“Munting Gamu-gamo”

May lilipad-lipad na isang gamu-gamo Sa tapat ng ilaw ng lamparang ito. Tuwang-tuwa siya sa liwanag nito. Paikut-ikot pa ang munting gamu-gamo.

Sabi ng nanay niya, “O anak, halika. Ikaw ay lumayo sa malaking lampara. Baka mamaya lang ika’y mahagip pa Ng silab ng apoy na maganda sa mata.

“Ay hindi po Inay, ako’y mag-iingat. Titingin-tingin lang at lilipad-lipad. Hindi po lalapit, di po isasayad, Ang maliliit ko’t magagandang pakpak.

Walang anu-ano’y narinig ang sigaw, Nitong gamu-gamong dating sumasayaw. Lugmok ang katawan, pakpak ay natunaw, Nasunog na pala sa lamparang tanglaw.

Siya ang (nag-aalaga. Ang lampara ay isang (bahayan. matatapos). . Kapag ikaw ay nahagip ng apoy. Malakas ang (ilaw. bakit nga ba ikaw ay makulit? Matigas ang ulo’t di mapilit-pilit. pag-uutos. matutulog. 5. Ang munting gamu-gamo ay (malaki. naaaliw). Mabait. Ang gamu-gamo ay inabot ng matinding sakuna. Ito ay isang (maliit. Sa gawang di-dapat siya mo namang nais. Si Ina ay naghihinagpis dahil siya ay (natutuwa. sumunod sa mga babala ng inyong magulang. sinag. 4. lalagyan). naglalaro) hanggang ito ay lumaki. 3. ika’y (masusunog. mataas. 2. Ang nangyayaring itong matinding sakuna. Maging aral nawa’t maging halimbawa. na nag-aaruga. mainam grabeng) aksidente. ilawan. dingas) nito. 7.Umiyak si Ina at naghihinagpis “O anak. nagpapasyal. Kay laki ng silab ng apoy. nalulungkot. 1. Bilugan ang wastong kahulugan ng mga salitang may salungguhit. 6. Binigyan ng babala ni Ina ang batang gamu-gamo. Ito ay isang (paalala. Si Ina ay nag-aaruga sa munting gamu-gamo. pagkukuwento) 8. maliit).

______ Tuwang-tuwa ang gamu-gamo sa liwanang ng lampara. ______ Maging masipag ka. . ______ “Lumayo ka sa apoy at baka ka mahagip. ______ Makikinig ka sa mga paalala ng magulang. ______ Iwasan mo ang pagiging matigas ang ulo.” ang sagot ng gamu-gamo. ______ Susunod ka sa utos ng mga magulang. ______ Nasunog ang pakpak ng gamu-gamo.” ang sabi ni Inang gamu-gamo. ______ Iwasan ang pagyayabang. ______ Huwag kang magnanakaw. Lagyan ng bilang 1-5 ang bawat kahon. Anu-anong mga aral ang sa palagay mo ay siyang matutuhan mula sa tulang “Munting Gamu-gamo?” Lagyan ng tsek () ang gma patlang ng iyogn gma sagot. ______ Maging maingat ka. ______ Maging matapat ka. ______ “Mag-iingat po ako.Iayos ang pagkakasunod ng mga pangungusap ayon sa tula. ______ Nag-iiyak ang ina ng munting gamu-gamo. ______ Huwag kang maging makulit. ______ Maging mabait ka.

5.6 '..7..9.53.47..53..5.46 &.

..5.2.:.:.3.5.6 #.

4.545..7.5.26.

4.47.4.3./5.46  &..:..5.6:.51./55. !:3.765...32. 2.5. ".3. .4..  51765.9.2.4.. .4.34.52.264..4.5.2 .253.77..

 '.55.5..

.553.337.1.5..

33..3.2  ..37.57.4.51.26.3.:..5.27.1 54.5.1 51763.7. 176:.

5:.65.4.565. !.95..

.27.:565..:.9.2.52.7..47.   .3..5.5.:..5 7.5. !. 462..53.4651..3..5:4.

5.2:5.23.536.73./.2.4..4. .5.:.2.14....5.5..2 /.7: ".

.. &.51.73.

. :4561:.465. 55654. 55.:  .3.5..34/.515:.:..5.9.4. ./....5 5.95.4.5.25./.55.7...4.3.5.35./.1.654.

3.35.:...4.5..5.5  545.:.5.3.554.5 3.54...  3.5 /..  53.5 3.9.47..3..652.9.:.:.

5.:..36 4.7..3. 5...3:...75.3  5.4.6  &5.76 2.2.3..76:  ..25:3./5.2 4.2. 15..: 4.3.::56 4.46.. 4. 4.... 5....5.76 .3.: 5.5 3.5.... 5. :5.7:1.33526.  .

4./5 ..25.54../6..55.5.5.46.  5.3.55/.3..515:.4./.2:15.6.5 4.5..5/.:.4 9. .

3..5 7..3..46 .6.  7.:.

6  &5..6: 7...225.5.

.5..9.:.45.4.

5 5.46 &....

6.34.3  5.5.3..7.96 ..2    ..7.3. 5.:.3.5.

3.57..55:.7.7.5.55 /3.:56154..2.6:..65:.2. .

.65  ..'.5/.5.2.......

4...5..

553.:56.57. .!.27..9..3...47...4.46:.25.5.

46 .. .......

5:.5.26 .4.76.6.5..

......!.46 ..

.4.2.5.55.545.

7 .5:.76....4..2./.....4.46 .2./55..62.4.5.:.

.46 5.

.9.3..5 5.5:.:.46..3.7..543..54.5654.4.3.:...5.

4.6.54.  .:.5 .../.2.2252....3.2. .7...:..2.4. :.55654.54.. ..2....&:5612. .5 .54...:2 ! .2..57..3..54.2......54....3.. . ........54.54...54..23.54.5...... . .3.  ..:.7....5.55.46¾...5.:.. .54..3.2....:7..6:54....546.:...5 ../.5... .536 ...7.57... ...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful