“Munting Gamu-gamo”

May lilipad-lipad na isang gamu-gamo Sa tapat ng ilaw ng lamparang ito. Tuwang-tuwa siya sa liwanag nito. Paikut-ikot pa ang munting gamu-gamo.

Sabi ng nanay niya, “O anak, halika. Ikaw ay lumayo sa malaking lampara. Baka mamaya lang ika’y mahagip pa Ng silab ng apoy na maganda sa mata.

“Ay hindi po Inay, ako’y mag-iingat. Titingin-tingin lang at lilipad-lipad. Hindi po lalapit, di po isasayad, Ang maliliit ko’t magagandang pakpak.

Walang anu-ano’y narinig ang sigaw, Nitong gamu-gamong dating sumasayaw. Lugmok ang katawan, pakpak ay natunaw, Nasunog na pala sa lamparang tanglaw.

bakit nga ba ikaw ay makulit? Matigas ang ulo’t di mapilit-pilit. 7. maliit). Malakas ang (ilaw. Bilugan ang wastong kahulugan ng mga salitang may salungguhit. 1. Mabait. sumunod sa mga babala ng inyong magulang. Ito ay isang (maliit. 6. dingas) nito. naglalaro) hanggang ito ay lumaki. Ang nangyayaring itong matinding sakuna. Kapag ikaw ay nahagip ng apoy. pagkukuwento) 8. matutulog. sinag. lalagyan). Kay laki ng silab ng apoy. 4. Sa gawang di-dapat siya mo namang nais. Ang munting gamu-gamo ay (malaki. 5. Si Ina ay nag-aaruga sa munting gamu-gamo. 2. Siya ang (nag-aalaga. na nag-aaruga. nagpapasyal. Ang lampara ay isang (bahayan. pag-uutos. mataas. Maging aral nawa’t maging halimbawa. nalulungkot. . mainam grabeng) aksidente. Ito ay isang (paalala. Si Ina ay naghihinagpis dahil siya ay (natutuwa. ilawan. matatapos).Umiyak si Ina at naghihinagpis “O anak. Binigyan ng babala ni Ina ang batang gamu-gamo. naaaliw). ika’y (masusunog. 3. Ang gamu-gamo ay inabot ng matinding sakuna.

.Iayos ang pagkakasunod ng mga pangungusap ayon sa tula. ______ Susunod ka sa utos ng mga magulang. ______ Nag-iiyak ang ina ng munting gamu-gamo. ______ Maging matapat ka. ______ Maging maingat ka. ______ Huwag kang magnanakaw. ______ Iwasan mo ang pagiging matigas ang ulo. ______ “Lumayo ka sa apoy at baka ka mahagip.” ang sagot ng gamu-gamo.” ang sabi ni Inang gamu-gamo. ______ Huwag kang maging makulit. Anu-anong mga aral ang sa palagay mo ay siyang matutuhan mula sa tulang “Munting Gamu-gamo?” Lagyan ng tsek () ang gma patlang ng iyogn gma sagot. Lagyan ng bilang 1-5 ang bawat kahon. ______ Maging mabait ka. ______ Tuwang-tuwa ang gamu-gamo sa liwanang ng lampara. ______ Maging masipag ka. ______ Iwasan ang pagyayabang. ______ Nasunog ang pakpak ng gamu-gamo. ______ Makikinig ka sa mga paalala ng magulang. ______ “Mag-iingat po ako.

6 '..5.53.53.7.46 &...9.47.5..

..5.:.6 #.3.5.:.2.

.26.545.4.5.7.

 .:..3./55. 2.34. .4.52.4.5.5.2.765.264.4.51..9.77..4.2 .6:.47.4./5.253.. !:3.3. "....4.5.46  &..32.  51765.

55..5. '.

553..1..5.337.

3.:. 176:.33.5.26.7.1 54.4.51.27.57.5...3..37.1 51763.2  .

 !.65.4.5:.565.95..

.52..:.5.5 7. !.3.47. 462..53.9.:565..5.5.3...7.27..2.   ..5:4.4651.:.

2.5.5..2 /...536.5.:.4.14.4...5.23. .2.2:5.7: "./.73.

51. &.73...

..5.465.5.7.95.55.4.9.4.5 5..3. .25. 55654.:  ..654./.:. 55.515:.4. :4561:../.35..3../.5.34/..5.1.

.4.:..  3..3.3..5..652.47.54.3.:..35.:.5.5 /.5  545..5.:.9.554.9.5 3.  53.5 3..

76 ..3.7:1...76:  .3:.  ..: 4. 5.36 4. 15.75.5..5.2...2..3..3.25:3... 5.6  &5.5 3.5./5.:. 4.46..33526. 5...3  5.::56 4.. 4. :5.: 5..3.2 4.4..7.76 2...

./6.55.5.4 9.46..:.5 4. ./.. 4.2:15.3./5 .25.  5.4..515:.55/.6..3.5/.5.5.54.

3..5 7..3.  7.6.:..46 .

5..225.6  &5..6: 7..

45.9.:..4..5.

..46 &.5 5..

:..3.3.3  5.5..2    . 5.3.7.96 .5.6..7.34.

:56154.5. ..65:..57.55 /3.2.2.55:.3.7.6:.7..

...5.65  ...5/.'.2....

.5..4..

.25.553.5..9.57.3.:56. .4..46:.47..27.!...

.... ..46 ...

5:.5.4.26 ..6.5.76.

....46 ....!.

55.545.2.4.5..

:..4...2.4.4./.....46 ./55..5.62.2.76..7 .5:.

.46 5.

.4.54..:.:..5654.9.7...5 5.543.3.3.3.5.5:.46...

:...2..4.:2 ! .6.55.2.5 .6:54..3....:..54.536 .........:..57.4... .54. .54.....3.54.55654.5. .&:5612..54./.54..5 .. ..5.5. ....5 .57.54..7..3..546.3.7..... ...3. :. ../.:. .2.....5. .  .46¾..2.....:7........  ....54..2.54..... .:...2..7.23..2.54.2252.