“Munting Gamu-gamo”

May lilipad-lipad na isang gamu-gamo Sa tapat ng ilaw ng lamparang ito. Tuwang-tuwa siya sa liwanag nito. Paikut-ikot pa ang munting gamu-gamo.

Sabi ng nanay niya, “O anak, halika. Ikaw ay lumayo sa malaking lampara. Baka mamaya lang ika’y mahagip pa Ng silab ng apoy na maganda sa mata.

“Ay hindi po Inay, ako’y mag-iingat. Titingin-tingin lang at lilipad-lipad. Hindi po lalapit, di po isasayad, Ang maliliit ko’t magagandang pakpak.

Walang anu-ano’y narinig ang sigaw, Nitong gamu-gamong dating sumasayaw. Lugmok ang katawan, pakpak ay natunaw, Nasunog na pala sa lamparang tanglaw.

3. Si Ina ay nag-aaruga sa munting gamu-gamo. naglalaro) hanggang ito ay lumaki. Si Ina ay naghihinagpis dahil siya ay (natutuwa. pagkukuwento) 8. Ang munting gamu-gamo ay (malaki. dingas) nito. Ang nangyayaring itong matinding sakuna. bakit nga ba ikaw ay makulit? Matigas ang ulo’t di mapilit-pilit.Umiyak si Ina at naghihinagpis “O anak. naaaliw). Ito ay isang (maliit. Bilugan ang wastong kahulugan ng mga salitang may salungguhit. Binigyan ng babala ni Ina ang batang gamu-gamo. Sa gawang di-dapat siya mo namang nais. Maging aral nawa’t maging halimbawa. matatapos). Ang gamu-gamo ay inabot ng matinding sakuna. Siya ang (nag-aalaga. 4. 7. Malakas ang (ilaw. ika’y (masusunog. mainam grabeng) aksidente. pag-uutos. . matutulog. lalagyan). sumunod sa mga babala ng inyong magulang. mataas. Kapag ikaw ay nahagip ng apoy. 5. ilawan. Ito ay isang (paalala. 1. nalulungkot. 2. Kay laki ng silab ng apoy. Mabait. 6. Ang lampara ay isang (bahayan. sinag. na nag-aaruga. maliit). nagpapasyal.

______ Maging matapat ka. ______ Tuwang-tuwa ang gamu-gamo sa liwanang ng lampara. ______ Iwasan ang pagyayabang.” ang sabi ni Inang gamu-gamo. Lagyan ng bilang 1-5 ang bawat kahon. Anu-anong mga aral ang sa palagay mo ay siyang matutuhan mula sa tulang “Munting Gamu-gamo?” Lagyan ng tsek () ang gma patlang ng iyogn gma sagot. ______ Huwag kang maging makulit.Iayos ang pagkakasunod ng mga pangungusap ayon sa tula. ______ Makikinig ka sa mga paalala ng magulang.” ang sagot ng gamu-gamo. ______ “Mag-iingat po ako. ______ Nag-iiyak ang ina ng munting gamu-gamo. ______ Iwasan mo ang pagiging matigas ang ulo. ______ Susunod ka sa utos ng mga magulang. ______ Maging masipag ka. ______ “Lumayo ka sa apoy at baka ka mahagip. ______ Nasunog ang pakpak ng gamu-gamo. . ______ Huwag kang magnanakaw. ______ Maging maingat ka. ______ Maging mabait ka.

.47.6 '.5.46 &.53..5.7...9.53.

6 #.5.:.:.2...3.5.

26.545.7.4.5..

 51765..5.765.4.2 .52.4.253. .3..32.51. ".77.:.5.34.4..2.4.../5.4.264.9.46  &. !:3..3./55. 2.4..6:.5. .47..

55..5. '.

5...1.337.553.

51.5.1 51763.2  .57.33.:.26. 176:.4..27..5.37..3.1 54.7.3.

565. !.65.4.95.5:..

:.5. 462.53..9..3.27.5 7.:565..5:4..47.:.5...   .52.2.3.5.7.4651.. !..

:.7: ". .2:5.23..536../.5.2..5..73.14.5.4..2.2 /.4.5.

 &..51.73..

.25.:.. 55654.465.9.5.3./..34/..4.5...95.7.1. .55.. 55. :4561:.5.35.515:././.5.4.:  .5 5.3.4.654..

3..:.:.5  545...  53.9.4.47...35..3.5 /.5..:.652..554.:.5 3.5.5.9.5 3.54.  3.3.

 .::56 4.3./5.3:. 5.3..33526..2 4.4...5. 4. 15..2..25:3.3..: 5..: 4.75...2.5..3  5.76:  .36 4.7. 5...76 2.5 3..76 .7:1. :5...5..:. 5...3.46. 4.6  &5.

5.5 4..:...4 9.2:15.././6.25.5.5/./5 .3.55/.46.  5. 4. .6.4.55..54.515:.3.5.

:.  7.3.46 .5 7..3.6...

5...6: 7..225.6  &5.

.45.4.9.:.5..

.5 5...46 &.

.3.3..34. 5.:.3  5.96 .7.5.2    ..5.7.6.3.

2...55 /3.:56154.. .3.7.5.57.55:.7.65:.6:.2.

.5/.'..65  ......2.5..

...5.4.

57.25.46:..553..27.5..4. .3.9.!...:56..47.

46 .. .......

26 .76.5.4..5.6.5:.

...46 .!.....

55.4.2.545..5.

/.5:..46 .5..4.62..:.76...../55.4.2.7 .2...4.

.46 5.

.5 5.46.3.5:..3.3..7.9.543.:.5....:.5654..4.54.

.......  .. ..7.55654..3.2.54.546. .../..5.5...3.... ...46¾.....54..55.:2 ! .:....54.2. .3...:.....:...7.:..... ./...2252...57.54.23.. .6.2...:7.5. ... :.. .5.54...4.2.54..5 .. . ...5 .  ..:.54.7.......54.5 .57.4.&:5612..54...536 .54.3.2...2.3.2.6:54.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful