P. 1
VEV LP

VEV LP

|Views: 990|Likes:
Published by Vanessa Onza

More info:

Published by: Vanessa Onza on Nov 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2013

pdf

text

original

Wednesday

ENGLISH

Nov.2, 2011
I.

MATH A. Visualizes multiplication of decimals using models. B. Multiplies tenths by another tenths.

I. Identify possible causes to a given effect in situations heard. Write some possible causes to given effects Preserving the water resources II. Identifying Possible Causes to a Given Effect Writing Possible Causes to Given Effects PELC 7 Listening p.21, Fun in English ( R ) p.119-120 III. A. 1. Spelling 2. Review on answering why questions. 3. Have you heard a about the Dead Sea? Do you know where it is found? 4. Give the standards in listening B. 1. Listening activity: “Why is there no life in the Dead Sea?” 2. Comprehension checkup  Why was the sea named Dead sea?  Why is the Dead Sea very dense?  What will you do to preserve water resources? 3. Let the pupils give the complete answer and write the pupils answers on the board. Underline the exact answer to the question. Ask: What do you call the underlined phrases? What does the underlined phrases state? 4. How do you identify causes to a given effect? 5. Practice Exercises a. Listen to the sentences and write the possible causes to the given effects. (Teacher reads the sentences) b. Group the pupils into three. Give each group a situation and let them finish it by giving possible causes to it. IV. Identify the possible cause to the given effect. 1. Cause: a. Since Kate loved the outdoors b. Since Kate loved to play c. Since Kate loved to take a bath Effect: She is going to take a fishing trip V. Listen to a news report and be able to get the cause why such thing happened.

II. Comprehension of Multiplication of Decimals Reference: Materials: Value Infused: III. Pre-activity 1. Drill Perform the indicated operation. a. 0.4 + 0.5 c. 3.6 + 0.8 2. Review 1) A Grade 6 boy buys the following one Sunday at National Book Store: a pencil for P 1.25, a ballpen for P 4.25 and intermediate paper for P 15.00. If he gives a P 50 – bill, how much will he receive from the cashier after paying all? 3. Motivation Class, I have 3 sticks of 0.5 ft long each on the table. If you connect them together, how long will the stick be? What operation(s) can be used to get the answer? B. Activity Proper 1. Presentation a. Ask two pupils to come forward and tell them to verify the length of each stick using a foot rule found on the table. b. Call another pair of volunteers to find the total length of the 3 pieces of stick using the ruler. c. Allow the volunteers to list down these data on the board until they get their answer: b. 0.3 + 0.6 d. 2.4 - 0.9 PELC J.1.1, 1.2 Flashcards, pieces of sticks, ruler Accuracy

0.5 ft. 0.5 ft. + 0.5 ft. 1.5 ft.

0.5 ft 0.5 ft 0.5 ft

d. Call another volunteer and ask if he can get the total length of the 3 sticks using another method. e. The volunteer may hold the 3 sticks and illustrate/show to the class that they have same lengths. Since their lengths are the same, he told them that by multiplying 0.5 ft by 3, result will be the same. Thus, 3 x 0.5 ft. = 1.5 ft. IV. Multiply 0.7 by 0.9 Rewrite the vertical form: 0.7 x 0.9 63 Ask the pupils to count the number of digits with decimal point, then ask a volunteer to put the correct decimal point on the answer which is 0.63. V. 2. Generalization Remember the following facts: a. Multiplication is a repeated addition. b. To multiply tenths by another tenths, the product is in the hundredths place. C. Application factors in

b. Multiply each of the following decimal numbers: 1) 0.4 x 0.2 2) 0.7 x 0.4

5) 0.6 x 0.4

6) 0.8 x 0.3

1. List 5 items which can be measured in centimeters. 2. Multiply: a) 0.8 x 0.5 2) 0.4 x 0.9

3. Express as a multiplication sentence: a) b) 0.6 + 0.6 + 0.6 + 0.6 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5

Cut strips of paper with lengths: 0.4 ft., 0.7 ft., 0.9 ft.

EP I. Nakasusunod sa mga patakaran ng paaralan at natutulungan ang iba sa pagsunod nito Pagiging masunurin

a. Using a ruler, give the measure of the following in cm:

1) c)

2)

II. Katapatan at Pagmamahal sa Bayan - Pagsunod sa mga Patakaran ng paaralan at pagtulong sa Iba sa Pagsunod nito. III. A. 1. Pagbabahaginan ng mga bata sa nagdaang isang linggong bakasyon.

2. Bqalik-aral sa mga pagpapahalaga sa buwan ng Oktubre. 3. May mga tuntunin ba o patakaran na ipinatutupad sa ating paaralan? B. 1. Pangkatin ang mga bata. Sabihin sa bawat grupo na itala ang mga patakaran ng paaralan na may kinalaman sa mga kaayusan ng mga mag-aaral at ng paaralan. 2. Pag-uulat ng bawat pangkat. 3. Pagtalakay - Anu-ano ang mga patakaran n gating paaralan upang mapanatiling maayos ang kapaligiran? - Sinususnod ba ninyo ang mga ito? - Tumutulong ba kayo upang makasunod din ang iba sa mga patakaang ito? Bakit dapat itong gawin? 4. Ipinatutupad sa ating paaralan ngayon ang paghihiwalay ng mga basura. Ano ang magagawa mo upang ang lahat ay makasunod sa patakarang ito? IV. Lagyan ng √ kung ang sumusunod ay nagpapakita ng pagsunod sa mga patakaran ng paaralan at x kung hindi. ____ 1. Tumtulong sa paglilinis ng paligid. ____ 2. Hinihintay ang mga dyanitor na maglinis ng tapat ng silid-aralan. ____ 3. Hinahayaan ang iba na huwag sumunod sa mga patakaran ng paaralan. ____ 4. Pagsabihan ng maayos ang mga kamag-aral na hindi sumusunod sa mga patakaran ng paaralan. ____ 5. Sundin ang mga patakaran ng paaralan at tulungan ang iba sa pagsunod nito. V. Itala ang mga patakaran ng ating paaralan. Igawa ito ng tseklist at lagyan ng tsek ang waatong hanay.

anong instrument ng banda ng musiko ang nakikita at nakikilala ninyo? B. 1. Ipapanood ang isang video ng brass band. Isaisahin ang mga instrumentong brass. 2. Ipakita ang mga larawan ng tuba, trumpeta, trombone at French horn at hayaan ang mga batang kilalanin ang mga ito. 3. Iparinig ang tunog ng bawat instrumento. 4. Paglalahat Anu-ano ang mga instrumento ng banda (brass instrument)? IV a. Muling iparinig ang mga tunog ng instrumento. Ipatukoy sa mga bata ang nadinig na tunog. b. Kilalanin ang ss. na instrumentong brass.

V. EPP

I.

LAYUNIN: A. Nakagagawa ng talatakdaan ng mga gawain ng mag-anak para sa isang araw. B. Nakasusunod sa talatakdaan ng mga gawain at sa panuntunan/ pangkaligtasan C. Nahihinuha ang maaring mangyari kung susundin o hindi ang talatakdaan ng mga gawain ng mga mag-anak.

MSEP I. Napahahalagahan ang mga instrumentong bumubuo ng banda (brass band) - Nakikilala ang iba’t ibang instrumentong ginagamit sa banda at nasasabi ang katangian ng tunog na nalilikha nito Pagpapahalaga sa mga instrument ng banda II. Instrumento ng Banda (Brass Band) III. A. 1. Tuwing fiesta sa inyong barangay, ano ang inyong inaabangan at nais na makita o mapanood? AnuA.

Kusang Loob sa Paggawa

II. NILALAMAN: Paksang Aralin: - Paggawa ng talatakdaan ng mga gawain sa tahanan - Banghay ng talatakdaan ng mga gawain

(Itala ang mga gawain sa pisara) Pagusapan din ang ginagawa ng ibang kasapi ng pamilya. PELC 2. “Brainstorming” sa nakatalang gawain. Pamamaraan: A. Bakit kailangan maging maayos at maganda ang ating tahanan? c.2. bulletinboard. Pag-uulat ng ginawang pag-aayos sa silid kainan at mga kasangkapan sa kusina b.2. (Isulat sa tapat ng bawat gawain kung sino ang karaniwang gumaganap at oras ng pagganap) Suriin ang talaan at bubuo ng konseptong kung anu-ano ang mga salik na dapat tandaan sa paggawa ng taltakdaan ng gawain. Paglalahad: a. pagtalakayan kung sino ang gumaganap ng bawat tungkulin at pananagutan at oras ng pagganap.B.2. Pagganyak: Pag-uusap tungkol sa mga gawaing ginagampananng mga mag-aaral sa arawaraw. oras at kung sino ang gaganap) 9:30 – 10:00 10:00 – 11:30 Mag-anak Inay. bakuran. banghay ng talatakdaan ORAS C. Paggawa ng mga mag-aaral ng huwarang talatakdaan ng mga gawain. pag didilig ng halaman Malayang Oras Paghahanda. Kagamitan: Tsart. pagluluto ng pagkaing pananghalian Paghahain ng hapag kainan Pagkain ng tanghalian Pagliligpit at paglilinis ng pinagkanan Pamamahinga SINO ANG GAGANAP Itay. b. ate. ate Mag-anak Inay. 2. Pangwakas na Gawain: .2. kuya Mag-anak Ate. Ina Mag-anak Mag-anak Ate III.58 5:30 – 5:45 6:00 – 7:00 7:00 – 7:30 7:30 – 8:00 8:00 – 9:00 9:00 – 9:30 GAWAIN Pag-ayos ng kamang hinigaan Pagsimba ng maganak Pag-aalmusal Pagliligpit at paghuhugas ng pinggan Pamamalengke Paglilinis ng bahay. kuya Mag-anak C.2. Ate Kuya. gayundin kung Sabado. (Halimbawa ng taltakdaan ng isang mag-anak ara sa araw ng Linggo ) (Ang mga mag-aaral ang magpupuno ng mga gawain. Sanggunian: BEC. Panlinang na Gawain: 1. 2. ate 11:30 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 1:00 1:00 – 1:30 1:30 – 4:00 4:00 – 5:00 5:00 – 6:00 6:00 – 6:30 6:30 – 7:00 7:00 – 8:00 8:00 – 9:00 Ate.5 p. Panimulang Gawain: 1. Sinu-sino ang dapat gumanap sa mga tahanan? Ano ang madarama pagkatapos makapag-ayos ng tahanan? Inay Mag-anak B. inay Mag-anak Pag-aayos ng sirang Tatay o Ama kagamitan Malayang oras Mag-anak Paghahanda at pagluluto ng hapunan Paghahain Paghahapunan Pagliligpit ng pinagkainan Pamamahinga att paghahanda sa pagtulog (Panonood ng TV) Kuya. Linggo o kung mayroong okasyon. Balik Aral: a.

Pamamalantsa KASUNDUAN: Gumawa ng isang talatakdaan ng gawain para sa isang okasyon tulad ng pista sa inyong bayan o kaya ay sa kaarawan mo. AMA INA ATE KUYA Pamamaraan: 1. 3. FILIPINO Layunin:    Nahuhulaan kung ano/sino ang tinutukoy sa inilalarawang talata Nakakukuha ng impormasyon sa tulong ng garp o tsart Natutukoy ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayaring bumuo sa banghay ng kwento. Paglalahat: Ang pagsunod sa talatakdaan ng mga gawain ay nakabubuti sa samahan ng isang pamilya. ano ang mangyayari? Anong kaugalian ang dapat isaloob sa paggawa at pagsunod sa talatakdaan ng mga gawain? 2. Nagiging maayos ang pagsasamahan at pagsusunuran. Pag-aalmusal 10. Pagsusuri: Bakit kailangang gumawa ng taltakdaan ng mga gawain sa tahanan? Sa palagay ninyo nakabubuti ba ito sa isang pamilya? Kung hindi ninyo magagampanan ang tungkulin ng bawat isa. pagsisilig ng halaman 6. Paglinis ng tahanan 5. V. I. Tanungin din ang klase kung kung nakakikita/nakapunta . Pagkukumpuni ng sirang kagamitan 8. Paglalapat: Paggawa ngmga mag-aaral ng kanikanilang talatakdaan sa isang araw. Paksa: Populasyon Pagpapahalaga: Kanais-nais na Paguugaling Pangkalusugan at Kaayusan Para sa Kabutihan ng Buong Daigdig Kagamitan 1. III. Hlimbawa: Araw ng Sabado o araw ng Lunes na may pasok sa paaralan. Dapat isaalng-alang ang kakayahan ng bawat isa o kasapi ng pamilya sa panahong iniukol sa mga gawain. MGA GAWAIN 1. PAGTATAYA: Lagyan ng tsek ( /) ang mga gawain na nauukol para sa bawat kasapi ng pamilya II. BEC V 2. Pagtatapon ng basura 7. Pag-aayos ng higaan 9. Susundin ng mga bata ang pormat na ginawa at pinagtatakayan IV. Pagganyak (Ipakita ang mga larawang may dalawang mukha ng buhay at itanong sa mga magaaral kung aling larawan/kalagayan ang gusto nilang titirhan. Teksto – “Populasyon sa Daigdig” Magbasa at Matuto (Patnubay ng Guro) 3. Pamamalengke 3. mga larawang nagpapakita ng dalawang mukha ng buhay: Ang kadahupan dulot ng sobrang laki ng populasyon at kasaganaan C. Paksang Aralin: A. B. Pag-aalaga ng bunsong kapatid 4.1. Pagluluto 2.

Pagtatakda ng layunin (Ganyakin at hikayatin ang mga magaaral na bumuo ng mga tanong tungo sa mga dahilan na maaaring maghambing sa mga bansang mauunlad at sa mga bansang mahihirap. na ang kasalukuyang populasyon ay 267 milyon. May kinalaman kaya ang populasyon sa kanilang kalagayan? Alamin natin pagkatapos nating mabasa ang “Populasyon sa Daigdig. paaralan at simbahan? Hindi lamang sa Metro Manila nagaganap ang di-mapigil na pagdami ng tao kundi maging sa mga lalawigan din.1 bilyon at sa taong 2025 ay 6. Kailangan din pagtuunan ng pansin ang pagtatanim ng sorghum at kamoteng-kahoy na karaniwan sa mga bansang umuunlad. May 18 milyong mamamayan ng daigdig ang namamatay taun-taon dahil sa matinding gutom.na ba sila sa lugar ng mga iskwaters. Pagpapalawak ng Bokabularyo (Itanong sa mga mag-aaral ang mga salitang naiuugnay nila sa salitang dukha. Ang patuloy na pagdami ng tao ay problema na rin ng buong daigdig sa ngayon. . Maraming problema ang idudulot ng patuloy na paglaki ng populasyong pandaigdig. ang mga bansang umuunlad ay may kabuuang populasyong 4.2 biyong mamamayan. Paglalahad Ibigay ang pamagat ng tekstong “Populasyon ng Daigdig”at ipabasa nang pabigkas ang seleksiyon. Sa kabilang dako. Isulat at ipakita sa pisara sa pamamagitan ng estratehiyang “word association”ang mga ito. ay siya pa ring may pinakamabilis na pagdami ng tao. Noong 1996.8 bilyon. Palawakin ang aquaculture upang mahirap dukha salat naghihikahos (Sundin ang istratehiyang nabanggit sa paglinang ng iba pang bagong salita. Ang populasyon ng India ay umaabot sa 969 milyon at ng Tsina na mayroong 1. Samantalang ang populasyon ng Pilipinas noong 1980 ay 60 milyon lamang at ngayon ay may 68 milyon na. umaabot na sa 5. Ang Estados Unidos. iminungkahing pagsikapan ng mga bansa ang pagtatanim ng halamang nagdudulot ng malaking ani tulad ng mais.8 bilyon ang kabuuang populasyon ng daigdig taong 1996. ang populasyon ng mauunlad na mga bansa ay napako na sa 1. Populasyon ng Daigdig 2030 2020 2010 2000 1990 1980 Taon Se… 1 2 Populasyon 3 Talakayin: Napansin ba ninyong laging nagsisikip ang mga lansangan sa dami ng tao? Gayundin ang mga sasakyang pampasahero.) 3. bigas at trigo.) mga sentro ng pamilihan. Sa kasalukuyan. Ang dahilan ay ang napakababang populasyon ng mga bansa sa Europa at sa Japan. Ipalarawan ang kanilang nakita.) B. aabot na ito sa 6. kailangan ang mga makabagong pamamaraan ng pagsasaka upang madagdagan ang produksyon ng pagkain. hindi sasapat ang pagkain para sa bilyun-bilyong mamamayan ng daigdig na magugutom sa taong 2025. Tinatayang sa taong 2000.2 bilyon hanggang 2025. Ipakita rin ang grap ng populasyon ng daigdig at itanong kung ano ang gusting ipakita ng grap. Kung hindi mapipigil ang pagdami ng tao at mapaunlad ang produksiyon ng pagkain.”) 2. Isa na rito ay ang kakapusan sa pagkain. Sa isang pag-aaral na ginawa ng United Nations Population Fund (UNPF).7 bilyon.

Pagtataya A. Paano maiiwasan ang pagkagutom ng sambayanan dulot ng patuloy na paglaki ng populasyon ng daigdig? 6. Tingnan ang sumusunod na tsart D. Ano ang pagkakaiba ng bansang maunlad sa bansang mahirap ayon sa pagdami ng tao? 4. F. Isa pang dahilan ng pagkawala ng lupang taniman ay ang pagbabago ng klima sa iba’t ibang dako ng mundo. Pag-usapan muna ng awat pangkat (brainstorming) ang agwaing ibinigay sa kanila bago nila ito isulat at iulat sa klase.makatulong sa pagpapakain ng sambayanan sa buong daigdig. Pagpapayaman ng Gawain (Hatiin ang klase sa apat na pangkat at bigyan ng Gawain ang bawat pangkat. Batay sa ipinakikita sa grap. Anong bansa ang may pinakamabilis na pagdami ng tao? 2. Hulaan at tukuyin kung ano at sino ang inilalarawan ng sumusunod na talata: Isang dahilan ng pagkawala ng lupang taniman ay ang pagbabago ng klima sa iba’t ibang dako ng mundo.) Pangkat 1 Itala ang mga suliranin ng edukasyon ukol sa malaking populasyon Pangkat 2 Itala ang suliranin ng kapaligiran ng dulot ng malaking populasyon Pangkat 3 Itala ang suliranin ng kaayusan at kapayapaan na dulot ng malaking populasyon Pangkat 4 Itala ang mga hakbang na maaaring gawin bilang sagot sa mga nabanggit na suliranin Ang ulat ng ikaapat na pangkat ay pagkatapos lamang ng ulat ng una. Nabalitaan mo ba ang nangyari sa Ormoc. ilang bahagdan ang paglaki ng populasyon sa loob lamang ng apat na taon? E. IV. umaabot na lamang sa 19% ng kabuuang sukat ng ating lupa ang natitirang kagubatan sa . Subalit ang karaniwang dahilan na likha ng tao ay ang gawing tirahan ang dating taniman o bukirin. Subalit ang karaniwang dahilan na likha ng tao ay ang dating mga taniman o bukirin na ginawang mga tirahan. Paglinang ng kasanayan (Sabihin kung ano/sino ang tinutukoy sa talata at gumawa ng grap gamit ang ibinigay na data sa liit ng kagubatan.) taong 1993? Ang 17% naman ng ating kalupaan ay may malaking suliranin sa erosion o pagguho ng lupa. May kasabihang wala tayong kalabanlaban kapag humagupit ang kalikasan. Malinaw na nagpapaligsahan ang paglaki ng populasyon at ang produksiyon ng pagkain. Leyte dahil sa rumaragasang tubig mula sa kabundukan? Alam mo bang dahil sa patuloy na pagkakaingin at walang habas na pagtotroso. Ano ang dahilan ng pagiging mahina ng produksiyon ng pagkain ngayon kung ihahambing sa produksiyon ng pagkain noong nakaraang panahon? 5. ikalawa at ikatlong pangkat. Paglalahat (Ipabuo ang paniniwalang “higit na mainam paunlarin ang pagsasaka kaysa “birth control” o pagpigil ng populasyon sa paglutas ng kahirapang dulot ng sobrang dami ng tao. Sino kaya sa kanila ang magwawagi sa susunod na sanlibong taon? (Habang nagbabasa ang mga mag-aaral ilagay/isulat sa pisara ang isang “graphic organizer”at papunan ng mga nararapat na salita ang mga bilog. Sino kaya sa kanila ang magwawagi sa susunod na sanlibong taon? B. Malinaw na nagpapaligsahan ang paglaki ng populasyon at ng produksiyon ng pagkain.) G. Alin ang pinakamabisang paraan upang maragdagan ang produksiyon ng pagkain? 3. Pagtatalakay Ipasagot ang mga sumusunod na tanong: 1.

Tala ng Naipagbiling Bote ni Eric Bilang ng Bote 600 500 400 300 200 100 0 En e Pe ro br er o M ar so Ab ril M ay o Hu ny o Hu ly A o Se gos to pt em br e O No ktob by re e Di mbr sy e em br e Series1 Buwan 1. 7. Ilang bote ang pinakamarami niyang naipagbili. Identify the possible cause to the given effect. 3. 8. Let the pupils give the complete answer and write the pupils answers on the board. 2011 Tuesday ENGLISH Nov. 1. II. Give each group a situation and let them finish it by giving possible causes to it.21. 3. Listen to the sentences and write the possible causes to the given effects. SUBJECT MATTER: Comprehension of Ratio Reference: PELC F. 4. Since Kate loved to play f.119-120 III. MATH Nov. (Teacher reads the sentences) b. Anong mga buwan ito? 4. 2. How do you identify causes to a given effect? 5. Friday District Meet Monday Holiday Nov. Review on answering why questions. Ask: What do you call the underlined phrases? What does the underlined phrases state? 4. A. 2011 The same lesson plan as of yesterday. Lessons were not accomplished due to poor attendance. Group the pupils into three.1 1. Bakit kaya maraming naipagbibili si Eric kung Mayo at Disyembre? Thursday Nov. Listening activity: “Why is there no life in the Dead Sea?” 2. 2011 I.1. Comprehension checkup  Why was the sea named Dead sea?  Why is the Dead Sea very dense?  What will you do to preserve water resources? 3. Ilang bote ang naipagbili ni Eric sa buwan ng Enero? Abril? Agosto? 2. Kailan pinakakaunti o pinakamaliit ang naipagbili niya? 3. 1. Underline the exact answer to the question. Give the standards in listening B. Have you heard a about the Dead Sea? Do you know where it is found? 4. Listen to a news report and be able to get the cause why such thing happened. Identifying Possible Causes to a Given Effect . 2. 2011 Writing Possible Causes to Given Effects PELC 7 Listening p. Fun in English ( R ) p. Practice Exercises a. OBJECTIVES: 1. Visualizes the ratio of two given sets of objects. Identify possible causes to a given effect in situations heard. Spelling 2. Write some possible causes to given effects Preserving the water resources II. Since Kate loved to take a bath Effect: She is going to take a fishing trip V.2 I. Cause: d. IV. Expresses the ratio of two numbers by using either colon ( : ) or a fraction. Since Kate loved the outdoors e.

2. a. 9 72 Express each of the following as ratio using color: Focus your attention to roses and vases. C. 3. 4. Generalization What is a ratio? A ratio is a pair of numbers that compares two quantities in the same unit by division. 10 20 2. 5 25 2. 1. PROCEDURES: A. e. What is a ratio? Consider another example. What do you call such relationship? g. B. 1. 20 minutes to an hour 2. to 60 min. Compare the number of games won to the number of games lost. It won 20 games and lost 5 games. (expected ans: 20 games won to 5 games lost) b. How will you write it in symbol? Is there another way of writing it? (expected answer is 20:5 or 20 5 c. 2. Drill Change each of the fractions to lowest term: 1.Materials: Flash cards. Review Convert each of the following to fractions: 1. Describe the relation between the numbers of roses to the number of vases. 3. 4. or any pair of objects Value Infused: Working well with others III. How many roses do we have? How many vases? b. Call 1 or 2 more pupils and ask what they have observed. 10 months to a year 3. Activity Proper 1. a team played 25 games. 8 24 4. a. How many roses does each vase contain? d. Presentation Present these to the class: following c. Application Express each of the following as ratio in fraction form (Answers should be in lowest term). Can you represent your answer in symbol? f. 5. 8 bottles to dozen of bottles 3. 5 rows to 8 columns 5 liters of gasoline to 45 kms. flowers and vases. Pre-Activities 1. suppose in a basketball game. 48 bottles to 2 cases 20 days to 1 month 6 red balls to 10 blue balls EVALUATION . Can you distribute the roses equally among the vases?(Let the pupils show the distribution of roses) IV. 3 teachers to 60 pupils 6 books to 12 pupils 3 candies to P2 8 meters to 12 meters 40 min. 5. Can you express your answer in lowest term? 2. Motivation Show to the class 8 roses and 4 vases. Then call a volunteer to arrange these 8 roses to the 4 vases. 3.

Sinususnod ba ninyo ang mga ito? . ano ang inyong inaabangan at nais na makita o mapanood? Anuanong instrument ng banda ng musiko ang nakikita at nakikilala ninyo? B. 1. There are _____ legs and ______ tables. ____ 1. Napahahalagahan ang mga instrumentong bumubuo ng banda (brass band) .Tumutulong ba kayo upang makasunod din ang iba sa mga patakaang ito? Bakit dapat itong gawin? 4. Ipapanood ang isang video ng brass band. 3. 2. Ipinatutupad sa ating paaralan ngayon ang paghihiwalay ng mga basura. Ipakita ang mga larawan ng tuba. If there are 4 tables. b. trumpeta. A.A. 3. Nakasusunod sa mga patakaran ng paaralan at natutulungan ang iba sa pagsunod nito Pagiging masunurin II.Anu-ano ang mga patakaran n gating paaralan upang mapanatiling maayos ang kapaligiran? . Write a ratio for each of the following in fraction form and using colon. Tuwing fiesta sa inyong barangay. Write the ratio of 4 cubes to the total number of corners. 2. Sundin ang mga patakaran ng paaralan at tulungan ang iba sa pagsunod nito. Iparinig ang tunog ng bawat instrumento. Itala ang mga patakaran ng ating paaralan. Isaisahin ang mga instrumentong brass. 4. 20 boys to 25 girls 2. trombone at French horn at hayaan ang mga batang kilalanin ang mga ito. 1. 2. We can write this ratio as _____ or ______. Pag-uulat ng bawat pangkat. 3. MSEP I. 50 dm to 6 meters 3. Igawa ito ng tseklist at lagyan ng tsek ang waatong hanay. Pagsabihan ng maayos ang mga kamag-aral na hindi sumusunod sa mga patakaran ng paaralan. Instrumento ng Banda (Brass Band) III.Nakikilala ang iba’t ibang instrumentong ginagamit sa banda at nasasabi ang katangian ng tunog na nalilikha nito Pagpapahalaga sa mga instrument ng banda II. ____ 5. Hinahayaan ang iba na huwag sumunod sa mga patakaran ng paaralan. Did you get the same ratio? Justify your answer. V. 1. Lagyan ng √ kung ang sumusunod ay nagpapakita ng pagsunod sa mga patakaran ng paaralan at x kung hindi. 1.Pagsunod sa mga Patakaran ng paaralan at pagtulong sa Iba sa Pagsunod nito. Look at the tables at the right and answer the following questions: 1. Ano ang magagawa mo upang ang lahat ay makasunod sa patakarang ito? IV. Paglalahat . ____ 3. 1. 3. Hinihintay ang mga dyanitor na maglinis ng tapat ng silid-aralan. B. Write the ratio of the number of faces to the number of cubes? c. based on these cubes answer the following: a. EP I. Illustrate 4 cubes. 2. A. the ratio of legs to tables is ____ or _____. ASSIGNMENT 1. Pangkatin ang mga bata. May mga tuntunin ba o patakaran na ipinatutupad sa ating paaralan? B. Pagtalakay . Katapatan at Pagmamahal sa Bayan . Bqalik-aral sa mga pagpapahalaga sa buwan ng Oktubre. Tumtulong sa paglilinis ng paligid. Pagbabahaginan ng mga bata sa nagdaang isang linggong bakasyon. ____ 4. ____ 2. Sabihin sa bawat grupo na itala ang mga patakaran ng paaralan na may kinalaman sa mga kaayusan ng mga mag-aaral at ng paaralan. III. 15 hours to 1 day V.

2.Anu-ano ang mga instrumento ng banda (brass instrument)? IV c.Paggawa ng talatakdaan ng mga gawain sa tahanan . 2. A. Paglalahad: “Brainstorming” sa nakatalang gawain. Kusang Loob sa Paggawa II. na instrumentong brass. gayundin kung Sabado.58 III. Linggo o kung mayroong okasyon. Paggawa ng mga mag-aaral ng huwarang talatakdaan ng mga gawain.2. Muling iparinig ang mga tunog ng instrumento. b. Panlinang na Gawain: 1. Pag-uulat ng ginawang pag-aayos sa silid kainan at mga kasangkapan sa kusina 2. Paksang Aralin: . Pamamaraan: 1. Kagamitan: Tsart. d. pagtalakayan kung sino ang gumaganap ng bawat tungkulin at pananagutan at oras ng pagganap. Ina Mag-anak Mag-anak Ate V. (Isulat sa tapat ng bawat gawain kung sino ang karaniwang gumaganap at oras ng pagganap) Suriin ang talaan at bubuo ng konseptong kung anu-ano ang mga salik na dapat tandaan sa paggawa ng taltakdaan ng gawain. banghay ng talatakdaan C. Bakit kailangan maging maayos at maganda ang ating tahanan? 3. a. Panimulang Gawain: Balik Aral: Inay .5 p. Nakagagawa ng talatakdaan ng mga gawain ng mag-anak para sa isang araw. 2. (Halimbawa ng taltakdaan ng isang mag-anak ara sa araw ng Linggo ) (Ang mga mag-aaral ang magpupuno ng mga gawain. Kilalanin ang ss. bulletinboard. Ipatukoy sa mga bata ang nadinig na tunog. Pagganyak: Pag-uusap tungkol sa mga gawaing ginagampananng mga mag-aaral sa arawaraw.Banghay ng talatakdaan ng mga gawain B. EPP I. Nakasusunod sa talatakdaan ng mga gawain at sa panuntunan/ pangkaligtasan c. PELC 2. (Itala ang mga gawain sa pisara) Pagusapan din ang ginagawa ng ibang kasapi ng pamilya.2. Nahihinuha ang maaring mangyari kung susundin o hindi ang talatakdaan ng mga gawain ng mga mag-anak.2. 2. Sinu-sino ang dapat gumanap sa mga tahanan? Ano ang madarama pagkatapos makapag-ayos ng tahanan? 2. oras at kung sino ang gaganap) ORAS 5:30 – 5:45 6:00 – 7:00 7:00 – 7:30 7:30 – 8:00 8:00 – 9:00 GAWAIN Pag-ayos ng kamang hinigaan Pagsimba ng maganak Pag-aalmusal Pagliligpit at paghuhugas ng pinggan Pamamalengke SINO ANG GAGANAP Itay.2. Sanggunian: BEC. 1.

ano ang mangyayari? Anong kaugalian ang dapat isaloob sa paggawa at pagsunod sa talatakdaan ng mga gawain? 5. Hlimbawa: Araw ng Sabado o araw ng Lunes na may pasok sa paaralan. ate. Dapat isaalng-alang ang kakayahan ng bawat isa o kasapi ng pamilya sa panahong iniukol sa mga gawain. Pangwakas na Gawain: 4. Paglinis ng tahanan 5.9:00 – 9:30 9:30 – 10:00 10:00 – 11:30 Paglilinis ng bahay. Nagiging maayos ang pagsasamahan at pagsusunuran. Susundin ng mga bata ang pormat na ginawa at pinagtatakayan IV. Pamamalantsa AMA INA ATE KUYA 11:30 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 1:00 1:00 – 1:30 1:30 – 4:00 4:00 – 5:00 5:00 – 6:00 6:00 – 6:30 6:30 – 7:00 7:00 – 8:00 8:00 – 9:00 Ate. Paglalahat: V. 6. Ate Kuya. inay Mag-anak Pag-aayos ng sirang Tatay o Ama kagamitan Malayang oras Mag-anak Paghahanda at pagluluto ng hapunan Paghahain Paghahapunan Pagliligpit ng pinagkainan Pamamahinga att paghahanda sa pagtulog (Panonood ng TV) Kuya. Paglalapat: Paggawa ngmga mag-aaral ng kanikanilang talatakdaan sa isang araw. Pagkukumpuni ng sirang kagamitan 8. KASUNDUAN: Gumawa ng isang talatakdaan ng gawain para sa isang okasyon tulad ng pista sa inyong bayan o kaya ay sa kaarawan mo. bakuran. Pagtatapon ng basura 7. ate Mag-anak Inay. Pag-aalaga ng bunsong kapatid 4. kuya Mag-anak 3. Pagsusuri: Bakit kailangang gumawa ng taltakdaan ng mga gawain sa tahanan? Sa palagay ninyo nakabubuti ba ito sa isang pamilya? Kung hindi ninyo magagampanan ang tungkulin ng bawat isa. Pag-aayos ng higaan 9. Pamamalengke 3. Pag-aalmusal 10. kuya Mag-anak Ate. Pagluluto 2. pag didilig ng halaman Malayang Oras Paghahanda. . pagluluto ng pagkaing pananghalian Paghahain ng hapag kainan Pagkain ng tanghalian Pagliligpit at paglilinis ng pinagkanan Pamamahinga Mag-anak Mag-anak Inay. pagsisilig ng halaman 6. PAGTATAYA: Lagyan ng tsek ( /) ang mga gawain na nauukol para sa bawat kasapi ng pamilya MGA GAWAIN 1. ate Ang pagsunod sa talatakdaan ng mga gawain ay nakabubuti sa samahan ng isang pamilya.

umaabot na sa 5. mga sentro ng pamilihan. Tinatayang sa taong 2000.FILIPINO I. Pagtatakda ng layunin (Ganyakin at hikayatin ang mga magaaral na bumuo ng mga tanong tungo sa mga dahilan na maaaring maghambing sa mga bansang mauunlad at sa mga bansang mahihirap. Paglalahad Ibigay ang pamagat ng tekstong “Populasyon ng Daigdig”at ipabasa nang pabigkas ang seleksiyon. Noong 1996.8 bilyon. Ang dahilan ay mahirap dukha salat naghihikahos . Sa kasalukuyan. Paksang Aralin: Paksa: Populasyon Pagpapahalaga: Kanais-nais na Pag-uugaling Pangkalusugan at Kaayusan Para sa Kabutihan ng Buong Daigdig Kagamitan BEC V Teksto – “Populasyon sa Daigdig” Magbasa at Matuto (Patnubay ng Guro) mga larawang nagpapakita ng dalawang mukha ng buhay: Ang kadahupan dulot ng sobrang laki ng populasyon at kasaganaan III.1 bilyon at sa taong 2025 ay 6. Sa kabilang dako. Pagganyak (Ipakita ang mga larawang may dalawang mukha ng buhay at itanong sa mga magaaral kung aling larawan/kalagayan ang gusto nilang titirhan.) 3. May kinalaman kaya ang populasyon sa kanilang kalagayan? Alamin natin pagkatapos nating mabasa ang “Populasyon sa Daigdig.8 bilyon ang kabuuang populasyon ng daigdig taong 1996.) Taon Se… 1 2 Populasyon 3 Talakayin: Napansin ba ninyong laging nagsisikip ang mga lansangan sa dami ng tao? Gayundin ang mga sasakyang pampasahero. Ipalarawan ang kanilang nakita. Pamamaraan: 1. Isulat at ipakita sa pisara sa pamamagitan ng estratehiyang “word association”ang mga ito.) C. paaralan at simbahan? Hindi lamang sa Metro Manila nagaganap ang di-mapigil na pagdami ng tao kundi maging sa mga lalawigan din.7 bilyon. Tanungin din ang klase kung kung nakakikita/nakapunta na ba sila sa lugar ng mga iskwaters.”) 2. Ang patuloy na pagdami ng tao ay problema na rin ng buong daigdig sa ngayon. ang populasyon ng mauunlad na mga bansa ay napako na sa 1. Ipakita rin ang grap ng populasyon ng daigdig at itanong kung ano ang gusting ipakita ng grap. Populasyon ng Daigdig 2030 2020 2010 2000 1990 1980 II. Pagpapalawak ng Bokabularyo (Itanong sa mga mag-aaral ang mga salitang naiuugnay nila sa salitang dukha. ang mga bansang umuunlad ay may kabuuang populasyong 4. Layunin:    Nahuhulaan kung ano/sino ang tinutukoy sa inilalarawang talata Nakakukuha ng impormasyon sa tulong ng garp o tsart Natutukoy ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayaring bumuo sa banghay ng kwento. (Sundin ang istratehiyang nabanggit sa paglinang ng iba pang bagong salita.2 bilyon hanggang 2025. aabot na ito sa 6.

Subalit ang karaniwang dahilan na likha ng tao ay ang gawing tirahan ang dating taniman o bukirin. na ang kasalukuyang populasyon ay 267 milyon. iminungkahing pagsikapan ng mga bansa ang pagtatanim ng halamang nagdudulot ng malaking ani tulad ng mais. Paglinang ng kasanayan (Sabihin kung ano/sino ang tinutukoy sa talata at gumawa ng grap gamit ang ibinigay na data sa liit ng kagubatan.) 3. hindi sasapat ang pagkain para sa bilyun-bilyong mamamayan ng daigdig na magugutom sa taong 2025. kailangan ang mga makabagong pamamaraan ng pagsasaka upang madagdagan ang produksyon ng pagkain. Ang populasyon ng India ay umaabot sa 969 milyon at ng Tsina na mayroong 1. Palawakin ang aquaculture upang makatulong sa pagpapakain ng sambayanan sa buong daigdig. Paglalahat (Ipabuo ang paniniwalang “higit na mainam paunlarin ang pagsasaka kaysa “birth control” o pagpigil ng populasyon sa paglutas ng kahirapang dulot ng sobrang dami ng tao. Maraming problema ang idudulot ng patuloy na paglaki ng populasyong pandaigdig. Malinaw na nagpapaligsahan ang paglaki ng populasyon at ang produksiyon ng pagkain. Isa pang dahilan ng pagkawala ng lupang taniman ay ang pagbabago ng klima sa iba’t ibang dako ng mundo. Pagpapayaman ng Gawain (Hatiin ang klase sa apat na pangkat at bigyan ng Gawain ang bawat pangkat. Ano ang pagkakaiba ng bansang maunlad sa bansang mahirap ayon sa pagdami ng tao? 4. Ano ang dahilan ng pagiging mahina ng produksiyon ng pagkain ngayon kung ihahambing sa produksiyon ng pagkain noong nakaraang panahon? 5. Kailangan din pagtuunan ng pansin ang pagtatanim ng sorghum at kamoteng-kahoy na karaniwan sa mga bansang umuunlad. May 18 milyong mamamayan ng daigdig ang namamatay taun-taon dahil sa matinding gutom. Kung hindi mapipigil ang pagdami ng tao at mapaunlad ang produksiyon ng pagkain. Nabalitaan mo ba ang nangyari sa Ormoc. May kasabihang wala tayong kalabanlaban kapag humagupit ang kalikasan. ilang bahagdan ang paglaki ng populasyon sa loob lamang ng apat na taon? 4. Pag-usapan muna ng awat pangkat (brainstorming) ang agwaing ibinigay sa kanila bago nila ito isulat at iulat sa klase.) Ipasagot ang mga sumusunod na tanong: 1. Pagtatalakay . Sa isang pag-aaral na ginawa ng United Nations Population Fund (UNPF). Alin ang pinakamabisang paraan upang maragdagan ang produksiyon ng pagkain? 3. bigas at trigo. Batay sa ipinakikita sa grap.) 6. Leyte dahil sa rumaragasang tubig mula sa kabundukan? Alam mo bang dahil sa patuloy na pagkakaingin at walang habas na pagtotroso.ang napakababang populasyon ng mga bansa sa Europa at sa Japan. Isa na rito ay ang kakapusan sa pagkain.2 biyong mamamayan. Sino kaya sa kanila ang magwawagi sa susunod na sanlibong taon? (Habang nagbabasa ang mga mag-aaral ilagay/isulat sa pisara ang isang “graphic organizer”at papunan ng mga nararapat na salita ang mga bilog. Samantalang ang populasyon ng Pilipinas noong 1980 ay 60 milyon lamang at ngayon ay may 68 milyon na. Ang Estados Unidos. Paano maiiwasan ang pagkagutom ng sambayanan dulot ng patuloy na paglaki ng populasyon ng daigdig? 6. 5. Anong bansa ang may pinakamabilis na pagdami ng tao? 2. ay siya pa ring may pinakamabilis na pagdami ng tao. umaabot na lamang sa 19% ng kabuuang sukat ng ating lupa ang natitirang kagubatan sa taong 1993? Ang 17% naman ng ating kalupaan ay may malaking suliranin sa erosion o pagguho ng lupa.

Sino kaya sa kanila ang magwawagi sa susunod na sanlibong taon? B. Pagtataya A. Ilang bote ang pinakamarami niyang naipagbili. A. Pronunciation drill 2. She will represent our country in Olympics _____________ 2. Bakit kaya maraming naipagbibili si Eric kung Mayo at Disyembre? Wednesday ENGLISH Nov. Malinaw na nagpapaligsahan ang paglaki ng populasyon at ng produksiyon ng pagkain. if she wins the race Series1 Buwan . 9. Comprehension checkup  What were the effects of heat wave during summer? 3. 1. Identify possible effects to given causes in situations read Use pronouns correctly to give possible effects to given causes Awareness/ energy Conservation II. Kailan pinakakaunti o pinakamaliit ang naipagbili niya? 3. Read the ff. Effects: a. Use pronoun in giving possible effects. Hulaan at tukuyin kung ano at sino ang inilalarawan ng sumusunod na talata: Isang dahilan ng pagkawala ng lupang taniman ay ang pagbabago ng klima sa iba’t ibang dako ng mundo.Pangkat 1 Itala ang mga suliranin ng edukasyon ukol sa malaking populasyon Pangkat 2 Itala ang suliranin ng kapaligiran ng dulot ng malaking populasyon Pangkat 3 Itala ang suliranin ng kaayusan at kapayapaan na dulot ng malaking populasyon Pangkat 4 Itala ang mga hakbang na maaaring gawin bilang sagot sa mga nabanggit na suliranin Ang ulat ng ikaapat na pangkat ay pagkatapos lamang ng ulat ng una. Causes: 1. What do we call these outcomes or results in every cause? 4. Identifying the Possible Effects to Given Causes Using pronouns to Give Possible Effects to Given Causes PELC Fun in English ( R ) p. Ilang bote ang naipagbili ni Eric sa buwan ng Enero? Abril? Agosto? 2. Write the complete sentence. “People continuously cut down trees. 2011 I.157 III. Subalit ang karaniwang dahilan na likha ng tao ay ang dating mga taniman o bukirin na ginawang mga tirahan. Anong mga buwan ito? 4. How do you identify possible effects to the given causes? 5.” B. Checking of assignment 3. Review on identifying possible causes to a given effect. Tingnan ang sumusunod na tsart Tala ng Naipagbiling Bote ni Eric Bilang ng Bote 600 500 400 300 200 100 0 En e Pe ro br er o M ar so Ab ril M ay o Hu ny o Hu ly A o Se gos to pt em br e O No ktob by re e Di mbr sy e em br e 1. ikalawa at ikatlong pangkat. What do you usually do during summer? Why do you do such thing? B. (Group Work) Give the possible effects to the given cause. if you tell a funny jokes b. the pupils will laugh ____________. causes and select the possible effects. Practice Exercises A.1. IV. Reading the selection 2. 4.

Give more examples. 4:5=6:5 MATH I. 4. They will go around the room and look for something to report on. Tables Chairs 3 27 4 V. 4 14 6 21 8 28 2. How many eggs will be consumed for 28 pancakes? 2. 6 : 3 = 24 : 2 5. Appreciating the value of proper nutrition II. V. Write Yes or No. Presentation 1. Reference: BEC-PELC D. Write 3 equivalent ratios to the given ratio. Checking of assignment 4.1 Materials: activity cards.IV. 1. Naming and Writing Ratios in two Ways. They will specifically report on the news item related to ratios. Evaluation Identify equal ratio.II. . 3:2=6:4 3. 4. Petals 5 20 Leaves 12 Review Let the pupils recall the ratios used in the drill. 3 : 4 = 12 : 16 2. Present the following Two eggs are needed to make 7 pancakes. The teacher will tell the pupils that they will be acting as reporters. Complete the sentences by giving possible effects. Write 3 effects of global warming 2. The pupils studied their lessons so _________. Identify equal ratios. C.E1. 1:5=____________ ___________ ____________ 2. IV. 1. 3:4=6:8 2.. 3. b. 4 : 5 = 13 : 15 4. 6 : 36 = 1 : 6 5. 5. 9 : 2 = 72 : 16 Assignment Complete the table. 3 : 5 = 6 : 10 3. 1. A. Use the correct pronoun stating possible effects. 1. 3. 1. Eggs Pancakes 2 7 Make a table like this. Water your plants regularly so _________. Generalization When are two ratios equal? How can we build a set of equal ratios? Application Complete the table to build a set of equal ratios. 5:8=____________ ___________ ____________ b. Lead the pupils to discover the pattern on the table. 2. Drill Naming Ratios: a. show-me- cards III. Motivation Do you know how to cook? What recipes can you cook? B. 1. Remind the pupils that the table can be completed by finding equivalent fractions. 3:4=____________ ___________ ____________ 3. Which ratio is not in the lowest terms? 3. Write “yes” if the 2 ratios in each number are equal and ”no’ if they are not. I wake up early so _________. Fixing Skills: a. 4 : 9 = 12 : 5 4.

Anu-ano ang patakarang ipainatutupad ng ating paaralan? 2.Nasusunod ang mga patakaran ng paaralan at tulungan ang iba sa pagsunod nito. A. C. II. Pagganyak . . 1. 4. . Pagtataya May mga ipinatutupad na patakaran sa ating paaralan ano ang dapat nating gawin? Bakit dapat nating sundin ang mga patakaran ng ating paaralan? V. Pansaloobing Takdang aralin. Panimulang Gawain 1. Ano ang dapat gawin sa mga patakarang ipinatutupad ng mga paaralan? 3. PAGPAPAHALAGANG MORAL Pagmamahal sa mga awiting Makabayan Paksang-Aralin Paksa : Paglakas at Paghina sa Awit (Daynamiks) BEC/PELC V. Panlinang na Gawain MSEP I. Health Inspection B. II. Paglalahat Sumunod sa mga patakaran na ipinatutupad ng ating paaralan at tulungan natin ang iba na sumunod sa mga patakarang ito. 1 Halina’t Umawit 5 d 66-70 Mga Awit: “Pilipinas Kong Mahal”. Pamamaraan A. IV. so “Ako ay Pilipino. Balik-aral Pag-usapan ang kahulugan ng mga sagisag na “p” at “f” B. ¾ .” d minor – D major. Pagsasagawa ng isang dula-dulaan ng mga bata ukol sa pagsunod sa mga patakaran na ipinatutupad ng paarala at pagtulong sa iba na sumunod sa dito. A. ¾ . Greetings 2.EP I. mi “Bayan Ko.” a minor-A major.Pumili ng lider sa bawat pangkat. Pagtalakay sa isinadula ng mga bata. Layunin: Nakatutugon sa angkop na paglakas at paghina ng awit ayon sa sagisag na p (piano) at f (forte). fa Kagamitan: Iskor ng awit Tapes Cassette recorder III.Pangkatin ang mag-aaral sa tatlo. Nationalism Katapatan at Pagmamahal sa Diyos III. Checking of attendance 3. 2.1. >Bakit dapat na sumunod sa ipinatutupad na patakaran n g ating paaralan? >Ano ang kahalagahan ng pagtupad sa patakaran ng paaralan? >Sa mga ayaw sumunod ano ang dapat nating gawin? >Bilang isang mag-aaral paano ka makakatulong sa mga batang ayaw sumunod sa patakaran ng ating paaralan? 5.1. Pambungad na Awit Iparinig mula sa tape ang awiting “Pilipinas Kong Mahal” at “ Ako ay Pilipino” Pabigyang-pansin ang paraan ng pag-awit ng mga napakinggang mang-aawit. ¾.

. katamtamang lakas e.. Pagtalakay 1. Nakaawit 2. Pagsasanay: Sagutin ang mga tanong.ano ang mga senyas pandynamika? C. malakas Sumipi ng isang awitin at iparinig sa klase at lagyan ng mga senyas dynamics. ppp 5. 2. katamtamang hina c. Tanungin ang mga bata: bahagi sa awit mahina/malakas? “Aling ang 3. IV. Paglalahad Iparinig ang awit “Ako ay Pilipino” at “Bayan Ko” mula sa tape. mahina d. Mga Tunog ng mga Instrumento Lakad ng Pompyang elepante violin Lukso ng rabbit torotot Lipad ng Tambol kalapati Maracas ng kabayo Patpat Ungol ng leon Mga Kilos ng Hayop Mga Tunog sa Kapaligiran Ihip ng hangin Alingawngaw ng batingaw Patak ng ulan Dagungong ng kulog Alon ng dagat 5. Saang bahagi ng awit malimit inaawit nang malakas? Mahina? 3. Anong senyas ang ilalagay mo kung ang nais ng kompositor ay papahinain ang himig? Papalakasin ang himig? Pagpapahalagang Moral Paano mo maipapakita ang iyong pagmamahal sa mga awiting Makabayan? 4. f 3. ako nasusunod ang mga sagisag na daynamiks.Pangkat ng kani-kanilang listahan (paramihan) ayon sa napiling panuto na ibinigay ng guro tulad ng: Pangkat . mahinang mahina b. Pangwakas na Gawain Sagutin ang tseklis. ff Kasunduan HANAY B a. Ipasagot ang “ Subukin Mong Gawin” sa pahina 70 3. Mga tanong Oo ba na DiGaano Hindi 1. HANAY A 1p 2. Ipabasa ang aklat sa pahina 66 2. Pagtatataya Panuto: Piliin sa hanay B ang kahulugan ng mga salita o senyas sa Hanay A V. Iparinig mula sa tape ang awitin “ Ako ay Pilipino” Itanong : Saang parte ng awitin malimit na inaawit ng p at f? 4. mf 4. Nabigyan ko ba nang wastong damdamin ang mga awiting pinagaralan? Nakilahok ba ako sa lahat ng gawain sa aralin? Naging aktibo ba ako sa mga gawain? Nasiyahan ba ako sa pakikilahok sa mga gawain. 5. 1. Paglalahat Anu.

maayos at wasto ang pagtatanghal ng paninda? b. Nakasunod sa mga tuntunin sa pagaayos ng mga paninda C. pag-aanunsiyo ng produkto Sagutin ang mga sumusunod na tseklis upang malaman kung natutunan ng mga bata ang wastong kaugalian sa pagtitinda. pagtatanghal ng mga paninda b.3 III. Madali bang maabot ang paninda? 3. May sining ba makulay pagkakaayos paninda? 5.EPP I. NILALAMAN: A. a. BEC 11. PAMAMARAAN: A. larawan C. Paglalapat:  Ipaayos samga bata ang mga paninda ayon sa wastong paraan sa pag-ayos ng paninda. Ano ang katangian ng maayos na pagmamarka ng paninda? . Pagsusuri: TAKDANG ARALIN: Magdala ng mga bagay na maaring gawing displey ng tinda-tindahan. Paksang Aralin: Pagsaayos ng mga Paninda B. (maaaring tunay na bagay o pinaglagyan lamang) IV. Bakit kailangang kaakit-akit. Panlinang na Gawain: 1. Sanggunian: PELC. LAYUNIN: A. Isinaayos ko ba nang pantay-pantay ang mga paninda? 2. malinis ang tindahan at wasto ang pagmamarka ng panind 2. Panimulang Gawain: 1.2. Madali bang mabasa ang presyo paninda? 4. Malinis ba tindahan? ng at ang ng ang V. pagmamarka ng paninda c. kasipagan at pagkamalikhain II. SUKATAN OO HINDI HINDI GAANO 1. Paglalahat:  Gabayan ang mga bata sa pagbuo ng kaalaman  Madali at maginhawa ang pamimili at pagtitinda kapag kaakit-akit. Nakatutuloy sa pamamahala ng isang tingiang tindahan 1. Pangkatang nananaliksik sa aklatan 3. Pagpapakita ng larawan ng ibat-ibang uri ng tindahan 2. Pag-uulat sa kasunduan Ano ang napansin ninyo sa ayos ng mga paninda? B. Pangwakas na Gawain: 1. 4. Kagamitan: Tunay na mga bagay. Pangkatang Talakayan tungkol sa mga sumusunod: a. PAGTATAYA : Saloobin sa Paggawa. Balik Aral: Pamimili ng Paninda 2. kalinisan at bentilasyon ng tindahan d. maayos.

ipabasa naman sa una ang Lam-ang at sa pangalan ang Eugenio Margate. B naghah anap nanlala ban matali no malayo ng lugar mayab ang pinagp apatay e. 4. Panlinang na Gawain a. Pamaraan: A. Layunin:    Nasusuri kung palarawan o pasalaysay ang pinakinggang talata Nasusuri ang pagkakaiba ng piksyon at di-piksyon Natutukoy ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayaring bumuo sa banghay ng kwento. Ipababasa nang tahimik sa unang pangkat ang kwento ni Eugenio Margate at ang pangalawang pangkat naman ay ang Buhay ni Lam-ang) at pagkatapos ng unang pagbasa.  Pagkatapos Bumasa (Gabayan ang bawat pangkat na masuri ang kanilang binasa at ipasulat sa kanila ang mga napansin na pagkakaiba ng dalawang kwentong binasa.) B. nananalik sik  Habang Bumabasa (Bago ipabasa ang mga kwento hatiin muna ang klase ng dalawang pangkat. II. f. Ipabigay sa mga 2. kung ano ang pagkakaiba ng piksyon at di-piksyona at pagkasunod-sunod ng pangyayaring makabuo sa banghay ng kwento at paggawa ng balangkas ng kwento.FILIPINO I. c. mapagku mbaba _______ 5. Margate. d. * Panimulang Gawain Bago Bumasa 1. Sanggunian: BEC Kagamitan: larawan. . Pagiging mapagpakumbaba at matapat sa Gawain. 3. Pag-alis ng balakid Ipares ang mga salita sa hanay A sa kahulugan nito sa hanay B Isulat lamang ang titik ng tamang sagot sa patlang. b. Paksang Aralin: Paksa: Pasusuri kung palarawan o pasalaysay ang pinakinggang talata. tsart kung saan nakasulat ang mga kwento Eugenio R. mag-aaral ang kaibhan ng dalawang larawang ipinakita. pinagpup uksa _______ 3. Ama ng “Margate System”sa pagsasaka sa Rehiyon 8 at Buhay ni Lam-ang III. naghaha mok _______ 4. Lupalop _______ 2. Pagsasanay – Magpabasa ng talatang may kaugnayan sa nakaraang leksyon Balik-aral Pangganyak – Magpakita ng tunay na larawan ng (tao tunay na nilalang) at (larawan na iginuhit) isang iginuhit ng larawan. Pagpapahalaga: A _______ 1.

. Talakayin ang kwento ni Eugenio Margate sa pamamagitan ng pagsagot sa mga katanungan na: 1. 2. biglang lumitaw ang isang higante at agad itong nagwikang kumakain siya ng bata. Paglalahat . 2. 4.1. Margate? Anong pangkalahatang impresyon ang iniwan sa inyo ng kwento? Ipakwento na muli ang Buhay ni Eugenio Margate sa pamamagitan ng pagsusunod-sunod ng mga pangyayaring bumuo sa banghay ng kwento (tauhan pook na pinagyarihan at mga pangyayari) Talakayin din ang Buhay ni Lam-ang at ipasagot ang mga sumusunod na tanong. Paglinang ng Kasanayan 1.Ipabuo sa mga bata ang impresyon na ang piksyon ay mga kwentong kathang-isip lamang at ang mga tauhan at pangyayari ay mahiwaga at may elementong pantasya. Takdang-aralin: Sumulat ng dalawang talatang piksyon at dalawang talatang di-piksyon. pinarangalan ang butihing ina ng tahanan na si Aling Remedios. Dagdag na Gawain (Ipabasa sa mga bata ang ilang talata at pahayag na mula sa dalawang kwentong binasa at itanong kung aling talata ang naglalarawan at aling talata ang nagsasalaysay. 3. Samantalang ang di-piksyon naman ay mga kwento o seleksyong makatotohanan ang impormasyon o datos ay batay sa tunay na pangyayari. napakalaking bata ang bagong silang na sanggol na si Lam-ang. 4. Siya ang napiling “Huwarang Ina ng Taon”. 2. 2. 3.) 1. 3. nang mabasag ang bote. tumilaok ang puting tandang at ipinahayag nito sa mga magulang ni Ines ang pagibig ni Lam-ang. Paano pinaunlad ang pagsasaka ni Eugenio R. IV. Ipasuri rin sa pangalawang pangkat ang kaibahan ng una nilang binasa sa pangalawang kwento at ipatala rin ang mga ito sa pisara. Ganoon din ang gagawin sa pangalawang pangkat. (kung maaari hayaan ang mga batang magtanong sa kabilang pagkat na pangkat ni Eugenio Margate sa lahat ng gusto nilang malaman sa kwentong nakatakda sa kanila . 3. nararanasan ng magasawang Nilo at Linda ang magdildil ng asin para lamang makakain ngunit sa bandang huli guminhawa rin ang buhay nila. Pagpapayamang Gawain a. Ipaulat nang berbal sa mga bata sa unang pangkat ang kanilang nasuring kaibhan ng unang kwento sa pangalawang kwentong kanilang binasa at ipatala sa pisara ang mga ito. Isang mapagpakumbabang magsasaka na taga lungsod ng Dipolog ang tinaguriang “Most Outstanding Farmer of the Year” sa taong 1950. Isulat ang P kung ang talata ay piksyon at DP kung di-piksyon 1.

  Let pupil’s listen to the following paragraph Asks them to answer the questions after each paragraph. 3. 230-231 Lesson examples in English. One day. How did mark’s mother and sister feel? 7. Listen to our story “Makes Dream” Motivation What do you want to find out from the story? (Teachers writes question on the board) 2. Answering the motive question Comprehension check-up 1. 3. He then save some amount from his mother gave him for snacks. Subject Matter: 1. He has still other sisters in school. Predicting Outcomes References: BEC PELC no. Mark’s Dream Mark saw a beautiful bicycle in the store. Learning activities A. 22 Fun in English V.   1. Listening 1. She needs some amounts for her fees. He also worked in his ant’s house on Saturday and Sunday. a letter came from his sister studying in Manila. if you were Mark. II. Post Reading Activities Activity 1. During Reading What did Mark see in the store? What did he dream to by? what did he do to buy the bicycle ? What happened when he was able to have money to buy the bicycle? 5. 4. The bicycle could wait.Pre Listening Activities. The salaries of his parents are first enough for their needs. 10. would you do the same? Why? 6.Thursday ENGLISH I.   1.. Write an ending to an incomplete story. On the day of the program her mother got sick. 1-4 III. he got his money and gave it to his mother. Give justification to a possible ending to a story heard. The Hunter and His dog: UNDP-BEE MLM. pp. Give possible ending to a selection read. have do you feel? What are some if the things you like most. Amalia preferred very well her kart in the programs. His mother brought her a new dress. 1999 pp. Mark did not know what to do either. 2. Nobody would take care . So he thought of a way to buy the bicycle. Soon he was able to have the money to by the bicycle . His mother was worried . Objectives: Nov. How he wanted to buy it but he has no money. 2011 Teacher reads the story while the pupils are asked to listen attentively. He wanted that bicycle very much but she loved his sister’s too. 2. isn’t it? When you see your friend have new things. What kind of a boy is Mark? 3. His parents could not buy for him.  Motivation Everybody loves to own toys or other beautiful thing.

One day. Answering of Motive Questions Comprehesion check-up Example: happy glad joyous where did the story happen? who are the characters in the story? What happened to Hikat in the forest? How did the dog help his masters? How did Hikat get well? . Vocabulary development The words we will meet in the story we are going to read.of her. One day he had a terrible toothache. He did this several times. Jan-Jan studied very well before the test. 5. 4. He found a brook hidden by big trees. The dog saw his master. Motivation  How many of you have animals at home?  Which of these is your pet?  What do you do to take care of your pet?  Are they useful? why? b. 2. “Good dog! Get some more. 3. Finally. Reading Activity a. He sought help from his father on the difficult subjects. Write words with similar meaning as the word in the circle at the center. He hunted wild animals accompanied by his faithful dog. weak and in pain. What do you think did Amalia do? Why? 2.” The dog understood and ran back back to the brook. What do you think did her neighbor feel? Why? Vin-vin often eat candies. hungry and thirsty. 3.So the dog looked for water . she threw her reddish at her neighbor’s vacant lo. thinking wild animals are plentiful. What do you think should Vin-vin do? Why? (Teacher may add more exercises) B. he went deep into the forest. Motive Questions  Let us read the story about the “Hunter and the Dog” The Hunter and the Dog. he could no longer move.   1. Hikat. To Hikat and let water dripped from his tail to Hikat’s lip. Motivation 4. He lay motionless on the ground. How did Jon-Jon face in the test? Why? Cynthia cleaned their surroundings. 1. Hikat opened his eyes after he felt the cool drops of water. He seemed to understand his needs. Hikat felt well again. He doesn’t like to go to the dentist. Skilled 3. C. He went on and on. The first one is done for you. a skilled hunter lived near a forest. until he as tried. But the place was empty of game.

The dog led Hikat out of the forest. (Please see the selection in the sample plan) B. Although the king love Daniel. What do you think will be the outcome after this event? IV. He had Daniel cast into the lion’s den. 1.6. (Illustrations depicting the different scenes of the story may be shown on the screen) DANIEL Daniel was an upright and godly man. Hikat and his dog killed some wild animals? Do you want a sad ending to the story? Which of the following do you prefer? 1. He broke his legs Activity 2:     Group the children into small groups. Listen to third paragraph. Tell each group to have a leader. Read the following story. Some officials caught him praying. then continue reading the rest of the story. Do you want a happy ending in the story? Which of the following do you prefer? 1. 3. So they took him to the king. Nilo was not feeling well that day. 2. What do you think happened to Nilo after recess? a. Hikat saw a wild pig. Generalization:  What do you do when you guess what will happen next in the story? planned to give Daniel more power to rule. V. He was the king’s best adviser. What do you think the king will do? Write your answer. “I prayed to my God and thanked Him. Distribute short selection to each selection. Writing Activity: Write an ending to the story. Hikat and his Dog finally found their way out of the forest. He got sick b. So they made the king sign a decree forbidding anyone to pray except to the king. The next morning the king visited Daniel. would you treat your feet well? Why? 8. They knew that the king . But he took a bath and went to school. something happened to Nilo. Anyone who violated the decree would be thrown into the lion’s den. he had to follow the decree he had signed. They decide the possible answer and the leader repeats this to the class. He slipped d. How do you think did Hikat feel with what his dog did? 7. Write the letter of the correct answer that gives the possible ending. Evaluation a. Did the story tell what happened to Hikat after he got well? Guided Practice Try to give possible ending possible ending to the story. The king told his soldiers to trust Daniel’s God. Daniel went home and prayed to his God. A big wild pig attacked Hikat 3. if you were Hikat. He told the king that his God sent His angels to shut the mouth of the lion. Practice. What do you think Daniel did? Give your answer and then continue reading the next part of the story. Is the ending of the story clear? 9. After recess. They also knew that Daniel faithfully prayed to his God. He had a bad cold. 2. The other official of the land did not like Daniel. Hikat and the dog found fresh fruits in the forest. said Daniel”. Tell what possible things will the king do and the soldiers. The king returned to his palace in deep sorrow. He fell from the tree c. Daniel walked out of the den. To his surprise he saw Daniel very much alive. Ask the leader to read the selection and have each number give their answer to the question of the each selection .

492 b. Write the letter of the possible ending of each paragraph. he heard a loud sound. B. 158 305 d.2 Materials Flashcards. 1.02 3. 3. He was not going to work. OBJECTIVE: Gives the place value of each digit of a given decimal. Aldrin was a new zoo keeper. the shoemaker rose very early and cleaned out his workshop. One day. What do you think did he do? 1. What do you think the doctor will do? 1 He will sent them home 2 He will go home 3 He will help the nurse solve the problem 4 He will tell the mother to sold the child MATH I. Everyday Norma picks flower in the garden. Drill Identify the place value of the underlined digit in each given number. while he was guarding the animals. The nurses and the mother of the child were worried.Activity Proper a. What do you think did Aldrin do? a. 0. Conrad.1. pocket chart Value Infused Observe neatness and orderliness in one’s work III. II. Agreement Write a short paragraph about plants and their needs. Read the following paragraphs. He threw stones at the animals b. 273 042 2.2. He ran away 3. Then he went to the kitchen to prepare his breakfast. He continued cleaning the shop 3. a. He was eager to make friends with all the animals. 12.003 . 32 175 e. He fetched water c. Her brother and sisters help her clean the house? What do you think about her mother feels? 1 She is sad 2 She is angry 3 She is happy 4 She is lonely VI. PROCEDURE: A. SUBJECT MATTER: Comprehension of Decimal Reference: RBEC H. 497 413 d. She places them in the flower vase. Observe the given number on the pocket chart c.1 2. He was expecting a special guest. Presentation a. He prepared lunch for his visitor 2. He drove the animals out from the zoo c. Motivation Ask one student to write the number 423 758 on the board and let him/her recall with the class the place value of each digit of the given number. Pre-activity 1. a. Review Rename each fraction as decimal 3. He went to see what happened to the animals d. Do not erase the answer on the board. The child did not like to taste the medicine. Underline the possible ending.

84.859(hundredths)_________ 76. (Expected answers: The place value of 1 in 3.075 21. 4.1 is tenths. 2. 4. and the third digit.46 (tenths) 50.037 (tenths) 0. 3. 7. the place value of 2 in 12. the following are to be considered: 1.973 . what is the place value of 4? Who can write a number on the board illustrating a digit in hundred thousandths place? How would you differentiate the process of identifying the place value of whole number from that of a decimal number? (Pupils answers vary).02? In 0. 5.528 (thousandths) C. ASSIGNMENT: Give the place value of 3 in each decimal number: 1.309 32. 1. V.73  B.017 19.036 e. IV. 0. 1. b.384 6.02 is hundredths. 3.001 c. Application a. d. the second digit in the hundredths place. 42. how many digits are therein 3. 46.     Describe the set of numbers in the pocket chart. 42. b. Generalization To determine the place value of each digit in a decimal number. Identify the digit of the given place value.168 (hundredths) 1. 51. Zero before a decimal point would mean there is no whole number in the given.301(hundredths)_________ 32.08 4. 4.1 3.003 is thousandths) b.973 b.936 (tenths) _____________ 81. e. The digits at the left of the decimal point represent the whole number while the digits at the right of the decimal point represent the fractional point of a number.49 25. 1. b. a.706(thousandths) ________ 25. 432. 25. Give the place value of the last digit in each given decimal number.038 10.906 2.538 24. 6. 68. 5. Identify the digit of the given place value in each of the following decimal numbers. and the place value of 3 in 0. 2.0014. c.730 8.013 7. in the thousandths place. 0. 43. c. 21. The first digit to the right of the decimal point is in the tenth place.208 d.1 after the decimal point? In 12.02 5. Can you see a pattern on how we determine the place value of decimal number?   If you have 10.357 (thousandths) 42. 94.357 9. What is the role of decimal point in each given number? In # 1.423 (thousandths)_________ EVALUATION: 1. Give the place value of the underlined digit in each of the following: a.003? Are there whole numbers in items 1 and ? in the third item? What is the important role of 0 in the third number? 4.

C. IV. Mga Pilipinong Pintor Sanggunian: BEC-PELC D. 1. Pangkatin sa apat ang klase.3 III.Bumili ng produkto ng ibang bansa 2.6 Batayang aklat sa MSEP V Kagamitan: larawan ng alinmang likhang sining ng mga Pilipinong pintor na binanggit III. Papiliin ng isang larawan na gusting-gusto ng bawat mag-aaral. A.1) Pagganyak: Sino ang tinaguriang Ama ng Makabagong Pagpinta? 2) Ilahad ang mga sumusunod: Si Victorio Edades ay tinatawag na Ama ng Makabagong Pagpinta. Paglalahad ng isang kuwento >alin sa dalawang kuwento ang nagpapkita ng ng pagtangkilik sa produkto na yari sa Pilipinas? >Paano nila ipinakita ang pagtangkilik ng sarili nating produkto? >Bakit kailangangtangkilikin natin ang sarili nating produkto? >Makaktulong bas a ating ekonomiya ang pagtangkilik sa ating sariling produkto? 4.1. Bigyan ng likhang sining na gawa ng apat na pinto ang bawat pangkat. at si HR Ocampo ay tanyag din sa pagpinta. Tumawag ng isang mag-aaral sa pangkat para magtalakay sa mga sagot. 2. at iab pa V. Ipalarawan ito sa pamamagitan ng pagsulat ng isang talata. Health Inspection B. Nationalism A. Greetings 2. Pagpapkita ng dalawang bagay na ang isa ay galing sa US at ang isa ay galing sa Amerika. IV. Checking of attendance 3.1-1. 1. (Interactive) Puwedeng mag-react ang mga mag-aaral sa buong klase. Ipasulat ito sa manila paper. Pansaloobing Takdang aralin II. Natatalakay ang damdaming hated ng mga larawan. Paglalahat Tangkilikin natin ang sarili nating produkto upang tayoy makatulong sa pag-unlad n gating produksyon.A. Magpabuo ng paglalahat tungkol sa mga gawa ng mga dalubhasang pintor ng bansa. Tangkilikin natin ang sarili nating produkto 3. Magpagupit sa mga magasin o peryodiko ng mga likhang sining ng mga dalubhasang pintor. Natutukoy ang mga element ng sining na taglay ng isang larawan Nasasabi kung aling element ng sining ang nangingibabaw Pagpapahalaga: Pagtangkilik sa sariling likha ng ating mga kababayan . V. Natatangkilik ang mga kalakal na yari sa Pilipinas gayundin ang mangangalakal na Pilipino II. B. Katapatan at Pagmamahal sa Bayan A. Manuod ng palabas ng mga amerikano 4. magsalita ng sarili nating wika 5. Pagtataya Isulat ang dg kung nagpapkita ng dapat gawin at di-dapat kung hindi nagpapkita ng pagtangkilik sa sartili nating produkto. a) Victorio Edades c) Anita Magsaysay Ho b) HR Ocampo    d) Nena Saguil 4) ipalahad ang bawat gawa ng pangkat at magtalakayan tungkol sa impormasyong nasuri nila.1) Balik-aral Balik-aralan ang mga likhang sining nina Juan Luna at Fernando Amorsolo. Pamagat Damdaming Mga Elemento ng ng haitd ng Elemento Sining na Likhang larawan ng Sining nangingibabaw sining na taglay ng larawan MSEP I.  Napahahalagahan ang ilang halimbawang sining ng mga dalubhasang pintor ng bayan. Alin sa dalawa ang bibilhin mo at bakit? 3.EP I. Pahalagahan ang mga larawan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong sa pisara. 3) ipakita ang likhang sining na ginawa ng apat na pintor.

Maaaring gawin ito sa paraang paligsahan ng pangkat. PAMAMARAAN: A. GAWAIN PALAGI MINSAN KUNG IBIG LANG b. Paglalahat: Inaasahang mabuo: May mga wastong paraan tulad ng paghawak ng kasangkapan.3 C. Hikayatin ang mga batang nanunuod sa wastong paraan ng pagkukumpuni. PAGTATAYA: Lagyan ng tsek kung saan ang nararapat sundin sa isinasaad ng tsart. Panimulang Gawain: Balik Aral: Handa na ba kayo sa mga materyales at kasangkapan na gagamitin sa pagkukumpuni ng sirang kasangkapan? Anu-ano ba ang maari ninyong gamitin. Paksang Aralin: Pagsunod sa Wastong Paraan ng Pagkukumpuni B. Paglalahad: a. paghahanda ng kinakailangan sa paglikha at pagsunod ng wastong paraan sa pagkukumpuni. Ang may pinakamaraming sagot o opinion na naitala sa pisara ay siyang mananalo. pagpili ng matryales. Pagkamalikhain Patnubayan ang mga bata. Sanggunian: PELC 6. Halimbawa: (tamang paghawak ng kasangkapan) C. B. ginamit ang tamang kasangkapan atbp. Kunin ang opinion ng mga bata tungkol sa wastong paraan ng pagkukumpuni. Mga kasangkapan at materyales na Salawikain “Ang Pagkamalikhain ay Pinakamataas na Natamo ng Bagong kaisipan ng Tao” Inaasahang sagot: Natapos ang pagkukumpuni dahil sinunod nila ang wastong paraan ng pagkukumpuni dahil sa kanilang pagkamalikhain. sinukat nila ang tabla. Pangwakas na Gawain: 1. 1. LAYUNIN: Nakasusunod sa wastong paraan ng pagkumpuni. Tumawag ng dalawang bata na magkaroon ng simpleng pagkukumpuni alinsunod sa ipinakitang turo. Sinukat ang pirasong tabla 2. IV. 2. Kagamitan: 1.EPP I. Bakit kailangan nating maging malikhain? Ipaliwanag na ang pagkamalikhain ay pinakamataas na antas sa kaisipan ng tao upang maging gabay sa pagsunod sa wastong paraan sa pagkukumpuni.1. Pagganyak: Ipakita sa mga bata at Ipabasa ang salawikain. III. NILALAMAN: A. Patnubayan sila na sundin ang wastong paraan ng pagkukumpuni. Paglalapat: Pagkukumpuni ng mga bata ng sirang kasangkapan. Pinutol ang pirasong tabla na gamit ang lagari . Panlinang na Gawain: 1. 3. Pagsusuri: Bakit nakatapos ng pagkukumpuni sina (pangalan ng dalawang bata)? II. Ipakitang turo ang pagkukumpuni. 2.

KASUNDUAN: 1. maganda rin at siyang pinakamabango sa lahat ng bulaklak sa ating hardin. “Inay. FILIPINO I. 4. 112 . Layunin:    Nakapapangkat/nauuri ang mga pang-uri sa iba’t ibang antas Nagagamit ang iba’t ibang antas ng pang-uri sa paghahambing ng katangian ng tao.” Sabad ni Fe. “Kahit siya pinakamaliit. ‘higit na mabango ito kaysa rosas at saka maaaring tuhugin upang ikuwintas.” sabi ni Pilar. Makinayam sa nanay o tatay ninyo kung anu-anong kasangkapan ang sira sa bahay. bagay.aral Pagganyak – Tumawag ng tatlong bata at iharap sa klase. Iniiwasan ang sakuna III. May nilikha na paraan upang madali ang gawain 5. Oo!” sagot ni Aling Metring. pook at pangyayari Nakapaghahambing nang pasulat ng dalawang tauhan o dalawang pangyayari sa dalawang seleksyong magkaugnay II. ang paborito kong sampagita ang magiging pinakamabili. “Kasi maganda nay a mabango pa. “Aba. Ang Paborito nilang Bulaklak. wika d. may mga nagtatanong po king nagbibili raw tayo ng mga bulaklak. ang paborito kong rosas ang magiging mabili. pook at pangyayari at pagsulat nito sa dalawang seleksyong magkaugnay Pagpapahalaga : Pagtutulungan para sa kabutihan ng mag-anak. Natapos at sinunod ang wastong paraan 2. Panimulang Gawain * Bago Bumasa 1. 3. laki ng katawan atbp. Sabi ko.” Sagot naman ni Mila. Mahalaga ba ang pagkukumpuni ng mga sirang kagamitan? 5. Sanggunian BEC V . Diwang makabansa. taas ng buhok. mga tunay na bagay na maaaring paghambingin ayon sa antas. “Palagay ko. Pagsasanay – magpabasa ng talatang may kaugnayan sa nakaraang leksyon Balik. 2. Pamaraan A. Sabihin sa kanila na maari mong kumpunihin ang simpleng sira nito.” “Ang palagay ko naman. itatanong ko sa inyo. V. Paghawan ng balakid Gamitin sa pangungusap ang bagong salitang nasa kwento Pangganyak na tanong Tanungin ang mga mag-aaral kung ano ang gusto nilang malaman sa kwento at pabuuin sila ng mga tanong na maaaring sagutin pagkatapos ng pagbasa sa kwento * Habang Bumabasa Ipabasa nang pabigkas ang kwentong pinamagatang “Ang Paborito Nilang Bulaklak”pagkatapos ipaalaala ang mga pamantayan sa pagbasa nang pabigkas.” 4.” “Mas magiging mabili ang ilang-ilang na paborito ko.3. Katulong niya sa pag-aalaga ang kanayang tatlong anak na sina Pilar.” Sabi naman ni Fe. Ang Paborito Nilang Bulaklak Si Aling Metring ay may hardin ng mga halamang namumulaklak. bagay. paggamit ng iba’t ibang antas ng pang-uri sa paghahambing ng katangian ng tao. Tanungin ang mga mag-aaral sa nakikita nilang kaibahan sa kanilang tangkad. Paksang –Aralin: Paksa  Pagpapangkat/pag-uuri. Mila at Fe.

”sabi ni Aling Metring. V. pinakamalawak) kaysa lupain ni Danding Cojuangco. Maton si Joko sa Tondo. Ang lupain ni Cory Aquino ay _____________ (malawak. 3. 4. Lahat ay magiging mabili dahil pareho silang maganda at mabango. mas malawak. Gamitin sa pangungusap ang mga sumusunod na pang-uri 1. Siya ang _______ (matapang. (marunong. mas matapang. pinakamalaki) kaysa sa bahay ni Aling Tessie. Pagtataya: Piliin sa loob na panaklong ang tamang pang-uri. pahambing. Ano ang magandang katangian ng mga tauhan sa kwento? b. mas marunong. pinakamarunong) 4. * Pagkatapos Bumasa Talakayin ang nilalaman ng kwento. Paano naman paghamhambing ang Sampaguita at sa lahat ng mga bulaklak sa hardin? e. Paglinang na Gawain 1. mas mabait. Pangwakas na Gawain . Paglalahat Kailan sinasabi na ang panguri ay nasa kaantasang lantay. ___________ na bata si Amy (mabait.“O. Ang bahay ni Aling Nita ay __________ (malaki. Paano pinaghahambing ni Mila ang bango ng sampagita at Ilang-ilang? d. Ilan ang pinaghahambing kung ang kasunod na salita ay kaysa o kaysa sa mga salitang mas higit pa o lalong 2. mas malaki. Ipasagot ang mga pangganyak na tama 1. higit na matulungin pinakamasunurin marikit lahi ng tapang lubhang maginhawa B. siya. Ilan ang pinaghahambing kung ginagamit ang unlaping pinaka na may karugtong na lantay na may karugtong na lantay na pang-uri? f. 2. Anu-anong mga pag-uri ang ginagamit ni Pilar sa paglalarawan niya sa kanyang bulaklak? c. 5. pinakamatapang) sa kanilang lugar.” Sumulat ng dalawang talatang naghahambing ng dalawang tauhan/ pangyayari. at pasukdol? 3. “tama na ang pagtatalo ninyo. Takdang-Aralin: B. IV. pinaka-mabait 2. 3. Pagsasanay Ilarawan ang mga sumusunod sa tulong ng mga pang-uring nasa iba’t ibang kaantasan. 5. ___________ si Peter sa buong klase. Paglinang ng Kasanayan – Ipasagot ang mga sumusunod na tanong: a.

that. That’s the boy’s tree. Have the sentence: pupils read the following Use demonstrative pronouns (this. Has the tree grown? e. The principal thanked the boys and the girls for the trees they planted. Is this the one about the mouth painter? 3.) 4. i. f. c. We kept the trees safe from pests.Saturday English I. Objective  Nov. 2011 What words can we use if we want to point at these objects? B. Presentation 1. Have you seen the new trees? h. Learning Activities A. g.” These are the fruits of their labor. pp. Generalization What are demonstrative pronouns? (Demonstrative pronouns points out a particular person. Efren dug the soil. 1. Drill Give the plural of the following nouns: chair lady bird child player 2. Discussion Who made the project pointed at in the first sentence? What did they do with the project? Why did they display the project? If these are the fruits of their labor. 7.1 Reference: Fun in English. b. how do you think did they make the project? If you are tasked to do something. these. 7. Subject Matter Demonstrative Pronouns BEC PELC. Motivation What objects do you see inside the classroom? . These are the exact copies of what he painted. Have you seen the girls? 3. determination II. j. 4. Underline the demonstrative pronoun in each sentence. Miss Lopez was delighted to see the ten new trees in the schoolyard. Review Use the correct pronoun for underlined nouns in the following sentences: the Patient physician project story shelf This is the project of the “Tahanang Walang Hagdan. Are those his works? 5. Language V. Practice Exercises A. Values: hard work. 7. those) in sentences. 82-83 III. I am fascinated by those. This is Miss Lopez’s tree. 2. place or thing. 8. a. They displayed that to show people his creativity as a painter. how will you do it to produce good results? What words are underlined in each of the sentences? What does this point out? these? that? those? Where are the things pointed out by this and these? by that? and those? What do we use this? these? that? those? What do you call these pronouns? 3. Would you like to buy those. This is an interesting story. d. The boys added animal manure to the soil. 12. That is truly amazing. Preparatory Activities 1. That was his first attempt at painting. That seems to be a work of Van Gogh 6. diligence. 2.

______ are called Birds of Paradise. 10. OBJECTIVE: Gives the place value of each digit of a given decimal. 4. 2. ______ are the talented recipients of the awards. pocket chart Value Infused Observe neatness and orderliness in one’s work III. Drill Identify the place value of the underlined digit in each given number. PROCEDURE: B. ______ is the gold medal prize for the most valuable player. Onyok Velasco was awarded ______ trophy after winning in the Olympics. ______ was done by my sister. Who made the frames in display? ______ were made by the shop at the corner. 3. 9. etc. 2. Which tools do you use for your project? ______ is the biggest tool. These were the cards they sent to the sponsors. _______ girl in the blue dress in my best friend. the spade. ______ is the reward he got for practicing everyday. 497 413 d. Do you want to buy those? B. What is on top of the table? ______ is a souvenir from Sulu.9. 5. This one I’a holding. 158 305 .2 Materials Flashcards. I like to collect things like ______. 4. Review Rename each fraction as decimal c. 3. 5. 1. II. What are those plaques on the wall? What do you have in your hand? Who made the cards with rice paintings? What awards did he win? Who are the people on the stage? MATH I. V. 1. Where did they get all ______? 6.1. a. Have the pupils ask and answer questions by getting or pointing at objects in the classroom using demonstrative pronouns: Example: Pupil 1 holds a pencil and asks: What’s this Pupil 2: That’s a pencil. ______ is the Wimbledon Cup desired by all tennis enthusiasts. 273 042 2. 2. The ones that look like birds. IV. 5. 1. Pre-activity 1. Evaluation Write the appropriate demonstrative pronouns on the blank to complete the sentences. 32 175 b. ______ is the promotion he got as a reward for his hard work and determination. Have you seen all ______ plaques on the wall? 8. Who are the children in the pictures you are holding? ______ are the members of Math Quiz team. 3. Do you know that ______ are what he got from winning? 4. _____ are very useful tweezers. What are those flowers? The red one. SUBJECT MATTER: Comprehension of Decimal Reference: RBEC H. The small sharp things that we use all the time. Assignment Answer the following questions using the correct demonstrative pronouns. 7. ______ is the American Rose. 10. Many of _____ are recognitions of an extraordinary performance. C. Complete the sentences with the appropriate demonstrative pronouns. Points to some books in the room and asks: What are those? Pupil 3: Those are books.

9.036 e.1 3. 5. Give the place value of the underlined digit in each of the following: a. c.1 is tenths. 7.08 4. If you have 10. c. 1.706(thousandths) ________ 25.003? Are there whole numbers in items 1 and ? in the third item? What is the important role of 0 in the third number? b. and the third digit. 3. Identify the digit of the given place value in each of the following decimal numbers. Generalization To determine the place value of each digit in a decimal number. Identify the digit of the given place value. 432.Activity Proper 1.037 (tenths) 0. What is the role of decimal point in each given number? In # 1. in the thousandths place. The first digit to the right of the decimal point is in the tenth place. Observe the given number on the pocket chart C. the place value of 2 in 12.936 (tenths) _____________ 81.1 after the decimal point? In 12. a.02? In 0. 0.49 25. 42. IV. 6.02 is hundredths. b.73 B.001 c.208 d.003 is thousandths) 2. the second digit in the hundredths place. Give the place value of the last digit in each given decimal number. Presentation a. 46. Do not erase the answer on the board. how many digits are therein 3.906 2. 6. 4. e.357 (thousandths) .46 (tenths) 50. 84. 1. Who can write a number on the board illustrating a digit in hundred thousandths place? 3. B. 7.423 (thousandths)_________ (Expected answers: The place value of 1 in 3.003      Describe the set of numbers in the pocket chart.02 3.02 5. d. 0.973 b. 51. Motivation Ask one student to write the number 423 758 on the board and let him/her recall with the class the place value of each digit of the given number. the following are to be considered: a. 0.1 2. How would you differentiate the process of identifying the place value of whole number from that of a decimal number? (Pupils answers vary).301(hundredths)_________ 32. what is the place value of 4? 2.859(hundredths)_________ 76. Zero before a decimal point would mean there is no whole number in the given. and the place value of 3 in 0. 94. 12. Can you see a pattern on how we determine the place value of decimal number? 1.0014. b.3. Application a. The digits at the left of the decimal point represent the whole number while the digits at the right of the decimal point represent the fractional point of a number. EVALUATION: 1.168 (hundredths) 1. 8.

528 (thousandths) V. Pagpapahalaga: Kalinisan at Kaayusan ng Pamayanan II. Nakatutulong sa pagtataguyod ng kalinisan at kaayusan ng pamayanan. kalinisan. 1) Pangkatin sa tatlo ang klase.3. Panuto: Lagi Mad alas Bihira Hindi EP I.357 9. Ginagawa mo ba ito? 1) Iniiwasan ko ang pagkalat saanman ng mga balat ng kendi.Usapang may kilos Grupo III. 2) Sa loob lamang ng limang minuto. 42. prutas. 4) Tinatamnan ko ng mga halamanggulay at halamang ornamental sa angkop na bakanteng lugar sa aming bakuran.973 C.Komik Istrip Grupo II. paano kayo makatutulong upang ito’y maging malinis at maayos? IV. A. 5. 4. 5) Ipapresent ang output ng bawat grupo sa masining na paraan. Malinis at maayos na ba ang inyong pamayanan? Patunayan. p. Aling presentasyon ng iba’t ibang grupo ang naibigan ninyo? Bakit? b. mani. 21. BEC-PELC sa Edukasyon sa Kabutihanng Asal at Wastong Pag-uugali. 6) Naglalagay ako ng basurahang may takip sa tabi ng kalsadang malapit . Ikalimang Grado. 1) Ipaawit ang Bahay-kubo. Kung hindi pa.730 8.Rap 4) Subaybayan ang gawain ng bawat grupo. 42. at iba pagkain. 68.2 Awit: Bahay-kubo III.013 7.038 10. ipis. 1. Alin sa mga paraan sa pagtataguyod ng kalinisan at kaayusan ng pamayanang ipineresent ng iba’t ibang grupo ang ginagawa na ninyo? ng inyong pamilya? Alin ang hindi pa? Bakit? c. 1. Grupo I. 3) Sinusuportahan ko ang mga batang nagsasagawa ng bandalismo. 2. c. Ano kaya ang uri ng kapaligiran sa bahay-kubo? Ano ang nagpapatunay nito? b. sa loob lamang ng isang minute. ASSIGNMENT: Give the place value of 3 in each decimal number: 1. Papagbalik-usapan ang layunin ng pamahalaan ng Ikatlong Republika sa pagtataguyod ng BLISS Project.309 32. 25. Paano ba kayo makatutulong sa pagtataguyod ng katiwasayan. langaw. 2) Sinasaway ko sa marahang paraan ang maliliit na batang naninira ng mga halaman. papag-usapan sa bawat grupo ang mga paraang gagawin nila para makatulong sa pagtataguyo ng kalinisan at kaayusan ng pamayanan. 3) Ganyakin ang bawat grupo na ipresent ang output sa masining na paraan. 1) Ipatalakay: a. at kaayusan ng sariling pamayanan? B.384 6. 2) Ipasagot: a.10.538 24. at daga. 43.017 19. 5) Nililinis kong mabuti ang paligid para hindi pamugaran ng lamok. 3.075 21.

Paksa *Gawaing Sining: Palamuti sa Buhod at Leeg Paksang Pangkawilihan: Mga disenyong etniko *Kagamitan: Musika at Sining. ang simbolong disenyo ng ilog. Ipakita sa klase ang ilang halimbawa ng gawaing sining. Ipaliwanag ang pamamaraan sa paggawa na nasa kanilang batayang aklat. dahon. Magbigay ng pangkalahatang pagpapahalaga sa natapos na sining ng klase. p. 4. mga pandekorasyon. Ipalagay sa buhok ang beadworks ng mga babae at sa leeg naman ang sa lalaki 2. Hal: hinabing tela. B. Tawagin ng pangkat-pangkat at patayuin sa harap ng klase upang mabigyan ng papuri o puna ang natapos nilang sining. Layunin:    Nabibigyan ng pansin ang mga disensyong etniko Nakalilikha ng gawaing sining na may disensyong etniko Nakatutuklas ng disenyong etniko na natatangi sa pamayanan II. bituin. Panlinang na Gawain 1. D. Panimulang Gawain 1. Magpakita sa klase ng ilang katutubong sining na may disenyo o palamuti. paso. Kilala ko na ba ang ilang simbolong ginamit sa disenyong etniko? Nakagawa ba ako ng palamuti sa buhok o leeg na may disenyong etniko? Nakapagbigay o nakapagpahiram ako ng gamit sa kamag-aral? Nasiyahan ba ako sa kahalagahan ng sining na ito? Susuportahan ko na ba ang katutubong sining at sariling produkto ng aming pamayanan? V. Ipakita na ang mga halimbawa ng disenyong etniko na nasa aklat. IV. magpakita ng larawan nito at talakayin sa klase.sa bahay. Karagdagang Gawain . 2. Bigyan ng pansin 3. araw atbp. Ipalabas ang kanilang kagamitan at magkabuo ng pamantayan sa paggawa para sa gawain. suklay Pagpapahalaga: Nakapagbibigay o nakipagpapalitan ng Gamit III. Kung walang tunay na katutubong sining. Ipakitang-turo kung paano ito ginagawa. Lumipad sa klase at obserbahan. Takdang Kagamitan Magdala ng papel at crayola V. Pagtataya Sagutin ng Oo o Hindi 1. 3. 180-183 Pangguro: mga larawan at halimbawa ng disenyong etniko Pambata: beads na may iba’t ibang kulay. 4. 3. basket. Pasimulan ang pagtutuhog ng beads. C. banig. Pamamaraan A. tao. sinulid. ahas. Magkasundong itaguyod ang kalinisan at kaayusan ng pamayanan sa iba’t ibang paraan. 2. MSEP I. palamuting beads 2. Patnubay ng Guro. Pangwakas na Gawain 1. lubid. malong. papurihan o alalayan ang mababagal magtuhog ng beads. 5. 5.

Talasalitaan Maramus balanseng pagkain c. lugar. B. 2. FILIPINO I. Balik-aral Pagganyak – magpakita ng larawan ng isang bukirin na sagana sa tanim at ipalarawan sa mga mag-aaral. Itala ang mga sangkap na lulutuin ng inyong pangkat. 59. mura at sapat na pagkain para sa mag-anak. 1. Pagpapakita ng larawan ng pagkain at pagsasabi ng sustansyang dulot nito. a. A. II. Pagbuo ng Suliranin d. IV. Pagtatanghal ng proyektong nilikha mula sa patapong kagamitan. Magpakita ng iba’t ibang sakit sanhi ng kakulangan sa sustansyang kailangan ng katawan. Tanungin ang mga bata kung anu-ano pa ang gusto nilang pag-usapan tungkol sa tula Pang-uri 4.3. Pagtapat-tapatin ang Hanay A at Hanay B.3 Kagamitan: Tsart ng 3 Pangkat ng Wastong Pagkain Sanggunian: B. Layunin:  Natutukoy ang mga pang-uri sa napakinggang seleksyon nagagamit ang angkop na panguri sa paglalarawan ng tao. pangyayari sa binasa. b. Pagtukoy at paggamit sa mga pang-uri sa paglalarawan ng tao. Alamin kung anong tawag dito. Makapagbalak ng masustansya. Ilagay sa bawat hanay ang larawan ng pagkain na angkop sa bawat pangkat. (picture) PARAISO SA KABUKIRAN Napakalawak na lupaing kinatatamnan Ng naglalakihang puno’t mga kawayan - II. d. 3. 2.1. Panimulang Gawain Bago Bumasa 1. Nakasusulat ng talatang naglalarawan ng isang karanasan/pangyayari (picture) Pansinin ang mga salitang naglalarawan sa tula. 71-78. mga larawan Paraiso sa kabukiran pagdiriwang Wikang Filipino . Paksa: EPP I. Paghawan ng balakid (Gamitin sa pangungusap ang mga bagong salitang nasa tula) Pagganyak na tanong: Sino sa inyo ang nakapamasyal na sa isang bukirin? Anu-ano ang inyong nakita doon? Tingnan natin kung angbukirin na inyong nakita ay tulad ng bukirin ng tulang pinamagatang “Paraiso sa Kabukiran”.A.1 III. Masabi ang sustansya ng pagkain. Masustansyang Pagkain ng Mag-anak Bilang ng Araw. Isulat ang titik ng tamang sagot. 5.Subukang magpagawa ng iba’t ibang kulay at disenyo ng sining na ito sa inyong tahanan. mga kahalagahan at gawain nito sa katawan at sakit na dulot sa kakulangan nito. ELC 2. C. e. 136-141 III. Pamaraan A. bagay. 1. Pagsasanay Magpabasa ng isang talatang may kaugnayan sa nakaraang leksyon 2. Paksang-Aralin: . Masabi ang nialaman ng “Tandaan Mo” 2. lugar at pangyayari at pagsulat ng talatang naglalarawan ng isang karanasan Pagpapahalaga: Kasiya-siyang saloobin sa paggawa Sanggunian: PELCV d.wika d. bagay. 1. Pagpapakita ng Larawan ng mag-anak na may maraming anak/ kaunting anak.

