“Munting Gamu-gamo”

May lilipad-lipad na isang gamu-gamo Sa tapat ng ilaw ng lamparang ito. Tuwang-tuwa siya sa liwanag nito. Paikut-ikot pa ang munting gamu-gamo.

Sabi ng nanay niya, “O anak, halika. Ikaw ay lumayo sa malaking lampara. Baka mamaya lang ika’y mahagip pa Ng silab ng apoy na maganda sa mata.

“Ay hindi po Inay, ako’y mag-iingat. Titingin-tingin lang at lilipad-lipad. Hindi po lalapit, di po isasayad, Ang maliliit ko’t magagandang pakpak.

Walang anu-ano’y narinig ang sigaw, Nitong gamu-gamong dating sumasayaw. Lugmok ang katawan, pakpak ay natunaw, Nasunog na pala sa lamparang tanglaw.

Si Ina ay naghihinagpis dahil siya ay (natutuwa. naglalaro) hanggang ito ay lumaki. pag-uutos. 5. 7. Kay laki ng silab ng apoy. mainam grabeng) aksidente. Sa gawang di-dapat siya mo namang nais. maliit). lalagyan). Ito ay isang (paalala. Maging aral nawa’t maging halimbawa. Ang lampara ay isang (bahayan. 6.Umiyak si Ina at naghihinagpis “O anak. Kapag ikaw ay nahagip ng apoy. sinag. 4. Siya ang (nag-aalaga. Binigyan ng babala ni Ina ang batang gamu-gamo. 1. matatapos). Si Ina ay nag-aaruga sa munting gamu-gamo. pagkukuwento) 8. nagpapasyal. dingas) nito. Malakas ang (ilaw. . matutulog. Bilugan ang wastong kahulugan ng mga salitang may salungguhit. na nag-aaruga. nalulungkot. Ito ay isang (maliit. 3. mataas. bakit nga ba ikaw ay makulit? Matigas ang ulo’t di mapilit-pilit. naaaliw). Ang nangyayaring itong matinding sakuna. Ang munting gamu-gamo ay (malaki. Mabait. 2. ilawan. ika’y (masusunog. sumunod sa mga babala ng inyong magulang. Ang gamu-gamo ay inabot ng matinding sakuna.

” ang sagot ng gamu-gamo. . ______ Iwasan mo ang pagiging matigas ang ulo. Anu-anong mga aral ang sa palagay mo ay siyang matutuhan mula sa tulang “Munting Gamu-gamo?” Lagyan ng tsek () ang gma patlang ng iyogn gma sagot. ______ “Lumayo ka sa apoy at baka ka mahagip. ______ Huwag kang maging makulit. ______ Nasunog ang pakpak ng gamu-gamo. ______ Maging masipag ka. ______ Maging mabait ka. ______ Iwasan ang pagyayabang. ______ Makikinig ka sa mga paalala ng magulang. ______ Susunod ka sa utos ng mga magulang. ______ Maging maingat ka.Iayos ang pagkakasunod ng mga pangungusap ayon sa tula. ______ Maging matapat ka. Lagyan ng bilang 1-5 ang bawat kahon. ______ Nag-iiyak ang ina ng munting gamu-gamo. ______ “Mag-iingat po ako. ______ Tuwang-tuwa ang gamu-gamo sa liwanang ng lampara. ______ Huwag kang magnanakaw.” ang sabi ni Inang gamu-gamo.

5.47.53.6 '..53.9.46 &.7..5...

.5.2..:.6 #.5.3.:.

5..7.545.26.4.

52./5.4.5.5...34..  51765.9.3. 2.253. !:3.4. ".6:. ..47./55..5.77.4.264.3.51.4..4.765.:.4.46  &...2.32. .2 .

5..55. '.

..5.337.1.553.

1 54.37.2  .5.:....1 51763.33.26.3.27.3.51.5.4.57.7. 176:.

4.65.5:. !.565.95..

:565.. 462...   ..3.27.5. !..:.5..3.9.53.:.47.4651...5 7.52.7.5.5:4.2.

2.2 /.2:5..5.5..4.2..5.536.7: ".5...:.23.73.4.14./. .

 &...73.51.

... 55654.:  .5 5.515:.4.3.5.4.3.7./.34/.1..25.35. 55.:./.55.5.. . :4561:..654.9..4..465./.5.5.95.

3.3.9.554.5.5 3.:.  3.3.5 /..47.652.:..5...35.5  545.4..5.:.5 3.:.  53..54...9.

5..: 5.. 4..3  5.5..76:  .:.. 5.36 4..7.76 2.: 4.25:3.76 .3:.3. :5.6  &5. 4.../5..::56 4.2 4..3.3.... 5.75.4..5..33526.7:1. 15.. 5.2.  .46.5 3...2.3..

.4.25. .55/../.515:..55.5/.6.54../6.5 4.3.46.5. 4..2:15.  5./5 .5.5.4 9.:.3.

.  7..6.5 7.3..3.46 .:.

.6  &5..6: 7.5..225.

..5.9.45.4.:.

..5 5..46 &.

:..5.2    .7.3.96 ..3  5. 5..3.5.3.34.6.7.

.5.55 /3.2..65:.7.55:.7..57.2.6:.:56154.3. .

....2.65  ...5..'..5/.

.4...5.

27.46:.!.3..5.9..553.47...57. ..4.25..:56.

. .....46 ...

5.5:.6..26 .76.4.5.

...!..46 ....

2..545.55.5.4.

.2.76.4..46 .5:..7 .62...2.4./.4..5...:./55..

.46 5.

7.54..5:..4..:.:.46.3...3..5654.543.5.3..9.5 5.

...:..... ....3.3.&:5612.4..57./.  ...57.2. ..3....54.54..54.4. :.........2.:...546.5 .  ....7.54.... .7.23.5. .54..2252..:..536 ...3..55654.54...54.:./.54.54..2..5.. . .....3.. .. .2.2.2.46¾...7.5 ...5.5 ......6:54.6...:7.:.. ..5..54..2.. .:2 ! ..55.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful