“Munting Gamu-gamo”

May lilipad-lipad na isang gamu-gamo Sa tapat ng ilaw ng lamparang ito. Tuwang-tuwa siya sa liwanag nito. Paikut-ikot pa ang munting gamu-gamo.

Sabi ng nanay niya, “O anak, halika. Ikaw ay lumayo sa malaking lampara. Baka mamaya lang ika’y mahagip pa Ng silab ng apoy na maganda sa mata.

“Ay hindi po Inay, ako’y mag-iingat. Titingin-tingin lang at lilipad-lipad. Hindi po lalapit, di po isasayad, Ang maliliit ko’t magagandang pakpak.

Walang anu-ano’y narinig ang sigaw, Nitong gamu-gamong dating sumasayaw. Lugmok ang katawan, pakpak ay natunaw, Nasunog na pala sa lamparang tanglaw.

Ang gamu-gamo ay inabot ng matinding sakuna. Maging aral nawa’t maging halimbawa. Bilugan ang wastong kahulugan ng mga salitang may salungguhit. Malakas ang (ilaw. Ang munting gamu-gamo ay (malaki. naglalaro) hanggang ito ay lumaki. Ito ay isang (paalala. sinag. naaaliw). 7. Ang nangyayaring itong matinding sakuna. matatapos). ilawan. Kay laki ng silab ng apoy. Si Ina ay naghihinagpis dahil siya ay (natutuwa. pag-uutos. nagpapasyal.Umiyak si Ina at naghihinagpis “O anak. Si Ina ay nag-aaruga sa munting gamu-gamo. 4. 3. nalulungkot. Mabait. sumunod sa mga babala ng inyong magulang. na nag-aaruga. pagkukuwento) 8. Kapag ikaw ay nahagip ng apoy. matutulog. 2. 6. mainam grabeng) aksidente. dingas) nito. lalagyan). maliit). mataas. bakit nga ba ikaw ay makulit? Matigas ang ulo’t di mapilit-pilit. Ang lampara ay isang (bahayan. Ito ay isang (maliit. ika’y (masusunog. 1. Sa gawang di-dapat siya mo namang nais. . Binigyan ng babala ni Ina ang batang gamu-gamo. 5. Siya ang (nag-aalaga.

. ______ Maging matapat ka. ______ Huwag kang maging makulit. ______ Maging mabait ka. ______ Makikinig ka sa mga paalala ng magulang.Iayos ang pagkakasunod ng mga pangungusap ayon sa tula. ______ Huwag kang magnanakaw. ______ Tuwang-tuwa ang gamu-gamo sa liwanang ng lampara. ______ Maging masipag ka. ______ Nasunog ang pakpak ng gamu-gamo. ______ Iwasan mo ang pagiging matigas ang ulo. ______ “Mag-iingat po ako.” ang sabi ni Inang gamu-gamo. Lagyan ng bilang 1-5 ang bawat kahon. ______ “Lumayo ka sa apoy at baka ka mahagip. ______ Maging maingat ka.” ang sagot ng gamu-gamo. ______ Susunod ka sa utos ng mga magulang. Anu-anong mga aral ang sa palagay mo ay siyang matutuhan mula sa tulang “Munting Gamu-gamo?” Lagyan ng tsek () ang gma patlang ng iyogn gma sagot. ______ Nag-iiyak ang ina ng munting gamu-gamo. ______ Iwasan ang pagyayabang.

5.6 '..46 &...9.53.5.53..7.47.

.2.5.6 #.:.3.:..5.

5.7.26..545.4.

9..3....253..2 . ".4.5.4.51..264.4.77.46  &.32. .5../5.34.3.  51765.4.6:.5./55.47. 2.765.4..:.4. !:3.2.52. .

55.. '.5.

553.5.337..1..

1 54. 176:.:.3.26.33.2  .4.1 51763.5.27...7.57..51.3.5.37.

.5:. !.565.4.65.95.

.3.:.53.2..7...27..47.5:4.:565.5..   ..52.9.:.3.. 462.5.5 7. !.5.4651.

2..2:5.73.4.2.7: ".5..5.23..14.4..:.5..5.536./. .2 /.

73.51. &...

.25.55..4..4.515:.5. :4561:.9.654../.. ././..34/.7.35.5. 55654.4.5..5 5.:.1.3. 55..95.465.:  .5.3.

.9..35.3.54.5.5.3.5 3.5 /.  3...9.:.47.5  545.554..4.652.:.:....:.  53.5 3.3.5.

 15.7...  .4.: 4..5.36 4.33526.... 5..3.76 2.5... :5.3:...::56 4.3.: 5.2..:.5 3.5.. 4../5. 5.75.7:1.3.. 5.25:3..46.2 4.6  &5.76:  .3  5. 4..76 ..3.2..

55....515:../.54.2:15.46.5 4.  5./6.3./5 . .25.4 9.5/..5. 4.5.3.:.55/.4.6.5.

46 ...  7.3.6.5 7..3.:.

6: 7..5.6  &5.225...

.4.5.9.:..45.

.5 5..46 &..

7.2    .5..96 ..7..34.6.:.3. 5.3.3  5.3.5.

.57.7.:56154..3.6:..2.55 /3.7.55:.65:..2.5.

'...5...5/..2.65  ....

4...5..

46:..4.9. ...553.47..57.25..27.:56.5.3.!..

.. ....46 ...

4.76.6.5.5.5:.26 ..

46 .!........

2.545.5.4.55..

...:..4.2.4.76.4..2.5:.62..5.7 ...46 ../55./.

46 5..

3.5 5.4....7.5:..5654.9..5.3.:..3.543.46.:..54.

54.....  .5.2.:2 ! .5 ...54.7.2.5....54. . .6:54... ...23.57.54...&:5612./.5..55.4.3.2..:..:7.54...7.3...546...3.536 ./. .54.. .2252. .3...5 ...4.:.2..... ......2...46¾..2...... .54.55654. ....3..:..54...6....  ..54..:... :. ..57..2.54.:..7..5.....5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful