na napapaligiran ng dagat sa lahat ng direksyon. Kasama ng Pilipinas. Brunei B. Kanal ng Bashi B. ito’y napapaligiran ng dagat sa hilaga at timog. enerhiyang bio-gas . Kabundukan ng Ifugao 10.

bigas D. Alin sa listahan ang bansa na hindi umaangkin sa mga Isla ng Spratlys? A. Sabah D. Ang mga sumusunod ay suliraning naidulot ng pagkakahiwa-hiwalay ng mga pulo ng Pilipinas maliban sa: A.7 12. Taiwan B. kawalan ng pagkakaunawaan ng mga Pilipino dulot ng maraming wika D. Thailand 18. Tanyag din ang rehiyong ito sa makukulay na moske at vinta at mga bahay sa baybaying dagat: A. saging 17. kahirapan sa pangangasiwa at pamamahala sa kapuluan C.A. Vietnam D. Batay sa P. China D. Ang tropikal na klima ng Pilipinas ay may katangiang: A. Sa Kanluran. orkidyas C. mabagal na sistema ng transportasyon B. 1978. ang Pilipinas ay umaangkin sa _______________ bilang bahagi ng pambansang teritoryo na nasasalig sa kasaysayan at titulong legal: A. Rehiyon XIII – C. maalinsangan at maulan B. anong bansa ang kalapit ng Pilipinas? A. Rehiyon VII – Gitnang Bisaya B.D. A. Ang matabang lupa mula sa bulkan sa lalawigan ng Davao ay lumilikha ng mga produktong pang-agrikultural. Cordillera Administrative Region D. Rehiyon IX . Nangunguna sa buong Mindanao ang Davao sa produksyon ng: A. abaka B. Dahil dito. Rehiyon I – Ilocos 15. Rehiyon VI – Kanlurang Bisaya D. Rehiyon VIII – Silangang Bisaya C. Malaysia 14. pagpili ng mga pinuno sa bansa 16. Mga Isla sa Kalayaan 13.kilala ang rehiyon sa pagiging mahirap at sa mababang produksyon. Malaysia B. Scarborough Shoal C. Ang lalawigan ng rehiyong ito ay kadalasang daanan ng mga ulan at bagyo.R B.Kanlurang Mindanao 19. ARMM C. 1596 na nilagdaan noong ika-11 ng Hunyo. Indonesia C. Taiwan C. Ang pangingisda at pagsisid sa mga perlas ang mga pangunahing ikinabubuhay sa rehiyong ito. mainit at maulan . Turtle Island B.

Exclusive Economic Zone ____14. Palawan D. Saligang-Batas ng 1987 ____15. C. Pinakamalamig na buwan/panahon B. Tropikal ____3. Bundok Apo ____12. Mayo ____16.107 ____17. 7. Pangulong Marcos ____8. Agrikultural ____20. Arkipelago ____10. Bilang ng mga pulo sa Pilipinas G. Likas na yaman ____7. Cagayan ____6. Luzon ____9.8 C. Sulu C. Pandaigdigang komperensya sa batas ng karagatan ____13. Enero ____5. Autonomous Region of Muslim Mindanao o ARMM ____19. Pangunahin at pinakamalaking . maulan at mainit 20. Kahirapan sa pangangasiwa ng kapuluan ____18. Doktrinang Pangkapuluan ____4. Batas sa Karagatan F. Batangas ____1. Mindanao B. “Pacific Ring of Fire” A. Lungsod Quezon ____2. Pinakamataas na bundok D. mainit at mahalumigmig D. Ang mga Isla sa Kalayaan (Spratlys) ay bahagi ng ______________ A. Pinasimulan niya ang rehiyonalisasyon o pagtatatag ng mga rehiyon sa Pilipinas. Kalayaan / Sabah ____11. Klima ng Pilipinas E.

O. Isa itong suliranin sa Pilipinas dulot ng pagkakahiwalay ng mga pulo. Ang pinakamainit na buwan K. Bahagi nito ang Pilipinas kayat maraming bulkan sa bansa. PANIMULANG PAGSUSULIT: Panuto: Piliin ang tamang sagot. paghahabi C. karagatan. paso B. bagong bato D. Ang paggawa ng kagamitang metal ay laganap noong panahon ng A. N. at kapaligiran. ilog. J. T. M. P. Ang pinagmulan ng lahing Pilipino ay A. Pinakamahabang ilog sa Pilipinas Q. Naging kabisera ng Pilipinas sa loob ng 28 taon I. Binubuo ng biyaya ng lupa. kagubatan. iisa lamang B. Dahilan sa sagana sa mga bukirin at matabang lupa. Ang kauna-unahang tao na nakarating sa Pilipinas ay ang mga: A. Mga isla na pinag-aawayan ng mga bansa.9 isla sa Pilipinas H. Dito isinulong ng Pilipinas at karatigbansa ang pagtitiyak ng hurisdiksyon sa teritoryong pangkaragatan. dalawa lamang C. Isulat sa patlang ang titik lamang. 200 milya notikal S. Ita _____2. Austronesyano D. Malay C. Indones B. _____1. Sentro ng Kulturang Muslim R. marami _____3. lumang bato . ang Pilipinas ay maraming produktong ____. tatlo lamang D. Binubuo ng maraming pulo kaya’t ang Pilipinas kaya’t ito ay isang____. Basehan ng Pambansang Teritoryo L.

relo C. nangangaso D. isla C. nagpalaganap ng paggamit ng metal D.10 _____4. nag-udyok sa permanenteng paninirahan C. paghahabi E. may mayabong na kultura _____12. Ang paglaganap ng tao sa Pilipinas ay A. maliban sa: A. di pagkakapantay-pantay ng mga libingang banga _____7. Ang mga sinaunang Pilipino ay A. Indones C. pagtatanim B. may payak na kultura C. pumipitas ng prutas at gulay _____5. Ang ugat ng ating wika ay A. bato B. di pagkakapantay-pantay ng mga alahas D. pagkakaroon ng buhay-pulitika B. Alin ang hindi kasama sa grupo? A. Ang mga Pilipino sa panahon ng metal ay A. paggawa ng paso 3 _____8. Austronesia B. tanso C. ginto _____11. Malay D. may simpleng kultura D. karagatan _____10. bronse D. di pagkakapantay-pantay ng mga dekorasyon sa libingan C. nagpasimula ng paghahabi ng mga damit n gating mga ninuno _____6. hikaw . kapatagan B. salat sa kultura B. Ang ebidensya ng pagkakaroon ng lider ay ang A. Malayo-Polynesia _____9. nagpayabong ng kulturang Pilipino B. Ang mga bato ay mahalaga sa panahon ng A. pangangaso C. naghahabi na C. nagtatanim na B. Ang panahon ng metal ay panahon din ng mga sumusunod. kwintas B. Ang sentro ng kalakalan ng sinaunang lahi ay karaniwang sa A. kabundukan D.

bagong bato C. metal D. bagong bato C. Paano nagiging pinuno o datu ang isang tao noong sinaunang panahon? A. Naipamalas ng mga sinaunang Pilipino ang kahusayan sa paglalakbay sa pamamagitan ng: A. Kung siya ang pinakamayaman sa barangay C. Paninirahan sa tabing dagat . lumang bato B. Nabubuhay lamang sa pagkakaingin at pangangaso ang mga Pilipino C. metal D. Handa ka na ba? Unang Bahagi: Piliin ang wastong sagot sa mga tanong at bilugan ang titik nito. Kung siya ang inihalal ng mga kasapi ng barangay 4. Paggawa ng mahuhusay na sasakyang dagat C. Palipat-lipat ng tirahan at di pa sapat ang kanilang kaalaman sa pamumuhay 2.11 D. lumang bato B. Madalas nakikidigma sa kapwa barangay 3. Alin sa mga sumusunod ang katangian ng kabuhayan ng mga sinaunang Pilipino? A. bagong bato C.pag-usbong ng mga lungsod _____15. Mauunlad at nakapagsasarili ang mga bawat barangay B. pag-usbong ng mga lungsod _____14. Pangangaso ang ikinabubuhay ng mga tao noong panahon ng A. Ang paggawa ng paso ay nagsimula pa noong panahon ng: A. Pagwawagi sa karera ng mga bangka B. lumang bato B. Ang buhay-pulitika ay nagsimula noong panahon ng A. metal D. pag-usbong ng mga lungsod PANIMULANG PAGSUSULIT: Ang pagsusulit na ito ay naglalayong tingnan kung hanggang saan ang iyong nalalaman tungkol sa paksang iyong pag-aaralan sa modyul na ito. Ano ang katangian ng barangay sa panahon ng sinaunang Pilipino? A. 1. pulseras _____13. Mayroon nang malalaking kahariang kinabibilangan ang mga barangay C. Kung siya ay nanalo sa digmaan o kung siya ay anak ng dating datu B. Nakikipagkalakalan na sila sa mga karatig-bansa at maunlad na ang pagsasaka B.

Moske 12. Nakipag taling-puso ng mga misyonerong Muslim sa mga anak ng mga pinunong Pilipino C. Pananakop ng mga Arabeng Muslim 7. Paano lumaganap ang Islam sa Mindanaw? A. Sinakop at binili ng mga mangangalakal na Arabe ang mga lupain sa Mindanaw 9. Pagkakaroon ng maunlad na sistema ng pakikipagkalakalan 6. Saum 10. Tinakot ang mga katutubong Pilipino B. pampulitika at panlipunang gawain ay ang: A. Mohammed C. Haj C. Sa panahon ng barangay. Isang katibayan na mayroon nang mataas na antas ng kultura ang mga Pilipino noon ay ang: A. ang tinuturing na sentro ng panrelihiyon. Alin sa mga sumusunod ang nagpapatunay na maunlad na ang kaalaman ng mga sinaunang Pilipino sa teknolohiya? A. Paglalakbay sa Arabya ng mga sinaunang Pilipino C.12 5. Biyernes C. barangay B. Ang sistemang barangay sa panahon ng mga sinaunang Pilipino ay naiiba sa sistemang barangay sa kasalukuyan sa pamamagitan ng A. Paggamit ng mga Pilipino ng sistema ng pagmimina ng metal C. Ang regular na pagdarasal ng limang beses sa loob ng isang araw na bahagi ng limang haligi ng katotohanan ay tinawag na A. Rajah Baguinda . Ramadan 11. May sari-sariling pamahalaan ang bawat barangay noon B. Lahat sila ay napapailalim sa pangulo ng bansa C. Hari Raya B. Paano nakarating ang Islam sa Pilipinas? A. Paninirahan nila sa tabing dagat B. Ipinakilala ang sistemang sultanato sa Pilipinas ni: A. Isinasagawa ng mga Muslim ang pag-aayuno sa panahon ng A. Kahusayan sa pangingisda B. Pangangalakal ng mga Arabeng Muslim B. Sahada C. Kahusayan sa pakikidigma 8. Pagkakaroon ng mga awit at tula C. Nabibilang ang mga unang barangay sa mga kaharian 13. Salat o Salah B.

Kung siya ay anak ng dating datu C. pagkakaroon ng mga awit at tula 5. paninirahan nila sa tabing dagat C. 1. edukasyon C. Alin sa mga sumusunod ang nagpapatunay na maunlad na ang kaalaman ng mga . Kung siya ang pinakamayaman sa barangay 4. Malaya at nagsasarili ang bawat barangay 2. palipat-lipat ng tirahan at di pa sapat ang kanilang kaalaman sa pamumuhay C. Naipamalas ng mga sinaunang Pilipino ang kahusayan sa paglalakbay sa pamamagitan ng: A. pamamahala PANGWAKAS NA PAGSUSULIT: A. Ang lahat ng barangay ay nasa ilalim ng pamumuno ng isang sultan o datu lamang B. Ang isang katibayan na mayroon nang mataas na antas ng kultura ang mga Pilipino noon ay ang: A. Paninirahan sa tabing dagat 6. panulat B. Kung siya ay nanalo sa digmaan B. Hindi mauunlad at hindi nakapagsasarili ang mga barangay C. ang pamahalaan at relihiyon ay A. makaluma at naghihikahos ang pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino B. hindi dapat magkasama. C. Bilugan lamang ang titik.13 B. Alin sa mga sumusunod ang tamang paglalarawan sa kabuhayan ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila? A. Alin sa mga sumusunod ang katangian ng barangay sa panahon ng mga sinaunang Pilipino: A. Sharif Abu Bakr 14. 15. Paggawa ng mahuhusay na sasakyang dagat B. Sa sistemang sultanato. sistema ng panulat na tinatawag na alibata B. hindi pinahahalagahan. may agrikultura at maunlad na kalakalan na ang mga sinaunang Pilipino 3. Kailan nagiging pinuno o datu ang isang tao sa panahon ng mga sinaunang Pilipino? A. Pagwawagi sa karera ng mga bangka C. magkasama at pinag-isa. Piliin ang wastong sagot sa mga tanong. Ang Madrasah ay isang sistema ng A. B.

pampulitika at panlipunang gawain C. Ramadan . Ang pag-aayuno ay isinasagawa ng mga Muslim sa panahon ng A. Pangangalakal ng mga Arabeng Muslim B. Ramadan 11. Biyernes Santo C. alibata B. magkasama at pinag-isa C. Limang Haligi ng Katotohanan B. hindi dapat magkasama B. Paggamit ng mga Pilipino ng sistemang decimal C. Sampung Utos ng Diyos 10. Ang regular na pagdarasal ng limang beses sa loob ng isang araw ay bahagi ng pangunahing aral ng Islam na tinaguriang: A. Sa paanong paraan napapatatag ng relihiyong Islam ang pagkakaisa ng pamayanan? A. panrelihiyong gawain B. Bakit madaling napalaganap ang Islam sa katimugan ng Mindanao? A. pampulitika at panlipunang gawain 12. Ang mabilis na pananakop ng mga Arabeng Muslim ng iba pang pamayanan C. Paglalakbay sa Arabia ng mga sinaunang Pilipino C. Hari Raya B.14 sinaunang Pilipino sa agham at matematika? A. Sa panahon ng barangay ang moske ay tinuturing na sentro ng: A. madrasah C. kahusayan sa pakikidigma sa karatig-Barangay 7. pakikipagtaling-puso ng mga misyonerong Muslim sa mga anak ng mga pinunong Pilipino C. Pananakop ng mga Arabeng Muslim 8. panrelihiyon. Ang sistema ng edukasyon na ipinakilala ng mga Muslim ay ang A. hindi pinahahalagahan 14. Kahusayan sa pangingisda B. pananakot at pananakop ng mga Arabeng Muslim 9. Walong Daan sa Kaliwanagan C. ang pamahalaan at relihiyon ay: A. Sa sistemang sultanato. Ang takot na sila ay magapi ng mga Kristiyano 13. Ang sama-samang pagsamba ang nagpalakas sa pagkakaisa ng mga Muslim B. Paano nakarating ang Islam sa Pilipinas? A. wala pa kasing relihiyon ang mga katutubong Pilipino B.

.15 15. Nabibilang ang mga unang barangay sa mga kaharian. May sari sariling pamahalaan ang bawat barangay noon. C. Ang sistemang barangay sa panahon ng mga sinaunang Pilipino ay naiiba sa sistemang barangay sa kasalukuyan sa pamamagitan ng: A. B. Lahat sila ay napapailalim sa pangulo ng bansa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->