3. 2. Ilarawan ang lupain sa tula. 2. Pangwakas na Gawain Pagsulat ng talatang naglalarawan ng isang pangyayari/karanasan.Talakayin ang sagot sa panggayak na tanong. kamatis. lugar at pangyayari. B. bulaklaking halaman Halamang-ugat. bagay. Tanghali na nang dumating ang nanay galling sa pamimili. Ilarawan ang lupain. IV Pagtataya 1. Bitbit niya ang malaking plastic bag na punung-puno ng kanyang pinamili. patani. okra’t kundol May tubo. Panlinang na Gawain 1. gamot sa karamdamam. Paano kaya siya makatutulong sa kanyang ina? Habang Bumabasa: V. lugar at pangyayaring inilalarawan. 5. mayroong isang balon Malinaw. Sagutin Nating: 1. 5. . Mayroon kaming sitaw. at mga kamote Mayroon ding tanim na niyog sa apat na sulok Bayabas na senorita. Tooong di kalakihan itong aming bahay Ngunit kamiý maligaya sa pagtutulungan Si Ama at Ina sa kanilang kasipagan At kaming magkakapatid. Sa dulo. Takdang Aralin Bumuo ng apat na pangungusap na may salitang naglalarawan ng tao. malamig na tubig ang bumabalong Hindi natutuyuan sa mahabang panahon Sa pagdidilig naming sa umaga at hapon. kalabaw. maraming bayani ang namatay alang-alang sa bayan c. Anu-ano ang tanim sa bakuran? Ano ang gamit ng balon? Ilang ulit silang nagdidilig ng tanim? Anong ugali ang pinaiiral ng magkakapatid? Pahalagahan Natin Basahin ang bawat kalagayan kung paano makatutulong. Paglinang ng Kasanayan Isulat sa pisara ang mga salitang naglalarawan na mula sa tula at hayaan ang mga mag-aaral na tuklasin ang tao. baliktad ang kanyang damit e. lugar at pangyayaring inilarawan. gawing likod. 4. at Bangkok Matamis na santol at gayundin ng sampalok Manggang piko at Indiyan sa tabi ng bakod. 1. bagay. 4. matatapang an gating mga ninuno d. Anu-ano ang tanim sa bakuran? Ano ang gamit ng balon? Ilang ulit silang nagdidilig ng tanim? Anong ugali ang pinaiiral kung kaya’t sagana sila sa pananim? Ilarawan ang magkakapatid? Pagkatapos Bumasa: Talakayan. mayaman sa kultura an gating bayan b. 3. Pagsasanay Suriing mabuti ang pangungusap at sabihin ang mga salitang inilarawan ng pang-uri a. Bumabagtas pa lamang siya sa tarangkahan ay sinalubong na siya ng kanyang anak na si Jerry. lugar at pangyayari ay Pang-uri. sa pagkauliran. Ipabasa nang tahimik ang tula pagkatapos ipaalaala ang pamantayan sa pagbasa ng tahimik. gabi. Paglalahat Pagkatpos masuri ng mga mag-aaral ang mga bagay.” 3. bagay. kakahigin ng kapatid ang baradong kanal C. ipabuo ang tuntuning “ang salitang naglalarawan sa tao.Tanim na mga gulay. naglalakihang ube Saka ng luya. mayro’ng mani. 2. kalabasa’t talong Sigarilyas. pandan.

14. .Monday Nov. lessons were not accomplished due to poor attendance. 2011 The same lesson plan as of Saturday.

mga pandekorasyon. Ipakita na ang mga halimbawa ng disenyong etniko na nasa aklat. B. Ipakitang-turo kung paano ito ginagawa. Panlinang na Gawain MSEP I. Magpakita sa klase ng ilang katutubong sining na may disenyo o palamuti. tao.4) Tinatamnan ko ng mga halamanggulay at halamang ornamental sa angkop na bakanteng lugar sa aming bakuran. halimbawa ng gawaing sining. 5. Paksa *Gawaing Sining: Palamuti sa Buhod at Leeg Paksang Pangkawilihan: Mga disenyong etniko *Kagamitan: Musika at Sining. langaw. banig. . Magkasundong itaguyod ang kalinisan at kaayusan ng pamayanan sa iba’t ibang paraan. dahon. ahas. malong. papurihan o alalayan ang mababagal magtuhog ng beads. ipis. at daga. Bigyan ng pansin ang simbolong disenyo ng ilog. 6) Naglalagay ako ng basurahang may takip sa tabi ng kalsadang malapit sa bahay. Hal: hinabing tela. Ipakita sa klase ang ilang 2. sinulid. suklay Pagpapahalaga: Nakapagbibigay o nakipagpapalitan ng Gamit Pamamaraan A. basket. 180-183 4. bituin. lubid. magpakita ng larawan nito at talakayin sa klase. III. Ipalabas ang kanilang kagamitan at magkabuo ng pamantayan sa paggawa para sa gawain. palamuting beads 2. araw atbp. Patnubay ng Guro. paso. V. Layunin: • • • Nabibigyan ng pansin ang mga disensyong etniko Nakalilikha ng gawaing sining na may disensyong etniko Nakatutuklas ng disenyong etniko na natatangi sa pamayanan 1. Kung walang tunay na katutubong sining. 3. Ipaliwanag ang pamamaraan sa paggawa na nasa kanilang batayang aklat. Pasimulan ang pagtutuhog ng beads. II. Lumipad sa klase at obserbahan. Panimulang Gawain 1. p. Pangguro: mga larawan at halimbawa ng disenyong etniko Pambata: beads na may iba’t ibang kulay. 5) Nililinis kong mabuti ang paligid para hindi pamugaran ng lamok.

a. Kilala ko na ba ang ilang simbolong ginamit sa disenyong etniko? Nakagawa ba ako ng palamuti sa buhok o leeg na may disenyong etniko? Nakapagbigay o nakapagpahiram ako ng gamit sa kamag-aral? Nasiyahan ba ako sa kahalagahan ng sining na ito? Susuportahan ko na ba ang katutubong sining at sariling produkto ng aming pamayanan? I. Isulat ang titik ng tamang sagot. 3. Ilagay sa bawat hanay ang larawan ng pagkain na angkop sa bawat pangkat. 3. lugar. Paksang-Aralin: Paksa: Pagtukoy at paggamit sa mga pang-uri sa paglalarawan ng tao. Pagpapakita ng Larawan ng mag-anak na may maraming anak/ kaunting anak. Masabi ang sustansya ng pagkain. mga kahalagahan at gawain nito sa katawan at sakit na dulot sa kakulangan nito. FILIPINO Natutukoy ang mga pang-uri sa napakinggang seleksyon EPP I. d. Makapagbalak ng masustansya. Pagtataya Sagutin ng Oo o Hindi Kagamitan: Tsart ng 3 Pangkat ng Wastong Pagkain Sanggunian: B.3 – – nagagamit ang angkop na pang-uri sa paglalarawan ng tao. 2. 1. Pangwakas na Gawain 1. pangyayari sa binasa. bagay. Magpakita ng iba’t ibang sakit sanhi ng kakulangan sa sustansyang kailangan ng katawan. ELC 2. 5. 1. C. Pagpapakita ng larawan ng pagkain at pagsasabi ng sustansyang dulot nito.C. 2. Masabi ang nialaman ng “Tandaan Mo” 2. D. Pagbuo ng Suliranin c. 1.A. . Tawagin ng pangkat-pangkat at patayuin sa harap ng klase upang mabigyan ng papuri o puna ang natapos nilang sining. I.1 II. Masustansyang Pagkain ng Mag-anak Bilang ng Araw. mura at sapat na pagkain para sa mag-anak. d. Pagtatanghal ng proyektong nilikha mula sa patapong kagamitan. 1. 4. b. 71-78. Magbigay ng pangkalahatang pagpapahalaga sa natapos na sining ng klase.1. Pagtapat-tapatin ang Hanay A at Hanay B. Takdang Kagamitan Magdala ng papel at crayola II. II. Nakasusulat ng talatang naglalarawan ng isang karanasan/pangyayari II. Itala ang mga sangkap na lulutuin ng inyong pangkat. A. B. Karagdagang Gawain Subukang magpagawa ng iba’t ibang kulay at disenyo ng sining na ito sa inyong tahanan.3. Talasalitaan Maramus balanseng pagkain b. 1. Ipalagay sa buhok ang beadworks ng mga babae at sa leeg naman ang sa lalaki 2. Layunin:  II.

at mga kamote Mayroon ding tanim na niyog sa apat na sulok Bayabas na senorita. lugar at pangyayari at pagsulat ng talatang naglalarawan ng isang karanasan Pagpapahalaga: saloobin sa Kasiya-siyang paggawa Sanggunian: PELCV d. Alamin kung anong tawag dito. 59. mayro’ng mani. Panimulang Gawain Bago Bumasa Pagsasanay PARAISO SA KABUKIRAN Napakalawak na lupaing kinatatamnan Ng naglalakihang puno’t mga kawayan Tanim na mga gulay. Tanungin ang mga bata kung anu-ano pa ang gusto nilang pag-usapan tungkol sa tula Pang-uri (picture) 5. Balik-aral Pagganyak – magpakita ng larawan ng isang bukirin na sagana sa tanim at ipalarawan sa mga mag-aaral. Sa dulo. gamot sa karamdamam. 2. 1. 136-141 III. naglalakihang ube Saka ng luya.bagay. gabi. Pansinin ang mga salitang naglalarawan sa tula. at Bangkok Matamis na santol at gayundin ng sampalok Manggang piko at Indiyan sa tabi ng bakod. 4. 3. Ilarawan ang lupain. mayroong isang balon Malinaw. bulaklaking halaman Halamang-ugat. pandan. Paghawan ng balakid (Gamitin sa pangungusap ang mga bagong salitang nasa tula) Pagganyak na tanong: Sino sa inyo ang nakapamasyal na sa isang bukirin? Anu-ano ang inyong nakita doon? Tingnan natin kung angbukirin na inyong nakita ay tulad ng bukirin ng tulang pinamagatang “Paraiso sa Kabukiran”. 4.wika d. patani. 3. malamig na tubig ang bumabalong Hindi natutuyuan sa mahabang panahon Sa pagdidilig naming sa umaga at hapon. Tooong di kalakihan itong aming bahay Ngunit kamiý maligaya sa pagtutulungan Si Ama at Ina sa kanilang kasipagan At kaming magkakapatid. sa pagkauliran. Mayroon kaming sitaw. kamatis. Anu-ano ang tanim sa bakuran? Ano ang gamit ng balon? Ilang ulit silang nagdidilig ng tanim? Anong ugali ang pinaiiral kung kaya’t sagana sila sa pananim? Ilarawan ang magkakapatid? . okra’t kundol May tubo. gawing likod. mga larawan Paraiso sa kabukiran pagdiriwang Wikang Filipino . kalabaw. Magpabasa ng isang talatang may kaugnayan sa nakaraang leksyon 2. Sagutin Nating: 1. Pamaraan A. (picture) 5. kalabasa’t talong Sigarilyas.

Ilarawan ang lupain sa tula. 14.” 3. baliktad ang kanyang damit e. Paglalahat Pagkatpos masuri ng mga mag-aaral ang mga bagay. Anong ugali ang pinaiiral ng magkakapatid? Takdang Aralin Bumuo ng apat na pangungusap na may salitang naglalarawan ng tao. 1. . 2. 2011 The same lesson plan as of Saturday. Monday Nov. Ilang ulit silang nagdidilig ng tanim? 5. ipabuo ang tuntuning “ang salitang naglalarawan sa tao. mayaman sa kultura an gating bayan b. lugar at pangyayaring inilarawan. Anu-ano ang tanim sa bakuran? 3. Pagsasanay Suriing mabuti ang pangungusap at sabihin ang mga salitang inilarawan ng pang-uri V. lugar at pangyayaring inilalarawan. Bitbit niya ang malaking plastic bag na punungpuno ng kanyang pinamili. Pangwakas na Gawain Pagsulat ng talatang naglalarawan ng isang pangyayari/karanasan.Pahalagahan Natin Basahin ang bawat kalagayan kung paano makatutulong. Tanghali na nang dumating ang nanay galling sa pamimili. 1. B. IV Pagtataya Habang Bumabasa: Ipabasa nang tahimik ang tula pagkatapos ipaalaala ang pamantayan sa pagbasa ng tahimik. lugar at pangyayari ay Panguri. Paglinang ng Kasanayan Isulat sa pisara ang mga salitang naglalarawan na mula sa tula at hayaan ang mga mag-aaral na tuklasin ang tao. bagay. Panlinang na Gawain 1. lessons were not accomplished due to poor attendance.Talakayin ang sagot sa panggayak na tanong. Pagkatapos Bumasa: Talakayan. lugar at pangyayari. 2. kakahigin ng kapatid ang baradong kanal C. maraming bayani ang namatay alang-alang sa bayan c. bagay. Paano kaya siya makatutulong sa kanyang ina? a. bagay. Ano ang gamit ng balon? 4. matatapang an gating mga ninuno d. Bumabagtas pa lamang siya sa tarangkahan ay sinalubong na siya ng kanyang anak na si Jerry.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->